Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157"

Transkript

1 RAPPORTANSVARLIG: Roar Jørgensen Ringveien 14, 9305 FINNSNES Tlf: Faks: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr Gnr 10 Bnr 157 Kommune Berg Hjemmelshaver(e) Arve Dagfinn Berntzen, Elbjørg Marhild Berntzen, Herdis Synøve Berntzen og Stein-Olav Berntzen Dato for befaring Bruksareal: 11 m Bruksareal primærdel (P-ROM): 83 m Tomteareal: m Normal markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

2 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver mm Adresse Gnr Bnr Festenr Seksjnr Bolignummer Ytre Skjellelv Postnr Poststed Kommune Område/bydel 9385 Skaland Berg Skaland Rekvirent Arve Berntzen Hjemmelshaver(e) Arve Dagfinn Berntzen, Elbjørg Marhild Berntzen, Herdis Synøve Berntzen og Stein-Olav Berntzen Tilstede/opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Stein-Olav Berntzen Premisser - Generelle opplysninger Verditaksten er utført i henhold til NITO`S statutter Taksten er basert på visuell besiktigelse uten inngrep i byggverket Besiktigelsen ble foretatt med de begrensninger som følge av at boligen var møblert og i bruk Møbler, innredninger, løsøre og lignende ble ikke flyttet på under besiktigelsen Verditakst er ikke en tilstandsrapport som beskriver byggverket`s tekniske tilstand Kunden/rekvirenten plikter å lese gjennom dokumentet før bruk samt gi tilbakemelding til takstmannen om det er feil eller mangler som bør rettes opp i taksten Opplysninger er gitt av tilstedeværende og rekvirent der annet ikke er beskrevet Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger som innvirker på taksten Det forutsettes at bygninger har offentlig godkjenning De tekniske anleggene er ikke funksjonstestet Opplysninger om tomteforhold og grenser er hentet fra Berg kommune`s kart, samt utskrift fra Statens kartverk Grensemerker er ikke besiktiget Takst eldre enn 6 måneder bør befares og oppdateres Sammendrag Byggeår 1939, rehabilitert/tilbygg 1970 og 005 Standard og utrustning i hovedsak fra restaureringsår Overflater generelt er av normal standard og det er ført løpende vedlikehold Kjeller har store mangler mens loft har etterslep på vedlikehold Bad, kjøkken, stue, soverom, gang og vindfgang i hovedetasjen mens det er 3 soverom på loftet Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Sørvendt område utbygget med frittliggende eneboliger på relativt romslige tomter Takstenheten ligger like ved krysset til Steinfjordtunellen med relativt kort vei til Senjatrollet, Hamn turistanlegg og Skaland sentrum Nærmeste matbutikk, skoler og andre servicefunksjoner er på Skaland Utsikt mot fjord og nært til gode rekreasjonsarealer på sjø og land Reguleringsmessige forhold Ikke opplyst om regulering eller reguleringsplaner i området Gnr: 10 Bnr: Side 1 av 6 Roar Jørgensen

3 Eiendommens tomt Tomteareal (m ) Type tomt Festetidens Årlig festeavgift Bortfesters navn Eiet utløpsår Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk mm) Naturtomt med delvis gruset avkjøring like ved hovedveien Opplyst at boligen er tilknyttet kommunalt vann og privat avløpssystem Ukjent kvalitet på rørledninger og eventuell septiktank Terrengforhold Hellende eiendom med fjellgrunn Eiendommens bygninger Type bygg Byggeår Rehab-/ombygd år A Enebolig og 005 Likningsverdi (år) Kjøpsår Kjøpesum / Kostpris 5150 (011) Forsikringsselskap Polisenummer Type forsikring SpareBank Fritidshusforsikring Gnr: 10 Bnr: Side av 6 Roar Jørgensen

4 Bygningsmessig beskrivelse VERDI- OG LÅNETAKST Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Fundament, grunnmur og gulv i betong Registrert riss og skader i mur samt avflassing av puss Bjelkelaget over kjeller er ikke isolert eller kledd Det er montert enkel fyllingsdør som ytterdør i kjelleren Vinduer med enkle glass, registrert skader og knust glass Det opplyses at kjelleren i perioder er meget fuktig Eventuell drenering er ikke sjekket/registrert Bjelkelag under tilbygg fra 1970 er kledd med trebord Innvendig kjeller har mangler/skader Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Vegger med tømmer i eldste del av boligen ellers bindingsverk med eternitt og liggende utvendig kledning Kledning er svakt luftet, slitt og har skader, registrert råte nede på kledningen og over altan på sørsiden Innvendige vegger av bindingsverk i hovedsak plateslått Trebjelkelag med gulvbord/plater i hovedsak pålagt vinylbelegg Utgang til altan på ca 13m² fra gang i tilbygg Dører og vinduer Vinduer i tre med forsegla, kobla og enkle glass Registrert bruksslitasje og skader Innerdører i finert slett utførelse og fyllingsdører Enkel ytterdør i malt utførelse Takkonstruksjon med yttertak Salet tak tekket med stålplater og eternittstein Takrenner og nedløp i plast der det er montert Registrert mye mose på eternittplatene samt råte på treverk i tak Kaldloft: Registrert tømmerkasse, tretro og manglende isolasjon mot loft Teglsteinpipe, delvis pusset, registrert sot på pipe og bjelkelag Piper, ildsteder og oppvarming Pipe av tegl pålagt fliser på brannmur og pipe på kjøkken Ellers pusset og delvis malt Pipestokk i kjeller er av betong Registrert skader samt brennbart materiell mot pipe Ikke montert ildsted Oppvarming med strøm Bad og vaskerom Wc-rom med toalett Bad er innredet med servant og dusjkabinett Vegger med respatexplater og gulv med våtromsbelegg med oppbrett Registrert utette overflater samt slitasjeskader Fall til sluk er ikke kontrollert Kjøkken Innredning med slette fronter og normalt med skapplass Ventilator opplyst med kullfilter Innredningen er slitt og det ble registrert bruksslitasje Belegg mellom benkeplate og overskap Innvendige overflater Malt tretrapp til loft Gulv er pålagt vinylbelegg samt malte og ubehandlede gulvbord Vegger er med tynnplater, panel og malte porøsplater Respatex på bad Himling med malte plater/papp/maskinpapir/panel Bruksslitasje og skader registrert, spesielt i kjeller og på loft Elektrisk anlegg Åpent elektrisk anlegg, sikringsskap med automatsikringer på soverom på loft Normalt med kurser Overbelastningsvern og jordfeilbryter montert Det opplyses at det ikke foreligger kjente feil og mangler ved det elektriske anlegget, ellers er anlegget ikke vurdert da det faller inn under et område som krever spesiell kompetanse VVS-installasjoner 10liters bereder i kjeller Synlige avløpsrør i plast og vannrør i kobber Standard sanitærutstyr Annet Naturlig ventilering Registrert setninger og ujevne gulv Gjenstående arbeider, hovedbygg Normalt vedlikehold/rehabilitering bør prioriteres Gnr: 10 Bnr: Side 3 av 6 Roar Jørgensen

5 Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:01 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:01 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Fritidsbolig - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Kjeller etg Loft Sum bygning Bygg A: Fritidsbolig - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Kjeller Boder 1etg Kjøkken, stue, soverom, bad/toalett, gang og vindfang Loft soverom, soverom/gang og gang Sum alle bygg Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum alle bygninger Kommentarer til arealberegningen Arealene er målt på stedet Høyde kjeller er fra 1,93 til,09m Høyde 1etg er,5m Kommentarer til planløsningen Planløsning etter datidens og restaureringsårenes standard, normalt slitte til slitte overflater Gnr: 10 Bnr: Side 4 av 6 Roar Jørgensen

6 Kommentarer til Grunnboksbladet mm Heftelser: Det er tinglyst heftelser i grunn, heftelse i feste og leieavtaler Se vedlagte grunnbokutskrift datert Servitutter: Ingen servitutter registrert Finansinstitusjoner må likevel på eget iniativ kontrollere grunnboka Økonomi Utleieforhold / Brutto årsleieinntekt (Egenleie ikke vurdert) Det er ikke utleieforhold Teknisk verdiberegning Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 41 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Markedsanalyse Eiendom ligger i et landlige område med kort vei til Skaland sentrum Eiendomsprisene som oppnås i området er varierende ut fra bygningens alder Utbudet varierer også fra gamle rehabiliterte til dels rehabiliterte eiendommer Denne eiendommen har etterslep på vedlikehold På grunn av beliggenhet og markedssituasjon bør eiendommen vurderes til fritidsformål på det åpne marked Nedadstående takstverdi gir utrykk for hva som kan forventes for eiendommen på dagens marked, størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning Eiendommen ligger svært nært hovedvei Markedsverdien er ansatt ut fra ovennevnte forutsetninger og skjønn Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Gnr: 10 Bnr: Side 5 av 6 Roar Jørgensen

7 Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Finnsnes Dokumentkontroll Roar Jørgensen Fremlagt: Kart samt gårds- og bruksnummer Vedlagt: Ubekrefta utskrift av grunnboka datert er innhentet og legges ved rapporten Spesielle forhold Det er ikke framlagt dokumentasjon fra bygningsmyndighetene på godkjent brukstillatelse eller ferdigattest Eventuell feste/festekontrakt må sjekkes opp før et salg finner sted Gnr: 10 Bnr: Side 6 av 6 Roar Jørgensen

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA Tlf: 77683333 Faks: 77 68 30 74 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Oddvard Aarnes Kåsavegen 54, 3810 GVARV Tlf: 35 95 65 00 E-post: oddvard@byggogtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Gåsefetvegen, 3810 GVARV Matrikkelnr Gnr 78 Bnr 101 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vestfold Eiendom ODDERUDVEIEN 64 RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Vestfold Eiendom Gnr 107 Bnr 8 Fnr 0 Snr 0 Carsten

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE Tords vei 31 1386 Asker Mobil 41470155 www.huskonsulenten.no torbjorn@huskonsulenten.no Org.nr: 996 898 067 Verdi- og lånetakst over Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK Gnr. 14 Bnr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Utført av: Helge Jensen Tømrermester, Takstmann 900 33 423 org.nr. 979 968 329 MVA, hj@takstsenteret.no Befaringsdato:

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Tuftadalen 41 5265 Ytre arna Gnr. 307 307 Bnr. 287 288 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as Tlf.: 975 13

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41 Jenny Linds vei 16 5146 Fyllingsdalen Telefon- 55179800 - Mobil - 977 01 401 E-post: rune@bergen-boligtaksering.no Org.nr. 979 457 103 Verdi- og lånetakst over andel i Fløentoppen Borettslag Fløenbakken

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer