Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: finner mer telefoninnhold på du vil se alt tilbehøret, kan du gå til This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang Bli kjent med telefonen Ringe Walkman -spiller Meldinger Bildebehandling Underholdning Tilkobling Flere funksjoner Viktig informasjon Stikkordregister Sony Ericsson W960i UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Denne brukerhåndboken er publisert av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller Sony Ericssons tilknyttede selskap lokalt, uten noen garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB eller Sony Ericssons tilknyttede selskap lokalt kan når som helst og uten varsel gjøre forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken som følge av typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer av programmer og/eller utstyr. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av denne brukerhåndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikasjonsnummer: NO/LZT R1A Vær oppmerksom på følgende: Noen av tjenestene i denne brukerhåndboken støttes ikke av alle nettverk. Dette gjelder også det internasjonale GSM-nødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du ikke er sikker på om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du bruker mobiltelefonen. Du kan bruke mobiltelefonen til å laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av slikt innhold kan være begrenset eller forbudt av tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, begrensning i henhold til gjeldende lover for opphavsrett. Du, og ikke Sony Ericsson, er utelukkende ansvarlig for tilleggsinnholdet som du laster ned til eller videresender fra mobiltelefonen. Før du tar i bruk noe tilleggsinnhold, må du kontrollere at det du har tenkt å bruke, er lisensiert eller på annen måte godkjent. Sony Ericsson gir ingen garantier for nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til noe tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Sony Ericsson er ikke under noen omstendighet ansvarlig på noen måte for feilaktig bruk av tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. PlayNow, TrackID og MusicDJ er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB. TrackIDTM er utviklet av Gracenote Mobile MusicIDTM. Gracenote og Innhold This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 1 Gracenote Mobile MusicID er varemerker eller registrerte varemerker for Gracenote, Inc. Sony, WALKMAN, WALKMANlogoen og -symbolet er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation. Ericsson er et varemerke eller registrert varemerke for Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Bluetooth er et varemerke eller registrert varemerke for Bluetooth SIG Inc. Real er et varemerke eller registrert varemerke for RealNetworks, Inc. RealPlayer for Mobile er inkludert under lisens fra RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Med enerett. Adobe Photoshop Album Starter Edition og Adobe Acrobat er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Windows, Microsoft Exchange ActiveSync og Microsoft PowerPoint er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Sluttbrukerlisensavtale for SunTM JavaTM J2METM. 1 Begrensninger: Programvaren er konfidensiell, opphavsrettslig beskyttet informasjon fra Sun, og retten til alle kopier innehas av Sun og/eller Suns lisensinnehavere. Kunden skal ikke endre, dekompilere, deassemblere, dekryptere, trekke ut eller på annen måte omvendt kompilere Programvaren. Programvaren kan ikke leases, tildeles eller viderelisensieres, verken helt eller delvis. 2 Eksportforskrifter: Programvaren, inkludert tekniske data, er underlagt amerikanske eksportlover, inkludert U.S. Export Administration Act og tilknyttede forskrifter, og kan være underlagt eksport- eller importbegrensninger i andre land. Kundene aksepterer å overholde alle slike forskrifter og aksepterer å måtte anskaffe lisenser for å eksportere, videreeksportere eller importere Programvaren.

3 Programvaren kan ikke lastes ned eller på annen måte eksporteres eller videreeksporteres (i) til en innbygger i Cuba, Irak, Iran, Nord-Korea, Libya, Sudan, Syria (slike lister kan endres fra tid til annen) eller noe annet land der USA har eksportblokade, eller (ii) til noen som er oppført på USAs finansdepartements liste over Specially Designated Nations eller USAs handelsdepartements Table of Denial Orders. 3 Begrensede rettigheter: Bruk, duplisering eller offentliggjøring fra amerikanske myndigheters side er underlagt restriksjonene i Rights in Technical Data and Computer Software-klausulene i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2), det som måtte være aktuelt. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt i denne boken, kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt, forbeholdes. Alle illustrasjoner er bare til veiledning og er ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske telefonen. 2 Innhold This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Komme i gang Instruksjonssymboler Disse symbolene brukes i brukerhåndboken: Merk Tips En tjeneste eller funksjon er netteller abonnementsavhengig. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Håndbok på Internett en oppdatert brukerhåndbok med trinnvise instruksjoner og ekstra informasjon om funksjonene som er tilgjengelige på telefonen. Du kan åpne håndboken på Internett fra datamaskinen på adressen com/support. Hvis du har konfigurert en Internettforbindelse på telefonen, kan du også åpne håndboken på Internett fra nettleseren på telefonen. Slik åpner du håndboken på Internett fra telefonen 1 Velg Hovedmeny > Internett i standby-visning. 2 Velg Mer > Vis > Bokmerker > Håndbok på Internett. Hvis du åpner håndboken på Internett fra telefonen, kan det påløpe kostnader avhengig av hvilken Internett-forbindelse du bruker. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Ekstra hjelp Den fullstendige brukerdokumentasjonen for telefonen består av følgende: Brukerhåndbok en oversikt over telefonen med den informasjonen du trenger for å komme i gang.

4 Hjelp i telefonen telefonen har innebygd hjelp. I de fleste programmene er Hjelp tilgjengelig på Mer-menyen. Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 3 Oversikt over telefonen Av/på-knapp Pekepenn Feste til rem Jog Dial Multimedietast spill av / stopp Multimedietast forrige Tilbakeknapp Lydløs-tast Walkman-tast C-tast (Fjern) Multimedietast neste Skjerm Frontkamera Ørehøyttaler Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use Volum opp-tast Volum ned-tast Kameratast Kontakt for lader og tilbehør Indikatorlampe Mikrofon Batterideksel Kamera på baksiden Kameralys Høyttaler Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 5 Pakke Telefon Lader Stereohåndfri Batteri USB-kabel Mobilveske Ekstra pekepenn Dokumentasjonspakke CD med Sony Ericsson PC Suite for Smartphones Ta kontakt med forhandleren hvis pakken du har mottatt, ikke inneholder alt som står oppført på listen. 6 Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Koble til tilbehør Slik setter du inn batteriet Slik kobler du til tilbehør Koble til tilbehøret på undersiden av telefonen. Vipp pluggen oppover når du kobler fra tilbehøret. 1 Åpne batteridekselet ved å trykke lett på den øvre delen og skyve det nedover telefonen. 2 Sett inn batteriet. 3 Skyv dekselet tilbake på plass. Slik lader du batteriet Før du tar i bruk telefonen Batteri Telefonbatteriet er delvis ladet når du mottar telefonen. Du må lade batteriet når indikatorlampen på undersiden av telefonen blinker rødt, eller når meldingen om lavt batterinivå vises på skjermen. 2,5 t 1 Kontroller at batteriet er satt inn. 2 Koble laderen til telefonen. Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 7 3 Koble laderen til strømnettet. En grønn indikatorlampe lyser på undersiden av telefonen under lading. Hvis telefonen er slått av under lading, lyser en rød indikatorlampe. Du kan bruke telefonen mens batteriet lades. Du kan lade batteriet når som helst og i ca. 2,5 timer. Du kan avbryte ladingen uten at det skader batteriet. oppgi, hvis du blir bedt om det, når du slår på telefonen for første gang. Slik setter du inn SIM-kortet Slik kobler du fra laderen 1 Koble fra laderen (hvis den er koblet til). 2 Åpne batteridekselet ved å trykke lett på den øvre delen og skyve det nedover telefonen. 3 Ta ut batteriet (hvis det er satt inn). 4 Sett inn SIM-kortet i SIMkortholderen. 5 Sett inn batteriet. 6 Skyv dekselet tilbake på plass. IMEI-nummer IMEI (International Mobile Equipment Identifier) er et 15-sifret nummer. Operatøren kan bruke IMEI-nummeret til å aktivere en fullstendig sperring av telefonen hvis den blir stjålet. Nummeret er trykt i bunnen av Fjern laderen ved å vippe pluggen oppover. SIM-kort Du får et SIM-kort (Subscriber Identity Module) når du registrerer deg hos en nettoperatør. SIM-kortet holder orden på telefonnummeret, tjenestene som er inkludert i abonnementet, og telefonlisteinformasjonen. SIM-kortet leveres med en PIN-kode som du må 8 Komme i gang This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. batterirommet. Du kan også vise nummeret på telefonskjermen. Slik viser du IMEI-nummeret på telefonen Skriv *#06# i standby-visning. Vedlikeholdsanvisninger Bruk en tørr, myk klut (mikrofiber) når du rengjør skjermen. Bruk bare pekepennen som følger med, eller fingertuppene, til å trykke på skjermen. Hvis du vil ha detaljerte vedlikeholdsanvisninger, kan du se Anbefalinger for sikigeringstastene på tastaturet, berøringsalternativene og fingertuppene. Jog Dial Du kan rotere Jog Dial for å bla opp og ned i lister eller justere lydvolumet. Du kan trykke Jog Dial inn for å velge et uthevet element. Finne programmene Standby Standby-visning er utgangspunktet for en rekke oppgaver og vises når du slår på telefonen. Du kan endre standbyvisningen i Hovedmeny > Verktøy > Kontrollpanel > Enhet > Standbyprogram til følgende: Walkman få enkel tilgang til Walkman -spilleren og snarveier. Arbeid viser I dag-visningen og snarveier. Ingen viser klokken i stort format. Ned Tillbakeknapp Opp Inn Snarveier Du kan angi snarveier for å komme til programmene du bruker oftest. Du kan legge til eller erstatte snarveier. Hvis Ingen er valgt som Standbyprogram, har du ikke tilgang til snarveier. Tilbakeknapp Du kan trykke på for å gå tilbake til forrige skjerm eller meny. Du kan trykke på og holde inne for å gå tilbake til standby-visning eller låse og låse opp tastaturet fra standby-visning. Pekepenn Med pekepennen kan du trykke på skjermen for å navigere og velge elementer eller panorere multimediebilder. 12 Slik viser du snarveier Velg i standby-visning. Slik skjuler du snarveier Velg i standby-visning. Slik legger du til en ny snarvei 1 Velg. 2 Velg programmet du vil ha en snarvei til. Bli kjent med telefonen This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 3 Endre navnet og ikonet for snarveien, eller bruk standardalternativene. 4 Velg Lagre. Slik erstatter du en snarvei 1 Velg snarveien du vil erstatte. 2 Velg Mer > Erstatt. 3 Velg programmet du vil ha en snarvei til. 4 Endre navnet og ikonet for snarveien, eller bruk standardalternativene. 5 Velg Lagre. Hovedmeny Du finner alle programmene på telefonen i Hovedmeny. Du kan velge å vise programmene i Hovedmeny som et rutenett eller en liste. Slik åpner du Hovedmeny Velg i standby-visning. Du kan også åpne Hovedmeny ved å i standby-visning velge Meny eller 3 Merk av i avkrysningsboksen for å velge den visningen av Hovedmeny som du ønsker. (avhengig av hvilket Standby-program som brukes). Slik endrer du visningen av Hovedmeny 1 Velg i standby-visning. 2 Velg Mer. Bli kjent med telefonen 13 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

5 Hovedmenyoversikt Multimedia* Kamera Flere programmer RSS-feeds PlayNowTM Bildegalleri Internett* Underholdning* FM-radio Video Online-medier MusicDJTM Lydopptaker Vijay Singh Pro Golf 3D QuadraPop Demo Telefon Telefon Anropslogg Kortnr.kontakter Videotelefon Meldinger Ring talepost Lag ny melding Innboks Utboks Utkast Sendt SIM WALKMAN Planlegger Kalender Notater Oppgaver Quickoffice Pdf+ Visittkortskanner Kontakter Verktøy* Kontrollpanel Filbehandling Exchange ActiveSync Nettjenester Forbindelsesbeh. Ekstern synk. Kalkulator Konvertering Stoppeklokke Tid Tidtaker *Enkelte menyer er operatør-, nett- eller abonnementsavhengige. 14 Bli kjent med telefonen This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Statuslinje Statuslinjen inneholder ikoner som angir statusen til de gjeldende innstillingene og aktivitetene. Statuslinjeikoner Du kan velge et ikon for å få mer informasjon eller starte et program. Ikon Funksjon 3G tilgjengelig Batteristyrke Bluetooth-hodesett koblet til Bluetooth aktivert Gjeldende linjevalg (Alternative Line Service er tilgjengelig på SIM-kortet) Alle anrop viderekoblet E-postmelding mottatt Flight Mode Internett-forbindelse aktivert (blinker når data overføres) Tastelås aktivert Tapt innkommende anrop Bildemelding mottatt Mikrofon av Ordliste aktivert Ringevolum satt til null Signalstyrke i telefonmodus, GPRS tilgjengelig Lydløs modus Tekstmelding mottatt SMS-overflyt Høyttaler aktivert Statuslinjemeny Oppgavebehandling Talepost mottatt Trådløst LAN er aktivert og tilkoblet Trådløst LAN er aktivert, men ikke tilkoblet Statuslinjemeny Du kan bruke statuslinjemenyen til å få tilgang til ekstra innstillinger raskt: Nytt anrop, SMS, MMS og mer Forbindelser Bli kjent med telefonen 15 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Volum Tid Tastelås Slik åpner du statuslinjemenyen Velg på statuslinjen. eksempel klipper ut og limer inn tekst fra et program til et annet. Slik bytter du til et annet program 1 Trykk på på statuslinjen, eller velg Mer > Oppgavebehandling. 2 Velg kategorien Siste. 3 Velg programmet, og velg Bytt. Bruke programmene Slik starter du et program Velg programikonet med pekepennen eller fingertuppen, eller roter Jog Dial for å utheve det og trykk Jog Dial inn. Slik går du ut av et program uten å lukke det Bytt til et annet program ved hjelp av Oppgavebehandling. Se Oppgavebehandling på side 16. Slik lukker du et program Trykk på og hold inne data lagres.. Alle Skrive inn tekst Du kan skrive inn tekst på fire forskjellige måter: Tastaturordliste tastaturbasert tekstinnskriving med ordliste. vises på statuslinjen. Håndskriftgjenkjenning bruk pekepennen til å skrive tegn rett på skjermen. vises på statuslinjen. Skjermtastatur åpne det ved å velge på statuslinjen. Multitap standard innskriving via tastaturet ved at du trykker flere ganger på en tast til du får frem det tegnet du ønsker. Denne metoden er ikke tilgjengelig når tastaturordlisten er aktivert. Hvis du velger et nytt språk på telefonen, endres også virkemåten til tastaturet automatisk i henhold til det språket. Oppgavebehandling Med Oppgavebehandling kan du bytte mellom programmer. Hvis du går ut av et program ved hjelp av Oppgavebehandling i stedet for å lukke det, kan du gå tilbake til programmet i den tilstanden du forlot det. Dette er nyttig når du for 16 Bli kjent med telefonen This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Redigere tekst Du får tilgang til alternativene for tekstredigering ved å velge Mer når du er i modus for tekstinnskriving. Du må utheve tekst for å få tilgang til funksjonene for å kopiere eller klippe ut. 5 Velg ordet Lagre ved å trykke inn Jog Dial. Skjermtastatur På skjermtastaturet kan du velge tegn og symboler ved hjelp av pekepennen. Forskjellige språk kan angis for skjermtastaturet. Slik bruker du skjermtastaturet Velg symbolet for skjermtastaturet på statuslinjen. Slik endrer du språk for skjermtastaturet Velg > Oppsett, og velg et språk. Håndskriftgjenkjenning Håndskriftgjenkjenning oversetter bevegelse med pekepennen som skrives rett på skjermen, til bokstaver, tall og andre tegn og viser disse tegnene som tekst. Håndskriftgjenkjenning er bare aktiv der du kan skrive inn tekst. Slik aktiverer du håndskriftgjenkjenning Trykk på og hold inne Slik uthever du tekst med pekepennen Hold pekepennen i enden av teksten en liten stund, og dra deretter pekepennen over teksten. Tastaturordliste Når du bruker Tastaturordliste, kan du skrive inn ord bare ved ett enkelt tastetrykk for å skrive inn en av bokstavene som er tilknyttet den tasten. Det foreslås et ord der du skriver, og flere forslag vises i en liste. Slik aktiverer du tastaturordlisten Trykk på og hold inne. Slik skriver du inn ordet Lagre ved hjelp av tastaturordlisten Trykk på. Bla til L- tegnet i listen. Trykk på. Bla til det foreslåtte ordet Lagre i listen Bli kjent med telefonen 17 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik skriver du bokstaver Skriv små bokstaver under pilen og store bokstaver på linje med pilen. Slik skriver du tall Skriv tall over pilen. a b c d e f g h 2 i1 2 j1 1 k l m n o p q r s t2 u v w x1 y z.,?! ' " * / \ ( ) =., 2 Slik skriver du bokstaver med aksent 1 Skriv bokstaven. 2 Skriv aksenten over pilen for å lage bokstaven med aksent. eller S Start hver pennestrek med en prikk. Tekstalternativer Du får tilgang til tekstalternativene ved å velge Mer > Tekstalternativer når du er i modus for tekstinnskriving. Slik legger du til et symbol 1 Velg Legg til symbol for å åpne tabellen med symboler og skilletegn. 2 Velg symbolet du vil legge til. 18 Bli kjent med telefonen This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use Slik legger du til ord i ordlisten Mine ord Velg Mine ord. Velg Legg til. Skriv det nye ordet, og velg OK. Velg Lagre. Slik endrer du første- og andrevalg for språk for ordlistefunksjonen Velg Mer > Tekstalternativer, og merk av for Ordliste.

6 Velg 1. språk eller 2. språk. Velg et språk på listen. Velg Lagre. Slik angir du multimedievolumet 1 Velg > Volum > Multimedia. 2 Roter Jog Dial. Slik angir du volumet for ringetone, alarm og meldingsvarsler 1 Velg > Volum. 2 Velg den aktuelle glidebryteren. 3 Roter Jog Dial. Slik setter du telefonen i lydløs modus 1 Velg > Volum. 2 Merk av for Lydløs modus. Du kan trykke på og holde inne standby-visning for å aktivere eller deaktivere lydløs modus. i Slik aktiverer du Automatisk store bokstaver Merk av for Automatisk store bokstaver. Slik åpner du hjelpen på telefonen 1 Velg Hovedmeny > Mer > Hjelp i standby-visning. 2 Velg Håndskriftgjenkjenning. Hjelpeteksten for håndskriftgjenkjenning vises. Overfør lyd Under en aktiv samtale eller når du lytter til for eksempel musikkavspilleren, kan du overføre lyden til tilkoblet tilbehør som et Bluetoothhodesett. Slik overfører du lyd 1 Velg > Volum. 2 Velg Mer > Overfør lyd. Lyd Slik angir du høyttalervolumet under en telefonsamtale Roter Jog Dial. Bli kjent med telefonen 19 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Importere telefonlisteoppføringer Du kan importere kontaktopplysninger ved å gjøre følgende: kopiere telefonlisteoppføringer som er lagret på SIM-kortet overføre telefonlisteoppføringer fra et program på datamaskinen ved hjelp av synkroniseringsfunksjonen overføre telefonlisteoppføringer fra en annen telefon ved hjelp av trådløs BluetoothTM-teknologi Medieminne Telefonen har et innebygd flashmedieminne på 8 GB til lagring av filene dine. Dette minnet fungerer som en vanlig diskstasjon. Du kan åpne det som en USB-masselagringsenhet fra en PC, slik at du kan utføre rask filoverføring. Oppdatere programvare Når en forbedret programvareversjon for telefonen gjøres tilgjengelig, kan du oppdatere telefonen ved hjelp av Sony Ericsson Update Service på Nettsiden inneholder mer informasjon om hvordan du oppdaterer. 20 Bli kjent med telefonen This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Ringe Nett Nettdekning For at du skal kunne ringe eller motta en telefonsamtale, må telefonen din befinne seg innenfor rekkevidden til et nett. Hjemmenett Når du slår på telefonen, velger den automatisk hjemmenettet hvis det er innenfor rekkevidde. Roaming Hvis hjemmenettet ikke er innenfor rekkevidde, kan du bruke et annet nett som er godkjent av operatøren. Dette kalles roaming. Nettverksinnstillinger Du kan angi hvordan telefonen skal velge et tilgjengelig nett når du befinner deg utenfor operatørens dekningsområde. Du finner innstillingene i Hovedmeny > Verktøy > Kontrollpanel > Forbindelser > Mobilnett i standbyvisning. Ringe Slik ringer du fra standby-visning Skriv inn et telefonnummer (inkludert retningsnummeret) ved hjelp av tastaturet, og velg Anrop. Slik ringer du et internasjonalt nummer 1 Trykk på og hold inne i standby-visning for å hente prefikset for internasjonale anrop. 2 Skriv inn land-/områdekoden, retningsnummeret (uten den første nullen) og telefonnummeret. 3 Velg Anrop. Slik sletter du tegn når du skriver inn nummer Når du skriver inn et nummer, kan du slette tegn ved å trykke på. Vise eller skjule telefonnummeret Når du ringer, kan du gå til Mermenyen og velge om du vil vise eller skjule telefonnummeret ditt for den du ringer til. Kortnummer Du kan lagre opptil ni av kontaktene dine som kortnummerkontakter. Dette betyr at du kan ringe dem ved hjelp av kortnumre (numrene 19). Ringe 21 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik angir du en kortnummerkontakt (nummer) 1 Velg Hovedmeny > Telefon > Kortnummerkontakter i standbyvisning. 2 Bla til en tom plassering, og trykk inn Jog Dial. 3 Velg en kontakt på listen, og velg Lagre. Slik ringer du til en kortnummerkontakt 1 Trykk på en av tastene fra 19 som tilsvarer den lagrede kortnummerkontakten, i standby-visning. 2 Velg Anrop. Slik foretar du et nødanrop 1 Skriv inn nødnummeret ved hjelp av tastaturet i standby-visning. 2 Velg Anrop. Lokale nødnumre Når du ringer, kan du finne lokale nødnumre på Mer-menyen. Vanligvis er det ikke nødvendig med SIM-kort eller PIN-kode for nødanrop, men dette kan være operatøravhengig. Kontakt operatøren for å få mer informasjon. Motta et anrop Slik svarer du på et anrop Velg Ja. Slik avviser du et anrop med opptattsignal Velg Nei. Avvise et anrop med en SMSmelding Denne funksjonen innebærer at du kan avvise et anrop ved å sende en forhåndsdefinert SMS til den som ringer. Før du bruker den, må du angi innstillingene ved å gå til Hovedmeny > Verktøy > Kontrollpanel > Anropsinnstillinger > Avvis med SMS i standby-visning. Avvise et anrop og angi en påminnelse Denne funksjonen innebærer at du får spørsmål om du vil angi en påminnelse om å følge opp hver gang du avviser et anrop. Før du bruker den, må du angi innstillingene ved å gå til Hovedmeny > Verktøy > Kontrollpanel > Anropsinnstillinger > Flagg anrop i standbyvisning. Slik aktiverer du høyttaleren Velg Mer > Høyttaler på under en samtale. 22 Ringe This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik slår du av lyden for mikrofonen (snarvei) Når du har svart på et anrop, trykker du på og holder inne. Slik slår du på lyden for mikrofonen (snarvei) Når lyden for mikrofonen er slått av, trykker du på. Slik oppretter du en konferansesamtale 1 Foreta et anrop, og velg S på vent. 2 Gjenta trinnet ovenfor for hver part du ønsker å ha med i konferansesamtalen. 3 Velg Mer > Start konferansesamtale. Videoanrop Når du foretar et videoanrop, kan du se personen du snakker med, på skjermen. Denne funksjonen er netteller operatøravhengig. Tjenesten er kanskje ikke alltid tilgjengelig i alle land eller ved roaming. Hvis du vil ha mer informasjon om abonnementet og videoanrop, kan du ta kontakt med operatøren. Håndtere to eller flere samtaler Du kan håndtere flere samtaler samtidig på følgende måter: Sett en aktiv samtale på vent, og start en ny, eller svar på et innkommende anrop.

7 Start en konferansesamtale under en aktiv samtale (operatøravhengig). Trekk ut én av partene i en konferansesamtale, slik at dere kan snakke privat, og sett konferansesamtalen på vent. Hent en samtale som er satt på vent, eller avslutt den. Konferansesamtale Du kan starte en konferansesamtale hvis du har én aktiv samtale og én samtale på vent. Det kan være maksimalt fem konferanseparter. Slik foretar du et videoanrop fra Videotelefon-programmet 1 Velg Hovedmeny > Telefon > Videotelefon i standby-visning. 2 Oppgi nummeret ved hjelp av tastaturet. 3 Velg Videoanrop. Slik foretar du et videoanrop fra standby-visning 1 Oppgi nummeret ved hjelp av tastaturet. 2 Velg Videoanrop. Ringe 23 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik godtar du et innkommende anrop Når du mottar et anrop, velger du Ja. Demonstrasjonsmodus for videoanrop Når du har valgt Videotelefonprogrammet, kan du prøve de fleste funksjonene uten å ringe. Du kan for eksempel forberede en kameravisning før du ringer. Zoome Du kan zoome den utgående videooverføringen som er tatt opp med kameraet på baksiden. Det finnes fire zoomenivåer. Slik zoomer du videooverføringen Bruk knappen til å zoome ut og knappen til å zoome inn. Pausebilde Hvis videooverføringen stoppes, sendes et pausebilde til den andre personen. Hvis du ikke har angitt et pausebilde, vises et standardbilde. Slik angir du et pausebilde 1 Velg Hovedmeny > Telefon > Videotelefon i standby-visning. 2 Velg Mer > Avansert > Pausebilde. 3 Velg et bilde, og velg Lagre. 24 Slik stanser og gjenopptar du en utgående videooverføring Under et aktivt videoanrop velger du Kamera når du vil stanse eller gjenoppta den utgående videooverføringen. Slik bytter du mellom frontkameraet og kameraet på baksiden Under et aktivt videoanrop velger du enten Bruk frontkamera eller Bruk kam. på baks. på Mermenyen. Alternativer når du foretar eller mottar et videoanrop Noen av alternativene på Mermenyen: Skjul lite bilde / Vis lite bilde velg om det lille bildet skal fjernes fra skjermen eller ikke. Slå på nattmodus angi at bildet skal være lysere når lysforholdene er dårlige. Del data send et vcard, en SMSeller en MMS-melding. Avansert angi innstillinger fortrinnsvis før du bruker programmet. Anropslogg Du kan finne anropsinformasjon, for eksempel type anrop, klokkeslett, dato, telefonnummer og varighet, ved Ringe This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. å gå til Hovedmeny > Telefon > Anropslogg. Du kan også ringe eller legge til en anropsmerknad direkte fra dette programmet. Håndfri Hvis du kobler en håndfrienhet eller et BluetoothTM-hodesett til telefonen, må du angi hvordan et innkommende anrop skal besvares. Velg Hovedmeny > Verktøy > Kontrollpanel > Anropsinnstillinger > Håndfri i standbyvisning. Forhåndsdefinerte numre bare spesielle numre kan ringes opp. Mine numre alternativ for å lagre ditt eget nummer. Begrens anrop alternativer for å angi begrensninger for roaming og internasjonale anrop. Tilbehør til teksttlf. bruk av en fjernskriver. Talepost "telefonsvarer". Talestyring du kan ringe og svare ved hjelp av talekommandoer. Mange av disse funksjonene er operatøravhengige og er kanskje ikke tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon om disse og andre funksjoner, kan du se Telefon, Kontakter og Kontrollpanel i håndboken på Internett. Flere funksjoner Telefonen har også følgende funksjoner: Godta anrop anropsfilter. Legg til i Kontakter legg til kontaktdata fra den siste samtalen. ALS linjeinnstillinger, hvis SIMkortet har støtte for to linjer. Samtaleindikator tjeneste for å holde oversikt over samtalekostnadene. Calling Card ringe via en Calling Card-server. Anrop venter alternativ for å bli varslet hvis det er et annet anrop på linjen. Viderekoble anrop viderekoble anrop til andre numre. Bruke kontakter Slik ringer du fra Kontakter 1 Velg Hovedmeny > Kontakter i standbyvisning, og bla til kontaktoppføringen du ønsker. 2 Trykk inn Jog Dial for å åpne oppføringen. 3 Bla til telefonnummeret du ønsker, og trykk inn Jog Dial. Ringe 25 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik finner du tjenestenumre på SIMkortet 1 Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning. 2 Velg Mer > Vis mappe > SIM > Mer > Tjenestenumre Lage kontaktoppføringer Slik lager du en ny kontaktoppføring Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning. Velg Mer > Ny kontakt. Du kan oppgi kontaktopplysninger i fire kategorier. Velg Lagre. Hvis du lagrer kontaktenes telefonnumre i det internasjonale nummerformatet, som begynner med +, kan du ringe direkte fra Kontakter når du er i utlandet. Slik redigerer du en kontaktoppføring på SIM-kortet Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning. Velg Mer > Vis mappe > SIM. Bla til en kontaktoppføring, og trykk inn Jog Dial. Velg Mer > Rediger kontakt. Slik legger du til et lagret bilde for en kontakt Velg Hovedmeny > Kontakter, og velg en kontaktoppføring. Velg Mer > Rediger kontakt. Bla til Bilde-feltet, og trykk inn Jog Dial. Velg Velg, og bla til et bilde du vil legge til. Velg Velg > Lagre. Slik legger du til en personlig ringetone for en kontakt Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning, og bla til kontaktoppføringen du ønsker. Trykk inn Jog Dial for å åpne oppføringen. Velg kategorien for lyd. Velg nedtrekksmenyen for ringetoner > Finn lyd. Bla til lyden du vil legge til. Velg Velg Redigere kontaktoppføringer Slik legger du til et felt for en kontakt Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning. Bla til kontaktoppføringen du ønsker, og trykk inn Jog Dial. Velg Mer > Rediger kontakt. Velg Mer > Legg til felt, og merk et felt. Velg Legg til Ringe This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 7 Velg Mer > Lagre. 4 Velg Mer > Kopier til Kontakter. Håndtere kontakter Slik kopierer du en kontaktoppføring til en annen mappe 1 Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning, og bla til en kontaktoppføring.

8 2 Velg Mer > Legg til i, og velg mappen du ønsker. Slik sletter du en kontaktoppføring 1 Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning, og bla til en kontaktoppføring. 2 Velg Mer > Slett. Slik kopierer du kontaktoppføringer til SIM-kortet 1 Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning. 2 Uthev de aktuelle oppføringene i Kontakter. 3 Velg Mer > Legg til i > SIM. Slik kopierer du kontaktoppføringer fra SIM-kortet 1 Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning. 2 Velg Mer > Vis mappe > SIM for å åpne SIM-kortet. 3 Uthev de aktuelle oppføringene. Ringe 27 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Walkman -spiller Walkman -spilleren støtter formater som MP3, WMA, WAV, AAC, AAC+ og eaac+. Du finner en liste over alle støttede medieformater i Håndbok på Internett. Slik starter du Walkman -spilleren Trykk på. Trykk på for å veksle mellom Walkman -spilleren og andre programmer. 2 Bla for å finne musikk etter Album, Artister, Spor, Stemninger, Samlinger, Automatiske spillelister eller Spillelister. 3 Bla til musikken du ønsker, og velg Spill av. Slik bruker du avspillingskommandoer Trykk på for å starte avspilling. Trykk én gang til for å stoppe avspillingen. Trykk på, eller trykk på og hold inne volum opp-tasten for å gå til forrige spor. Trykk på, eller trykk på og hold inne volum ned-tasten for å gå til neste spor. Trykk på og hold inne for å gå bakover i et spor. Du kan også trykke på og dra fremdriftsindikatoren. Trykk på og hold inne for å gå fremover i et spor. Du kan også trykke på og dra fremdriftsindikatoren. Oppdatere sporene dine Første gang du åpner Walkman spilleren, eller når du har overført nye spor til telefonen, må du utføre en oppdatering for at sporene skal vises i Min musikk. Slik søker du etter musikk i telefonog medieminnet Trykk på, og velg Min musikk > Mer > Oppdater musikk. Spille av musikk Slik spiller du av musikk 1 Trykk på. Slik justerer du volumet Trykk på volumtastene. 28 Walkman -spiller This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik minimerer du Walkman spilleren Trykk på når Walkman spilleren er åpen. Musikken fortsetter å spilles av. Trykk på for å gå tilbake til Walkman -spilleren. Slik søker du 1 Åpne den aktuelle kategorien i Min musikk. 2 Skriv inn de første bokstavene i søkestrengen ved hjelp av tastaturet Navnet på sporet. Navnet på artisten. Trykk for å gå til artisten. Navnet på albumet. Trykk for å gå til albumet. Velg for å vise avspillingskøen. Velg for å overføre lyd. Velg for å rangere sporet som spilles av. Velg for å tilordne en stemning til sporet som spilles av. Velg for å åpne equalizeren. Velg for å spille av sangene i avspillingskøen i tilfeldig rekkefølge. Velg for å gjenta det gjeldende sporet. Velg en gang til for å gjenta alle sangene i avspillingskøen. Walkman-oversikt 1 8/ 14 SHUF Spor Artist Album Min mus. Mer Albumgrafikk. Trykk for å utvide. Fremdriftsindikator. Trykk på og dra for å gå bakover eller fremover. Walkman -spiller 29 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Overføre musikk Det finnes Media Managerprogramvare og USB-drivere på CDen som følger med telefonen. Bruk Media Manager til å overføre musikk fra CDer eller datamaskinen til medieminnet på telefonen. Du finner mer informasjon i Håndbok på Internett. Rangere spor og tilordne stemninger Du kan rangere og tilordne stemninger til spor. Spor som du gir fire stjerner eller mer, legges til i den automatiske spillelisten Høyest vurdert. Når et spor er tilordnet en stemning, legges det også inn under Stemninger i Min musikk. Slik rangerer du et spor 1 Trykk på under avspilling. 2 Trykk på en stjerne for å tilordne vurderingen, og velg OK. Slik tilordner du en stemning 1 Trykk på under avspilling. 2 Velg en stemning, og velg deretter OK for å tilordne den til sporet. Spillelister En spilleliste beskriver hvilke spor som skal spilles, og i hvilken rekkefølge. Spillelisten inneholder bare koblinger til sporene, så når du fjerner spor fra spillelisten, slettes ikke selve lydfilene. Slik lager du en spilleliste Trykk på, og velg Min musikk > Spillelister > Ny spilleliste. Slik legger du til sanger i en spilleliste 1 Velg ett eller flere spor. 2 Velg Mer > Behandle > Legg til i > Spilleliste. Automatiske spillelister Walkman -spilleren lager automatiske spillelister basert på for eksempel hvor ofte du hører på sporene, eller hvordan du har rangert dem. Du finner mer informasjon i Håndbok på Internett. 30 Visualisering Visuelle effekter når du hører på musikk, er forhåndsaktivert. Du kan ha forskjellige hastigheter og farger for forskjellige stemninger. Slik bytter du visuelle effekter 1 Trykk på, og velg Mer > Innstillinger > Visualisering og stemning > Effekter. 2 Velg alternativet for visualiseringseffekter du ønsker. 3 Velg Lagre. Walkman -spiller This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Bokmerker Når du legger til et bokmerke, lagrer du den gjeldende posisjonen i et spor, slik at du kan fortsette å høre på sporet fra den lagrede posisjonen senere. Slik legger du til et bokmerke Når du hører på et spor, velger du Mer > Bokmerke > Angi posisjon. Slik gjenopptar du avspilling fra et bokmerke 1 Trykk på, og velg Min musikk > Automatiske spillelister > Bokmerker. 2 Bla til sporet du ønsker, og velg Spill av. Avspillingsfrekvens etter antall ganger du har spilt sporene. Vurdering etter hvordan du har rangert sporene. Stigende vanlig sorteringsrekkefølge. Synkende omvendt sorteringsrekkefølge. Sorteringsalternativene kan variere fra mappe til mappe. Tidtaker for hvilemodus Du kan angi en tid på opptil to timer, som angir hvor lenge Walkman spilleren skal spille før den stopper. Slik angir du en tidsperiode for nedtelling til hvilemodus 1 Trykk på, og velg Mer > Innstillinger > Hvilemodus.

9 2 Merk av i avkrysningsboksen, og angi tidsperioden for nedtelling til hvilemodus som du ønsker. Sortere spor Spor sorteres etter artist og album eller etter tittelen på sporet, men du kan velge å sortere på en annen måte i hver enkelt mappe i Min musikk. Tittel alfabetisk etter tittel. Som lagt til spor sorteres i den rekkefølgen de ble lagt til i spillelisten. Smart spor sorteres først etter artist, deretter etter album og til slutt etter spornummer eller tittel. Filstørrelse etter filstørrelse. Innstillinger Slik angir du innstillinger for Walkman -spilleren 1 Trykk på, og velg Mer > Innstillinger > Innstillinger. 2 Velg Hjelp hvis du vil lese mer om de ulike alternativene. Walkman -spiller 31 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Meldinger Før du bruker Meldinger Før du kan sende og motta meldinger (unntatt SMS-meldinger), må du konfigurere de nødvendige kontoene. Du kan bruke Internett-veiviseren og e-postveiviseren på telefonen til å laste ned innstillinger, eller du kan gjøre det manuelt. Se hjelpen på telefonen eller Konfigurere Internett, e-post og MMS i håndboken på Internett. Du kan også motta følgende: auto-oppsettfiler for e-postkonfigurasjon og Internett- og MMS-konfigurasjon meldinger med områdeinformasjon, for eksempel lokale trafikkmeldinger Mapper De forskjellige meldingstypene håndteres av ulike kontoer. Standardkontoen Meldinger håndterer alle meldinger unntatt e- postmeldinger. E-postmeldinger håndteres av e-postkontoene du oppretter selv. Alle kontoene består av en rekke mapper. Du kan veksle mellom mapper ved å velge pilikonet ved siden av mappenavnet: Innboks i Meldinger inneholder alle mottatte meldinger unntatt e-postmeldinger. I Hovedmeny > Verktøy > Kontrollpanel > Enhet > Lyder og varsler > Meldingsvarsler kan du angi hvordan du vil varsles når du mottar en melding. Innboks i en e-postkonto inneholder mottatte e-postmeldinger for den bestemte kontoen. Meldinger Du kan lage, sende og motta ulike typer meldinger: SMS (Short Message Service) tekstmeldinger MMS (Multimedia Message Service) kan inneholde tekst, bilder og lyd e-postmeldinger overførte meldinger via Bluetooth 32 Meldinger This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Utboks inneholder meldinger som er klare til å sendes. Utkast inneholder meldinger som ikke er klare til å sendes. Når du oppretter en melding og avslutter meldingen før du sender den, blir du spurt om du vil lagre den. Hvis du svarer Ja, lagres meldingen automatisk i denne mappen. Sendt inneholder sendte meldinger. SIM en mappe som ligger på SIMkortet. MMS Multimediemeldinger kan inneholde bilder, videoklipp, animasjoner og lyd, organisert som en lysbildepresentasjon med tidsbasert kontroll over avspillingen. Hvis sending eller mottak av en melding blir avbrutt, gjenopptas sendingen eller mottaket så snart det er mulig, uten at informasjon går tapt. Før du bruker MMS Før du kan sende og motta multimediemeldinger, må du laste ned MMS-innstillinger. Du kan bruke Internett-veiviseren som du finner på telefonen i Hovedmeny > Verktøy > Kontrollpanel > Forbindelser > Internett-veiviser. Hvis operatøren ikke støttes av denne veiviseren, må du gjøre dette manuelt. Se hjelpen på telefonen eller Konfigurere Internett, e-post og MMS i håndboken på Internett. SMS En melding kan inneholde opptil 160 tegn. Lengre meldinger sendes som to eller flere separate meldinger (sammenkjedet), men mottas vanligvis som én melding. Du kan legge til smilefjes, bilder og lyder i meldingene. Slik lager og sender du en SMS 1 Velg Hovedmeny > Meldinger i standby-visning. 2 Velg Lag ny melding > SMS. 3 Trykk på Til: > Velg kontakt, og bla til kontaktoppføringen, eller trykk ved siden av Til:, og skriv telefonnummeret til mottakeren. 4 Skriv meldingen, og velg Send. Meldinger 33 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. En oversikt over MMS 7 MMS 1/ Velg mal Bilde Tekst Notat Lyd Video Ta et bilde Ta opp lyd Lag video Velg 1KB Kategorien for vedlegg. Denne kategorien er bare synlig hvis Ubegrenset eller Advarsel er angitt for Opprettelsesmodus i Hovedmeny > Verktøy > Kontrollpanel > Meldinger > MMS-konto > Mer > Avanserte innstillinger. Adressekategorien for mottakeren og andre opplysninger. 3 4 Lukk 7 1 Menyalternativer. Du kan velge en mal eller hva du vil legge til i meldingen, for eksempel et bilde eller en lyd. (Hvis menyen ikke er åpen, velger du Legg til.) Innskrivingsfelt (i kategorien for detaljer) der du kan lage meldingen. Avspillingstaster Ikonet for ny side. Tidsvisningsikon. Åpner en visning der du kan justere når og hvor lenge elementene som er lagt til, skal vises Slik lager og sender du en MMS 1 Velg Hovedmeny > Meldinger i standby-visning. 2 Velg Lag ny melding > MMS. 3 Legg til det du vil av bilder, tekst og lyd. 4 Velg, og fyll ut opplysningene for mottakeren. Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, skriver du et komma mellom hver adresse. 5 Velg OK. 6 Velg Mer > Send. Slik leser du en MMS Velg den nye meldingen. Første gang du åpner meldingen, spilles den av automatisk. Senere kan du bruke avspillingstastene til å spille den av. 34 Meldinger This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. E-post Før du bruker e-post For å kunne bruke e-post må du ha en Internett-konto, og du må laste ned de nødvendige e-postinnstillingene. Du kan bruke e-postveiviseren som du finner på telefonen under Hovedmeny > Verktøy > Kontrollpanel > Meldinger > E-postveiviser. Hvis operatøren ikke støttes av denne veiviseren, må du gjøre dette manuelt. Se hjelpen på telefonen eller Konfigurere Internett, e-post og MMS i håndboken på Internett. Sende e-postmeldinger Du kan opprette e-postmeldinger fra alle e-postkontoene. Slik lager og sender du en e-postmelding 1 Velg Hovedmeny > Meldinger > e-postkontoen din i standby-visning. 2 Velg Ny. 3 Trykk på Til: > Velg kontakt, og bla til kontaktoppføringen, eller trykk ved siden av Til:, og skriv inn e-postadressen til mottakeren. Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, skriver du et komma mellom hver adresse. 4 Velg Emne:, og skriv inn opplysningene.

10 5 Skriv meldingen, og velg OK. 6 Velg Send. Du kan velge om du vil sende meldingen umiddelbart eller lagre den i Utboks. Motta e-post E-postmeldinger lastes ned fra e-postserveren på Internett eller på kontoret ditt. Du kan laste ned e-post manuelt eller angi at telefonen skal søke etter ny e-post. Slik laster du ned e-postmeldinger manuelt Velg Hovedmeny > Meldinger > e-postkontoen din > Mer > Hent og send i standby-visning. Slik laster du ned meldinger automatisk 1 Velg Hovedmeny > Verktøy > Kontrollpanel > Meldinger > E-postkontoer i standby-visning. 2 Velg e-postkontoen din > Mer > Planlagt nedlasting. 3 Merk av for Planlegg nedlasting, og angi tidspunktene når du vil laste ned e-postmeldinger. Meldinger 35 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 4 Velg Lagre. For IMAP-kontoer kan du også velge Push-e-post og få nye e-postmeldinger overført til telefonen. Slik videresender du en e-postmelding 1 Bla til meldingen du vil videresende, fra e-postkontoen i Meldinger. 2 Velg Mer > Videresend. Store vedlegg øker størrelsen på e-posten og tilkoblingstiden som trengs for å sende den. Du kan velge om du vil videresende vedlegget. Slik viser du meldinger på hele skjermen 1 Velg Hovedmeny > Meldinger > e-postkontoen din i standby-visning. 2 Velg Mer > Innstillinger > Alltid full skjerm. Vise vedlegg Hvis du vil vise et vedlegg, trenger du et visningsprogram for filtypen. Telefonen leveres med forhåndsinstallerte visningsprogrammer for Microsoft Word-, Microsoft Excel -, Microsoft PowerPoint - og AdobeTM AcrobatTM-filer. Vise meldinger Du kan velge å ikke motta store meldinger og bare motta en overskrift. Slik laster du ned overskrifter 1 Velg Hovedmeny > Verktøy > Kontrollpanel > Meldinger > E-postkontoer > e-postkontoen din i standby-visning. 2 Velg kategorien Innboks. 3 Fra Restriksjoner for nedlasting velger du Bare overskrifter. 4 Velg Lagre. Mer om Meldinger Slette e-post Du kan slette en melding både lokalt og på e-postserveren. Når du sletter den lokalt, slettes meldingsteksten og vedleggene, men ikke overskriften. Meldingen kan lastes ned senere ved hjelp av alternativet Hent og send. Når du sletter meldingen på serveren, slettes den både på telefonen og på serveren. Slik finner du en melding 1 Velg Hovedmeny > Meldinger i standby-visning. 36 Meldinger This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. 2 Velg Mer > Finn melding for å søke gjennom emnelinjer, avsenderopplysninger og tekst i meldingen. I en åpen melding kan du bruke Finn for å søke gjennom meldingen. Invitasjoner Hvis du mottar en invitasjon via en e-postmelding, og du godtar den, oppdateres kalenderen automatisk. Du kan også svare på og videresende en invitasjon. Push-e-post Med push-e-post sendes meldinger som mottas i den vanlige postboksen, til telefonen. Du kan sende meldinger fra telefonen og bruke Kalender og Kontakter som om du bruker et vanlig e-postprogram på datamaskinen. for push-epost er tilgjengelig på telefonen. kategorien Basis. Velg IMAP i Forbindelsestype:. Merk av for Push-e-post. Velg Legg til i Kontakter. Print only for private use. 6 Merk av for Alltid på. 7 Velg Lagre. kan lagre dem på telefonen eller sende dem som MMS. Endre innstillingene om nødvendig. 3 Trykk kameratasten halvveis ned for å justere fokus. bildemodus og angir videomodus. Bildeikonet lyser oransje under fokusering. Videoikonet lyser rødt under videoopptak. Bruk og til å endre lysstyrken. Zoomeskala. Roter Jog Dial for å zoome inn eller ut. Du kan også zoome med volumtastene. Vis bildene og videoklippene. Endre kamerainnstillingene. du velger Serie, tas det fire bilder i rask rekkefølge. kameralinsen på kameraet justeres automatisk. Velg Makro for ekstreme nærbilder. velg et alternativ som egner seg for lysforholdene. De fleste innstillingene du angir, endres ikke selv om du slår av kameraet eller telefonen. Slik endrer du innstillingene 1 Trykk inn Jog Dial for å åpne listen over innstillinger. 2 Roter Jog Dial for å bla gjennom listen og se alternativene for hver innstilling. Trykk inn Jog Dial for å velge en innstilling du vil endre. 3 Roter Jog Dial for å bla gjennom alternativene, og trykk den inn for å velge det aktuelle alternativet for innstillingen. 40 Bildebehandling This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Lys bare for stillbilder: Velg På for å aktivere fotolyset. Mikrofon bare for opptak av videoklipp: Velg Av for å slå av lydopptak. Effekter angi og vis ulike effekter før du tar et bilde. Kvalitet velg et kvalitetsnivå. Nattmodus øker eksponeringstiden under dårlige lysforhold. Lagre i velg dette alternativet hvis bilder og klipp skal lagres i medieminnet eller telefonminnet. Hvis du velger Medieminne foretrukket, lagres de i telefonminnet når det ikke er mer plass igjen i medieminnet. Aut. gjennomgang vis bildet eller videoopptaket automatisk etter at det er tatt. Lukkerlyd velg en lukkerlyd (eller slå den av). Selvutløser velg På for å ta bilder og ta opp klipp med en tidsforsinkelse. Nullstill filnummer de neste bildene og videoopptakene du tar, lagres automatisk i en ny mappe, og filnummereringen starter på nytt. Velg Info for å se en kort beskrivelse av den uthevede innstillingen. Slik viser du bilder og videoklipp 1 Velg Vis. 2 Bruk Jog Dial til å bla gjennom bildene og videoklippene. Bruk berøringsalternativene til å navigere i visningsprogrammet. Mer inneholder noen nyttige alternativer. Hvis du trykker på skjermen under avspilling av et videoklipp, stoppes klippet midlertidig. Slik sender du et bilde eller videoklipp som en MMS 1 Velg Send i visningsprogrammet for å starte Meldinger og sette inn bildet eller videoklippet i en MMS. 2 Følg instruksjonene på telefonen. Se også MMS på side 33. Slik sletter du et videoklipp 1 Velg Mer > Slett i visningsprogrammet. 2 Velg Ja. Bildebehandling 41 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Bildegalleri I Bildegalleri kan du vise, sende og bruke bilder som du har lagret i telefonminnet eller medieminnet Slik bruker du et bilde Velg Hovedmeny > Multimedia > Bildegalleri i standby-visning. Velg et bilde Velg Mer > Bruk som. Velg et alternativ.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Slik viser du bilder som en lysbildefremvisning Velg Hovedmeny > Multimedia > Bildegalleri i standby-visning. Bla til mappen der bildene ligger. Velg Mer > Lysbildefremvisning > Innstillinger for lysbildefremvisning hvis du for eksempel vil angi overgangseffekter og legge til et lydspor. Velg Mer > Lysbildefremvisning > Start lysbildefremvisning. Ekstern skjerm Du kan bruke kompatibelt BluetoothTM-tilbehør til å vise bilder på en ekstern skjerm, for eksempel en TV. Du finner en liste over kompatibelt tilbehør på support Slik sender du bilder til en ekstern skjerm Velg Hovedmeny > Multimedia > Bildegalleri i standby-visning. Velg Mer > Bruk som, og merk Ekstern skjerm. Velg BluetoothTM-tilbehøret fra listen. Åpne et bilde. Det sendes automatisk til den eksterne skjermen. Bilderedigering Hvis du bruker Bilderedigering, kan du beskjære, rotere og endre størrelsen på bilder. Du kan legge til lag med utklipp og rammer. Det finnes verktøy for å tegne på bildet ved hjelp av pekepennen. I tillegg finnes det et tekstverktøy for formatering og innsetting av tekst i bildet. Det finnes også filtre for effekter og rettelser. Slik redigerer du et bilde 1 Velg Hovedmeny > Multimedia > Bildegalleri i standby-visning. 2 Velg et bilde 3 Velg Mer > Rediger bilde. 4 Velg Mer > Hjelp for å lese mer om funksjonene og hvordan du bruker dem. Når du setter inn et bilde i en bildemelding, kan du åpne Bilderedigering derfra Bildebehandling This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Underholdning PlayNowTM PlayNowTM er en tjeneste for nedlasting av underholdning. Du kan forhåndsvise innhold før du kjøper det. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land. angitt i dialogboksen Kjøp. Du får en tekstmelding om å bekrefte betalingen. Slik kjøper du PlayNowTM-innhold Velg Kjøp ved siden av innholdet du vil kjøpe, og følg instruksjonene på skjermen. FM-radio Hvis du vil høre på radioen, må du koble til håndfrienheten, siden radioen bruker håndfrikabelen som antenne. Du kan fortsatt lytte via høyttaleren eller et BluetoothTM-tilkoblet hodesett. Slik gjør du hvis du vil høre på radio 1 Koble håndfrienheten til telefonen. 2 Velg Hovedmeny > Underholdning > FM-radio i standby-visning. Slik søker du etter og lagrer radiokanaler automatisk Velg Hovedmeny > Underholdning > FM-radio > Mer > Autolagring i standby-visning. Slik overfører du lyden Velg når FM-radioen er åpen, og velg høyttaleren du vil bruke. Før du bruker PlayNowTM Du må ha en Internett-forbindelse for å kunne bruke PlayNowTM. Se Konfigurere Internett, e-post og MMS i håndboken på Internett. Forhåndsvise innhold Du kan laste ned en forhåndsvisningsprøve for det meste av innholdet som er tilgjengelig på PlayNowTM, før du bestemmer deg for om du vil kjøpe. Slik forhåndsviser du PlayNowTMinnhold 1 Velg Hovedmeny > Multimedia > PlayNowTM i standby-visning. 2 Velg Forhåndsvis eller Spill av for innholdet du vil forhåndsvise. Kjøpe innhold Når du kjøper innhold fra PlayNowTM, belastes telefonregningen eller kontantkortet med beløpet som er Underholdning 43 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Slik minimerer du radioen Velg når FM-radioen er åpen. Radioen fortsetter å spille i bakgrunnen. Slik går du tilbake til radioen Velg på statuslinjen. Slik slår du av radioen Velg Av når FM-radioen er åpen. Søking og forhåndsinnstilling Slik søker du etter radiokanaler Velg eller når FM-radioen er åpen. Slik stiller du inn manuelt 1 Velg Mer > Angi frekvens når FMradioen er åpen. 2 Tast inn frekvensen ved hjelp av tastene, eller søk ved hjelp av Jog Dial. Du kan også trykke på og holde inne eller for å endre frekvensen i trinn på 0,1 MHz. Slik henter du frem en forhåndsinnstilt kanal 1 Velg Forhåndsinnstillinger når FMradioen er åpen. 2 Bla til kanalen du ønsker, og trykk inn Jog Dial. Du kan bruke de forhåndsinnstilte kanalene 1 til 10 ved å trykke på til og. Trykk på og hold inne for å lagre kanalen, og trykk kort for å hente den frem. RDS (Radio Data System) Med RDS-funksjonene kan du angi at radioen automatisk skal bytte til en kanal når den sender en trafikkmelding,, eller en nyhetsmelding,. Radioen kan også stille inn kanalen på nytt på en alternativ frekvens som gir best mottak for kanalen du har valgt. Slik får du tilgang til RDS-innstillinger Velg Mer > Innstillinger > RDSalternativer når FM-radioen er åpen. Slik lagrer du en forhåndsinnstilt kanal 1 Still inn kanalen du ønsker, og velg Mer > Lagre når FM-radioen er åpen. 2 Velg et nummer for den forhåndsinnstilte kanalen mellom 1 og 20, og velg Sett inn. 44 TrackIDTM Du kan bruke TrackIDTM til å finne ut navnet på en sang. Telefonen spiller inn litt av musikken og sender informasjonen til TrackIDTMdatabasen. Hvis søket gir resultater, Underholdning This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. ser du navnet på artisten, albumet og tittelen på sangen. TrackIDTMtjenesten er gratis, men tjenesteleverandøren kan ta betalt for datatrafikken. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land. Slik spiller du av et videoklipp 1 Velg Hovedmeny > Underholdning > Video i standbyvisning. 2 Naviger til klippet du vil se. 3 Trykk inn Jog Dial. Slik spiller du av streaming-video 1 Velg Hovedmeny > Underholdning > Video > Mer > Åpne kobling i standby-visning. 2 Skriv inn adressen til streaminginnholdet. 3 Velg Åpne. Du må ha en Internett-forbindelse for å se på streaming-video. Se Konfigurere Internett, e-post og MMS i håndboken på Internett. Før du bruker TrackIDTM Du må ha en Internett-forbindelse for å kunne bruke TrackIDTM. Se Konfigurere Internett, e-post og MMS i håndboken på Internett. Slik identifiserer du en sang på radioen Velg Mer > TrackIDTM når radioen er åpen. Slik identifiserer du en sang med lydopptakeren 1 Velg Hovedmeny > Underholdning > Lydopptaker i standby-visning. 2 Hold telefonen nær lydkilden, og velg TrackIDTM. Avspillingskontroller Slik flytter du til en annen posisjon i et videoklipp Trykk på fremdriftslinjen.

Din bruksanvisning SONY ERICSSON P1 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285784

Din bruksanvisning SONY ERICSSON P1 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson G900. Du finner mer telefoninnhold på www.sonyericsson.com/fun.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson G900. Du finner mer telefoninnhold på www.sonyericsson.com/fun. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson G900. Du finner mer telefoninnhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis elektronisk lagring og spesialtilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON M600I http://no.yourpdfguides.com/dref/819869

Din bruksanvisning SONY ERICSSON M600I http://no.yourpdfguides.com/dref/819869 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

P990i. Brukerhåndbok. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Brukerhåndbok. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Brukerhåndbok Innhold Velkommen... 9 Bli kjent med telefonen... 10 Pakke... 10 Oversikt... 11 Før du tar i bruk telefonen... 12 Første oppstart... 13 Slå telefonen av og på... 13 Flipp lukket...

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON P990 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285804

Din bruksanvisning SONY ERICSSON P990 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285804 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY ERICSSON P990. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY ERICSSON P990 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Innhold Opplev mer. Lær hvordan...5 Komme i gang...6 Starte telefonen den første gangen...7 Bli kjent med telefonen...9 Telefonoversikt...9 Lade batteriet...9

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...4 Opplev mer. Lær hvordan...5 Slik starter du...6 Standby-modus...7 Slik starter du telefonen første gangen...7 Bli kjent med telefonen...8

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W890 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285012 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K700I http://no.yourpdfguides.com/dref/819864 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W760 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285084 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120

Din bruksanvisning SONY ERICSSON S312 http://no.yourpdfguides.com/dref/2738120 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1 Kom i gang 9247669, 2. utgave NO Nokia N73-1 Taster og deler (front og side) Modellnummer: Nokia N73-1. 2 Heretter referert til som Nokia N73. 1 Lyssensor 2 Sekundærkamera med lavere oppløsning 3 Valgtaster

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z610I http://no.yourpdfguides.com/dref/819934 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Bli kjent med din nyeblackberry Curve -smarttelefon. Bli kjent med tastene 2010 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType, SurePress

Detaljer

Vivaz Utvidet brukerhåndbok

Vivaz Utvidet brukerhåndbok Vivaz Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...8 Telefonoversikt...9 Menyoversikt*...10 Navigering...11 Bruke andre nettverk...15 Statusikoner...16

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W890i. En tynn og stilfull telefon med alt du trenger for å høre på musikk uansett hvor du er. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok

Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...9 Telefonoversikt...10 Menyoversikt*...11 Navigering...12 Bruke andre nettverk...16

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W760i. En slank og stilig telefon med alt du trenger for å lytte til musikk uansett hvor du befinner deg. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W710I http://no.yourpdfguides.com/dref/819912 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19 Innhold Mer hjelp...4 Komme i gang...5 Sette sammen telefonen...5 Hjelp...6 Telefonoversikt...7 Menyoversikt*...8 Navigering...9 Lade batteriet...12 Minne...12 Bruke andre nettverk...12 Statusikoner...13

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling Viktige tips Gjelder både N91 og N91 8GB Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimalisert for håndtering av data i telefonminnet [C:]. Nokia PC Suite anbefales for håntering

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W595 Walkman telefon. En slank skyvetelefon som er laget slik at du og andre kan nyte musikk. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse

Egenskaper. Hva finnes i esken. Beskrivelse Hurtig start guide Egenskaper Wi-Fi b/g/n 10.1-tommers touchscreen Støtter apper fra 3. part Webkamera G-sensor Mediespiller 3G (Bare visse modeller) Hva finnes i esken 1 surfeplate 1 USB-kabel 1 nettadapter

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Få maksimalt utbytte av mobile musikk- og bildetjenester. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

Brukerhåndbok for Microsoft Apps

Brukerhåndbok for Microsoft Apps Brukerhåndbok for Microsoft Apps 1. utgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Microsoft Apps gir deg forretningsprogrammer fra Microsoft på Nokia Belletelefoner med programvareversjon 111.030.0609.

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson T700. Kommuniser med stil og vis hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett,

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Din bruksanvisning BLACKBERRY 8800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4210578

Din bruksanvisning BLACKBERRY 8800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4210578 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819901 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer