Kenneth Johansen Nermoveien 15, 8206 FAUSKE Tlf:9l6lU9l4 E-post: o VERDI. OG TÅXNTAKST. Lønsdal, 8255 RØKLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kenneth Johansen Nermoveien 15, 8206 FAUSKE Tlf:9l6lU9l4 E-post: krlncl(@yahoo.n o VERDI. OG TÅXNTAKST. Lønsdal, 8255 RØKLAND"

Transkript

1 NITOTækEå RAPPORTANSVARI,IG: Takstmann Kenncth J ohansen Nermoveien 15, 8206 FAUSKE Tlf:9l6lU9l4 E-post: o VERDI. OG TÅXNTAKST :t-::=* n ;48 t l '':' Adresse Matrikkelnr. Kommune Hjemmelshaver(e) Dato for befaring Bruksareal: Bruksareal primærdel (P-R0VI) : Tomteareal: Normal markedsverdi: Anbefalt låneverdi: Lønsdal, Cmr.76 Bnr. l Fnr. 105 SALTDAL Harald Eriksen n:f 45nl/ I 000 nf kr kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skarur QR-koden med din mobiltelefon, cller besøk http ://takstverilisering.nito.no

2 Lønsdal Gnr. 76 Bnr.: I Fnr/Snr; 105 Fnr: 105 Side 1 av "2014 Takstmann

3 'ERDL :,ilfil'jakst Nrro rak$ Eiendommens bygninger Iype bygg Bygseår Rehab.-/ombygd år { Hytte 1978 Likningsverdi (år) Kjøpsår Kjøpesum / Kostpris Forsikringsselskap Gjensidige Polisenummer Iype l'orsikring Bygningsmessig be skrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Betongstøpte søyler fundamentert på fiell. Konstruksjonsmetode over grurmmur og utvendige fasader Bjelkelag med stubbloftskonstruksjon og l5 cm isolasjon. Vegger med 10 cm bindingsverk og 10 cm isolasjon. Utvendig bordkledning, og innvendig med trepanel. Dører og vinduer 2 - lags kobla vinduer med vanlig glass og sprosser i ytterste vinduskarm. Innvendige dører i furu filling. panelt ytterdør til hytta uteboden, Dører og vinduer er ta byggeåret. akkonstruksjon med yttertak Speretak av takstoler, delvis med "kaldloft" uten inspcksjonsluke, over vestre del. Undertak med bordtak som undertak, og papp som opprinnelig taktekke. Nytt taktekke opplektet rettprofilerte stålplater montert i Takrenner i stål på søndre side. Nordre langvegg er uten takrenner. Påmonterte snøfangere langs terrassens lengde. Piper, ildsteder og oppvarming Peis med vedinnsats, og oljebrennermed dagtank. Isolert røykpipe i stål. Bad og vaskerom Msje - avlukke fra gangen med fbrheng hvor det ermontefi servant med avløp til bøtte. Kjøkken Enkel kjøkkeninnredning fra lkea med benk og overskap med barløsning mot stue. Malte skap{i"onter. Benkeplate med laminat som preges av bruksslitasje og clde. Furu benkeplate i tillegg til ovennevnte. lnnvendige overflater Trepanel på vegger og i taket. Furu/granbord med normale svinnsprekker på gulvet. Alminnelig bruksslitasje: Elelctrisk anlegg 12 - volts strømanlegg med 2 solcellepanel med 2 separate regulatorer, og lyspunkter i 3 soverorrl kjøkken, "nisje" fra gangen, gang, og stue volt strømforsyning er innen kort avstand, hvis man vil legge strømlbrsyning ilem til hytta. W$installasjoner Ingen vvs - installasjonet men nymontert separerende fritidstoalett av typen Separett/Torp med avlufting overtak med mekanisk avtrekksvifte. I tillegg er det vifte i toalettet. Annet l 7 m2 terrasse langs sørveggen bygd i 2003 i forbindelse med inngangspartiet- Tretrapp og takoverbygd tram foran bod og ytterdør. Lønsdal Gnr.76Bnr: I F-nr/Snr: 105 Fnr: 105 Side 2 av Takstmann

4 'ERDL :.".lfiltaksr G Nrro i Arealer m.m. AREALBEREGNING Arealmå[ingene i denne rapporten må]es etter bransjestandmden '"fakstbransjens refringslinjer ved mealmåling av boliger". Retringslinjøre har NS 3940:2012 som utgangspunkl, men irmeholder presiseringer for arealbegreper og defmlsjoner i forbindelse nied æealriåling ved olnsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motsrid mellom NS 3940:2012 og 'fatsturansiens rerringslinjer for æealmålimg av boliger" eller annen tolkningstvil er spesielle reglene for arealmåling av boliger i rakstbrmrsjms refiingslinjer lagt til grunn. renringslinjer for mealmåling av boliger" utgis av InformasjorÅhklpet.l*iT-T:*t verdi og er også tisørgelig på og De vildigste pre seringene er: - Areal oppgis i hele kvadratrneter i rapporten, og gjelder for det tidqpunkt oppmålingen fant sted. kuttoareal (BTA) er ved taksering definert - som arealet som begrenses av oåt rtt"o*d. yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Ekuksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av )ttervegger. Måleverdige AREAIJ,R Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeslciller for trapp, leiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalproje on med i etasjens areal. Rom ;kal ha ;tko"ms og gaigbart g"tr. no,,-*o bruk kan v*.e i strid med byggeforskriftene selv om de er må;leverdige. MARKEDSF'ØRING ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Denne rapporten viser hvilke rom som inngrår i kategoriene p-rom og srom Fordelmgø gr basert på retningslinjene og taksknarmens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rorrmet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tonters uh'r)4telse gjaer egne måleregler. A: Hytte - arealer Etasje Bruttoarcal(RIA) # Bruksarcal(BRA)r# Totah P-ROM SROM A: Hytte - romforde I Sum alle bygg Gmg 3 soveror4 nisjen Bruttoarral (BTA) r# Sum allebygninger 53 Totalt 48 og stie Ut bod- Sekundære rom (S-ROM) r# P-ROM 45 SROM 3 Kommentarer til arealtrcregningen Arealene måles ettertakstbransjens retningslinjerved arealmåling. Derdet kan være tvil omhva som erprimærrom og sekundære rom, fastsettes drtte etter skjønn. Kommentarer til planløsningen ommentarer til Grunnboksbladet m.m. lleftelser: Eiendommen er ikke kontrollerl fbr heftelser. Opplysninger i grunnbokutskrilten om heftelser i tbste, årlig festeavgift, kan oppfbttes som om festeavgiften er kr 0. Ådig festeavgift er kr , og reguleres iht. bestemmelsene i festekontrakten. konomi Lønsdal 8255 RØKI-AND Gnr:76 Bnr.: I l-ru/snr: t05 Fnr: 105 Side 3 av "2014 Takstmann

5 Lønsdal Gnr.:76 Bnr.: I Fnr/Snr: 105 Fnr: 105 Side 4 av Takstmann

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Rondane Fjellgrend, 64 KVAM Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 94 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Holstad, 8214 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 45 Bnr. 62. Dato for befaring 11.08.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Holstad, 8214 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 45 Bnr. 62. Dato for befaring 11.08.2014 VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE Tlf: 75 64 43 78 Faks: 75 64 43 93 E-post: knut@takstingeniorno Adresse, 8214 FAUSKE Matrikkelnr

Detaljer

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Tomt 5, 495 RISØR, 495 RISØR Matrikkelnr Gnr 7 Bnr 164 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org. nr. 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org. nr. 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org nr 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157 RAPPORTANSVARLIG: Roar Jørgensen Ringveien 14, 9305 FINNSNES Tlf: 77 84 7 Faks: 77 84 09 01 E-post: roar@mttno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr Gnr 10 Bnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA Tlf: 77683333 Faks: 77 68 30 74 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Torbjørn Andersen Plassen 1, 790 STØREN Tlf: 7 43 17 07 E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Haltdalen barnehage, 7383 HALTDALEN Matrikkelnr Gnr 193

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Bøneslien 87, 5155 BØNES Matrikkelnr. Gnr. 20 Bnr. 474. Dato for befaring 26.08.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Bøneslien 87, 5155 BØNES Matrikkelnr. Gnr. 20 Bnr. 474. Dato for befaring 26.08.2015 RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Byggmester Knut Farestvedt Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bøneslien 87, 5155

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag Takst-1 ingeniør Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 Nesttun Mobil: 900703 RAPPORTANSVARLIG: Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 NESTTUN Tlf: 551393 E-post: knutgrahl@yahoono Mail: Takst1@yahoono over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Nord AS Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Skulsfjordvegen 8A, 9103 SKULSFJORD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9105 KVALØYA Tlf: 95 96 3 50 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag Finkavikhaugen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Romslo Traasdahl Vestsideveien 468, 665 LESJA Tlf: 91707477 E-post: oletraa@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Sjøsjålia, tomt 4, 647 SØR-FRON Matrikkelnr Gnr 81 Bnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse OLSBORG, 931 MOEN Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 49 Fnr 0 Snr 5

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingulf Niskavara Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tlf: 90 06 1 6 E-post: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Syltefjord, 9990 BÅTSFJORD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno Adresse Drage, BAKKEBØTUN, 6750 STADLANDET Matrikkelnr Gnr 50 Bnr 1 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingolfur Arnar Sigfusson Vassteigen 149, 5141 FYLLINGSDALEN Tlf: 900 51 847 Faks: 55 17 89 E-post: arnar@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse BUSTØLEN, EIKELANDSVEGEN

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Uno Lundberg AS RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg AS Uno Lundberg Pb 292, 6101 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SKINNESVEGEN 19, 6090 FOSNAVÅG Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Oddvard Aarnes Kåsavegen 54, 3810 GVARV Tlf: 35 95 65 00 E-post: oddvard@byggogtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Gåsefetvegen, 3810 GVARV Matrikkelnr Gnr 78 Bnr 101 Kommune

Detaljer

Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr. Gnr. 28 Bnr. 153

Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr. Gnr. 28 Bnr. 153 RAPPORTANSVARLIG: Kåre Andreassen RAMSØY, 5310 HAUGLANDSHELLA Tlf: 56 14 37 3 E-post: kaareandreassen@cinet VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr Gnr 8 Bnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Steineveien 294 8340 STAMSUND. Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Steineveien 294 8340 STAMSUND. Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE Fygleheia 1 8370 Leknes NO 955 797 299 epost: a-odjo@online.no Bank: 4631 05 00 100 Mob. 907 26333 Telef: 760 82 833 Verdi- og lånetakst over Steineveien 294 8340 STAMSUND Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE

Detaljer