SIU. Internasjonalt samarbeid om grader og studieprogram SIUs undersøkelse fra. Bergen, 12 januar 2012 Arne Haugen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIU. Internasjonalt samarbeid om grader og studieprogram SIUs undersøkelse fra. Bergen, 12 januar 2012 Arne Haugen"

Transkript

1 SIU Internasjonalt samarbeid om grader og studieprogram SIUs undersøkelse fra 2011 Bergen, 12 januar 2012 Arne Haugen 1

2 Bakgrunn for SIUs undersøkelse om fellesgrader SIU skal stimulere til internasjonalisering og internasjonalt samarbeid Styrke kunnskapsgrunnlaget for internasjonalisering Kunnskap og erfaringer fra programdriften Studier, undersøkelser etc. 2

3 Fellesgrader er svært høyt politisk prioritert Etter hvert betydelig kunnskap bl.a. om tekniske aspekter med mer (jfr. JOIMAN-prosjektet) For lite kunnskap om institusjonelle rasjonaler, motiver og måloppnåelse/effekter 3

4 Hva søkte vi svar på? Hvilke mål og forventninger har norske læresteder til internasjonale fellesgrader? I hvilken grad oppnår de målene, evt. hvilke andre effekter ser de? Hvilke utfordringer erfarer lærestedene gjort seg i arbeidet med internasjonale fellesgrader? Hva er forholdet mellom institusjonen sentralt og de enkelte programansvarlige i arbeidet med fellesgrader? 4

5 Om selve undersøkelsen To likeartede spørreskjema (høst 2010) til de enkelt ansvarlige for programmene og til den sentrale administrasjonen ved institusjonen Svar fra 25 enkeltprogrammer Svar fra 16 institusjoner Fellesgrader / doble grader / felles studieprogram Ikke alltid mulig å skille 5

6 3 bolker med spørsmål Hvilke mål og forventninger har norske læresteder til internasjonale fellesgrader? Hvorfor, valg av partner, initiativ? Opplevelsen av måloppnåelse? Rekruttering av studenter, institusjonell utvikling, utdanning og forskning, annet? Hvilke erfaringer har lærestedene gjort seg i arbeidet med internasjonale fellesgrader? 6

7 Store forventninger til fellesgrader (UHR-rapport 2007) Stimulere til flernasjonalt samarbeid om undervisning på høyt nivå Stimulere til transparens utdanningssystemene imellom Samle europeisk spisskompetanse på felter som blir for svake nasjonalt Utvikle tverrfaglige tilbud som svar på nye behov Samle de beste i Europa om felles tilbud innenfor enkelte fag, for å bidra til økt prestisje for europeisk høyere utdanning Øke høyt utdannede kandidaters muligheter i arbeidsmarkedet, og øke kandidatenes date es motivasjon for å flytte på seg i et europeisk arbeidsmarked. Øke attraktiviteten til studietilbud for studenter fra land utenfor Europa Øke institusjonenes kompetanse, også innenfor studieadministrasjon, gjennom kontinuerlig kontakt mellom samarbeidinstitusjonene 7

8 Forventinger til fellesgrader (II) St.meld.nr.14 ( ) Utvikling av felles grader er det mest krevende, men antakelig også den mest integrerende form for samarbeid mellom institusjoner. Gjennom slikt samarbeid vil fagmiljøene og institusjonene både kunne se og vurdere alle sider ved egen og andres kompetanse, faglige ambisjoner og kapasitet, studiekvalitet og administrasjon. Dersom man lykkes, kan det skapes grunnlag for utvidet samarbeid også på andre områder. 8

9 Fra undersøkelsen: Mål og motiver Eliteperspektiv står sterkt: Rekruttere dyktigere og bedre motiverte studenter Posisjonering: Styrke egen anseelse gjennom samarbeid med attraktive partnere Styrke forbindelsen mellom forskning og utdanning Noe mindre uttalt: Arbeidsdeling, skape nytt studieprogram institusjonen / fagmiljøet ikke ville kunne tilby uten partneren Liten forskjell mellom faglig ansvarlige og institusjonen sentralt 9

10 Partnervalg er knyttet til motivene for samarbeidet Generelt: Etablert forskningssamarbeid framheves av mange Komplementær kompetanse: stor variasjon i svarene Partnerens status og omdømme: stor variasjon i svarene Er dette et uttrykk for to tilnærminger? Posisjonering vs. programorientering? Begge tilnærminger finnes hos både faglig ansvarlige og ved institusjonene sentralt 10

11 Sideblikk: Evalueringen av Nordic Master Programme Begrenset måloppnåelse mht. utvikling av nye programmer, nytenkning, innovasjon SIUs utlysning av utviklingsmidler 2012: Særlig vekt på merverdi i forhold til allerede eksisterende programmer 11

12 Fra undersøkelsen: Måloppnåelse I hvilken utstrekning er målene med samarbeidet nådd? I svært stor grad / i stor grad I noen grad / i liten grad Programansvarlige g Institusjonen sentralt 12

13 Måloppnåelse (2) Hvorfor så store forskjeller mellom de faglig ansvarlige og institusjonene sentralt? Egenvurdering for programansvarlige? Ulik tilnærming? Prosjekthorisont vs. langsiktige mål? Anbefaling: Større grad av felles målforståelse 13

14 Måloppnåelse - rekruttering Rekruttere studenter i Norge en ufordring Særlig, men ikke bare Erasmus Mundus God rekruttering av utenlandske studenter 42 % svært god 26 % bedre enn ved sammenliknbare programmer Flertall: Har rekruttert dyktigere og mer motiverte studenter fra utlandet Attraktive studieprogram eller attraktive stipend? 14

15 Måloppnåelse: Utdanning og forskning Flertallet av programansvarlige gir uttrykk for at koplingen styrkes Åpner for spesialisering: Ved arbeidsdeling kan undervisningsfeltet innsnevres og legges tettere opp til forskningen Selve det omfattende i samarbeidet skaper en arena også for utvikling av forskningssamarbeid 15

16 Måloppnåelse: Nye programmer med merverdi? Nesten alle: Vi har lagd tilbud som ellers ikke gis i Norge Men: Ikke nødvendigvis et tilbud institusjonen ikke ville kunne gi alene Anbefaling: Merverdi gir attraktive studier 16

17 Erfaringer støtte ved institusjonen I hvilken grad har institusjonens ledelse fremmet etablering av fellesgrader / doble grader / felles studieprogram? Svar i prosent. I liten / ingen grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Svar fra institusjonene Svar fra de programansvarlige 17

18 Støtte ved institusjonen (2) Det er avsatt midler for økonomisk støtte Dedikerte administrative ressurser Etablert retningslinjer for administrasjon av fellesgrader og - program Institusjonelle retningslinjer for utvikling av fellesgrader og - Fra programansvarlig Fra institusjon Fellesgrader inngår i institusjonens strategier

19 Støtte ved institusjonen (3) Svært store forskjeller i svarene på en og samme institusjon Institusjonene sentralt må utvikle både tilrettelegging og kommunikasjon De programansvarlige må aktivt oppsøke og utnytte de ressurser som finnes 19

20 En oppsummering Fellesgrader omfatter hele institusjonen og bør i større grad enn i dag baseres på enhetlige mål En god begrunnelse for programmet er viktig. Hvorfor er et nytt program nødvendig eller ønskelig? Merverdi basert på komplementær kompetanse og utnyttelse av deltakernes sterkeste sider er viktig for å lage studietilbud som er attraktive for alle studenter ikke bare for dem med stipender. 20

21 Rapporten finnes her 21

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010).

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). 18.10.2010 Bente Gaalaas Rønningen Leder av Internasjonalt kontor 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Det nye europeiske utdanningsprogrammet

Det nye europeiske utdanningsprogrammet Det nye europeiske utdanningsprogrammet Farvel til LLP velkommen Erasmus+ av erik duncan I sommer annonserte det irske EU-presidentskapet at man er kommet til enighet om et nytt program for samarbeid innenfor

Detaljer

Forslag til tiltak finansiert av styrets frie midler:

Forslag til tiltak finansiert av styrets frie midler: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøyskolen Vedlegg 2 til sak 18/2015 Til Rektor Vår ref. 15/01516 Dato 07.05.15 Handelshøyskolens innspill - Forslag om tiltak for å nå målet om mer

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Høringssvar av 9.2.2015 2015000326

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Sluttrapport fra Spesialkompetansegruppen om den voksne student

Sluttrapport fra Spesialkompetansegruppen om den voksne student Til Norgesuniversitetet Fra Spesialkompetansegruppen om den voksne student 26. november 2007 Sluttrapport fra Spesialkompetansegruppen om den voksne student 1. Spesialkompetansegruppen om den voksne student

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

BRIKS + Japan Kunnskapstrianglet Profilering og rekruttering Internasjonalisering i grunnopplæringen

BRIKS + Japan Kunnskapstrianglet Profilering og rekruttering Internasjonalisering i grunnopplæringen Innhold 1 Styrets innledning... 3 2 Måloppnåelse for 2013 i henhold til mål og styringsparametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet... 5 2.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

Detaljer

Viktig program - små ressurser. Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Viktig program - små ressurser. Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram Viktig program - små ressurser Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram Trude Røsdal, Siri Aanstad og Olav R. Spilling Rapport 33/2013 Viktig program små ressurser Evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument?

Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? Olav R. Spilling, Svein Erik Hagen, Vegard Johansen, Liv Anne Støren Arbeidsnotat 9/2013 Forord Dette notatet

Detaljer

Meld. St. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning: 6-10.

Meld. St. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning: 6-10. NOKUTsnot at er I nt er nasj onal i ser i ngvednor ske f agskol er Ki m Kant ar dj i ev,2014 Internasjonalisering i norsk utdanning har vært av økende interesse for norske myndigheter, både i sekundær

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 L se l e ed Kvali Vel fer d te t Mi ljø 1 INNHOLD 2 POLITISKE PRIORITERINGER 2014/2015 4 3 STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURSEN 5 4 5 6 7

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg Møtedato:.0.01 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg STi-sak /1 Opptak til NTNU Vedlegg NIFU rapport /00 UHR rapport «Internasjonale søkere til masterutdanninger

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Akademikernes policydokument om høyere utdanning Revidert i styret 20.08.2013.

Akademikernes policydokument om høyere utdanning Revidert i styret 20.08.2013. Akademikernes policydokument om høyere utdanning Revidert i styret 20.08.2013. I. Hovedpunkter Kvalitet og mangfold i høyere utdanning må være en politisk prioritet, uavhengig av stortingsflertall og regjeringskonstellasjoner.

Detaljer