REVESTIEN. Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVESTIEN. Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS"

Transkript

1 Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS

2 - VENNESLA ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert en eventuell innvendig bod. Utvendig bod, terrasse/balkong og eller garasje/carport er ikke inkl. i bruksarealet. BETALINGSBETINGELSER: Forskudd betales med 10% av kjøpesum innen 14 dager etter undertegning av kjøpekontrakt. Selger stiller garanti for innbetalte beløp ihht Bustadsoppføringslova. Renter på forskuddet tilfaller selger. Rest av kjøpesum, 90%, innbetales ved overtakelse. OMKOSTNINGER: Dokumentavgift til staten, 2,5% av tomteverdi, utgjør ca kr ,- pr. bolig. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,- Tinglysingsgebyr for hvert pantedokument kr. 525,- Salgsomkostninger, oppmåling og målebrev tilkommer med ca kr ,- Tilkobling- og månedlig avgift for TV/Bredbånd fra Telenor/ Canal Digital kommer som tillegg. Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer. LIGNINGSVERDI: Ikke fastsatt. Normalt ca 30-40% av boligens verdi. KOMMUNALE AVGIFTER: Kommunale avgifter for vann og kloakk følger Vennesla kommunes, til enhver tid gjeldende, gebyrregulativ. Gebyr for avhenting av avfall følger Vennesla kommunes, til enhver tid gjeldende, gebyrregulativ. Eiendomsskatt påløper året etter ferdigstillelse. Beregningsgrunnlag for eiendomsskatt er pt. ikke fastsatt av Vennesla kommune. Det tas forbehold om endringer i de kommunale skatter og avgifter samt endring av avfallsgebyrer fra Vennesla kommune. SELGER: Agderbygg AS skal selge boligen på Revestein 7 på vegne av Agderbygg Prosjekt AS. Salgsleder Anne Sofie Førde ØVRIGE KJØPSFORHOLD OVERTAKELSE: Ferdigstillelse vil fra entreprenørens side skal være ca 12 mnd etter ferdigstilt betongarbeider. Selger skal varsle boligkjøper om endelig overtakelse ca 2 mnd før innflytting. HEFTELSER: Kopi av grunnboksutskriften kan fås ved henvendelse Agderbygg AS FORBEHOLD / SÆRSKILTE BESTEMMELSER: Det tas forbehold om at det gis igangsettingstillatelse fra Vennesla kommune. Kjøper er kjent med at selgers kontraktmessige leveranse fremkommer av situasjonsplan og plantegninger som følger som vedlegg til kjøpekontrakten. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse hvor det fremkommer elementer som ikke inngår i den kontraktmessige leveransen. Alle opplysninger som fremkommer i salgsmateriell er gitt med forbehold om rett til endringer som måtte bli funnet hensiktsmessig eller nødvendig for å gjennomføre byggeprosjektet. Dette uten å forringe den generelle standard. På plantegninger som følger dette prospektet, kan det inneholde arealavvik i forhold til de mer detaljerte arbeidstegningene. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme sjakter og eller rørføringer som ikke er vist på salgstegningene. Eventuelle avvik i arealer gir ikke kjøper mulighet for å kreve økonomisk kompensasjon fra selger. Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos selger eller av entreprenør ved tidspunkt for produksjonsmøte/møte om endringsarbeider. FELLESKOSTNADER: Ingen felleskostnader er satt opp.

3 DIVERSE: Selger forbeholder seg retten til uten varsel, endre priser og leveringsbetingelser for ue boliger. Alle opplysninger i dette salgsprospekt er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige for gjennomføringen av byggeprosjektet. OVERTAKELSE: Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest vil foreligge senest innen overtagelse av boligen. Kartforretning foretas før boligen overtas av kjøper. KARTFORRETNING: Eiendommen er delt opp slik at hver bolig får eget gårds- og bruksnummer. VELFORENING: Det medfølger en rett og plikt til medlemskap i velforening. LOVVERK: Boligene selges etter Bustadsoppføringslova av 13. juni Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som investor og eller profesjonell. I slike tilfeller vil eiendomshandelen reguleres av Avhendingsloven av 3. juli 1992 nr 93. Bolig der bindende kjøpsavtale inngås etter at prosjektet er ferdigstilt, selges etter avhendingslovens regler. Dette innebærer at eventuell mangelsvurdering ikke kan fravikes til ugunst for en forbrukerkjøper jf. Avhendingsloven 1-2 (2). Eventuelle mangelsvurderinger foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. 3-7 og 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. Avhendingslovens 3-9. Kristiansand ENERGI: Boligen leveres ihht. TEK 10. Energiattest er Orange C

4

5 BYGGEBESKRIVELSE FELLESANLEGG 1. GRUNNARBEID OG UTENOMHUSARBEIDER: Boliger, veier, boder, fundamenter og parkeringsplasser, fundamenteres på fylling med bærelag av grus / stein. Øvrige areal som er berørt i forbindelse med opparbeidelsen planeres. Tun leveres med grus. Teknisk anlegg er prosjektert etter Vennesla kommune sine krav. Grøfter opparbeides med kabler/ledninger for vann/kloakk, elektrisitet, telefon og data. Fiber/bredbånd leveres frem til hver bolig. Boligeier er selv ansvarlig for å bestille abonnement samt månedlige kostnader vedr. TV og bredbåndstilknytning. Telenor er valgt leverandør. 2. MURERARBEID: Gulvene støpes på ferdig planert tomt. Gulvene skal ha armert såle som støpes med kuldebrosperre. Vegger mot terreng leveres som murte vegger med utvendig isolasjon. Byggherre/ forbruker er ansvarlig for avretting av gulvene før legging av gulver eller belegg som har høyere krav til nøyaktighet enn toleranseklasse 3, som er standard. Fundamenter støpes i armert betong. Radonsperre leveres og monteres i støpte gulv for boligareal. Gulv i carport leveres gruset. 3. TØMRER/SNEKKER: Bjelkelag: Bjelkelag leveres etter gjeldende krav. Isolasjon ihht. gjeldene krav. Yttervegger: Yttervegger leveres i henhold til gjeldende regelverk. Kledning leveres som stående dobbelfalset slettpanel behandlet i farge mørk grå. Materialer som er tilpasset på stedet må beises av forbruker etter overtakelse. Yttertak: Takstoler, undertak, duk, sløyfer og lekter. Vindskier og vannbord leveres impregnert. Halvtak på veranda leveres med sperrer, sutak, sløyfer, lekter. Drager leveres impregnert. Som takstein leveres det sorte dobbeltkrum takstein. Gesimser, åpne himlinger kles med 12x120 mm ubeh. furupanel. Vinduer: Vinduer ihht gjeldende forskrifter med vakuumimpregnert karm og ramme, glidehengslet og fast karm. Alle vinduer er godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll. Vinduene leveres grunnet hvitmalte med farge NCS 0502 Y fra fabrikk. Vinduer merket L på tegning er åpningsvinduer. Vinduer merket F er faste og kan ikke åpnes. Listverk/foringer: Foringer og lister leveres i malt MDF. Taklist leveres som 21 x 45 mm med en skygge i alle rom. Dør- og vinduslist leveres som 10 x 58 mm. kombilist i alle rom. Gulvlist leveres i alle rom som type ferdig lakkert eikelist bortsett fra våtrom hvor gulvlister ikke leveres eller monteres. Varmepumpe: 1 stk varmepumpe tilpasset boligens areal plasseres i etasjeskille trapp. Trapp: Trapp leveres i furu utførelse med runde spiler. Trappen leveres med hvitmalte vanger, rekkverk og håndlist. Trinn leveres beiset og lakkert i farge eik. Trappen leveres med åpne trinn. Utvendige dører: Hovedinngangsdører type Andrè leveres grunnet hvitmalt fra fabrikk farge NCS 0502 Y. Balkongdører leveres med brystning ihht. tegning og grunnet hvitmalte med farge NCS 0502 Y fra fabrikk. Himlinger: Som himling mellom etasjene leveres standard gipsplater. Himling mot kaldt tak leveres med elektrikerlekter og standard gipsplater. Dragere i himling leveres som skjulte ståldragere. Innvendige vegger: Vegger mellom boligrom leveres med gipsplater. Bærevegger samt vegger med rørføringer for avløp, leveres isolerte og kledd med gipsplater. Vegger i bad leveres kledd med rupanel og 13 mm gipsplater. Enkelte vegger kan ha avvik mht. tykkelse pga. rørføringer, ventilasjon, etc Innvendige dører:: Dører i boligrom leveres som type Swedoor Easy slette dører, med hvitmalt karm farge NCS 0502 Y og standard vrider i utførelse matt krom. Takterrasse over carport: Terrassedekke leveres papptekket med trykkimpr. platting med ensidig fall mot renne og to vannutkastere og videre nedløp til terreng. Rekkverk i kombinasjon kledning og glass. Det kan bli nivåforskjeller mellom ute og innegulv. Det leveres ingen terrasser på terreng.

6 4. KJØKKEN OG GARDEROBESKAP: Kjøkken- og garderobeinnredning inngår i boligens salgssum ihht egne tegninger. Kjøkken og garderobe leveres ferdig montert og har en uttrekkspris på kr ,- inkl. mva. Hvitevarer og felt mellom over- og underskap er ikke medtatt. Utstyr som har behov for tilkopling til vann, elektrisitet, avløp eller ventilasjon forutsettes plassert som vist på tegning. 5. BALANSERT VENTILASJON/BLIKKENSLAGER: Til boligen leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Takrenner og nedløpsrør leveres i aluminium natur. Alle utvendige beslag leveres i sort utførelse. Taknedløp avsluttes mot terreng. 6. RØRLEGGER: 2 stk frostfri hagevanningskran leveres. En kran mot nord og en kran mot sør. Bad/vask: 1 stk. standard hvitt gulvklosett. 1 stk 60 cm Foss badinett hvit glatt utførelse med speil og lys 1 stk. reduksjonsventil ( kun ved behov ) 1 stk 90 x 90 cm dusjvegg type Space eller tilsvarende inkl. termostat batteri og dusjsett. 1 stk sluk i gulvet til dusj 1 stk opplegg for vaskemaskin. 1 stk utvendig hagekran montert ved inngangsdør og 1 stk hagekran ut fra kjøkken i 2 etg. 1 stk bereder 200 L varmtvannsbereder. Kjøkken: Tilkobling til kjøkkenbenk med forgrening til oppvaskmaskin samt ettgreps svingbart blandebatteri. 1 stk Watersafeventil. Alle innvendige installasjoner leveres etter gjeldene forskrifter. Avstikkere til utstyr isoleres ikke. Installasjonene er dimensjonert etter vanntrykk på 3,5 til 6 kp/cm. Tilkoplinger av annet utstyr er ikke medregnet. 7. ELEKTRIKER: Elektriske anlegg utføres som skjult anlegg i boligrom ihht. NEK Svakstrøminstallasjon: Det leveres elektriske punkt ihht NEK Som punkt regnes: Stikkontakt en-fas t.o.m 25A Fremlegg for bryter Fremlegg for lyspunkt Fremlegg for varmtvannsbereder Fremlegg for varmekabel, varmeovner, varmefolie etc, Fremlegg og tilkobling av termostat for varmekabel Fremlegg til fastmontert utstyr en-fas t.o.m 25A Fremlegg og tilkobling av hovedjordleder Fremlegg og tilkobling av utjevningsjord Rørfremlegg, boks og dekklokk for nettverksuttak Rørfremlegg, boks og dekklokk for antenneuttak Rørfremlegg, boks og dekklokk for telefon Røranlegg for ringeklokke Røranlegg for ringeknapp Fremlegg for fotocelle. Plassering av elektriske punkter skjer i samråd mellom forbruker og leverandør på arbeidstegninger. Det er ikke medregnet noen form for leveranse av lys eller elektriske varmeovner inne i leilighetene. Varmekabler: Hall/tapp U.etg. 17,2 m2 Bad U.etg. 5,5 m2 Data/TV: Det tilrettelegges for fiber til hver bolig fra Telenor. Forbruker er selv ansvarlig for å bestille abonnement. Malerentreprisen, fliser og parkett Leveransen kan leveres av Agderbygg AS mot at egen avtale inngås for flg: Innervegger eks. våtrom behandles til slett vegg og påføres to strøk maling, farge lys antikk. Himlinger i boligrom inkl. våtrom sparkles og males, glans 07. Gulvene i stue/kjøkken og soverommene leveres med 15 mm parkett type Eik Natur eller tilsvarende, type Woodlock. Parketten legges flytende ihht leggeanvisning. Fliser 20x20 cm leveres på gulv i gang/hall. Fliseprisen er beregnet til kr. 150,- pr/m2 inkl. mva. Boder leveres uten form for gulvbelegg. På bad/vaskerom i 1.etg leveres og monteres 20x20 cm fliser på gulv og vegger. For leveransen av fliser er det beregnet en maks flisepris på kr. 150,- pr/m2 inkl. mva. Flisene er beregnet lagt vinkelrett på hverandre. Tak og vegger i carport/bod leveres ubehandlet.

7 Alle endringer i malerentreprisen avtales direkte med malermester eller med Agderbygg AS Leveransen kan leveres for kr ,- inkl. mva. forutsatt at egen tilleggsavtale er inngått. 9. DIVERSE: Vi forbeholder oss retten til å forandre beskrivelsen når det kan benyttes likeverdige eller bedre materialer og konstruksjoner enn beskrevet. Byggevarer leveres ihht. enhver tid gjeldende produktspesifikasjon. Merutgifter i forbindelse med eventuelle særkrav myndighetene stiller til bygningen, samt nye eller en økning av statlige og kommunale avgifter, betales av forbruker. Hvis det er uoverensstemmelse mellom byggebeskrivelse og tegninger, gjelder beskrivelsen. Stiplede arrangementer er ikke inkludert i leveransen. Spesifiseringer som ikke er nevnt i denne byggebeskrivelsen, er heller ikke medregnet. Ved overtakelse plikter forbruker å forsikre boligen. Boligen oppføres i tråd med Tekniske Forskrifter 2010.

8 FASADE SYD FASADE ØST FASADE VEST FASADE NORD Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg.

9 PLAN 1. ETASJE BRA: 54 m 2 KJØKKEN/STUE 49,1 m 2 Ø N S V TERRASSE 45,5 m 2 SOVEROM 6,9 m 2 SOVEROM 12,6 m 2 BAD/VASK 5,5 m 2 SOVEROM 7,0 m 2 PLAN UNDERETASJE BRA: 55 m 2 UTVENDIG BOD: 5 m 2 HALL/TRAPP 17,2m 2 BOD 3,0 m 2 CARPORT 39,6 m 2 BOD 5,0 m 2 SYMBOLFORKLARING Kjøleskap Vaskemaskin/ Tørketrommel Varmtvannsbereder Vask Dusj Balansert ventilasjon Salong Garderobeskap Seng Dør/terrassedør m/ slagretning Kjøkkeninnredning Komfyr Oppvaskmaskin Wc Baderomsinnredning Vaskekum Spisegruppe Skrivebord/ Nattbord Skyvedør Vindu Tegningen er ikke i skala. Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til edringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg.

10 Hellåslia S Ø V N

11 Hellåslia SITUASJONSPLAN N V Ø S Illustrasjon SKÅDA VENNE GS11 GS3 10 GS V15 V1 GS12 G14 V14 AABA_1 PI11 GS1 LEK daa G3 V2 BF daa BF daa BF daa BF daa BF daa BF daa BF daa G2 GS 2 V3 SNØ BF daa BF daa Revestien 25 Revestien 23 Revestien 21 5 prosjekterte eneboliger på Skådane / Hellåsflaten. NB! Ikke i skala. Y BF4-5 Y Revestien daa Y Y Revestien 29 BF daa Y BF daa G1 T BF daa BF daa SNØ BF daa BF daa BF daa L

12 AGDERBYGG AS har dyktige byggmestre og tømrere som sørger for at våre boliger og boligprosjekter blir oppført med høy kvalitet og fagmessig utførelse. AGDERBYGG AS har gjennomført og utviklet en rekke små og store totalprosjekt for private og offentlige byggherrer. AGDERBYGG AS har i egenregi utviklet og bygd mange boligprosjekter, fra eneboligfelt til leilighetsprosjekter. AGDERBYGG AS har en rekke referanseprosjekter som vi gjerne viser våre byggherrer og samarbeidspartnere. Spør gjerne en som har gjennomført et boligprosjekt, stort eller lite, i samarbeid med AGDERBYGG AS. Les mer på GEVIR Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten å forringe den generelle standarden. Perspektivene er av illustrativ karakter og kan avvike fra ferdig bygg. Forøvrig vises det til kjøpekontrakt med gjeldende kontraktstegninger og vedlegg. OTRA Samkom R iks veg 405 G ra nlivegen Norgesplaster Heptekjerrvegen BEVERVEGEN Vennesla sentrum PROSJEKT AS Kontakt Anne Sofie for mer informasjon! Tlf: Mobil: E-post: Gyldenløves gate 99, 4614 Kristiansand

VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS. Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund.

VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS. Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund. VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund. LØNN Lønneslekten (Acer) er en gruppe løvtrær i Såpebærfamilien (Sapindaceae) i ordenen Sapindales. Lønnefamilien ble

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 1 NATUREN SOM NÆRMESTE NABO Kort vei fra byen og sjarmerende plassert i hellingen med utsikt mot idylliske Gillsvann, ligger leilighetsbygget

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE

LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT: EDDAVEIEN 8 0772 OSLO GNR. 27, BNR. 667 KJØPER: Sign. Asker & Bærum Hus AS / Sign. forbruker Side 1 LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT DATO: 15.09.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20.

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20. Innhold Nabolagsprofil 5 rkitektur og omgivelser 7 Inneklima 9 Nærområdet 11 Rekkehus type b 18 Rekkehus type d 20 Romskjema 22 Salgsoppgave 26 5 Nabolagsprofil Transport Bussforbindelse, Spikkestad 0,4

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én

Detaljer

Hillerhøyden/Mathopen

Hillerhøyden/Mathopen Hillerhøyden/Mathopen 17 prosjekterte selveierleiligheter med nydelig sjøutsikt og sol til sen kveld Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1159001 Betegnelse Gnr 129, Bnr 728 Utbygger Lars Jønsson Bolig AS

Detaljer

Kirkebakken BRL Prisliste av 26.11.04 (Rev. 30.03.06) Status Hus Etg. Leil Antall Areal BRA Andel Innskudd Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Kroppanmarka Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Beskrivelse Adresse Kroppanmarka, Turistvegen, 7075 Tiller Matrikkel Gnr. 320, bnr. 244, gnr. 320, bnr. 245,

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh.

Sauda. Brekkeveien, 4200 SAUDA. Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Sauda Brekkeveien, 4200 SAUDA Pris: fra kr. 2.290.000- kr. 3.290.000,- Primærrom: fra ca 86-131 m² Eiendomstype: Prosjektert leiligh. Innhold 04 Kort om prosjektet 06 Informasjon om prosjektet 09 Andre

Detaljer

plantegninger etasjeplaner

plantegninger etasjeplaner vedlegg: nøkkelinfo etasjeplaner plantegninger byggebeskrivelse vedtekter Nøkkelinfo om prosjektet Adresse: Betegnelse: Gnr. 501, Bnr.797 og Gnr.507, Bnr.2353 i Arendal kommune Eier: Galtesund Panorama

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer