ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULLERN FRIVILLIGSENTRAL"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

2 Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet... 5 Aktivitet på Ullern Frivilligsentral... 6 Statistikk... 7 Ressurser Økonomi Kvalitetssikring Miljø Situasjonsbilder fra Ullern Frivilligsentral Fra lanseringen av Frivilligmelding for Bydel Ullern Årsmelding 2014 Side 1

3 HØYDEPUNKTER FRA 2014 Frivilligmelding for Bydel Ullern I Bydel Ullern tilsvarer frivilliginnsatsen minst 200 årsverk. Men mange av de innbyggerne vet ikke om at naboen er engasjert i frivilligarbeid. Bydelens egen frivilligmelding for er levert med hjelp av Kirkens Bymisjon/Ullern Frivilligsentral. Som den første i sitt slag i Oslo. Bydelen i Oslo Vest har et bredt frivilligengasjement. Over 100 små og store lag og foreninger med over 200 frivillige årsverk, er registrert. - Frivilligmeldingen er et dokument som viser bredden og engasjementet i bydelen, på en måte som gjøre at folk kan oppdage hverandres ressurser og knytte nye relasjoner. Slik kan det skapes enda mer frivillighet på sikt, sier prosjektansvarlig Esther Marie Lier. - Arbeidet også har avdekket nye behov og muligheter for frivillighet: Vi har møtt unge som ønsker å bidra, men ikke vet hvor de skal starte. Mange i minoritetsgrupper er også klare for frivillig innsats, men er lite kjent med den norske dugnadskulturen, og blir stående på siden., sier prosjektleder Elisabeth Simonsen. «Connecting people» Leder for bydelsutvalget Carl Oscar Pedersen tok imot meldingen med stolthet og lovord for som er gjort. - Frivilligmeldingen synliggjør frivillighet på en måte som også kan skape nye arenaer. Vi vil at folk som flytter hit kan oppdage hva de kan være med på. - Et lokalsamfunn som vårt vil alltid trenge nye nettverk mellom mennesker. Flere møteplasser. Folk må møtes. Som et telefonfirma sier: Connecting people! Meldingen hjelper oss til det, sier Pedersen. Politisk dokument Lanseringskvelden i Ullern viste også bred politisk enighet om frivillighetens betydning. Lokalpolitikere fra fire partier roste den nye meldingen. - Dette er et viktig politisk dokument for videre frivillighet, sa Katrine Ore (Arbeiderpartiet). Forprosjekt Prosjekt «Hjemmekjær» Et forprosjekt er gjennomført i 2014 til å inkludere hjemmeboende med tidlig demens i Besøkstjenesten i Ullern. I forbindelse med videreutdanning innen Frivilligkoordinering eldreomsorg på Verdighetssenteret i Bergen, og i samarbeid med Hukommelsesteamet i Bydel Ullern, har forprosjektet vist at «Prosjekt Hjemmekjær» er et viktig prosjekt for Bydel Ullern sine beboere. Kulturgruppe Kulturgruppen på Ullern Frivilligsentral ble stiftet i Tilbud om månedlige arrangement som konserter, kino, utstillinger, teater, mm., gis til frivillige og brukere. Det er populære arrangementer! Oslo, mars 2015 Hildegunn Dømbe Hermansen Jeanine Brenna Bente Nodland Otto Rune Mediaas Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Årsmelding 2014 Side 2

4 OPPDRAGET Innledning Ullern Frivilligsentral eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO), og drives i samarbeid med Bydel Ullern. Sentralen er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralens aktiviteter skal være et tillegg til det offentliges virksomhet. Samarbeidsavtalen mellom SKBO og Bydel Ullern fornyes hvert tredje år. Gjeldende samarbeidsavtale går fra VISJON OG MOTTO Ullern Frivilligsentrals visjon er at menneskene i bydelen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Vi fastholder at mennesker er like mye verd, men ulike, og vi ønsker at ethvert menneske blir møtt med respekt og forventning. Respekt for hvem vi er og forventning til hva vi kan. Ingen er bare det du ser. ( Strategiplan for Kirkens Bymisjon, ) Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe en! ( Motto for Ullern Frivilligsentral) STRATEGIER FOR ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Myndiggjøring De ulike tilbudene på Ullern Frivilligsentral, til både frivillige og brukere, er med på å gi økt livskvalitet. Ullern Frivilligsentral ønsker å arbeide for at alle menneskene vi er i kontakt med skal få oppleve å få styrket sitt eget liv med verdighet. Vi har tro på menneskets ressurser, og der det er mulig, ønsker vi å oppmuntre til å finne dem og ta dem i bruk. Det handler om myndiggjøring. Vår erfaring er at omsorg går to veier, ved å gi, får en også noe tilbake. Gjennom besøk, samtaler, oppmuntring og oppfølging, ønsker vi å gi mennesker en opplevelse av å bli sett og å bli tatt på alvor. Vi ser aleneboende og isolerte eldre, vi ser mennesker som strever i det skjulte, og vi møter mennesker som ønsker fellesskap og som ønsker en endring i sin livssituasjon. Sammenheng Ullern Frivilligsentral ønsker å arbeide på kryss og tvers i Bydel Ullern og i nettverkene med andre frivilligsentraler. En av sentralens oppgaver er å initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Arbeidet med Frivilligmeldingen for Bydel Ullern i 2014, har virkeliggjort noe av dette. Gjennom tilbud om besøkstjeneste, praktisk hjelp/ Teknisk etat, gåturer med påfølgende lunsj hver torsdag, arbeid rettet mot barn, fellesskap, samtaler og rådgivning, ønsker Ullern Frivilligsentral å forebygge, øke livskvaliteten og bedre folks helse. Kontakt med Bydel Ullerns ulike enheter, bidrar til at mennesker vi er i kontakt med, tilbys videre kontakt med psykisk helse, hjemmesykepleien, el.l., eller enhetene introduserer brukere for tilbudene på Ullern Frivilligsentral. Det er godt å være en del av en større sammenheng. Årsmelding 2014 Side 3

5 Påvirkning Ullern Frivilligsentral påvirker gjennom kontakt med Bydel Ullerns administrasjon og tjenester, samt kontakt med politikerne i Bydelsutvalget og tilhørende komitéer i Bydel Ullern. Bruk av lokalavisen Ullern Avis, har vært aktivt brukt i Lokalavisen ble lagt ned , og den vil bli savnet. Vi ser frivillighet som en styrke og kvalitet og i 2014 har frivilligfeltet vært i en god utvikling, bl.a. gjennom arbeidet med Frivilligmeldingen for Bydel Ullern. Samtidig er utfordringen å inkludere flere grupper i det frivillige arbeidet, særlig på tvers av etnisk bakgrunn og alder.gjennom arbeidet med Frivilligmeldingen for Bydel Ullern, er det skapt en ny forståelse for frivillighet på tvers. Det ulike frivilligarbeidet identifiserer seg med hverandre og nytt engasjement skapes. UTVIKLING Fagutvikling i 2014 Fagutvikling er en integrert del av arbeidet ved Ullern Frivilligsentral. I 2014 har fagutviklingen bestått av: Fagkonferansen for Frivilligsentraler Region 2 Ledersamling i SKBO, vår og høst 2014 Ukentlige stabsmøter 4 fagdager i året Relevante kurs Videreutdanning for en ansatt på Verdighetssenteret i faget Frivilligkoordinering eldreomsorg Samarbeid Ullern Frivilligsentral har samarbeid på tvers i Bydel Ullern, både i administrasjonen, enheter og andre frivillige lag, samt gjennom nettverk med andre frivilligsentraler og besøkstjenester. Ullern Frivilligsentral samarbeidet i 2014 med 1. Bydel Ullern a) Administrasjonen, bydelsutvalg, politikere b) Folkehelse og nærmiljø c) Barn, ungdom, familie d) Helse og miljø e) Introduksjonsprogrammet for flyktninger f) NAV 2. Nettverket av Frivilligsentraler a. Frivilligsentraler i Oslo Vest b. Frivilligsentraler i SKBO c. Besøkstjenestene i Oslo d. Basisgruppen i Region 2 e Frivillighetsforum i SKBO 3. Hoffselvens Venner 4. Ullern og Skøyen Seniorsentre 5. Uformelt samarbeid med: a) Home-Start Ullern b) Frelsesarméen Kommunikasjon og synliggjøring Gjennom dialog med politikere i Bydelsutvalget i Ullern og de ulike enhetene i Bydel Ullern, opprettholdes kontakt og synliggjøring av sentralen. Menneskene som bor i Bydel Ullern ser og leser om Frivilligsentralen i lokalavisens Bydelsside. Denne kommunikasjonen er fra årsskiftet ikke mulig lenger, da lokalavisen ble nedlagt I samarbeid med informasjonsmedarbeider i Bydel Ullern, har vi fått profilere enkelte saker på Bydelens Facebook side og Bydelens nettside. Dessuten synliggjøres Ullern Frivilligsentral gjennom Kirkens Bymisjon sin nettside gjennom egen nettside. Årsmelding 2014 Side 4

6 Frivilligsentralene i Norge vant kampanjen Reklame for alvor i Der blir frivilligsentralene profilert på TV, i radio, magasiner/ blader og på roll-ups. Reklamen er verd 6 millioner kroner og startet å rulle ved juletider i 2014 og fortsetter inn i Ullern Frivilligsentral er i 2014 synliggjort gjennom: Lokalavisen Ullern Avis - Aktiviteter og tjenester annonseres på Bydelssidene ca. 8 ganger i året - Artikler om arbeidet er regelmessig å lese i lokalavisen Brosjyrer/ Roll-ups - Flyer for Besøkstjenesten i Ullern - Roll-up for Besøkstjenesten i Ullern - Brosjyre for Ullern Frivilligsentral - Roll-up for Ullern Frivilligsentral - Flyer for Teknisk Etat Hjemmeside Tilstede på internett FRIVILLIGHET Som frivillig gir du ikke bare glede til et annet menneske, men det gir deg glede også. (Nora, 20år) Kvalitetssikring av frivillige Frivilliges innsats kvalitetssikres gjennom Intervju av den frivillige ved oppstart av tjenesten Kontrakt i forhold til arbeidets art Taushetserklæring Kurs, veiledning, tema- og inspirasjonskvelder Tilbud om årlige medarbeidersamtaler Politiattest der arbeid med barn er aktuelt Etiske retningslinjer for frivillige Oppfølging av frivillige I en bydel som Ullern er det utrolig viktig at lokale ildsjeler blir støttet slik at de orker å fortsette det viktige arbeidet de gjør. (Elias, 16 år) For at frivillige skal trives, er det viktig at den frivillige blir sett og får tilbakemelding på arbeidet de gjør. Slik sett er det også mulig å få et eierskap til det frivillige arbeidet og til Ullern Frivilligsentral. Oppfølging av frivillige skjer gjennom jevnlige informasjonsbrev, samt en hilsen til jul. Dessuten har det blitt invitert til fester, turer, kurs, veiledning og innkalling til medarbeidersamtale i løpet av året. Det viktigste er å forstå omfanget og bredden av den frivillige innsatsen og sørge for at den kan leve videre. (Odd Einar Dørum) Årsmelding 2014 Side 5

7 AKTIVITET PÅ ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Besøkstjenesten i Ullern Besøkstjenesten i Ullern tilbyr besøksvenn til beboere i Bydel Ullern. frivillighetssentralen og Besøkstjenesten er gode eksempler på lavterskeltilbud i bydelen. Den frivillige innsatsen bidrar til å opprettholde funksjonsnivå til den enkelte bruker gjennom blant annet å tilby aktiviteter som gir mulighet til å mestre hverdagen. (Eldreplan, Bydel Ullern ) Teknisk etat Eldre og yngre, i hovedsak menn, men kvinner ble også med i denne tjenesteni «Teknisk etat» tilbyr praktisk hjelp til mindre arbeider i huset og hagen. Følgetjeneste Tilbud om følge til lege, tannlege, frisør, bank, butikk, o.l. Torsdagslunsjen Hver torsdag er det lunsj på Ullern Frivilligsentral. Mellom personer er til stede hver gang. Turgruppe Hver torsdag går en gruppe på 6-10 personer tur i nærområdet. Strikkeklubb Aktivitetsgruppe med strikking i fokus, ble startet i Frivilligmelding for Bydel Ullern Ullern Frivilligsentral fikk i 2013 oppdraget fra Bydel Ullern om å lage en Frivilligmelding for bydelen. Frivilligmelding for Bydel Ullern ble lansert i oktober 2014 med stort arrangement. Et Kunnskapsverksted - Leksehjelp for ungdom Et forprosjekt til prosjektet Et Kunnskapsverksted Leksehjelp for ungdom er gjennomført i 2014 og etableres som fast tiltak i Forprosjekt Prosjekt «Hjemmekjær» Besøkstjenesten i Ullern ble forsøkt utvidet til å inkludere hjemmeboende med tidlig demens som et forprosjekt. Det var samarbeid med Hukommelsesteamet. Det er søkt om finansiering for fortsettelsen av prosjektet i Kulturgruppe Kulturgruppen på Ullern Frivilligsentral ble stiftet i Tilbud om månedlige arrangement som konserter, kino, utstillinger, teater, mm., gis til frivillige og brukere. Årsmelding 2014 Side 6

8 STATISTIKK Frivillighet I 2014 var det pr registrert 124 frivillige ved Ullern Frivilligsentral, en økning på 18 fra Det kom 22 nye frivillige i 2014, 3 personer sluttet i løpet av året og 4 personer hadde permisjon. Antall frivillige og frivilliges arbeidstimer Frivillige på Ullern Frivilligsentral har ulike frivillige arbeidsoppgaver der de jobber jevnt og trutt. I mange år har vi sett at regnestykket for frivilliges arbeidstimer samstemmer med Senter for forskning om sivilsamfunn og frivilligsektor (2010) 1, Aktive frivillige pr Nye frivillige Arbeidstimer Antall frivillige årsverk I 2014 har det vært utført 9,3 årsverk frivillig arbeid på Ullern Frivilligsentral, mot 8 årsverk i Årlige frivillige årsverk Det estimeres med 128 arbeidstimer pr. aktive frivillig pr. år. I følge Senter for forskning om sivilsamfunn og frivilligsektor(isf), 2010, regnes 1703 timer som et årsverk innen frivillig arbeid (Fra folkebevegelse til filantropi, :22) Årsmelding 2014 Side 7

9 Kjønn og aldersfordeling Fordelingen av kjønn hos de frivillige i 2014, viser at det er 75% kvinner (mot 73% i 2013) og 25% menn ( mot 27% i 2013). Frivillig - Aldersfordeling alle 54 % 7 % 11 % 19 % 9 % Under 20 år Fra år Fra år Fra år Over 60 år Alderen hos frivillige i 2014 viser: - Under 20 år: 7% (mot 3% i 2013) - Fra år: 11% (mot 7% i 2013) - Fra år: 9% (mot 8% i 2013) - Fra år: 19% (mot 18% i 2013) - Over 60%: 54% (mot 64% i 2013) Frivillige fra næringslivet Ansatte fra Citrix lager sommerfest for frivillige I forbindelse med Global Dignity Day og Serverleverandøren Citrix sitt ønske om at bedriften skal bidra med en dags frivillig arbeid, kom 13 ansatte for å bidra som frivillige. Arbeidsoppgavene varierte fra å lage sommerfest for frivillige og brukere, til turgåing og oppdrag hjemme hos brukere. Ny kunnskap ble delt. Verdighet, respekt og samhandling sto i sentrum av en flott dag sammen. Årsmelding 2014 Side 8

10 Internasjonalt miljø blant de frivillige og brukere I frivilligbasen 2014 er følgende nasjoner representert: Norge, Iran, Gambia, Kongo, Russland, Bosnia, Italia, Nederland, Marokko, Pakistan, Etiopia, Somalia, Thailand, Frankrike, Burma, Spania, Vietnam, Polen. Besøkstjenesten i Ullern 2014 Besøkstjenesten i Ullern er godt kjent i bydelen og er til glede for mange. Statistikk for Besøkstjenesten i Ullern for 2014: 52 aktive besøksvenner pr frivillige besøksvenner i løpet av 2014 derav: o 4 over i andre oppgaver på Ullern Frivilligsentral o 4 i permisjon o 3 har sluttet 18 relasjoner mellom Besøksvenn og mottaker av Besøkstjenestne ble avsluttet i løpet av året 10 besøksvenner gikk over i nye relasjoner innen Besøkstjenesten Det er arrangert 4 kurs med veiledning for besøksvenner Tekniske etat/ Følgetjeneste Teknisk etat og Følgetjenesten gjør en god jobb for beboerne i Bydel Ullern. Vi ønsker flere oppdrag, og økt annonsering og spredning av brosjyre er gjennomført i Det er 21 personer som er aktive i Teknisk etat / Følgetjeneste. Brukere av Ullern Frivilligsentrals tjenester Det er registrert 490 brukere av tjenestene til Ullern Frivilligsentral. Ullern Frivilligsentral betjener Bydel Ullerns befolkning i alderen år. Sosiale sammenkomster, temakvelder og kurs i 2014 Gjennom året har det vært flere sosiale sammenkomster for frivillige, samt temakvelder og kurs. Arrangementene hadde som hensikt å gi en felles plattform for det frivillige arbeid, samtidig som samlinger for frivillige gir fellesskap og opplevelsen av å tilhøre en større gruppe/ et team. Sommer- og høstfest Sverigetur for frivillige og brukere 4 kurs med veiledning for Besøkstjenesten i Ullern og andre frivillige 4 kurs for nye frivillige Julelunsj for frivillige, brukere og samarbeidspartnere, til sammen 55 gjester Julebord for ansatte og styret i Ullern Frivilligsentral Feiring med frivillige, brukere og samarbeidspartnere ifm runde bursdager hos ansatte, frivillige og brukere Turgruppe hver torsdag for brukere og frivillige Lunsj hver torsdag for brukere og frivillige Konserter for ansatte og frivillige gjennom Kirkens Bymisjon Arrangementer via Kulturgruppen for frivillige og brukere Årsmelding 2014 Side 9

11 Individuell veiledning, gruppeveiledning og samtaleveiledning Veiledning av frivillige skjer i grupper, på kurskvelder for Besøkstjenesten 4 ganger årlig, samt individuell veiledning etter behov. Veiledningen gis av både leder og ansatte på sentralen. RESSURSER Å være frivillig er veldig allright fordi man hjelper noen som trenger det og man får ofte gode tilbakemeldinger hvis man har gjort en god jobb. (Nikolay, 26 år) Personal Ansatte ved Ullern Frivilligsentral i Virksomhetsleder (100%) - Konsulent i frivillig arbeid (50%) - Konsulent i ulik engasjementstilling gjennom året, varierende fra 10% - 50% - Vikar i 50% (jan. juni 2014) Det ble brukt midler fra egenkapitalen for å hjelpe leder etter skade. Det legges vekt på kompetanseutvikling blant de ansatte. De ansatte følger tariffavtalen med VIRKE. Styret i SKBO har inngått avtale mellom Virke og arbeidstager-organisasjonene om en ny pensjonsordning, med iverksetting fra og med Ny pensjonsordning vil bli gjort gjeldende for alle som er under fylte 52 år på iverksettingstidspunkt. HMS HMS-planen for Ullern Frivilligsentral finnes i Kolibri +. Ullern Frivilligsentral er sertifisert som Miljøfyrtårn og ble re-sertifiseres i HMS mål for Ullern Frivilligsentral Målet er å sikre gode arbeidsforhold for ansatte og brukere. HMS arbeidet sikres ved: Årlig informasjon om sikkerhet og beredskapsplaner til ansatte og frivillige Å lage risikovurdering med tiltak en gang i året Å melde avvik, og følge opp disse iht avviksprosedyre HMS gjennomgang hvert år ifm oppdatering av Kolibri + Bedriftshelsetjeneste gjennom SKBO v/stamina Hot AKAN bedrift Daglig leder har godkjent kurs fra AKAN og godkjent HMS kurs Vernetjenesten Ullern Frivilligsentral har ikke eget verneombud da det er for få ansatte. Årsmelding 2014 Side 10

12 Inkluderende Arbeidsliv (IA) Ullern Frivilligsentral er en IA bedrift. Mål: Forebygge sykefravær Følge opp sykemeldte Legge til rette for gradert sykefravær Dessuten arbeider Ullern Frivilligsentral for Å legge til rette for fritid og avspasering Å legge til rette for at medarbeidere kan stå lenger i arbeid Seniorsamtale med medarbeidere etter fylte 55 år og hvert år fremover Tilrettelegge for IA-Arbeidsplasser Mangfold og likestilling Etnisitet, religion og språk Ullern Frivilligsentral har som mål å jobbe for inkludering og likestilling. Vi har kontakt med frivillige og brukere fra 18 nasjoner. For å bli besøksvenn eller være i Teknisk etat, må den frivillige kunne snakke nok norsk til å bli forstått, - dette av hensyn til de som skal motta hjelp eller en besøksvenn. Kjønn og alder hos ansatte, frivillige og brukere På Ullern Frivilligsentral har det i 2014 vært ansatt fire kvinner i faste stillinger/ engasjementsstillinger.. Alderen spenner seg fra år hos ansatte, hos frivillige og år blant brukere. ØKONOMI Resultat 2014 Ullern Frivilligsentral har i 2014 et underskudd på kr Underskuddet skyldes o avskrivning ifm oppussing av lokalene i Hoffsveien 25 o bruk av vikarer ifm skade o bruk av øremerkede midler i egenkapitalen Ullern Frivilligsentral får inn penger gjennom egenandeler ved torsdagslunsjen, gaver fra brukere og inntjening på veiledning og undervisning Underskuddet i 2014 dekkes av egenkapitalen til Ullern Frivilligsentral Ullern Frivilligsentrals inntekter i 2014 Inntekter fra: Kulturdepartementet Bydel Ullern o Driftstilskudd og tilskudd til utarbeidelse av Frivilligmelding for Bydel Ullern SKBO Legattildelinger i 2014 o Gjensidigestiftelsen, overført til fra 2013 til 2014 grunnet skade o Frk. Therese Meyns legat Årsmelding 2014 Side 11

13 Organisasjon Styret i Ullern Frivilligsentral har i 2014 bestått av: Hildegunn Dømbe Hermansen, SKBO- styreleder/ direktør i Kirkens Bymisjon Bente Nodland Otto, Bydel Ullern styremedlem Jeanine Brenna, SKBO - styremedlem Odd Solvang styremedlem/ frivilligesrepresentant (frem til sommeren 2014)/ Rune Mediaas - styremedlem/ frivilliges representant (fra høsten2014) Esther Marie Lier fra Ullern Frivilligsentral er styrets sekretær. KVALITETSSIKRING Ullern Frivilligsentral jobber med kvalitetssikring av arbeidet gjennom SKBOs kvalitetsikringssystem Kolibri +. MILJØ Ullern Frivilligsentral er Miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn fordrer årlig handlingsplan og rapportering og dette har en ansatt ansvar for. Oslo, 14.februar 2015 Esther Marie Lier Virksomhetsleder Fra Strikkeklubben på Ullern Frivilligsentral Årsmelding 2014 Side 12

14 SITUASJONSBILDER FRA ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Årsmelding 2014 Side 13

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse Oppdraget... 2 Visjon og motto... 2 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 2 Utvikling... 3 Frivillighet... 4 Aktivitet på Ullern Frivilligsentral...

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2015 Innholdsfortegnelse... 1 Høydepunkter fra 2015... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 Ullern FrivilligsenTral. Ullern Frivilligsentral

ÅRSMELDING 2011 Ullern FrivilligsenTral. Ullern Frivilligsentral ÅRSMELDING 2011 Ullern FrivilligsenTral OSLO Ullern Frivilligsentral Årsmelding 2011 Ullern Frivilligsentral Overskrifter Innhold Kommentarer Sammendrag Oppdraget Ullern Frivilligsentral skal være en lokalt

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL VIRKSOMHETSPLAN ULLERN FRIVILLIGSENTRAL - 2016 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1. Oppdraget Om virksomhetens oppdrag: Ullern Frivilligsentral skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har

Detaljer

Årsrapport. Ullern Frivilligsentral

Årsrapport. Ullern Frivilligsentral Årsrapport OSLO Ullern Frivilligsentral 2010 1 Ullern Frivilligsentral 1. Innledning. 2 2. To logoer 2 3. Ullern Frivilligsentrals arbeidsområder og oppgaver 3 4. Frivillige medarbeidere. 3 5. Ullern Frivilligsentral

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

liva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak

liva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak KIRKENS BYMISJON VIRKSOMHETSPLAN2014 Kort beskrivelse liva er planlagt? Kostnader og henvisning til budsjettbre. et 1. Oppdraget Om virksomhetens oppdrag: St.Hanshaugen Frivilligsentral eies av Kirkens

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Hva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak. De ansatte: Kollegafellesskap preget av respekt og tillit.

Hva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak. De ansatte: Kollegafellesskap preget av respekt og tillit. 24SJU: VIRKSOMHETSPLAN 2014 Overskrifter 1. Oppdraget 24Sju skal bidra til at de mest utsatte rusavhengige som oppholder seg i Oslo oppnår bedre helse og økt sosial inkludering. Se strategisk plan for

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering UmE-prosjektet Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/3/0315 Prosjektnavn: Ume-prosjektet Søkerorganisasjon:

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM

ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM ERFARING FRA BRUKERINVOLVERING I SYKEHJEM Hva mener vi med brukerinvolvering? Hvem er brukeren av sykehjemmet? Pårørendeveilederen, setter fokus på sterkere grad av pårørendeinvolvering. Kirkens Bymisjon

Detaljer

FOLKEVENN PROSJEKTET.

FOLKEVENN PROSJEKTET. Norsk folkehjelp Malm. SØKNAD OM AKTIVITETSMIDLER I VERRAN KOMMUNE. FOLKEVENN PROSJEKTET. Søknaden gjelder: Malm lag søker Verran kommune om Aktivitetsmidler til innkjøp av utstyr til de ulike aktivitetene

Detaljer

HR plan for virksomhet:brandengen skole

HR plan for virksomhet:brandengen skole HR plan for virksomhet:brandengen skole Område: SYKEFRAVÆR Råd: - Reflekter over, og sett mål ift det totale sykefraværet i virksomheten. - Hold fokus på det som er bra. Ved høyt sykefravær anbefales det

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rom og med en frodig hage utenfor, er vår ide og overordnede hensikt

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no

ÅRSMELDING 2013. www.strinda.frivilligsentral.no ÅRSMELDING 2013 www.strinda.frivilligsentral.no 1 Årsmelding 2013 for Strinda frivilligsentral (SFS) 1. Ledelse og økonomi s. 3 1.1 Eierskap 1.2 Styret 1.3 Daglig leder 1.4 Økonomi s. 3 2. Spesielle satsningsområder

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2012

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2012 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2012 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rom og med en frodig hage utenfor, er vår ide og overordnede hensikt

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

VEDLEGG 1 ÅRSRAPPORT OG STATISTIKK LØRENSKOG FRIVILLIGSENTRAL 2016 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

VEDLEGG 1 ÅRSRAPPORT OG STATISTIKK LØRENSKOG FRIVILLIGSENTRAL 2016 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE VEDLEGG 1 ÅRSRAPPORT OG STATISTIKK LØRENSKOG FRIVILLIGSENTRAL 2016 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Frivilligsentralens åpningstider er mandag-torsdag kl. 9-14. Frivilligsentralens faste tilbud har omfattet mandagskafè

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral

Handlingsplan 2015 For: Bø Frivilligsentral Det Kongelige Kulturdepartementet (KD) gir et tilskudd på kr 310.000 for 2015. I tilskuddsbrevet fra KD, pr 21.1.2013 står det følgende; Formålet med tilskuddet er å stimulere til økt frivillig deltakelse,

Detaljer

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet Ida Marie Holmin, Frivillighet Norge og Ann Kristin Andresen, Helse- og omsorgsdepartementet Omsorgskonferansen

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRALS VEDTEKTER (FORSLAG TIL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRALS VEDTEKTER (FORSLAG TIL BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRALS VEDTEKTER - oppdatert jf. årsmøte 28.02.10. (FORSLAG TIL 2015). Tekst foreslått ut = Gjennomstreket Videreføre opprinnelig tekst = Vanlig skrift i sort Forslag til ny tekst =

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017 Visjon Hovedmål 1 BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. Bidra til å styrke og motivere

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark

Organisering av frivillige i sykehjem. Ottestad helse- og omsorgssenter Utviklingssenter for sykehjem, Hedmark Organisering av frivillige i sykehjem Frivillighet Frivillighet er å leve. Frivillighet er å skape. Frivillighet er å gå på talerstolen med saker du brenner for. Frivillighet er å se og å bli sett og å

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Svar Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Høyere på dagsorden

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

INNHOLD. Hvem er vi? Hvordan arbeider vi? 5 Hva gjør vi i dag? 5 Hva gjør vi fremover? 8 Hvorfor gjør vi det?

INNHOLD. Hvem er vi? Hvordan arbeider vi? 5 Hva gjør vi i dag? 5 Hva gjør vi fremover? 8 Hvorfor gjør vi det? BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL DRIFTSPLAN 014 INNHOLD SAMMEN SKAPER VI ET TRYGT, AKTIVT OG ATTRAKTIVT NÆRMILJØ. Hvem er vi? Bakgrunn Vår visjon Hvordan arbeider vi? Samarbeidsplattform Våre verdier Våre fokusområder

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 22/14 14/133 Frivilligsentralen - Årsrapport

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Omsorgskonferansen «Fri og Villig»

Omsorgskonferansen «Fri og Villig» Omsorgskonferansen «Fri og Villig» De frivillige er bunnplanken i Vår Frue åpen kirke 185 frivillige Kirkeverter Tar imot, ønsker velkommen, byr på noe å spise og drikke, gir rom for samtaler om stort

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Under mottoet: Møte mellom mennesker, ønsker Tysvær Frivilligsentral å være en igangsetter,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756 Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fargerikt besøk Prosjektnummer 2014/FBM5756 Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Romsås frivillig-sentral møter sosiale utfordringer, med kulturelle virkemidler!

Romsås frivillig-sentral møter sosiale utfordringer, med kulturelle virkemidler! Romsås frivillig-sentral møter sosiale utfordringer, med kulturelle virkemidler! Lokale utfordringer og styrker på Romsås Sosiale forskjeller og utfordringer Alt av tjenester ble flyttet bort Spøkels`senter

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2015

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2015 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2015 Kirkens Bymisjon Haugalandet, stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. VISJON: Under mottoet: Møte mellom mennesker, ønsker Tysvær Frivilligsentral å være en igangsetter,

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Morgendagens aktivitetssenter. Veileder for utvikling av Morgendagens aktivitetssenter

Morgendagens aktivitetssenter. Veileder for utvikling av Morgendagens aktivitetssenter Veileder for utvikling av Morgendagens aktivitetssenter 1 En Bakgrunn utvikling og fornyelse av dagens eldre og seniorsentre Det er en sterk økning av antall eldre i befolkningen. Det er viktig å engasjere

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets v. 6, 5. etg Møtetid: Tirsdag 10. september 2013 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Årsmelding Søndre Torsken Bygdesentral

Årsmelding Søndre Torsken Bygdesentral Årsmelding 2004 Søndre Torsken Bygdesentral 1 2 Mål for 2004 Søndre Torsken Bygdesentral vil arbeide videre med sentralens fire hovedmålsetninger: 1) Koordinere samarbeid mellom lag og foreninger. 2) Være

Detaljer

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv

Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på pleie- og omsorgsfeltet i et distriktsperspektiv Prosjektgruppe Marit Solbjør Birgitte Johansen Hanne Hestvik Kleiven Problemstillinger Hva er status i

Detaljer