Guard Systems AS Foretaksnummer NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guard Systems AS Foretaksnummer NO 963 299 850"

Transkript

1 PROSPEKT Guard Systems AS Foretaksnummer NO Emisjon mot eksisterende aksjonærer samt ansatte i Guard Systems AS og epocket Solutions AS på nye ordinære aksjer med en tegningskurs på NOK 2,25 per aksje Tegningsperiode: 29. januar 14. februar 2014, inklusive 29. januar

2 Innholdsfortegnelse 1 Praktiske opplysninger Ansvarserklæringer Bakgrunn og formålet med emisjonen Transaksjonen Beskrivelse av epocket Solutions AS Beskrivelse av Guard Systems AS Historie Visjon, forretningsidé og mål Visjon Forretningsidé Mål Forretningsbeskrivelse Produkter Bruksområder Markedssegmenter Salgskanaler og markedsføring Omsetnings- og kostnadsstruktur Marked og konkurrenter Marked Konkurranseforhold Finansiell informasjon Organisasjon, styre og ledelse Organisasjon Styre og ledelse Aksjekapital og aksjonærforhold Historisk utvikling i aksjekapital Oversikt over de 10 største aksjonærene pr Historisk kursutvikling og volum Risikofaktorer Vedtekter og Årsrapport for 2012 finnes på selskapets nettside, 2

3 1 Praktiske opplysninger Tilbyder er: NO , Guard Systems AS, Nordre Kullerød 5B, 3241 Sandefjord. Heretter kalt Selskapet. Selskapet gjennomfører en kapitalutvidelse på NOK ,- mot Selskapets aksjonærer og ansatte. Som vedtatt på Ekstraordinær generalforsamling 6. januar 2014, er inntatt nedenfor: 1. Aksjekapitalen i Selskapet foreslås utvidet med NOK fordelt på aksjer, hver aksje pålydende NOK 1,25 fullt innbetalt og lydende på navn. Det skal betales NOK 2,25 pr aksje, til sammen NOK De nye aksjene vil få rett til utbytte fra og med regnskapsåret Aksjeeierne har fortrinnsrett til tegning i kapitalutvidelsen, dog slik at 1 million aksjer skal kunne tegnes, direkte eller indirekte, til fordel for ansatt i Guard Systems AS og epocket Solutions AS. 3. Fristen for å tegne aksjer i kapitalutvidelsen skal være minimum to uker fra prospektet offentliggjøres/sendes ut. Fristen for å tegne aksjer kan ikke være lenger enn tre måneder fra tidspunktet for generalforsamlingens avholdelse. 4. Innbetaling av tegnet aksjeinnskuddsforpliktelse skal skje senest 5 dager etter at melding om tildeling er mottatt. Innbetaling skal skje til en særskilt opprettet kapitalutvidelseskonto, som Guard Systems AS ikke kan disponere før kapitalutvidelsen er registrert. AS Atlantis Vest skal ha rett til å gjøre opp sin aksjeinnskuddsforpliktelse ved motregning. 5. I forbindelse med gjennomføring av kapitalutvidelsen blir Selskapets vedtekter 4 endret fra følgende: Aksjekapitalen er på NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 1,25 og fullt innbetalt. Aksjene er registrert i verdipapirsentralen (VPS). Aksjonær skal være registrert i aksjeboken en uke før generalforsamling for å kunne være stemmeberettiget. Selskapets aksjer er fritt omsettelige og øvrige aksjonærer har ikke forkjøpsrett. til følgende: Aksjekapitalen er på NOK fordelt på aksjer, hver aksje pålydende NOK 1,25 fullt innbetalt og lydende på navn. Aksjene er registrert i verdipapirsentralen (VPS). Selskapets aksjer er fritt omsettelige og øvrige aksjonærer har ikke forkjøpsrett. 3

4 2 Ansvarserklæringer Styret i Guard Systems AS bekrefter at opplysningene i prospektet, så langt vi kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at det kan endre prospektets betydningsinnhold. Uttalelser i prospektet om markedsforhold og fremtidsutsikter er utarbeidet etter beste skjønn. Sandefjord, 29. januar 2014 I styret for Guard Systems AS Fritz Rieber Ellen Kruse Brække Roy W Furulund Styrets leder Styremedlem Styremedlem Sign. Sign. Sign. 4

5 3 Bakgrunn og formålet med emisjonen Guard Systems AS inngikk den avtale om kjøp av 99,77 % av aksjene i epocket Solutions AS, og de resterende ca. 0,23 % av aksjene vil bli ervervet om kort tid enten ved avtaler eller tvangsinnløsning. Avtalen verdsetter epocket Solutions AS til NOK 74 mill på 100 % basis. Transaksjonen gjennomføres dels ved bruk av Guard Systems' kontantbeholdning, og en kombinasjon av banklån og en fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende aksjonærer og ansatte. Formålet med emisjonen er således å delfinansiere kjøpet av aksjene i epocket Solutions. 4 Transaksjonen Aksjekapital før transaksjonen Tilbudet Tegningsperiode Tegningskurs Brutto tegningsproveny Hvem som kan tegne for aksjer Hvordan man kan tegne seg Tildeling Innbetaling Før transaksjonen består Guard Systems AS aksjekapital av aksjer med en par verdi på NOK 1,25 per aksje, NOK Tilbudet gjelder aksjer i Guard Systems AS. Tegningsperioden er fra 29. januar 2014 kl til 14. februar 2014 kl Tegningskursen er NOK 2,25 per aksje. Guard Systems AS forventer et brutto tegningsproveny på NOK AS Atlantis Vest garanterer for fulltegning. Tilbudet gjelder aksjonærer i Guard Systems AS pr 6. januar 2014, dog slik at 1 mill aksjer skal kunne tegnes, direkte eller indirekte, til fordel for fast ansatte i Guard Systems AS og epocket Solutions AS. Man kan tegne seg i emisjonen ved å korrekt utfylle vedlagte tegningsblankett som må sendes til Guard Systems AS innen utløpet av tegningsperioden. Annonsering vil bli gitt senest 18. februar Innbetaling innen 25. februar 2014 til bankkonto

6 5 Beskrivelse av epocket Solutions AS epocket Solutions har i over 10 år markedsført og solgt egenutviklede standardiserte mobile softwareløsninger for installasjons- og serviceselskaper i Europa. epocket Solutions har hovedkontor i Oslo og heleide datterselskaper i Danmark, Sverige og Tyskland. Konsernet har ca. 70 ansatte. Etter fusjonen med WPA mobile i 2011 har epocket Solutions vært markedsleder innenfor fieldservice i Norge og Danmark med produktene Handyman og WPA. Selskapet har ca lisenser i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. For bransjer og bedrifter med stort fokus på optimalisering, dokumentasjon og kvalitetssikring, er fieldservice kritisk for selskapenes drift. epocket Solutions bidrar til å effektivisere servicevirksomheten hos installasjons- og feltserviceselskaper. I takt med at stadig flere bedrifter fokuserer på serviceeffektivisering i felten ser selskapet et stort fremtidig marked for epocket Solutions' programvareløsninger. Markedsutsiktene vurderes å være positive, blant annet drevet av økt markedspenetrasjon og fokus på markeder hvor betalingsviljen er høy for denne type produkter. Selskapet har både produktkonsepter som er tilpasset store virksomheter og SMB-markedet. Ettersom produktkonseptene Handyman og WPA begge er integrerbare med Guard Systems' eksisterende produktkonsepter, gjør oppkjøpet av epocket Solutions det mulig for Guard Systems å tilby kundene en fullstendig og integrert løsning for ressursoptimalisering. 6 Beskrivelse av Guard Systems AS Guard Systems AS er en ledende nordisk leverandør av tjenester for flåtestyring og posisjonering av mobile objekter, samt gjenfinning. Selskapet har en rendyrket profil som tjenesteleverandør med fokus på driftsregularitet, kundeopplevelse, oppfølging og support. Selskapets produktutvikling skjer i stor grad basert på nær dialog med, og etter innspill fra, kundene. Selskapet er i dag representert i 11 land med egne datterselskap og salg/distribusjon av produktkonseptene FleetSystem, TravelLog, TrackGuard og SpotGuard. I tillegg er det etablert en lisenspartner i Polen (TrackGuard) og 12 partnere i andre geografier i Europa (SpotGuard). Selskapet henvender seg til både bedriftsmarkedet og privatmarkedet, og har kunder innenfor flere ulike bransjer/segmenter. 6

7 7 Historie Selskapet ble stiftet i Selskapets utvikling startet med et teknologisk høykvalitetsprodukt, Guard Radiocomputer (TrackGuard) med tilhørende peilesystem. Med dette produktet fikk selskapet en svært god statistikk på sine søk, og dermed innpass i det krevende sikkerhetsmarkedet for verditransport. I slutten av 2001 ble det gjort vesentlige endringer i selskapets styre og ledelse, og det ble staket ut en ny kurs for selskapet, som ble gjennomført med en omfattende restruktureringsprosess i perioden I 2005 så selskapet behov for å utvide produktspekteret og FleetSystem ble utviklet og lansert. I 2012 inngikk selskapet en strategisk avtale med det danske teknologiselskapet Munin Spot Technology og SpotGuard ble utviklet og introdusert i I perioden har selskapet økt både kundemassen og lønnsomheten vesentlig, noe som også danner grunnlaget for selskapets videre strategiske satsning. 8 Visjon, forretningsidé og mål 8.1 Visjon Guard Systems AS skal i sine markeder være en anerkjent og etterspurt leverandør av produktkonsepter for flåtestyring, posisjonering og søk/gjenfinning av objekter. Selskapet skal ha befestet et merkevarenavn som blir forbundet med leveranser av disse tjenestekonseptene til høy kvalitet og markedets beste pris/ytelsesforhold. 8.2 Forretningsidé Guard Systems skal selge tjenester for flåtestyring, posisjonering og søk/gjenfinning av objekter ved bruk av ulike typer trådløs signal overføring med tilhørende produkter. Alle produktkonsepter skal være basert på abonnementsavtaler. 8.3 Mål Selskapets målsetting er å skape merverdier for eierne gjennom langsiktig, nøktern og lønnsom drift. Verdiorientert ledelse skal sikres ved at selskapet har nær relasjon til sine eiere gjennom styrerepresentasjon, dialog med investorer og informasjonsstrøm til eierne. Selskapet skal ha et nært samarbeid med sine forhandlere og partnere, slik at det alltid opprettholdes en høy grad av tjenester og service for selskapets kunder. Selskapet har og skal videreutvikle en høy kompetanse, samt skape en attraktiv og sikker arbeidsplass for de ansatte. Selskapet skal utvikle en vinnerkultur og en stolthet over å arbeide med markedets beste produkter. 7

8 9 Forretningsbeskrivelse Selskapet selger tjenester for flåtestyring, elektronisk kjørebok, posisjonering, samt søk/gjenfinning ved bruk av ulike typer M2M (machine to machine) produkter installert i kundens objekter som er koplet opp mot sentral database. Selskapet har en solid posisjon i Nord- Europa, via egne datterselskaper, partnere og store internasjonale kunder. Kontorer Kunder og partnere 9.1 Produkter FleetSystem Selskapets hovedprodukt er i dag en løsning for posisjonering og flåtestyring. Ved bruk av GPS/GPRS/GSM teknologi tilbyr selskapet datainnsamling, sanntidsposisjonering, alarmering og bearbeiding for presentasjon i en internettbasert løsning med en rekke funksjonaliteter og muligheter. FleetSystem er basert på innkjøpte moduler som kommuniserer med egenutviklet software. Software og infrastruktur benyttes i dag av store og krevende kunder i hele Europa, og er integrert med mange forskjellige forretningssystemer. PositionGuard (for konsument markedet) og TravelLog (elektronisk kjørebok) er begge spin-off produkter fra FleetSystem. SpotGuard SpotGuard er en radio og GSM basert modul, som bruker avansert triangulering for å synliggjøre objektets posisjon i et internett basert løsning. Radiodelen brukes til nærpeiling i forbindelse med tyveri etc. SpotGuard benytter internt batteri med svært lang varighet. SpotGuard er integrert med selskapets FleetSystem applikasjon, og er tilrettelagt for partnersamarbeid og lisensiering. TrackGuard TrackGuard er en radiobasert modul som ble utviklet i TrackGuard er et velegnet produkt for gjenfinning. Enheten er vanntett og primært drevet på internt batteri. TrackGuard er avhengig av en egen infrastruktur basert på egne antennestasjoner, bil og fly. 8

9 9.2 Bruksområder FleetSystem benyttes i dag til flåtestyring og posisjonering av lastebiler, busser, anleggsmaskiner, biler, trailere, containere med mer. Innsamlet data og status fra objekter bearbeides og presenteres i en rekke rapporter og formater som kundene har direkte tilgang til via internett/websider. Dette omhandler alt fra data om brukstid, turrapporter, temperaturlogging, drivstoffforbruk og eco hms profilering. Dette gir kundene en totaloversikt, som igjen brukes som et operativt verktøy og/eller beslutningsunderlag for forretningsutvikling. En økende del av kundemassen integrerer FleetSystem via API/webservices med interne administrasjons- og økonomisystemer for direkte tilgang til fakturagrunnlag og andre rapporter. TrackGuard og SpotGuard benyttes i dag for sikring av objekter som fritidsbåter, alle typer kjøretøy, anleggsmaskiner, verditransporter, trailere, containere med mer. SpotGuard kan også benyttes som et enkelt logistikksystem for bedriftsmarkedet. Selskapet skal ha et dynamisk forhold til markedet for TrackGuard/SpotGuard ved at det fokuseres på modne bruksområder fremfor å bruke betydelige ressurser på bearbeiding av umodne markeder. 9.3 Markedssegmenter Guard Systems henvender seg til to hovedsegmenter: Business to Business (B2B) med produktene FleetSystem og TrackGuard/SpotGuard, samt kombinasjoner av disse, for transportbransjen, entreprenørbransjen og sikkerhetsbransjen. Business to Consumer (B2C) hovedsakelig produktene TrackGuard/SpotGuard for båt og bil. Målsetningen er å ha en balansert kundeportefølje, og dermed gjøre selskapet mindre avhengig av enkeltkunder. 9.4 Salgskanaler og markedsføring Guard Systems benytter seg av flere ulike salgskanaler: Salg direkte til kunde (B2B) Salg via partnere (B2B og B2C) Salg via forhandlere (B2C) Salg via forsikringsselskap (B2C) Selskapet har en egen salgsorganisasjon som bearbeider B2B markedet og driver aktivt salgsarbeid direkte ut mot kundene i hvert enkelt land. I tillegg er det utstrakt internt samarbeid med tanke på salg til og oppfølging av "cross-border" kunder. Internasjonalt har selskapet økt fokus på salg og lisensiering via partnere. Det er en økende interesse på dette området. 9

10 Salg til privatpersoner utføres primært gjennom et utstrakt forhandlernett, typisk båtforhandlere, bilforhandlere, og forsikringsselskaper. Forhandlerne brukes også til montering innenfor de ulike markedssegmentene. Selskapet har et godt samarbeid med alle de relevante forsikringsselskapene. Forsikringsselskapene tilbyr kundene redusert forsikringpremie, alternativt liten eller ingen egenandel ved tyveri. Markedsføring av produktene skjer primært gjennom deltagelse på messer i inn- og utland, samt via målrettede kampanjer og adwords på søkemotorer/internett. 9.5 Omsetnings- og kostnadsstruktur Guard Systems selger produktet med bindingstid på mellom 12 og 60 måneder. Kunden må selv aktivt terminene abonnementet. Dette gir en viss forutsigbarhet med hensyn til omsetnings- og resultatutvikling. Selskapet har utviklet en kultur og struktur som innebærer god kostnadskontroll. Gjennomsnittlig kostnad pr. driftsavtale er fallende som et resultat av målrettet arbeid for optimalisering av virksomheten. Salget av FleetSystem er forbundet med lange og relativt kostnadskrevende innsalgsprosesser. Disse kostnadene belastes regnskapet løpende. Målsettingen er å oppnå økende resultat pr. aktive avtale. 10 Marked og konkurrenter 10.1 Marked Business to Business (B2B) FleetSystem Markedet for flåtestyring har økt de siste årene, noe som kan forklares med at aksepten for denne type investeringer har vært og er økende. Videre har den teknologiske utviklingen gjort at løsninger for flåtestyring og posisjonering har fått stadig nye bruksområder, også innenfor nye markedssegmenter. Markedet har potensial for fortsatt vekst, primært drevet av et stadig økende behov for effektivisering og ressursoptimalisering. TrackGuard/SpotGuard De er et stort behov for enkle posisjoneringstjenester og sikring av verdier ved bruk av enkle batteridrevne produkter som monteres direkte på maskiner og utstyr. Dette gjelder spesielt innenfor entreprenør- og utleiemarkedet. Business to Consumer (B2C) TrackGuard/SpotGuard Forsikringsselskapene er i stor grad en premissleverandør for salg av TrackGuard og SpotGuard til konsumentmarkedet i Norden. Selskapet har gjennom 20 år opparbeidet seg en god relasjon til alle forsikringsselskapene i Norden og jobber tett med disse. Både TrackGuard og SpotGuard er FGgodkjente (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd). 10

11 10.2 Konkurranseforhold Posisjonering, flåtestyring og elektronisk kjørebok Konkurransesituasjonen innenfor produkt og tjenestesegmentet posisjonering, flåtestyring og elektroniske kjørebøker kan beskrives som fragmentert og med mange ulike aktører. Selskapet har opparbeidet seg en ledende posisjon innenfor segmentene entreprenør, maskinutleie og transport i Norden. Blant konkurrentene i Norden finnes aktører som Abax, Zeekit, TrackUnit og Ctrack. Det er spesielt innenfor elektronisk kjørebok at konkurranseintensiteten oppleves som høy. Gjennom målrettet produktutvikling med fokus på kvalitet og kundeoppfølging/support legges grunnlaget for fortsatt vekst. Søk og gjenfinning Selskapet har en ledende posisjon på søk- og gjenfinningstjenester i Norden, og har styrket sin posisjon de siste årene. Mens konkurrerende søk- og gjenfinningstjenester i hovedsak baserer seg på GPS, med dertil hørende styrker og svakheter, leverer Guard Systems en mer komplett radiobasert søk- og gjenfinningstjeneste som også inkluderer alarmsentral og utemannskaper. Dette er ressurskrevende og krever lang tidshorisont, noe som igjen danner etableringshindringer for andre aktører. Med det nye produktet SpotGuard har selskapet posisjonert seg for videre vekst innenfor dette markedet, både i Norden og ellers i Europa. 11

12 11 Finansiell informasjon Tabellene under viser et sammendrag av regnskap for Guard Systems konsernet for årene 2011, 2012 og per desember 2013 (tallene er foreløpige og ureviderte) (urevidert) Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto Finans Resultat før skatt Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld For beskrivelse av regnskapsprinsipper m.v. og ytterligere informasjon om året 2012 vises til årsrapport for Regnskap for tidligere år er tilgjengelig ved henvendelse til selskapets kontor. Revisor Selskapets revisor er Revisjonsselskapet AS. Revisor har ikke tatt forbehold i noen av sine tidligere revisjonsberetninger. 12

13 12 Organisasjon, styre og ledelse 12.1 Organisasjon Konsernet har 46 ansatte, hvorav 24 jobber i morselskapet i Norge og resten i de ulike datterselskapene Styre og ledelse Styret i Guard Systems består av: Styrets leder, Fritz Rieber, Adm. direktør i AS Atlantis Vest Styremedlem Roy W. Furulund, Daglig leder og eier av CableCom AS Styremedlem Ellen Kruse Brække, Salgs- og markedssjef i Rica Park Hotel Sandefjord Styremedlem Anne Cathrine Kleive Mathisen, Markedssjef i Sandefjord Lufthavn AS Ledergruppen består av: Tore J Paulsen (48) - Adm. direktør Utdannet Cand.mag., har bakgrunn fra Ernst & Young og som leder av ulike selskaper gjennom de siste 19 år. Morten Berntsen (49) - Teknisk/utviklingssjef Teknisk og ledelsesutdannelse fra Sjøforsvaret innen radio og kommunikasjon. Har 16 års erfaring som prosjektleder fra nasjonale og internasjonale selskaper. Hege E Sondbø (44) - Økonomisjef Utdannet siviløkonom og har meget allsidig praksis som økonomisjef for små og store selskaper. Morten Syverud (50) - IT/Driftssjef Teknisk bakgrunn og har arbeidet de siste 20 år med IT og IT relatert drift. 13

14 13 Aksjekapital og aksjonærforhold 13.1 Historisk utvikling i aksjekapital År Type endring Antall aksjer etter endring Aksjekapital etter endring 1997 Emisjon Emisjon Emisjon Emisjon Emisjon Emisjon Emisjon Emisjon Oversikt over de 10 største aksjonærene pr Antall Andel AS Atlantis Vest ,0 % Kalfaret AS ,4 % Jan Åge Rønnestad ,5 % General Communications AS ,1 % Åge Børresen Stempelfabrikk AS ,2 % Askeladden Invest AS ,9 % AS Flu ,8 % Agatha AS ,8 % Adaris AS ,7 % Knut Fosse AS ,2 % Sum 10 største ,7 % Andre ,3 % Totalt ,0 % 14

15 13.3 Historisk kursutvikling og volum Kilde: Netfonds 14 Risikofaktorer Det er en rekke risikofaktorer som kan påvirke virksomheten negativt, men det er den teknologiske risikoen som er mest fremtredende. Det vil alltid være risiko knyttet til det teknologiske for denne type virksomhet, men denne oppveies til en viss grad av den erfaringen som selskapet har opparbeidet seg gjennom 21 år i markedet. Videre har selskapet en inntektsmodell som er basert på abonnement, noe som gir en viss forutsigbarhet hva gjelder inntektsstrømmer. Satsningen på GPS/GPRS/GSM er nå velprøvd og driften stabil, men videre geografisk ekspansjon og utvidelse av tjenesteporteføljen vil medføre risiko. Det er videre en risiko for at konkurrenter vil kunne utvikle produkter som vil være bedre enn Guard Systems'. Innenfor flåtestyring er selskapet i konkurranse med store og velrenommerte selskaper som innehar betydelige ressurser, både kommersielt og finansielt. 15

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008

Guard Systems kvartalsrapport Q3 2008. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3-2008 1 Innledning: Guard Systems har en fin utvikling og veksten fortsetter i Q3/08 sammenlignet med Q3/07, men veksttakten så langt i år har vært svakere enn forventet.

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2006 1 Innledning: Guard Systems har en sterk utvikling i Q2/06 og presenterer en vekst på 34,53 % i forhold til Q2/05. Justert for utvidelsen i Baltikum, så er veksten

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

1. kvartalsresultat

1. kvartalsresultat 1. kvartalsresultat 2002 22.05.2001 1. kvartalsrapport 2002. Rapport 1. kvartal 2002 KOMMENTARER 1. kvartal viser sterk vekst i både omsetning og resultat sammenlignet med 4. kvartal 2001. Salgsinntektene

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q2/07 Tall i MNOK Q2/07 Q2/06 Endring 1H/07 1H/06 Endring Driftsinntekter 75,7 65,0 16,3 % 151,8 133,9 13,3

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA 22. mai 2017 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Innledning: Markedet er fortsatt preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, men selskapet ser en positiv utvikling i enkelte geografier.

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007

Exense. Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Exense Q2 - første halvår r 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 16. august 2007 Resultat 2. kvartal 1. halvår 2007 Exense Consulting Om virksomheten Resultater for annet kvartal, første

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA tirsdag 1. november 2011 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Innledning: Markedet har også i Q2 / 09 vært preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, noe som gjenspeiler seg i færre kontrakter

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning I andre kvartal 21

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef The Best Insight...... Gives Obvious Business Benefits Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA Åge Lønning - Konsernsjef Kort om Component Software Etablert 1997 Sterk posisjon innenfor Virksomhetsstyring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

En fondsemisjon endrer ikke størrelsen på samlet egenkapital knyttet til egenkapitalbevisene.

En fondsemisjon endrer ikke størrelsen på samlet egenkapital knyttet til egenkapitalbevisene. Til bankens egenkapitalbeviseiere Tromsø, 29. mars 2011 Fondsemisjon, splitt og emisjoner våren 2011 Hovedstyret i har foreslått med forbehold om nødvendige vedtak av bankens representantskap at banken

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA

NORSK VEKST FORVALTNING ASA Ekstraordinær generalforsamling 21. desember 2006 Agenda Åpning av møtet v/ styrets formann Stein Wessel-Aas, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 1. Valg av møteleder 2. Godkjennelse

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS

PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS PROSPEKT 2012 TRANS BULK AS 1 Selskapet. Trans Bulk as ble stiftet den 29.oktober 2004 av grunder og daglig leder Odd Reidar Medby. Selskapets org. nr er: 987558172. Selskapets virksomhetsadresse er i

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer