Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2"

Transkript

1 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer er miljøvennlige og resirkulerbare. Før du kaster din gamle komfyr, skal du gjøre den ubrukelig. Leveres til en egnet forhandler. 2

3 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORESKRIFTER...4 NB!...4 TEKNISKE DATA...5 INSTRUKSJON TIL BETJENINGSELEMENTENE...5 FUNKSJONSPANELET...5 OPPSTILLING...5 ELEKTRISK TILKOBLING...6 TA I BRUK KOMFYREN...6 BETJENING AV KOKEPLATENE...6 KOKEPLATENS FUNKSJONER...6 RESTVARMEVISER...7 VALG AV GRYTER...7 BRYTER TIL KOKEPLATENE...7 BRUK AV STEKEOVNEN...8 IGANGSETTELSE...9 BETEGNELSE PÅ TEMPERATURVALGSBRYTEREN...9 BESKRIVELSE AV FUNKSJONSBRYTEREN...9 KOMFYRENS BELYSNING...9 UNDERVARME?...9 OVERVARME OG UNDERVARME?...9 OVERVARME?...10 GRILL/GRATINERING?...10 GRATINERING MED TURBIN/TURBOGRILL?...10 VARMLUFT?...11 OPPTINING?...11 BAKE/STEKE- ANVISNINGER...11 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD...13 RENGJØRING AV DEN KERAMISKE TOPP...14 STEKEOVNEN...14 STEKEOVNSDØREN...15 FUNKSJONSFORSTYRRELSER...15 UTSKIFTNING AV LYSPÆRE I STEKEOVNEN...15 MONTERING AV EN EKSTRA BESKYTTELSESLUKE PÅSTEKEOVNSDØREN.16 3

4 Sikkerhetsforeskrifter Apparatet skal ikke brukes av barn og andre som ikke er fortrolige med bruksanvisningen. Kokeplatene blir ved bruk varme, så hold småbarn langt vekke. Dersom ovnen er i bruk skal den alltid holdes under oppsikt. Lett antennelig materiale skal ikke oppbevares inne i ovnen eller i nærheten av den. Innsiden av ovnen blir ved bruk oppvarmet. Ta spesiellt hensyn til dette når du bruker den. Ingen lagring av brennbart materiale i stekeovnen. Ikke belast stekeovnsdøren i åpnet tilstand. Ved bruk av elektriske apparater i nærheten av ovnen, må du passe på at ledningene ikke kommer i nærheten av kokeplatene eller blir klemt fast i døren. Ikke benytt øverste hylle i stekeovnen til steking. Ikke bruk stekeovnen til å varme opp rommet den står i. Ikke prøv å reparer komfyren selv. Er noe galt, tar du av strømtilførselen til komfyren og får tak i en egnet reparatør til å se på feilen. Våre apparater oppfyller VDE s sikkerhetsforeskrifter for elektriske apparater. NB! 1. Den elektriske komfyren er laget i beskyttelsesklasse 1 og man skal derfor bruke en jordet strømkrets. 2. Nettilkoblingsledningen må være av typen H05 RR- F eller H05 VV- F, eller likeverdige disse. 3. Tilberedning av matretter i smør eller olje må kun skje under oppsikt (f.eks pommes frites), da disse lett kan antennes. 4. Før du skal skifte ut stekeovnslampen, skal strømmen være avkoblet. Bruk lamper av typen E14, 230V, 15/25W, 300 C til utskifting. 5. Alle varmeelementene er tilpasset bespisningen med en spenning på 230V. Spenningsforsyning 400V ~3N 50Hz (Vekselstrøm 230/400V) eller 230V 50Hz. 4

5 Tekniske data Tabell 1 Instruksjon til betjeningselementene Figur 1 1. glasskeramisk kokeplate 2. kokeplate 145mm 3. kokeplate 210/ 120mm 4. kokeplate 175 * 265mm 5. kokeplate 145mm 6. restvarmeviser 7. Stekeovn 8. Stekeovnsdør 9. Funksjonspanel 10. Utstyrsskuff 11. brytere til kokeplatene 12. Bryter til funksjonene 13. Temperaturbryteren 14. Stekeplate 15. Rist Funksjonspanelet Komfyren styres av to lamper, som befinner seg på venstresiden av funksjonspanelet (figur 2). Figur 2 1. Signallampe (gul)- stekeplatene er i bruk; 2. Signallampe (rød)- stekeovnen er i bruk. Med funksjonsbryteren velges en av de 6 funksjonsartene til stekeovnen, og med temperaturbryteren stilles den ønskede temperaturen inn ( fra C) ved å vri bryterne mot høyre. Oppstilling Komfyren skal stilles opp og pakkes ut i nærheten av den elektriske installasjonen. Skal komfyren plasseres på en rekke ved siden av annet kjøkkenmøbel, skal avstanden mellom komfyrveggen og veggen til kjøkkenmøbelet ved siden av være minimum 30mm. Etter at komfyren er stillt på plass, kan man ved hjelp av skruene under komfyren (bena til komfyren), stille inn en passelig høyde. Bena kan også installeres manuellt eller ved hjelp av den store åtter nøkkelen (figur 3). Du kan også installere benene til komfyren med en skrujern, dersom du åpner utstyrsskuffen (figur 8). Figur 3 Figur 4 5

6 Elektrisk tilkobling (Informasjon til kundeservice) Den elektriske komfyren er laget for en trefasetilkobling (400V~3N). Gjennom tilsvarende bro til koblingspluggen, kan komfyren lett stilles inn for enfasekobling (230V~1N) eller tofasekobling (400V~2N). Koblingen må være i overenstemmelse med de lovmessige forskriftene og må av denne grunn bare bli innstallert av en kvalifisert elektriker. Figur 5 Tilkobling av komfyren 3N) trefasetilkobling; 2N) tofasetilkobling; 1N) enfasetilkobling Ta i bruk komfyren Før bruk skal den glasskeramiske kokeplaten vaskes med varmt vann og vaskemiddel, og deretter tørkes. Fjern beskyttelsesfolien fra stekeplatene. Fjern alt som ligger inne i stekeovnen. Sett stekeovnen på 250 C og la den stå slik i ca. 30 minutter. Ved å gjøre dette vil det inntre en kortsiktig påtrengende lukt. Etter at stekeovnen er blitt avkjølt skal den rengjøres med vaskemiddel og vann. Betjening av kokeplatene NB! 1. Apparatet skal kun brukes til bestemte formål som utelukkende har til hensikt å forberede og varme opp matretter. 2. Dersom det oppstår sprekker eller rifter i den glasskeramiske platen skal strømtilførselen øyeblikkelig kobles fra og kundeservice skal kontaktes. Kokeplatens funksjoner Unngå at harde gjenstander faller på kokeplaten, da denne er særdeles ømfintlig, og sprekker kan oppstå. Gryter skal stilles midt på kokeplaten og ikke skyves rundt. Først når gryten er plassert på kokeplaten, skal platen skrus på. Kokeplater, samt gryter blir svært varme under bruk, så hold småbarn langt unna. Kokeplatene kan ødelegges dersom: - en gryte med ujevn bunn blir stillt på denne - man skrur på en plate og ingen gryte blir plassert på denne - man stiller en tom gryte på en kokeplate som står på Unngå skarpe kanter på gryter og andre gjenstander, da disse kan lage riper i platen. 6

7 For å utnytte strømmen, skrus platen av noen minutter før matretten er ferdig. Kokeplatene skal ikke benyttes til å oppbevare ting på. Bruk av gryter laget av kunststoff er ikke tillatt. Heller ikke tilberedning av matretter i aluminiumsfolie. Legg heller ikke andre gjenstander på kokeplatene (f.eks plastikktallerkner, bestikk). Restvarmeviser Når en lampe lyser er det et signal om at den tilhørende kokeplaten er varm. Så lenge denne lampen lyser, er platen varm og man kan utnytte dette til å spare strøm. Samtidig kan man ved hjelp av disse lampene se hvilken kokeplate som er varm, og man tar da ikke feil kokeplate i bruk. Lampen vil slå seg av når temperaturen faller under 50 C. Figur 6 Utenom kokesonene blir platen ikke varm. Dette minsker faren for brann. Valg av gryter Hovedsaklig kan alle gryter som er i handel brukes, så lenge de har jevn bunnflate. Gryten skal ikke være mindre en det den markerte kokeplaten er. Kokeplaten skal alltid være ren og tørr. Gryter med slipet grunnflate er energibesparende. Følgende uriktige bruksmåter fører til høyt strømforbruk og dårlig varmeoverføring. Riktig! Mindre strømforbruk God varmeoverføring - Jevn grytebunn - Gryten er noe større enn kokeplaten - Lokket til gryten er på Figur 7 Galt! Høyt strømforbruk Dårlig varmeoverføring Lang koketid Figur 8 Gryten er for liten for kokeplaten Ujevn grytebunn Grytelokket ligger ikke på Bryter til kokeplatene a) Normal kokeplate Figur 9 7

8 Bryteren kan skrus både til høyre og til venstre. Dreier man bryteren i klokkeretning, vil man oppnå en gradvis effekt økning, til det igjen vil avta, som følge av tykkelsen på pilen. b) Tokretskokeplate Figur 10 Ved bryteren finner man et symbol? (figur 10). Bryteren kan bare dreies mellom 0 punktet og symbolet?. Den lille kokesonen går alltid på når bryteren dreies rundt. Den store kokesonen går på når man stiller bryteren på symbolet?. Dersom du vil gå fra den store kokesonen til den lille, stilles bryteren på 0, og du kan stille platen inn på nytt. Hvordan skru på den lille (første) kokesonen Figur 11 Hvordan slå på hele (andre) kokesonen Figur 12 Før man skrur på kokeplatene skal stedet sjekkes. Platene går på og av som følge av temperaturbryteren. Bruk av stekeovnen Stekeovnen skal kun brukes til steking av kaker og andre retter. Når ovnen blir skrudd på, lyser begge signallampene. Den gule lampen lyser så lenge ovnen er på. Den røde lampen slår seg av når ovnen har nådd den bestemte temperatur. Dersom temperaturen synker, vil ovnen automatisk skru seg på igjen og den røde lampen vil igjen lyse. Dersom ovnen skal forvarmes før man steker, skal matretten settes i ovnen så snart den røde lampen slukker. For å skru av ovnen dreies bryteren mot venstre til den står på 0. For å spare strøm er det lurt å skru av ovnen 5-10 minutter før steketidens slutt. Figur 13 [1], [2], [3], [4] hyller 1- Overvarme 2- Ovnens varmeelementer 3- Undervarme 4- Ovnens belysning 5- Temperaturføler 6- Avskjerming til varme og sirkuleringsluft 8

9 Igangsettelse Stekeovnen skrus på ved at man dreier på to av bryterne. Betegnelse på temperaturvalgsbryteren Det er ingen trinnvis inndeling av temperaturene mellom 50 og 250 C. Punktene imellom angir temperaturer på 10 C. Bryteren skal dreies i klokkeretning når man vil skru den på. Vil man skru av temperaturen, skal bryteren dreies i motsatt retning. Figur 14 Beskrivelse av funksjonsbryteren Med denne bryteren velges de ulike funksjonsartene. Bryteren kan dreies i begge retninger. Figur 15 Komfyrens belysning Lyset står på ved følgende innstillinger: Undervarme? Ved denne funksjonen blir undersiden mer stekt. Denne funksjon brukes de siste minuttene av steketiden. Overvarme og undervarme? Denne funksjonen har som fordel at bakevarene blir stekt både over og under. Denne stekefunksjonen egner seg utmerket til steking av kaker, kjøtt, fisk, brød og pizza. Ved denne funksjonen kan bare ett brett om gangen stekes, og da skal den helst stå i andre hyllen i ovnen. 9

10 Overvarme? Denne funksjonen er forbeholdt ferdigsteking av kaker. Ved denne funksjonen blir bakevaren bedre stekt på oversiden. Denne funksjonen kan også brukes til å steke hurtigretter som toast, grønnsaker og gratenger. Grill/gratinering? Ved å grille med de infrarøde grillelementene blir den produserte varmen avgitt til stekevarene gjennom stråling. Det er tilrådelig å varme opp ovnen i ca. 5 minutter før matretten settes inn, da ovnen på dette tidspunkt har oppnådd sin fulle stråleeffekt. De kortsiktige strålene ved grillingen tilbereder kjøttet eller matretten slik at den blir fin og brun utenpå og saftig inni. Steketiden vil variere alt etter hva som skal grilles og størrelse på dette. Figur 16 Hvordan gå fram: - sett funksjonsbryteren på? - la stekeovnen forvarmes med en temperatur på 250 C - still inn ønsket temperatur - legg matretten (f.eks kjøttet) på risten eller i en form - installer skjermbrettet til valgbryteren og åpne stekeovnsdøren (figur 16) NB! 1. Ved grilling skal stekeovnen være under oppsikt. 2. Tilgjengelige deler som brukes til stekingen kan bli varme, så hold småbarn langt unna! Gratinering med turbin/turbogrill? Denne funksjonen er forbeholdt steking av større kjøttstykker ( rullader, mørbrad, svinerygg, hele kyllinger, gås og and). Ved slike tilfeller er forvarming ikke nødvendig. Slike matretter, alt etter størrelse, skal stilles i tredje eller fjerde hylle i stekeovnen. Ved en slik funksjon oppnår man en spesiell smaksegenskap ved matretten. Den blir sprø på utsiden. 10

11 Varmluft? Prinsippet til denne funksjonen er at den setter igang et varmekretsløp bakerst i ovnen. Ved denne oppvarmingsmetoden skal temperaturen være lavere enn ved tradisjonell steking. En temperatur på under 200 C velges her. Denne varmluftsfunksjonen egner seg utmerket til steking av to forskjellige retter på en gang (f.eks fisk og kjøtt). De blir stillt på to ulike hyller i ovnen, men oppnår samme temperatur. Ved steking av to retter samtidig, bør temperaturen stilles litt høyere og steketiden være noe lenger enn ved steking av bare en rett. Mot slutten av steketiden snur man kaken slik at bakre del kommer fremst. Ved steking og damping anbefales mer enn 1 kg kjøtt. Opptining? Takket være varmluften egner stekeovnen seg utmerket til å tine varer fra frossen tilstand. De frosne varene skal legges på et stekebrett og plasseres i andre eller tredje hylle i stekeovnen. Temperaturvalg avhenger av hvilken vare det er. Søtvarer, frukt og kjøtt aspikk tiner bare ved å ha varmluften på, uten temperatur. Kjøtt og fjærkre pakkes i aluminiumsfolie og plasseres på risten midt i ovnen. Skru på ovnen og sett den på ca C. Frosne ferdigretter som grønnsaker, trenger ikke tines før de tas i bruk. Bake/steke- anvisninger Til baking kan man ta i bruk former av blikk, teflon, keramikk, glass eller aluminiumsfolie. Ved førstegangs bruk av nye stekeplater, bør disse stå i sterk oppvarmet ovn før de tas i bruk. Dette for å få bort den karakteristiske lukten. Formene skal bare fylles 2/3 med deig, slik at det er plass for den å vokse. Ved steking av kjøtt, kan man ta i bruk former av keramikk, glass, stålemalje og støpejern. Så sant disse har håndtak som tåler varme. Henvisninger om forvarming av stekeovnen er forskjellige for de ulike kaketypene, så vær oppmerksom på dette. For at kaken skal stekes like mye over det hele, er det lurt å velge funksjonen for over og undervarme? eller varmluft?. Er kaken for mørk på toppen, bør man ved neste bakst sette formen i en lavere hylle, senke temperaturen noe og heller forlenge steketiden. Er kaken for mørk på undersiden, settes den neste gang i en høyere hylle og eventuelt velge litt lavere temperatur. 11

12 Ved baking skal man unngå for høye temperaturer, siden dette forhindrer at deigen heves. Blir kaken for lenge i den varme ovnen, kan dette føre til at den svir seg og tørker ut. Ved valg av temperatur og steketid, må man ta hensyn til deigens masse og konsistens. Ved steking kan stekebrettene eller formene plasseres i hvilken som helst hylle i stekeovnen, men andre hylle blir anbefalt. Etterhvert gjør du dine egne erfaringer med ulike matretter og i hvilken hylle formen skal plasseres. Ved førstegangs steking er det best å begynne med en middels temperatur, så kan du heller velge en høyere neste gang. En lavere temperatur har det til følge at den blir jevnere stekt. Ønsker du å teste om kaken er ferdig, skal du stikke en liten trepinne ned i den. Dersom ingenting sitter fast på pinnen når den trekkes ut, er kaken ferdig.. La den da ligge i ovnen å hvile i ca.5 minutter. Ved bruk av stekeovnen må man ta hensyn til følgende: - ingen oppbevaring av unødvendig utstyr/tilbehør inne i ovnen - stekeformer av ulike slag, samt risten skal plasseres i midterste hylle Figur 17 Figur 18 Ved steking av kjøtt i egen kraft, gjøres dette best ved å bruke funksjonen?, spesiellt for magert kjøtt. Alle andre kjøttyper, også hakket og fjærkre, stekes under funksjonen?. I de følgende tabellene vil du finne forslag til temperaturinnstillinger og steketid for ulike matanretninger. Ved å prøve deg fram vil du selv finne ut hva som fungerer best for deg. Tabell 2 Steking? Utstyr Kaketype Temperatur [ C] Steketid Timer : Minutter Stekeform: Formkake :00 1:10 Gjærkake :50 1:00 Bløtkake :30 1:00 Stekebrett : Fletteloff :30 0:40 Fruktkake :20 0:30 Tabell 3 Steking av kjøtt? Kjøttype Temperatur [ C] Steketid Timer : Minutter Svinekjøtt :30 2:30 Kalvekjøtt :45 2:00 Fjærkre :45 1:00 Fisk :45 1:00 12

13 Tabell 4 Valg av temperaturinnstilling ved steking med varmluft? Kaketype Temperatur [ C] Steketid Timer : Minutter Gjær formkake 160 1:00 1:10 Gjærdeig 175 0:40 0:45 Fruktkake 175 0:40 0:55 Tabell 5 Steking og damping av kjøtt med varmluft? Kjøttype Temperatur [ C] Steketid Timer : Minutter Kylling 180 0:50 1:00 Vilt 160 2:00 2:20 Svinekjøtt 175 1:50 2:00 Tabell 6 Steking på rist? Matrett Hylle i stekeovnen nedenfra Steketid [minutter] Side 1 Steketid [minutter] Side 2 Kjøtt Et stykk svinekjøtt Pølser Kalvestek Halv kylling Fisk Filet Ørret Brød Toast Rengjøring og vedlikehold NB! 1. Apparatet skal ikke rengjøres med dampstråler. 2. La ovnen stå til den blir kald. For å opprettholde apparatets gode tekniske og utseendemessige stand, skal den rengjøres regelmessig. Ta aldri i bruk dampstråler eller rykkvann. Til rengjøring av ovnen skal ingen grovkornede midler brukes, som kan skrape den opp ( skuresvamp, sterke kjemiske midler og skarpe gjenstander). 13

14 Til rengjøring av delene av rustfritt stål, samt hele området med de ulike bryterne, skal milde rengjøringsmidler brukes, som ikke inneholder skurekorn. Dette fordi de påtrykte merkene kan bli ødelagt. Alle former og stekeplater som brukes i stekeovnen skal etter bruk legges i vann med oppvaskmiddel, vaskes lett og deretter tørkes. Kontroller at pakningen til stekeovnsdøren er ren. Rengjøring av den keramiske topp Overflaten til den keramiske toppen behøver etter bruk noen form for pleie, da hver minste lille flekk ved neste gangs bruk kan antennes. Den keramiske toppen skal rengjøres med midler laget spesielt til dette bruk. Overflaten kan ellers bli matt og ødelagt. Til rengjøringen får man ikke ta i bruk skuresvamp eller rengjøringsmelk. Dersom platen er lettere skitten, skal dette fjernes med en fuktig klut eller svamp innsatt med lunkent vann og et mildt oppvaskmiddel. Tilslutt tørker man over med en tørr klut. Dersom platen er veldig skitten, må dette fjernes med spesielle midler som er laget til dette bruk. Rester etter rengjøringsmidler som ikke blir fjernet, kan ved oppvarming føre til at det blir skader på den keramiske toppen. Matrester som blir liggende igjen på den keramiske toppen, blir best fjernet ved å ta i bruk en spatel eller en annen form for skrape, helst av tre, da glassoverflaten lett kan bli skrapt opp. NB! Til rengjøring av den keramiske toppen skal man ikke ta i bruk de vaskemidler som ble brukt til stekeovnen, da disse er for sterke til dette bruk, og kan forårsake varige skader på toppens overflate. Gjenstander som smelter lett, som f.eks aluminiumsfolie eller kunststoff, skal holdes langt unna kokeplatene. Skulle dette likevel skje, skal dette fjernes med en gang, mens platen enda er varm. Det samme skal gjøres dersom en matrett med stort sukkerinnhold blir glemt igjen på kokeplaten. Sukker løser seg svært fort opp på den varme platen og etterlater seg varige flekker. Etter rengjøring kan man smøre den keramiske toppen inn med et beskyttelsesmiddel, f.eks CERA FIX. Stekeovnen Stekeovnen og stekeovnsdøren skal gjøres rent med lunket vann, samt noe oppvaskmiddel eller rengjøringsspray for stekeovner. Tilslutt tørker man over med en myk tørr klut. Rengjøring av glassdøren skal utføres i kald tilstand. 14

15 Stekeovnsdøren Når man rengjør stekeovnen, kan stekeovnsdøren tas ut. Det er enkelt å ta den ut og sette den inn igjen så sant man følger anvisningene: Demontering av stekeovnsdøren - åpne stekeovnsdøren helt - hold tilbake begge hengslene ved å trekke vippeklemmen 1 på stoppanordningen 2 til håndtaket 3 (figur 19). - drei døren langsomt mot låseretning og trekk den deretter ut av låsehengslene. Den demonterte stekeovnsdøren skal håndteres med forsiktighet. Hengslene skal øyeblikkelig stilles på sin vanlige plass. NB! Hengslene på stekeovnsdøren er festet meget stramt, man bør derfor være ekstra forsiktig når døren tas ut. Ved uvettig behandling er det fare for å bli skadet. Figur 19 Hvordan ta ut stekeovnsdøren For å sette døren tilbake på plass, brukes samme metode bare i omvendt rekkefølge. Dersom lampen inne i ovnen blir skitten, skal den tas ut, rengjøres og tørkes. Funksjonsforstyrrelser Dersom den keramiske toppen eller stekeovnens varmeelementer ikke varmer, f.eks at det har oppstått en kortsluttning som forårsaker utløp av sikringen, skal fagmann tilkalles. Alle reparasjoner ( unntatt utskifting av lyspære) skal utføres av fagmann. Blir dette ikke fulgt vil garantien bli ugyldiggjort. Utskiftning av lyspære i stekeovnen Hele apparatet skal være frakoblet strømnettet ved at sikringen tas ut. For å bytte ut lyspæren skal glasskuppelen 1 skrus ut slik at den løsner fra innfatningen 2, lyspæren 3 tas ut og en ny settes inn. Lyspærer av typen: E14 15/25W 300 C ~230V Figur 20 Utskiftning av lyspære 15

16 Montering av en ekstra beskyttelsesluke påstekeovnsdøren Brannbeskyttelse Figur Skrue A; 2. Skive; 3. Dørhåndtak; 4. beskyttelsesluke; 5. Avstandshylse; 6. Skrue B; 7. Skive; 8. Stekeovnsdør NB! For å unngå berøring av stekeovnsdøren og dermed også forbrenning, bør en slik beskyttelsesluke innstalleres. Dette spesiellt om småbarn er en del av husholdet. 16

Bruksanvisning for elektronisk komfyr. EHM 475 Modell 2375.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr. EHM 475 Modell 2375.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHM 475 Modell 2375.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning for gasskomfyr. GH 484 E Modell 1460.A2 GH 484 P Modell 1460.A2 GH 483 Modell 1463.A2 GH 485 Modell 1467.A2 GH 486 IX Modell 1467.

Bruksanvisning for gasskomfyr. GH 484 E Modell 1460.A2 GH 484 P Modell 1460.A2 GH 483 Modell 1463.A2 GH 485 Modell 1467.A2 GH 486 IX Modell 1467. Bruksanvisning for gasskomfyr GH 484 E Modell 1460.A2 GH 484 P Modell 1460.A2 GH 483 Modell 1463.A2 GH 485 Modell 1467.A2 GH 486 IX Modell 1467.A2 Kjære kunde! Vi takker for deres interesse for vårt produkt

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri Kjære kunde! Du har kjøpt et produkt av høy kvalitet. Ovnen vi har produsert er moderne og enkel å bruke.

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN O C Design: BK Grafisk 7/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn og koketopp O C Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling NO Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling Glasskeramisk koketopp Glasskeramisk koketopp Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S626

HÅNDBOK. Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S626 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn 2 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha stekeovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MU rustfri (for tilkopling til bygg-inn komfyrtopp)

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MU rustfri (for tilkopling til bygg-inn komfyrtopp) RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MU rustfri (for tilkopling til bygg-inn komfyrtopp) Kjære kunde! Du har kjøpt et produkt av høy kvalitet. Ovnen vi har produsert er moderne og

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K 0 0 00 50 50 00 50 0 0 RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 66 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

Norsk. Viktig. Fritering. Generell beskrivelse (fig. 1)

Norsk. Viktig. Fritering. Generell beskrivelse (fig. 1) HD 48/83 1 0-5 min 1 4-6 min 3-4 min 5 min 1 A C 3-4 min 0-5 min 4-6 min 5 min B E D F 3 Norsk Side 4 Norsk Viktig Les denne bruksanvisningen sammen med illustrasjonene før apparatet tas i bruk. Før tilkobling

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 God mat med Beha Med snart 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp

HÅNDBOK. Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp HÅNDBOK Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha komfyr. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning NO INNEBYGD KERAMISK TOPP Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre er pakket i miljøvennlige materialer som

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

CRISTIAL HORIZON INSTRUKSJONSMANUAL. Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no.

CRISTIAL HORIZON INSTRUKSJONSMANUAL. Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no. CRISTIAL HORIZON Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no INSTRUKSJONSMANUAL Vanlig bruk: Plasser maskinen på en jevn og flat overflate. La det være minst

Detaljer

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN INTRODUKSJON: Vennligst ta deg tid til å lese disse instruksjonene før du tar ovnen i bruk. I tillegg til denne bruksanvisningen, vil du inne i ovnen finne: en glasstallerken,

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn 6 Funksjoner Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Der god matlaging hører hjemme

Der god matlaging hører hjemme Der god matlaging hører hjemme AGA forskjellen matlaging med strålevarme Å Å lage lage mat mat med med en en City60 er er en en glede og og gir gir fantastiske resultater. Dette er er fordi fordi en en

Detaljer

HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn

HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S 615 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha stekeovn for innbygging S 615. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER KVALITET VARER LENGST Hos Nygård vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er tilpasset

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for brygg-inn stekeovn A601 MU rustfri (for tilkopling til bygg-inn komfyrtopp)

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for brygg-inn stekeovn A601 MU rustfri (for tilkopling til bygg-inn komfyrtopp) RÅD G VINK Bruksanvisning for brygg-inn stekeovn A601 MU rustfri (for tilkopling til bygg-inn komfyrtopp) Kjære kunde! Du har kjøpt et produkt av høy kvalitet. vnen vi har produsert er moderne og enkel

Detaljer

TR4110IX Nyheter. Victoria 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

TR4110IX Nyheter. Victoria 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A TR4110IX Nyheter 110 CM KOMFYR MED 3 OVNER OG INDUKSJONSTOPP RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709195076 Induksjonstopp med 5 soner Venstre bak: Ø 215 mm, 2300 W Venstre foran: 1300 W Midten: Ø

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 623 God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Brukerveiledning IOP 2632-50 X

Brukerveiledning IOP 2632-50 X Brukerveiledning NORSK IOP 2632-50 X NO-1 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen

Detaljer

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskje ss = spiseskje pk = pakke

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette er faresymbolet,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn Ovnsvolum: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZCS532W http://no.yourpdfguides.com/dref/662262

Din bruksanvisning ZANUSSI ZCS532W http://no.yourpdfguides.com/dref/662262 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer