VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM"

Transkript

1 RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr 4 Bnr 14 Kommune UNJARGGA NESSEBY Hjemmelshaver(e) Avd Jose`Marie Persen Dato for befaring Bruksareal: 9 m Bruksareal primærdel (P-ROM): 66 m Tomteareal: 9 496,5 m Normal markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

2 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver mm Adresse Gnr Bnr Festenr Seksjnr Bolignummer Veinesfjorden 4 14 Postnr Poststed Kommune Område/bydel 9840 VARANGERBOTN UNJARGGA NESSEBY Barsnes/Reppen Rekvirent Advokatselskapet Ravna AS Hjemmelshaver(e) Avd Jose`Marie Persen Tilstede/opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Advokat Johan Ravna Premisser - Generelle opplysninger Taksten er for øvrig utført som visuell besiktigelse av synlige overflater uten inngrep i byggverket Det er ikke foretatt noen målinger i forhold til skjevheter eller konstruksjonsmessige beregninger Oppgraderingen av boligen er opplysninger fra rekvirent Blindkjeller og kaldloft inspisert Verditaksten er ikke en tilstandsrapport som beskriver byggets tekniske tilstand Dersom taksten er eldre en 6 måneder bør takstingeniøren kontaktes for ny befaring og oppdatering Sammendrag Boligen har noe lav standard i forhold til dagens krav og noe oppussing/oppgradering må påregnes Noe utsatt vedlikehold Fuktsikring av grunnmur for kjellerdel må overveies I tillegg må el-anlegget på sikt oppgraderes Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Stor eiendom med beliggenhet mellom Barsnes og Reppen på sydsiden av Varangerfjorden ca0 km fra tettstedet Varangerbotn Eiendommen har beliggenhet innerst i Veinesfjorden ved E6 Eiendommen har også en teig på motsatt side av E6 Noe støy fra trafikken på E6 kan virke forstyrrende Kort vei til allsidig friluftsliv herunder fritidsfiske i Varangerfjorden, fjellfiskevann og terreng for jakt, fiske og bærsanking Reguleringsmessige forhold Gnr: 4 Bnr: Side 1 av 6 Hermod Biti

3 Eiendommens tomt Tomteareal (m ) Type tomt 9 496,5 Eiet Festetidens utløpsår Årlig festeavgift Bortfesters navn Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk mm) Stor selveiertomt som grenser i syd mot strandsonen og i sydvest mot E6 Tilknyttet privat vannforsyning med brønnpumpe Privat avløpsanlegg Privat opparbeidet adkomstvei med avkjørsel fra E6 Gode parkeringsmuligheter Terrengforhold Svakt skrånet opparbeidet tomt med helling mot syd Grunnen består av antatte morenemasser Vegetasjon i hovedsak av skrinn grasmark og lyngmark Eiendommens bygninger Type bygg Byggeår Rehab-/ombygd år A Enebolig 1etg + kjeller 195 Slutten av 80-tallet B Eldre driftsbygning 50-tallet Likningsverdi (år) Kjøpsår Kjøpesum / Kostpris Forsikringsselskap Polisenummer Type forsikring Tryg forsikring Ikke oppgitt Ikke oppgitt Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Fundamentering på antatt støpt såle Delvis kjeller under opprinnelig del og blindkjeller under tilbygd del Grunnmur i betong og ringmur i Leca under tilbygd del Kjellergolv i betong Adkomst til kjeller via tilbygd bislag med kjellertrapp i betong Inspeksjonsluke i ringmur til blindkjeller Det ble registrert følgende: - Noe råte i stubbgolv i kjeller - Noe fuktig klima med dels saltutslag på vegger og golv - Ingen fuktsikring av kjelleren med grunnmursplate Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Golvbjelkelag i tre Yttervegger i bindingsverk i tre med liggende trepanel på opprinnelig del og stående trepanel på tilbygd del Innervegger i bindingsverk av tre Det ble registrert noe falmende og værslitt maling på utvendig trepanel Gnr: 4 Bnr: Side av 6 Hermod Biti

4 Dører og vinduer VINDUER - I hovedsak H-vinduer av -lags isolerglass med luftespalte i karm fra 80-tallet Fastkarmvindu i stue DØRER Finerte innerdører sannsynligvis fra 80-tallet Isolert hovedinngangsdør i teak med glassfelt Balkongdør til sydvestvendt veranda fra stue Finert innerdør dør med glassfelt mellom stue og entre` Takkonstruksjon med yttertak Fabrikkmonterte W-takstoler i tre Undertak av rupanel/taktrobord Tekking med asfaltshingel Tak- og nedløpsrenner i plast Piper, ildsteder og oppvarming PIPER OG ILDSTEDER Teglsteinpipe pusset og malt Tiknyttet peisovn i stue anlagt på kobberplate OPPVARMING Oppvarming med elektriske panelovner, og peisovn for vedfyring Bad og vaskerom KOMINERT BAD/VASKEROM - Inneholder følgende VVS-opplegg: Dusjkabinett, skuk i golv, skyllekar i rustfritt stål, vannklosett og liten baderomsinnredning i hvit profil med servant, speil og belysning - naturlig ventilasjon med ventil ført over tak - Uttak for vaskemaskin - Innvendige overflater bestående av sveisevinyl med oppbrett på golv, baderomsplater og malte plater i himling Kjøkken Liten kjøkkeninnredning i laminat med slette fronter Inneholder skyllekar og oppvaskkumme i rustfritt stål Ventilator over komfyr Flis over komfyr Innvendige overflater GOLV - Golvoverflater av vinyl - Betonggolv i kjeller VEGGER - Trepanel i VF og entre` - Baderomsplater på bad - Øvrige overflater i hovedsak av malte plater og tynnpanel HIMLING - Himlingene består i hovedsak av malte plater/takess Elektrisk anlegg Sikringsskap i VF med manuelle sikringer I hovedsak åpen kabelføring El-anlegget må på sikt oppgraderes Gnr: 4 Bnr: Side 3 av 6 Hermod Biti

5 VVS-installasjoner Vannrør av kobber Åpne vannrør på bad Avløpsrør i plast 100l varmtvannsbereder på vaskerom i kjeller Trykktank for vannforsyning i kjeller Naturlig ventilasjon i boligen med veggventiler og delvis luftespalte i karm på vinduene Generelt om andre bygg På eiendommen er det oppført en eldre driftsbygning/fjøs på ca55 m som kan benyttes som lagerareal Det ble registrert svikt i takkonstruksjonen i rom som tidligere er benyttet som verksted/hobbyrom Det anbefales i høy grad å ikke benytte rommet før bærekonstrukjonen for taket er utbedret I tillegg er det oppført et lite uthus i dårlig forfatning som har liten eller ingen verdimessig betydning for verdifastsettelsen Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:01 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:01 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Enebolig 1etg + uetg - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Hovedpan Kjeller Sum bygning Bygg A: Enebolig 1etg + uetg - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Hovedpan VF, entre, bad/vask, stue, kjøkken, -soverom Kjeller Kjeller med eget rom for trykktank/vannforsyning + trappenedgang Bygg B: Tidligere driftsbygning/fjøs - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Bygg B: Tidligere driftsbygning/fjøs - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Gnr: 4 Bnr: Side 4 av 6 Hermod Biti

6 Sum alle bygg Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum alle bygninger Kommentarer til arealberegningen Da tegninger ikke kunne fremlegges er arealberegningen basert på lasermålinger foretatt under besiktigelsen Kommentarer til planløsningen Bolig 1etg med kjellerdel på 6 m Inngang til kjeller via tilbygg med kjellertrapp i betong Boligen er tilbygd på 80-tallet Takutstikk/overbygg med søyler over inngangsparti Trappeveranda med tretrapp og rekkverk, Sydvestvendt veranda med utgang fra stue Kommentarer til Grunnboksbladet mm Heftelser: Eiendomsopplysninger er hentet fra wwwinfotorgno og er ubekreftede opplysninger Det er ikke tinglyst heftelser eller servitutter som har innvirkning på taksverdiene Økonomi Teknisk verdiberegning Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 43 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Beregnede byggekostnader, Bygg B kr Verdireduksjon -Bygg B 75 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Gnr: 4 Bnr: Side 5 av 6 Hermod Biti

7 Markedsanalyse Omsetningsnivået på eiendommer i Nesseby er i tillegg til beliggenhet svært avhengig av boligens alder og vedlikehold Stor selveiertomt med fin beliggenhet mellom Reppen og Barsnes på sydsiden av Varangerfjorden i Nesseby kommune Tomta grenser i syd mot strandsonen i Veinesfjorden Noe oppussing/oppgradering av takstobjektet må påregnes Markedsverdi er også vurdert i forhold til størrelse, vedlikehold, standard, sammenlignbare boliger og beliggenhet Arbeidsmarkedet, renten og tilgangen på nye tomter og boliger er også viktige faktorer i boligmarkedet Eiendommen vurderes som et kurant panteobjekt Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Tana den Dokumentkontroll Hermod Biti Fremlagt: Utskrift av grunnboksblad Vedlagt: Gnr: 4 Bnr: Side 6 av 6 Hermod Biti

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

Forhåndstakst over næringseiendom

Forhåndstakst over næringseiendom Jahr Vidar Forhåndstakst over næringseiendom Slettmoen 2032 MAURA Tlf: 63 99 30 46 Mobil: 906 87 363 post@vidarjahr.no www.vidarjahr.no Vengerfossen 2073 Bøn Markedsverdi: 2 000 000 Bygningstype Verkstedbygning/lager

Detaljer

'flli. Takst over næringseiendom. Høversjøvegen 13, 15 2090 Hurdal Markedsverdi: 4 300 000 IAKSERINGSTORBUND. Skolebygning

'flli. Takst over næringseiendom. Høversjøvegen 13, 15 2090 Hurdal Markedsverdi: 4 300 000 IAKSERINGSTORBUND. Skolebygning T- IAKSERINGSTORUND Takst over næringseiendom ttorsveen Wilfy WS YGG.OG TAKSERING Øysteinsgt. 7 A 2004 Lillestrøm Tlf: 970 63 0 Mobil: 970 63 0 Willy, Storsveen@Gmail. com 'flli ygningstype Gårdsnummer

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

hel tomannsbolig på Grefsen

hel tomannsbolig på Grefsen hel tomannsbolig på Grefsen meget flott utsikt, to leiligheter + hybel, moderniseringsbehov, dobbeltgarasje Tryms vei 3 megler Kristine Mevik (m:) 9160 9270 eieform prisant takst bta boa tomt eiet 8 700

Detaljer

PERSAUNET REKKEHUS 14 nye rekkehus på Persaunet Leir BYGGETRINN 1 Oppdragnr. 046-2005-00018 Selger/ utbygger Megler Aasen Bygg AS Notar Nybygg Midt Norge AS tlf: 73 83 33 00 Megler: Guro Humberset Hilde

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT

TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT TEKNISKE BESKRIVELSER / TILSTANDSRAPPORT av Halden kommunes bygningsmasse inkl. eiendommer tilhørende Halden Kommunale Pensjonskasse FORSIKRINGSTAKER / EIER: Halden kommune og Halden Kommunale Pensjonskasse

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

ENKELT RASKT RIMELIG. ENKELT.fordi vi ordner alt for deg fra tomt til nøkkelferdig hus. RASKT.fordi huset blir bygd på 7 uker over grunnmur

ENKELT RASKT RIMELIG. ENKELT.fordi vi ordner alt for deg fra tomt til nøkkelferdig hus. RASKT.fordi huset blir bygd på 7 uker over grunnmur ENKELT RASKT RIMELIG ENKELT.fordi vi ordner alt for deg fra tomt til nøkkelferdig hus RASKT.fordi huset blir bygd på 7 uker over grunnmur RIMELIG.fordi vi produserer profesjonelt og rasjonelt Straxbo konsept

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013

Bransjenorm for markedsføring av bolig. September 2013 Bransjenorm for markedsføring av bolig September 2013 Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Formål 3. Generell del 3.1. Eierforhold 3.2. Pris 3.2.1. Generelle krav til prismarkedsføring 3.2.2. Særkrav til markedsføring

Detaljer