Simulering redder liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Simulering redder liv"

Transkript

1 Simulering redder liv Pasientsikkerhetskonferansen 2018 Ordstyrer: Ole Tjomsland, direktør, Helse Sør-Øst Innledere: Helle Madsen Holm, Liv Skinnes, Hilde M.Silkoset, Stein Nordsveen, OUS Johnny Sandaker, Sykehuset Innlandet

2 Program Velkommen Hva er medisinsk simulering? En presentasjon av SIM i Helse Sør-Øst Simulering på OUS Eksempel Crisis Resource Mangement Simulering i psykiatrien ved Sykehuset Innlandet Avslutning og veien videre Innledere Ole Tjomsland, direktør Helse Sør-Øst Helle M. Holm, avd.leder SimOslo, OUS Johnny Sandaker, prosjektleder Sim Innlandet Helle M. Holm Liv Skinnes Hilde M. Silkoset Stein Nordsveen Johnny Sandaker Ole Tjomsland

3 HSØ- prosjekt ved SimOslo Oslo Universitetssykehus HF -Øvelse gjør mester- Helle Madsen Holm Avdelingsleder Simuleringssenteret, OUS

4 Bakgrunn Regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet

5 Mandat ETABLERING AV NETTVERK FOR MEDISINSK SIMULERING I HSØ RHF Bidra til å implementere og videreutvikle simuleringskompetanse i alle HF. Tilrettelegge for kurs i håndtering av voldelig pasienter i psykisk helsevern. Bidra til økt pedagogisk kompetanse blant instruktører i grunnopplæring i gastro-enterologiske skopier og simulatortrening innen laparoskopisk kirugi.

6 Hva har vi gjort? SimOslo et regionalt senter for medisinsk simulering Train-the-Trainer-kurs i medisinsk simulering Utdannet 800 fasilitatorer/ 20 seniorfasilitatorer Kurs: «Den vanskelige debrief» «Kunsten å fasilitere» Utviklet E-læringsprogram: Medisinsk simulering, CRM, Debriefing og Håndtering av voldelige og utagerende pasient. Nasjonale og regionale nettverkssamlinger Kartlagt simuleringsaktiviteten ved foretakene /Questback Representert i «Styringsgruppen for nasjonal kompetansetjeneste for medisinsk simulering»

7 Hva har vi gjort? Endoskopi Utviklet og arrangert Train-the- Endoscopy-Trainer kurs Utdannet 60 TET- fasilitatorer Tilrettelagt for Train-the-Colonoscopy-Trainer kurs Kontaktperson: Birgitte Seip; Laparoskopi Bidratt til økt pedagogisk kompetanseheving for instruktører innen laparoskopisk teknikk Kontaktperson: Overlege Ole Helmer Sjo;

8 Hva er medisinsk simulering? «An educational strategy in witch a particular set of conditions are created or replicaded to resemble authentic situations that are possible in real life» (INACSL, Standards ofbest Practice, 2016) Trygg læring i trygge omgivelser Fokus på tekniske og ikketekniske ferdigheter Teamtrening Størst læringsutbytte gjennom refleksjon i debriefing i etterkant av et scenario

9 Faser i medisinsk simulering Instruksjon / forberedelse Handling Refleksjon og integrering Introduksjon Prebriefing Teori / ferdighets trening Briefing Scenario Debriefing Avslutning

10 Har medisinsk simulering effekt på pasientsikkerhet?

11 Crisis Resource Management Prinsipper for kommunikasjon og godt teamsamarbeid Overordnede prinsipper 1. Ledelse og rollefordeling 2. God kommunikasjon 3. Fortløpende og åpen vurdering av situasjonen 4. Hensiktsmessig ressursbruk 5. Tilkall hjelp tidlig Rall M. & Gaba D. (2005) Human Performance and Patient Safety. In Miller R, ed. Miller s Anesthesia, pp Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone. Stein Nordsveen, senior facilitator og anestesi sykepleier SimOslo

12 1: Ledelse og rollefordeling Tydelig ledelse Klar og hensiktsmessig fordeling av roller og ansvar SimOslo

13 2: God kommunikasjon Vær tydelig Snakk direkte til en det gjelder Bruk objektive kommentarer Opptre rolig Bruk «close-the-loop»

14 3: Fortløpende og åpen vurdering av situasjonen Tre tilbake for å få det hele bildet Bruk all tilgjengelig informasjon og hjelpemidler Evaluer og re-evaluer Oppsummer Unngå låste tankespor Dobbeltsjekk SimOslo

15 4: Hensiktsmessig ressursbruk Vær forberedt Gjør deg kjent med omgivelsene Teamet må kjenne til støttesystemene i avdelingen og på sykehuset Fordel arbeidsoppgavene hensiktsmessig SimOslo

16 5: Tilkall hjelp tidlig Skaff en oversikt over hvilken hjelp som er tilgjengelig Identifiser hvilken type hjelp du trenger Vær forutseende, tenk potensielle behov! Avklar når og hvem som skal ringe etter hjelp SimOslo

17 Medisinsk simulering i Psykisk helsevern og TSB Johnny Sandaker senterleder SIMInnlandet, senter for simulering og innovasjon

18 SIMINNLANDET SENTER FOR SIMULERING OG INNOVASJON Ppt nr. Tema Dette handler om.. Bilde 2 Bildeoversikt Bilde 3 4 SIMInnlandet mandat og struktur Bilde 5 Bilde 6 Bilde 7 Bilde 8 Bilde 9 Hvem trener hos oss og hva trener vi på? Innovasjon VR-basert simulering Pågående prosjekter Introduksjon til MUN-Light med video

19 SIMINNLANDET SENTER FOR SIMULERING OG INNOVASJON Mandat Arbeide for å styrke den kliniske kompetansen i divisjon Psykisk helsevern ved bruk av simulering som metode For vår divisjon er simulering : 1.SIMInnlandet mandat, struktur 2. Hvem trener hos oss og hva trener vi på? 3. Innovasjon 4. VR-basert simulering 5. Video Ferdighetstrening Beslutningstrening Samhandlingstrening Kommunikasjonstrening MÅL : Ø K T P A S I E N T S I K K E R H ET & B E H A N D L I N G S K V A L I T E T

20 SIMINNLANDET SENTER FOR SIMULERING OG INNOVASJON UTFØRE / BIDRA TIL INNOVASJONS- og FORSKN.AKTIVITET SAMARB MED ANDRE FORETAK OG NÆRINGSLIV PASIENTSIKKERHET BEHANDLINGSKVALITET KLINISK TRENING UTVIKLE VR-BASERT SIMULERING 1.SIMInnlande t mandat, struktur 2. Hvem trener hos oss og hva trener vi på? 3. Innovasjon 4. VR-basert simulering 5. Video FORSKNING INNOVASJON MEDISINSK SIMULERING & VR- BASERT SIMULERING SAMARBEIDE/ KOORDINERE / BISTÅ LEDELSEN LEDELSE KO- ORDINERING FORANKRING NETTVERK OG SAMARBEID HØGSKOLE / UNIVERSITET NÆRINGSLIV EGET OG ANDRE HELSEFORETAK

21 SIMINNLANDET SENTER FOR SIMULERING OG INNOVASJON 1. SIMInnlandet mandat Hva trener vi på? Hvem trener hos oss? Høgskolestudenter Prehospitale tjenester BUP Avdeling for Alderspsykiatri Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling DPS døgn og poliklinikk Avdeling for TSB Merkantil Overlegergruppa Veiledernettverket Politiet Risikovurderinger Samtalebehandling Konflikthåndtering Innkomst og utskrivelse Miljøterapeutiske utfordringer Bagasje-gjennomgang De nødvendige samtalene Førerkortvurderinger Barnevern 2. Hvem trener hos oss og hva trener vi på? 3. Innovasjon 4. VR-basert simulering 5. Video

22 SIMINNLANDET SENTER FOR SIMULERING OG INNOVASJON 1. SIMInnlandet mandat 2. Hvem trener hos oss og hva trener vi på? 3. Innovasjon INNOVASJON HOS OSS I BETYDNINGEN «fornyelse; nyskapning; forandring; nye produkter, tjenester» Aasen, T. M., & Amundsen, O. (2011). Innovasjon som kollektiv prestasjon.oslo: Gyldendal Akademiske. Fagerberg, J., Mowery, D. C., & Nelson, R. R. (Eds.). (2005). The Oxford handbook of innovation. Oxford University Press. 4. VR-basert simulering 5. Video

23 SIMINNLANDET SENTER FOR SIMULERING OG INNOVASJON VR-basert simulering 1. SIMInnlandet mandat 2. Hvem trener hos oss og hva trener vi på? 3. Innovasjon 4. VR-basert simulering 5. Video

24 SIMINNLANDET SENTER FOR SIMULERING OG INNOVASJON Prosjekt «Transport av psykisk ustabile personer» 1. SIMInnlandet mandat 2. Hvem trener hos oss og hva trener vi på? 3. Innovasjon 4. VR-basert simulering 5. Video Prosjekt «VR-AKUTT» PROSJEKT «TRYGG PROSJEKT > ECT» «MUN-LIGHT» (MUNicipal action Leading the way towards Immersive Gamebased Gamebased Healthcare Training)

25 SIMINNLANDET SENTER FOR SIMULERING OG INNOVASJON 1. «MUN-LIGHT» MUNicipal action Leading the way towards Immersive Gamebased Healthcare Training Hovedmål Etablere en pilot for VR- basert trening i konflikthåndtering i Stange kommune i samarbeid med SIMInnlandet SIMInnlandet mandat 2. Hvem trener hos oss og hva trener vi på? 3. Innovasjon 4. VR-basert simulering 5. Video fra prosjekt

26

27 Takk for nå! #itryggehender

28 Lunsj #itryggehender