cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, :58 AM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM"

Transkript

1 cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, :58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήοης Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje IKU IKU 158-5

2 cover_front.fm Page 2 Thursday, May 13, :58 AM DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 11 FRANÇAIS Mode d emploi Page 19 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 26 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 33 PORTUGUÊS Manual de utilização Página 40 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 47 ΕΛΛΑΣ Οδηγίες χρήοης Σελίδα 54 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 61 NORSK Bruksanvisning Side 68 DANSK Brugsanvisning Side 75 SUOMI Käyttöohje Sivu 82

3 cover_front.fm Page 3 Thursday, May 13, :58 AM 3

4 BRUKSANVISNING FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK MILJØVERN FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD HVORDAN STARTE OPP KJØLEDELEN HVORDAN STARTE OPP FRYSEDELEN HVORDAN AVRIME OG RENGJØRE FRYSEDELEN HVORDAN RENGJØRE KJØLEDELEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD RÅD FOR ENERGISPARING FEILSØKING TEKNISK KUNDESERVICE INSTALLASJON 68

5 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK For å bruke kjøleskapet bedre ber vi deg om å lese bruksveiledningen og det vedlagte produktskjemaet nøye. Her vil du finne nyttige råd for oppbevaringen av mat og beskrivelse av ditt apparat. Ta vare på denne veiledningen for senere bruk. Produktet du har kjøpt er et automatisk kjøleskap, eller et kjøleskap med en frysedel (se det vedlagte produktskjemaet), og er utelukkende for bruk i hjemmet. I kjøledelen, med automatisk avriming, kan det oppbevares fersk mat og drikker. I frysedelen, dersom den finnes, kan det oppbevares frossenmat og lages isbiter. Avrimingen er manuell. 1. Etter å ha pakket opp kjøleskapet må du forsikre deg om at det ikke er skadet og at dørene lukkes skikkelig igjen. Eventuelle skader må meldes fra til forhandleren innen 24 timer. 2. La apparatet stå i vertikal posisjon i minst 2 timer før det koples til strømmen for en riktig funksjon av kjølekretsen. 3. Kontroller at installasjonen og de elektriske tilkoplingene utføres av en kvalifisert tekniker i henhold til produsentens instruksjoner, og i henhold til gjeldende lokaler normer. MILJØVERN 1. Emballasjen Emballasjematerialet kan resirkuleres 100% og er merket med resirkuleringssymbolet. Følg gjeldende lokale normer for kasting av emballasjen. Emballasjematerialet (plastposer, deler i polystyren, osv.) må holdes utenfor barns rekkevidde fordi det utgjør en farekilde. 2. Produktet Kjøleskapet er produsert med materialer som kan resirkuleres. Det må kasseres i henhold til gjeldende lokale normer for kassering av spesialavfall. Gjør det ubrukelig ved å kutte av nettkabelen. Ikke kast det i naturen, men lever det inn til et innleveringssenter for kjølegasser. Informasjon: Dette apparatet er uten CFC (kjølekretsen inneholder R134a) eller HFC (kjølekretsen inneholder R600a - Isobutan). For ytterligere detaljer se apparatets merkeplate. 69

6 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD Bruk kjøledelen kun for oppbevaring av fersk mat og frysedelen kun for å oppbevaring av frossenmat og for å lage isbiter. Ikke dekk til eller tilstopp kjøleskapets lufteåpninger. Ikke sett glassbeholdere med væske inn i frysedelen, fordi de kan eksplodere. Ikke spis isbiter eller vanniser rett etter at de er tatt ut av frysedelen, fordi det kan svi p.g.a kulden. For å unngå risikoen for kvelning og innesperring må ikke barn leke eller gjemme seg inni kjøleskapet. For det utføres vedlikehold eller rengjøring, må støpslet trekkes ut av stikkontakten, eller slå av strømmen. Nettkabelen må kun skiftes ut av en godkjent person. Overensstemmelseserklæring Dette apparatet er bestemt til å komme i kontakt med matvarer, og er i overensstemmelse med den Italienske loven 108 av den (Europeisk Direktiv EU-89/109). Informasjon For apparatene med isobutan (R600a). Isobutan er en miljøvennlig naturgass, men den er brennbar. Det er dermed nødvendig å kontrollere at kjølekretsens slanger ikke er skadet. 70

7 HVORDAN STARTE OPP KJØLEDELEN Dette apparatet er et automatisk kjøleskap, eller et kjøleskap med frysedel med stjerner. Avrimingen av frysedelen er helautomatisk. Kjøleskapet fungerer med en romtemperatur mellom +16 C og +32 C. Start av kjøleskapet Sett støpslet inn i stikkontakten. Med termostatbryteren kan du regulere temperaturen i kjøledelen mens ytelsene i frysedelen opprettholdes. Dersom du må regulere den innvendige temperaturen: 1. For riktig funksjon og best oppbevaring av maten i kjøle-og frysedelen, anbefaler vi at temperaturen reguleres rundt posisjonen Dersom det er ønskelig å endre temperaturen i kjøle-og frysedelen, drei termostatens reguleringsbryter: Reguler bryteren til de laveste numrene 1-2 for en HØYERE TEMPERATUR. Reguler bryteren til de høyeste numrene 3-4 for en LAVERE TEMPERATUR. Dersom termostatbryteren dreies til : vil apparatets funksjoner og belysning avbrytes. Merk: Romtemperaturen, hvor ofte døren lukkes opp og igjen, og apparatets posisjon, kan påvirke den interne temperaturen i kjøle-og frysedelen. Termostatens posisjoner må endres i forhold til disse faktorene. Hvordan oppbevare mat i kjøledelen 1. Legg inn maten som vist på figuren ved siden av A. Kokt mat B. Fisk, kjøtt C. Frukt og grønnsaker D. Flasker E. Egg F. Smør, melkeprodukter, ost Merk: Avstanden mellom hyllene og den bakre, innvendige veggen garanterer en fri luftsirkulasjon. Ikke la maten komme i kontakt med kjøledelens bakvegg. Oppbevar væsker i lukkede beholdere. Det er normalt at oppbevaringen av grønnsaker med høyt vanninnhold (f.eks. salat) fører til kondensdannelse i de nederste skuffene og/eller de mellomliggende hyllene. Dette påvirker ikke kjøleskapets riktige funksjon. Uansett så anbefaler vi at grønnsakene pakkes inn for å unngå kondensdannelse 71

8 HVORDAN STARTE OPP FRYSEDELEN Frysedelen, dersom den finnes, har stjerner. Når det gjelder frossenmatens oppbevaringstid, se det som er oppgitt på pakken. Ved kjøp av frossenmat må du forsikre deg om følgende: Emballasjen eller pakken må være hel, fordi maten kan forringes. Dersom en pakke er oppblåst eller har merker etter fuktighet, har den ikke blitt oppbevart riktig og kan ha vært tint. Kjøp frossenmat til slutt under handlerunden og bruk termoposer for oppbevaringen under transporten. Legg frossenmaten inn i frysedelen med en gang du kommer hjem. Mat som er delvis tint må ikke fryses på ny, men spises innen 24 timer. Unngå eller reduser temperaturendringer. Overhold utløpsdatoen som er oppført på pakken. Følg alltid instruksjonene på pakken for oppbevaringen av frossenmat. Ålage isbiter Fyll opp isterningsbrettet 3/4 med vann og sett det inn nederst i frysedelen. Dersom brettet fester seg til bunnen av frysedelen, må du ikke brukes spisse eller skarpe gjenstander for å løsne det. HVORDAN AVRIME OG RENGJØRE FRYSEDELEN For en riktig funksjon anbefaler vi at frysedelen avrimes når det har dannet seg et ca. 3 mm tykt islag på veggene, eller uansett 2 ganger i året. Vi anbefaler å utføre avrimingen når det er lite mat i frysedelen. 1. Åpne døren, ta ut all maten og pakk den inn i avispapir. Sett matvarene tett inntil hverandre og oppbevar dem på et veldig kaldt sted, eller i en termopose. 2. Kople apparatet fra strømmen. 3. La døren stå åpen slik at rimen/isen på veggene smelter. 4. Fjern smeltevannet med en svamp. 5. Rengjør med en svamp fuktet i en løsning av lunket vann og nøytral såpe. Ikke bruk slipemidler. 6. Skyll og tørk skikkelig av. Merk: For å unngå å påføre frysedelen varige skader må det ikke brukes spisse eller skarpe metallgjenstander for å fjerne rimen, og ikke varm opp frysedelen på kunstig vis. 72

9 HVORDAN RENGJØRE KJØLEDELEN Rengjør kjøledelen jevnlig. Avrimingen av kjøledelen er helautomatisk. Det at det finnes noen vanndråper på den bakre, innvendige veggen i kjøledelen, betyr at avrimingsfasen er i gang. Smeltevannet føres ned i et avløp og samles opp i smeltevannsskålen hvor det fordamper. Rengjør regelmessig smeltevannsavløpet innvendig med utstyret som følger med for å garantere en konstant og riktig strømning av smeltevannet. Før rengjøringen må apparatet koples fra strømmen. Bruk en svamp fuktet i lunkent vann og/eller nøytral såpe. Skyll og tørk av med en myk klut. Ikke bruk slipemidler. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD Rengjør jevnlig ventilasjonsristene med en støvsuger eller en børste. Rengjør kjøleskapet på utsiden med en myk klut. Lang periode uten bruk 1. Tøm kjøle-og frysedelen for mat 2. Kople apparatet fra strømmen. 3. Avrim frysedelen, rengjør og tørk av kjøle-og frysedelen. 4. La dørene stå åpne for å unngå at det oppstår ubehagelig lukt. RÅD FOR ENERGISPARING Unngå å utsette apparatet for veldig høye temperaturer, solstråler eller i nærheten av radiatorer eller komfyrer, fordi det øker strømforbruket. Ikke stopp til lufteåpningene. For å tine maten må den legges i kjøledelen, slik at den kalde temperaturen som kommer fra maten kan utnyttes. Unngå å holde døren åpen for lenge. Ikke legg varm mat inn i kjøledelen. Ikke la frysedelens dør stå åpen. 73

10 FEILSØKING 1. Apparatet fungerer ikke Er det et strømbrudd? Har støpslet blitt satt skikkelig inn i stikkontakten? Har det blitt trykket på hovedbryteren? Har sikringen gått? Er termostaten i posisjon? 2. Temperaturen i kjøle-og frysedelen er ikke lav nok Lukkes dørene skikkelig igjen? Har apparatet blitt installert ved siden av en varmekilde? Er termostaten i riktig posisjon? Er lufteåpningene tilstoppet? 3. Temperaturen i kjøledelen er for lav Er termostaten i riktig posisjon? 4. Det er vann på bunnen av kjøledelen Er smeltevannsavløpet tilstoppet? TEKNISK KUNDESERVICE 5. Den innvendige belysningen fungerer ikke Kontroller først punkt nr. 1 og deretter: Kople apparatet fra strømmen. For å ha adgang til lyspæren, se instruksjonene og tegningen på vedlagt skjema. Kontroller lyspæren og skift den eventuelt ut med en ny (av typen E14, maks. 15 W). 6. Det danner seg mye rim/is i frysedelen Har døren til frysedelen blitt lukket skikkelig igjen? Merk: Eventuelle støyforandringer (risling, brumming, osv.) er helt normalt og skyldes kjøleskapets normale funksjonssyklus. Før du kontakter Kundeservice: 1. Undersøk først om du kan fjerne feilen selv (Se Feilsøking ). 2. Start opp apparatet på ny og kontroller om feilen har forsvunnet. Dersom dette ikke er tilfelle, kople ut apparatet og gjenta etter en time. 3. Dersom feilen fremdeles finnes, kontakt Kundeservice, og oppgi følgende: Type feil Modell INSTALLASJON Ikke installer apparatet ved siden av en varmekilde (minimumsavstand: 30 cm fra koks-eller oljeovner, 3 cm fra elektriske plater og komfyrer). Plasser det på et tørt og ventilert sted. Ikke stopp til lufteåpningene. Rengjør det på innsiden (se spesifikt kapittel). Monter tilbehøret som følger med. ELEKTRISK TILKOPLING De elektriske tilkoplingene må utføres i henhold til lokale normer. Dataene vedrørende spenning og absorbert effekt er oppført på merkeplaten ved siden av frukt-og grønnsakskuffen. Servicenummer (nummeret finnes etter ordet SERVICE på merkeplaten ved siden av fruktog grønnsakskuffen). Din fullstendige adresse Ditt telefonnummer Merk: Omhengsling av kjøleskapets dører utført av Kundeservice dekkes ikke av garantien. Jordingen av apparatet er obligatorisk i følge lov. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller gjenstander som skyldes forsømmelse av de ovennevnte normene. Dersom støpslet og stikkontakten ikke er av samme type, må støpslet skiftes ut av en kvalifisert tekniker. Ikke bruk skjøteledninger eller multi-adaptere. ELEKTRISK FRAKOPLING Den elektriske frakoplingen må være mulig ved enten å trekke støpslet ut av stikkontakten, eller ved bruk av en topolet bryter plassert før stikkontakten. 74

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON SOLEA GASS WWW.WANDERS:COM Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INNHOLDSFORTEGNELSE Side Viktige henvisninger Generelt 4 Sikkerhet 4 Transport 4 Miljøvern

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer