RAPPORT fra Granskingsutvalget for barneverninstitusjoner i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT fra Granskingsutvalget for barneverninstitusjoner i Bergen"

Transkript

1 RAPPORT fra Granskingsutvalget for barneverninstitusjoner i Bergen Rapport fra utvalget oppnevnt av Fylkesmannen i Hordaland 31. oktober 2001 Avgitt 26. juni 2003

2 ISBN Sats og trykk: Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke

3 Til Fylkesmannen i Hordaland Ved brev av 31. oktober 2001 ble det oppnevnt et uavhengig utvalg for å foreta gransking i forbindelse med påstander om ureglementære forhold ved kommunale og private barneverninstitusjoner i Bergen, i perioden 1. juli 1954 til 1. januar Granskingsutvalget legger med dette frem sin rapport. Rapporten avgis til Fylkesmannen i Hordaland, for videreforsendelse til Bergen kommune. Rapporten er offentlig. Rapporten er enstemmig på alle punkter. Bergen, 26. juni 2003 Einar Drægebø utvalgsleder Karen Havnen Harald Hove Jan Skjerve Arild Oma

4

5 Innhold 5 Innhold 1. Sammendrag Bergen kommune og granskingsperioden Strukturen i rapporten Sentrale konklusjoner Granskingsutvalgets oppnevning, sammensetning og mandat Oppnevnelse av Granskingsutvalget Nærmere om Granskingsutvalgets medlemmer Granskingsutvalgets kompetanse og mandat Tolking av mandatet Gransking av ureglementære forhold Formålet med granskingen Granskingsutvalgets arbeidsmetode, informasjonsinnhenting m.v Arbeidet i Granskingsutvalget Opptak av forklaringer, intervju og intervjumal Psykologtilbud Nærmere om arkivgjennomgang Straffesaksdokumenter Samfunnskontakt og kunngjøring Bruk av sakkyndige Representativitet og troverdighet Rettslige rammer Barnevernloven av 17. juli 1953 og bakgrunnen for denne Den sentrale barnevernsadministrasjonen Fylkesmannen Den lokale barnevernadministrasjonen Barnevernsnemnda og sosialstyret Oversikt over oppgavene til barnevernsnemnda Vilkår for plassering i barneverninstitusjon Innledning Avgrensing mot privat anbringelse Grunnvilkår for vernetiltak - barnevernloven Innledning Barnets miljø barnevernloven 16 bokstav a) Barnets egen atferd barnevernloven 16 bokstav b) Økonomiske forhold barnevernloven 16 bokstav c) Grunnvilkåret om at tiltak skal være til barnets beste Tilleggsvilkår for omsorgsovertakelse Tilleggsvilkår for plassering i barnehjem Hastevedtak Endring i anbringelsen Saksbehandling og klage m v Innledning Tvangsplasseringer og frivillige plasseringer Alminnelige krav til opplysning av saken Nærmere om krav til undersøkelse av barnet Kontradiksjon og dokumentinnsyn Vedtak, begrunnelse, protokollering og underretning Klage og rettslig overprøving Arkivordning Krav til barneverninstitusjonene Innledning Hva som ble regnet som barneverninstitusjoner Godkjenning av institusjoner, styrere og planer Generelle krav til omsorgen for barna Adferdsregulering Fysisk miljø Legebehandling og helsekontroll Personale Journal- og arkivordning Tilsyn Innledning Departementet Fylkesmannen Barnevernsnemnda Nærmere om tilsynsføreren Helserådet... 50

6 6 Innhold Bergen barnevernsnemnds regler om tilsyn Ettervern Krav til rettsikkerhet i barneverninstitusjoner i et videre perspektiv Vedtak om plassering Temaet for undersøkelsen Granskingsutvalgets grunnlag for vurderingen Saksbehandlingen Generelt Plasseringer med eller uten samtykke Opplysningen av sakene Kontradiksjon Protokollføring og begrunnelse Materielle vilkår for plassering Plasseringer gjort av skolevesenet Tilsyn Oversikt Granskingsutvalgets grunnlag for vurderingen Bergen barnevernsnemnds tilsyn Institusjoner omfattet av tilsynet Tilsynsførere, inspektrise og faglige tilsynsførere I hvilken utstrekning tilsynet har vært gjennomført Nærmere om personellsituasjonen ved nemndas kontor Utøving av tilsynet rapportering Barns og ansattes opplevelse av Bergen barnevernsnemnds tilsyn Granskingsutvalgets vurdering av Bergen barnevernsnemnds tilsyn Laksevåg barnevernsnemnds tilsyn Institusjoner omfattet av tilsynet Tilsynsførere I hvilken utstrekning tilsynet ble gjennomført rapportering Barns og ansattes opplevelse av Laksevåg barnevernsnemnds tilsyn Granskingsutvalgets vurdering av Laksevåg barnevernsnemnds tilsyn Fana barnevernsnemnds tilsyn Institusjoner omfattet av tilsynet Tilsynsførere I hvilken utstrekning tilsynet ble gjennomført rapportering Barns og ansattes opplevelse av Fana barnevernsnemnds tilsyn Granskingsutvalgets vurdering av Fana barnevernsnemnds tilsyn Det sentrale barnevernsutvalgs tilsyn Institusjoner omfattet av tilsynet Organiseringen av tilsynet Gjennomføringen av tilsynet rapportering Barns og ansattes opplevelse av tilsynet Granskingsutvalgets vurdering av tilsynet Overtilsynet Departementets tilsynsvirksomhet Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Særlig om tilsynet med Jacob R Olsens barnehjem i Særlig om tilsynet med Bergens guttehjem i perioden Granskingsutvalgets vurdering av overtilsynet Anna Jebsens Minde Granskingsutvalgets grunnlag for vurderingen Historikk Godkjenning av institusjonen Bygning og bygningsstandard Personellsituasjonen Mat og måltider Klær og fottøy Hygiene, bad og toalettforhold Skolegang, lekselesing, fritidsaktiviteter og stimulering Forholdet mellom barna Forholdet til nabolaget og andre barn Adferdsregulering og straffereaksjoner Seksuelle overgrep Følelsesmessig omsorg, nærhet og tilknytning Helsetilbud Barnehjemmet i Sandviken Granskingsutvalgets grunnlag for vurderingen Historikk Godkjenning av institusjonen Bygning og bygningsstandard Personellsituasjonen

7 Innhold Mat og måltider Klær og fottøy Hygiene, bad og toalettforhold Skolegang, lekselesing, fritidsaktiviteter og stimulering Forholdet mellom barna Forholdet til nabolaget og andre barn Adferdsregulering og straffereaksjoner Seksuelle overgrep Følelsesmessig omsorg, nærhet og tilknytning Helsetilbud Bergen kommunale ungdomshjem/ Solstreif Granskingsutvalgets grunnlag for vurderingen Historikk Godkjenning av institusjonen Bygning og bygningsstandard Personellsituasjonen Mat og måltider Klær og fottøy Hygiene, bad og toalettforhold Skolegang, lekselesing, fritidsaktiviteter og stimulering Forholdet mellom ungdommene Forholdet til nabolaget og andre ungdommer Adferdsregulering og straffereaksjoner Seksuelle overgrep Følelsesmessig omsorg, nærhet og tilknytning Helsetilbud Bergens guttehjem, Garnes Granskingsutvalgets grunnlag for vurderingen Historikk Institusjonens status og godkjenning Bygninger og bygningsstandard Personellsituasjonen Mat og måltider Klær og fottøy Hygiene, bad og toalettforhold Skolegang og lekselesing Fritidsaktiviteter og stimulering Deltakelse i gårdsdriften Forholdet mellom barna Forholdet til nabolaget og andre barn Avstraffelser, trusler, sjikane, kontroll og restriktivitet Seksuelle overgrep Følelsesmessig omsorg, nærhet og tilknytning Helsetilbud Ungdomshjemmet Eliasmarken Granskingsutvalget grunnlag for vurderingen Historikk Godkjenning av institusjonen Bygning og bygningsstandard Personellsituasjonen Mat og måltider Klær og fottøy Hygiene, bad og toalettforhold Skolegang, lekselesing, arbeid, fritidsaktiviteter og stimulering Forholdet mellom barna/ungdommene Forholdet til nabolaget og andre barn/ungdommer Adferdsregulering og straffereaksjoner Seksuelle overgrep Følelsesmessig omsorg, nærhet og tilknytning Helsetilbud Institusjonen Kofoedskolen Granskingsutvalgets grunnlag for vurderingen Historikk Godkjenning av institusjonen Bygning og bygningsstandard Personellsituasjonen Mat og måltider Klær og fottøy Hygiene, bad og toalettforhold Skolegang og lekselesing Fritidsaktiviteter og stimulering Forholdet mellom ungdommene Forholdet til nabolaget og andre ungdommer Atferdsregulering og straffereaksjoner Seksuelle overgrep Følelsesmessig omsorg, nærhet og tilknytning Helsetilbud

8 8 Innhold 13. Jacob R. Olsens barnehjem Granskingsutvalgets grunnlag for vurderingen Historikk Godkjenning av institusjonen Bygning og bygningsstandard Personellsituasjonen Mat og måltider Klær og fottøy Hygiene, bad og toalettforhold Skolegang og lekselesing Fritidsaktiviteter og stimulering Forholdet mellom barna Forholdet til nabolaget og andre barn Adferdsregulering og straffereaksjoner Seksuelle overgrep Følelsesmessig omsorg, nærhet og tilknytning Helsetilbud Barnehjemmet Morgensol Granskingsutvalgets grunnlag for vurderingen Historikk Godkjenning av institusjonen Bygning og bygningsstandard Personellsituasjonen Mat og måltider Klær og fottøy Bad og toalettforhold Skolegang, lekselesing, fritidsaktiviteter og stimulering Forholdet mellom barna Forholdet til nabolaget og andre barn Trusler og straffereaksjoner Seksuelle overgrep Følelsesmessig omsorg, nærhet og tilknytning Helsetilbud Småbarnstuen Granskingsutvalgets grunnlag for vurderingen Historikk Godkjenning av institusjonen Bygning og bygningsstandard Personellsituasjonen Mat og måltider Klær og fottøy Hygiene, bad- og toalettforhold Aktiviteter og stimulering Forholdet mellom barna Forholdet til nabolaget og andre barn Adferdsregulering og straffereaksjoner Seksuelle overgrep Følelsesmessig omsorg, nærhet og tilknytning Helsetilbud Solgården barnehjem Granskingsutvalgets grunnlag for vurderingen Historikk Godkjenning av institusjonen Bygning og bygningsstandard Personellsituasjonen Mat og måltider Klær og fottøy Hygiene, bad- og toalettforhold Skolegang, lekselesing, fritidsaktiviteter og stimulering Forholdet mellom barna Forholdet til nabolaget og andre barn Adferdsregulering og straffereaksjoner Seksuelle overgrep Følelsesmessig omsorg, nærhet og tilknytning Helsetilbud Sætregården Ungdoms- og Ridesenter Granskingsutvalgets grunnlag for vurderingen Historikk Godkjenning av institusjonen Bygninger og bygningsstandard Personellsituasjonen Mat og måltider Klær og fottøy Hygiene, bad og toalettforhold Skolegang og lekselesing Fritidsaktiviteter og stimulering Forholdet mellom barna Forholdet til nabolaget og andre barn Trusler og straffereaksjoner Seksuelle overgrep Følelsesmessig omsorg, nærhet og tilknytning Helsetilbud

9 Innhold Sammenfattende vurderinger Innledning Bygninger og bygningsfasiliteter Bygningene og bygningenes institusjonspreg Bergen kommune som etablerer av nye barneverninstitusjoner Personalmessige forhold og vurderinger Lav bemanning Lav, men økende, faglig kompetanse gjennom granskingsperioden Gjennomtrekk blant de ansatte Styrerne preget forholdene ved institusjonen Omsorg og omsorgsnivå Lite individuelt tilpasset omsorg og lite fokus på følelsesmessig omsorg Oppdragelsessyn og oppdragelsesmåter Bedre levekår i perioden, mindre materiell variabilitet Manglende ettervern Lite bevissthet om seksuelle overgrep Lite rom for støtte til skolearbeid Varierende kontakt med barn i nabolaget og begrenset innsyn i «det indre liv» ved barneverninstitusjonen Organisatoriske forhold ved, og tilsyn med, barneverninstitusjonene Organiseringen ved barneverninstitusjonene økte risikoen for overgrep Tilsyn Kommunens holdning til godkjenningsprosedyrer og søknader Varierende holdning til barna ved institusjonene Vedlegg: Noen trekk ved barnevernets utvikling mellom 1954 og Historisk og barnevernfaglig delrapport Av Kjersti Ericsson ) Noen generelle trekk ved utviklinga av barnevernet i perioden 1954 til Intensjonene bak barnevernloven av Langsommere i praksis Problemer i fokus Sammendrag ) Syn på barns behov og god omsorg 319 Familien best Behov for mer enn omsorg Behovet for stabil tilknytning Sammendrag ) Trekk ved barnevernets institusjoner i perioden «Totale» institusjoner Relasjoner og rettigheter Fra segregering og sentralisering til integrering og regionalisering Holdninger til bruk av fysisk straff Sammendrag ) Holdninger til omsorgsovertakelser i perioden Omsorgsovertakelser og forebyggende tiltak. 329 Samme problemer ulike definisjoner? Offer eller problembarn? For mange eller for få omsorgsovertakelser? Rettssikkerhet for foreldre og barn Sammendrag Litteratur

10

11 Sammendrag Sammendrag I sammendraget gir utvalget en kort redegjørelse for sentrale konklusjoner i rapporten. Utvalget vil presisere at i en slik oversiktsfremstilling kan viktige nyanser bli borte. 1.1 Bergen kommune og granskingsperioden Den nåværende kommunegrensen for Bergen kommune ble etablert med virkning fra Kommunene Fana, Laksevåg, Arna og Åsane ble fra denne dato en del av Bergen kommune. Barnevernloven av 17. juli 1953, nr. 14, trådte i kraft 1. juli Med virkning fra overtok fylkeskommunen ansvaret for barneverninstitusjoner i fylkets kommuner. Institusjonene som er omfattet av utvalgets mandat, lå i perioden i kommunene Bergen, Laksevåg og Haus (senere Arna). Bergens guttehjem på Garnes, som lå i Haus og senere i Arna kommune, var imidlertid ikke underlagt skolestyret eller barnevernsnemnda i Haus eller Arna. Det vises til nærmere redegjørelse omkring dette i avsnitt 6.3.1, 10.2 og Forholdene ved forskjellige barnehjem ble omtalt i media, blant annet i 1999 og Det fremkom påstander om ureglementære forhold ved kommunale og private barneverninstitusjoner i Bergen. Medieomtalen, og omtale av noen enkeltsaker, medførte politisk behandling i bystyret i Bergen. Det må antas at dette var hovedgrunnen til at det ble besluttet nedsatt et granskingsutvalg. En er ikke kjent med at det tidligere har vært foretatt en tilsvarende gransking av forholdene ved barneverninstitusjoner i andre kommuner i Norge. Rammene for informasjonsinnhenting, bearbeiding av informasjonsmaterialet og utskriving av rapporten har derfor ikke vært preget av erfaringsoverføring fra annet tilsvarende arbeid. 1.2 Strukturen i rapporten I hvert kapittel er det gitt en fortløpende fremstilling av de tema som behandles. Det er for de tema hvor det er naturlig, foretatt delkonklusjoner til de forskjellige avsnitt. Sammendraget bør derfor leses i sammenheng med hovedfremstillingen. I kapittel 1 og 2 gjøres det rede for opprettelse og utnevnelse av utvalget, utvalgets kompetanse og mandat. Kapittel 3 gir en fremstilling av den arbeidsform og arbeidsmetode som Granskingsutvalget har benyttet i forbindelse med informasjonsinnhenting. Kapittel 4 gir en fremstilling av relevante regler og rettslige rammer. Innledningsvis blir det redegjort for barnevernloven av 17. juli 1953 og bakgrunnen for denne. Krav til saksbehandling, herunder klagerett mv., og de krav til barneverninstitusjonene som fulgte av lov, forskrifter og rundskriv, blir belyst. Videre er bestemmelsene om tilsyn beskrevet, og det er også gjort kort rede for reglene om ettervern. Granskingsutvalgets undersøkelse av om det lå lovlige vedtak til grunn for plasseringene av barn ved institusjonene, er beskrevet i kapittel 5. Vurderinger av saksbehandlingen, materielle vilkår for plassering og plassering gjort av skolevesenet er beskrevet i dette kapittelet. I kapittel 6 redegjøres for tilsyn og tilsynsordninger, og om tilsynet ble utført i samsvar med lov og forskrifter. Både barnevernsnemndenes tilsyn, det sentrale barnevernutvalgets tilsyn, samt overtilsynet som ble utført gjennom departementets tilsynsvirksomhet og fylkesmannens tilsynsvirksomhet, er gjennomgått og beskrevet i dette kapitlet. Tilsynets materielle innhold, hyppighet, rapportering og notoritet er vurdert. I kapittel 7 17 gis en gjennomgang av de respektive institusjonene utvalget har gransket. Granskingsutvalget har funnet det naturlig i et eget kapittel 18 å gjengi en del sammenfattende vurderinger. Dette er observasjoner og vurderinger som har interesse utover den enkelte institusjon, og som etter utvalgets oppfatning, vil være viktig å vektlegge for at utvalgets fremstillinger og konklusjoner skal kunne gis et helhetlig og dekkende innhold.

12 12 Sammendrag 1.3 Sentrale konklusjoner I det følgende gis et utvalg av sentrale konklusjoner i rapporten, stort sett i den rekkefølge utvalgets mandat er formulert. Rekkefølgen sier ikke noe om viktigheten i forhold til utvalgets mandat. Sentrale konklusjoner er: Barnevernloven av 1953, forskrifter gitt med hjemmel i loven, samt lovens forarbeider og utfyllende rundskriv, ga forholdsvis klare regler og anvisninger på vurderingsmomenter om vilkår for plassering av barn i barneverninstitusjon, saksbehandling og klage, krav til barneverninstitusjonene, tilsyn og ettervern. Granskingsutvalget legger til grunn at det omsorgstilbud barn ved barneverninstitusjoner skulle ha var forholdsvis grundig beskrevet og rettslig regulert. Granskingsutvalget har gjennom sitt arbeid konstatert at omsorgstilbudet ved flere institusjoner, og i forholdsvis lange tidsperioder, har avveket fra det som var oppstilt som rettslige krav. De faktiske forhold ved institusjonene var preget av variabilitet. Det har vært forskjeller i forhold til hvordan det enkelte barn har opplevd omsorgsituasjonen, det har vært variasjoner i forhold til hvordan forholdene har fremstått i forskjellige tidsperioder og mellom de forskjellige barneverninstitusjonene utvalget har gransket. Til tross for dette, mener Granskingsutvalget, gjennom et forholdsvis omfattende underlagsmateriale, å ha tilstrekkelig grunnlag for å trekke konklusjoner, slik dette er gjort i tilknytning til hvert enkelt kapittel. Granskingsutvalget legger til grunn at noen av barna som bodde ved barneverninstitusjonene opplevde alvorlige mangler ved den praktiske og følelsesmessige omsorgen. Dette gjelder både fysiske forhold, som for eksempel bygningenes uhensiktsmessighet, nedslitte lokaliteter eller isolerte plasseringer. Men også forhold som mangelfullt matstell og uhensiktsmessige og dårlige klær, medførte at det praktiske omsorgstilbudet noen av barna fikk, var mangelfullt. Dette gjelder særlig i den første del av granskingsperioden. Det vises til Granskingsutvalgets forståelse av mandatet i avsnitt 2.4, samt den gjennomgående vurdering av de respektive institusjonene gitt i kapittel Den følelsesmessige omsorgen barna ble tilbudt var i mange tilfeller mangelfull, i noen tilfeller var den nærmest fraværende. Det var tidvis og ved enkelte institusjoner en klar mangel på voksenkontakt. Videre var det ofte mangel på individuell og individuelt tilpasset omsorg. Det vises til Granskingsutvalgets forståelse av mandatet i avsnitt 2.4, samt den gjennomgående vurdering av de respektive institusjonene gitt i kapittel Det har skjedd fysiske og seksuelle overgrep mot enkelte av barna ved institusjonene. Ved noen av institusjonene har det forekommet fysiske avstraffelser i store deler av den perioden utvalget har gransket. Granskingsutvalget legger til grunn at det, ved noen av institusjonene, har skjedd både fysiske og seksuelle overgrep mellom barn eller ungdom som bodde ved barneverninstitusjonene. At slike overgrep fant sted, setter utvalget i sammenheng med manglende omsorg. Flere barn ved institusjonene har vært utsatt for seksuelle overgrep mens de var under barnevernets omsorg. Noen av overgrepene har vært svært alvorlige og av dyptgripende og meget krenkende karakter. Overgrepene har i noen tilfeller vært utført av ansatte ved institusjonene, herunder også fra styrer(e). Besøkende ved institusjonene har forgrepet seg, og i noen tilfeller har overgrepene funnet sted mens barna har vært på permisjon eller på hjemmebesøk fra institusjonen. I ett tilfelle har overgrepene medført politietterforskning for overgriperen, i andre tilfeller legger Granskingsutvalget til grunn at mistanke om seksuelle overgrep ikke er blitt anmeldt til politiet eller rapportert på hensiktsmessig måte til rette myndighet. Det vises også her til utvalgets gjennomgang av de respektive institusjonene i kapittel Tilsyn ved institusjonene ble utført gjennom barnevernsnemndene, fylkesmannens tilsynsordning og departementets tilsynsvirksomhet. Granskingsutvalget legger til grunn at det i hele granskingsperioden har vært en omfattende og alvorlig svikt i barnevernsnemndenes tilsyn, som avvek klart fra det som var forutsatt i loven og forskriftene. Det ble utført tilsyn fra Sosialdepartementet og fylkesmannen, men med bakgrunn i blant annet meget omfattende arbeidsbyrde, stor reiseaktivitet og lav bemanning, var heller ikke overtilsynet i samsvar med de krav til tilsyn og tilsynsomfang som blant annet er gitt i tilsynsforskriften. Det vises til gjennomgangen om tilsynet og tilsynsmyndighetene i kapittel 6. Granskingsutvalget har ikke avdekket at det har vært foretatt omsorgsovertakelse og plassering ved barneverninstitusjonene som har vært gjenstand for gransking, uten at det

13 Sammendrag 13 har foreligget gyldige vedtak i samsvar med barnevernlovens bestemmelser. Det må legges til grunn at det store flertallet av vedtakene skjedde etter samtykke fra foreldrene eller verge. På dette punkt må det imidlertid understrekes at utvalget ikke har tilstrekkelig grunnlag til å trekke sikre konklusjoner. Det vises til kapittel 5, særlig avsnitt 5.3. Granskingsutvalget gir i kapittel 18 en del sammenfattende vurderinger. Utvalgets vurderinger og konklusjoner bygger på et omfattende materiale. Den sakkyndige delrapporten om historiske og barnevernfaglige utviklingstrekk i perioden, som er utarbeidet av professor Kjersti Ericsson, har inngått i utvalgets vurderingsmateriale. Flere av de ureglementære forholdene utvalget har avdekket, må i hovedsak tilskrives Bergen kommune som systemansvarlig gjennom blant annet funksjon som arbeidsgiver, ressursforvalter og tilsynsmyndighet.

14 14 Granskingsutvalgets oppnevning, sammensetning og mandat 2. Granskingsutvalgets oppnevning, sammensetning og mandat 2.1 Oppnevnelse av Granskingsutvalget Bergen kommune ved byrådsleder har anmodet fylkesmannen om å oppnevne et uavhengig utvalg for å foreta en gransking i forbindelse med påstander om ureglementære forhold ved kommunale og private barneverninstitusjoner i Bergen. Fylkesmannen i Hordaland besluttet 31. oktober 2001 å oppnevne et utvalg. Granskingsutvalget fikk denne sammensetningen: 1. Advokat Einar Drægebø, leder av utvalget 2. Forsker Karen Havnen 3. Sjefpsykolog Jan Skjerve 4. Advokat Harald Hove Granskingsutvalgets juridiske sekretær har vært politiinspektør Arild Oma fra Hordaland politidistrikt. Gunvor Bråthen har vært engasjert som sekretær og Laila Hestdal som konsulent for utvalget. 2.2 Nærmere om Granskingsutvalgets medlemmer Utvalget finner det riktig å angi kort om utdanning og relevant erfaring for utvalgets medlemmer. Einar Drægebø Født 1961, utdannet fra Politiskolen i 1984 og cand. jur. i Han har vært polititjenestemann og politijurist i perioden 1984 til I 1994 var han dommerfullmektig i Bergen byrett. Han var leder for Politiets Overvåkingstjeneste, region Vestlandet, , og politimester i Hordaland politidistrikt i perioden Fra juli 2001 har han drevet egen advokatvirksomhet. Einar Drægebø har deltatt i, og ledet, forskjellige utvalg oppnevnt av bl.a. Justisdepartementet og Politihøgskolen om beredskapsrelaterte spørsmål, undervisningsplaner, straffesaksbehandling og Schengen-tilknytning. Han har undervist og vært sensor ved Politihøgskolen. Han var medlem i den offentlig oppnevnte granskingskommisjonen etter hurtigbåten MS Sleipners forlis i Karen Havnen Født 1955, utdannet sosionom fra Nordland Distriktshøgskole i 1979 og embetseksamen i sosialt arbeid (cand. socion.) fra Universitetet i Trondheim i Hun har i perioden hatt praksis fra voksenpsykiatrien, den kommunale sosial- og barneverntjeneste, og fylkesbarnevernet; de første årene som sosialkurator, senere som konsulent og nestleder. Hun har også vært ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen. Fra 1993 har hun vært ansatt som forsker ved Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet. Hun har arbeidet med flere prosjekter hvor plassering av barn utenfor hjemmet har vært et hovedtema, og hun har arbeidet med metodeutvikling for barnevernets praksis. Hun har alene og sammen med kolleger skrevet flere fagartikler innen barnevern og sosialt arbeid, hvorav de fleste er publisert i fagtidsskrift, men også i lærebøker. Hun har i denne perioden hatt nær kontakt med praksisfeltet både gjennom forskningsprosjektene og gjennom undervisning og veiledning av barnevernsarbeidere. Jan Skjerve Født 1942, cand. psychol Spesialist i klinisk psykologi. Han har arbeidet som psykolog i institusjon for utviklingshemmede. Fra 1972 har han vært ansatt ved Universitetet i Bergen, fra 1980 som sjefpsykolog/klinikkleder ved Poliklinikk for barn ved Det psykologiske fakultet. Siden 1995 har han innehatt stilling som professor II ved Universitetet i Tromsø. Han har skrevet artikler og bøker om blant annet psykologisk arbeid med utviklingshemmede, behandling av barn med psykiske og atferdsmessige vansker, etiske problemstillinger i klinisk arbeid og om veiledningsmetodikk. Jan Skjerve var medlem av Røkkeutvalget som utredet utviklingshemmedes rettsikkerhetssituasjon, og han deltok i flere komitéer og

15 Granskingsutvalgets oppnevning, sammensetning og mandat 15 utvalg under Sosialdepartementet som formet lovregulering av bruk av tvang overfor utviklingshemmede med skadevoldende atferd. Han har også etter oppdrag fra Barne- og familiedepartementet vært med og utredet rettssikkerheten for ungdom som er tvangsplassert etter barnevernloven. Han har vært med i et granskingsutvalg nedsatt for å klargjøre omstendighetene rundt påstander om overgrep i en bolig for utviklingshemmede. Harald Hove Født 1949, cand.jur. i Han har vært amanuensis og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen , og med permisjon derifra dommerfullmektig ved Midhordland sorenskriverembete og kst. byrettsdommer i Bergen byrett. Siden 1989 har han drevet egen advokatvirksomhet. Han er leder av Offentlighetslovutvalget, og har vært medlem av Opplæringslovutvalget, Valglovutvalget og det stortingsoppnevnte utvalget som utredet Stortingets kontroll med forvaltningen. Han er medlem av Hordaland fylkesting, og har vært stortingsrepresentant og medlem av diverse kommunale utvalg i Bergen, bl.a. skolestyret og barnevernsnemnd. Han har også vært prodekanus og medlem av kollegiet ved Universitetet i Bergen. Han har skrevet flere juridiske arbeider bl.a. om kommunalrettslige spørsmål og barnevern. Arild Oma Født 1967, cand. jur I perioden var han stipendiat og forsker ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, hvor han bl.a. arbeidet med strafferett, forvaltningsrett og med problemstillinger knyttet til samarbeid innenfor velferdstjenestene. Han har vært ansatt som politijurist fra 1998 i Bergen og Hordaland politidistrikt. I 1998 ga han ut boken: Teieplikt og samarbeid innanfor velferdstenestene. 2.3 Granskingsutvalgets kompetanse og mandat Fylkesmannens oppnevningsbrev lyder: Bergen kommune v/byrådsleder har anmodet fylkesmannen om å oppnevne et uavhengig utvalg til å foreta en gransking i forbindelse med påstander om ureglementære forhold ved kommunale og private barneverninstitusjoner i Bergen. Anmodningen gjelder for den perioden kommunen hadde ansvaret for driften av disse institusjonene i henhold til barnevernloven av (Fra lovens ikrafttreden til da fylkeskommunen overtok ansvaret). Følgende barneverninstitusjoner omfattes: Kommunale:Morgensol barnehjem, Bergen ungdomshjem og Småbarnstuen. Private:Anna Jebsen (barnehjem), Jakob R. Olsen (barnehjem) Solgården (Frelsesarmeen barnehjem), Bergen guttehjem Garnes, Sandviken barnehjem, Kofoed-skolen (ungdomshjem) og Sætregården. Etter samråd med Barne- og familiedepartementet har Fylkesmannen i dag tatt kommunens anmodning til følge og oppnevnt et utvalg, som har fått slik sammensetning: Advokat Einar Drægebø, leder av utvalget. Forsker Karen Havnen Sjefpsykolog Jan Skjerve Advokat Harald Hove Arild Oma er engasjert som juridisk sekretær for utvalget. Fylkesmannen har foreløpig fastsatt følgende mandat for utvalget: 1. Utvalget skal granske ureglementære forhold ved kommunale og private barneverninstitusjoner innenfor nåværende Bergen kommune i perioden til Formålet med granskingen er å kartlegge faktiske forhold knyttet til at; a) barn ved institusjonene skal ha blitt utsatt for fysiske overgrep av seksuell eller voldelig art b) at det var alvorlige mangler med den praktiske og følelsesmessige omsorgen barna ble tilbudt ved institusjonen c) at kommunale og statlige tilsynsmyndigheter ikke utførte sine pålagte oppgaver i forhold til institusjonene d) at barn har vært tvangsplassert i institusjonen uten lovlige vedtak. 3. Utvalget avgjør selv hvem som bør avgi forklaring. 4. Utvalgets møter (forhandlinger) er ikke åpne for allmennheten. 5. Granskingen søkes gjennomført i samsvar med reglene i rundskriv G 48/75 fra Justisog politidepartementet, datert 4. mars 1975 om Regler for granskingskommisjoner, så langt de passer. 6. Utvalget kan la seg bistå av andre fagkyndige dersom det under arbeidet viser seg å være behov for slik bistand. 7. Dersom det under arbeidets gang skulle oppstå uklarheter med hensyn til mandatets

16 16 Granskingsutvalgets oppnevning, sammensetning og mandat utstrekning, kan utvalget konferere med fylkesmannen. 8. Utvalgets rapport avgis til Fylkesmannen i Hordaland, for ekspedisjon til Bergen kommune. 9. Granskingsutvalgets godtgjørelse fastsettes av Fylkesmannen og dekkes av Bergen kommune. Det samme gjelder utvalgets utgifter, herunder utgifter til kontorhold og kontorhjelp. Fylkesmannen i Hordaland har i brev av besluttet å utvide mandatet til også å omfatte Eliasmarken ungdomshjem. 2.4 Tolking av mandatet Granskingen har altså omfattet 11 institusjoner i tidsperioden fra juli 1954 til januar Utvalgets oppgaver har vært omfattende og arbeidskrevende. Utvalget har søkt å finne en rimelig balanse mellom hensynet til å ta opp alle spørsmål mandatet kunne gi foranledning til å vurdere, og hensynet til å kunne avgi rapport så raskt som forsvarlig. For de spørsmål utvalget har tatt opp, har utvalget brukt den tid som er funnet nødvendig for en grundig utredning. Gjennom intervjuer og arkivgjennomgang samt annen informasjonsinnhenting har utvalget søkt å fremskaffe et mest mulig helhetlig bilde av forholdene ved barneverninstitusjonene. I det følgende vil utvalget gjennomgå de ulike punktene i mandatet Gransking av ureglementære forhold Etter mandatets pkt. 1 skal granskingen omfatte ureglementære forhold ved de forskjellige institusjonene. Med dette har Granskingsutvalget forstått at omsorgstilbudet ikke må være i strid med lovpålagte krav (regelstridige forhold). Regelstridighet må i første rekke vurderes i forhold til fastsatte regningslinjer gitt ved lov og forskrifter. Men også rundskriv og andre regningslinjer gitt til utfylling eller supplering av lovgivning, vil etter en nærmere vurdering av innholdet være en del av grunnlaget for forståelsen av lov- og forskriftsbestemmelsene. Dette er nærmere utdypet i kapittel 4 om rettslige rammer. Hva som er reglementært i forhold til spørsmålet om omsorg ved en barneverninstitusjon kan ikke vurderes uten at det legges vesentlig vekt på forhold som er knyttet til faglighet og standarder som innenfor forskjellige yrkesretninger vil utvikle seg. Dette vil være en naturlig del av forståelsen av de aktuelle lovbestemmelsene. Slike vurderinger vil naturlig nok henge sammen med utdannelse, ny viten og samfunnsmessige utviklingstrekk i perioden. Granskingsutvalget har i sin forståelse av mandatet lagt til grunn at omsorgstilbud som ikke er forankret i en faglig standard etter omstendighetene vil være ureglementære forhold ved barneverninstitusjonen. Det er imidlertid også nødvendig å legge vekt på en mer allmenn vurdering av hva som er god omsorg for barn, og dermed hva som vil være mangler ved omsorgen. Spørsmål knyttet til omsorg vil også ha en verdimessig side som ikke alene kan vurderes innenfor faglige rammer. Dette har utvalget tatt med i sine vurderinger, herunder også at det i perioden som dekkes av mandatet trolig også har vært endringer i samfunnets holdninger til omsorg for barn. Granskingsutvalget har likeledes lagt til grunn at mandatet pålegger utvalget å vurdere om de ansatte ved institusjonen og institusjonens samlede aktivitet samsvarte med det som kan vurderes som en profesjonsetisk god standard Formålet med granskingen. Mandatets punkt 2 a d omhandler formålet med granskingen som gjelder faktiske forhold knyttet til overgrep, mangler ved omsorgen, mangler ved tilsynet og tvangsplassering uten lovlig vedtak. Granskingsutvalget legger til grunn at dette innebærer en kartlegging av omsorgsnivået ved institusjonene i vid forstand, og ikke et ensidig fokus på overgrep og mangler ved omsorgen. Som nevnt ovenfor, legger Granskingsutvalget til grunn at vurderingen av omsorgsnivået må forankres både i forhold til lovgivning, faglig kunnskap og forståelse av barns utvikling og mer allmenne vurderinger. I mandatets punkt 2 a) og 2 b) er nevnt fysiske og seksuelle overgrep og mangler ved den praktiske og følelsesmessige omsorgen. Granskingsutvalget legger til grunn at også psykisk trakassering vil være omsorgssvikt, og at dette etter omstendighetene kan ha karakter av overgrep etter mandatets pkt. 2 a. Spørsmålet om mangler ved den praktiske og følelsesmessige omsorgen må vurderes ut fra barns utviklingsbehov totalt sett. 2 a) Fysiske og seksuelle overgrep Med fysiske overgrep av seksuell eller voldelig art har utvalget forstått fysisk maktanvendelse eller seksualitet som samlet sett vil være å oppfatte som et overgrep. Men utvalget har også lagt til grunn at trakassering og krenkende omtale vil

17 Granskingsutvalgets oppnevning, sammensetning og mandat 17 kunne være direkte overgrep. Det inngår ikke i Granskingsutvalgets mandat å ta stilling til skyld, verken strafferettslig skyld eller erstatningsbetinget skyld. Vurdering av om beskrevne overgrep dekkes av særskilte straffebud er ikke foretatt. En eventuell vurdering av faktum i forhold til straffebud eller sivilrettslige reaksjoner er ikke omhandlet i utvalgets rapport. 2 b) Alvorlige mangler ved den praktiske og følelsesmessige omsorgen. I henhold til mandatet skal utvalget vurdere om det foreligger alvorlige mangler ved den praktiske og følelsesmessige omsorgen. Det er nødvendig for å kunne gi en slik vurdering å ha en så presis oppfatning som mulig av hvilke faktorer som har betydning for omsorg for barn, herunder også hva som er kvalitetstrekk ved en god omsorg. Med praktisk omsorg forstår Granskingsutvalget at barna skal gis materielle levekår som dekker de grunnleggende kroppslige behovene. Boforholdene, skoletilbud, leke- og fritidsutstyr og deltakelse i øvrige aktiviteter som er knyttet til barnets alderstrinn, er også deler av den praktiske omsorgen. Alvorlig svikt i praktisk omsorg innebærer at levekårene er klart dårligere enn for barn flest, og at svikten vanskeliggjør hva en vil se som normal livsførsel og normal samfunnsmessig deltakelse. Den følelsesmessige omsorgen har som mål å skape trygghet og glede hos barnet. Den skal gi barnet tro på egen verdi og egne muligheter. Barnet må slippe unødvendige frustrasjoner ved tilfredsstillelsen av grunnleggende behov. Det må gis mulighet for å bearbeide skremmende eller sorgvekkende opplevelser gjennom samtale og nærhet. Omsorgen skal bidra til en følelsesmessig grunnstemning som skaper forutsetninger for en harmonisk personlighetsutvikling og for at barnet skal makte å ta sine ressurser i bruk. Barna må få del i stimulerende og lystbetonte opplevelser og erfaringer. Barna må ha mulighet for å ta del i og lære å mestre aldersrelaterte utviklingsoppgaver. Nivået i følelsesmessig omsorg varierer med kvaliteten av de personlige relasjonene mellom barnet og nærpersonene. Med nærpersoner for barn i barneverninstitusjoner tenker en i første rekke på de voksne omsorgsyterne tilsatt ved institusjonen. De tilsatte omsorgsyterne har avgjørende innflytelse på den totale følelsesmessige omsorgen. Også relasjonene mellom barnet og andre barn i det daglige miljøet, og kontakten med foreldre og søsken, påvirker barnets totale følelsesmessige omsorg. For at det skal kunne skapes god følelsesmessig omsorg må barnet gis mulighet for å inngå i stabile relasjoner med andre. Relasjonene må være preget av forutsigbarhet, uten unødvendig rigiditet eller restriktivitet. En må vise barnet at det er akseptert ved å fokusere på dets positive sider, gi det anerkjennelse og oppmuntring. Den voksne må ikke komme med krenkende uttalelser eller foreta fysisk eller psykisk krenkende handlinger. Den voksne må også evne å lytte til barnet og å leve seg inn i dets situasjon og tankeverden. Omsorgsytere må avstå fra å skape en relasjon til barnet som har til hensikt å tilfredsstille egne behov. Materielle levekår og øvrig praktisk omsorg kan være av stor betydning også for den følelsesmessige omsorgen. Svikt i matstell og hygiene kan skape ubehag og plager som er følelsesmessig belastende. Dårlige klær kan virke stigmatiserende. Dårlige boforhold kan være til hinder for muligheten for privatliv og åpne for krenking av barnets personlige integritet. Tilstrekkelig og stabilt personale er en forutsetning for å skape gode relasjoner og for å kunne beskytte barnet mot belastende forhold. Omsorgsnivået vil også være bestemt av de voksnes personlige skikkethet for å relatere seg til barn. Alvorlige mangler ved den følelsesmessige omsorgen kan, som det fremgår ovenfor, ytre seg på mange måter og av ulike grunner, men fellesnevneren er omsorgspersonenes mangelfulle innlevelse og deltakelse i barnets situasjon og opplevelser. Manglene blir mer alvorlige hvis de kvalitativt dårlige relasjonene er langvarige, hvis det er få eller ingen av barnets nærpersoner som evner å kompensere for andres svikt, eller hvis relasjonelle forhold innebærer traumatiske opplevelser. Granskingsutvalget har vurdert både kvaliteten på de relasjonene barna har inngått i og de personalmessige og materielle forutsetningene for å ivareta barnas følelsesmessige behov, for å besvare spørsmålet om det har vært alvorlige mangler ved den følelsesmessige omsorgen. Det er naturlig nok ikke et hvert avvik fra det som vil være en god omsorg som representerer alvorlige mangler. Utvalget legger til grunn at de aktuelle manglene må være klare og vedvarende for at de skal være alvorlige, og at de også må gjelde mer sentrale sider ved omsorgen. 2 c) Mangler ved tilsynet Mandatets pkt. 2 c), forutsetter at utvalget skal granske hvorvidt kommunale og statlige tilsynsmyndigheter ikke utført sine pålagte oppgaver i forhold til institusjonene. Granskingsutvalget har forstått mandatet slik at både barnevernsnemndenes tilsynsmyndighet i henhold til barnevernloven og det etablerte tilsynsutvalget som

18 18 Granskingsutvalgets oppnevning, sammensetning og mandat ble opprettet i Bergen i 1972 skal vurderes. Likeledes er helserådets tilsynsoppgaver berørt, men ikke detaljert gjennomgått og vurdert. Fylkesmannens tilsynsplikt og departementets tilsynsplikt etter barnevernloven og forskrifter er likeledes gjenomgått og vurdert. 2 d) Tvangsplassering uten lovlige vedtak Med mandatets pkt. 2 d) om tvangsplassering i institusjonen uten lovlig vedtak, har Granskingsutvalget forstått vurdering knyttet til tvangsplassering etter den dagjeldende barnevernlov. I tillegg er blant annet saksbehandlingsrutiner, notoritet og skriftlighet gjennomgått. De fleste av barna ved barneverninstitusjonene var plassert der etter såkalt frivillig plassering. Granskingsutvalget har forstått, og lagt til grunn, at saksbehandlingen knyttet til også slik, såkalt frivillig plassering, skal undergis en vurdering. Muligheten for gjennomgang av samtlige vedtak fattet i barnevernsnemndene har vært en umulig oppgave. Det har heller ikke vært nødvendig for å dekke mandatet.

19 Granskingsutvalgets arbeidsmetode, informasjonsinnhenting m.v Granskingsutvalgets arbeidsmetode, informasjonsinnhenting m.v. 3.1 Arbeidet i Granskingsutvalget Granskingsutvalget har arbeidet uavhengig. Uavhengigheten har vært både i forhold til Bergen kommune, fylkesmannen og i forhold til interessegrupper eller enkeltpersoner. Kostnadene til gjennomføringen av granskingen, som kontorhold, lønnsrefusjon og annet har vært dekket av Bergen kommune etter anvisning fra Fylkesmannen i Hordaland. Granskingsutvalget har også følt seg uavhengig og har ikke registrert press i forhold til tidsfremdrift, økonomiforbruk eller annet som kunne tenkes å ha hatt innvirkning på granskingsarbeidet. Granskingsutvalget har hatt 37 arbeidsmøter, til sammen 44 møtedager. Utvalget har mottatt forklaring fra 133 personer, jf. omtalen nedenfor under avsnitt 3.2. Umiddelbart etter at Granskingsutvalget var oppnevnt, ble det foretatt en befaring til de respektive institusjonene. Flere av institusjonene er revet, andre har fått vesentlige bygningsmessige endringer. Det er gjennomført betydelig arkivgjennomgang, samt analyse av mottatt arkivmateriale fra Byarkivet i Bergen, Hordaland fylkeskommunes arkiv og Statsarkivet i Bergen. I tillegg har utvalgets leder og juridiske sekretær gjennomgått arkivmateriale i Riksarkivet og i Sosialdepartementets arkiv. Utvalget har mottatt og gjennomgått en del private dokumenter som brev, søknader, jubileumsskrift og annet. Granskingsutvalgets sekretariat har vært i leide lokaler i Kalfarveien 31 i Bergen, hvor juridisk sekretær har hatt sitt daglige virke. Han har vært heltidsengasjert. Utvalgets leder har, i hvert fall mot slutten av utvalgsarbeidet, benyttet mye av sin arbeidstid med utvalgsarbeid. De øvrige medlemmene har arbeidet på timebasis. Advokat Harald Hove deltok ikke i utvalgets arbeid i perioden fra midten av oktober til midten av februar De siste fire månedene av utvalgets arbeidsperiode har Laila Hestdal vært engasjert på fulltid som utvalgskonsulent i forbindelse med utskriving og sluttføring av utvalgets arbeid. Granskingsutvalget vil takke alle som har bistått med opplysninger. 3.2 Opptak av forklaringer, intervju og intervjumal En viktig metode for informasjonsinnhenting har vært gjennomføring av intervjuer. 133 personer er intervjuet av Granskingsutvalget. De fleste intervjupersonene har som barn bodd ved én eller flere av barneverninstitusjonene. I tillegg er det blant annet foretatt intervju av en rekke personer som har vært ansatt, som styrere eller i andre stillingskategorier, ved institusjonene. Utvalget har gjennomført intervju av personer som har vært ansatt ved sekretariatet til barnevernsnemnda, eller har vært politisk valgte medlemmer i barnevernsnemnda. Personer som har henvendt seg til utvalget, og som har hatt opplysninger som kunne tenkes å være innenfor utvalgets mandat, har uten unntak fått anledning til å forklare seg for utvalget. Ansatte i administrative stillinger og personer som har hatt tilsynsoppgaver i henhold til barnevernloven av 1953 har likeledes vært intervjuet av utvalget. De fleste intervjuene har vært gjennomført i Granskingsutvalgets lokaler i Kalfarveien 31 i Bergen. I noen tilfeller, hvor intervjupersonene har vært forhindret fra å komme til Bergen av helsemessige eller andre årsaker, har representanter for Granskingsutvalget foretatt intervju andre steder i landet. Intervjuene har bygget på en intervjumal. Utvalget har lagt forholdsvis mye arbeid i å få en grundig intervjumal. Intervjumalen har rettet seg både mot praktiske forhold som bygninger, klær og toalettfasiliteter, og forhold omkring skolegang og lekselesing. De mer følelsesmessige forhold knyttet til omsorg som kjærlighet og nærhet, og forhold omkring overgrep av fysisk eller seksuell karakter, har også vært gjenstand for spørsmål og vurdering i intervjuene. Utvalget har lagt vekt på å få belyst de fleste temaer som har vært relevante i forhold til utvalgets mandat.

20 20 Granskingsutvalgets arbeidsmetode, informasjonsinnhenting m.v. Hensikten med dette har, foruten å dekke mandatet best mulig, også vært å foreta intervjuer som har muliggjort best mulig sammenligning av forhold ved de forskjellige institusjonene og i de respektive tidsperioder. Intervjupersonene har også vært anmodet om å foreta en vurdering av forholdene ved de forskjellige institusjonene de har kjennskap til. Forklaringene har vært opptatt ut ifra ønske om at intervjupersonen skal gi sin fremstilling ut fra sin subjektive oppfatning og fra et individuelt perspektiv. Alle personene som har avgitt forklaring til utvalget har før gjennomføringen av selve intervjuet, fått tilsendt brev med oversikt over de tema utvalget har sett som mest relevant å ta opp i intervjuet. I tillegg har det vært vedlagt kopi av utvalgets mandat og sammensetning. Utvalget har i medhold av domstolloven 43, 2. ledd hjemmel til å begjære rettslig avhør. Utvalget har ikke funnet det nødvendig å benytte denne adgangen. Alle utvalget har intervjuet, har samtykket til å forklare seg. De som selv har bodd på barnehjem, har av eget initiativ henvendt seg med ønske om å avgi forklaring. Gjennomføring av intervjuene er bygget på muntlighet. Normalt har det fra utvalget vært tilstede to eller tre personer ved gjennomføringen av intervjuene. Ved et mindre antall intervjuer, da av personer i politisk valgte funksjoner, administrative lederstillinger, eller tilsynsfunksjoner, har et samlet Granskingsutvalg foretatt intervjuet. Et sammendrag av intervjuet er blitt diktert til utskriving, gjennomlesning og vedtagelse ved underskrift av intervjupersonene. Intervjuutskriftene har, etter utskrift, vært forelagt personene som har vært til intervju, for eventuelle korreksjoner eller justeringer før underskrift. De nærmere retningslinjene for opptak av forklaringene er gitt i Justisdepartementets Rundskriv G 48/75, kapittel IV, punkt 3 flg. Intervjuene har vært viktige kilder for informasjon til Granskingsutvalget. Intervjuutskriftene er unntatt offentlighet. Normalt har intervjuene hatt en varighet på 3 4 timer. Noen intervjuer har vært kortere mens andre intervjuer har vært lengre. De utskrevne intervjusammendragene utgjør vanligvis 6 8 A4 sider. Noen få personer har vært intervjuet flere ganger av Granskingsutvalget. Bakgrunnen for dette har dels vært at informasjonsmengden har vært så omfattende at det har vært hensiktsmessig å fordele det på flere intervjuer. Dels har det skyldtes at utvalget har følt behov for å få ytterligere opplysninger, eller mer detaljer knyttet til særskilte saksforhold. 3.3 Psykologtilbud Granskingsutvalget har søkt å tilrettelegge for at intervjusituasjonen skulle bli best mulig for de personene som er blitt intervjuet. Blant annet har det vært gitt informasjon i skriftlig form før gjennomføringen av selve intervjuet. I tillegg har intervjupersonene fått informasjon om utvalgets arbeid og gjennomføringen av intervjuet umiddelbart før oppstart av intervjuet. For noen av intervjupersonene har intervjusituasjonen medført gjenopplevelse av en vanskelig livssituasjon. Dette er forhold Granskingsutvalget har vært oppmerksom på, og dette ble blant annet tatt opp med oppnevnende myndighet da utvalget startet sitt arbeid. I tillegg til å tilrettelegge for en best mulig mellommenneskelig relasjon i intervjusituasjonen har Granskingsutvalget i tillegg tatt initiativ til en samarbeidsavtale med en erfaren klinisk psykolog. Personene som har vært til intervju har hatt mulighet for, kostnadsfritt, å ta kontakt med den engasjerte psykolog. Oppfølging av eventuelle samtaler har skjedd helt uavhengig av utvalget. Når det har vært aktuelt, har det ved avslutningen av intervjuet blitt spurt om kontakt med helsevesenet og om nettverk for øvrig. Granskingsutvalget er kjent med at Bergen kommune har ytet et ytterligere tilbud for de som har hatt behov for psykologfaglig oppfølging. Dette har skjedd uavhengig av Granskingsutvalget. 3.4 Nærmere om arkivgjennomgang Utvalget har gjennomgått betydelige mengder arkivmateriale. For noen av institusjonene har det vært tilgjengelig et forholdsvis omfattende arkivmateriale. For andre institusjoner er det meget sparsomt, eller helt fraværende med arkivmateriale, i offentlige arkiver. Granskingsutvalget har også fått tilgang på arkivmateriale, notater, fotografier og annet som intervjupersonene har medbrakt og formidlet til utvalget. På samme måte som intervjuutskriftene har arkivmaterialet gitt viktig informasjon til utvalgets rapport. Relevante dokumenter fra Byarkivet i Bergen, Hordaland fylkeskommunes arkiv, Statsar-

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige

Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige 1. Granskingskommisjoner oppnevnes av det offentlige for å utrede et bestemt saksforhold.

Detaljer

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no PARTSINNSYN Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no Temaer 1) Hensyn for og imot innsyn 2) Hvilke hovedforskjeller og likhetstrekk er det mellom partsinnsyn og innsyn etter offentleglova?

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Internserien 6/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Målgruppe: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING

SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING Sørum kommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem, skolehjem, spesial-

Detaljer

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker.

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Ring vårt kontor der du bor, eller send oss et kontaktskjema (http://www.advokatsylte.no/ contact) om du ønsker kontakt med en av våre

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar EIDSVOLL KOMMUNE Unntatt offentlighet etter utfylling iht. offl. 13, jf. fvl. 13,1.1. SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING Vederlagsordningen gjelder for personer som har opplevd overgrep og/eller omsorgssvikt

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 133/17 30.11.2017 Dato: 13.11.2017 Arkivsaksnr: 2017/12557 Retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på

Detaljer

Søknadsskjema oppreisningsordning

Søknadsskjema oppreisningsordning Søknadsskjema oppreisningsordning Tynset kommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem, skolehjem, spesial-

Detaljer

Finnmarkskommisjonen

Finnmarkskommisjonen Finnmarkskommisjonen - Kommisjonens arbeidsmåte og metodiske utfordringer Innledning på seminar om Finnmarkskommisjonen, Tana, 29. oktober 2008 v/kommisjonsleder Jon Gauslaa Arbeidsmåte og metodiske utfordringer

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte

7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 26. januar 2017, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. 7 b Varsel til fornærmede eller dennes etterlatte Strgjfl. 7 b. Varsel

Detaljer

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980

BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 TILLEGG TIL SLUTTRAPPORT FRA 2005 BERGEN KOMMUNES ERSTATNINGSORDNING FOR BEBOERE I BARNEVERNSINSTITUSJONER I BERGEN I PERIODEN 01.07.1954-01.01.1980 UTVIDET SØKNADSFRIST 01.09.2006 Forord Sekretariatet

Detaljer

VEILEDNINGSSKRIV. - Utfylling av tvangsprotokoller -

VEILEDNINGSSKRIV. - Utfylling av tvangsprotokoller - Februar 2007 VEILEDNINGSSKRIV - Utfylling av tvangsprotokoller - Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon med merknader Forskrift 12. desember 2002 INNLEDNING Det

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: 1. Sørum kommune etablerer en oppreisningsordning for barn

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12.

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12. Dato: Arkivref: 16.03.2011 2010/4641-8010/2011 / F40 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. September 2009 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning

Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning Lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning l Formål Loven skal bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. 2 Uavhengighet

Detaljer

Reglement for Bodø kontrollutvalg

Reglement for Bodø kontrollutvalg Reglement for Bodø kontrollutvalg (Vedtatt i bystyret 8. september 2011) 1 Virkeområde Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og forskrift om kontrollutvalg i kommuner

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER"

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER" â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ OPPVEKST

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Karl Evang-seminaret 2006

Karl Evang-seminaret 2006 Karl Evang-seminaret 2006 Hvorfor er det så viktig å starte med forebyggende og tverrfaglig arbeid allerede mens barnet er i mors liv? Vi må tørre å bry oss-barnas fremtid et felles ansvar Oslo Kongressenter

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE Dato for tilsynsbesøk: 13.11.2012. Tilsynet ble utført av Mary Jonassen og Gro Bakkerud. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Vergemålsreformen Tønsberg, 11. desember 2013 Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Ny vergemålslov Trådte i kraft 1. juli 2013 Erstatter umyndiggjørelsesloven (1898) og vergemålsloven

Detaljer

Informasjonsskriv nr.1. HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? ( , revidert )

Informasjonsskriv nr.1. HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? ( , revidert ) Informasjonsskriv nr.1 HVA KJENNETEGNER EN GOD RAPPORT? (14.2.2015, revidert 1.9.2017) I dette informasjonsskrivet oppsummerer kommisjonens erfaringer etter gjennomgangen av et stort antall sakkyndige

Detaljer

Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten

Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Vår saksbehandler: Marianne Føyn Berge Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-10-2012 - Skolepersonalets opplysningsplikt

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - BILLIGHETSERSTATNING

SØKNADSSKJEMA - BILLIGHETSERSTATNING RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEADVOKATEN Unntatt offentlighet Jf. offl. 13 SØKNADSSKJEMA - BILLIGHETSERSTATNING Søknad om billighetserstatning for personer som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt i institusjon

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

Høringsnotat. Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter Høringsfrist 20. april 2017 Side 1 av 9 Innhold

Detaljer

Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING

Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING Ullensaker kommune har vedtatt en Vederlagsordning (billighetserstatning) for barn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem,

Detaljer

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune.

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. 1 Formål Formålet med billighetserstatningsordningen er å markere at Drammen kommune vil påta seg et moralsk

Detaljer

VOLD MOT BARN. -Akuttmedisin- 2006. Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med?

VOLD MOT BARN. -Akuttmedisin- 2006. Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med? VOLD MOT BARN -Akuttmedisin- 2006 Hva kan dere der ute i akuttmedisinen bidra med? Politioverbetjent Finn Abrahamsen, Voldsavsnittet OSLO POLITIDISTRIKT VOLD MOT BARN Hva er Vold? Det finnes ingen absolutt

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. November 2014 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

JUST1SDEPARTEMENTET 12 NUV ARKZZbuE:

JUST1SDEPARTEMENTET 12 NUV ARKZZbuE: JUST1SDEPARTEMENTET Justisdepartementet PB 8005 Dep 0030 Oslo SAKSW: AVD1cONT/BrHr DUK,NR 12 NUV 7009 CZ, ARKZZbuE: Oslo, 10.11.2009 Vår ref.: EK Deres ref.: 200903639 E0 KG/an Høring Offentlige undersøkelseskommisjoner

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner Informasjon om personalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Melderutiner Midtre Gauldal kommune 2012 Hensikt og lovgrunnlag Hensikten med dette heftet er å gi informasjon og veiledning til ledere

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-202 Hensikten med dette rundskrivet er å gi veiledning til skoleeiere og skoleledere om skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten.

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 9-1. Formål

Detaljer

Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser. v/ Maria Kjølberg Evensen

Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser. v/ Maria Kjølberg Evensen Hva er omsorgssvikt? kjennetegn og konsekvenser v/ Maria Kjølberg Evensen Barn har rett til omsorg Rett til å bli tatt vare på av foreldrene Rett til beskyttelse mot misbruk Retten til å bli tatt vare

Detaljer

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Fylkesmannen i Buskerud, Samling/lederforum Klækken

Detaljer

Klageadgang for fosterforeldre

Klageadgang for fosterforeldre Klageadgang for fosterforeldre Utskriftsdato: 24.12.2017 06:02:18 Status: Gjeldende Dato: 24.11.2016 Nummer: 2016/1353 Utgiver: Sivilombudsmannen Dokumenttype: Fortolkning Innholdsfortegnelse Klageadgang

Detaljer

ETTERKONTROLL AV KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPEN

ETTERKONTROLL AV KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPEN Mandat ETTERKONTROLL AV KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPEN Bakgrunn og utgangspunkt Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker ble opprettet ved revisjon av straffeprosessloven

Detaljer

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS

SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS Akershus fylkeskommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn fra Akershus som har vært utsatt for omsorgssvikt

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Internserien 14/2010. Saksbehandler: seniorrådgiver Anine

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Krav om opprettelse av billighetserstatning til barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Petter Salberg bjorn.petter.salberg@innherred-samkommune.no

Detaljer

Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM

Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM Rundskriv Alle landets kommuner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Statens helsetilsyn Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato Q-1/2014 13/3326 30.01.2014 MERKNADER TIL FORSKRIFT OM FOSTERHJEM 8 OG 9 - TILSYN

Detaljer

Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001

Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001 Rettslige problemstillinger i forhold til kvinnelig omskjæring IK- 20/2001 Rundskriv IK-20/2001 fra Statens helsetilsyn Til: Landets helsepersonell 20.12.2001 1. Innledning I spenningsfeltet mellom forbudet

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger

Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger Barnevernets oppgaver Barnevernets hovedoppgave

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Alice Kjellevold Professor, Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger uis.no 07.12.2015 Samarbeid med pårørende rettslig regulering Hovedpunkter

Detaljer

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød

Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther. Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Notat Til: Granskningsutvalget v/johan Giertsen og Torkild Vinther Kopi: Fra: Advokatfirmaet Hjort v/advokat Kristin Veierød Dato: 15. februar 2008 VEDRØRENDE VARSLERENS PARTSRETTER ETTER FORVALTNINGSLOVEN

Detaljer

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som 1 Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som har vært eksponert for vold Barnehuset tar også mot

Detaljer

Høringssvar fra Sandnes kommune - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester.

Høringssvar fra Sandnes kommune - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester. Det kongelige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Samfunnsplan Mette Solum Sandnes, 05.12.2014 Deres ref: Vår ref: 14/08285-2 Saksbehandler: Anne-Lene Slåtterø

Detaljer

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: 20100280 4-/ACDS Vår ref: 2010/54802-20 Arkivkode: 008 Dato: 15.09.2010 Høringsuttalelse

Detaljer

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson Byrådssak 76/14 Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson RIBE ESARK-03-201400157-8 Hva saken gjelder: Stortinget har vedtatt en

Detaljer

Rapporten «Denne saken er større enn seg selv" Hovedrapporten er offentlig Vedlegg: 6 vedlegg som er unntatt offentlig innsyn, 1 vedlegg med navn på

Rapporten «Denne saken er større enn seg selv Hovedrapporten er offentlig Vedlegg: 6 vedlegg som er unntatt offentlig innsyn, 1 vedlegg med navn på «Idasaken» Tilsynet Fylkesmannen i Hordaland, Rogaland og Troms dannet 12.2.2016 et felles tilsynsteam ledet av fylkeslege Helga Arianson Innhentet sakkyndig vurdering fra spesialist i klinisk psykologi

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Balansen mellom tillit og kontroll. Berit Rokne

Balansen mellom tillit og kontroll. Berit Rokne Balansen mellom tillit og kontroll Berit Rokne Grunnleggende verdier for akademisk virksomhet åpenhet, etterprøvbarhet, vitenskapelig redelighet Ikke plagiere Ikke fabrikkere ikke forfalske kritisk diskusjon

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen

Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Nr. Vår ref. Dato 27-10-2003 For Stiftelsen Hvasser versjon 002/sept 2005 R. Jensen Forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet

Detaljer

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten

Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Barnehagers og skolers opplysningsplikt til barneverntjenesten Til barnets beste - samarbeid mellom skole/barnehage og barneverntjenesten Kjersti Utnes Borgaas, seniorrådgiver Jussen rundt Barnehagers

Detaljer

Barnevernet og politiets ansvar for barns omsorg og rettssikkehet

Barnevernet og politiets ansvar for barns omsorg og rettssikkehet Barnevernet og politiets ansvar for barns omsorg og rettssikkehet Presentasjon 7.11.13 Ved pob. Hanne Blomfeldt Seksjonen for volds- og seksualforbrytelser Omsorg og rettssikkerhet 11.11.2013 Side 2 Politiet

Detaljer

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) År 2005 den 19. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om varsling,

Detaljer

Vedrørende kvalitetsutvalg - sykehusloven 18b

Vedrørende kvalitetsutvalg - sykehusloven 18b Vedrørende kvalitetsutvalg - sykehusloven 18b Rundskriv IK-16/94 fra Statens helsetilsyn Til: Landets - somatiske sykehus v/direktøren - psykiatriske sykehus v/direktøren - fylkeshelsesjefer 94/01287 15.6.1994

Detaljer

Barneverninstitusjoner benyttet av Oslo kommune 1954 1993. Gransking av overgrep, omsorgssvikt, tilsyn og tvangsplasseringer

Barneverninstitusjoner benyttet av Oslo kommune 1954 1993. Gransking av overgrep, omsorgssvikt, tilsyn og tvangsplasseringer Barneverninstitusjoner benyttet av Oslo kommune 1954 1993 Gransking av overgrep, omsorgssvikt, tilsyn og tvangsplasseringer Rapport fra Granskingsutvalg oppnevnt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus Avgitt

Detaljer

RVTS - MIDT. Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt

RVTS - MIDT. Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt RVTS - MIDT Ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmords-forebygging- Region Midt Barns rettigheter etter å ha blitt eksponert for vold Her menes både barn som har blitt direkte utsatt for vold,

Detaljer

Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig vitenskapelig uredelighet ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig vitenskapelig uredelighet ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig vitenskapelig uredelighet ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 09.03.2016. Revidert 13.09.17 på bakgrunn av Lov om organisering av forskningsetisk

Detaljer

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen

Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Veiledning for praktisering av dokumentinnsyn i samsvar med lov og instruks for Riksrevisjonen Utarbeidet av Riksrevisjonen mars 2010 Forord Riksrevisjonen må som uavhengig revisjons- og kontrollorgan

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

NOU NORGES OFFENTLIGE UTREDNING 2004: 23

NOU NORGES OFFENTLIGE UTREDNING 2004: 23 NOU NORGES OFFENTLIGE UTREDNING 2004: 23 BARNEHJEM OG SPESIALSKOLER UNDER LUPEN NASJONAL KARTLEGGING AV OMSORGSSVIKT OG OVERGREP I BARNEVERNSINSTITUSJONER 1945 1980. Utredning fra et utvalg oppnevnt av

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplysningsplikten til barnevernstjenesten og kommunens forsvarlige system. Rana kommune NN skole

TILSYNSRAPPORT. Opplysningsplikten til barnevernstjenesten og kommunens forsvarlige system. Rana kommune NN skole TILSYNSRAPPORT Opplysningsplikten til barnevernstjenesten og kommunens forsvarlige system Rana kommune NN skole 15.12.16 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Rana kommune

Detaljer

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven 1. Innledning og bakgrunn Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i askerskolen Foto: Bård Gudim Innhold: 1 Formål side 3 2 Innledning side 3 3 Forebygging og holdningsskapende arbeid side 4 4 Avdekking side 5 5 Håndtering

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rakkestad kommune 2015 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Rakkestad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

Åpne høringer - regelverk

Åpne høringer - regelverk Åpne høringer - regelverk Studietur for kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo 18. mars 2013 v/ advokat Jostein Selle KS Advokatene Hva er en høring? Ingen definisjon i kommuneloven Definisjonen i Stortingets

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

DET KONGELIGE HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENT ENDRINGER I PSYKISK HELSEVERNLOVEN - VARSLING A V FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, NATTELÅSING AV PASIENTROM M.M.

DET KONGELIGE HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENT ENDRINGER I PSYKISK HELSEVERNLOVEN - VARSLING A V FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, NATTELÅSING AV PASIENTROM M.M. DET KONGELIGE HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENT Rundskriv Nr. Vår ref Dato I-4/2013 13/3500-09.09.2013 ENDRINGER I PSYKISK HELSEVERNLOVEN - VARSLING A V FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, NATTELÅSING AV PASIENTROM M.M.

Detaljer

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda 1. Generelt Finansklagenemnda behandler klager som gjelder tvister av rettslig karakter som springer ut av kontraktsforhold med finansselskap som nevnt i Finansklagenemndas

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/ SIG 2008/

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/ SIG 2008/ Universitetet i Oslo Universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe Postboks 1072 Blindern 0313 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1680 19 SIG 2008/12601 10 12.04.2010 UTTALELSE I KLAGESAK På bakgrunn av

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: 17.02.12 HØRING-ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Høring Forslag til lovendring for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Høring Forslag til lovendring for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep Barne-, likestillings- og Inkluderingsdepartementet Postmottak@bld.dep.no UNICEF Norge P.B. 438 Sentrum, 0103 Oslo Besøksadr.: Rådhusgt. 24 e-mail: mail@unicef.no www.unicef.no Tel: + 47 24145100 Fax:

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hei Med dette oversendes protokollen fra ekstraordinært møte i Fylkesstyret den 15. april. Vedlagt ligger også selve saksfremlegget på saken om Oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, Med vennlig

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten 6.12.12 Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Nye bestemmelser i barnevernloven om midlertidig plassering i institusjon av

Detaljer