VERDI- OG LÅNETAKST Fast eiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST Fast eiendom"

Transkript

1

2 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m. Adresse Gnr. Bnr. Feste.nr. Seksj.nr. Fosseveien Postnr. Poststed Kommune Område/bydel 9845 TANA Deatnu Tana Tana bru Rekvirent Tana kommune Hjemmelshaver(e) Tana kommune Tilstede/opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Premisser - Generelle opplysninger - Sammendrag Besiktigelsen er foretatt med snødekt tomt og yttertak, tilstanden ikke kontrollerbar og er basert på eiers opplysninger. Kaldloft er ikke kontrollert på grunn av tilgjengelighet. Kjelleren er for tiden stengt for bruk på grunn av muggsopp. Eiendommens markedsverdi er fastsatt med forbehold om omregulering fra offentlig formål til boligformål. Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Beliggenhet i veletablert boligfelt ved Tanabru sentrum. Gangavstand til skole, barnehage og idrettsanlegg. Gangavstand til sentrum. Kort vei til rekreasjonsområde og turløyper. Kringliggende bebyggelse består i hovedsak av eneboliger bygd på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet Reguleringsmessige forhold I følge opplysninger fra kommunen er eiendommen regulert for offentlige formål. For salg til boligformål kreves det en reguleringsendring av eiendommen. NITOTaIsI NITOTakst Fosseveien 16, 9845 TANA Befaringsdato : I r: Gnr: 13 Bnr: Side 1 av 6 ^Y DOlighandel

3 Eiendommens tomt Tomteareal (m2) Type tomt Festetidens utløpsår Årlig festeavgift Eiet Kommentarer vedrørende festekontrakt Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.) Flat tomt med asfaltert biloppstillingsplass på kommunal veg. Tilknyttet kommunal vann- og avløpsanlegg. Inngjerdet tomt. Terrengforhold Grunnen består av sand og morenemasser. Eiendommens bygninger Type bygg Byggeår Rehab.-/ombygd år A Ungdomshus 1970 Likningsverdi (år) Kjøpsår Kjøpesum / Kostpris Forsikringsselskap Ikke opplyst. Polisenummer Type forsikring Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Fundamentering på antatt støpt såle. Undertetasje i Leca, utvendig pusset og malt. Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Golvbjelkelag i tre. Vegger i bindingsverk i tre. Kledning av trepanel. Egen rømningsvei fra underetasjen med utgang via støpt kjellertrapp. Dører og vinduer Dørene består stort sett av glatte lette dører fra opprinnelsen og noen nye fyllingdører i furu. Vinduer fra opprinnelsen med 2-lags isolerglass. Takkonstruksjon med yttertak Takstoler i tre. Tekking med papp. Takrenner i stål. Piper og ildsteder Teglsteinpipe pusset. Murt peis i stue. Ildfast peis i stue. Sentralfyr med oljefyring i kjeller Fosseveien 16, 9845 TANA Befaringsdato: Gnr: 13 Bnr: Side 2 av 6 NITOTakst - tryggere bolighandel

4 Oppvarming Olje- og ved. Bad og vaskerom Veggmontert hånddusj på bad. Skyllekar i rustfritt stål på vaskerom. Sanitærutstyr i hvitt. Kjøkken Kjøkkenet er nyoppusset med moderne kjøkkeninnredning bestående av over- og underskap i hvitt. Oppvaskmaskin under benkeplate. Avtrekk over komfyr. Baderomsplater over benk. Innvendige overflater GULV - Gulvene på hovedplan består av vinylbelegg - I dusjrom og vaskerom er det våtromsbelegg. - I kjelleren er det betongoverflater og noe vinylbelegg. - Nytt vinylbelegg på kjøkkenet. VEGGER - Veggene på hovedplan består dels av malte plater og noe trepanel. - Våtromstapet i dusj og vaskerom. - I kjelleretasje består veggene av pussede overflater og trepanel. HIMLING - Malte plater og panel i VF i hovedplan. - I kjelleretasje er det trepanel i himling. Elektrisk anlegg Elektrisk inntak med luftspenn til gavl. Elektrisk anlegg fra 1997 med automatsikringer og sikringsskap. Åpen kabelføring. Annet Slitte overflater Inngangsdør slitt. Flere vinduer er ødelagt og stengt igjen med plater. Østvendt veranda fra et av kontorene er falleferdig. Balansert ventilasjonsanlegg montert i 1999 med åpen kanalføring. Dimensjonert for kontorarbeidsplasser. Må påregnes ombygging/endringer. Generelt om andre bygg 20 m2 uisolert garasje i tilknytning til bygningen med vippeport. Bindingsverk og takstoler i tre. Tekking av papp. Fosseveien 16, 9845 TANA Befaringsdato: Gnr: 13 Bnr: _A TE Side 3 av 6 6 NITOTakst tryggere bolighandel

5 Arealer m.m. AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. 'Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Bvee A: Fritidsklubb/kontorlokale - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m2 Bruksareal (BRA) m2 Totalt P-ROM S-ROM Hoved Kjeller Sum bygning Bvee A: Fritidsklubb/kontorlokale - romfordelin Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Hoved Kjeller Sum alle b Stue, TV-stue, kjøkken, gang, entre',kontorer, dusj, vask Bruttoareal (BTA) m2 Bruksareal (BRA) m2 Totalt P-ROM S-ROM Sum alle bygninger 306,5 287, ,5 Kommentarer til planløsningen Tidligere bolighus som er ominnredet til fritidslokale for ungdommen. En del kontorlokaler benyttes av kommunen i hovedetasjen. Opparbeidet nødutgang/rømningsvei fra kjeller. Påbygd garasje i tilknytning til bygningen. Nordvendt veranda med utgang i fra stue og østvendt veranda med utgang i fra kontor. (Fosseveien 16, 9845 TANA Befaringsdato: Gnr: 13 Bnr: Side 4 av 6 NITOTakSt Tryggere bolighandel

6 Kommentarer til Grunnboksbladet m.m. Heftelser: Det er ikke tinglyst heftelser eller servitutter som har innvirkning på taksverdiene. Eiendomsopplysninger er hentet fra og er ubekreftede opplysninger. Økonomi Teknisk verdiberegning Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 40 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl. opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Markedsanalyse Eiendommen har sentral beliggenhet og benyttes i dag av offentlige institusjoner. Takstobjektet ligger ved kommunesenteret Tanabru som har hatt positiv vekst i senere år. Prisene på eiendommer har også vært stigende i samme periode. Behov for oppgradering/renovering av takstobjektet. Det er Ikke opparbeidede utearealer. Eiendommen vurderes som et kurant pantobjekt. Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler for det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi : kr Anbefalt låneverdi : kr Fosseveien 16, 9845 TANA Befaringsdato : l 'N NITOZaksl Gnr: 13 Bnr: Side 5 av 6 tryggere bo,;gh,:tl.l

7 Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Tana den Dokumentkontroll Hermod Biti Fremlagt: Tegninger. Målebrev. Vedlagt: Utskrift av grunnboksblad. Fosseveien 16, 9845 TANA Befaringsdato: lgnr: 13 Bnr: Side 6 av 6 NITOTakst - hyggero bolighandel

8 infotorg :: Utskrift Side 1 av 2 Utskriftsdato: :40:49 Brukernavn :BYB001 EIENDOMSREGISTERET Kilde og behandlingsansvarlig: Norsk Eiendomsinformasjon as Kopier UBEKR. UTSKRIFT - SKJERM Kommunenr : 2025 Gårdsnr : 13 Bruksnr: 67 Festenr : 0 Seksjonsnr: 0 Hjemmel Du har søkt på : Knr.: 2025 Gnr.: 13 Bnr.: 67 Fnr.: Snr.: STATENS KARTVERK Ajour pr.: Eiendommen er utskilt fra: REGISTRERING AV GRUNN - Bestill dokument 2025/13/28// Hjemmelsdokumenter: Hjemmelsovergang Kjøpesum: 0 Off.nr.: Andel: 1/ 1 Navn : DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Adresse: Klikk for å hente adresse Pengeheftelser Du har søkt på: Knr.: 2025 Gnr.: 13 Bnr.: 67 Fnr.: Snr.: STATENS KARTVERK Ajour pr.: Søket returnerte ingen treff. Servitutter Du har søkt på: Knr.: 2025 Gnr.: 13 Bnr.: 67 Fnr.: Snr.: STATENS KARTVERK Ajour pr.: Søket returnerte ingen treff. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO, SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE EIENDOM, HENVISES TIL HOVEDBRUKET Leieavtaler med heftelser Du har søkt på: Knr.: 2025 Gnr.: 13 Bnr.: 67 Fnr.: Snr.: STATENS KARTVERK Ajour pr.: Søket returnerte ingen treff. Festeavtaler https://www.infotorg.no/infotorg/queryedr.htm?print=allproducts&tj eneste=eiendo

9 infotorg :: Utskrift Side 2 av 2 Du har søkt på: Knr.: 2025 Gnr.: 13 Bnr.: 67 Fnr.: Snr.: STATENS KARTVERK Ajour pr.: Søket returnerte ingen treff. Grunndata Du har søkt på: Knr.: 2025 Gnr.: 13 Bnr.: 67 Fnr.: Snr.: STATENS KARTVERK Ajour pr.: REGISTRERING AV GRUNN - Bestill dokument Denne eiendom utskilt fra: 2025/13/28// Kopier Lukk vindu https://www.infotorg.no/infotorg/queryedr.htm?print=allproducts&tj eneste=eiendo

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jon Erland Balto Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 7897678 Faks: 78 9 76 79 E-post: jon-erland@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Polmak vest, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bugen 33, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 101 Bnr 605

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse OLSBORG, 931 MOEN Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 49 Fnr 0 Snr 5

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Halsmoen, 8250 ROGNAN Matrikkelnr. Gnr. 44 Bnr. 33. Dato for befaring 05.06.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Halsmoen, 8250 ROGNAN Matrikkelnr. Gnr. 44 Bnr. 33. Dato for befaring 05.06.2014 RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE Tlf: 75 64 43 78 Faks: 75 64 43 93 E-post: knut@takstingeniorno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 8250 ROGNAN Matrikkelnr

Detaljer

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Tomt 5, 495 RISØR, 495 RISØR Matrikkelnr Gnr 7 Bnr 164 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Holstad, 8214 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 45 Bnr. 62. Dato for befaring 11.08.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Holstad, 8214 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 45 Bnr. 62. Dato for befaring 11.08.2014 VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE Tlf: 75 64 43 78 Faks: 75 64 43 93 E-post: knut@takstingeniorno Adresse, 8214 FAUSKE Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1 tomt nr 1. Dato for befaring 09.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1 tomt nr 1. Dato for befaring 09.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Rondane Fjellgrend, 64 KVAM Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 94 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Torbjørn Andersen Plassen 1, 790 STØREN Tlf: 7 43 17 07 E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Haltdalen barnehage, 7383 HALTDALEN Matrikkelnr Gnr 193

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Bøneslien 87, 5155 BØNES Matrikkelnr. Gnr. 20 Bnr. 474. Dato for befaring 26.08.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Bøneslien 87, 5155 BØNES Matrikkelnr. Gnr. 20 Bnr. 474. Dato for befaring 26.08.2015 RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Byggmester Knut Farestvedt Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bøneslien 87, 5155

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Nord AS Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Skulsfjordvegen 8A, 9103 SKULSFJORD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Oddvard Aarnes Kåsavegen 54, 3810 GVARV Tlf: 35 95 65 00 E-post: oddvard@byggogtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Gåsefetvegen, 3810 GVARV Matrikkelnr Gnr 78 Bnr 101 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tlf: 90 06 1 6 Faks: E-post: ingulfniskavara@navarenno FAST EIENDOM Adresse Basmaveien 16 A, 9800 VADSØ Matrikkelnr Gnr 8 Bnr 1168 Snr 1 Kommune

Detaljer

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157 RAPPORTANSVARLIG: Roar Jørgensen Ringveien 14, 9305 FINNSNES Tlf: 77 84 7 Faks: 77 84 09 01 E-post: roar@mttno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr Gnr 10 Bnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse STEINBAKKEN 5, 610 VOLDA Matrikkelnr Gnr 18 Bnr 315 Snr 1 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org. nr. 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org. nr. 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org nr 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingulf Niskavara Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tlf: 90 06 1 6 E-post: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Syltefjord, 9990 BÅTSFJORD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno Adresse Drage, BAKKEBØTUN, 6750 STADLANDET Matrikkelnr Gnr 50 Bnr 1 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Stærveien Borettslag Stærveien 9a 8207 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Stærveien Borettslag Stærveien 9a 8207 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Takstmann Kenneth Johansen Kenneth Johansen Nermoveien 15, 8206 FAUSKE Tlf: 916 18914 E-post: krjno@yahoo.no VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i

Detaljer