Årsberetning 2014 Bedriftsnettverket Innovative Opplevelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 Bedriftsnettverket Innovative Opplevelser"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Bedriftsnettverket Innovative Opplevelser 1. Organisasjon 1.1 Styret Styret i Bedriftsnettverket har bestått av følgende personer: Anders Løvik Styreleder Svinøya Rorbuer Johnny Storvik Styremedlem Njords Daniele Zanoni Styremedlem Hvalsafari Oddny Wiggen Styremedlem Novadis Gry Agnete Alsos Styremedlem Universitetet i Nordland Ann Heidi Hansen Dorthe Eide Vararepresentant NordNorsk Reiseliv Vararepresentant Handelshøgskolen i Bodø Liv Rask Sørensen fra Nordland fylkeskommune deltar i styret. Styret har hatt 4 styremøter samt telefonmøter med hele eller deler av styret. 1.2 Valgkomité Valgkomitéen har bestått av følgende personer: Tove Åland (leder) Kine Anette Johnsen Henry Hansen Aalan Gård Akvakultur Vesterålen Scandic Havet 1.3 Prosjektledelse Mimir AS har ivaretatt prosjektledelse på oppdragsbasis med Bård Jervan som prosjektleder og Marie Bergsli som prosjektmedarbeider. I tillegg har Magnus Mackay bistått ved behov. 2. Medlemmene 2.1 Medlemsmassen Ved avslutningen av ARENA prosjektet i 2012 besto nettverket av 32 deltakere. Av disse valgte 27 bedrifter samt 3 nye bedrifter å inngå videre avtale med bedriftsnettverket. I løpet av 2014 har nettverket fått ytterligere 13 deltakere og pr består nettverket av 43 medlemmer. 1

2 Medlemsbedriftene er delt inn i tre kategorier basert på omsetningen i virksomheten. Årlig markedsbidrag er fastsatt av styret. Kategori 1: 24 bedrifter Omsetning over kr. 5 mill. Markedsbidrag kr ,. Kategori 2: 11 bedrifter Omsetning kr 2,5 5 mill. Markedsbidrag kr , Kategori 3: 8 bedrifter Omsetning under kr 2,5 mill. Markedsbidrag kr ,. 2.2 Medlemsverving Medlemsverving har vært en prioritert oppgave i Det er bla. utarbeidet en informasjonsfolder som er benyttet i arbeidet med verving av nye medlemmer. Innsatsen har resulterte i 13 nye medlemmer. I tillegg har det vært dialog med flere bedrifter som vurderer å tiltre nettverket på et senere tidspunkt. 2.3 Kommunikasjon med medlemmene Nettverket kommuniserer og orienterer medlemmene om nyheter, fagstoff etc. både gjennom nettsidene FB (som har 760 likes) og gjennom elektroniske nyhetsbrev. Det er utgitt tre nyhetsbrev i Aktiviteter 3.1 Norsk Opplevelseskonferanse 2014 Norsk Opplevelseskonferanse ble arrangert november 2014 i Bodø med 250 deltakere. Konferansen ble arrangert for 8. gang og har befestet seg som en viktig møteplass for faglig utvikling av det opplevelsesbaserte reiselivet, fremst i Nord Norge (60 % av deltakerne), men fra 2014 også for aktører fra andre deler av Norge. Samarbeidspartnere var Nordland fylkeskommune, Opplevelser i Nord, NordNorsk Reiseliv, VRI og NHO Reiseliv (sentralt). Nordland fylkeskommunen er den største økonomiske bidragsyteren. På konferansen møtes aktører fra privat virksomhet, virkemiddelapparatet, FoU, lokalpolitikere, elever fra videregående skole etc. Norsk Opplevelseskonferanse har blitt et årlig møtested for inspirasjon, ny kunnskap og diskusjon om den videre satsingen på opplevelser og nyskaping innenfor reiselivsnæringen. Fokus på konferansen er hvordan ny kunnskap er med på å utvikle mer lønnsomme og innovative bedrifter. Det ble arrangert en hoved konferanse ( ) og fire praktiske workshops (6.11). I tillegg arrangerte samarbeidspartnerne seminarer og møter for inviterte deltakere. En viktig del av konferansene er å legge til rette for møteplasser og nettverksarenaer. Scandic Havet hadde utviklet både en opplevelsesmiddag som ble arrangert på hotellet og et lunsjarrangement i Bodø Domkirke i samarbeid med en lokale aktører. 2

3 Målsetningen er å gi deltakerne et spennende faglig innhold, høyt læringsutbytte, inspirasjon for innovasjonsarbeid i egen virksomhet og nettverksbygging. Resultatet av årets konferanse er svært tilfredsstillende og kommentarer, både muntlige og skriftlige, tyder på at deltakerne er meget godt fornøyde med utbyttet av konferansen. Svarprosenten på undersøkelsen var ekstraordinær; hele76 %. Utvikling av parameterne for målsetningen for konferansen (skala 1 5 hvor 5 er best): Bodø 2014 Lofoten 2013 Narvik 2012 Lofoten 2011 Program/faglig innhold 4,10 4,28 3, Læringsutbytte 3,70 3,90 3,19 4,04 Nettverksbygging 3,95 4,08 3,93 4,18 Inspirasjon 4,20 4,27 3,43 4,50 Helhetsinntrykket av konferansen får 4,3. På spørsmål om hvor aktuelt det er å delta på konferansene fremover svarer 95 % at det er svært aktuelt (50 %) eller ganske aktuelt (45 %) å delta på en evt. ny konferanse. Totalbudsjett er kr. 2,2 mill inkl. deltakernes egenbetaling. Nordland fylkeskommune støttet konferansen med kr ,, Opplevelser i Nord med kr ,, VRI med kr og NordNorsk Reiseliv med kr ,. 3.2 Klyngesamlinger og studietur Det har i 2014 vært arrangert to klyngesamlinger og en studietur: mars klyngesamling i Svolvær mai studietur «Skaldjursresan» til Bohuslän i Sverige september klyngesamling i Narvik Faglige temaer har bl.a. vært: 1. Forberedelser og workshops ifm med søknad om NCE status (Norwegian Center of Expertice) har vært et prioritert og omfattende tema på årets samlinger. Se pkt Arbeidet med konseptet «Storhavsweekend» prosjektet har vært en viktig sak på samtlige samlinger. Studieturen til «Skaldjursresan» i Bohuslän var et ledd i oppkjøringen til arbeidet med «Storhavsweekend». 3. Informasjon om ny flyrute fra Stockholm til/fra Bodø. 3

4 4. Innføring i arbeidet med kvalitetssikringssystem for organiserte utendørs aktiviteter. Se pkt Orientering og faglige innspill til Lofoten Reiselivfagskole. Arbeidet med etableringen av Lofoten Reiselivfagskole startet i 2010 og høsten 2013 kom godkjenningen fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Oppstart var planlagt 2015 med en modulbasert utdanning (vedtatt utsatt til høsten 2015). Lofoten Reiselivfagskole er nytt medlem i InnOpp. 6. Produkttester og orienteringer om utviklingsplaner for de destinasjoner vi har besøkt på årets klyngesamlinger (Lofoten og Narvik). I Lofoten fikk vi testet XXLofotens konsept «Handemade tour» med kokkekamp og påfølgende lokalmat måltid. I Narvik fikk vi mange gode måltidsopplevelser både lunsj på Rica Hotel Narvik, «Arktisk Meny» på Linken Bar på Quality Hotel Grand Royal og middag i lavvo hos Narvik Safari med historiefortelling og storslagen utsikt over byen. I tillegg fikk vi teste klatreparken på Narvikfjellet. 7. Studietur til «Skaldjursresan» i Bohuslän hvor Västsvenska Turistrådet hadde lagt opp en 3 dagers tur med besøk og produkttest på en rekke bedrifter både i Smögen, Strömstad,Lysekil og Fiskebäckskil. Faglig program med bla. Västsvenska Turistrådet, Lena Mossberg fra Universitetet i Göteborg og doktorand Sandhiya Goolaup som presenterte sitt arbeid som handler om hvordan konsumenter bygger opp sin identitet rundt mat; fokus på østers Nasjonalt kvalitetssikringssystem for utendørs opplevelser Reiselivsklyngene NCE Tourism Fjord Norway, Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, Arena USUS, Innovative Opplevelser, samt HANEN og nettverket Wild Norway jobber nå sammen for å utvikle en modell som kan gi en nasjonal standard for kvalitetssikring av bedrifter som produserer organiserte utendørs aktiviteter. Det kjøres nå to parallelle løp rundt dette. Et forprosjekt for å se på eierskap og forretningsmodell, og et FoU prosjekt (som nå ledes av UiN) som skal bidra til å finne gode løsninger på innholdet i modellen. Det er også etablert kontakt med Visit Scotland, Swedish Welcome og islandske Vakinn i dette arbeidet. InnOpp følger løpende opp dette arbeidet på vegne av våre bedrifter, og vil ha ansvaret for å prøve ut modeller for å kvalitetssikre opplevelsesdimensjonen (gåsehud faktoren) i dette. Det er også en diskusjon i dette arbeidet om å utvide initiativet til også å omfatte attraksjoner Prosjekt NCE EXPERIENCE søknad NCE programmet (Norwegian Center of Expertice) og Arena programmet (som InnOpp tok del av i ) er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Nærings og handelsdepartementet og Kommunal og regionaldepartementet finansierer de to programmene. NCE programmet retter seg mot de mest dynamiske næringsklyngene, som har forutsetninger og ambisjoner om å bli anerkjent som nasjonalt ledende næringsmiljøer. 4

5 Programmet bidrar til å målrette, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i disse klyngene. InnOpp har et potensial for å kunne oppnå en NCE status og framstå som en ledende næringsklynge innen opplevelsesbasert reiseliv i Norge. I januar 2014 ble det åpnet for nye NCE søknader og initiativet som er tatt av Innovative Opplevelser gjennom forprosjektet dannet grunnlag for NCE søknaden NCE EXPERIENCE. Skissesøknad ble levert 21. februar 2014 og InnOpp fikk klarsignal for å gå videre med en hovedsøknad. Denne ble utarbeidet og levert 30. april Innovasjon Norge Nordland bidro i søknadsprosessen både med engasjement og midler til å gjennomføre søknadsprosessen. På pressekonferansen den 18. juni var det næringsminister Monica Mæland som selv presenterte de klyngene som ble løftet opp på NCE nivå. Det viste seg at kun 2 av 7 NCEkandidater fikk innpass i denne opptaksrunden. I tilbakemeldingen til kandidatene som ikke nådde opp sier programledelsen: «Med så mange sterke kandidater ligger det dessverre i sakens natur at beslutningen som er fattet gir langt flere skuffelser enn gleder i klynge Norge. For dere som ikke nådde opp i denne omgang vil det gå et nytt tog neste år. Ambisjonen er å ha 4 5 GCE klynger senest i Nye NCE klynger vil også tas opp de nærmeste årene. For at vi alle skal lære mest mulig av denne prosessen, vil vi gjennomføre dialog/tilbakemeldingsmøter etter sommeren». InnOpp har evaluert søknadsprosessen, målet er å ha en enda sterkere søknad og et enda mer omfattende samarbeids og klyngefundament i søknadsrunden i Dette arbeidet har høy prioritet og ble startet for fullt høsten Skissesøknad skal leveres Kompetanseutviklingsprogram Innovasjon Norge lyste i 2014 ut 20 millioner kroner til kompetanseutviklende tiltak i regionale næringsmiljø og klynger. Forutsetningen er felles kompetansebehov, og målet er å styrke regionale næringsmiljøers tilgang på relevant kompetanse. I tillegg måtte man inngå strategisk samarbeid med universiteter, høyskoler og fagskoler. InnOpp utviklet en søknad i samarbeid med Universitetet i Nordland/HHB, Fagskolen for Reiseliv i Lofoten. Det var 27 søkere og 11 som fikk midler til gjennomføring. Innovative Opplevelser var en av disse og tilsagnet var på kr. 1,75 mill. (50% av totalprosjektet). Pengene skal brukes til å utvikle og igangsette et helhetlig kompetansetilbud for studenter og som etter og videreutdanningstilbud til dem som allerede jobber i næringen. Fremtidsrettet kompetanse innen opplevelsesbasert turisme og en langsiktig profesjonalisering av næringen er nøkkelfaktorer for økt lønnsomhet i den enkelte bedrift og for trafikkutviklingen til landsdelen. Målet er å få til et kompetanseløft gjennom satsningen, både for Innoppmedlemmene og andre aktører i Nord. NOVADIS skal styre prosjektet sammen med InnOpp. 5

6 3.6 Storhavsweekend prosjektet (PRIN prosjektet) Prosjektet ble omdefiner fra et samarbeidsprosjekt med Hurtigruten til et bedriftsrettet prosjekt kalt «Storhavsweekend, som blir bygget opp som et innovasjonsprosjekt med bruk av tjenestedesign som bærende tilnærming. Prosjektoppstart var på klyngesamlingen våren 2014 og studietur til «Skaldjursresan» i Bohuslän var et ledd i oppbyggingen av prosjektet. Det er inngått en avtale med Scandinavian Design Group (og McCann kommunikasjonsbyrå) om utviklingen av konseptet som en merkevareinnovasjon. Målet er å bygge opp et felles markedskonsept for å kunne selge klyngens tilbud/produkter som kortferier hele året. Det innebærer stor grad av involvering av bedriftene bl.a. i form av workshops og feltarbeid. Prosjektet er delt inn i tre faser og oppstart i første fase var workshopen «Konseptfabrikken» i Saltstraumen ifm med Norsk Opplevelseskonferanse NordNorsk Reiseliv deltar også i dette arbeidet. Prosjektet videreføres i 2015 og lansering av konseptet er forventet høsten Medlemsskap i ATTA InnOpp ble høsten 2014 medlem av ATTA, den internasjonale organisasjonen for adventure turisme. InnOpp blir en såkalt «industry partner». Det jobbes nå med å avklare hvilke nye muligheter det åpner for InnOpp bedriftene, også i forhold til bedriftsmedlemsskap. Også destinasjonsselskaper er medlemmer i organisasjonen. InnOpp har vært på den første samlingen i regi av ATTA i København (Nordic Connect). Det ligger mange muligheter her, og InnOpp jobber nå med en samarbeidsavtale med ATTA på flere plan. ATTA står for Adventure Travel Trade Association, har over 1000 medlemmer og organiserer opplevelsesaktører og adventure operatører i alle verdensdeler. 3.8 Samarbeid med Midt Sverige og Vest Sverige Det ble i 2014 inngått en intensjonsavtale med Midt Sverige (Jämtland/Åre/ETOUR/Peak Innovation) om å samarbeide om eksportmodenhet, kompetanseutvikling, destinasjonsutvikling og FoU. I tillegg jobbes det med å formalisere et tilsvarende samarbeid med Bohuslän/Skaldjursresan/ Västsvenska Turistrådet. 3.9 Internasjonal lansering av Oppdrag Nord Norge InnOpp har vært en pådriver og søknadsskriver for å få i stand en internasjonal versjon av Oppdrag NordNorge. Det er det skaffet en finansiering på 1 mill. for å «bygge om» både Oppdrag Sognefjord og Oppdrag Nord Norge for internasjonal lansering i en «pakke». Troms Fylkeskommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Innovasjon Norge Reiseliv har til sammen innvilget 1 mill. til arbeidet, og Sindre/Flash Studio er nå i avslutningsfasen og har 6

7 inngått distribusjonsavtale med Nordic World. Programserien skal lanseres på TV messer i Nye nettsider for innopp.no Nye nettsider med nytt design og ny plattform ble lansert våren Her blir det lagt ut nyheter, rapporter, artikler og annet nyttig stoff som er relatert til det opplevelsesbaserte reiselivet. Her er det også muligheter for en fyldig presentasjon av alle klyngebedriftene samt internt nettforum beregnet for informasjon til klyngemedlemmene Forprosjekt nasjonal inkubator InnOpp ønsket med dette initiativet å få etablert den nasjonale reiselivsinkubatoren som ble lansert at skulle komme i den rødgrønne regjerningens reiselivsstrategi (den som Giske fikk utarbeidet). Målet for oss var at den skulle legges til Nordland, i samarbeid med SIVA og ha en nasjonal rolle i tillegg til den regionale. InnOpp gjennomførte forprosjektet og bygde opp et fundament av partnere (UiN, NOVADIS, Kunnskapsparken i Bodø), slik nordlandsinitiativet var klart til å tiltre konkurransen om å få inkubatorene når bevilgningene kom. Den rødgrønne regjeringen bevilget ikke penger til en slik inkubator. InnOpp har fulgt opp NFD/næringsministeren og etterspurt saken ift. den nye regjeringens politikk. Vi har nå fått svar om at den nye regjeringen har utsatt saken i påvente av at de skal utforme en ny reislivspolitikk (kommer ila 2015) SFI søknad SFI er nasjonale innovasjons sentre som skal bidra til økt innovasjon og økt verdiskaping gjennom langsiktig relevant forskning på høyt internasjonalt nivå. SFI tildeles av Norges Forskningsråd. Universitetet i Nordland tok i 2013 initiativ til å utvikle den første SFI en i Norge på behovet for innovasjon og økt verdiskaping i reiseliv, opplevelses og kulturnæringene. InnOpp har bidratt i søknadsprosessen både i forbindelse med utarbeidelse av selve søknaden og i partnersøket. InnOpp gikk inn som partner og for få anledning til å påvirke hvilke problemstillinger/aktiviteter i regi av et evt. senter som man skal involvere seg i. Søknad ble sendt i januar, men nådde dessverre ikke opp ved tildelingen som fant sted Også her konkurrerer reiseliv nasjonalt med andre næringer som satsninger innen teknologi, oljerelaterte bransjer, IKT, havbruk og maritime næringer. Nåløyet er trangt og selv om søknaden fikk mange gode tilbakemeldinger både i forhold til ambisjon, innhold, fagkompetansen bak og forskerne som var involvert, nådde den ikke helt opp. 7

8 4.. Økonomi 4.1 Regnskapsførsel Regnskapsførselen blir ivaretatt av Norian (tidligere Debet & Kredit Regnskap) i Larvik. InnOpp er mva registrert. 4.2 Offentlige prosjektmidler 2014 Nordland fylkeskommune: 1. Norsk Opplevelseskonferanse 2. Videreutvikling av Innovative Opplevelse VRI-programmet «Opplevelser i Nord» 1. Læringsarenaer for klyngebedriftene (samlinger, studietur etc) 2. Norsk Opplevelseskonferanse PRIN-programmet v/ Innovasjon Norge 1. Utviklingsprosjektet «Storhavsweekend» (fra 2013) Innovasjon Norge Nordland 1. Søknadsprosess NCE 2. Bistand til designrådgivning ifm med Storhavsweekend ( Norsk Design og Arkitektursenter) Innovasjon Norge 1. Kompetanseutviklingsprosjekt (se pkt 3.5) 4.3 Årsregnskap Blir referert på årsmøtet. 8

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av Arena Innovative Opplevelser Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2010 SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD årsrapport 2010 INNhold 1 / INNLEDNING / side 3 2 / AKTIVITETER & MÅLOPPNÅELSE / side 5 3 / ORGANISASJON / side 6 4 / INFORMASJOn & FAGarrangementer

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2011 SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD 1 / INNLEDNING / SIDE 3 2 / HOVEDAKTIVITETER / SIDE 5 --INFORMASJONS-, MEDIA- OG NETTAKTIVITETER / SIDE 5 --FAGLIGE ARRANGEMENTER

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway. Evaluering av NCE Tourism- Fjord Norway. Til partnerskapet KORT INFO

Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway. Evaluering av NCE Tourism- Fjord Norway. Til partnerskapet KORT INFO Til partnerskapet KORT INFO Nyhetsbrev fra NCE Tourism-Fjord Norway Dette nyhetsbrevet fra NCE Tourism- Fjord Norway er en orientering om noe av det arbeidet vi holder på med og noen av prosjektene vi

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Årsrapport 2014 KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kunnskap... 3 2.1 Klimaregnskap... 3 2.2

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009

Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 2 Hubei Telemarkweek 2009 - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700023 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer