Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160"

Transkript

1 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER 4 FORHOLDSREGLER 4 REPARASJONER 5 FRYSING AV MATVARER 5 HVORDAN LAGE ISBITER 5 FRYSEPRODUKTSYMBOLER OG LAGRINGSFORSLAG 5 OPPTINING 5 RENGJØRING INNVENDIG 6 RENGJØRING UTVENDIG 6 VED LENGRE FRAVÆR 6 FORSTYRRELSER 6 TEKNISKE DATA 7 2

3 Sikkerhetshenvisninger og advarsler Vennligst les nøye gjennom henvisningen. Den gir viktig informasjon vedrørende apparatets sikkerhet, montering, bruk og vedlikehold. Oppbevar dette heftet til senere bruk og la det følge med apparatet til en eventuell senere bruker. I denne brosjyren blir alle apparatets betjeningsdeler samt også utstyr beskrevet. Oversikt over apparatet og dets utstyr Lett tilgjengelige skuffer til matvarer. Hurtig- fryseboks oppe. Kontrollsignaler foran på apparatet. Et ventilasjonsgitter forhindrer at ting faller bak apparatet. Forskjellig utstyr til dørfyllingen. Utskifting av dørstopper. Hengsler og dørhåndtak er monterbare på motsatt side. Montering Unngå plassering av fryseskapet i nærheten av ovner og andre varmekilder.(også på steder som blir utsatt for direkte sollys). Rom med dårlig ventilasjon skal også unngås. Viktig! Utpakking og håndtering av apparatet For å unngå skraper eller andre skader på apparatet vil vi anbefale å pakke det ut på sin oppriktige plass. - Løft aldri fryseskapet ved hjelp av døren. - La ikke apparatet helle mer enn 30 grader. - Unngå støt. ( anbefalt minste sikkerhetsavstand - se figur). Figur!!!! Tilkobling Våre kjøleapparater er utstyrt med en hermetisk kompressor. Spenning/Frekvens: 220 V V / 50 Hz. 3

4 Før apparatet kobles til, skal du sjekke om strømtype(vekselstrøm) og spenning stemmer med det som er oppgitt på skiltet på baksiden av apparatet. Koblingen skal utføres med en feilfri og forskriftsmessig jordet stikkontakt. Ved koblinger i strid med reglene påtar fabrikanten seg inget ansvar. Nivå - balansering For å utligne eventuelle ujevnheter i gulvet er apparatet utstyrt med skruføtter. Vær oppmerksom på at lyder fra kuldekretsløpet til apparatet ikke kan unngås. Se figur. Figur! Dersom føttene på apparatet ikke er montert, befinner de seg i en plasthylse inne i kjøleapparatet. Ved et slikt tilfelle er det lurt å få hjelp av en annen person for å montere disse. Hell apparatet og skru fast begge føttene under foran i de egnete metallkapslene. Montering og tilkobling av apparatet skal utføres av fagpersonal. Betjenings- og kontrollelementer Før du tar i bruk apparatet skal bruksanvisningen leses nøye. Det hender enkelte ganger at støvrester har forekommet inne i apparatet. Det anbefales derfor å rengjøre apparatet innvendig. (Beskrives nærmere under rengjøring ). Apparatet skal stå på i ca.2 timer før matvarer legges inn. Hurtigfryslampe gul. Lyser når hurtigfrysen er i bruk. Betjeningslampe grønn. Lyser kontinuerlig så lenge fryseapparatet er tilkoblet. Varsellampe rød. Lyser når det ikke er kaldt nok i fryseren. Dette skjer som oftest når apparatet blir satt i bruk. Lampen slukkes når det er kaldt nok igjen(etter ca. 15 til 45 minutter). Dersom den røde lampen lyser til vanlig, skal du sjekke følgende: 1)er døren skikkelig lukket? 2)har det nylig vært et lengre strømbrudd? Dersom dette ikke er tilfellet, har det oppstått en feil. Henvend dem da til nærmeste kundeservice. Termostatknappen. Garanterer høyeste fryseeffekt. Etter 24 timer skal matvarene være gjennomfrosne. Hurtigfrysingen kan settes i gang om termostatknappen blir skrudd på S posisjonen. Forholdsregler Da fryseskapet kan bli særdeles kaldt er det viktig å være oppmerksom på de ulike forholdsreglene. - Drikke med kullsyre skal ikke legges i frysen. For eksempel brus, øl, musserende vin og lignende, da dette kan føre til at flasken sprekker! - Plastikkflasker skal ikke legges i fryseskuffene. 4

5 - Dypfrosne matvarer skal ikke spises. Ikke gi barn pinneis direkte fra frysen, da det kan oppstå forbrenningsfare grunnet kulden. - Metalldeler inne i apparatet, må ikke berøres da det kan gi brannskader på huden. - unngå også å komme i kontakt med metalldeler med våte hender, da disse kan klebe seg fast og bli særdeles smertefullt. - Fryseskapet er forbeholdt bruk i husholdet. Det vil si til lagring av matvarer. Dersom du skal bytte ut apparatet med et nytt, skal dørlåsen gjøres ubrukelig eller fjernes, slik at barn ikke kan låse seg selv inne i skapet. Det gamle apparatet skal fjernes forskriftsmessig. Reparasjoner Kun fagfolk har tillatelse til å utføre reparasjoner på apparatet. Ved skader på koblingsledningen, må denne skaffes gjennom spesialledning med artikkelnummer: 0101, ved HTS. Frysing av matvarer Ferske matvarer skal pakkes inn skikkelig før frysing. Kun egnete fryseposer/materiale skal brukes. De må være motstandsdyktige, smaksnøytrale, luft- og væskeresistente. Still inn termostatknappen og den gule lampen lyser. La knappen for hurtigfrys stå på i max. 24 timer. Ved lagring av produkter som kommer direkte fra fabrikanten, skal den angitte frysetiden på pakningen overholdes. La også matvarene ligge i sin originalinnpakning. Det blir anbefalt for matvarer uten slike anvisninger å ikke ligge i frysen i mer enn 3 måneder. Delvis eller helt opptinte varer skal ikke fryses ned på nytt! Hvordan lage isbiter Fyll isbit-formen ¾ med vann og sett den inn i frysen. For å få ut isbitene kan du holde formen kort tid under lunkent eller varmt vann. Fryseproduktsymboler og lagringsforslag Figur!! 3 Måneder 6 måneder 9 måneder 12 måneder Svinekjøtt Iskrem Fisk Fjærkre Sopp Ost Oksekjøtt Lam Vilt Frukt Grønnsaker Opptining Over lengre tid kan det danne seg et is-lag inne i fryseren. Dette vil dannes fortere ved hyppig åpning av døren, dårlig innpakning av flytende matvarer som fører til høy luftfuktighet. Dersom det har dannet seg 5

6 et islag (ca. 6 mm), skal frysen avtines og rengjøres. Strømforbruket blir høyere dersom man ikke tar bort dette is -laget. Ligger det matvarer i fryseren, skal disse pakkes inn i avispapir og legges på et kaldt sted (f. eks. i kjøleskapet) til frysen igjen er klar til bruk. Ta ikke i bruk spisse gjenstander til å fjerne islaget. Benytt kun redskap av kunststoff. Gjennomføring: - koble fra apparatet - ta ut stikkontakten - still en bøtte eller lignende under på gulvet for å fange opp vannet som smelter - overflødig vann tørkes opp med en svamp eller klut og hele apparatet rengjøres For å fremskynde avtiningen kan du stille en gryte med kokende vann inne i frysen. Ta aldri i bruk elektriske apparater som varmeovn eller hårtørker! Rengjøring innvendig Først tar du ut stikkontakten eller skrur ut sikringen. Matvarer kan føre til lukt inne i frysen. Det er derfor anbefalt å vaske ut apparatet regelmessig. Vask med lunkent vann og litt vaskemiddel. Bruk rent vann å vaske over med og tørk med en klut tilslutt. Ta aldri i bruk skuremiddel som inneholder sandkorn. Unngå rengjøring med såpe og bensin. Dette kan fremkalle vedvarende lukt. Pass også på å rengjøre gummipakningene rundt døren regelmessig. Går denne i oppløsning, kan dette være på grunn av manglende vedlikehold. Rengjøring utvendig Til utvendig rengjøring brukes en svamp eller en skinnklut. Vask med lunkent vann samt litt vaskemiddel og vask over med en klut med klart vann. Bruk en tørr klut til å tørke over med. Ta aldri i bruk skuremiddel med sandkorn. Etter lengre brukstid danner det seg støvrester på baksiden av apparatet. Det anbefales å dra fryseskapet frem en til to ganger i året og fjerne dette laget. Bruk støvsuger eller en myk børste. Stålkapslene til apparatet er satt inn med et antirust-stoff. Dersom apparatet over lengre tid blir utsatt for fuktighet eller damp, kan dette føre til korrosjon. Ved lengre fravær Ved lengre fravær burde du som bruker være oppmerksom på følgende: at apparatet er avslått (ta ut stikkontakten). at det ikke befinner seg matvarer i frysen. at apparatet er rengjort. at døren står halvåpen for å opprettholde en kontinuerlig luftsirkulasjon. Forstyrrelser Apparatet er konstruert slik at det ikke lager støy og har en relativt lang levetid. Dersom det likevel skulle oppstå en feil ved apparatet kan følgende punkter sjekkes: 6

7 Kontrollampen lyser ikke. - er apparatet riktig slått på? - er stikkontakten i? - er sikringen i orden? Varsellampen lyser. - er døren skikkelig igjen? - hyppig åpning av døren? - for tykt is-lag? Apparatet skal da av ises. - lengre strømbrudd? Lydene er for høye- unormale lyder. - står apparatet stødig på gulvet? - står møbler for nært eller andre gjenstander som blir satt i vibrasjon? (vær oppmerksom på at lyder fra kuldekretsløpet ikke er til å unngå.) - sjekk at alle deler på baksiden av apparatet er som de skal. Dersom alle disse punktene er i orden skal du henvende deg til kundeservice. Tekniske data Fryseskap GS8120 GS8160 Brutto volum Bruksvolum (Kjøledelen) Stjerner Symbol!!! Kjølesystem Kompressor Kompressor Spenning / frekvens V ~50 Hz V ~50 Hz Fryseeffekt 8 Kg / 24h 10 Kg / 24h Strømforbruk (gjennomsnitt) 0,96 KWh / 24h 1,0 KWh / 24h KWh / 24h Lagringstid ved forstyrrelse 15 timer 15 timer Masse (mm) Høyde Dybde Bredde Vekt (kg) Apparatet bærer et gyldig sikkerhetsbevis og oppfyller EU sine bestemmelser for støydemping. Fabrikanten jobber stadig med videreutvikling og typer av apparatet. Derfor ber vi dem ha forståelse for at vi kan gjøre endringer i form, utstyr og teknikk. 7