STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG"

Transkript

1 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

2 ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert en eventuell innvendig bod. Utvendig bod, terrasse/balkong og/eller carport er ikke inkl. i bruksarealet. BETALINGSBETINGELSER: Forskudd betales med 10% av kjøpesum innen 14 dager etter undertegning av kjøpekontrakt. Selger stiller garanti for innbetalte beløp ihht Bustadsoppføringslova. Renter på forskuddet tilfaller selger. Rest av kjøpesum, 90%, innbetales ved overtakelse. OMKOSTNINGER: Dokumentavgift til staten, 2,5% av tomteverdi, utgjør ca kr ,- pr bolig. Tinglysingsgebyr for skjøte kr ,- Tinglysingsgebyr for hvert pantedokument kr ,- Salgsomkostninger, oppmåling og målebrev tilkommer med kr ,- Tilkobling og månedlig avgift for TV/Bredbånd kommer som tillegg. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer. LIGNINGSVERDI: Ikke fastsatt. Normalt ca 30-40% av boligens verdi. KOMMUNALE AVGIFTER: Kommunale avgifter for vann og kloakk følger Birkenes kommunes, til en hver tid gjeldende gebyrregulativ. Gebyr for avhenting av avfall følger Birkenes kommune, til en hver tid gjeldende gebyrregulativ. Eiendomsskatt på 7 promille påløper året etter ferdigstillelse. Beregningsgrunnlag for eiendomsskatt er pt. ikke fastsatt av Birkenes kommune. Det tas forbehold om endringer i de kommunale skatter og avgifter samt endring av avfallsgebyrer fra Birkenes Kommune. FELLESKOSTNADER: Felles driftsutgifter betales forholdsmessig av den enkelte leilighetseier i forhold til sameiebrøken. Slike driftutgifter kan være snømåking, stell av grøntarealer, vaktmester, renhold, avfallshåndtering, forretningsførsel, forsikring av bygg, felles strøm, vedlikehold, honorarer til styre, etablering av styre, og lignende. Felleskostnader er stipulert til ca kr. 175,- pr. m 2 BRA pr. år. Endelig fellesutgift vil bli satt opp av sameiets valgte forretningsfører og sameiets styre ved overtakelse. SELGER: Agderbygg AS skal selge leilighetene på Strøget II i Birkenes Kommune. Anne Sofie Førde tlf / og Svein Engedal tlf / vil være ansvarlig for salget. ØVRIGE KJØPSFORHOLD OVERTAKELSE: Ferdigstillelse vil fra entreprenørens side skal være ca 12 mnd etter ferdigstilt betongarbeider. Selger skal varsle boligkjøper om endelig overtakelse ca 2 mnd før innflytting. HEFTELSER: Kopi av grunnboksutskriften kan fås ved henvendelse Agderbygg AS FORBEHOLD / SÆRSKILTE BESTEMMELSER: Det tas forbehold om at det gis igangsettingstillatelse fra Birkenes kommune. Kjøper er kjent med at selgers kontraktmessige leveranse fremkommer av situasjonsplan og plantegninger som følger som vedlegg til kjøpekontrakten. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse hvor det fremkommer elementer som ikke inngår i den kontraktmessige leveransen. Det tas forbehold om at Husbanken godkjenner boligene og gir grunnlån. Alle opplysninger som fremkommer i salgsmateriell er gitt med forbehold om rett til endringer som måtte bli funnet hensiktsmessig eller nødvendig for å gjennomføre byggeprosjektet. Dette uten å forringe den generelle standard. På plantegninger som følger dette prospektet, kan det inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte arbeidstegningene. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme sjakter og eller rørføringer som ikke er vist på salgstegningene. Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos selger eller av entreprenør ved tidspunkt for produksjonsmøte / møte om endringsarbeider. Overtakelse: Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest vil foreligge senest innen overtagelse av boligen. Kartforretning og seksjonering foretas før boligen overtas av kjøper. 2

3 Kartforretning: Eiendommen skal deles opp slik at hver bolig får felles gårds- og bruksnummer og eget seksjonsnummer. Velforening: Det medfølger en rett og plikt til medlemskap i velforening. Energi: Boligen leveres ihht. TEK 10 og med Husbankens skjerpede tiltakspakke for energi og miljø. Energiattest er Orange C Diverse: Selger forbeholder seg retten til uten varsel, endre priser og leveringsbetingelser for usolgte boliger. Alle opplysninger i dette salgsprospekt er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige for gjennomføringen av byggeprosjektet. Lovverk: Boligene selges etter Bustadsoppføringslova av 13. juni Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som investor og eller profesjonell. I slike tilfeller vil eiendomshandelen reguleres av Avhendingsloven av 3. juli 1992 nr 93. Bolig der bindende kjøpsavtale inngås etter at prosjektet er ferdigstilt, selges etter avhendingslovens regler. Dette innebærer at eventuell mangelsvurdering ikke kan fravikes til ugunst for en forbrukerkjøper jf. Avhendingsloven 1-2 (2). Eventuelle mangelsvurderinger foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. 3-7 og 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. Avhendingslovens 3-9. Kristiansand

4 BYGGEBESKRIVELSE FELLESAREALER Grunnarbeid og utomhusarbeider Boliger, veier, boder, fundamenter og parkeringsplasser, fundamenteres på fylling med bærelag av grus / stein. Øvrige areal som er berørt i forbindelse med opparbeidelsen jordklees og tilsåes med gressfrø. Internveier, plass for carporter og parkeringsplasser asfalteres. Teknisk anlegg er prosjektert etter Birkenes kommune sine krav. Grøfter opparbeides med kabler/ ledninger for vann/kloakk, elektrisitet, telefon og data. Støyskjerm mot Riksvei 41 bygges etter krav i byggetillatelsen. Utforming og materialkvalitet er ennå ikke avklart. Trekkerør for tv og bredbånd leveres frem til hver bolig. Boligeier er selv ansvarlig for abonnement og månedlige kostnader vedr. TV og bredbåndstilknytning. Det er ikke valgt leverandør. Elektrisk anlegg: I utvendig bod blir det montert 1 stk. lampe og et stikk. Abonnement knyttes til sameiet som fordeler kostnaden etter sameiebrøken. Rørleggerarbeid: Til hagevanning leveres 2 stk felles kraner til hvert bygg. Boder: Til hver leilighet leveres en utvendig kald bod på ca 5 m². Bodene plasseres i forbindelse med carportanlegget. Garasjer/Carporter: Til 8 av leilighetene leveres det carport som er inklusive i salgspris. 2 av leilighetene har ikke carport men utendørsparkering. leilighetene Murerarbeid Gulvene støpes på ferdig planert tomt. Gulvene skal ha armert såle som støpes med kuldebrosperre. Byggherre/ forbruker er ansvarlig for avretting av gulvene, før legging av gulv eller belegg som har høyere krav til nøyaktighet enn toleranseklasse 3, som er standard. Fundamenter støpes i armert betong. Radonsperre leveres og monteres. Standard 2-løps Lecapipe med lufting monteres til hver leilighet. Tømrer/snekker Bjelkelag Bjelkelag mellom leilighetene og mot uinnredet loft leveres etter gjeldende krav. På uinnredet loft er det ingen form for innredning, verken gulv, vegger eller himling. Isolasjon og vindtetting mot kaldt uinnredet loft leveres ihht. gjeldene krav. Yttervegger Yttervegger leveres i henhold til gjeldende regelverk. Kledning leveres som liggende kledning, grunnet i farge hvit. Grunnet kledning og øvrige materialer som tilpasses på stedet, må beises av forbruker. Yttertak Sorte betongtakstein, steinlekter, sløyfer, undertak, sperrer event. takstoler. Vindskier og vannbord leveres impregnert. Vinduer Vinduer leveres etter gjeldene krav med energiglass, vakumimpregnert karm og ramme, glidehengslet og fast karm. Gjennomgående sprosser leveres ifølge tegning. Vinduene leveres grunnet hvitmalte med farge NCS 0502 Y fra fabrikk. Vinduer merket L på tegning er åpningsvinduer. Vinduer merket F er faste og kan ikke åpnes. Listverk/foringer Foringer og lister leveres i malt MDF. Taklist leveres som 21 x 45 mm med enkel skygge i alle rom. Dør- og vinduslist leveres som 12 x 58 mm. kombilist i alle rom. Gulvlist leveres i alle rom som type ferdig lakkert eikelist 9/15x45 bortsett fra våtrom hvor gulvlister ikke leveres eller monteres. Utvendige dører Hovedinngangsdører type Andrè leveres grunnet hvitmalt fra fabrikk farge NCS 0502 Y. Balkongdører leveres med brystning ihht. tegning, hvitmalte med farge NCS 0502 Y fra fabrikk. Himlinger Himling mellom boligene leveres med standard hvitmalte gipsplater etter gjeldende regler. Himling mot kaldt uinnredet loft leveres med elektrikerlekter og standard hvitmalte gipsplater. Til kaldt uinnredet loft leveres sammenleggbar loftstrapp montert i bod eller soverom. Rommene bad og bad/vaskerom, bod, gang og hall kan leveres med noe lavere romhøyde grunnet rørføringer for balansert ventilasjon. 4

5 Innvendige vegger Vegger mellom boligrom leveres med malte gipsplater i standard NCS farge. Bærevegger samt vegger med rørføringer for avløp, leveres isolerte og kledd med malte gipsplater i standard farge. Vegger i bad/vaskerom leveres kledd med standard hvit 15x20 cm flisemønstret baderomspanel type Fortissimo Design F HG White Tile. Enkelte vegger kan ha avvik mht. tykkelse pga. rørføringer, ventilasjon, etc. Innvendige dører Dører i boligrom leveres som tette hvite slette dører type Easy fra Swedoor, med hvitmalt karm farge NCS 0502 Y og standard vrider i utførelse matt krom. Balkong/veranda/terrasse/utvendig trapp Terrasse på bakkeplan leveres uten rekkverk. Balkong for leiligheter i 2. etasje leveres med trykkimpregnerte bjelker og søyler/dragere samt trykkimpregnert terrassebord type Tretett. Rekkverk leveres med stående spiler/bord, alternativt tett rekkverk med kombinasjon av herdet glass og trykkimpregnert tre. Håndlist i trykkimpregnert virke. Utvendige trapper leveres med trykkimpregnerte bjelker og søyler/dragere samt galvaniserte trappetrinn. Rekkverk leveres med stående eller liggende spiler/kledning, alternativt tett rekkverk med kombinasjon av herdet glass og tryggimpregnert tre. Håndlist i trykkimpregnert virke. Det tas forbehold om endring av løsning for utvendige trapper, balkongrekkverk og overbygd svalegang / inngangsparti. Kjøkken og garderobeskap Kjøkken- og garderobeinnredning inngår i leilighetens salgssum med kr ,- inkl mva, levering og montering. Hvitevarer og felt mellom over- og underskap er ikke medtatt. Det er ikke mulig å flytte på utstyr som har behov for tilkopling til vann, elektrisitet, avløp eller ventilasjon. Balansert ventilasjon/blikkenslager Til leilighetene leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Rommene bad og bad/vaskerom, bod, gang og hall kan bli levert med noe lavere romhøyde grunnet rørføringer for balansert ventilasjon. Takrenner leveres i aluminium natur. Nedløp blir levert i aluminium natur og avsluttes over terreng. Alle utvendige beslag leveres i hvit utførelse. Tilluftskanal for peisovn leveres dersom det ikke benyttes pipe med lufting. Rørlegger Bad På bad og bad/vaskerom leveres 1 stk. std. hvit toalett 1 stk. 60 cm hvit slett baderomsseksjon m/vask type Foss Badinett 1 stk. sluk i gulvet for dusj 1 stk 90 x 90 cm dusjkabinett Eurovisjon hvit m/klart herdet glass 1 stk. vann og avløp for vaskemaskin 1 stk. reduksjonsventil (kun ved behov) 1 stk. rør i rør-skap Kjøkken Tilkobling til kjøkkenbenk med forgrening til oppvaskmaskin samt ettgreps svingbart blandebatteri. Alle innvendige installasjoner leveres etter gjeldene forskrifter. Avstikkere til utstyr isoleres ikke. Installasjonene er dimensjonert etter vanntrykk på 3,5 til 6 kp/cm. Tilkoplinger av annet utstyr er ikke medregnet. 120 l varmtvannsbereder plasseres i kjøkkenbenk. Elektriker Elektriske anlegg utføres som skjult anlegg i boligrom ihht. NEK Svakstrøminstallasjon Det leveres elektriske punkt ihht NEK Som punkt regnes: Stikkontakt en-fas t.o.m 25A Fremlegg for bryter Fremlegg for lyspunkt Fremlegg for varmtvannsbereder Fremlegg for varmekabel, varmeovner, varmefolie etc, Fremlegg og tilkobling av termostat for varmekabel Fremlegg til fastmontert utstyr en-fas t.o.m 25A Fremlegg og tilkobling av hovedjordleder Fremlegg og tilkobling av utjevningsjord Rørfremlegg, boks og dekklokk for nettverksuttak Rørfremlegg, boks og dekklokk for antenneuttak Rørfremlegg, boks og dekklokk for telefon Røranlegg for ringeklokke Røranlegg for ringeknapp Fremlegg for fotocelle. Plassering av elektriske punkter skjer i samråd mellom forbruker og leverandør på arbeidstegninger. Det må være lik utebelysning ved hovedinngangsdør for alle boliger. Det blir egen strømmåler med tilhørende abonnement for bod og carporter. Sameiet er ansvarlig for utgiftene tilhørende dette abonnement. Utgiftene fordeles til den enkelte eier etter sameiebrøken av sameiet. Det er ikke medregnet noen 5

6 form for leveranse av lys eller elektriske varmeovner inne i leilighetene. Data/TV Hver leilighetskjøper tar selv kontakt med prosjektets valgte leverandør av data og tv-signaler og bestiller ønsket løsning. Varmekabler Alle bad leveres med støpt gulv, varmekabler og membran. Leilighetene i 1. etasje som har støpt gulv på grunn leveres i tillegg med varmekabler i stue / kjøkken og hall. Malerentreprisen, fliser og parkett: Alle innervegger unntatt våtrom leveres med malte gipsplater i standard farge. Gulvene i stue/kjøkken, hall i 2. etasje og soverom leveres med 13 mm parkett type Boen Eik Home City type x-press klikk. Parketten legges flytende ihht. leggeanvisning. På bad leveres og legges fliser på gulv med oppkant. I hall 1. etasje legges fliser på gulv. Maks flisepris kr 150,- pr. m² inkl. mva. Listverk leveres malt hvitt fra fabrikk. Listverket leveres ikke flikket og malt etter montering. I innvendig bod leveres standard belegg til gulv. Ovner Det leveres og monteres vedovn type Lotus Mondo 1 med glassplate. Diverse Vi forbeholder oss retten til å forandre beskrivelsen når det kan benyttes likeverdige eller bedre materialer og konstruksjoner enn beskrevet. Byggevarer leveres ihht. enhver tid gjeldende produktspesifikasjon. Merutgifter i forbindelse med eventuelle særkrav myndighetene stiller til bygningen, samt nye eller en økning av statlige og kommunale avgifter, betales av byggherren. Hvis det er uoverensstemmelse mellom byggebeskrivelse og tegninger, gjelder beskrivelsen. Stiplede arrangementer er ikke inkludert i leveransen. Spesifiseringer som ikke er nevnt i denne byggebeskrivelsen, er heller ikke medregnet. Ved overtakelse plikter forbruker å forsikre innbo. Boligen er forsikret av entreprenør i byggetiden. Hver forbruker står fritt til å velge forsikringsselskap for innboforsikring. Bygningen må forsikres under ett, og senest etter avholdt overtakelse og er sameiet sitt ansvar. Fellesarealer er felles eie og drift- og vedlikeholdsutgifter fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken. Det tas forbehold om endelig godkjenning av byggesøknad og eventuelle endringer som kreves av Birkenes kommune vedr. endelig utforming av utvendige trapper og plassering av bygg. Det tas forbehold om at Husbanken godkjenner boligene og gir tilsagn for innsendte søknad om grunnlån. Boligen oppføres i tråd med Tekniske Forskrifter Belysning Denne entreprisen er ikke medregnet i leveransen. 6

7 STRØGET II BIRKELAND Strøget II sett fra sør/vest Strøget II sett fra sør/vest 7

8 Leilighet 4 og 5, 1 etasje bygg B2-1 BRA: 71 m 2 Terrasse: 7,6 m 2 10 m 2 10 m 2 6,4 m 2 6,4 m 2 SYMBOLFORKLARING Bad/vask Hall Hall 9,4 m 2 9,4 m 2 Bod Bod 3,3 m 2 3,3 m 2 Bad/vask Vask Dør/terrassedør m/ slagretning 5 4 Wc TV Dusj Vindu Salong Spisegruppe Pipe 32,4 m 2 32,4 m 2 Vaskemaskin/ Tørketrommel Skrivebord/ Nattbord Garderobeskap Oppvaskmaskin Komfyr Kjøleskap Seng Skyvedør Forslag til plassering av garderobe Terrasse Terrasse 7,6 m 2 7,6 m 2 Baderomsinnredning Balansert ventilasjon Vaskekum Varmtvannsbereder Kjøkkeninnredning Snusirkel livsløpsstandard Uteplass Mulighet for vegg og dør Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 8

9 Leilighet 1, 2 og 3, 1 etasje bygg B1-1 BRA: 71 m 2 Terrasse seksjon 1 og 3: 7,6 m 2 Terrasse seksjon 2: 7,0 m 2 10 m 2 10 m 2 10 m 2 6,4 m 2 6,4 m 2 6,4 m 2 Bad/vask Hall 9,4 m 2 Hall 9,4 m 2 Hall 9,4 m 2 Bod Bod Bod 3,3 m 2 Bad/vask 3,3 m 2 3,3 m Bad/vask 32,4 m 2 32,4 m 2 32,4 m 2 Terrasse Terrasse Terrasse 7,6 m 2 7,0 m 2 7,6 m 2 Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 9

10 Leilighet 6 og 7, 2 etasje bygg B2-2 BRA: 71 m 2 Balkong: 7,6 m 2 10 m 2 10 m 2 6,4 m 2 6,4 m 2 SYMBOLFORKLARING Bad/vask Hall Hall 9,4 m 2 9,4 m 2 Bod Bod 3,3 m 2 3,3 m 2 Bad/vask Vask Dør/terrassedør m/ slagretning 6 7 Wc TV Dusj Vindu Salong Spisegruppe Pipe 32,4 m 2 32,4 m 2 Vaskemaskin/ Tørketrommel Skrivebord/ Nattbord Garderobeskap Oppvaskmaskin Komfyr Kjøleskap Seng Skyvedør Forslag til plassering av garderobe Balkong Balkong 7,6 m 2 7,6 m 2 Baderomsinnredning Balansert ventilasjon Vaskekum Varmtvannsbereder Kjøkkeninnredning Snusirkel livsløpsstandard Uteplass Mulighet for vegg og dør Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 10

11 Leilighet 8, 9 og 10 2.etasje bygg B1-2 BRA: 71 m 2 Fellesareal gang/trapp: XX,X m 2 Balkong seksjon 8 og 10: 7,6 m 2 Balkong seksjon 9: 7,0 m 2 10 m 2 10 m 2 10 m 2 6,4 m 2 6,4 m 2 6,4 m 2 Bad/vask Hall 9,4 m 2 Hall 9,4 m 2 Hall 9,4 m 2 Bod Bod Bod 3,3 m 2 Bad/vask 3,3 m 2 3,3 m Bad/vask 32,4 m 2 32,4 m 2 32,4 m 2 Balkong Balkong Balkong 7,6 m 2 7,0 m 2 7,6 m 2 Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 11

12 Fasadetegninger B2-2 H0201 B2-2 H0202 B1-2 H0203 B1-2 H0204 B1-2 H0205 B2-1 H0105 B2-1 H0104 B1-1 H0103 B1-1 H0102 B1-1 H0101 fasade MOT vest fasade MOT sør fasade MOT øst fasade MOT nord Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 12

13 STRØGET II BIRKELAND Strøget II sett fra sør/vest Strøget II sett fra sør/vest 13

14 Plan- og fasadetegninger carport Carport 13,3 m 2 Carport Carport Carport Carport Carport Carport Carport Bod Bod 13,6 m 2 13,6 m 2 13,3 m 2 13,6 m 2 13,6 m 2 13,6 m 2 13,3 m 2 5,1 m 2 5,1 m 2 Bod 5 m 2 Bod 5 m 2 Bod 5 m 2 Bod 5 m 2 Bod 5 m 2 Bod 5 m 2 Bod 5 m 2 Bod 5 m 2 fasade MOT sør fasade MOT øst fasade MOT nord fasade MOT vest Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 14

15 SITUASJONSPLAN STRØGET II BIRKELAND FRI Snø Snø B2 B3 f_pi3 f_v5 f_ra2 f_bg4 Snø f_bg3 f_bg2 f_v4 f_pi2 Snø o_ft1 ULDAL B1 f_g1 f_lek1 f_bg1 RV 41 ÅMLI Frisikt 20x4m f_pi1 o_øk o_v1 f_pi4 f_v3 f_ra1 V2 Frisikt 55x6m N o_ft2 SENTRUM V S Ø Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. 15

16 Gevir KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON! PROSJEKT AS Gyldenløves gate 99, 4614 Kristiansand Tlf: Mobil: E-post: