gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted"

Transkript

1 bruksk valitetstesting gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted side ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

2 innholdsfortegnelse Introduksjon Om nettstedet og brukermålgruppen 3 Brukskvalitet 4 Brukskvalitetstesting 4 Heuristisk evaluering 6 Hoveddel Systemstatus 8 Match mellom systemet og den virkelige verden 9 Brukerkontroll og frihet 10 Konsistens og standarder 10 Forebygge feil 11 Gjenkjennelse fremfor tilbakekalling 12 Fleksibilitet og enkelhet i bruk 13 Estetisk og minimalistisk design 13 Hjelp brukeren til å se, diagnostisere og rette opp igjen feil 15 Hjelp og dokumentasjon 16 Konklusjon Om nettstedets oppfylling av heuristikkene 17 Vurdering av heuristikkene 17 Referanser 18 Vedlegg 19 side ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

3 introduksjon Dagens samfunn flyter over av informasjon. Daglig ser vi plakater, flyers, TV, og sist men ikkje minst, nettsider. Det er et hav av nettsider på webben, og det er et hav av informasjon som er tilgjengelig. Fra de små nettsidene, til de mer komplekse. Webben har en rastløs brukergruppe, derfor er det viktig å ha en hjemmeside som griper brukerens oppmerksomhet, fortelle dem hvor de er, og hvor de kan fortsette til. De må være funksjonelle, lett å navigere, og gi et riktig inntrykk. Et vanlig fenomen er at websider prøver å kapre mottakerens oppmerksomhet med effekter som overgår hverandre, i de fleste tilfeller synker brukskvaliteten ved et slikt effektmas. Det som er viktig for kommersielle nettsteder som har et mål om å utføre mest mulig salg, er at de har et mest mulig nøkternt og logisk utseende som ikke krever for mye av brukeren. En hjemmeside er et produkt som bør kommunisere godt med brukeren. For å måle nettopp dette, har vi flere teknikker som hjelper oss å vurdere brukskvalitetsaspektene. Disse teknikkene spenner fra uformell samling av tilbakemeldinger, og kvalitative vurderinger til kvantitative og formelle studier. Teknikkene har samme mål: å avdekke brukernes eventuelle problemer med produktet. For å avdekke problemområdene gjennomføres en brukerkvalitetstesting. I vår brukskvalitetstesting vil vi ta for oss Nielsen ti heuristikker, og vurdere funksjonalitet og brukerkvalitet ut i fra de retningslinjene. Om nettstedet og brukermålgruppen: Kilroy travels er Norges største reisebyrå hovedsaklig for studenter og ungdom med byråer i Oslo, Stavanger, Kristiansand, Bergen Trondheim og Tromsø. Nettstedet deres er med andre ord kommersielt og tilbyr online booking av fly, overnattingssted, kjøretøy, utdanning (!), reiseforsikring og ulike temareiser. Nettstedet inneholder store mengder av bilder og tekst. Dette er med andre ord et nettsted som har mye å tjene på godt design og godt brukergrensesnitt. I en bestilling/kjøpe-prosess stiller brukeren høye krav til tilfredstillende tilbakemeldinger og bekreftelser. Samt bør designet oppfordre og inspirere brukeren til å kjøpe de aktuelle produktene. Her er det mye å tjene, her er det mye å tape. Nettopp derfor valgte vi kilroy.no. Det er en kompleks side, som tilbyr en mengde produkter, noe vi mener bør stille høye krav til brukervennlighet og godt design. Vi ønsket å evaluere et nettsted hvor man må navigere en del og utføre diverse handlinger. Målgruppen til kilroy.no er i sentrert i største grad mot studenter og ungdom, noe som avgrenser brukermålgruppen. Typiske brukere av kilroy.no er studenter og unge som er godt kjent med webben og dens konvensjoner. Nettstedet er delvis internasjonalt, delvis nasjonalt. Oversktifter er gjerne på engelsk, mens brødteksten er satt i norsk. Dette er i og for seg forvirrende, men i og med at brukergruppa er unge og studenter, vil de fleste beherske dette rotet av språkforvirring, av den grunn at unge leser engelsk omtrent like godt som norsk. Noen vil til og med kanskje ikke merke det. Men for å være på den sikre siden, er det klokest å holde seg til ett språk. Har man trykt på det norske flagget øverst i høgre hjørne, så forventer man at det er det man får. side ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

4 Brukskvalitet Brukskvalitet er en egenskap ved en samhandling mellom menneske maskin. Denne egenskapen er spesifikk for en brukergruppe og et miljø. Tre aspekter ved brukskvalitet som fagfelt: 1. Kunnskap om hvordan mennesker bruker et grensesnitt Brukskvalitet er et fag som har samlet mye kunnskap om bruk av Internett og andre grensesnitt. Blant annet er dette kunnskap om hvordan folk flest navigerer på en nettside. 2. Retningslinjer for brukervennlighet: Ikke bare har brukskvalitet som fag samlet kunnskap om bruk av grensesnitt, men også viten om hva som fungerer og ikke gjør det. Blant annet er det viktig å vite hvilke konvensjoner brukerne er vant med. 3. Metoder for å sikre at grensesnitt blir brukervennlige brukskvalitet består i tillegg av en rekke metoder som kan tas i bruk for å oppnå god brukervennlighet. Noen eksempler på slike metoder er brukertesting, ekspertevaluering og nettbaserte undersøkelser. Navigasjon er antageligvis det viktigste for god brukskvalitet. Brukeren skal til enhver tid vite hvor han er, hvor han har vært, hvor han kan gå videre og hvor hjem er. For å få klarhet i disse spørsmålene. må det være god struktur på siden. En struktur som helst kan oppfattes intuitivt, og som ikke må læres. De vanligste feilene ved nettsteder er at folk finner ikke nettstedet, finner ikke informasjonen dem søker etter, folk savner viktig informasjon og at folk ikke har tid til å lese det som er på nettsiden. For å få en best mulig hjemmeside, som kommuniserer godt med brukeren er det viktig å fremheve en tydelig målsetning og strategi for nettstedet. Man må lære å kjenne målgruppens behov og adferd - lage personas, med hypotetiske brukere og brukerscenarioer. Det å lage prototyper og teste disse på potensielle brukere er viktig grep i den formative prosessen av utviklingen av nettstedet. Når man har laget et sluttprodukt er det viktig å observere korleis nettstedet blir brukt, og evaluere dette. Her har vi flere ulike teknikker, en kort innføring følger i påfølgende kapittel. Brukerkvalitetstesting Usability is the measure of the quality of the user experience when interacting with something -- whether a Web site, a traditional software application, or any other device the user can operate in some way or another.» (Nielsen, What is usability?) I følge Nielsen har et system brukskvalitet hvis det er: lett å lære effektivt lett å huske relativt feilfritt Jakob Nielsen påstår gjennom sin teori og dokumentasjon at problemet med Internett er at 90 % av dagens kommersielle nettsteder har et altfor vanskelig grensesnitt å bruke. Dette problemet vil vi heretter referere til som «brukbarhetsproblemet». «The web is bad; really bad. My estimate is that at least 90 % of all commercial websites are overly difficult to use [..]» (Nielsen, 1998) Elementer som lang nedlastningstid, vanskelig navigering, dårlig struktur og mangelfull informasjon gjør at brukernes generelle oppfatning av nettstedet blir dårlig. Dette kan medføre at brukerne forblir lojale mot det de oppfatter som gode side ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

5 nettsteder (Nielsen, 1998). Jakob Nielsen hevder videre at utviklere som ikke tar i bruk brukbarhetstesting aldri vil kunne lage tilfredsstillende brukergrensesnitt (Nielsen, Jakob Nielsen told me to do it). ( En brukerkvalitetstesting skal gi et mål på hvor godt produktet tilfredstiller brukerens krav. Den skal kunne sette lys på problemområder, og forbedringspotensialer. I henhold til ISO 9241, del 11, er brukskvalitet definert som: «the extent to which a product can be used by specified users to achieve specific goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use». Vi må med andre ord få mål på anvendbarheten, effektiviteten og tilfredstillelsen for bestemte brukere som har bestemte mål og er i bestemte omgivelser. Effektiviteten er hvor lang tid det tar for brukeren å løse relevante oppgaver, og hvor mye det går an å forbedre brukerens tidsforbruk. Det vil altså si ressursbruken til brukeren, hvor mye brukeren må ofre av tid, mental, og fysisk innsats for å oppnå målet sitt. Med tilfredsstillelse mener vi hvor stort behag og akseptanse produktet gir brukeren, og andre interessenter. For å teste brukerkvaliteten, kan vi skille mellom: Formativ evaluering Summativ evaluering Analytiske metoder Empiriske metoder Formativ evaluering er en evaluering som pågår underveis i prosessen. Summativ evaluering er en evaluering som evaluerer sluttprosessen. Analytiske metoder er en kvalitativ vurdering av grensesnittet, og empiriske metoder som er resultatorientert (og som gir masse data). Man kan også evaluere nettstedet gjennom fokusgrupper. En fokusgruppe er hensiktsmessig hvis kunden vil ha en bredde av synspunkter og diskusjon om innhold, funksjonalitet og design på nettsteder. Dette er en metode som brukes tidlig i designfasen til idegenerering, den samler brukere fra målgruppen og setter i gang en kreativ prosess. Målet er å få ut ideer til nye nett-tjenester som kan være aktuelle å jobbe videre med. Dette er en nyttig metode, men ikke som den eneste. Man kan også gjennomføre en oppgavebasert brukertest der typiske brukere løser realistiske oppgaver på nettstedet. Testlederen vil samtidig foreta et intervju med testpersonen, slik at mens brukerne løser oppgavene, skal de prøve å tenke høyt. Testlederen vil underveis notere hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og ev. forslag til forbedreinger. Typiske element som avdekkes i en slik brukertest er: Er informasjonen forståelig for brukerne? Er menyer og informasjonsarkitektur optimal? Er det tjenester som brukerne savner? Hva slags brandingeffekt oppnår bedriften? Får brukerne nødvendig feedback? Hvor lang tid tar det for brukerne å løse realistiske oppgaver ved hjelp av nettløsningen? ( Analytiske metoder Analytiske metoder er en kvalitativ vurdering av grensesnittet. Den inspiserer oppgaveanalyser for å avdekke f.eks. fallgruver og snublesteiner. Den analyserer brukermodeller mot produktet, hvor stor kunnskap brukeren må ha for mestre systemet. Og den tar for seg scenariogjennomganger mot produktet. Heuristisk metode, som er den metoden vi skal ta for oss i denne rapporten, hører inn under denne gruppen; analytiske metoder. Den gir ekspertvurdering av brukskvaliteten, der det ofte gjennomføres med en formaliserte sammensetting av ekspertgruppe. I dette tilfellet er det vi som utgjør ekspertgruppen, dette fordi vi selv kan sette oss inn i utføring av evalueringsmetodene. Derfor lærer vi mer om et nettsteds brukskvalitet. side ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

6 Heuristisk evaluering Ordet heuristisk betyr i denne sammenhengen; en metode som gir praktiske resultater uten at en vet om de skyldes tilfeldigheter eller noe annet. Heuristisk metode ble oppfunnet av Jokob Nielsen og Rolf Molich, og går ut på at man setter opp noen heuristikker og vurderer produktet etter dette. Et team (helst mellom to og fem stykker) med både grensesnittskompetanse og domenekompetanse blir satt sammen for å vurdere produktet opp i mot disse forhådsgitte postulatene. Det finnes flere ulike regelverk for heuristisk evaluering av nettsted, blant annet Jakob Nielsens og Gerhardt-Powals, man kan eventuelt også sette opp egenddefinerte heuristikker. I dette prosjektet har vi valgt å se nærmere på Jakob Nielsens heuristikker. Heuristisk evaluering ble introdusert av Jakob Nielsen og Rolf Molich i Siden den gang har heuristikkene blitt foredlet og videreutviklet av Jakob Nielsen og revisjonen av 1994 er de ti heuristikkene som brukes i dag (Nielsen, 1994). Disse heuristikkene skal gi produktutvikleren svar på om produktet inneholder: Enkel og naturlig dialog? Benytter sluttbrukernes språk? Minimal mental load? Konsistent? Gir feedback? Har fluktruter? Snarveger er tilgjengelig? Gode feilmeldinger? Feilrobust? God hjelp og dokumentasjon tilgjengelig? Heuristisk evaluering er en metode som kan bli utført som en del av en brukskvalitetstesting. Det er ingen erstatning for en fullstendig og gjennomgående brukertesting. Det har sine fordeler og bakdeler. Ekspertene som skal inspisere systemet/nettstedet kan overse aspekter som er problematiske for de reelle brukerne. En ekspert har helt andre preferanser enn den reelle brukeren, og vil kanskje ha fokus andre aspekter, som i andre brukertester, viser seg ikke å være et problem for brukerne. Dette er et bakdelen med denne evalueringsmetoden. Fordelen er det trengs lite av utstyr og «testpersoner», som gir lave kostnader. Det kan dermed være nyttig å bruke for utviklingsprosjekt med lave budsjett, eller som en innledende undersøkelse til et større prosjekt. Heuristisk metode kan selvsagt også kombineres med andre brukskvalitetstestingsmetoder som gjør den mer komplett. Vi har valgt Nielsens heuristikker fordi de er de mest brukte innen heuristisk evaluering, som er rettet mot software og websider. Vi vil selv påta oss oppgaven å være eksperter. På denne måten må vi sette oss grundig inn i disse heuristikkene, og vi vil lære en god del om brukskvalitetstesting generelt. Dessuten krevest det minimalt av utstyr og er en økonomisk gunstig metode. Nielsens Heuristikker (1) Synlighet av systemstatus Systemet skal alltid holde bruker informert om hva som skjer gjennom passende feedback innen rimelig tid. Match mellom systemet og den virkelige verden Systemet bør snakke brukers språk, med ord, fraser og konsepter som er kjent for bruker. Systemet bør følge den virkelige verdens konvensjoner, og la informasjonen komme i en naturlig, logisk rekkefølge. Brukerkontroll og frihet Brukere kan gjøre feil, og må lett kunne avbryte og finne veien tilbake til utgangspunktet. Angre og Gjenta -funksjonene må støttes Konsistens og standarder Brukere burde ikke måtte lure på om forskjellige ord og handlinger skal bety det samme. Plattformkonvensjoner bør følges. Ord symboler og handlingssekvenser bør bety det samme som i andre systemer Forebygge feil Eliminer så godt det lar seg gjøre brukers mulighet til å gjøre feil gjennom et godt design. Forklarende feilmeldinger, bekreftelsesdialogbokser. Nielsens Heuristikker (2) (gjelder nettsider) Gjenkjennelse fremfor tilbakekalling Minimer den mentale belastningen for brukeren gjennom å gjøre objekter, handlinger og valgmuligheter synlige for brukeren. Brukeren skal ikke behøve å huske informasjon fra en del av dialogen til den neste. Hjelp fra systemet må være lett tilgjengelig. Fleksibilitet og enkelhet i bruk Akseleratorer som ikke synes for den vanlige bruker kan fremskynde interaksjonsprosessen for ekspertbrukere slik at systemet både støtter uerfarne og erfarne brukere. Ekspertbrukere kan benytte snarveier i systemet. Estetisk og minimalistisk design Dialoger bør være presise og ikke inneholde informasjon side ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

7 som skjelden er relevant. Hver ekstra informasjonsenhet konkurrerer med de relevante informasjonsenhetene, og bør kuttes eller gjøres mindre synlig om informasjonen er lite relevant. Hjelp brukeren til å se, diagnostisere og rette opp igjen feil. Feilmeldinger bør være presise og i et naturlig språk (ikke koder). Løsninger bør foreslås I feilmeldingen. Hjelp og dokumentasjon Selv om det er bedre om systemet kan bli brukt uten dokumentasjon, vil det gjerne være nødvendig å ha hjelp og dokumentasjon tilgjengelig. En slik dokumentasjon bør være enkel å søke i, fokusert på brukers oppgaver, liste opp konkrete steg for å gjennomføre oppgaven, og heller ikke være for stor. Vi vil på påføgende sider ta for oss hvert av disse påstandene, og analysere vårt valgte nettsted ut i fra det. side ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

8 heuristisk evaluering 1) Synlighet av systemstatus I et godt utviklet brukergrensesnitt forventer man å ha oversikt over hvor man er og hvor man kan fortsette videre. Dette må være et minstekrav for en tjenesteside som skal selge varer til brukeren. Kilroy.no er nettopp en slik side, og for at en slik nettsted skal fungere er den nødt til å være så enkel som mulig. Slike nettsted har brukere i alle aldersgrupper og samfunnslag, derfor er det ikke mulig å designe til en enkel målgruppe. Førsteinntrykket av kilroy.no er ikke veldig tilfredsstillende, oppsettet er rotete og øyet klarer ikke å fokusere på det vesentlige på siden. Øverst på siden er det en menylinje som er på engelsk, helt til høyre kan du skrive deg opp for å motta nyhetsbrev. Oppe til venstre har de plassert den viktigste funksjonen, søkebildet for å finne fly, biler, hotell og andre nødvendige faktorer ved en eventuell reise. Dette er en meget strategisk plassering, tester viser at dette er området som øyet automatisk rettes mot ved innlasting av en ny side. Systemet informerer derimot ikke brukeren hvilke steder man kan reise fra eller til. Man kan heller ikke bestemme avgang- og returdato, noe som burde være en selvfølge når de allerede har plassert knapper som skal ha den funksjonen. Dette fører til at brukeren blir forvirret og skjønner ikke helt hva som foregår. Når man trykker på search kommer man videre til et nytt vindu med et helt annet design, den nye utformingen bidrar ikke til noen gjenkjennelseseffekt fra hovedsiden. Dette nye søkebildet har akkurat de samme valgene som søkebildet på hovedsiden, med noen modifikasjoner en ulogisk opplegging av handelssystemet. Til høyre for søkebildet på hovedssiden er det plassert en annonse i like stor størrelse som søkebildet. I tillegg har den komplementære farger, altså motfargene til de som blir brukt ellers på siden. Dette gjør at annonsen skiller seg veldig ut fra viktig informasjon og oppfattes som en avledning. Nå er det jo akkurat det som er målet for en annonse, men det er bemerkelsesverdig at de har valgt å plassere den sentralt midt på siden. Det som kanskje er viktigst for å informere brukeren om hva som foregår er bruken av overskrifter. Akkurat som en avisartikkel har en headline og en plakat en overskrift er det en naturlig hierarkistisk måte å bygge opp teksten på for å informere brukeren. På kilroy.no kan vi si at dette til dels blir gjennomført, i tillegg til de to menylinjene på toppen av siden finner vi en menylinje på venstre side. På denne menylinjen er siden vi er inne på uthevet, slik at vi vet hva vi er inne på. Noen sider har en ordentlig side ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

9 overskrift i tillegg til den uthevede menyknappen, dette er ikke helt gjennomført og burde hatt en mer konsekvent bruk av hovedtittel. En mulighet for å forenkle navigasjonen kan være å bruke symboler, et bilde kan være mye mer forklarende enn ord. På denne siden bruker de symboler på hvilket språk man vil ha teksten på ved hjelp av flagget på det språket man foretrekker. Når man har valgt et av alternativene blir de andre flaggene litt skyggelagt slik at man vet hvilket alternativ man har valgt. Dette er bra symbolbruk, men det er synd at denne funksjonen ikke fungerer så veldig bra, selv om man velger det norske språket kommer allikevel en god del av teksten opp på engelsk - enkelte steder blir det blandet av begge deler. En god del viktig informasjon er kun å få tak i på engelsk, noe som ikke er så gunstig for de som ikke er stødig i sin engelskkunnskap. Som nevnt er det flere menylinjer plassert på ulike man nødt til å trykke på linken som er lagt inn i teksten: les mer eller les her. De har ikke en fast navn på artiklenes linker, noe som bare er rart og kan føre til forvirring. Når vi fører musen over øverste menylinje og undermenyen er det ingenting som gir feedback på hva som skjer. Dette skjer kun i venstre menylinje, der de har plassert en rullovereffekt over linkene. 2) Match mellom systemet og den virkelige verden steder på siden. Kilroy.no har en hovedmeny på engelsk som ligger konstant i toppen av siden. Men på hovedsiden er det plassert ganske langt ned på siden en undermeny der du kan velge ulike destinasjoner, på de andre sidene flytter denne seg under hovedmenyen. Dette er ikke logisk og denne menylinjen burde hatt en fast plass hele tiden. Ved manøvrering av knapper får man som regel feedback, på forsiden har nyhetssakene en rullovereffekt som belyser hele feltet. Men når man trykker på det man tror er en link skjer ingenting og man vet ikke helt om siden blir lastet opp eller ikke. For å komme til artikkelen er For at et nettsted skal kommunisere best mulig med brukerne av siden, er det nødt til å relatere til den virkelige verden. Et godt eksempel er stegene for å utføre en handel, for å skape en best mulig forståelse for hva som skjer er det lurest å legge det så nært opp til virkeligheten som mulig. Systemet på siden bør altså snakke brukerens språk, dette innebærer ordbruk, fraser og konsepter som er allmenn kjent i den virkelige verden. Informasjonen bør også opptre i en naturlig og logisk rekkefølge. Symbolene som blir brukt i løpet av handleprosessen er av en baby som vokser og tilslutt blir et voksent menneske. Dette er en merkelig bruk av symboler, greit nok at de prøver å vise at det skjer noe for hver prosess, men du bruker jo ikke år og dag på å bestille en flybillett. Menyknappene er for det meste plassert i en logisk rekkefølge. Først kommer home, deretter product overview, change ticket, help, news og contact kilroy. Det eneste som skurrer litt er at de har plassert nyhetene så langt ut til høyre. Dette er noe av det siste vi leser på menylinjen, og burde normalt vært plassert mer sentralt. Kilroy.no har ikke vært så flink til å plassere relevante linker på sidene. Når man er på kontakt siden er det et stort bilde som spør om du vil forandre på billetten, dette er ikke nødvendig når det er satt av en menyknapp til en slik operasjon. Alle knapper matcher stort sett innholdet, selv om ikke du ikke får en øyeblikkelig oppfatning av hvor du er hen når du kommer inn på en side. Språket som blir brukt på kilroy.no er rettet mot brukeren og anvender ikke et vanskelig fagspråk. Dette side ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

10 er en veldig viktig faktor for brukerkvaliteten ved en slik nettside. Ett minus er den ufullendte valgfunksjonen av språkvalg. Selv om du velger norsk språk kommer en god del av informasjonen på engelsk. Hvis du hadde ringt informasjonsentralen i en virkelig verden og valgt å føre samtalen på norsk, ville ikke personen i den andre enden vekslet språket mellom norsk og engelsk. De valgene man får opp når man trykker på en menyknapp samsvarer ganske godt med kategoriens tema. Men det som er litt irriterende er fanelinjen med alle stedene du kan reise til, denne holder seg konsekvent uansett hvor du er hen på siden. Det skal da ikke være nødvendig å få disse valgene når man f.eks. er inne på kontakt siden. Når man er inne på produkt oversiden har de satt av en plass til relevante linker under venstre menylinje. Men de man spurt om bekreftelse før systemet utfører handlingen. Disse spørsmålene er presentert i et kort, konsist og enkelt språk som gjør at brukeren føler en kontroll og sikkerhet om hva systemet spør om. Ved handlinger som kan utgjøre drastiske konsekvenser blir man spurt om man virkelig vil fortsette. Dette er et eksempel på at systemet bygger inn begrensninger for å hindre at brukeren kommer til å gjøre feil. Når man er i handleprosessen har man hele tiden muligheten til å gå tilbake på den forrige, men for å avbryte hele handlingen er man nødt til å klikke seg ut av selve vinduet. Utførelsen av handelen mangler en funksjon der man kan se på informasjonen man har fylt inn før man aksepterer handelen. Man skriver altså inn kortnummer og all relevante linkene har egentlig ikke noe felles med den siden man er inne på. For hva har vaksiner og reiseforum noe felles med en oversikt over produktene de tilbyr. Systemet på siden bruker ikke komma i numeriske tallverdier over Dette burde være etablert i systemet for å gjøre forståelsen av verdien større. Når tall med mer enn fire sifrer vises begynner det å bli vanskelig å forstå størrelsen på tallet. informasjon om identifikasjon og deretter må man kjøpe billetten, uten å ha mulighet til å se om man har gjort noe feil. Menyene på kilroy.no er ikke så bred, altså at de består ikke av så mange valg, men hvert menyvalg har mange nivå. Man har hele tiden mulighet til å velge mellom de andre valgene så man føler seg ganske fri til å kunne gå hvor man vil. 3) Kontroll og frihet Brukerne burde være fri til å velge og bestemme selv for hvordan man skal manøvrere seg på siden, i stedet for at nettsiden selv skal gjøre det for dem. Man velger ofte funksjoner som ikke fører dit man egentlig ville, og trenger en nødutgang som er klart markert for å komme tilbake uten en forlenget dialog. Hvis man bruker søkebildet på hovedsiden til å finne eventuelle reiseforslag så dukker det opp et nytt vindu. Det første som slår en er at det er et helt nytt design. Hvis man ombestemmer seg og prøver å komme tilbake sjønner man ikke med det første hvordan det skal la seg gjøre. Vi forstod ikke først at det åpnet seg et nytt vindu og lette fortvilt etter en hjem- eller tilbakeknapp. Slike situasjoner tar tid og brukeren blir frustrert når man ikke kan kontrollere manøvreringen. Derimot har brukeren god kontroll ved en bestilling, når man har fylt inn den nødvendige informasjonen blir 4) Konsistens og standarder For at ikke målgruppa skal begynne å fundere på om ord, symboler og handlingssekvenser betyr det samme, burde det være en konsistens og standard i systemet. Kilroy.no har prøvd å legge søkebildet og muligheten til å velge reiser så nært opp til andre standarder hos liknende sider. Men det er enkelte ting som ikke er like naturlig. Man er vant til at når man søker står datoen innstilt på den dagen man bestiller. De gangene vi har vært inne på denne siden har datoen variert skremmende mye. Funksjonen har gått fra å være innstilt på dager som fant sted for flere uker siden, til dager som enda ligger langt side 10 ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

11 fram i fremtiden. Det sier seg selv at denne funksjonen burde fulgt den gjeldende standard. De har hvertfall unngått en tung bruk av store bokstaver og bruk av punktum ved korte ord i menyknapper. Men typografien er ikke prioritert så veldig mye, det er en unødvendig bruk av utropstegn som fører til at man blir stresset. Vertikal og horisontal scrolling er en mulighet i hvert vindu, som i likhet med de andre sidene har en tittel. større og større for hver handling man gjør bidrar til å gjøre brukeren utrygg på systemet. 5) Hindre feil i å bli utført Et godt design har flere oppgaver enn å fremstå som fancy og stilrent. Brukskvalitet og design går hånd i hånd og utfyller hverandres funksjoner. Å hindre at feil oppstår er bedre enn feilmeldinger, man må forebygge brukerens muligheter til å gjøre feil, enten ved godt design eller å sørge for at risikohandlinger må bekreftes. Dette nettstedet bruker ikke lyd som virkemiddel hverken for å skape stemning eller for å signalisere feil. Ved bestilling av reiser er knappene for å akseptere informasjonen man har gitt designet i ett veldig klart uttrykk. Teksten er satt i en fet skrifttype på gul bakgrunn, Menyvalgene er lik andre nettsteder, dette gjør at man kjenner seg igjen og ikke begynner å lure på hva man skal gjøre videre. Menyene har en plassering som blir brukt oftest av andre nettsteder, og forholder seg konsistent på samme plass. Dette gjelder ikke den nevnte fanelinjen som på hovedsiden befinner seg ett godt stykke ned på siden enn der den vanligvis er. Lister med oversikt over land og pris har venstrejustert teksten og høyrejustert tallene, dette er akkurat slik det skal være. I de samme listene bruker de en stjerne for å fortelle hvilke reiser som er anvendelige for alle aldre. Det som er unødvendig er at absolutt alle reisemålene har denne stjernen, dette er slettes ikke nødvendig og blir bare masete. Utenom annonsene er det omtrent fire størrelser på teksten som blir brukt, hvis det hadde blitt brukt flere størrelser ville siden fått et mer rotete og uforståelig hierarki i informasjonsstrukturen. Fargene som blir brukt er hovedsaklig svart og gult, i tillegg bruker de en nøytral lyserød farge som ikke trekker til seg oppmerksomhet. Derfor er det svart og gult som blir sittende igjen i hukommelsen. Mengden informasjon som vises er svært forskjellig fra hvert menyvalg, det burde vært en mer konsekvent bruk av informasjonsmengde for å ikke variere uttrykket for mye. Symbolene under en bestilling av en reise er svært forskjellig fra andre systemer. Denne babyen som blir de fremstår veldig klar og konsis på hva som skjer hvis du trykker på dem. Ved feilmeldinger etter at man har ført inn informasjon om seg selv er det bare på ett område det kommer feilmelding. Altså, hvis du ikke har fylt inn kortnummer og fødselsdato kommer det bare feilmelding på ett av områdene. Feilmeldingene består ikke av lange setninger men forklarer kort hva det er som har gått galt. De bruker et humoristisk symbol av en tegnet figur som har gått på trynet for å demonstrere at noe har gått galt. Denne symbolbruken gjør at brukeren føler det er hans skyld at noe har gått galt, systemet burde heller ta feilen på sin kappe for å ikke støte brukeren fra seg. Feilmeldingen forøvrig er satt i en hvit tekst på en sterk mettet rødfarge slik at man skjønner at noe er galt. Området der feilen ligger blir ikke uthevet på noen måte når feilmeldingen kommer frem, men forklarer nok til at man skjøøner hva man skal gjøre for å rette på problemet. På de fleste utfyllingssider på nettet er det markert side 11 ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

12 med en asteriks på de områdene som man er nødt til å fylle ut. Dette er en fin måte å forhindre at feil skjer, denne funksjonen finnes ikke på kilroy.no og man blir usikker på hvilke områder man er nødt til å fylle ut. Hvis det er et område som man normalt ikke behøver å fylle ut, viser seg å være obligatorisk å føre opp, mister man tid og blir litt mer frustrert over systemet. 6) Gjenkjennelse fremfor tilbakekalling Minimer den mentale belastningen for brukeren gjennom å gjøre objekter, handlinger og valgmuligheter synlige for brukerne får en god forståelse av hva som finnes der ved å se på hovedkategoriene. Et viktig element i godt brukergrensesnitt er å plassere hovednavigasjonsområder på et iøynefallende sted, fortrinnsvis rett ved sidens hoveddel. Nettstedet kiroy.no har en banner øverst på siden med de seks toppkatogoriene: home, product overview, change ticket, help, news, contact kilroy. Å plassere toppkatogoriene øverst på siden er en standardisert metode brukeren kjenner igjen fra andre steder. Det er oversiktlig og ryddig. Men det som imidlertidig ikke er fult så bra løst på kilroy.no er at når en klikker på toppkatagoriene, så viser designet ikke hva slags kategori man står på. Med andre ord, sidene forteller ikke brukeren hvor han befinner seg på sidene. brukeren. Brukeren skal ikke behøve å huske informasjon fra en del av dialogen til den neste. Hjelp fra systemet må være lett tilgjengelig. Økt grad av standardisering fører til en raskere og nærmest intuitiv forståelse for navigasjonen hos brukeren. Om brukeren gjenkjenner menystrukturen fra sine preferanser er det bedre enn om brukeren stadig må læres opp i grensesnittet. Jacobs lov om internett-brukeropplevelsen sier, brukerne tilbringer mesteparten av sin tid på andre nettsteder enn ditt eget. Dette gjelder uansett hvor stort nettstedet er, fordi ingen tilbringer mer enn 50% av tiden på ett netsted. Denne loven underbygger behov om at nettsteder må være enkle å bruke og følge designkonvensjoner. Brukeren vil sjelden huske spesielle interaksjonspåfunn fra ett besøk til det neste, gitt den tiden de vil bruke på andre nettsteder i mellomtiden. For hjemmesidedesign gjelder enda strengere krav enn Jacobs lov, siden brukerens førsteinntrykk er så avgjørende. Når brukeren kommer til hjemmesiden for første gang, vil de allerede bære med seg mye mental bagasje fra tusenvis av andre hjemmesider. Da har de allerede dannet seg en genrell tankemodell for hvordan hjemmesider skal fungere, basert på sine erfaringer på andre nettsteder. (J. Nielsen & Marie Tahid 2002) Ettersom hovedhensikten med en hjemmeside er å forenkle navigasjonen til andre mål på nettstedet, er det avgjørende at brukeren uanstrengt kan finne det aktuelle navigasjonsområdet, skille mellom valgene og få en god forståelse av hva som ligger bak koblingene. Navigasjonsområdet bør også avdekke innholdet på dettstedet, slik at Det bør være et mål for alle hjemmesider å unngå overflødig innhold. Å gjenta identiske elementer som kategorier eller koblinger for å fremheve dem, gjør dem faktisk mindre virkningsfulle. Overflødige elementer roter dessuten til siden, og alle elementene taper seg fordi de må konkurrere med så mange andre. Er noe viktig, fremhev det på ett sted. På den andre siden kan gjentakelser være til hjelp for brukeren, hvis det er elementer som går igjen i flere kategorier, eller hvis du legger koblinger til samme side, men da med synonymer som gjenspeiler brukerens måte å beskrive innholdet på. På toppkategoriene product overview, change ticket, help, news og contact kilroy dukker det opp en rad til med kategoriene: Asia, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa, Australia, Afrika og Jorden rundt. Denne er altså synlig uansett om en klikker på «contact kilroy», «change ticket» og «News». Dette kan jo selvsagt forvirre brukeren. F.eks om en skal faktisk bytte billetten, klikker en på «change ticket», da dukker alle verdensdelene opp, og da er det ikke meningen at en kan klikke på verdensdel-kategoriene for å skifte billett, da havner man på siden «product overview». En slik variant to rader av katogorier kan i dette tilfellet føre til frustrasjon hos brukeren. Man kan jo selvsagt spekulere på hvorfor det er laget slik. Vi tror det kan skyldes at kiroy.no ønsker hele tiden å føre brukeren til produktsidene. I motsetning til toppkategoriene, viser designet på hva kategori man står på av «verdensdelene». Kilroy.no opererer også med menyvalg i venstre kolonne. Her endrer fargen seg til gult når du står på den aktuelle siden. Ergo: brukeren får beskjed om hvor han side 12 ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

13 befinner seg på siden. Det at et objekt skifter farge for å fortelle hvor man befinner seg på siden, er et designkonvensjon brukeren vil gjenkjenne fra andre nettsteder og andre systemer. Det er en vanlig designkonvensjon å ha visse alternativer på slutten av siden. Deverre er det ingen enighet om hva som skal være med i dennne navigasjonslisten. Noen nettsteder lister opp hoveskategorier. Ut i fra teorien om at det vil gi brukeren en ny sjanse til å bruke disse viktige koblingene, hvis dem overså dem da de rullet nedover siden. Andre nettsteder går motsatt vei og reserverer bunnen av siden til koblinger sin i verste fall kan kalles fornoter, som copyrightinformasjon og kontaktinformasjon. I mangel på standard, vet ikke brukeren hva han/hun kan forvente seg i bunnteksten, og dette gjør området mindre anvendelig enn det kunne ha vært. Da bunntekstnavigasjon slett ikke er optimalt, er det anbefalt å unngå det som hovednavigasjonsopplegg. Det er dessuten et generelt funksjonalitetsprinsipp å unngå duplisering i størst mulig grad. Vises det samme valget tot ganger, må brukeren gruble på om de to koblingene er identiske eller ikke. Kilroy har bunntekstnavigasjonsvalgene: home, sitemap, no, reiser, ferie, flybilletter, hotell, adventure & aktiv ferie og KILROY groups. Sitemap er kjekt å ha tilgang på, litt mer rart er det med valget home, når en faktisk befinner seg på den siden allerede. Vi synes det er bra å ha kan på en god måte femheve populære innslag på nettstedet og raskere ivareta brukerens behov. Nøkkelen er nitidig utvelgelse av hvilke oppgaver som skal figurere som vertøy på hjemmesiden. Det er anbefalt å gi brukeren direkte tilgang til høyt prioriterte oppgaver på hjemmesiden. Disse hjemmesideverktøyene bør la brukeren skrive inn alle nødvendige data direkte på hjemmesiden. Om mulig, er det aller beste å gi brukeren klikkfri tilgang til svarene. Dette er noe erfarne brukere ville satt svært stor pris på. Mer vanleg er det imidlertid å gi brukerne ettklikkstilgang til svarene, med andre ord at det lastes en seperat side med resultatene. For eksempel er «quick search-funksjonen på kilroy. no et effektivt ettklikksverktøy som lar brukeren skrive inn kriteriene for en ønsket flyreise på hjemmesiden, for en bunntekstnavigasjon, men vi synes kategoriene kilroy. no hadde valgt ut var forvirrende. De likner for mye på hovedkategoriene, som fører til unødvendig bekymring så å få se resultatene på en annen side. 8) Estetisk og minimalistisk design hos brukeren. A designer knows that he has achieved perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away antoine de st-expurey 7) Fleksibilitet og enkelhet i bruk Akseleratorer som ikke synes for den vanlige bruker kan fremskynde interaksjonsprosessen for ekspertbrukere slik at systemet både støtter uerfarne og erfarne brukere. Ekspertbrukere kan benytte snarveier i systemet. Hjemmesideverktøy eller snarveier til visse oppgaver Dialoger bør være presise og ikke inneholde informasjon som skjelden er relevant. Hver ekstra informasjonsenhet konkurrerer med de relevante informasjonsenhetene, og bør kuttes eller gjøres mindre synlig om informasjonen er lite relevant. Grafisk design skader som regel ikke funksjonaliteten. Grafisk design bør understreke betydningen av interaksjonsdesignen, ved å trekke brukerens oppmerksomhet mot sidens viktigste elementer. side 13 ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

14 En bør begrense skriftstiler og annen tekstformatering, som størrelser, farger og tilsvarende, fordi overdesignet tekst faktisk kan distrahere fra innholdet. Dersom tekstelementer likner for mye på grafikk, har brukeren en tendens til å overse dem, fordi de feiltolker dem som reklame. Kilroy sine nettsider er langt fra estetisk og minimalistisk gjennomført som designuttykk. Det er en salgsside som inneholder mye reklame, og som inneholder flere ulike skriftstiler, fra outlinet tekst og halvfete teksttyper til en regular grotesk skjermfont til brødtekst. ikke være nødvendig å gjenta det til det kjedsommelige. Det fører bare til flere element for brukerens øyne å skanne over. Det er anbefalt å begrense bruken av utropstegn. Utropstegn hører ikke hjemme i profesjonelle tekster og særlig ikke på en hjemmeside. Utropstegn ser rotete og masete ut. Ikke kjeft på brukerne. Her feiler Kilroy.no i både brødtekster, titler og kategorier. Ord med bare versaler (store bokstaver) er tyngre å lese og kan få hjemmesiden til å igjen virke masete og støyende, slik som eksempelet viser. Man kan gjøre en hjemmeside langt mer tiltrekkende ved å målbevisst bruke grafikk for å illustrere innholdet. På den andre siden kan grafikk gjøre designet tyngre og Det er anbefalt å buke høy kontrast i tekst- og bakgrunnsfarger, slik at teksten kan leses uten anstrengelse. Dette kravet oppfyller Kilroy.no rimelig bra. Det meste av brødtekst er satt med sort skrift på hvit bakgrunn, som gir høyest oppnåelse av leselighet. Menyen er satt med hvit skrift på sort bakgrunn som også gir høy kontrast, men kan virke trettende med lang og mye tekst, men til en menylinje som Kilroy.no opererer med, kan det likevel fungere. Det bør være et mål for alle hjemmesider å unngå overflødig innhold. Å gjenta identiske elementer som kategorier eller koblinger for å fremheve dem, gjør dem faktisk mindre virkningsfulle. Overflødige elementer roter dessuten til siden, og alle elementene taper seg fordi de må konkurrere med så mange andre. Er noe viktig, fremhev det på ett sted. Her synder nettsidene til Kilroy. På skjermbilde står «Afrika» tre ganger, i toppkategorien, i venstre spalte, og til overskrift i hovedspalten. Det skulle mer visuelt rotete, samtidig som nedlastingstiden sinkes. Det er derfor viktig å bruke grafikk med skjønn og bearbeide den for nettbruk. Det samme gjelder for meningsfylte animasjoner. I eksempelet «bestill din leiebil hos KILROY travels, fungerer bilder av bilene som informasjon til brukeren hva slags bil Kilroy tilbyr. Bildene er ikke bare til pynt, men de inneholder viktig innhold. Bruken av farger er essensielt i forhold til hvilket uttrykk en vil gi brukeren. Kilroy.no bruker gul til primærfarge, blå/grått som kontrastfarge til den gule, og den siste fargen har en nedduset rød/gul valør. Den sist nevnte far- side 14 ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

15 gen fungerer som bakrunnsfarge på rammene på selve siden, mens gul blir brukt til effekt/uthevelses/boks-farge. Den blå/grå fargen blir mest brukt til fyllfarger til bokser. Til brødtekst blir sort for det meste brukt, men det finnes noen grusomme eksempler (sett fra en designers synspunkt) der rød, blå og sort tekst blir brukt iet og samme avsnitt. Dette er så langt i fra minimalistisk design som overhodet mulig. Den røde og den blå fargen skriker etter oppmerksomhet, noe som gjør siden masete. Sidebredden på kilroy sine nettsider er på 941 piksler. Dette er et akseptabelt breddenivå, tatt i betraktning at de fleste har en skjermoppløsning på over 800 piksler i bredden. Men siden er ikke flytende, dvs; siden strekker seg ikke slik at layouten tilpasser seg så mange ulike vindusstørrelser som mulig. Om skjermoppløsningen er under 941 piksler, må man scrollle horisontalt for å se alt innholdet på siden. Da er det spesielt bra at «quick search» er plassert øverst til venstre, slik at den er synlig i alle vindusstørrelser. 9) Hjelp brukeren til å se, diagnostisere og rette opp igjen feil. Feilmeldinger bør være presise og i et naturlig språk (ikke koder). Løsninger bør foreslås I feilmeldingen. Bookingen på kilroy.no, foregår på en egen side, der det er presisert for brukeren at det er fire steg i kjøpeprosessen, og hva de ulike stegen inneholder. Dette er gjort på en oversiktlig og grei måte, som brukeren kan vite hvor han/hun er i kjøpeprosessen. Kilroy er også flinke med å gi tilbakemeldinger og hjelp til videre trinn. F.eks dukker denne boksen opp om en har søkt på fly innen de tre nærmeste dagene: I tillegg legger de ut hjelpeinformasjon nederst på siden: Dette kan være svært nyttig for brukeren. Videre i bestillingen hender det at en får opp flere alternativer, for å få forklaring på disse valgene, har kilroy lagt inn spørsmålstegn-ikon som man kan klikke på, om man trenger enn mer inngående forklaring. På billetten står det «almost booked» slik at det ikke skal være tvil om den er kjøpt eller ikke. Dette er med på å gjøre brukeren trygg i kjøpeprosessen. Om man skulle være så uheldig å taste inn feil i adressefeltet, opplyser nettstedet kilroy om dette. side 15 ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

16 10) Hjelp og dokumentasjon Selv om det er bedre om systemet kan bli brukt uten dokumentasjon, vil det gjerne være nødvendig å ha hjelp og dokumentasjon tilgjengelig. En slik dokumentasjon bør være enkel å søke i, fokusert på brukers oppgaver, liste opp konkrete steg for å gjennomføre oppgaven, og heller ikke være for stor. Hjelpefunksjonene til kilroy er enkel og grei å bruke. Den er tilgjengelig hele tiden i den toppbanneren, noe som gir lett aksess uansett hvor man befinner. Den er katogorisert fornuftig og gir svar på det meste en bruker trenger å vite. Om det likevel skal være noe som er uklart, har kilroy en kobling til kontaktinformasjon, også plassert på øverste banner. Men det Kilroy mangler, er en søkefunksjon som søker gjennom alle publiserte artikler, tilbud osv. Det finnes søkefunksjon for søking etter tilgjengelige billetter for fly, bil, hotell osv, men den standardiserte søkefunksjonen som går på hele siden er fraværende. Brukerne er vant til en slik funksjon, og noen vil nok savne den. side 16 ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

17 konklusjon Om nettstedets oppfylling av heuristikkene Forestill deg hvor desorienterende det ville være å gå inn i en butikk, og ikke få et førsteinntrykk av hvilke tjenester eller varer den hadde. Det samme gjelder hjemmesiden. Med et raskt blikk skal nettstedet formidle hvor man befinner seg, hva bedriften gjør og hva man kan gjøre på nettstedet. For å kunne kommunisere godt med brukeren må en hjemmeside legge vekt på varemerking og prioriterte oppgaver. Den må dessuten ha særpreg, men samtidig spille på konvensjonene som eksisterer for webdesign. Den skal fungere som bedriftens ansikt utad. Det kan minne mye om en tidsskiftsforside, der forsidens viktigste forretningsmål er å få deg til å plukke ut tidsskriftet fra et hav av andre i bladhyllene. Men en hjemmeside skiller seg fra tidsskiftsforsiden ved at man ser ikke siden før man allerede har klikket seg inn på den. Brukeren har ofte konkrete ønsker og mål med besøket på nettsiden, dette må produktutvikler ta hensyn til. Målet med webdesign blir å tilby valgene til brukeren på en effektiv og intuitiv måte. Tilby rettleiing og hjelp, om det trengst. Hvor godt denne kommuniseringen mellom bruker/produkt er, må testes, dette kallest for brukerkvalitetstesting. Det er først da man får oversikt over feil, mangler og fallgruver. Dette har vi gjort med Kilroy, og vi fant ut at her er det mye som kan endrest til det bedre. Kilroy.no er en internettresurs for planlegging og bestilling av reiser. Brukerne kan bestille og kjøpe billetter, for fly- og leiebil og hotellreservasjoner. Brukerne kan dessuten få reisetips og informaskjon om steder de ønsker å besøke. Noe av det beste ved denne hjemmesiden er at den viser mange eksempler på spesifikke reisetilbud til reisetips. Imidlertid forkludres hjemmesiden av overflødige informasjonssalternativer og gjentatte og upresise informasjonskategorier. En omorganisering av innholdet i egne områder og eliminering av duplikater ville hjelpe brukerne å finne det de leter og gi mer plass til reseinnhold i hvert område. Det later til at kilroy ønsker at hjemmesiden skal formidle moro og gi en fornemmelse av at det haster å bestille reisetilbud mens de finnes. Flere uttropstegn bidrar til å stresse brukeren. Den samlede effekten er at nettstedet føles hektisk og overbærende. Det hadde vært mye mer behagelig hvis nettstedet prøvde å tone ned stresseffekten og heller gjøre internettbesøket mer avslappet. Det vi synest er bra med nettsidene til Kilroy, er at det er kontaktinformasjon, telefonnummer og hjelp tilgjengelig hvor enn du er på siden. De har vært flinke på dette punktet, å tilby hjelp og veiledning. Selve bestillingsprosedyren var også tydelig og forklart til brukeren, med trinnindikatorer, og rettledningsstikkord som almost booked. Man kunne også klikke seg inn på spørsmålstegnikon og få utfyllende forklaring om man behøvde det. Det er mye informasjon tilgjengelig på kilroy.no - på godt og vondt. For den rastløse ungdom, som bruker kort tid på hvert nettsted, kan det være unødvendig å tilby denne mengden av informasjon. Samtidig kan noen brukere sette pris på det. Det er det som er vanskelig med brukskvalitet, brukerne er forskjellige. De søker forskjellig informasjon og søker etter informasjonen på forskjellig måte. Det er ikke mulig å kategorisere brukerne, tilpasse dem ryddige små bokser og tilby et tilpasset valgspekter for hver brukertype. Vurdering av heuristikkene Nå har vi brukt lang tid på å sette oss inn i Nielsens ti heuristikker. Dette var en omfattende prosesses som krevde mye lengre tid enn det vi først trodde. Noen av heuristikkene var enkelt å forstå seg på, og hadde stor relevans til nettstedsevaluering, andre virket litt overflødige. Problemet som dukket opp underveis i evalueringen, var at vi følte heuristikkene gled inn i hverandre. Vi savnet kriterier som var mer avgrenset. Om vi skulle tatt en ny heuristisk evaluering, ville vi definert våres egne kriterier, som ville være i bedre koordinans mot akkurat det nettstedet vi valgte. Vi ser for oss disse kriteriene: side 17 ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

18 1) struktur Hvor godt er innholdet på nettsiden strukturert? 2) navigasjon Hvor godt navigerer brukeren på nettsiden? 3) design Hvor godt førsteinntrykk og helhetsinntrykk gir nettsiden? 4) Tilbakemelding og hjelp Hvor godt blir brukeren veiledet gjennom oppgaver på nettsiden? Vi er også av den oppfatning at heuristisk evaluering ikke gir en fullstendig og komplett evaluering, som eneste brukte evalueringsmetode. Det faktum at det er eksperter som evaluerer nettsidene, og ikke reelle brukere, er ikke til å komme bort i fra. Heuristisk metode bør kombineres med andre metoder, som brukerscenarioer, observasjon av reelle testpersoner, spørreundersøkelser osv. Jo flere metoder som er brukt i evalueringsprosessen, jo mer omfattende testesultat får man, som igjen fører (forhåpentligvis) til et bedre produkt - som er hele poenget og målet med brukskvalitetstesing. Referanser 1. Nielsen, Jakob. «Characteristics of Usability Problems Found by Heuristic Evaluation» fra Useit.com. [ papers/heuristic/usability_problems.html] 2. Nielsen, Jakob. Ten Usability Heuristics fra Useit.com. [ 3. Nielsen, Jakob. How To Conduct An Heuristic Evaluation fra html] 4. Jakob Nielsen & Marie Tahir (2002). Funksjonelle hjemmesider. Norge: Vett & Viten 5. Jakob Nielsen, Usability engineering, Bosotn, Academic Press 6. Stone, Jarrett, Woodroffe, Minocha, (2005) Published in San Fransisco tns-gallup.no/arch/img.asp%3ffile_id%3d185652%26ext%3d. ppt+heuristisk+evaluering+nettsted&hl=no&gl=no&ct=clnk&cd=10 &client=firefox-a side 18 ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

19 Vedlegg 1: side 19 ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen

Brukskvalitet. Bruk og nytte av systemet

Brukskvalitet. Bruk og nytte av systemet Brukskvalitet Bruk og nytte av systemet Fem grunner til at systemer er vanskelige å bruke Systemet er tilpasset maskinen og arbeidsoppgaven - ikke brukeren Brukerenes arbeidsoppgaver endres raskt, mens

Detaljer

Brukskvalitetstesting. Rune Simensen, 04hbmeda Ergonomi i digitale medier Høgskolen i Gjøvik, høsten 2005

Brukskvalitetstesting. Rune Simensen, 04hbmeda Ergonomi i digitale medier Høgskolen i Gjøvik, høsten 2005 Rune Simensen, 04hbmeda Ergonomi i digitale medier Høgskolen i Gjøvik, høsten 2005 54 Innledning Oppgavetekst: Du får i oppgave å teste brukskvaliteten av et nytt nettsted. Hvordan kan du gå fram når du

Detaljer

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer

Ti egenskaper for å evaluere nettsteders brukskvalitet. Den opplevde kvaliteten til nettstedet

Ti egenskaper for å evaluere nettsteders brukskvalitet. Den opplevde kvaliteten til nettstedet Ti egenskaper for å evaluere nettsteders brukskvalitet Den opplevde kvaliteten til nettstedet Bakgrunnen Det finnes: Ingen begrensninger på hvem som kan presentere informasjon på internett Mange forskjellige

Detaljer

Analyse av eksisterende nettside

Analyse av eksisterende nettside Analyse av eksisterende nettside Etter kartlegging av den eksisterende IT-portalen kommer det tydelig fram at siden er noe kaotisk, akkurat som det ble stipulert tidligere. Selve oppsettet er for så vidt

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Forelesning i INF1510 - våren 2014 Hvordan jobber vi med evaluering? Tomm Eriksen Interaksjonsdesigner - Universitetet I Oslo

Forelesning i INF1510 - våren 2014 Hvordan jobber vi med evaluering? Tomm Eriksen Interaksjonsdesigner - Universitetet I Oslo Forelesning i INF1510 - våren 2014 Hvordan jobber vi med evaluering? Tomm Eriksen Interaksjonsdesigner - Universitetet I Oslo Hvem er vi? Hva jobber vi med? Noe av det vi har levert det siste året Hvilken

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende :

Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende : Arbeidskrav 2- Atle Remi Olsen Analyse av Web- medier, Lenker. Kapittel 1- Innledning. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende

Detaljer

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen Introduksjon I denne øvingen skal jeg se nærmere på SAS (www.sas.no) og Norwegian (www.norwegian.no) sine nettsider. Målgruppe Målgruppen

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester... 1 Testrapport Wireframe... 2 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Systemoversikt... 2 1.2 Meningen med testen... 2 2 TESTPLAN... 2 2.1 Funksjoner som

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Innhold i rapporten 1. Kort om brukertesten 2. Resultater fra testen 3. Punkter til oppfølging Gjennomført i testlab

Detaljer

Semiotisk analyse av Facebook

Semiotisk analyse av Facebook av Facebook Jeg har i denne oppgaven valgt å gjøre en semiotisk analyse av det sosiale nettstedet Facebook som opprinnelig ble laget for universitetsstudenter og ansatte i USA. Facebook er et sosialt verktøy

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Nettstedanalyse av pitchfork.com

Nettstedanalyse av pitchfork.com Nettstedanalyse av pitchfork.com Mars 2011 Skrevet av Markus Gevelt Introduksjon I denne oppgaven skal jeg analysere nettsiden www.pitchfork.com, med fokus på dens design og bruksmessige funksjonalitet.

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

NETTSIDEKURS. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. NETTSIDEKURS NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Innføring i bruk av distriktsavdelingens nettside 17.-19. April 2015 Innhold Innlogging... 3 Lag ny artikkel/nyhet....

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Øving 5: Evaluering av nettsider

Øving 5: Evaluering av nettsider Øving 5: Evaluering av nettsider 1. Mål Hovedmålet med postens nettsider bør være et informativt hjelpemiddel for brukere av postens tjenester. Dette innebærer utfyllende informasjon om både standardtjenester,

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Øving 7: Søking og navigasjon

Øving 7: Søking og navigasjon INF111 Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 7: Søking og navigasjon A) Søk etter opplysninger om åpningstid og priser i svømmehall i Ålesund for onsdag 1. april Internt søk: For å finne opplysninger om dette,

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Øving 4 Brukergrensesnitt

Øving 4 Brukergrensesnitt Øving 4 Brukergrensesnitt 1. Fleksible flybillettbestillingssystem Dagens flybillettbestillingssystem på nett gjør det enkelt for det gjennomsnittlige mennesket å bestille reiser selv. Slike systemet fungerer

Detaljer

Evaluering av brukskvalitet for et Web-grensesnitt

Evaluering av brukskvalitet for et Web-grensesnitt Evaluering av brukskvalitet for et Web-grensesnitt Brukergrensesnitt Dørhåndtak - elektronisk kodelås Reflektere hvem som gjør hva Program som gjør det mulig for en bruker å kommunisere med datamaskinen

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

Veiviser til vilbli.no for rådgivere

Veiviser til vilbli.no for rådgivere Veiviser til vilbli.no for rådgivere Hva inneholder vilbli.no? en innholdsfortegnelse til denne veiviseren Hva er vilbli.no? vilbli.no er søkernes hovedkilde til informasjon om videregående opplæring.

Detaljer

Skrive for WEB 9. juni 2016

Skrive for WEB 9. juni 2016 Skrive for WEB 9. juni 2016 Innhold Hvordan leser du på nett? Hvorfor skriver du på nett? Hvem skriver du for? Hvordan lage gode titler og ingresser Lenker Lettleste tekster Hvordan leser vi på nett? Se

Detaljer

DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2

DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL - OPPGAVE A: BESKRIVELSE AV ET VERKTØY 1. 0 GENERELT OM HOT POTATOES.side 2 1.1 JMATCH...side 3 1.2 JCLOSE.side 4 1.3 JCROSS.side 5 1.4 JQUIZ side 7 1.5 JMIX..side 9 1.6 THE MASHER..side

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Grafisk arbeid Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer den også

Detaljer

Inf1510: Oppsummering. Rune Rosseland

Inf1510: Oppsummering. Rune Rosseland Inf1510: Oppsummering Rune Rosseland Plan Gjennomgang av evalueringskriterier Læringsmål Hva gir en god / dårlig karakter? Svare på spørsmål 3 Læringsmål 1. Bruke flere metoder for bruks-orientert design.

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF

Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Hvor i All Verden? Del 2 Erfaren Scratch PDF Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. Dette er den andre leksjonen

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

Øving 5: Brukergrensesnitt (usability)

Øving 5: Brukergrensesnitt (usability) INF 111: Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 5: Brukergrensesnitt (usability) 1 Fleksibelt billettbestillingssystem for flyreiser Dagens bestillingssystem for flybilletter er enkelt og svært greit å forholde

Detaljer

Formatering og bruk av bilder på Hemings hjemmeside

Formatering og bruk av bilder på Hemings hjemmeside Formatering og bruk av bilder på Hemings hjemmeside Generelt om bildebruk Bilder skaper liv på en side. Mange undersøkelser har vist at øynene dras mot bilder på nettet. Noe av det første våre øyne dras

Detaljer

Brukbarhetsevaluering av norwegian.no og sas.no

Brukbarhetsevaluering av norwegian.no og sas.no Brukbarhetsevaluering av norwegian.no og sas.no MMI Øving D1, Lars Kirkholt Melhus Innholdsfortegnelse Innledning...3 Persona...3 Studenten...3 Forretningsmannen...3 Senioren...3 Norwegian.no...4 Målgruppe...4

Detaljer

Aktivitetskalenderen v1.0 (12. des. 2015)

Aktivitetskalenderen v1.0 (12. des. 2015) Aktivitetskalenderen v1.0 (12. des. 2015) Du skal legge inn ett arrangement i aktivitetskalenderen? Så bra! Dette er en enkel guide til hvordan du gjør det. Det ser mye ut, men det er ikke så vanskelig.

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

ActiveBuilder Brukermanual

ActiveBuilder Brukermanual ActiveBuilder Brukermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Versjon: R. 1.01 Språk: Norsk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Innhold: 1. INNLEDNING...2 2. HURTIGSTART...3 3. OPPBYGGINGEN

Detaljer

F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier

F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier Bakgrunn Kvardagsbehov Studierelatert Tre ting: Emne info Mat Kollektivtrafikk UiO på mobilen? Mål Samle informasjon

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 Innhold Brukerdokumentasjon... 2 1.1 Logg inn... 2 1.2 Ny bruker... 3 1.3 Hovedmeny... 6 1.4 Oppdrag... 8 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 1.4.2 Opprett oppdrag... 9 1.4.3 Slett oppdrag... 19 1.4.4 Hjelper...

Detaljer

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp.

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. I denne guiden skal jeg ta for meg hvordan man kan legge til eller endre tekst, opprette nyheter og

Detaljer

Repetisjon om evaluering av It-systemer. Hvordan vurdere og verdsette?

Repetisjon om evaluering av It-systemer. Hvordan vurdere og verdsette? Repetisjon om evaluering av It-systemer Hvordan vurdere og verdsette? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme om Verdsette Vurdere,

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

INTERAKSJONSDESIGN. Hva er det? Designprinsipper og begreper Alma Culén

INTERAKSJONSDESIGN. Hva er det? Designprinsipper og begreper Alma Culén INTERAKSJONSDESIGN Hva er det? Designprinsipper og begreper Alma Culén Interaksjonsdesign handler om dialog mellom mennesker, teknologi og tjenester. Hensikten er å lage efektive løsninger som er enkle

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Pålogging nettsider Fjellhamar FK

Pålogging nettsider Fjellhamar FK Pålogging nettsider Fjellhamar FK For å kunne legge ut nyheter og informasjon på lagsidene, må man først logge seg på med brukernavn og passord. Etter å ha åpnet nettsiden til FFK, gjør du som følger:

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Pris kr 1 890,- eks MVA. for. Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. Pris kr 1 890,- eks MVA. for. Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:21.09.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Pris kr 1 890,- eks MVA Innholdsfortegnelse Forord...3 Generell synlighet (pagerank)... 4 Sideranking... 4 Rangering på søkeord.... 5 Relevante

Detaljer

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB

Bilder og bildebruk. for nettsider og nettbutikker! Uni Micro Web - 6. mai 2014 BILDER OG BILDEBRUK - UNI MICRO WEB Bilder og bildebruk for nettsider og nettbutikker Uni Micro Web - 6. mai 2014 1 Innledning En nettside blir aldri bedre enn bildematerialet som fremvises En nettside består av mange bilder. Både reklamebannere,

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6

Informasjonsorganisering. Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Informasjonsorganisering Information Architecture Peter Morville & Jorge Arango Kapittel 4, 5 & 6 Bevissthet om sted, omgivelser og tingenes plassering Ting er noe vi forstår i relasjon til noe annet Informasjonsomgivelsenes

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Evaluering av grensesnitt. Slik vi ofte oppfatter systemet

Evaluering av grensesnitt. Slik vi ofte oppfatter systemet Evaluering av grensesnitt Slik vi ofte oppfatter systemet Brukergrensesnitt Dørhåndtak - elektronisk kodelås Reflektere hvem som gjør hva Program som gjør det mulig for en bruker å kommunisere med datamaskinen

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer