LLP Programutvalg for Grundtvig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LLP Programutvalg for Grundtvig 2011-2012"

Transkript

1 Senter for internasjonalisering av utdanning Møteprotokoll LLP Programutvalg for Grundtvig Møtested: 4. etg., SIU, Vaskerelven 39, Bergen Dato: Tid: 10:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Guri Bøe MEDL/leder IKVO Svein Harald Larsen MEDL NHO Trygve Natvig MEDL LO Åshild Olaussen MEDL Unio Faste medlemmer som ikke møtte: Funksjon Tore Friis Olsen MEDL VOFO Mette Villand Reichelt MEDL UHR Tarja Tikkanen MEDL SSP Anne Skomedal OBS KD Varamedlemmer som møtte: Møtte for Ellen Stavlund Tore Friis Olsen VOFO Anne-Brit Udahl Anne Skomedal KD / OBS Fra administrasjonen møtte: Henrik Arvidsson Anne Kloster Holst Kari Omdahl 1

2 12/1 Innkalling og sakliste Innkalling og sakliste godkjennes. 12/2 Referat fra forrige møte i utvalget Referat fra møte er godkjent på sirkulasjon, og endelig versjon sendt på e-post til medlemmer og varamedlemmer Referatet er også publisert på siu.no. 12/3 Status Grundtvig Læringspartnerskap Til fristen har SIU registrert 32 søknader med norske deltakere, av disse er 4 med norsk koordinator. SIU har ansvar for å gjennomføre evalueringen av de norskkoordinerte søknadene. Hver av disse vurderes av to sensorer, en ekstern og en intern. Resultat av søknadsbehandlingen blir kunngjort i juni Fullstendig oversikt over søknader med navn og prosjekttittel sendes til medlemmer og varamedlemmer sammen med det endelige referatet. 12/4 Status Studiebesøk og utveksling I dette tiltaket er det løpende søknadsfrist. Av 6 søknader er 3 blitt godkjent. De fleste har søkt om deltakelse på konferanser. 12/5 Studietur til Island, juni, 2012 Studieturen utsettes til uke 38, og utvalget foreslår Utvalgsmedlemmene informerer SIU om islandske kontakter, og SIU jobber videre med programmet. SIU betaler oppholdet for alle, mens medlemmene selv bestiller og betaler reisen. Varamedlemmer inviteres med mot at de betaler reise og opphold selv. Nytt tidspunkt for studietur er

3 12/6 Rapport fra kontaktseminaret i Sandefjord Konferansen og kontaktseminaret var et samarbeid mellom SIU og The European Basic Skills Network (EBSN). Det deltok 70 personer fra 21 land, og det var en høy andel av nye Grundtvigdeltakere. 3 av 4 norske institusjoner som var til stede har sendt partnerskapssøknad. Evalueringen av seminaret viser at deltakerne var svært godt fornøyd. 12/7 Det europeiske år for aktiv aldring norske aktiviteter 2012 er «European Year for Active Aging and Solidarity between Generations». I den forbindelse har Europakommisjonen definert tre hovedutfordringer: 1) å styrke yrkesaktiviteten i Europa blant seniorer mellom 55 og 64 år, 2) å motivere til aktiv samfunnsdeltakelse, 3) å forebygge helseulemper som følge av sosiale, økonomiske og miljømessige årsaker. Norge har valgt å prioritere den første målsettingen som viktigst, og Senter for Seniorpolitikk (SSP) er nasjonal koordinator for det europeiske året for aktiv aldring. SSPs program for året ble presentert i møtet, se: 12/8 Informasjon om "Rådets resolusjon om en ny europeisk dagsorden for voksenutdanning" Europarådets resolusjon (2011/C 372/01) datert har fornyet fokus på voksnes læring. Voksnes læring er nøkkelen til økonomisk vekst, og grunnleggende ferdigheter vil prioriteres. I forbindelse med den nye programperioden «Erasmus for All» fra 2014, foreslår Europakommisjonen en kraftig økning av utdanningsbudsjettet. Den nye europeiske dagsorden legger vekt på følgende forhold: å gjøre livslang læring og mobilitet til en realitet for flere, å forbedre kvaliteten på utdanningen, å styrke kreativitet og innovasjon, å styrke kunnskapen om voksnes læring, og å fremme likestilling og sosial utjevning. «Erasmus for All» inkluderer Aktiv ungdom og sportsprogrammet. Programmet skal forenkles, og mobiliteten for lærere og samarbeid mellom institusjoner skal økes. Presentasjonen fra møtet sendes til medlemmer og varamedlemmer sammen med det endelige referatet. 12/9 Orientering fra medlemmene Trygve Natvig: Forslag til ny barnehagelov (vil kreve flere fagbrev blant ufaglærte i barnehagene) Ny gravferdslov (ta høyde for ulike minoriteter, hvilken kompetanse kreves) Rustfritt Evaluering av kunnskapsløftet TRAP Bibliotekkonferanse i Stavanger 3

4 Svein Harald Larsen: Norsk delegasjon i London i oktober i forbindelse med World Skills Internasjonalt forskningsprosjekt om livssykluskostnader NM i juni for elektrikere VM i Leipzig i 2013 Åshild Olaussen: Forslag til stortingsmelding om utdanning for velferd (omhandler bl.a. kvalifisering av ufaglærte) Guri Bøe: IKVO deltar i et Nordisk prosjekt om hvorfor folk slutter i voksnes læring Utdanningsdirektoratet skal undersøke grunnen til at det er så få som benytter seg av grunnskole for voksnes læring Prosjekt om grunnleggende ferdigheter Ellen Stavlund: Større og strengere krav til dokumentasjon om læringsutbytte. Deltar i et europeisk prosjekt om kvalitetsmerking. Læringsutbytte hvordan bruke dette i en realkompetansevurdering Hvordan uttrykke uformell og ikke-formell kunnskap Hovedtema for Læringsdagene 2012 er Aktiv læring Aktivt liv læringsutfordringer gjennom ulike livsfaser. Temaet er knyttet til Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene. Læringsdagene avvikles i uke /10 Orientering fra SIU Grundtvig etterutdanning Til søknadsfristen mottok SIU 21 søknader og av disse har 10 fått støtte. Flere informasjonstiltak er på plass, bl.a. bruk av Facebook. Grundtvig Workshop Til søknadsfristen mottok SIU 3 søknader. Søknadene skal evalueres av en ekstern og en intern sensor. Budsjettet er på euro per workshop. Monitoreringsbesøk fra Europakommisjonen Besøk til SIU, KD, Unio og IKVO i mars /11 Neste møte Neste møte i utvalget er i Oslo , kl Sted: Unio, Stortingsgaten 2, 6. etg. 12/12 Eventuelt Nasjonale prioriteringer for Grundtvig-programmet, forslag fra arbeidsgruppen 4

5 Orientering v/åshild Olaussen. Arbeidsgruppen har bestått av Trygve Natvig, Tore Friis Olsen og Åshild Olaussen. Både i EU og nasjonalt er det et sterkt fokus på grunnleggende ferdigheter (lese, skrive, regne, IKT). Dette er viktige kunnskapsområder som arbeidsgruppen mener det er naturlig å fremme også i Grundtvig-programmet. Samtidig ønsker gruppen å ivareta et bredt kunnskapssyn og at Grundtvig fremmer både livslang og livsvid læring. I 2013 er det 100-års jubileum for den allmenne stemmeretten i Norge, og i 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov. Begge disse jubileene vil markere betydningen av demokrati og deltakelse. På bakgrunn av dette er det naturlig fra norsk side å vektlegge aktivt medborgerskap (inkludering, demokrati og sosial utjevning) i SIUs profilering av Grundtvig-programmet. Utvalgets forslag til nasjonale prioriteringer for Grundtvig-programmet i søknadsrunden 2013 er grunnleggende ferdigheter og aktivt medborgerskap, herunder demokrati, sosial utjevning og inkludering. Bergen, Kari Omdahl utvalgssekretær 5

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa

For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom. Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa For deg mellom 13 og 30 år og deg som jobber med ungdom Internasjonale utvekslinger Frivillig arbeid i Europa Ungdomspolitiske møter Strategiske partnerskap Kurs og opplæring Ungdomsinitiativ Prosjekttyper

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11

NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 Studieforbund læring for livet Utredning fra et offentlig utvalg oppnevnt av kunnskapsministeren 27. oktober 2006 Avgitt til Kunnskapsdepartementet 12. september

Detaljer

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12

INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 1. LÆRINGSMULIGHETER... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 6 3. SYNLIGHET... 7 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 12 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Kan alt som teller måles og måler vi det som teller?

Kan alt som teller måles og måler vi det som teller? NVL 2013 Sluttrapport fra NVLs arbeidsgruppe om monitoring og indikatorer for voksnes læring Kan alt som teller måles og måler vi det som teller? www.nvl.org Sluttrapport fra NVLs arbeidsgruppe monitorering

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Rapport utarbeidet av arbeidsgruppe i LO september 2011 Innhold 1. Forord. Hvorfor trenger vi veiledning om muligheter i jobb og utdanning? s. 3 2.

Detaljer

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING

BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING BEDRING AV INFORMASJONSTILGJENGELIGHET FOR LIVSLANG LÆRING Tilgang til informasjon er en grunnleggende rettighet for alle som mottar opplæring, uavhengig av funksjonshemminger og/eller behov for tilrettelagt

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet

Årsmelding 2013. Voksenopplæringsforbundet Årsmelding 2013 Voksenopplæringsforbundet Innhold Konsolideringens år... 3 VOFO som interesseorganisasjon... 4 Fellesoppgaver... 7 VOFOs arbeid med mangfold, utvikling og ny kunnskap... 10 Prosjekter...

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE!

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 1 2012 Årg. 67 GOD PÅSKE! colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2012 Medlemsblad for Landslaget for offentlige

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer