This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte multimedieinnholdet er det mye mer som venter på deg på Besøk også Sony Ericsson Application Shop på og finn ut hvordan du kan få mest mulig ut av P1i. Hvis du registrerer deg på får du dessuten et eksklusivt tilbud. Gå nå, så du ikke går glipp av noe.

2 Flere dimensjoner tilbehør fra Sony Ericsson Fjernkontroll for musikk MRC-60 Lytt til musikk med hi-fi-lydkvalitet, og juster musikkinnstillingene med en fjernkontroll. Bluetooth -høyttaler til bil HCB-120 En håndfriløsning med anropervisning. Til bruk i bilen, på kontoret eller hjemme. Bluetooth -hodesett HBH-IV835 En diskré og stilig håndfriløsning med klar digital lyd. Det kan hendte at ikke alt tilbehøret er tilgjengelig i alle land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til

3 Innhold Komme i gang... 3 Bli kjent med telefonen... 9 Ringe Meldinger Bildebehandling Underholdning Tilkobling Flere funksjoner Viktig informasjon Stikkordregister Sony Ericsson P1i UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Denne brukerhåndboken er publisert av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller Sony Ericssons tilknyttede selskap lokalt, uten noen garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB eller Sony Ericssons tilknyttede selskap lokalt kan når som helst og uten varsel gjøre forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken som følge av typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer av programmer og/eller utstyr. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av denne brukerhåndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikasjonsnummer: NO/LZT R1A Vær oppmerksom på følgende: Noen av tjenestene i denne brukerhåndboken støttes ikke av alle nettverk. Dette gjelder også det internasjonale GSM-nødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du ikke er sikker på om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du bruker mobiltelefonen. Du kan bruke mobiltelefonen til å laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av slikt innhold kan være begrenset eller forbudt av tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, begrensning i henhold til gjeldende lover for opphavsrett. Du, og ikke Sony Ericsson, er utelukkende ansvarlig for tilleggsinnholdet som du laster ned til eller videresender fra mobiltelefonen. Før du tar i bruk noe tilleggsinnhold, må du kontrollere at det du har tenkt å bruke, er lisensiert eller på annen måte godkjent. Sony Ericsson gir ingen garantier for nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til noe tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Sony Ericsson er ikke under noen omstendighet ansvarlig på noen måte for feilaktig bruk av tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Kulelogoen, PlayNow, TrackID og MusicDJ er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Memory Stick Micro og M2 er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation. Ericsson er et varemerke eller registrert varemerke for Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Innhold 1

4 Bluetooth er et varemerke eller registrert varemerke for Bluetooth SIG Inc. Real er et varemerke eller registrert varemerke for RealNetworks, Inc. RealPlayer for Mobile er inkludert under lisens fra RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Med enerett. Adobe Photoshop Album Starter Edition og Adobe Acrobat er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, ActiveSync og PowerPoint er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Smart-Fit Rendering er et varemerke eller registrert varemerke for ACCESS CO. LTD. i Japan og andre land. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Sluttbrukerlisensavtale for Sun Java J2ME. 1 Begrensninger: Programvaren er konfidensiell, opphavsrettslig beskyttet informasjon fra Sun, og retten til alle kopier innehas av Sun og/eller Suns lisensinnehavere. Kunden skal ikke endre, dekompilere, deassemblere, dekryptere, trekke ut eller på annen måte omvendt kompilere Programvaren. Programvaren kan ikke leases, tildeles eller viderelisensieres, verken helt eller delvis. 2 Eksportforskrifter: Programvaren, inkludert tekniske data, er underlagt amerikanske eksportlover, inkludert U.S. Export Administration Act og tilknyttede forskrifter, og kan være underlagt eksport- eller importbegrensninger i andre land. Kundene aksepterer å overholde alle slike forskrifter og aksepterer å måtte anskaffe lisenser for å eksportere, videreeksportere eller importere Programvaren. Programvaren kan ikke lastes ned eller på annen måte eksporteres eller videreeksporteres (i) til en innbygger i Cuba, Irak, Iran, Nord-Korea, Libya, Sudan, Syria (slike lister kan endres fra tid til annen) eller noe annet land der USA har eksportblokade, eller (ii) til noen som er oppført på USAs finansdepartements liste over Specially Designated Nations eller USAs handelsdepartements Table of Denial Orders. 3 Begrensede rettigheter: Bruk, duplisering eller offentliggjøring fra amerikanske myndigheters side er underlagt restriksjonene i Rights in Technical Data and Computer Software-klausulene i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2), det som måtte være aktuelt. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt i denne boken, kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt, forbeholdes. Alle illustrasjoner er bare til veiledning og er ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske telefonen. 2 Innhold

5 Komme i gang Velkommen Takk for at du har kjøpt Sony Ericsson P1i. Før du begynner å bruke den nye telefonen, bør du lese nøye gjennom informasjonen i kapittelet Komme i gang. Instruksjonssymboler Følgende symboler brukes i brukerhåndboken: Merk Tips En tjeneste eller funksjon er netteller abonnementsavhengig. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Ekstra hjelp Den fullstendige brukerdokumentasjonen for telefonen består av følgende: Brukerhåndbok en oversikt over telefonen med den informasjonen du trenger for å komme i gang. Hjelp i telefonen telefonen har innebygd hjelp. I de fleste programmene er Hjelp tilgjengelig på Mer-menyen. Håndbok på Internett en oppdatert brukerhåndbok med trinnvise instruksjoner og ekstra informasjon om funksjonene som er tilgjengelige på telefonen. Du kan åpne håndboken på Internett fra datamaskinen på adressen Hvis du har konfigurert en Internettforbindelse på telefonen, kan du også åpne håndboken på Internett fra nettleseren på telefonen. Slik åpner du håndboken på Internett fra telefonen 1 Velg Hovedmeny > Multimedia > Internett i standby-visning. 2 Velg Mer > Bokmerker > Håndbok på Internett. Hvis du åpner håndboken på Internett fra telefonen, kan det påløpe kostnader avhengig av hvilken Internett-forbindelse du bruker. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Komme i gang 3

6 Pakke Ekstra pekepenn 10 Dokumentasjonspakke CD med Sony Ericsson PC Suite for Smartphones Ta kontakt med forhandleren hvis pakken du har mottatt, ikke inneholder alt som står oppført på listen. Oversikt over telefonen Telefon 2 Lader 3 Stereohåndfri 4 Stativ 5 Mobilveske 6 Batteri 7 Memory Stick 8 USB-kabel Av/på-knapp 2 Frontkamera 3 Skjerm 4 Tastatur med dobbel funksjon 5 Kameraknapp 4 Komme i gang

7 6 Memory Stick -spor Slik setter du inn batteriet 7 Snarveiknapp 8 Infrarød port 9 Ørehøyttaler 10 Høyttaler 11 Antennekontakt 12 Kontakt for lader og tilbehør 13 Indikatorlampe 14 Mikrofon 15 Tilbakeknapp 16 Jog Dial 17 Kamera på baksiden 18 Feste til rem 19 Pekepenn 20 Fotolys Før du tar i bruk telefonen Batteri Du må lade batteriet når indikatorlampen på undersiden av telefonen blinker rødt, eller når meldingen om lavt batterinivå vises på skjermen. 1 Åpne batteridekselet ved å trykke lett på den øvre delen og skyve det nedover telefonen. 2 Sett inn batteriet. 3 Skyv dekselet tilbake på plass. Slik lader du batteriet 1 Kontroller at batteriet er satt inn. 2 Koble laderen til telefonen. 3 Koble laderen til strømnettet. En grønn indikatorlampe lyser på undersiden av telefonen under lading. Hvis telefonen er slått av under lading, lyser en rød indikatorlampe. Indikatorlampen blinker grønt hvis du for eksempel har mottatt en ny melding eller har et tapt anrop. Komme i gang 5

8 SIM-kort Du får et SIM-kort (Subscriber Identity Module) når du registrerer deg hos en nettoperatør. SIM-kortet holder orden på telefonnummeret, tjenestene som er inkludert i abonnementet, og telefonlisteinformasjonen. Det følger en PIN-kode med SIM-kortet som du må oppgi, hvis du blir bedt om det, når du slår på telefonen for første gang. Slik setter du inn SIM-kortet 1 Koble fra laderen (hvis den er koblet til). 2 Åpne batteridekselet ved å trykke lett på den øvre delen og skyve det nedover telefonen. 3 Ta ut batteriet (hvis det er satt inn). 4 Sett inn SIM-kortet i SIMkortholderen. 5 Sett inn batteriet. 6 Skyv dekselet tilbake på plass. IMEI-nummer IMEI (International Mobile Equipment Identifier) er et 15-sifret nummer. Operatøren kan bruke IMEI-nummeret til å aktivere en fullstendig sperring av telefonen hvis den blir stjålet. Nummeret er trykt i bunnen av batterirommet. Du kan også vise nummeret på telefonskjermen. Slik viser du IMEI-nummeret på telefonen Skriv *#06# i standby-visning. Vedlikeholdsanvisninger Bruk en tørr, myk klut (mikrofiber) når du rengjør skjermen. Bruk bare pekepennen som følger med, eller fingertuppene, til å trykke på skjermen. Hvis du vil ha detaljerte vedlikeholdsanvisninger, kan du se Anbefalinger for sikker bruk av produktet (mobiltelefon, batteri, lader og annet tilbehør) på side Komme i gang

9 Første oppstart Før du bruker telefonen, bør du se Retningslinjer for sikker og effektiv bruk på side 53. Du må sette inn SIM-kortet og sette inn og lade batteriet før du kan ta i bruk telefonen. Slik slår du på telefonen 1 Trykk på og hold inne av/på-knappen. 2 Velg Telefon på. 3 Velg et språk. 4 Oppgi PIN-koden hvis du blir bedt om det. 5 Velg OK. Hvis du gjør noe feil når du oppgir PINkoden, kan du slette nummeret ved å trykke på. Hvis du oppgir feil PINkode tre ganger etter hverandre, sperres SIM-kortet. For å oppheve sperringen må du oppgi PUK-koden som fulgte med SIM-kortet. Tastelås Telefonen har en automatisk tastelås som aktiveres som standard. Du kan deaktivere den i Hovedmeny > Kontrollpanel > Sikkerhet > Låser. Slik låser du opp tastaturet 1 Trykk på i standby-visning. 2 Velg Lås opp. Slik låser du tastaturet manuelt 1 Trykk på i standby-visning. 2 Velg Lås taster. Du kan også trykke på og holde inne for å låse og låse opp tastaturet. Hvis du vil ha mer informasjon om telefonlåser, kan du se Kontrollpanel i håndboken på Internett. Veivisere Det finnes veivisere som kan hjelpe deg med å konfigurere telefonen. Oppsettveiviser hjelper deg med å angi noen grunnleggende innstillinger for telefonen. Veiviseren starter første gang du bruker telefonen, eller du kan finne den ved å gå til Hovedmeny > Kontrollpanel > Annet > Oppsettveiviser. Internett-veiviser laster automatisk ned innstillinger for Internett og MMS. Veiviseren starter første gang du bruker telefonen, eller du kan finne den ved å gå til Hovedmeny > Kontrollpanel > Forbindelser > Internett-veiviser. Komme i gang 7

10 E-postveiviser hjelper deg med å konfigurere en e-postkonto på telefonen. Du kan finne den ved å gå til Hovedmeny > Kontrollpanel > Meldinger > E-postveiviser. Hvis telefonen er låst til en operatør, kan det hende at Internett-innstillingene er forhåndsinnstilt, og at Internett-veiviseren ikke starter når du bruker telefonen for første gang. 8 Komme i gang

11 Bli kjent med telefonen Slå telefonen av og på Telefonen har to bruksmodi: Telefon på full funksjonalitet. Flight Mode begrenset funksjonalitet med nett- og radiofunksjonene slått av. Du kan bruke Flight Mode på steder der det ikke er tillatt med mobiltelefoner, for eksempel på sykehus og i fly. Slik setter du telefonen i telefonmodus 1 Trykk på og hold inne av/på-knappen. 2 Velg Telefon på. Slik setter du telefonen i Flight Mode 1 Trykk på og hold inne av/på-knappen. 2 Velg Flight Mode. Slik slår du av telefonen 1 Trykk på og hold inne av/på-knappen. 2 Velg Strøm av. Skjermen Skjermen er berøringsfølsom. Du kan bruke pekepennen eller fingertuppene til å velge elementer Lagre Notater Rediger Mer 1 Statuslinje med statusikoner 2 Statuslinjemeny 3 Linje med berøringsalternativer Bli kjent med telefonen 9

12 Navigering Når du skal navigere i menyer og velge elementer, kan du bruke Jog Dial, tilbakeknappen, pekepennen, navigeringstastene på tastaturet, berøringsalternativene og fingertuppene. Jog Dial Du kan rotere Jog Dial for å bla opp og ned i lister eller justere lydvolumet. Du kan trykke Jog Dial inn for å velge et uthevet element. Opp Inn Ned Tillbakeknapp Tilbakeknapp Du kan trykke på for å gå tilbake til forrige skjerm eller meny. Du kan trykke på og holde inne for å gå tilbake til standby-visning eller låse og låse opp tastaturet fra standby-visning. Pekepenn Med pekepennen kan du trykke på skjermen for å navigere og velge elementer eller panorere multimediebilder. Finne programmene Standby Standby-visning er utgangspunktet for en rekke oppgaver og vises når du slår på telefonen. Du kan endre standbyvisningen i Hovedmeny > Kontrollpanel > Enhet > Standbyprogram til følgende: Aktivitetsmeny viser I dagvisningen og snarveier som du kan angi for å komme til programmene du bruker oftest. Ingen viser klokken i stort format. Hovedmeny Du finner alle programmene på telefonen i Hovedmeny. Du kan velge å vise programmene i Hovedmeny som et rutenett eller en liste. Slik får du tilgang til programmene i Hovedmeny Velg, eller trykk på Meny hvis Standby-programmer er satt til Ingen. Bruke programmene Slik starter du et program Velg programikonet med pekepennen eller fingertuppen, eller roter Jog Dial for å utheve det og trykk Jog Dial inn. 10 Bli kjent med telefonen

13 Slik går du ut av et program uten å lukke det Bytt til et annet program ved hjelp av Oppgavebehandling. Se Oppgavebehandling på side 11. Slik lukker du et program Trykk på og hold inne data lagres.. Alle Oppgavebehandling Med Oppgavebehandling kan du bytte mellom programmer. Hvis du går ut av et program ved hjelp av Oppgavebehandling i stedet for å lukke det, kan du gå tilbake til programmet i den tilstanden du forlot det. Dette er nyttig når du for eksempel klipper ut og limer inn tekst fra et program til et annet. Slik bytter du til et annet program 1 Trykk på på statuslinjen, eller velg Mer > Oppgavebehandling. 2 Velg kategorien Siste. 3 Velg programmet, og velg Bytt. Statuslinje Statuslinjen øverst på skjermen inneholder ikoner som viser statusen til gjeldende innstillinger og aktiviteter. Statuslinjeikoner Du kan velge et ikon for å få mer informasjon eller starte et program. Ikon Funksjon 3G tilgjengelig Batteristyrke Bluetooth-hodesett koblet til Bluetooth aktivert Gjeldende linjevalg (Alternative Line Service er tilgjengelig på SIM-kortet) Varsel om viderekobling av alle anrop E-postvarsel Infrarød kommunikasjon er aktivert Flight Mode Internett-forbindelse aktivert (blinker når data overføres) Tastelås aktivert Varsel om tapt anrop MMS-varsel Bli kjent med telefonen 11

14 Mikrofon av Ordliste aktivert Ringevolum satt til null Signalstyrke i telefonmodus, GPRS tilgjengelig Lydløs modus SMS-varsel SMS-overflyt Høyttaler aktivert Statuslinjemeny Oppgavebehandling Talepostvarsel Trådløst LAN er aktivert og tilkoblet Trådløst LAN er aktivert, men ikke tilkoblet Statuslinjemeny Du kan bruke statuslinjemenyen til å få tilgang til ekstra innstillinger raskt: Nytt anrop, SMS, MMS og mer Forbindelser Volum Tid Tastelås Slik åpner du statuslinjemenyen Velg på statuslinjen. Importere telefonlisteoppføringer Du kan importere kontaktopplysninger ved å gjøre følgende: kopiere telefonlisteoppføringer som er lagret på SIM-kortet overføre telefonlisteoppføringer fra et program på datamaskinen ved hjelp av synkroniseringsfunksjonen overføre telefonlisteoppføringer fra en annen telefon ved hjelp av trådløs Bluetooth -teknologi 12 Bli kjent med telefonen

15 Hovedmenyoversikt Multimedia Kontrollpanel Underholdning Kamera Internett Flere programmer RSS-feeds PlayNow Bildegalleri Anropsinnstillinger Forbindelser Enhet Meldinger Sikkerhet Annet Musikkavspiller FM-radio Video Online-medier MusicDJ Lydopptaker Vijay Singh Pro Golf 3D QuadraPop Demo Telefon Meldinger Kalender Telefon Anropslogg Kortnr.kontakter Videotelefon Ring talepost Lag ny melding Innboks Utboks Utkast Sendt SIM Kontor Kontakter Verktøy* Quickoffice Pdf+ Notater Oppgaver Visittkortskanner *Enkelte menyer er operatør-, nett- eller abonnementsavhengige. Filbehandling Exchange ActiveSync Forbindelsesbeh. Ekstern synk. Kalkulator Konvertering Stoppeklokke Tid Tidtaker Bli kjent med telefonen 13

16 Memory Stick Micro (M2 ) Telefonen leveres med en Memory Stick som kan brukes som ekstra lagringsplass til bilder, musikk, programmer og så videre. Du kan endre navnet på og formatere en Memory Stick. Du kan også overføre data til og fra en Memory Stick. Slik setter du inn en Memory Stick 1 Åpne dekselet. 2 Sett inn Memory Stick i sporet. Slik fjerner du en Memory Stick 1 Åpne dekselet. 2 Trykk kanten på Memory Stick inn for å løsne den. Ikke fjern en Memory Stick under en filoverføring. Dette kan føre til at telefonen låser seg, eller at filsystemet på Memory Stick skades. Koble til tilbehør Slik kobler du til tilbehør Koble til tilbehøret på undersiden av telefonen. Vipp pluggen oppover når du kobler fra tilbehøret. Lyd Slik angir du høyttalervolumet under en telefonsamtale Roter Jog Dial. Slik angir du multimedievolumet 1 Velg > Volum > Multimedia. 2 Roter Jog Dial. Slik angir du volumet for ringetone, alarm og meldingsvarsler 1 Velg > Volum. 14 Bli kjent med telefonen

17 2 Velg den aktuelle glidebryteren. 3 Roter Jog Dial. Slik setter du telefonen i lydløs modus 1 Velg > Volum. 2 Merk av for Lydløs modus. Du kan trykke på og holde inne standby-visning for å aktivere eller deaktivere lydløs modus. Overfør lyd Under en aktiv samtale eller når du lytter til for eksempel musikkavspilleren, kan du overføre lyden til tilkoblet tilbehør som et Bluetoothhodesett. Slik overfører du lyd 1 Velg > Volum. 2 Velg Mer > Overfør lyd. Oppdatere programvare Når det kommer ut en forbedret programvareversjon for telefonen, kan du oppdatere telefonen ved hjelp av Sony Ericsson Update Service på Du finner flere instruksjoner på nettsiden, og du ledes gjennom prosessen. i Skrive inn tekst Du kan skrive inn tekst på flere forskjellige måter. Tastaturet med dobbel funksjon fungerer som et standard tastatur. Skjermtastaturet vises når du velger. Du kan også bruke pekepennen til å skrive direkte på skjermen. Hvis du velger et nytt språk på telefonen, endres også virkemåten til tastaturet automatisk i henhold til det språket. Tastatur med dobbel funksjon Hver tast har mange tegn og symboler. I standby-visning er tastaturet i modus for innskriving av nummer. Du får tilgang til tegnene ved å trykke på venstre eller høyre side av tasten. Hvis du trykker på, får du tilgang til tegnene eller symbolene øverst på tasten. Flere tegn som er tilknyttet tasten du har trykt på, vises i forhåndsredigeringsboksen øverst på skjermen. Skjermtastatur På skjermtastaturet kan du velge tegn og symboler ved hjelp av pekepennen. Forskjellige språk kan angis for skjermtastaturet. Bli kjent med telefonen 15

18 Slik bruker du skjermtastaturet Velg symbolet for skjermtastaturet på statuslinjen. Slik endrer du språk for skjermtastaturet Velg > Oppsett, og velg et språk. Håndskriftgjenkjenning Håndskriftgjenkjenning oversetter bevegelse med pekepennen som skrives rett på skjermen, til bokstaver, tall og andre tegn og viser disse tegnene som tekst. Håndskriftgjenkjenning er bare aktiv der du kan skrive inn tekst. Slik skriver du bokstaver Skriv små bokstaver under pilen og store bokstaver på linje med pilen. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 1 2 y z 1 2 Start hver pennestrek med en prikk..,?! " ' Bli kjent med telefonen

19 Slik skriver du tall Skriv tall over pilen * / \ ( ) =. Slik skriver du bokstaver med aksent 1 Skriv bokstaven. 2 Skriv aksenten over pilen for å lage bokstaven med aksent. Ordliste Du kan bruke ordlistefunksjonen i alle metodene for tekstinnskriving. Hovedordet eller forslaget til neste ord vises der du skriver. Flere forslag vises i en forhåndsredigeringsboks øverst på skjermen., eller S Slik slår du på ordlistefunksjonen 1 Velg Mer > Tekstalternativer. 2 Merk av i avkrysningsboksen for å aktivere ordlistefunksjonen på statuslinjen. Slik endrer du første- og andrevalg for språk for ordlistefunksjonen 1 Velg Mer > Tekstalternativer, og merk av for Ordliste. 2 Velg 1. språk eller 2. språk. 3 Velg språket på listen. 4 Velg Lagre. Rediger tekst På Mer-menyen finner du tekstredigeringsfunksjoner for å kopiere, klippe og lime inn. Enkelte tekstredigeringsalternativer er bare tilgjengelige når tekst er uthevet. Slik uthever du tekst med pekepennen Hold pekepennen i enden av teksten en liten stund, og dra deretter pekepennen over teksten. Tekstalternativer Du kan lage din egen ordliste ved hjelp av Mine ord, legge til symboler og endre tekstalternativer på Mermenyen. Bli kjent med telefonen 17

20 Slik legger du til ord i ordlisten Mine ord 1 Velg Mer > Tekstalternativer > Mine ord. 2 Velg Legg til. 3 Skriv det nye ordet, og velg OK. 4 Velg Lagre. Slik legger du til et symbol 1 Velg Mer > Tekstalternativer > Legg til symbol for å åpne tabellen med symboler og skilletegn. 2 Velg symbolet du vil legge til. Slik slår du på automatisk store bokstaver 1 Velg Mer > Tekstalternativer. 2 Merk av i avkrysningsboksen for å slå på automatisk store bokstaver. 18 Bli kjent med telefonen

21 Ringe Nett Nettdekning For at du skal kunne ringe eller motta en telefonsamtale, må telefonen din befinne seg innenfor rekkevidden til et nett. Hjemmenett Når du slår på telefonen, velger den automatisk hjemmenettet hvis det er innenfor rekkevidde. Roaming Hvis hjemmenettet ikke er innenfor rekkevidde, kan du bruke et annet nett som er godkjent av operatøren. Dette kalles roaming. Nettverksinnstillinger Du kan angi hvordan telefonen skal velge et tilgjengelig nett når du befinner deg utenfor operatørens dekningsområde. Fra standby-visning finner du innstillingene i Hovedmeny > Kontrollpanel > Forbindelser > Mobilnett. Ringe Slik ringer du fra standby-visning Skriv inn et telefonnummer (inkludert retningsnummer) ved hjelp av tastaturet, og velg Anrop. Slik ringer du et internasjonalt nummer 1 Trykk på og hold inne i standbyvisning for å hente prefikset for internasjonale anrop. 2 Skriv inn land-/områdekoden, retningsnummeret (uten den første nullen) og telefonnummeret. 3 Velg Anrop. Slik sletter du tegn når du skriver inn nummer Når du skriver inn et nummer, kan du slette tegn ved å trykke på. Vise eller skjule telefonnummeret Når du ringer, kan du gå til Mermenyen og velge om du vil vise eller skjule telefonnummeret ditt for den du ringer til. Kortnummer Du kan lagre opptil ni av kontaktene dine som kortnummerkontakter. Dette betyr at du kan ringe dem ved hjelp av kortnumre (numrene 1 9). Ringe 19

22 Slik angir du en kortnummerkontakt (nummer) 1 Velg Hovedmeny > Telefon > Kortnummerkontakter i standbyvisning. 2 Bla til en tom plassering, og trykk inn Jog Dial. 3 Velg en kontakt på listen, og velg Lagre. Slik ringer du til en kortnummerkontakt 1 Trykk på en av tastene fra 1 9 som tilsvarer den lagrede kortnummerkontakten, i standby-visning. 2 Velg Anrop. Slik foretar du et nødanrop 1 Skriv inn nødnummeret med tastaturet i standby-visning. 2 Velg Anrop. Lokale nødnumre Når du ringer, kan du finne lokale nødnumre på Mer-menyen. Vanligvis er det ikke nødvendig med SIM-kort eller PIN-kode for nødanrop, men dette kan være operatøravhengig. Kontakt operatøren for å få mer informasjon. Motta et anrop Slik svarer du på et anrop Velg Ja. Slik avviser du et anrop med opptattsignal Velg Nei. Avvise et anrop med en SMSmelding Denne funksjonen innebærer at du kan avvise et anrop ved å sende en forhåndsdefinert SMS til den som ringer. Før du bruker den, må du angi innstillingene ved å gå til Hovedmeny > Kontrollpanel > Anropsinnstillinger > Avvis med SMS fra standby-visning. Avvise et anrop og angi en påminnelse Denne funksjonen innebærer at du får spørsmål om du vil angi en påminnelse om å følge opp hver gang du avviser et anrop. Før du bruker den, må du angi innstillingene ved å gå til Hovedmeny > Kontrollpanel > Anropsinnstillinger > Flagg anrop i standby-visning. Slik aktiverer du høyttaleren Velg Mer > Høyttaler på under en samtale. 20 Ringe

23 Slik slår du av lyden for mikrofonen (snarvei) Når du har svart på et anrop, trykker du på og holder nede. Slik slår du på lyden for mikrofonen (snarvei) Når lyden for mikrofonen er slått av, trykker du på. Håndtere to eller flere samtaler Du kan håndtere flere samtaler samtidig på følgende måter: Sett en aktiv samtale på vent, og start en ny, eller svar på et innkommende anrop. Start en konferansesamtale under en aktiv samtale (operatøravhengig). Trekk ut én av partene i en konferansesamtale, slik at dere kan snakke privat, og sett konferansesamtalen på vent. Hent en samtale som er satt på vent, eller avslutt den. Konferansesamtale Du kan starte en konferansesamtale hvis du har én aktiv samtale og én samtale på vent. Det kan være maksimalt fem konferanseparter. Slik oppretter du en konferansesamtale 1 Foreta et anrop, og velg S på vent. 2 Gjenta trinnet ovenfor for hver part du ønsker å ha med i konferansesamtalen. 3 Velg Mer > Start konferansesamtale. Videoanrop Når du foretar et videoanrop, kan du se personen du snakker med, på skjermen. Denne funksjonen er nett- eller operatøravhengig. Tjenesten er kanskje ikke alltid tilgjengelig i alle land eller ved roaming. Hvis du vil ha mer informasjon om abonnementet og videoanrop, kan du ta kontakt med operatøren. Slik foretar du et videoanrop fra Videotelefon-programmet 1 Velg Hovedmeny > Telefon > Videotelefon i standby-visning. 2 Oppgi nummeret ved hjelp av tastaturet. 3 Velg Videoanrop. Slik foretar du et videoanrop fra standby-visning 1 Oppgi nummeret ved hjelp av tastaturet. 2 Velg Videoanrop. Ringe 21

24 Slik godtar du et innkommende anrop Når du mottar et anrop, velger du Ja. Demonstrasjonsmodus for videoanrop Når du har valgt Videotelefonprogrammet, kan du prøve de fleste funksjonene uten å ringe. Du kan for eksempel forberede en kameravisning før du ringer. Zoome Du kan zoome den utgående videooverføringen som er tatt opp med kameraet på baksiden. Det finnes fire zoomenivåer. Slik zoomer du videooverføringen Bruk knappen til å zoome ut og knappen til å zoome inn. Pausebilde Hvis videooverføringen stoppes, sendes et pausebilde til den andre personen. Hvis du ikke har angitt et pausebilde, vises et standardbilde. Slik angir du et pausebilde 1 Velg Hovedmeny > Telefon > Videotelefon i standby-visning. 2 Velg Mer > Avansert > Pausebilde. 3 Velg et bilde, og velg Lagre. Slik stanser og gjenopptar du en utgående videooverføring Under et aktivt videoanrop velger du Kamera når du vil stanse eller gjenoppta den utgående videooverføringen. Slik bytter du mellom frontkameraet og kameraet på baksiden Under et aktivt videoanrop velger du enten Bruk frontkamera eller Bruk kam. på baks. på Mer-menyen. Alternativer når du foretar eller mottar et videoanrop Noen av alternativene på Mermenyen: Skjul lite bilde / Vis lite bilde velg om det lille bildet skal fjernes fra skjermen eller ikke. Slå på nattmodus angi at bildet skal være lysere når lysforholdene er dårlige. Del data send et vcard, en SMSeller en MMS-melding. Avansert angi innstillinger fortrinnsvis før du bruker programmet. Anropslogg Du kan finne anropsinformasjon, for eksempel type anrop, klokkeslett, dato, telefonnummer og varighet, ved 22 Ringe

25 å gå til Hovedmeny > Telefon > Anropslogg. Du kan også ringe eller legge til en anropsmerknad direkte fra dette programmet. Håndfri Hvis du kobler en håndfrienhet eller et Bluetooth -hodesett til telefonen, må du angi hvordan et innkommende anrop skal besvares. Velg Hovedmeny > Kontrollpanel > Anropsinnstillinger > Håndfri i standby-visning. Flere funksjoner Telefonen har også følgende funksjoner: Godta anrop anropsfilter. Legg til i Kontakter legg til kontaktdata fra den siste samtalen. ALS linjeinnstillinger, hvis SIMkortet har støtte for to linjer. Samtaleindikator tjeneste for å holde oversikt over samtalekostnadene. Calling Card ringe via en Calling Card-server. Anrop venter alternativ for varsling ved ventende anrop. Viderekoble anrop alternativ for å viderekoble anrop. Forhåndsdefinerte numre bare spesielle numre kan ringes opp. Mine numre alternativ for å lagre ditt eget nummer. Begrens anrop alternativer for å angi begrensninger for roaming og internasjonale anrop. TTY-tilbehør bruk av en fjernskriver. Talepost "telefonsvarer". Talestyring du kan ringe og svare ved hjelp av talekommandoer. Mange av disse funksjonene er operatøravhengige og er kanskje ikke tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon om disse og andre funksjoner, kan du se Telefon, Kontakter og Kontrollpanel i håndboken på Internett. Bruke kontakter Slik ringer du fra Kontakter 1 Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning, og bla til kontakten du ønsker. 2 Trykk inn Jog Dial for å åpne oppføringen. 3 Bla til telefonnummeret du ønsker, og trykk inn Jog Dial. Ringe 23

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Q10 Smartphone. Versjon: 10.1. Brukerhåndbok BlackBerry Q10 Smartphone Versjon: 10.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-10-15 SWD-20131015111234504 Innhold Velkommen... 9 BlackBerry 10: nye programmer og funksjoner... 10 Komme i gang...14 Sette inn SIM-kortet,

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one referansehåndbok hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med enerett. Ingen del av dette dokumentet kan fotokopieres, reproduseres

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

Dakota 10 og 20 brukerveiledning

Dakota 10 og 20 brukerveiledning Dakota 10 og 20 brukerveiledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

Brukerveiledning Get box HD PVR

Brukerveiledning Get box HD PVR Brukerveiledning Get box HD PVR Hurtigvalg Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over TV-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no Brukerhåndbok 3. utgave, mai 2006 Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no EW Bruksanvisning - 1-3. utgave, mai 2006 Forord EasyWorship er etter min mening det beste programmet som er laget for

Detaljer

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Forskriftsmessig modell: T06G Forskriftmessig type: T06G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer