VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM"

Transkript

1 RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr 3 Kommune BRØNNØY Hjemmelshaver(e) KOLLSTRØM LIV-CHARLOTTE, SAND VEGARD JAKOBSEN Dato for befaring Bruksareal: 157 m Bruksareal primærdel (P-ROM): 10 m Tomteareal: 404 m Normal markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Vurderes av aktuelle kredittinstitusjon Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

2 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver mm Adresse Gnr Bnr Festenr Seksjnr Bolignummer SVALEVEIEN 4 C Postnr Poststed Kommune Område/bydel 8900 BRØNNØYSUND BRØNNØY Salhusmarka Rekvirent Vegard Jakobsen Sand Hjemmelshaver(e) KOLLSTRØM LIV-CHARLOTTE, SAND VEGARD JAKOBSEN Tilstede/opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Liv-Charlotte Kollstrøm og Vegard Sand Premisser - Generelle opplysninger Verdi og lånetakst utført som en visuell besiktigelse Avdekker ikke eventuelle skjulte feil eller mangler Utvendig kontroll foretatt fra bakkenivå Det er ikke foretatt fysiske inngrep i konstruksjonene Tekniske anlegg, installasjoner og bygningsdeler som drenering, vindtetting, taktekking osv er ikke funksjonstestet Opplysninger vedrørende forsikring, ligningsverdier og avgifter samt tidsangivelser vedrørende bygningen med tilhørende anlegg, er basert på oppdragsgivers opplysninger Det er ikke kontrollert om det er utført arbeider i strid med plan og bygningslovgivningen Det er ikke tatt hensyn til eventuelle reguleringer, tiltak eller byggeplaner på naboeiendommer Det gjøres oppmerksom på at det ikke er fremlagt eller innhentet dokumenter fra offentlige arkiver annet enn fremlagte dokumenter Det er derfor ikke kjent om det kan finnes andre opplysninger som har påvirkning på taksten Blant annet byggesak garasje, ferdigattest bolig og sameievedtekter Undertegnede har kun innhentet ubekreftet utskrift av elektronisk grunnbok Denne taksten er utarbeidet for bruk av nåværende hjemmelshaver/ oppdragsgiver Grunnet endringer i boligmarkedet og eventuelt bygningstekniske forhold, frarådes det å benytte rapporter eldre enn 6 mnd Sammendrag Nåværende eiere har blant annet opparbeidet plen/hage, bygget terrasse, bygget utebod, underkledd veranda i sør, montert terassedør, montert vedovn, utvidet el-installasjonen, montert plater over benkeplate på kjøkkenet, Samlet kostnad estimeres til ,- Objektet ble omsatt for ,- i 010 Godt vedlikeholdt funksjonell boenhet på 6 år Garasje på ca 4 år Det henvises forøvrig til rapportens innhold og kommentarer Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Pent beliggende boenhet et område i vekst Området består av boligbebyggelse Solrikt område, oppfattes som barnevennlig Det er dagligvarehandel i området Ca 1, km til barne og ungdomsskole og ca,6 km til Brønnøysund sentrum Reguleringsmessige forhold Boligformål SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Befaringsdato: Initialer: Gnr: 105 Bnr: 70 Snr: Side 1 av 6 Gøran Heimen

3 Eiendommens tomt Tomteareal (m ) Type tomt Festetidens Årlig festeavgift Bortfesters navn 404 Eiet utløpsår Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk mm) Tomtearealet er hentet fra midlertidig forretning, totalt anslått areal på eiendommen er 11,8m Tomten er ikke seksjonert Rekkehuset består av tre seksjoner, dette gir ca 404m pr seksjon Eiendommen er tilkoblet vann og avløp Opparbeidet tomt med plen i øst og sør samt asfalterte arealer i nord Parkering for en bil pluss en bil i garasje Terrengforhold Flatt terreng i området Eiendommens bygninger Type bygg Byggeår Rehab-/ombygd år A Rekkehus 006 B Garasje 008 Likningsverdi (år) Kjøpsår Kjøpesum / Kostpris Forsikringsselskap Polisenummer Type forsikring Gjensidige Fullverdi Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Byggegrunn av sprengt fylling Isolerer ringmurer og isolert støpt dekke Takvann til terreng ved mur og ikke til eget avløp Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Bindingsverk i tre Innvendig kledd med plater Utvendig kledd med liggende malt kledning i tre Takoverbygget hovedinngang via plassbygget trapp og rampe Utebod med bindingsverksvegger, enkeltkledd med liggende kledning Veranda i nord for et på ca 5,5m Veranda i sør for et på ca 11m Nybygget terrasse for 1et i sør på ca 30m Denne er underledd med regnskjerm og det er montert en levegg Dører og vinduer Vinduer i tre med tolags glass, vinduer fra 004/05 Verandadører i tre, tofløyet dør for veranda i sør i et, noe utvendig slitasje på lister Terrassedør i 1 et montert i 01, dør fra 009 Hovedinngangsdør og boddører er formpressede dører Innvendige dører av typen profilere lettdører Takkonstruksjon med yttertak Saltakskonstruksjon med saksesperrer Taket er utvendig tekket med pappshingel på undertro Metall i takrenner og nedløp Kasser, vindskier og hengbord i tre Ikke adkomst for kontroll av hulrom i takkonstruksjonen ved befaring Piper, ildsteder og oppvarming Elementpipe fra byggeår Feieluke plassert på soverom i 1et Pipen ble tilkoblet et ildsted for fast brensel, montert i 011 Dette er plassert i stuen i et For ytterligere kontroll og kommentar av pipe og ildsted, kontakt ditt stedlige brann og feietilsyn SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Befaringsdato: Initialer: Gnr: 105 Bnr: 70 Snr: Side av 6 Gøran Heimen

4 Bad og vaskerom Støpt gulv med fliser, sluker i gulvet ikke inspisert grunnet montert utstyr Sokkelfliser og våtromsplater på veggene Det er montert et tett dusjkabinett, et boblebadekar, et toalett, en innredning med underskap, en vask, overskap, speil og belysning Det er opplegg for vaskemaskin og benkeplate Våtrommet er ventilert Det ble ved et fuktsøk på tilgjengelige overflater på gulv og vegg, ikke registrert forskjeller i verdier som kan indikere mulig bakenforliggende fukt På generelt grunnlag nevnes det at ved en bruksendring av våtrom med økt bruk og fuktbelastning, kan det ikke utelukkes at skader oppstår Kjøkken Parkett på gulvet og innredning fra byggeår Folierte skrog, fronter og benkeplate Tokummers beslag i benkeplate Det er nylig montert dekkplater på veggene mellom over og underskap Det er montert komfyr, ventilator, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn og kjøleskap Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier Innvendige overflater Innvendige overflater er gjenstand for fornying ved jevne intervaller Noe fuktskader på laminatgulv i 1et Generelt fremstår de innvendige overflaten som normalt brukspreget og vedlikeholdt med tanke på alder Elektrisk anlegg Ingen dokumentasjon vedrørende EL- anlegget er fremlagt eller kontrollert Sikringsskapet er plassert i vf Gulv-varme i vf og bad/vaskerom Oppdragsgiver opplyser at El-anlegget ble kontrollert i 01 Undertegnede har ikke spesiell elektrokompetanse Ønskes det en kontroll og kommentar av anlegget, anbefales det kontaktet en autorisert El- fagmann Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier VVS-installasjoner Ingen dokumentasjon vedrørende VVS-installasjoner er fremlagt eller kontrollert Varmtvannsbereder plassert under trapp, sluk i dette gulvet Bereder på 198 liter, antatt fra byggeår Undertegnede har ikke spesiell kompetanse på vann og avløpsanlegg Ønskes det en kontroll og kommentar av anlegget, anbefales det kontaktet en autorisert rørlegger Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelig levetidsvariasjoner utover fabrikkgarantier Annet Det er montert balansert ventilasjonsanlegg, sentralstøvsuger og luft til luft varmepumpe Generelt om andre bygg Garasje oppført på fylling, støpt dekke og ringmurer i leca Bindingsverksvegger kledd med liggende bordkledning To garasjevinduer, en leddport i tre og en tredør Saltakskonstruksjon med bordtro og pappshingel Metall i takrenner og nedløp Tilbygget skråtak med lettbygde dører/vedbod SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Befaringsdato: Initialer: Gnr: 105 Bnr: 70 Snr: Side 3 av 6 Gøran Heimen

5 Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:01 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:01 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Rekkehus - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Hovedplan Etasjeplan Sum bygning Bygg A: Rekkehus - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Hovedplan Vf, hall, tre soverom og bad/vaskerom Innvendig og utvendig bod Etasjeplan Kjøkken med sisestue og stue i åpne løsning Bygg B: Garasje - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Hovedplan Sum bygning Bygg B: Garasje - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Hovedplan Ett rom Sum alle bygg Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum alle bygninger SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Befaringsdato: Initialer: Gnr: 105 Bnr: 70 Snr: Side 4 av 6 Gøran Heimen

6 Kommentarer til Grunnboksbladet mm Sameie: Ikke opplyst om det er etablert et fungerende sameie Eiendomsbrøk: Bygningen er seksjonert, 1/3 Heftelser: Se vedlagt ubekreftet utskrift av elektronisk grunnbok Servitutter: Se vedlagt ubekreftet utskrift av elektronisk grunnbok Økonomi Kostnader / andel fellesutgifter: Normale kommunale avgifter på kr 7540,- pluss renovasjon Ukjent om det er fellesutgifter til sameie Teknisk verdiberegning Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 7 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Beregnede byggekostnader, Bygg B kr Verdireduksjon -Bygg B 5 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Markedsanalyse Det er forholdsvis liten tilgang på større leiligheter, andel av tomannsboliger og eneboliger Det oppfattes som å dreie mot selgers marked for slike objekter, markedsinteressen oppfattes som god Sammenlignbare salg, markedet for slike objekter og egne vurderinger tilsier at nedenforstående salgsverdi gir uttrykk for hva som kan forventes for eiendommen i dagens marked- størrelse, standard, potensial og beliggenhet tatt i betraktning Støtteinformasjon fra Eiendomsverdi og Takstingeniørens helhetlige vurderinger av det overstående, ligger tilgrunn for vurdert markedsverdi Siste omsetning og påkostninger etter dette er hensyntatt SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Befaringsdato: Initialer: Gnr: 105 Bnr: 70 Snr: Side 5 av 6 Gøran Heimen

7 Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr kr Vurderes av aktuelle Anbefalt låneverdi: kredittinstitusjon Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Brsund 1001 Dokumentkontroll Gøran Heimen Fremlagt: Tegninger situasjonskart, midlertidig forretning fra tomteoppmåling, midlertidig brukstillatelse bolig, byggesøknad bolig, og ferdigattest for tilbygg Vedlagt: Tegninger situasjonskart, midlertidig forretning fra tomteoppmåling, midlertidig brukstillatelse bolig, byggesøknad bolig, ferdigattest for tilbygg og ubekreftet utskrift av elektronisk grunnbok SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Befaringsdato: Initialer: Gnr: 105 Bnr: 70 Snr: Side 6 av 6 Gøran Heimen

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Herslebs gt. 17 B 0561 OSLO Gnr. 229 Bnr. 236 Seksj.nr. 43 Eierbrøk: 46/8723 OSLO KOMMUNE Bjørn Hallmo AS Autorisasjoner: Boliger, Leiligheter, Hytter, Tomter, Boligsalgs-/Tilstandsrapporter

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49

Verdi- og lånetakst. Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD. over ASKER KOMMUNE. Utført av: Dagfinn Mosveen. Gnr. 34 Bnr. 49 Verdi- og lånetakst over Solstad Terrasse 48 1395 HVALSTAD Gnr. 34 Bnr. 49 ASKER KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no email: d.mosveen@ekmo.no Befaringsdato: 11.03.2014 Verdi-

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over andel i Væringkleiva Borettslag Ingeniør og Takstmann Thomas A. Haugan AS Tlf: 970 83 083 E-post: takst@thomashaugan.no Org.nr: 997 727 622 Væringkleiva Borettslag Ryenbergveien

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Badebakken Borettslag. Andelsleilighet. Maridalsveien 236 0467 OSLO Verdi- og lånetakst over andel i Badebakken Borettslag Maridalsveien 236 0467 OSLO Gnr. 222 Bnr. 142 Leilighet nr. 36 Andelsnr.: 36 OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Dyretråkket 29 1251 OSLO. Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Org.nr: 991 677 054 Verdi- og lånetakst over andel i Dyretråkket Borettslag. Orgnr: 850 738 602. Dyretråkket 29 1251 OSLO Gnr. 191 Bnr. 90 Leilighet nr. 166 Andelsnr.: 166 OSLO KOMMUNE Utført av: Rana

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162. Erlends vei 40 0669 OSLO

Verdi- og lånetakst. over. andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162. Erlends vei 40 0669 OSLO Postboks 166 1112 Oslo 95774181 Verdi- og lånetakst over andel i Lohøgda Borettslag Orgnr. 850 429 162 Erlends vei 40 0669 OSLO Gårdsnr. 140 Bruksnr. 37 Leilighet nr. 150 Andelsnr.: 99 OSLO KOMMUNE Utført

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no EIK - TØNSBERG Velholdt rekkehus over 2 etasjer med egen hageflekk i barnevennlig boligområde 3 soverom og garasje Prisant: 2 290 000,- Adresse: Årfuglveien 10B P-rom/Bra: 110/116 kvm Fellesutgifter: 200,-

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,-

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Fin leilighet i blokk, biloppstillingsplass, heis og fine uteområder. Tinnheia 2 roms Nikkelveien 5 P-rom: 61 Prisantydning: 1.070.000,- Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Caroline Andersen Tlf:

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 VEDAVÅGEN Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 Prisantydning: 1750000,- Meget stilig og nyoppusset enebolig! DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

TØNSBERG SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG SENTRUM Selveierleilighet i 1. etasje. Beliggende i Sørbyen. 2 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Prisant.: 1 650 000,- And.Fellesgj.: 12 100,- TOTALT: 1 662 100,- + omk. Adresse: St. Olavs

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN Pen andelsleilighet med 2 soverom i veletablert boområde. Prisant.: 1 390 000,- And.Fellesgj.: 161 363,- TOTALT: 1 551 363,- Adresse: Valhallveien 7A P-rom/Bra: 66/66 kvm Fellesutgifter:

Detaljer