Evaluering av etterutdanningsvirksomheten Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012. Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering"

Transkript

1 Evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012 Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Om etterutdanningskursene Generell beskrivelse Kurs arrangert i Andre arrangementer Kurs avlyst i Om evalueringen Generell beskrivelse Evalueringsskjemaet Hvem svarte? Deltakernes evalueringer Vurdering i musikkfaget, vår og høst 2012 (2 kurs) Gitarkonferansen Kulturskolenes lederkonferanse Pedagogdagene Rana kulturskole Fagdag for kantorer Fagseminar for Rikskonsertene Kurs i gehørtrening og musikkteori X-art Libanon Kurslederkurs Kompetanse for kvalitet: musikk Vurdering musikk for ungdomstrinnet, Oslo kommune Oppsummering og etterutdanningskoordinators kommentarer Tanker videre... 49

3 1. Innledning Evaluering av etterutdanningsvirksomheten inngår i System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole (punkt 2.7). Evalueringen skal gjøres på bakgrunn av etterutdanningskoordinators årsrapport. Årsrapporten omfatter blant annet oversikt over etterutdanningsvirksomheten foregående kalenderår, kursdeltakernes evalueringer, etterutdanningskoordinators evaluering av etterutdanningsvirksomheten og videre planer for virksomheten. Kursholdernes vurderinger av kursdeltakernes evalueringer burde også være en relevant del av årsrapporten av etterutdanningsvirksomheten, men dette er foreløpig ikke satt i system. 2. Om etterutdanningskursene 2.1 Generell beskrivelse Norges musikkhøgskole (NMH) har i følge Lov om universiteter og høgskoler, 1-3 punkt i), ansvar for å gi eller organisere tilbud om etter- og videreutdanning på sine fagområder. NMH har i 2012 arrangert 7 kurs av kortere varighet (1-2 dager), 2 studiepoenggivende kurs og 2 ikke-studiepoenggivende kurs av lengre varighet (samlingsbaserte) og 2 større konferanser rettet mot forskjellige brukergrupper. I 2011 ble det til sammenligning arrangert 6 kortere kurs, 1 større konferanse og 4 studiepoenggivende kurs og 2 ikke-studiepoenggivende kurs av lengre varighet (samlingsbaserte). Det har i løpet av 2012 blitt arrangert kurs for flere ulike målgrupper. Enkeltkursene har vært rettet mot pedagoger i ulike skoleslag, instrumental- /vokalpedagoger, utøvere, dirigenter og musikkterapeuter. På Pedagogdagene ble det arrangert kurs innenfor andre kunstuttrykk, som drama, dans og skapende skriving for å nå spekteret av lærere i kulturskolen. Kurslederkurs, Pedagogdagene og Kulturskolerådets lederkonferanse er samarbeidsprosjekter med henholdsvis Menighetsfakultetet og Norsk Kulturskoleråd (sentralt og region øst). De øvrige kursene er i hovedsak initiert av NMH og finansiert ved deltageravgift, men vi har også stadig flere kurs som helt eller delvis er finansiert av yrkesorganisasjoner/arbeidsgivere. 2.2 Kurs arrangert i Vurdering i musikkfaget, vår og høst 2012 Kursholder: Eldar Skjørten Bakgrunn: Dette kurset ble avholdt første gang høsten 2009 etter initiativ fra Skjørten. På grunn av god respons både i påmelding og i evalueringer har dette etablert seg som et kurs vi utlyser og setter i gang en gang

4 pr. semester. Kurset er også solgt til Oslo kommune i form av et 2- dagers kurs. Skjørten er også benyttet ved andre anledninger, bl.a. under Pedagogdagene i Innhold: Gi innblikk i en faglig modell som kan danne utgangspunkt for vurderings-dialogen mellom lærer og elever. Modellen fokuserer på dialogen inn mot de vesentlige sidene ved et utøvende og skapende arbeid og sørger for at elever og lærere på forhånd kan definere hva som vektlegges. Målgruppe: Lærere i musikk i grunnskolen, primært ungdomstrinnet. Kurssted: rom 139, NMH Omfang: 1 dag i vårsemesteret (19. mars 2012) + 1 dag i høstsemesteret (2 separate kurs) Gitarkonferanse 2012 Kursholdere: Gitarlærerne ved NMH samt følgende eksterne: Dag Bremnes, Roy Henning Snyen, Anders Øien, Sven Lundestad (ikke ansatt ved NMH på dette tidspunktet) og Arvid Lien. Bakgrunn: Årlig konferanse hver vår. Avholdt for 12. gang i Innhold: konserter, foredrag, samspill, utstilling, demonstrasjoner, masterclass, diskusjoner og sosialt samvær. Målgruppe: Primært gitarlærere ved kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler. Kurssted: Levinsalen, NMH. I tillegg ble det arrangert fellesmiddag på Cafe Mistral første kvelden Omfang: 2 dager i vårsemesteret Kulturskolens lederkonferanse 2012 Interne innledere/foredragsholdere: Eirik Birkeland, Ingrid M. Hanken, Siw Graabræk Nielsen, Bjørg Bjøntegaard, Kjetil Solvik, Eksterne innledere/foredragsholdere: Inger Anne Westby (Norsk kulturskoleråd), Veslemøy Ellefsen (KHiO), Jan Siver Jøsendal (KS), Svein Bjørkås (IMV), Åste Selnæs Domaas (Norsk kulturskoleråd), Kirsti Saxi (Nasjonalt senter), Anne Bamford (University og the Arts, London), Hans Ole Rian (Kulturskoleutvalget), Arild Hoksnes. Bakgrunn: Et resultat av samarbeidsavtalen med Norsk kulturskoleråd av høsten 2008 der bl.a. gjennomføring av en lederkonferanse for ledere av kulturskolene var et av målene. Dette var den tredje konferansen som avholdes årlig torsdag og fredag i uken etter påske Innhold: Fellesforedrag og parallellsesjoner med innledninger og debatter, foredrag, konsertforedrag og sosialt samvær. Målgruppe: Kulturskolerektorer, inspektører, kultursjefer, kommunale kulturkonsulenter og ledere av kulturorganisasjoner

5 Kurssted: Omfang: Levinsalen, Lindemansalen, U1010, U1018, U1020 og U1021 (alle NMH) 2 dager i vårsemesteret Pedagogdagene 2012 Interne innledere/foredragsholdere: Kristin Kjølberg, Ole Kristian Hanssen, Terje Moe Hansen, Lars Haugbro, Tom O. Andressen, Frøydis Ree Wekre, Rita Strand Frisk og Live Roggen (alle musikk), Lisbeth W. Svinø (produksjon for sal og scene), Eksterne innledere/foredragsholdere: Ola Bremnes (åpning), Johan Kaggestad (fellesforedrag), Stian Carstensen (konsert), Stig Hjerkinn Haug (avslutning), Eldar Skjørten (musikk), Knut Olav B. Sæves og Hanne Riege (teater), Andreas Brännlund og Kurt Johannessen (visuell kunst), Janne Lambertsen, Truls E. Wyller og Leif Hernes (dans), Ingvild O. Olaussen og Ola Bremnes (skapende skriving), Torkel Øien, Mona Pünther, Øystein Sparr, Gro Dybvik, Helge Gjørven og Åste S. Domaas (produkjson for sal og scene), Wenche Waagen, Beth Junker, Gunnhild Bak de Ridder (på tvers), Birgitte Grong (korpsdireksjon) Bakgrunn: Et resultat av samarbeidsavtalen med Norsk kulturskoleråd av høsten 2008, som blant annet inneholder en plan om å arrangere Pedagogdager annethvert år. Pedagogdagene alternerer med Kulturskolerådets egne Kulturskoledager slik at Pedagogdagene avholdes annethvert år i Oslo og Kulturskoledagene annethvert år regionalt. Pedagogdagene 2012 var andre gangs gjennomføring. Kulturskolerådets Region Øst var samarbeidspartner i tillegg til Kulturskolerådet sentralt. Innhold: Fellesforedrag, forelesninger, workshops, debatter, konserter og sosialt samvær. Målgruppe: Alle som driver pedagogisk arbeid i estetiske fag i kulturskolen, grunnskolen, videregående skole og høgskole. Kurssted: NMH: Levinsalen, Lindemansalen, Auditoriet, 025, 01015, U1009, U1010, U1018, U1021, Omfang: 2 dager i høstsemesteret Rana kulturskole Kursholdere: Kristin Kjølberg, Ole Kristian Hanssen og Terje Moe Hansen Bakgrunn: Rana kulturskole tok kontakt med etterutdanningskoordinator etter å ha fått PR-mail om Pedagogdagene På bakgrunn av kurspresentasjonene ønsket de å få disse tre kursholderne opp til Mo i Rana for å holde sine foredrag samt mesterklasser for hele kulturskolen fremfor å sende bare noen deltakere til Oslo.

6 Innhold: Målgruppe: Kurssted: Omfang: Forelesninger samt mesterklasser i sang, stryk- og messinginstrumenter. Alle musikklærere ved Rana kulturskole Rana Kulturskole 2 dager i høstsemesteret Fagdag for kantorer Medvirkende: Foredrag av Harald Herresthal, Erik A. Nielsen, Øyvind Norheim, Arne Holen og Bernt T. Oftestad. Musikk av Bjørn Boysen, Terje Winge, Halvor Håkanes, Unni Løvlid, Bjørn Sigurd Glorvigen, Ingvill Buen Garnås, Eli Storbekken og Lars Henrik Johansen Bakgrunn: Åpent salmeseminar i samarbeid med Menighetsfakultetet, Praktikum på Teologisk fakultet, universitetet i Oslo og Bispedømmerådet i Oslo Oslo. Innhold: Forelesninger, salmesang og musikkinnslag under temaet Ludvig Mathias Lindeman og salmesangen. Målgruppe: Kirkemusikere og kirkemusikkstudenter Kurssted: Lindemansalen NMH Omfang: 1 dag i høstsemesteret Fagseminar for Rikskonsertene Forelesere: Brit Ågot Brøske Danielsen og Signe Kalsnes (begge dag 2) Bakgrunn: Rikskonsertene ønsket å kjøpe foredrag fra oss som kunne dekke dag 2 av deres 2-dagers seminar. De stod selv for dag 1. Begge dagene ble avholdt ved Musikkhøgskolen, og vi stor for den praktiske gjennomføringen. Rikskonsertene stod selv for påmelding og markedsføring. Innhold: Fagseminarets tittel: Musikk gjør noe med barn. Men hva? Dag 1 dreide seg om forholdet musikk og hjerneforskning, musikkopplevelse i en digital verden, og ble avsluttet med en paneldebatt om musikkformidling til barn og kvalitet mht skolekonserter. I tillegg ble det servert noen smakebiter fra et par skolekonsertproduksjoner Dag 2 dreide seg om hvordan skolekonserten kan bidra til elevenes opplevelse, aktivitet og læring, hva vi kan forvente av elever på ulike trinn i opplæringen, samt utfordringer og muligheter i samarbeid med grunnskolen. Målgruppe: Ansatte i Rikskonsertene og andre interesserte. Kurssted: Auditoriet (dag 1) og rom 139 (dag 2), NMH Omfang: 1 (2) dager i høstsemesteret

7 2.2.8 Kurs i gehørtrening og musikkteori Kursholder: Victoria Jakhelln Bakgrunn: Kurset arrangeres hvert år som en forberedelse til opptaksprøver ved høyere musikkutdanningsinstitusjoner. Det er derfor pr. definisjon mer et studieforberedende kurs enn etterutdanningskurs, men tas likevel med her. Innhold: Sette deltakerne i stand til å gjennomføre opptaksprøven i gehør og teori. For deltakere som ønsker det, avsluttes kurset med gjennomføring av forhåndsprøven i teori og gehør. Målgruppe: Søkere til bachelorstudiene ved høyere musikkutdanningsinstitusjoner Kurssted: U1018, NMH Omfang: 6 samlinger á 4 timer X-ART - Libanon Kursholdere: Vegar Storsve og Brit Ågot Brøske Danielsen Bakgrunn: Et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom en helseorganisasjon NORWAC as (Norwegian Aid Committee), en ideell kulturorganisasjon forum for kultur og internasjonalt samarbeid og NMH for å utvikle musikk- og kulturtiltak for ulke grupper barn og unge i Libanon. Innhold: veiledning og kurs i musikk og dans og tilhørende didaktikk samt utgivelse av en rapport med undervisningstoff som ble presentert i desember Målgruppe: libanesiske og palestinske lærere, sosialarbeidere og musikere Kurssted: Libanon Omfang: Totalt 30 timer over et helt år Kurslederkurs om liturgireformen, 2. samling Forelesere: Hege Fagermoen, Olav Gading, Kåre Rånes, Ann-Kristin Hauglid, Per Jarle Eliassen, Ola Hunsager, Bengt Norbakken, Jan Oskar Utnem, Inger Lise Ulsrud, Tore Byfuglien, Henrik Ødegaard, Margrete Kvalbein, Hans Olav Baden, Harald Herresthal, Geir Hellemo, Merete Thomassen, Sylfest Lomheim, Kåre Nordstoga, Vivianne Sydnes, Marianne Sødal Misje, Hallvard O. Mosdøl, Hans Arne Akerø, Torill Edøy. Veiledere/gruppeledere: Harald Herresthal, Hallvard O. Mosdøl, Jan Terje Christoffersen, Geir Hellemo, Tore Byfuglien (for 2 bispedømmer hver). Bakgrunn: Kurslederkurset var en bestilling av styringsgruppa for implementering av Gudstjenestereformen på bakgrunn av det vellykkede kurset Mellom alter og orgel ( ) og samarbeidet mellom NMH og MF. De tilførte også midler til kursutvikling og gjennomføring både via Kirkerådet og Kompetanserådet. Prosjektgruppa bestod av 2 representanter fra NMH (2 representanter), Menighetsfakultetet, Teologisk fakultet/ Praktisk-teologisk seminar, Misjonshøgskolen, Presteforeningen/

8 Kompetanserådet, Kirkerådet, Kirkelig arbeidsgiver- og interesserorganisasjon og Musikernes Fellesorganisasjon. Innhold: Fellesforedrag, presentasjoner, diskusjoner, gjennomføring av gudstjenester, workshops og sosialt samvær. Målet for kurset var å sette utvalgte par (kirkemusiker/prest) i stand til å kurse de ansatte i Kirken i sitt bispedømme. Planlegging, gjennomføring og refleksjon over eget kursopplegg var en del av kursopplegget/eksamen. Målgruppe: utvalgte prester og kantorer. Det ble utpekt 3 par fra hvert bispedømme. Totalt 10 bispedømmer deltok. I tillegg deltok noen administrativt ansatte fra enkelte bispedømmekontorer. Kurssted: First Hotel Ambassadør, Drammen Omfang: 4 dager i vårsemesteret. 1. samling ble avholdt som en 5-dagers samling i høstsemesteret 2011 på samme sted. Kompetanse: 20 studiepoeng Kompetanse for kvalitet: Musikk 1 Forelesere: NMH: Brit Ågot Brøske Danielsen (faglig koordinator), John Vinge, Kristin Kjølberg og Vegar Storsve. HiHm: Odd Skårberg, Bjørn Sverre Kristiansen, Kristin Rygg, Ingeborg Vestad Bakgrunn: Utdanningsinstitusjoner som til byr lærerutdanning og som deltar i Kompetanse for kvalitet, Strategi for videreutdanning for lærere, ble invitert av Kunnskapsdepartementet til å delta i et regionalt samarbeid om etter- og videreutdanning høsten Kompetanse for kvalitet er en omfattende nasjonal satsning på etter- og videreutdanning for lærere og skoleeiere der staten bidrar med midler. NMH ble invitert inn i dette regionale samarbeidet høsten 2011 i forbindelse med ny utlysningsrunde av studietilbud for Kompetanse for kvalitet siden vi tilbyr lærerutdanning innenfor et av satsningsområdene. Vi fikk forhandlet oss frem til en felles søknad med Høgskolen i Hedmark, Hamar (som har hatt musikktilbudet perioden før), og fikk tilslag på søknaden for perioden Kurset er delt inn i to avsluttende moduler, der modul 1 går i høstsemesteret og modul 2 i vårsemesteret. Søknadene til kurset går til utsiling hos skoleeier og Utdanningsdirektoratet før vi eventuelt kan gjøre opptak hos oss. Innhold: De to modulene tar for seg hovedområdene musisere, komponere og lytte, musikalsk mangfold og sjangerbredde, tematikk om musikkopplevelse og musikalske erfaringer samt analyse og fortolking av musikk og musikkbruk. Begge modulene inneholder musikalsk egenutvikling og musikkdidaktikk. Målgruppe: Grunnskolelærere som underviser eller ønsker å undervise i musikk. Kurssted: NMH (2 samlinger pr semester) og HiHm, Hamar (1 samling pr semester). I tillegg er det satt av en periode pr semester til nettbasert undervisning.

9 Omfang: 1 modul pr. semester med oppstart høsten samlinger pr semester á 3 dager. Kompetanse: 15 studiepoeng pr. modul Vurdering musikk på ungdomstrinnet, Oslo Kommune Kursholder: Eldar Skjørten Bakgrunn: Kurset er et resultat av svar på en tilbudsinnbydelse på skolering i vurdering musikk på ungdomstrinnet fra Utdanningsetaten i Oslo Kommune der vi vant anbudet. Innhold: En utvidet versjon av Skjørtens faste vurderingskurs hos oss hvor han gir innblikk i en faglig modell som kan danne utgangspunkt for vurderingsdialogen mellom lærer og elever. Med utgangspunkt i Kunnskapsløftet og forskrift til opplæringsloven skal deltakerne utvikle sin vurderingskompetanse knyttet til musikkfaget i grunnskolen gjennom teori, praktiske eksempler, erfaringsutveksling og refleksjon. Målgruppe: Lærere i musikk i grunnskolen, primært ungdomstrinnet. Kurssted: Utdanningsetaten i Oslo sine kurslokaler Omfang: 1 dag i høstsemesteret og 1 dag i vårsemesteret studieårene 2011/12 og 2012/ Andre arrangementer GEFFF-konferansen 2012 Interne bidragsytere/forelesere: Inger Elise Reitan, Gro Shetelig, Frøydis Ree Wekre, Aslaug Louise Slette, Guro G. Johansen, Ingunn Fanavoll Øye, Anne Katrine Bergby og Victoria C. Jakhelln, Eksterne bidragsytere/forelesere: John Sloboda, Gary S. Karpinski,, Bengt Lundin, Reidar Bakke, Carl- Axel Andersson, Andreas Moraitis, Hannes Taljaard, Erja Joukamo- Ampuja, Lotta Ilomäki, Hilde Synnøve Blix, Inge Bjarke, Per-Olov Berndalen, Carl Erik Kühl, Soila Jaakkola, Dirkie C. Nell, Franz Zaunschirm og Niels Eskild Johansen Bakgrunn: Nordisk gehørkonferanse for høyere utdanning Innhold: Fellesforedrag, presentasjoner, diskusjoner og sosialt samvær Målgruppe: Gehørlærere i høyere musikkutdanningsinstitusjoner i Norden. Kurssted: Levinsalen, NMH Omfang: 3 dager i høstsemesteret

10 2.4 Kurs avlyst i Entreprenørskap i undervising og ledelse Kursholdere: Lisbeth Wathne Svinø, Rutt Siri Kregnes og Tone Winje Bakgrunn: Kurset ble arrangert første gang våren Det ble utlyst og igangsatt også høsten 2011 på bakgrunn av god påmelding og evaluering. I tillegg til at kurset ble solgt inn til Musikernes fellesorganisasjon (MFO) for deres ansatte. Ved utlysning av kurset med oppstart våren 2012 meldte det seg imidlertid for få deltakere til at det var økonomisk forsvarlig å sette opp kurset. Innhold: forelesninger, diskusjoner/dialog, gruppeoppgaver, personlig coaching, peronlighetsanalyse Målgruppe: Pedagoger, ledere og kulturarbeidere innen estetiske fag, fra grunnskoler og kulturskoler i hele Norge. Kurssted: Rom 139, NMH. Omfang: 5 samlinger á 2 dager over ett semester. Kompetanse: 10 studiepoeng 3. Om evalueringen 3.1 Generell beskrivelse De aller fleste kursene i 2012 er blitt evaluert webbasert via Enalyzer. Man har bestrebet seg på at deltakerne har fått tilsendt en link til evalueringen pr. e-post første virkedag etter at kurset er avsluttet. Da sitter opplevelsen og refleksjonene friskt i minnet, og motivasjonen for å svare er gjerne større enn om evalueringen kommer lenge etterpå. De som ikke har svart får i utgangspunktet 2 påminnelse etter første utsendelse. Kurset Vurdering i musikkfaget med Eldar Skjørten er det eneste som ble evaluert via papirskjema i Dette ble gjort fordi han ønsket å få evaluert kurset etter samme mal som sine øvrige kurs. Skjørtens eget evalueringsskjema avviker lite fra NMHs evalueringsskjema, og vi så derfor ingen grunn til å gjennomføre to evalueringer av kurset. 3.2 Evalueringsskjemaet Evalueringsskjemaet har graderte svaralternativer på spørsmål om forventninger, nytteverdi og inspirasjon. Det gis også mulighet for å svare med fritekstkommentarer dersom man vil utdype hvilke temaer som ikke var relevante, hva som kan forbedres ved gjentakelse av kurset, innhold i et eventuelt oppfølgingskurs, type manglende informasjon, tips om bedre praktisk tilrettelegging samt generell ris og ros. Det spørres også etter hvor man har fått kjennskap til kurset, slik at vi kan ta hensyn til informasjonskanaler ved markedsføring av de ulikekursene. Skjemaet tar normalt ca minutter å besvare.

11 3.3 Hvem svarte? 396 personer har svart på de skriftlige evalueringene. Dette utgjør en svarprosent på 61 %. I tabellen nedenfor er prosenttallet avrundet til nærmeste hele tall. Tabell 1a. Innkomne svar fordelt på kurs Kurs Antall deltagere Innkomne svar Svarprosent Vurdering i musikkfaget, vår Vurdering i musikkfaget, høst Gitarkonferanse Kulturskolenes lederkonferanse Pedagogdagene Kurslederkurs om liturgireform Sum kurs evaluert med evalueringsskjema 2012 Rana kulturskole 20 Fagdag for kantorer 26 Fagseminar for Rikskonsertene 64 Kurs i gehørtrening og musikkteori 15 X-art Libanon 15 Kompetanse for kvalitet: musikk 1, 4 modul 1 Vurdering musikk på ungdomstrinnet 33 Sum deltakere Sum deltakere Sum evaluerte kurs Svarprosenten er noe lav på flere av kursene. Dette skyldes i hovedsak at det viste seg at purringene som var lagt inn i systemet likevel ikke hadde blitt sendt pga en misforståelse av det engelske operativsystemet på akkurat det området. Dette gjelder i særlig grad kursene som gikk våren 2012.

12 4. Deltakernes evalueringer I denne delen presenteres evalueringene for hvert enkelt kurs. Nummereringen av spørsmålene er identisk med evalueringsskjemaet. Skjemaene blir tilpasset alt etter hva slags type kurs dette er. Større arrangementer går for eksempel mindre i dybden på hvert enkelt tema enn spissede fagkurs. Evalueringen gjengis i så komprimert form som mulig i forhold til rapportene som spørreesystemet produserer. Dette er gjort i form av mindre tabeller og sammenslåtte fritekstkommentarer der det har vært naturlig. Kommentarene er rettstilt når dette er gjort. De er satt i kursiv der de er gjengitt ordrett. Navn er enkelte steder utelatt og erstattet med [ ]. Tall i parenteser angir antall personer som mener/nevner det samme. 4.1 Vurdering i musikkfaget, vår og høst 2012 (2 kurs) Totalt deltok 48 personer på dette kurset, hvorav 46 deltakere evaluerte. Kurset ble evaluert på eget papirskjema på slutten av kursdagen. 1. Hvordan fikk du vite om dette kurset? 17 stk fikk vite om kurset via arbeidsgiver. 11 stk via direkte e-post. Resten hadde fått informasjon via nettet (1), via kollega (2) eller på musikkpedagogikk.no (1). 2. Hvor mange grupper er du musikklærer for? Svarene varierte fra 1 gruppe til 15. Hovedvekten lå rundt 2 til 6 grupper. 3. På hvilke(t) årstrinn er du musikklærer dette skoleåret? Deltakerne spredte seg over alle årstrinn fra trinn. Hovedvekten lå imidlertid på ungdomstrinnet ( trinn). Det var flere som hadde grupper i storskolen (5.-7. trinn) enn i småskolen (1.-4. trinn). 3 deltakere oppga også at de underviste i tillegg i h.h.v. kulturskole, skolekor trinn og støttet opp om musikkprosjekter ved skolen. Bruk en poengskala fra 1-5, der 5 er best: 4. Informasjon på forhånd: Skala Antall Det ble gitt 13 fritekstkommentarer. Det kom følgende ønsker om forbedringer: mer informasjon (2) tidligere informasjon/bekreftelse på kursplass (3)

13 Bedre kommunikasjon mellom rektor og kursdeltaker (2) De øvrige 6 kommentarene var av positiv karakter mht elektronisk påmelding og bekreftelsen/informasjonen som ble sendt ut på e-post (6) 5. Praktisk tilrettelegging: Skala Antall Det ble gitt 13 fritekstkommentarer. 7 av disse hadde følgende ønsker om forbedringer: Var litt forstyrrelser fra omgivelsene (1) Dårlig undervisningslokale/luft(1) Bedre informasjon om parkering (1) Mer kaffe (1) Holde kurset nærmere hjemstedet (2) Problemer med å se lerretet (1) De øvrige 6 var generelle positive kommentarer. Av det som nevnes spesifikt er god lunsj og fine lokaler (1) 6. Innhold: Skala Antall Det ble gitt 16 fritekstkommentarer. Det kom følgende ønsker om forbedringer: Fint. Savnet kanskje litt vurdering av lytting eksemplene kunne selvsagt noen ganger vært tilpassa ungdomstrinnet (rock, band) Ønsket meg enda flere praktiske eksempler (lyd, video) for å se ting i sammenheng. De øvrige var utelukkende positive kommentarer. Superlativer som ble brukt var gode/matnyttige tips (6), relevant (3), bra (2), inspirerende (2), målrettet (1), nyttig (1), lærerikt (1), morsomt (1), spennende (1), praktisk rettet (1), tid til diskusjon (1) og ok progresjon (1). 7. Form/forelesning/undervisning: Skala Antall

14 Det ble gitt 20 fritekstkommentarer. Det kom følgende ønsker om forbedringer: Aktivisere deltakerne mer (2) Kan gjerne komme med enda flere praktiske vurderingseksempler Litt flere kasus og tid til å diskutere utfordringene som ligger i gjennomføringen av musikkfaget. Kunne hatt bedre tid til å teste ut systemet De øvrige var utelukkende positive kommentarer som oversiktelig (1), god avgrensing i forhold til tema (1), god variasjon mellom teori og praktiske oppgaver (5), inspirerende (2), Godt språk og avklarte begreper (1), nyttig (2), skryt av foreleser (engasjert, positiv, senker prestasjonsangsten, oppmuntrende, god, flink, god styring på meningsutvekslingene) (5 pers), utbytterikt (1), gode slider (1), fint med samtalepauser (1) 8. Ordet fritt: Gi ros eller ris, og kom med forslag til hva vi kan forbedre neste gang! Det ble gitt 14 fritekstkommentarer. 2 med ris, resten ros. Ris: Hold pausene! Det er for lenge å sitte 2 timer sammenhengende uten pauser. Savnet kanskje litt mer om hvordan man vurderer konkrete mål som f.eks sang. Ros: Kommentarene innehold superlativer som matnyttig (5), bra/supert/flott (4), dyktig og engasjert lærer (3), god mat/frukt (1), fint med metodiske tips (1) Andre kommentarer: musikklærere burde treffes oftere. Takk! Kommer til å bruke nettstedet. 4.2 Gitarkonferansen 2012 Det deltok 22 personer på konferansen, hvorav 11 deltakere evaluerte. 1. Hvordan fikk du kjennskap til konferansen? Via arbeidsgiver: 6 stk (55%) Direkte e-post invitasjon fra NMH: 5 stk (45%) Annet: 3 stk (27%)

15 Kryss av på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært liten grad og 5 er svært stor grad: I hvilken grad: ble dine forventninger til konferansen innfridd? 9 2 hadde konferansen nytteverdi for deg? Ga konferansen deg inspirasjon? Var konferansens atmosfære? /7. Var noen temaer overflødige eller mindre relevante for deg? 9 deltakere svarte nei og 1 deltaker vet ikke. 1 person svarte ja og oppga seansen om avspenning/avlsapping som mindre relevant 8./9. Var det noe(n) tema(er) du hadde spesielt utbytte av? 10 deltakere svarte ja, 1 deltaker vet ikke. Temaer som ble oppgitt som spesielt utbytterikt var: undervisningsmetodikk Sor og improvisasjon (5) Høre på/om og evaluering TUP-elever (3) Konsert m/sven Lundestad (3) Musikkinnslag gitarorkester Å få laget en liste over de mest brukte undervisningsnotene, og et oppstart av en norsk EGTA Samarbeid og veien videre Dialogen om gradering nasjonalt/ internasjonalt. Tema Gitarforening i Norge Øving og avspenning (3) diskusjon rundt felles gitarpedagog-virksomhet. 10./11. Er det noe du mener burde forbedres hvis man skulle gjenta et lignende kurs? 1 deltaker svarte nei og 9 deltakere vet ikke. 1 deltaker svarte ja, og mente det burde være litt lenger pause på fredag i forkant av Konsert.

16 12./13. Ønsker du et oppfølgingskurs? 3 deltakere svarte nei, og 5 deltakere vet ikke 3 deltakere svarte ja, og kom med følgende forslag om hva et slikt kurs kunne inneholde: Gitarforeningstemaer,mer om litteratur for gruppeundervisning og erfaringer rundt det. Innstuderingsteknikker formidlet til barn og unge gitarister? Avspenningsteknikker.Mer av det samme konseptet temaer som nasjonalt samspill platting som kan bygges opp blant unge gitarister i Norge Oppfølging av temaene. Relevante ting som angår en gitarlærer i hverdagen. 14./15. Er det andre typer kurs eller konferanser du kunne tenke deg at Musikkhøgskolen arrangerte? 1 deltaker svarte nei og 7 deltakere vet ikke. 3 deltakere svarte ja, og kom med følgende forslag om hva slags kurs/konferanser dette kunne være: Gitarforeningskonferanse Kammermusikk for kultuskolelærere. / Generelt kurs som fokuserer på motivasjon og konkrete problemstillinger for instrumentalpedagoger/gitarpedagoger. spillestiler i ulike epoker, f.eks aguado 16./17. Fikk du nok informasjon forut for kurset? Samtlige 11 deltakere svarte ja. Ingen kom med kommentarer om hva slags informasjon de manglet. 18./19. Hvordan fungerte den praktiske tilretteleggingen? Samtlige 11 deltakere svarte godt. Ingen kom med kommentarer om hva som burde vært bedre tilrettelagt. 20. Eventuelle avsluttende kommentarer (ris eller ros): 5 deltakere kommenterte under dette punktet. Ros: Viktig å treffe kollegaer (2) Flott konferanse. (2)

17 Viktig å finne temaer og ta opp de utfordringer som er relevante for oss gitarlærere som arbeider i kulturskolen. (1) Fantastisk lyd opplevelse i Levinsalen. Det er et stort pluss å få være i denne salen. (1) Veldig lærerikt (1) Ønsker: Kanskje litt mer diskusjon rundt hva som fins av lærerverk for gitar generelt. Tema som "profesjonellt forhold til lyd "kan også tas inn på konferansen. At konferansen fortsatt blir arrangert i årene fremover. (2), og helst på Musikkhøgskolen (1) 4.3 Kulturskolenes lederkonferanse 2012 Det deltok 143 personer på konferansen. 68 deltakere evaluerte. 1. Hvordan fikk du kjennskap til konferansen? 49 (72%) hadde fått kjennskap til konferansen via Norsk kulturskoleråd, 12 (18%) via arbeidsgiver. Kun 2 (3%) hadde fått kjennskap til konferansen via NMH, 1 (1%) via kolleager og 4 (6%) via annet. 2. Hvilke dager deltok du på konferansen? 62 (91%) deltok begge dager. 5 (7%) deltok bare torsdag, og 1 (1%) bare fredag. 3. Starten av konferansen var i stor grad viet til samarbeidsavtalen mellom NMH og Norsk kulturskoleråd.denne avtalen skal fornyes i Dersom du har kommentarer eller innspill til fornyelse av avtalen kan du skrive det her: Det kom inn 20 kommentarer. Mange uttrykte viktigheten av en slik avtale. Utover dette var de konkrete forslagene som følgende: Samarbeid på alle plan av kulturskoledrift, ikke bare talentutvikling (2) Talentutvikling (1) Forplikte kulturskolene å utvikle talenter (1) Tenke både bredde og talent Fokuset på den kunstfaglige kjernen i kulturskolene er det viktigste Fouks på kulturskulen sin eigenart og utvikling av denne Økt fokus på fordypning i kulturskolen, helst lokalt (2)

18 Kulturskolene som lokale ressurssentre innebærer utvidet kompetanse for de tilsatte om kompetanse på barnehage/grunnskole/frivilligmusikkliv/ ulike spesialområder og fag. Samsvar mellom utdanning av lærere fra musikkhøgskolen og behovet i kulturskolen (6) Lærere med kunnskap om gruppeundervising nevnes spesielt Etterutdanningsmuligheter: verktøy for gjennomføring av tverrfaglige samarbeidsprosjekter faglig og pedagogisk etterutdanning gjerne praktiske, regionale kurs Avtalen/samarbeidet bør profileres/synliggjøres bedre (2) Ønsker også en samarbeidsavtale med andre utdanningsinstitusjoner. (5) Av disse er KHiO (2) og ballett (1) spesifikt nevnt. Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad: Evaluering av fellesforedrag torsdag 12: 4. Hva var ditt utbytte av foredraget "Dillemmaer i kunstfaglig utdanning" av NMH og KHiO? Gjennomsnitt 4,57 4,43 4,75 5. Hva var ditt utbytte av foredraget "Kulturskole som et gode for individ og lokalsamfunn" med Jan Sivert Gjøsendal? Gjennomsnitt 4,25 4,12 4,40 6. Evaluering av parallelle debattforum torsdag 12. kl : 7. Utbyttet av 1A: Rollefordeling og samhandling om musikktalenter 10 deltakere evaluerte denne parallellen. Gjennomsnitt 4,70 4,60 4,50

19 8. Utbyttet av 1B: kulturskolerelatert forskning og formidling 22 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 4,59 4,77 4,68 9. Utbyttet av 1C: Kunst og kultur i opplæringen 13 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 3,08 3,23 3, Utbyttet av 1D: Kompetansebehov etter- og videreutdanning for lærere 12 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 3,67 3,83 3, Utbyttet av 1E: Lederutdanning 11 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 4,73 5,41 5,49 Fellesforedrag: 12. Hva var ditt utbytte av foredraget Ledelse å lede mennesker av Kjell Dahl? Gjennomsnitt 5,32 5,41 5,49

20 13. Evaluering av parallelle debattforum torsdag 12. kl : 14. Utbyttet av 2A: Debattforum med utgangspunkt i Kjell Dahls plenumsforedrag: 6 deltakere evaluerte denne parallellen. Gjennomsnitt 5,50 5,50 5, Utbyttet av 2B: Struktur i framtidas Kulturskole-Norge : 13 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 3,85 3,92 4, Utbyttet av 2C: Lederskap og medarbeiderskap to sider av samme sak : 12 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 4,17 4,17 4, Utbyttet av 2D: Nora Helmer i Et Dukkehjem brikke eller aktør? : 6 deltakere evaluerte denne parallellen. Gjennomsnitt 5,00 5,17 5, Utbyttet av 2E: Dirigentfasadens Backstage : Ledelsesteori i praksis : 9 deltakere evaluerte denne parallellen. Gjennomsnitt 5,67 4,89 5,22

21 19. Utbyttet av 2F: kulturskolen som organisasjon identitet og merkebygging 22 deltakere evaluerte denne parallellen. Gjennomsnitt 5,45 5,41 5,41 Dag 2: 20. Hva var ditt utbytte av Anne Bamfords presentasjon av funnene i rapporten om kunst- og kulturopplæringa i Norge? Gjennomsnitt 5,54 5,51 5, Hva var ditt utbytte av foredraget "Kulturskoleutvalgets rapport - hvordan følges rapporten opp?" med Hans Olav Rian? Gjennomsnitt 4,34 4,12 4, Hva var ditt utbytte av paneldebatten? Gjennomsnitt 4,34 4,12 4, Det var flere musikalske innslag under konferansen. I hvilken grad synes du man bør fortsette å ha slike innslag for fremtidige konferanser? 61 deltakere (90%) krysset av for verdien 6, 3 deltakere (4%) på verdien 5. 4 deltakere (6%) krysset av for vet ikke 24. Var noen temaer overflødige eller mindre relevante for deg? 53 deltakere (78%) svarte nei og 7 deltakere (10%) vet ikke.

22 25. 8 person svarte ja og oppga følgende mindre relevante temaer: Kulturskoleutvalgets rapport (2) Paneldebatten (pga dårlig debattledelse) (2). Danse skolen Fokus og innhold på foredraget fra nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Skal vi komme noe sted, må det helt annen energi og kunnskapsformidling på banen fra senterets side! De som ikke ble valgt (2) 26. Er du noe du mener burde forbedres til neste års konferanse? 14 deltakere (21%) svarte nei og 24 deltakere (35%) vet ikke deltakere svarte ja, og oppga følgende forbedringsforslag: Paneldebatten: Bedre ledelse (11) Få inn lokalpolitikere (2) Kuttes (2) Innhold: Utviklingen, hva har skjedd siden sist? Forhåndsbestemte temaer/problemstillinger (3) Mer planlagt tidsbruk (3) Mulighet for å kommentere (2), helst etter hvert tema. Oppfølging og formidling av forskning om høyere studier og lærerutdanning Formidling av konkret kunnskap om resultat av forskning som er gjort innenfor kulturskolerelatert forskning. Fungerer ikke som debattema. Selve avslutningen. Ingen takket for konferansen etc. (3) Dele ut powerpointpresentasjoner å notere på på selve konferansen. En felles middag/sosialt/kulturelt på kvelden. (3) Logistikk og innhold i forhold til servering. Bruk elever/studenter til kunstneriske innslag. Vårt fokus! Mindre pausetid Jobbe litt mer med fokuset på kulturskolens egenart for å styrke det vi faktisk gjør. Mer forpliktende deltakelse fra KS Få med representanter kunstlærere og fagpersoner fra museer, akademier (Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Oslo, Universitetet i Oslo, KHiO), Reggio Emilia barnehager, kunstbarnehager, Barnekunstmuseum, pluss studenter fra relevante programmer til å bidra med sin kompetanse på feltet. Jeg savnet et sted å diskutere temaene rett etter presenatsjonene. Mye av årsaken til å delta på seminaret var å høre andres erfaringer og løsninger. Til neste år synes jeg dere bør dele oss i i diskusjonsforum og gi oss

23 refleksjonsoppgaver som vi kan løse i plenum. En time om dagen hadde vært nok. Kulturskolens mandat og samfunnsoppdrag sett i relasjon til behov i eksisterende frivillig kulturliv 28. Er det andre typer kurs eller konferanser du ønsker at Musikkhøgskolen og/eller Kulturskolerådet kunne arrangere? 7 deltakere (10%) svarte nei og 41 deltakere (60%) vet ikke deltakere (29%) svarte ja, og kom med følgende forslag om hva slags kurs/ konferanser dette kunne være: Mer fordypning innen mindre del av temaene 82) Musikkteknologi, komposisjon og teori i kulturskolen. Digitale verktøyer i kulturfag Invitere inn skoleleder/sjefer, kommunalsjefer, rektorer på grunnskolen etc. til konferansen for å øke deres forståelse av hva vårt kulturskolemandat er. Konferanse med temaer mer rettet for oss ledere/rektorer. "Kulturskolen - et kulturelt ressursenter eller en skole?" "Arbeid med fag- og opplæringsplaner for kulturskolen" Fra aktør til brikke i det utdanningspolitiske landskapet. "Kulturskolenes evne til å gi politikere ambisjoner på vegne av kultur og kulturferdigheter." "Hvordan snakker vi med politikere?" "Blogging for kultur!" Fagkurs - kall det gjerne "inspirasjonsdager" for ansatte i kulturskolen Veksle mellom konferanse på KHIO / NMH? Fordypning og mangfold for elev og lærer Hvordan måle kunst. Statestikk av kunst F. eks. "kulturskolegitarkonferanse/fagdag" som videreutvikling av gitarkonferansen. Kurs i gruppeundervisningsmetodikk/samspillprosjekt - Utfordring å komme bort fra konservatoriearven/ en til en undervisning/ bare små grupper. Ref. Molde Kulturskole/samarbeid med Danmark Om endringene i kulturskolen frem mot 2020, forholdet til grunnskole og SFO Fagkurs/masterclass/didaktikkurs for kulturskolelærere, gjerne instrumentspesifikke (2) Fagkonferanser for fagpersonalet der felles tema som fagdidaktikk, gruppeundervisning, nybegynneroplæring (bredde) og videregående opplæring (topp) osv. Kunstformidling til barn og unge. Konferanse og kurs som setter fokus på metoder for formidling til denne målgruppen. Biinstrument skolering

24 Dirigentkurs, masterclass rettet mot barn og unge, korpsledelse fagplaner/læreplaner i kulturskolene. Skal de finnes, og evt hvordan skal de utformes. Lokalt eller sentralt 30. Fikk du nok informasjon i forkant av konferansen? 66 deltakere (97%) svarte ja. Ingen deltakere svarte vet ikke deltakere (3%) svarte nei. En savnet deltakerlister på forhånd og en velkommenmail, den andre mente innholdet i konferansen kom sent. 32. Hvordan fungerte den praktiske tilretteleggingen? 61 deltakere (90%) var godt fornøyd med den praktiske tilretteleggingen deltakere (10%) mente den praktiske tilretteleggingen kunne vært bedre, og meldte inn følgende forbedringspunkter: Lunsj: Selve serveringen: mye kø/trangt (6) For sen lunsj på dag 2 Noe kort tid til pause / gange til andre lokaler. Litt for lange sammenhengende økter i plenum. Bør være tilbud om en felles middag/samling på kveld. Bedre lokale for plenumsforedrag, skrivemuligheter, dagslys etc. Kryss av på en skala fra 1-6, der 1 er svært dårlig og 6 er svært bra: 34. Hva er ditt utbytte av konferansen som helhet? Gjennomsnitt 5,06 5,10 5,15

25 35. Hva er det viktig for deg på konferanser av denne typen? Å treffe kjente/kollegaer 4,93 Mulighet for nettverksbygging Å bli inspirert 5,32 5,50 Å få delta i debatt/diskusjonsforum 4,22 Få faglig påfyll 5, Eventuelle avsluttende kommentarer (ris og/eller ros): 30 deltakere kommenterte under dette punktet. Ris: Var bedre kvalitet og smak på lunsjene foregående konferanse. Dårlig kaffe Dårlig leder av politikerdebatt Til plenumsdebatt må det mobiliseres to trådløse og to kurerer, ellers blir det stress. Ros: Superlativer som veldig bra (3), vel blåst/bra gjennomført/organisert (5), flott(e) konferanse/dager (5), hyggelig, positivt, nyttig (2), inspirerende (2), kunnskapsgivende, høy kvalitet (2), viktig, god, veldig fornøyd, Dere er gode på aktualitet! - og det er viktig for å skape "et mer helhetlig kulturskolenorge". Dere har vært flink til å få med dyktige foredragsholdere, politikere, forsker og brennende personer. Takk! Man føler seg alltid veldig velkommen på NMHs konferanser Kommer igjen neste år (2) God mat (2) Fin matregi. Jeg fikk til og med egen kake fordi jeg hadde oppgitt allergi. Veldig bra! Jeg vil gi stor ros til dere for å sette mange og viktige saker på dagsordenen. Bør videreføres (5) Gratulerer! Jeg har sjelden opplevd en konferanse der samtlige seminarer, forelesninger og diskusjoner svarer så presist på de spørsmålene jeg kom inn i salen med. Like mye var de befriende relevante, løftet både blikk og tanker på en nyttig, nødvendig og målrettet måte. Takk.

26 Ønsker: Flere studenter som deltagere/bidragsytere. Gjøre konferansen om til obligatorisk for enkelt fag på NMH Vi må huske å ha med oss hele kulturfeltet og ikke glemme at kulturskolene ikke bare dreier seg om musikkfeltet. kanskje en ide med en festmiddag torsdag kveld? 4.4 Pedagogdagene 2012 Det deltok 361 personer på konferansen. 238 deltakere evaluerte. 1. Hvordan fikk du kjennskap til konferansen? 40 (17%) hadde fått kjennskap til konferansen via Norsk kulturskoleråd, 181 (76%) via arbeidsgiver. Kun 8 (3%) hadde fått kjennskap til konferansen via NMH, 5 (2%) via kolleager og 4 (2%) via annet. 2. Hvilke dager deltok du på konferansen? 135 (57%) deltok begge dager. 68 (29%) deltok bare torsdag, og 30 (13%) bare fredag. 5 av de spurte (2%) hadde ikke deltatt på konferansen likevel. Kryss av på en skala fra 1 til 6, der 1 er svært liten grad og 6 er svært stor grad: 3. Hva var ditt utbytte av konsertforedraget "Skapertrang og skrivekløe" med Ola Bremnes? (felles) Gjennomsnitt 4,83 4,76 3,84

27 Evaluering av parallelle kurs torsdag 16/8 kl : 4. Utbyttet av MU1: Konsertrommet et spillerom for kreativitet og opplevelse (Kristin Kjølberg) 18 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 4,83 4,88 4,67 5. Utbytte av MU2: De åtte intelligenser (Ole Kristian Hanssen) 30 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 4,20 4,37 4,17 6. Utbytte av MU3: Syv fantastiske fortellinger om motivasjon (Terje Moe Hansen) 60 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 4,73 5,32 5,07 7. Utbytte av TE1: Fra ord til handling (Knut Olav B. Sæves) 13 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 4,85 5,08 5,00 8. Utbytte av VK1: Flyvende trikker og klagende kor! (Andreas Brännlund) 11 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 4,36 5,09 5,10

28 9. Utbytte av DA1: Barnedans Kreativ dans for barn (Janne Lambertsen) 10 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 5,70 5,60 5, Utbytte av SS1: Muntlig fortelling (Ingvild O. Olaussen) 9 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 3,38 4,33 3, Utbytte av PS1: Produksjon for sal og scene (Torkel Øien m.m.) 23 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 3,43 3,22 3, Utbytte av TV1: Det er lettere sagt enn gjort (Wenche Waagen) 12 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 4,33 4,25 4, Utbytte av DI1: Musikantens første møte med samspillet (Bigitte Grong) 17 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 4,29 4,29 4,31

29 14. Hva var ditt utbytte av foredraget "Trenger vi kulturskolene?" av Johan Kaggestad? (felles) Gjennomsnitt 4,22 4,61 4, Hva var ditt utbytte av konserten "Truede taktarter og skakke skalaer?" av Stian Carstensen? (felles) Kategori Viktig med Ga inspirasjon Svarte til forventningene kunstneriske innslag i et slikt arrangement Gjennomsnitt 5,70 5,22 5, Hva var ditt utbytte av mingling med mat og kulturinnslag på slutten av torsdagen? Totalt 4,34 Viktig å ha denne type arrangementer under Pedagogdagene 4,72 Kunstnerisk utbytte Sosialt utbytte 4,05 3,88 Gjennomsnittlig Kunnskapsutbytte om KUL-mat 4,25 Kulnarisk utbytte 4,

30 Dag 2: Evaluering av parallelle kurs fredag 17/8 kl : 17. Utbytte av MU4: Mesterklasse som undervisingsform (Haugbro, Andreassen, Wekre) Kurset gikk både før og etter lunsj. 39 deltakere evaluerte denne parallellen før lunsj. 12 nye deltakere evaluerte i tillegg det som foregikk etter lunsj (andre linje) Kategori Ga nytteverdi Ga inspirasjon Svarte til forventningene Greit å komme inn som ny deltaker midtveis? Gjennomsnitt 4,82 5,05 5,00 Nye deltakere kl ,08 5,42 5,33 5, Utbytte av MU5: Improvisasjon gjennom lyd, kropp og instrumenter (Rita Strand Frisk) Kurset gikk både før og etter lunsj. 27 deltakere evaluerte denne parallellen før lunsj. 4 nye deltakere evaluerte i tillegg det som foregikk etter lunsj (andre linje) Kategori Ga nytteverdi Ga inspirasjon Svarte til forventningene Greit å komme inn som ny deltaker midtveis? Gjennomsnitt 4,37 4,44 4,38 Nye deltakere kl ,00 4,75 5,00 4,00

31 19. Utbytte av MU6: Digitale verktøy + musikk = moro (Eldar Skjørten) 14 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 5,46 5,64 5, Utbytte av TE2: Utforske stykket med kropp og forstand (Hanne Riege) Kurset gikk både før og etter lunsj. 14 deltakere evaluerte denne parallellen før lunsj. 2 nye deltakere evaluerte i tillegg det som foregikk etter lunsj (andre linje) Kategori Ga nytteverdi Ga inspirasjon Svarte til forventningene Greit å komme inn som ny deltaker midtveis? Gjennomsnitt 5,50 5,57 5,43 Nye deltakere kl ,50 5,50 5,50 5, Utbytte av VK2: Grip rommet! Performance (Kurt Johannessen) Kurset gikk både før og etter lunsj. 13 deltakere evaluerte denne parallellen før lunsj. 3nye deltakere evaluerte i tillegg det som foregikk etter lunsj (andre linje) Kategori Ga nytteverdi Ga inspirasjon Svarte til forventningene Greit å komme inn som ny deltaker midtveis? Gjennomsnitt 4,82 4,92 4,91 Nye deltakere kl ,00 4,33 3,50 4,00

32 22. Utbytte av DA2: Hva er tid? (Truls E. Wyller og Leif Hernes) Kurset gikk både før og etter lunsj. 6 deltakere evaluerte denne parallellen før lunsj. 2 nye deltakere evaluerte i tillegg det som foregikk etter lunsj (andre linje) Kategori Ga nytteverdi Ga inspirasjon Svarte til forventningene Greit å komme inn som ny deltaker midtveis? Gjennomsnitt 4,17 3,83 4,00 Nye deltakere kl ,00 5,50 5,50 4, Utbytte av SS2: Skriv, så skal du se! (Ola Bremnes) Kurset gikk både før og etter lunsj. 17 deltakere evaluerte denne parallellen før lunsj. 6 nye deltakere evaluerte i tillegg det som foregikk etter lunsj (andre linje) Kategori Ga nytteverdi Ga inspirasjon Svarte til forventningene Greit å komme inn som ny deltaker midtveis? Gjennomsnitt 5,35 5,59 5,41 Nye deltakere kl ,17 5,67 5,33 6, Utbytte av PS2: KultArr (Åste S. Domaas) og Entreprenørskap i kulturskolen (Lisbeth W. Svinø) 16 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 4,50 4,56 4, Utbytte av TV2: Pedagogens møte med barnekultur (Beth Junker) 8 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 3,38 3,50 3,86

33 26. Utbytte av DI2: Hvem er eleven, og hvilke roller har dirigenten? (Bigitte Grong) 11 deltakere evaluerte denne parallellen Gjennomsnitt 4,27 4,45 4,30 Evaluering av nye parallelle kurs fredag 17/8 kl : Kun nye kurs 27. Utbytte av MU7: Innganger til improvisasjonstrening i vokalundervisningen (Live Roggen) 16 deltakere evaluerte denne parallellen. Gjennomsnitt 4,90 5,10 5, Utbytte av PS3: Temaer og tips for hvordan vi kan bli bedre sammen (Lisbeth W. Svinø) 19 deltakere evaluerte denne parallellen. Gjennomsnitt 4,44 4,56 3, Utbytte av TV3: Hvor er vi, hva vil vi, hvor går vi? (Gunnhild Bak de Ridder) 6 deltakere evaluerte denne parallellen. Gjennomsnitt 4,00 4,00 4,00

34 30. Utbytte av DI3: Repertoar (Birgitte Grong) 12 deltakere evaluerte denne parallellen. Gjennomsnitt 4,73 4,91 4,70 Fellesforedrag: 31. Hva var ditt utbytte av foredraget "Lær å fly" med Stig Hjerkinn Haug? Gjennomsnitt 4,34 4,94 4, Var noen temaer overflødige eller mindre relevante for deg? 114 deltakere (49%) svarte nei og 65 deltakere (28%) vet ikke. 54 deltakere (23%) svarte ja og oppga følgende mindre relevante temaer: Åpning (3). 2 av disse mener det var for mye konsert og for lite foredrag. Trenger vi kulturskolen? (5) o Liten nytteverdi ifht kulturskoledrift o Hadde vært bra med ett steg videre! som Lobby, reklame mer offansiv tenkning ang kulturundervisning. Produksjon for sal og Scene (7) der 4 nevner Ung entreprenør og 2 Sal og scene. En ønsket mer konkret om hvordan man kunne starte faget. MU1: Konsertrommet (1) MU4: mesterklasser (8). Kommentarene gikk på at man savnet konkretisering, trodde det skulle dreie seg om mer vanlige elever og at det rettet seg mot de som mangler mesterklasseerfaring fra utdanning MU5: improvisasjonsøvelser (1). Vedkommende kjente stoffet fra før. Første del av DA2 (dans) "hva er tid?" (2) Skapende skriving (2). Den ene opplevde kursene som inspirerende, men lite matnyttig i forhold til jobben som kulturskolelærer (musikk). Den andre hadde håpet på mer innsikt, inspirasjon og informasjon om faget. TV 2: Pedagogens møte med barnekultur (1) Dirigering (4). 2 mente det var for mye fokus på korps, og 1 savnet konkrete eksempler og ideér til nye øvelser/leker. MAT-KULT (5). 1 mente mat-prosjektet ikke hører hjemme i vårt skoleslag. Avslutningsforedraget (2)

35 Generelle kommentarer: Hørt det før (4) Mer praksis, mindre power point presentasjoner (4) Som billedkunstlærer så opplever jeg at musikk står i fokus og billedkunst lite prioritert 33. Var det temaer du savnet under Pedagogdagene? 112 deltakere (48%) svarte nei og 81 deltakere (35%) vet ikke. 40 deltakere svarte ja, og oppga følgende temaer: undervisning av barn som har forskjellige vansker, feks Tourettes og Aspbergers. Større fokus på valgfaget Sal og Scene (3) Interpretasjon (Undervisnings-situasjon elev/kjent pedagog) jazz i undervisningen! Mer påfyll ang.kaverteknikk for barn musikk og helse (2) Gruppeundervisning i grunnskolen Elevkontakt i gruppeundervisning, fordeling av grupper etter nivå kontra alder. Hvordan velge repertoar i sangundervisningen elektroniske hjelpemidler i møtet med enkeltelever i kulturskolen ulike diagnoser hos barn og atferdsproblemer. Hvordan håndterer vi dette? et møtepunkt der enetimene og gruppeundervisningen snart kunne få en forståelse for hverandre. metodikk med utgangspunkt i de ulike instrumenttyper (4), delt i stryk (3)/blås/piano osv / utveksling av gode triks/metoder for å løse teknikniske problemstillinger, tips om utprøvde bøker/øvelser og annet. Hvordan jobbe med elever som ikke øver Improvisasjon (3), helt grunnleggende og på enklest mulig nivå (1) Film. Hvordan lage kortfilm med ungdommer i kulturskolen. Sirkus Ledelse. Var nylig på kurs i relasjonsledelse med Camilla Sævareid fra NAV. Fantastisk bra ledelseskurs etter min mening. skriving. Erfaringer, skriving som yrke, konkrete arbeidsmetoder (2) gratis mus-tekprogramvare knyttet til pc/windows. flere motivasjons-seanser a la Moe Hansen. DKS Elever som arrangører / KULTARR Skolekorpsenes hverdag - utfordringer, "konkurranse" med idretten om medlemmer/ rekruttering og profilering/ informasjonskanaler. Samfunnstilpassning anno Hvordan lære bort grunnleggende teknikker i dans?

36 Teaterpedagogikk; prinsipper og pedagogisk retning Lærerens egenutvikling Generell metodikk/inspirasjon i forhold til arbeid og møtet med barn/førskolebarn (3) Erfaringsutveksling med andre regissører 34. Er du noe du mener burde forbedres til Pedagogdagene 2014? 59 deltakere (25%) svarte nei og 91 deltakere (39%) vet ikke. 83 deltakere svarte ja, og oppga følgende områder: Mat (33): Generelt gjaldt dette MER og BEDRE mat. Det ble også for lenge mellom måltider, særlig mellom siste kaffepause og minglingen på kvelden. Mingling med mat (11): Kommentarene dreier seg om at det ble for mye program før man fikk spise, rett og slett litt feil timing. Dette gjelder også at elevene som opptrådte kom litt i skyggen av en flott konsert i forkant. Lyd (3): Dårlig lyd i Lindemansalen (2) og for høy konfranisermic. Informasjon (5): Samtlige dreide seg om bedre beskrivelser av kursene på forhånd. Logistikk/organisering (15): registreringen som gikk for sakte (6), for lang førstedag (2), parkeringsmulighetene, et sosialt tilbud onsdag og torsdag kveld, kortere seanser, tydeligere informasjon at enkelte av kursene fortsatte etter lunsj (ikke gikk om igjen), ønsker om en ekstra dag. Faglig (29): o Kurs med Andsnes, o mindre fokus på musikk i fellesøktene, o kun ha kurs som krever forkunnskaper, o enda lengre kurs (3), gjerne over begge dager (1) o mindre abstrakte/mer konkrete kurs/foredrag med hverdagsproblematikk, (6) o kurs om undervisnings-/elevplaner og evalueringsformer (2) o kvalitetssikre foredrag, o mer erfaringsutveksling. (2) o Bedre kurs i dans o Mer konkret pedagogikk o Flere parallell sesjoner innen dans og teater o Mer gruppe- og samspillkurs o Lage et møtepunkt for kulturskoler med skapende skriving

37 35. Er det andre typer kurs eller konferanser du ønsker at Musikkhøgskolen og/eller Kulturskolerådet kunne arrangere? 28 deltakere (12%) svarte nei og 139 deltakere (60%) vet ikke. 66 deltakere (28%) svarte ja, og kom med følgende forslag: Praktisk produksjon av forestilling/konsert i kulturskolene Problematisering av egenøving for elever i kulturskolen Musikk for barnehagebarn Kurset om Enkelte og tilgjengelige lyseeffekter, Interpretasjon, - få overvære en undervisnings-situasjon på høgt nivå! Praktisk spill, kammermusikk,samspill, mesterklasser. Praktiske kurs hvor vi lærer ulike metoder og får forslag til undervisningsmateriell. (11) valgfag: sal og scene Konkrete kurs om utviklingen av en god kulturskole, innhold/organisering osv. Dirigerings seminar for kulturskolelærere,korps,orkesterdirigenter. (3) feks. musikk som smertelindring, musikk og psykiskhelse. noe om visuell kunsts plass/rolle i kulturskolen Kurs for sangpedagoger (med "vanlige" elever) musikk i livets begynnelse Masterclass (4) Barn med adfredsproblemer KulturArrangører musikkformidling med ulike artister. Reportoar påfyll. Åslaug Berre; Musikk for de minste. Teater: Skrive Manus til/med ungdom. ( og ev barn) (3) Sang: Hvordan jobbe med Timing og frasering i vokalundervisningen, både låter og impro. Noe innefor fysisk teater/sirkus (3) Bruk av logic/ protools/teknologi for kulturskolærere (3) et nytt utvidet skrivekurs med eks Ola Bremnes eller en av søsknene hans. Pedagogtreff instrument-/fagvis. (5) gjerne regionalt (2) Filmkurs. Hvordan lage kortfilm. sminkekurs Praktiske kurs i visuell kunst. For kulturskoleledere - ledelse / Motivasjon / Team improvisasjonskurs (2) praktiske samspillskurs, kurs i improvisasjon, kurs i innspilling av band osv. (spille selv) "Kultur og helse". Og gjerne også mer innenfor temaet til Kaggestad: "Kulturskolen i samfunnet". Noe i retning av musikkterapi og musikk og helsefag (fra barn til eldre) (2) Konferanse for Skapende skriving i Kulturskolen

38 Mer om intelligenser Bruksarrangering 36. Fikk du nok informasjon i forkant av Pedagogdagene 2012? 213 deltakere (91%) svarte ja og 7 deltakere (3%) vet ikke. 13 deltakere (6%) svarte nei og oppga at de manglet følgende informasjon: Manus til kjente eventyrer eller spennende fortellinger som kan brukes på kulturskole Mere detaljert informasjon om kursenes innhold og/eller form (8) Mer informasjon om kursholderne Informasjon om at vedkommende var påmeldt Info gjennom kulturskolen Savnet hva vi trengte å ta med oss til kurset, som f.eks treningsklær. 37. Hvordan fungerte den praktiske tilretteleggingen? 208 deltakere (89%) svarte veldig godt eller veldig godt. 25 deltakere (11%) svarte dårlig eller kunne ha vært bedre. Disse oppgav hva de mente kunne ha vært bedre tilrettelagt: Registrering (15) Mat (9) Kantinen/foajeen er for liten for et så stort arrangement (3) Rommet for workshop var lite. Lyden for tale er bemerkelsesverdig dårlig i storsalen. Alle ganger og korridorer var et virvar av rot. Utrolig at brannvesenet tillater slikt. Rart å legge merke til at NMH's egne folk ikke var å se på de kursene jeg deltok på. Skal ikke de følge med i hva som skjer - det var vel betingelsen for samarbeidet? Rommet til Kristin K. var ikke klargjort Det er store forhold. vanskeleg med så mange. 38. Hva er ditt utbytte av Pedagogdagene 2012 som helhet? Kryss av på en skala fra 1-6, der 1 er svært dårlig og 6 er svært bra. Gjennomsnitt 4,59 4,88 4,85

39 Eventuelle avsluttende kommentarer (ris og/eller ros): Det kom inn 111 kommentarer under dette punktet. Det var en overvekt av positive kommentarer. Kritikken gikk på de punktene som har vært omtalt over. Kommentarene ligger som vedlegg til denne rapporten. 4.5 Rana kulturskole Ca 20 ansatte ved Rana Kulturskole deltok disse to dagene. NMH foreslo timeplan for dagene og organiserte reise for våre lærere, resten organiserte kulturskolen. Kurset ble ikke evaluert da vi ikke fikk tilgang til deltakerliste/kontkatinfo fra Rana. 4.6 Fagdag for kantorer Fagdagen hadde 26 påmeldte fra Oslo bispedømme. Bispedømmerådet organiserte selv påmeldingen, og vi ga en stk. pris som primært skulle dekke lunsjkostnader. Vi fikk ikke tilgang til kursdeltakernes e-postadresser, noe som er en forutsetning for å kunne evaluere elektronisk. Fagdagen ble derfor ikke evaluert.

40 4.7 Fagseminar for Rikskonsertene Seminaret hadde totalt 64 deltakere. 25 deltok bare torsdag, 2 bare fredag, mens 37 var påmeldt begge dager. Rikskonsertene stod for det faglige innholdet torsdag, mens NMH var ansvarlige for fredagen etter bestilling fra Rikskonsertene. Seminaret ble ikke evaluert med den tanken at dette var et kjøpt/eksternt arrangement der vi i hovedsak solgte faglige og praktiske tjenester til Rikskonsertene. Vi hadde imidlertid tilgang til e-postadresser, så i etterpåklokskapens lys ser vi at i hvert fall fredagen burde vært evaluert. 4.8 Kurs i gehørtrening og musikkteori Dette kurset hadde 15 deltagere. Ved en inkurie ble ikke dette kurset evaluert. 4.9 X-art Libanon Totalt deltok 15 personer i dette prosjektet som totalt gikk over 5 dagskurs à 6 timer over ett helt år. Kurset ble ikke evaluert, da NMH kun hadde ansvar for en mindre del av prosjektet. Avstand og språk er også medvirkende faktorer til manglende evaluering Kurslederkurs Kurset hadde 74 deltakere. 32 deltakere evaluerte. 13 av disse var prester, 14 kirkemusikere og 5 oppga at de hadde andre stillinger i bispedømmene/fellesråd. Kryss av på en skala fra 1 til 6 der 1 er svært dårlig utbytte og 6 er svært godt utbytte. Hvordan opplevde du det faglige utbyttet av kurset som helhet? Karakter Antall Prosent 0 % 3 % 3 % 34 % 50 % 9 %

41 Under ber vi deg krysse av i hvilken grad du er fortrolig med de ulike læringsmålene for kurset etter 2 samlinger. (gjennomsnittsverdi) Jeg er fortrolig med de kirkelige tilsattes nye roller som rådgivere overfor Jeg er fortrolig med de grunnleggende prinsipper for fordeling av Jeg er fortrolig med en tverrfaglig og involverende arbeidsform med sikte på å Jeg er fortrolig med reformens musikalske materiale Jeg er fortrolig med reformens liturgiske uttrykksformer Jeg er fortrolig med gudstjenestereformens mål Jeg er satt i stand til å utvikle og gjennomføre lokale kurs for de kirkelig ansatte med 5,19 5,25 5,25 4,75 5,22 5,72 4,94 Hvilke faglig utbytte hadde du av følgende undervisingsformer? (gjennomsnittsverdi) Arbeid med refleksjonsnotat/rapporter Egenstudium av pensumlitteratur/liturgisk Gjennomføring av eget kursopplegg Utarbeiding av eget kursopplegg Presentasjon av musikalsk materiale Uformelle samtaler i løpet av kurssamlingen Seminar Gudstjenester med påfølgende refleksjon Forelesninger Gruppesamtaler på tvers av bispedømmer 4,44 4,34 5,03 5,00 4,59 4,75 4,28 4,62 4,56 4,56 I hvilken grad har kurset inspirert deg til videre arbeid med innføring av gudstjenestereformen i egen menighet? Karakter Antall Prosent 0 % 6 % 3 % 6 % 50 % 34 %

42 I hvilken grad mener du at liturgikurs av denne typen bør være tverrfaglige? (sammensatt av både prester og kirkemusikere). Karakter Antall Prosent 0 % 0 % 0 % 3 % 6 % 91 % Hvordan opplevde du det å samarbeide i tverrfaglige team som kursholder? Kategori Ga læringsutbytte Ga inspirasjon Svarte til forventningene Gjennomsnitt 5,09 5,13 5,13 Eventuelle kommentarer: Det burde i forkant av kurset vært signalisert tydelig til bispedømmene at det burde settes av studiedager til lesning av litteratur og planlegging av gudstj.kurs. Det har vært en veldig presset arb.situasjon at det ikke har vært satt av studiedager til dette (Nidaros) Er jo svært personavhengig da! Tverrfaglig team/tospann var krevende, men nødvendig/ga flott utbytte (3). Det kunne kanskje vært tydeliger signaler om hvordan kurslitterauren skulle anvendes ved kursing lokalt. Her sprikte det veldig i hvordan ulike grupper hadde forholdt seg til den.

43 Tallene er angitt som gjennomsnittstall på en skala fra 1-6 der 6 er best: Hvordan opplevde du det å selv måtte utvikle eget kursmateriell? Det ga inspirasjon til videre arbeid 4,72 Det ga godt læringsutbytte 4,81 Det var krevende 4,72 Det svarte til forventningene 4,34 Vi ønsker å vite hvordan veiledningen fungerte og i hvilken grad du benyttet deg av dette. Jeg fikk kjapp respons fra veileder 4,56 Jeg fikk nyttig tilbakemelding fra veileder 3,78 Jeg benyttet meg av veileder mye 2,19

44 Hvilken verdi mener du det hadde å møtes til kursuke nr. 2? Unødvendig å møtes etter at de lokale kursene var avholdt 2,50 Viktig for nettverksbygging 4,62 Ga godt læringsutbytte 4,47 Ga inspirasjon 4,66 Var det temaer du savnet under kurset som helhet? 11 deltakere (34 %) svarte nei, 13 deltakere (41 %) vet ikke. 11 deltaker (34%) svarte ja, og oppga følgende temaer: Formidling, dvs HVORDAN vi forbedrer våre gudstjenester (snakke om betydningen av selve fremførelsen) viktige perspektiver verken fra faglitteraturen eller fordragsholdere (f eks undersøkelsen om involvering) forbigått Universell utforming. En grunnleggende innføring og diskusjon om musikkens egenart Den norske kirke i internasjonal setning: økumene og sin innflytelse på liturgiske spørsmål / - liturgi og spiritualitet Praktiske verktøy og metodar for systematisk involvering av folk "i bygda". Temaer som går enda mer i dybden i forhold til å håndtere kulturelt og liturgisk mangfold, f eks, i innen sjanger og stil for liturgisk musikk og salmevalg. Faglig om endringsprosssesser i menighetene sett i forbindelse med utvikling av lokal grunnordning for lite fokus på liturgisk musikk og musikalske spørsmål (2)- tydeligere debatt/problematisering av krav til/ønsker om musikalsk bredde i reformen En drøfting av hvordan man skal forholde seg til ordo og gudstjenestebok når prester/menigheter går en helt annen vei. Kursdidaktikk og læringsteori praktisk tilrettelagt.

45 Hvordan opplevde du den praktiske tilretteleggingen av kurset? Karakter Antall Prosent 0 % 0 % 3 % 9 % 53 % 34 % Ingen hadde forslag til hva som skulle vært lagt opp annerledes. Fikk du nok praktisk informasjon om kurset? Mellom samlingene: gjennomsnittskarakter på 5,19 I forkant: gjennomsnittskarakter på 5,09 Hva savnet du informasjon om? 10 deltakere kommenterte: Kunne gjerne fått datoene for 1. samling tidligere Omfanget (3), hva det konkret var ventet av oss at vi skulle gjøre/arbeidsmengde (4). Ikke minst hvordan vi skulle gjøre det. Savnet også info om hvilken informasjon våre respektive arbeidsgivere hadde fått om hva kurset innebar. I etterkant viste det seg å være veldig lite, eller i beste fall svært variabelt. Kjøregodtgjørelse var ikke avklarert ordentlig på forhånd. Mye av informasjonen kom seint (4) Savnet informasjon om hvilket opplegg/skriftlig krav rådgivere som ikke selv holdt kurs skulle følge når det gjaldt å ta studiepoeng. Dette kom svært seint. Litt sen tilbakemelding om presentasjon Innkalling til andre kursuke kunne ha kommet før, evt en forberedende innkalling. Eventuelle kommentarer til slutt (både ris og ros): 19 deltakere kommenterte: Ris: Kunne kanskje ha vært mer bredde i valg av gudstjenestetyper med tanke på å få se hvordan de ulike typene fungerer i praksis. (2). burde vært lagt en nasjonal mal for opplæringen i gudstjenestereformen så man hadde hatt noe å gå ut fra, og sikret noen lunde lik opplæring. Det var ELENDIG å bli tildelt røykerom, når jeg ikke hadde bedt spesielt om det. Dårlig kundebehandling fra hotellets side.

46 Ros: Kunne lagt meir vekt på bruken av rommet. Seminaret med besøk ut i to kyrkjerom første kursveke fungerte dårleg. Kurs 1 var krevende, for mye program og for lite pauser. Ambisjoner og forventninger sentralt stod ikke i forhold til hvordan det var tilrettelagt lokalt. Men glad for å ha vært med! det musikalske materialet, materialet til bibelske salmer, salmetoner og utgaver til kor kom for sent ut. Det vil si at vi fikk den endelige utgaven for sent. Ønskelig hadde vært å ha det rett etter det første kurs i Drammen. Ellers er jeg takknemlig for kursene og har hatt mye godt utbytte og fått mye god inspirasjon til videre arbeid - ikke minst med tanke på gudstjenestegrupper lokalt. Kurledelsen kunne vært tidligere ute med info og tydeligere med info og tilbakemeldinger. Jeg forventer at en kursledelse går god for og er lojal mot læringsmål og kursmateriale. Gudstjenestegjennomgangene i etterkant. Salen burde ha vært med. Noen foredrag kunne vært bedre spissa mot den kirkevirkelighet gudstjenestereformen skal implementeres i. Negativt med gjenbruk av foredragsholdere med samme tema som har vært holdt i andre sammenhenger. Eneste minus er at vi i perioder tok lett på musikken og flere ganger brukte mye tid på teologiske spørsmål. Vi fikk kort tid fra første kurs til oppstart lokalt - det gjorde at vi fikk en rimelig tøff start. Det var for lite fokusert på mulige måter å løse kursdagene lokalt. Det betød at de ulike kurs ble svært forskjellige både i form og innhold. Det ble ikke sentralt utarbeidet mal for evaluering av lokale kurs. Forholdet mht til frikjøp av arbeidstid var ikke avtalt mellom min arbeidsgiver og meg i forkant. Det var jeg som måtte få avklart dette. Hadde eg forventa meir om det å halda kurs. noko om vaksenopplæringspedagogikk og metodikk. Det første kurset var for tett pakket til å begynne med. Men dette løste seg etter dag 2. Superlativer som har vært nevnt: kurset var bra (1), svært bra (2), ros (1), nyttig/ga utbytte (2), viktig (2), lærerikt (3), ga inspirasjon (3), bra opplegg (1), bra sortert kursplan (1), innholdsrike foredrag (1), spennende (1), godt gjennomført (1), stor verdi (1), interessant (1), variert (1), utviklende (1), godt kurs (3), viktig kunnskap (1), gode bidrag (1), nyttig (1), fornøyd (1), fin variasjon (1) Flott å treffe likesinnede Fint å være i Drammen! Fornøyd med både helhet og detaljer Kurs 2 ga stor mening, både sosialt og faglig.

47 Positivt med foredragsholdere som kunne bringe inn et kritisk blikk og gå litt mer i dybden, kunne vært mer av dette. Flott med vektleggingen av ulike gudstjenester i ulike kirkerom. Gjennomføring av kurs har vært spennende og lærerike på mange felt. Kursledelsen var forståelsesfull og tilgjengelige ved behov Kompetanse for kvalitet: musikk1 Kurset hadde 4 deltakere høsten av disse fortsatte også våren 2013 på modul 2. Alle kompetanse for kvalitet -kursene evalueres fra sentralt hold våren 2013, og koordinator så derfor ingen hensikt i å foreta en egen intern evaluering Vurdering musikk for ungdomstrinnet, Oslo kommune Her deltok 20 personer våren 2012 (andre samling av første runde) og 13 personer høsten 2012 (første samling av andre runde). Kurset er kjøpt av Utdanningsetaten i Oslo kommune, og vi leverer kun undervisningspersonale etter kontrakt. Koordinator har ikke fått svar på om kursene er evaluert fra Oslo kommune sin side. 5. Oppsummering og etterutdanningskoordinators kommentarer Målet med evalueringene er i første rekke å gi fagmiljøene som arrangerer kursene en tilbakemelding med hensyn til faglig innhold og relevans, samt å gi informasjon til studieadministrasjonen om hvordan Musikkhøgskolen lykkes med informasjon og tilrettelegging av kursaktivitetene. Dette mener vi evalueringsskjemaene deltakerne besvarer gir god informasjon om. Med unntak av vurdering i musikkfaget ble kursene evaluert elektronisk i Målet har vært å sende ut evalueringsinvitasjon første virkedag etter avsluttet kurs, og dette har vi stort sett greid å overholde. Grunnet nytt spørresystem , hadde vi imidlertid problemer med purringer våren 2012, da det viste seg at de ikke ble sendt ut (manglet en avkryssing). Men ideelt sett sendes det ut 2-3 automatiske purringer med ønsket mellomrom til de av respondentene som ikke har svart og/eller ikke fullført påbegynt spørreskjema. Purringer har vist seg nødvendig for å få en bra svarprosent, noe vi fikk bekreftet da de ikke fungerte. Av kursene som er oppgitt som ikke-evaluert er tre av disse kjøpt av eksterne og ett avholdt i Libanon som en liten del av et større prosjekt. Til ett kurs hadde vi ikke tilgang til e-postadresser til deltakerne, og ett ble rett og slett glemt. Ett kurs blir evaluert sentralt av Utdanningsdirektoratet som en del av et større program.

48 Tilbakemeldingene fra deltakerne om høgskolens etterutdanningstilbud er i overveiende grad positive, både når det gjelder det faglige og den praktiske tilretteleggingen. Nedenfor følger koordinators kommentarer på de punktene der deltakerne var mest kritiske. Pedagogdagene 2012: Kurset som fikk mest kritikk i 2012 var Pedagogdagene. Kritikken gikk mest på den praktiske gjennomføringen, og er berettiget når det gjelder organisering av registreringen, matservering og kveldsarrangementet. Dette er tilbakemeldinger vi tar med oss i planleggingen av Pedagogdagene Vi var heller ikke fornøyd med kvaliteten på det SiO Catering leverte, så vi kommer til å ta en skikkelig anbudsrunde med tanke på Pedagogdagene Utfordringen ligger også i at vi egentlig ikke har plass/lokaler til lunsjservering til 400 mennesker. Faglig sett var vi svært fornøyd med at vi dette året klarte å dekke musikkfeltet under Pedagogdagene med egne lærere, og evalueringen viser også at deltakerne i overveiende grad var fornøyd med innholdet. Informasjon: En del funksjoner i det nye spørresystemet måtte læres underveis, da vi ikke hadde mye opplæring. Autorespons i form av bekreftelse på innsendt påmelding var en av funksjonene som kom litt sent på plass. Siden vi også ofte opererer med påmeldingsfrister inntil 1-2 uker før kursavvikling, opplever nok mange av de som melder seg på tidlig en viss usikkerhet på hvorvidt påmeldingen er gått gjennom eller ikke. Slik autorespons/bekreftelse ligger nå inne til alle påmeldinger. Bekreftelse at man faktisk har fått plass på kurset kan man imidlertid ikke gi før etter at svarfristen er gått ut. Først da kan vi ta stilling til om kurset kan gjennomføres eller ikke med tanke på nok påmeldte. Det ideelle hadde vært tidlige(re) påmeldingsfrister, noe vi har forsøkt på de større arrangementene, men vi ender alltid opp med å utvide fristen. Påmeldingsfristen er derfor lagt maksimum 2 uker unna kursstart, minimum 1. Dette kan nok særlig for langtreisende oppleves litt seint med tanke på bestilling av reise og eventuell overnatting. Vi har som regel deltakere fra hele landet på alle kursene. På kurs og konferanser som arbeidsgiver betaler for er det også et problem når rektor melder på sine medarbeidere men med sin egen e-postadresse. Erfaringsmessig blir utsendt informasjon fort liggende hos vedkommende leder siden vi baserer oss på e-postkommunikasjon. Vi ber derfor om deltakers e- postadresse i påmeldingen, men er prisgitt påmelder hvorvidt dette registreres riktig. Rapportens lengde: Rapporten er lang på grunn av et økende omfang på etterutdanningsvirksomheten, og særlig antall deltakere. Tabellene er derfor komprimert ned til mindre omfang enn hva som kommer ut av systemet, og fritekstkommentarer er gruppert i temaer og forsøksvis angitt antall personer som har sagt det samme. På de store

49 arrangementene gjentar også svarene seg under de ulike spørsmålene, så det må vurderes hvorvidt vi skal spørre annerledes. 6. Tanker videre Norges musikkhøgskole skal ifølge strategisk plan styrke etter- og videreutdanningstilbudet. Antall arrangementer og deltakerantallet for 2012 ligger akkurat på nivå med 2010 da vi også arrangerte Pedagogdagene. Dette arrangementet dobler nesten statistikken de årene de arrangeres, men er også arbeidskrevende pga mange paralleller og fagområder. Fra og med januar 2013 er imidlertid kapasiteten på etterutdanning økt ved at Ellen Haldar-Krøvel er fritatt for noen av sine oppgaver for å kunne bistå i etterutdanningsarbeidet. Det å være to med våre kunnskaper og erfaringer vil forhåpentligvis både kunne øke kapasiteten og bedre kvaliteten på gjennomføringen av kursene. De fleste av kursene våre er gjentagende med en årlig eller halvårlig syklus. Unntaket i 2012 har vært de kursene vi har solgt til eksterne organisasjoner/virksomheter. Vi vurderer imidlertid kontinuerlig hvorvidt det lar seg gjøre økonomisk å avvikle kursene, da det er et krav om at kursene skal gå i balanse eller med overskudd i forhold til antall påmeldte. Dette klarer vi pr. i dag, med unntak av et mindre underskudd på Pedagogdagene Et satsningsområde fremover er instrumentvise dager. Dette er et gjentagende uttrykt ønske fra kursdeltakere i evalueringene, og det er også pr i dag blitt arrangert stadig flere slike dager der man har blandet åpen undervising av våre studenter (bl.a. mesterklasser) med kurs for eksterne. Både gjestelærere og hele fagmiljøer hos oss har vært involvert. Instrumentvise dager med den type organisering har ikke pr. i dag hatt nok eksterne deltakere til å dekke alle faktiske undervisningskostnader. Underskuddet er derfor dekket opp av midler fra den enkelte fagseksjon. Kostnaden blir likevel mindre for fagseksjonen enn om de bare hadde gjennomført det som et internt arrangement. Det er satt i gang en offensiv mht å utfordre ulike fagseksjonsledere/ instrumentgrupper til å komme med forslag til innhold som kan dekke både interne og eksterne interesser. Det er reservert saler til to slike instrumentvise samlinger høsten Hvem som tar utfordringen er imidlertid uvisst ennå. Antall betalingskurs med studiepoeng er økende. Disse deltakerne inngår ikke som en del av vår totale studenttallportefølje. Planer fremover for denne type kurs: Høsten 2013 kjøres Kulturelt entreprenørskap som er en oppgradert versjon fra 10 til 15 studiepoeng av Entreprenørskap i undervising og ledelse som gikk både våren og høsten Kurset har hatt stor søknad, og starter i september 2013 med 26 deltakere. Et nytt samarbeidsprosjekt med Menighetsfakultetet om et 10-studiepoengkurs våren 2014 er også så vidt påbegynt. Dette kurset er en forlengelse av

50 kurslederkurset på 20 studiepoeng som ble gjennomført høsten 2011/våren Innholdet denne gangen dreier seg om evalueringsprosesser knyttet opp mot valg av lokal grunnordning i menighetene. Kurset er basert på grupper av deltakere fra samme prosti (prester og kirkemusikere), og kurset skal gjennomføres både sentralt og desentralisert. Kompetansegivende kurs er etterspurt og er et satsningsområde fra regjeringens side. De er imidlertid arbeidskrevende mht utvikling og oppfølging. Pr. i dag har disse kursene betalt seg selv eller gått med solide overskudd. Det er også mulighet for å søke ekstern støtte, særlig ved bruk av IKT-støttet undervisning og innenfor entreprenørskap. Slike søknader krever imidlertid ofte samarbeidspartnere som igjen krever samarbeidsavtaler og oppfølging. Etterutdanningskoordinator er også sekretær for et utvalg som skal utrede og gjennomføre forsøk med nettstøttet undervisning og læring. Utvalget skal levere rapport i juni Det nye rektoratet kommer til å gå inn for at utvalget får utvidet sin virkeperiode og dermed fortsetter arbeidet med å sette IKT-støttet undervising/læring i system ved NMH. Her er det mange uutnyttede muligheter, særlig innenfor fjernundervisning hvor vi ikke har noen aktivitet pr i dag. Dette er et område som er særlig gunstig med tanke på etter-/videreutdanning. Det er fortsatt en målsetning å etablere gode relasjoner med andre eksterne aktører/interesseorganisasjoner slik at vi kan arrangere kurs som vi vet vil være attraktive for spesifikke målgrupper. Det er også ønskelig å kunne levere bestillingskurs til aktører som kommuner (kurs for musikklærere i grunnskolen), fylkeskommuner (MDD) og andre organisasjoner som for eksempel Forsvarets musikk, Rikskonsertene m.m. Dette krever imidlertid lobbyvirksomhet som til nå har vært vanskelig å prioritere på grunn av arbeidsmengden. Vi har imidlertid hatt mange flere henvendelser i 2012 fra andre organisasjoner/institusjoner om samarbeid om eller bidrag til kursinnhold. Det er stimulerende for etterutdanningsteamet og ikke minst undervisningspersonalet at NMH oppleves som en interessant samarbeidspartner med verdifulle kunnskaper. Vi kunne også ha vurdert salg av tjenester i form av desentraliserte kurs etter forespørsel ved å sette dette i system i form av for eksempel innsending av et enkelt kontaktskjema på våre nettsider eller lignende. I juni påbegynner etterutdanningsteamet arbeidet med en etterutdanningsstrategi som er tenkt behandlet av Studieutvalget høsten Mai 2013 Åse Karin Hjelen etterutdanningskoordinator

51 Norges musikkhøgskole Gitarlærerkonferanse mars 2012 Fredag Program (tidene er omtrentlige) Ankomst registrering Kaffe velkomst musikkinnslag Dag Bremnes : Gitarundervisning av små barn Roy Hennig Snyen: Samarbeid og utvikling Lunsj Gruppearbeid Oppsummering Myldrepause, kaffe Anders Øien: Øving og avspenning Ca slutt Konsert (Levinsalen) Sven Lundestad Middag Lørdag Oppvåknigskaffe Roy Snyen: Veien videre Myldrepause Jan Danielsen: TUP erfaringer og perspektiver Påhøring tre TUP-elever Lunsj m/gitarutstilling Arvid Liens elevorkester Gruppediskusjon påhøring TUP-elever Deltakernes halvtime Erik Stenstadvold: Improvisasjon hos Sor Slutt

52

53 KULTURSKOLENES LEDERKONFERANSE 2012 Sammen setter vi tonen - med inspirasjon, kommunikasjon og refleksjon i fokus

Saksliste Utvalgssaksnr

Saksliste Utvalgssaksnr Saksliste Utvalgssaksnr Innhold SU 36/13 Godkjenning av protokoll fra møte 24.5.2013 SU 37/13 Kvalitetssikringssystemet - evaluering av etterutdanningsvirksomheten 2012 SU 38/13 Ny søknad om permisjon

Detaljer

EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN 2013

EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN 2013 EVALUERING AV ETTERUTDANNINGSVIRKSOMHETEN 2013 Rapport med utgangspunkt i deltakernes evaluering System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om etterutdanningskursene...

Detaljer

Vedtatt Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Vedtatt Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Vedtatt 19.05.12 Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH mai 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som

Detaljer

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere

Musikk I. 30 studiepoeng. Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere Musikk I 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere NMH januar 2012 Musikk 1 (15 + 15 studiepoeng) KORT OM STUDIET Studiet består av to moduler à 15 studiepoeng som begge inneholder

Detaljer

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Kursrekke i tekst og formidling: skape, skrive og dele Songdalen bibliotek / Songdalen kommune Prosjektansvarlige Ingunn Greibesland og Ane Andersen Seljeseth

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Hole kulturskole tenner gnister

Hole kulturskole tenner gnister VISJON: Hole kulturskole tenner gnister PEDAGOGISK PLATTFORM: Kulturskolen gir opplæring, opplevelse og formidling innen kunstfagene: musikk, visuell kunst og teater. Kulturskolen ønsker å vekke nysgjerrighet

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1 NO EN Musikk i skolen 1 Musikk kan brukes i alle skolefag. Musikk i skolen 1 er rettet inn mot musikkopplæring i grunnskolen og gir inspirasjon til hvordan musikkfaget kan være en del av hverdagen for

Detaljer

FORELØPIG KONFERANSEPROGRAM Med forbehold om endringer

FORELØPIG KONFERANSEPROGRAM Med forbehold om endringer FOREDRAG I PLENUM : MAKING MUSIC ACCESSIBLE TO ALL (torsdag) Marcel Pusey er en prisvinnende og kritikerrost pedagog, bassist og komponist. Han er aktiv i utvikling av teknologi for musikkundervisning

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Medarbeidersamling Gausdal Høifjellshotell wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn Emnekode: GLU2071_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Bodø - Ålesund - Oslo - Hamar. Multi temakurs. Inspirasjon og faglig påfyll for matematikklærere på barnetrinnet

Bodø - Ålesund - Oslo - Hamar. Multi temakurs. Inspirasjon og faglig påfyll for matematikklærere på barnetrinnet Bodø - Ålesund - Oslo - Hamar Multi temakurs Inspirasjon og faglig påfyll for matematikklærere på barnetrinnet På kurset får du: Konkrete undervisningstips Lære om nyttige undervisningsverktøy Spennende

Detaljer

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Emnekode: GLU1071_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen ÅRSPLAN MUSIKK 9. TRINN Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING

KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING KONTINUERLIG EVALUERING AV UNDERVISNING 2014-15 Rapport med utgangspunkt i lærernes innrapportering Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 09/2015 Innhold Kontinuerlig evaluering av undervisning 2014-15

Detaljer

Rapport fra UiOs undervisningsseminar Seminaret ble avholdt i Sophus Lies auditorium 8. februar 2017.

Rapport fra UiOs undervisningsseminar Seminaret ble avholdt i Sophus Lies auditorium 8. februar 2017. Rapport fra UiOs undervisningsseminar 2017 Seminaret ble avholdt i Sophus Lies auditorium 8. februar 2017. 1 Mål med seminaret Seminaret ble påtenkt i forbindelse med Lærings- og arbeidsmiljøåret 2016,

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN Kan delta med enkle, imiterte bevegelser til musikk. Kan uttrykke kreative og passende bevegelser til musikk

ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN Kan delta med enkle, imiterte bevegelser til musikk. Kan uttrykke kreative og passende bevegelser til musikk ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN 2017-2018 Emne/ tema Dans Musikal Lage digitalt Tidsbruk Dette sier L-06 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne - øve inn og framføre et repertoar av og dans fra ulike sjangere

Detaljer

Søknadsfrist 1. mai 2015 Søknad sendes på www.trysil.kommune.no/selvbetjening

Søknadsfrist 1. mai 2015 Søknad sendes på www.trysil.kommune.no/selvbetjening Informasjon til elevene skoleåret 2015/2016 Søknadsfrist 1. mai 2015 Søknad sendes på www.trysil.kommune.no/selvbetjening Velkommen til kulturskolen! Trysil kulturskole er en mangfoldig kulturskole, og

Detaljer

Ski videregående skole

Ski videregående skole Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Vi gir deg: Studiekompetanse Faglig kunnskap Gode opplevelse gjennom skolearbeid og aktiviteter Vi tilbyr: Lærere med høy kompetanse Godt læringsmiljø

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning

Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning SEF BESTÅR AV KUNST I SKOLEN, KUNST OG DESIGN I SKOLEN OG MUSIKK I SKOLEN Til Norsk kulturskoleråd post@kulturskoleradet.no Oslo 19. juni 2013 Høring Ny rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning

Detaljer

Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor ved Tolga kulturskole Elin Angelo, doktoravhandling:

Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor ved Tolga kulturskole Elin Angelo, doktoravhandling: NORSK KULTURSKOLERÅD KULTURSKOLETIMEN OG PROFESJONSFORSTÅELSE Presentasjon av: Berit Konstad Graftås, Konsulent Norsk kulturskoleråd Hedmark og rektor ved Tolga kulturskole Elin Angelo, doktoravhandling:

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN MUSIKK 8. TRINN 2015/16 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 35-43 Gitarkurs og musikkteori MUSISERE Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner

Detaljer

MARS KURSHOLDERKURS. Studieforbundet Funkis. Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS

MARS KURSHOLDERKURS. Studieforbundet Funkis. Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS MARS 16 KURSHOLDERKURS Studieforbundet Funkis Kursholder: Nora Thorsteinsen Toft, Lent AS Velkommen til kurs Dette kurset er ingen fasit for hvordan man skal bli den perfekte kursholder. Det gir heller

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Nordea-prosjektet KUL-TUR

Nordea-prosjektet KUL-TUR Kulturskoleutvikling gjennom produksjon og formidling praktisk utviklingsarbeid i samarbeid med utvalgte kulturskoler og lokale Nordea-aktører Resultater og kompetanse overføres underveis og på sikt til

Detaljer

Program. Tidspkt Hovedtema Kursholdere Innhold

Program. Tidspkt Hovedtema Kursholdere Innhold Nordea-prosjektet KUL-TUR Kulturskoleutvikling gjennom produksjon og formidling Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Prosjektledelse: Torkel

Detaljer

NORSK FAGRÅD FOR MDD. HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8

NORSK FAGRÅD FOR MDD. HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8 NORSK FAGRÅD FOR MDD HØRINGSUTTALELSE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser NOU 2015:8 Norsk fagråd for MDD er et rådgivende organ som har som formål å følge opp

Detaljer

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012

VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 VIRKSOMHETSMÅL 2011 2012 Virksomhetsstrategi A, B og C med tiltaksplaner Innledning Vi håper at alle våre medlemskommuner, fylkesavdelinger/regioner, samarbeidsparter og andre vil dra nytte av dette dokumentet

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016

Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016 Evaluering av Nasjonalt studieadministrativt realfagsseminar 2016 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen arrangerte seminaret på Solstrand 11. og 12. april 2016. Det var

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert august 2016 Kull 2017

Detaljer

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Sang

Nannestad kommune kultur. Fagplan for. Sang Nannestad kommune kultur Fagplan for Sang Nannestad kulturskole 2009 1 INNHOLD EN KULTURSKOLES FORMÅL OG OPPGAVER.... 3 En kulturskoles formål:... 3 Forankring i lovverket:... 3 Fagplanene i Nannestad

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018

KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018 KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018 Kulturskolen i Sørfold ønsker alle elever Vel møtt til nytt skoleår! Alt du trenger å vite om kulturskolen i Sørfold. I Sørfold tilbyr vi undervisning på sang, fløyte,

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Innholder: Side 2 Program 2011/12 (forskjellige kategorier produksjoner og hvordan de tildeles skolene) Side 3 - Turnéplaner /

Detaljer

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad ÅRSPLAN MUSIKK 10-TRINN Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til

Detaljer

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning

Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim +47 7356 2000 tel +47 7356 2001 fax www.kulturskoleradet.no Ang. rammeplanutkast Mangfold og fordypning Norsk kulturskoleråds fagavdeling har i løpet av våren gjennomgått

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Ida Skaret Fjøseide og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad

Invitasjon. En god start. - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn. Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad En god start - norsk, matematikk og engelsk 1. 2. trinn Invitasjon Oslo Bergen Stavanger Trondheim Tønsberg Kristiansand Tromsø Fredrikstad NORSK Kursinnhold Reviderte læreplaner i norskfaget, med økt

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Unge musikere i Bærum

Unge musikere i Bærum Unge musikere i Bærum Musikk- og kulturskolens fordypningsprogram Lørdagsskolen FOT fordypning og talent Prosjektlørdag Superlørdag Bærum kommunale musikk- og kulturskole 2016-2017 Velkommen til Unge musikere

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

SLUTTRAPPORT for Datakurs for foreldre Referansenummer: 63EM8H

SLUTTRAPPORT for Datakurs for foreldre Referansenummer: 63EM8H SLUTTRAPPORT for Datakurs for foreldre Referansenummer: 63EM8H FORORD: Prosjektet Datakurs for foreldre, er et tiltak Dysleksiforeningen i Midt og Øst-Telemark har gjennomført for å øke kompetansen på

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

«Naturfag med mål og meining»

«Naturfag med mål og meining» En modell for etter- og videreutdanning for lærere på Sunnmøre 2007-2009 www.hivolda.no/nmm Bakgrunn Satsing på realfag i Kunnskapsløftet 1. trinn: matematikk 2. trinn: naturfag MR Fylke bevilget penger

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3 Årsplan i musikk for 3.trinn 2016-2017 Læreverk: Musikkisum 3 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG 1 Innhold: KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET OG SPYDEBERG... 3 Bakgrunn for planen:... 3 Planprosessen... 3 Visjon og mål for planen... 4 Målsetting:... 4 KULTURSKOLEN I DAG... 6 FREMTIDENS

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Øivind Varkøy NMH 28. november 2013

Øivind Varkøy NMH 28. november 2013 Øivind Varkøy NMH 28. november 2013 Doktorgradsprogrammet kvalifiserer for forskningsvirksomhet på høyt faglig nivå og for annet arbeid hvor det kreves stor vitenskapelig innsikt og kompetanse. Doktorgradsutdanningen

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f

en kulturelle skolesekken i Øs D tfol 09/10 d, e h n e å t n k d a b t o n o k k r u t l u k r o f Den kulturelle skolesekken i Østfold, håndbok for kulturkontaktene 09/10 Skolen som kulturarrangør en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing. Den

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

M E D L E M S F O R D E L E R

M E D L E M S F O R D E L E R MEDLEMSFORDELER NORSK KULTURSKOLERÅDS VISJON: KULTURSKOLE FOR ALLE Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet, rikt mangfold og ivareta både bredde og talent Denne brosjyren forteller hva Norsk kulturskoleråd

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole

Opplæringstilbud Flekkefjord kulturskole Opplæringstilbud 2017 18 Flekkefjord kulturskole MUSIKK Gitar Gitar er et av kulturskolens mest populære instrumenter og skolen har mange gitarelever. Disse spiller alle sjangre innen gitarmusikken fra

Detaljer

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen

MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen. Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen MUSAM - kulturskolesamarbeidet i Vesterålen Marianne Hansen Veronica Vangen Evensen Vesterålen 6 kommuner ca 32 000 innbyggere 15 mil fra sør til nord Hvor passer MUSAM inn i puslespillet? Sekretariatsleder

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til utvikling

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22) Sted: Nestor, Melsomvik. Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979

Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22) Sted: Nestor, Melsomvik. Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979 Eldrerådets rolle og funksjon 2016 Hvordan drive godt eldrerådsarbeid? Vi setter søkelys på viktige saker som Eldreråd i dag må og bør ta tak i! Kurset Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22)

Detaljer

Ski videregående skole

Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Vi tilbyr opplæring som gir studiekompetanse til alle: 4 klasser på studiespesialisering 1 klasse på musikk 1 klasse på dans/drama 1 klasse på idrett Tilbud til minoritetsspråklige

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer