Innhold. 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid. 2. Regnskap Regnskap Styret og administrasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid. 2. Regnskap 2009 3. Regnskap 2010. 4. Styret og administrasjonen"

Transkript

1 09-10 Årsmelding

2

3 Innhold 1. Årsmelding Organisasjon Aktiviteter og medlemstilbud Handlingsplanarbeid 2. Regnskap Regnskap Styret og administrasjonen

4 Årsmelding / ORGANISASJON bandorg ble stiftet 15. september 2006 med interimsstyre, vedtekter, handlingsplan og sekretariat. Organisasjonen ble etablert for å bedre rammevilkårene for norske band. Initiativtakerne, Jo Tandrevold og Rolv Stokka, så også en god mulighet for å styrke opplæringen i bandsektoren har vært et viktig år for bandorg. Etter flere år med målrettet arbeid for å kvalifisere til ordinær driftsstøtte fra Fordelingsutvalget (forvaltningsorgan underlagt Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet) fikk bandorg i 2010 nasjonal grunnstøtte første gang. Overgangen fra etableringstilskudd til nasjonal grunnstøtte har gitt organisasjonen et økonomisk løft. Økningen i driftsstøtte har blant annet gjort det mulig for bandorg å øke bemanning fra 0,1 årsverk i 2009 til 0,8 årsverk fra 2010, i tillegg til å øke organisasjonens aktivitet. informasjonsmateriale, blant annet flyere/tskjorter/hettegensere/plakater, som har blitt distribuert til kommuner, øvingsfelleskap og til ulike samarbeidsrelasjoner. Flyere, plekter og plakater har delt ut og profilert på relevante arenaer som f.eks by:larm. I rekrutteringsarbeidet har bandorg også fått god hjelp fra fylkesmusikkråd/ kulturnettverk og bandkontor. 1.1 Styret Rolv H. Stokka styreleder Roy Botten - nestleder Mari Rustøy Erica Berthelsen Elise Vatsvåg Leif Harald Flikkeid - 1. vara Anders Reve 2. vara 1.2 Administrasjon Jo Tandrevold daglig leder Rolv H. Stokka regnskap og fakturering bandorg startet opp egne kurs i Det ble arrangert effektpedalkurs og forsterkerkurs i Stavanger høsten bandorg arrangerte også seminaret Jakten på gjennombruddet gratis seminar om bandutvikling og promotering i Oslo, Stavanger og Trondheim i samarbeid med AKKS, Oslo musikkråd, og Sør-Trøndelag musikkråd. bandorg har også i hatt fokus på medlemsrekruttering og profileringsarbeid. Organisasjonen har utviklet nye nettsider og etablert profiler på sosiale medier som f.eks facebook og twitter. Dette har bidratt til å styrke kommunikasjonen med medlemmene og gjøre bandorg kjent i det norske bandmiljøet. bandorg har også laget nytt 4

5 2. AKTIVITETER OG MEDLEMSTILBUD 2.1 Frifond Frifond er en viktig støtteordning for en stor andel av bandorgs medlemmer. Frifondpengene, som i hovedsak fordeles til plate- og videoinnspillinger, kjøp av musikkutstyr og til promoteringstiltak, har stor effekt på det lokale kulturlivet og for utviklingen i det enkelte bandet. Med Frifondpenger fra bandorg øker aktiviteten i bandmiljøet det produseres ny musikk og gjennomføres mange konserter. For flere av medlemsbandene har Frifondstøtten fra bandorg hatt avgjørende betydning for bandets fremgang og karriereutvikling. bandorg har i 2009 og 2010 fordelt til sammen ca. 5,1 millioner kroner til egne medlemmer. Arbeidet med å administrere ordningen er både tid- og ressurskrevende. bandorg har derfor utviklet egne tildelingskriterier (basert på Norsk musikkråds tildelingsreglement for musikkorganisasjoner), innført mer avgrensede støtteområder og nedsatt et tildelingsutvalg, for å gjøre saksbehandling og rapportering mer effektiv. 2.3 Kurs og seminarer bandorg arrangerte egne kurs for første gang i I høstsemesteret ble det gjennomført et effektpedalkurs, BYOC Triboost, og et forsterkerkurs, Tweed Deluxe. På disse kursene har deltakerne lært å lage musikkutstyr, og har fått opplæring i grunnleggende elektronikk, lydkunnskap og arbeidsteknikker. Deltakeravgiften har inkludert både opplæring og kursmateriell (kompendium og effektpedalbyggesett/ gitarforsterkerbyggesett). Kursøkonomien har vært god, og begge kursene gikk i balanse. I 2011 utarbeider bandorg, sammen med fast kurslærer Ole Reidar Gudmestad, en ny kursmodell og nytt pedagogisk opplegg. bandorg har i 2010 samarbeidet med AKKS, Oslo musikkråd og Sør-Trøndelag om det populære seminarprosjektet Jakten på gjennombruddet gratis seminar om bandutvikling og promotering. Seminaret har vært avholdt i Stavanger, Oslo og Trondheim, og har hatt til sammen hatt ca. 160 deltakere. Kursholder, Stein Bjelland management for Kvelertak og Purified in Blood, har gitt foredrag innenfor aktuelle tema for band i etableringsfasen. 2.2 Forsikring bandorg har hatt et godt samarbeid med If Skadeforsikring siden bandorg ble etablert i Standardavtalen, som koster 550 kroner, dekker for instrument med tilhørende kasser opptil kroner. Tilleggsforsikring av utstyr som f.eks sanganlegg og forsterkere koster 2,15 % av utstyrets verdi. bandorg profilerer avtalen blant annet gjennom å ha If s logo på bandorgs plektre. Det har ikke vært noen innmeldte skader i 2009 og

6 2.4 Samarbeidsavtaler og medlemsfordeler bandorg har jobbet målrettet siden 2009 med å utvide organisasjonens program for medlemsfordeler. I 2010 ble det inngått flere samarbeidsavtaler med ulike aktører for å styrke bandorgs medlemstilbud. Lilleby Audio bandorg har siden sommeren 2010 gitt medlemmer tilbud om formstøpte ER ørepropper til rabattert pris. Daniel Engen Productions September 2010 ble det etablert en prøveavtale med Daniel Engen Productions om rabatt på trykking av CD/DVD. Etter prøveavtalen gikk ut har det blitt inngått ny avtale. Suksesslaboratoriet bandorg inngikk et prøveprosjekt i 2010 med et nyetablert innspillingsstudio i Stavanger. bandorgs medlemmer fikk rabatt på innspilling i en begrenset periode. Avtalen er ikke blitt forlenget etter prøveperioden gikk ut etter ønske fra Suksesslaboratoriet. Samspilt Kurssamarbeid med AKKS og bandkontor knyttet til fylkesmusikkråd om utvikling og arrangering av kurs for bandsektoren. Plug In Turn On Grenser for lyd bandorg gir årlig støtte til musikkbransjens egen hørselskampanje rettet mot artister, arrangører og publikum. bandorg er en av atten organisasjoner og en rekke enkeltpersoner har engasjert seg i det viktige arbeidet med å forebygge hørselsskader i musikkbransjen. Turnéorganisasjon for Hedmark bandorg har vært artistformidler og ordnet Kvelertak en skolekonsertturné på 6 videregående skoler i Hedmark høsten 2010/vår bandorg laget også innhold til og opplegg for en bandworkshop som har blitt arrangert i forbindelse med noen av skolekonsertene. Musikkfest Stavanger bandorg inngikk i slutten av 2010 avtale om å gi støtte til Musikkfest Stavanger Oslolyd Artistformidling til konsertprosjekt i Oslo. Engangsprosjekt. Oslo Kulturnatt v/oslo kommune Artistformidling til konsertprosjekt i Oslo. Engangsprosjekt. 6

7 @ ghostdesign Takk for fine nettsider :) 9:28 AM May 8th via Android 7

8 3. HANDLINGSPLANARBEID 1. MEDLEMSSERVICE - bandorg skal videreutvikle portalen Nettstedet skal inneholde oppdatert informasjon om tilskuddsordninger, kurs og øvingslokaler. - bandorg skal aktivt bruke internett som informasjons- og kommunikasjonsarena mellom bandorg, medlemmer og samarbeidende organisasjoner. bandorg publiserte nye nettsider mot slutten av året i 2010 i sammenheng med videreutvikling av bandorgs grafiske profil. De nye nettsidene, som er designet av designbyrået Ghost Design og utviklet i samarbeid med bandorg, vektlegger brukervennlighet og rask tilgang til informasjon. En av nyhetene er medlemssider med presentasjon av medlemsband. I tillegg til nye nettsider har bandorg også tatt i bruk sosiale medier som facebook og twitter. - bandorg skal yte musikkfaglig hjelp til opplæring i band, og holde kurs og seminarer for bandmedlemmer og instruktører - gjerne i samarbeid med andre relevante organisasjoner og aktører innen feltet for rytmisk musikk. 2. TILSKUDD OG STØTTEORDNINGER - bandorg skal jobbe for å øke offentlige tilskudd til band. - bandorg skal administrere tilskuddsordningen Frifond til egne medlemmer. - Medlemskap i bandorg gir rett til voksenopplæringstilskudd i sjangre innenfor rytmisk musikk. bandorg jobber aktivt for å bedre rammevilkårene for norske band. Organisasjonen har i inneværende årsmøteperiode prioritert arbeid med tilskudd til opplæring, Voksenopplæringsordningen gjennom Musikkens studieforbund, og forvaltning av frifondmidler til egne medlemslag. 3. FORSIKRING - bandorg skal fortsette det gode samarbeidet med If Skadeforsikring og videreutvikle tilbudet om instrument- og ulykkesforsikring. bandorg har et godt samarbeid med If Skadeforsikring og tilbyr medlemsband en av musikklivets beste og rimeligste instrumentforsikringsavtaler. Det vises til eget punkt om forsikringsordningen i kapittel 2 Aktivitet og medlemstilbud. bandorg arrangerer egne kurs og seminarer, og samarbeider også med andre organisasjoner/kompetansenettverk for å styrke opplæring i den norske bandsektoren. I 2010 har bandorg vært arrangør/medarrangør for 5 kurs/seminarer. 8

9 4. ØVINGSLOKALER OG UTSTYR - bandorg skal jobbe for å få etablert flere og bedre øvingslokaler for band. - bandorg skal jobbe for å øke tilskudd til musikkutstyr og at midlene blir rettferdig fordelt. - bandorg skal kartlegge øvingslokaler og øvingsfellesskap i Norge, og vil lage en oversikt for hele landet på bandorgs nettsider. bandorg har siden starten vært engasjert i å bedre øvingssituasjonen for norske band. Organisasjonen har blant annet øvingsutstyr som et prioritert støtteområde ved fordeling av frifondpenger. bandorg er også representert i Musikkutstyrsordningens generalforsamling, og gir veiledning til medlemmer/andre band/øvingsfellesskap om hvordan å gå frem for å søke om støtte til øvingsutstyr/akustikkutbedring. bandorg har i 2010 startet arbeidet med å kartlegge øvingslokaler for band i Norge. 5. MUSIKKPOLITISK ARBEID - bandorg skal bidra til å synliggjøre og øke interessen for sjangre innenfor rytmisk musikk. - bandorg skal jobbe for å gjøre spillesteder i Norge mer tilgjengelige for nye og uetablerte band. - bandorg skal jobbe for å skape bedre utviklingsmuligheter og rammevilkår for band. - bandorg skal samarbeide med informasjonskanalen for band, no/band. - bandorg skal samarbeide med relevante musikkorganisasjoner og støtteordninger bandorgs nye medlemssider er et ledd i arbeidet med å synliggjøre og øke interessen for norske band bandorg har ikke prioritert kontakt inn mot spillesteder i inneværende årsmøteperiode bandorg jobber for at band skal få lik mulighet til å få støtte som andre frivillige lag og organisasjoner i Norge. Utfordringene i dette arbeidet har vært store ettersom de offentlige tilskuddssystemene i stor grad er tilpasset tradisjonelle organisasjonsstrukturer og større grupper/lag. bandorg har siden 2009 økt samarbeidet med andre organisasjoner og med regionale kompetansenettverk i egen sektor. Det samarbeides blant annet om arrangering av kurs og informasjonsarbeid knyttet til opplæringsaktiviteter, i tillegg til felles profilering/samkjøring av politiske saker sektoren har til felles som f.eks øvingslokaler/øvingsfellesskap. 9

10 Regnskap /09 10

11 11

12 12

13 13

14 Regnskap /10 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Styret /Administrasjon Styret Rolv H. Stokka styreleder Roy Botten - nestleder Mari Rustøy Erica Berthelsen Elise Vatsvåg Leif Harald Flikkeid - 1. vara Anders Reve 2. vara Administrasjon Jo Tandrevold daglig leder Rolv H. Stokka regnskap og fakturering 19

20

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15

Dagsorden. Sak 2 Årsmelding 2013-2014 Se eget dokument. a. Årsregnskap for 2013. Side 7 b. Årsregnskap for 2014. Side 15 Årsmøte 2015 Dagsorden Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

Norske Konsertarrangører Postboks 4753 Sofienberg 0506 OSLO. Besøksadresse: Trondheimsveien 2 Bygg J, 5. etasje (Inngang Herslebs gate)

Norske Konsertarrangører Postboks 4753 Sofienberg 0506 OSLO. Besøksadresse: Trondheimsveien 2 Bygg J, 5. etasje (Inngang Herslebs gate) Årsmelding 2014 Foto: Norske Konsertarrangører Norske Konsertarrangører Postboks 4753 Sofienberg 0506 OSLO Besøksadresse: Trondheimsveien 2 Bygg J, 5. etasje (Inngang Herslebs gate) T: 222 00 022 E: post@konsertarrangor.no

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap»

www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Årsmelding 2011 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP og vennskap» Styrets beretning 2011 Dette året har gått langs en vei som har budt på en del ekstra svingninger. Sykefravær i administrasjonen og skiftet

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer