Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler kun til forfatteren, og kommisjonen kan ikke holdes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler kun til forfatteren, og kommisjonen kan ikke holdes"

Transkript

1 Informa s jonsbro s jyre Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler kun til forfatteren, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for noen bruk som kan gjøres av informasjonen som finnes der.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Den Europeiske Union (EU) Entreprenørskapsutdanning og opplæring, retningslinjer og strategi...1 ECT: En Europeisk respons på Europeisk entreprenøriell utfordring...2 ECT's formål...2 Forventede sluttresultater...3 Partner Organisasjoner...3 De 4 utdanningsmodulene og manualen...5 Kortsiktige & langsiktige målgrupper...6 Hovedhendelser...7 Entreprenørielle suksesshistorier fra partnerlandene...8 Appendix 1 - Kontakter...15

3 Den Europeiske Union (EU) Entreprenørskapsutdanning og opplæring, retningslinjer og strategi Entreprenørskap er en avgjørende pådriver for innovasjon, konkurranseevne og vekst. På grunn av sin sterke tilstedeværelse I nøkkelsektorer som service og kunnskapsbaserte aktiviteter, spiller mindre bedrifter og entreprenører en sentral rolle i EU's økonomi. En positiv og sterk grad av vekselvirkning mellom entreprenørskap og økonomisk ytelse har bidratt til vekst, bedring av bedrifters stabilitet, innovasjon/nyskaping, utvikling av nye arbeidsplasser, teknologiske endringer, produktivitetsøkninger og eksport. Men entreprenørskap bidrar med enda mer enn det til utviklingen av våre samfunn. Entreprenørskap er også pådriver for personlig utvikling og kan styrke sosial utvikling gjennom at man bedrer mulighetene for den enkelte til å skape sin egen virksomhet uavhengig av bakgrunn og beliggenhet Den Europeiske Union (EU) er forpliktet til å legge til rette for økt entreprenøriell aktivitet som en del av unionens aktivitet for å omdanne økonomien og bygge den fremtidige økonomiske og konkurransemessige styrke. EU's Rådsforsamling la vekt på utbygging av mindre bedrifter og entreprenørskap gjennom å vedta det Europeiske charter for småbedrifter i På tross av alle de aktivitetene som har vært initiert og igangsatt siden da, har ikke EU lykkes i å minske avstanden til USA i brutto nasjonalprodukt per innbygger; tvert i mot produktivitetsgapet øker. Fremtidsstudier viser at dersom Europa lar nåværende økonomiske trender vedvare, vil dets prosentandel av verdens totale produksjon gå tilbake, i særdeleshet på basis av veksten i økonomien på det Asiatiske kontinentet. Europa trenger mer entreprenøriell aksjon, for raskt å styrke dets økonomiske posisjon. Mange forretningsideer når ikke markedet fordi det blir stilt spørsmål med ideenes levedyktighet før de når frem og kan bli testet av markedet selv. Faktisk viser det Europeiske barometeret at 44 % av Europeerne er enige i at en ikke bør starte egen bedrift dersom risikoen for at man ikke skal lykkes er stor, mens 29 % av Amerikanerne mener det samme En aldrende befolkning er også med på å forverre det entreprenørielle gap, siden den aldersgruppen som er mest aktive i forhold til å etablere bedrifter (25 34 år) vil minke i kommende tiår. I tillegg vil vi erfare at en tredjedel av EU's entreprenører, hovedsakelig de som driver familiebedrifter, vil trekke seg tilbake, noe som vil bidra til at rundt bedrifter og 2.4 millioner arbeidsplasser vil forsvinne. Ved at stadig færre av familiebedriftene gjennomfører planlagt strategisk familieintern overføring av ansvar fra generasjon til generasjon, vil stadig flere familiebedrifter overføres til ansatte, en annen tredjepart eller simpelthen legges ned. Mange Europeere foretrekker å starte bedrifter fremfor å overta en, så å finne etterfølgere er et økende problem. For å realisere det entreprenørielle potensialet må EU iverksette betydelige tiltak for å gjøre Europa mer attraktiv for aktører som er interessert i å starte forretningsaktivitet. Men alene er det ikke nok å styrke den entreprenørielle aksjon vi må skape et mer entreprenørielt tenkesett hos hver enkelt innbygger. Dette betyr at vi aktivt må fremme entreprenøriell handlekraft og stimulere potensielle entreprenører til å tørre å ta større risiko for å få realisert sine etableringsdrømmer og mål. For å få til dette vi EU kunne vise til vellykkede eksempler på entreprenører som har lyktes innenfor egne grenser på tross av lokale og regionale forskjeller når det gjelder både økonomi og forretningstradisjon/miljø. 1

4 Satsingen vil ikke bare styrke den økonomiske satsingen men også øke bredden av entreprenørielle tradisjoner og øke mulighetene for utveksling i et utvidet Europa. For å videreføre den Europeiske agenda, har kommisjonen publisert en grønnbok de har kalt Entreprenørskap i Europa som har til hensikt å involvere et bredest mulig nettverk av interessegrupper som skal være med på å påvirke fremtidens politiske agenda. Denne type konsultasjon gir oss gode eksempler på hvordan kommisjonen skaper og opprettholder en dialog med de små og mellomstore bedriftene og deres representanter. ECT: En Europeisk respons på Europeisk entreprenøriell utfordring Entreprenøriell kompetanse for lærere (ECT) ble utviklet som en direkte respons på entreprenørielle utfordringene i Europa. Prosjektet startet i oktober 2008 med et 24 mnd tidsspenn. ECT har som formål å skape et Europeisk system for entreprenøriell kunnskapservervelse som skaper en viss grad av orden i den nåværende vilkårlige måten eksisterende og nye lærere tilbys trening/opplæring på. 2 Basert på omfattende forskningsdata, undersøkelser og policy erfaringer, reiste Grønnboka 10 spørsmål knyttet til to fundamentale faktorer for videre utvikling av Europas posisjon i verdensmarkedet: Hvordan skape flere entreprenører og hvordan få bedriftene inn i en vedvarende positiv vekst? Som en oppfølging av Grønnboka spurte Rådsforsamlingen kommisjonen på Rådsmøtet i mars 2003 om å presentere en handlingsplan for Entreprenørskap på vårsesjonen til Rådsforsamlingen i Denne handlingsplanen inneholder en strategisk ramme for en forsterkning av entreprenørskap som var basert på en offentlig undersøkelse som fulgte i fotsporene til Grønnboka Denne undersøkelsen støttet kommisjonens pågående satsing men trenger ytterligere forbedringer innenfor visse områder. Handlingsplanen utfyller pågående arbeid spesielt innenfor Flerårsprogrammet for bedrifter og entreprenørskap, godkjent gjennom Rådsvedtak 2000/819/EC uten å endre målene og aksjonsområdene som er beskrevet i dette vedtaket gjennom fokuserte aksjoner. ECT utviklet et program bestående av strukturert instruksjon for lærere som en del avimplementeringsarbeidet får opplæring som gir dem en sertifisering med ytterligere utviklingsmuligheter i fremtiden. ECT har introdusert en ide om vurdering og evaluering som et mål på de ferdigheter yrkes og praksisfaglige lærere skal ha i entreprenørskap og som et synlig tegn på kunnskap og kompetanse. ECT's formål. I et nøtteskall, kan vi si at ECT's formål er: Muliggjøre tilegnelse av entreprenøriell dyktighet og kompetanse og utveksle erfaringer mellom lærere og trenere. Å forbedrekvaliteten av utdanning i sin helhet Å bidra til å øke antallet mennesker som er motivert til å bli en entreprenør Styrke oppmerksomheten blant skoleledelse og lærere på de opplæringskonseptene som er utviklet for bedre kvaliteten og tjenester gjennom å gjennomføre opplæring i entreprenørskapskompetanse for ansatte I voksenopplæring for å dyktiggjøre dem i å motivere deltakerne til å skape sin egen bedrift.

5 Disse målene er blitt innfridd gjennom en steg for steg tilnærming som involverer: Kartlegging av tilgjengelige konsepter I de ulike partnerlandene og identifisere eksempler på god praksis på Europeisk nivå. Deling av kunnskap innenfor partnergruppen. Utvikle utdanningsmoduler som læringsverktøy til støtte for utvikling av entreprenøriell kompetanse blant lærere I voksenopplæring gjennom å bruke innovative metoder og erfaring fra god praksis. Gjennomføre pilotopplæring av lærere for at de skal gå inn i rollen som lærere som igjen lærer opp andre lærere, veiledere og mentorer i videregående skole og fagopplæringsmiljøer i de respektive partnerlandene. Lærere fra alle 5 partnerland har lært opp ti eller flere lærere fra hvert land som videre vil, basert på sin sertifiseringsstatus vil være kvalifisert til å trene andre lærere og trenere. Validere/anerkjenne de gjennomprøvde modulene før de spres til andre miljø for videre bruk. Spredning av de anerkjente modulene til andre opplæringsmiljø i partnerlandene og i andre land I hele Europa. Etablere ECT Bruker Forum. Forventede sluttresultater Forventede sluttresultater for ECT er: Et opprettholdt ECT prosjekt gjennom integrering av aktivitetene gjennomført av partnerne utover prosjektets tidsspenn. Prosjekter innenfor EU's nasjonale program Integrering av programmet inn i videreutdanningssystemet for fremtidige lærere og inn I program som for eksempel felles sertifiseringsprogram (eksempel samarbeidet mellom Kilmarnock College, Skottland og Clusius College, Nederland) Akseptert som et fremtidig sertifiseringssystem på EU nivå. Partner organisasjoner Foundation for Women Entrepreneurs (Malta) En uavhengig, ikke kommersiell organisasjon, som arbeider for å fremme muligheter, bygge bevissthet/forståelse, gjennomføre trening og forskning innenfor feltet Entreprenøriell utvikling og bevisstgjøring blant kvinner og andre kjønnsrelaterte spørsmål.. Orgaisasjonen støtter også forsknings - og opplæringsinfrastruktur innenfor forskjellige områder, inkludert, men ikke begrenset av følgende områder: humaniora, samfunnsvitenskap, språk, forretningsledelse og andre felt knyttet til kunnskap. Dette skaper et marked for vurdering og evaluering og revisjon av andre kvinnebaserte initiativ og deres effektivitet innenfor en gitt kontekst. Organisasjonen har som formål å etablere samarbeidsregimer knyttet til å påpeke tilfeller av det en kan kalle ubalanse i likestillingsspørsmål og assistere disse samfunnene i å bygge bro mellom motsetningene, samtidig som de har en sterk tro på å styrke nettverkssamarbeid med samme type organisasjoner, institusjoner og/eller ikke offentlige organisasjoner i Europa og Nord Afrika.. Kompetansemegleren AS ( SkillsBroker Ltd) (Norge) Et aksjeselskap etablert i Selskapet tilbyr SMB og offentlige organisasjoner assistanse i strategisk kompetanseplanlegging og utvikling, (kartlegge, analysere, utvikle og delvis drive opplæringsprogram for SMB's basert på deres strategiske planer). Kompetansemegleren tilbyr ferdigutviklede men også skreddersydde opplæringsprogram for kunder. Bedriften designer nye prosjekter innenfor rammen av utdanning og opplæring så vel regionalt, nasjonalt som internasjonalt, samtidig som de har prosjektledelse for disse prosjektene med ansvar for å nå prosjektmålene. Kompetansemegleren as har deltatt i flere store nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter som å bla. Europrise ELS/EuroBusiness Language skills, ArtNet, SOFE Idea og nå ETC. 3

6 4 Kilmarnock College (Skottland) En videreutdanningsinstitusjon i Ayrshire med over studenter på fulltid, lokalsamfunn og skolerelaterte kurs. Vi har en stab på over 400 personer som gir kurs i samfunns og forretningsdrift, et bredt tilbud forretnings og ledelseskurs fra Bachelor, Master til nasjonalt diplomnivå. Kilmarnock College er et anerkjent senter for Britisk Institutt for ledelsesutvikling sine kurs og har nære forbindelser med handelskammeret og er en ledende partner i Ayrshire Turistutviklings konsortium som omfatter lokal turist og gjestebedrifter som vi samarbeider med i stor skala på ulike bedriftskurs og Ungt Entreprenørskapsprosjekter i Ayrshire området. Kilmarnock College var ledende partner i EQUAL programmet som ble etablert for å gi støtte til forretningsutviklingsprosesser og har oppnådd stor anerkjennelse for sin ledende rolle i Skottland knyttet til entreprenørskap og bedriftsutvikling. Reskilling and Information Centre (Czech Republic) Dette er en utdannings og rådgivningsinstitusjon. Blant de mange aktivitetene er forberedelsen og realiseringen av Europeiske prosjekt, hovedsakelig innenfor området humaniora/utvikling av human resources /menneskelige ressurser og utvikling av arbeidsplasser. Innenfor disse prosjektene har senteret mange regionale, nasjonale så vel som transnasjonale partnere fra like sektorer: lokale myndigheter skoler, utdanning, forskning og rådgivningsinstitusjoner, handelskammer eller utviklingsselskap. De siste 10 årene har senteret med suksess ledet mange prosjekter som har fått støtte fra så vel ulike EU fond som statlig støtte fra den Tsjekkiske republikk men også på transnasjonalt nivå som for eksempel EQUAL prosjekter, ESF prosjekter etc. Utdanningen og rådgivningstjenestene har som mål å nå brede lag av befolkningen som arbeidsledige, funksjonshemmede av ulik karakter, men også unge mennesker og skoleelever. Senteret har erfaringer ikke bare i prosjektledelse men også med praktisk utdanning/opplæring og rådgivning. Det kan tilby en rekke akkrediterte kurs for ulike målgrupper. Stichting Clusius College (Netherland) Et videreutdannings college litt nord for Amsterdam som tilbyr landbruksutdanning. Det har over 4000 fulltids studerende, to college for voksen fag og yrkesopplæring (MBO) og 8 colleges rundt i landet som søker å tilby utdanning til fag og yrkesopplæring på videregående junior nivå (VMBO). Clusius College MBO har utviklet coach og treningsprogram for Grønne/miljø entreprenører for å stimulere entreprenørskap i grønn sektor i Nord Holland. For å utvikle og forbedre entreprenørkompetansen til studentene ved Clusius College MBO student forretningsutviklingsuke har vært organisert med så vel Skotske og Hollandske studenter. MBO forretningsutviklingsuke for studenter tar sikte på å tilby gode impulser til studenter slik at de motiveres til å tenke entreprenørielt, innenfor en internasjonal setting som også gir dem merverdi.

7 De 4 utdanningsmodulene og manualen Partnergruppen har utviklet, designet og testet en håndbok/manual og en arbeidsbok for studenter innenfor følgende strategiske opplæringsområder: Sosial og kommunikasjonsmodul (utviklet av Stichting Clusius College) Denne modulen fokuserer på hvordan man kan bidra til å bli god på å formulere seg klart, argumentere/diskutere, forhandle, løse problemer, styrke sin selvsikkerhet, selvtillit, styrke troen på å kunne nå mål en har satt seg, vilje til å lære, lære å kunne ta ansvar for egne beslutninger, utøve selvkontroll, kunne lese & erkjenne omgivelsene sine og arbeide med informasjonsinnhenting og som informasjonsgiver. Ledelses og selvledelsesmodulen (utviklet av Kilmarnock College) Denne fokuserer på hvordan man bygger opp selvtillit, viser initiativ, loser problemer, tar avgjørelser, vurderer risiko, risikoeffekter, pålitelighet, teamledelse, organisering av arbeidsoppgaver, planlegging av aktiviteter, oppmuntre/overbevise og motivere andre til å trekke sammen og konfliktløsning. Markedsføingsmodul (utviklet av Foundation for Women Entrepreneurs) Denne fokuserer på hvordan gjøre kloke markedstilnærminger, vurderinger og utvikling av et marked til fordel for en selv, vurdering av konkurransefaktorer, prisdesign, presentasjon av kompetanse, skaffe seg oversikt over kompetanse en trenger for å håndtere og påvirke andre (partnere, klienter, kunder mv.), selvsikkerhet i markedet, nå de rette målgruppene, improvisere, opptre fleksibelt, respondere raskt på endring som skjer, kunne orientere seg også mot langsiktige mål og ha innsikt i kvalitetsfaktorer som gjelder for entreprenører. Kreativitetsmodulen (utviklet av Kompetansemegleren AS SkillsBroker Ltd) Denne fokuserer hvordan man kan tilstrebe originalitet, unikhet, bruke nye ideer, skape engasjerende utviklingsprosesser, være opptatt av fortløpende forbedringer, økt effektivitet, ukonvensjonell tenkning og ukonvensjonelle forbindelser knyttet til utvikling av nye ideer og informasjon om utviklingstrender i samfunnet, nye innsikter i problemer og nye måter å skaffe seg disse innsiktene på. Modulene har gitt brukerne kjennskap til og kunnskap om opplæring som er nødvendig for å kunne stå sterkere i en entreprenøriell hverdag og nå sine mål på en vellykket måte. Programstrukturen og de praktiske metodene vil gjøre deltakerne I stand til å få nye konkrete erfaringer og få ny innsikt i og ideer til sin egen profesjonelle tilnæring til sine utviklingsoppgaver. Modulene består av praktiske eksempler, øvelser, fortellinger, oppgaver og spill. Man kan også tilpasse det slik at man får en supplerende tilnærming til oppgaver, problemer og utfordringer man selv er opptatt av i hverdagen Manualen/håndboka gir metodisk støtte (instruksjoner for lærere, videre teoretisk belegg knyttet til de 4 modulene, informasjon, referanser, læringstips og pedagogiske aspekter) Innholdet er basert på resultatene av tidligere forskning som er gjennomført i partnerlandene og inkluderer erfaringsmateriell med gode praksiseksempler som er identifisert og hentet fra praktiske læringssituasjoner identifisert og brukt av prosjektpartnerne i EU landene 5

8 6 Kortsiktige & langsiktige målgrupper Programmets prinsipielle mål er å nå en høy present av målgruppen og å kommunisere ut programmets nytte og Verdi for fremtidige brukere/kunder. Målgruppene inkluderer følgende: Primærgruppen er - lærere, trenere, mentorer og voksenopplæringsstab Sekundærgruppen - studenter (voksne - yngre) i skolen eller i fremtidig utdanningssystem. Eksisterende entreprenører - for utvikling av sine entreprenørielle evner og anvendeligheten av denne kunnskapen knyttet opp til de teknologiske og organisatoriske endringene av fremtidens marked. Vordende entreprenører - som trenger fleksibel trening gjennom denne pålitelige kilden til kunnskapsbyggining og styrke deres tro på at det skal være mulig å implementere ideen sin i en passende bedrift. Ansatte i bedrifter - som ønsker å forbedre sine evner/talenter til å komme seg opp og frem i hierarkiet i sin nåværende jobb Mennesker - som er kommet i den alder, men at de er i ferd med å velge profesjon, vil gjennom ECT programmet kunne tilegne seg entreprenøriell kunnskap for å styrke og utvikle sin profesjonelle karriere med tanke på om de skal bli arbeidstaker eller arbeidsskaper i sin egen bedrift. Arbeidsledige mennesker for å gjøre dem bedre i stand til å bli inkludert og evt. re - inkludert i et aktivt produktivt arbeidsmiljø gjennom trening. Kvinnelige entreprenører som rammes av kjønnsdiskriminering. De kortsiktige målgruppene inkluderer trenere, lærere og mentorer. De vil få muligheter til å sammenlikne deres egen tilnærming og metoder gjennom å trene sammen gjennom å bruke programmets metodemateriale og til å utveksle erfaringer.. Disse målgruppene har vært involvert i alle nøkkelaktivitetene i ECT prosjektet. I begynnelsen jobbet de med å forske frem ulike eksisterende verktøyknyttet til entreprenørielle kompetanse innenfor voksenopplæring. Deretter var de involvert i utviklingen av de fire utdanningsmodulene (håndbok/manual og arbeidsbok). Den viktigste delen av deres involvering som deltakere i trening av trener kursene. De har også spilt en viktig rolle i valideringsprosessen som hadde som formål å validere/vurdere modulene som kvalitativt holdbare. Valideringsarbeidet foregikk i valideringspanel sammensatt av eksperter, brukere og trenerte/lærere for å styrke kvaliteten til modulene på både det nasjonale og det internasjonale nivå. De langsiktige målgruppene er voksenopplærere, institusjoner, nasjonale myndigheter og relevante grupper involvert i opplæring av lærere. Disse målgruppene vil skaffe informasjon om effekter/utbytte og resultater av prosjektet, inkludert de mulighetene til å spre virkningene til lovgivning, implementeringssystemer og opplæringsprogrammer. En av nytteeffektene vil også kunne være at disse politiske insitamentene og programmene blir inspireres til å skape relevante endringsprosesser. Bortsett fra disse vil de alltid ha en mulighet for å komme i kontakt med konkrete resultat av arbeid knyttet til enkeltmennesker. Samarbeidskompetanse og kommunikasjon er svært viktig å lære for alle unge mennesker som skal leve sammen i Europa. En setting hvor fem ulike land i Europa har arbeidet sammen om å sette sammen entreprenøriell, innovativ, kreativ/ nyskapende, samarbeidssøkende og kommuniserende kompetanse i et program, gjør at vi kan tilby en sterk og meget spennende og interessant utdanningspakke som vil kunne dekke et fremtidig kompetansebehov på flere samfunnsarenaer.

9 Hovedbegivenhetene (September Oktober 2010) Hovedbegivenhetene organisert for å tilrettelegge for gjennomføring av de overnevnte omfatter: 1st Styringsgruppemøte (Nederland) 2nd Styringsgruppemøte (Kilmarnock, Skottland) 3rd Styringsgruppemøte og sertifisering av og gjennomføring av opplæring av lærere/trening av trenere (Malta) Oktober 2009 Styringsgruppemøte Pilotkurs i alle partnerland (Februar - Mars 2010) 4th Styringsgruppemøte (Norge) Validering av produktene (Kurs, Håndbok & Arbeidsbok) i partnerlandene 5th Styringsgruppemøte og avsluttende spredningskonferanse (Tsjekkia) Oktober 2010 Oppfølgende spredningsaktiviteter i partnerlandene Training of trainers ECT Brukerforum etableres innenfor EINET Network Pilot courses 7

10 Entreprenørielle suksesshistorier fra partnerlandene Norge våre lærer du å kontrollere kroppen og får erfaring og kunnskap om hvordan overvinne utfordrende situasjoner. Hastighet, spenning og risikotoleranse er også en naturlig del av aktiviteten vår. 8 Oppdag det vakre gjennom friluftslivsaktivitet! Rocks'n Rivers organiserer og leder friluftslivsaktiviteter i den nordlige delen av Norge og er lokalisert i Engavågen, like nord for Polarsirkelen. Vi er omgitt med majestetisk natur som også omfatter høye fjell, fjorder og en stor isbre som nabo. Vi organiserer og veileder kajakkturer, turer på isbreen, i grotter og ulike fjellturer. Om vinteren arrangerer vi skiskole I Glomfjord. Alle turene våre er tilpasset kundenes ønsker. Vi arrangerer turer for turister, forretnings og ledelsesgrupper, turoperatører og enkeltpersoner. I løpet av aktivitetsperioden kan kundene oppleve den fantastiske stillheten i norske fjorder og i fjellet. De kan oppleve lange og solfyllte dager midnattsol om sommeren og fra blålys til mørke om vinteren. Gjennom R&R vil dere kunne oppleve det vakre gjennom våre friluftslivsaktiviteter. Rocks'n Rivers har som formål å formidle glede og skape entusiasme i mennesker, så vel som å utvikle vekst i Nordland gjennom en kreativ bruk av naturen vår blant annet gjennom å tilby friluftslivsaktiviteter. Vi ønsker å skape en positiv relasjon mellom lokalsamfunn og resten av verden. Det er et positiv samsvar mellom friluftsliv og mental helse. Fellesskap er en annen viktig faktor i på turene i det det skaper god stemning, sosialt samvær og har i seg elementer av lek og kreative aktiviteter: Mennesker har i dagens samfunn virkelig bruk for positive utfordringer og det er jo bare en opplevelse med litt regn i ansiktet og å fryse litt. Gjennom friluftslivsaktivitetene Siden Rocks'n Rivers startet har vi opplevd stødig vekst. De har ansatt 2 ekstra guider gjennom høysesongen hvorav en av dem er tilgjengelig på kort varsel året rundt. Bedriften har fått mye god oppmerksomhet det siste året noe som har fort til en ytterligere vekst i kundeporteføljen i regionen. R&R's verdigrunnlag er basert på god og trygg service, høy grad av integritet og et ønske om å prege arbeidet med dyktighet og innsikt. Den daglige lederen Anne Maria Leune er 26 år gammel og flyttet til Norge fra Nederland i Hun studerte idrett og friluftsliv I Nederland og I Norge og ble tidlig en friluftlivsleder og isbrefører. Etter å ha deltatt og gjennomført Europrise programmet som er et opplæringsprogram for entreprenørtalenter i regi av Kunnskapsparken Bodø, Handelshøgskolen Bodø og Kompetansemegleren as i , etablerte hun Rocks'n Rivers i Hun drives av et sterkt ønske om lykkes og karakteriseres som modig, er flink til å omstille seg til et marked som stadig er i utvikling og dette gjør hun ved å utvikle bedriften sin på en nyskapende kreativ måte. Hun tror at dette vil være til det beste for bade henne selv, bedriften og for utviklingen av lokalsamfunnet. I alt dette ønsker hun å kunne ta del I alt det positive som er skapt rundt bedriften og lokalsamfunnet

11 Scotland Den ledende skotske entreprenør Ayrshire entreprenøren Sir Tom Hunter Sir Tom, som ble født 6 May 1961 i New Cumnock, Ayrshire, mottok nylig en Æresdoktor tittel fra Paisley University. Sir Tom fikk opprinnelig sin fremtredende posisjon gjennom Sports Division, som han bygde opp fra ingenting til å bli en av de største sportsdetaljister over en periode på 18 år, med ansatte knyttet til over 250 butikker. Han solgte bedriften sin i 1998 for ca 3 milliarder kroner. I 2001 etablerte han West Coast Capital (West Coast), et privat aksjeselskap og siden da har oppnådd et formidabelt overskudd på over 40 milliarder kroner. Hovedsakelig gjennom å investere i detaljhandel, eiendom og fritidsaktiviteter har hans private aksjeselskap tatt en aktiv rolle i identifisering av, investering i og ledelse av hovedaktiviteten best kjent som opplevelses kapitalisme. Som en veiledende hovedaktør, søker West Coast å blinke inn investeringer i bedrifter med sterk ledelsesteam som er i stand til omsette aktivitetene i god og varig vekst. Innenfor West Coast investeringsportefølje, har Sir Tom kontroll på en mengde detaljist og eiendomsstyrer som gir strategisk og målrettet rådgivniong til ledelsesteamene. Sir Tom er en lidenskapelig støttespiller for andre entreprenører og er svært opptatt av å gjøre Skottland til en mer entreprenøriell nasjon. Han fortsetter å bruke mye tid, penger og energi å samarbeide med utdanningsorganisasjoner og andre entreprenører for å fremme deres sak og er nylig avgått leder av Entrepreneurial Exchange Sammen med sin kone Marion, etablerte Sir Tom Hunterstiftelsen I 1998, et filantropisk venture selskap som målretter sine investeringer I utdanning og entreprenørsatsing over hele Skottland. Siden starten har de investert, eller forpliktet seg til å investere nærmere 400 millioner kroner I nasjonale program som har som mål å skape en sterkere entreprenøriell ånd i Skottland, spesielt blant unge mennesker. I tillegg investerer Hunterstiftelsen i Afrika for å utvikle lokalsamfunn til å ble selvforsynte og selvforsørgende med utdanning: Dette er en nøkkel faktor i deres investeringer Sir Tom er direktør for Princes Scottish Business Youth Trust (PSYBT) og Schools Enterprise Scotland hvor han ledet en 60 millioner kroners finansieringskampanje for å tilby en entreprenøropplæring for alle skotske grunnskkolebarn. Han er også tillitsmann for Carenegie Forvaltningsselskap for universitetene i Skottland og formann i Ønsk deg noe stiftelsen I Skottland. 9

12 Nederland I prosjektet Groen Ondernemerschap (Grønt Entreprenørskap, Equal ) utviklet vi en treningsmodell vi kalte 'Personlig entreprenøriell effect som ble tilbudt og gitt til entreprenører som hadde vært i gang med egen bedrift over noen år og møtt problemer. Dette treningsmateriellet var basismateriellet i dette prosjektet. Erfaringene fra 2 av dem er beskrevet på prosjektets webside Carole Modderman, - fotograf: ''Ofte tror du at du som entreprenør er den eneste som har ubesvarte spørsmål om visse spørsmål som er knyttet til driften av en bedrift. Gjennom treningsøktene ble det klart for meg at alle entreprenører har slike spørsmål, usikkerhetsopplevelser og problemer. Gjennom å lytte nøye til hverandre kjente vi igjen mønstrene i våre felles problemstillinger og lærte mye av hverandre. Jeg anbefaler denne typen trening for alle entreprenører. Jan de Vries, som er entreprenør for en landskapsbedrift sier: 'GO- trening gjorde meg bevisst på nødvendigheten av å gjøre forretningsadministrativ e oppgaver til bestemte tider.. Jeg pleide å gjøre disse oppgavene når jeg hadde tid, om kveldene eller i tider det var lite andre oppgaver. Resultatet var at kundene mine måtte vente svært lenge på anbud og faktura. Takket være denne treningen har jeg forbedret både mine rutiner og kvaliteten i forretningsdriften i sin helhet. 10

13 Malta Gode praksiseksempler på oppstart av bedrift Vista Coop ble etablert i 2003 med et formål basert på de fellesskapsverdiene vi har i et samfunn, med spesiell vekt på selvhjelp og sosialt ansvar. Denne fellesskapsbevegelsen er basert på de syv verdiene som er innbakt i erklæringen til International Cooperative Alliance som bla. er samfunnshelse og samfunnsutvikling. Inspirert av disse sosiale aspektene, etablerte Vista Coop sammen med medlemmer med akademisk bakgrunn og erfarne i arbeidslivet og som foreldre, etablerte sine egne bedriftsmål som er Educare (omsorgslære), Edutainment (underholdningslære) and Child Development (barnelære). Vista Coop har vært aktivt involvert i flere prosjekter som for eksempel Scoops (kupp) og andre forsknings og opplæringsprosjekter. Hovedaktiviteten i Vista Coop siden oppstart har vært Kidstart Sommer Klubb. Hver sommer får 600 barn inkludert de med særskilte behov/funksjonshemninger i alderen 2 15 år tilbud om å delta på Kidstart for å lære gjennom varierte lek og moroaktiviteter I et 8 ukers program i en trygg og inkluderende atmosfære i offentlige skolefasiliteter. I løpet av de siste årene har erfaringene med Kidstart vært svært vellykket. Dette bekreftes gjennom de positive tilbake meldingene gitt av foreldre, barn /deltakere og stab og populariteten og tilliten til tiltaket har økt hvert eneste år. Foreldre bruker dette tilbudet år etter år og de tar til orde for å utvide tilbudet til å omfatte hele året og ikke bare sommermånedene. Dette har inspirert Vista Coop til å starte opp et prosjekt som har som mål å synliggjøre gode eksempler på barnetilsynsaktiviteter som er nyttige for barn og som også støtter foreldre som er i arbeid, i utdanning og foreldre som er i en arbeidssøker posisjon gjennom å etablere et helårig tilbud Kidstart tilbud. Vi gjør her oppmerksomme på at dette skjer i et land hvor barnehage ikke er et satsningsområde. Kidstart kan nærmest sammenlignes med et norsk barnehagetilbud. Drevet av sosiale behov og med erfaringer fra mange ulike samfunnsområder, gjennomførte Vista Coop et forskningsarbeid over en periode på 4 år, knyttet til behovet for et kvalitetspreget, rimelig og inkluderende barneomsorgstilbud, som er blitt tilpasset behovene til barna, og deres foreldre som aktører I samfunnsutviklingen. 11

14 Opplæring av barneomsorgsarbeidere I vår tids samfunn finner vi en mix av kulturer og derfor, som barneomsorgsaktører, tror Vista Coop at deres tilbud vil være med på å skape en positiv barneomsorg på Malta. VC understreker nødvendigheten av å reflektere dette gjennom aktivitetene i barneomsorgs og barnehageinstitusjonene, slik at forskjellige kulturer er representert og man tror fullt og fast på at barneomsorgsarbeidere må lærer opp til å håndtere og stimulere barns naturlige nysgjerrighet omkring de forskjellene de ser er mellom mennesker de kommer i kontakt med hver dag. En rett til likeverdighet i muligheter og likeverdig behandling er en grunnleggende rettighet innen EU og riktig opplæring vil gjøre barneomsorgsarbeiderne og øvrig stab sensitive i forhold til å lære og utvikle alle bara i deres omsorg om likeverdighet i utvikling for alle. kjønnsmessige og rasistiske stereotypier Dyktiggjøre deltakerne til å ikke diskriminere barna i deres omsorg, men gi hver og en av dem de like mulighetene de skal ha for å kunne lære og utvikle sine potensialer, innenfor rammen av det utviklingstrinnet de står på, kjønn, etnisitet, språk og evner. Dyktiggjøre deltakerne i å være gode rollemodeller og g idem gode eksempler på mangfold blant alle aktørene I et samfunn og hente/stimulere frem ressursene som kan styrke dem. Dyktiggjøre deltakerne til å sette pris på forskjellene som gjør oss alle så forskjellige og unike og styrke vårt egenverd og vår evne til å verdsette andre. På denne måten vil vi kunne hjelpe barna som er i deres omsorg til å kunne oppleve seg selv som gode og verdifulle. For å kunne oppnå dette, tilbyr Vista Coop spesiell opplæring for barneomsorgsarbeidere i faget Like muligheter knyttet til kjønn, etnisitet og religion. Målene for denne modulen er å: 12 Dyktiggjøre deltakerne til å utforske/undersøke sine egne holdninger og sannheter, knyttet til likeverdige muligheter og bli i stand til å utfordre rasistiske og diskriminerende bemerkninger, holdninger og oppførsel blant så vel barn som voksne de er i kontakt med. Dyktiggjøre deltakere til å respektere og sette pris på de ulike raser, religioner, kulturer og språk i et multietnisk samfunn, slik at hvert barn som er under deres omsorg er verdsatt som et unikt individ uten å bli utsatt for

15 Den Tsjekkiske Republikk Gode praksiseksempler på oppstart av bedrift: Alt for hagen din MARTIN KUZMA, 40 år Utdanning: Videregående skole (Kjemisk prosess) Tidligere jobb: CO2 - operator Forretningssektor: Hageutvikling/arkitektur Selskapets navn: GM gardening services Startet opp bedriften i: Juni 2005 Hobbyer: idrett, hagearbeid Etter 17 år med en arbeidsgiver, gikk jeg til arbeidskontoret. Her opplevde jeg masse problemer knyttet til det å få ny jobb, så jeg bestemte meg for å starte min egen bedrift. Jeg vill prøve å kombinere min hobby, med min karriere. Basert på mine erfaringer og på undersøkelser av konkurrentene og markedet, var jeg overbevist om at jeg hadde alle muligheter til å kunne lykkes med å etablere egen bedrift innenfor denne bransjen. Dette yrket omfatter en rekke oppgaver og gjøremål, fra jordrydding, til levellering av terrenget, bygge/legge plen, treplanting og beplantning av småskog, bygge bed med dekorative blomster, bygge dekorative dammer, fontener/vannfall, søyleganger og ildsteder/utepeis, installering av automatiske overislingsanlegg og vedlikehold av hager. jeg sjekket markedet i området rundt byen jeg bor i, oppdaget jeg etterspørsel etter denne type tjenester fra entreprenører, idrettsutøvere og store entreprenørselskap. Jeg mottok også klare positive signaler på at det ville være mulig å skape seg en posisjon i markedet og få finansiell støtte til å etablere denne typen profesjonelle tjenester innenfor dette segmentet. I dag, etter å ha vært i drift i 2 år, kan jeg si med sikkerhet at min ide har vært suksessfull. Tatt i betrakning at dette er en sesongbetont virksomhet; vår, sommer og høst månedene er travle, mens vintermånedene går med til planlegging, vedlikehold og mål for uvidelse av tilbudsspekteret. Før jeg startet bedriften, hadde jeg ingen erfaringer med å drive egen bedrift. Jeg begynte derfor med opplæringskurs for entreprønrer som hadde til hensikt å starte egen bedrift som ble tilbudt gjennom arbeidskontoret. Dette kurset, som hadde 3 mnd varighet, ga meg økt selvtillit og ga meg en innsikt i entrewwprenørskap og det å drive bedrift. For å unngå å skape et inntrykk av at alt var såre enkelt, la var jeg innstilt på at oppstarten ville komme til å bli hard/ tøff. Det ingen kurs kan lære deg, men som like fullt er fundamentalt viktig for om du skal lykkes med denne type etablering er hvorvidt du klarer å skape deg nok forretningsforbindelser/kontakter. For meg ble den viktigste faktoren det nettverk av kontakter, venner og kjente, som alle var villige til å introdusere meg for markedet og gi meg gode anbefalinger til markedet. Uten denne assistansen vil det ha blitt vanskeligere for meg å komme i gang med og gjøre bedriften min kjent i markedet. Jeg opplevde noen skuffelser i oppstartsfasen i møte med nokså primitive kunder, men heldigvis er de veldig sjeldne. 13

16 Jeg må understreke Begynnelsen Det var veldig hardt. Hva som helst kan selvfølgelig ikke lære deg handler om det jeg anser for å være avgjørende for suksess i Business, "kontakter". For meg var det viktigste nettverket av kontakter, venner og bekjente, som var Villig til å introdusere meg, og utgangspunktet anbefale meg til markedet. Assistanse Uten dette er det vanskelig å foreta og markedsføre bedriften til markedet. Det var skuffelser i bransjen Under et møte med rogue kunder. Heldigvis, Rogue Kunder er sjeldne. Min største bragd var utarbeidelse av implementeringsplan å bygge et hagesenter i samarbeid med en annen entreprenør. " VLADIMIR LENARTOVICOVA, 32 år Forrige Job: Resepsjon Næringslivet: de unntatt avfall Farlig avfall Firmanavn: IBS - Malaysia Start-opp virksomheten fra: februar 2007 Hobbyer: sport, hagearbeid, barn Vi ønsker å bli økonomisk uavhengig førte meg til selvstendig arbeid, samt en Innsats for Self-Fulfilment og personlig utvikling. Jeg visste at jeg ikke ønsker: å være hjemme med barn og bare derfor jeg var glad for å akseptere dette tilbudet Labour Office Delta i omskolering kurs for Small Business jobbsøkere INNOSTART Innenfor prosjektet. Spesialopplæring Gave Me General Knowledge Under Individuell utdanning moduler med jeg kunne forstå Better Business Skills. Min personlige Advantage for entreprenørskap i jeg kan se veldig godt nivå på kommunikasjon, er vi fleksible til kunden god og jeg fant ut at jeg hadde "business ånd." Mine klienter er i hovedsak bedrifter har At gammel teknologi og de trenger å ta dem for å rengjøre deler og dem, eller Even bli kvitt Steel-betongkonstruksjoner der det er nødvendig å dele og metall rusk. For tiden jeg bruker syv personer. 14

17 Appendix 1 - Kontakter Rekvalifikaèní a informaèní centrum s.r.o. / Reskilling and Information Centre Ltd. Lead partner Phone: Banska 287, Most, Czech Republic Web: Project manager: Dagmar Proskova Contact Person: Zuzana Bartipanova The Foundation for Women Entrepreneurs Phone: Gateway Centre, Kappillan Mifsud Street, Hamrun HMR 1856, Malta Web: Contact Person: Maryrose Francica Kompetansemegleren As / SkillBrokers Ltd. Phone: Slettvollveien 2 A, N-8011 Bodo Web: Contact Person: Dag Ofstad Kilmarnock College Phone: +44(0) Holehouse Road, Holehouse Road, Kilmarnock KA3 7AT, Scotland Web: Contact Person: Tesfaye Eshetu Stichting Clusius College Phone: +31(0) Blauwe Berg 3, 1625 NT Hoorn, Netherlands Web: Contact Person: Piet Vlaming 15

18

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Relevans (bidra til utvikling på prioriterte politikkområder: ET2020, Paris Declaration ) Samordning (tilrettelagt for samarbeid

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Mentale og taktiske ferdigheter. Betydning, sammenheng og praksis.

Mentale og taktiske ferdigheter. Betydning, sammenheng og praksis. Mentale og taktiske ferdigheter Betydning, sammenheng og praksis. Bakgrunn UT NBTF Vi ønsker selvstendige, kreative, positive og løsningsorienterte spillere som er høykompetente og velutdannede på det

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme v/ seniorrådgiver Grete Flakk Side 1 Gjøvik 05.11.14 Utfordringer i foreldrerollen foreldre

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS LEDELSE, MÅL OG GOD PRAKSIS(?) De gode historiene- om å lykkes! Tobias, tidligere elev, gründer og master student NHH: Fokuset på UB var for meg unikt. At jeg nå driver

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser En undersøkelse blant coaching utdannede i Norge februar 2007 Gro Ladegård Institutt for

Detaljer

Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG)

Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG) Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG) Det som kjennetegner en brobygger (lærer eller SKG) vil variere i de forskjellige partnerlandene. Det kan være ulike krav til en SKG som følge

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

En skolehverdag med læringslyst

En skolehverdag med læringslyst En skolehverdag med læringslyst Troen på enkeltmennesket Arbeidsinstituttet i Buskerud har gjennomført et treårig prosjekt med fokus på nye og mer effektive måter å forebygge frafall på, ved å skape læringsglede

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Frigjør potensialet få bedre konkurranseevne Ved å bli sertifisert trener, har du tilgang til en verktøykasse med svært effektive verktøy for blant

Detaljer

#2 Nyhetsbrev September 2015

#2 Nyhetsbrev September 2015 #2 Nyhetsbrev September 2015 The INSPIREYOWUp project is funded with support from European Comission EACEA under Agreement & Project No. 2013-1-NO1-LEO05-06186 2 INSPIREYOWUP partnere er glad for å ønske

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING Tilgang til informasjon er en grunnleggende rettighet for alle som mottar opplæring, uavhengig av funksjonshemminger og/eller behov for tilrettelagt

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Hva er entreprenørskap? en dynamisk og sosial prosess, der individer,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Kolsåstrollet Barnehage

Kolsåstrollet Barnehage 1 Kolsåstrollet Barnehage Plan for strategisk utvikling 2015-2019 Veien videre Vi strekker oss mot stjernene gjennom å gjøre hver dag verdifull 1 Kolsåstrollet barnehage Veien videre 2015-2019 Kolsåstrollet

Detaljer

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010

Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Kreativt partnerskap Basert på informasjon fra Creativity Culture and Education (CCE) og Paul Collard (leder for CCE) 2010 Creative Partnerships er Storbritannias flaggskip inne kreativ læring. Det administreres

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

CMS hva er det og hvorfor er det relevant?

CMS hva er det og hvorfor er det relevant? CMS hva er det og hvorfor er det relevant? Rådgiverkonferansen 2013 Oppland Tonje F. Gravås Seniorrådgiver Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox CMS? Hvorfor drive med karriereveiledning? Hva skal

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Forslag til vedtak:

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Utvikle personligheten med persolog

Utvikle personligheten med persolog Utvikle personligheten med persolog Oppnå bedre resultater i jobb og privatliv Oppdag en praktisk tilnærming til utvikling av din personlighet: Du vil lære å skille mellom ulike typer atferd og hvordan

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 1 Hva er partnerskap/prosjekt? Samarbeid mellom institusjoner (partnere)

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Ingrid Tvete Studiekvalitetetsdagene Høgskolen i Lillehammer

Ingrid Tvete Studiekvalitetetsdagene Høgskolen i Lillehammer Hva er sosialt entreprenørskap og hvordan kan dette inngå i undervisningsarbeidet ved høgskolens studier? Ingrid Tvete Studiekvalitetetsdagene Høgskolen i Lillehammer Hva er entreprenørskap? Entreprenørskap

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenestetilbud til organisasjoner From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet 1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Norges Eksportråd Utarbeidet av Marianne Rød og Kathleen Myklatun Oslo, Desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer