Norges Unge Katolikker Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Unge Katolikker Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012"

Transkript

1

2 Landsstyremøte 19. til 21. oktober 2012 Tilstede fredag: Kristine Gran Martinsen (AUV) Stefan Peter Bivand (AUV) Thao Phoung Huynh (AUV) Benedikt Maria Bocek (AUV) Alexander Borg (AUV) Ann Louise Ledum (AUV vara) Asta Margrethe Sandbakken (AUV vara, Credimus) John André Seem (Oslo) Thanh Viet Jonathan (Øst) Tore QuocTien Nguyen (Østfold) Stig Øvrebø (Sør) David Ottersen (Vest) Camilla Ramse (Midt, 18+utvalget) Marius Horn (LUT) Quyen-Di Ngoc Phan (KUT) Bao Hieu Kevin Nguyen (Arken) Anne Lynn Leonen Gelacio (Lokallagsmedarbeider) Christina B. Falkenberg (organisasjonssekretær) Kristina Elizabeth Voigt (organisasjonskonsulent) P. Duc Khiem Nguyen Ikke representert på LS: Barne- og ungdomskontaktene, Q, Distrikt Nord, BUT og LTU Landsstyremøtet starter kl Leder ønsker velkommen og er glad for godt oppmøte. Sak 10/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden, melding av saker til eventuelt og valg av protokollunderskrivere Landsstyret (LS) er det viktigste organet til NUK mellom landsmøtene. Det er derfor viktig at innkallingen kommer ut til alle i LS. Det første LS må gjøre er å godkjenne dagsorden for møtet og her kan det også meldes saker til eventuelt. Referatet fra LS går til mange ulike instanser og for å sikre at referatet er korrekt så velges det to protokollunderskrivere som kan skrive under referatet før det blir sendt ut. Innkalling og dagsorden ble godkjent ved akklamasjon. Asta Sandbakken er ordstyrer for møtet. Tre saker blir meldt til eventuelt. En sak fra redaktørmøtet, en sak fra 18+utvalget og en fra AUV om Vervesøndag David Ottersen og Quyen-Di Ngoc Phan velges til protokollunderskrivere. 2

3 Sak 11/13 Siden sist Vi oppdaterer hverandre på hva som skjer i utvalget eller distriktet vi representerer og forteller eventuelt om konkrete planer for fremtiden. Ann Louise Ledum leder saken. AUV: De har hatt kontakt med utvalgene og distrikter, festivalgruppe og organisasjonsstrukturgruppe. Delt ut FriFond prosjektmidler. Jobbet med stillingsutlysning for ny organisasjonskonsulent. Godkjent lederteam. Deltatt på leirer og lokallagsseminar. Vært på SUKs årsmøte. De har ansatt Kim Anh Le som ny organisasjonskonsulent! Distrikt Sør: Stig forteller at de har hatt distriktstreff med deltagere fra alle menighetene bortsett fra Sandefjord. Det ble arrangert i Larvik og STFU gjorde en kjempejobb her. Det er aktive lokallag i distriktet, med unntak av Tønsberg og Sandefjord. De skal ha nytt distriktstreff i Porsgrunn juni. Da skal de ha med deltagere fra alle menighetene. Distrikt Oslo: Styret har hatt to møter, i januar og april. De arrangerte karneball i februar med tema Chinatown. SOUL hadde Vinter-LAN i vinterferien, SHUL dro til Trondheim. Studentlaget og Unge Voksne har regelmessig aktivitet. Det franske laget har begynt innmelding via katekesen igjen, og har meldt inn 40 barn. Distrikt Østfold: (lørdag morgen) Tore forteller at de har hatt distriktstreff i Fredrikstad med masse aktivitet. Vi har også hatt sportshelg. For noen uker siden inviterte lokallaget i Halden til grillfest. Østfold har altså vært veldig aktivt på distriktsnivå, men lokallagene er ikke så aktive for seg. Lokallagsseminaret var i Askim, og det var en fantastisk menighet å ha det i. Distrikt Nord: Alexander Borg forteller at det fortsatt ikke er en distriktsrepresentant i Nord. MEN, de har hatt distriktstreff der for første gang på lenge. Dette skjedde i Bodø og det kom ca. 30 personer! De planlegger nytt treff til høsten. Det blir også barneleir i Nord-Norge juni på Haraldvollen leirskole i Bardufoss. Lokallagsmedarbeider Anne Lynn har besøkt Tromsø, Hammerfest, Vadsø og Narvik. Det har blitt et nytt lokallag i Hammerfest som heter HULK, og så snart ungdommene i Vadsø får til et årsmøte kommer lokallaget ULV. I BKU er det en god kjerne med ungdommer, men de har ikke så mye regelmessig aktivitet. Distrikt Midt: Camilla Ramse forteller at Vivian Nguyen er leder i KUL-Tro. Lokallaget SHUL fra Oslo kom på en helgetur dit i vår. Albert Magnus, studentlaget treffes hver uke i engelskmessen og annenhver onsdag. Barnegruppen i Trondheim treffes en lørdag i måneden. I Ålesund er det dannet lokallag, de har hatt julebordhelg og flere dro på påskeleir. De trenger fortsatt hjelp til å holde aktiviteten gående. Distrikt Øst: Jonathan Thanh Viet Nguyen forteller at Hamar har til sammen hatt 3 døgn og 13 dager med aktivitet, så her skjer det masse. De inviterer ikke bare katolikker til sine aktiviteter. I Lillehammer har det stoppet litt opp fordi det har vært en del fraflytting, men de prøver å rekruttere. De nye ungdommene i menigheten bor ikke i sentrum. Lillestrøm har kommet på bena igjen og har 3

4 dannet et ungdomsstyre i lokallaget. De har hatt en tur og treff en gang i måneden. Ikke hørt noe fra Hønefoss. I Asker og Bærum trenger de en ny leder. Men det er mange aktive ungdommer der. Dueflokken har hatt tur til Polen og har møter en gang i måneden. Det var distriktstreff i februar på Hamar, med 30 deltagere! Ca. 10 personer som ikke hadde meldt seg på kom også. De planlegger nytt distriktstreff i august. Distrikt Vest: David forteller at det er mye aktivitet i Vest. I Stavanger er det møte annenhver uke, ca. 40 personer kommer da. De har også et kor, og noen tilbud for 18+. Flere fra Haugesund kom på distriktstreffet og de har hatt noen lokallagskvelder. I Bergen har de fått dom Benedikt som ungdomsprest. Han er med på veldig mye. Studentgruppa Fides møtes to ganger i uka, både norsktalende og utvekslingsstudenter. Mye sosialt. Ministrantgruppen (det er kun én fungerende gruppe) fikk ny leder i januar. I Bergen er det ungdomsmesse en gang i måneden, hvor særlig konfirmantene kommer. BUK sliter litt med å få god aktivitet, de møtes kun til ungdomsmessen. De skal få nytt styre snart. Det er også mer aktivitet som drives av menigheten/skolen. Det var distriktstreff i Bergen i mars som var veldig bra! 18+utvalget: Camilla Ramse forteller at utvalget hadde et møte i Trondheim 20. april. Der snakket de mye om mål visjoner, og ting de har lyst til å få til. Som retrett og en helg hvor studentlagene/ungevoksne lagene treffer hverandre. De ønsker også å få til noe sammen med SUK eller DUK. LTU: Ann Louise Ledum forteller på vegne av utvalget at de har arrangert vårsamling og ga fra seg ansvaret for Lokallagsseminaret til AUV. LUT: Marius Horn forteller. Lars Blom, Sven Billington og han ønsker gjerne å få en jente med i utvalget. De har arrangert leirsjefsamling siden sist og utsatt leirlederkurset til høstsamling foreløpig. Tre påskeleirer er gjennomført med 163 deltagere. De har leirsjefer til alle leirene unntatt Barneleir Oslo/Øst som viser seg å være svært vanskelig å finne i år. Leirsjefene synes det er vanskelig å finne ledere pga. WYD. LUT planlegger lederhelg i august. KUT: Quyen-Di Ngoc Phan forteller at der har satt i gang kampanjen. De har begynt med arbeidet for å få en Nord/Sør-konsulent sammen med Caritas. Denne personen skal sitte på Caritas kontor, men være ansatt av NUK og jobbe med kampanjen. I KUT sitter Snit Ghebriel, Marthe Andrea Skretteberg, Alexander Golding og henne i kampanje-delen av utvalget og Stefan Bivand, Vivian Nguyen, Torbjørn Larsen, Ingebjørg Bærø i Adventsaksjonsdelen av utvalget. Valgkomiteen: Quyen-Di Ngoc Phan og Josef Ottersen sitter i komiteen. De har sendt ut mail til LS hvor de spør om de trenger nye utvalgsmedlemmer og om de kunne tenke seg nye verv. BUT: Thao Phuong Huynh forteller fra BUT. De har jobbet med ferdigstillingen av Ordets Liturgi for Barn. Oppleggene må kvalitetssikres, og oppdatere det som ligger på nett. Marta Bivand har hatt møte med Kristine Gran Martinsen og Kristina Voigt om arbeidet for barn og samarbeid med NUKsekretariatet og Pastoralavdelingen. De planlegger en ressursdag for kateketer og søndagsskolelærere til høsten. De bidrar til Arken og skal lage Adventsaksjonsmateriell. De skal også bli mer synlige for barneleirsjefene og hjelpe dem med å øke kvaliteten og sikkerheten på leirene. 4

5 De jobber også med rekruttering til utvalget og ønsker å få med 2-3 personer til. På sikt skal de sittende utvalgsmedlemmene, Marta Bivand, Heidi Øyma, Sunniva Vang Kristiansen og Thea Tande trekke seg fra utvalget, og de trenger derfor nye medlemmer. Arken: Bao Hieu Nguyen forteller at de har gitt ut et nummer siden sist. De har hatt en todelt løsning på bladet, hvor man snur arket bladet på midten og har en del for Tweens. De slutter nok med dette etter neste nummer. Olav Verpe slutter som layout-ansvarlig. Det er noen nye medlemmer, og noen permitterte. De skal ha flere tegninger og bilder i bladet. Bladene har vært forsinket de siste gangene, pga forsinkelser i layout og fra skribentene. Redaktørene har også hatt møte og bestemt at vi skal ha en inspirasjonsdag. Q: Lan Anh Vu forteller at de har laget et nummer siden sist. Irene Bautista og Marie Augusta er nye i redaksjonen. Kristine Gran Martinsen slutter etter neste nummer. De trenger gutter i redaksjonen. Credimus: Asta Sandbakken forteller at de har byttet ute den gule fargen med rullerende fargetema. Det har ellers ikke vært de store endringene. Nettredaksjonen: Nettredaksjonen samarbeider på en facebookgruppe. Hatt møte med Theodor With om siden. Ønsker å bytte ut forsidegrafikken på nuk.no Redaktørene for bladene skal være med i fb.gruppen og levere inn to artikler fra hvert blad til nuk.no. Stab: Christina Falkenberg forteller at de har ferdigstilt regnskapet for 2012, fått inn årsrapporter og årsregnskap fra lokallagene, sendt ut FriFondsøknader til lokallagene og sendt ut 1. purring på medlemskontingent. Vi har også hatt stabsdager på Katarinahjemmet, jobbet masse med påskeleirene, fulgt opp utvalgene, særlig BUT og 18+, jobbet med bladene, redaksjonene og nettsiden og laget rollup. Lokallagsmedarbeideren har besøkt St. Hallvard Oslo, styremøtene til ungdomslagene i Fredrikstad og Lillestrøm, en ungdomskveld Haugesund, en ungdomshelg Drammen og konfirmanthelgen i Tromsø. Hun har også arrangert ledertrening Narvik, barrne- og ungdomshelg Vadsø og vært med på lokallagsseminaret. Sak 12/13 Sekretariatet orienterer 12a) Årsrapport 2012/2013 Organisasjonskonsulenten legger frem et forslag til NUKs årsrapport for 2012/2013. Årsrapporten er NUKs offisielle skriv om organisasjonen og aktiviteten vi har hatt i denne perioden. Alle i LS er med på å skrive bidrag til årsrapporten ved å orientere om arbeidet i sitt utvalg, redaksjon eller distrikt. LS kan komme med forslag eller innspill til utformingen av årsrapporten, som organisasjonskonsulenten kan ta med seg videre. Innspill: 5

6 Ta vekk Avtale giro på baksiden. Sette inn QR kode, en til gaver til NUK og en for medlemsskap. Ønske om å ha mer om 18+ og 18+ lokallagene (I følgende menigheter er det aktive 18+grupper). Dette diskuteres og det sies at det er plass til det under distriktene. Ønske om å ha mer om våre visjoner i årsrapporten. -Det presiserer at årsrapporten er et tilbakeskuende dokument for fjorårets aktivitet. 12b) Status årsrapporter og regnskap Organisasjonssekretæren har i vinter og vår mottatt årsrapporter og regnskap fra NUKs lokallag. For å være et tellende lokallag i NUK må det være minst fem betalende NUK-medlemmer i lokallaget og de må levere årsrapport og regnskap hvert år. Organisasjonssekretæren viser LS en oversikt over hvilke tellende lokallag vi har per i dag. Lokallagene hadde frist 1. februar med å levere, så 1. mars. Nå mangler det fortsatt litt, og det har de fått brev om i Frifond-søknadsbrevet. Hvis de ikke leverer får de ikke penger. CB gir en rapport over hvem som fortsatt mangler. Det presiseres at det er ikke noe aktivt lokallag i Levanger. Totalt har vi 46 lokallag som er tellende (med over 5 medlemmer). Vi har fått inn 56 årsrapporter. Fortsatt mulig å få inn noen til. 12c) Medlemsstatistikk Organisasjonssekretæren fremlegger en oversikt over hvor mange betalende medlemmer vi har hatt i 2010, 2011, 2012 og så langt i Første giro for medlemskontingent ble sendt ut i februar. Andre purring blir sendt ut like over sommeren. Sak 16/13 Organisasjonsstruktur LS høst 2012 godkjente Jardar Maatje, Lars Blom og Josef Ottersen som medlemmer i Organisasjonsstrukturgruppen i NUK. Siden den tid har gruppen hatt jevnlige møter, gått gjennom spørreundersøkelse og annet materiale og hatt samtaler/ intervju med 16 ulike personer (tidligere ledere, dagens aktive, andre aktører i det katolske Norge på lokalt og sentralt plan og andre organisasjoner). På bakgrunnen av kartlegging og arbeid internt i gruppen, har vi kommet frem til en vurdering av hvordan organisasjonen fungerer og hvilke tiltak som kan iverksettes for å møte framtiden. Josef Ottersen og Jardar Maatje presenterer seg selv. Formålsparagrafen til NUK har vært utgangspunktet for deres arbeid. 6

7 Hva er NUKs oppdrag egentlig? Vi må tenke litt større en tingene vi må gjøre, men hvorfor eksisterer vi som organisasjon? Fellesskap: Samlinger på leir, lokallag, synlighet i Kirken. Kristen identitet. Vi er interessert i hvordan katolsk ungdom har det i hverdagen, og ønsker å adressere dette på et organisert nivå. Vi er til for å spre troen til flere, jf. misjonsbefaling. En god struktur kan muliggjøre bedre arbeid for å nå målene våre. NUKs oppdrag er å få med alle katolske barn og ungdom, ikke bare de som er på leir. Vi ønsker å være tilgjengelig og relevant for de katolske unge som ikke er medlemmer ennå. Vi har et helhetlig formasjonsoppdrag. Vi ønsker å være et tydelig bilde på den levende kirke, lokalt, sentralt og offentlig. Påstanden er at det er et gap mellom hvem NUK skal nå ut til, og hvem vi når ut til i dag. Struktur er viktig, det muliggjør å utnytte potensialet som er der. I 1994 var det katolikker og 2000 medlemmer i NUK. I 2013 er det katolikker og 2700 medlemmer i NUK. Behovene organisasjonsstrukturgruppen har observert er: Vi må effektiviseres. Flere må kunne ta beslutninger i første ledd. Vi må ha bedre oppfølgingen av frivillige og ansatte. Vi må styrke vår identitet og synlighet utad. OKB, prester og andre ønsker en mer stabil tilstedeværelse fra NUK. Det er ofte utskiftninger i NUK, både i AUV og stab og dette gjør det vanskelig å samarbeide med oss. Vi tenger en naturlig progresjonsvei i NUK, slik at ansvar kommer gradvis. Vi ønsker å fokusere på kursing, som er mer målrettet på deres arbeid. Vi har ingen plass for strategier og visjoner, ingen langtidsplan i NUK og det trenger vi. Vi ønsker å forenkle organisasjonens struktur, og bli mindre «demokratiklubb» og ha mer virksomhet. Forslag til endringer 1) Vi trenger en generalsekretær som er ansvarlig for å drive organisasjonen og som er ansvarlig for staben. Denne generalsekretæren skal ha beslutningsmyndighet på de vanlige sakene i NUK. Det er vanlig at generalsekretær er ansatt på åremål i 2-3 år. Dette er en god langsiktig løsning. 2) Ny sammensetning på styret: Leder, nestleder, formasjonssjef, arrangementssjef, publikasjonssjef og tre regionsrepresentanter. Her representerer de tydelige interessefelt og tydelig handlekraft innenfor det feltet. Vi håper at detter gjør stillingene mer attraktive, og det gjør at valgkomiteen må head-hunte folk med spisskompetanse. Virksomhetsområder: Redaksjoner: Arken, Q, Credimus, nuk.no Formasjon: BUT, LTU, 18+. KUT 7

8 Arrangementer: Distrikt, LUT, WYD, Festival På denne måten velges man inn i styret på grunnlag av hva man har kompetanse i og lyst til å jobbe. I kraft av å være formasjonssjef sitter du i styret, du er ikke i styret og «må ta» ansvaret for kontakt med utvalgene. I korte trekk: Forenklet struktur med mindre byråkrati. 3) LS faller bort som instans. Flere av de som i dag sitter i LS er representert i styret. Man kan ha et kontaktmøte en gang i året (kanskje på Mariaholm samtidig som dugnadshelg) og man har et lokallagsseminar. Distriktene som demokratisk ledd faller bort. Distriktene kan ha sitt eget råd, kan få en egen økonomi etc., men ikke være en demokratisk funksjon. Vi ønsker mer virksomhet lokalt og samarbeid mellom menighetene. Slike råd kan vokse fram der hvor inndelinger og samarbeid mellom menighetene faller seg naturlig. Penger bør settes av til distriktsarrangement. 4) Vi ønsker et distriktsutvalg som har ansvaret for å arrangere 5 distriktstreff i året. Slike endringer har økonomiske konsekvenser, en generalsekretær koster f.eks. en del penger, men det er realistisk gjennomførbart. Det er sett på hvordan man jobber i Sverige og Danmark, med regionale ansatte og hvor mye penger de har per medlem. Vi har mindre penger en SUK og DUK men leverer veldig mye aktivitet LS-møtet gikk til aftenbønn kl og kom tilbake for det siste av saken. Sosialt i grønn stue med dugnadsarbeiderne. 8

9 LS-møtet begynner med messe i kapellet kl Saksbehandlingen begynner kl Sak 17/13 Lokallagsundersøkelse NUK har gjennomført en lokallagsundersøkelse. Vi har fått inn svar fra 38 ledere. Benedikt Bocek vil presentere et utkast av rapporten som sammenfatter og interpreterer svarene. LS kan komme med reaksjoner og videre innspill til undersøkelsen og rapporten. Benedikt Bocek har gjennomført en spørreundersøkelse blant lokallagene. Bakgrunnen for undersøkelsen er at vi er en Kirke i sterk vekst og har 70 registrerte lokallag. Formålet med undersøkelsen er å vite mer om lokallagenes realitet og bedre kunne følge opp dem. 38 personer har svart på undersøkelsen. Svarene gir en pekepinn på hvor skoen trykker og hva lokallagene trenger. Svar fra undersøkelsen: Lokallagene synes det er vanskelig å holde kontakten med distriktene, men alle kjenner sin distriktsrepresentant og at flere har vært med på distriktstreff. Folk setter stor pris på å treffes i regional sammenheng. Barne- og ungdomsmesser er et viktig samlingspunkt, og dette bør distriktene og prestene hjelpe mer til med. Ca. 30% av lokallagslederne fortsetter i sine verv, mens to tredjedeler skiftes antageligvis ut. Å få kontinuitet i arbeidet er derfor en utfordring. 70% av lokallagene har en fast prest som hjelper til med ungdomsarbeidet. Samarbeidet med prestene fungerer tilfredsstillende for de fleste. Julekort og takkekort er en god oppmerksomhet til prestene. Distriktsrepresentantene kan også skrive et slikt takkekort til de som har bidratt i sitt distrikt. 13 av de som har svart har både barne- og ungdomsarbeider og barne- og ungdomskontakt. De setter stor pris på dem som støttespillere. Flere menigheter bør få dette. Samarbeid med menigheten oppleves som viktig, og her er det potensiale før større samarbeid også. Noen vet ikke helt hvordan de skal samarbeide sammen. Mange av lokallagslederne som har svart har vært på et menighetsrådsmøte. I pastoralplanen til OKB for barne- og ungdomsarbeid står det at hovedansvaret for barne- og ungdomsaktivitet i menighetene ikke skal hvile på ungdom. Hovedanbefalinger: Styrke distriktene (styrke dem mer), bevisstgjøring om at menighetene er der for å hjelpe, kommunisere utfordringer/problemer (til distriktsrepresentant eller NUK sentralt). 9

10 Vi må hjelpe de lokallagene som ikke har svart. Her trenger de god støtte fra menighetene. 40% kommuniserer sjeldnere enn 2 ganger i måneden med presten. Kanskje man på LLS kan snakke mer om hva god kontakt med presten vil si? Det er viktig at man har god kontakt med presten for at ikke menigheten blir fragmentert. Hvordan kan vi involvere foreldrene mer? Foreldrene skyver mye ansvar på ungdommene. Det er utrolig viktig at foreldre bidrar, kanskje med å lage mat, praktiske ting etc. Her trenger vi eksempler på hvordan dette kan fungere godt. Menighetene generelt må ha barne- og ungdomskontakter, det er en god hjelp for lokallagene. Sak 16/13 Fortsettelse organisasjonsstruktur Lars Blom og Josef Ottersen oppsummerer det vi fikk presentert i går. Vi ser på mulig modell for fremtiden. Noen spørsmål oppklares. Økonomisk grep som kan gjøres: Forslag til stillingsbrøk på staben: 100% generalsekretær, 180%org.kons + org.sek. Vi bør se på inntektene våre, vi bør kunne få mer støtte fra OKB, vi bør også se på «usynlige» kostnadsposter som reiserefusjon og underskudd på leirene. 10

11 Sammenlignet med SUK og DUK har NUK mindre penger per hode. Gruppen anbefaler å nedsette en komité som jobber for å få mer penger fra OKB, og de andre bispedømmene. Hvis man ansetter en generalsekretær bør man se på noen insentiver for å sikre avkastningen (som bonus etter medlemstall og leirdeltagelse). Landsstyre diskuterer disse endringene sammen med organisasjonsstrukturgruppen. Hvilke muligheter ser vi: Det blir lettere å vite hvem du skal kontakte. Tydeligere virksomhetsområder Tydeligere når man går inn i styret hva man skal jobbe med Man kan være mer synlig i offentlig Teamfølelsen kan bli bedre med denne strukturen, i staben, i utvalgene etc. Bedre kontinuitet i staben, man kan ha egne prosjekter og følge dem opp over tid. Gir oss muligheten til å bedre oppfylle formålsparagrafen. Hvilke behov og utfordringer gir den nye strukturen: Overgang fra to organisasjonskonsulenter til en generalsekretær. I overgangsperioden vil det bli en utfordring å ikke drive rovdrift på utvalgsledere etc. I den nye strukturen blir det et større behov for «toppledere,» og det er en utfordring vi sliter med allerede i dag. I overgangsperioden må man passe på at ikke noe av NUKs arbeid går tapt. Veldig mye jobb på valgkomiteen de neste årene Behov for at styret blir mer visjonært, ikke bare et handlingsorgan. Vi må konkretisere forventingene våre Demokratiet kan svekkes ved at man mister LS Hvem skal passe på generalsekretæren? Penger Når man mister distriktsleddet kan det bli vanskelig/skummelt for ungdommer å ta kontakt med en person i Oslo Skal kontaktmøtet erstatte LS? Hva skal man gjøre her? Det blir mye ansvar og belastning på generalsekretæren. Hva skjer hvis vedkommende blir gravid, langtidssykemeldt etc. Hva blir bindeleddet mellom styret og lokallagene? Hvordan kan utfordringene løses innenfor den nye strukturen? 11

12 Si opp en orgkons, vente på at den ene sier opp. Orgkons har ansvar for kontakt med lokallagene, i samarbeid med generalsekretær Ekstern kursing, hos LNU eller Frivillighet Norge, Fokusere mer på lederutvikling i ledertreningsopplegget, ikke bare formasjon 18+arbeidet må utvikles for å holde folk i organisasjonen over lengere tid Rekrutteringsagenter Styrke utvalgene slik at de får mer ansvar i overgangsperioden Mer effekt i lokallagene: regionalrepresentantene må ha mer fokus på å reise rundt, en dedikert prest i regionen som er en kontakt-prest for ungdommene i regionen Styret trenger også en lokal tilstedeværelse Lokallagene der det er hensiktsmessig å samarbeide velger en kontaktperson som skal kommunisere med regionsrepresentanten i styret Man må følge opp de som har fullført ledertreningsopplegget bedre. Disse må få ansvar. Fortsatt uklart hva kontaktmøtet skal gjøre. Det har vært en positiv utvikling på LS de siste årene, med færre saker og mer interessante saker. Fokuset skal være på tro, fellesskap og handling, ikke demokratiutvikling. Samarbeidet regionalt skal være mer funksjonelt, store byer kan være et samarbeidsledd, noen steder to og to menigheter etc. Man må se på hvordan det fungerer i praksis. Demokratiopplæring (saksgang, sakspapirer etc) må skje mer i utvalgene, og de må jobbe mer opp mot LM, foreslå saker etc. Utvikling størrelsesmessig i arrangementene, fem regionale påskeleirer, mer regionale arrangementer og leirer og større arrangementer sentralt som festivaler osv. Hvordan kan NUK satse regionalt? Mer lokal ledertrening og kontaktmøter med barne- og ungdomsarbeidere, prester og med hjelp fra sentralt. Program og erfaringsskriv fra lokale arrangementer bør samles og brukes av de som trenger hjelp. Som program for konfirmasjonshelg, eksempler på lokallagsaktivitet etc. Mange lurer på hvordan man kan gjennomføre dager og helger lokalt og regionalt. Lokallagene kan legge ut halvårsplan på nuk.no Ha praktiske hjelpemidler for å arrangere ting, som nedskrevne leker og aktiviteter. Tre i styret jobber konkret med det regionale. Vi ser for oss regionale ressursgrupper, mellom lokalt og styret. Ressursgruppe som har ansvaret for aktivitetene, administrasjon og byråkrati skjer i styret. I første omgang ønsker vi ikke å løse opp distriktene, men muliggjøre mer samarbeid mellom menigheter som ikke er i samme distrikt. 12

13 Regionale representant skal reise og være tilstede lokalt. Bindeledd mellom lokalt, regionalt og sentralt. Mer lokalt og regionalt arbeid. En lokallagsrepresentant i styret (som LLM), som snakker lokallagenes sak. Prestene må være mer med i distriktsstyret. I et distriktsstyre kan barne- og ungdomsarbeiderne sitte, lokallagsrepresentanter og noen prester. Det skal ikke være et demokratisk organ, men man må ha et styre som har ansvaret for at ting skal skje. Rådsmøter for regioner kan være et samarbeid mellom NUK og menigheten. Regionene må kunne støtte og følge opp seg selv, uten å gå gjennom sentralt. Distriktene trenger penger, 2000kr er ikke nok. Det er penger å hente lokalt fra kommune etc. Veien videre: LM 2013: Vedtak om en modell NUK ønsker for fremtiden og evt. budsjettmessige hensyn til endret struktur. Høsten 2013: Utarbeiding av instrukser, vedtekter og økonomisk realisering. Seminar 2014: Presentasjon og arbeid med konsekvenser av struktur LM 2014: Vedtekter som bekrefter implementeringen og styre valgt etter ny modell. Det går an å utføre noen ting før vedtekter og instrukser er på plass. Innspill: Det er nok mer realistisk å ansette en generalsekretær januar 2015, og nytt type AUV fra LM Det kommer også veldig an på støtten man får fra OKB. Det må være en viss fart på dette for at endringer skal skje. Vedtektsendringer gjelder fra avsluttet Landsmøte. Generalsekretær kan ansattes på kortere sikt, men endringene på styrets form må bestemmes ved vedtektsendring året før det skjer. Kanskje vi kan gjøre noen endringer fra LM 2013 som størrelsen på AUV, slik at man kan endre på AUV fra LM LS blir nok det siste som blir borte. LS ønsker vedtektsendring til LM 2013 på antallet i styret. 13

14 Sak 18/13 Distriktsamtaler Vi fordeler oss i distriktene og prater om planer, tips, og muligheter for videreutvikling av aktiviteter i distriktene. Thao Phuong Huynh innleder saken: Vi kan snakke om de viktigste sakene siden sist, hva som skjer fremover og planlegge. Representantene bes tenke på om de fortsetter i sine verv. Oslo: Det har vært karneball, lokallagsutveksling og VinterLAN. De har planer om en sportsdag og ønsker å arrangere nytt distriktstreff. Fransk lokallag ønsker mer kontakt med NUK. Lite respons fra nasjonale grupper. Mary Ann fortsetter ikke som distriktsrepresentant, men de har en ny i tankene. Sør: De planlegger et distriktstreff som skal skje om en måneds tid. Stig stiller til gjenvalg som distriktsrepresentant. De ønsker å starte litt på nytt i noen lokallag og danne nytt styre. Midt: De skal få flere unge med på ledertrening og bruke de på distriktstreffet til høsten. De ønsker at KUL-Tro skal reise til Ålesund. Barnelaget i Trondheim fortsetter og det blir barneleir. Nord: Det blir distriktstreff i Narvik til høsten. De ønsker også mer ledertrening lokalt, dette kan vi kanskje få til fra våren Østfold: Siden det er litt svakt i flere av lokallagene ønsker de å fortsette med distriktstreff. De skal ha Edens Hage til sommeren, hvor de skal campe i skogen og finne sin egen mat (de skal selvfølgelig kjøpe med reservemat). De skal ha Østfold-kampen fast hvert år, i de to første ukene i januar. Taperlaget får velge neste års idrett. Tore Nguyen vet ikke om han skal fortsette som distriktsrepresentant. Per i dag tar lokallagene initiativ til å arrangere ungdomshelg, og så inviterer man de andre lokallagene dit. Vest: David Ottersen fortsetter ikke som distriktsrepresentant. De jobber med å få til et nytt styre i BUK, slik at det er i gang når skoleåret begynner. BUK og Haugesund trenger fortsatt hjelp. Øst: Jonathan Nguyen vil arrangere et nytt distriktstreff i august. Usikker på om Jonathan fortsetter. Asker og Bærum trenger mer oppfølging. Hamar og Drammen har mye aktivitet, og Lillestrøm har kommet seg på bena. Han vil ringe til å lokallagene som en oppfølging til lokallagsundersøkelsen. Leder oppfordrer de distriktsrepresentantene som ikke fortsetter til å fortsette i styre eller som vara. AUV følger opp at distriktsrepresentantene som slutter leverer en rapport fra distriktet (arket som LLM laget). 14

15 Sak 14/13 Arbeidsprogrammet 2013/2014 og aktivitetsplan 2014 NUKs Arbeidsprogram beskriver det arbeidet som skal gjøres i organisasjonen og bestemmes av Landsmøtet. Arbeidsprogrammet er organisert i de to første delene av NUKs Håndbok, under «NYTT» og «FASTE OPPGAVER» (Den tredje delen heter «RUTINER.»). LS og LM skal fokusere på det som er under NYTT om ikke det kommer forslag til å endre noen av utvalgenes, stabens eller redaksjonenes faste oppgaver. 14a) Arbeidsprogrammet 2012/2013 Vi går igjennom arbeidsprogrammet for 2012/2013 og ser hva NUK har fått gjort. Korttid: NYTT PÅ NUKS ARBEIDSPROGRAM Opprette organisasjonsstrukturgruppe for godkjenning av LS (LM 2011) -Gjort. Gruppen er godt i gang i sitt arbeid. Ferdigstille beredskapsplanen ved overgrepsmistanke (AUV 2012) -Planen er relativt ferdig, men vi avventer at OKB sin plan blir helt ferdig for å ferdigstille vår egen. Troens År-gruppen skal bidra med ressurser til lokallagene til feiringen av Troens År, samt markere Troens År sentralt i NUK (Troens År gruppe 2012) -Troens År-gruppen har gjennomført planene de presenterte for LM og jobber videre med dette ut Troens År. WYD 2013 (LM 2011) -Er i rute Kurshelg for 18+ med forskjellige tema hvert år (LS mai 2012) -Ikke blitt jobbet med ennå, men 18+utvalget har snakket om det i sine planer. Lederretrett uavhengig av biskop (LS mai 2012) -Lederhelg på Mariaholm var planlagt, men vi kan ikke lenger være på Mariaholm grunnet et annet arrangement. LUT ser på andre løsninger. Samarbeide med Caritas om utvekslingsavtale (Karitativt fokus gruppe 2012) -Jobbes med og sendes til høsten. Samarbeide med Caritas om en mulig ansatt med fokus på Nord-Sør problematikk (Kristine Martinsen LM 2012) -Jobbes med. Caritas har fått noen midler og NUK skal søke Bonifatius Werk. Arrangere helgetur med 18+gruppene i SUK og DUK (LM 2012) -18+utvalget jobber med dette. NUK sonderer mulighetene for å kunne motta Grasrotandel fra Norsk Tipping (Lars Blom LM 2012) -Er gjort, og NUK kan ikke motta Grasrotandel fra Norsk Tipping. 15

16 Arrangere vervesøndag -en felles søndag over hele landet hvor vi i hver menighet reklamerer for NUK og verver medlemmer (Kristine Martinsen LM 2012) -Ble gjennomført i november AUV har satt av 25. august som neste dato. Jobbe for å ansette en organisasjonskonsulent til når LLM-stillingen går ut (Kristine Martinsen LM 2012) -Vi har godkjent instruksene for stillingen, budsjettert med ny stilling og ansatt Kim Anh Le som ny organisasjonskonsulent. Arrangere en kampanje i forbindelse med årstemaet (KUT-gruppe LM 2012) -Kampanjen ble startet på årets påskeleirer. Utarbeide informasjonsmateriale for årstemaet til bruk i lokallagene (KUT-gruppe LM 2012) -Noe materiell er laget og mer kommer. Langtid: NUK arrangerer Festivalhelg de årene som ikke har WYD. Festivalen bør arrangeres i en ny by hver gang med ett nytt fokus. Da blir det alltid noe nytt og spennende og vi får reist rundt i forskjellige menigheter i landet og bidra til en boost i de forskjellige lokallagene (Leir- og arrangementsgruppe LM 2012) -Det er blitt nedsatt en festivalgruppe som har funnet en vertsmenighet til festivalen. Arrangere et barne- og ungdomsseminar i 2014 (AUV 2012) -AUV har tenkt videre på dette og snakket med OKB om mulig samarbeid. Dette er viktig å få til med tanke endringene i organisasjonsstrukturen. Arrangere sportshelg der alle distriktene inviteres til å sende lag. (Leir- og arrangementsgruppe LM 2012) -Ikke jobbet med. Ha ett felles Nordisk arrangement i samarbeid med SUK og DUK (evt Island og Finland). Kan være en leir eller ett helgearrangement (festival). LUT kan gå i dialog med tilsvarende organer i de andre landene (Leir- og arrangementsgruppe LM 2012) -Ikke jobbet med. 14b) Arbeidsprogrammet 2013/2014 LS deler seg i grupper som jobber med hva NUK ønsker å sette på neste års arbeidsprogram. AUV presenterer eventuelle forslag til arbeidsprogrammet. 16

17 Karitativt Arbeid: De foreslår at man flytter punktene til KUT om kampanje fra «nytt» til «Faste oppgaver». Dette vedtas. Punktet om karitativ kampanje flyttes fra NYTT til Faste oppgaver. Lokalt/regionalt: De ønsker å sette av mer penger til distriktene, en fast sum på 2000 og en prosjektpott på man kan søke på. Pengene skal brukes i løpet av året, distriktene skal dermed ikke samle opp egenkapital av ubrukte midler. Sette av penger til ledertrening i Nord-Norge, et mini-lls. Det er ønskelig at AUV sender ut et brev til lokallag prest og menighet om Vervesøndagen hvor de presiserer at vervesøndagen skal gjøres i samarbeid mellom dem. De ønsker at det skal arrangeres distriktstreff på høsten og våren i alle distriktene (det diskuteres hvorvidt man bør sette en eller to helger som mål). Ønskelig med penger til lokallagene slik at de kan beske hverandre. CB: Vi skal gjøre det mer synlig på nuk.no hvilke penger lokallagene og distriktene har til rådighet. Potten med ubrukt lokallagsandel må annonseres bedre at man kan søke om å bruke til lokale/regionale arrangementer. Ledertrening i Nord ønskes som et lavbudsjettstilbud. For mange foreldre i Nord er det usikkert for dem å sende barna til Oslo. Det diskuteres hvorvidt dette skal være arrangert av NUK sentralt. Det kan være et type kræsjkurs med ledertrening og lokallagstrening. Det bør skje i Nord for å synliggjøre at NUK ønsker å støtte dem der. LS ønsker at hvert distrikt skal få kunne kr 2000 årlig, og kunne søke på opptil 2000 kr av en prosjektpott på LS ønsker at ledertrening i Nord skal stå arbeidsprogrammet skal stå på NYTT i arbeidsprogrammet Det diskuteres hvorvidt å arrangere distriktstreffet trenger å stå på arbeidsprogrammet eller ikke. LS vedtar at det ikke skal settes inn på NUK. Arbeid for barn: De ønsker at Barneutvalget også skal lage en mal for aktiviteter eller opplegg for barn (barnekorhelg, barnehelg og barnedag). De ønsker at orgkons også skal lage opplegg for og med barn som skal legges ut på nuk.no. De ønsker et større fokus på barn. Hva med å oppdatere blekken «Året rundt i barnegruppen» LS vedtar: Fremme de malene vi har for aktiviteter for og med barn. Stab skal lage opplegg for barn som legges ut på nuk.no Større fokus på barn i 2013 Fokus på 18+ arbeid: Ingen endringer. 17

18 Sentrale arrangementer: Flytte festival 2014 og barne- og ungdomsseminar 2014 fra langtidsprogrammet til nytt. De ønsker å stryke sportshelg og legge det på distriktene. De ønsker å legge inn at utvalgene har ansvaret for markedsføringen av sine arrangementer. De ønsker å stryke familieleir fra LUTs faste oppgaver. Når lokallag lager program for sine aktiviteter bør de ha med NUKs aktivitetskalender også. LS vedtar: Å flytte festivalen og seminaret til korttidsprogrammet. Å stryke sportshelg fra langtidsprogrammet. Legge til markedsføringsansvar for sine arrangementer i faste poster. Stryke familieleir fra LUTs faste poster. Barneutvalget og Ledertreningsutvalget har kommet med et par forslag: LTU har ikke ressursene til å arrangere Lokallagsseminaret og ønsker å fjerne dette fra sitt arbeidsprogram. Innspill: Det er nok lurt å få inn flere folk og heller dele utvalget i to, hvor en ny del av utvalget kun gjennomfører lokallagsseminaret og lokallagstrening. Det er en veldig naturlig del av Ledertreningsutvalgets oppgaver, og det bør heller delegeres. Nb! Det som her er bestemt av LS skal legges fram for LM som vedtar arbeidsprogrammet for neste periode. 14c) Aktivitetsplan 2014 LS ser på forslaget til aktivitetsplan for 2014 Sportshelg strykes. Hvis barne- og ungdomsseminaret skal være i januar, kan LS i januar utgå. Legge til vårsamling. Det diskuteres hvorvidt barne- og ungdomsseminaret skal være i januar eller om sommeren. Hvor skal det være? Hvis det er i januar har man bedre tid til å jobbe med dem man kommer fram til i etterkant. Hvis man har det på sommeren kan man ha det en hel uke og gi deltakerne muligheten til å faktisk bidra på seminaret og jobbe med stoffet. LS synes det er vanskelig å bestemme dette uten å ha en mer konkret plan for seminaret. LS vinter bør ikke arrangeres på grunn av seminaret. Lokallagsseminaret bør legges til januar dersom seminaret blir på sommeren, men mars hvis det blir seminar i januar. LS vedtar: Legge til vårsamling Flytte høstsamling og AA-helg en uke før hvis det er ledig på Mariaholm. AKTIVITETSPLAN

19 Tidspunkt Arrangement Ansvar Sted januar LS vinter AUV Et mindre sted februar Leirsjefsamling LUT Katarinahjemmet jan/ mars Lokallagsseminar 18+ helg Hyttetur LTU 18+ Åpent Vervesøndag LS Alle menighetene i Norge februar Vårsamling LTU Mariaholm april 3 Påskeleirer LUT Mariaholm, Skogstad, Gulsrud mai LS vår og dugnadshelg AUV Mariaholm juni Barneleir Oslo/Øst LUT Mariaholm Barneleir Sør LUT Stella Maris Vestlandsleir LUT Fredtun Barneleir Nord LUT? Barneleir Midt LUT Trondheim 28. juni-5. juli Juniorleir LUT Mariaholm 5. juli-12. juli Ungdomsleir LUT Mariaholm Festival Barne- og ungdomsseminar Festivalgruppen AUV august Lederretrett LUT Samtidig med VS/HS Kurshelg for Åpent september Landsmøte AUV og LS Mariaholm 19

20 3.-5. oktober LS høst AUV Et mindre sted oktober Høstsamling LTU Mariaholm 31. okt-2. nov Adventsaksjonshelg KUT Mariaholm Sak 15/13 Saksliste til Landsmøtet 2013 Dagsorden for Landsmøtet 2013 skal godkjennes på LS-møtet. Sakslisten for Landsmøtet godkjennes. Saksnummer Sak Sak 01/13 Åpning av landsmøtet 2013 Innføring i møtekultur og saksbehandling Sak 02/13 Sak 03/13 Sak 04/13 Valg av landsmøtefunksjonærer Godkjenning av møteinnkalling Godkjenning av dagsorden Sak 05/13 NUKs årsrapport 2012/2013 Sak 06/13 Vedtektsendringer Sak 07/13 Presentasjon av kandidater til AUV 2013/2014 Sak 08/13 WYD 2013 Sak 09/13 Festival 2014 Sak 10 /13 Organisasjonsstrukturgruppen orienterer Sak 11/13 Arbeidsprogrammet 2013/2014 Sak 12/13 Regnskap og revisjonsberetning

NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK

NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK NORGES UNGE KATOLIKKER HÅNDBOK Dette arbeidsdokumentet er delt inn i tre seksjoner. NYTT er en oversikt over kort- og langtidsoppgaver organisasjonen skal jobbe med fremover, etter ønske fra Landsmøtet.

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer