ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULLERN FRIVILLIGSENTRAL"

Transkript

1 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012

2 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier... 4 Avdekke... 4 Påvirke... 5 Forebygge... 5 Gi omsorg... 5 Bygge inkluderende fellesskap... 5 Fremme aktivitet og arbeid... 5 Legge til rette for frivillig innsats... 5 Representere en inviterende og engasjert kirke... 5 Utvikling... 5 Fagutvikling i Samarbeid... 6 Kommunikasjon og synliggjøring... 6 Statistikk... 7 Frivillighet... 7 Frivillige og frivilliges arbeidstimer... 7 Antall årsverk... 8 Kjønn og aldersfordeling... 8 Besøkstjenesten i Ullern... 9 Brukere av Ullern Frivilligsentrals tjenester Sosiale sammenkomster, temakvelder og kurs i Individuell veiledning, gruppeveiledning og samtaleveiledning Ressurser Personal HMS ved Ullern Frivilligsentral Mangfold og likestilling Årsmelding 2012 Side 2

3 Kompetanseutvikling Økonomi Resultat Legatsøknader Ullern Frivilligsentrals inntekter i Eiendom/ lokaler Frivillighet Aktivitet ut ifra Ullern Frivilligsentral Besøkstjenesten i Ullern Teknisk etat Torsdagslunsjen Turgruppe Arbeid med barn/ ungdom Ad hoc oppgaver Ordføreren besøkte Ullern Frivilligsentral Organisasjon Virksomhetens struktur Kvalitetssikring Miljø Årsmelding 2012 Side 3

4 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral OPPDRAGET INNLEDNING Ullern Frivilligsentral skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet. Det er bred enighet om at Ullern Frivilligsentral skal operere i en fri rolle, være ubyråkratisk og fleksibel og kunne drive utradisjonelt, med frivillige ressurser på områder hvor det offentlige enten ikke når frem, har de nødvendige ressurser eller ikke ønsker å engasjere seg. Ullern Frivilligsentral eies av Kirkens Bymisjon i Oslo, og drives av i samarbeid med Bydel Ullern. Samarbeidsavtalen mellom Kirkens Bymisjon og Bydel Ullern fornyes hvert tredje år. Gjeldende samarbeidsavtale er fra VISJON OG MOTTO Ullern Frivilligsentral sin visjon Ullern Frivilligsentrals visjon er at menneskene i bydelen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Vi fastholder at mennesker er like mye verd, men ulike, og vi ønsker at ethvert menneske blir m øtt med respekt og forventning. Respekt for hvem vi er og forventning til hva vi kan. Ingen er bare det du ser. (Inspirert av Kompasset, ) Ullern Frivilligsentral sitt motto Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe en! Som både frivillig og bruker kan man Oppdage nye sider ved livet Dele gleder og sorger Gi og ta imot Ullern Frivilligsentral arbeider etter følgende metode å se den enkelte å bry seg om hverandre å gi mot til å gå videre i livet ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OG KIRKENS BYMISJONS STRATEGIER AVDEKKE Prosjekt Noen å prate med gjennom Filmkvelder - avdekker mobbing, problemer mellom barna og ungenes verdier og holdninger også de gode. Besøkstjenesten i Ullern og Teknisk etat avdekker behov for mer kontakt med Bydel Ullerns tjenester. Årsmelding 2012 Side 4

5 PÅVIRKE Ullern Frivilligsentral påvirker gjennom kontakt med Bydel Ullern både gjennom administrasjonen og Bydelens tjenester, samt kontakt med politikerne i Bydelsutvalget og tilhørende komitéer. Ullern Frivilligsentral påvirker regelmessig gjennom Ullern Avis. FOREBYGGE Alt arbeid som utgår fra Ullern Frivilligsentral har en forebyggende hensikt.(turgåing, Torsdagslunsjen, Besøkstjenesten i Ullern, Teknisk etat, arbeid med barn, fellesskap, samtaler, veiledning, m.m.) GI OMSORG Omsorgen går to veier: Man gir og man får tilbake. Møte med mennesker gjennom telefonsamtaler, oppfølging og besøk der mennesker blir tatt på alvor, gir en opplevelse av å bli sett. BYGGE INKLUDERENDE FELLESSKAP Gjennom ulike aktiviteter, kurs, veiledning, medarbeidersamtaler og sosiale sammenkomster bygges inkluderende fellesskap på tvers av aldersgrupper, nasjonaliteter og tro. Det flerkulturelle fellesskapet vises både blant ansatte, frivillige og brukere. Åpne og inkluderende fellesskap er viktig for å styrke selvrespekten og mestre utfordringer i livet. Våre virksomheter skal være fellesskap som gjenspeiler byens sosiale, kulturelle og religiøse mangfold, og frigjør den enk eltes mot til å være seg selv. (Kompasset, ) FREMME AKTIVITET OG ARBEID Frivillige fremmer aktivitet og arbeid som kommer i tillegg til offentlig virksomhet. LEGGE TIL RETTE FOR FRIVILLIG INNSATS Hovedoppdraget til Ullern Frivilligsentral er å legge til rette for frivillig innsats. Det gjøres gjennom rekruttering og oppfølging av frivillige, samt ved å ha et aktivitetsnivå som både etterspørres og som det er behov for. Frivillig engasjement har stor verdi, for fellesskapet og for den enk elte. Frivillig engasjement gir erfaringer som endrer oppfatningen av våre medmennesker og av oss selv. Det forebygger ensomhet og isolasjon. Og det styrker opplevelsen av felles ansvar, deltakelse og demokrati. (Kompasset, ) REPRESENTERE EN INVITERENDE OG ENGASJERT KIRKE Det er mulighet for lystenning på Ullern Frivilligsentral. Samarbeidet med Ullern og Skøyen menigheter i 2012, viser at vi er med i kirkens fellesskap. UTVIKLING FAGUTVIKLING I 2012 Ullern Frivilligsentral er opptatt av fagutvikling og kompetanseheving blant både ansatte og frivillige. I 2012 har fagutviklingen bestått av: Personalseminar i Kirkens Bymisjon for ansatte (mai 2012) HMS kurs for leder (juni 2012) Fagkonferansen for Frivilligsentraler - for ansatte og styrerepresentant (september 2012) Ledersamlinger vår og høst 2012 (for leder) Røde Kors Samlinger for Besøksvenner gjennom året Kurs/ Temakvelder for Besøkstjenesten i Ullern og andre frivillige 4 ganger i året Ukentlige stabsmøter for ansatte Årsmelding 2012 Side 5

6 4 fagdager i året for ansatte Relevante kurs for ansatte SAMARBEID Ullern Frivilligsentral ønsker samarbeid på tvers i Bydel Ullern og i møte med nettverk med frivilligsentraler og besøkstjenester. Sentralens oppgave er å initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Det skjer blant annet gjennom samarbeid. Målet med samarbeid er å kunne drive utradisjonelt, med frivillige ressurser på områder hvor det offentlige enten ikke når frem, har de nødvendige ressurser eller ikke ønsker å engasjere seg. Samtidig kan samarbeid på tvers gi et bedre tilbud og resultat enn om man jobber hver for seg, slik Besøkstjenesten i Ullern er et eksempel på. Daglig leder er leder for Nettverket for Frivilligsentraler i Kirkens Bymisjon og for Nettverket for Frivilligsentraler i Oslo Vest. Daglig leder er også representert i Basisgruppen for Frivilligsentraler i Norge - Region 2. Ullern Frivilligsentral samarbeidet i 2012 med 1. Bydel Ullern a. Administrasjonen b. Psykisk helse c. Praktisk bistand d. Hjemmesykepleien e. Innsatsteamet f. Fysioterapeutene g. Ergoterapeutene h. Hjørnesteinen i. Familiens Hus j. Introduksjonsprogrammet for flyktninger k. Bydelsutvalget 2. Besøkstjenesten i Ullern Samarbeid med Ullern og Skøyen menigheter 3. Nettverket av Frivilligsentraler a. Nettverksmøter med andre Frivilligsentraler i Oslo Vest b. Nettverksmøter med andre Frivilligsentraler i Kirkens Bymisjon c. Nettverksmøter med Besøkstjenestene i Oslo d. Basisgruppen i Region 2 e Frivillighetsforum i Kirkens Bymisjon 4. Hoffselvens Venner Tilknyttet Oslo Elveforum 5. Tekstilverkstedet Tilknyttet Mental Helse Ullern 6. Ullern og Skøyen Seniorsentre Tilknyttet Nasjonalforeningen 7. Uformelt samarbeid med: a. Seniorsaken Ullern b. Home-Start Ullern c. Frelsesarméen d. Lions Skøyen KOMMUNIKASJON OG SYNLIGGJØRING Ullern Frivilligsentral er aktiv i kommunikasjon og synliggjøring. En arena er hos politikerne i Bydelsutvalget i Ullern, en annen blant ansatte i Bydel Ullern. Beboere i Ullern ser og leser om Frivilligsentralen i lokalavisen, der vi er aktivt tilstede på Bydelssidene og i artikler. Brosjyrer for Ullern Frivilligsentral er lagt ut flere steder i Bydel Ullern. Ullern Frivilligsentral har oppdatert sin hjemmeside og har sørget for at det kun er en hjemmeside som kommer frem på de ulike web adressene sentralen er å finne. Arbeidet med oppdatering av hjemmesiden foregår regelmessig. Spørsmål om å bruke sosiale medier som for eksempel Facebook, har vært drøftet og er noe Ullern Frivilligsentral vil vurdere i Å stå på stand for både å synliggjøre hva Ullern Frivilligsentralen er, være synlige i nærmiljøet og å rekruttere frivillige og brukere, har vi også fått til i Vi sto på stand på Coop Skøyen og på CC Vest. Frivilligfest på Youngstorget med Frivilligsentralene i Oslo (august 2012) synliggjør frivilligsentralenes arbeid i byen. Årsmelding 2012 Side 6

7 Ullern Frivilligsentral synliggjøres gjennom: Lokalavisen Ullern Avis - Egne tjenester markedsføres gratis på Bydelssidene ca. 8 ganger i året - Artikler om arbeidet kommer i lokalavisen regelmessig Brosjyrer/ Roll-ups - Flyer for Besøkstjenesten i Ullern - Roll-up for Besøkstjenesten i Ullern - Brosjyre for Ullern Frivilligsentral - Roll-up for Ullern Frivilligsentral - Flyer for Teknisk Etat Hjemmeside Tilstede på internett STATISTIKK FRIVILLIGHET I 2012 var det registrert 102 frivillige ved Ullern Frivilligsentral. Det er en økning på 22 fra 2011( 19 nye frivillige i 2012, 1 frivillig på 12 år som ikke er registrert i databasen og 2 som kom tilbake fra permisjon). 12 personer sluttet i 2012, og pr var det 90 aktive frivillige ved Ullern Frivilligsentral. Frivillige og frivilliges arbeidstimer Endring i 2012 Aktive frivillige gjennom året Passive frivillige/ i 2 6 permisjon Sluttet 12 - Arbeidstimer Sluttet Død Arbeidet med oppdatering av Frivilliglisten gjøres regelmessig gjennom året. Årsaken til at frivillige slutter handler om flytting, skole og sykdom hos seg selv eller i nær familie. Frivillige fra næringslivet Ullern Frivilligsentral hadde 9 ansatte fra HP (Hewlett-Packard Norge) i sving i Arbeidsgiver gir ansatte fri 1 time pr. uke for å jobbe frivillige. De frivillige samlet timene sine og jobbet 4 timer sammenhengende i måneden. 8 ansatte fra Medtronic gjorde frivillig innsats en dag før sommeren. Internasjonalt miljø blant de frivillige Ullern Frivilligsentral har en flerkulturell sammensetning av frivillige medarbeidere. Det fleste er etnisk norske, men i frivilligbasen i 2012 er følgende nasjoner representert: Norge, Iran, Gambia, Kongo, Russland, Bosnia, Italia, Nederland, Frankrike, Marokko. Årsmelding 2012 Side 7

8 Antall årsverk Frivillige årsverk fra Antall aktive frivillige gjennom året Antall utførte arbeidstimer , , ,3 Antall årsverk* *Det estimeres med 128 arbeidstimer pr.aktive frivillig pr.år. I følge Senter for forskning om sivilsamfunn og frivilligsektor (2010), regnes1703 timer som et årsverk innen frivillig arbeid. Kjønn og aldersfordeling Frivillige og kjønn Menn Kvinner 39 % 61 % Årsmelding 2012 Side 8

9 Alder på frivillige Under 20 år år år år Over 60 år 3 % 13 % 53 % 18 % 13 % Fordelingen av kjønn hos de frivillige viser at det er 59% kvinner og 41% menn helt likt som i Alderen hos frivillige i 2012 viser: - Under 20 år: 3% (mot 0% i 2011) - Fra år: 13% (mot 5% i 2011) - Fra år: 18% (mot 15% i 2011) - Fra år: 13% (mot 10% i 2011) - Over 60%: 53% (mot 67% i 2010) Statistikken viser seg at frivilliggruppen i 2012 er yngre enn i En tredjedel av de frivillige er under 45 år. Besøkstjenesten i Ullern Besøkstjenesten i Ullern er et samarbeid mellom Ullern Frivilligsentral og Ullern og Skøyen menigheter. Da diakonene i menighetene sluttet primo 2012, fikk Ullern Frivilligsentral hovedansvaret for Besøkstjenesten i Ullern. En frivillig fra Skøyen menighet har vært med i samarbeidsgruppen og vært med på hjemmebesøk, møter med frivillige og koblinger mellom brukere og frivillige. Ullern menighet har ikke vært aktiv i Besøkstjenesten i 2012, og i oktober 2012 vedtok menighetsrådet å bryte Samarbeidsavtalen med umiddelbar virkning. En kompensasjon er utbetalt til Ullern Frivilligsentral for arbeidet sentralen har gjort for Ullern menighet gjennom Statistikk for Besøkstjenesten i Ullern 2012: 62 frivillige besøksvenner derav: o 13 nye besøksvenner o 2 i permisjon o 2 har sluttet (mot 7 i 2011) o 8 besøksvenner kom fra Ullern menighet til Ullern Frivilligsentral i januar 2012 o 6 besøksvenner er tilknyttet Skøyen menighet Det har vært avholdt 125 møter i Besøkstjenesten (Samarbeidsmøter, Intervjuer, Hjemmebesøk, Koblinger mellom bruker og frivillig) 10 av sakene vi jobbet med ble det ikke noe av da bruker enten ble for syk eller kom på sykehjem 6 besøksrelasjoner ble avsluttet Det er 7 besøksvenner på sykehjem i bydelen Årsmelding 2012 Side 9

10 2 mottakere av Besøkstjenesten i Ullern døde Vi har sagt nei til 1 henvendelse om besøksvenn (pga rus) Det er arrangert 4 kurs med veiledning for besøksvennene Brukere av Ullern Frivilligsentrals tjenester Det er registrert 460 brukere av tjenestene til Ullern Frivilligsentral. Ullern Frivilligsentral betjener Bydel Ullerns befolkning i alderen 0 99 år. Sosiale sammenkomster, temakvelder og kurs i 2012 Det arrangeres årlig flere sosiale sammenkomster, temakvelder og kurs på Ullern Frivilligsentral. Arrangementene har som hensikt å gi en felles plattform for frivillige gjennom kursing av nye frivillige, kompetanseheving og fellesskap. Ved å bli satt pris på, tror vi frivillige blir lengre i den frivillige innsatsen de utfører. Ullern Frivilligsentral ønsker også å inkludere brukere og samarbeidspartnere i sosiale sammenhenger. Flere fester for frivillige 3 turer for frivillige og brukere 4 kurs med veiledning for Besøkstjenesten i Ullern 3 kurs for nye frivillige Julelunsj for frivillige, brukere og samarbeidspartnere (56 tilstede) Julebord for ansatte og styret i Ullern Frivilligsentral Turgruppe hver torsdag for brukere og frivillige Torsdagslunsjen hver torsdag for brukere og frivillige(sammenlagt: 700 tilstede i 2012 mot 641 i 2011) Frivilligfest på Youngstorget et fellesarrangement i Oslo sentrum for frivilligsentralene i Oslo Konserter for ansatte og frivillige gjennom Kirkens Bymisjon Individuell veiledning, gruppeveiledning og samtaleveiledning Virksomhetsleder var engasjert som veileder for arbeidsveiledere på Unikum, en virksomhet i Kirkens Bymisjon, frem til sommeren I 2012 (januar juni) hadde hun 3 veiledningsgrupper á 3 timer pr. mnd. Veiledning av frivillige skjer i grupper (på kurskvelder for Besøkstjenesten) 4 ganger årlig, samt individuell veiledning av frivillige. Denne veiledningen gir både leder og konsulent på Ullern Frivilligsentral. Det har vært 100 samtaleveiledninger i 2012 (mot 90 i 2011), fordelt på 10 menn (mot 8 i 2011) og 20 kvinner (mot 12 i 2011). RESSURSER PERSONAL Ullern Frivilligsentral følger Kirkens Bymisjons personalpolitikk slik den er beskrevet i Kolibri (Kirkens Bymisjons kvalitetssikringssystem). Det er viktig for Ullern Frivilligsentral å inkludere både ansatte og frivillige medarbeidere. Uten frivillige stopper aktiviteten på sentralen. En frivillig er frivilligrepresentant i styret til Ullern Frivilligsentral. Sosiale sammenkomster, sammen med faglig påfyll og veiledning, er med på å holde på både ansatte og frivillige. Kompetanseutvikling for ansatte -se pkt. om Utvilking/ Fagutvikling. Årsmelding 2012 Side 10

11 HMS VED ULLERN FRIVILLIGSENTRAL HMS-planen for Ullern Frivilligsentral finnes i Kolibri. Daglig leder gjennomførte HMS kurset i Ullern Frivilligsentral ble Miljøfyrtårnsertifisert i En ansatt følger opp kravene ift Miljøfyrtårnsertifiseringen og er ansvarlig for re-sertifiseringen i HMS mål for Ullern Frivilligsentral Målet er å sikre at det er høy kvalitet på HMS arbeidet ved Ullern Frivilligsentral HMS arbeidet sikres ved: Årlig informasjon om sikkerhet og beredskapsplaner til ansatte og frivillige Lage risikovurdering en gang i året Følge opp tiltak som er konsekvens av risikovurderingen Melde avvik, og følge opp disse iht avviksprosedyre HMS gjennomgang hvert år ifm oppdatering av Kolibri Vernetjenesten Ullern Frivilligsentral har ikke eget verneombud da vi har for få ansatte. Det utføres en vernerunde en gang i året (høsten) med Bydel Ullern. I 2012 ble vernerunden utsatt til Inkluderende Arbeidsliv (IA) Ullern Frivilligsentral er en IA bedrift og har inngått en IA avtale. Det er laget en IA handlingsplan for for Ullern Frivilligsentral. Sykefravær Ullern Frivilligsentral har hatt lavt sykefravær i Totalt er sykefraværet på 1,28%. IA mål ift sykefravær Holde sykefraværet nede. Utnytte IA-avtalens rettigheter Nærvær på jobb Definere ansvarsområder ift IA-arbeidet Ta frem fraværsrapporter Sørge for gode avspaseringsordninger Tilby veiledning IA-Arbeidsplasser Ullern Frivilligsentral får stadig henvendelser fra NAV om IA plasser. I IA avtalen er det laget en spesifikasjon ift personer som kan ha en IA plass på sentralen. I slutten av 2012 jobbet vi sammen med NAV om å få en person i praksis fra NAV i 2013 ifm IA plass. IA Økt pensjoneringsalder Ullern Frivilligsentrals aktivitetsmål: Legge til rette for at man kan stå lenger i arbeid. Jmf. Seniorpolitikk i Kolibri, A Seniorsamtale med medarbeidere etter fylte 55 år og hvert år fremover for å kartlegge muligheter for tilrettelegging og systematisk oppfølging Livsfaseperspektiv Stimulere til å forlenge yrkeskarrieren Bedriftshelsetjeneste Ullern Frivilligsentral har Bedriftshelsetjeneste gjennom Kirkens Bymisjon/ Avdeling Mangfold & Oppvekst. Det er laget en handlingsplan for virksomhetene i Avdeling Mangfold & Oppvekst, avdelingen i Kirkens Bymisjon som Ullern Frivilligsentral tilhører. Bedriftshelsetjenesten leveres av Hjelp 24. Det betales en sum for hver ansatt. Årsmelding 2012 Side 11

12 I 2012 hadde Ullern Frivilligsentral en gjennomgang av ergonomien på kontorene til de ansatte. Gode råd ble gitt og endringer ble foretatt. Handlingsplan for pålagte aktiviteter Pålagte aktiviteter: tiltak som er pålagt iflg arbeidsmiljøloven Felles for alle: aktiviteter/tiltak/kurs for alle virksomheter i avdeling Mangfold &Oppvekst Individuelle tiltak etter behov: Ved kriser, akutte hendelser eller nødvendig lokale arbeidsmiljøtiltak AKAN Daglig leder gjennomførte AKAN kurs i MANGFOLD OG LIKESTILLING Et av Kirkens Bymisjons slagord er at det er Rom for alle. Ullern Frivilligsentral ønsker at mennesker som er i kontakt med sentralen, enten det er frivillige, brukere eller samarbeidspartnere, skal oppleve at det er Rom for alle. Vi vil avdekke og motvirke fordommer og stereotypier som rammer grupper og enkeltmennesker av en bestemt kultur eller religion.(kompasset, ) Åpne og inkluderende fellesskap er viktig for å styrke selvrespekten og mestre utfordringer i livet. Våre virksomheter skal være fellesskap som gjenspeiler byens sosiale, kulturelle og religiøse mangfold, og frigjør den enkeltes mot til å være seg selv.(kompasset, ) Etnisitet, religion og språk Ullern Frivilligsentral har som mål å jobbe for inkludering og likestilling. Det er stort mangfold mht etnisitet i både frivilliggruppen og brukergruppen. Ullern Frivilligsentral har kontakt med mennesker fra 14 nasjoner (frivillige og brukere). I tillegg til nasjonene som er representert blant frivillige (nevnt under pkt Statistikk/ Frivillighet), er også personer fra Burma, Vietnam, Tyrkia og Polen representert blant brukere. Det er flere brukere som bruker Ullern Frivilligsentral til å trene på å snakke norsk både i større og mindre grupper. Rom for alle Vi vil avdekke og motvirke fordommer og stereotypier som rammer grupper og enkeltmennesker av en bestemt kultur eller religion.(kompasset, ) Frivillige medarbeidere må kunne snakke noe norsk for å bli besøksvenn eller være i Teknisk etat. Dette av hensyn til at de skal hjem til mennesker i bydelen, og de må kunne forstå hverandre. Kjønn og alder hos ansatte og frivillige I 2012 har det vært ansatt to kvinner på Ullern Frivilligsentral. Det er en 100% stilling og en deltidsstilling. Alder spenner seg fra år. For kjønn og alder hos frivillige, se punktet Statisikk. Mangfold og likestilling blant ansatte Selv om de ansatte jobber i ulike stillingsprosenter, er de ansatte med på arrangementer og kompetanseheving. Ansatte følger tariffavtalen med VIRKE. Årsmelding 2012 Side 12

13 KOMPETANSEUTVIKLING Ullern Frivilligsentral har som mål at ansatte får del i kompetanseutvikling gjennom året. I 2012 besto kompetanseutviklingen av følgende: Kompetanseplan for hver ansatt Ukentlige stabsmøter 4 fagdager i året med fokus på frivillighet og arbeidet vi gjør Personalseminaret i Kirkens Bymisjon, juni 2012 Fagkonferanse for Frivilligsentraler i Region 2, september 2012 Ledersamlinger for leder (mars og november 2012) ØKONOMI RESULTAT 2012 Ullern Frivilligsentral har i 2012 et overskudd på kr ,- Overskuddet skyldes budsjetterte midler ( kr ) til oppussing av lokalene i Hoffsveien 25. Da vi har ventet på en ny 5 års husleiekontrakt, har oppussingen av lokalene blitt utsatt til I 2012 var det estimert med et underskudd på kr fra egenkapitalen. Det er ikke benyttet. Det vil bli fremlagt for Styret av Ullern Frivilligsentral om at bruk av ubenyttet egenkapital i 2012 (kr 50'), samt årets overskudd blir overført til til oppussing av lokalene i Hoffsveien 25. Ullern Frivilligsentral får inn penger gjennom egenandeler ved torsdagslunsjen, gaver fra brukere og inntjening på veiledning og undervisning Overskuddet i 2012 øverføres til egenkapitalen for Ullern Frivilligsentral. Øremerket egenkapital utgjør kr ,- som er avsatte prispenger fra Scheiblers legat til frivillig arbeid. Kr av disse pengene skulle brukes i 2012, jmf. Styrevedtak, men da oppussingen er utsatt, er disse pengene ikke brukt i LEGATSØKNADER Ullern Frivilligsentral har søkt tre legater i I desember 2012 fikk vi beskjed om at Gjensidigestiftelsen har godtatt vår søknad om Et kunnskapsverksted Leksehjelp for ungdom med tilskudd på kr ,-. Prosjektet settes i gang i 2013 og pengene er overført til I desember 2012 fikk Ullern Frivilligsentral kr ,- fra legater i Kirkens Bymisjon til bruk for mottakere av Besøkstjenesten i Ullern. Kr ,- ble brukt i desember 2012, resten er overført til bruk i ULLERN FRIVILLIGS ENTRALS INNTEKTER I 2012 Ullern Frivilligsentral har inntekter fra flere hold: Kulturdepartementet Bydel Ullern Kirkens Bymisjon i Oslo Gjensidigestiftelsen (overført til 2013) Legater i Kirkens Bymisjon ( noe av beløpet er overført til 2013) Årsmelding 2012 Side 13

14 Ullern Frivilligsentral får også inn penger gjennom Egenandel på Torsdagslunsjen Gaver ifm arbeid utført av Teknisk Etat Oppdrag for andre o Veiledningsoppdrag o Kurs/ seminarer o Samtaleveiledning EIENDOM/ LOKALER I 2012 fikk eier Kåre Nybø, v/torunn Anker, oppsigelse av tomteleien fra Oslo Kommune. Ny leielavtale er inngått mellom eier og Oslo Kommune fram til sommeren Betingelsen er at hytta i Hoffsveien leies ut til Ullern Frivilligsentra. Det er utarbeidet ny Husleieavtale frem til sommeren 2017, som er underskrevet i februar Trivsel i Hoffsveien 25, samt parkeringsplassen utenfor, er viktig for ansatte, frivillige og brukere. FRIVILLIGHET Frivillige er som oljen i maskineriet. Uten dem, stopper arbeidet opp. Det er viktig for politikerne å vite at de har frivillige som gjør jobbene administrasjon og politikere ikke gjør. (Carl Oscar Pedersen, Leder i Bydelsutvalget i Ullern) En nøkkel til å lykkes med frivilligarbeidet er å arbeide systematisk med rekruttering, opplæring, veiledning og oppfølging slik at teamet av frivillige og ansatte medarbeidere sammen skal k unne virkeliggjøre oppdraget. (Kompasset, ) Frivilliges innsats kvalitetssikres gjennom Intervju av den frivillige ved oppstart av tjenesten Kontrakt som undertegnes ift arbeidet man skal gjøre Taushetserklæring som undertegnes Fortløpende kurs, temakvelder/ inspirasjonskvelder og veiledning Tilbud om årlige medarbeidersamtaler Politiattest der arbeid med barn er aktuelt Etiske retningslinjer for frivillige (Etiske retningslinjer for frivillige ble utarbeidet i 2009 og er en del av kvalitetssikringsarbeidet for frivillige i Kirkens Bymisjon.) Frivillige som lånes bort til andre Ullern Frivilligsentral har frivillige plassert i tiltak rundt om i bydelen: Hjørnesteinen (dagtilbud innen psykisk helse) 2 frivillige Tekstilverkstedet (tilbud for kvinner innen psykisk helse) -1 frivillig Ullern Seniorsenter (kjøkkenet) 1 frivillig Home-Start Familiekontakten Ullern 1 frivillig Oppfølging av frivillige Årsmelding 2012 Side 14

15 For at frivillige skal trives, er det nødvendig med et eierforhold til tjenesten. Derfor sendes det ut informasjonsbrev 4 ganger årlig, samt en hilsen til jul. Invitasjon til fest, tur, kurs, veiledning og innkalling til medarbeidersamtale sendes ut hvert år. Lederen i Bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen, sammenlignet arbeidet ut fra Frivilligsentralen med et tog. Dere er i de ulike vognene og kjører gjennom Bydel Ullern og stopper og hjelper der det trenges. AKTIVITET UT IFRA ULLERN FRIVILLIGS ENTRAL For mange eldre som opplever ensomhet kan det å få besøk eller komme seg ut å gjøre ting sammen med andre lyse opp hverdagen. Med tro på å utnytte ressursene i lokale krefter er dette en organisert tjeneste av frivillige, som ønsker å gå på besøk og bruke noe av sin tid med et annet menneske. (Eldreplan, Bydel Ullern ) Aktivitet og arbeid gir livet rammer og mening. Det skaper relasjoner og tilhørighet, og bygger identitet. Mange av oss ønsker å bruke oss selv og være til nytte for noen eller noe. (Kompasset, ) Besøkstjenesten i Ullern Et samarbeid mellom Ullern Frivilligsentral og Ullern og Skøyen menigheter. Besøksvenner er medmennesker, frivillig med taushetsplikt som regelmessig besøker mennesker i ulike aldre. frivillighetssentralen og Besøkstjenesten er gode eksempler på lavterskeltilbud i bydelen. Den frivillige innsatsen bidrar til å opprettholde funksjonsnivå til den enkelte bruker gjennom blant annet å tilby aktiviteter som gir mulighet til å mestre hverdagen. (Eldreplan, Bydel Ullern ) Teknisk etat Eldre og yngre menn tilbyr praktisk hjelp til mindre arbeider i huset. Arbeidet er gratis. Torsdagslunsjen Hver torsdag er det åpen lunsj på Ullern Frivilligsentral. Det er mellom personer til stede hver gang. Turgruppe Hver torsdag går en gruppe på 6-10 personer tur i nærområdet. Eldste turgåer er 94 år! Arbeid med barn/ ungdom Noen å prate med / Filmkvelder for barn Pass av barn der foreldre er syke Leksehjelp for ungdomsskolen/ videregående Ad hoc oppgaver Oppgaver/ oppdrag Ullern Frivilligsentral påtar seg som ikke hører inn under noe av det overstående. Årsmelding 2012 Side 15

16 Ordføreren besøkte Ullern Frivilligsentral Det var stor fest på Ullern Frivilligsentral da Fabian Stang kom på besøk torsdag 19.april. Sentralen var fylt til trengsel av barn, frivillige, politikere, brukere og ansatte. Barn tilknyttet frivilligsentralen hadde fått fri fra skolen for å ta imot ordføreren, og en skoleklasse på tur stakk innom da de hørte at Stang var på besøk. Derfor var det livlige tilstander i hytta, som er sentralens tilholdssted. Jeg har aldri vært på en frivilligsentral der gjennomsnittsalderen er så lav, sa ordføreren, som selv har gått på Smestad skole i oppveksten Det dere barn opplever nå med frivillighet vil følge dere hele livet. (Fabian Stang) Fabian Stang berømmet de frivillige for innsatsen, og understreket at de er viktige bidragsytere for at eldre skal kunne gå en trygg alderdom i møte. Han snakket om den fruktbare symbiosen mellom brukere og frivillige der alle får så mye igjen. Det er en vinn vinn situasjon. Stang poengterte det sørgelig faktum at jo flere vi er og jo tettere vi bor, desto større er ensomheten. -Derfor er det veldig viktig med frivillighet, sa Fabian Stang. Og takk til dere for den gode jobben dere gjør! ORGANISASJON VIRKSOMHETENS STRUKTUR Ullern Frivilligsentral eies av Kirkens Bymisjon i Oslo, og drives av i samarbeid med Bydel Ullern. Organisasjonskart er laget og beskrevet i Kolibri. Samarbeidsavtalen mellom Kirkens Bymisjon og Bydel Ullern fornyes hvert tredje år. Gjeldende samarbeidsavtale er fra Styret i Ullern Frivilligsentral Styret i Ullern Frivilligsentral har i 2012 bestått av: Hildegunn Dømbe Hermansen, Kirkens Bymisjon - styreleder/ direktør i Kirkens Bymisjon Bente Nodland Otto, Bydel Ullern styremedlem Kristin Holter, Kirkens Bymisjon - styremedlem Odd Solvang - styremedlem/ frivilliges representant Esther Marie Lier fra Ullern Frivilligsentral er styrets sekretær. Ansatte ved Ullern Frivilligsentral I 2012 var det 2 ansatte på Ullern Frivilligsentral: - Virksomhetsleder (100%) - Konsulent i frivillig arbeid (50%) Et rengjøringsbyrå utfører all rengjøring på Ullern Frivilligsentral. I 2012 hadde vi egen ansatt til dette arbeidet. Årsmelding 2012 Side 16

17 KVALITETSSIKRING Ullern Frivilligsentral jobber med kvalitetssikring av arbeidet gjennom Kolibri. Det oppdateres årlig. MILJØ Ullern Frivilligsentral er Miljøfyrtårnsertifisert (primo 2011). Miljøfyrtårn fordrer årlig handlingsplan og rapportering. En ansatt har ansvar for dette. Gjennom samarbeid og tilgjengelighet, bidrar Ullern Frivilligsentral til miljøskapende aktivitet i nærmiljøet gjennom Å være med i Hoffselvens Venner. De arbeider med å sette fokus på Hoffselvenvassdraget og Dronningfossen som rekreasjonsområde og friluftsliv, samt arbeide for opparbeidelse/ oppgradering av turstien fra Bestumkilen til Smestaddammen Å låne ut lokalene i Hoffsveien 25 til ulike lag og foreninger for lokalbefolkningen. Slik bidrar Ullern Frivilligsentral til væresteder for beboerne i Ullern Oslo, 22.februar 2013 Esther Marie Lier Virksomhetsleder Årsmelding 2012 Side 17

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse Oppdraget... 2 Visjon og motto... 2 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 2 Utvikling... 3 Frivillighet... 4 Aktivitet på Ullern Frivilligsentral...

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 Ullern FrivilligsenTral. Ullern Frivilligsentral

ÅRSMELDING 2011 Ullern FrivilligsenTral. Ullern Frivilligsentral ÅRSMELDING 2011 Ullern FrivilligsenTral OSLO Ullern Frivilligsentral Årsmelding 2011 Ullern Frivilligsentral Overskrifter Innhold Kommentarer Sammendrag Oppdraget Ullern Frivilligsentral skal være en lokalt

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL VIRKSOMHETSPLAN ULLERN FRIVILLIGSENTRAL - 2016 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1. Oppdraget Om virksomhetens oppdrag: Ullern Frivilligsentral skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har

Detaljer

Årsrapport. Ullern Frivilligsentral

Årsrapport. Ullern Frivilligsentral Årsrapport OSLO Ullern Frivilligsentral 2010 1 Ullern Frivilligsentral 1. Innledning. 2 2. To logoer 2 3. Ullern Frivilligsentrals arbeidsområder og oppgaver 3 4. Frivillige medarbeidere. 3 5. Ullern Frivilligsentral

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2015 Innholdsfortegnelse... 1 Høydepunkter fra 2015... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Hva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak. De ansatte: Kollegafellesskap preget av respekt og tillit.

Hva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak. De ansatte: Kollegafellesskap preget av respekt og tillit. 24SJU: VIRKSOMHETSPLAN 2014 Overskrifter 1. Oppdraget 24Sju skal bidra til at de mest utsatte rusavhengige som oppholder seg i Oslo oppnår bedre helse og økt sosial inkludering. Se strategisk plan for

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Omsorgskonferansen «Fri og Villig»

Omsorgskonferansen «Fri og Villig» Omsorgskonferansen «Fri og Villig» De frivillige er bunnplanken i Vår Frue åpen kirke 185 frivillige Kirkeverter Tar imot, ønsker velkommen, byr på noe å spise og drikke, gir rom for samtaler om stort

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune HALVÅRSMELDING NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune 4. kvartal 2010 OG 1. HALVÅR 2011 STYRET: Formannskapet i Gamvik kommune DAGLIG LEDER: Oddbjørn Hansen 75% stilling Inger Roren - 25% stilling OPPSTART

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

Skien - den gode og inkluderende møteplass

Skien - den gode og inkluderende møteplass Skien - den gode og inkluderende møteplass Arbeidsgiverpolitikk Foto: Kristine Mellefoss Helgen 2 Arbeidsgiverpolitikk Til alle medarbeidere Skien kommune er Telemarks mest komplekse kompetansebedrift

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

«Samarbeid om etisk kompetanseheving» ETIKKPROSJEKTET «Samarbeid om etisk kompetanseheving» «Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring.

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER

ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER ÅRSRAPPORT 2007 FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN ASKER 1. Home-Start som organisasjon Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram som baserer seg på frivillig innsats. Home-Start ble etablert

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

mellom Oslo kommune, ved Bydel Ullern (senere kalt kommunen)

mellom Oslo kommune, ved Bydel Ullern (senere kalt kommunen) AVTALE OM TILSKUDDD TIL DRIFT AV SENIORSENTER mellom Oslo kommune, ved Bydel Ullern (senere kalt kommunen) og Nasjonalforeningen for folkehelse, Oslo fylkeslag (leverandøren)og Skøyen Smestad seniorsenter,

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Stiftelsen Livsglede for Eldre Stiftelsen Livsglede for Eldre Tjenesteutvikling i samspill med Trondheim kommune og frivilligheten Kristin Støren Wigum, Industridesigner/PhD FoU-ansvarlig Livsglede for hjemmeboende eldre Hovedmålsetting:

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap.

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Frivilligperm Make the world a better place Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Med grunnlag i disse verdiene arbeider vi for at mennesker skal oppleve respekt,

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

MELDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MELDAL KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 12.03.2015, Kl. 12:00 Sakliste Saksnr. Saktittel 001/15 15/250 Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget for 2014 002/15

Detaljer

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg

1 Virksomhetsplan 2016. Virksomhetsplan 2016. Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 1 Institusjons- og forebyggende tjenester område Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten... 3 Kort beskrivelse av enheten... 3 Rammebetingelser... 4 Gjennomgående målekort... 5 Målekort for enheten... 7 Beskrivelse

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 1 Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 2 11.mai 2007 INNHOLD: Sammendrag s. 3 Bakgrunn for prosjektet s. 3 Prosjektets mandat s. 3 Prosjektgruppe S. 4 Arbeidsform S. 4 Seniorpolitikk livsfaseorientert

Detaljer

Saksframlegg. SAMARBEIDSAVTALE MED KIRKENS SOS TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. SAMARBEIDSAVTALE MED KIRKENS SOS TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til vedtak: Saksframlegg SAMARBEIDSAVTALE MED KIRKENS SOS TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 05/31837 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Kirkens SOS Trøndelag til orientering.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen 28.11.2013 13/89 Kommunestyret 12.12.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2012/1516-7621/2013 Saksbehandler: Eva Hellan Arkivkode: F08 Saksframlegg Etablering av frivilligsentral i Engerdal kommune Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/8 Utredningskomiteen

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

INNHOLD. Hvem er vi? Hvordan arbeider vi? 5 Hva gjør vi i dag? 5 Hva gjør vi fremover? 8 Hvorfor gjør vi det?

INNHOLD. Hvem er vi? Hvordan arbeider vi? 5 Hva gjør vi i dag? 5 Hva gjør vi fremover? 8 Hvorfor gjør vi det? BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL DRIFTSPLAN 014 INNHOLD SAMMEN SKAPER VI ET TRYGT, AKTIVT OG ATTRAKTIVT NÆRMILJØ. Hvem er vi? Bakgrunn Vår visjon Hvordan arbeider vi? Samarbeidsplattform Våre verdier Våre fokusområder

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR LEGEVAKT OG LEGETJENESTER HOVEDMÅL DELMÅL Legevakta skal gi øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder seg i Steinkjer kommune, som har sykdommer eller skader av en slik karakter at

Detaljer