Øving 7: Søking og navigasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øving 7: Søking og navigasjon"

Transkript

1 INF111 Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 7: Søking og navigasjon A) Søk etter opplysninger om åpningstid og priser i svømmehall i Ålesund for onsdag 1. april Internt søk: For å finne opplysninger om dette, besøkte jeg Ålesund kommune sin nettside. Jeg valgte dette nettstedet ettersom svømmehaller vanligvis drives av kommunen. Nettstedet hadde både navigasjonsmuligheter gjennom menystruktur og søkeboks. Navigasjon gjennom menystruktur: På menylinjen til Ålesund kommune sitt nettsted, er ett av alternativene: Tjenester, våre tjenestetilbud. I boksen under dette er det ulike valgmuligheter, blant annet Kultur, idrett og fritid. Siden som kommer opp om man klikker på denne, inneholder en oversikt over ulike kulturtilbud, og ett av dem er Moa Svømmehall. Klikker man på denne lenken, får man opp noen opplysninger om svømmehallen, men for å finne opplysninger om åpningstider og priser, må man klikke på enda en link som er knyttet opp mot svømmehallen sin egen nettside. På siden som nå kommer opp, finner vi åpningstider for påskeuken. Vi finner at svømmehallen onsdag 1. april er åpen Nederst på siden finner vi oversikt over priser, voksne 83 kr, - og barn 3 16 år 56 kr, -. Familien kan altså besøke svømmehallen onsdag 1. april, og samlet pris for denne familien blir da 219 kr ettersom et av barna er under 3 år. Det var ikke vanskelig å finne disse opplysningene. Tid brukt på søket: 1minutt 56 sekund Søking i søkefelt: Gjennom å skrive svømmehall i søkefeltet, kommer jeg til en side som inneholder 23 funn. Først på femteplass over dokumenter finner jeg Moa svømmehall betalingsregulativ. Gjennom å klikke på denne kommer det opp to dokument + en link til svømmehallens egen nettside. Jeg åpner først et av dokumentene og finner her prisoversikten jeg er ute etter, men ingen oversikt over åpningstider. Jeg klikket meg derfor

2 inn på linken til svømmehallen sin nettside, og her finner jeg opplysninger om åpningstider onsdag 1. april. Etter min mening var dette en litt mer tungvint måte å innhente opplysningene jeg var ute etter på. Tid brukt på søket: 2 minutt 19 sekund Eksternt søk: Her søkte jeg på Google med søkeordene Svømmehall - Ålesund- åpningstider. Her kom det øverst på prioriteringslisten en nettside som viste til Ålesund kommune Moa svømmehall - Åpningstider og priser. Siden inneholdt både en oversikt over priser og åpningstider de enkelte dagene. Helt øverst på siden fant jeg informasjon om at åpningstider i forbindelse med ferier og høytider kunne være endret, og at dette ville bli informert om på fremsiden, eller via en link. Her trykte jeg Hjem, og kom deretter til svømmehallen sin Facebook- side. Her fant jeg opplysningene jeg var ute etter. Det var svært enkelt å finne disse opplysningene på det eksterne søket. Tid brukt på søket: 1minutt 14 sekund B) Søk etter bussforbindelse mellom Værnes flyplass i Trondheim og Clarion Hotel & Congress Internt søk: For å finne opplysninger om dette valgte jeg å gå inn på Clarion Hotel & Congress Trondheim sin nettside, ettersom mange hotellsider gjerne gir informasjon om hvordan man enklest mulig skal komme seg dit. Navigasjon gjennom menystruktur: I menyen til hjemmesiden til hotellet finner vi blant annet Om hotellet. Ved å klikke på denne finner man informasjon om hvordan man kommer seg til hotellet, herunder også fra Værnes Lufthavn. Flybussen stopper rett ved hotellet. Tid brukt på søket: 48 sekund Søking i søkefelt: Ved å bruke søkefeltet på siden fant man ikke informasjon om dette. Eksternt søk: Her søkte jeg Flybuss Værnes Lufthavn Clarion Hotel & Congres på Google. Gjennom søket kom jeg inn på Flybussen.no sitt stoppested ved Clarion Hotel & Congress/ Pirterminalen. Her finner vi at flybussen ved alle avganger og på alle dager kjører via dette

3 hotellet på forespørsel. Det var svært enkelt å finne opplysninger om dette gjennom googlesøk. Tid brukt på søket: 29 sekund C) Søk etter beste alternativ reisemåte fra flyplass i Pittsburgh til campus University of Pittsburgh Internt søk: For å finne opplysninger om dette valgte jeg å besøke universitetet i Pittsburgh sin nettside. Navigasjon gjennom menystruktur: Jeg klarte ikke å finne informasjon om dette gjennom å bruke menystrukturen på Universitetet i Pittsburgh sin nettside. Søking i søkefelt: Jeg brukte søkeordene how to get from airport to Campus Pittsburgh University i søkefeltet. Jeg fikk opp 1540 treff. Øverst i trefflisten var Getting here. Gjennom å klikke på denne, var det enkelt å finne opplysningene jeg var ute etter. Man kan velge mellom taxi (ca. 60 dollar) eller ekspressbuss (2-3 dollar), shuttlebuss (ca. 25 dollar), eller leiebil. Tid brukt på søket: 27 sekund Eksternt søk: For å finne informasjon om dette, søkte jeg på Google med søkeordene how to get from airport to pittsburgh university campus. Her finner vi på, førsteprioritet i oversikten, nettsiden til The Center for Philosophy of Science, som er hovedcampus for universitetet I Pittsburgh. På siden kan vi lese at det er flere alternative transportmiddel man kan benytte fra flyplassen. Man kan velge mellom taxi (ca. 60 dollar) eller ekspressbuss (2-3 dollar), eller shuttlebuss (ca. 25 dollar). Ekspressbussen stopper utenfor The Center offices, og er kanskje det beste alternativet. Det var lett å finne disse opplysningene ved googlesøk. Tid brukt på søket: 24 sekund

4 D) Søk etter hvordan man får refundert avgifter ved ubenyttet flybillett hos Norwegian Internt søk: For å finne opplysninger om dette valgte jeg å gå inn på Norwegian sin nettside. Jeg valgte det ettersom det bør finnes informasjon om slikt på et flyselskap sin hjemmeside. Navigasjon gjennom menystruktur: Her prøvde jeg først å finne informasjon om refusjon av avgifter gjennom å klikke på ulike lenker i menyen uten at disse førte til noe resultat. Etter hvert gikk jeg inn i menyen på kundeservice. Her kom jeg til populære emner. Her klikket jeg både på passasjerrettigheter og andre henvendelser, men fant ikke svar på mitt spørsmål. Jeg gikk da inn på bestilling. Et av punktene som kom opp var Refusjon av myndighetspålagte skatter og avgifter. Ved å klikke på dette fant jeg ut at jeg gjennom å fylle ut et skjema for refusjon av billett (link), kunne få tilbakebetalt skatter og avgifter, men at jeg da måtte betale et gebyr. Det var vanskelig å finne fram til disse opplysningene via menystrukturen. Tid brukt på søket: 7 minutter 15 sekund Søking i søkefelt: For å få opp søkefelt på Norwegian sin side, måtte jeg gå inn på kundeservice. I søkefeltet skrev jeg inn tilbakebetaling av avgifter ved ubenyttet lavprisbillett. Som førsteprioritet på listen som kom frem, var Refusjon av myndighetspålagte skatter og avgifter. Gjennom å klikke på denne, fant jeg ut at jeg ville få tilbakebetalt skatter og avgifter på ubenyttet lavprisbillett ved å fylle ut skjemaet som det var lenket til. Det var langt enklere å finne opplysningene jeg var ute etter via søkefelt enn via menystruktur. Tid brukt på søket: 1 minutter39 sekund Eksternt søk: For å finne opplysninger om tilbakebetaling av avgifter ved ubenyttet lavprisbillett, søkte jeg på Google med søkeordene: Norwegian tilbakebetaling av avgifter ved ubenyttet lavprisbillett. Jeg valgte her å gå inn på siden som hadde fått andreprioritet. Opplysningene om denne siden, viste følgende: Bruk skjemaet til å søke om tilbakebetaling for flyvninger som er...kan også benyttes til refusjon av skatter og avgifter på ubenyttede billetter. Gjennom å gå inn på denne siden, kom altså

5 opplysningene om hvordan jeg skulle gå frem opp. Her måtte man fylle inn opplysninger om reisereferanse og etternavn på en av de reisende for å komme videre for å hente reise. Tid brukt på søket: 54 sekund E) Søk etter opplysninger om økonomistudium ved UIO Internt søk: For å finne opplysninger om dette valgte jeg å besøke universitetet i Oslo sin nettside. På en slik side regner jeg med at det vil finnes opplysninger om samtlige studier. Navigasjon gjennom menystruktur: Her kommer du til en førsteside med en knapp for Finn studieprogram. Ved å trykke på denne får du opp en oversikt med mulighet til å hake av for studieprogram. Her haket jeg av for jus, økonomi, ledelse og administrasjon. Før man går videre bør man også huske på å hake av på Velg type studium. Jeg haket av for Bachelor. Det kommer nå opp en liste over 9 studier. To er aktuelle: Matematikk og økonomi og Samfunnsøkonomi. På disse sidene finner jeg de opplysningene jeg er ute etter. Tid brukt på søket: 1 minutt 3 sekund Søking i søkefelt: Gjennom å skrive økonomi i søkeboksen øverst i høyre hjørne fikk jeg opp treff for økonomi. Øverst i rankingen av sider var Forside Økonomisk institutt. Her fant jeg opplysninger om samfunnsøkonomi både på bachelornivå og masternivå. Jeg klikket på Bachelor samfunnsøkonomi og fant her opplysninger om dette studiet. Tid brukt på søket: 25 sekund Eksternt søk: For å finne opplysninger om økonomistudium ved universitetet i Oslo søkte jeg på Google ved hjelp av søkeordene Oslo universitet økonomi. Her kom Forside- Økonomisk institutt opp øverst i prioriteringslisten. Jeg fikk nå opp tre alternative studier. Jeg valgte Bachelor samfunnsøkonomi. Her kunne man enkelt klikke seg inn på informasjon om søknadsfrister og opptak, oppbygging av studiet, jobb og videre studier, undervisning og eksamen etc. Det var altså svært enkelt å finne opplysninger om dette gjennom googlesøk. Tid brukt på søket: 25 sekund

6 Oppgave Tid brukt på interne søk via menystruktur Tid brukt på interne søk via søkeboks Tid brukt på eksterne søk på Google A 1 minutt 56 sekund 2 minutt 19 sekund 1 minutt 14 sekund B 27 sekund - 24 sekund C - 2 minutt 42 sekund 30 sekund D 7 minutt 15 sekund 1 minutt 39 sekund 54 sekund E 1 minutt 3 sekund 25 sekund 25 sekund Registreringen av tid brukt på de ulike søkene viser at det er mest effektivt å bruke eksterne søk på Google for å finne informasjonen. I samtlige tilfeller er dette den raskeste måten å innhente opplysninger på. SEO Search Engine optimization Hva kan årsaken være til at interne søk ikke alltid fungerer særlig bra, og hva kan gjøres for at disse skal fungere bedre? Av og til fungerer ikke interne søk særlig bra, og det kan være forskjellige grunner til det. En av årsakene kan være at søkemotoren bare tar hensyn til søkeordene. I slike tilfeller kommer ikke søkemotoren opp på et høyere nivå der den sorterer resultatene. Det er altså ikke implementert noen funksjon slik at resultatene blir sortert etter kategorisering, prioritering eller statistikk. Når søkemotoren ikke tar hensyn til dette, får man upresise resultat som ikke er sortert på noen som helst måte. Her bør det kunne la seg gjøre å fortelle søkemotoren hvilke sider som skal rangeres først. Dette kan gjøres både ved manuelle koblinger mellom søkeord og sider, eller ved at statistikk forteller oss hva som skal rangeres først. En annen årsak til at interne søk ikke fungerer så godt, kan være at søkemotoren gir tilgang til alle dokumenter som finnes på nettsiden, og mange av disse vil ikke være særlig relevante for den gjennomsnittlige brukeren. Om nettsiden lar deg foreta åpne søk på alle dokumenter, kan det fort bli en enorm mengde med treff som dukker opp i søket, og det tar tid å vurdere relevansen av disse. Et konkret eksempel på irrelevante dokument, kan for eksempel være at man får opp dokument med vedtak som er gjort i bystyret når man egentlig bare er på jakt etter billettpriser og åpningstider for svømmehallen i kommunen. For den vanlige bruker, er ikke dette det man ønsker å få opplysning om. Dette burde det

7 være en smal sak å ordne opp i ved at man begrenser hvilke dokument man kan søke etter. En annen grunn til at man får opp irrelevante resultat på søk, kan være at søkemotoren åpner for søk på hele webben. Dette kan enkelt fikses ved at man begrenser muligheten for søk til å gjelde bare for nettsiden. For at interne søk skal fungere bedre, finnes det altså en rekke ting som kan gjøres. I tillegg til det som allerede er nevnt, kan det være lurt å legge til synonym til de søkeordene som statistikken viser er mest frekvente, slik at upresise søk også kan gi presise resultater. Det er nemlig ikke slik at alle brukere velger å bruke akkurat de samme søkeordene eller formuleringene for å innhente opplysninger om en sak.

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Øving 5: Brukergrensesnitt (usability)

Øving 5: Brukergrensesnitt (usability) INF 111: Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 5: Brukergrensesnitt (usability) 1 Fleksibelt billettbestillingssystem for flyreiser Dagens bestillingssystem for flybilletter er enkelt og svært greit å forholde

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 2 Kjære kunde... 2 Et overblikk... 3 Forsiden... 3 Varekategorier / navigering... 4 Upålogget navigering... 4 Pro-Tips:

Detaljer

The Cochrane Library

The Cochrane Library The Cochrane Library En veiledning fra Medisinsk bibliotek August 2010 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger til hjelp i informasjonsjungelen. Alle

Detaljer

Øving 5: Evaluering av nettsider

Øving 5: Evaluering av nettsider Øving 5: Evaluering av nettsider 1. Mål Hovedmålet med postens nettsider bør være et informativt hjelpemiddel for brukere av postens tjenester. Dette innebærer utfyllende informasjon om både standardtjenester,

Detaljer

Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende :

Analyse av Web- medier, Lenker. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende : Arbeidskrav 2- Atle Remi Olsen Analyse av Web- medier, Lenker. Kapittel 1- Innledning. Oppgaven jeg her skal presentere har tatt utgangspunkter et gruppearbeid vi fikk utlevert. Dette lyder som følgende

Detaljer

Personverninnstillinger Der stiller du inn hvem som skal få tilgang til hva på din facebookside

Personverninnstillinger Der stiller du inn hvem som skal få tilgang til hva på din facebookside Personverninnstillinger Der stiller du inn hvem som skal få tilgang til hva på din facebookside Slik kommer du til «Personverninnstillinger»: Logg inn på Facebook. Velg «Brukerkonto» og «Personverninnstillinger»

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 2 Kjære kunde... 2 Et overblikk... 3 Forsiden... 3 Varekategorier / navigering... 4 Upålogget navigering... 4 Pro-Tips:

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. Heimdal Industri Service AS www.his-as.no. Utført av: Jan Erik Iversen. Generell synlighet (pagerank)

DIAGNOSERAPPORT. Heimdal Industri Service AS www.his-as.no. Utført av: Jan Erik Iversen. Generell synlighet (pagerank) DIAGNOSERAPPORT Heimdal Industri Service AS www.his-as.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 3 Kjære kunde... 3 Et overblikk... 5 Forsiden... 5 Varekategorier / navigering... 7 Upålogget navigering... 7 Tips: URL-navigering...

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen

DIAGNOSERAPPORT. B&W Caravan DA www.bwcaravan.no. Utført av: Jan Erik Iversen DIAGNOSERAPPORT B&W Caravan DA www.bwcaravan.no Utført av: Jan Erik Iversen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for nettsiden

Kidsmonitor tutorials for nettsiden Kidsmonitor tutorials for nettsiden Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

Øving 4: Brukergrensesnitt

Øving 4: Brukergrensesnitt Øving 4: Brukergrensesnitt 1. Fleksibelt billettbestillingssystem for fly Systemet mitt vil fungerer mye som for eksempel Google. Jeg vil ha et søkefelt, hvor du kan skrive inn hva du vil, og ut ifra hva

Detaljer

Geosa. Geolocation based social application. Project report in INF5261 - Development of mobile information systems and services.

Geosa. Geolocation based social application. Project report in INF5261 - Development of mobile information systems and services. Geosa Geolocation based social application Gruppemedlemmer Henrik Glasø Skifjeld henrigs@ifi.uio.no Thor Henning Widlund thorhw@ifi.uio.no Silje Klevstul siljekle@student.matnat.uio.no Truls Skeie trulsske@ifi.uio.no

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

FAQ community. Ofte stilte spørsmål. Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen.

FAQ community. Ofte stilte spørsmål. Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen. FAQ community Ofte stilte spørsmål Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen. Du vil nå få opp en boks hvor du kan legge inn navn på albumet

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Rapport Leka Kommune. Markedsføring på nett og sosiale medier

Rapport Leka Kommune. Markedsføring på nett og sosiale medier Rapport Leka Kommune Markedsføring på nett og sosiale medier Alexander Henningsen Maria Oxum Hanna Øverbø Markedsføring og Ledelse av turismeopplevelser Denne fag/bachelor/tverrfaglige/arbeidskravet er

Detaljer

Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF

Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. Dette er den siste av tre

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer