COMPETENCE E Elektro-Innbyggingsovn. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMPETENCE E4001-4. Elektro-Innbyggingsovn. Bruksanvisning"

Transkript

1 COMPETENCE E Elektro-Innbyggingsovn Bruksanvisning

2 Kjære kunde! Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den for senere referanse. Gi denne bruksanvisningen videre til eventuelle senere eiere av apparatet. Følgende symboler brukes i teksten: 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel! Anvisninger som angår din personlige sikkerhet. OBS! Anvisninger som skal føre til at du unngår skader på apparatet. 3 Anvisninger og praktiske tips 2 Miljøinformasjoner 2

3 Innhold Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Avfallsbehandling Beskrivelse av apparatet Totalbilde Betjeningspanel Utstyr stekeovn Tilbehør stekeovn Før første gangs bruk Første rengjøring Betjening av kokesonene Stille inn kokenivå Betjening av stekeovnen Inn- og utkopling av stekeovnen Stekeovnfunksjoner Sett inn rist, stekeplate og fettpanne Sett inn/ta ut fettfilteret Mekanisk dørsperre Anvendelse, tabeller og tips Koketabell Steking av kaker Steketabell TabellOmelettetter og overbakte Tabell dypfrysingsferdigretter Steking Steketabell Flatgrill Grilltabell Opptining Opptiningstabell Hermetisering

4 Rengjøring og pleie Apparatets utside Stekeovnens innside Tilbehør Fettfilter Ovnsstiger Stekeovnsbelysning Taket i stekeovnen Stekeovnsdør Glass i stekeovnsdør Hva må gjøres hvis Service

5 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger 5 Dette apparatet er i samsvar med følgende EU-direktiver: 73/23/EEC av Lavspenningsdirektiv 89/336/EEC av EMC-direktiv inklusive endringsdirektiv 92/31/EEC 93/68/EEC av CE-merkedirektiv Elektrisk sikkerhet Apparatet må kun tilkoples av en autorisert fagperson. Ved forstyrrelser eller skader på apparatet: Skru sikringene ut eller slå dem av. Reparasjoner på apparatet må kun utføres av fagpersoner. Det kan oppstå alvorlige farer på grunn av reparasjoner som ikke er utført sakkyndig. Ta eventuelt kontakt med kundetjenesten eller din fagforhandler hvis apparatet må repareres. Barns sikkerhet La aldri små barn være uten oppsyn mens apparatet er i drift. Sikkerhet under bruk Dette apparatet må kun brukes til vanlig koking, steking og baking av matretter i husholdninger. Utvis forsiktighet ved tilkopling av elektriske apparater til stikkontakter i nærheten av ovnen. Tilkoplingsledninger må ikke komme i klem under den varme stekeovnsdøren. Advarsel: Forbrenningsfare! Under drift blir stekeovnens indre meget varm. Når du anvender alkoholholdige ingredienser i stekeovnen, kan det eventuelt dannes en lettantennelig alkohol-luftblanding. I slike tilfeller må døren åpnes forsiktig. Unngå også all bruk av strålevarme, gnister eller flammer. 3 Akrylamidopplysninger Ifølge de nyeste vitenskapelige resultatene kan sterk bruning av matvarer, spesielt ved stivelsesholdige produkter, forårsake helsemessige skader på grunn av akrylamid. Derfor anbefaler vi å tilberede matrettene ved lave temperaturer og ikke brune maten for sterkt. 5

6 Slik unngår du skader på apparatet Ikke bruk aluminiumsfolie langs veggene i apparatet, og ikke plasser stekebrett, kokekar el.l. direkte på bunnen, ellers kan stekeovnens emalje bli skadet på grunn av den ekstra varmeutviklingen. Fruktsaft som drypper fra stekebrettet setter flekker som ikke lar seg fjerne. Bruk et dypt stekebrett for fuktige kaker. Ikke belast døren når den er åpen. Du må aldri helle vann direkte inn i den varme stekeovnen. Det kan oppstå skader og misfarginger på emaljen. Hvis du bruker makt, særlig gjelder dette kantene på frontglasset, kan glasset knuse. Ikke oppbevar brennbare gjenstander i stekeovnen. De kan ta fyr når stekeovnen slås på. Ikke oppbevar fuktige matvarer i stekeovnen. Det kan oppstå skader på emaljen. 3 Opplysninger angående emaljeoverflaten Forandringer i fargen på stekeovnens emaljerte overflate som følge av bruk har ingen innvirkning på apparatets funksjon i forbindelse med vanlig bruk eller med bruk som er kontraktmessig beskrevet. Dette innebærer dermed ingen feil i forhold til garantirettighetene. 6

7 Avfallsbehandling 2 Emballasjemateriale Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene er merket med f.eks. >PE<, >PS< osv. Sørg for å kaste emballasjematerialene ifølge merkingen i den kommunale avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere. 2 Kassert ovn Symbolet W på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. 1 Advarsel: For å sikre at den utrangerte ovnen ikke kan utgjøre noen risiko, må den gjøres ubrukbar før den kastes. Trekk ut ovnens stikkontakt, og fjern nettilkoplingskabelen fra ovnen. 7

8 Beskrivelse av apparatet Totalbilde Betjeningspanel Dørhåndtak Glassdør Betjeningspanel Drifts-kontrollampe Temperatur-kontrollampe Indikatorlampe Ettervarme funksjon Stekeovnsfunksjoner Temperaturvelger Varmesone-bryter Varmesone-bryter 8

9 Utstyr stekeovn Overvarme og grillelement Benyttet riller Stekeovnsbelysning Fettfilter Varmeelement i bakvegg Ventilator Undervarme Innskyvningsgitter, kan tas ut Damputslipp fra stekeovn Dampen fra stekeovnen ledes direkte ut via kanalen som går opp i bakkant av koketoppen. 9

10 Tilbehør stekeovn Rist For kokekar, kakeformer, steker og grillstykker. Stekebrett For kaker og småkaker. Fettpanne For steking av kjøtt eller fisk eller som oppsamlingspanne for fett. 10

11 Før første gangs bruk Første rengjøring Innen stekeovnen tas i bruk for første gang, bør den rengjøres grundig. 1 OBS! Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler! Overflaten kan skades. 3 På metallfronter anvendes egnede pleiemidler. 1. Drei bryteren Stekeovnsfunksjoner til posisjonen Lys. 2. Ta ut alle tilbehørsdeler og innskyvningsgitre og vask dem med varmt vann tilsatt oppvaskmiddel. 3. Stekeovnen vaskes med varm vaskemiddeloppløsning og tørkes. 4. Tørk av apparatet med en lett fuktet klut. 11

12 Betjening av kokesonene 3 Les også bruksanvisningen for innbyggingstoppen. Den inneholder viktig informasjon om kokekar, betjening, rengjøring og vedlikehold. Varmetrinn Varmetrinnene kan innstilles området 1-9. Du kan velge mellomtrinn i området fra 2 til 7. 1 = laveste ytelse 9 = høyeste ytelse 2 Slå av varmesonene 5-10 minutter før tilberedningstiden er slutt slik at restvarmen utnyttes. Slik sparer du energi. 3 Komfyren er utstyrt med forsenkbare varmesonebrytere. Trykk på varmesonebryteren du ønsker å betjene, og bryteren stikker ut. foran til venstre bak til venstre bak til høyre foran til høyre Varmesone-bryter 12

13 Stille inn kokenivå 1. Velg kokenivå. 2. Drei tilbake til Av-posisjonen for å avslutte kokeprosessen. 3 Driftsindikatorlampen for den aktuelle kokesonen lyser så lenge kokesonen er i drift. 13

14 Betjening av stekeovnen 3 Stekeovnen er utstyrt med forsenkbare brytere for stekeovnsfunksjoner og temperaturvalg. For bruk skal du trykke på den aktuelle bryteren. Bryteren kommer da ut. Inn- og utkopling av stekeovnen Drifts-kontrollampe Temperatur-kontrollampe Indikatorlampe Ettervarme funksjon Stekeovnsfunksjoner Temperaturvelger 1. Drei bryteren for stekeovnsfunksjoner til ønsket funksjon. 2. Drei temperaturvelgeren til ønsket temperatur. Driftskontroll-lampen lyser når ovnen er i drift. Temperaturkontroll-lampen lyser mens stekeovnen oppvarmes. 3. Drei bryteren for stekeovnsfunksjoner og temperaturvelgeren til posisjonen AV for å slå av stekeovnen. 3 Kjølevifte Kjøleviften slår seg på automatisk for å holde apparatets overflate kald. Etter at stekeovnen er slått av, fortsetter viften å gå for å kjøle av apparatet. Deretter slår den seg av av seg selv. 14

15 Tilberedningskontroll 2 Denne funksjonen gjør det mulig å spare energi ved å bruke ettervarmen bevisst. Etter at stekeovnen er slått av lyser indikatorlampen Tilberedningskontroll. Så lenge indikatorlampen lyser er temperaturen i stekeovnen tilstrekkelig for å ferdiggjøre tilberedningsprosessen. Deretter slukker indikatorlampen. 3 Tommelfingerregelen er: Ved lengre tilberedningstider kan stekeovnen slås av ca. 10 min. før tilberedningstiden er slutt. Funksjonen Tilberedningskontroll kan brukes sammen med stekeovnsfunksjonene Varmluft,, Multi-Varmluft og Varmluftsgrill. En fornuftig bruk av funksjonen Tilberedningskontroll foreligger når stekeovnen har vært i bruk i minst 30 min. ved minst 160 C på forhånd. 15

16 Stekeovnfunksjoner For stekeovnen står følgende funksjoner til disposisjon: Stekeovnsfunksjon Anvendelse Varmeelement/ ventilator Belysning Varmluft Multi-Varmluft For tilberedning på opptil tre nivåer samtidig. Still stekeovnstemperaturen C lavere enn ved over-/undervarme. Undervarme Tining Grill Grill med stor flate Varmluftsgrill Med denne funksjonen kan du belyse innsiden av stekeovnen, f.eks. ved rengjøring. For steking på inntil to riller. Innstill stekeovnstemperaturen C lavere enn ved over-/undervarme. Til baking og steking på ett nivå. For ettersteking av kaker med sprø bunn. For å tø opp og å tine f. eks. kake, smør, brød, frukt eller andre frosne matvarer. Til grilling av flate matvarer, som plasseres på midten av risten, og til risting av brød. Til grilling av flate matvarer i større mengder og til risting av brød. Til steking av større steker eller fjærkre i panne. Funksjonen egner seg også for å gratinere og oversteke. --- Overvarme, undervarme, vifte Varmeelement bakrevegg, ventilator Overvarme, undervarme Undervarme Ventilator Grill Grill, overvarme Grill, overvarme, vifte 16

17 Sett inn rist, stekeplate og fettpanne 3 Vippesikring Alle innskyvningsdelene er utstyrt med en liten utbuling til høyre og venstre. Denne utbulingen tjener som vippesikring, og må alltid peke mot baksiden. Sett inn stekeplate, hhv. fettpanne: Vippesikringen må peke innover. Sett inn risten: Sett risten inn slik at begge føringsstavene peker oppover. Vippesikringen må peke nedover og ligge bakerst i stekerommet. Sett inn rist og stekeplate, hhv. fettpanne: Ved samtidig bruk av risten og stekeplaten, hhv. fettpannen må du sette inn vippesikringen for risten nøyaktig i utbuktingene på stekeplaten, hhv. fettpannen. 17

18 Sett inn/ta ut fettfilteret Sett fettfilteret kun inn ved steking for å beskytte varmeenheten i bakveggen mot fettsprut. Sett inn fettfilter Ta tak i fettfilteret i grepet og sett inn begge håndtakene ovenfra og nedover i åpningen og inntil bakeovnbakveggen (ventilasjonsåpningen). Ta ut fettfilteret Grip fettfilteret i grepet og heng det ut oppover. 18

19 Mekanisk dørsperre Ved levering av apparatet er dørsperren ikke aktivert. Aktivere dørsperren Trekk knappen forover inntil den griper i lås. Åpne stekeovnsdøren: 1. Trykk døren godt igjen. 2. Trykk knappen og hold den trykt. 3. Åpne døren. Lukke stekeovnsdøren Lukk døren uten å trykke på knappen. Deaktivere dørsperren Trykk knappen inn mot panelet. 3 Selv om apparatet slås av, oppheves ikke den mekaniske dørsperren. 19

20 Anvendelse, tabeller og tips Koketabell Angivelsene i følgende tabell er veiledende. Kokenivå Tilberednings prosess egnet for Varighet Anvisninger/tips 0 Ettervarme,Av-stilling 1 Holde varm 1-2 Smelting Størkning 2-3 Mørkoking 3-4 Dampkoking Smørdamping 4-5 Koking Lett steking Kraftig steking Oppkoking Bruning Frityrkoking Holde varm ferdig tilberedte retter Hollandaisesaus, smelting av smør, sjokolade, gelatin Eggeomelett, eggestand Mørkoke ris og melkeretter Oppvarming av ferdigretter Smørdampe grønnsaker, fisk Brune kjøtt Dampe poteter Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper Snitsler, cordon bleu, koteletter, frikadeller, stekepølser, lever, sausejevninger, egg, eggekake, frityrkoke munker Potetlapper, hoftestykker, steker, flatbiff etter behov Tildekkes 5-25 min. Rør om av og til min. Tilberedes med lokk min min min min. stekes fortløpende 5-15 min. per panne Tilsett minst dobbelt mengde væske til risen, melkeretter omrøres av og til Grønnsaker tilsettes litt væske (noen spiseskjeer) Bruk lite væske, f. eks.: maks. ¼ l vann til 750 g poteter opptil 3 l væske pluss ingredienser Snus av og til Snus av og til Oppkoking av større mengder vann, koke nudler, bruning av kjøtt (gulasj, grytestek), frytyrkoking av pommes frites 20

21 3 Vi anbefaler å stille inn på høyeste koketrinn ved oppkok eller forhåndssteking og deretter la retten tilberedes ferdig med en lenger tilberedningstid på ønsket koketrinn. 1 Overoppvarmet olje eller fett antennes lett. Hvis du tilbereder matretter i fett eller olje (f.eks. pommes frites), bør du ikke forlate stekeovnen. 21

22 Steking av kaker Stekeovnsfunksjon: Varmluft, Multi-Varmluft eller Over-/ undervarme Kakeformer For er belagte former og former av mørkt metall godt egnet. For Varmluft eller Multi-Varmluft er også lyse metallformer godt egnet. Innsettingsriller Steking av kaker med og Varmluft er mulig på ett nivå. Med Multi-Varmluft kan du steke på opptil tre stekebrett samtidig: 1 stekebrett: f.eks. innsettingsrille 3 1 kakeform: f.eks. innsettingsrille 1 2 stekebrett: f.eks. innsettingsrille 1 og 3 3 stekebrett: Innsettingsrille 1, 3 og 5 22

23 Generelle opplysninger Sett inn stekebrettet med skråkanten innover! Du kan steke med ellervarmluft også to former samtidig ved siden av hverandre på risten. Steketiden blir da litt lenger. 3 Ved tilberedning av dypfryste retter kan stekebrettene slå seg under stekingen. Dette kommer av den store temperaturforskjellen mellom den dypfryste maten og stekeovnstemperaturen. Når brettet er avkjølt igjen, går det tilbake til opprinnelig fasong. Om steketabellen I tabellen finner du et utvalg av retter med nødvendige temperaturangivelser, steketider og innsettingsriller. Temperaturene og steketidene er retningsgivende verdier fordi resultatet er avhengig av deigens sammensetning, mengden og stekeformen. Vi anbefaler første gangen å stille inn på den lavere temperaturverdien, og først ved behov, f. eks. når det er ønskelig med sterkere bruning, eller når steketiden varer for lenge, å velge en høyere temperatur. Hvis du har en egen oppskrift som du ikke finner opplysninger for, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende oppskrift. Ved baking av kaker på stekebrett eller i former på flere riller, kan steketiden bli minutter lengre. Fuktige bakverk (f. eks. pizza, fruktkaker osv.) tilberedes på én rille. Høydeforskjeller på det som bakes, kan føre til forskjellig bruning ved starten av stekingen. I dette tilfelle må du ikke endre temperaturinnstillingen. Bruningsforskjeller jevner seg ut i løpet av stekeprosessen. 2 Ved lengre steketider kan du slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketidens slutt for å utnytte ettervarmen. Hvis ikke annet er angitt, gjelder tabellene for innsetting i kald stekeovn. 23

24 Steketabell Typen av bakverk Stekeovns-funksjoner Innsettingsrille Temperatur C Tid Time: Min. Steking av bakverk i former Røre- eller rodonkake Varmluft :50-1:10 Sandkake/Kongekake Varmluft :10-1:30 Biskuitkake Varmluft :25-0:40 Biskuitkake Kakebunn, mørdeig :25-0: :10-0:25 Kakebunn, mørdeig Varmluft :20-0:25 Eplekake med lokk Apple Pie (2Former Ø20cm, innsatt diagonalt) Pikant kake (f. eks. quiche lorraine) Ostekake Bakverk på stekeplater Flettebrød/-krans Rosinbrød Brød (rugbrød) -først -deretter :50-1:00 Varmluft :10-1: :10-1: :30-1: :00-1: :30-0: ) 0:40-1: ) :20 0:30-1:00 Vannbakkelsl/eclairer Varmluft ) 0:15-0:30 Biskuitrull Apple Pie (2former Ø20cm, innsatt diagonalt) ) 0:10-0:20 Kaker med strø tørre Varmluft :20-0:40 24

25 Typen av bakverk Stekeovns-funksjoner Innsettingsrille Temperatur C Tid Time: Min. Smør-/sukkerkaker ) 0:15-0:30 Fruktkaker Varmluft :35-0:50 (av gjærdeig/røre) 2) Fruktkaker (av gjærdeig/røre) 2) Fruktkaker av mørdeig Stekeplatekaker med fint belegg (f. eks. kvark, fløte tosca-kake) Pizza (med mye fyll) 2 Pizza (tynn) Flattbrød Sveitsisk eple (CH) Småbakst :35-0: :40-1: ) 0:40-1: ) 0:30-1: ) 0:10-0: :08-0: :35-0:50 Kjeks av mørdeig Varmluft :06-0:20 Kjeks av mørdeig Varmluft 1 / :06-0:20 Sprutekaker Varmluft :20-0:30 Sprutekaker Varmluft 1 / :25-0:40 Sprutekaker ) 0:20-0:30 Småkaker av røre Varmluft :15-0:20 Småkaker av røre Varmluft 1 / :15-0:20 Småkaker av eggehvite, marengs Varmluft :00-2:30 Makroner Varmluft :30-0:60 Småkaker av gjærdeig Varmluft :20-0:40 Småkaker av butterdeig Varmluft ) 0:20-0:30 Rundstykker Varmluft ) 0:20-0:35 25

26 Typen av bakverk Stekeovns-funksjoner Innsettingsrille Temperatur C Tid Time: Min. Rundstykker Småkaker (20stykker/ stekeplate) Småkaker (20stykker/ stekeplate) Småkaker (20stykker/ stekeplate) Steking av kaker på flere innsettingsriller ) 0:20-0:35 Varmluft ) 0:20-0:30 Varmluft 1 / ) 0:25-0:40 1) Forvarm stekeovnen 2) Bruk oppfangsplate, hhv. fettpanne Type bakst Bakst på stekebrett Varmluft Multi- Varmluft Innsettingsrille nedenfra 2 nivåer 3 nivåer ) 0:20-0:30 Temperatur ºC Vannbakkels/eclairs 1/ ) 1) Forvarm stekeovnen Tid Timer: Min. 0:35-0:60 Strøsselkake, tørr 1/ :30-0:60 Småkaker Småkaker av mørdeig 1/3 1/3/ :15-0:35 Sprutekaker 1/3 1/3/ :20-0:60 Småkaker av røredeig 1/ :25-0:40 Småkaker av eggehvite, marengs 1/ :10-2:50 Makroner 1/ :40-1:20 Småkaker av gjærdeig 1/ :30-0:60 Småkaker av butterdeig 1/ ) 0:30-0:50 Rundstykker 1/ :30-0:45 Småkaker (20stk/brett) 1/ ) 0:25-0:40 26

27 Tipps ved bakingen Bakeresultat Mulig årsak Løsning Kaken er for lys på undersiden Kaken faller sammen (blir klebrig, spunset, vannstriper) Gal innsettingshøyde For høy baketemperatur For kort baketid For mye væske i deigen Skyv kaken lengre inn Sett baketemperaturen litt lavere Gjør baketiden lengre Baketiden kan ikke forkortes med en høyere baketid Bruk mindre væske Observer omrøringstidene, spesielt ved bruk av kjøkkenmaskiner Kaken er for tørr For lav baketemperatur Sett baketemperaturen høyere For lang baketid Kaken blir ujevnt brun For høy baketemperatur og for kort baketid Kaken blir ikke ferdig i løpet av den angitte baketiden Deigen er fordelt ulikt Fettfilteret er satt inn For lav temperatur Fettfilteret er satt inn Reduser baketiden Sett baketemperaturen lavere, og forleng baketiden Fordel deigen jevnt utover bakeplaten Ta ut fettfilteret Sett baketemperaturen litt høyere Ta ut fettfilteret 27

28 Tabell Omelettetter og overbakte Rett Stekeovnsfunksjon Innsettingsrille Temperatur C Tid Time: Min. Makkaronigrateng Lasagne Overbaktgrønnsak 1) 1) Forvarm stekeovnen Tabell dypfrysingsferdigretter :45-1: :25-0:40 Varmluftsgrill :15-0:30 Overbakte baguetter 1) Varmluftsgrill :15-0:30 Søte omeletter Fiskeomeletter :40-0: :30-1:00 Fylte grønnsaker Varmluftsgrill :30-1:00 Temperatur C Tid Dypfyst pizza Pommes frites 1) ( g) Baguetter Fruktkaker Matrett Stekeovnsfunksjon Innsettingsrille 3 etter informasjon fra produsenten 1) Bemerkning: Vend pommes friten 2 til 3 ganger med jevne mellomrom etter informasjon fra produsenten Varmluftsgrill min. 3 3 etter informasjon fra produsenten etter informasjon fra produsenten etter informasjon fra produsenten etter informasjon fra produsenten 28

29 Steking Stekeovnsfunksjon: eller Varmluftsgrill Sett inn fettfilter ved tilberedning av kjøtt og fisk! Stekeutstyr Alle varmebestandige kar er egnet for steking (følg produsentens anvisninger for bruk!). Store steker kan du steke direkte i oppsamlingspannen eller på risten med oppsamlingspannen under. Vi anbefaler å steke alle magre kjøttsorter i stekegryte med lokk. På denne måten blir kjøttet saftigere. Alle kjøttsorter som skal få sprø skorpe kan du steke i stekegryte uten lokk. 3 Informasjon om steketabellen Opplysningene i tabellen under er veiledende. Vi anbefaler ikke å steke kjøtt eller fisk på under 1kg i stekeovnen. For å hindre at kjøttsjy eller fett som kommer ut av kjøttet brenner seg fast, anbefaler vi å helle litt væske i stekekaret. Snu steken etter behov (etter 1/2-2/3 av tilberedningstiden). Hell stekesjy over større steker eller fugl flere ganger i løpet av tilberedningstiden. På den måten oppnår du et bedre stekeresultat. Slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er ute for å utnytte ettervarmen. 29

30 Steketabell Kjøttype Mengde Stekeovnsfunksjoner Innsettingsrille Temperatur C Tid Time: Min. Storfekjøtt Grytestek 1-1,5 kg :00-2:30 Roastbeef eller filet alt etter cm høyde - innvendig rød alt etter cm Høyde 1 Varmluftsgrill ) 0:05-0:06 - innvendig rosa alt etter cm Høyde Varmluftsgrill :06-0:08 - gjennomstekt alt etter cm Høyde Varmluftsgrill :08-0:10 Svinekjøtt Svinebog,, nakke, skinkestykke 1-1,5 kg Varmluftsgrill :30-2:00 Kotelett, Kassler 1-1,5 kg Varmluftsgrill :00-1:30 Kjøttkaker 750 g-1 kg Varmluftsgrill :45-1:00 Svineknoke (forhåndskokt) 750 g-1 kg Varmluftsgrill :30-2:00 Kalvekjøtt Kalvestek 1 kg Varmluftsgrill :30-2:00 Kalveknoke 1,5-2 kg Varmluftsgrill :00-2:30 Lam Lammelår, lammestek 1-1,5 kg Varmluftsgrill :15-2:00 Lammerygg 1-1,5 kg Varmluftsgrill :00-1:30 30

31 Kjøttype Mengde Stekeovnsfunksjoner Innsettingsrille Temperatur C Tid Time: Min. Vilt Harerygg, harelår Rådyr-/hjortelår Fjærkre Fjærkredeler Halv kylling kyling, poularde And Gås Fisk (dampe) Hel fisk 1) Forvarm stekeovnen inntil 1 kg 1,5-2 kg 1,5-2 kg hver på g hver på g 1-1,5 kg 1,5-2 kg 3,5-5 kg 2,5-3,5 kg 4-6 kg 1-1,5 kg Rådyr-/hjorterygg Varmluftsgrill Varmluftsgrill Varmluftsgrill Varmluftsgrill Varmluftsgrill Kalkun/kalkunhøne Varmluftsgrill Varmluftsgrill ) 0:25-0: :15-1: :30-2: :35-0: :35-0: :45-1: :15-1: :30-3: :45-2: :30-4:00 2 / :45-1:15 31

32 Flatgrill Stekeovnsfunksjon: Grill eller Grill med stor flate med maksimal temperaturinnstilling 1 OBS: Ha alltid stekeovnsdøren lukket når du griller. 3 Forvarm alltid den tomme stekeovnen i fem minutter med grillfunksjonen! Bruk risten og oppsamlingspannen sammen når du griller. Grilltidene er veiledende. Grillen egner seg særlig godt for flate kjøtt- eller fiskestykker. Grilltabell Grillmat Innsettingsrille Grilletid 1. Side 2. Side Frikadeller min. 6-8 min. Svinefilet min min. stekepølser min. 6-8 min. Storfesteaks, kalvesteaks min. 5-6 min. Storfefilet, roastbeef (ca. 1 kg) Toastbrød 1) 1) Bruk grillrist uten oppfangsplate min min min. 2-3 min. Toastbrød med pålegg min

33 Opptining Stekeovnsfunksjon: Tining (uten temperaturinnstilling) Plasser matvarer som er pakket ut, på en tallerken på risten. Ikke bruk noen slags tallerken eller fat til å dekke til, fordi de forlenger opptiningstiden betraktelig. For å tine opp settes risten inn i 1. høyde nedenfra. Opptiningstabell Rett Opptingstid Min. Etteropp-tiningstid min. Bemerkning Kylling, 1000 g Legg kylling på snudd skål i en stor tallerken Vend rundt etter halvgått tid Kjøtt, 1000g Vend rundt etter halvgått tid Kjøtt, 500g Vend rundt etter halvgått tid Ørret, 150g Jordbær, 300g Smør, 250g Fløte, 2 x 200g Kake, 1400g Fløten lar seg også piskes stiv om det fortsatt er frosne deler i den. 33

34 Hermetisering Stekeovnsfunksjon: Undervarme Bruk kun glass som er like store og som er vanlige i handelen til hermetisering. Glass med twist-off- eller bajonettlukking eller metallbokser er ikke egnet. Bruk den 1. innsettingsrillen nedenfra til hermetisering. Bruk brettet til hermetisering. På brettet er det plass til opptil seks glass med hhv. 1 liter innhold. Glassene bør være like fulle og godt tillukket. Plasser glassene på brettet på en slik måte at de ikke berører hverandre. Hell ca. 1/2 liter vann i brettet, slik at det oppstår tilstrekkelig fuktighet i stekeovnen. Så snart væsken begynner å perle i de første glassene (ved 1-litersglass etter ca minutter), slås stekeovnen av eller stilles temperaturen tilbake til 100 C (se tabell). Hermetiseringstabell De angitte hermetiseringstidene er veiledende. Matvarer som kan hermetiseres Temperatur i C Hermetisering til perling begynner i min. Koke videre ved 100 C i min. 34 Bærfrukt Jordbær, blåbær, bringebær, modne stikkelsbær Umodne stikkelsbær Steinfrukt Pærer, kveder, plommer Grønnsaker Gulrøtter 1) 1) La stå i avslått stekeovn Sopp 1) Agurker Mixed Pickles Kålrabi, erter, asparges Bønner

35 Rengjøring og pleie 1 Advarsel: Apparatet må være avslått og avkjølt når du rengjør det. Advarsel: Det er av sikkerhetsgrunner ikke tillatt å rengjøre apparatet med dampstrålerenser eller høyttrykksspyler! OBS: Ikke bruk skuremidler, skarpe rengjøringsmidler eller slipende gjenstander. Apparatets utside Tørk av apparatets frontside med en myk klut dyppet i varmt såpevann. Bruk vanlige rengjøringsmidler på metallfrontene. Stekeovnens innside Rengjør stekeovnen etter hver gang den har vært brukt. På denne måten lar smuss seg fjerne på en enkel måte og brenner seg ikke fast. 1. Tenn belysningen i stekeovnen ved rengjøring. 2. Vask stekeovnen med såpevann etter hver gang du har brukt den, og tørk godt. 3 Hardnakket smuss kan fjernes med spesiell stekeovnsrens. 1 OBS: Følg produsentens anvisninger når du bruker stekeovnsrens! Tilbehør Skyll og tørk grundig alle innskyvningsdeler (rist, stekebrett, ovnsstiger osv.) etter hver bruk. Legg delene i bløt, slik at de er lettere å rengjøre. Fettfilter 1. Rengjør fettfilteret i varm vaskemiddeloppløsning eller i oppvaskmaskinen. 2. Ved sterkt fastbrent smuss kokes filteret i litt vann tilsatt 2-3 spiseskjeer rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin. 35

36 Ovnsstiger For å rengjøre sideveggene kan ovnsstigene på venstre og høyre side i stekeovnen tas ut. Ta ut ovnsstigen Trekk først stigen ut av stekeovnsveggen i fremkant (1) og sving det deretter bakover (2). Sette inn ovnsstigen 3 Viktig! De avrundete endene på styrestengene må vende forover! Ved montering henges stigen først på i bakkant (1) og deretter stikkes det inn og trykkes på plass iforkant (2). 36

37 Stekeovnsbelysning 1 Advarsel! Risiko for strømoverslag! Før stekeovnlampen skiftes: Slå av stekeovnen! Henholdsvis skru ut eller slå av sikringene i sikringsskapet. 3 Legg en klut i bunnen av stekeovnen som beskyttelse for stekeovnlampen og glassdekselet. Skifte stekeovnlampe på sidevegg / Rengjøre glassdekselet 1. Ta av glassdekselet ved å dreie mot venstre og rengjør glasset. 2. Hvis nødvendig: Skift stekeovnlampe 40 W, 230 V, 300 C varmebestandig. 3. Monter glassdekselet på igjen. 37

38 Taket i stekeovnen For å lette rengjøringen av taket i stekeovnen, kan det øvre varmeelementet slås ned. Slå ned varmeelementet 1 Advarsel: Varmeelementet må først slås ned når stekeovnen er slått av og det ikke lenger er noen risiko for forbrenning! 1. Ta ut ovnsstigene på siden. 2. Grip tak i varmeelementet i forkant og trekk det forover over pregingen innvendig på stekeovnens vegg. 3. Varmeelementet vipper nå ned. 1 OBS! Ikke bruk kraft for å trykke varmeelementet ned! Varmeelementet kan brekke av. Rengjøre taket i stekeovnen Feste varmeelementet 1. Løft varmeelementet opp igjen til taket. 2. Trekk varmeelementet forover mot fjærkraften og før det over pregingen i veggen. 3. La det smette på plass i holderne. 4. Sett inn ovnsstigene. 1 OBS! Varmeelementet skal ligge over pregingen på begge sider på stekeovnens vegg og ha smettet korrekt på plass. 38

39 Stekeovnsdør Ved rengjøring kan stekeovnens dør hektes av. Hekte av stekeovnsdøren 1. Åpne stekeovnsdøren helt. 2. Åpne begge låsearmene på de to dørhengslene helt. 3. Hold stekeovnsdøren på sidene med begge hender, og lukk den ¾ mens den yter motstand. 4. Legg vekk stekeovnsdøren (Forsiktig: Døren er tung!). 5. Legg døren med utsiden ned på en myk, plan overflate, eksempelvis på en duk for å unngå oppskraping. Hekte på stekeovnsdøren 1. Ta tak i døren på begge sider med hendene, fra håndtaksiden. 2. Hold døren i en vinkel på ca Skyv dørhengslene samtidig inn i begge utsparingene på høyre og venstre side nede på stekeovnen, og skyv så langt som mulig inn. 4. Sving opp døren til den yter motstand, og deretter åpne den helt. 5. Sett låseklemmene på begge hengslene tilbake i utgangsstilling. 6. Lukk stekeovnsdøren. 39

40 Glass i stekeovnsdør Stekeovnen er utstyrt med tre glassplater som er plassert utenpå hverandre. De innvendige glassplatene kan demonteres for rengjøring. 1 Advarsel: Følgende metode må utelukkende benyttes når stekeovnsdøren er tatt av! Hvis stekeovnsdøren henger på kan den klappe igjen grunnet vektreduksjonen når glasset fjernes og derved utgjøre en risiko. 1 OBS! Ved slag eller støt, spesielt mot kantene på frontglasset, kan glasset briste. Demontering av det øvre dørglasset 1. Hekt av stekeovnsdøren og legg den med håndtaket ned på et mykt, jevnt underlag. 2. Grip tak i den øvre glassplaten langs nedre kant og skyv den mot fjærkraften i retning stekeovndørens håndtak inntil glassplatens nedre kant ligger fritt ( á ). 3. Løft varsomt opp glassets nedre kant og trekk glassplaten ut (à). Demontering av det midtre dørglasset 1. Grip tak i den midtre glassplaten langs nedre kant og skyv den i retning stekeovndørens håndtak inntil glassplatens nedre kant ligger fritt (á). 2. Løft varsomt opp glassets nedre kant og trekk glassplaten ut (à). Dørglassene rengjøres 40

41 Innsetting av det midtre dørglasset 1. Før den midtre glassplaten skrått ovenfra og inn i dørprofilen på håndtaksiden (á). 2. Senk den midtre glassplaten og skyv glasset i retning dørens nedre kant inntil anslag under den nedre holderen (à). Innsetting av det øvre dørglasset 1. Før den øvre glassplaten skrått ovenfra og inn i dørprofilen på håndtaksiden (á). 2. Senk glassplaten. Legg glasset inntil fjærkraften på håndtaksiden mot holdeprofilen i dørens underkant, og skyv glasset under holdeprofilen (à). Glasset må sitte godt fast! Stekeovnsdøren henges på plass igjen 41

42 Hva må gjøres hvis Problem Mulig årsak Løsning Varmesonene virker ikke Syekk også bruksanvisningen for koketoppen Stekeovnen blir ikke varm Stekeovnen er ikke slått på Slå på stekeovnen Stekeovnsbelysningen slår seg ikke på Du har ikke foretatt de nødvendige innstillingene Sikringen i husets installasjon (sikringsskapet) er gått Pæren i stekeovnslampen er defekt Kontroller innstillingene Kontroller sikringen. Hvis sikringene går flere ganger, bør du ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør. Skift pære i stekeovnslampen Hvis du ikke får rettet på problemet med løsningstipsene over, ta kontakt med din forhandler eller med kundeservice. 1 Advarsel!Reparasjoner på apparatet må kun utføres av fagpersoner. Ukyndig utførte reparasjoner kan føre til alvorlig fare for den som bruker apparatet. 3 Feil som er oppstått på grunn av feil bruk av apparatet kan ikke rettes kostnadsfritt av kundetekniker eller forhandler, selv om dette skjer innenfor reklamasjonstiden. 3 Informasjon om stekeovner med metallfront: Avhengig av hvor kjølig fronten på apparatet er, kan det, i løpet av eller straks etter baking og steking, oppstå dugging på det innerste dørglasset når døren er åpnet. 42

43 Service Ved tekniske forstyrrelser, kontroller først om du selv kan løse problemet ved hjelp av bruksanvisningen (kapittelet Hva må gjøres, hvis... ) Hvis du ikke kunne løse problemet, kan du ta kontakt med kundetjenesten eller en av våre servicepartnere. For å kunne hjelp deg raskt, trenger vi følgende opplysninger: Modellbetegnelse Produktnummer (PNC) Serienummer (S-nr.) (se typeskiltet for numrene) Type forstyrrelse Eventuell feilmelding som meldes fra apparatet For at du alltid skal ha apparatets identifikasjonstall for hånden når du trenger dem, anbefaler vi at du skriver dem opp her: Modellbetegnelse:... PNC:... S-nr

44 From the Electrolux Group. The world s No.1 choice. Electrolux-konsernet er verdens største produsent av energidrevne produkter til kjøkken-, rengjøring- og utendørs bruk. Mer enn 55 millioner produkter fra Electrolux-konsernet (som kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsager og gressklippere) til en verdi av ca. 14 milliarder USD selges årlig i mer enn 150 land verden rundt. AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D Nürnberg Copyright by AEG A Med forbehold om endringer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE730-1-W http://no.yourpdfguides.com/dref/835607

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE730-1-W http://no.yourpdfguides.com/dref/835607 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QCE730-1-W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QCE730-1-W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCB830-1-X http://no.yourpdfguides.com/dref/834659

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCB830-1-X http://no.yourpdfguides.com/dref/834659 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QCB830-1-X. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QCB830-1-X i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON5627K http://no.yourpdfguides.com/dref/3900221

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON5627K http://no.yourpdfguides.com/dref/3900221 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EON5627K. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EON5627K i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX CE4100-1-MSKAND. http://no.yourpdfguides.com/dref/606767

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX CE4100-1-MSKAND. http://no.yourpdfguides.com/dref/606767 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX CE4100-1-MSKAND.. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX CE4100-1-MSKAND.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON2620W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900193

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON2620W http://no.yourpdfguides.com/dref/3900193 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EON2620W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EON2620W i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB 2600 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924163

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB 2600 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924163 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EOB 2600. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EOB 2600 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB6640U http://no.yourpdfguides.com/dref/3899519

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB6640U http://no.yourpdfguides.com/dref/3899519 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EOB6640U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EOB6640U i bruksanvisningen

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX E 4040-M2 SKAND. http://no.yourpdfguides.com/dref/609104

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX E 4040-M2 SKAND. http://no.yourpdfguides.com/dref/609104 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX E 4040-M2 SKAND.. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX CB8140-1-BSKAND. http://no.yourpdfguides.com/dref/603724

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX CB8140-1-BSKAND. http://no.yourpdfguides.com/dref/603724 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX CB8140-1-BSKAND.. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX CB8140-1-BSKAND.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX E8100-A http://no.yourpdfguides.com/dref/607428

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX E8100-A http://no.yourpdfguides.com/dref/607428 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn EasyCook Combair SE SEP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... 9 Poteter...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX CB MSKAND.

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX CB MSKAND. Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX CB4140-1-MSKAND.. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX CB4140-1-MSKAND.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX KE8404001M http://no.yourpdfguides.com/dref/4585065

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX KE8404001M http://no.yourpdfguides.com/dref/4585065 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn EasyCook Combair SL SLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QHC619X 04O http://no.yourpdfguides.com/dref/835058

Din bruksanvisning HUSQVARNA QHC619X 04O http://no.yourpdfguides.com/dref/835058 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QHC619X 04O. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QHC619X 04O i bruksanvisningen

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

S 600. Råd om bruk av

S 600. Råd om bruk av BEHA S 600. Design: BK Grafisk 6/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE730-2-X R05

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE730-2-X R05 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QCE730-2-X R05. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QCE730-2-X R05 i bruksanvisningen

Detaljer

FOEN FIGARO 1200/1600

FOEN FIGARO 1200/1600 FOEN FIGARO 1200/1600 Haartrockner Hairdryers Séche-cheveux Haardroger Asciugacapelli Secador de cabello Secador de cabelos Hårtork Føntørrer Hårtørrer Hiustenkuivaimet Vysoušeè vlasù Hajszáritók Suszarka

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn EasyCook Combair XSL XSLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSLP Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking Innstillingstips Symbolforklaring C A Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S626

HÅNDBOK. Råd om bruk av bygg-inn stekeovn S626 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn 2 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha stekeovn. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBC20G.3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3887346

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EBC20G.3 http://no.yourpdfguides.com/dref/3887346 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EBC20G.3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EBC20G.3 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr. EHM 475 Modell 2375.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr. EHM 475 Modell 2375.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHM 475 Modell 2375.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX B9971-5-M http://no.yourpdfguides.com/dref/2625933

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX B9971-5-M http://no.yourpdfguides.com/dref/2625933 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN

BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN O C Design: BK Grafisk 7/2010 HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn stekeovn og koketopp O C Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 God mat med Beha Med snart 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX E W NORDIC R05

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX E W NORDIC R05 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX E4401-4-W NORDIC R05. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE734-1K http://no.yourpdfguides.com/dref/835807

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE734-1K http://no.yourpdfguides.com/dref/835807 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QCE734-1K. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QCE734-1K i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET BESKRIVELSE AV APPARATET A Temperaturvelger B Tidsinnstiller C Kontrollampe D Funksjonsvelger E Dør i glass F Nedre motstand G Flat rist H Langpanne I Stekespidd (hvis forutsett) L Brett for oppsamling

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481

Din bruksanvisning SIEMENS HC422210U http://no.yourpdfguides.com/dref/3564481 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for bygg-inn stekeovn A600 MH white A600 MH black A600 MH rustfri Kjære kunde! Du har kjøpt et produkt av høy kvalitet. Ovnen vi har produsert er moderne og enkel å bruke.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB6697U http://no.yourpdfguides.com/dref/3887359

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB6697U http://no.yourpdfguides.com/dref/3887359 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

EOC700. NO Ovn Bruksanvisning

EOC700. NO Ovn Bruksanvisning EOC700 NO Ovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK...7 5. DAGLIG BRUK... 8 6. KLOKKEFUNKSJONER...

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

BRUKSANVISNING MILJØINFORMASJON ADVARSLER FØR OVNEN TAS I BRUK TILBEHØR TIL OVNEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE

BRUKSANVISNING MILJØINFORMASJON ADVARSLER FØR OVNEN TAS I BRUK TILBEHØR TIL OVNEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE 3no56229.fm Page 27 Friday, April 16, 2004 5:44 PM BRUKSANVISNING MILJØINFORMASJON ADVARSLER FØR OVNEN TAS I BRUK TILBEHØR TIL OVNEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE For å få maksimalt

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Norsk. Viktig. Fritering. Generell beskrivelse (fig. 1)

Norsk. Viktig. Fritering. Generell beskrivelse (fig. 1) HD 48/83 1 0-5 min 1 4-6 min 3-4 min 5 min 1 A C 3-4 min 0-5 min 4-6 min 5 min B E D F 3 Norsk Side 4 Norsk Viktig Les denne bruksanvisningen sammen med illustrasjonene før apparatet tas i bruk. Før tilkobling

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE732-W NORDIC

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE732-W NORDIC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QCE732-W NORDIC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QCE732-W NORDIC i bruksanvisningen

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette er faresymbolet,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON6690WELUXNORDI http://no.yourpdfguides.com/dref/3885801

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EON6690WELUXNORDI http://no.yourpdfguides.com/dref/3885801 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EON6690WELUXNORDI. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EON6690WELUXNORDI

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette er faresymbolet,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX E M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX E M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX B8920-1-M http://no.yourpdfguides.com/dref/603638

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX B8920-1-M http://no.yourpdfguides.com/dref/603638 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn 6 Funksjoner Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE730-W NORDIC

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE730-W NORDIC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QCE730-W NORDIC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QCE730-W NORDIC i bruksanvisningen

Detaljer

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K

RÅD OG VINK O C. Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 6146 K 0 0 00 50 50 00 50 0 0 RÅD OG VINK O C Bruksanvisning for frittstående Beha komfyr BK 66 K God mat med Beha Med nærmere 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX B A NORDIC R0

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX B A NORDIC R0 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX B57415-4-A NORDIC R0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX B57415-4-A

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620 God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

PINETO. Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING PINETO Pineto turgrill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE GJENNOM SIKKERHETSINSTRUKSJONENE OG ADVARSLENE,FØR DU STARTER MONTERING AV DENNE GRILLEN. SIKKERHETSINFORMASJON! Grillen må ikke brukes innendørs,

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Kombi-dampstekeovn Combair-Steam N Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

EOP600. NO Ovn Bruksanvisning

EOP600. NO Ovn Bruksanvisning EOP600 NO Ovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK...8 5. DAGLIG BRUK... 8 6. KLOKKEFUNKSJONER...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61300M- MCW23. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 5005VW http://no.yourpdfguides.com/dref/617210 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 5005VW. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 5005VW i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKSJONSOVN RUSTFRITT STÅL, ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor stekeovn Ovnsvolum: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-270 C 5 nivåer (stekebrett) Digital

Detaljer

Bruksanvisning/Montasjeveiledning

Bruksanvisning/Montasjeveiledning Bruksanvisning/Montasjeveiledning Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Vær spesielt oppmerksom på kapittelet Sikkerhet på de første sidene. Ta vare på denne bruksanvisningen

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620K

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620K RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 620K God mat med Beha Med mer enn 80 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr den beste hjelper

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner for benk og høyskap

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner for benk og høyskap Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner for benk og høyskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp

HÅNDBOK. Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp HÅNDBOK Råd om bruk av Beha komfyr med keramisk topp 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha komfyr. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette er faresymbolet,

Detaljer