Avskaff krafthandlerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avskaff krafthandlerne"

Transkript

1 August 2005 nr.2/3 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Miljøpartiet i Sverige: Avskaff krafthandlerne Les også: Verdens første kommersielle bølgepark, AEG generatorer til det første kommersielle bølgeenergianlegget, Dopet av olje dramatisk slutt på oljeepoken, Klart for Elkraft & Energi 2005, NM tittelen til Eidsiva Energi

2 TROLL POWER CONSULTING AS Vi tilbyr kompetanse på elektriske prosesser i: Energiforsyning Prosessindustri Olje og Gass industri Troll utfører risiko- og sårbarhetsanalyser av alle typer elektriske systemer. Vår hovedoppgave er å bidra til å optimalisere drift av elektriske anlegg, og gi beslutningsstøtte ved investering og vedlikehold. Vår målsetning er å øke kundens inntjening gjennom levetiden til anleggene. Vi bruker nyutviklet metode for analyse av risiko og pålitelighet i kraftnett. Vårt fokus er å koble aktiviteter som: Operativ drift, vedlikehold, investeringer/reinvesteringer hvor fokus på pålitelighet og risiko også er knyttet mot selskapets strategi, sårbarhet, HMS og andre konsekvenser. Metoden har et topp/bunn perspektiv hvor hovedkomponenter og prosess kobles sammen med sekundærutstyr.

3 Produktoversikt: Samspillet av tekniske utstyret i et kraftsystem Beregninger og teoretiske vurderinger Vern, kontroll og automatisering Primærkomponenter Isolasjonskoordinering/ overspenningsanalyse Spesifikasjon av elektriske systemer Risiko, Pålitelighet og Sårbarhet i kraftsystem Relé planlegging / selektivitetsanalyse Roterende maskiner Produksjonsanlegg Total prosjektgjennomføring: Prosjektledelse Spesifikasjoner Kontrakt med leverandører Sluttføring Kraftsystemplanlegging Driftsentralsystemer Kommunikasjon Kurs og opplæring Damgårdsveien Laksevåg, Bergen Telefon Daglig leder Yngve Aabø mail:

4 NORSK TEKNISK PORSELEN AS PB FREDRIKSTAD - TLF: FAX: PRODUKTGRUPPER: PIGG/LP ISOLATORER PORSELEN STØTTEISOLATORER PORSELEN EPOXY KOMPOSITT ISOLATORER GLASSISOLATORER FLYMARKØRER KERAMISK SVEISEMOTHOLD AVSTANDSHOLDERE/KLEMMER GJENNOMFØRINGER FILTERISOLATORER LYSARMATURER SIKRINGSRØR NÆRMERE TEKNISKE DATA AV ENKELT- PRODUKTER, BESØK VÅR HJEMMESIDE:

5 Steinaldernivå Mye av det som opptar energibransjen i dag er hvordan man på en effektiv måte skal hente inn måledata fra strømkundene og hvordan man skal bearbeide disse, og helst skal man kunne klare å kommunisere med måleren også. Her ligger det muligheter for bransjen til virkelig å kunne tjene store penger. Fra forbrukerens side ligger det på samme måte store muligheter til å kunne spare penger ved at man bruker strøm på ulike tider av døgnet. De store tilbyderene av målere og systemer har sine egne properitære systemer som dårlig kommuniserer eller samarbeider med andre leverandører eller produsenter av tilsvarende utstyr. Ser vi på våre naboer i Sverige har en hel hær gått sammen for å fortelle leverandører og produsenter at brukerne ønsker åpne systemer og at de ønsker å sette krav om hva de trenger og ønsker. For å komme dit må bransjen sammen sette seg ned og tilby åpenhet innenfor software, datakommunikasjon og målere. Like enkelt som det er å koble en skriver til en datamaskin, og alle husker hvor håpløst dette var for noen år siden. Skriverfilen må ligge på produsentens nettside, hvor kjøperen av skriveren enkelt kan gå inn og laste ned skriverfilen. Skal vi gjøre en sammenligning av energibransjens toveis kommunikasjon 2VK og mobiltelefonens GSM-nett vil energibransjens system snakke sammen dersom sender og mottaker har samme mobiltelefonprodusent, samme programvare og samme nett. Nevner vi dette for de som laget standarden for GSM ville de tro bransjen befant seg på et steinaldernivå. Høy tilgengelighet av måleverdier kommer til å forandre energibransjen på samme måte som internett forandret post- og bankvesen. Tor Bergersen s.6-7 Avskaff krafthandlerne bruk nettet isteden s Dopet av olje dramatisk slutt på oljeepoken s Forbedret sikkerhet og pålitelighet miljøvennlige fordelingstransformatorer s.10 Verdens første kommersielle bølgepark s.12 AEG generatorer til det første kommersielle bølgeenergianlegget s.13 Øker produktiviteten med 50 prosent s.14 Vokste ut av de gamle lokalene s.21 Finansiering for rene energiprosjekter s.22 Utnytter sollyset s.26 Oljeressursene tømmes raskt s.27 ATEX CD Hjelp for å oppfylle ATEX- forskriftene s Måling av temperatur del 1 s.33 Målinger selv på frekvensregulerte motorer s.35 NM tittelen til Eidsiva Energi s Nye produkter s.46 Nytt fra bransjen Nr. 2/3, årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Mobiltelefon: Mobilfaks: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Volt-Medium Postboks 122 N-1300 Sandvika Telefon: Telefaks: Epost: Forside: Kraftnett Neste utgave Uke 39, 2005 Annonsematr. til V-04 Matr. frist 20. September Annonsematriell: Epost: Form SidepåSide Forside: Jan Neste Design Trykk Hestholm Trykkeri Copyright Volt Medium. Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger SEF - Maritim Elektroteknisk forening url: Norsk Solenergiforening url: Abonnement Årsabonnement kr 485,- Norden kr 495,-. Europa 515,-. Andre verdensdeler 550,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Thore Andersen, NEK Pål Heine Torp, SES Per Ivar Wethe, IFE Terje Thomassen, NTP Terje Finsrud, Advokat Yngve Aabø, Troll Power AS 5

6 Avskaff krafthandlerne Miljøpartiet (MP) i Sverige har lagt fram et forslag til Riksdagen om reform av kraftmarkedet som betyr en radikal omlegging av dagens system. Forslaget skal drøftes i Riksdagen 25 mai. Miljøpartiet vil avskaffe krafthandlerne og overlate til forbrukerne å kjøpe strømmen i spotmarkedet direkte via strømbryteren. Dermed fjernes krafthandlernes milliardfortjenester og forbrukerne får bedre incitamenter til å spare strøm når prisene øker. Forslaget kan få betydning for norske kraftselskaper. Av Oddvar Lind Det nye systemet vil redusere etterspørselen etter strøm i kritiske perioder og dempe behovet for nyinvesteringer i nettet som forbrukerne seinere må betale, mener Miljøpartiet som har 17 representanter i Riksdagen og fungerer som et støtteparti for sosialdemokratene. Mer effektivt Forslaget vil gjøre kraftmarkedet enkelt, effektivt og forbrukervennlig på samme tid. Mange kunder betaler i dag en overpris for strømmen. I tillegg vil forslaget bidra til en mer effektiv håndtering av energi- og klimaspørsmålene i en større sammenheng, sier MP-representanten Ingegerd Saarinen. Hun er saksordfører for Elmarknadsreformen i Riksdagen og nestleder i Riksdagens næringsutskott. Et liknende forslag ble presentert av det norske energiselskapet BKK for halvannet år siden, men ble nærmest tiet i hjel i kraftbransjen. Det forteller hvor følsomt spørsmålet er. Vil presse sosialdemokratene Denne saken er viktig for Miljøpartiet, og vi kommer til å presse Vi vil presse sosialdemokratene for å få til en gjennomgripende reform av kraftmarkedet i Sverige, sier Ingegerd Saarinen som er representant for Miljøpartiet i den svenske riksdagen. 6 Volt 2/3-2005

7 bruk nettet isteden sosialdemokratene når saken kommer opp i Riksdagen, sier Ingegerd Saarinen i Miljøpartiet i en samtale. Hun bekrefter at de første reaksjonene fra kraftbransjen i Sverige er negative, mens husholdningskundene er positive til forslaget. Det finnes unike muligheter til å utvikle kraftmarkedet i Sverige. Strømnettet er ingen hindring i konkurransen, tvert imot. Nettet forbinder alle produsenter som kan selge strøm, med alle forbrukere som kan kjøpe strøm. Nettet er derfor et marked for direktehandel med strøm, forklarer Saarinen som har fått hjelp av Kraftbörsens direktør Gunnar Fabricius til å utarbeide modellen. -Forbrukerne slipper dermed unødvendig krangel om leverandørbytte og doble fakturaer fra kraftleverandører og nettselskaper som vi har i dag, påpeker Saarinen. Mange har fastpris Mange strømkunder i Sverige inngår fastprisavtaler, særlig de som bruker strøm til oppvarming. Da unngår de store prissvingninger i markedet, men får ingen incitamenter til å spare strøm i perioder med stor etterspørsel og effektbrist. Behovet for alternativ oppvarming blir også mindre, fortsetter hun. La meg bare nevne ett eksempel: Under kraftkrisen for to år siden var det mange kunder med fastprisavtaler som betalte øre/kwh, selv om prisen på spotmarkedet var mange ganger så høy. Derfor er det på høy tid å gjøre noe med denne situasjonen. Dagens marked er et liksommarked, der både husholdningskundene, næringslivet og den kraftintensive industrien er tapere. Vårt forslag innebærer at alle kundene alltid betaler spotpris. I tillegg kommer nettavgifter og eventuelt skatt. Kundene kan også inngå en prisforsikring knyttet til effekt beregnet på årsbasis, presiserer hun Alvorlige systemfeil Saarinen mener kraftsystemet i Sverige er bygd på alvorlige systemfeil og at det har kostet ufattelige summer de siste tiårene. Om lag halvparten av de megawatt som trengs en kald vinterdag, går til elektrisk oppvarming, sier hun. -Det betyr at halvparten av strømnettets kapasitet, fra stamnettet og nedover, eksisterer for el-varmens skyld. Det innebærer at vi har altfor mange kraftverk, ledninger og transformatorer, fordi systemet er dimensjonert for elektrisk oppvarming. Dessuten er det under effekttoppene at overføringstapene i ledningsnettet er størst, understreker hun. Støttes av Dagens Nyheter Miljøpartiets forslag og ideer støttes på lederplass i den innflytelsesrike avisen Dagens Nyheter. Det har gitt forslaget større allmenn interesse i Sverige. -Forslagets grunnide er enkel: Forbrukernes strømpris følger tilbud og etterspørsel i spotmarkedet. Da trengs det ingen avtaler med kraftleverandørene. Hver enkelt forbruker kjøper strøm til den aktuelle prisen ved å slå på strømbryteren, skriver avisen. I en periode med stigende strømforbruk stiger også prisen. Det skaper som alltid motkrefter i et fungerende marked. Viljen til å betale en stadig høyere pris svekkes, og en del forbrukere vil redusere strømforbruket, mener avisen. Alternative energikilder En økt prisbevissthet virker hemmende på forbruket i perioder der elkraftsystemet ligger nær kapasitetstaket. Dermed blir det også mer attraktivt å installere oppvarmingssystem som kobles fra elektrisitet til annen energikilde ved en gitt strømpris. På den måten vil forbrukerne spare penger samtidig som risikoen for en overbelastning av systemet blir redusert, argumenterer avisen. En grunnforutsetning for denne modellen er naturligvis at konkurransen i produsentleddet fungerer, slik at ikke produksjonen av kraft holdes nede med tanke på å presse opp prisen som forbrukerne må betale. Derfor må en slik omregulering av kraftmarkedet foregå etter en grundig analyse, konkluderer Dagens Nyheter. 7

8 elkraft & energi 2005 Sylvia Brustad kommer Åpningskonferansen på elkraft & energi tar opp aktuelle temaer som hjemfall, eierskap, Kyoto, grønne sertifikater og sertifikathandel under årets bransjemesse for energibransjen på Exporama Senteret, Hellerud tirsdag 30. august. Fra de politiske partiene stiller Siri A. Meling fra Høyre samt medlem i Energi- og miljøkomiteen, Sylvia Brustad fra Arbeiderpartiet, Øyvind Vaksdal fra Fremskrittspartiet, Inger Enger fra Senterpartiet, Øyvind Håbrekke /Kristelig folkeparti og statsekretær i Miljødepartementet og Gunnar Kvassheim, miljøpolitisk talsmann fra Venstre. Det er duket for to interessante timer når seks politikere fra seks forskjellige partier skal snakke om energispørsmål som vi vet opptar bransjen med temaer som hjemfall, eierskap, grønne sertifikater og handel. Nyheter på: NY JERNHEST MODELL > 9 Hk med ny variator > Uttak for hydraulisk borrhammer o.l. > Hydr. vinsj 60 m/6 mm > Proff understell Anton s Timber AS Melsomvikveien Melsomvik ALSTOR 8X8 > 8 hjuls drift > Hydr. vinsj 40 m/8 mm > Stolpereisingtårn > Utrolig fremkommelighet > 25 km/t kg ILSBO KRATTKNUSER > Hydraulisk krattknuser for linjerydding > Arbeidsbredde: 1,2 m og 1,5 m > Meget robust > Tar fra 0-12 cm i diam Ta k o n t a k t m e d A n t o n p å E l - k r a f t E n e r g i Mobil: Fax: e - m a i l : a n t o a n t o n. n o Sylvia Brustad fra Arbeiderpartiet deltar under åpningskonferansen til elkraft & energi 2005 på Exporama Senteret på Hellerud i Skedsmo. Korrupsjon i kraftmarkedet? Dagens kraftmarked er en fiksjon som egentlig dekker over en enorm korrupsjon, sier direktør Gunnar Fabricius i Kraftbörsen som står bak modellen som Miljøpartiets forslag til Elmarknadsreform bygger på. Fabricius har lang erfaring fra det svenske kraftmarkedet og driver Kraftbörsen som et konsulentselskap. Han er ikke nådig i karakteristikken av dagens kraftmarked som han mener har fått en overbygning med krafthandlere og andre aktører som vi ikke trenger. Alt dette bygger på en falsk virkelighetsbeskrivelse som gjør kraftmarkedet til en fiksjon, argumenterer han. Det er vanskelig å tenke seg en mer omfattende korrupsjon i moderne tid. Vi har fått en masse unødige aktører og unødige transaksjoner som innebærer at små og store forbrukere taper milliarder av kroner, tordner han. Fabricius innrømmer at det dreier seg om et utvidet korrupsjonsbegrep, men det gjør ikke saken mindre alvorlig. Dagens system er ødeleggende for staten og det offentlige, for samfunnets moral. Det Gunnar Fabricius i Kraftbörsen gjør ikke saken bedre at staten som storaktør i kraftmarkedet sammen med andre aktører utnytter kraftmarkedet for å skaffe seg politisk makt, mener han. Med Miljøpartiets forslag til reform vil dagens kraftmarked bryte sammen umiddelbart. Derfor er de berørte aktørene livredde for reformen som vil gjøre dem overflødige. Men når forslaget kommer opp i Riksdagen, blir det en ny runde med diskusjoner og konkretiseringer. Det ser vi fram til, sier Fabricius som for øvrig ikke er medlem av Miljøpartiet. 8 Volt 2/3-2005

9 Rett ut i kurven Møt oss på stand U300 på ELKRAFT & ENERGI 2005 hvor du bl.a. kan se denne liften KT 2016 Falck Schmidt, teleskoplift 16,2 meter arbeidshøyde Ca. 10 meters utlegg Ny type støttebein vannrett/loddrett Gir full gulv/ arbeidsplass i verkstedrom Direkte gjennomgang fra kabinen til kurven Økt sikkerhet og kraftig tidsbesparelse (ikke rett ut i veibanen) Liften er forsynt med kurvavhengig utleggskontroll Betyr fullt utlegg Stor romslig kurv m/ Walk in door P.L.C styring mm TA KONTAKT med oss for demonstrasjon og tilbud når det gjelder E-verkslifter - Vi har 21 års erfaring. Fossumkroken 21, 0982 Oslo Telefon Telefax Mobil E-post: Foretaksregisteret NO MVA Bankgiro

10 Verdens første kommersielle bølgepark Pelamis vugger i takt med havets bevegelser opp, ned og fra side til side og pumper på denne måten vann under høyt trykk til hydrauliske motorer som driver elektriske generatorer. Generatorene produserer kraft som ledes via en undersjøisk kabel til land, der den er knyttet til det landbaserte kraftnettet. Hydro Technology Ventures investering i det skotske selskapet Ocean Power Delivery (OPD) rir på en bølge av medgang. OPD har undertegnet en avtale med det portugisiske selskapet Enersis om å bygge verdens første kommersielle bølgepark for produksjon av elektrisitet fra dønningene i havet. Flere anlegg langs kysten Bølgeparken vil bli bygd om lag fem kilometer fra den nordlige kysten av Portugal, i nærheten av Póvoa de Varzim, og vil koste om lag 65 millioner kroner. Prosjektet vil gjøre bruk av tre bølgekraftgeneratorer av typen Pelamis P-750, som er utviklet av OPD, og som til sammen kan produsere nærmere 2,25 MW. Bølgeparken skal etter planen ferdigstilles i 2006, og vil levere strøm til nærmere portugisiske husholdninger og erstatte mer enn tonn CO2-utslipp som ellers ville oppstått ved konvensjonelle karbonfyrte kraftanlegg. Det er også etablert en intensjonsavtale om bestilling av ytterligere 30 Pelamis-maskiner for til sammen 20MW før utgangen av 2006, betinget av gode resultater i det innledende prosjektet. Hvis alt går bra, kan det opprettes mange flere bølgekraftanlegg langs kysten med en produksjon på flere hundre MW til sammen. Dette er en stor prestasjon av OPD, som har gått fra å ha en småskalamodell da vi investerte for tre år siden til å bli det aller fremste selskapet innenfor bølgeenergi i dag. Pelamis er det eneste konseptet som er anerkjent av EPRI (Electric Power Research Institute) i USA, sier Richard Erskine fra Technology Ventures OPD er nå aktivt involvert i forhandlinger med Scottish Power, som har vist interesse for å opprette en bølgepark i Storbritannia. Pelamis i Portugal Prosjektet får sine leveranser fra Ocean Power Delivery Portugal S.A., som er et heleid datterselskap av OPD med rettigheter til å produsere Pelamis-maskiner i Portugal. Prototypen for det portugisiske prosjektet ble lansert i februar 2004, og blir for tiden testet ved European Marine Energy Center på Orkneyøyene. Beliggenhet Bølgekraftverket skal ligge nord i Portugal, ikke langt fra Póvoa de Varzim. Dette er en viktig milepæl for selskapet vårt og for bølgekraft, sier administrerende direktør Richard Yemm i OPD. Vi ser på denne ordren som det første skrittet når det gjelder å utvikle det portugisiske markedet, som antas å være verdt opptil åtte milliarder euro de neste 10 årene. EU krever at 22 prosent av elektrisitetsforbruket skal komme fra fornybare kilder innen Fornybare energikilder utgjør i dag om lag seks prosent av energibehovet i Europa. Enersis har henholdsvis 17 og ni års erfaring med utbygging og drift av små vannkraft prosjekter og vindparker i Portugal. I henhold til selskapets styreleder Gonçalo Serras Pereira anses bølgekraft som Portugals nye fornybare energikilde, basert på landets egne ressurser. Dette prosjektet kan i samarbeid med andre potensielle partnere føre til betydelige økonomiske fordeler for portugisiske selskaper, ettersom markedet er utviklet, og bølgekraft får stadig større konkurransefortrinn sammenliknet med andre typer fornybar energi. Hydros venturefond for oljeog energisektoren, Technology Ventures, ble etablert i mars 2001 med en ramme på 350 millioner kroner for investeringer i selskaper som utvikler teknologi knyttet til Hydros olje- og energivirksomhet. Fakta OPD er basert i Edinburgh og har utviklet Pelamis-teknologien i sju år. Selskapet mottar økonomisk støtte fra det britiske energidepartementet og blir ellers finansiert av investorene Hydro, Sustainable Asset Management, Carbon Trust og 3i plc 10 Volt 2/3-2005

11 Totalleverandør av kabelskap Teknisk info: Alle skap er testet og bestått kravene etter norm IEC Elskap,EF-fiberskap og Teleskap EF-skap m/skjøteboks for 96 fiber EF-trekkumme EF-fiberskap m/skjøteboks inntil 192 fiber Vår filosofi er at skap til elkraft,fiber, tele,kabel-tv og gass skal leveres i samme farge og design. I tillegg skal disse kunne kobles sammen på en fornuftig måte. Vi har løsningen for deg. For nærmere opplysninger ta kontakt med: Salgs/Markedssjef R. Alander, tlf mobiltlf Trondheim eller Produktsjef B. Walstad, tlf , mobiltlf Drammen

12 AEG generatorer til det første kommersielle bølgeenergianlegget Mange kyststrekninger kan se frem til å bli hjemsted for gigantiske havuhyre-lignende konstruksjoner. Der er dog ikke tale om merkelige vesener, men om flytende tredelte generatorer for alternativ energi, som omdanner bølgeenergi til elektrisitet. Den første prototypen av Pelamis, en bølgeenergi-konverter på 750 kw, er konstruert av Ocean Power Delivery Ltd. fra Edinburgh. Protoypen undergår nå en rekke tester, før den transporteres til det europeiske marineenergisenteret på Orken-øyene for endelig utprøving. Her vil den bli knyttet til en undersjøisk koblingsstasjonen, som vil sende energien til elnettet på land. Til dette anlegget, som er verdens første kommersielle fullskala bølgeenergi-konverter, skal der benyttes i alt åtte AEG generatorer. GeaTech Norge AS, som forhandler AEG motorer i Norge opplyser, at AEG fikk kontrakten på generatorerne etter en intensiv test i en fullskala simulator. Solide saker Generatorerne, som er på 125 kw, er baseret på AEGs standard AM 315 asynkrone elektromotor. De er utstyrt med spesielle rotorlaminater og viklinger for større virkningsgrad og 690 V utgangsspending. Spenningsnivået er valgt for å redusere overføringskablens dimensjoner og for å sikre et lavere overføringstap. Generatorerne er konstruert for tetthetsklasse IP68, slik at de kan motstå en oversvømmelse av anlegget. I samarbeid med leverandøren av de hydrauliske komponentene, ble det konstruert et spesielt termineringssystem, som sikrer IP tetthetsklassen i et fysisk begrenset område. Generatorerne er konstruert, så de også kan fungere som motorer ved oppstart. De kan derfor hurtig nå opp på driftshastigheten og synkroniseringen med nettet. Det er montert hastighetssensorer for kontinuerlig overvåking. Ny fabrikk På AEGs nyåpnete fabrikk i Terrassa i Spania, har man omfattende utprøvningsmuligheter, og her blir generatorernes varmeegenskaper testet, forteller Tor Tørjesen i GeaTech Norge AS. Av de i alt åtte leverte generatorene, er den ene benyttet for prototyptesten, en annen er reserve og de siste seks er installert parvis i Ocean Power Delivery s Pelamis bølgeenergianlegg. Det 120m lange 750 kw store Pelamis bølgeenergianlegget er en halvt neddykket, leddelt konstruktion, bestående av sylindriske stålseksjoner, som er forbundet til hverandre med hengslede ledd. Pelamis er fortøyet i ett enkelt fortøyningspunkt i fronten. Den kan således svinge fritt omkring fortøyningen og alltid peke mot den dominerende bølgeretningen. Bølgene beveger sig langs bølgegeneratorens lengderetning, slik at de enkelte seksjoner kan vippe fritt i forhold til hverandre omkring de hengslede ledd. Hydrauliske bølgebrytere ved hvert forbindelsesledd motarbeider bevegelsen ved å pumpe veske under høyt trykk til hydrauliske motorer med utjevnende akkumulatorer. De hydrauliske motorer driver generatorene, som produserer elektrisiteten. Den avgitte effekt overføres via en navlestrengskabel til en koblingsstasjon på havbunnen. Energien fra et eller flere bølgeenergianlegg overføres via en felles sjøkabel til en transformatorstasjon på land. Oppbygningen av Pelamis med belastningsfordeling og effektbegrensning gør det muligt for anlegget å motstå selv de mest ekstreme bølgeforhold. Pelamis er også konstruert for optimal virkningsgrad i mindre havområder via en styring, som tilpasser anleggets led-stivhet til de spesifikke bølgeforholdene. Med de lange kyststrekningene vi har i Skandinavien, vil det være mange opplagte plasseringer til miljøvennlige Pelamis anlegg, slutter Tor Tørjesen. Fakta Om GeaTech Norge AS GeaTech Norge AS er en teknisk handelsvirksomhet, som leverer komponenter og løsninger innenfor baneteknikk, prossessteknikk, marineteknikk og elektroteknik til industrien og offentlige virksomheter. Geatech Norge AS representerer AEG Electric Motors i Norge. Unngå målefeil: Kontroll av måleinstallasjoner. Reduser kostnader: Tilstandsbasert vedlikehold av måleparken. Du når oss på telefon CAL Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien 12 Volt 2/3-2005

13 Øker produktiviteten med 50 prosent Lafert-Group s nye AEG motorfabrikk er oppført i Terrassa ved Barcelona i Spania. Den erstatter de tidligere produksjonslokalene fra 1942 som bare ligger noen få kilometer fra den nye fabrikken. Fabrikken representerer en investering på ca. 17 mill. Euro. Fabrikken vil være en viktig forutsetning for økte markedsandeler i det globale markedet for elektromotorer, uttaler Tor Tørjesen hos GeaTech Norge AS, som er importør av AEG motorene til Norge. Av det totale arealet på m2, benyttes det meste til produksjon, lager og kontorer. Fabrikken har en kapasitet på 620 motorer pr. døgn. Dette er en stigning på 50% i forhold til den gamle fabrikken. Produksjonsapparatet dekker lavspenningsmotorer med effekter fra 0,06 til 200 kw. Ca. 75% av den samlede produksjonen er relateret til kundespesifiserte typer. Ser framover Luca Trevisiol, adm. direktør for Lafert Group AEG Electric Motors, sier investeringen i den nye fabrikken vil gi gode muligheter for fremtidig vekst og konkurransedyktighet på verdensmarkedet. Lafert Group er den hurtigst voksende elektromotorprodusenten i Europa. Markedsandelen har økt fra 1,5% i 1994 til 6,9% i Den nye fabrikken med moderne, rasjonelle produksjonsmetoder vil være grunnlaget for vår konkurransedyktighet i et stadigt mer krevende internasjonalt marked. Vi investerer for fremtiden for å klare de nye utfordringene, sier Luca Trevisiol og tilføyer: Med den nye fabrikken har Lafert/AEG Electric Motors en av de mest moderne og effektive produksjonsanlegg i Europa. Optimal produksjon Fabrikken er utstyrt med det nyeste innen produksjonsteknologi, inklusive nye spolingsmaskiner, samlestasjoner, testområder, impregnerings- og maleranlegg. De er alle en del av en rasjonell produksjonsflyt for en optimal produksjon. For å understøtte produksjonen er det bygget opp et dynamisk og fleksibelt logistikksystem for håndtering og lagring av materialer. Alle ledd i produksjonen styres og Av de i alt åtte leverte generatorene, er den ene benyttet for prototypetesten, en annen er reserve og de siste seks er installert parvis i Ocean Power Delivery s Pelamis bølgeenergianlegg. overvåkes i realtime via avansert informasjonsteknologi. Den nye fabrikken vil helt klart gi fordeler for det norske markedet. Nettopp nå som råmaterialprisene stiger voldsomt er en effektiv produksjonsprosess og logistikk eneste muligheten til å imøtegå tilsvarende voldsomme prisstigninger på sluttproduktet. At vi også samtidig opplever økt fleksibilitet og raskere leveringstider er kun en ytterligere fordel, avslutter Tor Tørjesen. test & måling Tektronix TPS2000 Serie Portable oscilloskop Isolerte flytende innganger 100 og 200 MHz båndbredde Opptil 2 GS/s målehastighet 2 eller 4 kanaler 8 timers batteridrift CF minnekort for lagring RS-232 og skriverutgang OpenChoice programvare tel fax

14 Vokste ut av de gamle lokalene Vestfold Trafo AS utfører reparasjoner, ombygging, revisjon og gjenvinning av transformatorer, samt kjøp og salg og utleie av brukte transformatorer og nettstasjoner. Siste nytt er beredskapslager med over 300 trafoer på lager og kontinuerlig døgnvakt for everkene. Det var bestefar Osmundsen, Anders Kristensen og Trygve Hotvedt som sammen etablerte Vestfold Trafo i 1947, forteller Geir Osmundsen. Alle tre startet som læregutter hos National Industri i Drammen og etter endt læretid var interessen tent og litt om senn ble Vestfold Trafo etablert i Stokke sentrum. Verkstedet Reparasjons- og servicebedriften Vestfold Trafo AS vokste ut av lokalene i Stokke sentrum og flyttet inn i nytt bygg på 1200 kvm høsten 2004 i Lillevarskogen industriområde i Stokke i Vestfold. Foruten et moderne bygg er det satt opp et beredskapslager for Everkene i distriktet. Bedriften utfører egenproduksjon av høyspentviklinger. Produksjonen beregnes via et dataprogram, hvor viklingens isoleringsevne optimaliseres. I prøverommet foretas omsetningsmåling, spenningsprøver, motstandsmålinger, tomgangstap, kortslutningstap under gjeldende normer ihht IEC 76. Vestfold Trafo AS har eget vakuumtørkeanlegg. Vapotherm tørkeanlegget sørger for at transformatoren blir tørket og renset i en whitespirit damp som holder 130 C. Sammen med vakum er dette en meget effektiv tørkemetode. I eget oljerenseanlegg blir transformatoroljen avgasset, tørket og renset. I tillegg blir alle pakninger skiftet ut. Dette bidrar til forlenget levetid og større driftssikkerhet. Det er ni ansatte ved bedriften i dag, og som en ekstra service til kundene har Vestfold Trafo 24 timers døgnvakt hele året. Dilla på trafoer Sjefen sjøl har dilla på trafoer og ser han en brukt eller havarert trafo tar det ikke lange tiden før eieren får et tilbud og en ny trafo fyller opp bakgården. Viser det seg at trafoen kan repareres blir det gjort på verkstedet. Kan trafoen ikke repareres er det alltids noen deler som kan brukes før restene sendes til skroting. Miljøvennlige er de også, og alt som kan gjenvinnes går til gjenvinning. Beredskapslager Det startet med Skagerak Nett hvor Vestfold Trafo AS kjøpte trafolageret til selskapet. Avtalen med Skagerak Nett om et beredskapslager med trafoer har fungert i tre år, og nå kommer Energi1 og Fredrikstad Energinett, forteller daglig leder Geir Osmundsen til Volt. Etter avtalen med Energi1 og Fredrikstad Energinett har Vestfold Trafo AS over 300 trafoer på lager, de fleste i Stokke på beredskapslageret, men vi har også egne bufferlager ute hos hver kunde som vi skal drifte. Beredskapslageret har trafoer fra 50 kva til 1600 kva. Her er det Steffen Styrvold som står ved viklemaskinen. Nordic Bioenergy Conference October 2005, Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim, Norway Sjefen sjøl med dilla på trafoer, Geir Osmundsen. 14 Volt 2/3-2005

15 Eksklusiv bransjemesse med fagkonferanser for energiforsyningen Konferansene arrangeres av: Send utstillerinformasjon besøksinformasjon konferanseprogram Navn Firma: Adresse: Tlf: E-post: Send eller fax kupongen til: Norske Fagmesser AS, Lillestrømveien 994, N-1912 Enebakk, Norway Tel.: , Fax: , e-post:

16 besøkte INTEL 2005 Den nittende i rekken av Italias store messe for elektro, elektroteknikk, energiteknikk, installasjon og belysning gikk av stabelen i Milano i mai måned og besøkende hadde tatt turen til Milano inkludert mange nordmenn. En av de virkelig store elektromessene holdes annethvert år i Milano arrangert av Fiera Milano Tech. Messeområdet som ligger i Milano begynner å bli litt slitent, men det er håp for de besøkende da messen neste gang arrangeres på det nye messeområdet, New Fiera Milano Exhibition Centre i Italienerne er kjente for design og det kan være besøket verdt å ta turen til messen bare for å se på flott design innenfor belysning og armaturer. Industridesignere har italienerne benyttet i mange år og det gjenspeiles på produkter og løsninger man så på messen. Vi var på jakt etter alternative energikilder, men dette så vi lite av på messen. Alt annet var derimot å finne, også nordmenn. En gjeng vi traff var Vestfold Trafo som hadde tatt turen til Milano for å gå på messen og søke etter nye eller alternative løsninger innenfor reparasjon og service av høyspenttrafoer. Gjengen var enige om at en kombinasjon av faglig besøk på messen og en helg i Milano i mai ikke var å forakte. Disse traff vi under en kveldsvandring i Milano: fra venstre Petter Svendsen, Konan Joel Nguessan, Geir Osmundsen, Steffen Skår Styrvold, Bjørn Sellgren, Emir Begic og Stig Hogne Anholt -alle fra Vestfold Trafo i Stokke. Turtle TM Mätinsamlingssystemet som fungerar. I USA har månadsvis avläsning funnits sedan 30-talet. Där vet man att när ett system får stor utbredning i antal och geografi krävs en mycket hög tillförlitlighet för att uppnå god ekonomi. Lyckade Turtle -projekt, exempel på några... Falu Elverk (i egen regi) - Vika - Tänger - Linghed - Sågmyra - Bjursås Kramfors Elnät (i egen regi) - Finnmarken - Sprängviken - Svanön Luleå Elnät (i egen regi) - Sandön - Råneå - Jämtön - Altersund Sandviken Energi Elnät (i egen regi) - Lumsheden - Åshammar - Kungsgården - Öar i Storsjön Leksand/Rättvik Elnät (i egen regi) - Siljansnäs - Furudal Mälarenergi Elnät (i egen regi) - Barkarö - Götlunda Sydkraft/ Graninge Elnät (i egen regi) - Roslagen - Borgafjäll - Vaxholm Trollhättans Energi - Torsered - Ängen - Båberg - Brunnared Katrineholms Energi - Ö Vingåker - Sköldinge - Strängstorp Dalagruppen - Säter - Hedemora - Enviken - Gagnef Björklinge Energi - Alunda - Östervåla - Bremersberg Tekniska Verken Linköping - Ekängsle - Leca - Rystad - Berggården VB Elnät - Söderbärke (i egen regi) - Grängesberg (turnkey av HM Power) - Fagersta Skellefteå Kraft Elnät (i egen regi) - Norsjö - Burträsk - Bureå - Robertfors - Boliden - Jörn Hofors Elverk (i egen regi) - Torsåker Ljusdals Elnät (i egen regi) - Hennan - Överälv - Tallåsen Fortum (turnkey projekt av HM Power) - Ockelbo Vi känner inte till några Turtle -projekt som inte betraktas som lyckade. Ett 50-tal nätbolag har nu installerat över ca: mätpunkter med Turtle sedan 4,5 år tillbaka. Det har beställts ytterligare ca: som ännu inte är installerade. Turtle presenteras i monter nr Volt 2/3-2005

17 Elkraft & energi 2005 Russerne kommer Technopromexport er et av verdens ledende selskaper innen det å konstruere kraftprosjekter og eksportere strøm. Hovedaktiviteten til Technopromexport er å realisere kraftprosjekter uansett kompleksitet. De leverer full pakke inkludert alt fra design og undersøkelser til prosjekt gjennomføring og drift. Siden 1956 har Technopromexport med suksess satt i drift over 160 varmekraftverk i 35 land rundt om i verden med en total installert kapasitet som overstiger MW. Disse spenner fra 1,5 MW til den største TPP- som 3520 MW Boxberg TPP i Tyskland, 2410 MW Maritsa-Vostok TPP i Bulgaria, 1890 MW Ramin TPP i Iran og 1600 MW Suizhong TPP i Kina. Vannkraftverk Technopromexport har operert på vannkraftmarkedet siden årene. Ved å synliggjøre russiske vannkraftingeniørselskaper på verdensmarkedet har innenlandske kraftingeniørspesialister opptjent enorm erfaring i konstruksjon av hydrauliske tekniske strukturer. Bare under Den nasjonale plan over elektrifisering av Russland har 10 vannkraftverk, inkludert Dneproges som var verdens største på den tiden, blitt konstruert på veldig kort tid. For tiden har over 50 hydrauliske prosjekter i 21 land med installert kapasitet på MW blitt konstruert under kontrakter med Technopromexport. High Aswan Dam i Egypt, Hoa Binh i Vietnam, Tabka hydraulikk prosjekt i Syria, Al-Wahda HPP i Marokko, Capanda HPP i Angola og mange flere med disse. Kompleksiteten i vannkraftverkkonstruksjon bestemmes av dets flerbruksfunksjoner. Ved siden av å generere øyeblikkelig strøm løser de ofte vanning- og vanntilførselsproblemer samt forbedrer navigasjonsforholdene i elver hvor HPP er lokalisert. Integrert tilnærming av Technopromexports spesialister under utforming av vannkraftverkene og tillegg av ikke ubetydelig høy teknologiske løsninger tillater at man imøtekommer denne type kundeønsker. Kraftoverføringslinjer og understasjoner I løpet av aktivitetsperioden har Technopromexport tilegnet seg en betraktelig erfaring innen det å konstruere strømnettprosjekter, som overføringslinjer og understasjoner på opptil 750 kv verden over. Totalt har ca km overføringslinjer med ulik spenning blitt konstruert av Technopromexport. Ved å suksessfullt benytte den siste teknologien innen overføringslinjer og moderne utstyr produsert av ledende europeiske selskaper, forbedrer stadig Technopromexport det teknologiske nivået på strømnettprosjekter som blir bygget. Finland har lenge vært en strategisk partner i Technopromexport. Siden starten av den skandinaviske formasjon innen det elektriske strømmarkedet har Technopromexport studert dennes utvikling og trender. Technopromexport har bygget 3 TPPer med ulik kapasitet i Finland. De var den første russiske eksportør som bandt strømprisen til børsprisen for strøm i Nordpool-land under levering av strøm til Finland. Technopromexport tilførte også en fleksibel løsning som regulerer volumet av strøm som leveres avhengig av markedsprisen. Denne løsningen tillater on-the-fly kontroll og kan om nødvendig justere mengde strøm som leveres. Under forhold med konstant endring av priser på Nordpoolbørsen ble dette et gjennombrudd for russiske strømleverandører. Med stigende børspriser økte effektivitetsfaktoren på strømlevering fra 5223 timer i 2000 opp til over 8000 timer i 2003, og er forventet å nå over 8200 timer i I skrivende stund leverer Technopromexport ca 2,4 milliarder kwh strøm til Finland. HOBAS 17

18 Elkraft & energi 2005 Sikrere for montørene Dan Miljø AS presenterer kassevognslift med 16 meters arbeidshøyde. Det danske firmaet WORLDLIFT INDUSTRIES AS & Dan Miljø AS introduserer på stand U300 på elkraft & energi 2005, kassevognslift med 16 meters arbeidshøyde. Den nye liften er produsert med fokus på brukeren, det vil si at det er tatt ekstra hensyn til den enkelte bruker for å gjøre hans hverdag lettere og mer sikker. Stor arbeidshøyde Liften er bygget opp på en 6,5t IVECO DAILY 65 V 17,2m kassebil. Det betyr en liten bil med stor arbeidshøyde og langt utlegg. Liften er forsynt med en ny type støtteben som gir mer gulv- og arbeidsplass inne i kabinen. Kabinen er helt ren for bevegelige deler og derfor mer anvendelig som oppholdsrom og verksted. Direkte utgang til liftens kurv Videre er det som noe helt nytt direkte gjennomgang fra hytten til kabinen og videre fra kabinen ut i kurven. Dette har stor betydning for brukeren siden han da slipper å bevege seg unødig ut i trafikken. Kabinen kan innredes etter den enkelte brukers behov med filebenk, arbeidsbord og stol, hyller og skap m.m. den direkte gjennomgangen ut i kurven sikrer utover egen sikkerhet likeledes en kraftig tidsbesparelse når man skal hente verktøy eller lignende i kabinen. Den siste nyheten er at liften er forsynt med kurvlastavhengig utleggskontroll. Dette betyr at liften har lengre utlegg dersom det for eksempel er 1 mann i kurven i stedet for maks last som er 2 mann=200kg. Dette er en stor fordel for everkslifter hvor man ofte har bruk for langt vannrett utlegg for å kunne nå fra fortauskant til husfasade. Flere er allerede levert De første KT2016 med ovennevnte egenskaper er allerede levert til Eidsiva Energi Entreprenør AS Lillehammer. Neste er KT2016 Falck Schmidt lift på Iveco til Andøy Energi AS på Risøyhavn. Samme KT2015 lift på Mercedes til Elverum Energiverk Nett AS, Tromsø Energi Nett AS på Silsand, Lusterjok Kraftlag AL i Lakselv, RIK Industriservice AS på Hønefoss og Eidsiva Energi Nett AS Hamar. Se og prøv den nye Falck Schmidt lift på Elkraft & energi 2005 på stand U300. Fakta WORLDLIFT INDUSTRIES AS, tidligere FALCK SCHMIDT AS, er et veletablert dansk konsern, grunnlagt i 1935 med hovedsete i Odense hvor firmaet beskjeftiger ca 130 ansatte. 18 Volt 2/3-2005

19 Vi hjelper Norge... Tjenester Leverer nøkkelferdige driftsovervåkningsystemer til distribusjonsverk og produksjonsverk. Leverer nøkkelferdige systemer for vannstandsmåling, lukestyring og regulering. Leverer nøkkelferdige systemer for hydrologisk og meteorologiske data. Rådgiving. Prosjektering og konstruksjon. Montasje og instrumentering. Preventivt vedlikehold og service. Utvikling av spesialhardware. Vi konstruerer og produserer selv kortsystemer. Utvikling av spesialsoftware....med stabil og sikker elforsyning Vårt spesialfelt er programutvikling til: Windows-NT Mikrokontrollere (embedded systems). Kommunikasjon/protokoller. Leverer instrumentering for overvåking av spenningskvalitet. Nettkontroll AS Postboks 6, Økern 0508 OSLO Tel. (+47) Fax (+47)

20 Maritim Elektroteknisk Forening Trenger friskt blod Maritim Elektroteknisk Forening sliter med å skaffe seg nye medlemmer og trenger yngre krefter til foreningsarbeid. De første tanker om å danne en forening for personell som arbeidet med skipselektriske anlegg ble unnfanget av Knut Aas gjennom sitt arbeid, den gang i Aker-gruppen. Han så behov for å styrke standens status både innenfor verksteder, rederier, konsulenter og leverandører fordi alle satt alene med sine problemer. En ytterligere grunn var den faglige usikkerhet som gjorde seg gjeldende ved overgangen fra likestrøm til vekselstrømsanlegg. Våren 1967 ble det innkalt til generalforsamling. Skipselektroteknisk Forening var en forening basert på personlig medlemskap med følgende formål: Skipselektronisk Forening skal være et aktivt faglig miljø på elektro, automasjon og informasjonsteknologi innen skipsfartsnæringen, samt olje og gassområdet. På generalforsamlingen i 1989 ble foreningens navn endret til Maritim Elektroteknisk Forening, men logoen forble uforandret, SEF. Foreningen har årlig arrangert seminarer og årets seminar ble arrangert på Color Lines nye flaggskip Festival med et meget godt faglig innhold og med litt over tretti deltakere på seminaret. På årets årsmøte ble det besluttet å velge en arbeidsgruppe Fra venstre, Odd Knutsen, Vibeke Haug, Anette Nymann -SEFs første kvinne i foreningen, Fridtjov Løvmo og Thor Eriksen. som skal se videre på mulighetene for å bringe foreningen til nye høyder. Foreningen var svært aktiv under skipsverft- og offshoreperioden. Mye av denne industrien er flagget ut, men det er behov for en forening som kan ivareta maritime elektrotekniske problemstillinger. Har du tips -kontakt foreningen, D E T U L T I M A T E V E R N E U N D E R T Ø Y F O R E K S T R E M E T E M P E R A T U R E R P R O T E C T I N G P E O P L E HAVNEVIK AS PHOTO: IMAGEBANK H12575 w w w. d e v o l d. c o m DEVOLD OF NORWAY AS N-6030 LANGEVÅG TEL FAX Volt 2/3-2005

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Utvikling av priser og teknologi

Utvikling av priser og teknologi Utvikling av priser og teknologi innen fornybar energi Click to edit Master subtitle style Norges energidager 2009 KanEnergi AS Peter Bernhard www.kanenergi.no 15.10.2009 Status fornybar energi 2008 2

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE?

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Havenergi hva nå? Arntzen de Besche og Norwea 16. september 2011 Ved Åsmund Jenssen, partner, THEMA Consulting Group HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Business case: På sikt må havenergi være lønnsomt

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi

Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Opprinnelsesgarantier for fornybar energi Temakveld 14.12.2011 Marknad&IT Sjef Kenneth Ingvaldsen 42 Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier Bakgrunnen for opprinnelsesgarantier EU har en klar målsetning

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv

Kraftnettet er den fysiske markedsplassen. Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv Kraftmarkedet Kraftnettet er den fysiske markedsplassen Kraften tas ut på ulike spenningsnivåer, f. eks. 230 V, 400 V og 22 kv De nordiske landene utgjør et felles engrosmarkedsområde Norge Sverige Danmark

Detaljer

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd

Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Verdiskapning og Miljø hånd i hånd Norsk Konferanse om Energi og Verdiskapning Energirikekonferansen 2006 Frederic Hauge, Bellona CO2 fabrikk Gasskraftverk Global temperaturendring Fremtidens energiløsninger

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Kommentarer fra Norsk Fjernvarme på OED s høringsmøte 27.11.2007 til konsulentrapporter fra Cream, Sefas og Econ Pöyry Evaluering av energiloven

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03

Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03 Kostnader for ny kraftproduksjon ved ulike teknologier Energiforum EF Bergen 2007-10-03 Adm. direktør Sverre Aam SINTEF Energiforskning Kostnader for ny kraft - grunnlast Sammenstilling med spotpriser

Detaljer

Strøm, forsyningssikkerhet og bioenergi

Strøm, forsyningssikkerhet og bioenergi Strøm, forsyningssikkerhet og bioenergi 29. NOVEMBER 2011 Cato Kjølstad Daglig leder NoBio Forventet kraftoverskudd og bioenergimål Forventet kraftoverskudd sett i relasjon til bioenergimålet på 14 nye

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet?

Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? Gir smartere løsninger bedre forsyningssikkerhet? - Er Smart grid løsningen på bedret forsyningssikkerhet? Kjell Sand SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU Energidagene NVE 2011-10-14 1 The Norwegian Smartgrid

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Anleggsbidrag - forenklinger?

Anleggsbidrag - forenklinger? Anleggsbidrag - forenklinger? Næringspolitisk verksted, Tariffer og anleggsbidrag i distribusjonsnettet BKK Nett AS, Charlotte Sterner og Bengt Otterås Energi Norge 4.8.2012 Hvem kan spå om fremtiden?

Detaljer

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før)

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før) Vi må starte nå og vi må ha et langsiktig perspektiv (Egentlig burde vi nok ha startet før) NVEs vindkraftseminar, Lista Flypark 17. 18. juni 2013 Jan Bråten, sjeføkonom Bakgrunn 1. Enkelte samfunnsøkonomer

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8.

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. Energy Roadmap 2050 Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. august 2012 Arne Festervoll Slide 2 Energy Roadmap 2050 Det overordnede målet

Detaljer

Solenergi i Energimeldingen

Solenergi i Energimeldingen Solenergi i Energimeldingen Møte med Eli Jensen Olje- og energidepartementet 27.august 2015 Åse Lekang Sørensen og Yngvar Søetorp Norsk solenergiforening www.solenergi.no Norsk solenergiforening En ikke-kommersiell

Detaljer

Over 60 år erfaring. www.expom.pl

Over 60 år erfaring. www.expom.pl Over 60 år erfaring www.expom.pl Over 60 år erfaring Expom S.A. produserer deler, systemer og enheter for skip-, maskin-, energi-, utvinnings-, byggeindustri og flere andre. Nesten 100% av produksjonen

Detaljer

Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre

Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre Energi- og prosessindustriens betydning for veien videre EnergiRikekonferansen 2007-7. august, Haugesund En viktig gruppe for LO Foto: BASF IT De rike lands ansvar I 2004 stod i-landene, med 20 prosent

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER

MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER MELLOMLANDSFORBINDELSER OG NETTFORSTERKNINGER- BEHOV OG LØSNINGER Håkon Egeland 28. Oktober 2011 NORDISK VANNKRAFT TWh/uke 6 5 4 3 2 1 0 Årlig nyttbar energitilgang 206 TWh, +/-52 TWh Årlig kraftproduksjon

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Geir Taugbøl, EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25. - 26. oktober 2007 Radisson SAS Hotels & Resorts, Stavanger EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Detaljer

Hvordan forberede seg til en datatsunami?

Hvordan forberede seg til en datatsunami? Hvordan forberede seg til en datatsunami? Big Data/High-Performance Analytics - 30. mai 2012 Egil Brækken s.1 Innledning Alt henger sammen med alt I fremtidens energiselskap vil transaksjons- og datamengde

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004

Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi Elkraftteknikk 1, løsningsforslag obligatorisk øving B, høst 2004 Oppgave 1 Fra tabell 5.2 summerer vi tallene i venstre kolonne, og får 82.2 TWh. Total midlere

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport

Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport Muligheter og utfordringer med norsk krafteksport Konserndirektør Bente Hagem ZERO-konferansen Oslo, 6. november 2013 Statnett har et klart samfunnsoppdrag Formelle rammer Systemansvarlig Samfunnsoppdraget

Detaljer

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord-Trøndelag. NTE har et 12.800

Detaljer

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger

Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Kabler til utlandet muligheter og utfordringer Hva er mulig å etablere innen 2030, og hva må på plass av interne nettforsterkninger Nettkonferansen 2010 Grete Westerberg, Direktør Nettplanlegging, Statnett

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

VIRKEMIDLER OG RAMMEBETINGELSER FOR BIOENERGI. Bioenergidagene 05.05.2014 Torjus Folsland Bolkesjø

VIRKEMIDLER OG RAMMEBETINGELSER FOR BIOENERGI. Bioenergidagene 05.05.2014 Torjus Folsland Bolkesjø VIRKEMIDLER OG RAMMEBETINGELSER FOR BIOENERGI Bioenergidagene 05.05.2014 Torjus Folsland Bolkesjø BRUTTO BIOENERGIPRODUKSJON I NORGE OG MÅLSETNING MOT 2020 (TWh/år) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning

det er Ønskelig med konkurranse om tjenester knyttet til måling og avregning Norges vassdrags- og energidirektorat E Advokatene Rekve, Pleym & Co Pb 520 9255 TROMSØ Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: q n Vår ref.: N?0e6Q12ZUY emp/plm Arkiv: 912-654

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET ENDRINGER I KRAFTMARKEDET Introduksjon Status quo Nyere historikk Markedsutsiktene Kortsiktige Langsiktige 1 Introduksjon John Brottemsmo Samfunnsøkonom UiB Ti år som forsker ved CMI / SNF innen energi

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006

Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk elsertifikatmarked Arne Jakobsen, GreenStream Network AS, 13 mars 2006 Et norsk sertifikatmarked basert på det lovforslag vi hadde på høring vinteren 2005 og med justeringer i henhold til den

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

Biomassens rolle i fremtidens energisystemer

Biomassens rolle i fremtidens energisystemer Biomassens rolle i fremtidens energisystemer Fagdag i fornybar energi på UMB 2011-10-20 Studentsamfunnet, Campus Ås Petter Hieronymus Heyerdahl, UMB Bioenergi 15 % Annen fornybar energi 5 % Verdens energiforbruk

Detaljer

Toveiskommunikasjon og nettariffen

Toveiskommunikasjon og nettariffen Toveiskommunikasjon og nettariffen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 21.05.08 Tema Inntektsrammene Tariffnivået Ny tariffprodukter Toveiskommunikasjon

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Er kvotesystemet det beste virkemiddelet for å redusere CO2 utslipp? Rolf Golombek 16. oktober 2009

Er kvotesystemet det beste virkemiddelet for å redusere CO2 utslipp? Rolf Golombek 16. oktober 2009 Er kvotesystemet det beste virkemiddelet for å redusere CO2 utslipp? Rolf Golombek 16. oktober 2009 Stiftelsen for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research www.frisch.uio.no

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 24. mai:

Kraftsituasjonen pr. 24. mai: : Økt forbruk og produksjon Kaldere vær bidro til at forbruket av elektrisk kraft i Norden gikk opp med fire prosent fra uke 19 til 2. Samtidig er flere kraftverk stoppet for årlig vedlikehold. Dette bidro

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme

Enkeltvedtak - klage på pris og leveringsbetingelser for fjernvarme Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Follo Fjernvarme AS Postboks 655 1401 SKI 1 9. 02. 2007 Vår dato: Vår ref.: NVE 200700377-1 emk/pno Arkiv: /200503169-11 U Deres dato: 20.10.2006 Deres

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Framtidens byer. Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen. Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012

Framtidens byer. Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen. Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012 Framtidens byer Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012 Igjennom følgende Sett fra et nettselskaps ståsted 1. Hva bestemmer kapasiteten på

Detaljer

MOT LYSERE TIDER. Solkraft I Norge Fremtidige muligheter for verdiskaping

MOT LYSERE TIDER. Solkraft I Norge Fremtidige muligheter for verdiskaping MOT LYSERE TIDER Solkraft I Norge Fremtidige muligheter for verdiskaping Solkraft i Norge Fremtidige muligheter for verdiskaping Dagens situasjon i det norske solkraftmarkedet Forventede utviklinger i

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve

Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Vindkraft i Norge: Hva snakker vi egentlig om? Vidar Lindefjeld Hjemmeside: lanaturenleve.no. Twitter: @lanaturenleve Noen begreper NVE = Norges Vassdrags- og energidirektorat. Gir vindkraftkonsesjoner

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen

KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen 5. mars 2012: forseminar PTK Gunnar Westgaard og Kristine Fiksen KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen Problemstilling: hvor kan det finnes

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

Elektrisitetens fremtidsrolle

Elektrisitetens fremtidsrolle Energy Foresight Symposium 2006 Elektrisitetens fremtidsrolle Disposisjon: Elektrisitetens historie og plass Trender av betydning for elektrisiteten Hva har gjort elektrisiteten til en vinner? En elektrisk

Detaljer

Rådgivende ingeniør Erik Fleischer. Velferd til salgs. 22.nov. 2004

Rådgivende ingeniør Erik Fleischer. Velferd til salgs. 22.nov. 2004 Den norsk elforsyningen og hvorfor Norge bør beholde det offentlige eierskapet til vannkraften Rådgivende ingeniør Erik Fleischer Velferd til salgs 22.nov. 2004 22.nov.2004 / 31.mars 1 Elforsyning før

Detaljer

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm

Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Opprinnelsesgarantier og Grønn strøm Frokostseminar 28. januar 2011 Arnstein Flaskerud Det finnes innvendinger mot ordningen med opprinnelsesgarantier. Den er imidlertid gjennomprøvd og vi opplever at

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014

Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk Administrerende direktør Oluf Ulseth, PTK 2014 Ta kraften i bruk! Mer fornybar energi er nødvendig for å erstatte fossil energibruk Felles europeisk energimarked med norsk deltakelse

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Energirådets arbeidsgruppe Classification: Internal 1 Arbeidsgruppen Steinar Bysveen, EBL, leder Odd Håkon Hoelsæter, Statnett Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer