VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM"

Transkript

1 RAPPORTANSVARLIG: IngOlav Sørensen Olav Sørensen Fridtjof Nansens Vei 49, 8516 NARVIK Tlf: Faks: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST Adresse Granveien 4, 8590 KJØPSVIK Matrikkelnr Gnr 20 Bnr 58 Kommune TYSFJORD Hjemmelshaver(e) Rita Sandra Gundersen Dato for befaring Markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

2 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver mm Adresse Gnr Bnr Snr Fnr Granveien Postnr Poststed Kommune Område/bydel 8590 KJØPSVIK TYSFJORD Sentrum Rekvirent Stetind Hotell AS ved Rita Sandra Gundersen Hjemmelshaver(e) Rita Sandra Gundersen Tilstede / opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Rita Gundersen og Olav Sørensen Dokumenter fremlagt ved besiktigelsen Tegninger,regnskap for Sammendrag På eiendommen står det et hotell og videre en terrasse med et boblebadekar Hele 1etasjen og utvendige fasader er meget godt vedlikehold Av feil og mangler her kan nevnes 4 punkterte vinduer Deler av kjellerlokalene er i liten grad oppgradert og har noe lavere standard enn bygget for øvrig Premisser - Generelle opplysninger Taksten er tatt som en visuell besiktigelse,under gode forhold Taksten er kun basert på en visuell befaring,uten inngrep i byggverket Merk at verditaksten ikke er en tilstadsrapport,som beskriver byggverkets tekniske tilstand Kunden / rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen dersom det finnes feil eller mangler som bør rettes opp Arealene er målt ihhttakstbrasjens retningslinjer ved arealmåling av boliger av 2008 Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Eiendommen ligger i Kjøpsvik sentrum med praktfull utsikt utover sjøen og deler av Kjøpsvik sentrum Stor tomt med liten trafikk og støy Ellers i området er det bolighus Reguleringsmessige forhold Området er regulert til boligbygg og forretningsbygg IngOlav Sørensen Gnr: 20 Bnr: Side 1 av 7 Olav Sørensen

3 Eiendommens tomt Tomteareal (m²) Type tomt Festetidens utløpsår Årlig festeavgift 6800 Festet Eiet Kommentarer vedrørende festekontrakt Tomtens beskaffenhet Flat gruset tomt med oppstillingsplasser for flere biler Plenarealer Brosteinsplatting med oppbygd blomsterbed Flaggstenger Utelys Klokketårn Terrasse med boblebadekar, Jacuzzi Utegrill Tilknyttet kommunalt vann- og avløpssystem Eiendommens bygninger Type bygg Byggeår Rehab - ombygd år A Næringseiendom,hotell 1985/ Likningstakst Kjøpsår Kjøpesum / kostpris Forsikringsselskap Polisenummer Type forsikring Sparebank 1 Skadeforsikring Fullverdi Bygningsmessig beskrivelse; Bygg A - Næringseiendom,hotell Grunnforhold Fjell Fundamentering Kjellergulv av betong og kjellervegger av betong/lecastein Kjeller under deler av bygningen Øvrige deler av bygningen fundamentert på en ringmur av betong/betongstein Pusset og malt på yttersiden Drenering fra byggeårene Bærende konstruksjoner Selvbærende takkonstruksjoner med limtredragere i takkonstruksjonen Etasjeskillere Etasjeskille av tre bjelkelag Yttervegger Bindingsverk som utvendig er kledd med stående panel Utvendige panel sist malt i 2013 Vinduer med 2-lags isolerglass fra byggeårene med utvendige sprosser 4 vinduer punkterte Ny dobbel balkongdør i 2013 fra bistro og ut til terrasse Innervegger IngOlav Sørensen Gnr: 20 Bnr: Side 2 av 7 Olav Sørensen

4 Innvendige vegger av bindingsverk Lydisolert mellom rommene Kledd med malt strie, malte plater Himlinger av malt strie og lakkert panel i korridor i romfløyen Tekniske installasjoner Tappeanlegg for øl i baren Elektrisk peis i restauranten Lukket peis med glassrute i peisestuen Elektrisk tavle med automatsikringer plassert i kjelleretasjen Brannvarsleanlegg Ventilasjonsanlegg Oppvarming med panelovner og varmekabler i gulv El-anlegg vurderes ikke i en ordinær verdi-og lånetakst eller i en boligsalgsrapport Kun åpenbare feil og mangler kan bli påpekt Eier er til enhver tid ansvarlig for at nødvendig samsvarserklæring og sluttattest foreligger Velutstyrt kjøkken med innredning hovedsakelig i stål Skyllekar i stål, gass- og elektrisk ovn, micro ovn, ny oppvaskmaskin, benker med stålplater, overskap, benker med underskap, avtrekksvifte over ovner, vakumeringsmaskin, ny kjølebenker Innvendig standard 16 utleierom med bad: Tak/himlinger: Malte plater Vegger: Malt strie, tapet Gulv: Belegg Innredning med en seng, sovesofa skrivebord med stol, bord, lenestol, flatskjerm montert på veggen Bad: Tak/himling: Malte plater Vegger: Våtromsplater Gulv: Fliser Innredningen består av wc, servant, speil med hylle, dusj med forheng Ett rom med badekar Sluk i gulv Byttet armaturer i vask og dusj samt dusjgarnityr i alle bad i 2011 Takkonstruksjon / yttertak Saltakkonstruksjon av tre Taktekke av takstein Takrenner og nedløp i plast Heldekkende pipebeslag Er det tegn til Kan sopp / Er det tegn til lekkasje Anbefales en ytterligere setningsskader råtedannelser sees / fuktskader teknisk gjennomgang / tilstandsrapport Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Beskrivelse hvis det er krysset av for "Ja" i feltene ovenfor IngOlav Sørensen Gnr: 20 Bnr: Side 3 av 7 Olav Sørensen

5 Generelle kommentarer Bygningens standard pr dato Vedlikehold, vedlikeholdskontrakter ol Bygget er godt vedlikehold i 1 etasje og utvending og det var ingen feil elle mangler på befaringstidspunktet Kun 4 punkterte vinduer Kjelleretasjen var benyttet til lager og var til dels overfylt og det var problemer med befaring av lokalene Kjellerlokalene har i liten grad blitt oppgraderte og har noe lavere standard enn 1etasjen Eiendommens potensial Eiendommen har over de siste årene blitt pusset opp og oppgradert Kostnadene er blitt i hovedsak belastet driften Dette til tross har driften gått med et betydelig overskudd de senere år Med nøktern drift vil driften generere overskudd og muligheter for fornyelse Bygningenes arealdisponering Arealene i denne rapporten måles etter gjeldene regler i NS 3940:2007 Avvik fra NS 3940:2007 Målverdighet En del er målverdig først når den har gulv Dog er trappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og konstruksjoner måleverdig selv om de ikke har gulv Større åpninger enn disse regnes ikke med, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i arealene Bruksenhet Bruttoareal av en bruksenhet begrenses av bruksenhetens omsluttende vegger Der omsluttende vegger vender mot andre bruksenheter, eller mot fellesarealer, måles til midt i vegg Der omsluttende vegger er en del av yttervegg, måles til ytterveggens utside Bruksareal av en bruksenhet måles til innsiden av bruksenhetens omsluttende vegger Bygg Et plan BTA BRA Planløsning (BTA = Bruttoareal, BRA = Bruksareal) (m²) (m²) A Kjelleretasjen Pub,3 wc - rom,badstue,tavlerom,korridor,møterom,egen inngang til puben A 1etasjen utleierom,privat hybel med to rom,vaskerom,5 wc-rom,resepsjon,kontor,lagerrom,bistro,peisestue,kjøkken,retaurang med bar og egen inngangsparti Delsum bygg A SUM Kommentarer til planløsningen Praktisk og fleksibel planløsning Overbygde innganger til pub, restaurant og hotelldelen Rullestolrampe til overbygd inngangen til romfløyen Inngangen til restauranten med garderobe og wc for damer og herrer Kjellerlokalene var overfylt med inventar og annet utstyr og det var derfor vanskelig å få befart Noen av kjellerrommene er ikke renovert siden byggeårene Ved rydding kan pub i kjeller benyttes IngOlav Sørensen Gnr: 20 Bnr: Side 4 av 7 Olav Sørensen

6 Areal og leier Bygg Et plan Utleid Leieinntekt / Ledig Eget BTA Markedsleie Sum (m²) år (m²) bruk (m²) kr/m² markedsleie BTA (m²) BTA A Kjeller A 1etasjen SUM Andre leieinntekter 0 Andre leieinntekter 0 B Sum normal A Sum leieinntekter markedsleie Kommentarer til leiekontrakt(er) Leieinntekten er tatt ut fra regnskapene for Det er gjort fradrag for kostnader som ikke er relatert til selve hotelldriften, slik som biler, innkjøp av utstyr mm Det er brukt store summer til opp-pussing/vedlikehold av lokalene og disse kostnadene er redusert og normale vedlikeholdskostnader for bygget er satt i verdivurderingen Kommentar til ledige utleiearealer Kjellerlokale er benyttet til lagring av utstyr Disse lokaler kan pusse opp og benyttes til det formåle de er bygget for Dette kan være med på å øke inntjeningen Spesielle forhold Konsesjonsplikt Forkjøpsrett Ja Nei Ja Nei Kommentarer til Grunnboksbladet Ikke vurdert Teknisk verdiberegning; bygninger og tomt Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A Verdireduksjon - Hovedbygg A Beregnede byggekostnader etter fradrag = Samlet sum beregnede byggekostnader = Tomteverdi, justert for verdifaktor Sum beregnet teknisk verdi; bygninger og tomt = Kommentar til teknisk verdiberegning I teknisk verdiberegningen for dette bygg er landsoversikten for næringsbygg lagt til grunne Næringsbygg er betegnelse på kontorer,ekspedisjonsbygg,forretninger,haller,hoteller,restauranter og boliger for utleie IngOlav Sørensen Gnr: 20 Bnr: Side 5 av 7 Olav Sørensen

7 Verdianalyse Kostnader A Faktisk leie B Markedsleie Offentlige avgifter Eiendomsskatt Forsikringer Vedlikehold / adm Inntektsfradrag Normal leieinntekt Normal leieinntekt A B -Tap ved ledighet 0 -Tap ved ledighet 0 NETTO LEIE NETTO LEIE Begrunnelse for valg av kapitaliseringsrenten / netto avkastningskrav Kapitaliseringsrenter / realavkastingskrav har jeg vurdert til 9,5 % beregnet slik: Effektiv risikorente 10 års statsobligasjoner: Effektiv rente 4,0% -innflasjon 2,0% =realrente 2,0% +realrenterisk 2,0% +objektrisiko 2,0% +markedsrisiko 2,0% +byggrisiko 1,5% Kapitalisert verdi A ut fra 95 % B ut fra 95 % avkastn avkastn Kommentar angående inntekter, kostnader og ledighet Leieinntekten/driftsresultat er tatt ut fra regnskapene for Det er gjort fradrag på kostnadssiden som ikke er relatert til selve hotelldriften, slik som biler, innkjøp av utstyr mm Det er brukt store summer til opp-pussing/vedlikehold av lokalene og disse kostnadene er redusert og normale vedlikeholdskostnader for bygget er satt i verdivurderingen Markedsanalyse - Kommentar til verdikonklusjon Hotellet ligger i Kjøpsvik i Tysfjord kommune i naturskjønne omgivelser med store muligheter for rekreasjon som fiske, turer i skog og fjell Lokalbefolkningen benytter hotellet til ulike forhold og Norcem sement as benytter også hotellet til overnatting og ander arrangementer Nedenstående markedsverdi gir uttrykk for hva som kan forventes for næringslokalet i dagens marked Denne eiendom har meget god beliggenhet og gode fleksibel løsninger i forhold til utleie og bruk Markedsverdien er vurdert ut fra dagens utleiegrad og leieinntekter IngOlav Sørensen Gnr: 20 Bnr: Side 6 av 7 Olav Sørensen

8 Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokument for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Ut fra visuell befaring og innhentede opplysninger settes: Markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Narvik Olav Sørensen Dokumentkontroll Tegninger, regnskap for ,situasjonskart,utskrift fra grunnboken IngOlav Sørensen Gnr: 20 Bnr: Side 7 av 7 Olav Sørensen

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

BRYN. Enebolig med næringsdel

BRYN. Enebolig med næringsdel BRYN Enebolig med næringsdel ADRESSE: Østensjøveien 64, 0667 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 144, bnr. 642 BTA: 458 m 2 BRA(PRIMÆR-ROM): 374 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr. 8.800.000,- /LT: Kr. 8.000.000,- PRISANTYDNING:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Verditakst. med kontantstrømanalyse. Hovedveien 25A / B 8590 Kjøpsvik. Gnr. 20 Bnr. 1 Festenr. 110 TYSFJORD KOMMUNE

Verditakst. med kontantstrømanalyse. Hovedveien 25A / B 8590 Kjøpsvik. Gnr. 20 Bnr. 1 Festenr. 110 TYSFJORD KOMMUNE Tore Hunds gt. 7 8514 Narvik Mob. 92613029 769 46613 / Fax 769 47785 post@ofotentakst.net Verditakst med kontantstrømanalyse Hovedveien 25A / B 8590 Kjøpsvik Gnr. 20 Bnr. 1 Festenr. 110 TYSFJORD KOMMUNE

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no Kringlebotten 160 Type Bolig: Terrassehus Adresse: Kringlebotn 160 Sted: 5225 NESTTUN Boligareal: 67kvm Bruttoareal: 70kvm Verditakst: 1390000- Prisantydning: 1390000- Betegnelse: Adr:Kringlebotn 160 5225

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

Forhåndstakst over næringseiendom

Forhåndstakst over næringseiendom Jahr Vidar Forhåndstakst over næringseiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vengerfossen 2073 Bøn Markedsverdi: 2 000 000 Bygningstype Verkstedbygning/lager

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over andel i Væringkleiva Borettslag Ingeniør og Takstmann Thomas A. Haugan AS Tlf: 970 83 083 E-post: takst@thomashaugan.no Org.nr: 997 727 622 Væringkleiva Borettslag Ryenbergveien

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162. Erlends vei 40 0669 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162. Erlends vei 40 0669 OSLO Postboks 166 1112 Oslo 95774181 Verdi- og lånetakst over andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162 Erlends vei 40 0669 OSLO Gårdsnr. 140 Bruksnr. 37 Leilighet nr. 150 Andelsnr.: 99 OSLO KOMMUNE Utført

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/12 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr 12/4669 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 14/12: SALG AV STRØMSØ SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Org.nr: 991 677 054 Verdi- og lånetakst over andel i Dyretråkket Borettslag. Orgnr: 850 738 602. Dyretråkket 29 1251 OSLO Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Utført av: Rana

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer