18 husbankfinansierte selveierleiligheter i Mandal VEDLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "18 husbankfinansierte selveierleiligheter i Mandal VEDLEGG"

Transkript

1 FRØYSLANDsgården 18 husbankfinansierte selveierleiligheter i Mandal VEDLEGG

2 ØKONOMI risliste Det er utarbeidet en prisliste som viser leilighetsnummer, etasje og bruksareal i hver leilighet. Leilighetsareal er inkludert en eventuell innvendig bod. Bod i parkeringskjeller er ikke inkl. i leilighetsarealet. arkeringsplass i lukket parkeringskjeller er inklusive i leilighetspris. Betalingsbetingelser Se vedlagte betalingsplan. Selger stiller garanti for innbetalte beløp ihht Bustadsoppføringslova. Renter på forskuddet tilfaller selger. Øvrige kjøpsforhold Overtakelse Ferdigstillelse fra entreprenørens side skal være ca 15 mnd etter igangsetting av byggeprosjektet. Selger skal varsle leilighetskjøper om endelig overtakelse ca 2 mnd før innflytting. Heftelser Kopi av grunnboksutskriften kan fås ved henvendelse Agderbygg AS / Frøysland Utvikling. husbank For flere av leilighetene er det gitt tilsagn på inntil 80% lån fra husbanken på boligens kostnad. Ta kontakt med selger for detaljer rundt husbanklån for leilighetene. Omkostninger Dokumentavgift til staten, 2,5% av tomteverdi. Tinglysingsgebyr for skjøte kr ,- Tinglysingsgebyr for hvert pantedokumenter kr ,- Tilkoplingsgebyr for TV/Bredbånd kommer som tillegg. Kostnad er avhengig av valgt leverandør. Ligningsverdi Ikke fastsatt. Normalt ca 30-40% av boligens verdi. Kommunale avgifter Faste avgifter for vann og kloakk er pr kr 4 250,- pr. år pr. bolig. Stipulert forbruksgebyr er ca 2 275,- pr. år pr. bolig. Leie av vannmåler er kr 150,- pr. år pr. bolig. Det beregnes avfallsgebyr etter MARENs prisliste for Dette forventes å utgjøre pr. leilighet, i 2011, ca kr 1500,- Det tas forbehold om endringer i de kommunale skatter og avgifter samt endring av avfallsgebyrer fra MAREN. Felleskostnader Felles driftsutgifter betales forholdsmessig av den enkelte leilighetseier. Slike driftsutgifter kan være snømåking, stell av grøntarealer, vaktmester, renhold, foretningsførsel, forsikring av bygg, felles strøm, vedlikehold, honorarer til styre, etablering av styre, og lignende. Felleskostnader er stipulert til ca kr 100,- pr. m2 pr. år. Endelig fellesutgift vil bli satt opp av forretningsfører og sameiets styre ved overtakelse. Selger: Frøysland Utvikling AS skal selge leilighetene i Frøyslandsgården. Agderbygg AS skal bistå i salget av leilighetene. Svein Engedal, tlf / og Jack Andersen, tlf / , vil være ansvarlig for salget. 2 Forbehold / Særskilte bestemmelser Det tas forbehold om salg av minimum 11 leiligheter før igangsetting av byggeprosjektet. Videre tas det forbehold om at det gis igangsettingstillatelse fra Mandal kommune. Kjøper er kjent med at selgers kontraktmessige leveranse fremkommer av situasjonsplan og plantegninger som følger som vedlegg til kjøpekontrakten. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse hvor det fremkommer elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveransen. Alle opplysninger som fremkommer i salgsmateriell er gitt med forbehold om rett til endringer som måtte bli funnet hensiktsmessig eller nødvendig for å gjennomføre byggeprosjektet. Dette uten å forringe den generelle standard. å plantegninger som følger dette prospektet, kan det inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte arbeidstegningene. Det gjøres oppmerksom på at det kan, i noen leiligheter, komme sjakter og eller rørføringer som ikke er vist på salgstegningene. Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos selger eller av entreprenør ved tidspunkt for produksjonsmøte/møte om endringsarbeider. Det kan komme endringer i kjeller dersom dette viser seg hensiktsmessig. Overtakelse Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest vil foreligge innen overtakelse av leilighetene. Seksjonering Eiendommen skal seksjoneres opp slik at hver leilighet får eget seksjonsnummer. Garasjeplass som følger med sammen med bod blir knyttet opp som tilleggsdel. Næringsdel i 1. etasje vil bli ett eller flere seksjonsnummer. Kostnader mellom næring og bolig fordeles i utgangspunktet etter brøk. Alle utvendige arealer er fellesarealer, bortsett fra seksjonens terrasse.

3 Sameie Det vil bli opprettet et sameie i eiendommen. Det medfølger en rett og plikt til medlemskap i sameiet. Utkast til vedtekter fås hos selger. Energi Energiattest klasse C utstedes før overtakelse av boligene. Det utarbeides varmetapsramme med omfordeling. Diverse Selger forbeholder seg retten til uten varsel, endre priser og betingelser for usolgte leiligheter. Alle opplysninger i dette salgsprospekt er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige for gjennomføringen av byggeprosjektet. Lovverk Leilighetene selges etter Bustadsoppføringslova av 13. juni Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som investor og eller profesjonell. I slike tilfeller vil eiendomshandelen reguleres av Avhendingsloven av 3. juli 1992 nr 93. Leiligheter der bindende kjøpsavtale inngås etter at prosjektet er ferdigstilt, selges etter avhendingslovens regler. Dette innebærer at eventuell mangelsvurdering ikke kan fravikes til ugunst for en forbrukerkjøper jf. Avhendingsloven 1-2 (2). Eventuelle mangelsvurderinger foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. 3-7 og 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. Avhendingslovens 3-9. Mandal BETALINGSLAN 5% av kontraktssum Betales innen 14 dager etter undertegning av kontrakt 15% av kontraktssum Betales ved ferdig betongarbeid 30% av kontraktssum Betales ved ferdig utvendig bygg 20% av kontraktssum Betales ved ferdig plater innvendig 20% av kontraktssum Betales ved ferdig maling og beleggsarbeider 10% av kontraktssum Skal være betalt ved overtakelse av boligen 3

4 BYGGEBESKRIVELSE FELLESANLEGG HOVEDTRA, HEIS OG SVALGANGER Gulvene i hovedtrappen/heis, trappeløp og mellomreposer støvbindes, vegger og tak sparkles og males. Rekkverkene og håndløpere utføres hovedsakelig med malte stålprofiler. HEIS Det installeres personheis. Heisen er utstyrt med nødtelefonforbindelse. ARKERINGSANLEGG/ER I FELLES ANLEGG Gulvene i felles parkeringsanlegg asfalteres, boder samt søppelrom og tekn. rom støpes. Vegger og tak leveres ubehandlet. Anlegget er avstengt med låsbar port med fjernkontroll. Ventilasjon leveres ihht. gjeldende regelverk. UTOMHUSANLEGG Boligkomplekset vil bli omgitt av landskapstilpassende tiltak og opparbeidet etter samråd med entreprenør. FELLESUTGIFTER Forbruk og vedlikehold av strøm for fellesarealer så som gang-/trapperom/bod, utelys etc. i forbindelse med p-anlegget blir målt på felles abonnement. Sameiet blir abonnent og hver leilighet blir belastet for sin del av fellesutgiftene. Vedlikeholdsutgifter av fellesarealer fordeles etter en fordelingsnøkkel. UTVENDIGE/BÆRENDE KONSTRUKSJONER TAKVERKET Bygningene har flate tak som tekkes med asfalt takpapp. Takene har utvendige og innvendige nedløp. YTTERVEGGER Ytterveggen består av isolerte bindingsverksvegger med plater og / eller kledning. VINDUER, BALKONG- OG YTTERDØRER Vinduene og balkongdørene leveres med 2-lags energiglass i standard hvit farge. Hovedinngangsdør leveres som tett dør, ferdig malt TERRASSER Terrassedekker leveres med treplatting i impregnert treverk for å gi en god sammenheng mellom inne- og utegulv. Rekkverkene leveres i ubehandlet, impregnert treverk og glass e.l. ETASJESKILLER Etasjeskiller utføres ihht. gjeldende regler. BLIKKENSLAGER- /METALLARBEIDER Alle utvendige beslag leveres i sort utførelse. INNVENDIGE KONSTRUKSJONER HIMLING Alle tak leveres med standard gipsplater som sparkles til jevne flater og males. INNVENDIGE VEGGER Alle skillevegger leveres som med standard reisverk i tre med gipsoverflate. Der det er aktuelt med veggfast montasje av utstyr og innredningskomponenter blir veggen forsterket. Alle flater sparkles jevne som underlag for maling eller for fliser. Det forutsettes farger ihht. NCS fargesystem. DØRER Innvendige dører i leiligheten leveres av typen slett malt i standard farge. DØRLÅSER Hver bolig får 3 sett nøkler i system som passer til hovedinngangsdør, dører til fellesrom, boddør samt p-anlegg. Det blir levert 1 stk. radiosender til hver leilighet for åpning av garasjeport. KJØKKEN Kjøkkeninnredningen som inngår i leveransen fremgår av egen kjøkkentegning. Ettersom referanser og behov er forskjellig for den enkelte, vil kjøper likevel ofte foreta valg av type og prisnivå selv. Hvitevarer og ferdigstillelse av felt mellom over- og underskap er ikke medtatt. Kjøkken, bad og garderobeløsninger leveres og monteres ifølge egen tegning. Det er ikke mulig å flytte på utstyr som har behov for tilkopling til vann, elektrisitet, avløp eller ventilasjon. Ved eventuelle endringer eller tilleggskjøp til standard kjøkken, baderomsinnredning eller garderober må leverandør kontaktes. BAD/VASKEROM Det legges keramiske fliser til en pris oppad til kr. 150,- pr. m2 inkl. mva. på gulv og vegger på bad. Innredning på bad leveres som 60 cm inkl. batteri ihht. egen tegning. Det er ikke mulig å flytte på utstyr som har behov for tilkopling til vann, elektrisitet, avløp eller ventilasjon. GARDEROBER Det leveres og monteres 3 stk. (3-roms) og 2 stk. (2-roms) standard hvite kombi garderobeskap. GULVER arkett type lakkert eik Natur legges flytende i alle rom unntatt bad/vaskerom og bod. I bod legges standard belegg. 4

5 TEKNISKE INSTALLASJONER VENTILASJONSOLEGG Leilighetene ventileres med elektrisk vifte på bad/ vaskerom. Mekanisk avtrekk fra kjøkken. TV/TELEFON/DATA Trekkerør for bredbånd leveres fra veiskulder og inn til fordelingskap. For tilkopling til bredbåndsleverandør må hver enkelt kjøper opprette egen avtale med leverandør. SANITÆRUTSTYR I LEILIGHET Bad/vaskerom Sluker (dim 75 mm) med rist i fliselagt badegulv, sluken plasseres i dusjen. Standard klosett i hvitt porselen, lav type, komplett med sete og lokk. Dusj leveres med dusjbatteri og dusjutstyr med forkrommet glidestang og dusjslange. Dusjkabinett eller lignende er ikke medtatt 1 stk. standard baderomsinnredning, 60 cm ihht. egen tegning. Fordelerskap monteres etter anvisning fra entreprenører. Avløpsrør fra skapet føres i veggen ned til gulvet. Alle rør som kommer synlig ut av vegg skal ha dekkskiver. Kjøkken Tilkobling til oppvaskmaskin Tilkobling til kjøkkenbenker Tilkopling av kjøkkenbatteri (batteri leveres av kjøkkenleverandør) ELEKTRISKE ANLEGG Beskrivelse av elektroarbeidene: Generelt Anlegget er basert på 400 V. Elektriker melder arbeidet til AE-Nett og det lokale el-tilsyn. Den komplette elektroinstallasjonen vil tilfredsstille gjeldende regelverk. Brann Det er medregnet 1 stk. røykvarsler pr. leilighet TEK07 er gjeldende for bygget. Belysning Det er ikke medregnet noen form for belysning, ovner, etc. DIVERSE Bygningen blir oppført etter teknisk forskrift Vi forbeholder oss retten til å forandre beskrivelsen og tegninger da detaljprosjektering av bygningen ennå pågår. Eventuelle mål og areal på tegningene og i prislister er kun veiledende og variasjoner kan forekomme. Merutgifter i forbindelse med eventuelle særkrav og nye forskrifter som myndighetene stiller til bygninger, samt nye eller en økning av statlige og kommunale avgifter, betales av forbruker. Hvis det er uoverensstemmelse mellom byggebeskrivelse og tegninger, gjelder beskrivelsen. Stiplede arrangement er ikke inkludert i leveransen. Etter overtakelse plikter byggherren å forsikre boligen. Det gjøres oppmerksom på at denne byggebeskrivelsen er foreløpig og vil kunne bli endret da det enda ikke foreligger endelige tegninger samt at detaljprosjekteringen ikke ennå er avsluttet. Mandal Jording Det er medregnet jordingsanlegg for boligen. Kurser/stikk fellesareal Det er medregnet 1 stk. fordelingssentral. Installasjon Det installeres skjult elektrisk anlegg til brytere, lyspunkter, stikk-kontakter med mer etter gjeldende regler. lassering skjer i samråd mellom forbruker og leverandør. Varmekabler leveres i 2. etg. i stue/kjøkken, hall/gang samt bad/vaskerom. Varmekabler leveres på bad/vaskerom i leiligheter i 3. etg. 5

6 Denne tegningen viser leilighetene HO201, 2. etg HO301, 3. etg BRA: 80m 2 Uteplass: H0201: 21m 2 H0301: 14m 2 FASADE FASADE øst MOT VEST SYMBOLFORKLARING Vask Wc Dusj Balansert ventilasjon Dør/terrassedør m/ slagretning TV Vindu Salong Spisegruppe KJØKKEN BAD/VASK OVASK Vaskekum ipe Vaskemaskin/ Tørketrommel Skrivebord/ Nattbord Garderobeskap Oppvaskmaskin Seng gard. Komfyr Skyvedør Kjøleskap Forslag til plassering av garderobe Baderomsinnredning Varmtvannsbereder Kjøkkeninnredning Uteplass Snusirkel livsløpsstandard Mulighet for vegg og dør arb.plass/ C MOT ØST Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. erspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 6

7 Denne tegningen viser leilighetene HO202, 2. etg HO203, 2. etg HO205, 2. etg HO206, 2. etg FASADE FASADE øst BRA: 74m 2 Uteplass: 42m 2 MOT VEST SYMBOLFORKLARING Vask Wc Dusj Balansert ventilasjon Vaskekum Vaskemaskin/ Tørketrommel Dør/terrassedør m/ slagretning TV Vindu Salong Spisegruppe ipe Skrivebord/ Nattbord Garderobeskap KJØKKEN BAD/VASK OVASK Oppvaskmaskin Seng Komfyr Skyvedør Kjøleskap Forslag til plassering av garderobe Baderomsinnredning Varmtvannsbereder Kjøkkeninnredning Uteplass Snusirkel livsløpsstandard Mulighet for vegg og dør MOT ØST Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. erspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 7

8 OVASK FrøyslandSGÅRDEN Mandal Denne tegningen viser leilighetene HO204, 2. etg BRA: 48m 2 Uteplass: 42m 2 FASADE FASADE øst MOT VEST SYMBOLFORKLARING Vask Dør/terrassedør m/ slagretning Wc TV Dusj Vindu Baderomsinnredning Balansert ventilasjon Vaskekum Salong Spisegruppe ipe ALLROM Vaskemaskin/ Tørketrommel Varmtvannsbereder Oppvaskmaskin Komfyr Kjøleskap Kjøkkeninnredning Uteplass Skrivebord/ Nattbord Garderobeskap Seng Skyvedør Forslag til plassering av garderobe Snusirkel livsløpsstandard Mulighet for vegg og dør BAD/VASK FrøyslandSGÅRDEN Mandal Denne tegningen viser leilighetene HO304, 3. etg MOT VEST MOT ØST BRA: 48m 2 Uteplass: 7m 2 SYMBOLFORKLARING Dør/terrassedør Vask m/ slagretning ALLROM Wc TV Dusj Baderomsinnredning Balansert ventilasjon Vaskekum Vaskemaskin/ Tørketrommel Varmtvannsbereder Oppvaskmaskin Komfyr Vindu Salong Spisegruppe ipe Skrivebord/ Nattbord Garderobeskap Seng Skyvedør OVASK BAD/VASK Kjøleskap Forslag til plassering av garderobe Kjøkkeninnredning Uteplass Snusirkel livsløpsstandard Mulighet for vegg og dør MOT ØST Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. erspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 8

9 Denne tegningen viser leilighetene HO207, 2. etg HO208, 2. etg HO302, 3. etg HO303, 3. etg HO305, 3. etg HO306, 3. etg HO307, 3. etg HO308, 3. etg FASADE FASADE øst BRA: 74m 2 Uteplass: 7m 2 MOT VEST SYMBOLFORKLARING Vask Wc Dusj Balansert ventilasjon Vaskekum Vaskemaskin/ Tørketrommel Dør/terrassedør m/ slagretning TV Vindu Salong Spisegruppe ipe Skrivebord/ Nattbord Garderobeskap KJØKKEN BAD/VASK OVASK Oppvaskmaskin Seng Komfyr Skyvedør Kjøleskap Forslag til plassering av garderobe Baderomsinnredning Varmtvannsbereder Kjøkkeninnredning Uteplass Snusirkel livsløpsstandard Mulighet for vegg og dør MOT ØST Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. erspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 9

10 Denne tegningen viser leilighetene HO209, 2.etg HO309, 3.etg BRA: 74m 2 Uteplass: 14m 2 FASADE FASADE øst MOT VEST SYMBOLFORKLARING Vask Wc Dusj Balansert ventilasjon Vaskekum Vaskemaskin/ Tørketrommel Dør/terrassedør m/ slagretning TV Vindu Salong Spisegruppe ipe Skrivebord/ Nattbord KJØKKEN BAD/VASK OVASK Garderobeskap Oppvaskmaskin Komfyr Seng Skyvedør Kjøleskap Baderomsinnredning Varmtvannsbereder Kjøkkeninnredning Uteplass Forslag til plassering av garderobe Snusirkel livsløpsstandard Mulighet for vegg og dør gard. arb.plass/ C MOT ØST Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. erspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 10

11 Fasadetegninger VEST ØST 11

12 arkeringskjeller / Næringsarealer, 1. etg FASADE MOT NORD 1 7,0 m² 2 6,2 m² Alternativ innog utkjørsel 3 6,2 m² 4 4,8 m² FASADE MOT VEST HC ARKERING 697,2 m² ,8 m² HC HC Varelevering HC HC Inn- og utkjørsel FASADE MOT ØST BUTIKK 305,8 m² FASADE MOT Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. erspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 12

13 lantegninger, 2. etg NORD N 1 2 H201 A 80 m 2 KJØKKEN BAD/VASK arb.plass/ C OVASK gard. J J VEST I H G F E D C B H202 H203 H204 H205 H206 H207 H208 H209 C 48m 2 A 80 m 2 OVASK OVASK OVASK KJØKKEN BAD/VASK KJØKKEN BAD/VASK ALLROM BAD/VASK OVASK OVASK KJØKKEN BAD/VASK KJØKKEN BAD/VASK KJØKKEN BAD/VASK KJØKKEN BAD/VASK OVASK OVASK KJØKKEN BAD/VASK OVASK gard. arb.plass/ C I H G F E D C B ØST A A

14 lantegninger, 3. etg 1 NORD 2 N H301 A 80m 65 m 2 arb.plass/ C VEST J I H G F E D C B H302 H303 H304 H305 H306 H307 H308 C 48m 2 A 80 m 2 KJØKKEN BAD/VASK KJØKKEN BAD/VASK OVASK OVASK OVASK OVASK OVASK OVASK OVASK OVASK OVASK KJØKKEN BAD/VASK ALLROM BAD/VASK KJØKKEN BAD/VASK KJØKKEN BAD/VASK KJØKKEN BAD/VASK KJØKKEN BAD/VASK KJØKKEN BAD/VASK gard. gard. J I H G F E D C B ØST H309 arb.plass/ C A A

15 N Frøysland, GNR. 51, BNR. 40, 87 og 94, Mandal Rev parkering og snuplass til FA2 Målestokk = 1:500 = A

16 Gevir Ekspress KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON! 16 Sjølystveien 27, Odderøya, 4610 Kristiansand Tlf: Mobil: / E-post:

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert en eventuell innvendig bod. Utvendig

Detaljer

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser husnummer, leilighetsnummer, etasje og bruksareal i hver leilighet.

Detaljer

VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS. Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund.

VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS. Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund. VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund. LØNN Lønneslekten (Acer) er en gruppe løvtrær i Såpebærfamilien (Sapindaceae) i ordenen Sapindales. Lønnefamilien ble

Detaljer

REVESTIEN. Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS

REVESTIEN. Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS - VENNESLA ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 1 NATUREN SOM NÆRMESTE NABO Kort vei fra byen og sjarmerende plassert i hellingen med utsikt mot idylliske Gillsvann, ligger leilighetsbygget

Detaljer

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

NORDSTRAND: 8 spennende nye funkisboliger. Rolig, barnevennlig og attraktivt!

NORDSTRAND: 8 spennende nye funkisboliger. Rolig, barnevennlig og attraktivt! NORDSTRAND: 8 spennende nye funkisboliger. Rolig, barnevennlig og attraktivt! Munkerudveien 27 Komfortabelt og romslig på Nordstrand I et meget attraktivt og etablert villastrøk på Nordstrand skal det

Detaljer

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser.

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Nyt sommeren med kort avstand til badeplasser, turområder og golfbane. Vinter uten snømåking, frostfri bil under

Detaljer

Consept. Eiendom. Haakon VII s gate 25. Haakon VII s gate 25

Consept. Eiendom. Haakon VII s gate 25. Haakon VII s gate 25 Consept Eiendom Haakon VII s gate 25 Haakon VII s gate 25 Selger: VestlandsHus Troms Kontakt: Geir M Olsen Tlf: 45 24 84 36 Web: www.consepteiendom.no Topp beliggenhet Haakon VII s gate 25 ligger på høydedraget

Detaljer

- her kan du trygt legge til

- her kan du trygt legge til - her kan du trygt legge til økkelinformasjon dresse: Marnar rygge. Prisantydning: Fra kr 2.400.000,- til kr 5.300.000,- + p-plass i kjeller. Se prisliste trykket i prospektet. Omkostninger: Kr 6.522,-.

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3

FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3 FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3 1 2 KJØPSINFORMASJON FOSSBEKK BRYGGE BFK, INDRE OG YTRE Megler Sørmegleren AS P.B. 377, 4664 Kristiansand v/rolf Elieson, Eiendomsmegler MNEF (rolf@sormegleren.no)

Detaljer

plantegninger etasjeplaner

plantegninger etasjeplaner vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Betegnelse: Gnr. 501, Bnr.797 og Gnr.507, Bnr.2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 Kalandsvatnet Panorama trinn 3, 5229 KALANDSEIDET Oppdrag: 71515093 DNB EIENDOM NYBYGG 14 MODERNE LEILIGHETER, BYGGINGEN HAR STARTET. KALANDSVATNET PANORAMA TRINN 3 INNHOLD

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Morvikparken- byggetrinn 2 Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter

Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter Kirstens Park ligger langs Kirsten Flagstads vei midt i hjertet av Vågsbygd. Her bor du høyt og luftig, men kun en heistur unna alt du måtte trenge! Det gode

Detaljer