Bilag 1 Behovsspesifikasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilag 1 Behovsspesifikasjon"

Transkript

1 2013 Bilag 1 Behovsspesifikasjon Rammeavtale på konsulenttjenester ifm innføring av Microsoft infrastruktur ved Høgskolen i Lillehammer BJØRNULF HAFSTAD

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Rammeavtale Prosjektet Del 1: Migrering fra Novell til Microsoft infrastruktur for server nettverk Hyper-V og Azure IDM konnektor til AD Konnektor til O Del 2: Migrering fra Lotus Notes/Domino til Outlook/Exchange Synkronisering av TimeEdit Avvikling av Lotus Notes Del 3: Implementering av ny programvare Lync Etablering av løsning for «følg meg» trykk Microsoft System Center SharePoint Del 4: Diverse Selvbetjeningsportal Serviceavtaler Rest av oppgaver som ikke er tatt under andre punkter Generelt om helheten i prosjektet Bør krav og skal krav Forprosjekt Arkitektur Programvarelisenser Outsourcing og skytjenester Automatisering Prosjektledelse, kompetanseoverføring og utnyttelse av interne medarbeidere Lync og videokonferanser Opplæring Fremdriftsplan for gjennomføring av prosjektet Dokumentasjon av IT-organisasjon og eksisterende tekniske løsninger IT- tjenesten Organisasjon Intern kompetanse Versjon 1.0

3 3.2 Dokumentasjon av eksisterende IT-løsninger Servere Hardware med VMware Virtuelle serverere med Windows 2003/2008 R2 (13) Virtuelle servere med Netware 6.5 (4) Virtuelle servere med SLES / OES 2 (10) RedHat/Debian/ Ubuntu (12) Fysiske servere: Lagring Backup DNS DHCP IDM Novell trestruktur Metakat trestruktur Fagsystemer Arkivsystem OTRS Trio TimeEdit Nettverk Tildelingskriterier Pris 40% Kvalitet 60% Kompetanse og erfaring Estimater Kompetanseoverføring Tidsrammer Kompletthet Krav til tilbudet Løsningsforslag Prisskjema Øvrige krav til dokumentasjon Tilbudsskonferanse Versjon 1.0

4 1 Innledning Høgskolen i Lillehammer (HiL) har som sitt formål å drive høyere utdanning og forskning. Høgskolen har ca studenter, 700 av dem er deltids- og fjernundervisningsstudenter, og over 300 tilsette. HiL har hatt en dynamisk utvikling de siste årene. Studentantallet har blitt fordoblet på 10 år, det same gjelder avlagte eksamener, utdanning av kandidater i bachelor- og masterutdanninger, antall søkere og antall studieprogrammer på bachelornivå. Høgskolen i Lillehammer er inne i en periode med omstilling til ny IT-infrastruktur som er beskrevet nedenfor. Vi skal skifte ut hele vår grunnleggende arkitektur og satse på Microsoft løsninger som hovedplattform på servere og infrastruktur. Men på noen supplerende områder vil vi likevel velge noen annet der vi mener å ha en god begrunnelse for det. 1.1 Rammeavtale Vi er ute etter å få en rammeavtale med en leverandør der vi velger et konsulentfirma til å bistå oss med overgang til med Microsoft infrastruktur de nærmeste 3 år. 2 Prosjektet 2.1 Del 1: Migrering fra Novell til Microsoft infrastruktur for server nettverk. Vi skal migrere fra Novell/eDirectory til Microsoft/AD. Vi vil skifte ut alle våre Novell servere som i dag betjener fil og print. Det nye Microsoft nettverket bør senest være i drift i løpet av januar Del 1 innebærer følgende oppgaver (se punkt 2.5 for mer detaljer): Mulig etablering av Hyper-V miljø for de nye serverne i kombinasjon med Azure. Ny trestruktur i AD Migrering av lagrede data Konnektor fra IDM til AD Konnektor fra IDM til O365 (eller fra AD til O365) Etablering av en løsning for utrulling av programvare som kan benyttes til f.eks. oppgradering og utskifting av OS på alle klientmaskiner. Annen nyttig automatisering ved hjelp av (System Center) Kompetanseoverføring Avvikling av Novell servere Hyper-V og Azure Med noen forbehold tror vi at all ny infrastruktur bør etableres i Hyper-V. 2/3 av kapasiteten i nåværende VMware løsning er ikke utnyttet så det er interessant å benytte eksisterende hardware. Får å bli helt sikre på at vi skal benytte Hyper-V må ha trygghet for er at det ikke er tekniske bindinger til eksisterende løsninger som ikke kan løses i Hyper-V. Vi er interessert i å benytte Azure i kombinasjon med lokale løsninger. Vi er også opptatt av å få maksimalt ut av System Center. Den økonomiske siden med lisensiering er også en faktor for at vi skal bli sikre på at vi går for Hyper V IDM konnektor til AD HIL benytter NetIQ IDM til Identiy Management (se punkt 3.2.6). For å populere AD med brukerdata trenger vi en konnektor mellom IDM og AD. Den skal stort sett gjøre det samme som «edir2edir» konnektoren gjør i dag (se bilag 1a). Dette handler først og fremst om å konfigurere og tilpasse en standard NetIQ AD konnektor som allerede finnes. Konnektoren skal opprette og slette brukere i 3 Versjon 1.0

5 henhold til deres status i IDM-katalogen. Det går frem av bilag 1a hvilke datafelter vi flytter over til produksjonssiden. Det er noen detaljer med hensyn til håndtering av epostadresser som denne konnektoren tar seg av som er litt spesielt for HIL. Men dette tror vi ikke er spesielt kompliserende. Privat epostadresse blir kopiert til offisiell epostadresse og skrevet tilbake til IDM-basen. Utenom dette så er det ganske standard det som gjøres med overføring av data Konnektor til O365 O365 konnektoren skal levere persondata til Office 365. Den skal både opprette nye brukere og slette brukere som har sluttet. Synkronisering av passord er også en viktig funksjon. O365 konnektoren kan løses på to forskjellige måter. I utgangspunktet vil vi ha en direkte konnektor fra IDM til O365 fordi vi intuitivt mener at det blir best. Men vi er åpne for at dette også kan løses med en kobling via AD dersom det finnes overbevisende argumenter for at det er en fordel. Spesifikasjonene blir ikke veldig forskjellig fra AD konnektoren. Det finnes det også allerede en standard O365 konnektor for IDM som kan tilpasses. (jfr. Denne linken: https://www.netiq.com/documentation/idm402drivers/office365/data/bookinfo.html). 2.2 Del 2: Migrering fra Lotus Notes/Domino til Outlook/Exchange Dette innebærer følgende: Etablering av Outlook/Exchange for ca. 325 brukere Arkivering av en andel av lagrede data (antakelig meldinger fra det siste året + overlapp og backupløsning for resten). Migrering av lagrede data Synkronisering av fraværsmarkering med telefonsentral via Trio eller tilsvarende. Synkronisering av kalendere fra TimeEdit timeplansystem via ICAL. Etablering av epost og kalender tjeneste for mobiltelefoner. Etablering av SharePoint. I første omgang som plattform for vårt nye arkivsystem «Public 360». Kompetanseoverføring Avvikling av Lotus Notes (inkludert erstatning av funksjoner. Noe av dette kan utsettes) Synkronisering av TimeEdit Dette dreier seg om en helt triviell synkronisering via ical grensesnitt og er antakelig standard funksjonalitet i epostsystemet. Se for øvrig vårt TimeEdit grensesnitt: https://no.timeedit.net/web/hil/db1/timeplan/ri1q7.html Avvikling av Lotus Notes Når det gjelder epost og kalender er det klart at Outlook/Exchange kan erstatte dette. Det er likevel noen utfordring med hensyn til overgangsordninger mellom gammel og ny epost. Her blir oppgaven å finne en løsning som ivaretar både det kortsiktige behovet for overlapp og den mer langsiktige arkivering. Det er også mye vi bruker Notes til når det gjelder deling av data som ikke vil bli løst via Exchange. Det blir en del av denne fasen å legge en plan for hva vi skal gjøre, ikke nødvendigvis å gjennomføre alt her. Det er flere veier vi kan gå. Den mest nærliggende mulighet er å tenke det nye arkivsystemet og øvrige muligheter i SharePoint. Medarbeiderportalen (Compendia) og Wiki-sidene våre kan også være kandidater for å overta deler av det vi nå benytter Notes til. Uansett valg av løsning innebærer 4 Versjon 1.0

6 det en form for migreringsjobb som må gjøres. Deler av dette kan evt. avtales å gjøres i senere faser av prosjektet. 2.3 Del 3: Implementering av ny programvare Tidspunktene for gjennomføring av denne delen er mer fleksible og vi kan avklare det i forbindelse med forprosjektet Lync Vi skal innføre Lync som felles helhetlig kommunikasjons plattform. Målet er at vi etter hvert skal avvikle telefonsentralen og fjerne telefonapparatene slik at PCen også blir det primære telefonapparatet. Mobile enheter vil også spille en viktig rolle. Men denne migrerings-prosessen må vi ta gradvis. Første skritt blir å få opp Lync for alle ansatte. I løpet av 2014 kan det komme en beslutning om at vi vil fase ut telefonsentralen og avvikle telefonapparatene. Vi tenger veiledning på hvordan vi evt. best gjør denne prosessen. Forbildet vårt er Høgskolen i Nord-Trøndelag som har gjort et vellykket prosjekt på dette Etablering av løsning for «følg meg» trykk Vi har sett på Equitrac som en løsning for «følg meg trykk», som andre høgskoler har gode erfaringer med. Vi ønsker å implementere en tilsvarende løsning Microsoft System Center System Center er en omfattende applikasjon med mange muligheter. SC skal allerede være etablert i del 1 av prosjektet. Men vi ønsker å gå dypere i utnyttelsen av dette i denne fasen. Her vil vi ha anbefalinger fra leverandøren og vi ønsker å avklare i forprosjektet hva vi vil prioritere. Vi har tatt i bruk flere av ITIL prosessene og har et eget verktøy (OTRS) for service desk. Vi ser muligheter for å få en erstatning for OTRS og ytterligere støtte for ITIL-prosesser SharePoint Når vi likevel må ha SharePoint i forbindelse med arkivsystem er det verdt å se på hva vi ellers kan bruke dette til. Vi henviser til drøftingen under punkt angående erstatning for Notes. Her kan SharePoint være et alternativ. SharePoint har for øvrig egne kvaliteter utover dette som kan være interessante. Vi ønsker en optimal utnyttelse av SharePoint. Her trenger vi råd før vi bestemmer detaljene. 2.4 Del 4: Diverse Selvbetjeningsportal Vi har en del manuelle rutiner som tar mye tid som vi derfor ønsker å automatisere. Det gjelder f.eks. opprettelse og avvikling av datakontoer i forbindelse med tiltredelse og fratredelse av ansatte. Vi bruker pr. i dag SAP som personalsystem. SAP har flere eksportmulighet og vi ønsker å importere data herfra og automatisk generere kontoer via IDM løsningen vår. Vi har lagt merke til at flere leverandører har produkter som benytter System Center som motor i løsninger som ligger på nivået over og forenkler bruken av SC. Vi har sett på slike løsninger og bedømmer at vi vil ha gevinst av å innføre noe slikt. Det som imidlertid er et viktig krav for oss er at vi får utnyttet persondata i IDM løsningen (se punkt 3.2.6). Det kan løses enten via AD eller ved en direkte konnektor til IDM. Det siste er i utgangspunktet den foretrukne løsningen. Selvbetjening for brukere er et viktig stikkord i dette bildet. 5 Versjon 1.0

7 En annen viktig side ved et verktøy av denne typen er å få en hjelp til, raskere å ta i bruk System Center. Vi har inntrykk av at det tilbys støtte for flere nyttige prosesser som er alminnelige i de fleste organisasjoner. Vier også spesielt interessert i løsninger som kan støtte ITIL prosesser Serviceavtaler Vi vet ikke nøyaktig hva vi trenger av serviceavtaler. Vi forplikter oss ikke til å tegne serviceavtale under denne anskaffelsen. Men i det minste vil vi antakelig trenge en form for beredskapsavtale der vi kan eskalere saker som vi ikke klarer selv. I en innledende fase bør det være korte responstider som kan forlenges når vi selv er blitt mer fortrolig med løsningene. Vi ønsker konkret tilbud på beredskapsavtale for 12 måneder med tilgang til 30 minutter rask konsultasjon om det oppstår en krisesituasjon og deretter en responstid på 8 virketimer med å sette konsulenter på jobben med konkret problemløsning. Arbeid betales i så fall etter timepris Rest av oppgaver som ikke er tatt under andre punkter De øvrige delene av prosjektet kan ha gjort oss oppmerksom på ting som vi ikke har klart å beskrive så langt. Det kan også være at det er biter av ting som vi underveis i prosjektet har valgt å utsette i første omgang og vil gjennomføre i slutten av prosjektet i stedet. 2.5 Generelt om helheten i prosjektet Bør krav og skal krav På grunn av at noe av det vi etterspør er knyttet til spesiell teknologi som vi ikke forventer at alle leverandører skal beherske har vi en del punkter der vi ikke krever at tilbyderne må gi tilbud på. Men vi understreker at det er en fordel om de kan alliere seg med underleverandører. Det vil også bli tatt hensyn til hvor komplett tilbudet er under kvalitet i evalueringen av de enkelte tilbudene. I prisskjema (bilag 7a) er det lagt inn koder (SK og BK) som angir hvilke krav som vi anser som bør krav og skal krav. Det er også noen felter uten kode. Det betyr at det er helt åpent om man vil legge inn noe på dette punktet. Det dreier seg om evt. egne tiltak for kompetanseoverføring. Vi lar det være opp til leverandøren om de vil ha noen egne tiltak for dette eller om de vil ta det som en integrert del av det andre. Vi har ingen preferanser i så måte. Vi forbeholder oss retten til å kjøpe deler som er bør krav fra alternative leverandører dersom den som vinner anbudet ikke kan gi oss dette med en tilstrekkelig kvalitet. Hvis det ikke er gitt tilbud på skal-kravene vil tilbudet bli forkastet Forprosjekt Detaljer i hva som skal gjennomføres ønsker vi å avklare med den valgte leverandøren i gjennom et forprosjekt. Når det gjelder framdrift har vi noen tidsrammer for når ting må være gjennomført. Overgang til MS AD servernettverk og skifte av epost til Exchange må gjennomføres tidligst januar 2014 og senest mars Andre deler av prosjektet er mer fleksibelt og må avklares i løpet av forprosjektet Arkitektur Vi ønsker å fjerne mye av det som er basert på Novell i vår arkitektur. Men vi ønsker å beholde NetIQ IDM løsningen (se punkt 3.2.6) som pr. dato benytter SUSE Linux som serverplattform og edirectory som database. Vi ønsker i prinsippet å kjøre IDM på MS server, men vi avventer at noen problemer som andre har erfart med dette blir løst først. 6 Versjon 1.0

8 2.5.4 Programvarelisenser Programvarelisenser er ikke en del av anbudet fordi det er allerede tatt hånd om via et anbud som hele sektoren hadde sammen. Det er Crayon som er leverandør av softwarelisenser for Microsoftprodukter. Vi benytter oss av Selct og Campus (EES) lisensiering. Dette kan være en faktor i prosjektet fordi det kan ha betydning for hvilke løsninger vi skal velge. Som utdanningsinstitusjon får vi spesielle vilkår. Dette er det viktig å være klar over når det skal gis råd om hvilke tekniske løsninger som anbefales for oss Outsourcing og skytjenester Vi lever også i en tid der forskjellige typer outsourcing blir et mer og mer levedyktig alternativ til egne servere. Det er forøvrig på gang løsninger for sentrale serverfarmer som skal betjene hele UH sektoren. Vi har også sett på Azure og tror at vi kan ha nytte av en slik fleksibel løsning. Vi er derfor interessert i å benytte oss Azure. Det vi tenker i utgangspunktet er at vi skal kjøre det meste av det vi spesifiserer på egne virtuelle servere med Hyper-V. Men vi er åpne for at det kan tenkes andre modeller både i retning av dedikerte servere og i retning av at servere kan ligge utenfor huset. Vi tror det optimale er en blanding. Men vi kan ikke beskrive nøyaktig hvordan denne blandingen bør se ut, bortsett fra at Office365 for studentene skal leveres som en skytjeneste. Vi ønsker å finne ut av dette i samarbeid med leverandøren Automatisering En del av prosjektet blir å innføre System Center. Men vi innser samtidig at det er et stort og omfattende arbeid å ta i bruk dette i hele sin bredde. Vi ønsker derfor å være pragmatiske, med hensyn til hvor fort vi tar i bruk forskjellige muligheter. Det vi vil prioritere er det som direkte kan hjelpe oss i migrasjonsprosjektet slik som f.eks. mekanismer for utrulling av programvare. Ellers er vi åpne for råd fra leverandøren om hva annet vi bør innføre som gir rask gevinst. Mot slutten av prosjektet har vi tenkt oss innføring av en selbetjeningsløsning for brukerne som antakeligvis vil bygge på System Center Prosjektledelse, kompetanseoverføring og utnyttelse av interne medarbeidere Vi ønsker at prosjektet skal gi størst mulig utbytte i form av kompetanseoverføring til egen IT avdeling. Prosjektet skal gjennomføres sammen med leverandøren og vi forventer at den lokale IT avdelingen sine egne ressurser skal utnyttes optimalt. Vi ønsker en ekstern prosjektleder med erfaring fra tilsvarende prosjekter som samarbeider med en intern prosjektleder og at oppgavene blir tydelig fordelt. Vi ønsker innledningsvis i forbindelse med forprosjektet å finne den optimale blanding av bruk av egne ressurser og kjøp av konsulenttjenester. Det betyr ikke bare mindre konsulentbruk, men like mye at konsulentene brukes slik at det skjer en kompetanseoverføring, f.eks. gjennom veiledning av våre medarbeidere som selv gjennomfører de mer tidkrevende deler av oppgaven. Vi kan også f.eks. leie inn noen studenter til enkle, men tidkrevende oppgaver. Oppsummert kan vi si at vi ikke skal bruke egen arbeidskraft til det som er vanskelig og spesielt og som vi sjelden vil få bruk for i det daglige. Vi skal heller ikke bruke for mye interne ressurser på det som er enkelt, men tidkrevende så lenge det stjeler kapasitet fra viktigere andre oppgaver. 7 Versjon 1.0

9 2.5.8 Lync og videokonferanser Vi har allerede etablert prøvedrift på Lync og alle medarbeidere på IT pluss en del andre vi har installert Lync. Det betyr at vi i gjennomføringen av prosjektet kan avholde videomøter og at samarbeid for øvrig kan skje over avstand med skjermdeling osv Opplæring Opplæring kjører vi som eget anbud. Det gjelder både kursing av IT- tjenesten og opplæring av andre ansatte. Men det blir likevel behov for en koordinering mot dette prosjektet på flere faktorer. Den kompetanseoverføring som skjer i gjennom deltagelse i prosjektet er selvfølgelig en viktig faktor utover formell opplæring. Når det gjelder vanlige ansatte tenker vi oss å organisere et korps av superbrukere som vi gir spesiell kursing. Disse er tenkt som en førstelinje support på sin avdeling. Vi tenker oss også å tilby en elæringsløsning for de ansatte der de kan gjennomføre kurs i eget tempo når det passer dem. I tillegg bør vi, som en del av prosjektet, ha på plass noen supporttjenester i form av hjelpesider, gjerne med video instruksjoner. 2.6 Fremdriftsplan for gjennomføring av prosjektet Vi ser for oss at vi kan komme i gang med prosjektet i mot slutten av november. Det vil bli noen uker med forberedelser og så tenker vi oss to punkter (helger) der vi gjennomfører migrasjonen fra det ene til det andre. Del1 bør gjennomføres i januar Det neste blir del 2 som vi kan gjennomføre området januar - februar Det neste punktet blir del3. Dette tenker vi kan gjennomføres i februar-mars De øvrige delene av prosjektet er mer fleksible, men tenker oss at hoveddelen som vi trenger ekstern hjelp til skal være gjennomført innen utgangen av april IT-tjenesten har forøvrig arbeid i flere år med å ta i bruk alle muligheten som ligger i de nye løsningene. Det er også sannsynlig at vi vil fortsette å trenge noe bistand videre utover. 3 Dokumentasjon av IT-organisasjon og eksisterende tekniske løsninger 3.1 IT- tjenesten Organisasjon Oversikten nedenfor viser hvordan IT avdelingen er organisert. Det er meningen at den som vinner anbudet skal samarbeide med IT-tjenesten og utnytte interne medarbeidere. Derfor er det viktig å 8 Versjon 1.0

10 kjenne til hva vi har av ressurser. IT-direktør Ledelse og koordinering Personalansvar Nettverksteam Serverteam Supportteam Anvendt IKT 2 personer 3 personer 3 personer 1 person IT--sikkerhed Beredskab Beredskabsplaner QoS Dokumentere(Nettverk mv.) Internregister (nettverk) Nettverks infrastruktur Microsoft White Papers Cisco Network Design White Papers Infrastruktur i undervisningsrum og auditorier Eduroam Netwerk (fysisk) Nettverk (Wireless) Switche Routere Firewalls/pakkefilter VPN Linux Teknisk drift av Wiki Nettverksovervåking Infoskerme Studentbyerne Alarmsystem Fotosystem Licensstyring Dokumentere(Servere mv.) Internregister (servere) VMWare/HyperV Windows server infrastruktur Microsoft White Papers Active Directory Bruger administration Applikations administration AV i undervisningsrum og auditorier (ansvarfordeling i forhold til Driftsavdelingen skal afklares) Authentication Exchange/epost, kalender Web Server Klient maskin administration Systemcenter 2012 Domino Backup/Storage Fil/print Lync/Telefoni (ansvarfordeling i forhold til Driftsavdelingen skal afklares) Sharepoint og/eller Portalløsninger Serverovervåking Bestillingsrutiner Adgangskontrol/alarm/låsesystem (ansvarfordeling i forhold til Driftsavdelingen skal afklares) OTRS Dokumentation (alt annet) Internregister (alt annet Passwords Klientmaskiner Hardware Utlån (undersøge mulighed for at Biblioteket kan stå for utlån) Windows klient infrastruktur Microsoft Office 2010 Office 365 Eksamen Datasaler Kontrol av auditorier Overvåkning av projektorer Overvåkning av printere Bruker support Utskrifter Ansettelse/fratredelse Flytting datapunkter Konfigurering - og flytting telefonpunkter Vagtordning/organisering Lærlingerne Lærlinger og studentassistent 5 personer e-learning/pedagogisk IT Smart learning/digitale tjenester Servicekatalog / SLA Datahjelp Windows XP Windows 7 Windows 8 Mac Ipad Iphone Androide Tablet Lotus Notes ITIL Digital eksamen Enable innovation IDM (Oprydding inden migrering) Wiki (innhold) Prosjektstyring Dokumentation Intern kompetanse To av våre interne medarbeidere på serverteamet har erfaring fra Microsoft driftsmiljø. Vi har for øvrig lenge hatt Windows 2003 servere i drift som nå er oppgradert til Windows Men dette har ikke vært sentrale ting i vårt driftsmiljø. Vi har allerede gjennomført første del av kurspakken til «Windows Server Administration» for alle ansatte på IT. Vi planlegger å fortsette med kurs i september og oktober og videre. Det er meningen alle med tiden skal opp på MCSA nivå. I tillegg vil noen spesialisere seg på aktuelle ting som Exchange, Lync og System Center. Det må derfor forventes at et visst kjennskap til at den aktuelle teknologien vil være på plass under gjennomføringen av prosjektet. Det er rimelig å anta at vil ha 3-4 medarbeidere med sertifisering på de første delene av WSA kursene og noen med grunnleggende System Center før vi starter prosjektet. Gjennomføring av prosjektet er prioritert oppgave 3.2 Dokumentasjon av eksisterende IT-løsninger Servere Hardware med VMware 3x IBM BladeCenter HX Versjon 1.0

11 ESXi 5 (VMWare) Totalt 48 prosessorer Totalt 384 G minne Leie fra august 2012 (Atea) Ca. 40 virtuelle servere i produksjon Benytter ca 1/3 av kapasistet i dag Virtuelle serverere med Windows 2003/2008 R2 (13) Backup IBM Lotus Domino vcenter Wsus Sentralbord (Trio) Zenworks 11 (brukes til utrulling) Virtuelle servere med Netware 6.5 (4) Fil/print Zenworks 7 Autentisering (Novell) Virtuelle servere med SLES / OES 2 (10) NetIQ IDM med LDAP autenisering Selvbetjeningsportal (konto.hil.no) Zenworks 11 (vlan: basisservere (adm)) Radius SMT (subscription management tool) ifolder ZAP for administrasjon av ansatte mot IDM Hjemmekataloger studenter RedHat/Debian/ Ubuntu (12) Cisco Prime Netware Control System 10 Versjon 1.0

12 Samson3 (DNS) Ubuntu (9) Wiki OTRS LAMP Subversion Ezproxy Konferanseweb(avvikles) Fysiske servere: I tillegg kommer 3 fysiske SLES servere til o webtjenester og o mysql databaser, og en o googlesøkemotor. Øvrige fysiske servere Rita (adgangskontroll) DHCP servere (linux) Manager.hil.no Lagring San/bladecenter svitsjer Oppretting av LUN i SAN Lagring (SAN) Hitachi AMS 2100 Leid fra Proact i 3 år (gjenstår 1) 34,7 TB (serverrom1) SAS og SATA 80,5 TB (serverrom2) kun SATA Ca. 50% utnyttelse i dag begge rom Backup Backup til disk med Veeam Backup & Replication 6.1. til VMware backup av hele VM. Bacup av filer til disk med HP OpenView Storage Data Protector Versjon 1.0

13 3.2.4 DNS Vi benytter Uninett sin DNS løsning. Serveren er en Linux server som står lokalt hos oss med en reserve hos Uninett. Administrasjonsprogrammet som benyttes er GOsa 2 på Linux servere sentralt hos Uninett DHCP Vi har to DHCP servere som begge går på Ubuntu Linux. Den ene serveren betjener studentnettet, både lokalt og på studentbyene. Den andre betjener resten, som vil si ansatt-nett og øvrige nett IDM Vår «Identity Mangement»-løsning er basert på Feide sin konseptuelle arkitektur (se bilag 1b). Autentisering av brukere er det viktigste formålet med Feide. Det er et stort antall eksterne tjenester som benytter denne mekanismen. En vellykket Feide-autentisering foregår i følgende steg: 1. Brukeren forsøker å åpne en web-side for den tjenesten han ønsker å benytte. 2. Tjenesten sender en autentiseringsforespørsel til Feide, som åpner et innloggingsskjema for brukeren. 3. Brukeren skriver inn sitt Feide-navn og passord i innloggingsskjemaet og returnerer det til Feide. Feide sender navn og passord til brukerens vertsorganisasjon for kontroll. 4. Vertsorganisasjonen returnerer til Feide en bekreftelse på at brukeren er autentisert, samt de attributter vertsorganisasjonen har lagret for denne brukeren. Feide videreformidler til 12 Versjon 1.0

14 tjenesten bekreftelse på brukerens autentisering, samt de brukerattributtene som tjenesten har avtale om at skal utleveres. Figuren over er en oversiktlig framstilling av feidearkitekturen (for detaljer se bilag 1b). Vi har implementert Feide ved hjelp av NetIQ IDM (tidligere Novell IDM). Figuren nedenfor viser en grafisk framstilling av vår løsning. METAKAT hos oss er det som i Feide omtales som BAS. Rundt dette har vi forskjellige kilde systemer som leverer data til METAKAT (BAS) og systemer som det eksporteres til. Det er en av koblingene som er litt spesiell. Det er den som kalles «edir2edir». Dette er en konnektor som synkroniserer med det lokale nettverket som i dag er basert på Novell. På det lokale nettverket skjer det en synkronisering av passord og ikke en autentisering via Feide systemet. Det er denne koblingen vi skal skifte ut i forbindelse med at vi skal ha Microsoft nettverk i stedet for Novell. Resten vil i stor grad bli som før. «Arkiverer» er en konnektor som bare jobber lokalt på BAS for å rydde vekk brukere som er utdatert. «Rita» er en konnektor som leverer data til låssystemet som styrer elektroniske adgangskort til dørene i bygget. «Fronter»-konnektoren leverer data til LMS-systemet for administrasjon av studentaktiviteter. «ZAP-HR» er et system for manuelt å legge inn og vedlikeholde ansatte i BAS. 13 Versjon 1.0

15 «FKS-FSWS Student Transport» er en konnektor som er utviklet i et samarbeid mellom 8 institusjoner. Den har som oppgave å flytte data fra FS, som er det studieadministrative systemet og inn i BAS. De øvrige 4 konnektorene gjør forskjellige oppgaver knyttet til intern administrasjon av brukere og hører med i FKSfamilien som hjelpe-konnektorer Novell trestruktur Bildet til høyre viser hvordan trestrukturen ser ut pr. i dag på HIL (produksjonssiden) av det som er vist ovenfor. Det er det vi kaller produksjonstreet. Det er dette som skal byttes ut med AD, mens METAKAT beholdes. I tillegg til det som vises på bildet har vi ca. 30 grupper som styrer forskjellige rettighetene. De langt fleste av disse benyttes av ansatte. 14 Versjon 1.0

16 Metakat trestruktur Til venstre er vist trestrukturen som er på metakatalog/idmsiden. Herfra blir brukerdata levert til produksjonssiden. Dette vil ikke bli endret som en konsekvens av prosjektet og kan muligens gi noen impulser til hvordan AD treet skal se ut Fagsystemer Arkivsystem Vi har et arkivsystem som leser epost via IMAP. Det er på vei inn et nytt arkivsystem som baserer seg på SharePoint. Det ventes innført i april-mai OTRS OTRS er vårt servicedesksystem der vi registrerer og administrerer saker. Dette benyttes av flere enn IT. OTRS leser epost via IMAP Trio Trio sørger for synkronisering av fraværsmeldingen mellom telefonsystemet og TimeEdit TimeEdit er et system for timeplaner og bruk av rom. Serveren er plassert eksternt og har mulighet for å eksportere og synke ical filer. Vi ønsker å benytte oss av kalendersynk herfra. (Se denne linken for hvordan det ser ut: https://no.timeedit.net/web/hil/db1/timeplan/ri1q7.html) Nettverk Bildet nedenfor viser uninett-forbindelsene våre til Internett. De tykkeste strekene er 10G forbindelser. Det er 10G hele veien både til Oslo og Trondheim. Som vist på bildet er det flere redundante forbindelser og gatewayer som gjør at vi kan godt kan ha kritiske tjenester lokalisert utenfor huset. Det mangler foreløpig en swich som snart vil være på plass slik at vi også har to sentrale swicher. 15 Versjon 1.0

17 4 Tildelingskriterier 4.1 Pris 40% Vi ber om at leverandørene gir oss timepriser sammen med estimater på forbruk av timer, som er i samsvar med det løsningsforslaget de legger frem (se punkt 5.1). Når vi sammenligner pris så vil vi bruke gjennomsnittet av estimatene fra alle tilbydere og gange det opp med prisen. Tilbys det flere kategorier konsulenter vekter vi dem i henhold til time-estimat. Selve timeestimatene gir vi en vurdering under kvalitet. 4.2 Kvalitet 60% Kompetanse og erfaring Vi vil legge vekt på at leverandøren har kompetanse og erfaring fra denne typen prosjekter. Vi innser også at bredden i det vi etterspør er så stor at det ikke er gitt at alle leverandører kan ha alt vi er ute etter i eget hus. Det er ikke plikt til å gi tilbud på det vi har satt opp som bør-krav, men det er en fordel som vi tar i betraktning under kompletthet. Vi vil legge vekt på at tilbyder har erfaring fra tilsvarende prosjekter. Det også viktig at de har tilgang til personer med hele bredden av kvalifikasjoner som vi er ute etter Estimater Estimater når det gjelder timeforbruk tar vi i betraktning som en kvalitetsvurdering. Lavt anslag kan f.eks. tyde på mangel på erfaring og en undervurdering av oppgaven. Men kan også være et uttrykk for det motsatte hvis det finnes en begrunnelse. Noen leverandører har mer erfaring og har ferdige rutiner og prosjektplaner og kan jobbe mer effektivt. Høyt anslag er heller ikke alltid negativt, hvis det i tilbudet ligger inne en forklaringer som viser at vi får mye verdi tilbake f.eks. i form av kompetanseoverføring. Veldig store avvik i begge retninger er negativt uten at det er en god 16 Versjon 1.0

18 forklaring. Uansett skal det ikke lønne seg å være taktiske i sine estimater. Skal det scores på lavt estimat (noe vi gjerne ser) så må det også finnes en god begrunnelse som gjør at vi tror på det Kompetanseoverføring Vi vil legge vekt på at leverandøren viser at han forstår vårt behov for kompetanseoverføring og kan gi oss en beskrivelse av sin plan for hvordan dette kan skje på en optimal måte Tidsrammer Vi vil legger vekt på leveringsdyktighet innenfor de rammene vi har skissert i beskrivelsen Kompletthet Bredden i det vi etterspør er såpass stor at det antakelig er få leverandører som kan tilby alt med like stor faglig tyngde. Det er en fordel om tilbudet er så komplett som mulig og at de som ikke har kompetanse i eget hus har skaffet seg underleverandører. Når det gjelder konnektorer og selvbetjeningsportal har vi ikke stilt krav om at det må være med i tilbudet. Men det er en fordel. 5 Krav til tilbudet 5.1 Løsningsforslag Dette anbudet handler vesentlig om konsulentbistand. Tilbyderen skal ikke konkurrere bare på pris, men også på løsninger og kvalitet. Detaljene i prosjektet vil først bli bestemt i forprosjektet vi gjør sammen med den valgte leverandøren. Men vi vil likevel at tilbyderne skal skissere et løsningsforslag der det beskrives nærmere hvordan forespørselen tenkes løst med hensyn til de krav vi har spesifisert. Løsningsforslaget bør minimum omhandle de punktene som er spesifisert i prisskjema (se bilag 7a). Før oppstart blir det forhandlinger utfra løsningsforslaget som vil legge føringer for prosjektet. 5.2 Prisskjema I tillegg til løsningsforslaget vil vi at tilbyderne fyller ut vedlagte regneark (se bilag 7a). Her spør vi om timepriser på forskjellige kategorier konsulenter og estimater på timeforbruk. Vi har også en kolonne for bruk av interne medarbeidere på HIL. Vi ønsker at leverandøren skal planlegge å utnytte våre interne ressurser optimalt. Timeestimater er ikke forpliktende siden vi først i forprosjektet og underveis i prosjektet vil bestemme detaljer. 5.3 Øvrige krav til dokumentasjon Vi ønsker dokumentasjon på erfaring og kompetanse for firma, samarbeidspartnere og de personene som skal delta i prosjektet. Vi ønsker ikke å bli «bombet» med overflod av informasjon som er dårlig organisert. Vi ber om en kortfattet og oversiktlig framstilling slik at vi fort kan kjenne igjen de punktene vi har spurt etter i anbudet. Men ta gjerne med fyldigere detaljer i form av vedlegg. 6 Tilbudsskonferanse Vi legger opp til at det skal arrangeres en tilbudskonferanse på Høgskolen i Lillehammer den kl der vi presenterer prosjektet og leverandørene kan få stille spørsmål. 17 Versjon 1.0

Ny IT infrastruktur på HIL. http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur

Ny IT infrastruktur på HIL. http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur Ny IT infrastruktur på HIL http://dwiki.hil.no/it_avdelingen/prosjekter/ny_itinfrastruktur MUS Prosess Forventningene fra organisasjonen Beslutningsgrunnlag for ny IT-infrastruktur ved HIL 2013-2015 http://www.hil.no/hil/om_hoegskolen/hoegskolestyret/sakslister_styre

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 3

Konkurransegrunnlag Del 3 Konkurransegrunnlag Del 3 Kravspesifikasjon Konsulentbistand IKT Saksnummer 2013/153 Dato 15.09.2013 Innhold 1 PRODUKTSPESIFIKASJON... 1 1.1 Omfang og volum... 1 2 KRAVSPESIFIKASJON... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

EGA Svar på spørsmål, oppdatert pr

EGA Svar på spørsmål, oppdatert pr EGA-12132 Svar på spørsmål, oppdatert pr 17.10.12 Spørsmål 1: Dere har i Bilag 3 skrevet at dere har bl.a et EVA disksubsystem. Er det riktig å forstå at dere har 7TB data på EVAen i dag som skal tas backup

Detaljer

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform

Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Oppdragsgivers tekniske plattform Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag

Detaljer

Bilag 3: Kundens tekniske plattform

Bilag 3: Kundens tekniske plattform Bilag 3: Kundens tekniske plattform Versjon 1.3 23 november 2011 Innhold 1 OMFANG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 ARKITEKTUR OG INFRASTRUKTUR... 4 2.1.1 Microsoft... 4 2.1.2 Datarom... 4 2.1.3 LAN/WAN... 4

Detaljer

Edulab Lab som skytjeneste for underviser, student og IT-avdeling

Edulab Lab som skytjeneste for underviser, student og IT-avdeling Edulab Lab som skytjeneste for underviser, student og IT-avdeling Kunnskap for en bedre verden Stein Meisingseth - Jostein Lund mai 2017 Stein Meisingseth Universitetslektor Jostein Lund Universitetslektor

Detaljer

Generell Feide-arkitektur

Generell Feide-arkitektur Generell Feide-arkitektur Introduksjon Feide er i stor grad innført i universitets- og høgskolesektoren, og blir nå innført i grunnopplæringen. Samtlige fylkeskommuner er enten ferdige eller godt i gang

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Rammeavtale for kjøp av IT konsulenttjenster knyttet til infrastruktur

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Rammeavtale for kjøp av IT konsulenttjenster knyttet til infrastruktur Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for kjøp av IT konsulenttjenster knyttet til infrastruktur Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BESKRIVELSE... 3 SCENARIER... 3 INNLEDNING... 3 MINSTEKRAV TIL YTELSEN...

Detaljer

Erfaring med praktisk bruk av offentlig IaaS i undervisning ved NTNU

Erfaring med praktisk bruk av offentlig IaaS i undervisning ved NTNU Erfaring med praktisk bruk av offentlig IaaS i undervisning ved NTNU Stein Meisingseth, Jostein Lund Anvendt Informasjonsteknologi (AIT) Institutt for datateknologi og informatikk (IDI) Bakgrunn Skyløsninger

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av vannmålere

Rammeavtale for kjøp av vannmålere Bilag 2 TEKNISK BESKRIVELSE, SERVICE OG VEDLIKEHOLD VEDRØRENDE Rammeavtale for kjøp av vannmålere TIL Skedsmo kommune Side 1 av 7 1 Tekniske krav, service og vedlikehold... 3 1.1 Tekniske forhold... 3

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr)

Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) Vedlegg B: Kravspesifikasjon Rammeavtale for anskaffelser av AVutstyr (audiovisuelt utstyr) 1. Overordnete mål med rammeavtalen a. Overordnede mål for AV-utstyr - Gode, tekniske løsninger, med god posisjon

Detaljer

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER

Bachelor 2015 048E. Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER Bachelor 2015 048E Theodor Rove Nordgård, Chris Sonko HIST DRIFT AV DATASYSTEMER 1. Introduksjon Hvem er vi? Vi er to studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som i år fullfører vår bachelorgrad i studiet

Detaljer

Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012

Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012 Vedlegg A: Kravspesifikasjon Anskaffelse av forbedret distribusjonsløsning for SCCM 2012 For Hedmark IKT Vedlegg A - Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen inneholder følgende:

Detaljer

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Moss kommune: 32.000 innbyggere og 2.500 ansatte 65 lokasjoner på egen fiber 1 Gb internettlinje med 100Mb

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Moss kommune: 32.000 innbyggere og 2.500 ansatte 65 lokasjoner på egen fiber 1 Gb internettlinje med 100Mb

Detaljer

Kravspesifikasjon. Detaljerte krav for kjøp av hardware for utvikling av IKT-infrastruktur og tilhørende tjenester for Finansdepartementet

Kravspesifikasjon. Detaljerte krav for kjøp av hardware for utvikling av IKT-infrastruktur og tilhørende tjenester for Finansdepartementet Kravspesifikasjon Detaljerte krav for kjøp av hardware for utvikling av IKT-infrastruktur og tilhørende tjenester for Finansdepartementet Februar 2013 Bilag 1 Kravspesifikasjonen Side 2 av 6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksnr. 2013/188 2-faktor autentisering. Spørsmål og svar: :

Saksnr. 2013/188 2-faktor autentisering. Spørsmål og svar: : Spørsmål og svar: 1 26.07.2013: 2 3 I «Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon» under krav T9 og T10 spesifiseres krav til integrasjon mot Microsoft Forefront Threat Management Gateway. Denne løsningen er

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

Disaster Recovery as a Service

Disaster Recovery as a Service Disaster Recovery as a Service Storage Services Tjenestebeskrivelse Versjon: 2.0 Dato: 08.02.2017 Skrevet av: Børre Bergluynd Næss Eier: Eyvind Lund Agent: Eyvind Lund Tekniker: Børre Berglund Næss Designer:

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

1. Intro om System Center

1. Intro om System Center Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om System Center Stein Meisingseth 16.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IDRI2001 Drift av datasystemer 1. Intro om System Center

Detaljer

Svein Bjarne Brandtsgård, seniorkonsulent IKT, campus Stord

Svein Bjarne Brandtsgård, seniorkonsulent IKT, campus Stord Svein Bjarne Brandtsgård, seniorkonsulent IKT, campus Stord 5 campus 30 bygg 2167 ansattkontoer 16234 studentkontoer Forskningsnettet Førde Sogndal 10 Gb 10 Gb Sogndal 10 Gb Bergen Bergen 1 Gb Stord Stord

Detaljer

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen Terje Jensen, sikkerhetsansvarlig Moss kommune

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen Terje Jensen, sikkerhetsansvarlig Moss kommune Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune Veien til nettskyen Terje Jensen, sikkerhetsansvarlig Moss kommune Moss kommune: 32.000 innbyggere og 2.500 ansatte 65 lokasjoner på egen fiber

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Konsulenten skal bistå Kunden med drift av Solaris, Red Hat og CentOS operativsystemer, samt sørge for samhandling med Windows plattformen.

Detaljer

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform

Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Helse Vest IKT: Saksnummer 2013/105 og Avtalenummer 901238 Bilag til kjøpsavtalen for Transportadministrasjon K Bilag 3 - Kundens tekniske plattform Status: Tilbud Sist oppdatert: 25.02.2014 Signert dato:

Detaljer

Spørsmå l 1-41 Råmmeåvtåle nettverk og servere

Spørsmå l 1-41 Råmmeåvtåle nettverk og servere Spørsmå l 1-41 Råmmeåvtåle nettverk og servere Alle spørsmål Utlendingsnemnda (UNE) mottar til konkurransen «Rammeavtale nettverk og servere» vil besvares fortløpende og legges ut på Doffin. Spørsmålene

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Ang. utredning av IKT-systemer og -drift i den fusjonerte høgskolen

Ang. utredning av IKT-systemer og -drift i den fusjonerte høgskolen Til: Prosjektsekretariatet for fusjonsutredningen, v/jan Olav Aarflot Kopi: Arbeidsgruppen for utredning av IT-drift, v/trond Akerbæk Avdeling for informasjonsteknologi Postadresse: 1757 Halden E-post:

Detaljer

ANBUDSFORESPØRSEL. RAMMEAVTALE IKT-tjenester m.m. Iknowbase, Oracle- applikasjonsserver og database

ANBUDSFORESPØRSEL. RAMMEAVTALE IKT-tjenester m.m. Iknowbase, Oracle- applikasjonsserver og database ANBUDSFORESPØRSEL RAMMEAVTALE IKT-tjenester m.m. Iknowbase, Oracle- applikasjonsserver og database Varighet: 2 år med mulighet for forlengelse i 1 år Innledende informasjon. Trygderetten ønsker å inngå

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bilag 1 Kravspesifikasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Bilag 1 Kravspesifikasjon for kjøp av tjenester knyttet til drift av IT-løsninger som maskinvare, infrastruktur og programvare (herunder brukerstøtte) for levering til Statens jernbanetilsyn

Detaljer

E-post ved UiO for Systemgruppeforum. Bård H.M. Jakobsen Gruppe for drift av meldingstjenester (GMT)

E-post ved UiO for Systemgruppeforum. Bård H.M. Jakobsen Gruppe for drift av meldingstjenester (GMT) E-post ved UiO for Systemgruppeforum Bård H.M. Jakobsen Gruppe for drift av meldingstjenester (GMT) E-post ved UiO Internett E-postsystemet E-post ved UiO Hovedprinsipper Mail er et viktighet 1 system

Detaljer

IT-forum 2011. ITA og Mac ved UiB. Jan Ivar Beddari Faggruppe Unix. http://bit.ly/itamac

IT-forum 2011. ITA og Mac ved UiB. Jan Ivar Beddari Faggruppe Unix. http://bit.ly/itamac http://www.cad-comic.com IT-forum 2011 ITA og Mac ved UiB http://bit.ly/itamac Jan Ivar Beddari Faggruppe Unix #1 Er drift av Mac vanskelig? Nei, fordi... ... det ligner mye på Linux* TCP/IP DHCP TFTP

Detaljer

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet

Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Bilag 1 til vedlikeholdsavtalen Kundens kravspesifikasjon ERP-løsning for kommunene i DDV-samarbeidet Side 2 av 14 Innhold 1 KRAV TIL VEDLIKEHOLDSAVTALE... 3 1.1 KRAV TIL BRUKERSTØTTE OG OPPFØLGING.3 1.2

Detaljer

Bakgrunnsinformasjon for Øyeren IKT prosjekter Målgruppe: leverandører

Bakgrunnsinformasjon for Øyeren IKT prosjekter Målgruppe: leverandører Bakgrunnsinformasjon for Øyeren IKT prosjekter Målgruppe: leverandører B a l a z s H a l a s y 0 3. 0 4. 2 0 0 9 Enebakk, Fet og Rælingen kommune har valgt å slå sammen IKT-avdelingene sine. Ny organisasjon

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea

Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea Katastrofeløsninger Hva er sikkert nok og hva skal jeg velge? Steinar Aalvik, Atea Atea Unified Storage. Hvilke byggeklosser består dette av og hvordan innføre det i din virksomhet? Steinar Aalvik steinar.aalvik@atea.no

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Bilag 2 til konkurransegrunnlag del II: Kravspesifikasjon

Bilag 2 til konkurransegrunnlag del II: Kravspesifikasjon ilag 2 til konkurransegrunnlag del II: Kravspesifikasjon Side 1 av 10 Kravspesifikasjon I 2008 startet et prosjekt for å etablere et felles skoleadministrativt system for grunnskole, SFO og barnehage.

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

Rødt nye Office 365 app- switcher i skyen, linker øverst til høyre på bakken. Blått båndet er likt bakke og sky.

Rødt nye Office 365 app- switcher i skyen, linker øverst til høyre på bakken. Blått båndet er likt bakke og sky. Kort oppsummering av forskjeller på Office 365 og Idrettskontor Det kan være greit i Idrettskontor å ha klart for seg at begrepet Office 365 etter hvert har begynt å bety mer enn kombinasjonen "Exchange

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Standardisering av løsninger. IT-seksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Dagfinn Grønvik

Standardisering av løsninger. IT-seksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Dagfinn Grønvik IT-seksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Dagfinn Grønvik og fellesprosjekter Utskriftsløsninger Felles PC-innkjøp OS og applikasjonsdistribusjon Kompetanseheving, kursing og elæring Samhandlingsverktøy

Detaljer

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser

Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser BILAG 1 Statens standardavtaler Avtaler og veiledninger om IT-anskaffelser Driftsavtalen - MIL.NO Avtale om kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare, infrastruktur og programvare Bilag 1 Forsvarets

Detaljer

Innføring av ny telefonløsning Erfaringer og utfordringer. Kjetil Otter Olsen Avdeling for IT-drift, USIT

Innføring av ny telefonløsning Erfaringer og utfordringer. Kjetil Otter Olsen Avdeling for IT-drift, USIT Innføring av ny telefonløsning Erfaringer og utfordringer Kjetil Otter Olsen Avdeling for IT-drift, USIT UiOs nye telefonløsning Benytter SIP (Session Initiation Protocol) Så standard HW, SW, tjenester

Detaljer

Identitetsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune. Identity Management

Identitetsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune. Identity Management Identitetsforvaltning i Møre og Romsdal fylkeskommune Identity Management Hva er identitetsforvaltning? Administrasjon av livsløpet til elektroniske brukere Kontrollert oppretting, vedlikehold og fjerning/arkivering

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Tjenestesamarbeid i UH-sektoren Hva foregår i sammenheng med UH-AD og BOTT? Anders Vinger, Seksjonsleder UiO/USIT

Tjenestesamarbeid i UH-sektoren Hva foregår i sammenheng med UH-AD og BOTT? Anders Vinger, Seksjonsleder UiO/USIT Tjenestesamarbeid i UH-sektoren Hva foregår i sammenheng med UH-AD og BOTT? Anders Vinger, Seksjonsleder UiO/USIT Hvem er vi? Bjørn Torsteinsen UiT bjorn.torsteinsen@uit.no Brynjulf Mauring NTNU brynjulf.mauring@ntnu.no

Detaljer

Brukerveiledning for Intelligent Converters MySQL Migration Toolkit IKA Trøndelag IKS 2012

Brukerveiledning for Intelligent Converters MySQL Migration Toolkit IKA Trøndelag IKS 2012 Om verktøyet Formålet med dette verktøyet er å migrere informasjon fra en databasevariant til en annen, i denne veiledningen fra Oracle til MySQL. Dette gjøres som første ledd i en avleveringsprosess.

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Finne, tilpasse og tilby skyjenester til sektoren...på lengre sikt levere alle felles IT-tjenester til sektoren. 12. mars 2015 2

Finne, tilpasse og tilby skyjenester til sektoren...på lengre sikt levere alle felles IT-tjenester til sektoren. 12. mars 2015 2 12. mars 2015 1 Finne, tilpasse og tilby skyjenester til sektoren..på lengre sikt levere alle felles IT-tjenester til sektoren 12. mars 2015 2 Tjenestekatalog https://www.uninett.no/portal/skytjenester

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

Datacenter Appliance hva moren din IKKE fortalte deg om effektiv infrastruktur i datasenteret Sven Ole Skrivervik Direktør Kundetjenester Proact IT

Datacenter Appliance hva moren din IKKE fortalte deg om effektiv infrastruktur i datasenteret Sven Ole Skrivervik Direktør Kundetjenester Proact IT Datacenter Appliance hva moren din IKKE fortalte deg om effektiv infrastruktur i datasenteret Sven Ole Skrivervik Direktør Kundetjenester Proact IT Norge AS Infrastruktur i praksis: Virtualiseringslag

Detaljer

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen.

En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Utstyr databasen En internett basert og fleksibel database som kan tilpasses til ethvert behov, og som vil vokse med bedriften/institusjonen. Systemet funksjoner: Registrering og behandling av utstyr.

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av:

FORESPØRSEL. Fra. Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune. leveranse av: Innherred samkommune FORESPØRSEL Fra Innherred samkommune (ISK) Bestående av Verdal kommune og Levanger kommune på leveranse av: Leveranse av programvare for personalstyring, turnusplanlegging, vikarpool

Detaljer

AVTALE. MELLOM OG UNINETT FAS AS. TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere

AVTALE. MELLOM <Høgskole> OG UNINETT FAS AS. TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere AVTALE MELLOM OG UNINETT FAS AS TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS OM Teknisk drift av TROFAST-tjenere AVTALE OM TILSLUTNING TIL RAMMEAVTALE MELLOM UFD OG UNINETT FAS AS

Detaljer

UA Tjenestebeskrivelse NTNU e-rom

UA Tjenestebeskrivelse NTNU e-rom UA Tjenestebeskrivelse NTNU e-rom 0. Innhold 0. Innhold 1. Om dokumentet 2. Om NTNU e-rom 3. Innhold i tjenesten Funksjonalitet Bestilling Løsningen består av følgende elementer Teknisk skisse av løsning

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Leksjon 1b Virtualisering Tradisjonell arkitektur Virtualisering og virtuelle maskiner Hypervisor» Hosted type 2» Native type 1 Eksempler på produkter for virtualisering

Detaljer

Windows 7. IT Forum 20.05.2010

Windows 7. IT Forum 20.05.2010 Windows 7 IT Forum 20.05.2010 Historikk - XP-løsningen utviklet for 8-9 år siden - Målgruppen var ca. 400 maskiner i sentraladministrasjonen og deler av Unifob - I dag er det over 7500 Windowsmaskiner

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK

Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Strategi for IT-tjenester pa pedagogisk nett i MRFK Innhold Innledning... 4 Elementer i policy for MRFK... 4 Informasjonssikkerhet... 5 Forenkling av autentisering... 6 Målrettet informasjonsflyt... 7

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelse av ny tra dløs løsning for Ryfylke IT Samarbeid

Rammeavtale for anskaffelse av ny tra dløs løsning for Ryfylke IT Samarbeid Vedlegg A: Kravspesifikasjon Rammeavtale for anskaffelse av ny tra dløs løsning for Ryfylke IT Samarbeid Vedlegg A - Kravspesifikasjon Side 1 av 5 1. Innledning Kort om status historikk, status og utvikling

Detaljer

IT:PULS. Cloud Computing Fremtiden er her allerede. Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester

IT:PULS. Cloud Computing Fremtiden er her allerede. Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester Cloud Computing Fremtiden er her allerede Baard Mühlbradt Leder for CoE Cloud tjenester IT:PULS Kunnskap fra ErgoGroup Praktiske erfaringer med etablering og leveranse av Cloudtjenester Hva skjer i markedet?

Detaljer

Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon

Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon Østre Toten kommune Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon Lagringsløsning 2012 1.3.2012 v.3 - HKE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1 Behovsbeskrivelse...3 1.1 Beskrivelse av nå situasjonen...3

Detaljer

Del B Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon. Rammeavtale telefoniprodukter:

Del B Konkurransegrunnlag Kravspesifikasjon. Rammeavtale telefoniprodukter: spesifikasjon Del B Konkurransegrunnlag spesifikasjon Rammeavtale telefoniprodukter: Telefonsentraler Støttesystemer Fasttelefoner Satelittelefoner Tilhørende tjenester Dokumentets dato: 08.05.2013 Saksnummer:

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi

Læringsutbyttebeskrivelse, Fredrikstad FagAkademi Navn på utdanningen Nettverksadministrator med design Navn på emnet Windows klient/skybasert klient programvare Nivå 5,1 Kandidaten har kunnskap om bruk og oppsett av gjeldende Windows operativsystem.

Detaljer

VMware Virtual Infrastructure. Leiv Jarle Larsen

VMware Virtual Infrastructure. Leiv Jarle Larsen VMware Virtual Infrastructure Leiv Jarle Larsen Agenda VMware kjapp oversikt over produkter Nøkkelteknologier Lagring/SAN Nettverk Virtual appliances Litt om fremtiden VMware Amerikansk selskap grunnlagt

Detaljer

Vedlegg G - Kundens tekniske plattform

Vedlegg G - Kundens tekniske plattform Vedlegg G - Kundens tekniske plattform Teknisk infrastruktur Klient/Applikasjon Helse Vest kjører i dag på en Windows 7 plattform. Ingen brukere er lokal administrator, så brukermiljøet er låst ned, og

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13 Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret tar IKT-strategi for perioden 2013 2016 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Bravo Booking App 1 Presentasjon 2 1.1 Gruppe 2 1.2 Oppdragsgiver 2 1.3 Kontaktpersoner 2 1.4 Oppgave 3 2 Dagens

Detaljer

To-kampus: En visjon i sør

To-kampus: En visjon i sør To-kampus: En visjon i sør Den harde realitet i 2010 for HiA (AU/UiA?) Bjørn Lindemann/Rune Kittelsen, IT/HiA) 1 Innhold HiA i 2007 og 2009-10 IT-Utfordringen HiA og alle andre står overfor ( alt over

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag CMS-løsning Saksnr.: INTER-030-13 Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag # 2, utsendt 20.11.2013 1. Introduksjon 1.1 Formål Formålet med dette dokumentet er å gi svar på innkomne spørsmål til Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører

Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører Vedlegg 1: Oversikt over noen mulige leverandører OwnCloud / Owncloud Enterprise Owncloud er en open-source løsning, der det også finnes en enterprise-løsning. Owncloud støtter stort sett alle mulige bakenforliggende

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Kundens tekniske plattform

Kundens tekniske plattform Kundens tekniske plattform Statens vegvesen IKT-avdelingen Versjon: 1.1 27.02 2015 Status: Godkjent Side 1 av 5 Innhold 1 Innledning 2 Teknisk plattform 2.1 Interne miljøer 2.1.1 Systemtest (UTV) 2.1.2

Detaljer

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere?

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Viste du at: En innføring i bruk av Skype for Business Online Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Skype for Business kan kommunisere med vanlig Skype? Skype for Business leveres

Detaljer

Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag

Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag Ta spranget mot en enkel og trygg IT-hverdag Telefon 22 12 98 00 post@iterum.no iterum.no SKYTJENESTER ASP Med skytjenester fra Iterum får dere hele IT-funksjonen levert gjennom en plugg i veggen. Du logger

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer. Vedlegg 1 Beskrivelse av løsningen som skal driftes

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer. Vedlegg 1 Beskrivelse av løsningen som skal driftes Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Vedlegg 1 Beskrivelse av løsningen som skal driftes 1 1 Beskrivelse av Nasjonalmuseets organisasjon Nasjonalmuseet har ca. 150 fast ansatte og ca 20

Detaljer

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Utrulling, testing og piloter vil ha verdi i lang tid fremover Full kompatibilitet Det meste som går på Windows Vista, fungerer på Windows 7.

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

Tore Eidem tore.eidem@atea.no. Hyper-V. Windows Virtualisering

Tore Eidem tore.eidem@atea.no. Hyper-V. Windows Virtualisering Tore Eidem tore.eidem@atea.no Hyper-V Windows Virtualisering 1 Agenda Tema: Windows Server 2008 Hyper-V Hyper-V i produksjon Krav til hardware Arkitektur Funksjonalitet Microsoft Hyper-V Server 2008 Microsoft

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37 Notat EK har funksjonalitet for å synkronisere brukertabellen sin mot Active Directory eller en annen katalogtjeneste som kan aksesseres via LDAP protokollen. Funksjonaliteten kan brukes til å: - Oppdatere

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift

17. april GoOpen 2009. Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift 17. april GoOpen 2009 Slik har vi gjort det - Erfaring med innføring av fri programvare og standardisert drift Agenda Litt om meg Litt om Harstad kommune Prosjektet Digital kompetanse i grunnskolen i Harstad

Detaljer

Morgendagens digitale muligheter: programmet ecampus

Morgendagens digitale muligheter: programmet ecampus Morgendagens digitale muligheter: programmet ecampus Seminar: den digitale tilstand i private høgskoler 2012 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester, UNINETT UNINETT Det norske forskningsnettet Organisert

Detaljer

Håvard Strøm Senior Technical Consultant

Håvard Strøm Senior Technical Consultant Your connection to the world Aastra CMG 2007 Håvard Strøm Senior Technical Consultant Hvilke systemer kan integreres mot CMG 2007» Active directory» CWI, Customer web interface» Tidsregistreringssystemer

Detaljer

@TelMax Trender og tanker 2012

@TelMax Trender og tanker 2012 @TelMax Trender og tanker 2012 Uninett 8 Feb. Noe redusert presentasjon pga animasjoner og ikke supporterte elementer i PDF. For full presentasjon ta kontakt med: Knut Markegård knut@telmax.no 40 44 84

Detaljer