PERSHEIA selveierleiligheter i idylliske Mandal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSHEIA 36-38 10 selveierleiligheter i idylliske Mandal"

Transkript

1 10 selveierleiligheter i idylliske Mandal MANDAL BYGG AS

2 Stue, Persheia PERSHEIA Selveierleiligheter i idylliske Mandal Størrelser fra 66 74m 2 Livsløpsstandard Husbankfinansiering Egen parkeringsplass like utenfor boligen Alle leiligheter får egen vestvendt balkong eller hage Kjøkken- og baderomsinnredning ihht beskrivelse Les mer på Livsløpsstandard Leilighetene er på ett plan og med livsløpsstandard. Trinnfri adkomst til eiendommen. Parkering like utenfor boligen. Sportsbod til alle leilighetene. Leilighetene ligger sentralt i Mandal. Det er meget kort vei til de fleste fasiliteter. Vi spanderer sykkel! Fra Persheia er alt i gangog sykkelavstand. Trø til med ny leilighet og vi spanderer sykkelen! Alt er nytt. Velg mellom terrasse hvor man kan ha krukker og planter, eller egen vestvendt hage.

3 10 selveierleiligheter i idylliske Mandal VEDLEGG 1

4 ØKONOMI PRISLISTE Det er utarbeidet en prisliste som viser leilighetsnummer, etasje og bruksareal i hver leilighet. Leilighetsareal er inkludert en eventuell innvendig bod. Bod i eget frittstående bygg er ikke inkl. i leilighetsarealet. Utvendig parkeringsplass på fellesområde er inklusiv i leilighetspris. BETALINGSBETINGELSER Forskudd betales med 10% av kjøpesum innen 14 dager etter undertegning av kjøpekontrakt. Selger stiller garanti for innbetalte beløp ihht Bustadsoppføringslova. Renter på forskuddet tilfaller selger. Rest av kjøpesum innbetales ved overtakelse. OMKOSTNINGER Dokumentavgift til staten, 2,5% av tomteverdi, utgjør ca kr ,- pr leilighet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr ,- Tinglysingsgebyr for hvert pantedokumenter kr ,- Tilkoplingsgebyr for TV/Bredbånd kommer som tillegg. Kostnad er avhengig av valgt leverandør. LIGNINGSVERDI Ikke fastsatt. Normalt ca 30-40% av boligens verdi. KOMMUNALE AVGIFTER Faste avgifter for vann og kloakk er pr kr 3 300,- pr. år. Forventet avfallsgebyr pr. leilighet er for 2010 kr 2 111,- pr. år. Det pr. idag ikke eiendomsskatt i Mandal kommune. Det tas forbehold om endringer i de kommunale skatter og avgifter samt endring av avfallsgebyrer. FELLESKOSTNADER Felles driftsutgifter betales forholdsmessig av den enkelte leilighetseier. Slike driftsutgifter kan være snømåking, stell av grøntarealer, vaktmester, renhold, foretningsførsel, forsikring av bygg, felles strøm, vedlikehold, honorarer til styre, etablering av styre, og lignende. Felleskostnader er stipulert til ca kr 125,- pr. m2 pr. år. Endelig fellesutgift vil bli satt opp av forretningsfører og sameiets styre ved overtakelse. SELGER: Mandal Bygg AS skal selge leilighetene på Persheia Salgsleder: Jørund Løland - Telefon: Mobil: Ansvarlig for salget: Svein Engedal - Telefon: Mobil: Jack Andersen - Mobil: ØVRIGE KJØPSFORHOLD OVERTAKELSE Ferdigstillelse fra entreprenørens side skal være ca 12 mnd etter igangsetting av byggeprosjektet. Selger skal varsle leilighetskjøper om endelig overtakelse ca 2 mnd før innflytting. HEFTELSER Kopi av grunnboksutskriften kan fås ved henvendelse Mandal Bygg AS. FORBEHOLD / SÆRSKILTE BESTEMMELSER Det tas forbehold om salg av minimum 5 leiligheter før igangsetting av byggeprosjektet. Videre tas det forbehold om at det gis igangsettingstillatelse fra Mandal kommune. Kjøper er kjent med at selgers kontraktmessige leveranse fremkommer av situasjonsplan og plantegninger som følger som vedlegg til kjøpekontrakten. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse hvor det fremkommer elementer som ikke inngår i den kontraktmessige leveransen. Alle opplysninger som fremkommer i salgsmateriell er gitt med forbehold om rett til endringer som måtte bli funnet hensiktsmessig eller nødvendig for å gjennomføre byggeprosjektet. Dette uten å forringe den generelle standard. På plantegninger som følger dette prospektet, kan det inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte arbeidstegningene. Det gjøres oppmerksom på at det kan, i noen leiligheter, komme sjakter og eller rørføringer som ikke er vist på salgstegningene. Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos selger eller av entreprenør ved tidspunkt for produksjonsmøte/møte om endringsarbeider. DIVERSE Selger forbeholder seg retten til uten varsel, endre priser og betingelser for usolgte leiligheter. Alle opplysninger i dette salgsprospekt er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige for gjennomføringen av byggeprosjektet. OVERTAKELSE Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest vil foreligge innen overtagelse av leilighetene. 2

5 SEKSJONERING Eiendommen skal seksjoneres slik at hver leilighet får eget seksjonsnummer. Parkeringsplass vil være felles. 1 parkeringsplass vil bli tildelt hver leilighet og merket opp. Alle utvendige arealer er fellesarealer, bortsett fra seksjonens terrasse/balkong. SAMEIE Det vil bli opprettet et sameie i eiendommen. Det medfølger en rett og plikt til medlemskap i sameiet. Utkast til vedtekter fås hos selger. ENERGI Leilighetene leveres ihht. NS 3700, lavenergibolig klasse 1. Energiattest utstedes før overtakelse av boligene. LOVVERK Leilighetene selges etter Bustadsoppføringslova av 13. juni Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som investor og eller profesjonell. I slike tilfeller vil eiendomshandelen reguleres av Avhendingsloven av 3. juli 1992 nr 93. Leiligheter der bindende kjøpsavtale inngås etter at prosjektet er ferdigstilt, selges etter avhendingslovens regler. Dette innebærer at eventuell mangelsvurdering ikke kan fravikes til ugunst for en forbrukerkjøper jf. Avhendingsloven 1-2 (2). Eventuelle mangelsvurderinger foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. 3-7 og 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. Avhendingslovens 3-9. Kristiansand

6 BYGGEBESKRIVELSE FELLESAREALER ADKOMSTBRO Rekkverk og adkomstbro utføres hovedsaklig i ubehandlet tr. impr. trevirke. PARKERINGSPLASS/BODER I FELLES ANLEGG P-plassen, gulvene til boder samt søppelrom asfalteres. UTOMHUSANLEGG Boligkomplekset vil bli omgitt av landskapstilpassende tiltak og opparbeidet etter samråd med entreprenør. FELLESUTGIFTER Forbruk og vedlikehold av strøm for fellesarealer blir målt på felles abonnement. Sameiet blir abonnent og hver leilighet blir belastet for sin del av fellesutgiftene. Vedlikeholdsutgifter av fellesarealer fordeles etter en fordelingsnøkkel. UTVENDIGE/BÆRENDE KONSTRUKSJONER GRUNNARBEID Boligen fundamenteres på fylling med bærelag av grus/stein. Tomten opparbeides med stedlige masser. Tekniske anlegg er prosjektert etter Mandal kommune sine krav. Grøfter opparbeides med rør/kabler/ledninger for vann/kloakk, elektrisitet og telefon. Overvann føres til overvannsledning BETONGARBEID Såle/gulv/vegger leveres i plasstøpt betong iflg. tegning. TAKVERKET Bygningene har slake tak som tekkes med asfalt takpapp. Takene har utvendige nedløp. YTTERVEGGER Ytterveggen består av isolerte bindingsverksvegger med liggende og stående slett kledning, i royalimpregnert utførelse. VINDUER, BALKONG- OG YTTERDØRER Vinduene og balkongdører leveres med 2-lags energiglass i std. hvit farge. Hovedinngangsdør leveres ferdig malt. TERRASSER Terrassedekker leveres med treplatting i impregnert treverk for å gi en god sammenheng mellom inne- og utegulv. Rekkverkene leveres i royalimpregnert treverk. INNVENDIGE KONSTRUKSJONER. HIMLING Alle tak leveres med standard ferdigmalte plater. INNVENDIGE VEGGER Alle skillevegger leveres som med standard reisverk i tre med ferdigmalte plater. Der det er aktuelt med veggfast montasje av utstyr og innredningskomponenter blir veggen forsterket. DØRER Innvendige dører i leiligheten leveres av typen slett, malt hvit i std. farge. DØRLÅSER Hver bolig får 3 sett nøkler som passer til hovedinngangsdør og 3 stk. nøkler til boddør. KJØKKEN OG GARDEROBE Kjøkken og garderobeinnredningen som inngår i leveransen har en netto totalpris på kr ,- inkl. MVA. Det er ikke mulig å flytte på utstyr som har behov for tilkopling til vann, elektrisitet, avløp eller ventilasjon. BAD/VASKEROM Det legges keramiske fliser til en pris oppad til kr. 150,- pr. m2 inkl. mva. på gulv. På veggene er det montert baderomspanel. Innredning på bad leveres som 60 cm inkl. batteri ihht. egen tegning. Det er ikke mulig å flytte på utstyr som har behov for tilkopling til vann, elektrisitet, avløp eller ventilasjon. GULVER Parkett type lakkert eik Natur 15 mm legges flytende i alle rom unntatt bad/vaskerom og bod. I bod legges standard gulvbelegg av vinyl. LISTVERK Listverk og/eller foringer rundt dører, vinduer og tak leveres som glatt, plan utførelse ferdig malt. Det leveres lakkerte eikelister mot parkett. ILDSTED Ikke medtatt. INNVENDIG BOD Boden får malte vegger og standard gulvbelegg av vinyl. ETASJESKILLER Etasjeskiller utføres i tre ihht. gjeldende regler. BLIKKENSLAGER- /METALLARBEIDER Alle utvendige beslag leveres i sort utførelse. 4

7 TEKNISKE INSTALLASJONER VENTILASJONSOPPLEGG Leilighetene leveres med naturlig ventilasjon og mekanisk avtrekk fra kjøkken og elektrisk vifte på bad. TV/TELEFON/DATA Trekkerør for bredbånd leveres fra veiskulder og inn til fordelingsskap. Kabler for strøm og telefon er medtatt. For tilkopling til bredbåndsleverandør må hver enkelt kjøper opprette egen avtale med leverandør. SANITÆRUTSTYR I LEILIGHET Bad/vaskerom Sluker (dim 75 mm) med rist i fliselagt badegulv, sluken plasseres i dusjen. Standard klosett i hvitt porselen, lav type, komplett med sete og lokk. Dusj leveres med dusjbatteri og dusjutstyr med forkrommet glidestang og dusjslange. Dusjkabinett eller badekar leveres ikke. 1 stk. std. baderomsinnredning, 60 cm ihht. egen tegning. 120 L VVB plasseres i bod Fordelerskap monteres etter anvisning fra entreprenør. Avløpsrør fra skapet føres i veggen ned til gulvet. Alle rør som kommer synlig ut av vegg skal ha dekkskiver. Kjøkken Tilkobling til oppvaskmaskin Tilkobling til kjøkkenbenker Tilkopling av kjøkkenbatteri (batteri er medtatt i kjøkken leveransen) ELEKTRISKE ANLEGG Beskrivelse av elektroarbeidene: Generelt Anlegget er basert på 400 V. Elektriker melder arbeidet til AE-Nett og det lokale eltilsyn. Den komplette elektroinstallasjonen vil tilfredsstille gjeldende regelverk ihht. NEK Jording Det er medregnet jordingsanlegg for boligen. Kurser/stikk fellesareal Det er medregnet en fordelingssentral som etableres etter anvisning fra entreprenør. Installasjon Det installeres skjult elektrisk anlegg til brytere, lyspunkter, stikk-kontakter med mer. 35 pkt. er medregnet og plassering skjer i samråd mellom forbruker og leverandør. Varmekabler leveres i 1. etg. i stue/kjøkken, hall/gang samt bad/vaskerom. I 2. etg. leveres varrmekabler i bad/vaskerom. TV/telefon/internett Det er ikke medregnet tilknytning av felles anlegg for TV/internett/telefoni. For tilkopling til bredbåndsleverandør må hver enkelt kjøper opprette egen avtale med leverandør. Brann Det er medregnet 1 stk. røykvarsler. Belysning Det er ikke medregnet noen form for belysning, ovner, etc. DIVERSE Bygningen blir oppført etter gjeldende tekniske forskrifter som ble revidert i Vi forbeholder oss retten til å forandre beskrivelsen og tegninger da detaljprosjektering av bygningen ennå pågår. Event. mål og areal på tegningene er kun veiledende og variasjoner kan forekomme. Merutgifter i forbindelse med eventuelle særkrav myndighetene stiller til bygninger, samt nye eller en økning av statlige og kommunale avgifter, betales av forbruker. Hvis det er uoverensstemmelse mellom byggebeskrivelse og tegninger, gjelder beskrivelsen. Stiplede arrangement er ikke inkludert i leveransen. Etter overtakelse plikter byggherren å forsikre boligen. Det gjøres oppmerksom på at denne byggebeskrivelsen er foreløpig og vil kunne bli endret da det enda ikke foreligger endelige tegninger samt at detaljprosjekteringen ikke ennå er avsluttet. Mandal

8 Selveierleiligheter i 4-mannsbolig FASADE MOT NORDVEST 3 FASADE MOT SØRVEST 4 2 FASADE MOT SØRØST 1 FASADE MOT NORDØST

9 Selveierleiligheter i 4-mannsbolig N Denne tegningen viser: Leil 1, 1. etg BRA: 72,8m 2 SYMBOLFORKLARING Vask Dør/terrassedør m/ slagretning Wc TV Dusj Vindu Salong Balansert ventilasjon Spisegruppe Vaskekum Pipe Vaskemaskin/ Tørketrommel Skrivebord/ Nattbord Garderobeskap Oppvaskmaskin Seng Komfyr Skyvedør Kjøleskap Forslag til plassering av garderobe Baderomsinnredning Varmtvannsbereder Kjøkkeninnredning Snusirkel livsløpsstandard Uteplass Mulighet for vegg og dør Denne tegningen viser: Leil 2, 2. etg BRA: 74,3m 2 0 cm 5 cm 10 cm Tegningen er i målestokk 1:100. 1cm = 1m NB: Dersom du ser på dette vedlegget i digitalt format, eller har skrevet det ut på egen skriver, kan vedlegget ha blitt skalert opp eller ned. Kontrollér at linjalen over er i korrekt format. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 7

10 Selveierleiligheter i 4-mannsbolig N Denne tegningen viser leilighet: Leil 3, 1. etg BRA: 72,8m 2 SYMBOLFORKLARING Vask Dør/terrassedør m/ slagretning Wc TV Dusj Vindu Salong Balansert ventilasjon Spisegruppe Vaskekum Pipe Vaskemaskin/ Tørketrommel Skrivebord/ Nattbord Garderobeskap Oppvaskmaskin Seng Komfyr Skyvedør Kjøleskap Forslag til plassering av garderobe Baderomsinnredning Varmtvannsbereder Kjøkkeninnredning Snusirkel livsløpsstandard Uteplass Mulighet for vegg og dør Denne tegningen viser: Leil 4, 2. etg BRA: 74,3m 2 0 cm 5 cm 10 cm Tegningen er i målestokk 1:100. 1cm = 1m NB: Dersom du ser på dette vedlegget i digitalt format, eller har skrevet det ut på egen skriver, kan vedlegget ha blitt skalert opp eller ned. Kontrollér at linjalen over er i korrekt format. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 8

11 Selveierleiligheter i 6-mannsbolig FASADE MOT NORDVEST FASADE MOT SØRVEST FASADE MOT SØRØST FASADE MOT NORDØST

12 Selveierleiligheter i 6-mannsbolig N Denne tegningen viser leilighet: Leil 5, 1. etg BRA: 65,2m 2 SYMBOLFORKLARING Vask Dør/terrassedør m/ slagretning Wc TV Dusj Vindu Salong Balansert ventilasjon Spisegruppe Vaskekum Pipe Vaskemaskin/ Tørketrommel Skrivebord/ Nattbord Garderobeskap Oppvaskmaskin Seng Komfyr Skyvedør Kjøleskap Forslag til plassering av garderobe Baderomsinnredning Varmtvannsbereder Kjøkkeninnredning Snusirkel livsløpsstandard Uteplass Mulighet for vegg og dør Denne tegningen viser: Leil 7, 1. etg Leil 9, 1. etg BRA: 65,2m 2 0 cm 5 cm 10 cm Tegningen er i målestokk 1:100. 1cm = 1m NB: Dersom du ser på dette vedlegget i digitalt format, eller har skrevet det ut på egen skriver, kan vedlegget ha blitt skalert opp eller ned. Kontrollér at linjalen over er i korrekt format. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 10

13 Selveierleiligheter i 6-mannsbolig N Denne tegningen viser leilighet: Leil 6, 2. etg BRA: 65,2m 2 SYMBOLFORKLARING Vask Dør/terrassedør m/ slagretning Wc TV Dusj Vindu Salong Balansert ventilasjon Spisegruppe Vaskekum Pipe Vaskemaskin/ Tørketrommel Skrivebord/ Nattbord Garderobeskap Oppvaskmaskin Seng Komfyr Skyvedør Kjøleskap Forslag til plassering av garderobe Baderomsinnredning Varmtvannsbereder Kjøkkeninnredning Snusirkel livsløpsstandard Uteplass Mulighet for vegg og dør Denne tegningen viser: Leil 8, 2. etg Leil 10, 2. etg BRA: 65,2m 2 0 cm 5 cm 10 cm Tegningen er i målestokk 1:100. 1cm = 1m NB: Dersom du ser på dette vedlegget i digitalt format, eller har skrevet det ut på egen skriver, kan vedlegget ha blitt skalert opp eller ned. Kontrollér at linjalen over er i korrekt format. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 11

14

15

16 NOTATER PERSHEIA 36-38

17 NOTATER PERSHEIA 36-38

18 Osigraf KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON! 16 MANDAL BYGG AS Sjølystveien 27, Odderøya, 4610 Kristiansand Tlf: Faks: E-post:

19

20 Osigraf Brogata Øksa Sommerkroveien AGDERBYGG AS BYGGER PERSHEIA AGDERBYGG AS har dyktige byggmestre og tømrere som sørger for at våre boliger og boligprosjekter blir oppført med høy kvalitet og fagmessig utførelse. Persheia AGDERBYGG AS har gjennomført og utviklet en rekke små og store totalprosjekt for private og offentlige byggherrer. AGDERBYGG AS har i egenregi utviklet og bygd mange boligprosjekter, fra eneboligfelt til leilighetsprosjekter. Persheia Kleven AGDERBYGG AS har en rekke referanseprosjekter som vi gjerne viser våre byggherrer og samarbeidspartnere. Spør gjerne en som har gjennomført et boligprosjekt, stort eller lite, i samarbeid med AGDERBYGG AS. Les mer på Gismerøysveien Adkomst Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter og kan avvike fra ferdig bygg. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON! MANDAL BYGG AS Sjølystveien 27, Odderøya, 4610 Kristiansand Tlf: Faks: E-post:

18 husbankfinansierte selveierleiligheter i Mandal VEDLEGG

18 husbankfinansierte selveierleiligheter i Mandal VEDLEGG FRØYSLANDsgården 18 husbankfinansierte selveierleiligheter i Mandal VEDLEGG ØKONOMI risliste Det er utarbeidet en prisliste som viser leilighetsnummer, etasje og bruksareal i hver leilighet. Leilighetsareal

Detaljer

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert en eventuell innvendig bod. Utvendig

Detaljer

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser husnummer, leilighetsnummer, etasje og bruksareal i hver leilighet.

Detaljer

REVESTIEN. Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS

REVESTIEN. Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS - VENNESLA ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert

Detaljer

VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS. Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund.

VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS. Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund. VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund. LØNN Lønneslekten (Acer) er en gruppe løvtrær i Såpebærfamilien (Sapindaceae) i ordenen Sapindales. Lønnefamilien ble

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... 0 HANGARGATEN NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL nyevestnes.no En ny bydel tar form... NYE VESTNES i Mandal består av nye, moderne og funksjonelle boliger med takterrasser, småbåthavn,

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 1 NATUREN SOM NÆRMESTE NABO Kort vei fra byen og sjarmerende plassert i hellingen med utsikt mot idylliske Gillsvann, ligger leilighetsbygget

Detaljer

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet EIDET, JUSTNESHALVØYA Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet Eneboligene ligger på Justneshalvøya kanskje Kristiansands mest familievennlige område? Boligene har nydelig beliggenhet i

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg Samfjordgårdene Nøkkelferdige leiligheter for salg Leiligheter fra 42-235 m2 Unik beliggenhet i Brattvåg Vi gjør oppmerksom på at bildene i prospektet er illustrative og endringer kan forekomme 2 Brattholmen,

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser.

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Nyt sommeren med kort avstand til badeplasser, turområder og golfbane. Vinter uten snømåking, frostfri bil under

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

SANDSLI. 18 nye boliger i populært og barnevennlig boligområde på Sandsli. P-rom: 74-122 m 2

SANDSLI. 18 nye boliger i populært og barnevennlig boligområde på Sandsli. P-rom: 74-122 m 2 SANDSLI GOSEN 57-91, 5253 SANDSLI P-rom: 74-122 m 2 Innskudd: kr 1 168 000-1 928 000 BRA: 78-126 m 2 Fellesgjeld: kr 1 752 000-2 892 000 Totalt: kr 2 920 000-4 820 000 18 nye boliger i populært og barnevennlig

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt

Morvikparken- byggetrinn 2. Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Morvikparken- byggetrinn 2 Nytt boligprosjekt i grønne omgivelser med flott utsikt Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter

Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter Kirstens Park Bygg 3 21 selveierleiligheter Kirstens Park ligger langs Kirsten Flagstads vei midt i hjertet av Vågsbygd. Her bor du høyt og luftig, men kun en heistur unna alt du måtte trenge! Det gode

Detaljer

NORDSTRAND: 8 spennende nye funkisboliger. Rolig, barnevennlig og attraktivt!

NORDSTRAND: 8 spennende nye funkisboliger. Rolig, barnevennlig og attraktivt! NORDSTRAND: 8 spennende nye funkisboliger. Rolig, barnevennlig og attraktivt! Munkerudveien 27 Komfortabelt og romslig på Nordstrand I et meget attraktivt og etablert villastrøk på Nordstrand skal det

Detaljer

FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3

FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3 FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3 1 2 KJØPSINFORMASJON FOSSBEKK BRYGGE BFK, INDRE OG YTRE Megler Sørmegleren AS P.B. 377, 4664 Kristiansand v/rolf Elieson, Eiendomsmegler MNEF (rolf@sormegleren.no)

Detaljer