KROSSNESTUNET - ÅROS 20 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER I SØGNE VEDLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KROSSNESTUNET - ÅROS 20 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER I SØGNE VEDLEGG"

Transkript

1 KROSSNESTUNET - ÅROS 20 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER I SØGNE VEDLEGG

2 ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert en eventuell innvendig bod. Utvendig bod, terrasse/balkong og eller carport er ikke inkl. i bruksarealet. BETALINGSBETINGELSER: Forskudd betales med 10% av kjøpesum innen 14 dager etter undertegning av kjøpekontrakt. Selger stiller garanti for innbetalte beløp ihht Bustadsoppføringslova. Renter på forskuddet tilfaller selger. Rest av kjøpesum, 90%, innbetales ved overtakelse. OMKOSTNINGER: Dokumentavgift til staten, 2,5% av tomteverdi, utgjør ca kr ,- pr bolig. Tinglysingsgebyr for skjøte kr ,- Tinglysingsgebyr for hvert pantedokument kr ,- Salgsomkostninger, oppmåling og målebrev tilkommer med ca kr ,- Tilkobling og månedlig avgift for TV/Bredbånd fra valgt leverandør kommer som tillegg. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer. LIGNINGSVERDI: Ikke fastsatt. Normalt ca 30-40% av boligens verdi. KOMMUNALE AVGIFTER: Kommunale avgifter for vann og kloakk følger Søgne kommunes, til en hver tid gjeldende gebyrregulativ. Gebyr for avhenting av avfall følger Avfall Sørs, til en hver tid gjeldende gebyrregulativ. Eiendomsskatt på 2 promille, av skattbart beløp, påløper etter ferdigstillelse av boligen. Beregningsgrunnlag for eiendomsskatt er pt. ikke fastsatt av Søgne kommune. Det tas forbehold om endringer i de kommunale skatter og avgifter samt endring av avfallsgebyrer fra Avfall Sør. FELLESKOSTNADER: Felles driftsutgifter betales forholdsmessig av den enkelte leilighetseier i forhold til sameiebrøken. Slike driftsutgifter kan være snømåking, stell av grøntarealer, vaktmester, renhold, avfallshåndtering, forretningsførsel, forsikring av bygg, felles strøm, vedlikehold, honorarer til styre, etablering av styre, og lignende. Felleskostnader er stipulert til ca kr 175,- pr. m 2 BRA pr. år. Endelig fellesutgift vil bli satt opp av forretningsfører og sameiets styre ved overtakelse. SELGER: Agderbygg AS skal selge leilighetene på Krossnestunet-Åros. Salgsleder Svein Engedal tlf / , vil være ansvarlig for salget. ØVRIGE KJØPSFORHOLD OVERTAKELSE: Ferdigstillelse vil fra entreprenørens side være ca 12 mnd etter ferdigstilt betongarbeider. Selger skal varsle boligkjøper om endelig overtakelse ca 2 mnd før innflytting. HEFTELSER: Kopi av grunnboksutskriften kan fås ved henvendelse Agderbygg AS FORBEHOLD / SÆRSKILTE BESTEMMELSER: Det tas forbehold om at det gis igangsettingstillatelse fra Søgne kommune. Kjøper er kjent med at selgers kontraktmessige leveranse fremkommer av situasjonsplan og plantegninger som følger som vedlegg til kjøpekontrakten. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse hvor det fremkommer elementer som ikke inngår i den kontraktmessige leveransen. Det tas forbehold om at Husbanken godkjenner boligene og gir grunnlån. Alle opplysninger som fremkommer i salgsmateriell er gitt med forbehold om rett til endringer som måtte bli funnet hensiktsmessig eller nødvendig for å gjennomføre byggeprosjektet. Dette uten å forringe den generelle standard. På plantegninger som følger dette prospektet, kan det inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte arbeidstegningene. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme sjakter og eller rørføringer som ikke er vist på salgstegningene. Tegninger i målestokk kan fås utlevert hos selger eller av entreprenør ved tidspunkt for produksjonsmøte/møte om endringsarbeider. DIVERSE: Selger forbeholder seg retten til uten varsel, endre priser og leveringsbetingelser for usolgte boliger. Alle opplysninger i dette salgsprospekt er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige for gjennomføringen av byggeprosjektet. 2

3 OVERTAKELSE: Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest vil foreligge senest innen overtagelse av boligen. Kartforretning og seksjonering foretas før boligen overtas av kjøper. KARTFORRETNING: Eiendommen skal deles opp slik at hver bolig får felles gårds- og bruksnummer og eget seksjonsnummer. VELFORENING: Det medfølger en rett og plikt til medlemskap i velforening. ENERGI: Boligen leveres ihht. TEK 10 og med Husbankens skjerpede tiltakspakke for energi og miljø. Energiattest er Orange C LOVVERK: Boligene selges etter Bustadsoppføringslova av 13. juni Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som investor og eller profesjonell. I slike tilfeller vil eiendomshandelen reguleres av Avhendingsloven av 3. juli 1992 nr 93. Bolig der bindende kjøpsavtale inngås etter at prosjektet er ferdigstilt, selges etter avhendingslovens regler. Dette innebærer at eventuell mangelsvurdering ikke kan fravikes til ugunst for en forbrukerkjøper jf. Avhendingsloven 1-2 (2). Eventuelle mangelsvurderinger foretas etter avhendingslovens alminnelige regler, jf. 3-7 og 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til avhendingsloven 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. Avhendingslovens 3-9. Kristiansand

4 BYGGEBESKRIVELSE FELLESAREALER Grunnarbeid og utomhusarbeider Boliger, veier, boder, fundamenter og parkeringsplasser, fundamenteres på fylling med bærelag av grus / stein. Øvrige areal som er berørt i forbindelse med opparbeidelsen jordklees og tilsåes med gressfrø. Internveier, plass for parkeringsplasser asfalteres. Teknisk anlegg er prosjektert etter Søgne kommune sine krav. Grøfter opparbeides med kabler/ledninger for vann/ kloakk, elektrisitet, telefon og data. Bredbånd leveres frem til hver bolig. Boligeier er selv ansvarlig for tilknytningsavgift abonnement og månedlige kostnader vedr. TV og bredbåndstilknytning. Elektrisk anlegg I utvendig bod blir det montert 1 stk. lampe med bryter. Sameiet blir abonnent og hver leilighet betaler for sin del av fellesstrøm. Rørleggerarbeid Til hagevanning leveres 2 stk felles kraner til hvert bygg. Boder Til hver leilighet leveres en utvendig kald bod på ca 5 m². Bodene plasseres i forbindelse med boligenes parkeringsplasser og i henhold til bebyggelsesplan. Carporter Carport leveres til hver leilighet og er inklusive i salgspris med kr ,- Felles trapperom Innvendig trapp til boligene leveres som standard åpen trapp i tre, med hvitmalte vanger og runde spiler. Håndrekke leveres malt sort. Inntrinn leveres med belegg. leilighetene Murerarbeid Gulvene støpes på ferdig planert tomt. Gulvene skal ha armert såle som støpes med kuldebrosperre. Forbruker er ansvarlig for avretting av gulvene før legging av gulver eller belegg som har høyere krav til nøyaktighet enn toleranseklasse 3, som er standard. Fundamenter støpes i armert betong. Bygg med underetasje vil få en bakvegg mot terreng. Denne bakveggen støpes i armert betong, med utvendig isolasjon. Radonsperre leveres og monteres. Toløps elementpipe, eksempel Leca, med tilluft leveres. Pipe pusses og males i lys farge. Tømrer/snekker Bjelkelag Bjelkelag mellom leilighetene og mot loft leveres etter gjeldende krav. På kaldt uinnredet loft er det ingen form for innredning, verken gulv, vegger eller himling. Isolasjon og vindtetting mot kaldt loft leveres ihht. gjeldene krav. Yttervegger Yttervegger leveres i henhold til gjeldende regelverk. Kledning leveres som stående eller liggende kledning, grunnet i farge hvit. Kledning må påføres toppstrøk etter overtakelse av forbruker. Materialer som er tilpasset på stedet må behandles av forbruker. Yttertak Sorte betongtakstein, steinlekter, sløyfer, undertak, sperrer event. takstoler. Vindskier og vannbord leveres impregnert. Vinduer Vinduer leveres etter gjeldene krav med energiglass, vakumimpregnert karm og ramme, glidehengslet og fast karm. Alle vinduer er godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll. Gjennomgående sprosser leveres ifølge tegning. Vinduene leveres grunnet hvitmalte med farge NCS 0502 Y fra fabrikk. Vinduer merket L på tegning er åpningsvinduer. Vinduer merket F er faste og kan ikke åpnes. Listverk/foringer Foringer og lister leveres i malt MDF. Taklist leveres som 21 x 45 mm med enkel skygge i alle rom. Dør- og vinduslist leveres som 12 x 58 mm kombilist i alle rom. Gulvlist leveres i alle rom som type ferdig lakkert eikelist bortsett fra våtrom hvor gulvlister ikke leveres eller monteres. 4

5 Utvendige dører Hovedinngangsdører leveres som type André fra Gilje, hvitmalt fra fabrikk farge NCS 0502 Y. Balkongdører leveres med brystning ihht. tegning og grunnet med hvitfarge NCS 0502 Y fra fabrikk. Himlinger Himling mellom boligene leveres som standard lydhimling med hvitmalte gipsplater. Himling mot kaldt uinnredet loft leveres med elektrikerlekter og standard hvitmalte gipsplater. Til kaldt uinnredet loft leveres sammenleggbar loftstrapp montert i bod eller soverom. Loft leveres uisolert og er ikke innredet. Rommene bad og bad/vaskerom, bod, og hall kan leveres med noe lavere romhøyde grunnet rørføringer for balansert ventilasjon. Innvendige vegger Vegger mellom boligrom leveres med malte gipsplater i standard NCS farge. Bærevegger samt vegger med rørføringer for avløp, leveres isolerte og kledd med malte gipsplater i standard farge. Vegger i bad/vaskerom leveres kledd med standard hvit flisemønstret baderomspanel type Fortissimo Design F HG White Tile. Enkelte vegger kan ha avvik i forhold til tegninger mht. tykkelse pga. rørføringer, ventilasjon, etc. Innvendige dører Dører i boligrom leveres som tette hvite slette dører type Easy fra Swedoor, med hvitmalt karm farge NCS 0502 Y og standard vrider i utførelse matt krom. Balkong /terrasse Terrasse på bakkeplan leveres uten rekkverk. Balkong leveres med trykkimpregnerte bjelker og søyler/dragere samt trykkimpregnert terrassebord type tretett. Rekkverk leveres med stående spiler/bord og håndlist i trykkimpregnert virke. Kjøkken og garderobeskap Kjøkken- og garderobeinnredning inngår i leilighetens salgssum med kr , inkl mva, levering og montering. Hvitevarer og felt mellom over- og underskap er ikke medtatt. Det er ikke mulig å flytte på utstyr som har behov for tilkopling til vann, elektrisitet, avløp eller ventilasjon. Balansert ventilasjon/blikkenslager Til leilighetene leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Rommene bad og bad/vaskerom, bod, og hall kan leveres med noe lavere romhøyde grunnet rørføringer for balansert ventilasjon. Takrenner og nedløp leveres i aluminium natur. Nedløp blir avsluttet over terreng. Alle utvendige beslag leveres i hvit utførelse. Rørlegger Bad På bad og bad/vaskerom leveres 1 stk. std. hvit toalett 1 stk. 60 cm hvit slett baderomsseksjon m/vask type Foss Badinett 1 stk. 90x90 cm dusjkabinett Eurovisjon hvit m/klart herdet glass 1 stk. vann og avløp for vaskemaskin 120 l VVB, plasseres i kjøkkenbenk 1 stk. reduksjonsventil ( kun ved behov ) 1 stk. rør i rør-skap 1 stk. sluk i gulvet for dusj Kjøkken Tilkobling til kjøkkenbenk med forgrening til oppvaskmaskin samt ettgreps svingbart blandebatteri. Alle innvendige installasjoner leveres etter gjeldene forskrifter. Avstikkere til utstyr isoleres ikke. Installasjonene er dimensjonert etter vanntrykk på 3,5 til 6 kp/cm. Tilkoplinger av annet utstyr er ikke medregnet. Elektriker Elektriske anlegg utføres som skjult anlegg i boligrom ihht. NEK Svakstrøminstallasjon: Det leveres elektriske punkt ihht NEK Som punkt regnes: Stikkontakt en-fas t.o.m 25A Fremlegg for bryter Fremlegg for lyspunkt Fremlegg for varmtvannsbereder Fremlegg for varmekabel, varmeovner, varmefolie etc, Fremlegg og tilkobling av termostat for varmekabel Fremlegg til fastmontert utstyr en-fas t.o.m 25A Fremlegg og tilkobling av hovedjordleder Fremlegg og tilkobling av utjevningsjord Rørfremlegg, boks og dekklokk for nettverksuttak Rørfremlegg, boks og dekklokk for antenneuttak Rørfremlegg, boks og dekklokk for telefon Røranlegg for ringeklokke Røranlegg for ringeknapp Fremlegg for fotocelle. 5

6 Plassering av elektriske punkter skjer i samråd mellom forbruker og leverandør på arbeidstegninger. Det er ikke medregnet noen form for leveranse av lys eller elektriske varmeovner inne i leilighetene. Det må være lik utebelysning ved hovedinngangsdør for alle boliger. Til felles gang/trapp leveres belysning. Det blir egen strømmåler med tilhørende abonnement for bod og fremtidige carporter. Sameiet er ansvarlig for utgiftene for strømforbruket i alle fellesarealer. Utgiftene fordeles til den enkelte eier etter sameiebrøken av sameiet. Data/TV: Hver boligkjøper tar selv kontakt med prosjektets valgte leverandør og bestiller og bekoster ønsket løsning. Varmekabler: Alle bad leveres med støpt gulv, varmekabler og membran. Boligene som har støpt gulv på grunn leveres i tillegg med varmekabler i stue / kjøkken og gang/hall. Til fellesgang/trapp leveres varmekabel i støpt gulv. Malerentreprisen, fliser og parkett: Alle innervegger unntatt våtrom leveres med malte gipsplater i standard farge Gulvene i stue/kjøkken, soverommene og hall leveres med 15 mm parkett type eik natur el. tilsvarende type Woodloc. Parketten legges flytende ihht. leggeanvisning På bad leveres og legges fliser på gulv med oppkant. Maks flisepris kr 150,- pr. m² inkl. mva Listverk leveres malt hvitt fra fabrikk. Listverket leveres ikke flikket etter montering I innvendig bod leveres standard belegg til gulv Pusset pipe males hvit Ovner: Det leveres peisovn inkludert i salgspris. Det er ennå ikke avklart type og modell. Belysning i boligen: Denne entreprisen er ikke medregnet i leveransen. Diverse: Vi forbeholder oss retten til å forandre beskrivelsen når det kan benyttes likeverdige eller bedre materialer og konstruksjoner enn beskrevet. Byggevarer leveres ihht. enhver tid gjeldende produktspesifikasjon. Merutgifter i forbindelse med eventuelle særkrav myndighetene stiller til bygningen, samt nye eller en økning av statlige og kommunale avgifter, betales av forbrukeren. Hvis det er uoverensstemmelse mellom byggebeskrivelse og tegninger, gjelder beskrivelsen. Stiplede arrangementer er ikke inkludert i leveransen. Spesifiseringer som ikke er nevnt i denne byggebeskrivelsen, er heller ikke medregnet. Ved overtakelse plikter forbruker å forsikre innbo. Boligen er forsikret av entreprenør i byggetiden. Hver forbruker står fritt til å velge forsikringsselskap for innboforsikring. Bygningen må forsikres under ett, og senest etter avholdt overtakelse og er sameiet sitt ansvar. Fellesarealer er felles eie og drift- og vedlikeholdsutgifter fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken. Det tas forbehold om endelig godkjenning av byggesøknad og eventuelle endringer som kreves av Søgne kommune. Det tas forbehold om at Husbanken godkjenner boligene og gir tilsagn for innsendte søknad om grunnlån. Boligen oppføres i tråd med Tekniske Forskrifter

7 Bygg B2 sett fra nord-øst Krossnestunet sett fra syd 7

8 Denne tegningen viser seksjon 4 og 8. Leilighet U etasje B1 og B2 BRA: 74 m 2 Fellesareal gang/trapp: 18,6 m 2 Terrasse/balkong: 7 m 2 Bad 5,7 m 2 12,3 m 2 7,3 m 2 Gang 8,8 m 2 Gang/trapp 18,6 m 2 SYMBOLFORKLARING Bod 3,1 m 2 Vask Wc Dør/terrassedør m/ slagretning TV Kjøkken 10,3 m 2 Dusj Vindu Salong Balansert ventilasjon Vaskekum Vaskemaskin/ Tørketrommel Spisegruppe Pipe Skrivebord/ Nattbord Stue 17 m 2 Garderobeskap Oppvaskmaskin Seng Komfyr Skyvedør Kjøleskap Baderomsinnredning Varmtvannsbereder Kjøkkeninnredning Forslag til plassering av garderobe Snusirkel livsløpsstandard Terrasse/balkong 7 m 2 Uteplass Mulighet for vegg og dør 8

9 Denne tegningen viser seksjon 3 og 7. Leilighet U etasje B1 og B2 BRA: 74 m 2 Fellesareal gang/trapp: 18,6 m 2 Terrasse/balkong: 7 m 2 Bad 5,7 m 2 12,3 m 2 Gang/trapp 18,6 m 2 Gang 8,8 m 2 7,3 m 2 Bod 3,1 m 2 Kjøkken 10,3 m 2 Stue 17 m 2 Terrasse/balkong 7 m 2 9

10 Denne tegningen viser seksjon 2 og 6. Leilighet 1 etasje B1 og B2 BRA: 74 m 2 Fellesareal gang/trapp: 19 m 2 Terrasse/balkong: 7 m 2 Bad 6,0 m 2 13,4 m 2 7,3 m 2 Gang 8,8 m 2 Gang/trapp 19 m 2 Bod 3,1 m 2 Kjøkken 10,3 m 2 Stue 17 m 2 Terrasse/balkong 7 m 2 10

11 Denne tegningen viser seksjon 1 og 5. Leilighet 1 etasje B1 og B2 BRA: 74 m 2 Fellesareal gang/trapp: 19 m 2 Terrasse/balkong: 7 m 2 Bad 6,0 m 2 13,4 m 2 Gang/trapp 19 m 2 Gang 8,8 m 2 7,3 m 2 Bod 3,1m 2 Kjøkken 10,3 m 2 Stue 17 m 2 Terrasse/balkong 7 m 2 11

12 Fasadetegninger B1 og B2 Seksjon 2 og 6 Seksjon 1 og 5 Seksjon 4 og 8 Seksjon 3 og 7 fasade MOT nord-vest fasade MOT syd-vest fasade MOT syd-øst fasade MOT nord-øst 12

13 B B3 5 B B B Korssnestunet sett fra øst Bygg B3 og B4 sett fra vest 13

14 Denne tegningen viser seksjon 10, 14 og 18. Leilighet 1 etasje B3, B4 og B5 BRA: 74 m 2 Fellesareal gang/trapp: 19 m 2 Terrasse/balkong: 7 m 2 Bad 6,0 m 2 13,4 m 2 7,3 m 2 Gang 8,8 m 2 Gang/trapp 19 m 2 SYMBOLFORKLARING Bod 3,1 m 2 Vask Wc Dør/terrassedør m/ slagretning TV Kjøkken 10,3 m 2 Dusj Vindu Salong Balansert ventilasjon Vaskekum Vaskemaskin/ Tørketrommel Spisegruppe Pipe Skrivebord/ Nattbord Stue 17 m 2 Garderobeskap Oppvaskmaskin Seng Komfyr Skyvedør Kjøleskap Baderomsinnredning Varmtvannsbereder Kjøkkeninnredning Forslag til plassering av garderobe Snusirkel livsløpsstandard Terrasse/balkong 7 m 2 Uteplass Mulighet for vegg og dør 14

15 Denne tegningen viser seksjon 9, 13 og 17. Leilighet 1 etasje B3, B4 og B5 BRA: 74 m 2 Fellesareal gang/trapp: 19 m 2 Terrasse/balkong: 7 m 2 Bad 6,0 m 2 13,4 m 2 Gang/trapp 19 m 2 Gang 8,8 m 2 7,3 m 2 Bod 3,1 m 2 Kjøkken 10,3 m 2 Stue 17 m 2 Terrasse/balkong 7 m 2 15

16 Denne tegningen viser seksjon 12, 16 og 20. Leilighet 2 etasje B3, B4 og B5 BRA: 74 m 2 Fellesareal gang/trapp: 19 m 2 Terrasse/balkong: 7 m 2 Bad 6,0 m 2 13,4 m 2 7,3 m 2 Gang 8,8 m 2 Gang/trapp 19 m 2 Bod 3,1 m 2 Kjøkken 10,3 m 2 Stue 17 m 2 Terrasse/balkong 7 m 2 16

17 Denne tegningen viser seksjon 11, 15 og 19. Leilighet 2 etasje B3, B4 og B5 BRA: 74 m 2 Fellesareal gang/trapp: 19 m 2 Terrasse/balkong: 7 m 2 Bad 6,0 m 2 13,4 m 2 Gang/trapp 19 m 2 Gang 8,8 m 2 7,3 m 2 Bod 3,1m 2 Kjøkken 10,3 m 2 Stue 17 m 2 Terrasse/balkong 7 m 2 17

18 Fasadetegninger B3, B4 og B5 Seksjon 12, 16 og 20 Seksjon 11, 15 og 19 Seksjon 10, 14 og 18 Seksjon 9, 13 og 17 fasade MOT nord-vest fasade MOT syd-vest fasade MOT syd-øst fasade MOT nord-øst 18

19 SITUASJONSPLAN KROSSNESTUNET SØGNE N V Ø S 19

20 Gevir KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON! PROSJEKT AS Gyldenløves gate 99, 4614 Kristiansand Tlf: Mobil: E-post:

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert en eventuell innvendig bod. Utvendig

Detaljer

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser husnummer, leilighetsnummer, etasje og bruksareal i hver leilighet.

Detaljer

VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS. Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund.

VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS. Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund. VEDLEGG 7 HUSBANKFINANSIERTE REKKEHUS Nærme sjøen. Nærmere skogen. Midt i Randesund. LØNN Lønneslekten (Acer) er en gruppe løvtrær i Såpebærfamilien (Sapindaceae) i ordenen Sapindales. Lønnefamilien ble

Detaljer

REVESTIEN. Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS

REVESTIEN. Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS Enebolig med carport på toppen av Heptekjerr PROSJEKT AS - VENNESLA ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert

Detaljer

KUHOLMSVEIEN 46. Eksklusiv tomannsbolig

KUHOLMSVEIEN 46. Eksklusiv tomannsbolig GEVIR 35880 Eksklusiv tomannsbolig AGDERBYGG AS har dyktige byggmestre og tømrere som sørger for at våre boliger og boligprosjekter blir oppført med høy kvalitet og fagmessig utførelse. AGDERBYGG AS har

Detaljer

SENTRU SENTRUMSVEGEN VEGEN SENTRUM VEGEN. 18 SELVEIERLEILIGHETER i solvendt boligblokk

SENTRU SENTRUMSVEGEN VEGEN SENTRUM VEGEN. 18 SELVEIERLEILIGHETER i solvendt boligblokk SENTRUMSVEGEN SENTRUMS VEGEN 2 SENTRU VEGEN SENTRUM 18 SELVEIERLEILIGHETER i solvendt boligblokk 1 2 Når du setter pris på moderne fasiliteter og sentral beliggenhet. 18 selveierleiligheter etter topp

Detaljer

PERSHEIA 36-38 10 selveierleiligheter i idylliske Mandal

PERSHEIA 36-38 10 selveierleiligheter i idylliske Mandal 10 selveierleiligheter i idylliske Mandal MANDAL BYGG AS Stue, Persheia 36-38. PERSHEIA 36-38 10 Selveierleiligheter i idylliske Mandal Størrelser fra 66 74m 2 Livsløpsstandard Husbankfinansiering Egen

Detaljer

18 husbankfinansierte selveierleiligheter i Mandal VEDLEGG

18 husbankfinansierte selveierleiligheter i Mandal VEDLEGG FRØYSLANDsgården 18 husbankfinansierte selveierleiligheter i Mandal VEDLEGG ØKONOMI risliste Det er utarbeidet en prisliste som viser leilighetsnummer, etasje og bruksareal i hver leilighet. Leilighetsareal

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... ENEBOLIGER I KJEDE HANGARGATEN SKIPSBYGGERGATEN NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL nyevestnes.no En ny bydel tar form... NYE VESTNES i Mandal består av nye, moderne og funksjonelle boliger

Detaljer

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no 15 moderne leiligheter TORVMOEN www.torvmoen.no 2 Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. GODE HJEM MIDT I SØGNE Vår visjon med Torvmoen har

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... 0 HANGARGATEN NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL nyevestnes.no En ny bydel tar form... NYE VESTNES i Mandal består av nye, moderne og funksjonelle boliger med takterrasser, småbåthavn,

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... 17 SELVEIERLEILIGHETER HANGARGATEN 29 NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL VESTNES FØR På slutten av 1800-tallet drev Lord Salvesen Vestnes Gård som var et mønsterbruk med grisehus, fjøs

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet

EIDET, JUSTNESHALVØYA. Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet EIDET, JUSTNESHALVØYA Fire lekre eneboliger med flott utsikt over Gillsvannet Eneboligene ligger på Justneshalvøya kanskje Kristiansands mest familievennlige område? Boligene har nydelig beliggenhet i

Detaljer

Lune leiligheter midt på Flekkerøy

Lune leiligheter midt på Flekkerøy Lune leiligheter midt på Flekkerøy Folk som allerede bor på Flekkerøy ynder å kalle hjemstedet sitt Kristiansands best bevarte friluftshemmelighet. Her finnes rundt 4000 mål med tur- og friluftsområder

Detaljer

fosslia hageby - ditt hverdagsparadis 1. BYGGETRINN MIDT-NORGE

fosslia hageby - ditt hverdagsparadis 1. BYGGETRINN MIDT-NORGE fosslia hageby 1. BYGGETRINN - ditt hverdagsparadis MIDT-NORGE - ditt hverdagsparadis - ditt hverdagsparadis 3 - for deg og dine Innhold Utbygger side 5 10 gode grunner side 9 Tilvalg side 11 Om prosjektet

Detaljer

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

Fyllingsdalen/Krohnehagen 34 Seniorboliger 300 meter fra Oasen.

Fyllingsdalen/Krohnehagen 34 Seniorboliger 300 meter fra Oasen. Fyllingsdalen/Krohnehagen 34 Seniorboliger 300 meter fra Oasen. LARS JØNSSON BOLIG AS Krohnehagen Fyllingsdalen- 34 Seniorboliger 300 meter fra Oasen. Rolige og fine omgivelser med gode sol- og utsiktsforhold

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt

BYGGETRINN 1. Bo sentralt lev enkelt BYGGETRINN Bo sentralt lev enkelt ILLUSTRASJON PROSJEKTET BO SENTRALT OG LEV ENKELT I MANDAL AMFI Prosjektet ligger midt i Mandal sentrum, ved bredden av idylliske Mandalselva, og består av totalt leiligheter

Detaljer

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no

Sentralt på Kampen BRINKEN 63. 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park. www.brinken63.no Sentralt på Kampen BRINKEN 63 24 moderne leiligheter beliggende rett ved Kampen park www.brinken63.no Kampen Park Brinken 63 *Kampen Park Hyggelige Kampen Brinken 63 ligger i en stille sidegate rett ved

Detaljer

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka.

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA Kapteinslia, Sjøhagen Nå lanseres første byggetrinn

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART FORELØPIGE FASADER BYGG D, E OG F (med forbehold om endringer) KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én

Detaljer

1. byggetrinn 24 leiligheter

1. byggetrinn 24 leiligheter 1. byggetrinn 24 leiligheter INNHOLD Nytt møter gammelt side 3 Velkommen side 5 Området side 7 lanoversikt side 9 lantegninger side 10 Leveringsbeskrivelse side 35 Kjøpsbetingelser side 38 2 OUTZEN STRØKET

Detaljer