Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler kun til forfatteren, og kommisjonen kan ikke holdes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler kun til forfatteren, og kommisjonen kan ikke holdes"

Transkript

1 Informa s jonsbro s jyre Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler kun til forfatteren, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for noen bruk som kan gjøres av informasjonen som finnes der.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Den Europeiske Union (EU) Entreprenørskapsutdanning og opplæring, retningslinjer og strategi...1 ECT: En Europeisk respons på Europeisk entreprenøriell utfordring...2 ECT's formål...2 Forventede sluttresultater...3 Partner Organisasjoner...3 De 4 utdanningsmodulene og manualen...5 Kortsiktige & langsiktige målgrupper...6 Hovedhendelser...7 Entreprenørielle suksesshistorier fra partnerlandene...8 Appendix 1 - Kontakter...15

3 Den Europeiske Union (EU) Entreprenørskapsutdanning og opplæring, retningslinjer og strategi Entreprenørskap er en avgjørende pådriver for innovasjon, konkurranseevne og vekst. På grunn av sin sterke tilstedeværelse I nøkkelsektorer som service og kunnskapsbaserte aktiviteter, spiller mindre bedrifter og entreprenører en sentral rolle i EU's økonomi. En positiv og sterk grad av vekselvirkning mellom entreprenørskap og økonomisk ytelse har bidratt til vekst, bedring av bedrifters stabilitet, innovasjon/nyskaping, utvikling av nye arbeidsplasser, teknologiske endringer, produktivitetsøkninger og eksport. Men entreprenørskap bidrar med enda mer enn det til utviklingen av våre samfunn. Entreprenørskap er også pådriver for personlig utvikling og kan styrke sosial utvikling gjennom at man bedrer mulighetene for den enkelte til å skape sin egen virksomhet uavhengig av bakgrunn og beliggenhet Den Europeiske Union (EU) er forpliktet til å legge til rette for økt entreprenøriell aktivitet som en del av unionens aktivitet for å omdanne økonomien og bygge den fremtidige økonomiske og konkurransemessige styrke. EU's Rådsforsamling la vekt på utbygging av mindre bedrifter og entreprenørskap gjennom å vedta det Europeiske charter for småbedrifter i På tross av alle de aktivitetene som har vært initiert og igangsatt siden da, har ikke EU lykkes i å minske avstanden til USA i brutto nasjonalprodukt per innbygger; tvert i mot produktivitetsgapet øker. Fremtidsstudier viser at dersom Europa lar nåværende økonomiske trender vedvare, vil dets prosentandel av verdens totale produksjon gå tilbake, i særdeleshet på basis av veksten i økonomien på det Asiatiske kontinentet. Europa trenger mer entreprenøriell aksjon, for raskt å styrke dets økonomiske posisjon. Mange forretningsideer når ikke markedet fordi det blir stilt spørsmål med ideenes levedyktighet før de når frem og kan bli testet av markedet selv. Faktisk viser det Europeiske barometeret at 44 % av Europeerne er enige i at en ikke bør starte egen bedrift dersom risikoen for at man ikke skal lykkes er stor, mens 29 % av Amerikanerne mener det samme En aldrende befolkning er også med på å forverre det entreprenørielle gap, siden den aldersgruppen som er mest aktive i forhold til å etablere bedrifter (25 34 år) vil minke i kommende tiår. I tillegg vil vi erfare at en tredjedel av EU's entreprenører, hovedsakelig de som driver familiebedrifter, vil trekke seg tilbake, noe som vil bidra til at rundt bedrifter og 2.4 millioner arbeidsplasser vil forsvinne. Ved at stadig færre av familiebedriftene gjennomfører planlagt strategisk familieintern overføring av ansvar fra generasjon til generasjon, vil stadig flere familiebedrifter overføres til ansatte, en annen tredjepart eller simpelthen legges ned. Mange Europeere foretrekker å starte bedrifter fremfor å overta en, så å finne etterfølgere er et økende problem. For å realisere det entreprenørielle potensialet må EU iverksette betydelige tiltak for å gjøre Europa mer attraktiv for aktører som er interessert i å starte forretningsaktivitet. Men alene er det ikke nok å styrke den entreprenørielle aksjon vi må skape et mer entreprenørielt tenkesett hos hver enkelt innbygger. Dette betyr at vi aktivt må fremme entreprenøriell handlekraft og stimulere potensielle entreprenører til å tørre å ta større risiko for å få realisert sine etableringsdrømmer og mål. For å få til dette vi EU kunne vise til vellykkede eksempler på entreprenører som har lyktes innenfor egne grenser på tross av lokale og regionale forskjeller når det gjelder både økonomi og forretningstradisjon/miljø. 1

4 Satsingen vil ikke bare styrke den økonomiske satsingen men også øke bredden av entreprenørielle tradisjoner og øke mulighetene for utveksling i et utvidet Europa. For å videreføre den Europeiske agenda, har kommisjonen publisert en grønnbok de har kalt Entreprenørskap i Europa som har til hensikt å involvere et bredest mulig nettverk av interessegrupper som skal være med på å påvirke fremtidens politiske agenda. Denne type konsultasjon gir oss gode eksempler på hvordan kommisjonen skaper og opprettholder en dialog med de små og mellomstore bedriftene og deres representanter. ECT: En Europeisk respons på Europeisk entreprenøriell utfordring Entreprenøriell kompetanse for lærere (ECT) ble utviklet som en direkte respons på entreprenørielle utfordringene i Europa. Prosjektet startet i oktober 2008 med et 24 mnd tidsspenn. ECT har som formål å skape et Europeisk system for entreprenøriell kunnskapservervelse som skaper en viss grad av orden i den nåværende vilkårlige måten eksisterende og nye lærere tilbys trening/opplæring på. 2 Basert på omfattende forskningsdata, undersøkelser og policy erfaringer, reiste Grønnboka 10 spørsmål knyttet til to fundamentale faktorer for videre utvikling av Europas posisjon i verdensmarkedet: Hvordan skape flere entreprenører og hvordan få bedriftene inn i en vedvarende positiv vekst? Som en oppfølging av Grønnboka spurte Rådsforsamlingen kommisjonen på Rådsmøtet i mars 2003 om å presentere en handlingsplan for Entreprenørskap på vårsesjonen til Rådsforsamlingen i Denne handlingsplanen inneholder en strategisk ramme for en forsterkning av entreprenørskap som var basert på en offentlig undersøkelse som fulgte i fotsporene til Grønnboka Denne undersøkelsen støttet kommisjonens pågående satsing men trenger ytterligere forbedringer innenfor visse områder. Handlingsplanen utfyller pågående arbeid spesielt innenfor Flerårsprogrammet for bedrifter og entreprenørskap, godkjent gjennom Rådsvedtak 2000/819/EC uten å endre målene og aksjonsområdene som er beskrevet i dette vedtaket gjennom fokuserte aksjoner. ECT utviklet et program bestående av strukturert instruksjon for lærere som en del avimplementeringsarbeidet får opplæring som gir dem en sertifisering med ytterligere utviklingsmuligheter i fremtiden. ECT har introdusert en ide om vurdering og evaluering som et mål på de ferdigheter yrkes og praksisfaglige lærere skal ha i entreprenørskap og som et synlig tegn på kunnskap og kompetanse. ECT's formål. I et nøtteskall, kan vi si at ECT's formål er: Muliggjøre tilegnelse av entreprenøriell dyktighet og kompetanse og utveksle erfaringer mellom lærere og trenere. Å forbedrekvaliteten av utdanning i sin helhet Å bidra til å øke antallet mennesker som er motivert til å bli en entreprenør Styrke oppmerksomheten blant skoleledelse og lærere på de opplæringskonseptene som er utviklet for bedre kvaliteten og tjenester gjennom å gjennomføre opplæring i entreprenørskapskompetanse for ansatte I voksenopplæring for å dyktiggjøre dem i å motivere deltakerne til å skape sin egen bedrift.

5 Disse målene er blitt innfridd gjennom en steg for steg tilnærming som involverer: Kartlegging av tilgjengelige konsepter I de ulike partnerlandene og identifisere eksempler på god praksis på Europeisk nivå. Deling av kunnskap innenfor partnergruppen. Utvikle utdanningsmoduler som læringsverktøy til støtte for utvikling av entreprenøriell kompetanse blant lærere I voksenopplæring gjennom å bruke innovative metoder og erfaring fra god praksis. Gjennomføre pilotopplæring av lærere for at de skal gå inn i rollen som lærere som igjen lærer opp andre lærere, veiledere og mentorer i videregående skole og fagopplæringsmiljøer i de respektive partnerlandene. Lærere fra alle 5 partnerland har lært opp ti eller flere lærere fra hvert land som videre vil, basert på sin sertifiseringsstatus vil være kvalifisert til å trene andre lærere og trenere. Validere/anerkjenne de gjennomprøvde modulene før de spres til andre miljø for videre bruk. Spredning av de anerkjente modulene til andre opplæringsmiljø i partnerlandene og i andre land I hele Europa. Etablere ECT Bruker Forum. Forventede sluttresultater Forventede sluttresultater for ECT er: Et opprettholdt ECT prosjekt gjennom integrering av aktivitetene gjennomført av partnerne utover prosjektets tidsspenn. Prosjekter innenfor EU's nasjonale program Integrering av programmet inn i videreutdanningssystemet for fremtidige lærere og inn I program som for eksempel felles sertifiseringsprogram (eksempel samarbeidet mellom Kilmarnock College, Skottland og Clusius College, Nederland) Akseptert som et fremtidig sertifiseringssystem på EU nivå. Partner organisasjoner Foundation for Women Entrepreneurs (Malta) En uavhengig, ikke kommersiell organisasjon, som arbeider for å fremme muligheter, bygge bevissthet/forståelse, gjennomføre trening og forskning innenfor feltet Entreprenøriell utvikling og bevisstgjøring blant kvinner og andre kjønnsrelaterte spørsmål.. Orgaisasjonen støtter også forsknings - og opplæringsinfrastruktur innenfor forskjellige områder, inkludert, men ikke begrenset av følgende områder: humaniora, samfunnsvitenskap, språk, forretningsledelse og andre felt knyttet til kunnskap. Dette skaper et marked for vurdering og evaluering og revisjon av andre kvinnebaserte initiativ og deres effektivitet innenfor en gitt kontekst. Organisasjonen har som formål å etablere samarbeidsregimer knyttet til å påpeke tilfeller av det en kan kalle ubalanse i likestillingsspørsmål og assistere disse samfunnene i å bygge bro mellom motsetningene, samtidig som de har en sterk tro på å styrke nettverkssamarbeid med samme type organisasjoner, institusjoner og/eller ikke offentlige organisasjoner i Europa og Nord Afrika.. Kompetansemegleren AS ( SkillsBroker Ltd) (Norge) Et aksjeselskap etablert i Selskapet tilbyr SMB og offentlige organisasjoner assistanse i strategisk kompetanseplanlegging og utvikling, (kartlegge, analysere, utvikle og delvis drive opplæringsprogram for SMB's basert på deres strategiske planer). Kompetansemegleren tilbyr ferdigutviklede men også skreddersydde opplæringsprogram for kunder. Bedriften designer nye prosjekter innenfor rammen av utdanning og opplæring så vel regionalt, nasjonalt som internasjonalt, samtidig som de har prosjektledelse for disse prosjektene med ansvar for å nå prosjektmålene. Kompetansemegleren as har deltatt i flere store nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter som å bla. Europrise ELS/EuroBusiness Language skills, ArtNet, SOFE Idea og nå ETC. 3

6 4 Kilmarnock College (Skottland) En videreutdanningsinstitusjon i Ayrshire med over studenter på fulltid, lokalsamfunn og skolerelaterte kurs. Vi har en stab på over 400 personer som gir kurs i samfunns og forretningsdrift, et bredt tilbud forretnings og ledelseskurs fra Bachelor, Master til nasjonalt diplomnivå. Kilmarnock College er et anerkjent senter for Britisk Institutt for ledelsesutvikling sine kurs og har nære forbindelser med handelskammeret og er en ledende partner i Ayrshire Turistutviklings konsortium som omfatter lokal turist og gjestebedrifter som vi samarbeider med i stor skala på ulike bedriftskurs og Ungt Entreprenørskapsprosjekter i Ayrshire området. Kilmarnock College var ledende partner i EQUAL programmet som ble etablert for å gi støtte til forretningsutviklingsprosesser og har oppnådd stor anerkjennelse for sin ledende rolle i Skottland knyttet til entreprenørskap og bedriftsutvikling. Reskilling and Information Centre (Czech Republic) Dette er en utdannings og rådgivningsinstitusjon. Blant de mange aktivitetene er forberedelsen og realiseringen av Europeiske prosjekt, hovedsakelig innenfor området humaniora/utvikling av human resources /menneskelige ressurser og utvikling av arbeidsplasser. Innenfor disse prosjektene har senteret mange regionale, nasjonale så vel som transnasjonale partnere fra like sektorer: lokale myndigheter skoler, utdanning, forskning og rådgivningsinstitusjoner, handelskammer eller utviklingsselskap. De siste 10 årene har senteret med suksess ledet mange prosjekter som har fått støtte fra så vel ulike EU fond som statlig støtte fra den Tsjekkiske republikk men også på transnasjonalt nivå som for eksempel EQUAL prosjekter, ESF prosjekter etc. Utdanningen og rådgivningstjenestene har som mål å nå brede lag av befolkningen som arbeidsledige, funksjonshemmede av ulik karakter, men også unge mennesker og skoleelever. Senteret har erfaringer ikke bare i prosjektledelse men også med praktisk utdanning/opplæring og rådgivning. Det kan tilby en rekke akkrediterte kurs for ulike målgrupper. Stichting Clusius College (Netherland) Et videreutdannings college litt nord for Amsterdam som tilbyr landbruksutdanning. Det har over 4000 fulltids studerende, to college for voksen fag og yrkesopplæring (MBO) og 8 colleges rundt i landet som søker å tilby utdanning til fag og yrkesopplæring på videregående junior nivå (VMBO). Clusius College MBO har utviklet coach og treningsprogram for Grønne/miljø entreprenører for å stimulere entreprenørskap i grønn sektor i Nord Holland. For å utvikle og forbedre entreprenørkompetansen til studentene ved Clusius College MBO student forretningsutviklingsuke har vært organisert med så vel Skotske og Hollandske studenter. MBO forretningsutviklingsuke for studenter tar sikte på å tilby gode impulser til studenter slik at de motiveres til å tenke entreprenørielt, innenfor en internasjonal setting som også gir dem merverdi.

7 De 4 utdanningsmodulene og manualen Partnergruppen har utviklet, designet og testet en håndbok/manual og en arbeidsbok for studenter innenfor følgende strategiske opplæringsområder: Sosial og kommunikasjonsmodul (utviklet av Stichting Clusius College) Denne modulen fokuserer på hvordan man kan bidra til å bli god på å formulere seg klart, argumentere/diskutere, forhandle, løse problemer, styrke sin selvsikkerhet, selvtillit, styrke troen på å kunne nå mål en har satt seg, vilje til å lære, lære å kunne ta ansvar for egne beslutninger, utøve selvkontroll, kunne lese & erkjenne omgivelsene sine og arbeide med informasjonsinnhenting og som informasjonsgiver. Ledelses og selvledelsesmodulen (utviklet av Kilmarnock College) Denne fokuserer på hvordan man bygger opp selvtillit, viser initiativ, loser problemer, tar avgjørelser, vurderer risiko, risikoeffekter, pålitelighet, teamledelse, organisering av arbeidsoppgaver, planlegging av aktiviteter, oppmuntre/overbevise og motivere andre til å trekke sammen og konfliktløsning. Markedsføingsmodul (utviklet av Foundation for Women Entrepreneurs) Denne fokuserer på hvordan gjøre kloke markedstilnærminger, vurderinger og utvikling av et marked til fordel for en selv, vurdering av konkurransefaktorer, prisdesign, presentasjon av kompetanse, skaffe seg oversikt over kompetanse en trenger for å håndtere og påvirke andre (partnere, klienter, kunder mv.), selvsikkerhet i markedet, nå de rette målgruppene, improvisere, opptre fleksibelt, respondere raskt på endring som skjer, kunne orientere seg også mot langsiktige mål og ha innsikt i kvalitetsfaktorer som gjelder for entreprenører. Kreativitetsmodulen (utviklet av Kompetansemegleren AS SkillsBroker Ltd) Denne fokuserer hvordan man kan tilstrebe originalitet, unikhet, bruke nye ideer, skape engasjerende utviklingsprosesser, være opptatt av fortløpende forbedringer, økt effektivitet, ukonvensjonell tenkning og ukonvensjonelle forbindelser knyttet til utvikling av nye ideer og informasjon om utviklingstrender i samfunnet, nye innsikter i problemer og nye måter å skaffe seg disse innsiktene på. Modulene har gitt brukerne kjennskap til og kunnskap om opplæring som er nødvendig for å kunne stå sterkere i en entreprenøriell hverdag og nå sine mål på en vellykket måte. Programstrukturen og de praktiske metodene vil gjøre deltakerne I stand til å få nye konkrete erfaringer og få ny innsikt i og ideer til sin egen profesjonelle tilnæring til sine utviklingsoppgaver. Modulene består av praktiske eksempler, øvelser, fortellinger, oppgaver og spill. Man kan også tilpasse det slik at man får en supplerende tilnærming til oppgaver, problemer og utfordringer man selv er opptatt av i hverdagen Manualen/håndboka gir metodisk støtte (instruksjoner for lærere, videre teoretisk belegg knyttet til de 4 modulene, informasjon, referanser, læringstips og pedagogiske aspekter) Innholdet er basert på resultatene av tidligere forskning som er gjennomført i partnerlandene og inkluderer erfaringsmateriell med gode praksiseksempler som er identifisert og hentet fra praktiske læringssituasjoner identifisert og brukt av prosjektpartnerne i EU landene 5

8 6 Kortsiktige & langsiktige målgrupper Programmets prinsipielle mål er å nå en høy present av målgruppen og å kommunisere ut programmets nytte og Verdi for fremtidige brukere/kunder. Målgruppene inkluderer følgende: Primærgruppen er - lærere, trenere, mentorer og voksenopplæringsstab Sekundærgruppen - studenter (voksne - yngre) i skolen eller i fremtidig utdanningssystem. Eksisterende entreprenører - for utvikling av sine entreprenørielle evner og anvendeligheten av denne kunnskapen knyttet opp til de teknologiske og organisatoriske endringene av fremtidens marked. Vordende entreprenører - som trenger fleksibel trening gjennom denne pålitelige kilden til kunnskapsbyggining og styrke deres tro på at det skal være mulig å implementere ideen sin i en passende bedrift. Ansatte i bedrifter - som ønsker å forbedre sine evner/talenter til å komme seg opp og frem i hierarkiet i sin nåværende jobb Mennesker - som er kommet i den alder, men at de er i ferd med å velge profesjon, vil gjennom ECT programmet kunne tilegne seg entreprenøriell kunnskap for å styrke og utvikle sin profesjonelle karriere med tanke på om de skal bli arbeidstaker eller arbeidsskaper i sin egen bedrift. Arbeidsledige mennesker for å gjøre dem bedre i stand til å bli inkludert og evt. re - inkludert i et aktivt produktivt arbeidsmiljø gjennom trening. Kvinnelige entreprenører som rammes av kjønnsdiskriminering. De kortsiktige målgruppene inkluderer trenere, lærere og mentorer. De vil få muligheter til å sammenlikne deres egen tilnærming og metoder gjennom å trene sammen gjennom å bruke programmets metodemateriale og til å utveksle erfaringer.. Disse målgruppene har vært involvert i alle nøkkelaktivitetene i ECT prosjektet. I begynnelsen jobbet de med å forske frem ulike eksisterende verktøyknyttet til entreprenørielle kompetanse innenfor voksenopplæring. Deretter var de involvert i utviklingen av de fire utdanningsmodulene (håndbok/manual og arbeidsbok). Den viktigste delen av deres involvering som deltakere i trening av trener kursene. De har også spilt en viktig rolle i valideringsprosessen som hadde som formål å validere/vurdere modulene som kvalitativt holdbare. Valideringsarbeidet foregikk i valideringspanel sammensatt av eksperter, brukere og trenerte/lærere for å styrke kvaliteten til modulene på både det nasjonale og det internasjonale nivå. De langsiktige målgruppene er voksenopplærere, institusjoner, nasjonale myndigheter og relevante grupper involvert i opplæring av lærere. Disse målgruppene vil skaffe informasjon om effekter/utbytte og resultater av prosjektet, inkludert de mulighetene til å spre virkningene til lovgivning, implementeringssystemer og opplæringsprogrammer. En av nytteeffektene vil også kunne være at disse politiske insitamentene og programmene blir inspireres til å skape relevante endringsprosesser. Bortsett fra disse vil de alltid ha en mulighet for å komme i kontakt med konkrete resultat av arbeid knyttet til enkeltmennesker. Samarbeidskompetanse og kommunikasjon er svært viktig å lære for alle unge mennesker som skal leve sammen i Europa. En setting hvor fem ulike land i Europa har arbeidet sammen om å sette sammen entreprenøriell, innovativ, kreativ/ nyskapende, samarbeidssøkende og kommuniserende kompetanse i et program, gjør at vi kan tilby en sterk og meget spennende og interessant utdanningspakke som vil kunne dekke et fremtidig kompetansebehov på flere samfunnsarenaer.

9 Hovedbegivenhetene (September Oktober 2010) Hovedbegivenhetene organisert for å tilrettelegge for gjennomføring av de overnevnte omfatter: 1st Styringsgruppemøte (Nederland) 2nd Styringsgruppemøte (Kilmarnock, Skottland) 3rd Styringsgruppemøte og sertifisering av og gjennomføring av opplæring av lærere/trening av trenere (Malta) Oktober 2009 Styringsgruppemøte Pilotkurs i alle partnerland (Februar - Mars 2010) 4th Styringsgruppemøte (Norge) Validering av produktene (Kurs, Håndbok & Arbeidsbok) i partnerlandene 5th Styringsgruppemøte og avsluttende spredningskonferanse (Tsjekkia) Oktober 2010 Oppfølgende spredningsaktiviteter i partnerlandene Training of trainers ECT Brukerforum etableres innenfor EINET Network Pilot courses 7

10 Entreprenørielle suksesshistorier fra partnerlandene Norge våre lærer du å kontrollere kroppen og får erfaring og kunnskap om hvordan overvinne utfordrende situasjoner. Hastighet, spenning og risikotoleranse er også en naturlig del av aktiviteten vår. 8 Oppdag det vakre gjennom friluftslivsaktivitet! Rocks'n Rivers organiserer og leder friluftslivsaktiviteter i den nordlige delen av Norge og er lokalisert i Engavågen, like nord for Polarsirkelen. Vi er omgitt med majestetisk natur som også omfatter høye fjell, fjorder og en stor isbre som nabo. Vi organiserer og veileder kajakkturer, turer på isbreen, i grotter og ulike fjellturer. Om vinteren arrangerer vi skiskole I Glomfjord. Alle turene våre er tilpasset kundenes ønsker. Vi arrangerer turer for turister, forretnings og ledelsesgrupper, turoperatører og enkeltpersoner. I løpet av aktivitetsperioden kan kundene oppleve den fantastiske stillheten i norske fjorder og i fjellet. De kan oppleve lange og solfyllte dager midnattsol om sommeren og fra blålys til mørke om vinteren. Gjennom R&R vil dere kunne oppleve det vakre gjennom våre friluftslivsaktiviteter. Rocks'n Rivers har som formål å formidle glede og skape entusiasme i mennesker, så vel som å utvikle vekst i Nordland gjennom en kreativ bruk av naturen vår blant annet gjennom å tilby friluftslivsaktiviteter. Vi ønsker å skape en positiv relasjon mellom lokalsamfunn og resten av verden. Det er et positiv samsvar mellom friluftsliv og mental helse. Fellesskap er en annen viktig faktor i på turene i det det skaper god stemning, sosialt samvær og har i seg elementer av lek og kreative aktiviteter: Mennesker har i dagens samfunn virkelig bruk for positive utfordringer og det er jo bare en opplevelse med litt regn i ansiktet og å fryse litt. Gjennom friluftslivsaktivitetene Siden Rocks'n Rivers startet har vi opplevd stødig vekst. De har ansatt 2 ekstra guider gjennom høysesongen hvorav en av dem er tilgjengelig på kort varsel året rundt. Bedriften har fått mye god oppmerksomhet det siste året noe som har fort til en ytterligere vekst i kundeporteføljen i regionen. R&R's verdigrunnlag er basert på god og trygg service, høy grad av integritet og et ønske om å prege arbeidet med dyktighet og innsikt. Den daglige lederen Anne Maria Leune er 26 år gammel og flyttet til Norge fra Nederland i Hun studerte idrett og friluftsliv I Nederland og I Norge og ble tidlig en friluftlivsleder og isbrefører. Etter å ha deltatt og gjennomført Europrise programmet som er et opplæringsprogram for entreprenørtalenter i regi av Kunnskapsparken Bodø, Handelshøgskolen Bodø og Kompetansemegleren as i , etablerte hun Rocks'n Rivers i Hun drives av et sterkt ønske om lykkes og karakteriseres som modig, er flink til å omstille seg til et marked som stadig er i utvikling og dette gjør hun ved å utvikle bedriften sin på en nyskapende kreativ måte. Hun tror at dette vil være til det beste for bade henne selv, bedriften og for utviklingen av lokalsamfunnet. I alt dette ønsker hun å kunne ta del I alt det positive som er skapt rundt bedriften og lokalsamfunnet

11 Scotland Den ledende skotske entreprenør Ayrshire entreprenøren Sir Tom Hunter Sir Tom, som ble født 6 May 1961 i New Cumnock, Ayrshire, mottok nylig en Æresdoktor tittel fra Paisley University. Sir Tom fikk opprinnelig sin fremtredende posisjon gjennom Sports Division, som han bygde opp fra ingenting til å bli en av de største sportsdetaljister over en periode på 18 år, med ansatte knyttet til over 250 butikker. Han solgte bedriften sin i 1998 for ca 3 milliarder kroner. I 2001 etablerte han West Coast Capital (West Coast), et privat aksjeselskap og siden da har oppnådd et formidabelt overskudd på over 40 milliarder kroner. Hovedsakelig gjennom å investere i detaljhandel, eiendom og fritidsaktiviteter har hans private aksjeselskap tatt en aktiv rolle i identifisering av, investering i og ledelse av hovedaktiviteten best kjent som opplevelses kapitalisme. Som en veiledende hovedaktør, søker West Coast å blinke inn investeringer i bedrifter med sterk ledelsesteam som er i stand til omsette aktivitetene i god og varig vekst. Innenfor West Coast investeringsportefølje, har Sir Tom kontroll på en mengde detaljist og eiendomsstyrer som gir strategisk og målrettet rådgivniong til ledelsesteamene. Sir Tom er en lidenskapelig støttespiller for andre entreprenører og er svært opptatt av å gjøre Skottland til en mer entreprenøriell nasjon. Han fortsetter å bruke mye tid, penger og energi å samarbeide med utdanningsorganisasjoner og andre entreprenører for å fremme deres sak og er nylig avgått leder av Entrepreneurial Exchange Sammen med sin kone Marion, etablerte Sir Tom Hunterstiftelsen I 1998, et filantropisk venture selskap som målretter sine investeringer I utdanning og entreprenørsatsing over hele Skottland. Siden starten har de investert, eller forpliktet seg til å investere nærmere 400 millioner kroner I nasjonale program som har som mål å skape en sterkere entreprenøriell ånd i Skottland, spesielt blant unge mennesker. I tillegg investerer Hunterstiftelsen i Afrika for å utvikle lokalsamfunn til å ble selvforsynte og selvforsørgende med utdanning: Dette er en nøkkel faktor i deres investeringer Sir Tom er direktør for Princes Scottish Business Youth Trust (PSYBT) og Schools Enterprise Scotland hvor han ledet en 60 millioner kroners finansieringskampanje for å tilby en entreprenøropplæring for alle skotske grunnskkolebarn. Han er også tillitsmann for Carenegie Forvaltningsselskap for universitetene i Skottland og formann i Ønsk deg noe stiftelsen I Skottland. 9

12 Nederland I prosjektet Groen Ondernemerschap (Grønt Entreprenørskap, Equal ) utviklet vi en treningsmodell vi kalte 'Personlig entreprenøriell effect som ble tilbudt og gitt til entreprenører som hadde vært i gang med egen bedrift over noen år og møtt problemer. Dette treningsmateriellet var basismateriellet i dette prosjektet. Erfaringene fra 2 av dem er beskrevet på prosjektets webside Carole Modderman, - fotograf: ''Ofte tror du at du som entreprenør er den eneste som har ubesvarte spørsmål om visse spørsmål som er knyttet til driften av en bedrift. Gjennom treningsøktene ble det klart for meg at alle entreprenører har slike spørsmål, usikkerhetsopplevelser og problemer. Gjennom å lytte nøye til hverandre kjente vi igjen mønstrene i våre felles problemstillinger og lærte mye av hverandre. Jeg anbefaler denne typen trening for alle entreprenører. Jan de Vries, som er entreprenør for en landskapsbedrift sier: 'GO- trening gjorde meg bevisst på nødvendigheten av å gjøre forretningsadministrativ e oppgaver til bestemte tider.. Jeg pleide å gjøre disse oppgavene når jeg hadde tid, om kveldene eller i tider det var lite andre oppgaver. Resultatet var at kundene mine måtte vente svært lenge på anbud og faktura. Takket være denne treningen har jeg forbedret både mine rutiner og kvaliteten i forretningsdriften i sin helhet. 10

13 Malta Gode praksiseksempler på oppstart av bedrift Vista Coop ble etablert i 2003 med et formål basert på de fellesskapsverdiene vi har i et samfunn, med spesiell vekt på selvhjelp og sosialt ansvar. Denne fellesskapsbevegelsen er basert på de syv verdiene som er innbakt i erklæringen til International Cooperative Alliance som bla. er samfunnshelse og samfunnsutvikling. Inspirert av disse sosiale aspektene, etablerte Vista Coop sammen med medlemmer med akademisk bakgrunn og erfarne i arbeidslivet og som foreldre, etablerte sine egne bedriftsmål som er Educare (omsorgslære), Edutainment (underholdningslære) and Child Development (barnelære). Vista Coop har vært aktivt involvert i flere prosjekter som for eksempel Scoops (kupp) og andre forsknings og opplæringsprosjekter. Hovedaktiviteten i Vista Coop siden oppstart har vært Kidstart Sommer Klubb. Hver sommer får 600 barn inkludert de med særskilte behov/funksjonshemninger i alderen 2 15 år tilbud om å delta på Kidstart for å lære gjennom varierte lek og moroaktiviteter I et 8 ukers program i en trygg og inkluderende atmosfære i offentlige skolefasiliteter. I løpet av de siste årene har erfaringene med Kidstart vært svært vellykket. Dette bekreftes gjennom de positive tilbake meldingene gitt av foreldre, barn /deltakere og stab og populariteten og tilliten til tiltaket har økt hvert eneste år. Foreldre bruker dette tilbudet år etter år og de tar til orde for å utvide tilbudet til å omfatte hele året og ikke bare sommermånedene. Dette har inspirert Vista Coop til å starte opp et prosjekt som har som mål å synliggjøre gode eksempler på barnetilsynsaktiviteter som er nyttige for barn og som også støtter foreldre som er i arbeid, i utdanning og foreldre som er i en arbeidssøker posisjon gjennom å etablere et helårig tilbud Kidstart tilbud. Vi gjør her oppmerksomme på at dette skjer i et land hvor barnehage ikke er et satsningsområde. Kidstart kan nærmest sammenlignes med et norsk barnehagetilbud. Drevet av sosiale behov og med erfaringer fra mange ulike samfunnsområder, gjennomførte Vista Coop et forskningsarbeid over en periode på 4 år, knyttet til behovet for et kvalitetspreget, rimelig og inkluderende barneomsorgstilbud, som er blitt tilpasset behovene til barna, og deres foreldre som aktører I samfunnsutviklingen. 11

14 Opplæring av barneomsorgsarbeidere I vår tids samfunn finner vi en mix av kulturer og derfor, som barneomsorgsaktører, tror Vista Coop at deres tilbud vil være med på å skape en positiv barneomsorg på Malta. VC understreker nødvendigheten av å reflektere dette gjennom aktivitetene i barneomsorgs og barnehageinstitusjonene, slik at forskjellige kulturer er representert og man tror fullt og fast på at barneomsorgsarbeidere må lærer opp til å håndtere og stimulere barns naturlige nysgjerrighet omkring de forskjellene de ser er mellom mennesker de kommer i kontakt med hver dag. En rett til likeverdighet i muligheter og likeverdig behandling er en grunnleggende rettighet innen EU og riktig opplæring vil gjøre barneomsorgsarbeiderne og øvrig stab sensitive i forhold til å lære og utvikle alle bara i deres omsorg om likeverdighet i utvikling for alle. kjønnsmessige og rasistiske stereotypier Dyktiggjøre deltakerne til å ikke diskriminere barna i deres omsorg, men gi hver og en av dem de like mulighetene de skal ha for å kunne lære og utvikle sine potensialer, innenfor rammen av det utviklingstrinnet de står på, kjønn, etnisitet, språk og evner. Dyktiggjøre deltakerne i å være gode rollemodeller og g idem gode eksempler på mangfold blant alle aktørene I et samfunn og hente/stimulere frem ressursene som kan styrke dem. Dyktiggjøre deltakerne til å sette pris på forskjellene som gjør oss alle så forskjellige og unike og styrke vårt egenverd og vår evne til å verdsette andre. På denne måten vil vi kunne hjelpe barna som er i deres omsorg til å kunne oppleve seg selv som gode og verdifulle. For å kunne oppnå dette, tilbyr Vista Coop spesiell opplæring for barneomsorgsarbeidere i faget Like muligheter knyttet til kjønn, etnisitet og religion. Målene for denne modulen er å: 12 Dyktiggjøre deltakerne til å utforske/undersøke sine egne holdninger og sannheter, knyttet til likeverdige muligheter og bli i stand til å utfordre rasistiske og diskriminerende bemerkninger, holdninger og oppførsel blant så vel barn som voksne de er i kontakt med. Dyktiggjøre deltakere til å respektere og sette pris på de ulike raser, religioner, kulturer og språk i et multietnisk samfunn, slik at hvert barn som er under deres omsorg er verdsatt som et unikt individ uten å bli utsatt for

15 Den Tsjekkiske Republikk Gode praksiseksempler på oppstart av bedrift: Alt for hagen din MARTIN KUZMA, 40 år Utdanning: Videregående skole (Kjemisk prosess) Tidligere jobb: CO2 - operator Forretningssektor: Hageutvikling/arkitektur Selskapets navn: GM gardening services Startet opp bedriften i: Juni 2005 Hobbyer: idrett, hagearbeid Etter 17 år med en arbeidsgiver, gikk jeg til arbeidskontoret. Her opplevde jeg masse problemer knyttet til det å få ny jobb, så jeg bestemte meg for å starte min egen bedrift. Jeg vill prøve å kombinere min hobby, med min karriere. Basert på mine erfaringer og på undersøkelser av konkurrentene og markedet, var jeg overbevist om at jeg hadde alle muligheter til å kunne lykkes med å etablere egen bedrift innenfor denne bransjen. Dette yrket omfatter en rekke oppgaver og gjøremål, fra jordrydding, til levellering av terrenget, bygge/legge plen, treplanting og beplantning av småskog, bygge bed med dekorative blomster, bygge dekorative dammer, fontener/vannfall, søyleganger og ildsteder/utepeis, installering av automatiske overislingsanlegg og vedlikehold av hager. jeg sjekket markedet i området rundt byen jeg bor i, oppdaget jeg etterspørsel etter denne type tjenester fra entreprenører, idrettsutøvere og store entreprenørselskap. Jeg mottok også klare positive signaler på at det ville være mulig å skape seg en posisjon i markedet og få finansiell støtte til å etablere denne typen profesjonelle tjenester innenfor dette segmentet. I dag, etter å ha vært i drift i 2 år, kan jeg si med sikkerhet at min ide har vært suksessfull. Tatt i betrakning at dette er en sesongbetont virksomhet; vår, sommer og høst månedene er travle, mens vintermånedene går med til planlegging, vedlikehold og mål for uvidelse av tilbudsspekteret. Før jeg startet bedriften, hadde jeg ingen erfaringer med å drive egen bedrift. Jeg begynte derfor med opplæringskurs for entreprønrer som hadde til hensikt å starte egen bedrift som ble tilbudt gjennom arbeidskontoret. Dette kurset, som hadde 3 mnd varighet, ga meg økt selvtillit og ga meg en innsikt i entrewwprenørskap og det å drive bedrift. For å unngå å skape et inntrykk av at alt var såre enkelt, la var jeg innstilt på at oppstarten ville komme til å bli hard/ tøff. Det ingen kurs kan lære deg, men som like fullt er fundamentalt viktig for om du skal lykkes med denne type etablering er hvorvidt du klarer å skape deg nok forretningsforbindelser/kontakter. For meg ble den viktigste faktoren det nettverk av kontakter, venner og kjente, som alle var villige til å introdusere meg for markedet og gi meg gode anbefalinger til markedet. Uten denne assistansen vil det ha blitt vanskeligere for meg å komme i gang med og gjøre bedriften min kjent i markedet. Jeg opplevde noen skuffelser i oppstartsfasen i møte med nokså primitive kunder, men heldigvis er de veldig sjeldne. 13

16 Jeg må understreke Begynnelsen Det var veldig hardt. Hva som helst kan selvfølgelig ikke lære deg handler om det jeg anser for å være avgjørende for suksess i Business, "kontakter". For meg var det viktigste nettverket av kontakter, venner og bekjente, som var Villig til å introdusere meg, og utgangspunktet anbefale meg til markedet. Assistanse Uten dette er det vanskelig å foreta og markedsføre bedriften til markedet. Det var skuffelser i bransjen Under et møte med rogue kunder. Heldigvis, Rogue Kunder er sjeldne. Min største bragd var utarbeidelse av implementeringsplan å bygge et hagesenter i samarbeid med en annen entreprenør. " VLADIMIR LENARTOVICOVA, 32 år Forrige Job: Resepsjon Næringslivet: de unntatt avfall Farlig avfall Firmanavn: IBS - Malaysia Start-opp virksomheten fra: februar 2007 Hobbyer: sport, hagearbeid, barn Vi ønsker å bli økonomisk uavhengig førte meg til selvstendig arbeid, samt en Innsats for Self-Fulfilment og personlig utvikling. Jeg visste at jeg ikke ønsker: å være hjemme med barn og bare derfor jeg var glad for å akseptere dette tilbudet Labour Office Delta i omskolering kurs for Small Business jobbsøkere INNOSTART Innenfor prosjektet. Spesialopplæring Gave Me General Knowledge Under Individuell utdanning moduler med jeg kunne forstå Better Business Skills. Min personlige Advantage for entreprenørskap i jeg kan se veldig godt nivå på kommunikasjon, er vi fleksible til kunden god og jeg fant ut at jeg hadde "business ånd." Mine klienter er i hovedsak bedrifter har At gammel teknologi og de trenger å ta dem for å rengjøre deler og dem, eller Even bli kvitt Steel-betongkonstruksjoner der det er nødvendig å dele og metall rusk. For tiden jeg bruker syv personer. 14

17 Appendix 1 - Kontakter Rekvalifikaèní a informaèní centrum s.r.o. / Reskilling and Information Centre Ltd. Lead partner Phone: Banska 287, Most, Czech Republic Web: Project manager: Dagmar Proskova Contact Person: Zuzana Bartipanova The Foundation for Women Entrepreneurs Phone: Gateway Centre, Kappillan Mifsud Street, Hamrun HMR 1856, Malta Web: Contact Person: Maryrose Francica Kompetansemegleren As / SkillBrokers Ltd. Phone: Slettvollveien 2 A, N-8011 Bodo Web: Contact Person: Dag Ofstad Kilmarnock College Phone: +44(0) Holehouse Road, Holehouse Road, Kilmarnock KA3 7AT, Scotland Web: Contact Person: Tesfaye Eshetu Stichting Clusius College Phone: +31(0) Blauwe Berg 3, 1625 NT Hoorn, Netherlands Web: Contact Person: Piet Vlaming 15

18

Entreprenørskapskompetanse for lærere (ECT) Markedsbrosjyre. Kompetansemegleren as Partner i ECT Juli 2010

Entreprenørskapskompetanse for lærere (ECT) Markedsbrosjyre. Kompetansemegleren as Partner i ECT Juli 2010 Entreprenørskapskompetanse for lærere (ECT) Markedsbrosjyre Kompetansemegleren as Partner i ECT Juli 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Den Europeiske Union (EU) Entreprenørskapsutdanning og opplæring, retningslinjer

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme v/ seniorrådgiver Grete Flakk Side 1 Gjøvik 05.11.14 Utfordringer i foreldrerollen foreldre

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Relevans (bidra til utvikling på prioriterte politikkområder: ET2020, Paris Declaration ) Samordning (tilrettelagt for samarbeid

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

GOD JOBB - GODE FORELDRE?

GOD JOBB - GODE FORELDRE? GOD JOBB - GODE FORELDRE? KAN PARTNERKARRIERE OG FAMILIE KOMBINERES? GEIR MIKALSEN, MARKEDSSJEF BERGEN NÆRINGSRÅD Hvorfor så få kvinnelige partnere? Kartlegging av kjønnsbalansen i advokatfirma og rådgivningsselskaper

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Mentale og taktiske ferdigheter. Betydning, sammenheng og praksis.

Mentale og taktiske ferdigheter. Betydning, sammenheng og praksis. Mentale og taktiske ferdigheter Betydning, sammenheng og praksis. Bakgrunn UT NBTF Vi ønsker selvstendige, kreative, positive og løsningsorienterte spillere som er høykompetente og velutdannede på det

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv»

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv» Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for 2014-2015 «En levende start på et godt liv» Den gode barnehagen A/S Plassen 8 3919 Porsgrunn Tlf: 45481888 Innledning s.2 Grunnlaget for planen s.2 Pedagogisk

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach!

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! 7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! Av Rachel Wilmann 7 avgjørende punkter du bør ta hensyn til for deg og din bedrift. Enten du er liten eller stor bedrift. 7 stegs guide til suksess som terapeut/coach!

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort!

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! Hvem er jeg? Siri Damsleth Skøien (30) Gründer av Comlight AS- Daglig leder Diplommarkedsfører BI, spesialisering bedriftsutvikling

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Navn: Sissel-Marie Grøttebø Yrke: Apoteker hos Ditt Apotek NLP utdanning: NLP Practioner og NLP Master Practitioner

Navn: Sissel-Marie Grøttebø Yrke: Apoteker hos Ditt Apotek NLP utdanning: NLP Practioner og NLP Master Practitioner Navn: Sissel-Marie Grøttebø Yrke: Apoteker hos Ditt Apotek Hva er den viktigste effekten av utdannelsen? -at jeg forstår bedre hvordan jeg og min væremåte påvirker andre mennesker. -at jeg skjønner bedre

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Oppdraget Hvordan skape innovasjonskultur? Hvordan oppnå bred implementering av nye løsninger

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

#2 Nyhetsbrev September 2015

#2 Nyhetsbrev September 2015 #2 Nyhetsbrev September 2015 The INSPIREYOWUp project is funded with support from European Comission EACEA under Agreement & Project No. 2013-1-NO1-LEO05-06186 2 INSPIREYOWUP partnere er glad for å ønske

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest

Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest Litt seinere da jeg skulle bygge meg opp igjen, ble jeg utfordret t av en friluftsmann i NaKuHel-miljøet miljøet: : "Olaf,

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Hva er entreprenørskap? en dynamisk og sosial prosess, der individer,

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

Hvordan Erasmus+ samarbeid kan gi økt inspirasjon og innsikt. Henrik Arvidsson SIU Bergen 8/12/2016

Hvordan Erasmus+ samarbeid kan gi økt inspirasjon og innsikt. Henrik Arvidsson SIU Bergen 8/12/2016 Hvordan Erasmus+ samarbeid kan gi økt inspirasjon og innsikt Henrik Arvidsson SIU Bergen 8/12/2016 EVNEN TIL Å LÆRE AV ANDRE LAND ER NÆRT KNYTTET TIL BEFOLKNINGENS SAMLEDE KUNNSKAPER OG FERDIGHETER (Meld.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway ZA5208 Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 267 INNOBAROMETER 2009 Company Information La meg begynne med noen spørsmål om din bedrift. D1. HVOR PRODUSERER

Detaljer

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser En undersøkelse blant coaching utdannede i Norge februar 2007 Gro Ladegård Institutt for

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Lunner kommune

Innovasjonsstrategi for Lunner kommune Innovasjonsstrategi for Lunner kommune I kommunens planstrategi for 2016 2019, innledes det: «Vi skal planlegge for å sikre en målrettet og helhetlig utvikling av Lunner som lokalsamfunn og som kommune,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning 17.november 2016 Torild Nilsen Mohn, Ungt Entreprenørskap Norge Torild.mohn@ Arbeidslivet søker: Evne og vilje til initiativ Nytenking og kreativitet Selvtillit

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Training Emotions, Enhancing Awareness

Training Emotions, Enhancing Awareness ( ) Training Emotions, Enhancing Awareness Utdannelsen som ( ) -coach har som mål å sette elevene i stand til å bruke denne metoden i coaching av individer og grupper. Eleven vil selv gå gjennom ( ) -programmet

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer