Atrium. Studentmagasinet for Humanistisk fakultet UiB nr årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Atrium. Studentmagasinet for Humanistisk fakultet UiB nr. 1 2010 18. årgang"

Transkript

1 Atrium Studentmagasinet for Humanistisk fakultet UiB nr årgang

2 Atrium Det humanistiske fakultet Sydnes plass bergen Atrium kjem ut to gongar i semesteret. Magasinet vart gjeve ut med stønad frå Det humanistiske Fakultet og Kulturstyret. Desse står utan redaksjonelt ansvar. Bidragsytarar i dette nummeret: Bjarte Wathne Helgesen, Mari Hoem, Ida Skivenes, Johanne Magnus. Trykk: Bodoni kultur kultur samfunn 6 BIT og ungdommen Atrium utforsker Bergens andre teaterscene. 16 lomo(øye)blikket La det analoge lomokameraet bli en del av livet ditt. Om kvinners trusselbilde som terror. 19mørkemenn Redaksjon Redaktør HANNE DALE Journalistansvarleg andreas ullern Økonomiansvarleg anders ekelund Fotoansvarleg ÅSHILD S. F. THORSEN Layoutansvarleg mona maria løberg Journalister Åshild S. F. Thorsen, Andreas Ullern, Jonas Finnanger, Arild Edsberg, Paul André Sommerfeldt, Vilde Blomhoff Pedersen, Halvor Ripegutu, Ellen Marie Fiære Risbruna, Alice Hjelle, Anders Ekelund, Hanne Dale. 3 - LEDER 4 - fagpresentasjon / Mennesket: natur og kultur 5 - masterstudenten / Farsrollen i endring? 10 - forelsket i norge / En kanadisk utvekslingsstudent i Bergen 12 - bruk-og-bytt-samfunnet / Bruktbutikker i Bergen 15 - i godt selskap / Anmeldelse av DNS-forestillingen Company 22 - av kjærleik til orda / Korttekst av Bjarte Wathne Helgesen 28 - italia er mer enn pavarotti, pizza og pasta! 34 - en sporvogn til besvær / Teateranmeldelse 36 - mannen med dei tomme auga / Om Jasons teikneseriar 42 - Jubilerende psykopat / Alfred Hitchcocks Psycho fyller 50 år! Fotografer Roberto Ovalle, Ellen Marie Fiære Risbruna, Mona Maria Løberg, Jonas Finnanger, Paul André Sommerfeldt, Alice Hjelle, Åshild S. F. Thorsen, Vilde Blomhoff Pedersen. Layout Mona Maria Løberg, Vilde Blomhoff Pedersen, Hanne Dale, Åshild S. F. Thorsen, Andreas Ullern. Illustrasjon Hanne Dale, Åshild S. F. Thorsen. Framside Ellen Marie Fiære Risbruna IKON er Atriums visuelle seksjon som består av bidrag fra studenter ved Det humanistiske fakultet. Tema for IKON MØRKETID Neste tema: KURVER Send inn ditt bidrag til

3 Leder Blandadrops i mørketida Mørketid. Snø, minusgrader, Nord-Noreg, midnattssol, ullsokkar, te, snørr og «vinterdepresjonar» med påfølgande lysterapi. Eller? Då vi i Atrium-redaksjonen sat og arbeidde med fjorårets siste utgåve, verka «mørketid» vere eit godt tema for Ikon-sidene av bladet du no held i hendene. Metervis med snø og uvanleg vintervêr for ein vestlandsby har støtta opp om valet vårt, då ingen så langt har blitt lurt til å tru at vinteren er over. Ikkje det, mørketid kan jo vere så mangt. Fire hundre år i natten, den mørke middelalderen, eller rett og slett ei god tid å vere inne og studere? Uansett har resultatet vorte ei veldig fin samling bilete, som vi håpar fell i smak som dei kunsteriske innslaga i denne utgåva, kombinert med to skjønnlitterære bidrag. Med jamne mellomrom er det òg snakk om ei digital mørketid. Stemmene kjem frå bekymra sjeler som lurar på kva slags dokument ettertidas historikarar skal granske for å finne ut meir om oss, den digitale generasjonen. Eller noko så enkelt som: kva skjer når harddisken krasjar? Eit kjapt google-søk (nok eit symptom på den der digitale generasjonen) viser at dei same argumenta sjølvsagt blir brukt for å promotere supersikre lagringsløysingar av digitalt materiale for ein liten sum (special price for you, my friend). Samtidig er det ikkje fritt for at underteikna sjølv sutrar over framveksten til det digitale og nettbaserte med jamne mellomrom. Viss du er av dei sinkene som framleis sørgjer over at det ikkje er kult å kjøpe musikk lenger, har du kanskje gått i motsett retning til vinyl-nisjeland? Då har du sannsynlegvis nok retroblod i årene til å begynne med lomografi herlege bilete produsert av billige, små plastkamera som slepp akkurat nok uintendert lys inn på filmen til at det blir moro. I dette nummeret finn du ei tre-siders fotoreportasje via til dette analoge fenomenet. For meir i same gate, sjå reportasjen vår om nokre av Bergens nyare bruktbutikkar. Innhaldsmessig er det dystert i saka vår om «mørkemenn» der refleksjonar rundt seksualisert vald mot kvinner vert samanlikna med eit stadig eskalerande trusselbilete på linje med det som har blitt oppteikna av terrorisme etter 9/11. Vi feirar òg eit ganske mørkt og dystert jubileum Alfred Hitchcocks Psycho feirar 50 år i desse dagar, og Atrium følgjer opp med ein utfyllande artikkel om plassen den har skaffa seg i filmhistoria. Elles finn du mellom anna samfunnsstoff om Italia, teateranmeldelsar, teikneseriar og intervju med ein kanadisk student av skandinavisk språk og kultur litt forskjellig, rett og slett! God lesing! 3

4 Fag- presentasjon Diskusjon og dannelse Studenter fra alle fakulteter samles i et nytt, tverrfaglig emne for å diskutere forholdet mellom natur og kultur. Tekst og foto: Jonas Finnanger Det har i lengre tid vært diskusjoner om både tverrfaglighet og dannelse. Dannelsesutvalget la frem innstillingen sin i sommer der det ble foreslått blant annet utvidet bachelorgrad og fordypningsfag for å styrke den akademiske dannelsen. Mennesket: Natur og kultur er en del av et nytt, tverr-faglig dannelsesfag ved UiB under tittelen Sentrale spørsmål i forskning og samfunn. Emnet tar opp forskjellige syn på forholdet mellom natur og kultur: hva er kulturelt og hva er biologisk betinget hos mennesker? Debatten om forholdet mellom arv og miljø har vært oppe i media den siste tiden, kanskje senest med diskusjonen rundt Harald Eias TV-program Hjernevask. MYTER OG KOGNITIVE TEORIER En av de som tilfører emnet tverrfaglighet er Ingvild Gilhus, professor i religionshistorie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Hun har holdt to av forelesningene på kurset. - Gamle kulturer skaper forholdet mellom kultur og natur ved hjelp av myter, sier hun. - I gresk og jødisk filosofi fremstilles naturen som noe positivt, men i senantikken blir naturen fremstilt som en felle som har klappet over menneskene og frarøver dem sin rettmessige plass, nemlig blant stjernene, forteller hun. - På den andre forelesningen snakket jeg om kognitive teorier i religionsvitenskap. Det er en tendens til at vi menneskeliggjør tilværelsen vår. Vi menneskeliggjør det som er skummelt. Det er derfor personer som er helt rasjonelle kan være redde for å gå inn i et mørkt hus, forklarer hun. Fra biologiens side er vi laget for å ligge på vakt for vesener som skjuler seg i mørket. Noen ganger går denne prosessen på høygir og vi ser ikke bare for oss vesener, men overmenneskelige vesener. Å skape religion er en del av vår biologi, mener Gilhus. Å skape religion er en del av vår biologi. Ingvild Gilhus, professor i religionshistorie. DEBATT OG KRITISK TENKNING - Et av formålene med danningsemnene er å utvikle studentenes evner til å debattere og tenke kritisk, sier Roger Strand, professor og leder ved Senter for vitenskapsteori, til uib.no. Størstedelen av undervisningstiden er også viet til diskusjonsseminar. Et av målene med faget er å gi studentene en mulighet til å diskutere aktuelle emner med studenter og forelesere fra vidt forskjellige fagfelt. For å sikre mangfoldet er studieplassene jevnt fordelt med ti plasser til hvert fakultet. TVERRFAGLIGHET OG DANNELSE Hva mener så en av foreleserne om tverrfaglighet? Mener hun vi trenger flere tverrfaglige emner slik som dette? - Nja, det er jeg litt usikker på, sier Gilhus. - Det er veldig viktig med disiplinfag. Fag som dette er på en måte krydder, det er universitetet på sitt beste. Det er veldig gøy å forelese på et slik fag hvor pensum blir til mens man går. På spørsmål om hva hun synes om dannelsesfag stopper hun litt opp før hun svarer: - De mener det jo godt, men jeg ville kanskje kalt det noe annet enn dannelse. Det er et ord med veldig mange andre betydninger. Målet med dette faget må jo være å skape et slags supertilbud, å utnytte det universitetet har å by på til det fulle. Men å kalle det dannelse skurrer litt i mine ører. Hvis du synes det høres spennende ut å debattere aktuelle problemstillinger kan du melde deg opp til høsten. Da er temaene Klima: Hva vet vi og hva bør vi gjøre? og De ulike kulturene ved universitetet. 4 En av foreleserne. Ingvild Gilhus, professor i religionshistorie. VIT 2010/11 SENTRALE SPØRSMÅL I FORSKNING OG SAMFUNN To emner hvert semester, oppstart vår 2010 Hvert emne er på 5 studiepoeng Forelesninger på ettermiddag/kveld over tre uker Hvert fakultet får 10 studieplasser

5 Masterstudenten Mariela Norheim skriver masteroppgave om to generasjoners opplevelse av det å være far. Farsrolle i forandring Tekst: Andreas Ullern Foto: Åshild S.F. Thorsen Hvilke assosiasjoner har du til 70-tallet? Og hva om vi legger til: i et kjønnsperspektiv? Kvinnekamp, feminisme og frigjøring? I sin masteroppgave i kulturvitenskap angriper Mariela Norheim tiåret fra en annen vinkel. Hun spør i stedet: Hvordan opplevde menn å være far på 70-tallet? Opplevelsene fra dette politikkens tiår sammenligner hun med dagens farsidentitet. Jeg ønsker å undersøke hvordan de setter ord på det å være far, forteller hun. Derfor har jeg intervjuet småbarnsfedre fra begge generasjoner, for å høre hvordan de selv snakker om farsrollen. Jeg kan ikke reise tilbake til 70-tallet for å finne ut hva de faktisk gjorde, så for meg er det viktigste fedrenes opplevelse av nettopp det å være far; og hvordan dette former identiteten deres. En konstruert farsidentitet Oppgavens foreløpige arbeidstittel er «Farskaping en studie av menn sin opplevelse av å vera far», og tittelen impliserer det teoretiske perspektivet i oppgaven: farsrollen er ingen gitt størrelse, men en identitet man selv skaper. Norheim ønsker med oppgaven å få frem at det ikke er én måte å være far på: Historien viser oss at det finnes så mange forskjellige typer fedre. Jeg tror farsidentiteten skapes gjennom handlingene man utfører, og hvordan man forholder seg til ytre faktorer som inntekt, utdanning og slike ting. Det finnes ikke noe iboende i en person som avgjør hvilken type far han blir, mener hun. En slik konstruktivistisk forståelse av kjønn har fått hard medfart i offentligheten den siste tiden: Nybiologister har lurt i debattspaltene, og etter at hovedpersonen i vinterens mest omtalte bøker (du vet hvilken jeg sikter til) forteller om hvordan han triller barnevogna «med en rasende 1800-tallsmann inne i seg», har kritikerne fått vann på mølla. Kjønnsdiskusjoner er altså brennbart stoff, men hva mener studenten? Det er fint med diskusjon, selv om noen debatter blir i overkant usaklige. Nå har ikke jeg lest disse bøkene ennå, men jeg vet ikke om 1800-tallsmannen hadde den samme muligheten til å diskutere egen identitet som menn har i det offentlige rom i dag. Og hva vet egentlig Karl Ove Knausgård om 1800-tallsmannen? Jeg tror det bare viser at mannsrollen ikke er statisk, hevder Norheim. 70-TALLET KONTRA I DAG Men tilbake til oppgaven. Har dagens menn en annerledes opplevelse av farsrollen enn fedrene på 70-tallet? Norheim er fortsatt i skrivefasen, men hun har oppdaget noen forskjeller: På 70-tallet var nok farsidentiteten i større grad gitt på forhånd. Man skulle jobbe og «stå på», slik at familien hadde det bra. I dag har menn flere muligheter, og de har nok en større Mariela Norheim følelse av å kunne velge Historien viser oss at det finnes så mange forskjellige typer fedre. Lurer. Har dagens menn en annerledes opplevelse av farsrollen enn fedrene på 70-tallet? identitet selv. Det er rett og slett et mangfold av identiteter. Nå finner vi både den arbeidsomme faren, den omsorgsfulle faren og den frivole faren; og mange andre slags fedre. Hva synes 70-tallsfedrene om denne utviklingen? De fleste er positive, og det er nesten så de unnskylder seg fordi ting ble gjort på en annen måte på den tiden. Men jeg er overhodet ikke ute etter «å ta» dem, for 70- tallet var tross alt en annen tid. Hva er det mest positive som har skjedd på disse årene? Det er nok større aksept for å snakke om det å være far i dag, og det er mer godtatt at fedre får ta seg av barna sine på egne premisser. Dette kan ha ført til at farsrollen er blitt mindre stereotyp enn på 70-tallet, sier Norheim. 5

6 Teateranmeldelse BIT Teatergarasjen har et yngre publikum enn Den Nationale Scene (DNS). Kan det bety at BIT driver med noe Ungt? Atrium har lett etter fadermord og anna action på Teatergarasjen. BIT og ungdommen Tekst: Arild Edsberg Foto: Thor Brødreskift & Tim Etchells I kjølvannet av høstens Jan Herwitzoppsetning fikk DNS-sjef Bjarte Hjelmeland kjeft i både Aftenposten og Studvest for å drive et i overkant kommersielt og eldreretta sjangerteater. BIT Teatergarasjen ble i sammenhengen trukket frem som motpol til denne borgerligheten, med 40% studentpublikum, et ønske om å «tråkke nye spor» og en vilje til å gå foran i forhold til det tradisjonelle (Studvest 27/1-2010). Gitt en definisjon av ungdommelighet som ubesudlet, idealistisk og generelt antiborgerlig, kan BIT på denne måten fremstå som en arena for ung og oppriktig kunst og kunst på kunstens premisser, i motsetning til Hjelmelands aldrende institusjonelle kunstprostitus- 6

7 Hvis DNS (stort sett) driver teater for å drive teater, fordi det er det man gjør, så gjør nok BIT det motsatte. jon. I realiteten (for oss) hersker imidlertid først og fremst inntrykket av BIT som fancy og absurd tulleteater av og for de som liker slikt, typisk ikke-gamle mennesker med rart hår. Men skjer det allikevel (også) noe Ungt der? Hva driver de egentlig med på Teatergarasjen? Intangibles av Hugo Glendinnig, Adrian Heathfield og Tim Etchells BIT Teatergarasjen på Studio USF Verftet januar Hva, hvor? To menn (Glendinnig og Heathfield) sitter bak et bord vendt mot publikum, avslappa kledd, med vannflasker, manus og en Mac. De smiler til publikum, men sier ingenting, og etter performance-lecture en er ferdig skal de bukke og så gjemme seg som på en hvilken som helst vanlig konsert. To blanke tver står oppstilt mot publikum, og på et lerret foran bakveggen lyser tittelen på stykket i hvitt på svart. Når lyset så dempes over publikum, begynner Heathfield å introdusere forestillingen, men fra manus, og ikke egentlig henvendt til publikum men til Glendinnig og Etchells, som i en brevveksling, som vi etter hvert skjønner ble skrevet et annet sted og for en stund siden. Glendinnig «svarer» etter hvert fra sitt «manus», som også Etchells gjør, bare at han ikke er i Bergen, men har lest inn sitt svar tidligere sittende bak et kamera, som har stått vendt mot en grusgang langs en kanal en solfylt formiddag på kontinentet, med joggere på vei forbi og fuglekvitter i bakgrunnen (som vi igjen får se på den ene tven på scenen.) Det lille ekstra Samtalen eller forelesningen i seg selv er i stor grad en refleksjon over den lille, uhåndgripelige, men i teorien isolérbare biten som skiller et mislykket fotografi fra ett som fungerer som kunstverk og dermed blir «noe mer». Under en slik refleksjon bruker kunstnerne blant annet et sent konsertopptak av Nina Simone som eksperiment, fra introduksjonen til et av de siste nummerne. Over høytalerne hører vi en sliten og hes Simone kremte og drikke litt vann mens hun vitser om at hun ikke orker å spille mer. Etter hvert går hun over til å snakke litt om den neste låta, så testes gitaren, hun utveksler noen ord med bandet, introen begynner å gå, og så fyller Nina Simones sang rommet. Det er ingen tvil om at sangen kvalitativt skiller seg fra det forut. Og som i en omvendt dødsscene bevitner vi det konkrete øyeblikket hvor disse kunstverkets 21 gram unnfanges og dermed forvandler Simones strupelyder til nettopp noe mer. Midtveis uti sangen dempes imidlertid lyden plutselig, og Heathfield begynner å snakke igjen. Slik blir vi brått revet vekk fra stemmen til Nina og flyttet tilbake til Heathfields betraktninger foran et skrivebord hjemme hos seg selv fra tidligere i år. Og med en sidebemerkning om at det egentlig er ufint å snakke mens Nina fremdeles spilles over anlegget, flyttes vi enda en gang, tilbake Studio på Veftet. Jakt uten reglement Og slik kaster kunstnerne seg selv og oss nådeløst rundt, fra en avslappa prat mellom to venner, til en liten park i Paris full av barn som leker en ettermiddag på sommeren, til et intenst kunstteoretisk resonnement, og så videre gjennom hele forestillingen. I ett sett tvinges vi til å føle på hvor vi er, vi rives ut av kroppene våre og ledes dermed gjennom et slags eksperiment hvor kunstnerne har tatt alle midler i bruk, hemningsløst, for å prøve å innhente og konfrontere dette uhåndgripelige, «juicen», IT'et, det-som-ergreia. Sjangermessige tradisjoner og konvensjoner har med andre ord ingen egen autoritet her, det er heller bruddene med form og forventning som muliggjør det de prøver på. Eller omvendt, for å lykkes blir kunstnerne nødt til å bryte med det etablerte. Kunsten og dennes innhold dikterer det som skjer, suverent. I saw the snow, I touched the snow Impure Company/Hooman Sharif Studio, USF Verftet februar Zalo og eddik En tilsvarende oppriktig og kompromissløs vilje til å la seg styre av målet sitt, finner vi i mannen bak Impure Company. Hoomar Sharif kom til Norge som flyktning fra Iran som 15-åring, er utdannet danser og startet Dansekompaniet i Denne kvelden står han alene på scenen, som er tom bortsett fra fire-fem sammenrullede persiske småtepper i det ene hjørnet, vist forstørret og direkteoverført på 7

8 lerret over hele bakveggen. Etter en liten introduksjon av seg selv og stykket, setter Sharif seg ned ved teppene, ruller de ut og begynner å fortelle om dem. Hvert enkelt teppe har en historie, noen har han for eksempel kjøpt hos en halvobskur teppehandler i Nederland, og han måtte selvfølgelig prute litt. Han hadde lett lenge etter akkurat disse teppene, han peker litt på mønstrene og forklarer nyansene, og tipser oss om hvordan en blanding av Zalo og eddik får frem fargene bedre. Teppene får oss inn på Sharifs barndom i Iran, og etter en liten stund reiser han seg, går bort til en Mac i hjørnet og setter på klassisk persisk musikk, før han går ut på scenen og begynner å danse. Jeckyll & Hyde Dansingen er vanskelig å beskrive. Men det blir tydelig etter at Sharif stanser, skrur av musikken og fortsetter fortellingen, at dansen skiller seg vesentlig fra det øvrige uttrykket. Det er ikke helt som om han kommer ut av transe, men det er heller ikke helt feil i forhold til hvor utrolig hverdagslig han snakker og oppfører seg under det som unektelig er en del av forestillingen. Bortsett fra at han byttet til engelsk underveis i introduksjonen (fordi den ble skrevet på engelsk og merkelig nok er «uoversettbar») er det ingen merkbar forskjell mellom «teateret» og sånn Sharif er i «real life» før og etter. Dette er interessant fordi han etter hvert begynner å fortelle om ting han husker fra flukten til Norge, fra da han som 14-åring var strandet alene i Libanon i flere måneder, og fra da han i desperasjon på flyet måtte ødelegge passet sitt for å tvinge Norge til å beholde ham som flyktning. Ting som kunne og burde vært Hvert enkelt teppe har en historie, noen har han for eksempel kjøpt hos en halvobskur teppehandler i Nederland, og han måtte selvfølgelig prute litt. traumatisk og alvorstynget, som å måtte sloss med og flykte fra sin egen identitet for å overleve, blir fortalt som lette vitser på litt dårlig engelsk (passet måtte rives i biter, uten saks («passports are incredibly tough stuff to destroy, you know, hehe») og skylles ned i flydoen, som etter hvert tettet seg.) Språket og måten han snakker på er så uforholdsmessig overfladisk, hverdagslig og platt, historiene fremtrer mest som skrøner, sånn at vi egentlig ikke klarer å se på det han forteller om som noe særlig alvorlig eller substansielt. Kamp mot eget hode Men en tre-fire ganger gjennom forestillingen skrur Sharif altså på forskjellig persisk musikk og begynner å danse, og under de siste seansene er det helt tydelig at noe mer skjer, noe som har substans. Musikken er voldsom, og kanskje kan man si at dansen kommer veldig mye nærmere «erfaringen» og «greia» ved tematikken. Men i «møt kunsteneren»-samtalen etterpå nekter allikevel Sharif for at han «gir noe av seg selv», og han vil ikke være med på at teksten «har noe å gjøre med dansinga». Målet hans er å «være på musikken», utelukkende, sånn at det som unektelig skjedde i dansen kun var et produkt av møtet mellom kroppen til Sharif og den persiske musikken. Dansen blir et rent fysisk produkt av forholdet mellom Sharif og det persiske. Det fysiske og førspråklige uttrykket for Sharifs erfaring av det persiske blir dermed, og spesielt i kontrast til det muntlige uttrykket, uendelig mye renere, sannere, mer troverdig og substansielt. På denne måten er også Sharifs forestilling en slags øvelse i oppriktighet, et idealistisk prosjekt om å komme best mulig i kontakt med den erfaringen eller tematikken som skal uttrykkes. Språket, eller til og med det kognitive, vises åpenbart utilstrekkelig og tvinger derfor kunsteren til å gjøre noe annet. Verken dansingen eller teateret blir dermed sjangermessig, det fins ikke snakk om at det danses for å drive med dansing, det danses av nødvendighet. Allikevel ikke punk Dette at et Noe (som ikke er sjangerkrav eller budsjett-/publikumshensyn) både tvinger og får lov til å tvinge kunsterene til å tenke radikalt, lukter på sett og vis av ungdommeligheten vi var ute etter. I lys av disse to forestillingene bør det derfor kunne hevdes at hvis DNS (stort sett) driver teater for å drive teater, fordi det er det man gjør, så gjør nok BIT det motsatte. Ingenting på Teatergarasjen blir gjort fordi det må være rett «siden de før oss gjorde det sånn», alt gjøres fordi en fersk, fordomsfri og nådeløst oppriktig innfallsvinkel dikterer det. BIT er altså en ung greie på mange måter, men det bør også nevnes at alt våset som må til for å gjøre de obskure, rare og artsy forestillingene mer eller mindre meningsfulle, i seg selv innebærer en veldig følbar borgerlighet. Denne anmeldelsen slekter jo for eksempel på flere måter enn én opp til Woody Allens karikaturer av det å-så-borgerlige samtidskunstpakket i New York, med dettes snakk om fasaders «porøse struktur» som gjør bygninger så «pustende og organiske». Den over gjennomsnittet akademiske dannelsen som trengs for å kunne snakke om maling og vinduskarmer på denne måten, hviler jo unektelig på sin egen veldig tradisjonstunge universitetsinstitusjon. Og i lys av dette fremstår selvfølgelig også den jevne blockbuster på kino (og dermed også Jan Herwitz) som en mer umiddelbar, rå, oppriktig (dvs. ungdommelig) beskjeftigelse enn BIT-oppsetningene. Men, altså, også ikke. 8

9 Hoomar Sharif. Teppefortellinger på Teatergarasjen. 9

10 Studieliv Internasjonalt. Tina Montgomery sammen med medstudenter fra Norge, Finland, Italia, Tyskland og USA. Forelsket seg i Norge 10 Tina Montgomery var ikke i tvil da hun skulle studere utenlands. Med interesse for Norge og den norske kulturen, ble Universitet i Bergen et naturlig valg for den kanadiske utvekslingsstudenten. Tekst og foto: Paul André Sommerfeldt

11 Jeg hadde besøkt Norge tidligere, og jeg forelsket meg rett og slett i landet, forteller 25-åringen om hvorfor valget falt på Norge da hun skulle bestemme seg for et utenlandsopphold. Montgomery studerer til vanlig på University of Alberta som ligger i provinshovedstaden Edmonton, Canada. Som en del av et fireårig bachelorprogram studerer hun nå skandinavisk med fokus på norsk og tysk språk, litteratur, kultur og historie ved HF-fakultetet. Da jeg besøkte Norge for flere år siden, ble jeg interessert i kulturen og de germanske språkene. Vikinghistorien og sagalitteraturen gjorde meg også nysgjerrig på å lære mer, forteller hun. Verdifull erfaring Selv om det norske og kanadiske utdanningssystemet har mange likheter, peker Tina på en sentral forskjell. I Canada tar det fire år å fullføre en bachelor. Det første året er faglig åpent og uten en konkret spesialisering. Dette er for å gi studentene et bredere perspektiv før man etter hvert peiler seg inn på det man vil studere. HF-studenten kom til Bergen i fjor sommer, og planlegger å bli i byen ut august dette året. Hun mener et utenlandsopphold har mange verdifulle og positive aspekter. Jeg tror det å forlate hjemlandet for en stund er med på å gjøre deg mer selvstendig og verdensvant. Det kan også gjøre deg mer attraktiv i arbeidslivet, påpeker hun. Tina mener også at både positive og negative erfaringer i utlandet er med på å gjøre deg mer fleksibel og mindre redd for å ta sjanser i livet. Selv bor hun sammen med andre internasjonale studenter i studentboligene på Fantoft. Hun forteller at dette både har sine fordeler og ulemper. Det er fint å bli kjent med andre utenlandske stu- Jeg tror det å forlate hjemlandet for en stund er med på å gjøre deg mer selvstendig og verdensvant. Det kan også gjøre deg mer attraktiv i arbeidslivet. denter, men jeg er først og fremst i Norge for å lære norsk. Fantoft ligger også litt langt fra sentrum, sier hun. Til tross for dette er hun godt fornøyd med sin norske studenttilværelse. Her i Bergen er det et tett samarbeid mellom studentsamskipnaden og universitetet, det er noe jeg ikke er vant til hjemmefra. Det meste jeg gjør utenom skole og eksamen går gjennom SiB. Jeg føler meg absolutt godt tatt vare på, smiler hun. Lærer norsk Den aktive studenten er også i god gang med å lære norsk. Hun deltar på ukentlige språkkurs, og er fast leser av Bergens Tidende. I tillegg er jeg ofte innom språkkaféen og snakker med mine norske venner. Det kan til tider være en utfordring på grunn av dialektmangfoldet, men jeg er blitt vant til de fleste dialektene rundt Bergen, forklarer hun. Hun forteller også at hun ble overrasket over hvor mye norsk hun husket etter å ha vært hjemme på juleferie. Jeg var forberedt på å glemme det meste, men da jeg kom tilbake opplevde jeg å forstå samtaler jeg overhørte på bussen. Å lære et språk handler mye om å oppfatte små deler for deretter å sette dem sammen. Velferd og snus Tina forteller videre at hun opplever en markant forskjell mellom den norske og kanadiske hverdagsmentaliteten. Her i Norge er alt så avslappet. Jeg kommer opprinnelig fra Toronto som er en hektisk storby. Her tar folk ting som de kommer, og ingen ser på seg selv som bedre enn andre. Jeg beundrer også Norge for å ha kommet langt i den sosiale utviklingen og i likestillingsprosessen. Der har fortsatt Canada en del igjen sammenlignet med de skandinaviske landene, sier hun. Montgomery er imponert over nordmenns generelt høye livskvalitet, men kommenterer lattermildt snusfenomenet som et tydelig brudd på det å ta vare på seg selv. Jeg ser av og til folk som kommer ut fra trening og deretter fyller leppene med snus. Det er en interessant observasjon, ler hun. Avslutningsvis forteller Tina at hun som kanadisk student i Bergen blir sett på som en ambassadør for sitt hjemland av universitetet. Det var derfor på frivilling initiativ hun valgte å presentere sin egen universitetsby under internasjonal dag på HF-fakultetet forrige måned. Kan du nevne noen ord eller uttrykk du har lært på norsk? Jo flere jo bedre! Jeg liker så godt dette uttrykket, slik vi på engelsk ville sagt «the more the merrier». Ellers synes jeg «flott» og «værsågod» er fine ord. De dekker så mye, smiler Tina. Hun avslutter med å love å komme tilbake til Bergen når studieoppholdet er over. Dette er fjerde gangen jeg er her, og jeg kommer definitivt tilbake en gang. Tina Montgomery 11

12 Kultur Bruk-og-byttsamfunnet Dagens samfunn vert i dag omtala som bruk-og-kast-samfunnet, men det finst mange miljøvennlege måtar å skaffe seg det ein treng. Tekst og foto: Vilde Blomhoff Pedersen Nobel bopel. Bord i tre: 1400,-/med seks stoler: 2200,- Fyll opp hybelen med IKEA-møblar som alle andre har. Møt på tre personar på byen med same antrekk som deg. Dersom dette ikkje fristar kan du heller ta deg ein tur på ein av dei mange bruktbutikkane i Bergen eller arrangere ein bytefest. I tillegg til å finne unike møblar og klede med historie, sparer ein både miljøet og lommeboka ved å handle brukt. Gjenbruk er eit miljøvennleg og til tider rimelegare alternativ til å handle nytt. Det er blitt moderne å kjøpe umoderne, kan ein seie. Motar går dessutan ofte i sirkel, så dei kleda som var populære på 80-talet kan vere minst like populære kjøp i dag. Både produksjon og transport av klede og andre forbruksvarer er ei stor belasting på miljøet. Spørsmålet er kvifor handle nytt, når ein kan finne brukte varer som er både rimelegare og meir sjelfulle dersom ein berre leitar litt. Sjølve 12

13 Fretex Gågaten. Jungelboken servise: 45,- Lei kolleksjon brukthandel. Kjole med historie: 699,- Nobel bopel. Lampe: 700,- Fretex Gågaten. Ymse bøker: 10,-/25,-/49, leitinga er jo ei oppleving i seg sjølv. Som Fretex så fint seier det; viss du absolutt treng noko nytt, ikkje kjøp noko nytt. «Tru på framtida!» I tillegg til å ha butikkar med nye, brukte varer kvar dag til ein rimeleg penge, har Fretex eit viktig samfunnsengasjement. Med 40 butikkar i heile Noreg, har dei over 1100 av dei 1500 personane som arbeider for Fretex på ulike attføringstiltak. Over tonn med klede og fleire tusen tonn med møblar vert samla inn kvart år. Dette gagnar fleire partar; folk kan kvitte seg med ting dei ikkje lenger har bruk for, og andre som har behov for nettopp dei same tinga kan kjøpe dei rimeleg. Slik unngår ein at mykje som elles ville hamna på søppelfyllinga heller får eit nytt liv hjå ein ny eigar. Nettopp dette førte til at Fretex hadde over 14 millionar i omsetjing i I butikken i Strandgata er det alltid mykje folk. Dagleg leiar Åshild Storøy kan fortelje at det i gjennomsnitt er rundt 150 betalande kundar innom kvar dag. Rundt semesterstart merkar dei ein stor pågang av studentar, både når det gjeld kjøp og donasjonar. Dei fyller på butikken med nye varer kvar dag, så her kan ein lett finne nyttige og fine ting dersom ein leitar litt. Bruktstredet Iris Mårdalen åpna butikken sin Lei Kolleksjon Brukthandel for eit år sidan i Skostredet. Motivasjonen hennar er fyrst og fremst at gjenbruk er viktig, men og det at ting har ei historie som gir det ho sel ein større verdi enn berre prisen. Dei historiske kleda ho sel kan ha vore med på ei spesiell hending, vere eit arvestykke eller ha betydd mykje for ein person. Ho kallar det historiske klede, og på varene heng det ein liten lapp der den tidlegare eigaren fortel noko om vara. I tillegg er det viktig for ho at tinga ho sel skal vere rimelege, slik at alle kan vere miljøbevisste. - Når store kleskjeder masseproduserer klede og tar i bruk billig arbeidskraft er det viktig at det ikkje skal vere dyrare å vere miljøbevisst, påpeiker ho. I butikken hennar kan ein finne alt frå bøker, klede 13

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

I denne boken forteller jeg mye om mine erfaringer, om mitt møte med dette industriland og refleksjoner jeg har gjort underveis.

I denne boken forteller jeg mye om mine erfaringer, om mitt møte med dette industriland og refleksjoner jeg har gjort underveis. Forord Dette skulle bli en bok med masse tekst om alt det jeg skulle finne ut om forbruk, produksjon, priser, miljø, forurensning osv. Til dette skulle jeg hente fakta i bøker, aviser og tv programmer

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Eurotrigger Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Essensen av Tyskland Som ein lang ferie, sjølv om eg jobba hardare enn nokon gong før, seier Tove Ragna Reksten. Våren 08 hadde ho

Detaljer

FORFATTEREN 0305 SKOLEBESØK OVERSETTEREN

FORFATTEREN 0305 SKOLEBESØK OVERSETTEREN F FORFATTEREN 0305 OVERSETTEREN TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE FORFATTERFORENING NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE NORSK OVERSETTERFORENING SKOLEBESØK LITTERATURPROFETANE AV INGELIN RØSSLAND KLASSETUR AV

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. På http://www.udir.no/vurdering/eksamen-grunnskole/ finn du eksamensrettleiing med kjenneteikn på måloppnåing * førebuing

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no SAMTALER MED LIVET 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no Innhold Innledning... 1 Besøk av Livet... 2 Fornuften... 5 Illusjoner... 8 Nuet... 11 Frykt... 15 Egoet... 19 Speilet...

Detaljer

Jeg mener at vi en gang i blant må kunne se litt utenfor den lykkelige boblen vi lever i her i Volda. Jeg håper lere er enige med meg i det.

Jeg mener at vi en gang i blant må kunne se litt utenfor den lykkelige boblen vi lever i her i Volda. Jeg håper lere er enige med meg i det. Helt siden jeg kom til Volda har jeg vært full av beundring over Peikestokken. Likevel har det vært umulig for meg å la være å tenke på hvordan studentavisa hadde sett ut dersom jeg ikk bestemme. Når jeg

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

DU ER ØNSKET! Omlegging av turnustenesta - siste innspurt. Vil DU engasjere deg?

DU ER ØNSKET! Omlegging av turnustenesta - siste innspurt. Vil DU engasjere deg? 2 Status Presens 01-2012 TIL OPPLYSNING Omlegging av turnustenesta - siste innspurt Turnusdebatten har vart i fleire år og det er ikkje lett alltid å halde oversikta over kva som er dei siste forslaga

Detaljer

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme Norges Kvinneog Familieforbund Norges Kvinne- og Familieforbunds handlingsplan for landsmøteperioden 2008 2010

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett:

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett: NA Næravisa De er unge kvinner fra Volda som har innsett at skal noe gjøres, må en gjøre det selv. Leder, side 2 Hamna bar Det kastes, males og sages. Vips har voldingene snart et nytt sted å gå ut. Side

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Leder. Torunn Johansen. 3 Filologen 04/10 Feelgood. Leder

Leder. Torunn Johansen. 3 Filologen 04/10 Feelgood. Leder 3 Leder Det kjennes godt å presentere Filologen i nytt format. Vi i redaksjonen har i det siste jobbet med tidsskriftets profil og funnet ut hvordan vi vil at tidsskriftet skal være. Siden Filologen ble

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

NOVEMBER 2012 STUDENTAVISA I VOLDA HEKTISK DOBBELTLIV FRYKTER FRAMTIDEN I SPANIA

NOVEMBER 2012 STUDENTAVISA I VOLDA HEKTISK DOBBELTLIV FRYKTER FRAMTIDEN I SPANIA STUDENTAVISA I VOLDA 1 HEKTISK DOBBELTLIV FRYKTER FRAMTIDEN I SPANIA DEN MAGISKE GJENGEN FROM NOVEMBER CUBA TO 2012 VOLDA NYHEITER KULTUR INTERNATIONAL SPORT NYHEITER KULTUR INTERNATIONAL SPORT 2 LEDER

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET

mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET mai/2014 PRIS KR. 100,- hvorav Kr. 50,- til selger TEMA: SOLIDARITET Innhold GM KLAR mai/2014: Solidaritet 6-9 10-13 16-19 22-23 38-39 SIDE INNHOLD 6 Røde Kors 10 Ragnar Thorseth 14 Nasjonal - etelleranna

Detaljer

STUDENTAVISA I VOLDA DESEMBER 2012 / JANUAR 2013 EVENTYRLEG TYPISK DONKEYBOY-BACKSTAGE DESEMBER 2012 JANUAR 2013

STUDENTAVISA I VOLDA DESEMBER 2012 / JANUAR 2013 EVENTYRLEG TYPISK DONKEYBOY-BACKSTAGE DESEMBER 2012 JANUAR 2013 DESEMBER 2012 / JANUAR 2013 STUDENTAVISA I VOLDA 1 EVENTYRLEG TYPISK DONKEYBOY-BACKSTAGE UNG, RELIGIØS OG SJØLVSTENDIG UTILGJENGELEG PUDDER DESEMBER 2012 JANUAR 2013 NYHEITER KULTUR INTERNATIONAL SPORT

Detaljer

FORFATTEREN 0105 FORFATTEREN HUSMANN ELLER LEIESOLDAT? OVERSETTEREN

FORFATTEREN 0105 FORFATTEREN HUSMANN ELLER LEIESOLDAT? OVERSETTEREN F FORFATTEREN 0105 OVERSETTEREN TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE FORFATTERFORENING NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE NORSK OVERSETTERFORENING FORFATTEREN HUSMANN ELLER LEIESOLDAT? NÅR FORLAGSREBELLENE BLIR

Detaljer