This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Gratulerer med kjøpet av Sony Ericsson P1i. Du vil få mye glede av effektive e-postverktøy, det 3,2 megapikslers kameraet og rask Internett-forbindelse mens du er på farten. I tillegg til det forhåndsinstallerte multimedieinnholdet er det mye mer som venter på deg på Besøk også Sony Ericsson Application Shop på og finn ut hvordan du kan få mest mulig ut av P1i. Hvis du registrerer deg på får du dessuten et eksklusivt tilbud. Gå nå, så du ikke går glipp av noe.

2 Flere dimensjoner tilbehør fra Sony Ericsson Fjernkontroll for musikk MRC-60 Lytt til musikk med hi-fi-lydkvalitet, og juster musikkinnstillingene med en fjernkontroll. Bluetooth -høyttaler til bil HCB-120 En håndfriløsning med anropervisning. Til bruk i bilen, på kontoret eller hjemme. Bluetooth -hodesett HBH-IV835 En diskré og stilig håndfriløsning med klar digital lyd. Det kan hendte at ikke alt tilbehøret er tilgjengelig i alle land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til

3 Innhold Komme i gang... 3 Bli kjent med telefonen... 9 Ringe Meldinger Bildebehandling Underholdning Tilkobling Flere funksjoner Viktig informasjon Stikkordregister Sony Ericsson P1i UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Denne brukerhåndboken er publisert av Sony Ericsson Mobile Communications AB eller Sony Ericssons tilknyttede selskap lokalt, uten noen garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB eller Sony Ericssons tilknyttede selskap lokalt kan når som helst og uten varsel gjøre forbedringer og endringer i denne brukerhåndboken som følge av typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer av programmer og/eller utstyr. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av denne brukerhåndboken. Med enerett. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikasjonsnummer: NO/LZT R1A Vær oppmerksom på følgende: Noen av tjenestene i denne brukerhåndboken støttes ikke av alle nettverk. Dette gjelder også det internasjonale GSM-nødnummeret 112. Kontakt nettoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du ikke er sikker på om du kan bruke en bestemt tjeneste. Les kapitlene Retningslinjer for sikker og effektiv bruk og Begrenset garanti før du bruker mobiltelefonen. Du kan bruke mobiltelefonen til å laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av slikt innhold kan være begrenset eller forbudt av tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, begrensning i henhold til gjeldende lover for opphavsrett. Du, og ikke Sony Ericsson, er utelukkende ansvarlig for tilleggsinnholdet som du laster ned til eller videresender fra mobiltelefonen. Før du tar i bruk noe tilleggsinnhold, må du kontrollere at det du har tenkt å bruke, er lisensiert eller på annen måte godkjent. Sony Ericsson gir ingen garantier for nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til noe tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Sony Ericsson er ikke under noen omstendighet ansvarlig på noen måte for feilaktig bruk av tilleggsinnhold eller annet tredjepartsinnhold. Kulelogoen, PlayNow, TrackID og MusicDJ er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Memory Stick Micro og M2 er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation. Ericsson er et varemerke eller registrert varemerke for Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Innhold 1

4 Bluetooth er et varemerke eller registrert varemerke for Bluetooth SIG Inc. Real er et varemerke eller registrert varemerke for RealNetworks, Inc. RealPlayer for Mobile er inkludert under lisens fra RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Med enerett. Adobe Photoshop Album Starter Edition og Adobe Acrobat er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, ActiveSync og PowerPoint er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Smart-Fit Rendering er et varemerke eller registrert varemerke for ACCESS CO. LTD. i Japan og andre land. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. Sluttbrukerlisensavtale for Sun Java J2ME. 1 Begrensninger: Programvaren er konfidensiell, opphavsrettslig beskyttet informasjon fra Sun, og retten til alle kopier innehas av Sun og/eller Suns lisensinnehavere. Kunden skal ikke endre, dekompilere, deassemblere, dekryptere, trekke ut eller på annen måte omvendt kompilere Programvaren. Programvaren kan ikke leases, tildeles eller viderelisensieres, verken helt eller delvis. 2 Eksportforskrifter: Programvaren, inkludert tekniske data, er underlagt amerikanske eksportlover, inkludert U.S. Export Administration Act og tilknyttede forskrifter, og kan være underlagt eksport- eller importbegrensninger i andre land. Kundene aksepterer å overholde alle slike forskrifter og aksepterer å måtte anskaffe lisenser for å eksportere, videreeksportere eller importere Programvaren. Programvaren kan ikke lastes ned eller på annen måte eksporteres eller videreeksporteres (i) til en innbygger i Cuba, Irak, Iran, Nord-Korea, Libya, Sudan, Syria (slike lister kan endres fra tid til annen) eller noe annet land der USA har eksportblokade, eller (ii) til noen som er oppført på USAs finansdepartements liste over Specially Designated Nations eller USAs handelsdepartements Table of Denial Orders. 3 Begrensede rettigheter: Bruk, duplisering eller offentliggjøring fra amerikanske myndigheters side er underlagt restriksjonene i Rights in Technical Data and Computer Software-klausulene i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2), det som måtte være aktuelt. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt i denne boken, kan være varemerker for sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt, forbeholdes. Alle illustrasjoner er bare til veiledning og er ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske telefonen. 2 Innhold

5 Komme i gang Velkommen Takk for at du har kjøpt Sony Ericsson P1i. Før du begynner å bruke den nye telefonen, bør du lese nøye gjennom informasjonen i kapittelet Komme i gang. Instruksjonssymboler Følgende symboler brukes i brukerhåndboken: Merk Tips En tjeneste eller funksjon er netteller abonnementsavhengig. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Ekstra hjelp Den fullstendige brukerdokumentasjonen for telefonen består av følgende: Brukerhåndbok en oversikt over telefonen med den informasjonen du trenger for å komme i gang. Hjelp i telefonen telefonen har innebygd hjelp. I de fleste programmene er Hjelp tilgjengelig på Mer-menyen. Håndbok på Internett en oppdatert brukerhåndbok med trinnvise instruksjoner og ekstra informasjon om funksjonene som er tilgjengelige på telefonen. Du kan åpne håndboken på Internett fra datamaskinen på adressen Hvis du har konfigurert en Internettforbindelse på telefonen, kan du også åpne håndboken på Internett fra nettleseren på telefonen. Slik åpner du håndboken på Internett fra telefonen 1 Velg Hovedmeny > Multimedia > Internett i standby-visning. 2 Velg Mer > Bokmerker > Håndbok på Internett. Hvis du åpner håndboken på Internett fra telefonen, kan det påløpe kostnader avhengig av hvilken Internett-forbindelse du bruker. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Komme i gang 3

6 Pakke Ekstra pekepenn 10 Dokumentasjonspakke CD med Sony Ericsson PC Suite for Smartphones Ta kontakt med forhandleren hvis pakken du har mottatt, ikke inneholder alt som står oppført på listen. Oversikt over telefonen Telefon 2 Lader 3 Stereohåndfri 4 Stativ 5 Mobilveske 6 Batteri 7 Memory Stick 8 USB-kabel Av/på-knapp 2 Frontkamera 3 Skjerm 4 Tastatur med dobbel funksjon 5 Kameraknapp 4 Komme i gang

7 6 Memory Stick -spor Slik setter du inn batteriet 7 Snarveiknapp 8 Infrarød port 9 Ørehøyttaler 10 Høyttaler 11 Antennekontakt 12 Kontakt for lader og tilbehør 13 Indikatorlampe 14 Mikrofon 15 Tilbakeknapp 16 Jog Dial 17 Kamera på baksiden 18 Feste til rem 19 Pekepenn 20 Fotolys Før du tar i bruk telefonen Batteri Du må lade batteriet når indikatorlampen på undersiden av telefonen blinker rødt, eller når meldingen om lavt batterinivå vises på skjermen. 1 Åpne batteridekselet ved å trykke lett på den øvre delen og skyve det nedover telefonen. 2 Sett inn batteriet. 3 Skyv dekselet tilbake på plass. Slik lader du batteriet 1 Kontroller at batteriet er satt inn. 2 Koble laderen til telefonen. 3 Koble laderen til strømnettet. En grønn indikatorlampe lyser på undersiden av telefonen under lading. Hvis telefonen er slått av under lading, lyser en rød indikatorlampe. Indikatorlampen blinker grønt hvis du for eksempel har mottatt en ny melding eller har et tapt anrop. Komme i gang 5

8 SIM-kort Du får et SIM-kort (Subscriber Identity Module) når du registrerer deg hos en nettoperatør. SIM-kortet holder orden på telefonnummeret, tjenestene som er inkludert i abonnementet, og telefonlisteinformasjonen. Det følger en PIN-kode med SIM-kortet som du må oppgi, hvis du blir bedt om det, når du slår på telefonen for første gang. Slik setter du inn SIM-kortet 1 Koble fra laderen (hvis den er koblet til). 2 Åpne batteridekselet ved å trykke lett på den øvre delen og skyve det nedover telefonen. 3 Ta ut batteriet (hvis det er satt inn). 4 Sett inn SIM-kortet i SIMkortholderen. 5 Sett inn batteriet. 6 Skyv dekselet tilbake på plass. IMEI-nummer IMEI (International Mobile Equipment Identifier) er et 15-sifret nummer. Operatøren kan bruke IMEI-nummeret til å aktivere en fullstendig sperring av telefonen hvis den blir stjålet. Nummeret er trykt i bunnen av batterirommet. Du kan også vise nummeret på telefonskjermen. Slik viser du IMEI-nummeret på telefonen Skriv *#06# i standby-visning. Vedlikeholdsanvisninger Bruk en tørr, myk klut (mikrofiber) når du rengjør skjermen. Bruk bare pekepennen som følger med, eller fingertuppene, til å trykke på skjermen. Hvis du vil ha detaljerte vedlikeholdsanvisninger, kan du se Anbefalinger for sikker bruk av produktet (mobiltelefon, batteri, lader og annet tilbehør) på side Komme i gang

9 Første oppstart Før du bruker telefonen, bør du se Retningslinjer for sikker og effektiv bruk på side 53. Du må sette inn SIM-kortet og sette inn og lade batteriet før du kan ta i bruk telefonen. Slik slår du på telefonen 1 Trykk på og hold inne av/på-knappen. 2 Velg Telefon på. 3 Velg et språk. 4 Oppgi PIN-koden hvis du blir bedt om det. 5 Velg OK. Hvis du gjør noe feil når du oppgir PINkoden, kan du slette nummeret ved å trykke på. Hvis du oppgir feil PINkode tre ganger etter hverandre, sperres SIM-kortet. For å oppheve sperringen må du oppgi PUK-koden som fulgte med SIM-kortet. Tastelås Telefonen har en automatisk tastelås som aktiveres som standard. Du kan deaktivere den i Hovedmeny > Kontrollpanel > Sikkerhet > Låser. Slik låser du opp tastaturet 1 Trykk på i standby-visning. 2 Velg Lås opp. Slik låser du tastaturet manuelt 1 Trykk på i standby-visning. 2 Velg Lås taster. Du kan også trykke på og holde inne for å låse og låse opp tastaturet. Hvis du vil ha mer informasjon om telefonlåser, kan du se Kontrollpanel i håndboken på Internett. Veivisere Det finnes veivisere som kan hjelpe deg med å konfigurere telefonen. Oppsettveiviser hjelper deg med å angi noen grunnleggende innstillinger for telefonen. Veiviseren starter første gang du bruker telefonen, eller du kan finne den ved å gå til Hovedmeny > Kontrollpanel > Annet > Oppsettveiviser. Internett-veiviser laster automatisk ned innstillinger for Internett og MMS. Veiviseren starter første gang du bruker telefonen, eller du kan finne den ved å gå til Hovedmeny > Kontrollpanel > Forbindelser > Internett-veiviser. Komme i gang 7

10 E-postveiviser hjelper deg med å konfigurere en e-postkonto på telefonen. Du kan finne den ved å gå til Hovedmeny > Kontrollpanel > Meldinger > E-postveiviser. Hvis telefonen er låst til en operatør, kan det hende at Internett-innstillingene er forhåndsinnstilt, og at Internett-veiviseren ikke starter når du bruker telefonen for første gang. 8 Komme i gang

11 Bli kjent med telefonen Slå telefonen av og på Telefonen har to bruksmodi: Telefon på full funksjonalitet. Flight Mode begrenset funksjonalitet med nett- og radiofunksjonene slått av. Du kan bruke Flight Mode på steder der det ikke er tillatt med mobiltelefoner, for eksempel på sykehus og i fly. Slik setter du telefonen i telefonmodus 1 Trykk på og hold inne av/på-knappen. 2 Velg Telefon på. Slik setter du telefonen i Flight Mode 1 Trykk på og hold inne av/på-knappen. 2 Velg Flight Mode. Slik slår du av telefonen 1 Trykk på og hold inne av/på-knappen. 2 Velg Strøm av. Skjermen Skjermen er berøringsfølsom. Du kan bruke pekepennen eller fingertuppene til å velge elementer Lagre Notater Rediger Mer 1 Statuslinje med statusikoner 2 Statuslinjemeny 3 Linje med berøringsalternativer Bli kjent med telefonen 9

12 Navigering Når du skal navigere i menyer og velge elementer, kan du bruke Jog Dial, tilbakeknappen, pekepennen, navigeringstastene på tastaturet, berøringsalternativene og fingertuppene. Jog Dial Du kan rotere Jog Dial for å bla opp og ned i lister eller justere lydvolumet. Du kan trykke Jog Dial inn for å velge et uthevet element. Opp Inn Ned Tillbakeknapp Tilbakeknapp Du kan trykke på for å gå tilbake til forrige skjerm eller meny. Du kan trykke på og holde inne for å gå tilbake til standby-visning eller låse og låse opp tastaturet fra standby-visning. Pekepenn Med pekepennen kan du trykke på skjermen for å navigere og velge elementer eller panorere multimediebilder. Finne programmene Standby Standby-visning er utgangspunktet for en rekke oppgaver og vises når du slår på telefonen. Du kan endre standbyvisningen i Hovedmeny > Kontrollpanel > Enhet > Standbyprogram til følgende: Aktivitetsmeny viser I dagvisningen og snarveier som du kan angi for å komme til programmene du bruker oftest. Ingen viser klokken i stort format. Hovedmeny Du finner alle programmene på telefonen i Hovedmeny. Du kan velge å vise programmene i Hovedmeny som et rutenett eller en liste. Slik får du tilgang til programmene i Hovedmeny Velg, eller trykk på Meny hvis Standby-programmer er satt til Ingen. Bruke programmene Slik starter du et program Velg programikonet med pekepennen eller fingertuppen, eller roter Jog Dial for å utheve det og trykk Jog Dial inn. 10 Bli kjent med telefonen

13 Slik går du ut av et program uten å lukke det Bytt til et annet program ved hjelp av Oppgavebehandling. Se Oppgavebehandling på side 11. Slik lukker du et program Trykk på og hold inne data lagres.. Alle Oppgavebehandling Med Oppgavebehandling kan du bytte mellom programmer. Hvis du går ut av et program ved hjelp av Oppgavebehandling i stedet for å lukke det, kan du gå tilbake til programmet i den tilstanden du forlot det. Dette er nyttig når du for eksempel klipper ut og limer inn tekst fra et program til et annet. Slik bytter du til et annet program 1 Trykk på på statuslinjen, eller velg Mer > Oppgavebehandling. 2 Velg kategorien Siste. 3 Velg programmet, og velg Bytt. Statuslinje Statuslinjen øverst på skjermen inneholder ikoner som viser statusen til gjeldende innstillinger og aktiviteter. Statuslinjeikoner Du kan velge et ikon for å få mer informasjon eller starte et program. Ikon Funksjon 3G tilgjengelig Batteristyrke Bluetooth-hodesett koblet til Bluetooth aktivert Gjeldende linjevalg (Alternative Line Service er tilgjengelig på SIM-kortet) Varsel om viderekobling av alle anrop E-postvarsel Infrarød kommunikasjon er aktivert Flight Mode Internett-forbindelse aktivert (blinker når data overføres) Tastelås aktivert Varsel om tapt anrop MMS-varsel Bli kjent med telefonen 11

14 Mikrofon av Ordliste aktivert Ringevolum satt til null Signalstyrke i telefonmodus, GPRS tilgjengelig Lydløs modus SMS-varsel SMS-overflyt Høyttaler aktivert Statuslinjemeny Oppgavebehandling Talepostvarsel Trådløst LAN er aktivert og tilkoblet Trådløst LAN er aktivert, men ikke tilkoblet Statuslinjemeny Du kan bruke statuslinjemenyen til å få tilgang til ekstra innstillinger raskt: Nytt anrop, SMS, MMS og mer Forbindelser Volum Tid Tastelås Slik åpner du statuslinjemenyen Velg på statuslinjen. Importere telefonlisteoppføringer Du kan importere kontaktopplysninger ved å gjøre følgende: kopiere telefonlisteoppføringer som er lagret på SIM-kortet overføre telefonlisteoppføringer fra et program på datamaskinen ved hjelp av synkroniseringsfunksjonen overføre telefonlisteoppføringer fra en annen telefon ved hjelp av trådløs Bluetooth -teknologi 12 Bli kjent med telefonen

15 Hovedmenyoversikt Multimedia Kontrollpanel Underholdning Kamera Internett Flere programmer RSS-feeds PlayNow Bildegalleri Anropsinnstillinger Forbindelser Enhet Meldinger Sikkerhet Annet Musikkavspiller FM-radio Video Online-medier MusicDJ Lydopptaker Vijay Singh Pro Golf 3D QuadraPop Demo Telefon Meldinger Kalender Telefon Anropslogg Kortnr.kontakter Videotelefon Ring talepost Lag ny melding Innboks Utboks Utkast Sendt SIM Kontor Kontakter Verktøy* Quickoffice Pdf+ Notater Oppgaver Visittkortskanner *Enkelte menyer er operatør-, nett- eller abonnementsavhengige. Filbehandling Exchange ActiveSync Forbindelsesbeh. Ekstern synk. Kalkulator Konvertering Stoppeklokke Tid Tidtaker Bli kjent med telefonen 13

16 Memory Stick Micro (M2 ) Telefonen leveres med en Memory Stick som kan brukes som ekstra lagringsplass til bilder, musikk, programmer og så videre. Du kan endre navnet på og formatere en Memory Stick. Du kan også overføre data til og fra en Memory Stick. Slik setter du inn en Memory Stick 1 Åpne dekselet. 2 Sett inn Memory Stick i sporet. Slik fjerner du en Memory Stick 1 Åpne dekselet. 2 Trykk kanten på Memory Stick inn for å løsne den. Ikke fjern en Memory Stick under en filoverføring. Dette kan føre til at telefonen låser seg, eller at filsystemet på Memory Stick skades. Koble til tilbehør Slik kobler du til tilbehør Koble til tilbehøret på undersiden av telefonen. Vipp pluggen oppover når du kobler fra tilbehøret. Lyd Slik angir du høyttalervolumet under en telefonsamtale Roter Jog Dial. Slik angir du multimedievolumet 1 Velg > Volum > Multimedia. 2 Roter Jog Dial. Slik angir du volumet for ringetone, alarm og meldingsvarsler 1 Velg > Volum. 14 Bli kjent med telefonen

17 2 Velg den aktuelle glidebryteren. 3 Roter Jog Dial. Slik setter du telefonen i lydløs modus 1 Velg > Volum. 2 Merk av for Lydløs modus. Du kan trykke på og holde inne standby-visning for å aktivere eller deaktivere lydløs modus. Overfør lyd Under en aktiv samtale eller når du lytter til for eksempel musikkavspilleren, kan du overføre lyden til tilkoblet tilbehør som et Bluetoothhodesett. Slik overfører du lyd 1 Velg > Volum. 2 Velg Mer > Overfør lyd. Oppdatere programvare Når det kommer ut en forbedret programvareversjon for telefonen, kan du oppdatere telefonen ved hjelp av Sony Ericsson Update Service på Du finner flere instruksjoner på nettsiden, og du ledes gjennom prosessen. i Skrive inn tekst Du kan skrive inn tekst på flere forskjellige måter. Tastaturet med dobbel funksjon fungerer som et standard tastatur. Skjermtastaturet vises når du velger. Du kan også bruke pekepennen til å skrive direkte på skjermen. Hvis du velger et nytt språk på telefonen, endres også virkemåten til tastaturet automatisk i henhold til det språket. Tastatur med dobbel funksjon Hver tast har mange tegn og symboler. I standby-visning er tastaturet i modus for innskriving av nummer. Du får tilgang til tegnene ved å trykke på venstre eller høyre side av tasten. Hvis du trykker på, får du tilgang til tegnene eller symbolene øverst på tasten. Flere tegn som er tilknyttet tasten du har trykt på, vises i forhåndsredigeringsboksen øverst på skjermen. Skjermtastatur På skjermtastaturet kan du velge tegn og symboler ved hjelp av pekepennen. Forskjellige språk kan angis for skjermtastaturet. Bli kjent med telefonen 15

18 Slik bruker du skjermtastaturet Velg symbolet for skjermtastaturet på statuslinjen. Slik endrer du språk for skjermtastaturet Velg > Oppsett, og velg et språk. Håndskriftgjenkjenning Håndskriftgjenkjenning oversetter bevegelse med pekepennen som skrives rett på skjermen, til bokstaver, tall og andre tegn og viser disse tegnene som tekst. Håndskriftgjenkjenning er bare aktiv der du kan skrive inn tekst. Slik skriver du bokstaver Skriv små bokstaver under pilen og store bokstaver på linje med pilen. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 1 2 y z 1 2 Start hver pennestrek med en prikk..,?! " ' Bli kjent med telefonen

19 Slik skriver du tall Skriv tall over pilen * / \ ( ) =. Slik skriver du bokstaver med aksent 1 Skriv bokstaven. 2 Skriv aksenten over pilen for å lage bokstaven med aksent. Ordliste Du kan bruke ordlistefunksjonen i alle metodene for tekstinnskriving. Hovedordet eller forslaget til neste ord vises der du skriver. Flere forslag vises i en forhåndsredigeringsboks øverst på skjermen., eller S Slik slår du på ordlistefunksjonen 1 Velg Mer > Tekstalternativer. 2 Merk av i avkrysningsboksen for å aktivere ordlistefunksjonen på statuslinjen. Slik endrer du første- og andrevalg for språk for ordlistefunksjonen 1 Velg Mer > Tekstalternativer, og merk av for Ordliste. 2 Velg 1. språk eller 2. språk. 3 Velg språket på listen. 4 Velg Lagre. Rediger tekst På Mer-menyen finner du tekstredigeringsfunksjoner for å kopiere, klippe og lime inn. Enkelte tekstredigeringsalternativer er bare tilgjengelige når tekst er uthevet. Slik uthever du tekst med pekepennen Hold pekepennen i enden av teksten en liten stund, og dra deretter pekepennen over teksten. Tekstalternativer Du kan lage din egen ordliste ved hjelp av Mine ord, legge til symboler og endre tekstalternativer på Mermenyen. Bli kjent med telefonen 17

20 Slik legger du til ord i ordlisten Mine ord 1 Velg Mer > Tekstalternativer > Mine ord. 2 Velg Legg til. 3 Skriv det nye ordet, og velg OK. 4 Velg Lagre. Slik legger du til et symbol 1 Velg Mer > Tekstalternativer > Legg til symbol for å åpne tabellen med symboler og skilletegn. 2 Velg symbolet du vil legge til. Slik slår du på automatisk store bokstaver 1 Velg Mer > Tekstalternativer. 2 Merk av i avkrysningsboksen for å slå på automatisk store bokstaver. 18 Bli kjent med telefonen

21 Ringe Nett Nettdekning For at du skal kunne ringe eller motta en telefonsamtale, må telefonen din befinne seg innenfor rekkevidden til et nett. Hjemmenett Når du slår på telefonen, velger den automatisk hjemmenettet hvis det er innenfor rekkevidde. Roaming Hvis hjemmenettet ikke er innenfor rekkevidde, kan du bruke et annet nett som er godkjent av operatøren. Dette kalles roaming. Nettverksinnstillinger Du kan angi hvordan telefonen skal velge et tilgjengelig nett når du befinner deg utenfor operatørens dekningsområde. Fra standby-visning finner du innstillingene i Hovedmeny > Kontrollpanel > Forbindelser > Mobilnett. Ringe Slik ringer du fra standby-visning Skriv inn et telefonnummer (inkludert retningsnummer) ved hjelp av tastaturet, og velg Anrop. Slik ringer du et internasjonalt nummer 1 Trykk på og hold inne i standbyvisning for å hente prefikset for internasjonale anrop. 2 Skriv inn land-/områdekoden, retningsnummeret (uten den første nullen) og telefonnummeret. 3 Velg Anrop. Slik sletter du tegn når du skriver inn nummer Når du skriver inn et nummer, kan du slette tegn ved å trykke på. Vise eller skjule telefonnummeret Når du ringer, kan du gå til Mermenyen og velge om du vil vise eller skjule telefonnummeret ditt for den du ringer til. Kortnummer Du kan lagre opptil ni av kontaktene dine som kortnummerkontakter. Dette betyr at du kan ringe dem ved hjelp av kortnumre (numrene 1 9). Ringe 19

22 Slik angir du en kortnummerkontakt (nummer) 1 Velg Hovedmeny > Telefon > Kortnummerkontakter i standbyvisning. 2 Bla til en tom plassering, og trykk inn Jog Dial. 3 Velg en kontakt på listen, og velg Lagre. Slik ringer du til en kortnummerkontakt 1 Trykk på en av tastene fra 1 9 som tilsvarer den lagrede kortnummerkontakten, i standby-visning. 2 Velg Anrop. Slik foretar du et nødanrop 1 Skriv inn nødnummeret med tastaturet i standby-visning. 2 Velg Anrop. Lokale nødnumre Når du ringer, kan du finne lokale nødnumre på Mer-menyen. Vanligvis er det ikke nødvendig med SIM-kort eller PIN-kode for nødanrop, men dette kan være operatøravhengig. Kontakt operatøren for å få mer informasjon. Motta et anrop Slik svarer du på et anrop Velg Ja. Slik avviser du et anrop med opptattsignal Velg Nei. Avvise et anrop med en SMSmelding Denne funksjonen innebærer at du kan avvise et anrop ved å sende en forhåndsdefinert SMS til den som ringer. Før du bruker den, må du angi innstillingene ved å gå til Hovedmeny > Kontrollpanel > Anropsinnstillinger > Avvis med SMS fra standby-visning. Avvise et anrop og angi en påminnelse Denne funksjonen innebærer at du får spørsmål om du vil angi en påminnelse om å følge opp hver gang du avviser et anrop. Før du bruker den, må du angi innstillingene ved å gå til Hovedmeny > Kontrollpanel > Anropsinnstillinger > Flagg anrop i standby-visning. Slik aktiverer du høyttaleren Velg Mer > Høyttaler på under en samtale. 20 Ringe

23 Slik slår du av lyden for mikrofonen (snarvei) Når du har svart på et anrop, trykker du på og holder nede. Slik slår du på lyden for mikrofonen (snarvei) Når lyden for mikrofonen er slått av, trykker du på. Håndtere to eller flere samtaler Du kan håndtere flere samtaler samtidig på følgende måter: Sett en aktiv samtale på vent, og start en ny, eller svar på et innkommende anrop. Start en konferansesamtale under en aktiv samtale (operatøravhengig). Trekk ut én av partene i en konferansesamtale, slik at dere kan snakke privat, og sett konferansesamtalen på vent. Hent en samtale som er satt på vent, eller avslutt den. Konferansesamtale Du kan starte en konferansesamtale hvis du har én aktiv samtale og én samtale på vent. Det kan være maksimalt fem konferanseparter. Slik oppretter du en konferansesamtale 1 Foreta et anrop, og velg S på vent. 2 Gjenta trinnet ovenfor for hver part du ønsker å ha med i konferansesamtalen. 3 Velg Mer > Start konferansesamtale. Videoanrop Når du foretar et videoanrop, kan du se personen du snakker med, på skjermen. Denne funksjonen er nett- eller operatøravhengig. Tjenesten er kanskje ikke alltid tilgjengelig i alle land eller ved roaming. Hvis du vil ha mer informasjon om abonnementet og videoanrop, kan du ta kontakt med operatøren. Slik foretar du et videoanrop fra Videotelefon-programmet 1 Velg Hovedmeny > Telefon > Videotelefon i standby-visning. 2 Oppgi nummeret ved hjelp av tastaturet. 3 Velg Videoanrop. Slik foretar du et videoanrop fra standby-visning 1 Oppgi nummeret ved hjelp av tastaturet. 2 Velg Videoanrop. Ringe 21

24 Slik godtar du et innkommende anrop Når du mottar et anrop, velger du Ja. Demonstrasjonsmodus for videoanrop Når du har valgt Videotelefonprogrammet, kan du prøve de fleste funksjonene uten å ringe. Du kan for eksempel forberede en kameravisning før du ringer. Zoome Du kan zoome den utgående videooverføringen som er tatt opp med kameraet på baksiden. Det finnes fire zoomenivåer. Slik zoomer du videooverføringen Bruk knappen til å zoome ut og knappen til å zoome inn. Pausebilde Hvis videooverføringen stoppes, sendes et pausebilde til den andre personen. Hvis du ikke har angitt et pausebilde, vises et standardbilde. Slik angir du et pausebilde 1 Velg Hovedmeny > Telefon > Videotelefon i standby-visning. 2 Velg Mer > Avansert > Pausebilde. 3 Velg et bilde, og velg Lagre. Slik stanser og gjenopptar du en utgående videooverføring Under et aktivt videoanrop velger du Kamera når du vil stanse eller gjenoppta den utgående videooverføringen. Slik bytter du mellom frontkameraet og kameraet på baksiden Under et aktivt videoanrop velger du enten Bruk frontkamera eller Bruk kam. på baks. på Mer-menyen. Alternativer når du foretar eller mottar et videoanrop Noen av alternativene på Mermenyen: Skjul lite bilde / Vis lite bilde velg om det lille bildet skal fjernes fra skjermen eller ikke. Slå på nattmodus angi at bildet skal være lysere når lysforholdene er dårlige. Del data send et vcard, en SMSeller en MMS-melding. Avansert angi innstillinger fortrinnsvis før du bruker programmet. Anropslogg Du kan finne anropsinformasjon, for eksempel type anrop, klokkeslett, dato, telefonnummer og varighet, ved 22 Ringe

25 å gå til Hovedmeny > Telefon > Anropslogg. Du kan også ringe eller legge til en anropsmerknad direkte fra dette programmet. Håndfri Hvis du kobler en håndfrienhet eller et Bluetooth -hodesett til telefonen, må du angi hvordan et innkommende anrop skal besvares. Velg Hovedmeny > Kontrollpanel > Anropsinnstillinger > Håndfri i standby-visning. Flere funksjoner Telefonen har også følgende funksjoner: Godta anrop anropsfilter. Legg til i Kontakter legg til kontaktdata fra den siste samtalen. ALS linjeinnstillinger, hvis SIMkortet har støtte for to linjer. Samtaleindikator tjeneste for å holde oversikt over samtalekostnadene. Calling Card ringe via en Calling Card-server. Anrop venter alternativ for varsling ved ventende anrop. Viderekoble anrop alternativ for å viderekoble anrop. Forhåndsdefinerte numre bare spesielle numre kan ringes opp. Mine numre alternativ for å lagre ditt eget nummer. Begrens anrop alternativer for å angi begrensninger for roaming og internasjonale anrop. TTY-tilbehør bruk av en fjernskriver. Talepost "telefonsvarer". Talestyring du kan ringe og svare ved hjelp av talekommandoer. Mange av disse funksjonene er operatøravhengige og er kanskje ikke tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon om disse og andre funksjoner, kan du se Telefon, Kontakter og Kontrollpanel i håndboken på Internett. Bruke kontakter Slik ringer du fra Kontakter 1 Velg Hovedmeny > Kontakter i standby-visning, og bla til kontakten du ønsker. 2 Trykk inn Jog Dial for å åpne oppføringen. 3 Bla til telefonnummeret du ønsker, og trykk inn Jog Dial. Ringe 23

Din bruksanvisning SONY ERICSSON P1 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285784

Din bruksanvisning SONY ERICSSON P1 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W960I http://no.yourpdfguides.com/dref/819923 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson G900. Du finner mer telefoninnhold på www.sonyericsson.com/fun.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson G900. Du finner mer telefoninnhold på www.sonyericsson.com/fun. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson G900. Du finner mer telefoninnhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis elektronisk lagring og spesialtilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON M600I http://no.yourpdfguides.com/dref/819869

Din bruksanvisning SONY ERICSSON M600I http://no.yourpdfguides.com/dref/819869 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

P990i. Brukerhåndbok. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Brukerhåndbok. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Brukerhåndbok Innhold Velkommen... 9 Bli kjent med telefonen... 10 Pakke... 10 Oversikt... 11 Før du tar i bruk telefonen... 12 Første oppstart... 13 Slå telefonen av og på... 13 Flipp lukket...

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON P990 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285804

Din bruksanvisning SONY ERICSSON P990 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285804 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY ERICSSON P990. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY ERICSSON P990 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Slå på telefonen, anrop, navigering, telefonspråk, taste inn bokstaver, taster, menyer. Ringe... 20 Anrop, videoanrop, kontakter, anropsliste, kortnummer, talestyring,

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne.. 10 Telefonoversikt, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling, Memory Stick Micro

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11

Innholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Tilkobling... 63. Lære telefonen å kjenne... 11 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, Flight mode, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking...

Sony Ericsson K800i. Innholdsfortegnelse. Tilkobling... 67. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 8. Flere funksjoner... 80. Feilsøking... Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, ikoner, menyer, taste bokstaver, aktivitetsmeny, filbehandling,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang... 5 Sette sammen... 5 Slå på telefonen... 6 Hjelp på telefonen... 7 Lade batteriet... 7 Telefonoversikt... 8 Menyoversikt... 10 Navigering... 12 Filbehandling... 13 Telefonspråk...

Detaljer

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65

Sony Ericsson K550. Innholdsfortegnelse. Underholdning... 55. Komme i gang... 4. Lære telefonen å kjenne... 10. Tilkobling... 65 Innholdsfortegnelse Komme i gang... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, slå på telefonen, hjelp, flymodus, anrop, aktivitetsmeny, PC Suite-programvare, kamera, blogg. Lære telefonen å kjenne...

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i

Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Innholdsfortegnelse Sony Ericsson K810i Komme i gang... 4 Sette sammen, SIM-kort, batteri, slå på, hjelp, anrop. Lære telefonen å kjenne... 8 Telefonoversikt, menyer, navigering, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K810I http://no.yourpdfguides.com/dref/819867 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Innholdsfortegnelse Komme i gang................... 4 Sette sammen telefonen, SIM-kort, batteri, ringe. Lære telefonen å kjenne........... 9 Telefonoversikt, bruke menyene, taste bokstaver, aktivitetsmeny,

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K220I http://no.yourpdfguides.com/dref/819852 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innhold Komme i gang... 6 Sette sammen telefonen...6 Slå på telefonen...7 Hjelp i telefonen...8 Lade batteriet...8 Telefonoversikt... 9 Menyoversikt...11 Navigering... 13 Filbehandling...14 Telefonspråk...16

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson txt Utvidet brukerhåndbok Innhold Viktig informasjon...4 Opplev mer. Lær hvordan...5 Slik starter du...6 Standby-modus...7 Slik starter du telefonen første gangen...7 Bli kjent med telefonen...8

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1

Kom i gang. 9247669, 2. utgave NO. Nokia N73-1 Kom i gang 9247669, 2. utgave NO Nokia N73-1 Taster og deler (front og side) Modellnummer: Nokia N73-1. 2 Heretter referert til som Nokia N73. 1 Lyssensor 2 Sekundærkamera med lavere oppløsning 3 Valgtaster

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648

Din bruksanvisning SONY ERICSSON XPERIA http://no.yourpdfguides.com/dref/4296648 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641

Din bruksanvisning SONY ERICSSON K770 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285641 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson K850i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Bli kjent med din nyeblackberry Curve -smarttelefon. Bli kjent med tastene 2010 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType, SurePress

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utvidet brukerhåndbok Innhold Opplev mer. Lær hvordan...5 Komme i gang...6 Starte telefonen den første gangen...7 Bli kjent med telefonen...9 Telefonoversikt...9 Lade batteriet...9

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok

Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok Vivaz pro Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...9 Telefonoversikt...10 Menyoversikt*...11 Navigering...12 Bruke andre nettverk...16

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt.

Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Takk for at du kjøpte en Sony Ericsson W350i. Nå kan du høre på musikk overalt. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis

Detaljer

Brukerhåndbok for Microsoft Apps

Brukerhåndbok for Microsoft Apps Brukerhåndbok for Microsoft Apps 1. utgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Microsoft Apps gir deg forretningsprogrammer fra Microsoft på Nokia Belletelefoner med programvareversjon 111.030.0609.

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android )

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Android ) Før du bruker Brother-maskinen Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende symbol og begreper i denne brukerhåndboken: Tips-ikoner

Detaljer

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone.

Registrer deg nå for å få et verktøysett, gratis nettlagring, spesialtilbud, nyheter og konkurranser på www.sonyericsson.com/myphone. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson Z750i. Ta vare på og del magiske øyeblikk med andre. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få et

Detaljer

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok S312 Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson S312. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå og få et verktøysett, gratis lagring

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Vivaz Utvidet brukerhåndbok

Vivaz Utvidet brukerhåndbok Vivaz Utvidet brukerhåndbok Innhold Mer hjelp...5 Komme i gang...6 Sette sammen telefonen...6 Hjelp i telefonen...8 Telefonoversikt...9 Menyoversikt*...10 Navigering...11 Bruke andre nettverk...15 Statusikoner...16

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Takk for at du har kjøpt en Sony Ericsson T700. Kommuniser med stil og vis hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun dersom du vil ha mer innhold til telefonen. Registrer deg nå og få et verktøysett,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Nokia N76-1. Komme i gang utgave NO

Nokia N76-1. Komme i gang utgave NO Nokia N76-1 Komme i gang 9254308 2. utgave NO Taster og deler (med åpent deksel og flipp) Heretter referert til som Nokia N76. 1 Høyre dekseltast 2 Mellomtast 3 Venstre dekseltast 4 Sekundærkamera med

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt Hurtigveiledning for GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt 8 Novell GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt HURTIGSTART www.novell.com Bruke GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

Detaljer

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19

Anrop...14 Ringe og svare på anrop...14 Flere ringefunksjoner...16. Skrive inn tekst...18 Håndskrift...18 Bruke tastaturer...19 Innhold Mer hjelp...4 Komme i gang...5 Sette sammen telefonen...5 Hjelp...6 Telefonoversikt...7 Menyoversikt*...8 Navigering...9 Lade batteriet...12 Minne...12 Bruke andre nettverk...12 Statusikoner...13

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome XL390 XL395 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (XL395) Basestasjon (XL390) Lader* Strømadapter

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer