ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULLERN FRIVILLIGSENTRAL"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

2 Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet... 5 Aktivitet på Ullern Frivilligsentral... 6 Statistikk... 7 Ressurser Økonomi Kvalitetssikring Miljø Situasjonsbilder fra Ullern Frivilligsentral Fra lanseringen av Frivilligmelding for Bydel Ullern Årsmelding 2014 Side 1

3 HØYDEPUNKTER FRA 2014 Frivilligmelding for Bydel Ullern I Bydel Ullern tilsvarer frivilliginnsatsen minst 200 årsverk. Men mange av de innbyggerne vet ikke om at naboen er engasjert i frivilligarbeid. Bydelens egen frivilligmelding for er levert med hjelp av Kirkens Bymisjon/Ullern Frivilligsentral. Som den første i sitt slag i Oslo. Bydelen i Oslo Vest har et bredt frivilligengasjement. Over 100 små og store lag og foreninger med over 200 frivillige årsverk, er registrert. - Frivilligmeldingen er et dokument som viser bredden og engasjementet i bydelen, på en måte som gjøre at folk kan oppdage hverandres ressurser og knytte nye relasjoner. Slik kan det skapes enda mer frivillighet på sikt, sier prosjektansvarlig Esther Marie Lier. - Arbeidet også har avdekket nye behov og muligheter for frivillighet: Vi har møtt unge som ønsker å bidra, men ikke vet hvor de skal starte. Mange i minoritetsgrupper er også klare for frivillig innsats, men er lite kjent med den norske dugnadskulturen, og blir stående på siden., sier prosjektleder Elisabeth Simonsen. «Connecting people» Leder for bydelsutvalget Carl Oscar Pedersen tok imot meldingen med stolthet og lovord for som er gjort. - Frivilligmeldingen synliggjør frivillighet på en måte som også kan skape nye arenaer. Vi vil at folk som flytter hit kan oppdage hva de kan være med på. - Et lokalsamfunn som vårt vil alltid trenge nye nettverk mellom mennesker. Flere møteplasser. Folk må møtes. Som et telefonfirma sier: Connecting people! Meldingen hjelper oss til det, sier Pedersen. Politisk dokument Lanseringskvelden i Ullern viste også bred politisk enighet om frivillighetens betydning. Lokalpolitikere fra fire partier roste den nye meldingen. - Dette er et viktig politisk dokument for videre frivillighet, sa Katrine Ore (Arbeiderpartiet). Forprosjekt Prosjekt «Hjemmekjær» Et forprosjekt er gjennomført i 2014 til å inkludere hjemmeboende med tidlig demens i Besøkstjenesten i Ullern. I forbindelse med videreutdanning innen Frivilligkoordinering eldreomsorg på Verdighetssenteret i Bergen, og i samarbeid med Hukommelsesteamet i Bydel Ullern, har forprosjektet vist at «Prosjekt Hjemmekjær» er et viktig prosjekt for Bydel Ullern sine beboere. Kulturgruppe Kulturgruppen på Ullern Frivilligsentral ble stiftet i Tilbud om månedlige arrangement som konserter, kino, utstillinger, teater, mm., gis til frivillige og brukere. Det er populære arrangementer! Oslo, mars 2015 Hildegunn Dømbe Hermansen Jeanine Brenna Bente Nodland Otto Rune Mediaas Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Årsmelding 2014 Side 2

4 OPPDRAGET Innledning Ullern Frivilligsentral eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO), og drives i samarbeid med Bydel Ullern. Sentralen er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralens aktiviteter skal være et tillegg til det offentliges virksomhet. Samarbeidsavtalen mellom SKBO og Bydel Ullern fornyes hvert tredje år. Gjeldende samarbeidsavtale går fra VISJON OG MOTTO Ullern Frivilligsentrals visjon er at menneskene i bydelen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Vi fastholder at mennesker er like mye verd, men ulike, og vi ønsker at ethvert menneske blir møtt med respekt og forventning. Respekt for hvem vi er og forventning til hva vi kan. Ingen er bare det du ser. ( Strategiplan for Kirkens Bymisjon, ) Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe en! ( Motto for Ullern Frivilligsentral) STRATEGIER FOR ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Myndiggjøring De ulike tilbudene på Ullern Frivilligsentral, til både frivillige og brukere, er med på å gi økt livskvalitet. Ullern Frivilligsentral ønsker å arbeide for at alle menneskene vi er i kontakt med skal få oppleve å få styrket sitt eget liv med verdighet. Vi har tro på menneskets ressurser, og der det er mulig, ønsker vi å oppmuntre til å finne dem og ta dem i bruk. Det handler om myndiggjøring. Vår erfaring er at omsorg går to veier, ved å gi, får en også noe tilbake. Gjennom besøk, samtaler, oppmuntring og oppfølging, ønsker vi å gi mennesker en opplevelse av å bli sett og å bli tatt på alvor. Vi ser aleneboende og isolerte eldre, vi ser mennesker som strever i det skjulte, og vi møter mennesker som ønsker fellesskap og som ønsker en endring i sin livssituasjon. Sammenheng Ullern Frivilligsentral ønsker å arbeide på kryss og tvers i Bydel Ullern og i nettverkene med andre frivilligsentraler. En av sentralens oppgaver er å initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Arbeidet med Frivilligmeldingen for Bydel Ullern i 2014, har virkeliggjort noe av dette. Gjennom tilbud om besøkstjeneste, praktisk hjelp/ Teknisk etat, gåturer med påfølgende lunsj hver torsdag, arbeid rettet mot barn, fellesskap, samtaler og rådgivning, ønsker Ullern Frivilligsentral å forebygge, øke livskvaliteten og bedre folks helse. Kontakt med Bydel Ullerns ulike enheter, bidrar til at mennesker vi er i kontakt med, tilbys videre kontakt med psykisk helse, hjemmesykepleien, el.l., eller enhetene introduserer brukere for tilbudene på Ullern Frivilligsentral. Det er godt å være en del av en større sammenheng. Årsmelding 2014 Side 3

5 Påvirkning Ullern Frivilligsentral påvirker gjennom kontakt med Bydel Ullerns administrasjon og tjenester, samt kontakt med politikerne i Bydelsutvalget og tilhørende komitéer i Bydel Ullern. Bruk av lokalavisen Ullern Avis, har vært aktivt brukt i Lokalavisen ble lagt ned , og den vil bli savnet. Vi ser frivillighet som en styrke og kvalitet og i 2014 har frivilligfeltet vært i en god utvikling, bl.a. gjennom arbeidet med Frivilligmeldingen for Bydel Ullern. Samtidig er utfordringen å inkludere flere grupper i det frivillige arbeidet, særlig på tvers av etnisk bakgrunn og alder.gjennom arbeidet med Frivilligmeldingen for Bydel Ullern, er det skapt en ny forståelse for frivillighet på tvers. Det ulike frivilligarbeidet identifiserer seg med hverandre og nytt engasjement skapes. UTVIKLING Fagutvikling i 2014 Fagutvikling er en integrert del av arbeidet ved Ullern Frivilligsentral. I 2014 har fagutviklingen bestått av: Fagkonferansen for Frivilligsentraler Region 2 Ledersamling i SKBO, vår og høst 2014 Ukentlige stabsmøter 4 fagdager i året Relevante kurs Videreutdanning for en ansatt på Verdighetssenteret i faget Frivilligkoordinering eldreomsorg Samarbeid Ullern Frivilligsentral har samarbeid på tvers i Bydel Ullern, både i administrasjonen, enheter og andre frivillige lag, samt gjennom nettverk med andre frivilligsentraler og besøkstjenester. Ullern Frivilligsentral samarbeidet i 2014 med 1. Bydel Ullern a) Administrasjonen, bydelsutvalg, politikere b) Folkehelse og nærmiljø c) Barn, ungdom, familie d) Helse og miljø e) Introduksjonsprogrammet for flyktninger f) NAV 2. Nettverket av Frivilligsentraler a. Frivilligsentraler i Oslo Vest b. Frivilligsentraler i SKBO c. Besøkstjenestene i Oslo d. Basisgruppen i Region 2 e Frivillighetsforum i SKBO 3. Hoffselvens Venner 4. Ullern og Skøyen Seniorsentre 5. Uformelt samarbeid med: a) Home-Start Ullern b) Frelsesarméen Kommunikasjon og synliggjøring Gjennom dialog med politikere i Bydelsutvalget i Ullern og de ulike enhetene i Bydel Ullern, opprettholdes kontakt og synliggjøring av sentralen. Menneskene som bor i Bydel Ullern ser og leser om Frivilligsentralen i lokalavisens Bydelsside. Denne kommunikasjonen er fra årsskiftet ikke mulig lenger, da lokalavisen ble nedlagt I samarbeid med informasjonsmedarbeider i Bydel Ullern, har vi fått profilere enkelte saker på Bydelens Facebook side og Bydelens nettside. Dessuten synliggjøres Ullern Frivilligsentral gjennom Kirkens Bymisjon sin nettside gjennom egen nettside. Årsmelding 2014 Side 4

6 Frivilligsentralene i Norge vant kampanjen Reklame for alvor i Der blir frivilligsentralene profilert på TV, i radio, magasiner/ blader og på roll-ups. Reklamen er verd 6 millioner kroner og startet å rulle ved juletider i 2014 og fortsetter inn i Ullern Frivilligsentral er i 2014 synliggjort gjennom: Lokalavisen Ullern Avis - Aktiviteter og tjenester annonseres på Bydelssidene ca. 8 ganger i året - Artikler om arbeidet er regelmessig å lese i lokalavisen Brosjyrer/ Roll-ups - Flyer for Besøkstjenesten i Ullern - Roll-up for Besøkstjenesten i Ullern - Brosjyre for Ullern Frivilligsentral - Roll-up for Ullern Frivilligsentral - Flyer for Teknisk Etat Hjemmeside Tilstede på internett FRIVILLIGHET Som frivillig gir du ikke bare glede til et annet menneske, men det gir deg glede også. (Nora, 20år) Kvalitetssikring av frivillige Frivilliges innsats kvalitetssikres gjennom Intervju av den frivillige ved oppstart av tjenesten Kontrakt i forhold til arbeidets art Taushetserklæring Kurs, veiledning, tema- og inspirasjonskvelder Tilbud om årlige medarbeidersamtaler Politiattest der arbeid med barn er aktuelt Etiske retningslinjer for frivillige Oppfølging av frivillige I en bydel som Ullern er det utrolig viktig at lokale ildsjeler blir støttet slik at de orker å fortsette det viktige arbeidet de gjør. (Elias, 16 år) For at frivillige skal trives, er det viktig at den frivillige blir sett og får tilbakemelding på arbeidet de gjør. Slik sett er det også mulig å få et eierskap til det frivillige arbeidet og til Ullern Frivilligsentral. Oppfølging av frivillige skjer gjennom jevnlige informasjonsbrev, samt en hilsen til jul. Dessuten har det blitt invitert til fester, turer, kurs, veiledning og innkalling til medarbeidersamtale i løpet av året. Det viktigste er å forstå omfanget og bredden av den frivillige innsatsen og sørge for at den kan leve videre. (Odd Einar Dørum) Årsmelding 2014 Side 5

7 AKTIVITET PÅ ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Besøkstjenesten i Ullern Besøkstjenesten i Ullern tilbyr besøksvenn til beboere i Bydel Ullern. frivillighetssentralen og Besøkstjenesten er gode eksempler på lavterskeltilbud i bydelen. Den frivillige innsatsen bidrar til å opprettholde funksjonsnivå til den enkelte bruker gjennom blant annet å tilby aktiviteter som gir mulighet til å mestre hverdagen. (Eldreplan, Bydel Ullern ) Teknisk etat Eldre og yngre, i hovedsak menn, men kvinner ble også med i denne tjenesteni «Teknisk etat» tilbyr praktisk hjelp til mindre arbeider i huset og hagen. Følgetjeneste Tilbud om følge til lege, tannlege, frisør, bank, butikk, o.l. Torsdagslunsjen Hver torsdag er det lunsj på Ullern Frivilligsentral. Mellom personer er til stede hver gang. Turgruppe Hver torsdag går en gruppe på 6-10 personer tur i nærområdet. Strikkeklubb Aktivitetsgruppe med strikking i fokus, ble startet i Frivilligmelding for Bydel Ullern Ullern Frivilligsentral fikk i 2013 oppdraget fra Bydel Ullern om å lage en Frivilligmelding for bydelen. Frivilligmelding for Bydel Ullern ble lansert i oktober 2014 med stort arrangement. Et Kunnskapsverksted - Leksehjelp for ungdom Et forprosjekt til prosjektet Et Kunnskapsverksted Leksehjelp for ungdom er gjennomført i 2014 og etableres som fast tiltak i Forprosjekt Prosjekt «Hjemmekjær» Besøkstjenesten i Ullern ble forsøkt utvidet til å inkludere hjemmeboende med tidlig demens som et forprosjekt. Det var samarbeid med Hukommelsesteamet. Det er søkt om finansiering for fortsettelsen av prosjektet i Kulturgruppe Kulturgruppen på Ullern Frivilligsentral ble stiftet i Tilbud om månedlige arrangement som konserter, kino, utstillinger, teater, mm., gis til frivillige og brukere. Årsmelding 2014 Side 6

8 STATISTIKK Frivillighet I 2014 var det pr registrert 124 frivillige ved Ullern Frivilligsentral, en økning på 18 fra Det kom 22 nye frivillige i 2014, 3 personer sluttet i løpet av året og 4 personer hadde permisjon. Antall frivillige og frivilliges arbeidstimer Frivillige på Ullern Frivilligsentral har ulike frivillige arbeidsoppgaver der de jobber jevnt og trutt. I mange år har vi sett at regnestykket for frivilliges arbeidstimer samstemmer med Senter for forskning om sivilsamfunn og frivilligsektor (2010) 1, Aktive frivillige pr Nye frivillige Arbeidstimer Antall frivillige årsverk I 2014 har det vært utført 9,3 årsverk frivillig arbeid på Ullern Frivilligsentral, mot 8 årsverk i Årlige frivillige årsverk Det estimeres med 128 arbeidstimer pr. aktive frivillig pr. år. I følge Senter for forskning om sivilsamfunn og frivilligsektor(isf), 2010, regnes 1703 timer som et årsverk innen frivillig arbeid (Fra folkebevegelse til filantropi, :22) Årsmelding 2014 Side 7

9 Kjønn og aldersfordeling Fordelingen av kjønn hos de frivillige i 2014, viser at det er 75% kvinner (mot 73% i 2013) og 25% menn ( mot 27% i 2013). Frivillig - Aldersfordeling alle 54 % 7 % 11 % 19 % 9 % Under 20 år Fra år Fra år Fra år Over 60 år Alderen hos frivillige i 2014 viser: - Under 20 år: 7% (mot 3% i 2013) - Fra år: 11% (mot 7% i 2013) - Fra år: 9% (mot 8% i 2013) - Fra år: 19% (mot 18% i 2013) - Over 60%: 54% (mot 64% i 2013) Frivillige fra næringslivet Ansatte fra Citrix lager sommerfest for frivillige I forbindelse med Global Dignity Day og Serverleverandøren Citrix sitt ønske om at bedriften skal bidra med en dags frivillig arbeid, kom 13 ansatte for å bidra som frivillige. Arbeidsoppgavene varierte fra å lage sommerfest for frivillige og brukere, til turgåing og oppdrag hjemme hos brukere. Ny kunnskap ble delt. Verdighet, respekt og samhandling sto i sentrum av en flott dag sammen. Årsmelding 2014 Side 8

10 Internasjonalt miljø blant de frivillige og brukere I frivilligbasen 2014 er følgende nasjoner representert: Norge, Iran, Gambia, Kongo, Russland, Bosnia, Italia, Nederland, Marokko, Pakistan, Etiopia, Somalia, Thailand, Frankrike, Burma, Spania, Vietnam, Polen. Besøkstjenesten i Ullern 2014 Besøkstjenesten i Ullern er godt kjent i bydelen og er til glede for mange. Statistikk for Besøkstjenesten i Ullern for 2014: 52 aktive besøksvenner pr frivillige besøksvenner i løpet av 2014 derav: o 4 over i andre oppgaver på Ullern Frivilligsentral o 4 i permisjon o 3 har sluttet 18 relasjoner mellom Besøksvenn og mottaker av Besøkstjenestne ble avsluttet i løpet av året 10 besøksvenner gikk over i nye relasjoner innen Besøkstjenesten Det er arrangert 4 kurs med veiledning for besøksvenner Tekniske etat/ Følgetjeneste Teknisk etat og Følgetjenesten gjør en god jobb for beboerne i Bydel Ullern. Vi ønsker flere oppdrag, og økt annonsering og spredning av brosjyre er gjennomført i Det er 21 personer som er aktive i Teknisk etat / Følgetjeneste. Brukere av Ullern Frivilligsentrals tjenester Det er registrert 490 brukere av tjenestene til Ullern Frivilligsentral. Ullern Frivilligsentral betjener Bydel Ullerns befolkning i alderen år. Sosiale sammenkomster, temakvelder og kurs i 2014 Gjennom året har det vært flere sosiale sammenkomster for frivillige, samt temakvelder og kurs. Arrangementene hadde som hensikt å gi en felles plattform for det frivillige arbeid, samtidig som samlinger for frivillige gir fellesskap og opplevelsen av å tilhøre en større gruppe/ et team. Sommer- og høstfest Sverigetur for frivillige og brukere 4 kurs med veiledning for Besøkstjenesten i Ullern og andre frivillige 4 kurs for nye frivillige Julelunsj for frivillige, brukere og samarbeidspartnere, til sammen 55 gjester Julebord for ansatte og styret i Ullern Frivilligsentral Feiring med frivillige, brukere og samarbeidspartnere ifm runde bursdager hos ansatte, frivillige og brukere Turgruppe hver torsdag for brukere og frivillige Lunsj hver torsdag for brukere og frivillige Konserter for ansatte og frivillige gjennom Kirkens Bymisjon Arrangementer via Kulturgruppen for frivillige og brukere Årsmelding 2014 Side 9

11 Individuell veiledning, gruppeveiledning og samtaleveiledning Veiledning av frivillige skjer i grupper, på kurskvelder for Besøkstjenesten 4 ganger årlig, samt individuell veiledning etter behov. Veiledningen gis av både leder og ansatte på sentralen. RESSURSER Å være frivillig er veldig allright fordi man hjelper noen som trenger det og man får ofte gode tilbakemeldinger hvis man har gjort en god jobb. (Nikolay, 26 år) Personal Ansatte ved Ullern Frivilligsentral i Virksomhetsleder (100%) - Konsulent i frivillig arbeid (50%) - Konsulent i ulik engasjementstilling gjennom året, varierende fra 10% - 50% - Vikar i 50% (jan. juni 2014) Det ble brukt midler fra egenkapitalen for å hjelpe leder etter skade. Det legges vekt på kompetanseutvikling blant de ansatte. De ansatte følger tariffavtalen med VIRKE. Styret i SKBO har inngått avtale mellom Virke og arbeidstager-organisasjonene om en ny pensjonsordning, med iverksetting fra og med Ny pensjonsordning vil bli gjort gjeldende for alle som er under fylte 52 år på iverksettingstidspunkt. HMS HMS-planen for Ullern Frivilligsentral finnes i Kolibri +. Ullern Frivilligsentral er sertifisert som Miljøfyrtårn og ble re-sertifiseres i HMS mål for Ullern Frivilligsentral Målet er å sikre gode arbeidsforhold for ansatte og brukere. HMS arbeidet sikres ved: Årlig informasjon om sikkerhet og beredskapsplaner til ansatte og frivillige Å lage risikovurdering med tiltak en gang i året Å melde avvik, og følge opp disse iht avviksprosedyre HMS gjennomgang hvert år ifm oppdatering av Kolibri + Bedriftshelsetjeneste gjennom SKBO v/stamina Hot AKAN bedrift Daglig leder har godkjent kurs fra AKAN og godkjent HMS kurs Vernetjenesten Ullern Frivilligsentral har ikke eget verneombud da det er for få ansatte. Årsmelding 2014 Side 10

12 Inkluderende Arbeidsliv (IA) Ullern Frivilligsentral er en IA bedrift. Mål: Forebygge sykefravær Følge opp sykemeldte Legge til rette for gradert sykefravær Dessuten arbeider Ullern Frivilligsentral for Å legge til rette for fritid og avspasering Å legge til rette for at medarbeidere kan stå lenger i arbeid Seniorsamtale med medarbeidere etter fylte 55 år og hvert år fremover Tilrettelegge for IA-Arbeidsplasser Mangfold og likestilling Etnisitet, religion og språk Ullern Frivilligsentral har som mål å jobbe for inkludering og likestilling. Vi har kontakt med frivillige og brukere fra 18 nasjoner. For å bli besøksvenn eller være i Teknisk etat, må den frivillige kunne snakke nok norsk til å bli forstått, - dette av hensyn til de som skal motta hjelp eller en besøksvenn. Kjønn og alder hos ansatte, frivillige og brukere På Ullern Frivilligsentral har det i 2014 vært ansatt fire kvinner i faste stillinger/ engasjementsstillinger.. Alderen spenner seg fra år hos ansatte, hos frivillige og år blant brukere. ØKONOMI Resultat 2014 Ullern Frivilligsentral har i 2014 et underskudd på kr Underskuddet skyldes o avskrivning ifm oppussing av lokalene i Hoffsveien 25 o bruk av vikarer ifm skade o bruk av øremerkede midler i egenkapitalen Ullern Frivilligsentral får inn penger gjennom egenandeler ved torsdagslunsjen, gaver fra brukere og inntjening på veiledning og undervisning Underskuddet i 2014 dekkes av egenkapitalen til Ullern Frivilligsentral Ullern Frivilligsentrals inntekter i 2014 Inntekter fra: Kulturdepartementet Bydel Ullern o Driftstilskudd og tilskudd til utarbeidelse av Frivilligmelding for Bydel Ullern SKBO Legattildelinger i 2014 o Gjensidigestiftelsen, overført til fra 2013 til 2014 grunnet skade o Frk. Therese Meyns legat Årsmelding 2014 Side 11

13 Organisasjon Styret i Ullern Frivilligsentral har i 2014 bestått av: Hildegunn Dømbe Hermansen, SKBO- styreleder/ direktør i Kirkens Bymisjon Bente Nodland Otto, Bydel Ullern styremedlem Jeanine Brenna, SKBO - styremedlem Odd Solvang styremedlem/ frivilligesrepresentant (frem til sommeren 2014)/ Rune Mediaas - styremedlem/ frivilliges representant (fra høsten2014) Esther Marie Lier fra Ullern Frivilligsentral er styrets sekretær. KVALITETSSIKRING Ullern Frivilligsentral jobber med kvalitetssikring av arbeidet gjennom SKBOs kvalitetsikringssystem Kolibri +. MILJØ Ullern Frivilligsentral er Miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn fordrer årlig handlingsplan og rapportering og dette har en ansatt ansvar for. Oslo, 14.februar 2015 Esther Marie Lier Virksomhetsleder Fra Strikkeklubben på Ullern Frivilligsentral Årsmelding 2014 Side 12

14 SITUASJONSBILDER FRA ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Årsmelding 2014 Side 13

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg

Årsrapport. Alle trenger noen, og noen trenger deg Årsrapport 2009 Alle trenger noen, og noen trenger deg Innhold 1.0 Innledning.. side 3 1.1 Retningslinjer fra Kulturdepartementet... side 3 1.2 Finansiering. side 3 1.3 Hovedmål og strategier.... side

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 1. Innledning: Jubileum, strategisk arbeid og økt engasjement Året 2005 har vært et jubileumsår, fra januar til desember. De mangfoldige jubileumsmarkeringene

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013

Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning og regnskap 2013 Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Telefon 23 22 05 80 Mobil 48 13 71 80 Epost vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral:

Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: Årsberetning Vennesla Frivilligsentral: En person er slik han er sammen med meg på grunn av meg. Han forandrer seg alt etter som hvem han er sammen med. Medlemsorganisasjoner 2012: Røde Kors, Civitan,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER

ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER ÅRSMELDING 2009 OSLO 1 GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER Januar: Kirkens SOS åpner ny krisetelefon Ordfører Fabian Stang får æren av å være den første til å løfte av telefonrøret når Kirkens SOS i Oslo

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet. Årsrapport 2010 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15 Årsmøte 11. mars 2015 Årsmøtevedtatte dokumenter Side 1 av 15 ÅRSBERETNING 2014 KAPITEL 1 OPPDRAG OG MÅLGRUPPER 1.1 Historisk oppsummering 1. oktober 2014 kunne Sjetne Frivilligsentral markere at det var

Detaljer

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral

Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Innledning Årsmelding 2012 - Drammen Frivilligsentral Årsmeldingen 2012 for Drammen Frivilligsentral viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir utført mye flott og allsidig frivillig arbeid.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer