Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2"

Transkript

1 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer er miljøvennlige og resirkulerbare. Før du kaster din gamle komfyr, skal du gjøre den ubrukelig. Leveres til en egnet forhandler. 2

3 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORESKRIFTER...4 NB!...4 TEKNISKE DATA...5 INSTRUKSJON TIL BETJENINGSELEMENTENE...5 FUNKSJONSPANELET...5 OPPSTILLING...5 ELEKTRISK TILKOBLING...6 TA I BRUK KOMFYREN...6 BETJENING AV KOKEPLATENE...6 KOKEPLATENS FUNKSJONER...6 RESTVARMEVISER...7 VALG AV GRYTER...7 BRYTER TIL KOKEPLATENE...7 BRUK AV STEKEOVNEN...8 IGANGSETTELSE...9 BETEGNELSE PÅ TEMPERATURVALGSBRYTEREN...9 BESKRIVELSE AV FUNKSJONSBRYTEREN...9 KOMFYRENS BELYSNING...9 UNDERVARME?...9 OVERVARME OG UNDERVARME?...9 OVERVARME?...10 GRILL/GRATINERING?...10 GRATINERING MED TURBIN/TURBOGRILL?...10 VARMLUFT?...11 OPPTINING?...11 BAKE/STEKE- ANVISNINGER...11 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD...13 RENGJØRING AV DEN KERAMISKE TOPP...14 STEKEOVNEN...14 STEKEOVNSDØREN...15 FUNKSJONSFORSTYRRELSER...15 UTSKIFTNING AV LYSPÆRE I STEKEOVNEN...15 MONTERING AV EN EKSTRA BESKYTTELSESLUKE PÅSTEKEOVNSDØREN.16 3

4 Sikkerhetsforeskrifter Apparatet skal ikke brukes av barn og andre som ikke er fortrolige med bruksanvisningen. Kokeplatene blir ved bruk varme, så hold småbarn langt vekke. Dersom ovnen er i bruk skal den alltid holdes under oppsikt. Lett antennelig materiale skal ikke oppbevares inne i ovnen eller i nærheten av den. Innsiden av ovnen blir ved bruk oppvarmet. Ta spesiellt hensyn til dette når du bruker den. Ingen lagring av brennbart materiale i stekeovnen. Ikke belast stekeovnsdøren i åpnet tilstand. Ved bruk av elektriske apparater i nærheten av ovnen, må du passe på at ledningene ikke kommer i nærheten av kokeplatene eller blir klemt fast i døren. Ikke benytt øverste hylle i stekeovnen til steking. Ikke bruk stekeovnen til å varme opp rommet den står i. Ikke prøv å reparer komfyren selv. Er noe galt, tar du av strømtilførselen til komfyren og får tak i en egnet reparatør til å se på feilen. Våre apparater oppfyller VDE s sikkerhetsforeskrifter for elektriske apparater. NB! 1. Den elektriske komfyren er laget i beskyttelsesklasse 1 og man skal derfor bruke en jordet strømkrets. 2. Nettilkoblingsledningen må være av typen H05 RR- F eller H05 VV- F, eller likeverdige disse. 3. Tilberedning av matretter i smør eller olje må kun skje under oppsikt (f.eks pommes frites), da disse lett kan antennes. 4. Før du skal skifte ut stekeovnslampen, skal strømmen være avkoblet. Bruk lamper av typen E14, 230V, 15/25W, 300 C til utskifting. 5. Alle varmeelementene er tilpasset bespisningen med en spenning på 230V. Spenningsforsyning 400V ~3N 50Hz (Vekselstrøm 230/400V) eller 230V 50Hz. 4

5 Tekniske data Tabell 1 Instruksjon til betjeningselementene Figur 1 1. glasskeramisk kokeplate 2. kokeplate 145mm 3. kokeplate 210/ 120mm 4. kokeplate 175 * 265mm 5. kokeplate 145mm 6. restvarmeviser 7. Stekeovn 8. Stekeovnsdør 9. Funksjonspanel 10. Utstyrsskuff 11. brytere til kokeplatene 12. Bryter til funksjonene 13. Temperaturbryteren 14. Stekeplate 15. Rist Funksjonspanelet Komfyren styres av to lamper, som befinner seg på venstresiden av funksjonspanelet (figur 2). Figur 2 1. Signallampe (gul)- stekeplatene er i bruk; 2. Signallampe (rød)- stekeovnen er i bruk. Med funksjonsbryteren velges en av de 6 funksjonsartene til stekeovnen, og med temperaturbryteren stilles den ønskede temperaturen inn ( fra C) ved å vri bryterne mot høyre. Oppstilling Komfyren skal stilles opp og pakkes ut i nærheten av den elektriske installasjonen. Skal komfyren plasseres på en rekke ved siden av annet kjøkkenmøbel, skal avstanden mellom komfyrveggen og veggen til kjøkkenmøbelet ved siden av være minimum 30mm. Etter at komfyren er stillt på plass, kan man ved hjelp av skruene under komfyren (bena til komfyren), stille inn en passelig høyde. Bena kan også installeres manuellt eller ved hjelp av den store åtter nøkkelen (figur 3). Du kan også installere benene til komfyren med en skrujern, dersom du åpner utstyrsskuffen (figur 8). Figur 3 Figur 4 5

6 Elektrisk tilkobling (Informasjon til kundeservice) Den elektriske komfyren er laget for en trefasetilkobling (400V~3N). Gjennom tilsvarende bro til koblingspluggen, kan komfyren lett stilles inn for enfasekobling (230V~1N) eller tofasekobling (400V~2N). Koblingen må være i overenstemmelse med de lovmessige forskriftene og må av denne grunn bare bli innstallert av en kvalifisert elektriker. Figur 5 Tilkobling av komfyren 3N) trefasetilkobling; 2N) tofasetilkobling; 1N) enfasetilkobling Ta i bruk komfyren Før bruk skal den glasskeramiske kokeplaten vaskes med varmt vann og vaskemiddel, og deretter tørkes. Fjern beskyttelsesfolien fra stekeplatene. Fjern alt som ligger inne i stekeovnen. Sett stekeovnen på 250 C og la den stå slik i ca. 30 minutter. Ved å gjøre dette vil det inntre en kortsiktig påtrengende lukt. Etter at stekeovnen er blitt avkjølt skal den rengjøres med vaskemiddel og vann. Betjening av kokeplatene NB! 1. Apparatet skal kun brukes til bestemte formål som utelukkende har til hensikt å forberede og varme opp matretter. 2. Dersom det oppstår sprekker eller rifter i den glasskeramiske platen skal strømtilførselen øyeblikkelig kobles fra og kundeservice skal kontaktes. Kokeplatens funksjoner Unngå at harde gjenstander faller på kokeplaten, da denne er særdeles ømfintlig, og sprekker kan oppstå. Gryter skal stilles midt på kokeplaten og ikke skyves rundt. Først når gryten er plassert på kokeplaten, skal platen skrus på. Kokeplater, samt gryter blir svært varme under bruk, så hold småbarn langt unna. Kokeplatene kan ødelegges dersom: - en gryte med ujevn bunn blir stillt på denne - man skrur på en plate og ingen gryte blir plassert på denne - man stiller en tom gryte på en kokeplate som står på Unngå skarpe kanter på gryter og andre gjenstander, da disse kan lage riper i platen. 6

7 For å utnytte strømmen, skrus platen av noen minutter før matretten er ferdig. Kokeplatene skal ikke benyttes til å oppbevare ting på. Bruk av gryter laget av kunststoff er ikke tillatt. Heller ikke tilberedning av matretter i aluminiumsfolie. Legg heller ikke andre gjenstander på kokeplatene (f.eks plastikktallerkner, bestikk). Restvarmeviser Når en lampe lyser er det et signal om at den tilhørende kokeplaten er varm. Så lenge denne lampen lyser, er platen varm og man kan utnytte dette til å spare strøm. Samtidig kan man ved hjelp av disse lampene se hvilken kokeplate som er varm, og man tar da ikke feil kokeplate i bruk. Lampen vil slå seg av når temperaturen faller under 50 C. Figur 6 Utenom kokesonene blir platen ikke varm. Dette minsker faren for brann. Valg av gryter Hovedsaklig kan alle gryter som er i handel brukes, så lenge de har jevn bunnflate. Gryten skal ikke være mindre en det den markerte kokeplaten er. Kokeplaten skal alltid være ren og tørr. Gryter med slipet grunnflate er energibesparende. Følgende uriktige bruksmåter fører til høyt strømforbruk og dårlig varmeoverføring. Riktig! Mindre strømforbruk God varmeoverføring - Jevn grytebunn - Gryten er noe større enn kokeplaten - Lokket til gryten er på Figur 7 Galt! Høyt strømforbruk Dårlig varmeoverføring Lang koketid Figur 8 Gryten er for liten for kokeplaten Ujevn grytebunn Grytelokket ligger ikke på Bryter til kokeplatene a) Normal kokeplate Figur 9 7

8 Bryteren kan skrus både til høyre og til venstre. Dreier man bryteren i klokkeretning, vil man oppnå en gradvis effekt økning, til det igjen vil avta, som følge av tykkelsen på pilen. b) Tokretskokeplate Figur 10 Ved bryteren finner man et symbol? (figur 10). Bryteren kan bare dreies mellom 0 punktet og symbolet?. Den lille kokesonen går alltid på når bryteren dreies rundt. Den store kokesonen går på når man stiller bryteren på symbolet?. Dersom du vil gå fra den store kokesonen til den lille, stilles bryteren på 0, og du kan stille platen inn på nytt. Hvordan skru på den lille (første) kokesonen Figur 11 Hvordan slå på hele (andre) kokesonen Figur 12 Før man skrur på kokeplatene skal stedet sjekkes. Platene går på og av som følge av temperaturbryteren. Bruk av stekeovnen Stekeovnen skal kun brukes til steking av kaker og andre retter. Når ovnen blir skrudd på, lyser begge signallampene. Den gule lampen lyser så lenge ovnen er på. Den røde lampen slår seg av når ovnen har nådd den bestemte temperatur. Dersom temperaturen synker, vil ovnen automatisk skru seg på igjen og den røde lampen vil igjen lyse. Dersom ovnen skal forvarmes før man steker, skal matretten settes i ovnen så snart den røde lampen slukker. For å skru av ovnen dreies bryteren mot venstre til den står på 0. For å spare strøm er det lurt å skru av ovnen 5-10 minutter før steketidens slutt. Figur 13 [1], [2], [3], [4] hyller 1- Overvarme 2- Ovnens varmeelementer 3- Undervarme 4- Ovnens belysning 5- Temperaturføler 6- Avskjerming til varme og sirkuleringsluft 8

9 Igangsettelse Stekeovnen skrus på ved at man dreier på to av bryterne. Betegnelse på temperaturvalgsbryteren Det er ingen trinnvis inndeling av temperaturene mellom 50 og 250 C. Punktene imellom angir temperaturer på 10 C. Bryteren skal dreies i klokkeretning når man vil skru den på. Vil man skru av temperaturen, skal bryteren dreies i motsatt retning. Figur 14 Beskrivelse av funksjonsbryteren Med denne bryteren velges de ulike funksjonsartene. Bryteren kan dreies i begge retninger. Figur 15 Komfyrens belysning Lyset står på ved følgende innstillinger: Undervarme? Ved denne funksjonen blir undersiden mer stekt. Denne funksjon brukes de siste minuttene av steketiden. Overvarme og undervarme? Denne funksjonen har som fordel at bakevarene blir stekt både over og under. Denne stekefunksjonen egner seg utmerket til steking av kaker, kjøtt, fisk, brød og pizza. Ved denne funksjonen kan bare ett brett om gangen stekes, og da skal den helst stå i andre hyllen i ovnen. 9

10 Overvarme? Denne funksjonen er forbeholdt ferdigsteking av kaker. Ved denne funksjonen blir bakevaren bedre stekt på oversiden. Denne funksjonen kan også brukes til å steke hurtigretter som toast, grønnsaker og gratenger. Grill/gratinering? Ved å grille med de infrarøde grillelementene blir den produserte varmen avgitt til stekevarene gjennom stråling. Det er tilrådelig å varme opp ovnen i ca. 5 minutter før matretten settes inn, da ovnen på dette tidspunkt har oppnådd sin fulle stråleeffekt. De kortsiktige strålene ved grillingen tilbereder kjøttet eller matretten slik at den blir fin og brun utenpå og saftig inni. Steketiden vil variere alt etter hva som skal grilles og størrelse på dette. Figur 16 Hvordan gå fram: - sett funksjonsbryteren på? - la stekeovnen forvarmes med en temperatur på 250 C - still inn ønsket temperatur - legg matretten (f.eks kjøttet) på risten eller i en form - installer skjermbrettet til valgbryteren og åpne stekeovnsdøren (figur 16) NB! 1. Ved grilling skal stekeovnen være under oppsikt. 2. Tilgjengelige deler som brukes til stekingen kan bli varme, så hold småbarn langt unna! Gratinering med turbin/turbogrill? Denne funksjonen er forbeholdt steking av større kjøttstykker ( rullader, mørbrad, svinerygg, hele kyllinger, gås og and). Ved slike tilfeller er forvarming ikke nødvendig. Slike matretter, alt etter størrelse, skal stilles i tredje eller fjerde hylle i stekeovnen. Ved en slik funksjon oppnår man en spesiell smaksegenskap ved matretten. Den blir sprø på utsiden. 10

11 Varmluft? Prinsippet til denne funksjonen er at den setter igang et varmekretsløp bakerst i ovnen. Ved denne oppvarmingsmetoden skal temperaturen være lavere enn ved tradisjonell steking. En temperatur på under 200 C velges her. Denne varmluftsfunksjonen egner seg utmerket til steking av to forskjellige retter på en gang (f.eks fisk og kjøtt). De blir stillt på to ulike hyller i ovnen, men oppnår samme temperatur. Ved steking av to retter samtidig, bør temperaturen stilles litt høyere og steketiden være noe lenger enn ved steking av bare en rett. Mot slutten av steketiden snur man kaken slik at bakre del kommer fremst. Ved steking og damping anbefales mer enn 1 kg kjøtt. Opptining? Takket være varmluften egner stekeovnen seg utmerket til å tine varer fra frossen tilstand. De frosne varene skal legges på et stekebrett og plasseres i andre eller tredje hylle i stekeovnen. Temperaturvalg avhenger av hvilken vare det er. Søtvarer, frukt og kjøtt aspikk tiner bare ved å ha varmluften på, uten temperatur. Kjøtt og fjærkre pakkes i aluminiumsfolie og plasseres på risten midt i ovnen. Skru på ovnen og sett den på ca C. Frosne ferdigretter som grønnsaker, trenger ikke tines før de tas i bruk. Bake/steke- anvisninger Til baking kan man ta i bruk former av blikk, teflon, keramikk, glass eller aluminiumsfolie. Ved førstegangs bruk av nye stekeplater, bør disse stå i sterk oppvarmet ovn før de tas i bruk. Dette for å få bort den karakteristiske lukten. Formene skal bare fylles 2/3 med deig, slik at det er plass for den å vokse. Ved steking av kjøtt, kan man ta i bruk former av keramikk, glass, stålemalje og støpejern. Så sant disse har håndtak som tåler varme. Henvisninger om forvarming av stekeovnen er forskjellige for de ulike kaketypene, så vær oppmerksom på dette. For at kaken skal stekes like mye over det hele, er det lurt å velge funksjonen for over og undervarme? eller varmluft?. Er kaken for mørk på toppen, bør man ved neste bakst sette formen i en lavere hylle, senke temperaturen noe og heller forlenge steketiden. Er kaken for mørk på undersiden, settes den neste gang i en høyere hylle og eventuelt velge litt lavere temperatur. 11

12 Ved baking skal man unngå for høye temperaturer, siden dette forhindrer at deigen heves. Blir kaken for lenge i den varme ovnen, kan dette føre til at den svir seg og tørker ut. Ved valg av temperatur og steketid, må man ta hensyn til deigens masse og konsistens. Ved steking kan stekebrettene eller formene plasseres i hvilken som helst hylle i stekeovnen, men andre hylle blir anbefalt. Etterhvert gjør du dine egne erfaringer med ulike matretter og i hvilken hylle formen skal plasseres. Ved førstegangs steking er det best å begynne med en middels temperatur, så kan du heller velge en høyere neste gang. En lavere temperatur har det til følge at den blir jevnere stekt. Ønsker du å teste om kaken er ferdig, skal du stikke en liten trepinne ned i den. Dersom ingenting sitter fast på pinnen når den trekkes ut, er kaken ferdig.. La den da ligge i ovnen å hvile i ca.5 minutter. Ved bruk av stekeovnen må man ta hensyn til følgende: - ingen oppbevaring av unødvendig utstyr/tilbehør inne i ovnen - stekeformer av ulike slag, samt risten skal plasseres i midterste hylle Figur 17 Figur 18 Ved steking av kjøtt i egen kraft, gjøres dette best ved å bruke funksjonen?, spesiellt for magert kjøtt. Alle andre kjøttyper, også hakket og fjærkre, stekes under funksjonen?. I de følgende tabellene vil du finne forslag til temperaturinnstillinger og steketid for ulike matanretninger. Ved å prøve deg fram vil du selv finne ut hva som fungerer best for deg. Tabell 2 Steking? Utstyr Kaketype Temperatur [ C] Steketid Timer : Minutter Stekeform: Formkake :00 1:10 Gjærkake :50 1:00 Bløtkake :30 1:00 Stekebrett : Fletteloff :30 0:40 Fruktkake :20 0:30 Tabell 3 Steking av kjøtt? Kjøttype Temperatur [ C] Steketid Timer : Minutter Svinekjøtt :30 2:30 Kalvekjøtt :45 2:00 Fjærkre :45 1:00 Fisk :45 1:00 12

13 Tabell 4 Valg av temperaturinnstilling ved steking med varmluft? Kaketype Temperatur [ C] Steketid Timer : Minutter Gjær formkake 160 1:00 1:10 Gjærdeig 175 0:40 0:45 Fruktkake 175 0:40 0:55 Tabell 5 Steking og damping av kjøtt med varmluft? Kjøttype Temperatur [ C] Steketid Timer : Minutter Kylling 180 0:50 1:00 Vilt 160 2:00 2:20 Svinekjøtt 175 1:50 2:00 Tabell 6 Steking på rist? Matrett Hylle i stekeovnen nedenfra Steketid [minutter] Side 1 Steketid [minutter] Side 2 Kjøtt Et stykk svinekjøtt Pølser Kalvestek Halv kylling Fisk Filet Ørret Brød Toast Rengjøring og vedlikehold NB! 1. Apparatet skal ikke rengjøres med dampstråler. 2. La ovnen stå til den blir kald. For å opprettholde apparatets gode tekniske og utseendemessige stand, skal den rengjøres regelmessig. Ta aldri i bruk dampstråler eller rykkvann. Til rengjøring av ovnen skal ingen grovkornede midler brukes, som kan skrape den opp ( skuresvamp, sterke kjemiske midler og skarpe gjenstander). 13

14 Til rengjøring av delene av rustfritt stål, samt hele området med de ulike bryterne, skal milde rengjøringsmidler brukes, som ikke inneholder skurekorn. Dette fordi de påtrykte merkene kan bli ødelagt. Alle former og stekeplater som brukes i stekeovnen skal etter bruk legges i vann med oppvaskmiddel, vaskes lett og deretter tørkes. Kontroller at pakningen til stekeovnsdøren er ren. Rengjøring av den keramiske topp Overflaten til den keramiske toppen behøver etter bruk noen form for pleie, da hver minste lille flekk ved neste gangs bruk kan antennes. Den keramiske toppen skal rengjøres med midler laget spesielt til dette bruk. Overflaten kan ellers bli matt og ødelagt. Til rengjøringen får man ikke ta i bruk skuresvamp eller rengjøringsmelk. Dersom platen er lettere skitten, skal dette fjernes med en fuktig klut eller svamp innsatt med lunkent vann og et mildt oppvaskmiddel. Tilslutt tørker man over med en tørr klut. Dersom platen er veldig skitten, må dette fjernes med spesielle midler som er laget til dette bruk. Rester etter rengjøringsmidler som ikke blir fjernet, kan ved oppvarming føre til at det blir skader på den keramiske toppen. Matrester som blir liggende igjen på den keramiske toppen, blir best fjernet ved å ta i bruk en spatel eller en annen form for skrape, helst av tre, da glassoverflaten lett kan bli skrapt opp. NB! Til rengjøring av den keramiske toppen skal man ikke ta i bruk de vaskemidler som ble brukt til stekeovnen, da disse er for sterke til dette bruk, og kan forårsake varige skader på toppens overflate. Gjenstander som smelter lett, som f.eks aluminiumsfolie eller kunststoff, skal holdes langt unna kokeplatene. Skulle dette likevel skje, skal dette fjernes med en gang, mens platen enda er varm. Det samme skal gjøres dersom en matrett med stort sukkerinnhold blir glemt igjen på kokeplaten. Sukker løser seg svært fort opp på den varme platen og etterlater seg varige flekker. Etter rengjøring kan man smøre den keramiske toppen inn med et beskyttelsesmiddel, f.eks CERA FIX. Stekeovnen Stekeovnen og stekeovnsdøren skal gjøres rent med lunket vann, samt noe oppvaskmiddel eller rengjøringsspray for stekeovner. Tilslutt tørker man over med en myk tørr klut. Rengjøring av glassdøren skal utføres i kald tilstand. 14

15 Stekeovnsdøren Når man rengjør stekeovnen, kan stekeovnsdøren tas ut. Det er enkelt å ta den ut og sette den inn igjen så sant man følger anvisningene: Demontering av stekeovnsdøren - åpne stekeovnsdøren helt - hold tilbake begge hengslene ved å trekke vippeklemmen 1 på stoppanordningen 2 til håndtaket 3 (figur 19). - drei døren langsomt mot låseretning og trekk den deretter ut av låsehengslene. Den demonterte stekeovnsdøren skal håndteres med forsiktighet. Hengslene skal øyeblikkelig stilles på sin vanlige plass. NB! Hengslene på stekeovnsdøren er festet meget stramt, man bør derfor være ekstra forsiktig når døren tas ut. Ved uvettig behandling er det fare for å bli skadet. Figur 19 Hvordan ta ut stekeovnsdøren For å sette døren tilbake på plass, brukes samme metode bare i omvendt rekkefølge. Dersom lampen inne i ovnen blir skitten, skal den tas ut, rengjøres og tørkes. Funksjonsforstyrrelser Dersom den keramiske toppen eller stekeovnens varmeelementer ikke varmer, f.eks at det har oppstått en kortsluttning som forårsaker utløp av sikringen, skal fagmann tilkalles. Alle reparasjoner ( unntatt utskifting av lyspære) skal utføres av fagmann. Blir dette ikke fulgt vil garantien bli ugyldiggjort. Utskiftning av lyspære i stekeovnen Hele apparatet skal være frakoblet strømnettet ved at sikringen tas ut. For å bytte ut lyspæren skal glasskuppelen 1 skrus ut slik at den løsner fra innfatningen 2, lyspæren 3 tas ut og en ny settes inn. Lyspærer av typen: E14 15/25W 300 C ~230V Figur 20 Utskiftning av lyspære 15

16 Montering av en ekstra beskyttelsesluke påstekeovnsdøren Brannbeskyttelse Figur Skrue A; 2. Skive; 3. Dørhåndtak; 4. beskyttelsesluke; 5. Avstandshylse; 6. Skrue B; 7. Skive; 8. Stekeovnsdør NB! For å unngå berøring av stekeovnsdøren og dermed også forbrenning, bør en slik beskyttelsesluke innstalleres. Dette spesiellt om småbarn er en del av husholdet. 16

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

BRUKSANVISNING OP8640

BRUKSANVISNING OP8640 BRUKSANVISNING OP8640 Bruksanvisning Pyrolyseovn Kjære ASKO-kunde. Takk for at du har valgt dette kvalitetsproduktet. Vi forsikrer at både de indre og ytre delene er av samme høye kvalitet, at maskinen

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer