MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL."

Transkript

1 MODRN OG FLKSIBL NÆRINGSLOKALR I KONGSBRGS NY BYDL. LLBÆK BLIR N LT NY BYDL I KONGSBRG SNTRUM.

2 TKNOLOGIBYN KONGSBRG SATSR OFFNSIVT PÅ BRD NÆRINGSUTVIKLING Kongsberg kommune ønsker å ligge i forkant for å stimulere og legge til rette for vekst og variert næringsutvikling. De store bedriftene som allerede er etablert i regionen, er også avhengig av et større mangfold i næringsstrukturen. Nå starter utviklingen av en spennende og levende bydel nord i Kongsberg sentrum, med 850 varierte boliger og rom for rundt 2000 nye arbeidsplasser. Kongsberg en global merkevare Kongsberg er landets største industrielle kompetanseklynge og er tildelt status som et Norwegian Center of xpertise. Byen har blitt en av de mest innovative og vellykkede teknologiklyngene i verden. Teknologimiljøet spenner over så ulike bransjer som romfart, luftfart, maritim, subsea, bil og forsvar. Bedriftene i Kongsberg omsetter for mer enn 40 milliarder og har medarbeidere fordelt på over 200 lokasjoner i 40 land. n næringsvennlig region MORTN RIKSRØD FYLKSORDFØRR I BUSKRUD Kongsberg er et av landets mest attraktive steder for utvikling av høyteknologiske produkter og løsninger. Denne posisjonen vil vi styrke og videreutvikle i tett samarbeid med næringslivet, regionale og lokale myndigheter. Samtidig er det viktig å legge godt til rette for fortsatt utvikling og vekst som skaper et bredt arbeidsmarked, slik at Kongsberg og regionen blir et attraktivt sted å etablere seg for enda flere. De store bedriftene i Kongsberg har et uttalt mål om å prioritere samarbeid med konkurransedyktige bedrifter på Kongsberg når de kjøper tjenester og etterspør større bredde i byens næringsliv og tjenestetilbydere. Den unike konsentrasjonen av store og kompetansetunge bedrifter i Kongsberg legger et godt grunnlag for nyetableringer i byen, også i bransjer som ikke er innenfor teknologi. Kompetansebasen er relevant for en rekke næringer og offentlig virksomhet. Vi i NC hilser satsingen på næringsetablering i den nye bydelen ellebæk velkommen! Utviklingen av en moderne bydel nord i Kongsberg sentrum er helt i tråd med de visjoner og mål vi har for byen og for regionen. Vi tror flere kan ha glede av den synergieffekten som er skapt gjennom et tett samarbeid blant verdens ledende teknologibedrifter her på Kongsberg. Vi i regionen ønsker både små gründervirksomheter og store bedrifter innen offentlig og privat virksomhet velkommen til vår næringsvennlige region. TORKIL BJØRNSON DAGLIG LDR I NORWGIAN CNTRS OF XPRTIS (NC) 2 3

3 STOR VISJONR FOR KONGSBRGS NY SNTRUMSBYDL LLBÆK Nord i Kongsberg sentrum, langs Lågens vakre bredder, et lite steinkast fra Kongsberg jernbanestasjon, ligger et område som til nå har vært en ukjent perle for de aller fleste. Nå starter realiseringen av en urban og mangfoldig bydel på ellebæk, med opptil 850 nye boliger. Utviklingen av ellebæk har et langsiktig perspektiv, og området er regulert for totalt m 2 fleksible næringsarealer og opp til 850 boliger. Flere ledende teknologibedrifter har allerede etablert seg på ellebæk, og utviklingen skal bygge videre på den næringsaktiviteten som allerede finnes. Samtidig blir det nå rom for å etablere nye næringer og invitere flere aktører til å skape lønnsom og fremtidsrettet forretningsdrift på Kongsberg. n bærekraftig utvikling av ellebæk vil prioritere grønne fellesområder, levende og effektive byrom og en variert utbygging av både moderne næringslokaler og attraktive boliger. Dette vil styrke hele Kongsbergs attraktivitet. t attraktivt sted å jobbe Gode og lett tilgjengelige offentlige byrom skal kunne brukes både av de som har sin arbeidsplass på ellebæk, de som bor der og av besøkende. Området ligger sentralt plassert, med gangavstand til jernbane og offentlig transport og rask tilgang til utfartsveier. Kort vei til offentlig transport står stadig høyere opp på ønskelista til bedrifter som er avhengig av god rekruttering og stabil arbeidskraft. ellebæk vil være et attraktivt sted å arbeide, med en levende og aktiv by rett utenfor kontorvinduet med verdensledende teknologi- og kunnskapsbedrifter som nærmeste nabo. LLBÆK BLIR N NY BYDL NORD I KONGSBRG SNTRUM. UTVIKLINGN AR T LANGSIKTIG PRSPKTIV, OG OMRÅDT R RGULRT FOR TOTALT M 2 NÆRINGSARALR OG OPP TIL 850 BOLIGR. 4 5

4 PROFSJONLL FORVALTNING OG MODRN LØSNINGR GIR PROBLMFRI DRIFT Utbyggingen på ellebæk vil gi rom for ettertraktet, ny næringsvirksomhet. PK Gruppen har et dypt engasjement for å skape en god og bærekraftig utvikling av byen og har drevet profesjonell næringsog boligforvaltning i Kongsberg i mange år. Utbyggingen på ellebæk vil gi både offentlige og private virksomheter gode rammebetingelser og bidra til en strømlinjeformet håndtering av alle behov knyttet til lokaler og arbeidsplasser. PK iendom forvalter m² eiendom i og rundt Kongsberg. Vi er opptatt av samarbeid og høy fleksibilitet for å legge best mulig til rette for en effektiv og lønnsom virksomhet for leietagerne. De fleste bedrifter vil oppleve at behov for fasiliteter og størrelse på lokalene endrer seg over tid. Derfor er det viktig at løsningene kan tilpasses underveis. JON SJDAL R-SJF I RODNSTOCK NORG PK iendom ga oss den løsningen vi hadde behov for På ellebæk er det lagt til rette for å utvikle nye m 2 næringslokaler. Dette kan gi rom for over 2000 arbeidsplasser. Utbyggingen gir en unik mulighet for nyetablering i sentrale og moderne lokaler, i en bydel som skal utvikles til et urbant og levende område. Profesjonell forvaltning, gode fellestjenester og moderne driftsløsninger vil gi leietagerne en enkel og uproblematisk hverdag, der fokus på egen virksomhet kan være det viktigste. - Det betyr mye for oss å ha et tett og godt samarbeid med en profesjonell utleier. Dette sier økonomi- og R-sjef Jone esjedal hos Rodenstock, et av verdens ledende optikk-selskap. Da de i 2012 måtte se seg om etter nye lokaler i Kongsberg, så valgmulighetene ut til å være begrenset. - Men så kom PK iendom med et forslag som kunne gi oss det vi var ute etter, sier esjedal. I dag leier Rodenstock ca. 800 m 2 av PK iendom i Dyrmyrgata, som ligger i området der den nye bydelen skal realiseres. - Vi hadde et variert behov, som gikk utover bare kontorplasser, forteller esjedal. Lokalene ble totalrenovert og tilpasset Rodenstocks behov for blant annet lagerplass og verksted. - I et godt samarbeid med PK og arkitekten fik vi være med å påvirke løsningene, også når det gjelder interiør og innredning, sier esjedal. - PK var fleksible og løsningsorienterte under hele prosessen, og det beskriver egentlig det samarbeidet vi har hatt med dem i det året vi nå har vært i disse lokalene, påpeker esjedal. - ellebæk er et spennende og sentralt område, og det er positivt for oss og hele Kongsberg at området nå skal utvikles for variert næringsvirksomhet og nye boliger. 6 7

5 ellebæk skal bygges ut med et langsiktig perspektiv med varierte boliger, som retter seg mot en sammensatt gruppe mennesker. Dette er en fantastisk mulighet for Kongsberg til å skape ny vekst. Det vil gi pendlere og ansatte i eksisterende næringsliv og nyetablerere en fantastisk mulighet til å bo sentralt, leve aktivt og kanskje til og med kunne spasere til arbeidsplassen. Vi skal utvikle en urban og fremtidsrettet bydel, samtidig som naturkvaliteter, fellesområder og grønne rom blir godt ivaretatt. Solrike arealer, med nærhet til Lågens bredder og gode turområder, vil bidra til å skape en attraktiv og trivelig bydel, der alt er praktisk tilrettelagt for et aktivt liv for mennesker i alle livsfaser. KONGSBRG GOLFKLUBB R N AV NORGS LNGST 18-ULLS BANR. LV GODT MD KORT VI TIL VRDAG OG FRITID ellebæk Torg er et av de første utbyggingstrinnene på ellebæk og blir liggende sør i området. er skal sentrumsfunksjonene bygges opp rundt et sentralt byrom som blir bydelens nye torg. Det er planlagt et kvartal som skal settes sammen av både forretninger, kontorplasser og praktiske, moderne boliger. Den nye bydelen nord i Kongsberg sentrum vil ha alle de urbane kvaliteter som er viktige for moderne mennesker med en aktiv livsstil. I tillegg til attraktive næringslokaler, skal det på sikt bygges 850 boliger. Kongsberg er en aktiv by, der urbane kvaliteter går hånd i hånd med natur og friluftsliv. På ellebæk vil det bli en unik mulighet til å bo sentralt, med kort vei til kommunikasjon, handel, fritidsaktiviteter, kulturtilbud og til arbeidsplass. Den nordre delen av ellebæk skal bygges ut til et spennende boligområde med fellesarealer for lek og gode møteplasser. Trafikken skal reguleres på fotgjengernes og syklistenes premisser, og parkering skal legges under bakken. Området langs Lågen skal tilrettelegges for variert bruk- som padling, fisking, rekreasjon og andre vannrelaterte aktiviteter. KONGSBRG SKISNTR AR BAKKR OG SKIOPPLVLSR FOR STOR OG SMÅ. NÆROMRÅDT I LLBÆK BYN AKTIVITTR OSLO SNTRUM / OSLO LUFTAVN KONGSBRG SYKUS 14 m TR n. mi 10 9m T K KO T NG KN SB OL RG OG IP AR K ON 6m 3 m UN GK R ARK B P S UR NG BAN KO KULT OLF G RG OG GSB KON NTR G SKIS 2 m DAGLIGVAR BARNAG BARNAG, SOM SKAL ÅPNS SOMMRN KONGSBRG AR VÆRT SYKKLBY SIDN 2005 OG R BLANT D TR BST SYKKLBYN I LANDT. n. i 14 m 12 m OSLO SNTRUM 65 m 80 m OSLO LUFTAVN, GARDRMON ellebæk S- AP K NS BR KONGS LÅGALANDT NATURSTI OG RKRASJONSOMRÅD 8 J TAS IDRTTTS- OG SVØMMALL 5m L (B) SK OL M NA MI 8 m RAUMY R RU R n. mi S NT SK OL 15 5m 8m U) RG NS N( NBA ID JR STS B RG GS V ST US G /B R SB NKT U NG KO TP U KN KO N 6 m STO RTO RV GSB KON 6m 12 m JØP KINO. 6 min SN 8 m 10 m 1 time 42 m 2 timer KONGSBRG INTRNATIONAL SCOOL TANNLG/LG 9

6 OFFNSIV STRATGI FOR VKST OG UTVIKLING AV FRMTIDNS KONGSBRG Intet annet sted i verden finner man antagelig så mange verdensledende bedrifter i så mange bransjer - så geografisk konsentrert. Dette representerer unike muligheter for variert næringsvirksomhet og vil gi mange spennende jobbmuligheter. Sammen med de store teknologibedriftene i byen, annet næringsliv, kulturliv, organisasjoner og skoler, jobber Kongsberg kommune aktivt for å skape vekst og en bærekraftig utvikling. Sentrumsnær utbygging er viktig for å nå målene kommunen har satt seg, og utviklingen av en ny bydel med både boliger og næringslokaler på ellebæk støtter opp om dette. I 2015 skal utbyggingen og moderniseringen av Raumyr barneskole etter planen være ferdig. Både denne og Kongsberg International School vil være i gangavstand fra boligområdene på ellebæk. Bydelens nye barnehage skal også åpnes sommeren Det verdensledende teknologimiljøet som er etablert i byen, har satt Kongsberg tydelig på kartet. For å tiltrekke seg nok mennesker og kompetanse har kommunen et tydelig mål om å øke bredden og mangfoldet i arbeidsplasser i regionen. Det krever at det også tilrettelegges for at hele familien skal finne det den trenger for et god liv i byen. Derfor kan Kongsberg friste med full barnehagedekning, høy kvalitet på skoler og høyere utdanningstilbud og en aktiv satsing på kompetansebygging og kultur- og fritidsliv i årene som kommer. Utbyggingen på ellebæk vil gi rom for å nyte det beste av to verdener. Velkommen til en ny og levende bydel til å bo og jobbe langs Lågens solrike bredder, sentralt plassert i en fremtidsrettet og moderne by. NY TKNOLOGI R T SATSINGSOMRÅD PÅ FLR NIVÅR. R JOBBS DT I SKAVANGR BARNAG

7 Bergen Serit Itum KONGSBRG Drammen Oslo Oslo Lufthavn, Gardermoen Notodden Stavanger Skien Tønsberg Torp Kristiansand VLKOMMN TIL N NY OG LVND BYDL TIL Å BO OG JOBB LANGS LÅGNS SOLRIK BRDDR, SNTRALT PLASSRT I N FRMTIDSRTTT OG MODRN BY. Les mer om ellebæk og om Kongsberg og meld deg på nyhetsbrev: PK iendom AS ble etablert i 1986 og er et datterselskap i PK Gruppen AS. PK Gruppen har jobbet aktivt i utviklingen av nærings- og boligeiendom i Kongsberg i mange år og har et ekte engasjement for en god og bærekraftig utvikling av byen. Vi forvalter i dag m 2 eiendom i og rundt Kongsberg. PK iendom AS. Besøksadresse: Dyrmyrgata 27, 3611 Kongsberg Telefon: post: