VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Stærveien Borettslag Stærveien 9a 8207 FAUSKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Stærveien Borettslag Stærveien 9a 8207 FAUSKE"

Transkript

1 VEDLEGG

2 RAPPORTANSVARLIG: Takstmann Kenneth Johansen Kenneth Johansen Nermoveien 15, 8206 FAUSKE Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Stærveien Borettslag Stærveien 9a 8207 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr Anr. 19 Lnr Kommune Fauske Eier(e) Elin Hoel Hanssens bo Dato for befaring Bruksareal totalt: 114 m 2 Bruksareal primærdel: 107 m 2 Andel fellesgjeld: kr Andel fellesformue: kr Normal markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

3 Eiendomsbetegnelse m.m. Adresse Stærveien 9a Postnr. Poststed 8207 FAUSKE Rekvirent Elin Hoel Hanssens bo Tilstede/opplysninger gitt av Kenneth Johansen Forsikringsselskap Vesta forsikring Gnr. 103 Kommune Fauske Polisenummer Eier(e)/Adkomstdokumenter m.m. Eier(e) til adkomstdok. Elin Hoel Hanssens bo Leilighetsnummer Forretningsfører Indre Salten Boligbyggelag Pålydende aksje-/ andelsbrev VERDI-OGLÅNETAKST aksje-/andelsleilighet Selskapets- / borettslagets navn Stærveien Borettslag Andel-/aksjenr. 19 Månedlig andel av fellesutgifter Bnr Område/bydel Vestmyra Type bygg Rekkhus Besiktigelsesdato Type forsikring Fullverdi Fnr. Byggeår 1980 Type leilighet Andelsleilighet tilknyttet boligbyggelag Opprinnelig innskudd Antall enheter i selskapet/borettslaget 27 Likningsverdi Ikke oppgitt Inkludert i andel av fellesutgifter Byggforsikring, offentlige avgifter, renovasjon, og ytre vedlikehold.. Premisser - Generelle opplysninger - Sammendrag Leiligheten er i enden av en rekke på fem, og er en 3 - roms leilighet med 2 etasjer + kjeller. Kjelleren er innredet med stue. I takstsammenheng skal rommet beskrives ut fra den bruken det har. Vinduet er akkurat i underkant av kravet for rømningsvei. Lysåpning på vinduet er høyde 47 cm og bredde 98 cm. Teknisk forskrift har i hovedsak følgende krav til rømningsvei via kjellervindu: Hvis kjellerrom skal brukes til varig opphold, skal det ha godkjent rømningsvei. I henhold til veiledningen til TEK må vinduet i åpen stilling ha en fri åpning der høyde og bredde til sammen utgjør minst 1,5meter. Bredden må samtidig være minst 0,5meter og høyden minst 0,6meter. Underkanten på rømningsvinduet skal ikke ligge mer enn 1,2meter over golvet med mindre det er tatt spesielle forholdsregler for å lette rømningen, som f.eks en benk eller lignende, fast montert under vinduet. Det er ikke kontrollert med kommunen om rommet er innmeldt som oppholdsrom. Dette bør gjøres, og hvis det ikke er sendt inn for godkjenning til kommunen, så bør det gjøres. Borettslaget har tatt opp lån for å bygge garasjer. Av den grunn er fellesgjelden allerede økt, og andel av formue økt med tilsvarende. Styret kan informere mere om dette. Befaringen er utført som en visuell besiktigelse uten målinger eller inngrep i konstruksjonen. Opplysninger om leiligheten er gitt av rekvirent og Indre Salten Boligbyggelag.. Stærveien9a 8207FAUSKE Gnr.:Bnr.:Anr:19 Side1av TakstmannKennethJohansen KennethJohansen

4 Tomt, områdebeskrivelse og miljø Tomteareal (m 2 ) VERDI-OGLÅNETAKST aksje-/andelsleilighet Type tomt Eiet Festetidens utløpsår Årlig festeavgift Beskrivelse Beliggenhet er på Vestmyra, ca. 1,5 km nord for Fauske sentrum. Kort gangavstand til barnehage, skoler, idrettanlegg og friområder. Tomten er flat og er opparbeidet med stor plen ved inngangspartiene, og foran huset. Grus og singel i innkjørsel; og adkomst kommunal asfaltert vei. Til leiligheten medfølger carport med enkel standard som står på felles område. Felles søppelanlegg med nedgravde tanker. Nøkkelkort for hver leilighet. Borettslaget jobber med planer om bygging av nye garasjer. Styret kan informere mere om dette. Terrengforhold Flatt terreng med gode lys og solforhold. Reguleringsmessige forhold Tomten er regulert til boligformål.. Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Betongstøpt grunnmur og kjellergulv. Deler av kjellerrommene er utforet og kledd med plater og panel. Dette er risikokonstruksjoner med tanke på at det er vanskelig å oppdage fukt på et tidlig stadium. Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Isolert bindingsverk med utvendig bordkledning og innvendig med platekledning. Dører og vinduer Relativt ny ytterdør i hvit utførelse med glass. Vinduer med 2 - lags isolerglass som er skiftet ut de senere år. Markise over stuevindu på balkongen som er noe slitt. Takkonstruksjon m/tekking Sperretak med kaldloft med adkomst via takluke i stue. Undertak av sponplater, taktekke med shingel, og takrenner og nedløp i stål. Nytt taktekke og takrenner ble montert i Kaldloftet ser greit ut, men ventilasjonskanalene er kun tildekket med sydd isolasjonsmatte, og bør isoleres bedre for å unngå kondensskader. Piper og ildsteder Elementpipe med vedovn i første etasje i gangen. Muligheter for å koble til vedovn i stue i andre etasje. Oppvarming Vedfyring og strøm. Varmekabler på badet. Bad og vaskerom Badet er renovert for få år siden og er med flis på gulvet, og våtromsplater på veggene. Baderomsinnredning med 90 cm underskap foliert/finerte fronter. Heldekkende servant. Speil, og downlights. Det er ikke annen belysning på badet. Langskap i hjørnet. Dusjhjørne med fleksible innadslående dusjvegger i glass. Ved dusjing kan det komme vann utenfor dusjsonen. Varmekabler i gulvet. Separat toalettrom med wc, og servant med underskap. Vaskerom i kjelleren med malt betonggulv, og vegger. To vegger er med trepanel. Både vaskerom, bad, og toalettrom har mekanisk avtrekksventil. Kjøkken Kjøkkeninnredning med hvite skrog, og fronter i mdf i hvit profil. Oppvaskbenk med to kummer. Oppvaskmaskin, og mekanisk avtrekksvifte fra komfyrplass. Innvendige overflater Gulvene er med vinylbelegg og teppebelegg. Veggene er med malestrie, tapet, og panel. Malte plater i takene. Noen merker etter oppheng på veggene. Ellers alminnelig brukslitasje og elde. Elektrisk anlegg Sikringsskap med krussikringer. 5 stk 10 ampers, 1 stk 16 ampers, og 1 stk 20 - ampers kurser. Alminnelig bra utstyrt med strømuttak. Anlegget er ikke nærmere kontrollert. Annet Adkomst fra stue til stor balkong på ca. 16 m2. Levegg mot naboleiligheten. Markise over stuevinduene.. Stærveien9a 8207FAUSKE Gnr.:Bnr.:Anr:19 Side2av TakstmannKennethJohansen KennethJohansen

5 Generell tilstand Utvendig er bygget godt vedlikeholdt og oppgradert de senere årene. Innvendig er det også godt vedlikeholdt. Noe merker etter oppheng, og ellers alminnelig bruksslitasje. Arealer m.m. AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Bygg A: Rekkehusleilighet - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Kjeller etasje etasje Sum bygning Bygg A: Rekkehusleilighet - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Kjeller Kjellergang, vaskerom, og stue. Bodrom innenfor stua. 1. etasje Vindfang, gang, 2 soverom, bad, og toalettrom. 2. etasje Stue og kjøkken. Bygg B: Carport - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Carport Sum bygning Bygg B: Carport - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Carport Sum alle bygg Sum alle bygninger VERDI-OGLÅNETAKST aksje-/andelsleilighet Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Stærveien9a 8207FAUSKE Gnr.:Bnr.:Anr:19 Side3av TakstmannKennethJohansen KennethJohansen

6 VERDI-OGLÅNETAKST aksje-/andelsleilighet Kommentarer til arealberegningen Praktisk funksjonell planløsning fordelt på 2 etasjer + kjeller. Arealene er målt etter Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger. Der det kan være tvil om hva som er primærrom og sekundære rom, fastsettes dette etter skjønn. Kommentarer til planløsningen Praktisk funksjonell planløsning.. Teknisk og økonomisk verdiberegning Beregnede byggekostnader kr Verdireduksjon 15 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Andel av tomt og fellesareal kr Sum beregnet teknisk og økonomisk verdi = Andel fellesgjeld kr Mellomsum = kr Andel formue kr Adkomstdokumentets beregnede verdi = kr Markedsanalyse Etterspørselen etter leiligheter i området er bra, og har vært stabilt bra over mange år. Leiligheten ligger fint til for området, og anses som lett omsettelig. Markedsverdi er satt ut fra en helhetlig vurdering av tomt, beliggenhet, boligstandard, etterspørsel, og markedsituasjonen på takstdagen.. Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Underskrifter Sted/Dato Takstingeniør Fauske 18. juni 2015 Dokumentkontroll Fremlagt: Informasjonsnotat fra ISBBL. Kenneth Johansen. Vedlagt: Stærveien9a 8207FAUSKE Gnr.:Bnr.:Anr:19 Side4av TakstmannKennethJohansen KennethJohansen

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org. nr. 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org. nr. 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org nr 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA Tlf: 77683333 Faks: 77 68 30 74 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9105 KVALØYA Tlf: 95 96 3 50 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag Finkavikhaugen

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag Takst-1 ingeniør Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 Nesttun Mobil: 900703 RAPPORTANSVARLIG: Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 NESTTUN Tlf: 551393 E-post: knutgrahl@yahoono Mail: Takst1@yahoono over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bugen 33, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 101 Bnr 605

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Libakken Liaflaten 50 5132 NYBORG

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Libakken Liaflaten 50 5132 NYBORG over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Libakken Liaflaten 50 513 NYBORG RAPPORTANSVARLIG: Bård Klepsland Sanddalsbotn 6, 51 NESTTUN Tlf: 9836887 E-post: bskule@onlineno Matrikkelnr Gnr 07 Bnr 131

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Halsmoen, 8250 ROGNAN Matrikkelnr. Gnr. 44 Bnr. 33. Dato for befaring 05.06.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Halsmoen, 8250 ROGNAN Matrikkelnr. Gnr. 44 Bnr. 33. Dato for befaring 05.06.2014 RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE Tlf: 75 64 43 78 Faks: 75 64 43 93 E-post: knut@takstingeniorno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 8250 ROGNAN Matrikkelnr

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Holstad, 8214 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 45 Bnr. 62. Dato for befaring 11.08.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Holstad, 8214 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 45 Bnr. 62. Dato for befaring 11.08.2014 VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE Tlf: 75 64 43 78 Faks: 75 64 43 93 E-post: knut@takstingeniorno Adresse, 8214 FAUSKE Matrikkelnr

Detaljer

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Tomt 5, 495 RISØR, 495 RISØR Matrikkelnr Gnr 7 Bnr 164 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Rondane Fjellgrend, 64 KVAM Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 94 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse OLSBORG, 931 MOEN Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 49 Fnr 0 Snr 5

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jon Erland Balto Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 7897678 Faks: 78 9 76 79 E-post: jon-erland@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Polmak vest, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse STEINBAKKEN 5, 610 VOLDA Matrikkelnr Gnr 18 Bnr 315 Snr 1 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Arne Hugo Hanssen Rektor Qvigstadsgate 17, 9009 TROMSØ Tlf: 9066356 Faks: 7768847 E-post: arne@boligtakseringasno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse MARKENES 56 0000, 9050 STORSTEINNES

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Bøneslien 87, 5155 BØNES Matrikkelnr. Gnr. 20 Bnr. 474. Dato for befaring 26.08.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Bøneslien 87, 5155 BØNES Matrikkelnr. Gnr. 20 Bnr. 474. Dato for befaring 26.08.2015 RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Byggmester Knut Farestvedt Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bøneslien 87, 5155

Detaljer

Matrikkelnr. Gnr. 225 Bnr. 228 Andel-/aksjenr. 33 Leil.nr. 106

Matrikkelnr. Gnr. 225 Bnr. 228 Andel-/aksjenr. 33 Leil.nr. 106 RAPPORTANSVARLIG: INGHRYGH BEKKELAGSVEIEN 7 E, 1177 OSLO Tlf: 950490 E-post: inghrygh@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Sandakerveien 11 AS Sandakerveien 11 B

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Sverdrupsgate 18, 0559 OSLO. Bruksareal: Bruksareal primærdel (P-ROM): Tomteareal: 454 m2

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Sverdrupsgate 18, 0559 OSLO. Bruksareal: Bruksareal primærdel (P-ROM): Tomteareal: 454 m2 RAPPORTANSVARLIG: Aarnes Eiendoms AS Vidar Aarnes Postboks 6620 Rodeløkka, 0502 OSLO Tlf: 900 23 457 E-post: vidar@aarnes-eiendomsno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Matrikkelnr Kommune Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Oddvard Aarnes Kåsavegen 54, 3810 GVARV Tlf: 35 95 65 00 E-post: oddvard@byggogtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Gåsefetvegen, 3810 GVARV Matrikkelnr Gnr 78 Bnr 101 Kommune

Detaljer

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157 RAPPORTANSVARLIG: Roar Jørgensen Ringveien 14, 9305 FINNSNES Tlf: 77 84 7 Faks: 77 84 09 01 E-post: roar@mttno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr Gnr 10 Bnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i AS Christiesgt. 13 St. Olavs gate 55 2317 Hamar

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i AS Christiesgt. 13 St. Olavs gate 55 2317 Hamar RAPPORTANSVARLIG: AS Kristin Lavransdatters veg 3, 316 HAMAR Tlf: 90 07 94 35 E-post: morten@hamartakstno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i AS Christiesgt 13 St Olavs gate

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer