VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM"

Transkript

1 RAPPORTANSVARLIG: Ingolfur Arnar Sigfusson Vassteigen 149, 5141 FYLLINGSDALEN Tlf: Faks: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse BUSTØLEN, EIKELANDSVEGEN 165, 5917 ROSSLAND Matrikkelnr Gnr 4 Bnr 54 Kommune Hjemmelshaver(e) Dato for befaring Bruksareal: 49 m Bruksareal primærdel (P-ROM): 49 m Tomteareal: 3 85,4 m Normal markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr MELAND JOHAN VESTRHEIM APOLD, TOR JARAN APOLD

2 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver mm Adresse Gnr Bnr Festenr Seksjnr Bolignummer BUSTØLEN, EIKELANDSVEGEN Postnr Poststed Kommune Område/bydel 5917 ROSSLAND MELAND Meland kommune Rekvirent TOR JARAN APOLD Hjemmelshaver(e) JOHAN VESTRHEIM APOLD, TOR JARAN APOLD Tilstede/opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Eier og megler Premisser - Generelle opplysninger Denne taksten gjelder en fritidsbolig på Eikeland i Meland kommune Byggeår er ikke oppgitt, men hytten antas å være oppført på 60-tallet Besiktigelsen er foretatt på dagtid Alle opplysninger er gitt av fremmøte rekvirent/hjemmelshaver og/eller hentet fra offentlige dokumenter Eier opplyser at det ikke vil by på problemer i forhold til grunneier og hyttenabo med å få anlagt kjørbar vei fram til eiendommen, med egen parkering på tomten Om en slik veibygging er søknadspliktig til kommunen er ikke sjekket Eiendommen ligger i LNF-område Eventuell søknad om utvidelse av hytten eller delingssøknad på eiendommen der man kan oppføre en til to tilsvarende fritidsboliger, må behandles som dispensasjonssøknad fra kommuneplanen I denne verdivurderingen er det forutsatt at slike søknader vil bli innvilget etter vanlig saksbehandling i kommunen og ev hos Fylkesmannen Undertegnete takstingeniør er frittstående og uavhengig, uten noen økonomiske bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen Denne verditaksten er utført etter NITO Takst sine regler og er basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger Det er kun utført en enkel befaring av synlige og tilgjengelige bygningsdeler og overflater som gir grunnlag for verdivurderingen Det flyttes ikke på innredninger eller inventar Besiktigelse eller kontroll bak slike installasjoner og innredninger blir ikke foretatt Fuktmåling og funksjonskontroll på våtrom er heller ikke utført med mindre det er bestilt en våtromstest (tilstandsrapport) Anbefalt låneverdi er en forsiktig antatt markedsverdi i forbindelse med langsiktig lånefinansiering Dersom takstdokumentet er eldre enn seks måneder bør takstmannen kontaktes for å få den oppdatert Denne verditaksten er ikke en tilstandsrapport som beskriver byggverkets tekniske tilstand Det er ikke undersøkt for sopp- og råteangrep eller andre skader i skjulte konstruksjoner Det kan være risiko for feil og mangler som ikke er nevnt i taksten Gnr: 4 Bnr: Side 1 av 6 Ingolfur Arnar Sigfusson

3 Sammendrag Hytten er oppført i trekonstruksjoner på støpt grunnmur dels gråstein/sparestein Byggeår usikkert, men skal være en gang på 1960-tallet Nåværende eiere overtok eiendommen i 004 Etter det er noen av vinduene skiftet og kledningen på østveggen er skiftet Terrasse og trapper med noe slitte overflater (dels begynnende råteskader) Ellers vanlig vedlikehold På befaringen ble det opplyst at fasader skulle males/beises samme dag/uke Dette er bekreftet utført Ellers fremstår hytten med grei, enkel hyttestandard Innlagt vann fra brønn, gråvann til spredning, snurredo med oppsamlingstank Byggesak, (om bygget er i samsvar med kommunen sine dokumenter), heftelser og servitutter er ikke kontrollert Ved vurdering av bygningsmessige kvaliteter og innredninger må det tas hensyn til at bygget er oppført i en tid da det var andre krav til retthet, takhøyder, isolasjon med mer enn kravene i gjeldende forskrifter og standarder Det er ikke undersøkt for sopp- og råteangrep eller andre skader i skjulte konstruksjoner Det kan være risiko for feil og mangler som ikke er nevnt i taksten Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Takstobjektet ligger på Eikeland om lag min kjøring fra Bergen sentrum og det er til 3 mil fra Nordhordlandsbrua og Åsane senter 5 til 10 minutters gange fra parkering Fin utsikt fra eiendommen Kort vei til badevik og nærhet til tur- og friluftsaktiviteter, bla golfbanen Reguleringsmessige forhold Opplysninger fra Meland kommune: Eiendommen ligger i LNF-område Tetthet: SPREDT Grunnkrets: RYLAND Valgkrets: GAUSTAD Reguleringsforhold og veistatus er forøvrig ikke kontrollert Eiendommens tomt Tomteareal (m ) Type tomt Festetidens Årlig festeavgift Bortfesters navn 3 85,4 Eiet utløpsår Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk mm) Tomtearealet er oppgitt i eiendomsregisteret og ikke kontrollert nærmere Skrånende, kupert atkomst fra offentlig vei inn på privat vei Naturtomt Ikke avtale om parkering på naboeiendommen, men det har aldri vært problem å få parkert Vann fra egen brønn, vannpumpe (ute av drift / defekt på befaringen) Offentlig renovasjon Terrengforhold Skrånende og kupert terreng Det er ikke foretatt noen geotekniske undersøkelser Grunnforhold og drenering er ikke undersøkt og er ikke en del av denne taksten Gnr: 4 Bnr: Side av 6 Ingolfur Arnar Sigfusson

4 Eiendommens bygninger Type bygg Byggeår Rehab-/ombygd år A Fritidseiendom På 1960-tallet Likningsverdi (år) Kjøpsår Kjøpesum / Kostpris Forsikringsselskap Polisenummer Type forsikring If 866 Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Støpte fundamenter sparestein og gråstein Blindkjeller Drenering er ikke undersøkt Det er noe vanntilsig i blindkjeller Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Hytten er oppført i trekonstruksjoner, utvendig liggende beiset/malt trepanel Kledning på en vegg er skiftet Gulvkonstruksjon og isolering er ikke inspisert eller dokumentert Man må anta byggeårets byggeskikk og standard Dører og vinduer Vinduer er dels eldre med enkle glass, dels skiftet i 1987 og i 004 til isolerglass Takkonstruksjon med yttertak Saltak - tresperrer, eternitt bølgeplater Takrenner og nedløp i plast Metall plater på annekset Takene er kun besiktiget fra bakkenivå Piper, ildsteder og oppvarming Enkel stålpipe med ildsted Jøtul 600 vedovn i stue Ildsted, pipe med feieluker er forøvrig ikke kontrollert av takstmann Det kommunale feiervesenet kan kontaktes for nærmere informasjon om tidligere kontroll og tilstand på pipe og ildsted Oppvarming Foruten fast brensel er det el-oppvarming, (plass til) panelovner Bad og vaskerom Det er innlagt vann fra egen brønn, vaskebenk på kjøkken og servant i gang Gråvann til spredning til terreng på baksiden Det er tørrklosett i annekset med oppsamlingstank under (rør er delvis ikke ordentlig tilkoplet/løse) Kjøkken Enkel kjøkkeninnredning med malte profilerte fronter Laminat benkeplate Normal bruksslitasje i forhold til rommets og innredningenes alder Innvendige overflater Himlinger og vegger med for det meste trehvitt og malt panel Himling i stue med malte plater og dels synlig bjelkelag Tregulv Laminat på gulv i annekset Gnr: 4 Bnr: Side 3 av 6 Ingolfur Arnar Sigfusson

5 Elektrisk anlegg Luftinntak Måler og hovedsikring (0A), automatsikringer Sikringer og måler er plassert på blindloft over stue, tilkomst via liten luke Takstmannen har ikke kontrollert det elektriske anlegget da det krever spesiell autorisasjon Det er ikke fremlagt samsvarserklæring På generelt grunnlag bør det elektriske anlegget kontrolleres i forbindelse med overdragelse VVS-installasjoner VVS, varme, ventilasjon avløp og sanitær Gråvann til spredning til terreng på baksiden Det er tørrklosett i annekset med oppsamlingstank under Annet Det skal være montert forskriftsmessig brannvernutstyr, minimum 6kg brannslukningsapparat eller husbrannslange samt tilstrekkelig med røykvarslere Stor terrasse i trematerialer, noe slitt, bør behandles Generelt om andre bygg Det er oppført et uthus - anneks - på eiendommen Trekonstruksjoner, utvendig malt/beiset trekledning, taktekking i bølgeblikk Støpte søylefundamenter og tresøyler på fjell Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Fritidsbolig - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM 1etaje Kjeller Sum bygning Bygg A: Fritidsbolig - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) 1etaje Inngang, kjøkken, stue, to soverom, det ene med utgang til terrasse Kjeller Gnr: 4 Bnr: Side 4 av 6 Ingolfur Arnar Sigfusson

6 Bygg B: Uthus - anneks - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Uthus Sum bygning Bygg B: Uthus - anneks - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Uthus Sum alle bygg Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum alle bygninger Kommentarer til arealberegningen BRA er målt på stedet og BTA er beregnet Kommentarer til Grunnboksbladet mm Heftelser: Hjemmel er kontrollert mot Norsk Eiendomsinformasjon as Grunnbok og panteattest er ikke fremlagt eller kontrollert Ved eventuelt salg må megler konfereres Det forutsettes at det ikke er heftelser på eiendommen som har innvirkning på takstverdiene Økonomi Kostnader / andel fellesutgifter: Det er ikke opplyst om eventuelle felles utgifter med naboer Kommunale avgifter er ikke oppgitt I tillegg kommer forsikringspremie Teknisk verdiberegning Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 30 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Gnr: 4 Bnr: Side 5 av 6 Ingolfur Arnar Sigfusson

7 Markedsanalyse Takstobjektet er en fritidseiendom på Eikeland, Bøstølen i Meland kommune Verdivurderingen er basert på størrelse, antall rom og utvendig og innvendig standard samt beliggenhet med utgangpunkt i omsetningspriser i området og kommunen de siste par årene Takstverdien gir uttrykk for hva man kan forvente å oppnå for eiendommen i dagens marked tatt i betraktning størrelse, standard og beliggenhet Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Bergen, august 011 Dokumentkontroll Ingolfur Arnar Sigfusson Fremlagt: Eier / rekvirents muntlige opplysninger Meklerpakke Alle opplysninger om eiendommen angående utførelse, tidspunkt / årstall med mer er oppgitt av eier eller fremgår av dokumentene Eiers/selgers egenerklæring er ikke fremlagt, se meglers salgsoppgave Vedlagt: Gnr: 4 Bnr: Side 6 av 6 Ingolfur Arnar Sigfusson

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Oddvard Aarnes Kåsavegen 54, 3810 GVARV Tlf: 35 95 65 00 E-post: oddvard@byggogtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Gåsefetvegen, 3810 GVARV Matrikkelnr Gnr 78 Bnr 101 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA Tlf: 77683333 Faks: 77 68 30 74 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Seksjonert villa Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO. Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 10000/30000 OSLO KOMMUNE Harbitz Alléen 14 K, 0275 Oslo Mob. 905 16 615 jangravd@online.no www.takstpartneroslo.no Org.nr: 990 477 558 Verdi- og lånetakst over Nordstrand Terrasse 52 1170 OSLO Gnr. 182 Bnr. 37 Seksj.nr. 2 Eierbrøk:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Enebolig Smebyvegen 5 B 2319 Hamar. Gnr. 20 Bnr. 407 HAMAR KOMMUNE Takstmann Bygg- og Tømrermester Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES. Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Los Holthes gate 2 A 8450 STOKMARKNES Gnr. 65 Bnr. 874 med del av vertikaldelt 2-mannsbolig HADSEL KOMMUNE Ing Dag Daae Johansen TAKSTTEAM VESTERÅLEN AS Tlf Dag : 915 36 999 E-post

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND. Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND KOMMUNE E.post: post@sunnmorstakst.no Telefon 701.45771 Mobil 952.08827 Org.nr: 986591281 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Borgundveien 9 6003 ÅLESUND Gnr. 201 Bnr. 71 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 35/296 ÅLESUND

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tuftadalen 41 5265 Ytre arna BERGEN KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Tuftadalen 41 5265 Ytre arna Gnr. 307 307 Bnr. 287 288 BERGEN KOMMUNE Utført av: Takstmann Indre Arna veien 90, 5261 Indre Arna E-post: aron.skaalevik@takstmann.as Tlf.: 975 13

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Utført av: Helge Jensen Tømrermester, Takstmann 900 33 423 org.nr. 979 968 329 MVA, hj@takstsenteret.no Befaringsdato:

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 4) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 4 Eierbrøk: 70/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK. Gnr. 14 Bnr. 251 Eierbrøk: 1/2 BÆRUM KOMMUNE Tords vei 31 1386 Asker Mobil 41470155 www.huskonsulenten.no torbjorn@huskonsulenten.no Org.nr: 996 898 067 Verdi- og lånetakst over Tomannsbolig, horisontaldelt. Markalléen 27 A 1368 STABEKK Gnr. 14 Bnr.

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Tåsenveien 26, 0853 Oslo Mobil; 924 69 095 E-post; jan.berby@storoslotakst.no Org.nr: 970 276 483 Verdi- og lånetakst over Nicolaysens vei 7 1367 SNARØYA Gnr. 44 Bnr. 704 Pluss 1/6 av gnr 44, brnr 276

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over andel i Væringkleiva Borettslag Ingeniør og Takstmann Thomas A. Haugan AS Tlf: 970 83 083 E-post: takst@thomashaugan.no Org.nr: 997 727 622 Væringkleiva Borettslag Ryenbergveien

Detaljer

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE

Forhåndstakst. over. Selveierleilighet Furnesvegen 13 (K 2) 2317 HAMAR. Gnr. 1 Bnr. 546 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 45/380 HAMAR KOMMUNE Takstmann Rune Juvet Kirkerud Medlem i NorgesTakseringsForbund NTF DNV Sertifisert Takstmann for Boligsalgsrapportering Godkjent for naturskader Naturskadepoolen Tlf: 40 41 63 50 Org.nr: 991 718 796 Forhåndstakst

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing.

Verdi- og lånetakst. Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN. over RINGSAKER KOMMUNE. Utført av: Marius Oustad Ing. Nordahlveien 3 B, 2312 Ottestad 47 64 97 17 marius@oustad.as Org.nr: 984 868 316 Verdi- og lånetakst over Enebolig Kisevegen 344 2350 NES PÅ HEDMARKEN Gnr. 656 Bnr. 5 RINGSAKER KOMMUNE Utført av: Marius

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Org.nr: 991 677 054 Verdi- og lånetakst over andel i Dyretråkket Borettslag. Orgnr: 850 738 602. Dyretråkket 29 1251 OSLO Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Utført av: Rana

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41 Jenny Linds vei 16 5146 Fyllingsdalen Telefon- 55179800 - Mobil - 977 01 401 E-post: rune@bergen-boligtaksering.no Org.nr. 979 457 103 Verdi- og lånetakst over andel i Fløentoppen Borettslag Fløenbakken

Detaljer