ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULLERN FRIVILLIGSENTRAL"

Transkript

1 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012

2 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier... 4 Avdekke... 4 Påvirke... 5 Forebygge... 5 Gi omsorg... 5 Bygge inkluderende fellesskap... 5 Fremme aktivitet og arbeid... 5 Legge til rette for frivillig innsats... 5 Representere en inviterende og engasjert kirke... 5 Utvikling... 5 Fagutvikling i Samarbeid... 6 Kommunikasjon og synliggjøring... 6 Statistikk... 7 Frivillighet... 7 Frivillige og frivilliges arbeidstimer... 7 Antall årsverk... 8 Kjønn og aldersfordeling... 8 Besøkstjenesten i Ullern... 9 Brukere av Ullern Frivilligsentrals tjenester Sosiale sammenkomster, temakvelder og kurs i Individuell veiledning, gruppeveiledning og samtaleveiledning Ressurser Personal HMS ved Ullern Frivilligsentral Mangfold og likestilling Årsmelding 2012 Side 2

3 Kompetanseutvikling Økonomi Resultat Legatsøknader Ullern Frivilligsentrals inntekter i Eiendom/ lokaler Frivillighet Aktivitet ut ifra Ullern Frivilligsentral Besøkstjenesten i Ullern Teknisk etat Torsdagslunsjen Turgruppe Arbeid med barn/ ungdom Ad hoc oppgaver Ordføreren besøkte Ullern Frivilligsentral Organisasjon Virksomhetens struktur Kvalitetssikring Miljø Årsmelding 2012 Side 3

4 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral OPPDRAGET INNLEDNING Ullern Frivilligsentral skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet. Det er bred enighet om at Ullern Frivilligsentral skal operere i en fri rolle, være ubyråkratisk og fleksibel og kunne drive utradisjonelt, med frivillige ressurser på områder hvor det offentlige enten ikke når frem, har de nødvendige ressurser eller ikke ønsker å engasjere seg. Ullern Frivilligsentral eies av Kirkens Bymisjon i Oslo, og drives av i samarbeid med Bydel Ullern. Samarbeidsavtalen mellom Kirkens Bymisjon og Bydel Ullern fornyes hvert tredje år. Gjeldende samarbeidsavtale er fra VISJON OG MOTTO Ullern Frivilligsentral sin visjon Ullern Frivilligsentrals visjon er at menneskene i bydelen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Vi fastholder at mennesker er like mye verd, men ulike, og vi ønsker at ethvert menneske blir m øtt med respekt og forventning. Respekt for hvem vi er og forventning til hva vi kan. Ingen er bare det du ser. (Inspirert av Kompasset, ) Ullern Frivilligsentral sitt motto Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe en! Som både frivillig og bruker kan man Oppdage nye sider ved livet Dele gleder og sorger Gi og ta imot Ullern Frivilligsentral arbeider etter følgende metode å se den enkelte å bry seg om hverandre å gi mot til å gå videre i livet ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OG KIRKENS BYMISJONS STRATEGIER AVDEKKE Prosjekt Noen å prate med gjennom Filmkvelder - avdekker mobbing, problemer mellom barna og ungenes verdier og holdninger også de gode. Besøkstjenesten i Ullern og Teknisk etat avdekker behov for mer kontakt med Bydel Ullerns tjenester. Årsmelding 2012 Side 4

5 PÅVIRKE Ullern Frivilligsentral påvirker gjennom kontakt med Bydel Ullern både gjennom administrasjonen og Bydelens tjenester, samt kontakt med politikerne i Bydelsutvalget og tilhørende komitéer. Ullern Frivilligsentral påvirker regelmessig gjennom Ullern Avis. FOREBYGGE Alt arbeid som utgår fra Ullern Frivilligsentral har en forebyggende hensikt.(turgåing, Torsdagslunsjen, Besøkstjenesten i Ullern, Teknisk etat, arbeid med barn, fellesskap, samtaler, veiledning, m.m.) GI OMSORG Omsorgen går to veier: Man gir og man får tilbake. Møte med mennesker gjennom telefonsamtaler, oppfølging og besøk der mennesker blir tatt på alvor, gir en opplevelse av å bli sett. BYGGE INKLUDERENDE FELLESSKAP Gjennom ulike aktiviteter, kurs, veiledning, medarbeidersamtaler og sosiale sammenkomster bygges inkluderende fellesskap på tvers av aldersgrupper, nasjonaliteter og tro. Det flerkulturelle fellesskapet vises både blant ansatte, frivillige og brukere. Åpne og inkluderende fellesskap er viktig for å styrke selvrespekten og mestre utfordringer i livet. Våre virksomheter skal være fellesskap som gjenspeiler byens sosiale, kulturelle og religiøse mangfold, og frigjør den enk eltes mot til å være seg selv. (Kompasset, ) FREMME AKTIVITET OG ARBEID Frivillige fremmer aktivitet og arbeid som kommer i tillegg til offentlig virksomhet. LEGGE TIL RETTE FOR FRIVILLIG INNSATS Hovedoppdraget til Ullern Frivilligsentral er å legge til rette for frivillig innsats. Det gjøres gjennom rekruttering og oppfølging av frivillige, samt ved å ha et aktivitetsnivå som både etterspørres og som det er behov for. Frivillig engasjement har stor verdi, for fellesskapet og for den enk elte. Frivillig engasjement gir erfaringer som endrer oppfatningen av våre medmennesker og av oss selv. Det forebygger ensomhet og isolasjon. Og det styrker opplevelsen av felles ansvar, deltakelse og demokrati. (Kompasset, ) REPRESENTERE EN INVITERENDE OG ENGASJERT KIRKE Det er mulighet for lystenning på Ullern Frivilligsentral. Samarbeidet med Ullern og Skøyen menigheter i 2012, viser at vi er med i kirkens fellesskap. UTVIKLING FAGUTVIKLING I 2012 Ullern Frivilligsentral er opptatt av fagutvikling og kompetanseheving blant både ansatte og frivillige. I 2012 har fagutviklingen bestått av: Personalseminar i Kirkens Bymisjon for ansatte (mai 2012) HMS kurs for leder (juni 2012) Fagkonferansen for Frivilligsentraler - for ansatte og styrerepresentant (september 2012) Ledersamlinger vår og høst 2012 (for leder) Røde Kors Samlinger for Besøksvenner gjennom året Kurs/ Temakvelder for Besøkstjenesten i Ullern og andre frivillige 4 ganger i året Ukentlige stabsmøter for ansatte Årsmelding 2012 Side 5

6 4 fagdager i året for ansatte Relevante kurs for ansatte SAMARBEID Ullern Frivilligsentral ønsker samarbeid på tvers i Bydel Ullern og i møte med nettverk med frivilligsentraler og besøkstjenester. Sentralens oppgave er å initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Det skjer blant annet gjennom samarbeid. Målet med samarbeid er å kunne drive utradisjonelt, med frivillige ressurser på områder hvor det offentlige enten ikke når frem, har de nødvendige ressurser eller ikke ønsker å engasjere seg. Samtidig kan samarbeid på tvers gi et bedre tilbud og resultat enn om man jobber hver for seg, slik Besøkstjenesten i Ullern er et eksempel på. Daglig leder er leder for Nettverket for Frivilligsentraler i Kirkens Bymisjon og for Nettverket for Frivilligsentraler i Oslo Vest. Daglig leder er også representert i Basisgruppen for Frivilligsentraler i Norge - Region 2. Ullern Frivilligsentral samarbeidet i 2012 med 1. Bydel Ullern a. Administrasjonen b. Psykisk helse c. Praktisk bistand d. Hjemmesykepleien e. Innsatsteamet f. Fysioterapeutene g. Ergoterapeutene h. Hjørnesteinen i. Familiens Hus j. Introduksjonsprogrammet for flyktninger k. Bydelsutvalget 2. Besøkstjenesten i Ullern Samarbeid med Ullern og Skøyen menigheter 3. Nettverket av Frivilligsentraler a. Nettverksmøter med andre Frivilligsentraler i Oslo Vest b. Nettverksmøter med andre Frivilligsentraler i Kirkens Bymisjon c. Nettverksmøter med Besøkstjenestene i Oslo d. Basisgruppen i Region 2 e Frivillighetsforum i Kirkens Bymisjon 4. Hoffselvens Venner Tilknyttet Oslo Elveforum 5. Tekstilverkstedet Tilknyttet Mental Helse Ullern 6. Ullern og Skøyen Seniorsentre Tilknyttet Nasjonalforeningen 7. Uformelt samarbeid med: a. Seniorsaken Ullern b. Home-Start Ullern c. Frelsesarméen d. Lions Skøyen KOMMUNIKASJON OG SYNLIGGJØRING Ullern Frivilligsentral er aktiv i kommunikasjon og synliggjøring. En arena er hos politikerne i Bydelsutvalget i Ullern, en annen blant ansatte i Bydel Ullern. Beboere i Ullern ser og leser om Frivilligsentralen i lokalavisen, der vi er aktivt tilstede på Bydelssidene og i artikler. Brosjyrer for Ullern Frivilligsentral er lagt ut flere steder i Bydel Ullern. Ullern Frivilligsentral har oppdatert sin hjemmeside og har sørget for at det kun er en hjemmeside som kommer frem på de ulike web adressene sentralen er å finne. Arbeidet med oppdatering av hjemmesiden foregår regelmessig. Spørsmål om å bruke sosiale medier som for eksempel Facebook, har vært drøftet og er noe Ullern Frivilligsentral vil vurdere i Å stå på stand for både å synliggjøre hva Ullern Frivilligsentralen er, være synlige i nærmiljøet og å rekruttere frivillige og brukere, har vi også fått til i Vi sto på stand på Coop Skøyen og på CC Vest. Frivilligfest på Youngstorget med Frivilligsentralene i Oslo (august 2012) synliggjør frivilligsentralenes arbeid i byen. Årsmelding 2012 Side 6

7 Ullern Frivilligsentral synliggjøres gjennom: Lokalavisen Ullern Avis - Egne tjenester markedsføres gratis på Bydelssidene ca. 8 ganger i året - Artikler om arbeidet kommer i lokalavisen regelmessig Brosjyrer/ Roll-ups - Flyer for Besøkstjenesten i Ullern - Roll-up for Besøkstjenesten i Ullern - Brosjyre for Ullern Frivilligsentral - Roll-up for Ullern Frivilligsentral - Flyer for Teknisk Etat Hjemmeside Tilstede på internett STATISTIKK FRIVILLIGHET I 2012 var det registrert 102 frivillige ved Ullern Frivilligsentral. Det er en økning på 22 fra 2011( 19 nye frivillige i 2012, 1 frivillig på 12 år som ikke er registrert i databasen og 2 som kom tilbake fra permisjon). 12 personer sluttet i 2012, og pr var det 90 aktive frivillige ved Ullern Frivilligsentral. Frivillige og frivilliges arbeidstimer Endring i 2012 Aktive frivillige gjennom året Passive frivillige/ i 2 6 permisjon Sluttet 12 - Arbeidstimer Sluttet Død Arbeidet med oppdatering av Frivilliglisten gjøres regelmessig gjennom året. Årsaken til at frivillige slutter handler om flytting, skole og sykdom hos seg selv eller i nær familie. Frivillige fra næringslivet Ullern Frivilligsentral hadde 9 ansatte fra HP (Hewlett-Packard Norge) i sving i Arbeidsgiver gir ansatte fri 1 time pr. uke for å jobbe frivillige. De frivillige samlet timene sine og jobbet 4 timer sammenhengende i måneden. 8 ansatte fra Medtronic gjorde frivillig innsats en dag før sommeren. Internasjonalt miljø blant de frivillige Ullern Frivilligsentral har en flerkulturell sammensetning av frivillige medarbeidere. Det fleste er etnisk norske, men i frivilligbasen i 2012 er følgende nasjoner representert: Norge, Iran, Gambia, Kongo, Russland, Bosnia, Italia, Nederland, Frankrike, Marokko. Årsmelding 2012 Side 7

8 Antall årsverk Frivillige årsverk fra Antall aktive frivillige gjennom året Antall utførte arbeidstimer , , ,3 Antall årsverk* *Det estimeres med 128 arbeidstimer pr.aktive frivillig pr.år. I følge Senter for forskning om sivilsamfunn og frivilligsektor (2010), regnes1703 timer som et årsverk innen frivillig arbeid. Kjønn og aldersfordeling Frivillige og kjønn Menn Kvinner 39 % 61 % Årsmelding 2012 Side 8

9 Alder på frivillige Under 20 år år år år Over 60 år 3 % 13 % 53 % 18 % 13 % Fordelingen av kjønn hos de frivillige viser at det er 59% kvinner og 41% menn helt likt som i Alderen hos frivillige i 2012 viser: - Under 20 år: 3% (mot 0% i 2011) - Fra år: 13% (mot 5% i 2011) - Fra år: 18% (mot 15% i 2011) - Fra år: 13% (mot 10% i 2011) - Over 60%: 53% (mot 67% i 2010) Statistikken viser seg at frivilliggruppen i 2012 er yngre enn i En tredjedel av de frivillige er under 45 år. Besøkstjenesten i Ullern Besøkstjenesten i Ullern er et samarbeid mellom Ullern Frivilligsentral og Ullern og Skøyen menigheter. Da diakonene i menighetene sluttet primo 2012, fikk Ullern Frivilligsentral hovedansvaret for Besøkstjenesten i Ullern. En frivillig fra Skøyen menighet har vært med i samarbeidsgruppen og vært med på hjemmebesøk, møter med frivillige og koblinger mellom brukere og frivillige. Ullern menighet har ikke vært aktiv i Besøkstjenesten i 2012, og i oktober 2012 vedtok menighetsrådet å bryte Samarbeidsavtalen med umiddelbar virkning. En kompensasjon er utbetalt til Ullern Frivilligsentral for arbeidet sentralen har gjort for Ullern menighet gjennom Statistikk for Besøkstjenesten i Ullern 2012: 62 frivillige besøksvenner derav: o 13 nye besøksvenner o 2 i permisjon o 2 har sluttet (mot 7 i 2011) o 8 besøksvenner kom fra Ullern menighet til Ullern Frivilligsentral i januar 2012 o 6 besøksvenner er tilknyttet Skøyen menighet Det har vært avholdt 125 møter i Besøkstjenesten (Samarbeidsmøter, Intervjuer, Hjemmebesøk, Koblinger mellom bruker og frivillig) 10 av sakene vi jobbet med ble det ikke noe av da bruker enten ble for syk eller kom på sykehjem 6 besøksrelasjoner ble avsluttet Det er 7 besøksvenner på sykehjem i bydelen Årsmelding 2012 Side 9

10 2 mottakere av Besøkstjenesten i Ullern døde Vi har sagt nei til 1 henvendelse om besøksvenn (pga rus) Det er arrangert 4 kurs med veiledning for besøksvennene Brukere av Ullern Frivilligsentrals tjenester Det er registrert 460 brukere av tjenestene til Ullern Frivilligsentral. Ullern Frivilligsentral betjener Bydel Ullerns befolkning i alderen 0 99 år. Sosiale sammenkomster, temakvelder og kurs i 2012 Det arrangeres årlig flere sosiale sammenkomster, temakvelder og kurs på Ullern Frivilligsentral. Arrangementene har som hensikt å gi en felles plattform for frivillige gjennom kursing av nye frivillige, kompetanseheving og fellesskap. Ved å bli satt pris på, tror vi frivillige blir lengre i den frivillige innsatsen de utfører. Ullern Frivilligsentral ønsker også å inkludere brukere og samarbeidspartnere i sosiale sammenhenger. Flere fester for frivillige 3 turer for frivillige og brukere 4 kurs med veiledning for Besøkstjenesten i Ullern 3 kurs for nye frivillige Julelunsj for frivillige, brukere og samarbeidspartnere (56 tilstede) Julebord for ansatte og styret i Ullern Frivilligsentral Turgruppe hver torsdag for brukere og frivillige Torsdagslunsjen hver torsdag for brukere og frivillige(sammenlagt: 700 tilstede i 2012 mot 641 i 2011) Frivilligfest på Youngstorget et fellesarrangement i Oslo sentrum for frivilligsentralene i Oslo Konserter for ansatte og frivillige gjennom Kirkens Bymisjon Individuell veiledning, gruppeveiledning og samtaleveiledning Virksomhetsleder var engasjert som veileder for arbeidsveiledere på Unikum, en virksomhet i Kirkens Bymisjon, frem til sommeren I 2012 (januar juni) hadde hun 3 veiledningsgrupper á 3 timer pr. mnd. Veiledning av frivillige skjer i grupper (på kurskvelder for Besøkstjenesten) 4 ganger årlig, samt individuell veiledning av frivillige. Denne veiledningen gir både leder og konsulent på Ullern Frivilligsentral. Det har vært 100 samtaleveiledninger i 2012 (mot 90 i 2011), fordelt på 10 menn (mot 8 i 2011) og 20 kvinner (mot 12 i 2011). RESSURSER PERSONAL Ullern Frivilligsentral følger Kirkens Bymisjons personalpolitikk slik den er beskrevet i Kolibri (Kirkens Bymisjons kvalitetssikringssystem). Det er viktig for Ullern Frivilligsentral å inkludere både ansatte og frivillige medarbeidere. Uten frivillige stopper aktiviteten på sentralen. En frivillig er frivilligrepresentant i styret til Ullern Frivilligsentral. Sosiale sammenkomster, sammen med faglig påfyll og veiledning, er med på å holde på både ansatte og frivillige. Kompetanseutvikling for ansatte -se pkt. om Utvilking/ Fagutvikling. Årsmelding 2012 Side 10

11 HMS VED ULLERN FRIVILLIGSENTRAL HMS-planen for Ullern Frivilligsentral finnes i Kolibri. Daglig leder gjennomførte HMS kurset i Ullern Frivilligsentral ble Miljøfyrtårnsertifisert i En ansatt følger opp kravene ift Miljøfyrtårnsertifiseringen og er ansvarlig for re-sertifiseringen i HMS mål for Ullern Frivilligsentral Målet er å sikre at det er høy kvalitet på HMS arbeidet ved Ullern Frivilligsentral HMS arbeidet sikres ved: Årlig informasjon om sikkerhet og beredskapsplaner til ansatte og frivillige Lage risikovurdering en gang i året Følge opp tiltak som er konsekvens av risikovurderingen Melde avvik, og følge opp disse iht avviksprosedyre HMS gjennomgang hvert år ifm oppdatering av Kolibri Vernetjenesten Ullern Frivilligsentral har ikke eget verneombud da vi har for få ansatte. Det utføres en vernerunde en gang i året (høsten) med Bydel Ullern. I 2012 ble vernerunden utsatt til Inkluderende Arbeidsliv (IA) Ullern Frivilligsentral er en IA bedrift og har inngått en IA avtale. Det er laget en IA handlingsplan for for Ullern Frivilligsentral. Sykefravær Ullern Frivilligsentral har hatt lavt sykefravær i Totalt er sykefraværet på 1,28%. IA mål ift sykefravær Holde sykefraværet nede. Utnytte IA-avtalens rettigheter Nærvær på jobb Definere ansvarsområder ift IA-arbeidet Ta frem fraværsrapporter Sørge for gode avspaseringsordninger Tilby veiledning IA-Arbeidsplasser Ullern Frivilligsentral får stadig henvendelser fra NAV om IA plasser. I IA avtalen er det laget en spesifikasjon ift personer som kan ha en IA plass på sentralen. I slutten av 2012 jobbet vi sammen med NAV om å få en person i praksis fra NAV i 2013 ifm IA plass. IA Økt pensjoneringsalder Ullern Frivilligsentrals aktivitetsmål: Legge til rette for at man kan stå lenger i arbeid. Jmf. Seniorpolitikk i Kolibri, A Seniorsamtale med medarbeidere etter fylte 55 år og hvert år fremover for å kartlegge muligheter for tilrettelegging og systematisk oppfølging Livsfaseperspektiv Stimulere til å forlenge yrkeskarrieren Bedriftshelsetjeneste Ullern Frivilligsentral har Bedriftshelsetjeneste gjennom Kirkens Bymisjon/ Avdeling Mangfold & Oppvekst. Det er laget en handlingsplan for virksomhetene i Avdeling Mangfold & Oppvekst, avdelingen i Kirkens Bymisjon som Ullern Frivilligsentral tilhører. Bedriftshelsetjenesten leveres av Hjelp 24. Det betales en sum for hver ansatt. Årsmelding 2012 Side 11

12 I 2012 hadde Ullern Frivilligsentral en gjennomgang av ergonomien på kontorene til de ansatte. Gode råd ble gitt og endringer ble foretatt. Handlingsplan for pålagte aktiviteter Pålagte aktiviteter: tiltak som er pålagt iflg arbeidsmiljøloven Felles for alle: aktiviteter/tiltak/kurs for alle virksomheter i avdeling Mangfold &Oppvekst Individuelle tiltak etter behov: Ved kriser, akutte hendelser eller nødvendig lokale arbeidsmiljøtiltak AKAN Daglig leder gjennomførte AKAN kurs i MANGFOLD OG LIKESTILLING Et av Kirkens Bymisjons slagord er at det er Rom for alle. Ullern Frivilligsentral ønsker at mennesker som er i kontakt med sentralen, enten det er frivillige, brukere eller samarbeidspartnere, skal oppleve at det er Rom for alle. Vi vil avdekke og motvirke fordommer og stereotypier som rammer grupper og enkeltmennesker av en bestemt kultur eller religion.(kompasset, ) Åpne og inkluderende fellesskap er viktig for å styrke selvrespekten og mestre utfordringer i livet. Våre virksomheter skal være fellesskap som gjenspeiler byens sosiale, kulturelle og religiøse mangfold, og frigjør den enkeltes mot til å være seg selv.(kompasset, ) Etnisitet, religion og språk Ullern Frivilligsentral har som mål å jobbe for inkludering og likestilling. Det er stort mangfold mht etnisitet i både frivilliggruppen og brukergruppen. Ullern Frivilligsentral har kontakt med mennesker fra 14 nasjoner (frivillige og brukere). I tillegg til nasjonene som er representert blant frivillige (nevnt under pkt Statistikk/ Frivillighet), er også personer fra Burma, Vietnam, Tyrkia og Polen representert blant brukere. Det er flere brukere som bruker Ullern Frivilligsentral til å trene på å snakke norsk både i større og mindre grupper. Rom for alle Vi vil avdekke og motvirke fordommer og stereotypier som rammer grupper og enkeltmennesker av en bestemt kultur eller religion.(kompasset, ) Frivillige medarbeidere må kunne snakke noe norsk for å bli besøksvenn eller være i Teknisk etat. Dette av hensyn til at de skal hjem til mennesker i bydelen, og de må kunne forstå hverandre. Kjønn og alder hos ansatte og frivillige I 2012 har det vært ansatt to kvinner på Ullern Frivilligsentral. Det er en 100% stilling og en deltidsstilling. Alder spenner seg fra år. For kjønn og alder hos frivillige, se punktet Statisikk. Mangfold og likestilling blant ansatte Selv om de ansatte jobber i ulike stillingsprosenter, er de ansatte med på arrangementer og kompetanseheving. Ansatte følger tariffavtalen med VIRKE. Årsmelding 2012 Side 12

13 KOMPETANSEUTVIKLING Ullern Frivilligsentral har som mål at ansatte får del i kompetanseutvikling gjennom året. I 2012 besto kompetanseutviklingen av følgende: Kompetanseplan for hver ansatt Ukentlige stabsmøter 4 fagdager i året med fokus på frivillighet og arbeidet vi gjør Personalseminaret i Kirkens Bymisjon, juni 2012 Fagkonferanse for Frivilligsentraler i Region 2, september 2012 Ledersamlinger for leder (mars og november 2012) ØKONOMI RESULTAT 2012 Ullern Frivilligsentral har i 2012 et overskudd på kr ,- Overskuddet skyldes budsjetterte midler ( kr ) til oppussing av lokalene i Hoffsveien 25. Da vi har ventet på en ny 5 års husleiekontrakt, har oppussingen av lokalene blitt utsatt til I 2012 var det estimert med et underskudd på kr fra egenkapitalen. Det er ikke benyttet. Det vil bli fremlagt for Styret av Ullern Frivilligsentral om at bruk av ubenyttet egenkapital i 2012 (kr 50'), samt årets overskudd blir overført til til oppussing av lokalene i Hoffsveien 25. Ullern Frivilligsentral får inn penger gjennom egenandeler ved torsdagslunsjen, gaver fra brukere og inntjening på veiledning og undervisning Overskuddet i 2012 øverføres til egenkapitalen for Ullern Frivilligsentral. Øremerket egenkapital utgjør kr ,- som er avsatte prispenger fra Scheiblers legat til frivillig arbeid. Kr av disse pengene skulle brukes i 2012, jmf. Styrevedtak, men da oppussingen er utsatt, er disse pengene ikke brukt i LEGATSØKNADER Ullern Frivilligsentral har søkt tre legater i I desember 2012 fikk vi beskjed om at Gjensidigestiftelsen har godtatt vår søknad om Et kunnskapsverksted Leksehjelp for ungdom med tilskudd på kr ,-. Prosjektet settes i gang i 2013 og pengene er overført til I desember 2012 fikk Ullern Frivilligsentral kr ,- fra legater i Kirkens Bymisjon til bruk for mottakere av Besøkstjenesten i Ullern. Kr ,- ble brukt i desember 2012, resten er overført til bruk i ULLERN FRIVILLIGS ENTRALS INNTEKTER I 2012 Ullern Frivilligsentral har inntekter fra flere hold: Kulturdepartementet Bydel Ullern Kirkens Bymisjon i Oslo Gjensidigestiftelsen (overført til 2013) Legater i Kirkens Bymisjon ( noe av beløpet er overført til 2013) Årsmelding 2012 Side 13

14 Ullern Frivilligsentral får også inn penger gjennom Egenandel på Torsdagslunsjen Gaver ifm arbeid utført av Teknisk Etat Oppdrag for andre o Veiledningsoppdrag o Kurs/ seminarer o Samtaleveiledning EIENDOM/ LOKALER I 2012 fikk eier Kåre Nybø, v/torunn Anker, oppsigelse av tomteleien fra Oslo Kommune. Ny leielavtale er inngått mellom eier og Oslo Kommune fram til sommeren Betingelsen er at hytta i Hoffsveien leies ut til Ullern Frivilligsentra. Det er utarbeidet ny Husleieavtale frem til sommeren 2017, som er underskrevet i februar Trivsel i Hoffsveien 25, samt parkeringsplassen utenfor, er viktig for ansatte, frivillige og brukere. FRIVILLIGHET Frivillige er som oljen i maskineriet. Uten dem, stopper arbeidet opp. Det er viktig for politikerne å vite at de har frivillige som gjør jobbene administrasjon og politikere ikke gjør. (Carl Oscar Pedersen, Leder i Bydelsutvalget i Ullern) En nøkkel til å lykkes med frivilligarbeidet er å arbeide systematisk med rekruttering, opplæring, veiledning og oppfølging slik at teamet av frivillige og ansatte medarbeidere sammen skal k unne virkeliggjøre oppdraget. (Kompasset, ) Frivilliges innsats kvalitetssikres gjennom Intervju av den frivillige ved oppstart av tjenesten Kontrakt som undertegnes ift arbeidet man skal gjøre Taushetserklæring som undertegnes Fortløpende kurs, temakvelder/ inspirasjonskvelder og veiledning Tilbud om årlige medarbeidersamtaler Politiattest der arbeid med barn er aktuelt Etiske retningslinjer for frivillige (Etiske retningslinjer for frivillige ble utarbeidet i 2009 og er en del av kvalitetssikringsarbeidet for frivillige i Kirkens Bymisjon.) Frivillige som lånes bort til andre Ullern Frivilligsentral har frivillige plassert i tiltak rundt om i bydelen: Hjørnesteinen (dagtilbud innen psykisk helse) 2 frivillige Tekstilverkstedet (tilbud for kvinner innen psykisk helse) -1 frivillig Ullern Seniorsenter (kjøkkenet) 1 frivillig Home-Start Familiekontakten Ullern 1 frivillig Oppfølging av frivillige Årsmelding 2012 Side 14

15 For at frivillige skal trives, er det nødvendig med et eierforhold til tjenesten. Derfor sendes det ut informasjonsbrev 4 ganger årlig, samt en hilsen til jul. Invitasjon til fest, tur, kurs, veiledning og innkalling til medarbeidersamtale sendes ut hvert år. Lederen i Bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen, sammenlignet arbeidet ut fra Frivilligsentralen med et tog. Dere er i de ulike vognene og kjører gjennom Bydel Ullern og stopper og hjelper der det trenges. AKTIVITET UT IFRA ULLERN FRIVILLIGS ENTRAL For mange eldre som opplever ensomhet kan det å få besøk eller komme seg ut å gjøre ting sammen med andre lyse opp hverdagen. Med tro på å utnytte ressursene i lokale krefter er dette en organisert tjeneste av frivillige, som ønsker å gå på besøk og bruke noe av sin tid med et annet menneske. (Eldreplan, Bydel Ullern ) Aktivitet og arbeid gir livet rammer og mening. Det skaper relasjoner og tilhørighet, og bygger identitet. Mange av oss ønsker å bruke oss selv og være til nytte for noen eller noe. (Kompasset, ) Besøkstjenesten i Ullern Et samarbeid mellom Ullern Frivilligsentral og Ullern og Skøyen menigheter. Besøksvenner er medmennesker, frivillig med taushetsplikt som regelmessig besøker mennesker i ulike aldre. frivillighetssentralen og Besøkstjenesten er gode eksempler på lavterskeltilbud i bydelen. Den frivillige innsatsen bidrar til å opprettholde funksjonsnivå til den enkelte bruker gjennom blant annet å tilby aktiviteter som gir mulighet til å mestre hverdagen. (Eldreplan, Bydel Ullern ) Teknisk etat Eldre og yngre menn tilbyr praktisk hjelp til mindre arbeider i huset. Arbeidet er gratis. Torsdagslunsjen Hver torsdag er det åpen lunsj på Ullern Frivilligsentral. Det er mellom personer til stede hver gang. Turgruppe Hver torsdag går en gruppe på 6-10 personer tur i nærområdet. Eldste turgåer er 94 år! Arbeid med barn/ ungdom Noen å prate med / Filmkvelder for barn Pass av barn der foreldre er syke Leksehjelp for ungdomsskolen/ videregående Ad hoc oppgaver Oppgaver/ oppdrag Ullern Frivilligsentral påtar seg som ikke hører inn under noe av det overstående. Årsmelding 2012 Side 15

16 Ordføreren besøkte Ullern Frivilligsentral Det var stor fest på Ullern Frivilligsentral da Fabian Stang kom på besøk torsdag 19.april. Sentralen var fylt til trengsel av barn, frivillige, politikere, brukere og ansatte. Barn tilknyttet frivilligsentralen hadde fått fri fra skolen for å ta imot ordføreren, og en skoleklasse på tur stakk innom da de hørte at Stang var på besøk. Derfor var det livlige tilstander i hytta, som er sentralens tilholdssted. Jeg har aldri vært på en frivilligsentral der gjennomsnittsalderen er så lav, sa ordføreren, som selv har gått på Smestad skole i oppveksten Det dere barn opplever nå med frivillighet vil følge dere hele livet. (Fabian Stang) Fabian Stang berømmet de frivillige for innsatsen, og understreket at de er viktige bidragsytere for at eldre skal kunne gå en trygg alderdom i møte. Han snakket om den fruktbare symbiosen mellom brukere og frivillige der alle får så mye igjen. Det er en vinn vinn situasjon. Stang poengterte det sørgelig faktum at jo flere vi er og jo tettere vi bor, desto større er ensomheten. -Derfor er det veldig viktig med frivillighet, sa Fabian Stang. Og takk til dere for den gode jobben dere gjør! ORGANISASJON VIRKSOMHETENS STRUKTUR Ullern Frivilligsentral eies av Kirkens Bymisjon i Oslo, og drives av i samarbeid med Bydel Ullern. Organisasjonskart er laget og beskrevet i Kolibri. Samarbeidsavtalen mellom Kirkens Bymisjon og Bydel Ullern fornyes hvert tredje år. Gjeldende samarbeidsavtale er fra Styret i Ullern Frivilligsentral Styret i Ullern Frivilligsentral har i 2012 bestått av: Hildegunn Dømbe Hermansen, Kirkens Bymisjon - styreleder/ direktør i Kirkens Bymisjon Bente Nodland Otto, Bydel Ullern styremedlem Kristin Holter, Kirkens Bymisjon - styremedlem Odd Solvang - styremedlem/ frivilliges representant Esther Marie Lier fra Ullern Frivilligsentral er styrets sekretær. Ansatte ved Ullern Frivilligsentral I 2012 var det 2 ansatte på Ullern Frivilligsentral: - Virksomhetsleder (100%) - Konsulent i frivillig arbeid (50%) Et rengjøringsbyrå utfører all rengjøring på Ullern Frivilligsentral. I 2012 hadde vi egen ansatt til dette arbeidet. Årsmelding 2012 Side 16

17 KVALITETSSIKRING Ullern Frivilligsentral jobber med kvalitetssikring av arbeidet gjennom Kolibri. Det oppdateres årlig. MILJØ Ullern Frivilligsentral er Miljøfyrtårnsertifisert (primo 2011). Miljøfyrtårn fordrer årlig handlingsplan og rapportering. En ansatt har ansvar for dette. Gjennom samarbeid og tilgjengelighet, bidrar Ullern Frivilligsentral til miljøskapende aktivitet i nærmiljøet gjennom Å være med i Hoffselvens Venner. De arbeider med å sette fokus på Hoffselvenvassdraget og Dronningfossen som rekreasjonsområde og friluftsliv, samt arbeide for opparbeidelse/ oppgradering av turstien fra Bestumkilen til Smestaddammen Å låne ut lokalene i Hoffsveien 25 til ulike lag og foreninger for lokalbefolkningen. Slik bidrar Ullern Frivilligsentral til væresteder for beboerne i Ullern Oslo, 22.februar 2013 Esther Marie Lier Virksomhetsleder Årsmelding 2012 Side 17

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER

ÅRSMELDING 2009 OSLO GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER ÅRSMELDING 2009 OSLO 1 GODE OVERGANGER - NYE MULIGHETER Januar: Kirkens SOS åpner ny krisetelefon Ordfører Fabian Stang får æren av å være den første til å løfte av telefonrøret når Kirkens SOS i Oslo

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

Minoritetsrådgivere en sjarmoffensiv i en bydel

Minoritetsrådgivere en sjarmoffensiv i en bydel Oslo kommune Bydel Alna Ressurssenter for arbeid og integrering Biljana Lauvstad Minoritetsrådgivere en sjarmoffensiv i en bydel Erfaringer fra Bydel Furuset/Alna 2001-2004 Sluttrapport for Minoritetsrådgiverprosjektet

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer