02

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "02 www.blastmanager.no"

Transkript

1

2 02

3 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR BERGSPRENGNINGSLEDER BERGSPRENGER AKTIVE BRUKERE FÅR TILGANG TIL: Sprengningsplaner, salveplaner, tennerplaner og salverapporter. Inkluderer dokumenterte avvik og vedlegg. Rystelsesberegninger og oversikt med fjellkonstant, avstander og ladningsmengder. Økonomi, lagerbeholdning/verdi og á kontogrunnlag. Logg for dokumentert tilsyn fra ledelse, hovedentreprenør og byggherre. Lagerstyring tilrettelagt for integrering mot strekkoder og leverandører. 03

4 TRENGER DU BLASTMANAGER? Forslag fra våre kunder har ført til: Lagerstyringsfunksjon Vedleggsfunksjon på salveplan/rapport og sprengningsplan Eget system for tilstandsdokumentasjon pr. prosjekt Sjekkliste til salveplan Forbedringer på salveplan og tennerplan Nettindikator og funksjon for lagring av pågående arbeid Nye funksjoner som vi arbeider med: Import av rystelsesmåling til salverapport System for sporing av sprengstoffenes bevegelser i henhold til EUs sporingsdirektiv. Transportdokument Import av data fra borerigg som medfører at vi kan etablere 3. generasjon salveplan Uhell i forbindelse med sprengningsarbeid krever ett til to liv pr. år. Det medfører ogsåstore materielle skader i forbindelse med sprengningsarbeider. BlastManager, utviklet av og for sprengningsbransjen. Vår intensjon er å utvikle og selge et hensiktsmessig verktøy som setter sprengningsbransjen i stand til å dokumentere og etterkomme de krav samfunnet stiller til sikker håndtering av sprengstoff og utførelse av sprengningsarbeider. Videreutvikling "Veien blir til mens man går", dette gjelder i høy grad for BlastManager, vi får stadig innspill fra våre brukere. Vi vurderer alle forslag etter følgende kriterier: 1. Medfører forslaget forbedring? 2. Er forslaget nyttig for flertallet av brukerne? 3. Er forslaget i tråd med intensjonene i forskriftene? 4. Når disse kriteriene er oppfylt starter vi arbeidet med tilrettelegging, utvikling og tilpassinger. Utfordringer i markedsføring Vår hovedutfordring har vært å skape forståelse for at det er ledelsen i selskapet som har det største ansvaret for å sørge for planlegging og dokumentasjon, også når det gjelder sprengningsarbeid. Vi har en stor og effektiv konkurrent, konkurrenten er holdninger. Skytebasens holdning kan beskrives slik: Jeg fører som regel en salverapport, jeg vet vel at dette ikke er helt etter loven. Jeg har ikke blitt kontrollert til nå og jeg ser derfor ingen grunn til å gjøre dette på en annen måte. Hvorfor skal jeg bry oppdragsgiveren eller ledelsen med mine planer? De har da ikke greie på sprenging. Nå er jeg dessuten så gammel at det er uaktuelt for meg å starte med noe nytt, da slutter jeg heller. 04

5 Bergsprenger og byggherre kan se den samme informasjonen og dele planene med hverandre Holdning hos ledelsen: Dette har vi ikke tid til og vi får ikke betalt for dette. Den som får utført sprengning: Dette må sprengningsselskapet ordne med. Myndighetene støtter denne konkurrenten ved at det ikke settes inn nok ressurser til å føre tilsyn! Konsulentene støtter denne konkurrenten ved ikke å beskrive hvilke krav, risiko og tiltak sprengningsarbeidet medfører. Byggherren profitterer på denne konkurrenten ved ikke å medta poster i anbud for å ivareta sikkerhet. Tilbakemelding fra våre kunder: Det er et faktum at gjennomsnittsalderen på skytebaser i Norge er svært høy og derfor er også mange av våre brukere uten bakgrunn fra data. Dette faktum til tross, de som blir motivert av ledelsen til å bruke BlastManager, opplever at de endelig får produsert planene. Planene er lette å forstå, enkle å lage, lesbare og lette å finne fram. De føler faktisk en viss stolthet over å ha det på stell. Sitat: Dette er akkurat det vi har bruk for Ledelsen i selskapet har hele tiden oversikt over hva som er utført og hva som er planlagt, og de har kontroll på kostnader og mengder. Oversikt over lagerbeholdning er alltid tilgjengelig. At flere har tilgang til planer og rapporter øker fokus på kvalitet og sikkerhet. Flere selskap hevder at de har fått nye oppdrag på grunn av at oppdragsgiveren fikk tilgang til deres planer og rapporter i BlastManager. Ved flere anledninger der det har vært tvil om utførte mengder er oppgjøret utbetalt i forhold til mengdene i BlastManager. Sitat: "Hos oss skal det ikke sprenges ett hull uten at det er planlagt i BlastManager" Byggherer som er klar over sitt ansvar setter stor pris på den informasjon og oversikt de får i BlastManager, de får også dokumentert at de har utført tilsynet. I stadig større grad etterspør nå byggherren om sprengningsselskapet benytter BlastManager. Vi kan dokumentere at det er flere inlogginger i systemet fra personer med ansvar for tilsyn enn de som produserer planer og rapporter. 05

6 18 LOVVERK Kravene til sprengningsarbeid er hjemlet i: Internkontrollforskriften Byggherreforskriften Eksplosivforskriften Bergarbeidsforskriften Forskrift om varsling av arbeid på offentlig vei BLASTMANAGER HJELPER DEG Å OPPFYLLE KRAVENE I EKSPLOSIVFORSKRIFTEN Dersom ditt firma skal utføre sprengningsarbeider etter 5. April 2012, må det foreligge et system for håndtering og lagring av dataopplysninger som ivaretar ovenfor nevnte problemstillinger. EKSPLOSIVFORSKRIFTEN - UTDRAG 7 Føring av oversikt over beholdning Det skal føres oversikt over de varer som til enhver tid oppbevares 11 Virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid Ledelsen i virksomhet som selv utfører bergsprengningsarbeid skal sørge for at sikkerheten ved håndtering av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte. Ledelsen i virksomheten skal også sørge for at bergsprenger, i samråd med bergsprengningslederen, utarbeider salveplan i henhold til risikovurderingene og sprengningsplanen. Salveplan skal foreligge skriftlig før sprengingsarbeidet igangsettes. 11 Virksomhet som får utført bergsprengningsarbeid Ledelsen i virksomhet som får utført bergsprengningsarbeid skal også sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte. Ledelsen i virksomheten skal påse at den virksomheten som utfører selve sprengningsarbeidet ivaretar kravene i henhold til Virksomheten må kunne dokumentere ivaretakelsen av denne plikten Hele eksplosivforskriften kan du lese på / lovverk Etter hver salve skal bergsprenger utarbeide skriftlig salverapport med nødvendige opplysninger om hvordan salven forløp og med beskrivelse av eventuelle avvik og hvordan avvikene er behandlet. Ved avvik skal bergsprenger i samråd med bergsprengningsleder vurdere om det er behov for å endre planene. 06

7 Innføringen av EUs Sporbarhetsdirektiv gir konsekvenser for deg som enetreprenør: Som en konsekvens av EUs kommisjonsdirektiv 2008/43/ EC av 4. april 2008 om opprettelse av et system for ID-merking og sporing av eksplosiver til sivilt bruk (sporbarhetsdirektivet), blir det fra 2012 innført nye krav til ID -merking av eksplosiver og til etablering av et system for sporing av eksplosiver for alle brukere. Systemet skal kunne spore eksplosivene i hele kjeden fra produsent til sluttbruker. ha en kontaktperson som til enhver tid skal kunne redegjøre for eksplosivenes opprinnelse, oppbevaringssted og hvor det er forbrukt. Hva er EUs sporingsdirektiv: Direktivet setter krav til alle som behandler eksplosiver. Dette i forhold til at de skal vite og kunne informere om hvor eksplosivene til enhver tid er, hvor de kommer fra og hvor de eventuelt er forbrukt. Produsenten påfører hvert enkelt eksplosiv en strekkode som kan identifisere produktet. Hvordan skal entreprenørene klare å oppfylle kravene: Over 10 år aggregeres enorme mengder data og denne informasjonsmengden gjør det umulig for ethvert selskap å håndtere dette manuelt og i papirformat. Hvorfor: EU har fastsatt regler for sikker bevegelighet av eksplosiver i EU/ EØS-markedet. Som et ledd i bekjempelsen av terror har de europeiske landene annektert sporingsdirektivet og implementert dette i nasjonale forskrifter.. Hvem gjelder dette for: Alle som produserer, frakter, lagrer og forbruker eksplosiver i EU/EØS området. Når gjelder det fra: 5. april 2012 Hva kreves: Entreprenørene skal holde regnskap med eksplosivene slik at det er mulig til enhver tid å fastslå og informere om hvor eksplosivene kommer fra, hvem som har eksplosivene i hende og hvor de er brukt. Informasjonsplikten overfor myndighetene er i direktivet formulert slik at selskapet skal De innsamlede data, herunder de unike id-merkninger, oppbevares og vedlikeholdes i en periode på 10 år etter leveringen eller etter utløpet av eksplosivets livssyklus, også etter at de pågjeldende operatører eventuelt har innstilt deres handelsvirksomhet. BlastManager har siden 2007 levert løsninger for lagerføring av eksplosiver. Uttak fra lager til sprengstoff stedet er implementert i vår modul for salverapportering. Fra 2012 vil skytebasen registrere sprengstoffenes bevegelser ved hjelp av skannere levert av BlastManager. Slik oppfylles kravene i eksplosivforskriften i forhold til å kunne dokumentere hvor sprengstoffene kommer fra og hvor de er akkurat nå. En integrasjon med BlastManager modulene Lager og Salverapport vil da gi entreprenørenes mulighet til å kunne oppfylle sin dokumentasjon og informasjonsplikt. Hele sporingsdirektivet kan du lese på /eudirektiv 07

8 Vi markedsfører våre kunder På våre nettsider, under arkfanen Referansekunder, finner du en oversikt over de selskapene som har inngått avtale med BlastManager. Denne siden er en av våre mest besøkte. Hensikten med å vise kundene her, er å gjøre selskapene tilgjengelige slik at de får profilert sin holdning: Vi tar sprengningsarbeidet seriøst! Byggherrer og konsulenter får oversikt over selskap som benytter systemet og er således i stand til å velge seriøse aktører ved hjelp av denne markedsplassen. BlastManager ønsker å bidra til å øke kunnskap og fokus på sprengningsarbeid. Fra høsten 2010 starter vi en kampanje som retter seg mot byggherrer. Vi vil informere konsulenter, profesjonelle byggherrer og entreprenørselskap som leier inn sprengningstjenester om de krav som ligger i forskriftene. Det er svært ofte manglende beskrivelse vedrørende sprengningsarbeid i anbudene. Vi vil derfor også gi konsulentene informasjon om hva sprengningsbransjen forventer at et anbud bør inneholde i forhold til orientering om risiko, konsekvenser og poster for å ivareta den sikkerhet som samfunnet krever i forhold til sprengningsarbeid. BEHOV FOR MER INNGÅENDE INFORMASJON? Kontakt oss i dag slik at også du kan etterfølge lovens strenge krav på en enkel og innovativ måte. Dersom du har igangværende eller skal starte nye prosjekt hvor sprengning inngår i arbeidet, kontakt Tor Hustveit på mob.tlf eller via våre hjemmesider www. blastmanager.no. Blastmanager AS - Andøyfaret Kristiansand -

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du 5 Økonomisk ledelse Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du ha fått kjennskap til ulike måter å organisere arbeidet i bedriften på ha fått kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av

Detaljer

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013 RAPPORTEN #1-2013 Elektronisk dokumenthåndtering HVA DU MÅ TENKE PÅ FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: PROGRAMVARELØSNING OG DITT REGNSKAP BENCHMARKING: HVA KAN DIN REGNSKAPSFØRER BISTÅ MED? FINNER DU RETNINGEN?

Detaljer

Advokaters bruk av Cloud-tjenester. Veiledning

Advokaters bruk av Cloud-tjenester. Veiledning Advokaters bruk av Cloud-tjenester Veiledning Juni 2014 Innhold 1 Bakgrunn og mandat 2 2 Cloud computing - hva det er og hvilke tjenester som omfattes 3 3 kategorier av personinformasjon og andre typer

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer

Innføring av elektronisk handel

Innføring av elektronisk handel SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESREVISJONEN Innføring av elektronisk handel i Sør-Trøndelag fylkeskommune ---- Fase 1 ---- Forvaltningsrevisjonsrapport 2001 November 2001 Innføring av elektronisk handel

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00119 Dato for kontroll: 24.02.2014 Foreløpig rapport: 11.04.2014 Endelig rapport: 07.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Norlandiabarnehagene, Myrertoppen barnehage Sted:

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid En innføring i lover og forskrifter som bergsprenger og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Data eller perm? Bør du da begynne med papir, eller hoppe rett på en dataløsning? For all del: Start på papiret!

Data eller perm? Bør du da begynne med papir, eller hoppe rett på en dataløsning? For all del: Start på papiret! tema: rådgivere og tjenester Data eller perm? Mange virksomheter har overført sitt internkontrollsystem til en databasert løsning. Andre nøyer seg med penn og papir. Hva bør en nystartet bedrift gjøre?

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

Saksbehandling og dokumenthåndtering

Saksbehandling og dokumenthåndtering FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling og dokumenthåndtering Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2012 Saksbehandling og dokumenthåndtering 1 Saksbehandling og dokumenthåndtering 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Trondheim kommunerevisjon Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon arbeidet med Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler.

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1.1 Registrere foretak... 3 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 7 1.1.3 Legge inn logo... 8 2 Bruke programmet uk.no...

Detaljer

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune Orkdal kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden januar - mai 2007. Undersøkelsen

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer