Program. Tidspkt Hovedtema Kursholdere Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program. Tidspkt Hovedtema Kursholdere Innhold"

Transkript

1 Nordea-prosjektet KUL-TUR Kulturskoleutvikling gjennom produksjon og formidling Norsk Kulturskoleråd N-7491 Trondheim tel fax Prosjektledelse: Torkel Øien mobil Program Tidspkt Hovedtema Kursholdere Innhold Høst 2011 (Ulike datoer for den enkelte Presentasjon av prosjektet Kulturskolens mål, eierskap og omdømme Lisbeth Wathne Svinø har flettet sin bakgrunn fra musikk, næringsliv og coaching sammen til ulike innfallsvinkler for kultur- og næringslivssamarbeid. Utvikling og veiledning er stikkord og entreprenørskap hovedoverskrift for det hun arbeider med. Lisbeth underviser i entreprenørskap ved Norges musikkhøgskole, i tillegg til å drive sitt eget konsulentselskap der Rutt Siri Kregnes arbeider som bedriftsrådgiver og som veileder av gründere, og kan vise til mange års ledererfaring fra Posten Norge i tillegg til omfattende coacherfaring. Hun har bred erfaring innen endringsledelse og organisasjonsutvikling. Hun underviser også i entreprenørskap ved Norges musikkhøgskole. Presentasjon av prosjektet: Bakgrunn, innhold, mål og organisering Arbeidssamling/workshop der alle ansatte ved kulturskolen deltar (hvis mulig). Visjon, verdier og retning. Når en virksomhet ønsker gode resultater er det viktig med et grunnleggende arbeid inn mot visjon og verdier, slik at alle ansatte har/får eierskap til felles mål og ser sin rolle inn mot målene. Temaer for samlingen: Skape eierskap til kulturskolens visjon og verdier. Definere hovedmål for skolen Den enkelte ser seg selv i målet. Skape eierskap, motivasjon og stolthet Hvordan nå målene sammen? o Hvordan få alle til å ro i samme båt, i samme retning Omdømme o Hva sies om kulturskolen? o Hva ønsker vi skal sies? o Hvordan gjøre dette? = å bygge omdømme Arbeidet gjøres på en måte som har overføringsverdi til andre typer prosjekter, slik at du kan bruke disse modellene for å skape motivasjon og eierskap for din produksjon.

2 Vår 2012 Entreprenørskap Lisbeth Wathne Svinø har flettet sin bakgrunn fra musikk, næringsliv og coaching sammen til ulike innfallsvinkler for kultur- og næringslivssamarbeid. Utvikling og veiledning er stikkord og entreprenørskap hovedoverskrift for det hun arbeider med. Lisbeth underviser i entreprenørskap ved Norges musikkhøgskole, i tillegg til å drive sitt eget konsulentselskap der Entreprenørskap Hva er entreprenørskap? Hvorfor bruke entreprenørskap? Hvordan bruke entreprenørskap inn mot kulturproduksjon? Def: Få en idé til å bli virkelighet Personlige egenskaper Forretningsverktøy Forretningsverktøy: Hva er målet med produksjonen? Definisjon av målgruppe (mottaker, publikum) Markedsføring med markedsplan Nettverk. Hvem er i ditt nettverk? Hvordan bruke nettverket ditt? Bruk og misbruk av nettverk. SWOT Unique Selling Points og Return of Investment: USP og ROI Hva er unikt med vår forestilling? Hva får publikum igjen ved å komme på min konsert Side 2 av 7

3 Høst 2012 Prosjektledelse med evaluering Lisbeth Wathne Svinø har flettet sin bakgrunn fra musikk, næringsliv og coaching sammen til ulike innfallsvinkler for kultur- og næringslivssamarbeid. Utvikling og veiledning er stikkord og entreprenørskap hovedoverskrift for det hun arbeider med. Lisbeth underviser i entreprenørskap ved Norges musikkhøgskole, i tillegg til å drive sitt eget konsulentselskap der Torkel Øien har sin utdannelse innen musikk, pedagogikk samt administrasjon og ledelse. Ansatt i Norsk kulturskoleråd, med arbeidsområder som kulturskoleutvikling, kultur-produksjon og kompetanseutvikling. Tidligere bla arbeidet som kulturhusog kulturarenasjef i Asker kommune, musikkonsulent i Norges Musikkorps Forbund og lærer og nestleder ved Asker kulturskole. Var ansvarlig for å utvikle Den kulturelle skolesekken for Asker kommune. Har vært leder for ulike kulturprosjekter innenfor det offentlige og det frivillige kulturlivet. Prosjektledelse Forberedelse o Igangsetting o Styring/kontroll o Delegering o Forankring hos medvirkende Gjennomføring Evaluering o Hvorfor evaluering (Hva skal den brukes til?)? Hvordan? o Oppsummering vs evaluering o Kontinuerlig forbedring. Lære av historien (Hva gikk galt?) o Bevisstgjøring Koordinering Verktøy modeller struktur Side 3 av 7

4 Vår 2013 Kommunikasjon og coaching Anne Gabrielle Sørensen er utdannet ved Statens Teaterhøgskole - skuespillerlinjen. Hun har arbeidet ved en rekke profesjonelle teatre i Norge og som frilanser i 20 år. Nå har hun sin egen teatergruppe, som er et samarbeid mellom Asker kommune (barnevernet, kulturskolen) og Akershus teater, hvor hun skriver manus og er instruktør. Hun underviser også i drama for Bleiker vgs. skole gjennom kulturskolen i Asker samt holder presentasjonskurs for musikk elevene. I 2007 var hun ferdig utdannet Gestalt -psykoterapeut og driver egen praksis i Buskerud samt Coaching/ kursvirksomhet i bedrifter. Gestalt-terapi: Kurs og Coaching: Lisbeth Wathne Svinø har flettet sin bakgrunn fra musikk, næringsliv og coaching sammen til ulike innfallsvinkler for kultur- og næringslivssamarbeid. Utvikling og veiledning er stikkord og entreprenørskap hovedoverskrift for det hun arbeider med. Lisbeth underviser i entreprenørskap ved Norges musikkhøgskole, i tillegg til å drive sitt eget konsulentselskap der Ungt entreprenørskap regionalt Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Kommunikasjon: Hva er kommunikasjon? Personlig kommunikasjon kommunikasjon fra scenen etc Ord vs kroppsspråk, tonefall (i møte, pr telefon..) Kroppsspråk, Ansiktsuttrykk Gjøre forstått vinkle budskap o Menneskekunnskap o Psykologi o Empati o Evnen til å lytte Coaching: Hva er coaching? Hvordan bruke coaching i kulturskolen? o Veiledning o Åpne opp for nye tankemåter o Selvledelse og selvrefleksjon o Lytting o Åpne spørsmål Egen dag/prosjekt med Ung entreprenørskap Side 4 av 7

5 Høst 2013 Kulturproduksjon Anne Bryhn, opprinnelig fra Otta i Gudbrandsdalen, er koreograf og pedagog med utdanning fra Statens Balletthøgskole (KhiO) og Høgskolen i Oslo, Institutt for estetiske fag, Drama og teaterkommunikasjonslinjen. Torkel Øien har sin utdannelse innen musikk, pedagogikk samt administrasjon og ledelse. Ansatt i Norsk kulturskoleråd, med arbeidsområder som kulturskoleutvikling, kultur-produksjon og kompetanseutvikling. Tidligere bla arbeidet som kulturhusog kulturarenasjef i Asker kommune, musikkonsulent i Norges Musikkorps Forbund og lærer og nestleder ved Asker kulturskole. Var ansvarlig for å utvikle Den kulturelle skolesekken for Asker kommune. Har vært leder for ulike kulturprosjekter innenfor det offentlige og det frivillige kulturlivet. Helhetlige produksjoner og produksjonsledelse Helhetlig forestilling på tvers av fagområder - idémyldre - innhold - overganger - fellesnr - overføring til andre områder Dramaturgi - Hvordan bruke dramaturgiske virkemidler inn mot ulike typer produksjoner (konsert, forestilling )? Hva er den kunstneriske idéen og hvordan fortelles denne? Publikum det er alltid et publikum Produksjonsledelse Det kunstneriske arbeidet Planlegging Verktøy Undervisning Vår 2014 Prestasjonsforberedelse og Kultur- og næringslivssamarbeid Kulturskolen og Nordea jobber sammen Hva kan de bidra med for og til hverandre? Prestasjonsforberedelser og utøverpsykologi Hvordan forberede seg og hvordan skape optimale rammer for fremføring? Mestring av utfordringer, mentale strategier for prestasjonsforberedelser og mentale og praktiske øvingsstrategier med mer. Innhold: øvingsstrategier og motivasjonsfremmende teknikker kunnskap om ulike former for prestasjonsforberedelse strategier for å mestre utøverlivets utfordringer kunnskap om det å prestere under press. Hva påvirker en prestasjon? Side 5 av 7

6 Hvordan gir vi tilbakemelding? Kan eleven få en egen verktøykasse for prestasjon? verktøy til hva han skal gjøre når, for optimal prestasjon i fremføring elever på alle nivåer bygge rutiner - fra de yngste til voksen utøver K- N- samarbeid Hvilke muligheter finnes der dere er, hva gjør dere i dag, hva er mulig, hva ønsker dere, hva må til for å komme dit? Innhold: Utvikle muligheter mot markedet Kulturskolen betydningsfull mot samfunnet Samarbeid - hva er viktig for begge parter? Muligheter for slike samarbeid Satsninger i området Kreanor Arts and business Eksempler Eksempler på muligheter for å tilføre hverandre kompetanse og arbeidsmåter: Næringslivskompetanse mot kulturskolen: Salg Økonomi Ledelse Struktur Rutiner Kulturkompetanse mot Nordea (næringslivet): Presentasjonsteknikk Sensitivitet Side 6 av 7

7 Kreative prosesser Innovasjon Teamutvikling Idéutvikling Høst 2014 Inspirasjonsdag med en av Nordens ledende regissører. Praktisk regi- og produksjonsarbeid Leif Stinnerbom - kunstnerisk leder for Västanå Teater, en av Nordens mest spennende regissører, har utviklet et personlig scenespråk der tekst, musikk og bilde smelter sammen til en helhet. Praktisk produksjonsarbeid Forestillingsarbeid hvordan arbeide med det kunstneriske hvordan skape en forestilling? Arbeid med regi og iscenesettelse dramaturgi. Gjennom eksempler, oppgaver og foredrag formidler dette til kulturskoleansatte. Side 7 av 7

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

FOREDRAG/WORKSHOPSHOLDERE ENTREPRENØRSKAPSDAGENE 12-13 oktober 2014.

FOREDRAG/WORKSHOPSHOLDERE ENTREPRENØRSKAPSDAGENE 12-13 oktober 2014. FOREDRAG/WORKSHOPSHOLDERE ENTREPRENØRSKAPSDAGENE 12-13 oktober 2014. HVA MENES MED ENTREPRENØRSKAP I SCENEKUNSTEN? Foredrag med LISBETH WATHNE SVINØ. KL: 11.40-12.40. FOREDRAGSINFO: Entreprenørskap for

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Teaterdagene 2015. Velkommen til Teaterdagene 2015. Helgen 18. 20. september braker det løs for 20. gang på Lillehammer!

Teaterdagene 2015. Velkommen til Teaterdagene 2015. Helgen 18. 20. september braker det løs for 20. gang på Lillehammer! 20 ÅR Lillehammer 18. - 20. sept. 2015 1 VELKOMMEN Teaterdagene 2015 VELKOMMEN! Velkommen til Teaterdagene 2015. Helgen 18. 20. september braker det løs for 20. gang på Lillehammer! Teaterelskere fra hele

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015

VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015 VELKOMMEN TIL SKOLEMØTET 2015 Skolemøtet arrangeres i år for 65 gang. Det er en viktig møteplass for pedagogisk personell i Rogaland hvor en får pedagogisk inspirasjon og fornye og også oppdatere seg på

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Drama og teater studier ved NTNU

Drama og teater studier ved NTNU Drama og teater studier ved NTNU Drama og teaterstudiet ved Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) ved NTNU, Trondheim, har en praktisk-teoretisk, anvendt fagprofil både i bachelor- og masterprogrammet.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Kultur Vest AS, Grieghallen, BIT20 Ensemble og Norsk publikumsutvikling inviterte til seminar med utgangspunkt i behovet for og kravet til økt samarbeid i kultursektoren.

Detaljer

SALGSTINGET AS. Vi skaper mot og vilje til å lykkes! FOREDRAG PRESTASJONSUTVIKLING KURS BEDRIFTSUTVIKLING

SALGSTINGET AS. Vi skaper mot og vilje til å lykkes! FOREDRAG PRESTASJONSUTVIKLING KURS BEDRIFTSUTVIKLING SALGSTINGET AS Vi skaper mot og vilje til å lykkes! 100 % FORNØYD ELLER PENGENE TILBAKE Alle Salgstingets tjenester har 100% fornøydhetsgaranti! Det skal være ekstremt lønnsomt og virkningsfullt å bruke

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3

Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 Programfag STUDIESPESIALISERING VG2/VG3 2015-2016 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg, og skolens ressurser 2 Utdanningsprogram for

Detaljer