PRISLISTE Følgende prismodell og økonomisk kompensasjon gjelder ved inngåelse av denne avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE Følgende prismodell og økonomisk kompensasjon gjelder ved inngåelse av denne avtale."

Transkript

1 Priser og vilkår PRISLISTE Følgende prismodell og økonomisk kompensasjon gjelder ved inngåelse av denne avtale. Styringsgruppen har beslutningsmyndighet vedrørende fremtidig prisfastsettelse, se avtalen punkt 4. Prismodellen er ulik for Brukere og Leverandører. Prisliste for ProductXchange brukere pr Prisgruppe (Omsetning siste år!) Ny pris 0-5 millioner Kr millioner Kr millioner Kr millioner Kr millioner Kr millioner Kr millioner Kr millioner Kr millioner Kr millioner Kr millioner Kr >5000 millioner Kr Alle priser er eks. mva. Vilkår 1. FORMÅL Denne avtale har som formål å regulere rettigheter og plikter i forbindelse med bruk av bransjesystemet ProductXchange. 2. OM PRODUCTXCHANGE Bransjesystemet ProductXchange skal gi BRUKER et mottakssystem for lovpålagt dokumentasjon som sikkerhetsdatablader, ytelseseærklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant informasjon knyttet til kjemikalier og faste produkter. ProductXchange skal bidra til at aktører i en bransje kan ivareta lov- og forskriftspålagte krav knyttet til bruk av kjemikalier og produkter, herunder eksempelvis REACH, Forskrift om utførelse av arbeid, plan og bygningsloven, Byggevareforordningen (innført 1. juli 2013), Produktkontrolloven, Lov om arbeidsmiljø, Forurensningsforskriften, Brann- og eksplosjonsvernloven, Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, Forskrift om landtransport av farlig gods m.fl. ProductXchange er regulert gjennom avtale med cobuilder AS og bransjeforeningene Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg EBA, Maler- og byggetapetsermestrenes Landsforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Norsk Teknologi, Norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund, Takentreprenørenes Forening og Norges Bilbransjeforbund (heretter kalt FORENINGENE). FORENINGENE har oppnevnt en STYRINGSGRUPPE for å ivareta avtalens intensjoner om bruk, videreutvikling, drift og vedlikehold av ProductXchange.

2 3. EIENDOMSRETT Den enkelte BRUKER har eiendomsrett til all informasjon/data om egen virksomhet som de selv har lagt inn i ProductXchange. 4. PRIS Betaling for bruk av ProductXchange er regulert i avtalen mellom FORENINGENE og cobuilder AS og skal reflektere kostnader for utvikling, videreutvikling, drift og vedlikehold av ProductXchange. Prisstrukturen for brukerlisensen er lagt slik at den blir volumavhengig og med en lav inngangsterskel for mindre bedrifter/prosjekter. Pris for bruk av ProductXchange fastsettes av STYRINGSGRUPPEN og gjeldende priser pr fremgår av vedlegg ANSVAR BRUKER blir tildelt en bruker-id og et passord som gir adgang til ProductXchange. Den enkelte BRUKER er selv ansvarlig for å beskytte sin bruker-id og sitt passord så uvedkommende ikke får tilgang til ProductXchange og til BRUKERENS stoffkartotek. BRUKER er ansvarlig for: å anskaffe, bekoste og vedlikeholde nødvendig datautstyr og internettilgang for bruk av ProductXchange. å be av sine leverandører at sikkerhetsdatablader, ytelseseærklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant informasjon knyttet til kjemikalier og faste produkter skal leveres gjennom byggenæringens stoffkartoteksystem, og ikke direkte til BRUKER1. opprettelse, vedlikehold og bruk av Stoffkartotek for sin virksomhet. Å foreta nødvendig opplæring i bruk av ProductXchange i sin virksomhet. cobuilder AS sitt ansvar er regulert i avtalen mellom FORENINGENE og omfatter det å: Stille til rådighet et elektronisk system med følgende funksjonalitet: opprettelse av stoffkartotek verktøy for risikovurdering og substitusjon utarbeidsle av arbeidsinstruks en database for Sikkerhetsdatablader en database for ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant informasjon på faste produkter. en rutine for kvalitetssikring av Sikkerhetsdatablader Tilby opplæring i bruk av ProductXchange. Etablere nødvendige rutiner for sikring av dataene i ProductXchange, samt drift og vedlikehold av systemene. Etablere rutiner for mottakskontroll ved registrering av sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant produktinformasjon knyttet til gjeldende lovkrav. Overfor BRUKER av systemet er cobuilder AS ansvarlig for: Kommunikasjon mot leverandører vedrørende informasjon til ProductXchange og oppdatering av den informasjon som er registrert. Oppdatering av sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant produktinformasjon skal skje fortløpende. At ProductXchange er tilgjengelig på Internett, men er ikke ansvarlig for at nettet som sådan er tilgjengelig. cobuilder AS er ikke ansvarlig for feil bruk av data eller produkter, og heller ikke for noen skade (direkte eller indirekte) som følger av at data eller opplysninger ellers er ukorrekte eller misvisende. cobuilder AS er heller ikke ansvarlig for hendelser eller skader som følge av at ProductXchange ligger nede eller misbrukes.

3 ProductXchange bygges opp i samråd med FORENINGENE slik at det dekker brukernes ønsker og behov. Det vil tilstrebes at BRUKER gjennom deltagelse i brukergrupper får mulighet til å komme med innspill til videreutvikling av ProductXchange. STYRINGSGRUPPEN er i samarbeid med cobuilder AS ansvarlig for videreutvikling av ProductXchangeog det må påregnes at ny funksjonalitet vil tilbys i ProductXchange. 1 Oversikt over leverandører som har inngått avtale om å levere sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant produktinformasjon til ProductXchange finnes på 6. FULLMAKT OG BEKREFTELSE AV LEVERINGSPLIKT BRUKER gir, ved sin aksept av denne avtalen, cobuilder AS fullmakt til på sine vegne å innhente sikkerhetsdatablader, ytelseseærklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant informasjon knyttet til kjemikalier og faste produkter fra produsenter, importører og/eller omsettere, samt å opptre på BRUKERS vegne som mottakspunkt av sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant produktinformasjon overfor leverandørene. Avtale mellom Leverandør og BRUKER representert ved cobuilder AS er tilgjengelig på BRUKER bekrefter ved sin aksept av denne avtalen at produsenter, importører og/eller omsettere, som enten direkte eller via distribusjonsledd leverer kjemikalier eller faste produkter til BRUKER, ved undertegnelse av avtale med cobuilder AS, har oppfylt gjeldende forskriftskrav om levering av sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger og annen relevant produktinformasjon, når forskriftsmessig dokumentasjon er levert/registrert i ProductXchange. 7. AVTALENS VARIGHET Denne avtalen varer i perioder på ett år av gangen, regnet fra den datoen BRUKER har registret seg som bruker av ProductXchange. Avtalen løper videre for en ny periode hvis den ikke er sagt opp skriftlig innen 3 måneder før periodens utløp. Lysaker

4 Brukeravtale Vedlegg 1

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet

A V T A L E. mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet A V T A L E mellom Statnett som sentralnettoperatør og, som netteier i sentralnettet 1 Avtalens formål og bakgrunn Sentralnettet utgjør ett nett med flere selvstendige konsesjonærer følgelig gjelder denne

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER

RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER 1 RETNINGSLINJER FOR MASTERGRADSOPPGAVER OG STØRRE STUDENTOPPGAVER PÅ BACHELORNIVÅ VED HØGSKOLEN I GJØVIK Fastsatt av studie- og forskningsdirektøren ved Høgskolen i Gjøvik 2010-10-01 Retningslinjene gjelder

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 11 - Inn på tunet Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 11.0 IPT-VERKTØY: MÅL OG ORGANISERING Ja Nei Ikke

Detaljer

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer