Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!"

Transkript

1 Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget i sikringsklasse 1 som gjør at man bør bruke en jordet stikkkontakt. 3. Kontakten bør være installert av en elektriker; dette står også på garantiseddelen. Blir dette ikke overholdt faller retten til garanti bort. 4. Egenhendige reparasjoner med eget verktøy- unntak er utskifting av pære i stekeovnen- er ikke tillatt og fører til at garantien faller bort. 5. Møbelet som stekeovnen blir bygd inn i skal være innsatt med et kunststoff belegg og limet som blir brukt må tåle 95grader Celsius. Uegnet belegg og lim som ikke tåler temperaturen kan føre til deformering av belegget. 6. Alt utstyr og materiale som er blitt brukt er miljøvennlig og resirkulerbart. 7. Før du kaster den gamle ovnen, skal den gjøres ubrukelig. Bør leveres til en egnet forhandler. 8. Våre produkter tilfredsstiller VDE- forskriftene om sikkerhet for elektroniske apparater.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE ANVISNINGER Bestemmelser for den elektriske komfyr Tekniske data 4 Tabell Konstruksjon av, og utstyr til stekeovnen Strømbrytere til den elektriske komfyr Sikkerhetshenvisninger 5 2 INSTALLASJON AV PRODUKTET Generelle henvisninger Montering av komfyren 6 3 BETJENING AV KOKEPLATENE Ved førstegangs bruk Den keramiske platens funksjonsarter Den normale kokeplate Normal- og hurtigkokeplate Tokretsplate og tokrets-hurtigplate Tilkobling av den minste (første) kokeplaten Tilkobling av hele (andre) kokeplaten Varmemåler til kokeplatene Valg av gryter 9 4 BRUK AV STEKEOVNEN Oppbygning av stekeovnen Regulering av stekeovnsfunksjonene Funksjonsbryter Temperaturvelgeren Elektronisk programmeringsklokke Stekeovnens belysning Beskrivelse av ovnens funksjoner 10 2

3 4.4.1 Undervarme? Overvarme og undervarme? Overvarme? Gratinering Gratinering med turbin/turbogrill Varmluft? Opptining? Bake/steke-anvisninger 13 5 ELEKTRONISK PROGRAMMERINGSKLOKKE Generelle anvisninger Tidsinnstilling Hvordan skru av alarmen Generell anvisning for bruk av den elektroniske programmeringsklokken Alarm Programmering av stekeovnens funksjonstid Innstilling av stopptid Innstilling av stekeovnens funksjons- og stopptid Manuell regulering Hvordan slå av et program Forslag til programmering av stekeovnen Forslag til programmering av kokeplatene 20 6 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Generelle bemerkninger Rengjøring av den keramiske topp/plate Rengjøring av stekeovnen 22 7 FUNKSJONSFORSTYRRELSER VED DEN ELEKTRISKE KOMFYREN Utskiftning av ovnsdørens pakning Utskiftning av lyspære i stekeovnen 23 8 MONTERING AV EN EKSTRA LUKE/BLENDER PÅ STEKEOVNSDØREN 24 3

4 1 Generelle anvisninger 1.1 Bestemmelser for den elektriske komfyr Stekeovnen og den keramiske platen utgjør en enhet, og skal derfor ikke settes sammen på andre måter. Platen skal monteres i kjøkkenbenken, og stekeovnen under denne. 1.2 Tekniske data Tabell Konstruksjon av, og utstyr til stekeovnen Elektronisk tidsbryter Funksjonsbryter til stekeovnen Temperaturvelger til stekeovnen Stekeovnen Stekeovnsdør glasskeramisk kokefelt bryter for kokeplate D bryter for kokeplate C bryter for kokeplate B bryter for kokeplate A Figur 1 Tilbehør: Stekeplate - 2 stykker ( 1stk for EHBC 981) Rist - 1 stykk Beskyttelsesplate - 1 stykk Figur Strømbrytere til den elektriske komfyr Elektrisk komfyr 2701.A1; 2702.A1; 2707.A1; 2708.A1 Utstyr: 2 normale kokeplater φ 140mm- 1,2kW 2 normale kokeplater φ 180mm- 1,7kW Restvarmeviser Figur 3 Elektrisk komfyr 2711.A1; 2712.A1; Utstyr: 2 hurtig kokeplater φ 140mm- 1,2kW 2 hurtig kokeplater φ 180mm- 1,8kW Restvarmeviser Figur 4 4

5 Elektrisk komfyr 2718.A1; 2737.A1; Utstyr: 2 normale kokeplater φ 140mm- 1,2kW 1 tokrets kokeplate φ 210/φ120mm- 2,1kW 1 tokrets kokeplate φ mm- 2,2kW Restvarmeviser Figur 5 Elektrisk komfyr 2817.A1; 2818.A1; 2 hurtig kokeplater φ 140mm/1,2kW 1 tokrets- hurtig kokeplate φ 210/φ 120mm- 2,1kW 1 tokrets- hurtig kokeplate φ mm- 2,2kW Restvarmeviser Figur Sikkerhetshenvisninger Dette produkt skal utelukkende betjenes av voksne; hold barn unna komfyren. Installeringen av komfyren skal gjøres i henhold til bruksanvisningen. Ved bruk blir platene, fremre vegg, samt ovnsdøren svært varme. Vær oppmerksom på dette for å unngå forbrenning. Ta spesiellt hensyn til barn, og ikke la dem leke i nærheten av komfyren. Beskyttelse/sikring mot elektriske støt, må bli gjennomført ved installasjon. Ikke belast stekeovnsdøren i åpnet tilstand. La ikke stekeovnen stå på uten tilsyn, dette spesiellt ved steking. Overopphetet fett kan selvantennes. Under bruk blir apparatet oppvarmet. Varmeelementene inne i ovnen må ikke berøres. Oppbevar aldri brennbare gjennstander inne i stekeovnen, da disse kan antennes dersom ovnen ved en tilfeldighet blir skrudd på. Bruk grytekluter dersom du skal flytte på gryter eller ta ut stekeplater fra ovnen. Ikke ta ibruk stekeovnen til oppvarming av rommet den står i. Det er forbudt å: * endre den elektriske installasjon * egenhendig reparere apparatet, sett bort ifra det som er oppgitt i bruksanvisningen. * bruke komfyren uten bruk av sikret strømkrets * tilberede matretter direkte på platene * ta i bruk kjørler og gryter av kunststoff eller aluminiumsfolie Oppdages rifter, sprekker eller annen skade på den keramiske platen, skrus komfyren straks av og fagmann tilkalles. 5

6 Fabrikanten tar ikke ansvar for eventuelle personskader eller materielle skader, som er et resultat av uvettig bruk av den elektriske komfyr, og bruk av denne som ikke er i samsvar med bruksanvisningen. 2 Installasjon av produktet 2.1 Generelle henvisninger Den elektriske ovnen skal installeres av kyndig fagmann etter gjeldende sikkerhetsforskrifter, samt etter fabrikantens henvisninger. Når komfyren er pakket ut, se etter skader eller mangler. Fjern alt av innpakningsmateriale, også på komfyrens innside. Fjern klistermerker og overflødig lim. Alle deler rengjøres og tørkes. For å flytte på komfyren, brukes håndtakene som vist på figur 7. Figur 7 Komfyrens hovedbryter eller stikkontakten den er tilkoblet, skal være lett tilgjengelig (figur 7) Ovenfor komfyren skal det være et frirom; best vil det være om det monteres en vifte som kan absorbere lukt og damp. Avstanden mellom vifte og den keramiske platen skal være på minst 650mm (figur 8). Figur 8 Ledningen som brukes skal minst være av typen H05 RR-F eller H05 VV-F. Apparatets elektriske sikkerhet er bare garantert dersom husets elektriske strømkrets er forskriftsmessig installert. Apparatet skal være avslått under reparasjon. Illustrasjonen befinner seg på baksiden av apparatet. 2.2 Montering av komfyren Skjær ut et rektangulært stykke i kjøkkenbenken, passende den keramiske platen. Lag 8 hull til skruer (3) til feste av festefjæren (2) på kjøkkenbenken. Skru deretter disse fast. Avstanden til åpningen kan man se på figur 10. Blandt utstyret finnes det en pakning (5). En av sidene på denne er sikret med et bånd. Fjern dette båndet og fest pakningen med den klebrige side underst på den keramiske platen. For å sikre at det blir luft mellom platen og stekeovnen skal det være en åpning på 500*80(mm). Målingene blir vist på figur 11. Figur 10 6

7 1- keramisk kokeplate; 2- Festefjær; 3- Skruer; 4- Kjøkkenbenk; 5- Pakning Still stekeovnen direkte foran åpningen i kjøkkenbenken, de 4 skruene skrus av (1), fest skiltet til ovnens bakre vegg, ta bort skiltet. Dette muliggjør tilgang til ovnens elektriske tilkobling-stikkontakten (figur 9 og 12). Figur Ved tilkobling av ledningene fra den keramiske platen til stekeovnen, må man være særs oppmerksom på tilkoblingsskjemaet (figur 12 og 13). 2. De fargede kontaktene må gå i de samme fargene som kontaktene til ovnen. Før stikkontakten settes i, må man koble sammen den keramiske platen med stekeovnen som vist på figurene 12 og 13. Skyv stekeovnen inn i kjøkkenbenken og åpne døren. For å sikre den fra å falle ut festes den med 4 skruer som vist på bilde 14. Den keramiske platen trykkes inn i åpningen på kjøkkenbenken, slik at fjæren (posisjon 2, figur 10) går i lås. Med hovedbryteren slår man på strømmen. Figur 12 Figur 13 Sikringsleder Klemmen til sikringslederen Figur 14 3 Betjening av kokeplatene 3.1 Ved førstegangs bruk 1. Rengjør emaljen og glassflaten med en myk, fuktig klut. 2. La ovnen stå på full styrke i en time. Sørg for god lufting. 3. Rengjør rist, stekeplate o.l. med varmt vann og oppvaskmiddel. 3.2 Den keramiske platens funksjonsarter Unngå å miste harde gjennstander på platen, da dette kan føre til sprekker i denne. Grytene må alltid bli plassert midt på den opptegnede plate og ikke bli skjøvet rundt. Først når gryten står på sin plass kan man skru på platen. Overflaten, samt gryter blir varme under bruk. Hold småbarn langt unna. Kokeplatene kan bli ødelagt dersom: - du bruker gryter med ujevn bunn - du ikke setter en gryte på platen etter at den er skrudd på - du stiller en tom gryte på kokeplaten 7

8 - du bruker gryter eller andre gjenstander med skarpe kanter Skru av platen noen minutter før koketidens slutt for å dra nytte av restvarmen. Den keramiske platen skal ikke benyttes til å sette ting på. Kjørler av aluminiumsfolie eller andre kunststoffer skal ikke stilles på kokeplatene. Heller ikke bestikk, tallerkener eller annet av disse stoffer. 3.3 Den normale kokeplate Bryteren kan dreies mot både høyre og venstre. Det minste varmepunktet finner man ved punkt, og det maksimale ved punkt 3. Skal matretten varmes hurtig opp stilles bryteren på 3. Deretter kan man minske varmen ved å dreie bryteren mot høyre. Figur Normal- og hurtigkokeplate Bryteren kan dreies både mot høyre og venstre. Dreier man bryteren i klokkeretning oppnår man en regelmessig stigning av effekten, til det går nedover igjen. Figur Tokretsplate og tokrets-hurtigplate Bryteren her har i tillegg et grafisk symbol (figur 17). Bryteren kan kun dreies fra 0 til symbolet. Den lille sonen blir når man dreier bryteren alltid koblet til. Den store kokesonen blir koblet til når man stiller bryteren på symbolet. Figur 17 Vil du gå fra stor sone til liten, still bryteren på 0 og still inn på ny Tilkobling av den minste (første) kokeplaten Figur Tilkobling av hele (andre) kokeplaten Figur Varmemåler til kokeplatene Varmen til kokeplatene vises ved tegn fremst på den keramiske platen (figur 20). Når temperaturen overstiger 50 C, lyser varmetegnet til den tilhørende platen. Tegnene kan overopphetes, men det blir ikke gitt noe signal om dette. I slikt et tilfelle bør man ringe kundeservice. Figur 20 8

9 3.7 Valg av gryter Riktig! Svakere strømforbruk Bra varmetilførsel - jevn underflate på gryten - gryten er noe større enn kokeplaten - lokk på gryten Figur 21 Galt! Høyere strømforbruk Dårlig varmetilførsel Lang koketid Gryten er for liten ujevn grytebunn lokket er ikke på Figur 22 4 Bruk av stekeovnen 4.1 Oppbygning av stekeovnen Figur Regulering av stekeovnsfunksjonene Reguleringen til stekeovnen henger sammen med hvilken type elektrisk ovn dette er, og kommer med anvisning: 1. Elektrisk komfyr av typen 2707.A1; 2737.A1; 2817.A1: - funksjonsbryter - temperaturvelger - elektronisk programmeringsklokke 2. Elektrisk komfyr av typen 2701.A1; 2702.A1; 2708.A1; 2711.A1; 2712.A1; 2718.A1; 2818.A1 - Funksjonsbryter - Temperaturvelger Funksjonsbryter Den ønskede funksjon og temperatur kan velges ved å dreie bryterne mot høyre ( bilde 24). 9

10 Når du stiller på bryteren, lyser lampen på stekeovnen og den er på. Husk alltid å slå av bryteren etter bruk av ovnen. Figur 24. Symbolene på bryterne betyr følgende 0 av? undervarme? gratinering? over- og undervarme? gratinering med turbin/turbogrill? overvarme? varmluft Temperaturvelgeren Temperaturen i stekeovnen kan stilles til mellom 50 og 250. Når temperaturen blir slått på lyser lampen. Lampen slår seg av når ønsket temperatur er oppnådd, og slår seg igjen på ved ettervarming. Figur Elektronisk programmeringsklokke Klokken tjener som styring av ovnens automatiske og halvautomatiske funksjoner. Etter hvert programm som blir utført gir den et signal og ovnen blir automatisk slått av. Bruken av klokken slår derimot ikke av bryterne til stekeovnen. Funksjonene til klokken blir omtalt senere i denne bruksanvisning. 4.3 Stekeovnens belysning For deres sikkerhet og komfort vil et lys bli slått på i bakre del av stekeovnen når denne er i bruk. 4.4 Beskrivelse av ovnens funksjoner Undervarme? Denne funksjonen har som formål at undersiden av stekevaren blir sterkere oppvarmet. Denne blir brukt de siste minuttene av steketiden. Hvordan gå fram: - velg funksjonen med symbolet for undervarme?, ønsket temperatur og eventuellt tidsinnstilling. Figur 26 Ved slutten av steketiden slås ovnen av. 10

11 4.4.3 Overvarme og undervarme? Denne funksjonen her gjør at bakevarene blir varmet både under og over. Denne funksjonen egner seg ypperlig til steking av kaker, kjøtt, fisk, brød og pizza. Hvordan gå fram: - velg funksjonen med symbolet for under og overvarme, ønsket temperatur og eventuellt tidsinnstilling. Figur 27 Ved slutten av steketiden slås ovnen av Overvarme? Denne funksjonen er forbeholdt ferdigbakte kaker. Denne sørger for at bakverket blir sterkere oppvarmet på toppen. Denne funksjon kan også passe godt for hurtigsteking av retter som toast, grønnsaker og gratenger. Hvordan gå fram: - velg funksjonen med symbolet for overvarme? samt ønsket temperatur. Figur 28 Ved steketidens slutt slås ovnen av Gratinering Denne funksjonen brukes til å steke små porsjoner med kjøtt (stek, pølser), fisk, samt brødskiver og toast. Det som skal gratineres bør ikke være tykkere enn 2-3cm. Ved gratinering kan både rist og stekebrett tas i bruk. Ved gratinering av kjøtt og fisk, bør disse smøres lett inn med for eksempel smør. Som målestokk for steketiden gjelder 8-10 min for hver 1cm kjøtt- tykkelse. Hvordan gå fram: - Varm opp temperaturen i det bakre rommet til 250 C. - Det som skal gratineres legges på en rist eller i form. - Sett bryteren på symbolet for gratinering. - Sette inn skjermplaten og åpne stekeovnsdøren(bilde 30). - Still inn ønsket temperatur og eventuellt programmere inn steketiden. Figur 29 og figur 30 Etter endt steketid- slå av ovnen. 11

12 Advarsel! 1. Ved steking skal ikke ovnen stå ubevoktet. 2. Ved steking av retter på rist, skal det stå en panne i bunnen av ovnen med ca 0,5l vann som kan fange opp fett som renner ned. 3. Ved bruk blir ovnens innside og varmeelementene varme. Ta ekstra hensyn til dette og hold små barn langt unna! 4. I øverste hylle i ovnen skal ingen retter stekes Gratinering med turbin/turbogrill Denne funksjonen brukes til å steke større porsjoner med kjøtt (kylling, ender, kalkun etc.). I disse tilfellene er forvarming av ovnen ikke nødvendig. Kjøttet eller matretten, alt etter størrelsen, settes i tredje eller fjerde hylle i stekeovnen. Ved denne funksjonen oppnår man en spesiell smaksegenskap ved matretten. Den blir sprø på utsiden. Hvordan gå fram: - Legg kjøttet i ovnen. - Sett bryteren på symbolet for turbogrill?. - Still inn ønsket temperatur og eventuellt steketid. - Lukk stekeovnsdøren. Figur 31 Ved steketidens slutt skrues ovnen av Varmluft? Prinsippet til denne funksjonen er at viften setter igang et varmluftskretsløp bakerst i ovnen. Ved denne oppvarmingsmetoden skal temperaturen være lavere enn ved tradisjonell steking. En temperatur på under 200 C velges her. Denne varmluftsfunksjonen egner seg utmerket til steking av to forskjellige retter på en gang (f.eks. fisk og kjøtt). De blir stillt på to ulike hyller i ovnen, men oppnår den samme temperatur. Ved steking av to retter på samme tid, bør temperaturen være noe høyere og steketiden noe lengre enn når man steker bare en rett. Mot slutten av steketiden, snus kaken, slik at bakre del kommer frem. Det er anbefalt ved steking og damping at det er mer enn 1 kg kjøtt. Figur 32 Hvordan gå fram: - Still bryteren på symbolet for varmluft?. - Still temperaturen og eventuellt steketid. Når du steker to retter på en gang: - når steketiden er ute, ta begge rettene ut av ovnen og sjekk at de er gjennomstekt. Er de da ikke ferdige, sett dem inn i ovnen igjen og stek dem litt til. 12

13 Etter endt steketid skal ovnen slås av. Stiller du inn på varmluft? eller turbogrill?, uten å stille inn temperaturen, blir viften koblet til Opptining? Takket være varmluften egner stekeovnen seg utmerket til å tine ting fra frossen tilstand. De frosne varene skal legges på et stekebrett og plasseres i andre eller tredje hylle av ovnen. Temperaturen avhenger av hvilken vare det er. Søtt (som kaker), frukt o.l., tiner bare ved å ha varmluften på, uten temperatur. Kjøtt og fjærkre pakkes inn i aluminiumsfolie og plasseres midt i ovnen. Skru på ovnen og sett den på ca. 50 C- 70 C. Frosne ferdigretter (som grønnsaker), trenger ikke å tines før de tas ibruk. 4.5 Bake/steke-anvisninger Til baking kan man ta ibruk former av blikk, teflon, keramikk, glass eller aluminiumsfolie. Må derimot ikke settes direkte direkte på ovnsbunnen. Ved førstegangs bruk av nye stekeplatene, bør disse stå i sterk oppvarmet ovn før de tas ibruk. Dette for å få bort den karakteristiske lukten. Formene skal fylles 2/3 med deig, slik at det er plass for den å vokse. Ved steking av kjøtt, kan man ta ibruk former av keramikk, glass, stålemalje og støpejern, som har håndtak som tåler varmen. Anvisningene om forvarming av ovnen er forskjellige for de ulike kaketypene, så vær obs. For at kaken skal stekes like mye over det hele er det lurt å velge funksjonen for overog undervarme? eller varmluft?. Er kaken for mørk på toppen, bør man ved neste bakst sette formen i en lavere hylle, senke temperaturen noe og heller forlenge steketiden. Er kaken for mørk på undersiden, settes den neste gang inn i en høyere hylle med eventuellt lavere temperatur. Ved baking skal man unngå for høye temperaturer, siden dette forhindrer at deigen heves. Blir kaken derimot for lenge i den varme ovnen, kan dette føre til at den svir seg og tørker ut. Ved valg av temperatur og steketid må man ta hensyn til deigens masse og konsistens. Formene med matretter kan plasseres i hvilken som helst hylle i stekeovnen, men den andre hyllen blir anbefalt. Du gjør etterhvert egne erfaringer med ulike retter og hvilken hylle de skal stå. Ved førstegangs steking er det best å begynne med en middels temperatur, så kan du heller velge en høyere temperatur neste gang. En lavere temperatur har det til følge at den neste gang blir jevnere stekt. Vil man teste om kaken er ferdig skal man stikke en liten trepinne ned i kaken. Dersom ingenting sitter fast på pinnen når den trekkes ut, er kaken ferdig. La kaken bli liggende i ovnen enda 5minutter. Ved bruk av stekeovnen må man ta hensyn til følgende: 13

14 Figur 33 Figur 34 - ingen oppbevaring av unødvendig tilbehør inne i ovnen - stekeformer av ulike slag skal plasseres i midten på risten (bilde 33 og 34) I den påfølgende tabellen blir det oppgitt temperaturinnstillinger og steketid for ulike matretter. Du vil nok selv gjøre erfaringer som tilsier annet, så det beste er nok å prøve seg frem selv til man finner den optimale tid og temperatur. Veiledning til temperatur- og tidsinnstilling ved steking? Baketype Steketid Temperatur [ C] Timer : minutter Bløtkake 0:30 1: Eplekake 0:40 0: Fruktkake 0:25 0: Tabell 2 Ved steking av kjøtt i sin egen saft, gjør du lurest i å bruke funksjonen?,spesiellt med magert kjøtt. Med alle andre kjøttsorter, deriblandt kjøttdeig og fjærkre kan man ta i bruk funksjonen?. Steking av kjøtt? Kjøttype Temperatur Steketid Timer : Minutter Svinekjøtt :30 2:00 Kylling :45 1:00 Fisk :45 1:00 Tabell 3 Veiledning til temperaturinnstilling ved steking med varmluft? Baketype Temperatur [ C ] Steketid Timer : Minutter Bløtkake 160 0:25 0:35 Gjærdeig 175 0:40 0:45 Fruktkake 175 0:40 0:55 Tabell 4 Steking og dampkoking av kjøtt med varmluft? Kjøttype Temperatur Steketid Timer:Minutter Kylling 180 0:50 1:00 Vilt 160 2:00 2:20 Svinekjøtt 175 1:50 2:00 Tabell 5 14

15 Gratinering? Matrett Stekehylle fra nederst Steketid, ene siden (min) Steketid, andre siden (min) Kjøtt Svinekotelett Pølser kalvestek Fisk Filet ørret Brød Toast Tabell 6 5 Elektronisk programmeringsklokke 5.1 Generelle anvisninger Klokken har følgende funksjoner: - programmering av funksjonstiden - programmering av tidsuret - programmering av funksjonstid og tidsur i en 24-timers syklus Klokken brukes til å styre stekeovnens funksjoner, samt kokeplaten fremst til venstre på den keramiske platen. Koblingen muliggjør styring av stekeovnen og kokeplaten. Figur 35 Figur 36 elektronisk programmeringsklokke 1. Stoppeklokke 2. Programmeringstast for funksjonstiden 3.Stopptast 4. Manuellfunksjonsknapp 5. Knapp for mindre tid 6. Knapp for mer tid Programmeringen består i at man trykker på en valgt funksjon og deretter ønsket tid ved å bruke + og tastene. Korte trykk på tastene fører til en endring i tid på ett minutt. Det er også mulig å styre stekeovnen uten hjelp av klokken, ved å velge tast nummer 4?, håndfunksjonen. Man kan også bare bruke stoppeklokken, og trenger da ikke bruke funksjonsknappene. Programmering: - trykk på den valgte funksjonen, og åpne den - innen 5 sekunder etter at den er blitt åpnet kan man angi tiden ved + og - tastene. Setter programmet ikke igang innen disse 5 sekunder, faller den valgte funksjon bort 15

16 - 5 sekunder etter ferdig programmering, viser klokken den løpende tiden og programmet er igang I klokkens display kan følgende symboler dukke opp: Auto Symbol for automatikkfunksjonen Et vedvarende lys betyr at programmet går. Er lyset blinkende betyr det at programmet er blitt slått av.? Symbol for stekeovnsfunksjon Vedvarende lys betyr at stekeovnen står i funksjonsberedskap.? Klokkesymbol Vedvarende lys- stoppeklokken er påslått. Etter tilkobling av apparatet, lyser det i displayet 0.00 og betegnelsen AUTO. Det første som skal gjøres etter påkobling av apparatet, eller etter strømbrudd er å stille klokken. 5.2 Tidsinnstilling Trykk samtidig ned tasten med symbolet for gryte? og stop-tasten?, og still inn tiden f.eks 11.38, ved å bruke + og - tastene. Etter at klokken er innstill blir alle tastene frigjort. Innen 5sekunder etter frigjøring, blir tiden lagret. Figur 37 tidsinnstilling I displayet vises den nyinnsstillte tiden og symbolet av gryten?. Nøyaktigheten i displayet til klokken henger sammen med strømtilførselen, og kan sammenlignes med andre klokker. 5.3 Hvordan skru av alarmen Etter endt program, lyder en alarm. Kokeplatene er ikke varme, lyset i ovnen lyser, men den orange kontrollampen lyser. Du kan selv slå denne alarmen av. Trykk en av følgende taster; klokke-tasten? eller stopp-tasten?. 1. Ved å trykke på tasten? medfører dette en overgang til håndfunksjonen, som betyr at varmen til stekeovnen slås inn på ubestemt tid. 2. Frakobling av stekeovnen skjer ved nullstilling. Dersom brukeren av ovnen ikke velger noen av de ovenforstående metodene, slås alarmen av av seg selv etter noen minutter. 16

17 Etter endt programm skal ovnen slås av ved at funksjonstasten stilles på 0 og temperaturmåleren på. 5.4 Generell anvisning for bruk av den elektroniske programmeringsklokken 1. Klokken gjør det mulig å regulere lydnivået på alarmklokken. Dette gjøres ved å trykke på - knappen. Ved hvert trykk beholder man en av tre tonesignaler. 2. Ønsker de ikke å stille inn stekeovnen på et tidsprogram, kan man velge manuell funksjon ved å trykke på?. 3. Dersom programmet er ferdig, men matretten derimot ikke er det, kan man bruke? tasten og se etter den videre stekingen selv. 4. Med? tasten kan man slå av et hvilket som helst program. 5. Innstillingen av den elektriske komfyren er overordnet den elektriske programmeringsklokken. Det betyr at å programmere funksjonstiden uten denne ikke vil ha noen effekt, sett bort ifra alarmklokken. 6. Programmet kan være endret innen dens utløp. Da må man trykke på funksjonstasten og bruke + og - tastene for å stille inn tiden. 7. Ved feilinnstilling vil alarmen gå av og AUTO vil blinke. For å slå av alarmen trykker man på tasten?, og programmet må stilles inn på nytt. 8. Ønsker du ikke å bruke stekeovnen, taster du på?, og deretter innen 5 sekunder på + og rett etterpå på -. I displayet lyser symbolet?, AUTO blinker og tiden vises. Ved å gjennomføre dette, går man ikke over til manuell funksjon. Dette er fornuftig på den måte at ovnen ikke tilfeldig kan bli slått på, da særlig av barn. 5.5 Alarm Alarmen virker som signal for den innstilte tiden. Den regulerer ikke ovnens funksjoner og fungerer uavhengig av programmene. Dette betyr at: - under tidsutløpet til alarmen kan stekeovnen bli programmert - alarmen kan stilles inn under et hvilket som helst programm Denne funksjonen kan være særlig nyttig når man for eksempel koker egg eller pasta. Innstilling av alarmen: - trykk på symbolet? - bruk + og - tastene for å stille inn ønsket tid (for eksempel 3minutter) Figur 38 innstilling av alarmen Etter ca. 5 sekunder ser man tiden i displayet og symbolet? lyser. Etter endt tid begynner klokken å ringe. Den kan slås av ved å trykke på?. Ønsker du å avbryte tidsinnstillingen før tiden: 17

18 a) trykk på tasten? b) hold inne - knappen til det står 0.00 i displayet c) bruke? tasten til å koble ut alarmen For å sjekke hvor lang tid som gjennstår kan de trykke på tasten?. Dette vil derimot ikke avbryte nedtellingen. 5.6 Programmering av stekeovnens funksjonstid Så snart funksjonstiden er stillt inn, skrur ovnen seg på. For å programmere: a) koble til stekeovnen med reguleringsbryteren, som forklart tidligere b) trykk på? tasten og med tastene + og - stiller du inn ønsket tid f.eks 35minutt (bilde 39) Figur 39 programmering av funksjonstiden Figur 40 programmering av stoppfunksjon Etter endt programmeringstid slår ovnen seg av selv. Dette blir man gjort oppmerksom på ved et alarmsignal, samt at AUTO blinker og lyser i displayet. c) alarmsignalet kan slås av d) ønskes videre bruk av ovnen (f.eks ettersteking) kan multifunksjonsklokken stilles inn på nytt eller man kan ta nytta av? knappen e) etter endt steketid skal ovnen slås av 5.7 Innstilling av stopptid Etter programmering av stopptiden, kobler ovnen seg straks på. For å programmere: a) koble til ovnen ved hjelp av reguleringsbryteren b) trykk på?, og velg stopptid ved hjelp av + og - knappene (figur 40) I det øyeblikk ovnen når den programmerte tiden slår den seg av, og et alarmsignal høres. I displayet blinker AUTO og tegnet? forsvinner. c) alarmsignalet kan slås av d) ønsker de fortsatt å bruke ovnen kan du gjøre dette ved å stille inn multifunksjonsklokken på nytt eller ved å trykke på? og passe på tiden selv e) etter utløp av funksjonstiden skal ovnen slås av 18

19 5.8 Innstilling av stekeovnens funksjons- og stopptid Etter programmering av funksjons- og stopptid arbeider ovnen av seg selv uten hjelp av brukeren. Dette betyr at ovnen slår seg på på en bestemt tid, samt slår seg av på en bestemt tid. Slik går du fram: a) Koble til stekeovnen med reguleringsknappen. b) Trykk på? og bruk + og - til å stille inn ønsket funksjonstid (f.eks 1.5 time). c) Trykk på? og bruk + og - for å stille inn ønsket stopptid ( f.eks 18.00). Stekeovnen er med dette programmert, og alt vil gå helt automatisk. Ved den fastsatte tiden (her 16.30= ) slår ovnen seg automatisk på ( symbolet? lyser) og forblir på i 1.5time til klokken 18.00, da den slår seg av. d) Ønsker de fortsatt bruk av ovnen, kan du enten programmere inn på nytt eller bruke? knappen og følge med ovnen selv, e) Når du er ferdig med ovnen, skal den slås av. Programmeringen kan også gjøres i omvendt rekkefølge ved at man først stiller inn stopptiden og deretter funksjonstiden. 5.9 Manuell regulering Ønsker man å bruke ovnen manuellt trykkes det på?. Stekeovnens og kokeplatenes regulering manuellt er uavhengig av reguleringsbryteren, som vil si: - bruk av stekeovnsbryter og temperaturbryter - med bryteren til kokeplaten fremme til venstre på den keramiske platen Ved manuell styring av ovnen kan man ta ibruk alarmklokken Hvordan slå av et program For å slå av programmene må følgende gjøres: - trykk på?, - hold inne - knappen til det i displayet viser 0.00 Etter at man har slått av et program kan et nytt program innstilles Forslag til programmering av stekeovnen Steking av oksekjøtt - klokken er

20 - steketid er 2 timer - steketemperatur er 220 C - retten skal være ferdig klokken Legg kjøttet i en stekeform, tilsett noen skjeer med vann, og dekk den til med et lokk. Sett formen inn i stekeovnen og lukk døren. Reguleringsbryteren stilles på? og temperaturen på 220 C. Trykk på? og bruk + og - til å stille inn steketiden på 2 timer (figur 39). Trykk på?, og bruk + og - til å stille inn stopptiden (f.eks 17.00) (figur 40). Kjøttets steketid er nå programmert inn og alt vil gå av seg selv. Siden klokken nå er 13.00, er ovnen avslått. Klokken vil den slå seg på (ved påkobling vises?), og etter 2 timer d.v.s klokken vil ovnen igjen slå seg av. Dette blir vist ved at alarmen går og symbolet AUTO blinker i displayet (? lyser). Figur 41 Figur Ved å trykke på? når stekeovnen er igang opphever dette tegnet for innstilt stopptid. 2. Ved å trykke på? vises den programmerte funksjonstiden til stekeovnen ( har funksjonstiden allerede satt igang vises den tiden som er igjen av programmet) Forslag til programmering av kokeplatene Koking av poteter: - klokken er koketiden er 25 minutter - potetene skal være ferdige klokken Trykk på? og bruk + og - til å stille inn 25 minutter. Trykk på? og bruk + og - til å stille inn klokkeslettet som er Bruk reguleringsbryteren for å slå på kokeplaten. Klokken slår platen seg automatisk på og forblir på i 25 minutter til klokken 15.00, og slår seg da automatisk av. 20

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

BRUKSANVISNING OP8640

BRUKSANVISNING OP8640 BRUKSANVISNING OP8640 Bruksanvisning Pyrolyseovn Kjære ASKO-kunde. Takk for at du har valgt dette kvalitetsproduktet. Vi forsikrer at både de indre og ytre delene er av samme høye kvalitet, at maskinen

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III

Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Mikrobølgeovn Modell: WD800ESL20-2III Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. Skriv inn serienummeret som finnes på merkeplaten på ovnen og ta vare på denne informasjonen til seinere. Skriv

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER

BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER BRUKSANVISNING MIKROBØLGEOVN MED NORSK TALE OG FAVORITTKNAPPER NB! Denne bruksanvisningen gjelder sølvfargede ovner med taster på 5 rader levert fra januar 2009. INNHOLD I KARTONGEN: Inne i ovnen vil du

Detaljer

no Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år. Sikkerheten kommer først! Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk av

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229

Din bruksanvisning SAMSUNG MW86N http://no.yourpdfguides.com/dref/2595229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer