Merking og godkjenningsordninger - Til hjelp og besvær - Vet du hva du selger og konkurrerer mot? - Erfaringer og synspunkter fra Weber

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merking og godkjenningsordninger - Til hjelp og besvær - Vet du hva du selger og konkurrerer mot? - Erfaringer og synspunkter fra Weber"

Transkript

1 Merking og godkjenningsordninger - Til hjelp og besvær - Vet du hva du selger og konkurrerer mot? - Erfaringer og synspunkter fra Weber Jan Olav Hjermann FoU Direktør Weber Oslo

2 Temaer Kort om Weber Merkings- og godkjenningsordninger Erfaringer og synspunkter Oppsummering 2

3 Webers produktområder Leca blokker Leca lettklinker Leca Byggeplank Leca Pipe Filtralite Fasade / mørtel Weber gulvavretting Lim&fug produkter Spesialmørtel 3

4 Merkings- og godkjenningsordninger som berører Weber 4

5 Merkings- og godkjenningsordninger Det finnes 2 typer ordninger: 1. Lovpålagte ordninger regulert av lov/forskrift Eksempler: Sikkerhetsdatablad, KLIF/Produktregisteret, REACH, CLP, Byggevareforordning/CE-merking etc 2. Frivillige ordninger via kunde- og markedskrav Eksempler: SINTEF Teknisk Godkjenning, EOTA/ETAG/ETA, Kontrollrådet, BREEAM-NOR, EPD, BASS/ChemXchange, ECOproduct, EMICode etc Har dette noen verdi for kundene? Lov/forskrift: Weber diskuterer ikke om vi om vi skal følge lover og forskrifter. Det er en selvfølge, og vi etterlever dette så godt vi kan. Frivillige ordninger: Her vil det alltid ligge en markedsvurdering og evt kost/nyttevurdering til grunn for Webers valg. De fleste valg vi har tatt her er tatt på bakgrunn av ønsker fra kunder. Vi prøver å vurdere hvem og hvor mange kunder som ønsker/bruker ulike frivillige ordninger, samt totalbildet i markedet innenfor det aktuelle produktområdet. Verdifullt så lenge det ikke koster: Noen ganger opplever vi at dokumentasjon er viktig helt til kunden finner et billigere produkt. Da er dokumentasjonen plutselig mindre viktig. Omfanget og verdien av frivillig dokumentasjon vurderes fortløpende hos Weber. 5

6 Byggevareforordningen og CE-merking Byggevareforordningen Kommer , stiller krav til CE-merking og ytelseserklæring. CE-merket angir samsvar med en standard. Det varierer i hvilken grad man kan si at et CEmerke er et kvalitetsstempel. Dette varierer fra produkt til produkt, og er regulert av den standarden som ligger til grunn for CE-merkingen. DIBK opplyser at CE-merket ikke er et kvalitetsstempel, og at bruk av CE-merkede varer i norske byggverk må vurderes opp mot TEK. CE-merker stiller ofte i praksis krav til kunnskaper hos den som skal lese og forstå dokumentasjonen. Vi opplever ulik praksis mellom landene for U-verdi beregning. Det er en utfordring overfor importvarer. Konklusjon: Pålagt CE-merking er ikke alene tilstrekkelig som produktdokumentasjon. 6

7 SINTEF Teknisk Godkjenning + Er et kvalitets- og trygghetsstempel i markedet. + Akseptert av mange kunder, som ikke alltid forstår tekniske dokumenter. + Ivaretar formelle krav til produktdokumentasjon for et produkt/løsning. + Angir forutsetninger for bruk og mye annet på et ganske forståelig språk. - Å skaffe en SINTEF TG er en kostbar og tidkrevende prosess. - Endringer av SINTEFs regelverk mens man lager en TG kan gjøre prosessen med å skaffe en SINTEF TG mer tidkrevende og kostbar enn man forutsatte ved oppstart av prosessen. - Mye bruk av TG gir SINTEF "monopol" på denne type dokumentasjon. - Dominerer i Norge fremfor ETA dokumentasjon, som er lite kjent i Norge. - En del ganger blir dokumentasjon fra SINTEF TG brukt i byggdetaljblader for generiske produkter. Slik sett bidrar produsenter til at andre produkter som ikke er testet hos SINTEF kan få en form for dokumentasjon gjennom Byggdetaljbladene. Eksempel: SINTEF U-verdier for lettklinkerblokker med plastisolasjonskjerne. Er hovedsakelig basert på PURisolasjon, som bare Weber har. 7

8 Utfordringer for Weber med produktdokumentasjon Faremerking: Forskriftskrav til norsk faremerking på emballasje er kostbart og svært krevende, særlig for internasjonale produkter som selges i flere land. Weber konkurrerer på en del produktområder med konkurrenter som har emballasje uten norsk faremerking. Liten kontroll fra myndighetene gjør risikoen for å bli oppdaget liten. CE-merking: Pålagt CE-merking øker presset på emballasjen, da denne kun har begrenset plass og stadig mer lovpålagt informasjon skal stå på emballasjen. KLIF/Produktregisteret: Vi konkurrerer på en del områder med produkter som ikke er registrert i produktregisteret, selv der dette helt klart er et krav. Tilsyn: Vi opplever at Weber i større grad enn en del mindre produsenter får tilsyn fra myndigheter. Tilsyn er positivt, men det er viktig at dette i praksis medfører de samme krav til pålagt dokumentasjon hos store og små produsenter. Dette er ikke alltid tilfellet. BASS/ChemXchange: Kostbar ordning for Weber, kunder krever BASS fra Weber. Dette er ikke alltid et krav for importvarer av samme type. 8

9 BREEAM-NOR prosjekter og materialdokumentasjon Positivt: Weber er positive til at miljø kommer i fokus på den måten som BREEAM-NOR har i sin systematikk. Krav til dokumentasjon: BREEAM-NOR stiller spesifikke krav til ulike typer produktdokumentasjon. All dokumentasjon koster penger, og jo mer dokumentasjon man skaffer jo mer øker kostnadene for en materialleverandør som Weber. Vugge til port EPD: Når man vurderer EPD dokumentasjon til f.eks. BREEAM prosjekter regner man CO 2 og energi frem til fabrikkporten. Hvis denne ligger i "langtvekkistan" ser vi mange eksempler på at transport fra fabrikkport til Norge ikke tas med i beregningene. Norske kortreiste byggevarer har en fordel fremfor langreiste byggevarer, og dette må tas hensyn til også i de miljøvurderingene som gjøres! Gode miljøbygg krever dokumenterte produkter: Noen ganger har vi god grunn til å tro at Webers dokumentasjon brukes for konkurrerende produkter. Tillit til BREEAM-NOR er avhengig av at prosjektene følger BREEAM-NOR manualen og bruker produkter og dokumentasjon som hører sammen. 9

10 Eksempel: Leca Lettklinker EPD-data vs. generiske data Hvor god er Leca Lettklinker miljømessig? Leca Lettklinker pr februar 2013: Verifisert EPD fra EPD Norge Elendige generiske data for lettklinker i en av databasene Toppkarakter i ECOproduct mhp drivhuseffekt Generiske data, Februar 2013 Weber EPD, Februar 2013 Toppkarakter Bunnkarakter 10

11 Oppsummering fra Weber 1. Dokumentasjon: Weber jobber hardt for å overholde lov- og forskriftskrav. Frivillige dokumentasjonsordninger brukes etter vurdering. 2. Faremerking og KLIF/Produktregister: Her konkurrerer vi i en del tilfeller mot produkter som ikke oppfyller lov/forskrift. Vi tror at økt tilsyn vil gi mer lik konkurranse for materialleverandørene. HMS bør være såpass viktig at man følger gjeldende lover og forskrifter! Det å følge lov/forskrift bør ikke være en konkurranseparameter. 3. BASS/ChemXchange: En del kunder har ikke samme krav for importerte produkter som for norske Weber-produkter. Weber ønsker at NOBB/EcoOnline skal kunne brukes i likhet med BASS/ChemXchange. 4. CE-merking er ikke et kvalitetskrav, og er ikke alltid lett å forstå. Sier ikke noe om egnethet for bruk. Derfor vil mange ønske at CE-merking i en del tilfeller suppleres med annen dokumentasjon. 5. SINTEF TG: Står sterkt i Norge, og har både positive og negative sider. Vi ønsker lavere kostnader samt økt aksept for ETA dokumentasjon. 6. BREEAM-NOR: Dette er positivt, men krever at produkter og dokumentasjon hører sammen og at transport tas hensyn til. 7. Miljø/sikkerhet: God dokumentasjon er positivt for miljø og sikkerhet! 11

FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader

FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader Vi gir deg dokumentasjonen du trenger... FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader automatisk ved bestilling! - levert av cobuilder Neumann gir deg muligheter... Vår hovedfokus er mot den profesjonelle

Detaljer

REACH Byggevareforordningen TEK SAK Forskrifter NS-standarder BREEAM BIM FDV mm.

REACH Byggevareforordningen TEK SAK Forskrifter NS-standarder BREEAM BIM FDV mm. REACH Byggevareforordningen TEK SAK Forskrifter NS-standarder BREEAM BIM FDV mm. Vi gir deg dokumentasjonen du trenger - automatisk ved bestilling! - levert av cobuilder Neumann gir deg muligheter... Vår

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer?

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer? 2013 Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer? Det nye StatoilHydro-bygget på Fornebu med Oslofjorden i bakgrunnen. Arkitekt: A-lab Foto: Thomas Tryti Pilgrim Forord B yggevaremarkedet er

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

Konkurranseloven: Det relevante marked

Konkurranseloven: Det relevante marked Konkurranseloven: Det relevante marked Oppdatert 24. mai 2011 Når Konkurransetilsynet skal vurdere hvilke konkurransemessige virkninger en bestemt atferd har eller en foretakssammenslutning kan få, tar

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk Oppdatert versjon Mars 2010 Forbrukerombudets guide til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10

V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 V2001-88 05.10.2001 Fagrådet for våtrom - inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Konkurransetilsynet har nedlagt forbud mot Fagrådet for våtroms godkjenningsordning

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy

Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 96 Hva slagt type virksomhet arbeider du i? Vennligst angi hovedoppgaven du har i verdikjeden for

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer