Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede. HANNE PRESTMO RørArena

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede. HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena"

Transkript

1 Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede produkter HANNE PRESTMO RørArena

2 Presentasjonens innhold 1. Regelverket i dag 2. Skillet mellom omsetning og bruk 3. Hvorfor har EU utarbeidet forordningen? 4. Byggevareforordning 5. System for samsvarsbekremelse 6. Ytelseserklæring 7. Innhold av farlige stoffer 8. CE- merking 7. Hva med andre merker? 8. Forpliktelser 0l markedsdeltakere 9. Importør/distributør som markedsfører produkter under siy eget merke 10. Hva med produkter som faller utenfor CE- merking og ytelseserklæring? 11. IkraMtredelse 12. Kontaktpunkt for byggevarer

3 Regelverket i dag TEK 10 Kap. 3 Dokumentasjon av produkter Byggevaredirek0vet er implementert i deye kapiyelet. Alle byggevarer skal ha dokumentasjon. Dokumentasjon skal angi produktets egenskaper i henhold 0l relevant teknisk spesifikasjon og produktets opprinnelse. Dokumentasjon skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk. Direktoratet for byggkvalitet er markeds0lsynsmyndighet. 3

4 Skillet mellom omsetning og bruk I realiteten to sey med krav i TEK 10: 1) krav 0l omsetning av byggevarer - DIBK er 0lsynsmyndighet 2) krav 0l bruk av byggevarer i byggverk Kommunene er bygningsmyndighet En byggevare som lovlig kan omseyes kan ikke automa0sk brukes i byggverk. Ansvarlige foretak skal påse at varens egenskaper og ytelser er slik at krav i TEK blir oppfylt. 4

5 1. Hvorfor har EU utarbeidet forordningen? Dagens system gir mulighet for ulike tolkninger og anvendelser som begrenser fri flyt av byggevarer Nedfelle utviklet praksis Behov for forenklinger

6 2. Byggevareforordningen Obligatorisk CE- merking + ytelseserklæring for byggevarer dekket av harmoniserte produktstandarder. Disse skjemaene vil dermed se like ut i alle EU/EØS- land. Vik0g å vite om en byggevare er dekket av en harmonisert produkt standard eller ei (se på byggevareinfo.no) For alle andre byggevarer Enten frivillig CE- merking + ytelseserklæring ved å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering Eller dokumentasjonskravet for ikke CE- merkede produkter 6

7 SkjemaPsk oversikt Harmonisert produktstandard Europeisk teknisk vurdering Andre produkter Ønsker produsent å få en europeisk teknisk vurdering? Ja Nei Obligatorisk ü Ytelseserklæring ü CE- merking ü Bruksanvisninger ü Sikkerhetsinformasjon ü Opplysninger om farlige stoffer Krav Pl dokumentasjon av ikke CE- merkede produkter

8 3. System for samsvarsbekremelser Alle byggevarer er kategorisert i såkalte systemer for samsvarsbekremelse Det er Europakommisjonen som bestemmer hvilken ayestasjonsmodul som gjelder for en gruppe byggevarer Alle vedtak fra Europakommisjonen finnes i NANDO- basen 8

9 Oversikt over systemene 9

10 4.Ytelseserklæring ErstaYer samsvarserklæring (eller deklarasjon av samsvar) Skal følge med byggevaren I papirformat Elektronisk For hver produkyype For hvert serie-, type- eller par0nummer Kan i 0llegg 0l deye gjøres 0lgjengelig på produsentens neyside På norsk, svensk eller dansk Kjøper har all0d rey 0l å be om å få et papirkopi av ytelseserklæringen 10

11 3. Ytelseserklæring

12 5. Innhold av farlige stoffer Produsent må angi innhold av farlige stoffer Opplysninger skal gis i samme form og sampdig som ytelseserklæringen (Det er greit å oppgi i ytelseserklæringen) Hva menes med farlige stoffer? Farlige stoffer fra kandidatlisten (REACH arpkkel 59) Farlige stoffer fra godkjenningslisten (REACH arpkkel 57) I Pllegg Pl sikkerhetsdatablad og sikkerhetsinformasjon 12

13 6. CE- merking Ytelseserklæring à CE- merking Påføres selve byggevaren eller epke]en festet på den hvis ikke mulig, på emballasjen eller følgedokument På norsk, svensk, dansk og engelsk

14 Eksempel på komple] CE merking 14

15 7. Hva med andre frivillige merkinger? FortsaY plass for frivillige markedsdrevne merker som ikke konkurrerer med CE- merking Eksempel på frivillige merkinger Garanterer egnethet for spesifikk bruk Angir andre egenskaper enn egenskapene i harmoniserte tekniske spesifikasjoner Høyere a]estasjonssystem Kommer i 0llegg 0l CE- merking (ikke i erstatning 0l CE- merking)

16 8. Forpliktelser 0l markedsdeltakere 16

17 Felles forpliktelser Treffe nødvendige Pltak når en byggevare ikke er i samsvar med regelverket (f.eks. manglende CE- merking) Svare på anmodninger fra Direktoratet for byggkvalitet Kunne angi liste over markedsdeltakere de har kjøpt byggevarer fra og/eller markedsdeltakere de ha solgt byggevarer Pl

18 Forpliktelser Pl produsenter 1. Utarbeide ytelseserklæringen, den tekniske dokumentasjonen, bruksanvisninger og sikkerhetsinformasjon 2. Oppbevare ytelseserklæringen og den tekniske dokumentasjonen i 10 år 3. Sikre at serieproduksjon oppre]holder byggevarens angi]e ytelser 4. Angi navn, firma, varemerke, kontaktadressen og sted der produsent kan kontaktes (påføres byggevaren eller emballasjen) 5. Føre register over klager 6. Foreta spkkprøvekontroll av byggevarer som de har markedsført når de]e er hensiktsmessig

19 Forpliktelser Pl importører (fra tredje land) 1. Forbud mot å markedsføre byggevarer som ikke er i samsvar med regelverket 2. Sjekke at produsent har oppfylt sine forpliktelser: ü ytelseserklæring, anvisninger og sikkerhetsinformasjon ü brukt og gjennomført rikpg system for vurdering og kontroll av byggevarens ytelser 3. Påføre importørens navn/ merke og kontaktdetaljene på byggevaren 4. Oppbevare ytelseserklæringen og den tekniske dokumentasjonen i 10 år 5. Sørge for at lagrings- og transportvilkårene ikke endrer byggevarens ytelser 6. Foreta spkkprøvekontroll av byggevarer som de har markedsført når det anses hensiktsmessig

20 Forpliktelser Pl distributører (fra andre EØS- land) Distributør > Forbudt mot å markedsføre byggevarer som ikke er i samsvar med byggevareforordningen > Sikre at byggevaren ledsages av ytelseserklæring, bruksanvisninger og sikkerhetsinformasjon > Sørge for at lagrings- og transportvilkårene ikke endrer byggevarens ytelser

21 9. Importører og distributører som importerer produkter under siy eget merke De skal ha akkurat samme forpliktelser som produsenter: Ytelseserklæringen i eget navn/merke CE- merke produktene i eget navn/merke Hva med oppgaver fra tredjepartsorganer? Innledende typeprøving: Må få det fra produsent Produksjonskontroll i fabrikk? Må sikres at det gjennomføres i fabrikk Hva med produktser0fisering? Må ha det i eget navn 21

22 10. For produkter som ikke er CE- merket Alle produkter kan i utgangspunktet CE- merkes Produsent kan allpd skaffe seg en europeisk teknisk vurdering Produkter som ikke er CE- merket reguleres ikke av byggevareforordningen Plass for nasjonal regulering Dokumentasjonskrav for ikke CE- merkede produkter

23 Dokumentasjonskravet for ikke CE- merkede produkter Dokumentasjon av relevante egenskaper for byggevarens Plsiktede bruk Produksjonskontroll i fabrikk (ISO 9001 eller Plsvarende) For de fleste byggevarer, behov for tredjepartsvurderinger Ta utgangspunktet i produktgrupper der Europakommisjonen allerede har fastsa] hvilket a]estasjonssystem som gjelder (NANDO- base) Merking av byggevarer med visse opplysninger Produsents navn, merke, adresse, med mer Produktets egenskaper Teknisk spesifikasjon som er lagt Pl grunn (nasjonal standard) Tredjepartsvurdering, der det er påkrevd 23

24 11. IkraMtredelse EU: Byggevareforordningen trådt i kram 1. juli 2013 For Norge, må en ny forskrim tre i kram før det nye regelverket er obligatorisk Vurderer: Å ta TEK 10 kapi]el 3 ut av TEK 10 Egen forskrij for dokumentasjon av produkter Pl byggverk Frist for høringsu]alelser var 1. november

25 12. Kontaktpunkt for byggevarer Byggevareinfo.no Gir informasjon 0l markedsdeltakere og 0lsynsmyndigheter i andre EØS- land > Krav som se]es Pl byggevarer > Tekniske forskrijer > Hvem er Plsynsmyndighet og hvilken klageadgang som finnes 25

26 Kontaktpunkt for byggevarer 26

27 DiBK Følg med på DIBKs neyside hyp://www.dibk.no/no/tema/produkter/ YYerligere spørsmål kan reyes 0l

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer?

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer? 2013 Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer? Det nye StatoilHydro-bygget på Fornebu med Oslofjorden i bakgrunnen. Arkitekt: A-lab Foto: Thomas Tryti Pilgrim Forord B yggevaremarkedet er

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 2 Definisjon Autorisert representant Byggevare Byggesett Byggevareinfo.no

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1

Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 Informasjon fra Sertifisering og CE-merking av lastbærene komponenter av stål ihht NS-EN 1090-1 CE-merking av byggevarer 2. utgave 2013 CE-merking er et system for produktmerking i EU-området (EU og EØS),

Detaljer

M57 2013 IMPORTØR HVA ER DITT ANSVAR FOR SIKKERHET VED LEKETØY?

M57 2013 IMPORTØR HVA ER DITT ANSVAR FOR SIKKERHET VED LEKETØY? M57 2013 IMPORTØR HVA ER DITT ANSVAR FOR SIKKERHET VED LEKETØY? Importørens ansvar Du som kjøper leketøy fra et land utenfor EØS og selger til bedrifter og/eller forbrukere regnes som importør. Vær oppmerksom

Detaljer

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende OM VEILEDEREN // I følge produktkontrolloven skal produkter med skadelige stoffer ikke brukes hvis

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Merking og godkjenningsordninger - Til hjelp og besvær - Vet du hva du selger og konkurrerer mot? - Erfaringer og synspunkter fra Weber

Merking og godkjenningsordninger - Til hjelp og besvær - Vet du hva du selger og konkurrerer mot? - Erfaringer og synspunkter fra Weber Merking og godkjenningsordninger - Til hjelp og besvær - Vet du hva du selger og konkurrerer mot? - Erfaringer og synspunkter fra Weber Jan Olav Hjermann FoU Direktør Weber Oslo 24.04.2013 Temaer Kort

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel

om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel RÅDSDIREKTIV 92/42/EØF av 21. mai 1992 om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret.

Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret. Production Partner Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret. TA 2543/2009 Utabeidet av BIS Production Partner AS, Consultancy Forord Alle kjemiske produkter som produseres eller importeres

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

Offentlige innkjøpere og bruk av seriøs miljømerking

Offentlige innkjøpere og bruk av seriøs miljømerking Offentlige innkjøpere og bruk av seriøs miljømerking Hvordan gjøre hverandre gode i fremtidens grønne marked? Kompendium for innkjøpere, leverandører, jurister, miljøvernere og presse Versjon 1.0 Oslo,

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI Justis- og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 201101405 Vår ref: 11/828-9/ANS Oslo, 23.05.2011 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Veiledningsnotat om statlige fond

Veiledningsnotat om statlige fond Veiledningsnotat om statlige fond 25. oktober 2012 (oppdatert 11. august 2014) Innholdsfortegnelse 1 Definisjon og generelt om statlige fond... 4 2 Forvaltere av statlige fond... 5 3 Gruppering av fond

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18.

Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18. Plan- og bygningsloven med fokus på TEK10 2. september 2014 Advokat Anders Evjenth anders.evjenth@kluge.no tlf. 9018 64 18 1 5 September 2014 Kort innføring i plan- og bygningslovgivningen 2 5 September

Detaljer

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain

NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain NOR/305R1073.00T OJ L 175/05, p. 3-11 Commission Regulation (EC) No 1073/2005 of 7 July 2005 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer