Sak 5/2015 Forslag til endring av profil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 5/2015 Forslag til endring av profil"

Transkript

1 Generalforsamling RE:ACT 2015 Haraldsheim vandrerhjem, Oslo februar

2 Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling etc. Tid: 5. min Godkjenne innkalling, saksliste, delegater og forretningsorden. Innkalling, saksliste, delegater og forretningsorden godkjennes Sak 2/2015 Valg av sekretariat og revisor Tid: 10. min Ordstyrer, sekretær, visesekretær og tellekorps må velges. Sekretær og visesekretær er også protokollunderskrivere. Sentralstyret sine forslag til ordstyrer, sekretær, visesekretær og tellekorps godkjennes. Sak 3/2015 Årsmelding 2014 Tid: 15. min Styreleder Kaia Kristensen legger frem årsmeldingen for 2014, se vedlegg 1. Årsmelding for 2014 godkjennes. Dersom det ikke innkalles til generalforsamling i 2016 gis styret fullmakt til å godkjenne årsmeldingen for Sak 4/2015 Regnskap 2014 Tid: 10.min Økonomiansvarlig, Ole Magnus Stokke legger frem regnskap for 2014, se vedlegg 2 Regnskap for 2014 godkjennes. Dersom det ikke kalles inn til generalforsamling i 2016 gis styret fullmakt til å godkjenne regnskapet for Pause 10. min Sak 5/2015 Forslag til endring av profil Tid: 90. min Arbeidsgruppen presenterer sitt forslag til ny profillinje og profildokument, se vedlegg 2 og 3. Nåværende profillinje RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom. Som Strømmestiftelsen sin ungdomsorganisasjon utfordrer vi unge til å reagere på urettferdighet. 2

3 Vi ønsker å knytte kontakt og minske avstand mellom mennesker på tvers av kulturer og landegrenser, og sosiale og økonomiske forutsetninger. Derfor er slagordet vårt «Mind the gap»!. Forslag til ny profillinje RE:ACT sin visjon er en rettferdig verden der alle mennesker har muligheten til å leve verdige liv. Som Strømmestiftelsen sin ungdomsorganisasjon utfordrer vi unge til å reagere på global urettferdighet gjennom lokal handling. RE:ACT vil skape fellesskap der ungdom blir utfordret til å endre livsstil og egne holdninger til andre kulturer. Dette vil vi gjøre gjennom blant annet kulturmøter, engasjerende informasjonsarbeid og aktiviteter som problematiserer nordmenns forbruksmønster. Generalforsamlingen vedtar å endre profillinjen, og vedtar arbeidsgruppens forslag til ny profillinje og nytt profildokument. Lunsj 1 time Sak 5/2015 Vedtektsendringer, 1, RE:ACT sin basis Tid: 15.min NB! Vedtektene kan kun endres ved 2/3 flertall blant delegatene på generalforsamlingen og forslag til endring er markert med rød skrift. Forslag til ny 1.1 RE:ACT sin visjon er en rettferdig verden der alle mennesker har muligheten til å leve verdige liv. Nåværende 1.1 RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom. Forslag til ny 1.4 RE:ACT er en ikke-kommersiell, religionsnøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon. Nåværende 1.4 RE:ACT er en ikke-kommersiell og partipolitisk uavhengig organisasjon. Forslag til ny 1.6 RE:ACT bygger på verdiene menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Nåværende 1.6 RE:ACT bygger på kristne og humanistiske verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Sentralstyrets endringer vedtas. 3

4 Sak 6/2015 Vedtektsendringer, 2, RE:ACT sitt formål Tid: 10.min Forslag til ny 2.1 RE:ACT skal bidra til å skape en rettferdig verden der alle mennesker har muligheten til å leve verdige liv. Nåværende 2.1 RE:ACT skal bidra til å utrydde fattigdom og skape en rettferdig og bærekraftig verden. Forslag til ny 2.4 RE:ACT skal drive engasjerende informasjonsarbeid for å øke kunnskapen om Nord/Sørspørsmål, samt utfordre unge til å endre holdninger og handlingsmønster i møte med andre kulturer og eget forbruk. Nåværende 2.4 RE:ACT skal drive holdningsskapende arbeid om Nord/Sør- spørsmål og øke unges bevissthet rundt dette. Sentralstyret foreslår å ta bort 2.5, fordi meningsinnholdet er det samme som i 2.3. Nåværende 2.3 RE:ACT ønsker å legge til rette for samarbeid og kontakt på tvers av kulturer og landegrenser Nåværende 2.5 RE:ACT ønsker å legge til rette for samarbeid og kontakt mellom unge i Sør og Nord. Sentralstyrets endringer vedtas. Sak 7/2015 Vedtektsendringer, 4, RE:ACT sin organisering Tid: 5.min Forslag til ny 4.4.a - styrets sammensetning Styret velges av generalforsamlingen og sitter frem til neste generalforsamling. Det består av 8 valgte styremedlemmer, inkludert styreleder. Styremedlemmer kan gjenvelges for flere perioder. Minimum 50% av styrets medlemmer må være under 26 år. Styret velger selv nestleder, sekretær og økonomiansvarlig. Det velges 1 varamedlem for hele styreperioden. Det oppfordres til geografisk spredning, og representasjon av begge kjønn i sentralstyret. Ved permanent frafall mellom generalforsamlingene kan styret supplere seg selv. En representant fra Strømmestiftelsen kan hvis ønskelig delta på sentralstyrets møter med tale- og forslagsrett. Nåværende 4.4.a styrets sammensetning 4

5 Styret velges av generalforsamlingen og sitter frem til neste generalforsamling. Det består av 6 valgte styremedlemmer, inkludert styreleder. Styremedlemmer kan gjenvelges for flere perioder. Minimum 50% av styrets medlemmer må være under 26 år. Styret velger selv nestleder, sekretær og økonomiansvarlig. Det velges 3 varamedlem for hele styreperioden. Det oppfordres til geografisk spredning, og representasjon av begge kjønn i sentralstyret. Ved permanent frafall mellom generalforsamlingene kan styret supplere seg selv. En representant fra Strømmestiftelsen kan hvis ønskelig delta på sentralstyrets møter med tale- og forslagsrett. Sak 8/2015 Formuleringsendringer, 4, RE:ACT sin organisering Tid: 5.min Forslag om å endre formuleringa «landsstyre» til «sentralstyre» i 4.4, 5.1 og 5.3 Forslag til ny 4.4 Sentralstyret Nåværende 4.4 Landsstyre Forslag til ny 5.1 Det skal føres protokoll fra Generalforsamlingen, sentralstyremøter, og møter i eventuelle arbeidsgrupper. Protokollene føres med saksnummer og vedtak. Nåværende 5.1 Det skal føres protokoll fra Generalforsamlingen, landsstyremøter og møter i eventuelle arbeidsgrupper. Protokollene føres med saksnummer og vedtak. Forslag til ny 5.3 Protokoller fra sentralstyremøter og møte i styreoppnevnte råd og arbeidsgrupper signeres av møtes sekretær og godkjennes av sentralstyret etter gjeldene rutine. Godkjenning protokolleres i påfølgende protokoll. Nåværende 5.3 Protokoller fra sentralstyremøter og møte i styreoppnevnte råd og arbeidsgrupper signeres av møtes sekretær og godkjennes av sentralstyret etter gjeldene rutine. Godkjenning protokolleres i påfølgende protokoll Forslag om å endre formuleringa «administrasjon» til «sekretariat», og «daglig leder» til «organisasjonssekretær» i 4.4.e Forslag til ny 4.4.e Sekretariat: RE:ACT kan opprette et sekretariat til å følge opp organisasjonens virksomhet overfor medlemmer, lokallag og nettverk for øvrig. Styret kan ansette egne medarbeidere eller inngå avtaler om kjøp av tjenester. Ved ansettelse vil sekretariatet ledes av en organisasjonssekretær. 5

6 Organisasjonssekretær har møte- og talerett på styremøter. Nåværende 4.4.e Administrasjon: RE:ACT kan opprette en administrasjon til å følge opp organisasjonens virksomhet overfor medlemmer, lokallag og nettverk for øvrig. Styret kan ansette egne medarbeidere eller inngå avtaler om kjøp av tjenester. Ved ansettelse vil administrasjonen ledes av en daglig leder Daglig leder har møte- og talerett på styremøter. Sak 9/2015 Handlingsplan Tid: 60.min Presentasjon av utkast til handlingsplan for RE:ACT, , se vedlegg 4. Generalforsamlinga drøfter og vedtar en handlingsplanen for basert på diskusjonene i løpet av generalforsamlingen. Sak 10/2015 Valg av sentralstyre Tid: 30.min Det skal velges åtte faste styremedlemmer og et varamedlem. Sak 11/2015 Eventuelt Tid: Det oppfordres til at eventuelle saker blir meldt inn tidligst mulig. Helst før lunsjpausen. Vedlegg: 1: Årsmelding : Profildokument, kortversjon 3: Profildokument, langversjon 4: Handlingsplan : Gjeldende vedtekter 6

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Visjon NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 2 Formål NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider innen kommunaltekniske fag.

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 1: Studentenes Hus «Huset» Studentenes Hus «Huset» er en velferds- og interessegruppe for studentene på

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Fylkesledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer