Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!"

Transkript

1 Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget i sikringsklasse 1 som gjør at man bør bruke en jordet stikkkontakt. 3. Kontakten bør være installert av en elektriker; dette står også på garantiseddelen. Blir dette ikke overholdt faller retten til garanti bort. 4. Egenhendige reparasjoner med eget verktøy- unntak er utskifting av pære i stekeovnen- er ikke tillatt og fører til at garantien faller bort. 5. Møbelet som stekeovnen blir bygd inn i skal være innsatt med et kunststoff belegg og limet som blir brukt må tåle 95grader Celsius. Uegnet belegg og lim som ikke tåler temperaturen kan føre til deformering av belegget. 6. Alt utstyr og materiale som er blitt brukt er miljøvennlig og resirkulerbart. 7. Før du kaster den gamle ovnen, skal den gjøres ubrukelig. Bør leveres til en egnet forhandler. 8. Våre produkter tilfredsstiller VDE- forskriftene om sikkerhet for elektroniske apparater.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE ANVISNINGER Bestemmelser for den elektriske komfyr Tekniske data 4 Tabell Konstruksjon av, og utstyr til stekeovnen Strømbrytere til den elektriske komfyr Sikkerhetshenvisninger 5 2 INSTALLASJON AV PRODUKTET Generelle henvisninger Montering av komfyren 6 3 BETJENING AV KOKEPLATENE Ved førstegangs bruk Den keramiske platens funksjonsarter Den normale kokeplate Normal- og hurtigkokeplate Tokretsplate og tokrets-hurtigplate Tilkobling av den minste (første) kokeplaten Tilkobling av hele (andre) kokeplaten Varmemåler til kokeplatene Valg av gryter 9 4 BRUK AV STEKEOVNEN Oppbygning av stekeovnen Regulering av stekeovnsfunksjonene Funksjonsbryter Temperaturvelgeren Elektronisk programmeringsklokke Stekeovnens belysning Beskrivelse av ovnens funksjoner 10 2

3 4.4.1 Undervarme? Overvarme og undervarme? Overvarme? Gratinering Gratinering med turbin/turbogrill Varmluft? Opptining? Bake/steke-anvisninger 13 5 ELEKTRONISK PROGRAMMERINGSKLOKKE Generelle anvisninger Tidsinnstilling Hvordan skru av alarmen Generell anvisning for bruk av den elektroniske programmeringsklokken Alarm Programmering av stekeovnens funksjonstid Innstilling av stopptid Innstilling av stekeovnens funksjons- og stopptid Manuell regulering Hvordan slå av et program Forslag til programmering av stekeovnen Forslag til programmering av kokeplatene 20 6 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Generelle bemerkninger Rengjøring av den keramiske topp/plate Rengjøring av stekeovnen 22 7 FUNKSJONSFORSTYRRELSER VED DEN ELEKTRISKE KOMFYREN Utskiftning av ovnsdørens pakning Utskiftning av lyspære i stekeovnen 23 8 MONTERING AV EN EKSTRA LUKE/BLENDER PÅ STEKEOVNSDØREN 24 3

4 1 Generelle anvisninger 1.1 Bestemmelser for den elektriske komfyr Stekeovnen og den keramiske platen utgjør en enhet, og skal derfor ikke settes sammen på andre måter. Platen skal monteres i kjøkkenbenken, og stekeovnen under denne. 1.2 Tekniske data Tabell Konstruksjon av, og utstyr til stekeovnen Elektronisk tidsbryter Funksjonsbryter til stekeovnen Temperaturvelger til stekeovnen Stekeovnen Stekeovnsdør glasskeramisk kokefelt bryter for kokeplate D bryter for kokeplate C bryter for kokeplate B bryter for kokeplate A Figur 1 Tilbehør: Stekeplate - 2 stykker ( 1stk for EHBC 981) Rist - 1 stykk Beskyttelsesplate - 1 stykk Figur Strømbrytere til den elektriske komfyr Elektrisk komfyr 2701.A1; 2702.A1; 2707.A1; 2708.A1 Utstyr: 2 normale kokeplater φ 140mm- 1,2kW 2 normale kokeplater φ 180mm- 1,7kW Restvarmeviser Figur 3 Elektrisk komfyr 2711.A1; 2712.A1; Utstyr: 2 hurtig kokeplater φ 140mm- 1,2kW 2 hurtig kokeplater φ 180mm- 1,8kW Restvarmeviser Figur 4 4

5 Elektrisk komfyr 2718.A1; 2737.A1; Utstyr: 2 normale kokeplater φ 140mm- 1,2kW 1 tokrets kokeplate φ 210/φ120mm- 2,1kW 1 tokrets kokeplate φ mm- 2,2kW Restvarmeviser Figur 5 Elektrisk komfyr 2817.A1; 2818.A1; 2 hurtig kokeplater φ 140mm/1,2kW 1 tokrets- hurtig kokeplate φ 210/φ 120mm- 2,1kW 1 tokrets- hurtig kokeplate φ mm- 2,2kW Restvarmeviser Figur Sikkerhetshenvisninger Dette produkt skal utelukkende betjenes av voksne; hold barn unna komfyren. Installeringen av komfyren skal gjøres i henhold til bruksanvisningen. Ved bruk blir platene, fremre vegg, samt ovnsdøren svært varme. Vær oppmerksom på dette for å unngå forbrenning. Ta spesiellt hensyn til barn, og ikke la dem leke i nærheten av komfyren. Beskyttelse/sikring mot elektriske støt, må bli gjennomført ved installasjon. Ikke belast stekeovnsdøren i åpnet tilstand. La ikke stekeovnen stå på uten tilsyn, dette spesiellt ved steking. Overopphetet fett kan selvantennes. Under bruk blir apparatet oppvarmet. Varmeelementene inne i ovnen må ikke berøres. Oppbevar aldri brennbare gjennstander inne i stekeovnen, da disse kan antennes dersom ovnen ved en tilfeldighet blir skrudd på. Bruk grytekluter dersom du skal flytte på gryter eller ta ut stekeplater fra ovnen. Ikke ta ibruk stekeovnen til oppvarming av rommet den står i. Det er forbudt å: * endre den elektriske installasjon * egenhendig reparere apparatet, sett bort ifra det som er oppgitt i bruksanvisningen. * bruke komfyren uten bruk av sikret strømkrets * tilberede matretter direkte på platene * ta i bruk kjørler og gryter av kunststoff eller aluminiumsfolie Oppdages rifter, sprekker eller annen skade på den keramiske platen, skrus komfyren straks av og fagmann tilkalles. 5

6 Fabrikanten tar ikke ansvar for eventuelle personskader eller materielle skader, som er et resultat av uvettig bruk av den elektriske komfyr, og bruk av denne som ikke er i samsvar med bruksanvisningen. 2 Installasjon av produktet 2.1 Generelle henvisninger Den elektriske ovnen skal installeres av kyndig fagmann etter gjeldende sikkerhetsforskrifter, samt etter fabrikantens henvisninger. Når komfyren er pakket ut, se etter skader eller mangler. Fjern alt av innpakningsmateriale, også på komfyrens innside. Fjern klistermerker og overflødig lim. Alle deler rengjøres og tørkes. For å flytte på komfyren, brukes håndtakene som vist på figur 7. Figur 7 Komfyrens hovedbryter eller stikkontakten den er tilkoblet, skal være lett tilgjengelig (figur 7) Ovenfor komfyren skal det være et frirom; best vil det være om det monteres en vifte som kan absorbere lukt og damp. Avstanden mellom vifte og den keramiske platen skal være på minst 650mm (figur 8). Figur 8 Ledningen som brukes skal minst være av typen H05 RR-F eller H05 VV-F. Apparatets elektriske sikkerhet er bare garantert dersom husets elektriske strømkrets er forskriftsmessig installert. Apparatet skal være avslått under reparasjon. Illustrasjonen befinner seg på baksiden av apparatet. 2.2 Montering av komfyren Skjær ut et rektangulært stykke i kjøkkenbenken, passende den keramiske platen. Lag 8 hull til skruer (3) til feste av festefjæren (2) på kjøkkenbenken. Skru deretter disse fast. Avstanden til åpningen kan man se på figur 10. Blandt utstyret finnes det en pakning (5). En av sidene på denne er sikret med et bånd. Fjern dette båndet og fest pakningen med den klebrige side underst på den keramiske platen. For å sikre at det blir luft mellom platen og stekeovnen skal det være en åpning på 500*80(mm). Målingene blir vist på figur 11. Figur 10 6

7 1- keramisk kokeplate; 2- Festefjær; 3- Skruer; 4- Kjøkkenbenk; 5- Pakning Still stekeovnen direkte foran åpningen i kjøkkenbenken, de 4 skruene skrus av (1), fest skiltet til ovnens bakre vegg, ta bort skiltet. Dette muliggjør tilgang til ovnens elektriske tilkobling-stikkontakten (figur 9 og 12). Figur Ved tilkobling av ledningene fra den keramiske platen til stekeovnen, må man være særs oppmerksom på tilkoblingsskjemaet (figur 12 og 13). 2. De fargede kontaktene må gå i de samme fargene som kontaktene til ovnen. Før stikkontakten settes i, må man koble sammen den keramiske platen med stekeovnen som vist på figurene 12 og 13. Skyv stekeovnen inn i kjøkkenbenken og åpne døren. For å sikre den fra å falle ut festes den med 4 skruer som vist på bilde 14. Den keramiske platen trykkes inn i åpningen på kjøkkenbenken, slik at fjæren (posisjon 2, figur 10) går i lås. Med hovedbryteren slår man på strømmen. Figur 12 Figur 13 Sikringsleder Klemmen til sikringslederen Figur 14 3 Betjening av kokeplatene 3.1 Ved førstegangs bruk 1. Rengjør emaljen og glassflaten med en myk, fuktig klut. 2. La ovnen stå på full styrke i en time. Sørg for god lufting. 3. Rengjør rist, stekeplate o.l. med varmt vann og oppvaskmiddel. 3.2 Den keramiske platens funksjonsarter Unngå å miste harde gjennstander på platen, da dette kan føre til sprekker i denne. Grytene må alltid bli plassert midt på den opptegnede plate og ikke bli skjøvet rundt. Først når gryten står på sin plass kan man skru på platen. Overflaten, samt gryter blir varme under bruk. Hold småbarn langt unna. Kokeplatene kan bli ødelagt dersom: - du bruker gryter med ujevn bunn - du ikke setter en gryte på platen etter at den er skrudd på - du stiller en tom gryte på kokeplaten 7

8 - du bruker gryter eller andre gjenstander med skarpe kanter Skru av platen noen minutter før koketidens slutt for å dra nytte av restvarmen. Den keramiske platen skal ikke benyttes til å sette ting på. Kjørler av aluminiumsfolie eller andre kunststoffer skal ikke stilles på kokeplatene. Heller ikke bestikk, tallerkener eller annet av disse stoffer. 3.3 Den normale kokeplate Bryteren kan dreies mot både høyre og venstre. Det minste varmepunktet finner man ved punkt, og det maksimale ved punkt 3. Skal matretten varmes hurtig opp stilles bryteren på 3. Deretter kan man minske varmen ved å dreie bryteren mot høyre. Figur Normal- og hurtigkokeplate Bryteren kan dreies både mot høyre og venstre. Dreier man bryteren i klokkeretning oppnår man en regelmessig stigning av effekten, til det går nedover igjen. Figur Tokretsplate og tokrets-hurtigplate Bryteren her har i tillegg et grafisk symbol (figur 17). Bryteren kan kun dreies fra 0 til symbolet. Den lille sonen blir når man dreier bryteren alltid koblet til. Den store kokesonen blir koblet til når man stiller bryteren på symbolet. Figur 17 Vil du gå fra stor sone til liten, still bryteren på 0 og still inn på ny Tilkobling av den minste (første) kokeplaten Figur Tilkobling av hele (andre) kokeplaten Figur Varmemåler til kokeplatene Varmen til kokeplatene vises ved tegn fremst på den keramiske platen (figur 20). Når temperaturen overstiger 50 C, lyser varmetegnet til den tilhørende platen. Tegnene kan overopphetes, men det blir ikke gitt noe signal om dette. I slikt et tilfelle bør man ringe kundeservice. Figur 20 8

9 3.7 Valg av gryter Riktig! Svakere strømforbruk Bra varmetilførsel - jevn underflate på gryten - gryten er noe større enn kokeplaten - lokk på gryten Figur 21 Galt! Høyere strømforbruk Dårlig varmetilførsel Lang koketid Gryten er for liten ujevn grytebunn lokket er ikke på Figur 22 4 Bruk av stekeovnen 4.1 Oppbygning av stekeovnen Figur Regulering av stekeovnsfunksjonene Reguleringen til stekeovnen henger sammen med hvilken type elektrisk ovn dette er, og kommer med anvisning: 1. Elektrisk komfyr av typen 2707.A1; 2737.A1; 2817.A1: - funksjonsbryter - temperaturvelger - elektronisk programmeringsklokke 2. Elektrisk komfyr av typen 2701.A1; 2702.A1; 2708.A1; 2711.A1; 2712.A1; 2718.A1; 2818.A1 - Funksjonsbryter - Temperaturvelger Funksjonsbryter Den ønskede funksjon og temperatur kan velges ved å dreie bryterne mot høyre ( bilde 24). 9

10 Når du stiller på bryteren, lyser lampen på stekeovnen og den er på. Husk alltid å slå av bryteren etter bruk av ovnen. Figur 24. Symbolene på bryterne betyr følgende 0 av? undervarme? gratinering? over- og undervarme? gratinering med turbin/turbogrill? overvarme? varmluft Temperaturvelgeren Temperaturen i stekeovnen kan stilles til mellom 50 og 250. Når temperaturen blir slått på lyser lampen. Lampen slår seg av når ønsket temperatur er oppnådd, og slår seg igjen på ved ettervarming. Figur Elektronisk programmeringsklokke Klokken tjener som styring av ovnens automatiske og halvautomatiske funksjoner. Etter hvert programm som blir utført gir den et signal og ovnen blir automatisk slått av. Bruken av klokken slår derimot ikke av bryterne til stekeovnen. Funksjonene til klokken blir omtalt senere i denne bruksanvisning. 4.3 Stekeovnens belysning For deres sikkerhet og komfort vil et lys bli slått på i bakre del av stekeovnen når denne er i bruk. 4.4 Beskrivelse av ovnens funksjoner Undervarme? Denne funksjonen har som formål at undersiden av stekevaren blir sterkere oppvarmet. Denne blir brukt de siste minuttene av steketiden. Hvordan gå fram: - velg funksjonen med symbolet for undervarme?, ønsket temperatur og eventuellt tidsinnstilling. Figur 26 Ved slutten av steketiden slås ovnen av. 10

11 4.4.3 Overvarme og undervarme? Denne funksjonen her gjør at bakevarene blir varmet både under og over. Denne funksjonen egner seg ypperlig til steking av kaker, kjøtt, fisk, brød og pizza. Hvordan gå fram: - velg funksjonen med symbolet for under og overvarme, ønsket temperatur og eventuellt tidsinnstilling. Figur 27 Ved slutten av steketiden slås ovnen av Overvarme? Denne funksjonen er forbeholdt ferdigbakte kaker. Denne sørger for at bakverket blir sterkere oppvarmet på toppen. Denne funksjon kan også passe godt for hurtigsteking av retter som toast, grønnsaker og gratenger. Hvordan gå fram: - velg funksjonen med symbolet for overvarme? samt ønsket temperatur. Figur 28 Ved steketidens slutt slås ovnen av Gratinering Denne funksjonen brukes til å steke små porsjoner med kjøtt (stek, pølser), fisk, samt brødskiver og toast. Det som skal gratineres bør ikke være tykkere enn 2-3cm. Ved gratinering kan både rist og stekebrett tas i bruk. Ved gratinering av kjøtt og fisk, bør disse smøres lett inn med for eksempel smør. Som målestokk for steketiden gjelder 8-10 min for hver 1cm kjøtt- tykkelse. Hvordan gå fram: - Varm opp temperaturen i det bakre rommet til 250 C. - Det som skal gratineres legges på en rist eller i form. - Sett bryteren på symbolet for gratinering. - Sette inn skjermplaten og åpne stekeovnsdøren(bilde 30). - Still inn ønsket temperatur og eventuellt programmere inn steketiden. Figur 29 og figur 30 Etter endt steketid- slå av ovnen. 11

12 Advarsel! 1. Ved steking skal ikke ovnen stå ubevoktet. 2. Ved steking av retter på rist, skal det stå en panne i bunnen av ovnen med ca 0,5l vann som kan fange opp fett som renner ned. 3. Ved bruk blir ovnens innside og varmeelementene varme. Ta ekstra hensyn til dette og hold små barn langt unna! 4. I øverste hylle i ovnen skal ingen retter stekes Gratinering med turbin/turbogrill Denne funksjonen brukes til å steke større porsjoner med kjøtt (kylling, ender, kalkun etc.). I disse tilfellene er forvarming av ovnen ikke nødvendig. Kjøttet eller matretten, alt etter størrelsen, settes i tredje eller fjerde hylle i stekeovnen. Ved denne funksjonen oppnår man en spesiell smaksegenskap ved matretten. Den blir sprø på utsiden. Hvordan gå fram: - Legg kjøttet i ovnen. - Sett bryteren på symbolet for turbogrill?. - Still inn ønsket temperatur og eventuellt steketid. - Lukk stekeovnsdøren. Figur 31 Ved steketidens slutt skrues ovnen av Varmluft? Prinsippet til denne funksjonen er at viften setter igang et varmluftskretsløp bakerst i ovnen. Ved denne oppvarmingsmetoden skal temperaturen være lavere enn ved tradisjonell steking. En temperatur på under 200 C velges her. Denne varmluftsfunksjonen egner seg utmerket til steking av to forskjellige retter på en gang (f.eks. fisk og kjøtt). De blir stillt på to ulike hyller i ovnen, men oppnår den samme temperatur. Ved steking av to retter på samme tid, bør temperaturen være noe høyere og steketiden noe lengre enn når man steker bare en rett. Mot slutten av steketiden, snus kaken, slik at bakre del kommer frem. Det er anbefalt ved steking og damping at det er mer enn 1 kg kjøtt. Figur 32 Hvordan gå fram: - Still bryteren på symbolet for varmluft?. - Still temperaturen og eventuellt steketid. Når du steker to retter på en gang: - når steketiden er ute, ta begge rettene ut av ovnen og sjekk at de er gjennomstekt. Er de da ikke ferdige, sett dem inn i ovnen igjen og stek dem litt til. 12

13 Etter endt steketid skal ovnen slås av. Stiller du inn på varmluft? eller turbogrill?, uten å stille inn temperaturen, blir viften koblet til Opptining? Takket være varmluften egner stekeovnen seg utmerket til å tine ting fra frossen tilstand. De frosne varene skal legges på et stekebrett og plasseres i andre eller tredje hylle av ovnen. Temperaturen avhenger av hvilken vare det er. Søtt (som kaker), frukt o.l., tiner bare ved å ha varmluften på, uten temperatur. Kjøtt og fjærkre pakkes inn i aluminiumsfolie og plasseres midt i ovnen. Skru på ovnen og sett den på ca. 50 C- 70 C. Frosne ferdigretter (som grønnsaker), trenger ikke å tines før de tas ibruk. 4.5 Bake/steke-anvisninger Til baking kan man ta ibruk former av blikk, teflon, keramikk, glass eller aluminiumsfolie. Må derimot ikke settes direkte direkte på ovnsbunnen. Ved førstegangs bruk av nye stekeplatene, bør disse stå i sterk oppvarmet ovn før de tas ibruk. Dette for å få bort den karakteristiske lukten. Formene skal fylles 2/3 med deig, slik at det er plass for den å vokse. Ved steking av kjøtt, kan man ta ibruk former av keramikk, glass, stålemalje og støpejern, som har håndtak som tåler varmen. Anvisningene om forvarming av ovnen er forskjellige for de ulike kaketypene, så vær obs. For at kaken skal stekes like mye over det hele er det lurt å velge funksjonen for overog undervarme? eller varmluft?. Er kaken for mørk på toppen, bør man ved neste bakst sette formen i en lavere hylle, senke temperaturen noe og heller forlenge steketiden. Er kaken for mørk på undersiden, settes den neste gang inn i en høyere hylle med eventuellt lavere temperatur. Ved baking skal man unngå for høye temperaturer, siden dette forhindrer at deigen heves. Blir kaken derimot for lenge i den varme ovnen, kan dette føre til at den svir seg og tørker ut. Ved valg av temperatur og steketid må man ta hensyn til deigens masse og konsistens. Formene med matretter kan plasseres i hvilken som helst hylle i stekeovnen, men den andre hyllen blir anbefalt. Du gjør etterhvert egne erfaringer med ulike retter og hvilken hylle de skal stå. Ved førstegangs steking er det best å begynne med en middels temperatur, så kan du heller velge en høyere temperatur neste gang. En lavere temperatur har det til følge at den neste gang blir jevnere stekt. Vil man teste om kaken er ferdig skal man stikke en liten trepinne ned i kaken. Dersom ingenting sitter fast på pinnen når den trekkes ut, er kaken ferdig. La kaken bli liggende i ovnen enda 5minutter. Ved bruk av stekeovnen må man ta hensyn til følgende: 13

14 Figur 33 Figur 34 - ingen oppbevaring av unødvendig tilbehør inne i ovnen - stekeformer av ulike slag skal plasseres i midten på risten (bilde 33 og 34) I den påfølgende tabellen blir det oppgitt temperaturinnstillinger og steketid for ulike matretter. Du vil nok selv gjøre erfaringer som tilsier annet, så det beste er nok å prøve seg frem selv til man finner den optimale tid og temperatur. Veiledning til temperatur- og tidsinnstilling ved steking? Baketype Steketid Temperatur [ C] Timer : minutter Bløtkake 0:30 1: Eplekake 0:40 0: Fruktkake 0:25 0: Tabell 2 Ved steking av kjøtt i sin egen saft, gjør du lurest i å bruke funksjonen?,spesiellt med magert kjøtt. Med alle andre kjøttsorter, deriblandt kjøttdeig og fjærkre kan man ta i bruk funksjonen?. Steking av kjøtt? Kjøttype Temperatur Steketid Timer : Minutter Svinekjøtt :30 2:00 Kylling :45 1:00 Fisk :45 1:00 Tabell 3 Veiledning til temperaturinnstilling ved steking med varmluft? Baketype Temperatur [ C ] Steketid Timer : Minutter Bløtkake 160 0:25 0:35 Gjærdeig 175 0:40 0:45 Fruktkake 175 0:40 0:55 Tabell 4 Steking og dampkoking av kjøtt med varmluft? Kjøttype Temperatur Steketid Timer:Minutter Kylling 180 0:50 1:00 Vilt 160 2:00 2:20 Svinekjøtt 175 1:50 2:00 Tabell 5 14

15 Gratinering? Matrett Stekehylle fra nederst Steketid, ene siden (min) Steketid, andre siden (min) Kjøtt Svinekotelett Pølser kalvestek Fisk Filet ørret Brød Toast Tabell 6 5 Elektronisk programmeringsklokke 5.1 Generelle anvisninger Klokken har følgende funksjoner: - programmering av funksjonstiden - programmering av tidsuret - programmering av funksjonstid og tidsur i en 24-timers syklus Klokken brukes til å styre stekeovnens funksjoner, samt kokeplaten fremst til venstre på den keramiske platen. Koblingen muliggjør styring av stekeovnen og kokeplaten. Figur 35 Figur 36 elektronisk programmeringsklokke 1. Stoppeklokke 2. Programmeringstast for funksjonstiden 3.Stopptast 4. Manuellfunksjonsknapp 5. Knapp for mindre tid 6. Knapp for mer tid Programmeringen består i at man trykker på en valgt funksjon og deretter ønsket tid ved å bruke + og tastene. Korte trykk på tastene fører til en endring i tid på ett minutt. Det er også mulig å styre stekeovnen uten hjelp av klokken, ved å velge tast nummer 4?, håndfunksjonen. Man kan også bare bruke stoppeklokken, og trenger da ikke bruke funksjonsknappene. Programmering: - trykk på den valgte funksjonen, og åpne den - innen 5 sekunder etter at den er blitt åpnet kan man angi tiden ved + og - tastene. Setter programmet ikke igang innen disse 5 sekunder, faller den valgte funksjon bort 15

16 - 5 sekunder etter ferdig programmering, viser klokken den løpende tiden og programmet er igang I klokkens display kan følgende symboler dukke opp: Auto Symbol for automatikkfunksjonen Et vedvarende lys betyr at programmet går. Er lyset blinkende betyr det at programmet er blitt slått av.? Symbol for stekeovnsfunksjon Vedvarende lys betyr at stekeovnen står i funksjonsberedskap.? Klokkesymbol Vedvarende lys- stoppeklokken er påslått. Etter tilkobling av apparatet, lyser det i displayet 0.00 og betegnelsen AUTO. Det første som skal gjøres etter påkobling av apparatet, eller etter strømbrudd er å stille klokken. 5.2 Tidsinnstilling Trykk samtidig ned tasten med symbolet for gryte? og stop-tasten?, og still inn tiden f.eks 11.38, ved å bruke + og - tastene. Etter at klokken er innstill blir alle tastene frigjort. Innen 5sekunder etter frigjøring, blir tiden lagret. Figur 37 tidsinnstilling I displayet vises den nyinnsstillte tiden og symbolet av gryten?. Nøyaktigheten i displayet til klokken henger sammen med strømtilførselen, og kan sammenlignes med andre klokker. 5.3 Hvordan skru av alarmen Etter endt program, lyder en alarm. Kokeplatene er ikke varme, lyset i ovnen lyser, men den orange kontrollampen lyser. Du kan selv slå denne alarmen av. Trykk en av følgende taster; klokke-tasten? eller stopp-tasten?. 1. Ved å trykke på tasten? medfører dette en overgang til håndfunksjonen, som betyr at varmen til stekeovnen slås inn på ubestemt tid. 2. Frakobling av stekeovnen skjer ved nullstilling. Dersom brukeren av ovnen ikke velger noen av de ovenforstående metodene, slås alarmen av av seg selv etter noen minutter. 16

17 Etter endt programm skal ovnen slås av ved at funksjonstasten stilles på 0 og temperaturmåleren på. 5.4 Generell anvisning for bruk av den elektroniske programmeringsklokken 1. Klokken gjør det mulig å regulere lydnivået på alarmklokken. Dette gjøres ved å trykke på - knappen. Ved hvert trykk beholder man en av tre tonesignaler. 2. Ønsker de ikke å stille inn stekeovnen på et tidsprogram, kan man velge manuell funksjon ved å trykke på?. 3. Dersom programmet er ferdig, men matretten derimot ikke er det, kan man bruke? tasten og se etter den videre stekingen selv. 4. Med? tasten kan man slå av et hvilket som helst program. 5. Innstillingen av den elektriske komfyren er overordnet den elektriske programmeringsklokken. Det betyr at å programmere funksjonstiden uten denne ikke vil ha noen effekt, sett bort ifra alarmklokken. 6. Programmet kan være endret innen dens utløp. Da må man trykke på funksjonstasten og bruke + og - tastene for å stille inn tiden. 7. Ved feilinnstilling vil alarmen gå av og AUTO vil blinke. For å slå av alarmen trykker man på tasten?, og programmet må stilles inn på nytt. 8. Ønsker du ikke å bruke stekeovnen, taster du på?, og deretter innen 5 sekunder på + og rett etterpå på -. I displayet lyser symbolet?, AUTO blinker og tiden vises. Ved å gjennomføre dette, går man ikke over til manuell funksjon. Dette er fornuftig på den måte at ovnen ikke tilfeldig kan bli slått på, da særlig av barn. 5.5 Alarm Alarmen virker som signal for den innstilte tiden. Den regulerer ikke ovnens funksjoner og fungerer uavhengig av programmene. Dette betyr at: - under tidsutløpet til alarmen kan stekeovnen bli programmert - alarmen kan stilles inn under et hvilket som helst programm Denne funksjonen kan være særlig nyttig når man for eksempel koker egg eller pasta. Innstilling av alarmen: - trykk på symbolet? - bruk + og - tastene for å stille inn ønsket tid (for eksempel 3minutter) Figur 38 innstilling av alarmen Etter ca. 5 sekunder ser man tiden i displayet og symbolet? lyser. Etter endt tid begynner klokken å ringe. Den kan slås av ved å trykke på?. Ønsker du å avbryte tidsinnstillingen før tiden: 17

18 a) trykk på tasten? b) hold inne - knappen til det står 0.00 i displayet c) bruke? tasten til å koble ut alarmen For å sjekke hvor lang tid som gjennstår kan de trykke på tasten?. Dette vil derimot ikke avbryte nedtellingen. 5.6 Programmering av stekeovnens funksjonstid Så snart funksjonstiden er stillt inn, skrur ovnen seg på. For å programmere: a) koble til stekeovnen med reguleringsbryteren, som forklart tidligere b) trykk på? tasten og med tastene + og - stiller du inn ønsket tid f.eks 35minutt (bilde 39) Figur 39 programmering av funksjonstiden Figur 40 programmering av stoppfunksjon Etter endt programmeringstid slår ovnen seg av selv. Dette blir man gjort oppmerksom på ved et alarmsignal, samt at AUTO blinker og lyser i displayet. c) alarmsignalet kan slås av d) ønskes videre bruk av ovnen (f.eks ettersteking) kan multifunksjonsklokken stilles inn på nytt eller man kan ta nytta av? knappen e) etter endt steketid skal ovnen slås av 5.7 Innstilling av stopptid Etter programmering av stopptiden, kobler ovnen seg straks på. For å programmere: a) koble til ovnen ved hjelp av reguleringsbryteren b) trykk på?, og velg stopptid ved hjelp av + og - knappene (figur 40) I det øyeblikk ovnen når den programmerte tiden slår den seg av, og et alarmsignal høres. I displayet blinker AUTO og tegnet? forsvinner. c) alarmsignalet kan slås av d) ønsker de fortsatt å bruke ovnen kan du gjøre dette ved å stille inn multifunksjonsklokken på nytt eller ved å trykke på? og passe på tiden selv e) etter utløp av funksjonstiden skal ovnen slås av 18

19 5.8 Innstilling av stekeovnens funksjons- og stopptid Etter programmering av funksjons- og stopptid arbeider ovnen av seg selv uten hjelp av brukeren. Dette betyr at ovnen slår seg på på en bestemt tid, samt slår seg av på en bestemt tid. Slik går du fram: a) Koble til stekeovnen med reguleringsknappen. b) Trykk på? og bruk + og - til å stille inn ønsket funksjonstid (f.eks 1.5 time). c) Trykk på? og bruk + og - for å stille inn ønsket stopptid ( f.eks 18.00). Stekeovnen er med dette programmert, og alt vil gå helt automatisk. Ved den fastsatte tiden (her 16.30= ) slår ovnen seg automatisk på ( symbolet? lyser) og forblir på i 1.5time til klokken 18.00, da den slår seg av. d) Ønsker de fortsatt bruk av ovnen, kan du enten programmere inn på nytt eller bruke? knappen og følge med ovnen selv, e) Når du er ferdig med ovnen, skal den slås av. Programmeringen kan også gjøres i omvendt rekkefølge ved at man først stiller inn stopptiden og deretter funksjonstiden. 5.9 Manuell regulering Ønsker man å bruke ovnen manuellt trykkes det på?. Stekeovnens og kokeplatenes regulering manuellt er uavhengig av reguleringsbryteren, som vil si: - bruk av stekeovnsbryter og temperaturbryter - med bryteren til kokeplaten fremme til venstre på den keramiske platen Ved manuell styring av ovnen kan man ta ibruk alarmklokken Hvordan slå av et program For å slå av programmene må følgende gjøres: - trykk på?, - hold inne - knappen til det i displayet viser 0.00 Etter at man har slått av et program kan et nytt program innstilles Forslag til programmering av stekeovnen Steking av oksekjøtt - klokken er

20 - steketid er 2 timer - steketemperatur er 220 C - retten skal være ferdig klokken Legg kjøttet i en stekeform, tilsett noen skjeer med vann, og dekk den til med et lokk. Sett formen inn i stekeovnen og lukk døren. Reguleringsbryteren stilles på? og temperaturen på 220 C. Trykk på? og bruk + og - til å stille inn steketiden på 2 timer (figur 39). Trykk på?, og bruk + og - til å stille inn stopptiden (f.eks 17.00) (figur 40). Kjøttets steketid er nå programmert inn og alt vil gå av seg selv. Siden klokken nå er 13.00, er ovnen avslått. Klokken vil den slå seg på (ved påkobling vises?), og etter 2 timer d.v.s klokken vil ovnen igjen slå seg av. Dette blir vist ved at alarmen går og symbolet AUTO blinker i displayet (? lyser). Figur 41 Figur Ved å trykke på? når stekeovnen er igang opphever dette tegnet for innstilt stopptid. 2. Ved å trykke på? vises den programmerte funksjonstiden til stekeovnen ( har funksjonstiden allerede satt igang vises den tiden som er igjen av programmet) Forslag til programmering av kokeplatene Koking av poteter: - klokken er koketiden er 25 minutter - potetene skal være ferdige klokken Trykk på? og bruk + og - til å stille inn 25 minutter. Trykk på? og bruk + og - til å stille inn klokkeslettet som er Bruk reguleringsbryteren for å slå på kokeplaten. Klokken slår platen seg automatisk på og forblir på i 25 minutter til klokken 15.00, og slår seg da automatisk av. 20

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr. EHM 475 Modell 2375.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr. EHM 475 Modell 2375.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHM 475 Modell 2375.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Bruksanvisning for gasskomfyr. GH 484 E Modell 1460.A2 GH 484 P Modell 1460.A2 GH 483 Modell 1463.A2 GH 485 Modell 1467.A2 GH 486 IX Modell 1467.

Bruksanvisning for gasskomfyr. GH 484 E Modell 1460.A2 GH 484 P Modell 1460.A2 GH 483 Modell 1463.A2 GH 485 Modell 1467.A2 GH 486 IX Modell 1467. Bruksanvisning for gasskomfyr GH 484 E Modell 1460.A2 GH 484 P Modell 1460.A2 GH 483 Modell 1463.A2 GH 485 Modell 1467.A2 GH 486 IX Modell 1467.A2 Kjære kunde! Vi takker for deres interesse for vårt produkt

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S626

HÅNDBOK. Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S626 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn 2 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha stekeovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN INTRODUKSJON: Vennligst ta deg tid til å lese disse instruksjonene før du tar ovnen i bruk. I tillegg til denne bruksanvisningen, vil du inne i ovnen finne: en glasstallerken,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling

Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling NO Instruksjoner for bruk, installasjon og tilkobling Glasskeramisk koketopp Glasskeramisk koketopp Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING. Elektrisk grillplate NO MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Elektrisk grillplate FTH 30 / A370031 FTH 60 / A370032 FTH 30 / FTR 30 / FTH 60 / FTHR 60 1 INNHOLDSLISTE Samsvarserklæring 3 Tekniske data 3 Kontroll av emballasjen og

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING

31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING 31902045N.fm Page 12 Monday, April 21, 2008 12:41 PM BRUKSANVISNING FØR DU TAR I BRUK DEN KERAMISKE PLATETOPPEN INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING BESKYTTELSE AV MILJØET FORHOLDSREGLER

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN O C Design: BK Grafisk 7/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn og koketopp O C Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning

Installasjons- og bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning NO INNEBYGD KERAMISK TOPP Kjære kunde! Innebygde keramiske koketopper er beregnet på bruk i private husstander. Produktene våre er pakket i miljøvennlige materialer som

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri Kjære kunde! Du har kjøpt et produkt av høy kvalitet. Ovnen vi har produsert er moderne og enkel å bruke.

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Brukerveiledning IOP 2632-50 X

Brukerveiledning IOP 2632-50 X Brukerveiledning NORSK IOP 2632-50 X NO-1 Til lykke med din nye GRAM ovn Les hele bruksanvisningen nøye før du tar ovnen i bruk. Gjør deg kjent med den nye ovnen og de ulike funksjonene i den rekkefølgen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K 0 0 00 50 50 00 50 0 0 RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 66 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Der god matlaging hører hjemme

Der god matlaging hører hjemme Der god matlaging hører hjemme AGA forskjellen matlaging med strålevarme Å Å lage lage mat mat med med en en City60 er er en en glede og og gir gir fantastiske resultater. Dette er er fordi fordi en en

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn 6 Funksjoner Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K

RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K RÅD OG VINK Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6149 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper en husmor

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

PLATETOPPER. IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at. dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom:

PLATETOPPER. IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at. dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom: 25 PLATETOPPER IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom: Uansett hva du velger, så kan du være sikker på at hvitevarene våre er laget for å vare.

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG BRUKSANVISNING VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303

Kolbjørn Olsen AS MålselvSenteret Bardufoss Tlf: 77830303 Montering og bruk av IR Sauna JS 160 Kjære kunde. Gratulerer med IR sauna. Før du monterer og tar i bruk din IR Sauna les gjennom monterings og bruksanvisningen nøye. Forord I en infrarød sauna brukes

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av Ambassadør bygg-inn stekeovn S 630 / S 630-2 S 633 / S 633-2 S 637 / S 637-2 S 640-2 S 643-2 S 647-2

HÅNDBOK. Råd om bruk av Ambassadør bygg-inn stekeovn S 630 / S 630-2 S 633 / S 633-2 S 637 / S 637-2 S 640-2 S 643-2 S 647-2 HÅNDBOK Råd om bruk av Ambassadør bygg-inn stekeovn S 630 / S 630-2 S 633 / S 633-2 S 637 / S 637-2 S 640-2 S 643-2 S 647-2 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha komfyr. Du har kjøpt et moderne norsk

Detaljer