Avskaff krafthandlerne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avskaff krafthandlerne"

Transkript

1 August 2005 nr.2/3 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Miljøpartiet i Sverige: Avskaff krafthandlerne Les også: Verdens første kommersielle bølgepark, AEG generatorer til det første kommersielle bølgeenergianlegget, Dopet av olje dramatisk slutt på oljeepoken, Klart for Elkraft & Energi 2005, NM tittelen til Eidsiva Energi

2 TROLL POWER CONSULTING AS Vi tilbyr kompetanse på elektriske prosesser i: Energiforsyning Prosessindustri Olje og Gass industri Troll utfører risiko- og sårbarhetsanalyser av alle typer elektriske systemer. Vår hovedoppgave er å bidra til å optimalisere drift av elektriske anlegg, og gi beslutningsstøtte ved investering og vedlikehold. Vår målsetning er å øke kundens inntjening gjennom levetiden til anleggene. Vi bruker nyutviklet metode for analyse av risiko og pålitelighet i kraftnett. Vårt fokus er å koble aktiviteter som: Operativ drift, vedlikehold, investeringer/reinvesteringer hvor fokus på pålitelighet og risiko også er knyttet mot selskapets strategi, sårbarhet, HMS og andre konsekvenser. Metoden har et topp/bunn perspektiv hvor hovedkomponenter og prosess kobles sammen med sekundærutstyr.

3 Produktoversikt: Samspillet av tekniske utstyret i et kraftsystem Beregninger og teoretiske vurderinger Vern, kontroll og automatisering Primærkomponenter Isolasjonskoordinering/ overspenningsanalyse Spesifikasjon av elektriske systemer Risiko, Pålitelighet og Sårbarhet i kraftsystem Relé planlegging / selektivitetsanalyse Roterende maskiner Produksjonsanlegg Total prosjektgjennomføring: Prosjektledelse Spesifikasjoner Kontrakt med leverandører Sluttføring Kraftsystemplanlegging Driftsentralsystemer Kommunikasjon Kurs og opplæring Damgårdsveien Laksevåg, Bergen Telefon Daglig leder Yngve Aabø mail:

4 NORSK TEKNISK PORSELEN AS PB FREDRIKSTAD - TLF: FAX: PRODUKTGRUPPER: PIGG/LP ISOLATORER PORSELEN STØTTEISOLATORER PORSELEN EPOXY KOMPOSITT ISOLATORER GLASSISOLATORER FLYMARKØRER KERAMISK SVEISEMOTHOLD AVSTANDSHOLDERE/KLEMMER GJENNOMFØRINGER FILTERISOLATORER LYSARMATURER SIKRINGSRØR NÆRMERE TEKNISKE DATA AV ENKELT- PRODUKTER, BESØK VÅR HJEMMESIDE:

5 Steinaldernivå Mye av det som opptar energibransjen i dag er hvordan man på en effektiv måte skal hente inn måledata fra strømkundene og hvordan man skal bearbeide disse, og helst skal man kunne klare å kommunisere med måleren også. Her ligger det muligheter for bransjen til virkelig å kunne tjene store penger. Fra forbrukerens side ligger det på samme måte store muligheter til å kunne spare penger ved at man bruker strøm på ulike tider av døgnet. De store tilbyderene av målere og systemer har sine egne properitære systemer som dårlig kommuniserer eller samarbeider med andre leverandører eller produsenter av tilsvarende utstyr. Ser vi på våre naboer i Sverige har en hel hær gått sammen for å fortelle leverandører og produsenter at brukerne ønsker åpne systemer og at de ønsker å sette krav om hva de trenger og ønsker. For å komme dit må bransjen sammen sette seg ned og tilby åpenhet innenfor software, datakommunikasjon og målere. Like enkelt som det er å koble en skriver til en datamaskin, og alle husker hvor håpløst dette var for noen år siden. Skriverfilen må ligge på produsentens nettside, hvor kjøperen av skriveren enkelt kan gå inn og laste ned skriverfilen. Skal vi gjøre en sammenligning av energibransjens toveis kommunikasjon 2VK og mobiltelefonens GSM-nett vil energibransjens system snakke sammen dersom sender og mottaker har samme mobiltelefonprodusent, samme programvare og samme nett. Nevner vi dette for de som laget standarden for GSM ville de tro bransjen befant seg på et steinaldernivå. Høy tilgengelighet av måleverdier kommer til å forandre energibransjen på samme måte som internett forandret post- og bankvesen. Tor Bergersen s.6-7 Avskaff krafthandlerne bruk nettet isteden s Dopet av olje dramatisk slutt på oljeepoken s Forbedret sikkerhet og pålitelighet miljøvennlige fordelingstransformatorer s.10 Verdens første kommersielle bølgepark s.12 AEG generatorer til det første kommersielle bølgeenergianlegget s.13 Øker produktiviteten med 50 prosent s.14 Vokste ut av de gamle lokalene s.21 Finansiering for rene energiprosjekter s.22 Utnytter sollyset s.26 Oljeressursene tømmes raskt s.27 ATEX CD Hjelp for å oppfylle ATEX- forskriftene s Måling av temperatur del 1 s.33 Målinger selv på frekvensregulerte motorer s.35 NM tittelen til Eidsiva Energi s Nye produkter s.46 Nytt fra bransjen Nr. 2/3, årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Mobiltelefon: Mobilfaks: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Volt-Medium Postboks 122 N-1300 Sandvika Telefon: Telefaks: Epost: Forside: Kraftnett Neste utgave Uke 39, 2005 Annonsematr. til V-04 Matr. frist 20. September Annonsematriell: Epost: Form SidepåSide Forside: Jan Neste Design Trykk Hestholm Trykkeri Copyright Volt Medium. Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger SEF - Maritim Elektroteknisk forening url: Norsk Solenergiforening url: Abonnement Årsabonnement kr 485,- Norden kr 495,-. Europa 515,-. Andre verdensdeler 550,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Thore Andersen, NEK Pål Heine Torp, SES Per Ivar Wethe, IFE Terje Thomassen, NTP Terje Finsrud, Advokat Yngve Aabø, Troll Power AS 5

6 Avskaff krafthandlerne Miljøpartiet (MP) i Sverige har lagt fram et forslag til Riksdagen om reform av kraftmarkedet som betyr en radikal omlegging av dagens system. Forslaget skal drøftes i Riksdagen 25 mai. Miljøpartiet vil avskaffe krafthandlerne og overlate til forbrukerne å kjøpe strømmen i spotmarkedet direkte via strømbryteren. Dermed fjernes krafthandlernes milliardfortjenester og forbrukerne får bedre incitamenter til å spare strøm når prisene øker. Forslaget kan få betydning for norske kraftselskaper. Av Oddvar Lind Det nye systemet vil redusere etterspørselen etter strøm i kritiske perioder og dempe behovet for nyinvesteringer i nettet som forbrukerne seinere må betale, mener Miljøpartiet som har 17 representanter i Riksdagen og fungerer som et støtteparti for sosialdemokratene. Mer effektivt Forslaget vil gjøre kraftmarkedet enkelt, effektivt og forbrukervennlig på samme tid. Mange kunder betaler i dag en overpris for strømmen. I tillegg vil forslaget bidra til en mer effektiv håndtering av energi- og klimaspørsmålene i en større sammenheng, sier MP-representanten Ingegerd Saarinen. Hun er saksordfører for Elmarknadsreformen i Riksdagen og nestleder i Riksdagens næringsutskott. Et liknende forslag ble presentert av det norske energiselskapet BKK for halvannet år siden, men ble nærmest tiet i hjel i kraftbransjen. Det forteller hvor følsomt spørsmålet er. Vil presse sosialdemokratene Denne saken er viktig for Miljøpartiet, og vi kommer til å presse Vi vil presse sosialdemokratene for å få til en gjennomgripende reform av kraftmarkedet i Sverige, sier Ingegerd Saarinen som er representant for Miljøpartiet i den svenske riksdagen. 6 Volt 2/3-2005

7 bruk nettet isteden sosialdemokratene når saken kommer opp i Riksdagen, sier Ingegerd Saarinen i Miljøpartiet i en samtale. Hun bekrefter at de første reaksjonene fra kraftbransjen i Sverige er negative, mens husholdningskundene er positive til forslaget. Det finnes unike muligheter til å utvikle kraftmarkedet i Sverige. Strømnettet er ingen hindring i konkurransen, tvert imot. Nettet forbinder alle produsenter som kan selge strøm, med alle forbrukere som kan kjøpe strøm. Nettet er derfor et marked for direktehandel med strøm, forklarer Saarinen som har fått hjelp av Kraftbörsens direktør Gunnar Fabricius til å utarbeide modellen. -Forbrukerne slipper dermed unødvendig krangel om leverandørbytte og doble fakturaer fra kraftleverandører og nettselskaper som vi har i dag, påpeker Saarinen. Mange har fastpris Mange strømkunder i Sverige inngår fastprisavtaler, særlig de som bruker strøm til oppvarming. Da unngår de store prissvingninger i markedet, men får ingen incitamenter til å spare strøm i perioder med stor etterspørsel og effektbrist. Behovet for alternativ oppvarming blir også mindre, fortsetter hun. La meg bare nevne ett eksempel: Under kraftkrisen for to år siden var det mange kunder med fastprisavtaler som betalte øre/kwh, selv om prisen på spotmarkedet var mange ganger så høy. Derfor er det på høy tid å gjøre noe med denne situasjonen. Dagens marked er et liksommarked, der både husholdningskundene, næringslivet og den kraftintensive industrien er tapere. Vårt forslag innebærer at alle kundene alltid betaler spotpris. I tillegg kommer nettavgifter og eventuelt skatt. Kundene kan også inngå en prisforsikring knyttet til effekt beregnet på årsbasis, presiserer hun Alvorlige systemfeil Saarinen mener kraftsystemet i Sverige er bygd på alvorlige systemfeil og at det har kostet ufattelige summer de siste tiårene. Om lag halvparten av de megawatt som trengs en kald vinterdag, går til elektrisk oppvarming, sier hun. -Det betyr at halvparten av strømnettets kapasitet, fra stamnettet og nedover, eksisterer for el-varmens skyld. Det innebærer at vi har altfor mange kraftverk, ledninger og transformatorer, fordi systemet er dimensjonert for elektrisk oppvarming. Dessuten er det under effekttoppene at overføringstapene i ledningsnettet er størst, understreker hun. Støttes av Dagens Nyheter Miljøpartiets forslag og ideer støttes på lederplass i den innflytelsesrike avisen Dagens Nyheter. Det har gitt forslaget større allmenn interesse i Sverige. -Forslagets grunnide er enkel: Forbrukernes strømpris følger tilbud og etterspørsel i spotmarkedet. Da trengs det ingen avtaler med kraftleverandørene. Hver enkelt forbruker kjøper strøm til den aktuelle prisen ved å slå på strømbryteren, skriver avisen. I en periode med stigende strømforbruk stiger også prisen. Det skaper som alltid motkrefter i et fungerende marked. Viljen til å betale en stadig høyere pris svekkes, og en del forbrukere vil redusere strømforbruket, mener avisen. Alternative energikilder En økt prisbevissthet virker hemmende på forbruket i perioder der elkraftsystemet ligger nær kapasitetstaket. Dermed blir det også mer attraktivt å installere oppvarmingssystem som kobles fra elektrisitet til annen energikilde ved en gitt strømpris. På den måten vil forbrukerne spare penger samtidig som risikoen for en overbelastning av systemet blir redusert, argumenterer avisen. En grunnforutsetning for denne modellen er naturligvis at konkurransen i produsentleddet fungerer, slik at ikke produksjonen av kraft holdes nede med tanke på å presse opp prisen som forbrukerne må betale. Derfor må en slik omregulering av kraftmarkedet foregå etter en grundig analyse, konkluderer Dagens Nyheter. 7

8 elkraft & energi 2005 Sylvia Brustad kommer Åpningskonferansen på elkraft & energi tar opp aktuelle temaer som hjemfall, eierskap, Kyoto, grønne sertifikater og sertifikathandel under årets bransjemesse for energibransjen på Exporama Senteret, Hellerud tirsdag 30. august. Fra de politiske partiene stiller Siri A. Meling fra Høyre samt medlem i Energi- og miljøkomiteen, Sylvia Brustad fra Arbeiderpartiet, Øyvind Vaksdal fra Fremskrittspartiet, Inger Enger fra Senterpartiet, Øyvind Håbrekke /Kristelig folkeparti og statsekretær i Miljødepartementet og Gunnar Kvassheim, miljøpolitisk talsmann fra Venstre. Det er duket for to interessante timer når seks politikere fra seks forskjellige partier skal snakke om energispørsmål som vi vet opptar bransjen med temaer som hjemfall, eierskap, grønne sertifikater og handel. Nyheter på: NY JERNHEST MODELL > 9 Hk med ny variator > Uttak for hydraulisk borrhammer o.l. > Hydr. vinsj 60 m/6 mm > Proff understell Anton s Timber AS Melsomvikveien Melsomvik ALSTOR 8X8 > 8 hjuls drift > Hydr. vinsj 40 m/8 mm > Stolpereisingtårn > Utrolig fremkommelighet > 25 km/t kg ILSBO KRATTKNUSER > Hydraulisk krattknuser for linjerydding > Arbeidsbredde: 1,2 m og 1,5 m > Meget robust > Tar fra 0-12 cm i diam Ta k o n t a k t m e d A n t o n p å E l - k r a f t E n e r g i Mobil: Fax: e - m a i l : a n t o a n t o n. n o Sylvia Brustad fra Arbeiderpartiet deltar under åpningskonferansen til elkraft & energi 2005 på Exporama Senteret på Hellerud i Skedsmo. Korrupsjon i kraftmarkedet? Dagens kraftmarked er en fiksjon som egentlig dekker over en enorm korrupsjon, sier direktør Gunnar Fabricius i Kraftbörsen som står bak modellen som Miljøpartiets forslag til Elmarknadsreform bygger på. Fabricius har lang erfaring fra det svenske kraftmarkedet og driver Kraftbörsen som et konsulentselskap. Han er ikke nådig i karakteristikken av dagens kraftmarked som han mener har fått en overbygning med krafthandlere og andre aktører som vi ikke trenger. Alt dette bygger på en falsk virkelighetsbeskrivelse som gjør kraftmarkedet til en fiksjon, argumenterer han. Det er vanskelig å tenke seg en mer omfattende korrupsjon i moderne tid. Vi har fått en masse unødige aktører og unødige transaksjoner som innebærer at små og store forbrukere taper milliarder av kroner, tordner han. Fabricius innrømmer at det dreier seg om et utvidet korrupsjonsbegrep, men det gjør ikke saken mindre alvorlig. Dagens system er ødeleggende for staten og det offentlige, for samfunnets moral. Det Gunnar Fabricius i Kraftbörsen gjør ikke saken bedre at staten som storaktør i kraftmarkedet sammen med andre aktører utnytter kraftmarkedet for å skaffe seg politisk makt, mener han. Med Miljøpartiets forslag til reform vil dagens kraftmarked bryte sammen umiddelbart. Derfor er de berørte aktørene livredde for reformen som vil gjøre dem overflødige. Men når forslaget kommer opp i Riksdagen, blir det en ny runde med diskusjoner og konkretiseringer. Det ser vi fram til, sier Fabricius som for øvrig ikke er medlem av Miljøpartiet. 8 Volt 2/3-2005

9 Rett ut i kurven Møt oss på stand U300 på ELKRAFT & ENERGI 2005 hvor du bl.a. kan se denne liften KT 2016 Falck Schmidt, teleskoplift 16,2 meter arbeidshøyde Ca. 10 meters utlegg Ny type støttebein vannrett/loddrett Gir full gulv/ arbeidsplass i verkstedrom Direkte gjennomgang fra kabinen til kurven Økt sikkerhet og kraftig tidsbesparelse (ikke rett ut i veibanen) Liften er forsynt med kurvavhengig utleggskontroll Betyr fullt utlegg Stor romslig kurv m/ Walk in door P.L.C styring mm TA KONTAKT med oss for demonstrasjon og tilbud når det gjelder E-verkslifter - Vi har 21 års erfaring. Fossumkroken 21, 0982 Oslo Telefon Telefax Mobil E-post: Foretaksregisteret NO MVA Bankgiro

10 Verdens første kommersielle bølgepark Pelamis vugger i takt med havets bevegelser opp, ned og fra side til side og pumper på denne måten vann under høyt trykk til hydrauliske motorer som driver elektriske generatorer. Generatorene produserer kraft som ledes via en undersjøisk kabel til land, der den er knyttet til det landbaserte kraftnettet. Hydro Technology Ventures investering i det skotske selskapet Ocean Power Delivery (OPD) rir på en bølge av medgang. OPD har undertegnet en avtale med det portugisiske selskapet Enersis om å bygge verdens første kommersielle bølgepark for produksjon av elektrisitet fra dønningene i havet. Flere anlegg langs kysten Bølgeparken vil bli bygd om lag fem kilometer fra den nordlige kysten av Portugal, i nærheten av Póvoa de Varzim, og vil koste om lag 65 millioner kroner. Prosjektet vil gjøre bruk av tre bølgekraftgeneratorer av typen Pelamis P-750, som er utviklet av OPD, og som til sammen kan produsere nærmere 2,25 MW. Bølgeparken skal etter planen ferdigstilles i 2006, og vil levere strøm til nærmere portugisiske husholdninger og erstatte mer enn tonn CO2-utslipp som ellers ville oppstått ved konvensjonelle karbonfyrte kraftanlegg. Det er også etablert en intensjonsavtale om bestilling av ytterligere 30 Pelamis-maskiner for til sammen 20MW før utgangen av 2006, betinget av gode resultater i det innledende prosjektet. Hvis alt går bra, kan det opprettes mange flere bølgekraftanlegg langs kysten med en produksjon på flere hundre MW til sammen. Dette er en stor prestasjon av OPD, som har gått fra å ha en småskalamodell da vi investerte for tre år siden til å bli det aller fremste selskapet innenfor bølgeenergi i dag. Pelamis er det eneste konseptet som er anerkjent av EPRI (Electric Power Research Institute) i USA, sier Richard Erskine fra Technology Ventures OPD er nå aktivt involvert i forhandlinger med Scottish Power, som har vist interesse for å opprette en bølgepark i Storbritannia. Pelamis i Portugal Prosjektet får sine leveranser fra Ocean Power Delivery Portugal S.A., som er et heleid datterselskap av OPD med rettigheter til å produsere Pelamis-maskiner i Portugal. Prototypen for det portugisiske prosjektet ble lansert i februar 2004, og blir for tiden testet ved European Marine Energy Center på Orkneyøyene. Beliggenhet Bølgekraftverket skal ligge nord i Portugal, ikke langt fra Póvoa de Varzim. Dette er en viktig milepæl for selskapet vårt og for bølgekraft, sier administrerende direktør Richard Yemm i OPD. Vi ser på denne ordren som det første skrittet når det gjelder å utvikle det portugisiske markedet, som antas å være verdt opptil åtte milliarder euro de neste 10 årene. EU krever at 22 prosent av elektrisitetsforbruket skal komme fra fornybare kilder innen Fornybare energikilder utgjør i dag om lag seks prosent av energibehovet i Europa. Enersis har henholdsvis 17 og ni års erfaring med utbygging og drift av små vannkraft prosjekter og vindparker i Portugal. I henhold til selskapets styreleder Gonçalo Serras Pereira anses bølgekraft som Portugals nye fornybare energikilde, basert på landets egne ressurser. Dette prosjektet kan i samarbeid med andre potensielle partnere føre til betydelige økonomiske fordeler for portugisiske selskaper, ettersom markedet er utviklet, og bølgekraft får stadig større konkurransefortrinn sammenliknet med andre typer fornybar energi. Hydros venturefond for oljeog energisektoren, Technology Ventures, ble etablert i mars 2001 med en ramme på 350 millioner kroner for investeringer i selskaper som utvikler teknologi knyttet til Hydros olje- og energivirksomhet. Fakta OPD er basert i Edinburgh og har utviklet Pelamis-teknologien i sju år. Selskapet mottar økonomisk støtte fra det britiske energidepartementet og blir ellers finansiert av investorene Hydro, Sustainable Asset Management, Carbon Trust og 3i plc 10 Volt 2/3-2005

11 Totalleverandør av kabelskap Teknisk info: Alle skap er testet og bestått kravene etter norm IEC Elskap,EF-fiberskap og Teleskap EF-skap m/skjøteboks for 96 fiber EF-trekkumme EF-fiberskap m/skjøteboks inntil 192 fiber Vår filosofi er at skap til elkraft,fiber, tele,kabel-tv og gass skal leveres i samme farge og design. I tillegg skal disse kunne kobles sammen på en fornuftig måte. Vi har løsningen for deg. For nærmere opplysninger ta kontakt med: Salgs/Markedssjef R. Alander, tlf mobiltlf Trondheim eller Produktsjef B. Walstad, tlf , mobiltlf Drammen

12 AEG generatorer til det første kommersielle bølgeenergianlegget Mange kyststrekninger kan se frem til å bli hjemsted for gigantiske havuhyre-lignende konstruksjoner. Der er dog ikke tale om merkelige vesener, men om flytende tredelte generatorer for alternativ energi, som omdanner bølgeenergi til elektrisitet. Den første prototypen av Pelamis, en bølgeenergi-konverter på 750 kw, er konstruert av Ocean Power Delivery Ltd. fra Edinburgh. Protoypen undergår nå en rekke tester, før den transporteres til det europeiske marineenergisenteret på Orken-øyene for endelig utprøving. Her vil den bli knyttet til en undersjøisk koblingsstasjonen, som vil sende energien til elnettet på land. Til dette anlegget, som er verdens første kommersielle fullskala bølgeenergi-konverter, skal der benyttes i alt åtte AEG generatorer. GeaTech Norge AS, som forhandler AEG motorer i Norge opplyser, at AEG fikk kontrakten på generatorerne etter en intensiv test i en fullskala simulator. Solide saker Generatorerne, som er på 125 kw, er baseret på AEGs standard AM 315 asynkrone elektromotor. De er utstyrt med spesielle rotorlaminater og viklinger for større virkningsgrad og 690 V utgangsspending. Spenningsnivået er valgt for å redusere overføringskablens dimensjoner og for å sikre et lavere overføringstap. Generatorerne er konstruert for tetthetsklasse IP68, slik at de kan motstå en oversvømmelse av anlegget. I samarbeid med leverandøren av de hydrauliske komponentene, ble det konstruert et spesielt termineringssystem, som sikrer IP tetthetsklassen i et fysisk begrenset område. Generatorerne er konstruert, så de også kan fungere som motorer ved oppstart. De kan derfor hurtig nå opp på driftshastigheten og synkroniseringen med nettet. Det er montert hastighetssensorer for kontinuerlig overvåking. Ny fabrikk På AEGs nyåpnete fabrikk i Terrassa i Spania, har man omfattende utprøvningsmuligheter, og her blir generatorernes varmeegenskaper testet, forteller Tor Tørjesen i GeaTech Norge AS. Av de i alt åtte leverte generatorene, er den ene benyttet for prototyptesten, en annen er reserve og de siste seks er installert parvis i Ocean Power Delivery s Pelamis bølgeenergianlegg. Det 120m lange 750 kw store Pelamis bølgeenergianlegget er en halvt neddykket, leddelt konstruktion, bestående av sylindriske stålseksjoner, som er forbundet til hverandre med hengslede ledd. Pelamis er fortøyet i ett enkelt fortøyningspunkt i fronten. Den kan således svinge fritt omkring fortøyningen og alltid peke mot den dominerende bølgeretningen. Bølgene beveger sig langs bølgegeneratorens lengderetning, slik at de enkelte seksjoner kan vippe fritt i forhold til hverandre omkring de hengslede ledd. Hydrauliske bølgebrytere ved hvert forbindelsesledd motarbeider bevegelsen ved å pumpe veske under høyt trykk til hydrauliske motorer med utjevnende akkumulatorer. De hydrauliske motorer driver generatorene, som produserer elektrisiteten. Den avgitte effekt overføres via en navlestrengskabel til en koblingsstasjon på havbunnen. Energien fra et eller flere bølgeenergianlegg overføres via en felles sjøkabel til en transformatorstasjon på land. Oppbygningen av Pelamis med belastningsfordeling og effektbegrensning gør det muligt for anlegget å motstå selv de mest ekstreme bølgeforhold. Pelamis er også konstruert for optimal virkningsgrad i mindre havområder via en styring, som tilpasser anleggets led-stivhet til de spesifikke bølgeforholdene. Med de lange kyststrekningene vi har i Skandinavien, vil det være mange opplagte plasseringer til miljøvennlige Pelamis anlegg, slutter Tor Tørjesen. Fakta Om GeaTech Norge AS GeaTech Norge AS er en teknisk handelsvirksomhet, som leverer komponenter og løsninger innenfor baneteknikk, prossessteknikk, marineteknikk og elektroteknik til industrien og offentlige virksomheter. Geatech Norge AS representerer AEG Electric Motors i Norge. Unngå målefeil: Kontroll av måleinstallasjoner. Reduser kostnader: Tilstandsbasert vedlikehold av måleparken. Du når oss på telefon CAL 023 Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien 12 Volt 2/3-2005

13 Øker produktiviteten med 50 prosent Lafert-Group s nye AEG motorfabrikk er oppført i Terrassa ved Barcelona i Spania. Den erstatter de tidligere produksjonslokalene fra 1942 som bare ligger noen få kilometer fra den nye fabrikken. Fabrikken representerer en investering på ca. 17 mill. Euro. Fabrikken vil være en viktig forutsetning for økte markedsandeler i det globale markedet for elektromotorer, uttaler Tor Tørjesen hos GeaTech Norge AS, som er importør av AEG motorene til Norge. Av det totale arealet på m2, benyttes det meste til produksjon, lager og kontorer. Fabrikken har en kapasitet på 620 motorer pr. døgn. Dette er en stigning på 50% i forhold til den gamle fabrikken. Produksjonsapparatet dekker lavspenningsmotorer med effekter fra 0,06 til 200 kw. Ca. 75% av den samlede produksjonen er relateret til kundespesifiserte typer. Ser framover Luca Trevisiol, adm. direktør for Lafert Group AEG Electric Motors, sier investeringen i den nye fabrikken vil gi gode muligheter for fremtidig vekst og konkurransedyktighet på verdensmarkedet. Lafert Group er den hurtigst voksende elektromotorprodusenten i Europa. Markedsandelen har økt fra 1,5% i 1994 til 6,9% i Den nye fabrikken med moderne, rasjonelle produksjonsmetoder vil være grunnlaget for vår konkurransedyktighet i et stadigt mer krevende internasjonalt marked. Vi investerer for fremtiden for å klare de nye utfordringene, sier Luca Trevisiol og tilføyer: Med den nye fabrikken har Lafert/AEG Electric Motors en av de mest moderne og effektive produksjonsanlegg i Europa. Optimal produksjon Fabrikken er utstyrt med det nyeste innen produksjonsteknologi, inklusive nye spolingsmaskiner, samlestasjoner, testområder, impregnerings- og maleranlegg. De er alle en del av en rasjonell produksjonsflyt for en optimal produksjon. For å understøtte produksjonen er det bygget opp et dynamisk og fleksibelt logistikksystem for håndtering og lagring av materialer. Alle ledd i produksjonen styres og Av de i alt åtte leverte generatorene, er den ene benyttet for prototypetesten, en annen er reserve og de siste seks er installert parvis i Ocean Power Delivery s Pelamis bølgeenergianlegg. overvåkes i realtime via avansert informasjonsteknologi. Den nye fabrikken vil helt klart gi fordeler for det norske markedet. Nettopp nå som råmaterialprisene stiger voldsomt er en effektiv produksjonsprosess og logistikk eneste muligheten til å imøtegå tilsvarende voldsomme prisstigninger på sluttproduktet. At vi også samtidig opplever økt fleksibilitet og raskere leveringstider er kun en ytterligere fordel, avslutter Tor Tørjesen. test & måling Tektronix TPS2000 Serie Portable oscilloskop Isolerte flytende innganger 100 og 200 MHz båndbredde Opptil 2 GS/s målehastighet 2 eller 4 kanaler 8 timers batteridrift CF minnekort for lagring RS-232 og skriverutgang OpenChoice programvare tel fax

14 Vokste ut av de gamle lokalene Vestfold Trafo AS utfører reparasjoner, ombygging, revisjon og gjenvinning av transformatorer, samt kjøp og salg og utleie av brukte transformatorer og nettstasjoner. Siste nytt er beredskapslager med over 300 trafoer på lager og kontinuerlig døgnvakt for everkene. Det var bestefar Osmundsen, Anders Kristensen og Trygve Hotvedt som sammen etablerte Vestfold Trafo i 1947, forteller Geir Osmundsen. Alle tre startet som læregutter hos National Industri i Drammen og etter endt læretid var interessen tent og litt om senn ble Vestfold Trafo etablert i Stokke sentrum. Verkstedet Reparasjons- og servicebedriften Vestfold Trafo AS vokste ut av lokalene i Stokke sentrum og flyttet inn i nytt bygg på 1200 kvm høsten 2004 i Lillevarskogen industriområde i Stokke i Vestfold. Foruten et moderne bygg er det satt opp et beredskapslager for Everkene i distriktet. Bedriften utfører egenproduksjon av høyspentviklinger. Produksjonen beregnes via et dataprogram, hvor viklingens isoleringsevne optimaliseres. I prøverommet foretas omsetningsmåling, spenningsprøver, motstandsmålinger, tomgangstap, kortslutningstap under gjeldende normer ihht IEC 76. Vestfold Trafo AS har eget vakuumtørkeanlegg. Vapotherm tørkeanlegget sørger for at transformatoren blir tørket og renset i en whitespirit damp som holder 130 C. Sammen med vakum er dette en meget effektiv tørkemetode. I eget oljerenseanlegg blir transformatoroljen avgasset, tørket og renset. I tillegg blir alle pakninger skiftet ut. Dette bidrar til forlenget levetid og større driftssikkerhet. Det er ni ansatte ved bedriften i dag, og som en ekstra service til kundene har Vestfold Trafo 24 timers døgnvakt hele året. Dilla på trafoer Sjefen sjøl har dilla på trafoer og ser han en brukt eller havarert trafo tar det ikke lange tiden før eieren får et tilbud og en ny trafo fyller opp bakgården. Viser det seg at trafoen kan repareres blir det gjort på verkstedet. Kan trafoen ikke repareres er det alltids noen deler som kan brukes før restene sendes til skroting. Miljøvennlige er de også, og alt som kan gjenvinnes går til gjenvinning. Beredskapslager Det startet med Skagerak Nett hvor Vestfold Trafo AS kjøpte trafolageret til selskapet. Avtalen med Skagerak Nett om et beredskapslager med trafoer har fungert i tre år, og nå kommer Energi1 og Fredrikstad Energinett, forteller daglig leder Geir Osmundsen til Volt. Etter avtalen med Energi1 og Fredrikstad Energinett har Vestfold Trafo AS over 300 trafoer på lager, de fleste i Stokke på beredskapslageret, men vi har også egne bufferlager ute hos hver kunde som vi skal drifte. Beredskapslageret har trafoer fra 50 kva til 1600 kva. Her er det Steffen Styrvold som står ved viklemaskinen. Nordic Bioenergy Conference October 2005, Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim, Norway Sjefen sjøl med dilla på trafoer, Geir Osmundsen. 14 Volt 2/3-2005

15 Eksklusiv bransjemesse med fagkonferanser for energiforsyningen Konferansene arrangeres av: Send utstillerinformasjon besøksinformasjon konferanseprogram Navn Firma: Adresse: Tlf: E-post: Send eller fax kupongen til: Norske Fagmesser AS, Lillestrømveien 994, N-1912 Enebakk, Norway Tel.: , Fax: , e-post:

16 besøkte INTEL 2005 Den nittende i rekken av Italias store messe for elektro, elektroteknikk, energiteknikk, installasjon og belysning gikk av stabelen i Milano i mai måned og besøkende hadde tatt turen til Milano inkludert mange nordmenn. En av de virkelig store elektromessene holdes annethvert år i Milano arrangert av Fiera Milano Tech. Messeområdet som ligger i Milano begynner å bli litt slitent, men det er håp for de besøkende da messen neste gang arrangeres på det nye messeområdet, New Fiera Milano Exhibition Centre i Italienerne er kjente for design og det kan være besøket verdt å ta turen til messen bare for å se på flott design innenfor belysning og armaturer. Industridesignere har italienerne benyttet i mange år og det gjenspeiles på produkter og løsninger man så på messen. Vi var på jakt etter alternative energikilder, men dette så vi lite av på messen. Alt annet var derimot å finne, også nordmenn. En gjeng vi traff var Vestfold Trafo som hadde tatt turen til Milano for å gå på messen og søke etter nye eller alternative løsninger innenfor reparasjon og service av høyspenttrafoer. Gjengen var enige om at en kombinasjon av faglig besøk på messen og en helg i Milano i mai ikke var å forakte. Disse traff vi under en kveldsvandring i Milano: fra venstre Petter Svendsen, Konan Joel Nguessan, Geir Osmundsen, Steffen Skår Styrvold, Bjørn Sellgren, Emir Begic og Stig Hogne Anholt -alle fra Vestfold Trafo i Stokke. Turtle TM Mätinsamlingssystemet som fungerar. I USA har månadsvis avläsning funnits sedan 30-talet. Där vet man att när ett system får stor utbredning i antal och geografi krävs en mycket hög tillförlitlighet för att uppnå god ekonomi. Lyckade Turtle -projekt, exempel på några... Falu Elverk (i egen regi) - Vika - Tänger - Linghed - Sågmyra - Bjursås Kramfors Elnät (i egen regi) - Finnmarken - Sprängviken - Svanön Luleå Elnät (i egen regi) - Sandön - Råneå - Jämtön - Altersund Sandviken Energi Elnät (i egen regi) - Lumsheden - Åshammar - Kungsgården - Öar i Storsjön Leksand/Rättvik Elnät (i egen regi) - Siljansnäs - Furudal Mälarenergi Elnät (i egen regi) - Barkarö - Götlunda Sydkraft/ Graninge Elnät (i egen regi) - Roslagen - Borgafjäll - Vaxholm Trollhättans Energi - Torsered - Ängen - Båberg - Brunnared Katrineholms Energi - Ö Vingåker - Sköldinge - Strängstorp Dalagruppen - Säter - Hedemora - Enviken - Gagnef Björklinge Energi - Alunda - Östervåla - Bremersberg Tekniska Verken Linköping - Ekängsle - Leca - Rystad - Berggården VB Elnät - Söderbärke (i egen regi) - Grängesberg (turnkey av HM Power) - Fagersta Skellefteå Kraft Elnät (i egen regi) - Norsjö - Burträsk - Bureå - Robertfors - Boliden - Jörn Hofors Elverk (i egen regi) - Torsåker Ljusdals Elnät (i egen regi) - Hennan - Överälv - Tallåsen Fortum (turnkey projekt av HM Power) - Ockelbo Vi känner inte till några Turtle -projekt som inte betraktas som lyckade. Ett 50-tal nätbolag har nu installerat över ca: mätpunkter med Turtle sedan 4,5 år tillbaka. Det har beställts ytterligare ca: som ännu inte är installerade. Turtle presenteras i monter nr Volt 2/3-2005

17 Elkraft & energi 2005 Russerne kommer Technopromexport er et av verdens ledende selskaper innen det å konstruere kraftprosjekter og eksportere strøm. Hovedaktiviteten til Technopromexport er å realisere kraftprosjekter uansett kompleksitet. De leverer full pakke inkludert alt fra design og undersøkelser til prosjekt gjennomføring og drift. Siden 1956 har Technopromexport med suksess satt i drift over 160 varmekraftverk i 35 land rundt om i verden med en total installert kapasitet som overstiger MW. Disse spenner fra 1,5 MW til den største TPP- som 3520 MW Boxberg TPP i Tyskland, 2410 MW Maritsa-Vostok TPP i Bulgaria, 1890 MW Ramin TPP i Iran og 1600 MW Suizhong TPP i Kina. Vannkraftverk Technopromexport har operert på vannkraftmarkedet siden årene. Ved å synliggjøre russiske vannkraftingeniørselskaper på verdensmarkedet har innenlandske kraftingeniørspesialister opptjent enorm erfaring i konstruksjon av hydrauliske tekniske strukturer. Bare under Den nasjonale plan over elektrifisering av Russland har 10 vannkraftverk, inkludert Dneproges som var verdens største på den tiden, blitt konstruert på veldig kort tid. For tiden har over 50 hydrauliske prosjekter i 21 land med installert kapasitet på MW blitt konstruert under kontrakter med Technopromexport. High Aswan Dam i Egypt, Hoa Binh i Vietnam, Tabka hydraulikk prosjekt i Syria, Al-Wahda HPP i Marokko, Capanda HPP i Angola og mange flere med disse. Kompleksiteten i vannkraftverkkonstruksjon bestemmes av dets flerbruksfunksjoner. Ved siden av å generere øyeblikkelig strøm løser de ofte vanning- og vanntilførselsproblemer samt forbedrer navigasjonsforholdene i elver hvor HPP er lokalisert. Integrert tilnærming av Technopromexports spesialister under utforming av vannkraftverkene og tillegg av ikke ubetydelig høy teknologiske løsninger tillater at man imøtekommer denne type kundeønsker. Kraftoverføringslinjer og understasjoner I løpet av aktivitetsperioden har Technopromexport tilegnet seg en betraktelig erfaring innen det å konstruere strømnettprosjekter, som overføringslinjer og understasjoner på opptil 750 kv verden over. Totalt har ca km overføringslinjer med ulik spenning blitt konstruert av Technopromexport. Ved å suksessfullt benytte den siste teknologien innen overføringslinjer og moderne utstyr produsert av ledende europeiske selskaper, forbedrer stadig Technopromexport det teknologiske nivået på strømnettprosjekter som blir bygget. Finland har lenge vært en strategisk partner i Technopromexport. Siden starten av den skandinaviske formasjon innen det elektriske strømmarkedet har Technopromexport studert dennes utvikling og trender. Technopromexport har bygget 3 TPPer med ulik kapasitet i Finland. De var den første russiske eksportør som bandt strømprisen til børsprisen for strøm i Nordpool-land under levering av strøm til Finland. Technopromexport tilførte også en fleksibel løsning som regulerer volumet av strøm som leveres avhengig av markedsprisen. Denne løsningen tillater on-the-fly kontroll og kan om nødvendig justere mengde strøm som leveres. Under forhold med konstant endring av priser på Nordpoolbørsen ble dette et gjennombrudd for russiske strømleverandører. Med stigende børspriser økte effektivitetsfaktoren på strømlevering fra 5223 timer i 2000 opp til over 8000 timer i 2003, og er forventet å nå over 8200 timer i I skrivende stund leverer Technopromexport ca 2,4 milliarder kwh strøm til Finland. HOBAS 17

18 Elkraft & energi 2005 Sikrere for montørene Dan Miljø AS presenterer kassevognslift med 16 meters arbeidshøyde. Det danske firmaet WORLDLIFT INDUSTRIES AS & Dan Miljø AS introduserer på stand U300 på elkraft & energi 2005, kassevognslift med 16 meters arbeidshøyde. Den nye liften er produsert med fokus på brukeren, det vil si at det er tatt ekstra hensyn til den enkelte bruker for å gjøre hans hverdag lettere og mer sikker. Stor arbeidshøyde Liften er bygget opp på en 6,5t IVECO DAILY 65 V 17,2m kassebil. Det betyr en liten bil med stor arbeidshøyde og langt utlegg. Liften er forsynt med en ny type støtteben som gir mer gulv- og arbeidsplass inne i kabinen. Kabinen er helt ren for bevegelige deler og derfor mer anvendelig som oppholdsrom og verksted. Direkte utgang til liftens kurv Videre er det som noe helt nytt direkte gjennomgang fra hytten til kabinen og videre fra kabinen ut i kurven. Dette har stor betydning for brukeren siden han da slipper å bevege seg unødig ut i trafikken. Kabinen kan innredes etter den enkelte brukers behov med filebenk, arbeidsbord og stol, hyller og skap m.m. den direkte gjennomgangen ut i kurven sikrer utover egen sikkerhet likeledes en kraftig tidsbesparelse når man skal hente verktøy eller lignende i kabinen. Den siste nyheten er at liften er forsynt med kurvlastavhengig utleggskontroll. Dette betyr at liften har lengre utlegg dersom det for eksempel er 1 mann i kurven i stedet for maks last som er 2 mann=200kg. Dette er en stor fordel for everkslifter hvor man ofte har bruk for langt vannrett utlegg for å kunne nå fra fortauskant til husfasade. Flere er allerede levert De første KT2016 med ovennevnte egenskaper er allerede levert til Eidsiva Energi Entreprenør AS Lillehammer. Neste er KT2016 Falck Schmidt lift på Iveco til Andøy Energi AS på Risøyhavn. Samme KT2015 lift på Mercedes til Elverum Energiverk Nett AS, Tromsø Energi Nett AS på Silsand, Lusterjok Kraftlag AL i Lakselv, RIK Industriservice AS på Hønefoss og Eidsiva Energi Nett AS Hamar. Se og prøv den nye Falck Schmidt lift på Elkraft & energi 2005 på stand U300. Fakta WORLDLIFT INDUSTRIES AS, tidligere FALCK SCHMIDT AS, er et veletablert dansk konsern, grunnlagt i 1935 med hovedsete i Odense hvor firmaet beskjeftiger ca 130 ansatte. 18 Volt 2/3-2005

19 Vi hjelper Norge... Tjenester Leverer nøkkelferdige driftsovervåkningsystemer til distribusjonsverk og produksjonsverk. Leverer nøkkelferdige systemer for vannstandsmåling, lukestyring og regulering. Leverer nøkkelferdige systemer for hydrologisk og meteorologiske data. Rådgiving. Prosjektering og konstruksjon. Montasje og instrumentering. Preventivt vedlikehold og service. Utvikling av spesialhardware. Vi konstruerer og produserer selv kortsystemer. Utvikling av spesialsoftware....med stabil og sikker elforsyning Vårt spesialfelt er programutvikling til: Windows-NT Mikrokontrollere (embedded systems). Kommunikasjon/protokoller. Leverer instrumentering for overvåking av spenningskvalitet. Nettkontroll AS Postboks 6, Økern 0508 OSLO Tel. (+47) Fax (+47)

20 Maritim Elektroteknisk Forening Trenger friskt blod Maritim Elektroteknisk Forening sliter med å skaffe seg nye medlemmer og trenger yngre krefter til foreningsarbeid. De første tanker om å danne en forening for personell som arbeidet med skipselektriske anlegg ble unnfanget av Knut Aas gjennom sitt arbeid, den gang i Aker-gruppen. Han så behov for å styrke standens status både innenfor verksteder, rederier, konsulenter og leverandører fordi alle satt alene med sine problemer. En ytterligere grunn var den faglige usikkerhet som gjorde seg gjeldende ved overgangen fra likestrøm til vekselstrømsanlegg. Våren 1967 ble det innkalt til generalforsamling. Skipselektroteknisk Forening var en forening basert på personlig medlemskap med følgende formål: Skipselektronisk Forening skal være et aktivt faglig miljø på elektro, automasjon og informasjonsteknologi innen skipsfartsnæringen, samt olje og gassområdet. På generalforsamlingen i 1989 ble foreningens navn endret til Maritim Elektroteknisk Forening, men logoen forble uforandret, SEF. Foreningen har årlig arrangert seminarer og årets seminar ble arrangert på Color Lines nye flaggskip Festival med et meget godt faglig innhold og med litt over tretti deltakere på seminaret. På årets årsmøte ble det besluttet å velge en arbeidsgruppe Fra venstre, Odd Knutsen, Vibeke Haug, Anette Nymann -SEFs første kvinne i foreningen, Fridtjov Løvmo og Thor Eriksen. som skal se videre på mulighetene for å bringe foreningen til nye høyder. Foreningen var svært aktiv under skipsverft- og offshoreperioden. Mye av denne industrien er flagget ut, men det er behov for en forening som kan ivareta maritime elektrotekniske problemstillinger. Har du tips -kontakt foreningen, D E T U L T I M A T E V E R N E U N D E R T Ø Y F O R E K S T R E M E T E M P E R A T U R E R P R O T E C T I N G P E O P L E HAVNEVIK AS PHOTO: IMAGEBANK H12575 w w w. d e v o l d. c o m DEVOLD OF NORWAY AS N-6030 LANGEVÅG TEL FAX Volt 2/3-2005

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land www.voltmag.no Juni 2004 nr.2/3 1 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Møre Trafo satser på urban design! Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land Les

Detaljer

Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi

Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi www.voltmag.no September 2007 nr.2/3 4 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi Les også: Kraftkrisen i Midt-Norge,

Detaljer

Selektivitet og samfunnssikkerhet

Selektivitet og samfunnssikkerhet www.voltmag.no Mars 2005 nr.1 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Rolf Erik Solheim: Selektivitet og samfunnssikkerhet Les også: Kontroll system for kraftverk brukt

Detaljer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer www.voltmag.no mai 2008 nr.2/3 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer Les også: Eliaden 2008, Ny vår

Detaljer

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også:

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også: www.voltmag.no desember 2011 nr. 6 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Tysk-norsk kraftinitiativ Les også: Renere energi med miljøteknoligi, Leverer likestrøms

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

På vei mot et historisk kraftløft

På vei mot et historisk kraftløft www.voltmag.no Mai 2013 nr. 2 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering På vei mot et historisk kraftløft Les også: Norske hjem er fulle av kasserte elektriske produkter

Detaljer

Satser på fornybar energi

Satser på fornybar energi www.voltmag.no Oktober 2006 nr.3/4 3 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Satser på fornybar energi Les også: Sjøkabel prosjekt til Prysmian Cables & Systems, Oppgradering

Detaljer

Må ha en nasjonal handlingsplan

Må ha en nasjonal handlingsplan www.voltmag.no mai 2010 nr. 3 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Må ha en nasjonal handlingsplan Les også: Troll Power satser ambisiøst, Og neste år kommer ELFACK,

Detaljer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer www.voltmag.no Juni 2013 nr. 3 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Simulerer Dagmar før Dagmar kommer Les også: Nytt stort vannkraftverk settes i drift Effektiviserer

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012 uten Norge? // TEma Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET The answer is blowing

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer