REACH Byggevareforordningen TEK SAK Forskrifter NS-standarder BREEAM BIM FDV mm.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REACH Byggevareforordningen TEK SAK Forskrifter NS-standarder BREEAM BIM FDV mm."

Transkript

1 REACH Byggevareforordningen TEK SAK Forskrifter NS-standarder BREEAM BIM FDV mm. Vi gir deg dokumentasjonen du trenger - automatisk ved bestilling! - levert av cobuilder

2 Neumann gir deg muligheter... Vår hovedfokus er mot den profesjonelle delen av byggebransjen. Med gode logistikkløsninger og erfarne selgere med høy produktkunnskap, gir vi trygghet til ditt byggeprosjekt. Vi er stolte av å være en bedrift som har lange tradisjoner og hvor kvalitet i alle ledd er viktig. Som kunde av Neumann har du - fast kontaktperson med kompetanse og erfaring - tilgang til vår E-handelsløsning - tilbud om temakvelder og fagtreff - tilbud om opplæring og kurs - tilgang til et stort utvalg av varer på lager Vi stiller høye krav til oss selv, og er hele tiden i utvikling for å tilby deg som kunde en leverandør det skal være en fordel å handle med. Vi vil med denne brosjyren, sette fokus på hvordan din hverdag kan bli enklere og gi deg bedre tid til det som er viktigst for deg. Myndighetene stiller strenge krav og retningslinjer for hvordan du som byggherre, prosjekterende eller utførende aktør i Bygg- og Anleggsnæringen skal dokumentere miljø- og helsefarlige produkter. Det er mange lover, regler og retningslinjer å forholde seg til og det er ikke alltid like lett å følge med og til enhver tid være oppdatert med hva som gjelder. Dette er litt av bakgrunnen for at det har blitt utviklet et elektronisk verktøy som hjelper deg med å oppfylle myndighetenes krav om og samle inn lovpålagt informasjon/dokumentasjon om produktene som brukes i dine prosjekter. Systemet heter ProductXchange og leveres av cobuilder. Som kunde hos Neumann, kan vi tilby vi deg et fullintegrert handelssystem som automatisk leverer dokumentasjonen du trenger - alltid oppdatert! Vi hjelper deg gjerne med å ta dette verktøyet i bruk.

3 ProductXchange er utviklet for å løse utfordringer innenfor kjemikaliehåndtering og innsamling av produktdokumentasjon for produkter i Norge og Europa. ProductXchange er et felles elektronisk bransjesystem for distrbusjon og innsamling av sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger, miljødokumentasjon mm. Hvorfor bruke ProductXchange? Utviklingen av ProductXchange er gjort i nært samarbeid med bransjen selv, og hjelper deg med å; Oppfylle lov- og kundekrav Gjennomføre risiko- og substitusjonsvurderinger Opprettelse av Stoffkartotek på prosjekt/brukersted Oversikt over all kjemikaliebruk i din bedrift Distribusjon mellom aktører Produktdokumentasjon - Ytelseserklæring og monteringsanvisning Miljødokumentasjon Restriksjonslisten SAK CE-merking REACH HMS Forskrift om utførelse av arbeid Risikovurdering EPD Teknisk godkjenning Monteringsanvisninger EU-regler BIM SIN-listen EØS-vareloven TEK Bærekraftighet BREEAM Bedriftssertifisering Produktegenskaper Stoffkartotek Leveringsplikt Produksjonskontroll Miljøgifter PRODOK Byggevareforordningen Risikovurdering Krav til byggverk Sikkerhetsdatablad Utførende Miljø A20-listen Prosjekterende Ytelseserklæring Kjemikalier Godkjenningslisten

4 Slik registrerer du deg som bruker: 1. direkte Gå til og klikk på knappen i menyen på høyre side som heter ProductXchange, eller gå til registrering her. Registrer ny bedrift Enkel registrering og oppstart. Bli bruker i løpet av få minutter

5 Som ny bruker, må man registrere det første prosjektet ved å klikke på fanen Brukersted og deretter knappen OPPRETT BRUKERSTED 2. Opprett brukersted Logg inn og opprett et brukersted (prosjekt) Brukersted ID (prosjektnummer) bør helst bestå av tall. Inviter Neumann som bedrift.

6 For at du skal kunne ta del i vår integrasjonsløsning der all dokumentasjon legges automatisk inn i ditt prosjekt må du legge til Neumann som vareleverandør. På den måten er du sikret at dokumentasjonen du trenger følger med varene når du handler hos oss. 3. Inviter Neumann som bedrift Klikk på knappen INVITER BEDRIFT når du er inne på brukerstedet, søk opp Neumann og legg til brukersted. Du har nå valgt Neumann som leverandør til ditt prosjekt. Trenger du hjelp? - kontakt oss gjerne: cobuilder As, tlf.: Andre Sundberg, e-post: Neumann Bygg As - din kontaktperson hos oss vil gi deg veiledning.

7 - et multiverktøy Det mange ting man skal ta hensyn til når man er byggherre, prosjekterende eller utførende aktør i Bygg og Anleggsnæringen. Det Europeiske systemet ProductXchange er utviklet for å løse utfordringer innenfor kjemikaliehåndtering og innsamling av produktdokumentasjon for produkter i Norge og Europa. I ProductXchange kan aktørene enkelt distribuere og samle inn sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger, miljødokumentasjon mm. I verktøyet har man stoffkartotek som viser om produkter inneholder stoffer på EUs stofflister, nasjonale myndighetslister, og om det bør substitusjonsvurderes. REACH-forordningen Ytterligere innstramninger fra 31. mai 2013 REACH erstattet i 2007 norske lover og forskrifter som gjaldt kjemikalielovgivning. Det viktigste «dokumentet» i REACH er et Sikkerhetsdatablad (SDS), dette skal følge et merkepliktig kjemikalie. Innholdet i et SDS øker og blir mer innfløkt, noe som setter større krav til bedriftene i forhold til å forstå hva innholdet består av. Nytt er det også at man på stoffer og stoffblandinger (f.eks. maling) på enkelte produkter vil motta ett eller flere eksponeringsscenarier som enten kan innarbeides i SDS eller som legges ved som vedlegg, da er det et extended Safety Data Sheet (esds). Men en rekke krav hjemles også i byggherreforskriften, forskrift om utførelse av arbeid, forskrift om tiltaks og grense-verdier, produktkontrolloven mfl. Dette setter strenge krav til bl.a. risikovurdering og substitusjon. Det er også nå en rekke ulike lister å forholde seg til som f.eks. begrensningslisten, autorisasjonslisten, kandidatlisten, SINlisten og Prioritetslisten. Alle disse listene ligger i ProductXchange og man vil enkelt se om et produkt inneholder et stoff på en av disse listene. Endringer i Tekniske krav til byggverk (TEK) 1. januar 2014 trådte den nye byggevareforordningen i kraft i Norge, og den vil være styrende for hvilke krav som settes til produkter i byggverk gjennom TEK (Byggteknisk forskrift) og SAK (Forskrift om saksbehandling i byggesaker). Dette vil igjen påvirke krav til byggherre, prosjekterende og utførende aktører som får ansvaret for å dokumentere produkter, moduler og prefabrikkerte enheter. Det er viktig å huske på at det er TEK som setter de nasjonale krav til bruk av produkter i byggverk, og som fastsetter ytelseskravene i Norge. Utførende er også ansvarlig for at gjeldende anvisning for innbygging og montasje foreligger for de produkter som anvendes. Bakgrunnen for endringene i TEK er den nye Byggevareforordningen som ble gjeldende i Norge fra 1. januar Her stilles det strengere krav til produktdokumentasjon av byggevarer og nye krav til hvordan dokumentasjonen skal distribueres. Det nye dokumentet Ytelseserklæring skal gjøres tilgjengelig for kjøper av byggevaren, sammen med (monterings) anvisninger og sikkerhetsinformasjon. For mer informasjon om dette, se Byggevareforordningen vil i så måte gjøre det enklere å få tak i produktdokumentasjon, og dermed hjelpe byggherre, prosjekterende, og utførende med å tilfredstille forskriftskrav. BREEAM og miljødokumentasjon I BREEAM NOR, den norske tilpasningen av BREEAM, er det krav om å dokumentere at byggevarer har lav miljøbelastning, at emisjonskrav tilfredsstilles og at det er fravær av verstingstoffer i produktene. Sjekkliste A 20 er basert på Miljødirektoratets verstingstoffliste som viser hvilke stoffer som kan forekomme i ulike produkttyper. Fravær av disse stoffene skal dokumenteres ved hjelp av én av følgende dokumenttyper: Svanen/Blomsten, Sintef Teknisk Godkjenning (datert f.o.m ), EPD med oppgitt kjemikalieinnhold, eller en egenerklæring fra produsent. For å doku mentere lav miljøbelastning oppfordres bruk av produkter som har miljømerket Svanen/ Blomsten. Tilfredsstillelse av emisjonskrav kan gjøres gjennom sertifiseringsordninger som f.eks. M1 og Emicode. Etterspørselen av BREEAMdokumentasjon er sterkt økende i Norge, og ved bruk av ProductXchange vil du spare mye tid på innsamling av denne dokumentasjonen. Systemet har produkter som har én eller flere av dokumentene som etterspørres i forbindelse med Sjekkliste A 20, og systemet er til enhver tid er oppdatert i henhold til EPD er som er publisert på epd-norge.no. I tillegg så kan du enkelt finne frem til produkter som tilfredsstiller emisjonskrav, da systemet blant annet gir deg tilgang på produkter som har sertifikatene M1 og micode. Automatisk leveranse av dokumentasjon En rekke aktører som Neumann, Optimera, Byggmakker, Würth, Motek, Maxbo, E. A Smith, Ahlsell, Malorama m.fl. har en integrasjon mot ProductXchange som gjør at man ved varekjøp automatisk får levert Sikkerhetsdatablad, Ytelseserklæringer, monteringsveiledninger, miljødokumentasjon mm. BuildingSMART og dataordbok (bsdd - buildingsmart Data Dictionary) CoBuilder har siden oppstarten av ProductXchangeprosjektet sett at det er avgjørende å bygge systemet på en plattform som kommuniserer med BIM (Building Information Model) verden. BIM utveksles som en fil, som heter IFC (Industry Foundation Classes), og kan enkelt berikes med informasjon fra eksterne objekt bibliotek eller varekataloger. CoBuilder har sammen med selskapet Catenda finansiert og utviklet Peregrine som nå er den offisielle plattformen for Building SMART Data Dictionary. Det betyr at alle data vi samler inn rundt produkter nå vil være knyttet opp slik at man kan nyttiggjøre seg av informasjonen på mange måter. Aktører som er opptatt av dette vil ønske dette velkommen.

8 Sandviksboder 58, Postboks 705 Sentrum, 5807 Bergen Tlf neumann.no KRISTIANSAND Sørlandsparken KRISTIANSAND Mjåvann MANDAL LINDESNES BRYNE STAVANGER HAUGESUND BERGEN Sandviken BERGEN Midtun FØRDE KAUPANGER HARSTAD FINNSNES TROMSØ Neumann Bygg As - en virksomhet i DT Group