Årsmelding 2011 og 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011 og 2012"

Transkript

1 Årsmelding 2011 og 2012

2 Årsmelding ORGANISASJON bandorg ble stiftet 15. september 2006 av Jo Tandrevold og Rolv H. Stokka. Organisasjonen ble etablert for å bedre rammevilkårene for norske band og for å styrke opplæringen i bandsektoren og 2012 har vært viktige år for bandorg. Organisasjonen har hatt sterk medlemsvekst, fått styrket økonomi, inngått nye samarbeidsavtaler og bandorgs medlemmer har fått flere medlemsfordeler. Interessen for Frifondtilskudd gjennom bandorg har fortsatt å øke sterkt. bandorg har i 2011 og 2012 behandlet nærmere 900 søknader og fordelt over 8 millioner kroner. bandorg har også hatt økt fokus på organisasjonsutvikling og strategiarbeid. Organisasjonens øvrige arbeid i denne perioden er styrt av handlingsplanen vedtatt på årsmøtet i bandorg har fortsatt arbeidet med å utvikle og styrke organisasjonens pedagogiske arbeid. I årsmøteperioden har bandorg hatt følgende kurstilbud: ORG Fuzz (effektpedalkurs), JTM45 (forsterkerkurs), turnékurs med Anders Odden, Jakten på gjennombruddet seminar om bandutvikling og promotering, og bandorgs gitarteknikerworkshop. bandorg har også prioritert informasjonsog kommunikasjonsarbeid. Det har blitt jobbet for å gjøre viktig informasjon lettere tilgjengelig og mer tydelig. Det har også blitt lagt vekt på å styrke kommunikasjonen med medlemmer, med økt informasjonsflyt og direkte medlemskontakt på både Facebook og Twitter. Pr var mesteparten av trafikken på bandorgs nettsider, og henvendelser til sentraladministrasjonen, via mobil og nettbrett. bandorg utviklet derfor nye nettsider med responsivt webdesign, som gir like god informasjonsopplevelse på alle skjermstørrelser. bandorg har også laget nytt informasjonsmateriell. Flyere og plakater har blitt sendt til kommuner, fylkesmusikkråd, øvingsfelleskap, spillesteder, by:larm og til ulike samarbeidsrelasjoner. Andre promoteringseffekter som plekter, t-skjorter og hettegensre har blitt distribuert på relevante arenaer for band som f.eks by:larm. I rekrutteringsarbeidet har bandorg også fått god hjelp fra fylkesmusikkråd/kulturnettverk og regionale kompetansesentre for rytmisk musikk. bandorg også hatt fokus på organisasjonsutvikling. Det er blitt etablert 5 regionale avdelinger, og bandorg er pr representeret i følgende fylker: Oslo, Akershus, Troms, Sør-Trøndelag og Troms. bandorg gjennomførte sin første formelle strategisamling november Siden høsten 2012 har organisasjonen jobbet målbevisst for å øke sentraladministrasjonens bemanning. En stillingsressurs på 20 prosent for regnskap og økonomi ble etablert i begynnelsen av Ytterligere bemanningsøkning, en konsulentstilling tilsvarende 100 %, skal være på plass innen juni Medlemstall I 2011 hadde bandorg 4063 medlemmer fordelt på 928 band. I 2012 var medlemstallet totalt 5395 medlemmer fordelt på 1252 lag. bandorg har hatt medlemslag i alle landets fylker i hele årsmøteperioden. Antallet medlemsband har vært høyest i de største byene i Norge, dvs. Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø. 1.2 Styret Roy Botten (styreleder) Mari Rustøy Erica Berthelsen Erik Larsen Einar Mellingseter Vara: Leif Harald Flikkeid Elise Vatsvåg 1.3 Administrasjon Jo Tandrevold daglig leder Bodvild Solheim - regnskap og fakturering Rolv H. Stokka regnskap og rådgiver 2. AKTIVITETER OG MEDLEMSTILBUD 2.1 bandorgs Frifondpenger Frifond er en viktig støtteordning for en stor andel av bandorgs medlemmer. Frifondpengene, som i hovedsak fordeles til plate- og videoinnspillinger, kjøp av musikkutstyr og til promoteringstiltak, har stor effekt på det lokale kulturlivet og for utviklingen i det enkelte bandet. Med Frifondpenger fra bandorg øker aktiviteten i det norske bandmiljøet det produseres ny musikk og gjennomføres mange konserter. For flere av medlemsbandene har Frifondstøtten fra bandorg hatt avgjørende betydning for bandets fremgang og karriereutvikling. Forvaltningen av bandorgs Frifondordning har økt sterkt i tilskuddsstørrelse og arbeidsomfang. I 2011 og 2012 har bandorg behandlet nærmere 900 søknader og fordelt til sammen over 8 millioner kroner til egne medlemmer. Dette er nesten dobbelt så mye som i forrige årsmøteperiode. Arbeidet med å administrere ordningen er både tid- og ressurskrevende. bandorg har utarbeidet egne tildelingsskriterier (i tillegg til å følge reglement fra Norsk musikkråd) for å gjøre saksbehandling og rapportering mer effektiv. bandorgs tildelingsutvalg møtes fysisk 2 ganger i året og sluttfører arbeidet som gjøres av administrasjonen. bandorg har siden 2012 vært en del av Norsk musikkråds utvalg for revidering av tildelingskriterier for Frifond Organisasjon. 2.2 Forsikring bandorg har hatt et godt samarbeid med If Skadeforsikring siden bandorg ble etablert i Etter noen måneders forhandling i årsskiftet 2011/2012 kunne bandorg stolt annonsere en nye og bedre forsikringsavtale, gjeldende fra Den nye grunnavtalen har høyere dekningsgrad enn tidligere, og dekker nå også forsterkere og annet utstyr som normalt brukes i bandsammenheng - i tillegg til instrumenter. Prisen er fra 750 kroner pr år. 2.3 Øvingsrom.no bandorg har siden 2011 samarbeidet med Tempo i Trondheim og Brak i Bergen om utvikling av et prosjekt for nettbasert kartlegging og søk på øvingslokaler i Norge. Prosjektet og nettportalen har fått navnet Øvingsrom.no. En arbeidsgruppe har i 2012 jobbet med ulike problemstillinger knyttet til datainnsamling og kriterier for kartlegging. Planlagt lansering er høst

3 2.3 Kurs og seminarer 2.5 Samarbeidsavtaler og medlemsfordeler bandorg har gjennomført flere kurs, seminarer og workshops i 2011 og 2012, både i egen regi og i samarbeid med andre aktører. bandorg har jobbet målrettet siden 2009 med å utvide og forbedre tilbudet av medlemsfordeler. I ble det inngått flere samarbeidsavtaler med ulike aktører for å styrke bandorgs medlemstilbud. «Jakten på gjennombruddet bandutvikling og promotering» Seminaret har blitt gjennomført i Oslo, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. Dette har vært et samarbeid med Oslo musikkråd, AKKS Norge, Sør-Trøndelag musikkråd og SØRF. Foredragsholder har vært Stein Bjelland, som har vært manager for blant annet Kvelertak og Purified in Blood. HANTEK AS bandorg innledet samarbeid med Hansen Teknikk i Oslo høsten Samarbeidsavtalen gir bandorgs medlemmer rabatt på formstøpte ørepropper og in-ear monitorer. Denne avtalen eksisterer som supplement til eksisterende avtale med Starkey. «ORG Fuzz» bandorg gjennomførte kurset «ORG Fuzz» (bygg din egen fuzzpedal) i Stavanger desember På kurset fikk deltakerne bygge bandorgs egen fuzzpedal med en original krets utviklet av bandorg v/ole Reidar Gudmestad. Starkey Norge AS Samarbeidsavtalen ble inngått med Starkey i 2011, og gir bandorgs medlemmer rabatt på in-ear monitorer. Denne avtalen eksisterer som supplement til eksisterende avtale med Hansen Teknikk & Co AS. Turnékurs med Anders Odden Det ble gjennomført kurs om turnevirksomhet med Anders Odden i Oslo desember Anders Odden har erfaring som musiker og turneleder i kjente band som Apoptygma Berzerk, Satyricon og Doctor Midnight & The Mercy Cult. På kurset drøftet Anders Odden ulike problemstillinger som norske rock- og metallband møter ofte i forbindelse med konserter og turneer: Hvordan får man spillejobber i utlandet? Hvordan ser et turnebudsjett ut? Hvordan er livet ute på turne som metalband? Daniel Engen Productions September 2010 ble det etablert en prøveavtale med Daniel Engen Productions om rabatt på trykking av CD/DVD. Etter prøveavtalen gikk ut har det blitt inngått ny avtale. bandorgs medlemmer får rabatt på trykking av cd og dvd. Plug In Turn On Grenser for lyd bandorg gir årlig støtte til musikkbransjens egen hørselskampanje rettet mot artister, arrangører og publikum. bandorg er en av atten organisasjoner og en rekke enkeltpersoner har engasjert seg i det viktige arbeidet med å forebygge hørselsskader i musikkbransjen Musikkfest Stavanger bandorg inngikk i slutten av 2010 avtale om å gi støtte til Musikkfest Stavanger Det ble ikke gitt tilsvarende støtte i Inferno Music Conference (Inferno Metal Festival) bandorg var med å gi økonomisk støtte til Infernofestivalens musikkonferanse i 2011 og Musikk og Ungdom bandorg sitter i Musikk og Ungdoms råd. Samarbeidet byr på mulighet for internasjonale prosjekter, utvekslingsmuligheter og kompetanseutveksling på tvers av landegrenser 4 «JTM 45 FORSTERKERKURS» bandorg gjennomførte nytt forsterkerkurs i Stavanger. På kurset får deltakerne en kort innføring i hva en forsterker er og hvordan den virker, samt opplæring i grunnleggende elektronikk og det gis opplæring i nødvendige loddeteknikker. Instruktøren på kurset, Ole Reidar Gudmestad (I Was A King og Skjelvekommode), har laget, modifisert og reparert pedaler og forsterkere i årevis, og er en av Rogalands beste på dette området. «bandorgs gitarteknikerworkshop» bandorg har i 2012 gjennomført 4 seminarer i workshopserien i Ålesund, Kristiansund, Molde og Stavanger. På gitarteknikerworkshopen lærer deltakerne om intonering, justering, feilsøking, vedlikehold og teknikker for å reparere vanlige feil/problemer på elektriske gitarer og bass. Det er planlagt nye gitarteknikerworkshops i 2013, da på Østlandet, Trøndelag og Troms. 5

4 3. HANDLINGSPLANARBEID 1. MEDLEMSSERVICE * bandorg skal videreutvikle portalen Nettstedet skal inneholde oppdatert informasjon om tilskuddsordninger, kurs og øvingslokaler * bandorg skal aktivt bruke internett som informasjons- og kommunikasjonsarena mellom bandorg, medlemmer og samarbeidende organisasjoner. bandorg har prioritert informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Det har blitt jobbet for å gjøre viktig informasjon lettere tilgjengelig og mer tydelig. Det har også blitt lagt vekt på å styrke kommunikasjonen med medlemmer, med økt informasjonsflyt og direkte medlemskontakt på både Facebook og Twitter. Pr var mesteparten av trafikken på bandorgs nettsider, og henvendelser til sentraladministrasjonen, via mobil og nettbrett. bandorg utviklet derfor nye nettsider med responsivt webdesign, som gir like god informasjonsopplevelse på alle skjermstørrelser. * bandorg skal yte musikkfaglig hjelp til opplæring i band, og holde kurs og seminarer for bandmedlemmer og instruktører - gjerne i samarbeid med andre relevante organisasjoner og aktører innen feltet for rytmisk musikk. bandorg arrangerer egne kurs og seminarer, og samarbeider også med andre organisasjoner/kompetansenettverk for å styrke opplæring i den norske bandsektoren. I har bandorgv gjennomført flere kurs/seminarer/workshops, både i egen regi og i samarbeid med andre aktører. 2. TILSKUDD OG STØTTEORDNINGER * bandorg skal jobbe for å øke offentlige tilskudd til band * bandorg skal administrere tilskuddsordningen Frifond til egne medlemmer * Medlemskap i bandorg gir rett til voksenopplæringstilskudd i sjangre innenfor rytmisk musikk. bandorg jobber aktivt for å bedre rammevilkårene for norske band. Organisasjonen har i inneværende årsmøteperiode prioritert arbeid med tilskudd til opplæring, Voksenopplæringsordningen gjennom Musikkens studieforbund, og forvaltning av frifondmidler til egne medlemslag. 3. FORSIKRING * bandorg skal fortsette det gode samarbeidet med If Skadeforsikring og videreutvikle tilbudet om instrument- og ulykkesforsikring. bandorg har et godt samarbeid med If Skadeforsikring og tilbyr medlemsband en av musikklivets beste og rimeligste instrumentforsikringsavtaler. Det vises til eget punkt om forsikringsordningen i kapittel 2 Aktivitet og medlemstilbud. 4. ØVINGSLOKALER OG UTSTYR * bandorg skal jobbe for å få etablert flere og bedre øvingslokaler for band * bandorg skal jobbe for å øke tilskudd til musikkutstyr og at midlene blir rettferdig fordelt * bandorg skal kartlegge øvingslokaler og øvingsfellesskap i Norge, og vil lage en oversikt for hele landet på bandorgs nettsider. bandorg jobber for å bedre øvingssituasjonen for norske band, og har fokus på både øvingsanlegg og utstyr. bandorg er representert i Musikkutstyrsordningens generalforsamling (MUO - den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler), og er engasjert i saker som angår band og øvingsforhold. bandorg gir veiledning til norske band og øvingsfellesskap om hvordan å gå frem for å søke om støtte til øvingsutstyr/ akustikkutbedring. bandorg er sammen med Tempo og Brak initiativtakerne til samarbeidsprosjektet og nettporten Øvingsrom.no.. Hensikten og målet med Øvingsrom.no er å kartlegge øvingslokaler i Norge, og gi norske band og artister oversikt hvor det er mulig å øve med informasjon om beliggenhet, utstyrsnivå, kontaktinformasjon osv. Tjenesten lanseres sommer MUSIKKPOLITISK ARBEID * bandorg skal bidra til å synliggjøre og øke interessen for sjangre innenfor rytmisk musikk * bandorg skal jobbe for å gjøre spillesteder i Norge mer tilgjengelige for nye og uetablerte band * bandorg skal jobbe for å skape bedre utviklingsmuligheter og rammevilkår for band * bandorg skal samarbeide med informasjonskanalen for band, band * BandORG skal samarbeide med relevante musikkorganisasjoner og støtteordninger bandorgs medlemssider er et ledd i arbeidet med å synliggjøre og øke interessen for norske band. bandorg presenterer utvalgte medlemsband hvert år på bandorgs nettsider og via organisasjonens profiler på Twitter, Facebook og Instagram. bandorg startet i 2012 planleggingen av et prosjekt med fokus på spillesteder i Norge bandorg jobber kontinuerlig for at band skal få samme rammevilkår som andre frivillige lag og organisasjoner i Norge. Utfordringene i dette arbeidet har vært store ettersom de offentlige tilskuddssystemene i stor grad er tilpasset tradisjonelle organisasjonsstrukturer og større grupper/lag. bandorg jobber for å endre utmålingskriterier for landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner som regulerer tallet for kvalifiserende lagsstørrelse. bandorgs mål er å få godkjent gruppestørrelser fra 3 personer som normal lagsstørrelse. bandorg har siden 2009 økt samarbeidet med andre organisasjoner og med regionale kompetansenettverk i egen sektor. Det samarbeides blant annet om arrangering av kurs og informasjonsarbeid knyttet til opplæringsaktiviteter, i tillegg til felles profilering/samkjøring av politiske saker sektoren har til felles som f.eks øvingslokaler/ øvingsfellesskap. 6. ORGANISASJONSUTVIKLING * bandorg skal jobbe for å etablere regionsavdelinger for å gi band et enda bedre lokalt og regionalt tilbud Det er i perioden blitt etablert regionale avdelinger i følgende fylker: Oslo, Akershus, Troms, Sør-Trøndelag og Troms. De regionale avdelingene består av en administrativ ressurs, og drift/aktivitet blir ledet av et styre i de respektive regionene/ fylkene. Aktiviteten er pr 2012 hovedsaklig kursvirksomhet og veiledning. 6 7

5 Regnskap

6 10 11

7 12

8 Regnskap

9 16 17

10 styret og administrasjon 1.1 Styret Roy Botten (styreleder) Mari Rustøy Erica Berthelsen Erik Larsen Einar Mellingseter Vara: Leif Harald Flikkeid Elise Vatsvåg 1.2 Administrasjon Jo Tandrevold daglig leder Bodvild Solheim - regnskap og fakturering Rolv H. Stokka regnskap og rådgiver 18 19

11

Innhold. 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid. 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010. 4. Styret og administrasjonen

Innhold. 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid. 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010. 4. Styret og administrasjonen 09-10 Årsmelding Innhold 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010 4. Styret og administrasjonen 04 04 05 08 10 14 19 Årsmelding /09-10

Detaljer

Artist på forsiden: Farao http://www.farao.co.uk/ Fotograf: Ella Schultz https://www.facebook.com/ellaschultzphotography

Artist på forsiden: Farao http://www.farao.co.uk/ Fotograf: Ella Schultz https://www.facebook.com/ellaschultzphotography BandOrg er en landsomfattende interesseorganisasjon for unge mennesker som spiller i band. Vi organiserer det som er av sjangre innenfor rock og pop - fra myk populærmusikk til hardtslående metall. Vi

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012.

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. Foto: Eva Rose Styreleders ord Kjære medlemmer i GramArt. Etter å ha sittet

Detaljer

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen

Brak. - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane. Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Brak - for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Bergen 14.01.2014 Brak v/ Karen Sofie Sørensen Om Brak Jobber for musikkmiljøet i Hordaland og Sogn og Fjordane Interesseorganisasjon Jobber for

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 12 13

Årsmelding og årsregnskap 12 13 Årsmelding og årsregnskap 12 13 1. Tillitsvalgte 1.1 Styret Styret for Rogaland musikkråd har i toårsperioden hatt følgende sammensetning: Jon Egil Henriksen, leder, Tysvær Helleik Kvinnesland, nestleder,

Detaljer

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale

Detaljer

Styrets årsmelding 2005

Styrets årsmelding 2005 Styrets årsmelding 2005 1. Årsmøtet 2005 Årsmøtet 2005. onsdag 2. mars kl. 18.00 i Tollbugata 35 Følgende styre ble valgt: John Jørgen Støa, leder Steffen Hole Jan Brix Mons Øksnevad Kjersti Lørendal Erik

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Norske Konsertarrangører Postboks 4753 Sofienberg 0506 OSLO. Besøksadresse: Trondheimsveien 2 Bygg J, 5. etasje (Inngang Herslebs gate)

Norske Konsertarrangører Postboks 4753 Sofienberg 0506 OSLO. Besøksadresse: Trondheimsveien 2 Bygg J, 5. etasje (Inngang Herslebs gate) Årsmelding 2014 Foto: Norske Konsertarrangører Norske Konsertarrangører Postboks 4753 Sofienberg 0506 OSLO Besøksadresse: Trondheimsveien 2 Bygg J, 5. etasje (Inngang Herslebs gate) T: 222 00 022 E: post@konsertarrangor.no

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

24.01 Håndverkeren, Oslo, 35 deltakere 24.04 Litteraturhuset, Oslo, 32 deltakere 12.11 Popsenteret, Oslo, 36 deltakere.

24.01 Håndverkeren, Oslo, 35 deltakere 24.04 Litteraturhuset, Oslo, 32 deltakere 12.11 Popsenteret, Oslo, 36 deltakere. ÅRSMELDING 2012 MØST Musikknettverk Østlandet arbeider for å samle, styrke og dele kompetansen som setter utøvere, komponister, produsenter og konsertarrangører innen det frie, prosjektbaserte musikkfeltet

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer