Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX E8100-A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX E8100-A http://no.yourpdfguides.com/dref/607428"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon Din bruksanvisning

2 Manuell abstrakt: er absolutt nødvendig at disse overholdes Dette tegnet leder deg frem skritt for skritt ved betjeningen av apparatet Etter dette tegnet får du supplerende informasjoner angående betjening og praktisk bruk av apparatet. Kløverbladet kjennetegner tips og infomasjoner angående økonomisk og miljøvennlig bruk av apparatet. For eventuelle forstyrrelser inneholder denne brukerveiledningen informasjoner om selvstendig avhjelping, se kapittelet "Hva må gjøres hvis...". Ved tekniske problemer står vår Servicekontakt i nærheten av deg gjerne til disposisjon. Kontakt butikken der apparatet ble kjøpt. Se også avsnittet "Service". Trykket på miljøvennlig fremstilt papir. Hvis man tenker økologisk, handler man også økologisk... 2 Innhold INNHOLD Bruksanvisning Sikkerhetsinformasjoner.... Avfallsbehandling..... Beskriselse av produktet..... Apparatets oppbygning Betjeningspanel.. Klokke-funksjoner Utstyr stekeovn...

3 Tilbehør stekeovn.. Stekeovn-funksjoner Før første bruk Innstilling/endring av klokken Før bruk Betjening av varmesonene... Matlaging uten oppkokings-automatikk Matlaging med oppkokings-automatikk... Oppkokingstider for matlaging med oppkokings-automatikk Sikkerhetsutkopling av varmesonene..... Betjening av stekeovnen.... Innsetting/uttaking av fettfilteret...

4 Innsetting av rist og universalbrett.. Inn- og utkopling av stekeovnen.... Endring av stekeovntemperaturen Endring av stekeovnfunksjon.. Se på den faktiske stekeovntemperaturen Hurtigoppvarming..... Bruk av automatikkfunksjonen..... Automatisk utkopling..... Automatisk inn- og utkopling... Se på automatikkinnstillinger.... Endring av automatikkinnstillinger på et senere tidspunkt..... Sletting av automatikkinnstillinger.

5 ... Informasjon om automatikkfunksjonen Innhold Innstilling av signalur... Inn-/utkopling av stekeovn-lampen Inn-/utkopling av klokkedisplayet... Sikkerhetsutkopling av stekeovnen.. Stekeovnens barnesikring..... Anvendelse, tabeller og tips Koking Veiledende verdier for matlaging uten automatikk. Anvendelseseksempler for matlaging med automatikk.. Baking Tabell baking..

6 . Tabell for gratenger og gratinerte retter..... Tabell for dypfryste ferdigretter Steking..... Tabell steking.. Grilling Grilltabell Bio-funksjoner.... Steking med lav temperatur..... Laging av yoghurt.

7 .. Heving av gjærdeig Tørking av frukt og grønnsaker.. Tining Tabell tining... Hermetisering Hermetiseringstider.. Tabell temperaturforslag..... Rengjøring og pleie.... Komfyr frontern....

8 .... Stekeovnens indre. Tilbehør Fettfilter.... Ovnsstiger... Takelementet..... Stekeovn-lampe... Stekeovndør. Stekeovn-dørvindu....

9 Hva må gjøres hvis Spesialtilbehør Montasjeveiledning..... Tekniske data..... Bestemmelser, standarder, direktiver. Sikkerhetsinformasjoner for installatøren. Montering Service Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1 Sikkerhetsinformasjoner Elektrisk og tilkopling av den nye komfyren må kun utføres av en autorisert fagmann. Montasje må gjøres av faglært person. Hvis dette ikke overholdes, bortfaller garantien ved eventuelle skader. Sikkerheten til AEG elektroapparater er i samsvar med de anerkjente regler innen teknikk samt med apparatsikkerhetsloven. Allikevel ser vi oss som produsent forpliktet til å gjøre kunden kjent med de følgende sikkerhetsinformasjonene. Generell sikkerhet Utvis forsiktighet ved tilkopling av elektroapparater til stikkontakter i nærheten av komfyren. Tilkoplingsledningene må ikke komme i

10 kontakt med de varme varmesonene eller klemmes fast under den varme stekeovn-døren. Din bruksanvisning

11 Ikke oppbevar brennbare gjenstander i stekeovnen. Disse kan antennes når stekeovnen slåes på. Av sikkerhetsmessige årsaker er rengjøring av apparatet med dampstråle- eller høytrykksvasker forbudt. Ved slag eller støt, spesielt på frontrutens glasskanter, kan glasset briste. Når det kokes, stekes og grilles blir stekeovndøren varm. Hold derfor alltid små barn borte fra komfyren. Overopphetet fett og olje antennes lett. Opphold deg derfor i nærheten når det tilberedes mat i fett eller olje (f.eks. pommes frites). Hvis det brukes alkoholholdige ingredienser i stekeovnen, kan det eventuelt oppstå en lett antennelig alkohol-luft-blanding. Åpne i dette tilfellet døren forsiktig. Hold glør, gnister og åpen ild borte. Vi anbefaler å la maten avkjøle i stekeovnen i minutter etter at ovnen er slått av og med stekeovndøren lukket. Reparasjoner på komfyren må kun utføres av fagfolk. Ved usakkyndige reparasjoner kan det oppstå betydelige farer. Henvend deg til vår kundeservice eller til din forhandler hvis det er behov for en reparasjon. Ved feil på komfyren: Skru ut slå av sikringene og kontakt vår service avdelin. 6 Bruksanvisning Korrekt anvendelse Denne komfyren må ikke brukes til andre formål enn de tilsiktede, som er vanlig koking, steking og baking av mat som normalt forekommer i en husholdning. Komfyren må kun brukes til tilberedning av mat. Stekeovnen må ikke brukes til å varme opp værelset med. Slik unngår man skader på komfyren Ikke legg aluminiumfolie i bunnen av stekeovnen og ikke sett et brett, en kjele e.l. på bunnen, da varmeopphopningen ellers vil føre til skader på stekeovnens emalje. Rengjør komfyren etter hver bruk for hygienens og sikkerhetens skyld. På denne måten er det lettes informerer om tiden på døgnet også når stekeovnen er slått av. Hvis dette ønskes for å spare energi, kan dette displayet imidlertid også slås av. 9 Bruksanvisning Apparatets oppbygning Betjeningspanel COMPETENCE MADE IN GERMANY Hovedtast For inn- og utkopling av hele apparatet. Apparatet er: -slått på når tasten stikker ut, -slått av når tasten er inne. Stekeovnfunksjoner og funksjonslamper Nedsenkbar dreiebryter til valg av ønsket stekeovnfunksjon. Valgt stekeovnfunksjon vises med tilsvarende funksjonslampe. Hurtig-oppvarming Hurtig-oppvarmingen kan brukes i tillegg til aktivert ovnsfunksjon for rask oppvarming av stekeovnen. Når den innstilte temperaturen er nådd koples det automatisk over til stekeovn-funksjonen som er aktivert. Temperatur- og tidsvalg Tast for justering av tider eller temperaturverdier, alt etter funksjonen som er valgt. Innstillingen som er valgt indikeres digitalt på temperatur-/tidsdisplayet. Klokke-funksjoner og funksjonslamper Tast for innstilling av klokke-funksjonene. Funksjonen som er valgt indikeres ved hjelp av den tilsvarende funksjonslampen. 10 Bruksanvisning Stekeovn-belysning Tast for inn- og utkopling av stekeovn-belysningen. Så lenge stekeovnen er på er stekeovn-belysningen automatisk slått på. Ved hjelp av denne tasten kan belysningen imidlertid slås av og slås på igjen ved behov. På denne måten spares strøm. Temperatur-kontrollampe Temperatur-kontrollampen lyser så lenge stekeovnen varmes opp og slukker når den innstilte temperaturen er nådd. Varmesone-bryter og varmesone-display Forsenkbare dreiebrytere for innkopling av varmesonene. Varmetrinnet som er valgt vises digitalt på varmesone-displayet. Klokke-funksjoner Apparatet er utstyrt med en programmerbar klokke som gjør det mulig å avlese tiden på døgnet, å bruke korttids-alarmen som "timeglass" eller å innstille steketidene ved hjelp av automatikk-funksjonen. Klokke Ved hjelp av funksjonen KLOKKE vises det aktuelle klokkeet på temperatur-/tidsdisplayet så lenge ingen av stekeovn-funksjonene er slått på. Korttidsalarm Ved hjelp av funksjonen SIGNALUR kan en maksimal "alarmtid" på 1 time og 30 minutter innstilles. Korttidsalarmen fungerer som et vanlig signalur og har ingen innflytelse på driften av stekeovnen. Automatikkfunksjon Ved hjelp av funksjonen KOKETID og STOPPTID kan klokken innstilles for stekeovnen, slik at stekeovnen kopler ut hhv. inn automatisk. 11 Bruksanvisning Utstyr stekeovn Ovnsriller På begge sider i stekeovnen befinner det seg ovnsstiger med 6 riller hver for innskyvning av tilbehøret. Vær oppmerksom på at rillene telles ovenfra og nedover. - 1 er øverst. Vippesikring Ovnsinventaret er utstyrt med en vippesikring mot utilsiktet uttrekking for langt ut. Ved innsetting av ovnsinventaret må denne vippesikringen ligge bak. Fettfilter Fettfilteret som følger med beskytter viften i stekeovnens bakvegg mot sprut. Filteret skal alltid brukes ved steking med varmluft eller ved åpen varmluftsgrill på risten, universalbrettet eller med åpent stekekar. Filteret taes av ved baking. 12 Bruksanvisning Stekeovn-damputgang Dampen fra stekeovnen ledes direkte oppover til kjøkkenventilatoren via kanalen som ligger bak på koke toppen. Vifte-etterløp Viften koples automatisk inn så snart stekeovnen slåes på. Etter at stekeovnen er slått av fortsetter viften å gå, slik at stekeovnen avkjøles, og koples deretter automatisk ut igjen. Gangtiden varierer med hvordan ovnen og koke toppen er brulet. 13 Bruksanvisning Tilbehør stekeovn Følgende deler følger med ved levering: Stekebrett For kaker og småkaker Kombi-rist For kokekar, kakeformer, stek og grillstykker Universalbrett For saftige kaker, stek, som stekebrett eller som oppsamling av fett. 14 Bruksanvisning Stekeovnfunksjoner Stekeovnen har følgende funksjoner: PIZZA/STEKING Denne funksjonen er spesielt velegnet for steking av kake på en rille. I tillegg er den egnet for bakverk som skal få brunere og sprøere bunn. Dette er f.eks. tilfellet med pizza, quiche lorraine, ostekake osv. Stekeovn-temperaturene er generelt C lavere enn ved over-/ undervarme. Over-/undervarme er i drift og i tillegg går viften bak i ovnen. VARMLUFT Varmluft er spesielt velegnet til steking og tilberedning av matretter på flere riller samtidig. Stekeovn-temperaturene er generelt C lavere enn ved Over-/ Und.varme. Et ringelement rundt viften og en del av undervarmen er i drift. Din bruksanvisning

12 I tillegg sørger en viften i stekeovnens bakvegg for en kontinuerlig sirkulasjon av den varme luften i stekeovnen. Varmen strømmer over maten fra alle sider slik at oppvarmingen går raskere. OVER/UND.VARME Over-/undervarme er egnet for steking/baking på en rille. Varmen kommer jevnt ovenfra og nedenfra. VARMLUFTSGRILL Varmluftsgrill er spesielt velegnet for grilling eller steking av større kjøttstykker eller fjærkre på en rille. Funksjonen er også egnet for gratinering - etterbruning. Grill-elementet og viften er i drift samtidig. R Hurtigoppvarming Ved hjelp av tilleggsfunksjonen Hurtigoppvarming kan den tomme stekeovnen forhåndsoppvarmes for de ovennevnte funksjonene på kort tid. Dette gjelder ikke for ferdigretter og tining. For funksjonen Hurtigoppvarming koples flere elementer inn samtidig. GRILL Grilling er spesielt velegnet for relativt tynne matvarer, som f.eks. biff, schnitzel, fisk eller toast. Varmen kommer fra grill-elementet i stekeovnens tak. 15 Bruksanvisning UNDERVARME Ved hjelp av denne stekeovn-funksjonen kan bakverk, som f. eks. fuktige kaker, etterstekes nedenfra slik at de blir sprø - får ekstra bruning. Ved denne funksjonen er kun underelementet i drift. TINING Ved hjelp av stekeovn-funksjonen Tining kan man tine f.eks. kake, brød, frukt eller andre ømfintlige matvarer delvis eller helt på en jevn måte. Ved denne funksjonen er kun viften i drift uten oppvarming. 16 Bruksanvisning Før første bruk Innstilling/endring av klokken Etter den elektriske tilkoplingen blinker funksjonslampen KLOKKE og temperatur-/tidsdisplayet. Nå må først klokken stilles inn. Klokke-innstillingen kan utføres både når apparatet er slått på og når det er slått av. 3 Hvis klokken ikke er innstilt, kan ikke stekeovnen taes i bruk. Innstilling av klokken 0 1. Trykk tastene + eller - og innstill verdien som ønskes for klokken. For hver gang tasten + trykkes forhøyes verdien med et minutt og for hver gang tasten - trykkes, reduseres verdien med et minutt. 2. Trykk klokke-tasten W eller vent i ca. 5 sekunder. På temperatur-/tidsdisplayet begynner klokkeslettet å lyse konstant i stedet for å blinke. Klokken er da innstilt. 3 3 Ved å trykke tastene + eller - i lengre tid enn 2 sekunder begynner minuttene å gå frem hhv. tilbake helt til tasten slippes opp igjen. På denne måten kommer man raskere frem til ønsket verdi. Hvis apparatet er adskilt fra strømnettet, f.eks. på grunn av en utkoplet sikring eller strømbrudd, blinker temperatur-/tidsdisplayet på nytt. Innstill i dette tilfellet klokkeslettet på nytt, som beskrevet ovenfor. 17 Bruksanvisning Endring av klokken Innstillingen av klokken kan utføres både når apparatet er slått på og når apparatet er slått av. På temperatur-/tidsdisplayet vises klokkeslettet som er innstilt Trykk tasten W helt til funksjonslampen KLOKKE blinker. 2. Innstill klokkeslettet som beskrevet ovenfor. Før bruk Før stekeovnen brukes for første gang skal den rengjøres grundig. For å lette rengjøringen kan stekeovnens belysning slåes på. 0 1.Slå på apparatet ved hjelp av hovedtasten. Nett-kontrollampen over tasten lyser. 2. Trykk tasten for stekeovn-belysningen L. 3. Ta ut alle tilbehørsdeler og ovnsstiger og vask dem med varmt vann tilsatt oppvaskmiddel. 4. Vask også stekeovnen med varmt vann tilsatt oppvaskmiddel og tørk den. 5. Komfyrens front skal kun tørkes med en fuktig klut. Tips: For stålfrontene skal det brukes vanlig pleiemiddel for rustfritt stål som samtidig danner en beskyttende hinne mot fingeravtrykk. OBS: Ikke bruk aggressive, skurende rengjøringsmidler! Dette kan skade overflaten Bruksanvisning Betjening av varmesonene Følg også bruksanvisningen for innbyggings-toppen. Denne inneholder viktige informasjoner om kokekar, betjening, rengjøring og pleie. Beskrivelsen nedenfor gjelder ikke for induksjons-varmesoner. Hvis apparatet skulle være utstyrt med induksjons-varmesoner, så les den separate bruksanvisningen for disse! Varmetrinn Innen områdene 1-9 kan det stilles inn 14 varmetrinn (inklusive mellomstillinger). Mellomstillingene kan velges innenfor områdene 2 til 7. Mellomstillingene er kjennetegnet ved hjelp av en rød prikk oppe til venstre for varmetrinnet. I tillegg er hver av varmesonebryterne utstyrt med en automatikkfunksjon. 1 = Laveste ytelse 9 = Høyeste ytelse A = Oppkokings-automatikk 3 19 Bruksanvisning Matlaging uten oppkokings-automatikk 0 1. Slå på platetoppen med hovedtasten. Nettkontrollampen over tasten lyser. 2. Ved bruk skal varmesonebryteren trykkes. Tasten stikker ut. 3. For oppkoking/bruning skal det velges en høyt trinn. 4. Så snart det dannes damp hhv. fettet er varmt skal varmesonen slåes ned til det nødvendige videretilberedningstrinnet. 5. For å avslutte tilberedningen skal bryteren dreies til null-posisjon. 6. Det tilhørende varmesone-displayet viser "0" i ennå 3 sekunder og slukker. 7. Varmesonebryteren kan forsenkes ved å trykke den inn. 8. Slå av platetoppen med hovedtasten. Matlaging med oppkokings-automatikk Ved matlaging med oppkokings-automatikk arbeider varmesonen med full ytelse i en bestemt tid og kopler deretter ned til det innstilte videretilberedningstrinnet. Tiden for dette "oppkokingsstøtet" regnes ut av varmesone-bryteren avhengig av videretilberedningstrinnet som er valgt Slå på platetoppen med hovedtasten. Nettkontrollampen over tasten lyser. 2. Drei varmesonebryteren mot høyre til anslag for å slå på oppkokingsstøtet. 3. På varmesone-displayet vises det "A". 4. Drei deretter varmesonebryteren tilbake til videretilberedningstrinnet som ønskes. Det innstilte videretilberedningstrinnet vises. 5. Etter få sekunder vises det igjen "A" på displayet i stedet for videretilberedningstrinnet. Videretilberedningstrinnet vises igjen så snart den utregnede tiden for oppkokingsstøtet er utløpt. 6. For å avslutte tilberedningen skal bryteren dreies tilbake til posisjonen "0". 7. Slå eventuelt av platetoppen med hovedtasten. 20 Bruksanvisning 2 3 Slå av varmesonen ca minutter før maten er ferdig, slik at ettervarmen utnyttes. På denne måten sparer man strøm. Hvis du velger et høyere videretilberedningstrinn mens automatikkfunksjonen er slått på, f.eks. ved å slå over fra "3" til "6", tas det hensyn til den allerede utløpte tiden for oppkokingsstøtet. Din bruksanvisning

13 Hvis du velger et lavere videretilberedningstrinn, avsluttes automatikk-funksjonen med en gang. Automatikk-funksjonen kan avsluttes før tiden ved å først sette varmesonebryteren på "0" og deretter innstille videretilberedningstrinnet som ønskes igjen. 3 Oppkokingstider for matlaging med oppkokingsautomatikk Oppkokingstid for oppkokings-automatikken A og 9 uten automatikk-funksjon A og 8 8 minutter A og 7 4 minutter. 3 minutter A og 6 A og 6 2 minutter. A og 5 12,5 minutter A og 5 10 minutter. A og 4 8 minutter A og 4 6,5 minutter. 5,5 minutter A og 3 A og 3 5 minutter. 3 minutter A og 2 A og 2 2 minutter A og 1 1 minutt Etter at oppkokingstiden er utløpt kopler oppkokings-automatikken automatisk tilbake til det innstilte videretilberedningstrinnet. Følg med maten de første gangene du lager den. På denne måten kan du finne ut hvilket varmetrinn som er optimalt for "dine gryter" og "dine retter og mengder". Bryterstilling: 21 Bruksanvisning Sikkerhetsutkopling av varmesonene Hvis en av varmesonene ikke slås av eller hvis varmetrinnet ikke forandres etter en bestemt tid, koples alle varmesonene automatisk ut. På varmesone-displayet for alle de innkoplede varmesonene vises det -. Varmesonene kopler ut ved:.. Varmetrinn 1 2 etter 6 timer.. Varmetrinn 3 4 etter 5 timer.. Varmetrinn 4 5 etter 4 timer.. Varmetrinn 6 9 etter 1,5 time Opphevelse av sikkerhetsutkoplingen 0 For å oppheve sikkerhetsutkoplingen skal alle de innkoplede varmesonebryterne settes i null-posisjon. Deretter er varmesonene driftsklare igjen. 22 Bruksanvisning Betjening av stekeovnen Innsetting/uttaking av fettfilteret Bruk alltid fettfilteret når det stekes åpent på risten, i langpannen eller i et åpent stekekar. 0 Innsetting av fettfilteret Hold fettfilteret i håndtaket og sett de to holderne ovenfra og ned inn i åpningen i stekeovnens bakvegg (ventilatoråpning). Ta ut fettfilteret Hold fettfilteret i håndtaket og ta det opp og ut. 0 Innsetting av rist og universalbrett Alt inventar er utstyrt med en liten utbuktning på høyre og venstre side bak. Denne utbuktningen fungerer som vippesikring og må dufor alltid peke innover i ovnen. 0 Innsetting av rist Risten skal settes inn slik at de to føringsskinnene peker oppover. Vippesikringen må peke innover og ligge bak i stekeovnen. Innsetting av rist og brett Ved bruk av både rist og universalbrett skal ristens vippesikring settes nøyaktig inn i brettets utbuktning Bruksanvisning Inn- og utkopling av stekeovnen 0 1. Slå på ovnen ved hjelp av hovedbryteren. Kontrollampen over bryteren lyser. 2. Trykk ved bruk også eventuelt på bryteren "Stekeovnfunksjoner". Bryteren stikker ut. 3. Still inn ønsket funksjon ved å dreie på bryteren "Stekeovnfunksjoner". Valgt funksjon vises. Det vises et temperaturforslag i temperatur-/tidsdisplayet. Hvis den foreslåtte temperaturen ikke endres innen ca. 5 sekunder, begynner stekeovnen å varmes opp. Tempeaturkontrollampen viser at stekeovnen varmes opp. Når den innstilte temperaturen nås, slukker temperaturkontrollampen. 4. For å slå av stekeovnen, dreier du bryteren "Stekeovnfunksjoner" til null. 5. Trykk inn bryteren igjen. 6. Slå av stekeovnen ved hjelp av hovedbryteren. Kontrollampen over bryteren slukker. 24 Bruksanvisning Endring av stekeovntemperaturen Etter å ha valgt stekeovnfunksjon, vises et temperaturforslag som tilsvarer funksjonen i temperatur-/tidsdisplayet. Dette temperaturforslaget kan endres ved behov før eller under baking/steking. Trykk på tasten + eller - for å endre temperaturen opp eller ned. Endringen skjer i steg på 5 C. Ved å trykke på tasten + eller - i mer enn 2 sekunder, begynner temperaturdisplayet å gå forover eller bakover inntil du slipper tasten igjen. På denne måten kan du raskere stille inn ønsket verdi. 0 3 Endring av stekeovnfunksjon 0 Still inn ønsket funksjon ved å dreie på bryteren "Stekeovnfunksjoner". Hvis temperaturen som foreslås ikke endres, begynner stekeovnen etter få sekunder å varme opp med den nyvalgte funksjonen og det tilsvarende temperaturforslaget. Se på den faktiske stekeovntemperaturen Mens stekeovnen varmes opp, kan du se på den faktiske temperaturen i stekeovnen. Trykk på tastene + og - samtidig i 2 sekunder. Temperatur-/tidsdisplayet viser temperaturen som er nådd. Etter ca. 9 sekunder viser displayet den forhåndsinnstilte temperaturen igjen Bruksanvisning Hurtigoppvarming R Etter at det er valgt en stekeovnfunksjon kan stekeovnen forhåndsoppvarmes i løpet av relativt kort tid ved hjelp av tilleggsfunksjonen "Hurtigoppvarming". OBS: Maten må første settes inn i stekeovnen når hurtigoppvarmingen er avsluttet og stekeovnen arbeider i funksjonen som ønskes Innstill stekeovn-funksjonen som ønskes (f.eks. OVER/UND.VARME). Endre ev. temperaturforslaget. 2. Trykk tasten for hurtigoppvarming, R. Kontrollampen over tasten Hurtigoppvarming lyser. Hurtigoppvarmingen begynner. Når den innstilte temperaturen er nådd gis det et akustisk signal. Kontrollampen slukker. Stekeovnen fortsetter nå å varme opp i samsvar med den forhåndsinnstilte stekeovn-funksjonen og temperaturen. Du kan nå sette maten i ovnen. 1 3 Funksjonen hurtigoppvarming kan ikke brukes sammen med funksjonene grill, overvarme eller opptining. Anbefalinger for rask forhåndsoppvarming er å finne i kapittelet "Bruk, tabeller og tips". Bruk av automatikkfunksjonen Det er to måter å bruke automatikkfunksjonen på: Automatisk utkopling: Hvis du har slått på stekeovnen og vil forsikre deg om at du slår den av i tide, kan du stille inn bake/steketidens varighet eller slutt med klokken. Da slår stekeovnen seg av automatisk. Automatisk inn- og utkopling: Hvis du for eksempel allerede om morgenen eller ved middagstider vil lage en kveldsrett, kan du stille inn varighet og dessuten avslutningstidspunkt for steketiden. Deretter slår stekeovnen seg automatisk på når tiden er inne, og automatisk av ved steketidens slutt. Eksempel: Steken skal stekes 1 time: STEKETID = Steken skal være ferdig klokken 18:00: STOPPTID = Stekeovnfunksjonen kan enten velges før eller etter at automatikkfunksjonen er innstilt. 26 Bruksanvisning 3 Etter å ha valgt en tidsfunksjon, har du ca. 5 sekunder på å legge inn opplysningene. Din bruksanvisning

14 Deretter slukker funksjonslampen for den valgte klokkefunksjonen, og du må velge denne på ny. Automatisk utkopling 0 1. Slå eventuelt på stekeovnen ved hjelp av hovedbryteren. 2. Velg stekeovnfunksjon. Endre ev. temperaturforslaget. 3. Trykk på klokketasten W helt til funksjonslampen står på STEKETID eller STOPPTID. Temperatur-/tidsdisplayet og funksjonslampen STEKETID eller STOPPTID blinker. 4. Trykk på tasten + innen 5 sekunder inntil ønsket steketid eller stopptid er innstilt. 5. Etter ca. 5 sekunder skifter funksjonslampen STEKETID eller STOPPTID til å lyse fast. Klokken er stilt på automatisk avslagning. Så snart steketiden er omme eller stopptidspunktet er nådd, slår stekeovnen seg av automatisk. I ca. to minutter lyder det et lydsignal. 6. Trykk på klokketasten W for å stanse signalet. 7. Drei bryteren Stekeovnfunksjoner til null. 8. Slå eventuelt av stekeovnen ved hjelp av hovedbryteren. 27 Bruksanvisning Automatisk inn- og utkopling For å bruke automatisk inn- og utkopling, må både steketiden og stopptidspunktet legges inn. I forklaringen som følger stilles først steketiden og deretter stopptiden. Det kan imidlertid også gjøres i omvendt rekkefølge Slå eventuelt på stekeovnen ved hjelp av hovedbryteren. 2. Velg stekeovnfunksjon. Endre ev. temperaturforslaget. 3. Trykk på klokketasten W inntil funksjonslampen står på STEKETID. Temperatur-/tidsdisplayet viser "0.00". 4. Trykk på tasten + i løpet av 5 sekunder og trykk på den helt til ønsket tilberedningstid vises. 5. Trykk på klokketasten W inntil funksjonslampen står på STOPPTID. Temperatur-/tidsdisplayet viser beregnet stopptid dersom stekingen startes omgående. 6. Trykk på tasten + innen 5 sekunder inntil ønsket stopptidspunkt vises. Etter ca. 5 sekunder skifter funksjonslampen fra å blinke til å lyse fast. Nå lyser funksjonslampen både for STEKETID og STOPPTID fast. Dermed er klokken stilt på automatisk inn- og utkopling. Stekeovnen slår seg automatisk på på det beregnede tidspunktet. Ved steketidens slutt slår stekeovnen seg av automatisk, og det lyder et lyddsignal i ca. to minutter. 7. Trykk på klokketasten W for å stanse signalet. 8. Drei bryteren Stekeovnfunksjoner til null. 9. Slå eventuelt av stekeovnen ved hjelp av hovedbryteren. Se på automatikkinnstillinger 0 Aktiver funksjonen STEKETID eller STOPPTID igjen ved hjelp av klokketasten W. Den tilsvarende funksjonslampen begynner å blinke. "Temperatur-/tidsdisplayet" viser den resterende tilberedningstiden eller stopptiden som er lagt inn. 28 Bruksanvisning Endring av automatikkinnstillinger på et senere tidspunkt Den fastlagte tilberedningstiden eller tilberedningstidens slutt kan også endres under tilberedningen av maten Aktiver funksjonen STEKETID eller STOPPTID igjen ved hjelp av klokketasten W. Den tilsvarende funksjonslampen begynner å blinke. "Temperatur-/tidsdisplayet viser den resterende tilberedningstiden eller stopptiden som er lagt inn. 2. Trykk på tasten + eller - i løpet av 5 sekunder og helt til ønsket tilberedningstid eller stopptid er innstilt. 3 Endringer kan kun foretas så lenge funksjonslampene blinker. Sletting av automatikkinnstillinger 0 1. Slå av stekeovnen ved hjelp av hovedbryteren. 2. Drei bryteren Stekeovnfunksjoner til null. 3 Informasjon om automatikkfunksjonen Den maksimale stillbare STEKETIDEN er 23 timer og 59 minutter. Så snart stopptiden er valgt, beregner klokken automatisk den maksimale steketiden og foreslår denne. Denne STEKETIDEN kan ikke forlenges. Eksempel: Klokken er: Innlagt STOPPTID: Lengste mulige STEKETID: 2.00 timer. Så snart steketiden er fastsatt, beregner klokken automatisk tidligst mulige stopptid og foreslår denne. Denne STOPPTIDEN kan ikke flyttes fram. Eksempel: Klokken er: Innlagt STEKETID: 3.00 timer. Tidligst mulige STOPPTID: Bruksanvisning Innstilling av signalur Signalur-alarmen kan innstilles både mens stekeovnen er på og når ingen stekeovn-funksjon er aktivert Slå eventuelt på apparatet ved hjelp av hovedtasten. 2. Trykk klokke-tasten W helt til funksjonslampen står på SIGNALUR. Funksjonslampen SIGNALUR blinker. Temperatur-/tidsdisplayet viser "0.00". 3. Legg inn ønsket tid i løpet av 5 sekunder ved hjelp av tasten Etter få sekunder går funksjonslampen SIGNALUR over til å lyse kontinuerlig. Signaluralarmen begynner å gå. Det innstilte antallet minutter telles bakover. 5. Etter at signaluralarmens tid er utløpt gis det et akustisk signal i ca. to minutter. 6. Trykk klokke-tasten W for å stoppe signalet. Funksjonslampen SIGNALUR slukker. 7. Slå eventuelt av apparatet ved hjelp av hovedtasten. Endring av signalurets innstilling 0 1. Aktiver funksjonen SIGNALUR igjen ved hjelp av klokke-tasten W. 2. Innstill den nye ønskede tidsvarigheten i løpet av 5 sekunder ved hjelp av tastene + eller Etter få sekunder går funksjonslampen SIGNALUR over til å lyse kontinuerlig. Signalur-alarmen begynner å gå med den nye tiden. Avbrytelse av signalur 0 1. Aktiver funksjonen SIGNALUR igjen ved hjelp av klokke-tasten W. 2. Trykk tasten + og - samtidig i løpet av 5 sekunder. På displayet vises "0.00". Etter få sekunder slukker funksjonslampen SIGNALUR og temperatur-/tidsdisplayet viser det aktuelle klokkeslettet igjen. 3 Den maksimalt innstillbare varigheten for signaluret er på 1 time og 30 minutter. Når stekeovnen er på viser temperatur-/tidsdisplayet den valgte temperaturen igjen etter at signaluret er stilt inn. Signaluret fortsetter å gå i bakgrunnen. 30 Bruksanvisning Inn-/utkopling av stekeovn-lampen Stekeovn-lampen slås automatisk på når stekeovnen er i bruk. må være slått av. Trykk tasten R og + samtidig i ca. 2 sekunder. Klokkedisplayet slukker. er slått av og er deretter klar til bruk igjen. på apparatet ved hjelp av hovedtasten. 2. Trykk tastene R og - samtidig i ca. 2 sekunder. Som bekreftelse gis det et akustisk signal. kopler displayet over til det aktuelle klokkeslettet igjen. 3. at klokkeslettet må vises på temperatur-/tidsdisplayet Slå ev. Trykk tastene R og - samtidig i ca. 2 sekunder. Som bekreftelse gis det et akustisk signal. På temperatur-/tidsdisplayet vises klokkeslettet igjen. ferdigsteking, f.eks. baking skal det ikke brukes fettfilter! aluminium, og belagte former godt egnet. Din bruksanvisning

15 Med VARMLUFT kan det stekes på opp til 3 stekebrett samtidig: 1 stekebrett: Ovnsrille 3 1 stekeform: Ovnsrille 5 2 stekeberett: Ovnsriller 2 og 5 3 stekebrett: Ovnsriller 1, 3 og 5 35 Bruksanvisning Generelle informasjoner Vær oppmerksom på at innsettingsrillene telles ovenfra og nedover. Sett inn brettet med skråkantene foran! Skyv brettet helt inn til bakveggen. Kaker i form skal alltid settes i midten av risten. Med PIZZA/STEKING eller OVER/UND. VARME kan det også stekes to former samtidig. Sett formene i dette tilfellet ved siden av hverandre på risten. Steketiden forlenges da kun i uvesentlig grad. Informasjoner om baketabellene I tabellene er det oppført nødvendig temperatur, tileberedningstid og innsettingsriller for et utvalg av retter. For temperaturen og steketiden er det oppgitt områder, da de er avhengige av deigens sammensetning, mengden og bakeformen. Ved steking av flere kaker på brett eller i former kan steketiden være minutter lenger. Fuktige bakverk (f.eks. pizza, fruktkake etc.) kan maksimalt tilberedes i to etasjer. Vi anbefaler å innstille den lavere temperaturverdien første gang og å velge en høyere temperatur hvis dette skulle være nødvendig, f.eks. hvis en sterkere brunfarge er ønsket eller hvis steketiden er for lang. Hvis du ikke finner konkrete opplysninger om en oppskrift du har, så bruk opplysningene for et lignende bakverk. Høydeforskjeller i bakverket kan føre til at kaken blir ujevnt brun i begynnelsen av stekingen. I dette tilfellet skal ikke temperaturinnstillingen endres. Fargeforskjellen utjevnes i løpet av stekingen. 2 Slå av stekeovnen minutter før steketiden er slutt, slik at ettervarmen utnyttes. Hvis ikke annet er oppgitt gjelder tabellene for innsetting i kald stekeovn. 36 Bruksanvisning Tabell baking Steking på en innsettingsrille Bakverkets type PIZZA/STEKING Innsettingsrille ovenfra Bakverk i former Ringformkake av deig eller røre Tysk sandkake/ kongekake Kjekskake Kakebunn mørdeig Kakebunn røre Dekket eplekake Pikant kake (f. eks. quiche lorraine) Ostekake Bakverk på brett Gjærdeigflette/-krans Tysk julekringle Brød (rugbrød) først deretter Vannbakkels/eclairs Kjeksrullekake Strøkake, tørr Smør-/sukkerkake Fruktkake med gjærdeig/røre) OVER/UND.VARME Tid Temperatur ºC Innsettingsrille ovenfra Tempera- for begge tur funksjoner ºC timer:min / :50-1:10 1:10-1:30 0:25-0:40 0:10-0:25 0:20-0:25 0:50-1:00 0:30-1:10 1:00-1: :30-0:40 0:40-1:00 0:20 0:30-1:00 0:15-0:30 0:10-0:20 0:20-0:40 0:15-0:30 0:25-0: Bruksanvisning Bakverkets type PIZZA/STEKING Innsettingsrille ovenfra Fruktkake med mørdeig2 Brettkake med ømfintlig belegg (f.eks. kvarg, krem, mandelsplitterkake) Pizza (med mye belegg)2 Pizza (tynn) Flatt rundt brød Sveitsiske "Wähen" Småkaker Mørdeigskaker Sprutkaker Småkaker av røre Eggehvitekaker, marengs Makroner Småkaker av gjærdeig Småkaker av butterdeig Rundstykker :06-0:20 0:10-0:40 0:15-0:20 2:00-2:30 0:30-0:60 0:20-0:40 0:20-0:30 0:20-0:35 3. Temperatur ºC OVER/UND.VARME Tid Innsettingsrille ovenfra 3. Tempera- for begge tur funksjoner ºC timer:min :40-1: :40-1: :30-1:00 0:10-0:25 0:08-0:15 0:35-0:50 1) Forhåndsoppvarming av stekeovnen 2) Bruk kombi-/langpannen hhv. langpannen! Opplysningene i fete typer viser den til enhver tid gunstigste stekeovn-funksjonen. 38 Bruksanvisning Steking på flere innsettingsriller VARMLUFT Bakverkets type Innsettingsrille ovenfra 2 riller Bakverk på brett Vannbakkels/eclairs Strøkake, tørr Pizza Småkaker Mørdeigskaker Sprutkaker Småkaker av røre Eggehvitekaker, marengs Makroner Småkaker av gjærdeig Småkaker av butterdeig Rundstykker 2. og og og og og og og og og og og og :15-0:35 0:20-0:60 0:25-0:40 2:10-2:50 0:40-1:20 0:30-0:60 0:30-0:50 0:30-0:55 2. og og og :35-0:60 0:30-0:60 0:40-0:70 3 riller Tid Temperatur Timer: min. C Tips om baking Tips Stikk inn en trepinne på det høyeste stedet i kaken. Slik fastslår man om kaken er Når det ikke lenger sitter deig på pinnen, kan stekegjennomstekt ovnen slåes av og ettervarmen utnyttes. Kaken synker sammen (er rå, vassen) Kaken er for lys under. Gå gjennom oppskriften. Bruk mindre væske neste gang. Vær forsiktig med røretidene, spesielt hvis det brukes kjøkkenmaskiner. Velg en mørk kakeform neste gang eller sett inn kaken en rille lavere. Kake med fuktig belegg/kaken Stek kaken ved lavere temperatur og i lengre tid neste er ikke gjennomstekt, er ujevnt gang. brun. 39 Bruksanvisning Tabell for gratenger og gratinerte retter OVER/UND.VARME VARMLUFTSGRILL Tid Timer: min. 0:45-1:00 0:25-0:40 0:15-0:30 0:15-0:30 0:40-0:60 0:30-1:00 0:30-1:00 InnsettingsInnsettingsTemperatur Temperatur rille rille C C ovenfra ovenfra Pastagrateng Lasagne Gratinerte grønnsaker Gratinert baguette Søte gratenger Fiskegratenger Fylte grønnsaker Tabell for dypfryste ferdigretter Matrett Innsettingsrille ovenfra 3. Stekeovnfunksjon OVER/ UND. VARME VARMLUFTSGRILL OVER/ UND.VARME OVER/ UND.VARME Temperatur i henhold til produsentens angivelser C i henhold til produsentens angivelser i henhold til produsentens angivelser Tid i henhold til produsentens angivelser min. i henhold til produsentens angivelser i henhold til produsentens angivelser Frossen pizza Pommes frites1 ( g) Baguetter /3. Fruktkake 2./3. 1) Anmerkning: Pommes frites skal snues 2-3 x.

16 Din bruksanvisning

17 3 Vanligvis må stekeovnen forhånds-oppvarmes før steking av dypfryste ferdigretter. Se instruksene fra produsenten. 40 Bruksanvisning Steking Til steking skal stekeovn-funksjonen VARMLUFTSGRILL eller OVER/ UND.VARME brukes. 1 OBS: Ved steking skal fettfilteret brukes! Stekeutstyr Alle varmebestandige kar (300 C) er egnet for steking. Kontroller at kar med kunststoffhåndtak har varmebestandige håndtak. Større steker kan stekes direkte i langpannen eller på risten med langpannen under (f.eks. kalkun, gås, 3-4 kyllinger). Vi anbefaler å steke alle magre kjøttyper i stekegryte med lokk (f.eks. kalve-, oksegrytestek, dypfryst kjøtt). På denne måten blir kjøttet saftigere. Alle kjøttyper som skal få skorpe kan stekes i stekegryte uten lokk (f.eks. svinestek, forloren hare, lammestek, fårestek, and, 1-2 knoker, 1-2 kyllinger, mindre fjærkre, roastbeef, filet, vilt). Tips: Hvis det stekes i et kar (spesielt ved mindre menger) blir stekeovnen mindre skitten! Riller Rillene er oppført i tabellen nedenfor. Informasjoner om steketabellene I tabellen er det gitt opplysninger om egnet stekeovn-funksjon, temperaturinnstilling, tilberedningstid og innsettingsrille for forskjellige kjøttyper. Verdiene for tilberedningstidene er kun veiledende verdier. Kjøtt, fisk bør ha envekt på min. 1 kg. for å bli tilberedt i stekeovnen Generelt sett er spesielt funksjonen OVER/UND.VARME egnet for svært magert kjøtt, som fisk eller vilt. For alle andre kjøttyper (spesielt fjærkre) anbefaler vi funksjonen VARMLUFTSGRILL. Den nødvendige tilberedningstiden er avhengig av kjøttets type og kvalitet. For å forhindre at kjøttsjy eller fett som kommer ut av kjøttet brenner seg fast, anbefaler vi å helle litt væske i langpannen. Snu steken etter ca. 2/3 av tilberedningstiden. 2 Slå av stekeovnen minutter før steketiden er slutt, slik at ettervarmen utnyttes. 41 Bruksanvisning Tabell steking Kjøttype Mengde Vekt OVER/UND.VARME Innsettingsrille ovenfra Temperatur ºC VARMLUFTSGRILL Innset- Temperatingsrille tur ovenfra ºC Tid Timer: min. Oksekjøtt Grytestek Roastbeef, filet - rødt innvendig - rosa innvendig - gjennomstekt Svinekjøtt Bog, nakke skinkestykke, Kotelettstykke, røkt svinekam Forloren hare Kalvekjøtt Kalvestek Lam Lammelår, lammestek Lammesadel 1-1,5 kg 1-1,5 kg :15-2: :00-1:30 1 kg :30-2:00 1-1,5 kg 1-1,5 kg 750 g-1 kg pr. cm høyde pr. cm høyde pr. cm høyde 1-1,5 kg :00-2:30 pr. cm høyde :05-0: :06-0: :08-0: :30-2: :00-1: :45-1:00 42 Bruksanvisning Kjøttype Mengde Vekt Vilt Haresadel, harelår Rådyr-/hjortesadel Rådyr-/hjortelår Fjærkre Fjærkredeler 4-6 stykker Halv kylling 2-4 stykker Kylling, høne And Gås Kalkun Fisk Hel fisk 1-1,5 kg :45-1:15 pr g pr g OVER/UND.VARME Innsettingsrille ovenfra Temperatur ºC VARMLUFTSGRILL Innset- Temperatingsrille tur ovenfra ºC Tid Timer: min. opp til 1 kg 1,5-2 kg 1,5-2 kg :25-0: :00-1: :15-1: :35-0: :35-0: :45-1: :00-1: :30-3: :30-2: :30-4:00 1-1,5 kg 1,5-2 kg 3,5-5 kg 2,5-3,5 kg 4-6 kg 1) Varm opp stekeovnen på forhånd. Opplysningene i fete typer viser den stekeovn-funksjonen som til enhver tid er gunstigst. 43 Bruksanvisning Grilling Ved grilling skal stekeovnfunksjonen GRILL brukes med temperaturen 300 C. 1 OBS: Den tomme stekeovnen skal alltid forhåndsoppvarmes i 5 minutter med grillfunksjonen. Det er ikke nødvendig å bruke fettfilteret. Grillutstyr Ved grilling skal både risten og universalbrettet brukes. Innsettingsriller Til grilling av flate matvarer brukes alltid innsettingsrille 2 ovenfra. Informasjon om grilltabellen Grilltidene er kun veiledende og avhenger av kjøttets eller fiskens type og kvalitet. Grilling er spesielt velegnet for flate kjøtt- og fiskestykker. Kjøtt- eller fiskestykkene skal snus etter halve grilltiden. 1 Advarsel: Stekeovndøren skal alltid være lukket ved grilling. Forbrenningsfare! Grilltabell Grillmat Innsettingsrille ovenfra 1. side Frikadeller Svinefilet Stekepølser Biff av oksefilet, kalvefilet Oksefilet, roastbeef (ca. 1 kg) Toast Påsmurt toast min min min. 6-7 min min. 2-3 min. 6-8 min. Grilltid 2. side 6-8 min min. 6-8 min. 5-6 min min. 2-3 min Bruksanvisning Bio-funksjoner De lave temperaturene som kan stilles inn for denne ovnen det mulig å tilberede kjøttet slik at det blir spesielt mørt og saftig, lage yoghurt, heve gjærdeig og også å tørke frukt. 1 2 OBS: Ved alle bio-funksjonene må temperaturforslaget endres! Ved steking med lav temperatur bruker man opp til 20 prosent mindre strøm enn ved vanlig steking. Bio-funksjonen gir en vesentlig forlenging av steketiden. Steking med lav temperatur Ved lavtemperatur-steking skal stekeovn-funksjonen VARMLUFTSGRILL brukes. 1 OBS: Bruk fettfilter under steking! Stekeutstyr Alle varmebestandige kar er egnet for steking. Ved bruk av kar med kunststoffhåndtak skal det kontrolleres at disse er varmebestandige. Ved lav temperatur skal det alltid stekes åpent, uten lokk. Innsettingsriller Ved lavtemperatursteking skal 4. innsettingsrille ovenfra brukes. Generelle informasjoner Stekingen finner sted i 2 trinn: Velg en høy temperatur for bruningen. Slå deretter ned til en lav temperatur. Informasjoner om steketabellen Steketidene er kun standard-verdier og er avhengige av kjøttets hhv. fiskens størrelse, type og kvalitet. Jo tykkere og tyngre kjøttstykket er, desto lengre blir brunings- og ferdigtilberedningstiden. Kun hel fjærkre må snus under tilberedningen. Grønnsaker skal settes inn tilsettes etter ca. 2/3 av bruningstiden. Etter at bruningstiden er ferdig må ikke stekeovnens dør åpnes! Fjærkre må snus under bruningstiden. Din bruksanvisning

18 45 Bruksanvisning 0 1. Forbered kjøttet på vanlig måte (vask godt, tørk, krydre, bind opp ved behov osv.). 2. Velg stekeovn-funksjonen VARMLUFTSGRILL. 3. Endre temperaturforslaget til brunings-temperaturen som er oppført i tabellen. 4. Etter at bruningstiden er ferdig skal det slås over til ferdigtilberednings-temperaturen som er oppført i tabellen. Tabell for steking ved lave temperaturer - Biofunksjon VARMLUFTSGRILL 1. trinn Bruning Matvare Kjøtt Roastbeef Okse-, kalvefilet Kalvesadel Vilt Rådyrsadel Rådyrlår Fjærkre Kalkunbryst Kylling And Fisk Laksørret Laks (midtstykke) Gjørs / gjedde 0, ,7-1, ,5 1,5-2, ,5-2 1, ,5 1-1, Vekt kg Temperatur C Tid min. 2. trinn Ferdigtilberedning Temperatur C Tid min. 3 Lavtemperatursteking anbefales for: møre, magre kjøttstykker og fisk. Lavtemperatur-steking er ikke egnet for: f.eks. grytestek, svinestek. 46 Bruksanvisning Laging av yoghurt For å lage yoghurt skal stekeovn-funksjonen OVER/UND.VARME brukes. Beholdere Som beholdere for yoghurt skal det brukes kopper eller glass med et volum på ca. 150 ml og disse skal tildekkes med folie eller lokk. Innsettingsrille Sett risten på 3. innsettingsrille ovenfra Kok opp melk (f.eks. 1 liter for 6-8 porsjoner) 2. La melken avkjøle til 40 C. 3. Rør inn naturyoghurt i melken, fyll blandingen i beholderne og dekk til disse. 4. Sett beholderne på risten. 5. Velg stekeovn-funksjonen OVER/UND. VARME og endre temperaturforslaget til 40 C. 6. Ta ut yoghurten etter ca. 5-8 timer (så snart den er fast). Heving av gjærdeig For å heve deig skal stekeovnfunksjonen OVER/UND. VARME brukes. Beholdere For å heve deigen skal det brukes en bolle som er varmebestandig opp til 40 C. Innsettingsrille Sett risten på 3. innsettingsrille ovenfra Dekk til bollen med den ferdige deigen med plastfolie og sett bollen på risten. 2. Velg stekeovn-funksjonen OVER/UND.VARME og endre temperaturforslaget til 40 C. 3. La deigen heve til den er dobbelt så stor. 47 Bruksanvisning Tørking av frukt og grønnsaker Ved tørking skal stekeovn-funksjonen VARMLUFT brukes. Beholdere Legg matpapir på risten eller stekebrettet. Innsettingsrille Frukt kan tørkes på opp til 2 riller samtidig. Sett risten eller stekebrettet på 2. og 5. innsettingsrille ovenfra. Generelle informasjoner Følgende egner seg til tørking: Fruktsorter som epler, pærer, plommer. Bruk kun helt moden frukt av god kvalitet! Matsopp 0 1. Frukten hhv. grønnsakene skal vaskes og ev. skrelles, kuttes opp og tør- kes av. 2. Legg frukten hhv. grønnsakene utover risten eller stekebrettet. 3. Velg stekeovn-funksjonen VARMLUFT og endre temperaturforslaget til C. 4. Snu frukten under tørkingen. 5. Ta ut frukten mens den ennå kan bøyes, men når det ikke lenger kommer ut saftdråper når det trykkes på den. VARMLUFT Matvare Epleringer 1/2 cm tykke Plommer Sopp1 Mengde 700g 1-1,2kg 500g-1kg Temperatur C Tid timer ) Tiden er avhengig av matvarenes fuktighetsinnhold. 48 Bruksanvisning Tining Ved tining skal stekeovn-funksjonen TINING brukes. 1 OBS: Ved tining må stekeovn-lampen alltid være slått på! Ellers forlenges tiningstiden. Tiningsutstyr Legg maten på en tallerken og sett tallerkenen på risten. Bruk kun matpapir eller folie ved tildikking. Ikke bruk en tallerken eller bolle, da dette vil forlenge tiningstiden betydelig. Riller Ved tining skal risten settes på 4. rille ovenfra. 3 Temperaturforslaget på 30 C for stekeovn-funksjonen TINING kan ikke endres. Informasjoner om tiningstabellen Tabellen nedenfor gir noen standardverdier for tinings-tidene. Tabell tining Matrett Tiningstid min. Ettertiningstid min. Anmerkning Legg kyllingen på en snudd skål på en stor tallerken. Tines opp åpent og snus etter halve tiden eller tines opp tildekket med folie. Tines opp åpent og snus etter halve tiden eller dekkes til med folie. Tines opp åpent og snus etter halve tiden eller dekkes til med folie. Tines opp åpent. Tines opp åpent. Tines opp åpent. Tines opp åpent (fløten er lett å piske selv om den har lett frosne klumper) Tines opp åpent Kylling, 1000g Kjøtt, 1000g Kjøtt, 500g Ørret, 150g Jordbær, 300g Smør, 250g Fløte, 2 x 200g Kake, 1400g Bruksanvisning Hermetisering Ved hermetisering skal stekeovn-funksjonen VARMLUFT brukes. Hermetiserings-utstyr Ved hermetiskering må det kun brukes vanlige hermetiseringsglass (hermetiseringsglass med gummiring og glasslokk). Glass med skrulokk eller bajonettlås og metallbokser er ikke egnet. Innsettingsriller Ved hermetisering skal 4. innsettingsrille ovenfra brukes. Informasjoner om hermetisering Bruk langpannen ved hermetisering. I langpannen kan det plasseres opp til 6 hermetiseringsglass med et innhold på 1 liter. Sett en kopp vann i langpannen, slik at det er tilstrekkelig med fuktighet i stekeovnen. Sett hermetiseringsglassene i langpannen på en slik måte at de ikke berører hverandre. Alle hermetiseringsglassene skal være fylt opp like mye og lukket igjen. Hermetiseringstider Frukt og krydderagurker 0 1. Aktiver stekeovn-funksjonen VARMLUFT og endre temperatur- forslaget til 160 C. 2. Så snart væsken i de første glassene begynner å perle (etter ca. 45 minutter ved 1-liters-glass) skal stekeovnen slåes av. 3. La glassene stå i ennå 30 minutter ved ømfintlige frukttyper, f.eks. jordbær i ca. 15 minutter i lukket stekeovn. Grønnsaker hhv. kjøtt 0 1. Aktiver stekeovnfunksjonen VARMLUFT og endre temperaturforslaget til 160 C. 2. Så snart væsken i de første glassene begynner å perle skal temperaturen slåes ned til 100 C. 3. La maten stå i ca minutter ved 100 C. 4. Slå deretter av stekeovnen og la hermetiseringsglassene stå i lukket stekeovn i ennå 30 minutter. 50 Bruksanvisning Tabell temperaturforslag Stekeovnfunksjon PIZZA/STEKING VARMLUFT OVER/UND.VARME VARMLUFTSGRILL GRILL UNDERVARME TINING Temperaturforslag 150 C 150 C 200 C 180 C 300 C 150 C 30 C (kan ikke endres) 51 Bruksanvisning Rengjøring og pleie Komfyr frontern 0 Komfyrens frontside skal tørkes med en myk klut og varmt såpevann. Din bruksanvisning

19 Powered by TCPDF ( Ikke bruk skuremidler, aggressive rengjøringsmidler eller skurende gjenstander. For stål-fronter skal det brukes vanlige pleiemidler for rustfrittstål. Disse danner samtidig en beskyttende hinne mot fingeravtrykk. Til aluminiumsfronter kan det i tillegg til oppvaskmiddeloppløsning også brukes glassrens eller rensemelk. Stekeovnens indre Stekeovn-belysning For å lette rengjøringen kan stekeovn-lampen slåes på. Rengjøring 0 1. Etter hver bruk skal stekeovnen tørkes med en fuktig klut dyppet i vann tilsatt oppvaskmiddel og litt eddik. 2. Deretter skal stekeovnen gnis tørr med en klut. 3. Vanskelig smuss skal fjernes ved hjelp av et spesielt stekeovnrengjøringsmiddel. 1 Advarsel: Av sikkerhetsmessige årsaker er rengjøring av apparatet med dampstråle- eller høytrykksvasker forbudt! OBS: Ved bruk av stekeovnspray er det absolutt nødvendig å følge produsentens instrukser! Tilbehør 0 Alt innventar (rist, langpanne osv.) skal vaskes og tørkes godt etter hver bruk. Ved kraftig tilsmussing bør delene legges i bløt, slik at det er lettere å rengjøre dem. Fettfilter 0 1. Fettfilteret skal rengjøres i varmt oppvaskvann eller i oppvask maskin. 2. Ved sterkt innbrent smuss kan filteret kokes i litt vann og 2-3 spiseskjeer oppvaskmiddel for oppvaskmaskin. 52 Bruksanvisning Ovnsstiger For å lette rengjøringen av sideveggene kan ovnsstigen på høyre og venstre side i stekeovnen taes av. Av montering og innsetting av ovnsstiger Løsne skruen (evtl. ved hjelp av en mynt). 2. Vipp stigene fremover nede og ta dem av oppe. 3. Ved påmontering skal stigene henges på igjen oppe og så legges an. 4. Fest skruen igjen. 53 Bruksanvisning Takelementet For å lette rengjøringen av taket i stekeovnen kan takelementet svinges hed. 1 0 Advarsel: Elementet må kun berøres av når stekeovnen er slått av og når det ikke lenger er fare for forbrenning! Nedsvinging av elementet Drei de to holdekrokene 90 (1/4 omdreining) mot midten. Varmelegemet svinges ned. OBS: Ikke elementet ned med makt! Dette kan føre til at press brekker av. 1 2 x 90 0 Festing av elementet Trykk elementet litt opp og dreie holdekrokene 90 bakover, slik at varmestav-holderen ligger mellom holdekrokene. OBS: Ikke skyv holdekrokene inn på elementet. Fare for brudd! 1 54 Bruksanvisning Stekeovn-lampe 1 Advarsel: Fare for elektrisk støt! Før utskiftning av stekeovnlampen: Slå av stekeovnen! Skru ut sikringene i sikringsboksen. Skift ut stekeovn-lampen/rengjør glasset 0 1. Legg et håndkle e. l. på bunnen av stekeovnen. 2. Ta av glassdekselet ved å dreie det mot venstre og rengjør det. 3. Skift ut stekeovn-belysningen 40 watt, 230 V, 300 C varmebestandig. 4. Sett på plass dekkglasset igjen. 5. Ta håndkledet ut av stekeovnen. 55 Bruksanvisning Stekeovndør Stekeovndøren på komfyren kan taes av ved rengjøring. Demontering av stekeovndøren 0 1. Åpne stekeovndøren helt. 2. Slå de fargemerkede klemspakene på de to dørhengslene helt opp (1). 3. Lukk stekeovndøren ca. 3/4 mot stoppen (2). 4. Grip tak i stekeovndøren på sidene med begge hender. Løft døren opp (forsiktig: tung!) og trekk den bort fra stekeovnen (3). 5. Legg døren på et mykt, jevnt underlag med utsiden ned, f.eks. på et pledd, slik at riper unngås. Påhenging av stekeovndøren 0 1. Grip tak i dørens sider med begge hender fra håndtaksiden Hold døren i en vinkel på ca Skyv dørhengslene så langt som mulig inn i de to utsparingene på høyre og venstre side nede på stekeovnen (1). 4. Løft døren opp til det merkes motstand og åpne den helt (2). 5. Slå klemspaken på de to dørhengslene tilbake til opprinnelig posisjon (3), slik at fargemerkene peker opp igjen. 6. Lukk stekeovndøren. Bruksanvisning Stekeovn-dørvindu Stekeovnens dør er utstyrt med tre glass som er plassert etter hverandre. De to innerste glassene kan tas av for rengjøring. 1 Advarsel: Skrittene nedenfor må kun utføres når stekeovnens dør er demontert! Når stekeovnens dør er montert kan den sprette opp når glassene tas bort (grunnet den lettere vekten) og føre til personskader. Demontering av det øvre dørglasset 0 1. Ta av stekeovndøren og legge den på et mykt, jevnt underlag med håndtaket ned. 2. Grip tak i det øvre glassets nedre kant og skyv det mot fjærkraften i retning av stekeovndørens håndtak til glasset er fritt nede (1). 3. Løft glasset litt opp nede og trekk det ut (2). Demontering av det midtre dørglasset 0 1. Hold det midtre glasset i den nedre kanten og skyv det i retning av stekeovnens dørhåndtak til det ligger fritt nede (1). 2. Løft glasset litt opp nede og trekk det ut (2). 3. Trekk av avstandsprofilene på høyre og venstre side av det midtre glasset for rengjøring. 57 Bruksanvisning Innsetting av det midtre dørglasset 0 1. Sett de to avstandsprofilene på høyre og venstre side av det midtre glasset. 2. Før det midtre glasset skrått ovenfra inn i dørprofilen på håndtaksiden (1). 3. Senk det midtre glasset ned (2) og skyv det i retning av dørens underkant under den nedre holderen til anslag. Innsetting av det øvre dørglasset 0 1. Før det øvre glasset skrått ovenfra inn i dørprofilen på håndtaksiden (1). 2. Senk ned glasset (2). Legg glasset mot fjærkraften på håndtak-siden foran holdeprofilen på dørens underkant og skyv det under holdeprofilen. Glasset må sitte godt fast! 3. Heng på stekeovndøren igjen. 58 Bruksanvisning Hva må gjøres hvis stekeovnen ikke varmes opp? Kontroller om komfyren er slått på, klokken er innstilt, alle nødvendige innstillinger er foretatt, barnesikringen for stekeovn-funksjonene er aktivert, apparatets sikkerhetsutkopling har utløst, sikringen i husets elektroinstallasjonen (sikringsboks) har utløst. Hvis sikringene skulle utløse flere ganger, så ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør.... stekeovn-belysningen svikter? Skift ut stekeovnlampen (se Rengjøring og pleie). Hvis du gjør bruk av kundeservice ved en av forstyrrelsene som er oppført her eller for å avhjelpe en betjeningsfeil, må besøket av kundeservice-teknikeren betales, også i løpet av garantitiden. Din bruksanvisning

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX E 4040-M2 SKAND. http://no.yourpdfguides.com/dref/609104

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX E 4040-M2 SKAND. http://no.yourpdfguides.com/dref/609104 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX E 4040-M2 SKAND.. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX CB8140-1-BSKAND. http://no.yourpdfguides.com/dref/603724

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX CB8140-1-BSKAND. http://no.yourpdfguides.com/dref/603724 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX CB8140-1-BSKAND.. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX CB8140-1-BSKAND.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX CE4100-1-MSKAND. http://no.yourpdfguides.com/dref/606767

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX CE4100-1-MSKAND. http://no.yourpdfguides.com/dref/606767 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX CE4100-1-MSKAND.. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX CE4100-1-MSKAND.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB 2600 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924163

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB 2600 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924163 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EOB 2600. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EOB 2600 i bruksanvisningen

Detaljer

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn EasyCook Combair SE SEP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... 9 Poteter...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON2620W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900193

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON2620W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900193 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EON2620W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EON2620W i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61300M- MCW23. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 i bruksanvisningen

Detaljer

COMPETENCE E4001-4. Elektro-Innbyggingsovn. Bruksanvisning

COMPETENCE E4001-4. Elektro-Innbyggingsovn. Bruksanvisning COMPETENCE E4001-4 Elektro-Innbyggingsovn Bruksanvisning Kjære kunde! Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den for senere referanse. Gi denne bruksanvisningen videre til eventuelle senere

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB6640U http://no.yourpdfguides.com/dref/3899519

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB6640U http://no.yourpdfguides.com/dref/3899519 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EOB6640U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EOB6640U i bruksanvisningen

Detaljer

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn EasyCook Combair SL SLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE730-1-W http://no.yourpdfguides.com/dref/835607

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE730-1-W http://no.yourpdfguides.com/dref/835607 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QCE730-1-W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QCE730-1-W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSLP Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking Innstillingstips Symbolforklaring C A Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd

Detaljer

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX B8920-1-M http://no.yourpdfguides.com/dref/603638

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX B8920-1-M http://no.yourpdfguides.com/dref/603638 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn EasyCook Combair XSL XSLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri Kjære kunde! Du har kjøpt et produkt av høy kvalitet. Ovnen vi har produsert er moderne og enkel å bruke.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Din manual AEG-ELECTROLUX 61000M-MNAB8

Din manual AEG-ELECTROLUX 61000M-MNAB8 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 61000M-MNAB8. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX 61000M-MNAB8

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON5627K http://no.yourpdfguides.com/dref/3900221

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON5627K http://no.yourpdfguides.com/dref/3900221 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EON5627K. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EON5627K i bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S626

HÅNDBOK. Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S626 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn 2 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha stekeovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX KE8404001M http://no.yourpdfguides.com/dref/4585065

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX KE8404001M http://no.yourpdfguides.com/dref/4585065 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr. EHM 475 Modell 2375.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr. EHM 475 Modell 2375.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHM 475 Modell 2375.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON6690WELUXNORDI http://no.yourpdfguides.com/dref/3885801

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON6690WELUXNORDI http://no.yourpdfguides.com/dref/3885801 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EON6690WELUXNORDI. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EON6690WELUXNORDI

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX B M2

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX B M2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX CB MSKAND.

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX CB MSKAND. Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX CB4140-1-MSKAND.. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX CB4140-1-MSKAND.

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCB830-1-X http://no.yourpdfguides.com/dref/834659

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCB830-1-X http://no.yourpdfguides.com/dref/834659 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QCB830-1-X. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QCB830-1-X i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN O C Design: BK Grafisk 7/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn og koketopp O C Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE741-W NORDIC http://no.yourpdfguides.com/dref/835975

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE741-W NORDIC http://no.yourpdfguides.com/dref/835975 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QCE741-W NORDIC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QCE741-W NORDIC i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Innbyggingsovn med mikrobølgefunksjon og damptilførsel stål, sort HN 878G4S1

Innbyggingsovn med mikrobølgefunksjon og damptilførsel stål, sort HN 878G4S1 svart/stål 29990 kr* *Veiledende pris Miljøgebyr på 12 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper Type stekeovn / stekefunksjon k Ovnsvolum: 67 l k 15 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET BESKRIVELSE AV APPARATET A Temperaturvelger B Tidsinnstiller C Kontrollampe D Funksjonsvelger E Dør i glass F Nedre motstand G Flat rist H Langpanne I Stekespidd (hvis forutsett) L Brett for oppsamling

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621

Din bruksanvisning SAMSUNG M182DN http://no.yourpdfguides.com/dref/785621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG M182DN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG M182DN i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX B4130M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX B4130M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX B4130M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX B4130M i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HL448501X http://no.yourpdfguides.com/dref/3551210

Din bruksanvisning SIEMENS HL448501X http://no.yourpdfguides.com/dref/3551210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HL654200S http://no.yourpdfguides.com/dref/3571113

Din bruksanvisning SIEMENS HL654200S http://no.yourpdfguides.com/dref/3571113 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU BL253110 http://no.yourpdfguides.com/dref/3568674

Din bruksanvisning GAGGENAU BL253110 http://no.yourpdfguides.com/dref/3568674 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN INTRODUKSJON: Vennligst ta deg tid til å lese disse instruksjonene før du tar ovnen i bruk. I tillegg til denne bruksanvisningen, vil du inne i ovnen finne: en glasstallerken,

Detaljer

Solid, praktisk ovnsinventar Panne og brett er laget etter samme prinsipp. Dette gir solid, stabilt inventar som også er enkelt å gjøre rent.

Solid, praktisk ovnsinventar Panne og brett er laget etter samme prinsipp. Dette gir solid, stabilt inventar som også er enkelt å gjøre rent. electrolux komfyrer 35 Hva er matlaging? Svarene på det spørsmålet er antagelig like mange som det finnes kokker. Noen vil at det skal gå raskt unna, og synes at mat skal være lettlaget. Andre igjen vil

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Oppskriftshefte for PoppOpp restauranten 1/11 2010 Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Aperitiff: Syrlig blå smoothie Oppskriften gir ca 10 glass Ingredienser: 2 dl eple juice

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskje ss = spiseskje pk = pakke

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW82W

Din bruksanvisning SAMSUNG MW82W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MW82W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MW82W i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

S 655 PYR S 675-2 PYR

S 655 PYR S 675-2 PYR HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn Pyrolyse stekeovn S 655 PYR S 675-2 PYR Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha Pyrolyse komfyr. Du har kjøpt et moderne norsk produkt av høy kvalitet. I tillegg er det

Detaljer

Brukerveiledning IOP 2632-50 X

Brukerveiledning IOP 2632-50 X Brukerveiledning NORSK IOP 2632-50 X NO-1 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Kombi-dampstekeovn Combair-Steam N Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX B9971-5-M http://no.yourpdfguides.com/dref/2625933

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX B9971-5-M http://no.yourpdfguides.com/dref/2625933 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 130FG-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 130FG-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 130FG-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 130FG-M i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 5005VW. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 5005VW i bruksanvisningen

Detaljer

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN NO DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN www.gorenje.com _no.indd 1 14.3.2016 10:46:29 Vi er glade for at du har kjøpt et av våre apparater. Denne detaljerte bruksanvisningen følger med

Detaljer

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon

Smoothies-maskin. Viktige sikkerhetsanvisninger. Viktig! Introduksjon Smoothies-maskin Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater, er det viktig å følge sikkerhetsanvisningene. 1. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. 2. Ikke berør deler i bevegelse.

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert Les bruksanvisningen nøye før installering og bruk av apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og den høyeste driftssikkerhet. Før bruk må du kontrollere at nettspenningen

Detaljer

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN

DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN DETALJERT BRUKSANVISNING FOR KOMBINERT MIKROBØLGEOVN Vi er glade for at du har kjøpt et av våre apparater. Denne detaljerte bruksanvisningen følger med produktet for å forenkle bruken av det. Anvisningene

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

Innbyggingsovn med damptilførsel stål, sort HR 876GDS1S

Innbyggingsovn med damptilførsel stål, sort HR 876GDS1S svart/stål 18490 kr* *Veiledende pris Miljøgebyr på 12 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper Type stekeovn / stekefunksjon k Ovnsvolum: 71 l k Energiklasse A+ k 13 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com

BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H. www.wilfa.com BRUKSANVISNING FOR BRØDBAKEMASKIN TS-238H www.wilfa.com BRUKSANVISNING TIL WILFA BRØDBAKEMASKIN For å fa mest mulig glede av den nye wilfa bakemaskinen din, anbefaler vi deg å lese gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HS33229NN http://no.yourpdfguides.com/dref/3564819

Din bruksanvisning SIEMENS HS33229NN http://no.yourpdfguides.com/dref/3564819 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK Råd om bruk av frittstående komfyr

HÅNDBOK Råd om bruk av frittstående komfyr HÅNDBOK Råd om bruk av frittstående komfyr BK 6135 KS Kjære kunde! Med over 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper en husmor eller husfar kan

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn 6 Funksjoner Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer