Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: finner mer telefoninnhold på du vil se alt tilbehøret, kan du gå til This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang Bli kjent med telefonen Ringe Walkman -spiller Meldinger Bildebehandling Underholdning Tilkobling Flere funksjoner Viktig informasjon Stikkordregister Sony Ericsson W960i UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Denne brukerhåndboken er publisert av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller Sony Ericssons tilknyttede selskap lokalt, uten noen garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB eller Sony Ericssons tilknyttede selskap lokalt kan når som helst og uten varsel gjøre forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken som følge av typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer av programmer og/eller utstyr. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av denne brukerhåndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikasjonsnummer: NO/LZT R1A Vær oppmerksom på følgende: Noen av tjenestene i denne brukerhåndboken støttes ikke av alle nettverk. Dette gjelder også det internasjonale GSM-nødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du ikke er sikker på om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du bruker mobiltelefonen. Du kan bruke mobiltelefonen til å laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av slikt innhold kan være begrenset eller forbudt av tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, begrensning i henhold til gjeldende lover for opphavsrett. Du, og ikke Sony Ericsson, er utelukkende ansvarlig for tilleggsinnholdet som du laster ned til eller videresender fra mobiltelefonen. Før du tar i bruk noe tilleggsinnhold, må du kontrollere at det du har tenkt å bruke, er lisensiert eller på annen måte godkjent. Sony Ericsson gir ingen garantier for nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til noe tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Sony Ericsson er ikke under noen omstendighet ansvarlig på noen måte for feilaktig bruk av tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. PlayNow, TrackID og MusicDJ er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackIDTM er utviklet av Gracenote Mobile MusicIDTM. Gracenote og Innhold This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 1 Gracenote Mobile MusicID er varemerker eller registrerte varemerker for Gracenote, Inc. Sony, WALKMAN, WALKMANlogoen og -symbolet er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation. Ericsson er et varemerke eller registrert varemerke for Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Bluetooth er et varemerke eller registrert varemerke for Bluetooth SIG Inc. Real er et varemerke eller registrert varemerke for RealNetworks, Inc. RealPlayer for Mobile er inkludert under lisens fra RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Med enerett. Adobe Photoshop Album Starter Edition og Adobe Acrobat er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Windows, Microsoft Exchange ActiveSync og Microsoft PowerPoint er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Sluttbrukerlisensavtale for SunTM JavaTM J2METM. 1 Begrensninger: Programvaren er konfidensiell, opphavsrettslig beskyttet informasjon fra Sun, og retten til alle kopier innehas av Sun og/eller Suns lisensinnehavere. Kunden skal ikke endre, dekompilere, deassemblere, dekryptere, trekke ut eller på annen måte omvendt kompilere Programvaren. Programvaren kan ikke leases, tildeles eller viderelisensieres, verken helt eller delvis. 2 Eksportforskrifter: Programvaren, inkludert tekniske data, er underlagt amerikanske eksportlover, inkludert U.S. Export Administration Act og tilknyttede forskrifter, og kan være underlagt eksport- eller importbegrensninger i andre land. Kundene aksepterer å overholde alle slike forskrifter og aksepterer å måtte anskaffe lisenser for å eksportere, videreeksportere eller importere Programvaren.

3 Programvaren kan ikke lastes ned eller på annen måte eksporteres eller videreeksporteres (i) til en innbygger i Cuba, Irak, Iran, Nord-Korea, Libya, Sudan, Syria (slike lister kan endres fra tid til annen) eller noe annet land der USA har eksportblokade, eller (ii) til noen som er oppført på USAs finansdepartements liste over Specially Designated Nations eller USAs handelsdepartements Table of Denial Orders. 3 Begrensede rettigheter: Bruk, duplisering eller offentliggjøring fra amerikanske myndigheters side er underlagt restriksjonene i Rights in Technical Data and Computer Software-klausulene i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2), det som måtte være aktuelt. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt i denne boken, kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt, forbeholdes. Alle illustrasjoner er bare til veiledning og er ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske telefonen. 2 Innhold This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Komme i gang Instruksjonssymboler Disse symbolene brukes i brukerhåndboken: Merk Tips En tjeneste eller funksjon er netteller abonnementsavhengig. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Håndbok på Internett en oppdatert brukerhåndbok med trinnvise instruksjoner og ekstra informasjon om funksjonene som er tilgjengelige på telefonen. Du kan åpne håndboken på Internett fra datamaskinen på adressen com/support. Hvis du har konfigurert en Internettforbindelse på telefonen, kan du også åpne håndboken på Internett fra nettleseren på telefonen. Slik åpner du håndboken på Internett fra telefonen 1 Velg Hovedmeny > Internett i standby-visning. 2 Velg Mer > Vis > Bokmerker > Håndbok på Internett. Hvis du åpner håndboken på Internett fra telefonen, kan det påløpe kostnader avhengig av hvilken Internett-forbindelse du bruker. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Ekstra hjelp Den fullstendige brukerdokumentasjonen for telefonen består av følgende: Brukerhåndbok en oversikt over telefonen med den informasjonen du trenger for å komme i gang.

4 Hjelp i telefonen telefonen har innebygd hjelp. I de fleste programmene er Hjelp tilgjengelig på Mer-menyen. Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 3 Oversikt over telefonen Av/på-knapp Pekepenn Feste til rem Jog Dial Multimedietast spill av / stopp Multimedietast forrige Tilbakeknapp Lydløs-tast Walkman-tast C-tast (Fjern) Multimedietast neste Skjerm Frontkamera Ørehøyttaler Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use Volum opp-tast Volum ned-tast Kameratast Kontakt for lader og tilbehør Indikatorlampe Mikrofon Batterideksel Kamera på baksiden Kameralys Høyttaler Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 5 Pakke Telefon Lader Stereohåndfri Batteri USB-kabel Mobilveske Ekstra pekepenn Dokumentasjonspakke CD med Sony Ericsson PC Suite for Smartphones Ta kontakt med forhandleren hvis pakken du har mottatt, ikke inneholder alt som står oppført på listen. 6 Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Koble til tilbehør Slik setter du inn batteriet Slik kobler du til tilbehør Koble til tilbehøret på undersiden av telefonen. Vipp pluggen oppover når du kobler fra tilbehøret. 1 Åpne batteridekselet ved å trykke lett på den øvre delen og skyve det nedover telefonen. 2 Sett inn batteriet. 3 Skyv dekselet tilbake på plass. Slik lader du batteriet Før du tar i bruk telefonen Batteri Telefonbatteriet er delvis ladet når du mottar telefonen. Du må lade batteriet når indikatorlampen på undersiden av telefonen blinker rødt, eller når meldingen om lavt batterinivå vises på skjermen. 2,5 t 1 Kontroller at batteriet er satt inn. 2 Koble laderen til telefonen. Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 7 3 Koble laderen til strømnettet. En grønn indikatorlampe lyser på undersiden av telefonen under lading. Hvis telefonen er slått av under lading, lyser en rød indikatorlampe. Du kan bruke telefonen mens batteriet lades. Du kan lade batteriet når som helst og i ca. 2,5 timer. Du kan avbryte ladingen uten at det skader batteriet. oppgi, hvis du blir bedt om det, når du slår på telefonen for første gang. Slik setter du inn SIM-kortet Slik kobler du fra laderen 1 Koble fra laderen (hvis den er koblet til). 2 Åpne batteridekselet ved å trykke lett på den øvre delen og skyve det nedover telefonen. 3 Ta ut batteriet (hvis det er satt inn). 4 Sett inn SIM-kortet i SIMkortholderen. 5 Sett inn batteriet. 6 Skyv dekselet tilbake på plass. IMEI-nummer IMEI (International Mobile Equipment Identifier) er et 15-sifret nummer. Operatøren kan bruke IMEI-nummeret til å aktivere en fullstendig sperring av telefonen hvis den blir stjålet. Nummeret er trykt i bunnen av Fjern laderen ved å vippe pluggen oppover. SIM-kort Du får et SIM-kort (Subscriber Identity Module) når du registrerer deg hos en nettoperatør. SIM-kortet holder orden på telefonnummeret, tjenestene som er inkludert i abonnementet, og telefonlisteinformasjonen. SIM-kortet leveres med en PIN-kode som du må 8 Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. batterirommet. Du kan også vise nummeret på telefonskjermen. Slik viser du IMEI-nummeret på telefonen Skriv *#06# i standby-visning. Vedlikeholdsanvisninger Bruk en tørr, myk klut (mikrofiber) når du rengjør skjermen. Bruk bare pekepennen som følger med, eller fingertuppene, til å trykke på skjermen. Hvis du vil ha detaljerte vedlikeholdsanvisninger, kan du se Anbefalinger for sikigeringstastene på tastaturet, berøringsalternativene og fingertuppene. Jog Dial Du kan rotere Jog Dial for å bla opp og ned i lister eller justere lydvolumet. Du kan trykke Jog Dial inn for å velge et uthevet element. Finne programmene Standby Standby-visning er utgangspunktet for en rekke oppgaver og vises når du slår på telefonen. Du kan endre standbyvisningen i Hovedmeny > Verktøy > Kontrollpanel > Enhet > Standbyprogram til følgende: Walkman få enkel tilgang til Walkman -spilleren og snarveier. Arbeid viser I dag-visningen og snarveier. Ingen viser klokken i stort format. Ned Tillbakeknapp Opp Inn Snarveier Du kan angi snarveier for å komme til programmene du bruker oftest. Du kan legge til eller erstatte snarveier. Hvis Ingen er valgt som Standbyprogram, har du ikke tilgang til snarveier. Tilbakeknapp Du kan trykke på for å gå tilbake til forrige skjerm eller meny. Du kan trykke på og holde inne for å gå tilbake til standby-visning eller låse og låse opp tastaturet fra standby-visning. Pekepenn Med pekepennen kan du trykke på skjermen for å navigere og velge elementer eller panorere multimediebilder. 12 Slik viser du snarveier Velg i standby-visning. Slik skjuler du snarveier Velg i standby-visning. Slik legger du til en ny snarvei 1 Velg. 2 Velg programmet du vil ha en snarvei til. Bli kjent med telefonen This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 3 Endre navnet og ikonet for snarveien, eller bruk standardalternativene. 4 Velg Lagre. Slik erstatter du en snarvei 1 Velg snarveien du vil erstatte. 2 Velg Mer > Erstatt. 3 Velg programmet du vil ha en snarvei til. 4 Endre navnet og ikonet for snarveien, eller bruk standardalternativene. 5 Velg Lagre. Hovedmeny Du finner alle programmene på telefonen i Hovedmeny. Du kan velge å vise programmene i Hovedmeny som et rutenett eller en liste. Slik åpner du Hovedmeny Velg i standby-visning. Du kan også åpne Hovedmeny ved å i standby-visning velge Meny eller 3 Merk av i avkrysningsboksen for å velge den visningen av Hovedmeny som du ønsker. (avhengig av hvilket Standby-program som brukes). Slik endrer du visningen av Hovedmeny 1 Velg i standby-visning. 2 Velg Mer. Bli kjent med telefonen 13 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

5 Hovedmenyoversikt Multimedia* Kamera Flere programmer RSS-feeds PlayNowTM Bildegalleri Internett* Underholdning* FM-radio Video Online-medier MusicDJTM Lydopptaker Vijay Singh Pro Golf 3D QuadraPop Demo Telefon Telefon Anropslogg Kortnr.kontakter Videotelefon Meldinger Ring talepost Lag ny melding Innboks Utboks Utkast Sendt SIM WALKMAN Planlegger Kalender Notater Oppgaver Quickoffice Pdf+ Visittkortskanner Kontakter Verktøy* Kontrollpanel Filbehandling Exchange ActiveSync Nettjenester Forbindelsesbeh. Ekstern synk. Kalkulator Konvertering Stoppeklokke Tid Tidtaker *Enkelte menyer er operatør-, nett- eller abonnementsavhengige. 14 Bli kjent med telefonen This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Statuslinje Statuslinjen inneholder ikoner som angir statusen til de gjeldende innstillingene og aktivitetene. Statuslinjeikoner Du kan velge et ikon for å få mer informasjon eller starte et program. Ikon Funksjon 3G tilgjengelig Batteristyrke Bluetooth-hodesett koblet til Bluetooth aktivert Gjeldende linjevalg (Alternative Line Service er tilgjengelig på SIM-kortet) Alle anrop viderekoblet E-postmelding mottatt Flight Mode Internett-forbindelse aktivert (blinker når data overføres) Tastelås aktivert Tapt innkommende anrop Bildemelding mottatt Mikrofon av Ordliste aktivert Ringevolum satt til null Signalstyrke i telefonmodus, GPRS tilgjengelig Lydløs modus Tekstmelding mottatt SMS-overflyt Høyttaler aktivert Statuslinjemeny Oppgavebehandling Talepost mottatt Trådløst LAN er aktivert og tilkoblet Trådløst LAN er aktivert, men ikke tilkoblet Statuslinjemeny Du kan bruke statuslinjemenyen til å få tilgang til ekstra innstillinger raskt: Nytt anrop, SMS, MMS og mer Forbindelser Bli kjent med telefonen 15 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Volum Tid Tastelås Slik åpner du statuslinjemenyen Velg på statuslinjen. eksempel klipper ut og limer inn tekst fra et program til et annet. Slik bytter du til et annet program 1 Trykk på på statuslinjen, eller velg Mer > Oppgavebehandling. 2 Velg kategorien Siste. 3 Velg programmet, og velg Bytt. Bruke programmene Slik starter du et program Velg programikonet med pekepennen eller fingertuppen, eller roter Jog Dial for å utheve det og trykk Jog Dial inn. Slik går du ut av et program uten å lukke det Bytt til et annet program ved hjelp av Oppgavebehandling. Se Oppgavebehandling på side 16. Slik lukker du et program Trykk på og hold inne data lagres.. Alle Skrive inn tekst Du kan skrive inn tekst på fire forskjellige måter: Tastaturordliste tastaturbasert tekstinnskriving med ordliste. vises på statuslinjen. Håndskriftgjenkjenning bruk pekepennen til å skrive tegn rett på skjermen. vises på statuslinjen. Skjermtastatur åpne det ved å velge på statuslinjen. Multitap standard innskriving via tastaturet ved at du trykker flere ganger på en tast til du får frem det tegnet du ønsker. Denne metoden er ikke tilgjengelig når tastaturordlisten er aktivert. Hvis du velger et nytt språk på telefonen, endres også virkemåten til tastaturet automatisk i henhold til det språket. Oppgavebehandling Med Oppgavebehandling kan du bytte mellom programmer. Hvis du går ut av et program ved hjelp av Oppgavebehandling i stedet for å lukke det, kan du gå tilbake til programmet i den tilstanden du forlot det. Dette er nyttig når du for 16 Bli kjent med telefonen This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Redigere tekst Du får tilgang til alternativene for tekstredigering ved å velge Mer når du er i modus for tekstinnskriving. Du må utheve tekst for å få tilgang til funksjonene for å kopiere eller klippe ut. 5 Velg ordet Lagre ved å trykke inn Jog Dial. Skjermtastatur På skjermtastaturet kan du velge tegn og symboler ved hjelp av pekepennen. Forskjellige språk kan angis for skjermtastaturet. Slik bruker du skjermtastaturet Velg symbolet for skjermtastaturet på statuslinjen. Slik endrer du språk for skjermtastaturet Velg > Oppsett, og velg et språk. Håndskriftgjenkjenning Håndskriftgjenkjenning oversetter bevegelse med pekepennen som skrives rett på skjermen, til bokstaver, tall og andre tegn og viser disse tegnene som tekst. Håndskriftgjenkjenning er bare aktiv der du kan skrive inn tekst. Slik aktiverer du håndskriftgjenkjenning Trykk på og hold inne Slik uthever du tekst med pekepennen Hold pekepennen i enden av teksten en liten stund, og dra deretter pekepennen over teksten. Tastaturordliste Når du bruker Tastaturordliste, kan du skrive inn ord bare ved ett enkelt tastetrykk for å skrive inn en av bokstavene som er tilknyttet den tasten. Det foreslås et ord der du skriver, og flere forslag vises i en liste. Slik aktiverer du tastaturordlisten Trykk på og hold inne. Slik skriver du inn ordet Lagre ved hjelp av tastaturordlisten Trykk på. Bla til L- tegnet i listen. Trykk på. Bla til det foreslåtte ordet Lagre i listen Bli kjent med telefonen 17 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik skriver du bokstaver Skriv små bokstaver under pilen og store bokstaver på linje med pilen. Slik skriver du tall Skriv tall over pilen. a b c d e f g h 2 i1 2 j1 1 k l m n o p q r s t2 u v w x1 y z.,?! ' " * / \ ( ) =., 2 Slik skriver du bokstaver med aksent 1 Skriv bokstaven. 2 Skriv aksenten over pilen for å lage bokstaven med aksent. eller S Start hver pennestrek med en prikk. Tekstalternativer Du får tilgang til tekstalternativene ved å velge Mer > Tekstalternativer når du er i modus for tekstinnskriving. Slik legger du til et symbol 1 Velg Legg til symbol for å åpne tabellen med symboler og skilletegn. 2 Velg symbolet du vil legge til. 18 Bli kjent med telefonen This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use Slik legger du til ord i ordlisten Mine ord Velg Mine ord. Velg Legg til. Skriv det nye ordet, og velg OK. Velg Lagre. Slik endrer du første- og andrevalg for språk for ordlistefunksjonen Velg Mer > Tekstalternativer, og merk av for Ordliste.

6 Velg 1. språk eller 2. språk. Velg et språk på listen. Velg Lagre. Slik angir du multimedievolumet 1 Velg > Volum > Multimedia. 2 Roter Jog Dial. Slik angir du volumet for ringetone, alarm og meldingsvarsler 1 Velg > Volum. 2 Velg den aktuelle glidebryteren. 3 Roter Jog Dial. Slik setter du telefonen i lydløs modus 1 Velg > Volum. 2 Merk av for Lydløs modus. Du kan trykke på og holde inne standby-visning for å aktivere eller deaktivere lydløs modus. i Slik aktiverer du Automatisk store bokstaver Merk av for Automatisk store bokstaver. Slik åpner du hjelpen på telefonen 1 Velg Hovedmeny > Mer > Hjelp i standby-visning. 2 Velg Håndskriftgjenkjenning. Hjelpeteksten for håndskriftgjenkjenning vises. Overfør lyd Under en aktiv samtale eller når du lytter til for eksempel musikkavspilleren, kan du overføre lyden til tilkoblet tilbehør som et Bluetoothhodesett. Slik overfører du lyd 1 Velg > Volum. 2 Velg Mer > Overfør lyd. Lyd Slik angir du høyttalervolumet under en telefonsamtale Roter Jog Dial. Bli kjent med telefonen 19 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Importere telefonlisteoppføringer Du kan importere kontaktopplysninger ved å gjøre følgende: kopiere telefonlisteoppføringer som er lagret på SIM-kortet overføre telefonlisteoppføringer fra et program på datamaskinen ved hjelp av synkroniseringsfunksjonen overføre telefonlisteoppføringer fra en annen telefon ved hjelp av trådløs BluetoothTM-teknologi Medieminne Telefonen har et innebygd flashmedieminne på 8 GB til lagring av filene dine. Dette minnet fungerer som en vanlig diskstasjon. Du kan åpne det som en USB-masselagringsenhet fra en PC, slik at du kan utføre rask filoverføring. Oppdatere programvare Når en forbedret programvareversjon for telefonen gjøres tilgjengelig, kan du oppdatere telefonen ved hjelp av Sony Ericsson Update Service på Nettsiden inneholder mer informasjon om hvordan du oppdaterer. 20 Bli kjent med telefonen This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ringe Nett Nettdekning For at du skal kunne ringe eller motta en telefonsamtale, må telefonen din befinne seg innenfor rekkevidden til et nett. Hjemmenett Når du slår på telefonen, velger den automatisk hjemmenettet hvis det er innenfor rekkevidde. Roaming Hvis hjemmenettet ikke er innenfor rekkevidde, kan du bruke et annet nett som er godkjent av operatøren. Dette kalles roaming. Nettverksinnstillinger Du kan angi hvordan telefonen skal velge et tilgjengelig nett når du befinner deg utenfor operatørens dekningsområde. Du finner innstillingene i Hovedmeny > Verktøy > Kontrollpanel > Forbindelser > Mobilnett i standbyvisning. Ringe Slik ringer du fra standby-visning Skriv inn et telefonnummer (inkludert retningsnummeret) ved hjelp av tastaturet, og velg Anrop. Slik ringer du et internasjonalt nummer 1 Trykk på og hold inne i standby-visning for å hente prefikset for internasjonale anrop. 2 Skriv inn land-/områdekoden, retningsnummeret (uten den første nullen) og telefonnummeret. 3 Velg Anrop. Slik sletter du tegn når du skriver inn nummer Når du skriver inn et nummer, kan du slette tegn ved å trykke på. Vise eller skjule telefonnummeret Når du ringer, kan du gå til Mermenyen og velge om du vil vise eller skjule telefonnummeret ditt for den du ringer til. Kortnummer Du kan lagre opptil ni av kontaktene dine som kortnummerkontakter. Dette betyr at du kan ringe dem ved hjelp av kortnumre (numrene 19). Ringe 21 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik angir du en kortnummerkontakt (nummer) 1 Velg Hovedmeny > Telefon > Kortnummerkontakter i standbyvisning. 2 Bla til en tom plassering, og trykk inn Jog Dial. 3 Velg en kontakt på listen, og velg Lagre. Slik ringer du til en kortnummerkontakt 1 Trykk på en av tastene fra 19 som tilsvarer den lagrede kortnummerkontakten, i standby-visning. 2 Velg Anrop. Slik foretar du et nødanrop 1 Skriv inn nødnummeret ved hjelp av tastaturet i standby-visning. 2 Velg Anrop. Lokale nødnumre Når du ringer, kan du finne lokale nødnumre på Mer-menyen. Vanligvis er det ikke nødvendig med SIM-kort eller PIN-kode for nødanrop, men dette kan være operatøravhengig. Kontakt operatøren for å få mer informasjon. Motta et anrop Slik svarer du på et anrop Velg Ja. Slik avviser du et anrop med opptattsignal Velg Nei. Avvise et anrop med en SMSmelding Denne funksjonen innebærer at du kan avvise et anrop ved å sende en forhåndsdefinert SMS til den som ringer. Før du bruker den, må du angi innstillingene ved å gå til Hovedmeny > Verktøy > Kontrollpanel > Anropsinnstillinger > Avvis med SMS i standby-visning. Avvise et anrop og angi en påminnelse Denne funksjonen innebærer at du får spørsmål om du vil angi en påminnelse om å følge opp hver gang du avviser et anrop. Før du bruker den, må du angi innstillingene ved å gå til Hovedmeny > Verktøy > Kontrollpanel > Anropsinnstillinger > Flagg anrop i standbyvisning. Slik aktiverer du høyttaleren Velg Mer > Høyttaler på under en samtale. 22 Ringe This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik slår du av lyden for mikrofonen (snarvei) Når du har svart på et anrop, trykker du på og holder inne. Slik slår du på lyden for mikrofonen (snarvei) Når lyden for mikrofonen er slått av, trykker du på. Slik oppretter du en konferansesamtale 1 Foreta et anrop, og velg S på vent. 2 Gjenta trinnet ovenfor for hver part du ønsker å ha med i konferansesamtalen. 3 Velg Mer > Start konferansesamtale. Videoanrop Når du foretar et videoanrop, kan du se personen du snakker med, på skjermen. Denne funksjonen er netteller operatøravhengig. Tjenesten er kanskje ikke alltid tilgjengelig i alle land eller ved roaming. Hvis du vil ha mer informasjon om abonnementet og videoanrop, kan du ta kontakt med operatøren. Håndtere to eller flere samtaler Du kan håndtere flere samtaler samtidig på følgende måter: Sett en aktiv samtale på vent, og start en ny, eller svar på et innkommende anrop.

7 Start en konferansesamtale under en aktiv samtale (operatøravhengig). Trekk ut én av partene i en konferansesamtale, slik at dere kan snakke privat, og sett konferansesamtalen på vent. Hent en samtale som er satt på vent, eller avslutt den. Konferansesamtale Du kan starte en konferansesamtale hvis du har én aktiv samtale og én samtale på vent. Det kan være maksimalt fem konferanseparter. Slik foretar du et videoanrop fra Videotelefon-programmet 1 Velg Hovedmeny > Telefon > Videotelefon i standby-visning. 2 Oppgi nummeret ved hjelp av tastaturet. 3 Velg Videoanrop. Slik foretar du et videoanrop fra standby-visning 1 Oppgi nummeret ved hjelp av tastaturet. 2 Velg Videoanrop. Ringe 23 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik godtar du et innkommende anrop Når du mottar et anrop, velger du Ja. Demonstrasjonsmodus for videoanrop Når du har valgt Videotelefonprogrammet, kan du prøve de fleste funksjonene uten å ringe. Du kan for eksempel forberede en kameravisning før du ringer. Zoome Du kan zoome den utgående videooverføringen som er tatt opp med kameraet på baksiden. Det finnes fire zoomenivåer. Slik zoomer du videooverføringen Bruk knappen til å zoome ut og knappen til å zoome inn. Pausebilde Hvis videooverføringen stoppes, sendes et pausebilde til den andre personen. Hvis du ikke har angitt et pausebilde, vises et standardbilde. Slik angir du et pausebilde 1 Velg Hovedmeny > Telefon > Videotelefon i standby-visning. 2 Velg Mer > Avansert > Pausebilde. 3 Velg et bilde, og velg Lagre. 24 Slik stanser og gjenopptar du en utgående videooverføring Under et aktivt videoanrop velger du Kamera når du vil stanse eller gjenoppta den utgående videooverføringen. Slik bytter du mellom frontkameraet og kameraet på baksiden Under et aktivt videoanrop velger du enten Bruk frontkamera eller Bruk kam. på baks. på Mermenyen. Alternativer når du foretar eller mottar et videoanrop Noen av alternativene på Mermenyen: Skjul lite bilde / Vis lite bilde velg om det lille bildet skal fjernes fra skjermen eller ikke. Slå på nattmodus angi at bildet skal være lysere når lysforholdene er dårlige. Del data send et vcard, en SMSeller en MMS-melding. Avansert angi innstillinger fortrinnsvis før du bruker programmet. Anropslogg Du kan finne anropsinformasjon, for eksempel type anrop, klokkeslett, dato, telefonnummer og varighet, ved Ringe This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. å gå til Hovedmeny > Telefon > Anropslogg. Du kan også ringe eller legge til en anropsmerknad direkte fra dette programmet. Håndfri Hvis du kobler en håndfrienhet eller et BluetoothTM-hodesett til telefonen, må du angi hvordan et innkommende anrop skal besvares. Velg Hovedmeny > Verktøy > Kontrollpanel > Anropsinnstillinger > Håndfri i standbyvisning. Forhåndsdefinerte numre bare spesielle numre kan ringes opp. Mine numre alternativ for å lagre ditt eget nummer. Begrens anrop alternativer for å angi begrensninger for roaming og internasjonale anrop. Tilbehør til teksttlf. bruk av en fjernskriver. Talepost "telefonsvarer". Talestyring du kan ringe og svare ved hjelp av talekommandoer. Mange av disse funksjonene er operatøravhengige og er kanskje ikke tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon om disse og andre funksjoner, kan du se Telefon, Kontakter og Kontrollpanel i håndboken på Internett. Flere funksjoner Telefonen har også følgende funksjoner: Godta anrop anropsfilter. Legg til i Kontakter legg til kontaktdata fra den siste samtalen. ALS linjeinnstillinger, hvis SIMkortet har støtte for to linjer. Samtaleindikator tjeneste for å holde oversikt over samtalekostnadene. Calling Card ringe via en Calling Card-server. Anrop venter alternativ for å bli varslet hvis det er et annet anrop på linjen. Viderekoble anrop viderekoble anrop til andre numre. Bruke kontakter Slik ringer du fra Kontakter 1 Velg Hovedmeny > Kontakter i standbyvisning, og bla til kontaktoppføringen du ønsker. 2 Trykk inn Jog Dial for å åpne oppføringen. 3 Bla til telefonnummeret du ønsker, og trykk inn Jog Dial. Ringe 25 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik finner du tjenestenumre på SIMkortet 1 Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning. 2 Velg Mer > Vis mappe > SIM > Mer > Tjenestenumre Lage kontaktoppføringer Slik lager du en ny kontaktoppføring Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning. Velg Mer > Ny kontakt. Du kan oppgi kontaktopplysninger i fire kategorier. Velg Lagre. Hvis du lagrer kontaktenes telefonnumre i det internasjonale nummerformatet, som begynner med +, kan du ringe direkte fra Kontakter når du er i utlandet. Slik redigerer du en kontaktoppføring på SIM-kortet Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning. Velg Mer > Vis mappe > SIM. Bla til en kontaktoppføring, og trykk inn Jog Dial. Velg Mer > Rediger kontakt. Slik legger du til et lagret bilde for en kontakt Velg Hovedmeny > Kontakter, og velg en kontaktoppføring. Velg Mer > Rediger kontakt. Bla til Bilde-feltet, og trykk inn Jog Dial. Velg Velg, og bla til et bilde du vil legge til. Velg Velg > Lagre. Slik legger du til en personlig ringetone for en kontakt Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning, og bla til kontaktoppføringen du ønsker. Trykk inn Jog Dial for å åpne oppføringen. Velg kategorien for lyd. Velg nedtrekksmenyen for ringetoner > Finn lyd. Bla til lyden du vil legge til. Velg Velg Redigere kontaktoppføringer Slik legger du til et felt for en kontakt Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning. Bla til kontaktoppføringen du ønsker, og trykk inn Jog Dial. Velg Mer > Rediger kontakt. Velg Mer > Legg til felt, og merk et felt. Velg Legg til Ringe This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 7 Velg Mer > Lagre. 4 Velg Mer > Kopier til Kontakter. Håndtere kontakter Slik kopierer du en kontaktoppføring til en annen mappe 1 Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning, og bla til en kontaktoppføring.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21

Ringe...16 Svare på anrop...16 Ringe og svare på anrop...17 Kontaktliste...18 Hurtigringing...21 Flere anropsfunksjoner...21 Innhold Komme i gang...4 Berøringsinstruksjoner...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Berøringsfunksjonalitet...9 Menyoversikt...11

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok

Utvidet brukerhåndbok X2 Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...6 Justere skjermen...7 Bli kjent med telefonen...8 Telefonoversikt...9

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...7 Justere skjermen...7 Bli kjent med

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia SL LT26ii

Brukerhåndbok. Xperia SL LT26ii Brukerhåndbok Xperia SL LT26ii Innhold Xperia SL Brukerhåndbok...6 Komme i gang...7 Android hva og hvorfor?...7 Oversikt...7 Sette sammen enheten...8 Slik slår du enheten på og av...9 Skjermlås...10 Oppsettsveiledning...10

Detaljer

GT-S5830. Brukerhåndbok

GT-S5830. Brukerhåndbok GT-S5830 Brukerhåndbok Bruk av denne bruksanvisningen Takk for at du kjøpte denne mobiltelefonen fra Samsung. Denne telefonen gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Brukerhåndbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Brukerhåndbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innhold Komme i gang...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9 Slik lader du enheten...10 Grunnleggende

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 710

Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 4.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia Lumia 710 Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Tilbake-, start- og søketasten 5 Sette inn SIM-kortet 6 Lade telefonen med

Detaljer

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406

Brukerhåndbok. Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Brukerhåndbok Xperia M2 Aqua D2403/D2406 Innhold Komme i gang...6 Om denne brukerhåndboken...6 Oversikt...6 Montering...7 Starte enheten den første gangen...8 Hvorfor trenger jeg en Google -konto?...9

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator 9251259 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RA-6 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer