VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM"

Transkript

1 RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr 4 Bnr 7 Kommune UNJARGGA NESSEBY Hjemmelshaver(e) Jose`Marie Persen Dato for befaring Bruksareal: 7,6 m Bruksareal primærdel (P-ROM): 7,6 m Tomteareal: m Normal markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

2 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver mm Adresse Gnr Bnr Festenr Seksjnr Bolignummer Veinesfjorden 4 7 Postnr Poststed Kommune Område/bydel 9840 VARANGERBOTN UNJARGGA NESSEBY Barsnes/Reppen Rekvirent Advokatselskapet Ravna AS Hjemmelshaver(e) Jose`Marie Persen Tilstede/opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Advokat Johan Ravna Premisser - Generelle opplysninger Taksten er for øvrig utført som visuell besiktigelse av synlige overflater uten inngrep i byggverket Det er ikke foretatt noen målinger i forhold til skjevheter eller konstruksjonsmessige beregninger Oppgraderingen av boligen er opplysninger fra rekvirent Blindkjeller og kaldloft inspisert Verditaksten er ikke en tilstandsrapport som beskriver byggets tekniske tilstand Dersom taksten er eldre en 6 måneder bør takstingeniøren kontaktes for ny befaring og oppdatering Sammendrag Boligen har lav standard i forhold til dagens krav og oppussing/oppgradering må påregnes Preget av utsatt vedlikehold Bad/vaskerom har ikke fuktbestandige materialer i veggene Ny taktekking må vurderes som følge av utgått levetid I tillegg må el-anlegget på sikt oppgraderes Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Eiendom med beliggenhet mellom Barsnes og Reppen på sydsiden av Varangerfjorden ca0 km fra tettstedet Varangerbotn Eiendommen har beliggenhet innerst i Veinesfjorden og grenser i sydvest mot E6 Tinglyst adkomstrett over eiendom Gnr4, Bnr14 Noe støy fra trafikken på E6 kan virke forstyrrende Kort vei til allsidig friluftsliv herunder fritidsfiske i Varangerfjorden, fjellfiskevann og terreng for jakt, fiske og bærsanking Reguleringsmessige forhold Gnr: 4 Bnr: Side 1 av 6 Hermod Biti

3 Eiendommens tomt Tomteareal (m ) Type tomt Eiet Festetidens utløpsår Årlig festeavgift Bortfesters navn Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk mm) Selveiertomt som grenser i syd mot Gnr4, Bnr14 og i sydvest mot E6 Tilknyttet privat vannforsyning med brønnpumpe Privat avløpsanlegg Privat opparbeidet adkomstvei med avkjørsel fra E6 Tinglyst adkomstrett over eiendom Gnr4, Bnr14 Gode parkeringsmuligheter Terrengforhold Svakt skrånet opparbeidet tomt med helling mot syd Grunnen består av antatte morenemasser Vegetasjon i hovedsak av skrinn grasmark og lyngmark Eiendommens bygninger Type bygg Byggeår Rehab-/ombygd år A Enebolig 1etg 1980 Likningsverdi (år) Kjøpsår Kjøpesum / Kostpris Forsikringsselskap Polisenummer Type forsikring Tryg forsikring Ikke oppgitt Ikke oppgitt Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Fundamentering på antatt støpt såle Ventilert ringmur i Leca mde blindkjeller Inspeksjonsluke i ringmur til blindkjeller Ringmuren er kun delvis slemmet, ikke pusset Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Golvbjelkelag i tre Yttervegger i bindingsverk i tre med stående trepanel og liggende trepanel i gavltrekanter Ytterveggene isolert med 10 cm mineralull Innervegger i bindingsverk av tre Det ble registrert noe falmende og værslitt maling på utvendig trepanel Gnr: 4 Bnr: Side av 6 Hermod Biti

4 Dører og vinduer VINDUER - I hovedsak vinduer av 3-lags isolerglass Fastkarmvindu i stue - Forholdsvis nytt vindu på kjøkkenet i 3-lags isolerglass DØRER Finerte innerdører fra opprinnelsen Isolert hovedinngangsdør i teak med glassfelt Balkongdør til sydvestvendt veranda fra stue Noe råtedannelse i enkelte vinduer fra opprinnelsen Noe slitte dørterskler Takkonstruksjon med yttertak Fabrikkmonterte W-takstoler i tre Undertak av taktroplater Tekking med asfaltshingel Tak- og nedløpsrenner i plast Ny taktekking bør vurderes som følge av utgått levetid Piper, ildsteder og oppvarming PIPER OG ILDSTEDER Eelemtpipe pusset og malt Tiknyttet peisovn i stue anlagt på fliser Det ble registrert stor sprekkdannelse mellom brannmur og elementpipe OPPVARMING Oppvarming med elektriske panelovner, og peisovn for vedfyring Bad og vaskerom KOMINERT BAD/VASKEROM FRA OPPRINNELSEN - Inneholder følgende VVS og elektro-opplegg: Dusjkabinett, sluk i golv, vannklosett, vaskeservant, speil og belysning - Naturlig ventilasjon med ventil ført over tak - Tørkeskap - Uttak for vaskemaskin - Innvendige overflater bestående av sveisevinyl med oppbrett på golv, tynnplatepanel og malte plater i himling Bad/vaskerom fremstår som utidsmessig med ikke membrantette plater i våtsonen Kjøkken Kjøkkeninnredning i laminat med slette hvite fronter Inneholder skyllekar og oppvaskkumme i rustfritt stål Ventilator over komfyr Flis over benkeplate Innvendige overflater GOLV - Golvoverflater av vinyl og laminat i stue VEGGER - Veggflatene består dels av tynnplatepanel, dels veggvinyl og dels malte plater HIMLING - Himlingene består i hovedsak av malte plater Noe slitte og utidsmessige overflater Gnr: 4 Bnr: Side 3 av 6 Hermod Biti

5 Elektrisk anlegg Sikringsskap i entre med manuelle sikringer El-inntak med luftspenn til gavl Varmepumpe installert i stue El-anlegget må på sikt oppgraderes VVS-installasjoner Vannrør av kobber Åpne vannrør på bad Avløpsrør i plast Varmtvannsbereder 60 l i skap på kjøkken Ingen veggventiler ble registrert VERDI- OG LÅNETAKST Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:01 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:01 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Enebolig 1etg - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM 1etg Sum bygning Bygg A: Enebolig 1etg - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) 1etg VF, entre`, stue, kjøkken, bad/vask, -soverom Sum alle bygg Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum alle bygninger 76,6 7,6 7,6 0 Kommentarer til arealberegningen Da tegninger ikke kunne fremlegges er arealberegningen basert på lasermålinger foretatt under besiktigelsen Gnr: 4 Bnr: Side 4 av 6 Hermod Biti

6 Kommentarer til planløsningen Bolig 1etg med blindkjeller Trappeveranda med tretrapp fra markplan foran inngangsparti Sydvestvendt veranda med utgang fra stue Luke til kaldloft på soverom Kommentarer til Grunnboksbladet mm Heftelser: Eiendomsopplysninger er hentet fra wwwinfotorgno og er ubekreftede opplysninger Det er ikke tinglyst heftelser eller servitutter som har innvirkning på takstverdiene Servitutter: - Bestemmelse om adkomstrett med rettigheter heftet i 07/4/14 - Bestemmelse om vannrett med rettigheter heftet i 07/4/14 Gjelder brønn Økonomi Teknisk verdiberegning Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 46 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Markedsanalyse Omsetningsnivået på eiendommer i Nesseby er i tillegg til beliggenhet svært avhengig av boligens alder og vedlikehold Selveiertomt med fin beliggenhet mellom Reppen og Barsnes på sydsiden av Varangerfjorden i Nesseby kommune Boligen har nøktern standard og er i stor grad preget av utsatt vedlikehold Noe oppussing må påregnes Markedsverdi er også vurdert i forhold til størrelse, vedlikehold, standard, sammenlignbare boliger og beliggenhet Arbeidsmarkedet, renten og tilgangen på nye tomter og boliger er også viktige faktorer i boligmarkedet Eiendommen vurderes som et kurant panteobjekt Gnr: 4 Bnr: Side 5 av 6 Hermod Biti

7 Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Tana den Dokumentkontroll Hermod Biti Fremlagt: Utskrift av grunnboksblad Vedlagt: Gnr: 4 Bnr: Side 6 av 6 Hermod Biti

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157 RAPPORTANSVARLIG: Roar Jørgensen Ringveien 14, 9305 FINNSNES Tlf: 77 84 7 Faks: 77 84 09 01 E-post: roar@mttno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr Gnr 10 Bnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse OLSBORG, 931 MOEN Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 49 Fnr 0 Snr 5

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Holstad, 8214 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 45 Bnr. 62. Dato for befaring 11.08.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Holstad, 8214 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 45 Bnr. 62. Dato for befaring 11.08.2014 VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE Tlf: 75 64 43 78 Faks: 75 64 43 93 E-post: knut@takstingeniorno Adresse, 8214 FAUSKE Matrikkelnr

Detaljer

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Rondane Fjellgrend, 64 KVAM Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 94 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingulf Niskavara Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tlf: 90 06 1 6 E-post: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Syltefjord, 9990 BÅTSFJORD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Tomt 5, 495 RISØR, 495 RISØR Matrikkelnr Gnr 7 Bnr 164 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Nord AS Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Skulsfjordvegen 8A, 9103 SKULSFJORD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA Tlf: 77683333 Faks: 77 68 30 74 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org. nr. 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org. nr. 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org nr 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Oddvard Aarnes Kåsavegen 54, 3810 GVARV Tlf: 35 95 65 00 E-post: oddvard@byggogtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Gåsefetvegen, 3810 GVARV Matrikkelnr Gnr 78 Bnr 101 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingolfur Arnar Sigfusson Vassteigen 149, 5141 FYLLINGSDALEN Tlf: 900 51 847 Faks: 55 17 89 E-post: arnar@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse BUSTØLEN, EIKELANDSVEGEN

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Bøneslien 87, 5155 BØNES Matrikkelnr. Gnr. 20 Bnr. 474. Dato for befaring 26.08.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Bøneslien 87, 5155 BØNES Matrikkelnr. Gnr. 20 Bnr. 474. Dato for befaring 26.08.2015 RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Byggmester Knut Farestvedt Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bøneslien 87, 5155

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9105 KVALØYA Tlf: 95 96 3 50 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag Finkavikhaugen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr. Gnr. 28 Bnr. 153

Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr. Gnr. 28 Bnr. 153 RAPPORTANSVARLIG: Kåre Andreassen RAMSØY, 5310 HAUGLANDSHELLA Tlf: 56 14 37 3 E-post: kaareandreassen@cinet VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr Gnr 8 Bnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Romslo Traasdahl Vestsideveien 468, 665 LESJA Tlf: 91707477 E-post: oletraa@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Sjøsjålia, tomt 4, 647 SØR-FRON Matrikkelnr Gnr 81 Bnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Torbjørn Andersen Plassen 1, 790 STØREN Tlf: 7 43 17 07 E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Haltdalen barnehage, 7383 HALTDALEN Matrikkelnr Gnr 193

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno Adresse Drage, BAKKEBØTUN, 6750 STADLANDET Matrikkelnr Gnr 50 Bnr 1 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Uno Lundberg AS RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg AS Uno Lundberg Pb 292, 6101 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SKINNESVEGEN 19, 6090 FOSNAVÅG Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag Takst-1 ingeniør Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 Nesttun Mobil: 900703 RAPPORTANSVARLIG: Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 NESTTUN Tlf: 551393 E-post: knutgrahl@yahoono Mail: Takst1@yahoono over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i AS Christiesgt. 13 St. Olavs gate 55 2317 Hamar

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i AS Christiesgt. 13 St. Olavs gate 55 2317 Hamar RAPPORTANSVARLIG: AS Kristin Lavransdatters veg 3, 316 HAMAR Tlf: 90 07 94 35 E-post: morten@hamartakstno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i AS Christiesgt 13 St Olavs gate

Detaljer