COMPETENCE E Elektro-Innbyggingsovn. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMPETENCE E4001-4. Elektro-Innbyggingsovn. Bruksanvisning"

Transkript

1 COMPETENCE E Elektro-Innbyggingsovn Bruksanvisning

2 Kjære kunde! Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den for senere referanse. Gi denne bruksanvisningen videre til eventuelle senere eiere av apparatet. Følgende symboler brukes i teksten: 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel! Anvisninger som angår din personlige sikkerhet. OBS! Anvisninger som skal føre til at du unngår skader på apparatet. 3 Anvisninger og praktiske tips 2 Miljøinformasjoner 2

3 Innhold Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Avfallsbehandling Beskrivelse av apparatet Totalbilde Betjeningspanel Utstyr stekeovn Tilbehør stekeovn Før første gangs bruk Første rengjøring Betjening av kokesonene Stille inn kokenivå Betjening av stekeovnen Inn- og utkopling av stekeovnen Stekeovnfunksjoner Sett inn rist, stekeplate og fettpanne Sett inn/ta ut fettfilteret Mekanisk dørsperre Anvendelse, tabeller og tips Koketabell Steking av kaker Steketabell TabellOmelettetter og overbakte Tabell dypfrysingsferdigretter Steking Steketabell Flatgrill Grilltabell Opptining Opptiningstabell Hermetisering

4 Rengjøring og pleie Apparatets utside Stekeovnens innside Tilbehør Fettfilter Ovnsstiger Stekeovnsbelysning Taket i stekeovnen Stekeovnsdør Glass i stekeovnsdør Hva må gjøres hvis Service

5 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger 5 Dette apparatet er i samsvar med følgende EU-direktiver: 73/23/EEC av Lavspenningsdirektiv 89/336/EEC av EMC-direktiv inklusive endringsdirektiv 92/31/EEC 93/68/EEC av CE-merkedirektiv Elektrisk sikkerhet Apparatet må kun tilkoples av en autorisert fagperson. Ved forstyrrelser eller skader på apparatet: Skru sikringene ut eller slå dem av. Reparasjoner på apparatet må kun utføres av fagpersoner. Det kan oppstå alvorlige farer på grunn av reparasjoner som ikke er utført sakkyndig. Ta eventuelt kontakt med kundetjenesten eller din fagforhandler hvis apparatet må repareres. Barns sikkerhet La aldri små barn være uten oppsyn mens apparatet er i drift. Sikkerhet under bruk Dette apparatet må kun brukes til vanlig koking, steking og baking av matretter i husholdninger. Utvis forsiktighet ved tilkopling av elektriske apparater til stikkontakter i nærheten av ovnen. Tilkoplingsledninger må ikke komme i klem under den varme stekeovnsdøren. Advarsel: Forbrenningsfare! Under drift blir stekeovnens indre meget varm. Når du anvender alkoholholdige ingredienser i stekeovnen, kan det eventuelt dannes en lettantennelig alkohol-luftblanding. I slike tilfeller må døren åpnes forsiktig. Unngå også all bruk av strålevarme, gnister eller flammer. 3 Akrylamidopplysninger Ifølge de nyeste vitenskapelige resultatene kan sterk bruning av matvarer, spesielt ved stivelsesholdige produkter, forårsake helsemessige skader på grunn av akrylamid. Derfor anbefaler vi å tilberede matrettene ved lave temperaturer og ikke brune maten for sterkt. 5

6 Slik unngår du skader på apparatet Ikke bruk aluminiumsfolie langs veggene i apparatet, og ikke plasser stekebrett, kokekar el.l. direkte på bunnen, ellers kan stekeovnens emalje bli skadet på grunn av den ekstra varmeutviklingen. Fruktsaft som drypper fra stekebrettet setter flekker som ikke lar seg fjerne. Bruk et dypt stekebrett for fuktige kaker. Ikke belast døren når den er åpen. Du må aldri helle vann direkte inn i den varme stekeovnen. Det kan oppstå skader og misfarginger på emaljen. Hvis du bruker makt, særlig gjelder dette kantene på frontglasset, kan glasset knuse. Ikke oppbevar brennbare gjenstander i stekeovnen. De kan ta fyr når stekeovnen slås på. Ikke oppbevar fuktige matvarer i stekeovnen. Det kan oppstå skader på emaljen. 3 Opplysninger angående emaljeoverflaten Forandringer i fargen på stekeovnens emaljerte overflate som følge av bruk har ingen innvirkning på apparatets funksjon i forbindelse med vanlig bruk eller med bruk som er kontraktmessig beskrevet. Dette innebærer dermed ingen feil i forhold til garantirettighetene. 6

7 Avfallsbehandling 2 Emballasjemateriale Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene er merket med f.eks. >PE<, >PS< osv. Sørg for å kaste emballasjematerialene ifølge merkingen i den kommunale avfallshåndteringens oppsamlingsbeholdere. 2 Kassert ovn Symbolet W på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. 1 Advarsel: For å sikre at den utrangerte ovnen ikke kan utgjøre noen risiko, må den gjøres ubrukbar før den kastes. Trekk ut ovnens stikkontakt, og fjern nettilkoplingskabelen fra ovnen. 7

8 Beskrivelse av apparatet Totalbilde Betjeningspanel Dørhåndtak Glassdør Betjeningspanel Drifts-kontrollampe Temperatur-kontrollampe Indikatorlampe Ettervarme funksjon Stekeovnsfunksjoner Temperaturvelger Varmesone-bryter Varmesone-bryter 8

9 Utstyr stekeovn Overvarme og grillelement Benyttet riller Stekeovnsbelysning Fettfilter Varmeelement i bakvegg Ventilator Undervarme Innskyvningsgitter, kan tas ut Damputslipp fra stekeovn Dampen fra stekeovnen ledes direkte ut via kanalen som går opp i bakkant av koketoppen. 9

10 Tilbehør stekeovn Rist For kokekar, kakeformer, steker og grillstykker. Stekebrett For kaker og småkaker. Fettpanne For steking av kjøtt eller fisk eller som oppsamlingspanne for fett. 10

11 Før første gangs bruk Første rengjøring Innen stekeovnen tas i bruk for første gang, bør den rengjøres grundig. 1 OBS! Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler! Overflaten kan skades. 3 På metallfronter anvendes egnede pleiemidler. 1. Drei bryteren Stekeovnsfunksjoner til posisjonen Lys. 2. Ta ut alle tilbehørsdeler og innskyvningsgitre og vask dem med varmt vann tilsatt oppvaskmiddel. 3. Stekeovnen vaskes med varm vaskemiddeloppløsning og tørkes. 4. Tørk av apparatet med en lett fuktet klut. 11

12 Betjening av kokesonene 3 Les også bruksanvisningen for innbyggingstoppen. Den inneholder viktig informasjon om kokekar, betjening, rengjøring og vedlikehold. Varmetrinn Varmetrinnene kan innstilles området 1-9. Du kan velge mellomtrinn i området fra 2 til 7. 1 = laveste ytelse 9 = høyeste ytelse 2 Slå av varmesonene 5-10 minutter før tilberedningstiden er slutt slik at restvarmen utnyttes. Slik sparer du energi. 3 Komfyren er utstyrt med forsenkbare varmesonebrytere. Trykk på varmesonebryteren du ønsker å betjene, og bryteren stikker ut. foran til venstre bak til venstre bak til høyre foran til høyre Varmesone-bryter 12

13 Stille inn kokenivå 1. Velg kokenivå. 2. Drei tilbake til Av-posisjonen for å avslutte kokeprosessen. 3 Driftsindikatorlampen for den aktuelle kokesonen lyser så lenge kokesonen er i drift. 13

14 Betjening av stekeovnen 3 Stekeovnen er utstyrt med forsenkbare brytere for stekeovnsfunksjoner og temperaturvalg. For bruk skal du trykke på den aktuelle bryteren. Bryteren kommer da ut. Inn- og utkopling av stekeovnen Drifts-kontrollampe Temperatur-kontrollampe Indikatorlampe Ettervarme funksjon Stekeovnsfunksjoner Temperaturvelger 1. Drei bryteren for stekeovnsfunksjoner til ønsket funksjon. 2. Drei temperaturvelgeren til ønsket temperatur. Driftskontroll-lampen lyser når ovnen er i drift. Temperaturkontroll-lampen lyser mens stekeovnen oppvarmes. 3. Drei bryteren for stekeovnsfunksjoner og temperaturvelgeren til posisjonen AV for å slå av stekeovnen. 3 Kjølevifte Kjøleviften slår seg på automatisk for å holde apparatets overflate kald. Etter at stekeovnen er slått av, fortsetter viften å gå for å kjøle av apparatet. Deretter slår den seg av av seg selv. 14

15 Tilberedningskontroll 2 Denne funksjonen gjør det mulig å spare energi ved å bruke ettervarmen bevisst. Etter at stekeovnen er slått av lyser indikatorlampen Tilberedningskontroll. Så lenge indikatorlampen lyser er temperaturen i stekeovnen tilstrekkelig for å ferdiggjøre tilberedningsprosessen. Deretter slukker indikatorlampen. 3 Tommelfingerregelen er: Ved lengre tilberedningstider kan stekeovnen slås av ca. 10 min. før tilberedningstiden er slutt. Funksjonen Tilberedningskontroll kan brukes sammen med stekeovnsfunksjonene Varmluft,, Multi-Varmluft og Varmluftsgrill. En fornuftig bruk av funksjonen Tilberedningskontroll foreligger når stekeovnen har vært i bruk i minst 30 min. ved minst 160 C på forhånd. 15

16 Stekeovnfunksjoner For stekeovnen står følgende funksjoner til disposisjon: Stekeovnsfunksjon Anvendelse Varmeelement/ ventilator Belysning Varmluft Multi-Varmluft For tilberedning på opptil tre nivåer samtidig. Still stekeovnstemperaturen C lavere enn ved over-/undervarme. Undervarme Tining Grill Grill med stor flate Varmluftsgrill Med denne funksjonen kan du belyse innsiden av stekeovnen, f.eks. ved rengjøring. For steking på inntil to riller. Innstill stekeovnstemperaturen C lavere enn ved over-/undervarme. Til baking og steking på ett nivå. For ettersteking av kaker med sprø bunn. For å tø opp og å tine f. eks. kake, smør, brød, frukt eller andre frosne matvarer. Til grilling av flate matvarer, som plasseres på midten av risten, og til risting av brød. Til grilling av flate matvarer i større mengder og til risting av brød. Til steking av større steker eller fjærkre i panne. Funksjonen egner seg også for å gratinere og oversteke. --- Overvarme, undervarme, vifte Varmeelement bakrevegg, ventilator Overvarme, undervarme Undervarme Ventilator Grill Grill, overvarme Grill, overvarme, vifte 16

17 Sett inn rist, stekeplate og fettpanne 3 Vippesikring Alle innskyvningsdelene er utstyrt med en liten utbuling til høyre og venstre. Denne utbulingen tjener som vippesikring, og må alltid peke mot baksiden. Sett inn stekeplate, hhv. fettpanne: Vippesikringen må peke innover. Sett inn risten: Sett risten inn slik at begge føringsstavene peker oppover. Vippesikringen må peke nedover og ligge bakerst i stekerommet. Sett inn rist og stekeplate, hhv. fettpanne: Ved samtidig bruk av risten og stekeplaten, hhv. fettpannen må du sette inn vippesikringen for risten nøyaktig i utbuktingene på stekeplaten, hhv. fettpannen. 17

18 Sett inn/ta ut fettfilteret Sett fettfilteret kun inn ved steking for å beskytte varmeenheten i bakveggen mot fettsprut. Sett inn fettfilter Ta tak i fettfilteret i grepet og sett inn begge håndtakene ovenfra og nedover i åpningen og inntil bakeovnbakveggen (ventilasjonsåpningen). Ta ut fettfilteret Grip fettfilteret i grepet og heng det ut oppover. 18

19 Mekanisk dørsperre Ved levering av apparatet er dørsperren ikke aktivert. Aktivere dørsperren Trekk knappen forover inntil den griper i lås. Åpne stekeovnsdøren: 1. Trykk døren godt igjen. 2. Trykk knappen og hold den trykt. 3. Åpne døren. Lukke stekeovnsdøren Lukk døren uten å trykke på knappen. Deaktivere dørsperren Trykk knappen inn mot panelet. 3 Selv om apparatet slås av, oppheves ikke den mekaniske dørsperren. 19

20 Anvendelse, tabeller og tips Koketabell Angivelsene i følgende tabell er veiledende. Kokenivå Tilberednings prosess egnet for Varighet Anvisninger/tips 0 Ettervarme,Av-stilling 1 Holde varm 1-2 Smelting Størkning 2-3 Mørkoking 3-4 Dampkoking Smørdamping 4-5 Koking Lett steking Kraftig steking Oppkoking Bruning Frityrkoking Holde varm ferdig tilberedte retter Hollandaisesaus, smelting av smør, sjokolade, gelatin Eggeomelett, eggestand Mørkoke ris og melkeretter Oppvarming av ferdigretter Smørdampe grønnsaker, fisk Brune kjøtt Dampe poteter Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper Snitsler, cordon bleu, koteletter, frikadeller, stekepølser, lever, sausejevninger, egg, eggekake, frityrkoke munker Potetlapper, hoftestykker, steker, flatbiff etter behov Tildekkes 5-25 min. Rør om av og til min. Tilberedes med lokk min min min min. stekes fortløpende 5-15 min. per panne Tilsett minst dobbelt mengde væske til risen, melkeretter omrøres av og til Grønnsaker tilsettes litt væske (noen spiseskjeer) Bruk lite væske, f. eks.: maks. ¼ l vann til 750 g poteter opptil 3 l væske pluss ingredienser Snus av og til Snus av og til Oppkoking av større mengder vann, koke nudler, bruning av kjøtt (gulasj, grytestek), frytyrkoking av pommes frites 20

21 3 Vi anbefaler å stille inn på høyeste koketrinn ved oppkok eller forhåndssteking og deretter la retten tilberedes ferdig med en lenger tilberedningstid på ønsket koketrinn. 1 Overoppvarmet olje eller fett antennes lett. Hvis du tilbereder matretter i fett eller olje (f.eks. pommes frites), bør du ikke forlate stekeovnen. 21

22 Steking av kaker Stekeovnsfunksjon: Varmluft, Multi-Varmluft eller Over-/ undervarme Kakeformer For er belagte former og former av mørkt metall godt egnet. For Varmluft eller Multi-Varmluft er også lyse metallformer godt egnet. Innsettingsriller Steking av kaker med og Varmluft er mulig på ett nivå. Med Multi-Varmluft kan du steke på opptil tre stekebrett samtidig: 1 stekebrett: f.eks. innsettingsrille 3 1 kakeform: f.eks. innsettingsrille 1 2 stekebrett: f.eks. innsettingsrille 1 og 3 3 stekebrett: Innsettingsrille 1, 3 og 5 22

23 Generelle opplysninger Sett inn stekebrettet med skråkanten innover! Du kan steke med ellervarmluft også to former samtidig ved siden av hverandre på risten. Steketiden blir da litt lenger. 3 Ved tilberedning av dypfryste retter kan stekebrettene slå seg under stekingen. Dette kommer av den store temperaturforskjellen mellom den dypfryste maten og stekeovnstemperaturen. Når brettet er avkjølt igjen, går det tilbake til opprinnelig fasong. Om steketabellen I tabellen finner du et utvalg av retter med nødvendige temperaturangivelser, steketider og innsettingsriller. Temperaturene og steketidene er retningsgivende verdier fordi resultatet er avhengig av deigens sammensetning, mengden og stekeformen. Vi anbefaler første gangen å stille inn på den lavere temperaturverdien, og først ved behov, f. eks. når det er ønskelig med sterkere bruning, eller når steketiden varer for lenge, å velge en høyere temperatur. Hvis du har en egen oppskrift som du ikke finner opplysninger for, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende oppskrift. Ved baking av kaker på stekebrett eller i former på flere riller, kan steketiden bli minutter lengre. Fuktige bakverk (f. eks. pizza, fruktkaker osv.) tilberedes på én rille. Høydeforskjeller på det som bakes, kan føre til forskjellig bruning ved starten av stekingen. I dette tilfelle må du ikke endre temperaturinnstillingen. Bruningsforskjeller jevner seg ut i løpet av stekeprosessen. 2 Ved lengre steketider kan du slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketidens slutt for å utnytte ettervarmen. Hvis ikke annet er angitt, gjelder tabellene for innsetting i kald stekeovn. 23

24 Steketabell Typen av bakverk Stekeovns-funksjoner Innsettingsrille Temperatur C Tid Time: Min. Steking av bakverk i former Røre- eller rodonkake Varmluft :50-1:10 Sandkake/Kongekake Varmluft :10-1:30 Biskuitkake Varmluft :25-0:40 Biskuitkake Kakebunn, mørdeig :25-0: :10-0:25 Kakebunn, mørdeig Varmluft :20-0:25 Eplekake med lokk Apple Pie (2Former Ø20cm, innsatt diagonalt) Pikant kake (f. eks. quiche lorraine) Ostekake Bakverk på stekeplater Flettebrød/-krans Rosinbrød Brød (rugbrød) -først -deretter :50-1:00 Varmluft :10-1: :10-1: :30-1: :00-1: :30-0: ) 0:40-1: ) :20 0:30-1:00 Vannbakkelsl/eclairer Varmluft ) 0:15-0:30 Biskuitrull Apple Pie (2former Ø20cm, innsatt diagonalt) ) 0:10-0:20 Kaker med strø tørre Varmluft :20-0:40 24

25 Typen av bakverk Stekeovns-funksjoner Innsettingsrille Temperatur C Tid Time: Min. Smør-/sukkerkaker ) 0:15-0:30 Fruktkaker Varmluft :35-0:50 (av gjærdeig/røre) 2) Fruktkaker (av gjærdeig/røre) 2) Fruktkaker av mørdeig Stekeplatekaker med fint belegg (f. eks. kvark, fløte tosca-kake) Pizza (med mye fyll) 2 Pizza (tynn) Flattbrød Sveitsisk eple (CH) Småbakst :35-0: :40-1: ) 0:40-1: ) 0:30-1: ) 0:10-0: :08-0: :35-0:50 Kjeks av mørdeig Varmluft :06-0:20 Kjeks av mørdeig Varmluft 1 / :06-0:20 Sprutekaker Varmluft :20-0:30 Sprutekaker Varmluft 1 / :25-0:40 Sprutekaker ) 0:20-0:30 Småkaker av røre Varmluft :15-0:20 Småkaker av røre Varmluft 1 / :15-0:20 Småkaker av eggehvite, marengs Varmluft :00-2:30 Makroner Varmluft :30-0:60 Småkaker av gjærdeig Varmluft :20-0:40 Småkaker av butterdeig Varmluft ) 0:20-0:30 Rundstykker Varmluft ) 0:20-0:35 25

26 Typen av bakverk Stekeovns-funksjoner Innsettingsrille Temperatur C Tid Time: Min. Rundstykker Småkaker (20stykker/ stekeplate) Småkaker (20stykker/ stekeplate) Småkaker (20stykker/ stekeplate) Steking av kaker på flere innsettingsriller ) 0:20-0:35 Varmluft ) 0:20-0:30 Varmluft 1 / ) 0:25-0:40 1) Forvarm stekeovnen 2) Bruk oppfangsplate, hhv. fettpanne Type bakst Bakst på stekebrett Varmluft Multi- Varmluft Innsettingsrille nedenfra 2 nivåer 3 nivåer ) 0:20-0:30 Temperatur ºC Vannbakkels/eclairs 1/ ) 1) Forvarm stekeovnen Tid Timer: Min. 0:35-0:60 Strøsselkake, tørr 1/ :30-0:60 Småkaker Småkaker av mørdeig 1/3 1/3/ :15-0:35 Sprutekaker 1/3 1/3/ :20-0:60 Småkaker av røredeig 1/ :25-0:40 Småkaker av eggehvite, marengs 1/ :10-2:50 Makroner 1/ :40-1:20 Småkaker av gjærdeig 1/ :30-0:60 Småkaker av butterdeig 1/ ) 0:30-0:50 Rundstykker 1/ :30-0:45 Småkaker (20stk/brett) 1/ ) 0:25-0:40 26

27 Tipps ved bakingen Bakeresultat Mulig årsak Løsning Kaken er for lys på undersiden Kaken faller sammen (blir klebrig, spunset, vannstriper) Gal innsettingshøyde For høy baketemperatur For kort baketid For mye væske i deigen Skyv kaken lengre inn Sett baketemperaturen litt lavere Gjør baketiden lengre Baketiden kan ikke forkortes med en høyere baketid Bruk mindre væske Observer omrøringstidene, spesielt ved bruk av kjøkkenmaskiner Kaken er for tørr For lav baketemperatur Sett baketemperaturen høyere For lang baketid Kaken blir ujevnt brun For høy baketemperatur og for kort baketid Kaken blir ikke ferdig i løpet av den angitte baketiden Deigen er fordelt ulikt Fettfilteret er satt inn For lav temperatur Fettfilteret er satt inn Reduser baketiden Sett baketemperaturen lavere, og forleng baketiden Fordel deigen jevnt utover bakeplaten Ta ut fettfilteret Sett baketemperaturen litt høyere Ta ut fettfilteret 27

28 Tabell Omelettetter og overbakte Rett Stekeovnsfunksjon Innsettingsrille Temperatur C Tid Time: Min. Makkaronigrateng Lasagne Overbaktgrønnsak 1) 1) Forvarm stekeovnen Tabell dypfrysingsferdigretter :45-1: :25-0:40 Varmluftsgrill :15-0:30 Overbakte baguetter 1) Varmluftsgrill :15-0:30 Søte omeletter Fiskeomeletter :40-0: :30-1:00 Fylte grønnsaker Varmluftsgrill :30-1:00 Temperatur C Tid Dypfyst pizza Pommes frites 1) ( g) Baguetter Fruktkaker Matrett Stekeovnsfunksjon Innsettingsrille 3 etter informasjon fra produsenten 1) Bemerkning: Vend pommes friten 2 til 3 ganger med jevne mellomrom etter informasjon fra produsenten Varmluftsgrill min. 3 3 etter informasjon fra produsenten etter informasjon fra produsenten etter informasjon fra produsenten etter informasjon fra produsenten 28

29 Steking Stekeovnsfunksjon: eller Varmluftsgrill Sett inn fettfilter ved tilberedning av kjøtt og fisk! Stekeutstyr Alle varmebestandige kar er egnet for steking (følg produsentens anvisninger for bruk!). Store steker kan du steke direkte i oppsamlingspannen eller på risten med oppsamlingspannen under. Vi anbefaler å steke alle magre kjøttsorter i stekegryte med lokk. På denne måten blir kjøttet saftigere. Alle kjøttsorter som skal få sprø skorpe kan du steke i stekegryte uten lokk. 3 Informasjon om steketabellen Opplysningene i tabellen under er veiledende. Vi anbefaler ikke å steke kjøtt eller fisk på under 1kg i stekeovnen. For å hindre at kjøttsjy eller fett som kommer ut av kjøttet brenner seg fast, anbefaler vi å helle litt væske i stekekaret. Snu steken etter behov (etter 1/2-2/3 av tilberedningstiden). Hell stekesjy over større steker eller fugl flere ganger i løpet av tilberedningstiden. På den måten oppnår du et bedre stekeresultat. Slå av stekeovnen ca. 10 minutter før steketiden er ute for å utnytte ettervarmen. 29

30 Steketabell Kjøttype Mengde Stekeovnsfunksjoner Innsettingsrille Temperatur C Tid Time: Min. Storfekjøtt Grytestek 1-1,5 kg :00-2:30 Roastbeef eller filet alt etter cm høyde - innvendig rød alt etter cm Høyde 1 Varmluftsgrill ) 0:05-0:06 - innvendig rosa alt etter cm Høyde Varmluftsgrill :06-0:08 - gjennomstekt alt etter cm Høyde Varmluftsgrill :08-0:10 Svinekjøtt Svinebog,, nakke, skinkestykke 1-1,5 kg Varmluftsgrill :30-2:00 Kotelett, Kassler 1-1,5 kg Varmluftsgrill :00-1:30 Kjøttkaker 750 g-1 kg Varmluftsgrill :45-1:00 Svineknoke (forhåndskokt) 750 g-1 kg Varmluftsgrill :30-2:00 Kalvekjøtt Kalvestek 1 kg Varmluftsgrill :30-2:00 Kalveknoke 1,5-2 kg Varmluftsgrill :00-2:30 Lam Lammelår, lammestek 1-1,5 kg Varmluftsgrill :15-2:00 Lammerygg 1-1,5 kg Varmluftsgrill :00-1:30 30

31 Kjøttype Mengde Stekeovnsfunksjoner Innsettingsrille Temperatur C Tid Time: Min. Vilt Harerygg, harelår Rådyr-/hjortelår Fjærkre Fjærkredeler Halv kylling kyling, poularde And Gås Fisk (dampe) Hel fisk 1) Forvarm stekeovnen inntil 1 kg 1,5-2 kg 1,5-2 kg hver på g hver på g 1-1,5 kg 1,5-2 kg 3,5-5 kg 2,5-3,5 kg 4-6 kg 1-1,5 kg Rådyr-/hjorterygg Varmluftsgrill Varmluftsgrill Varmluftsgrill Varmluftsgrill Varmluftsgrill Kalkun/kalkunhøne Varmluftsgrill Varmluftsgrill ) 0:25-0: :15-1: :30-2: :35-0: :35-0: :45-1: :15-1: :30-3: :45-2: :30-4:00 2 / :45-1:15 31

32 Flatgrill Stekeovnsfunksjon: Grill eller Grill med stor flate med maksimal temperaturinnstilling 1 OBS: Ha alltid stekeovnsdøren lukket når du griller. 3 Forvarm alltid den tomme stekeovnen i fem minutter med grillfunksjonen! Bruk risten og oppsamlingspannen sammen når du griller. Grilltidene er veiledende. Grillen egner seg særlig godt for flate kjøtt- eller fiskestykker. Grilltabell Grillmat Innsettingsrille Grilletid 1. Side 2. Side Frikadeller min. 6-8 min. Svinefilet min min. stekepølser min. 6-8 min. Storfesteaks, kalvesteaks min. 5-6 min. Storfefilet, roastbeef (ca. 1 kg) Toastbrød 1) 1) Bruk grillrist uten oppfangsplate min min min. 2-3 min. Toastbrød med pålegg min

33 Opptining Stekeovnsfunksjon: Tining (uten temperaturinnstilling) Plasser matvarer som er pakket ut, på en tallerken på risten. Ikke bruk noen slags tallerken eller fat til å dekke til, fordi de forlenger opptiningstiden betraktelig. For å tine opp settes risten inn i 1. høyde nedenfra. Opptiningstabell Rett Opptingstid Min. Etteropp-tiningstid min. Bemerkning Kylling, 1000 g Legg kylling på snudd skål i en stor tallerken Vend rundt etter halvgått tid Kjøtt, 1000g Vend rundt etter halvgått tid Kjøtt, 500g Vend rundt etter halvgått tid Ørret, 150g Jordbær, 300g Smør, 250g Fløte, 2 x 200g Kake, 1400g Fløten lar seg også piskes stiv om det fortsatt er frosne deler i den. 33

34 Hermetisering Stekeovnsfunksjon: Undervarme Bruk kun glass som er like store og som er vanlige i handelen til hermetisering. Glass med twist-off- eller bajonettlukking eller metallbokser er ikke egnet. Bruk den 1. innsettingsrillen nedenfra til hermetisering. Bruk brettet til hermetisering. På brettet er det plass til opptil seks glass med hhv. 1 liter innhold. Glassene bør være like fulle og godt tillukket. Plasser glassene på brettet på en slik måte at de ikke berører hverandre. Hell ca. 1/2 liter vann i brettet, slik at det oppstår tilstrekkelig fuktighet i stekeovnen. Så snart væsken begynner å perle i de første glassene (ved 1-litersglass etter ca minutter), slås stekeovnen av eller stilles temperaturen tilbake til 100 C (se tabell). Hermetiseringstabell De angitte hermetiseringstidene er veiledende. Matvarer som kan hermetiseres Temperatur i C Hermetisering til perling begynner i min. Koke videre ved 100 C i min. 34 Bærfrukt Jordbær, blåbær, bringebær, modne stikkelsbær Umodne stikkelsbær Steinfrukt Pærer, kveder, plommer Grønnsaker Gulrøtter 1) 1) La stå i avslått stekeovn Sopp 1) Agurker Mixed Pickles Kålrabi, erter, asparges Bønner

35 Rengjøring og pleie 1 Advarsel: Apparatet må være avslått og avkjølt når du rengjør det. Advarsel: Det er av sikkerhetsgrunner ikke tillatt å rengjøre apparatet med dampstrålerenser eller høyttrykksspyler! OBS: Ikke bruk skuremidler, skarpe rengjøringsmidler eller slipende gjenstander. Apparatets utside Tørk av apparatets frontside med en myk klut dyppet i varmt såpevann. Bruk vanlige rengjøringsmidler på metallfrontene. Stekeovnens innside Rengjør stekeovnen etter hver gang den har vært brukt. På denne måten lar smuss seg fjerne på en enkel måte og brenner seg ikke fast. 1. Tenn belysningen i stekeovnen ved rengjøring. 2. Vask stekeovnen med såpevann etter hver gang du har brukt den, og tørk godt. 3 Hardnakket smuss kan fjernes med spesiell stekeovnsrens. 1 OBS: Følg produsentens anvisninger når du bruker stekeovnsrens! Tilbehør Skyll og tørk grundig alle innskyvningsdeler (rist, stekebrett, ovnsstiger osv.) etter hver bruk. Legg delene i bløt, slik at de er lettere å rengjøre. Fettfilter 1. Rengjør fettfilteret i varm vaskemiddeloppløsning eller i oppvaskmaskinen. 2. Ved sterkt fastbrent smuss kokes filteret i litt vann tilsatt 2-3 spiseskjeer rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin. 35

36 Ovnsstiger For å rengjøre sideveggene kan ovnsstigene på venstre og høyre side i stekeovnen tas ut. Ta ut ovnsstigen Trekk først stigen ut av stekeovnsveggen i fremkant (1) og sving det deretter bakover (2). Sette inn ovnsstigen 3 Viktig! De avrundete endene på styrestengene må vende forover! Ved montering henges stigen først på i bakkant (1) og deretter stikkes det inn og trykkes på plass iforkant (2). 36

37 Stekeovnsbelysning 1 Advarsel! Risiko for strømoverslag! Før stekeovnlampen skiftes: Slå av stekeovnen! Henholdsvis skru ut eller slå av sikringene i sikringsskapet. 3 Legg en klut i bunnen av stekeovnen som beskyttelse for stekeovnlampen og glassdekselet. Skifte stekeovnlampe på sidevegg / Rengjøre glassdekselet 1. Ta av glassdekselet ved å dreie mot venstre og rengjør glasset. 2. Hvis nødvendig: Skift stekeovnlampe 40 W, 230 V, 300 C varmebestandig. 3. Monter glassdekselet på igjen. 37

38 Taket i stekeovnen For å lette rengjøringen av taket i stekeovnen, kan det øvre varmeelementet slås ned. Slå ned varmeelementet 1 Advarsel: Varmeelementet må først slås ned når stekeovnen er slått av og det ikke lenger er noen risiko for forbrenning! 1. Ta ut ovnsstigene på siden. 2. Grip tak i varmeelementet i forkant og trekk det forover over pregingen innvendig på stekeovnens vegg. 3. Varmeelementet vipper nå ned. 1 OBS! Ikke bruk kraft for å trykke varmeelementet ned! Varmeelementet kan brekke av. Rengjøre taket i stekeovnen Feste varmeelementet 1. Løft varmeelementet opp igjen til taket. 2. Trekk varmeelementet forover mot fjærkraften og før det over pregingen i veggen. 3. La det smette på plass i holderne. 4. Sett inn ovnsstigene. 1 OBS! Varmeelementet skal ligge over pregingen på begge sider på stekeovnens vegg og ha smettet korrekt på plass. 38

39 Stekeovnsdør Ved rengjøring kan stekeovnens dør hektes av. Hekte av stekeovnsdøren 1. Åpne stekeovnsdøren helt. 2. Åpne begge låsearmene på de to dørhengslene helt. 3. Hold stekeovnsdøren på sidene med begge hender, og lukk den ¾ mens den yter motstand. 4. Legg vekk stekeovnsdøren (Forsiktig: Døren er tung!). 5. Legg døren med utsiden ned på en myk, plan overflate, eksempelvis på en duk for å unngå oppskraping. Hekte på stekeovnsdøren 1. Ta tak i døren på begge sider med hendene, fra håndtaksiden. 2. Hold døren i en vinkel på ca Skyv dørhengslene samtidig inn i begge utsparingene på høyre og venstre side nede på stekeovnen, og skyv så langt som mulig inn. 4. Sving opp døren til den yter motstand, og deretter åpne den helt. 5. Sett låseklemmene på begge hengslene tilbake i utgangsstilling. 6. Lukk stekeovnsdøren. 39

40 Glass i stekeovnsdør Stekeovnen er utstyrt med tre glassplater som er plassert utenpå hverandre. De innvendige glassplatene kan demonteres for rengjøring. 1 Advarsel: Følgende metode må utelukkende benyttes når stekeovnsdøren er tatt av! Hvis stekeovnsdøren henger på kan den klappe igjen grunnet vektreduksjonen når glasset fjernes og derved utgjøre en risiko. 1 OBS! Ved slag eller støt, spesielt mot kantene på frontglasset, kan glasset briste. Demontering av det øvre dørglasset 1. Hekt av stekeovnsdøren og legg den med håndtaket ned på et mykt, jevnt underlag. 2. Grip tak i den øvre glassplaten langs nedre kant og skyv den mot fjærkraften i retning stekeovndørens håndtak inntil glassplatens nedre kant ligger fritt ( á ). 3. Løft varsomt opp glassets nedre kant og trekk glassplaten ut (à). Demontering av det midtre dørglasset 1. Grip tak i den midtre glassplaten langs nedre kant og skyv den i retning stekeovndørens håndtak inntil glassplatens nedre kant ligger fritt (á). 2. Løft varsomt opp glassets nedre kant og trekk glassplaten ut (à). Dørglassene rengjøres 40

41 Innsetting av det midtre dørglasset 1. Før den midtre glassplaten skrått ovenfra og inn i dørprofilen på håndtaksiden (á). 2. Senk den midtre glassplaten og skyv glasset i retning dørens nedre kant inntil anslag under den nedre holderen (à). Innsetting av det øvre dørglasset 1. Før den øvre glassplaten skrått ovenfra og inn i dørprofilen på håndtaksiden (á). 2. Senk glassplaten. Legg glasset inntil fjærkraften på håndtaksiden mot holdeprofilen i dørens underkant, og skyv glasset under holdeprofilen (à). Glasset må sitte godt fast! Stekeovnsdøren henges på plass igjen 41

42 Hva må gjøres hvis Problem Mulig årsak Løsning Varmesonene virker ikke Syekk også bruksanvisningen for koketoppen Stekeovnen blir ikke varm Stekeovnen er ikke slått på Slå på stekeovnen Stekeovnsbelysningen slår seg ikke på Du har ikke foretatt de nødvendige innstillingene Sikringen i husets installasjon (sikringsskapet) er gått Pæren i stekeovnslampen er defekt Kontroller innstillingene Kontroller sikringen. Hvis sikringene går flere ganger, bør du ta kontakt med en autorisert elektroinstallatør. Skift pære i stekeovnslampen Hvis du ikke får rettet på problemet med løsningstipsene over, ta kontakt med din forhandler eller med kundeservice. 1 Advarsel!Reparasjoner på apparatet må kun utføres av fagpersoner. Ukyndig utførte reparasjoner kan føre til alvorlig fare for den som bruker apparatet. 3 Feil som er oppstått på grunn av feil bruk av apparatet kan ikke rettes kostnadsfritt av kundetekniker eller forhandler, selv om dette skjer innenfor reklamasjonstiden. 3 Informasjon om stekeovner med metallfront: Avhengig av hvor kjølig fronten på apparatet er, kan det, i løpet av eller straks etter baking og steking, oppstå dugging på det innerste dørglasset når døren er åpnet. 42

43 Service Ved tekniske forstyrrelser, kontroller først om du selv kan løse problemet ved hjelp av bruksanvisningen (kapittelet Hva må gjøres, hvis... ) Hvis du ikke kunne løse problemet, kan du ta kontakt med kundetjenesten eller en av våre servicepartnere. For å kunne hjelp deg raskt, trenger vi følgende opplysninger: Modellbetegnelse Produktnummer (PNC) Serienummer (S-nr.) (se typeskiltet for numrene) Type forstyrrelse Eventuell feilmelding som meldes fra apparatet For at du alltid skal ha apparatets identifikasjonstall for hånden når du trenger dem, anbefaler vi at du skriver dem opp her: Modellbetegnelse:... PNC:... S-nr

44 From the Electrolux Group. The world s No.1 choice. Electrolux-konsernet er verdens største produsent av energidrevne produkter til kjøkken-, rengjøring- og utendørs bruk. Mer enn 55 millioner produkter fra Electrolux-konsernet (som kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner, støvsugere, motorsager og gressklippere) til en verdi av ca. 14 milliarder USD selges årlig i mer enn 150 land verden rundt. AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D Nürnberg Copyright by AEG A Med forbehold om endringer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCB830-1-X http://no.yourpdfguides.com/dref/834659

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCB830-1-X http://no.yourpdfguides.com/dref/834659 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QCB830-1-X. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QCB830-1-X i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB6640U http://no.yourpdfguides.com/dref/3899519

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB6640U http://no.yourpdfguides.com/dref/3899519 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EOB6640U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX EOB6640U i bruksanvisningen

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 God mat med Beha Med snart 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettstedet: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

bruksanvisning Komfyr EKE60010

bruksanvisning Komfyr EKE60010 bruksanvisning Komfyr EKE60010 Velkommen til Electrolux sin verden. Du har valgt et kvalitetsprodukt fra Electrolux som vi håper vil gi deg mye glede i årene som kommer. Vår ambisjon er å tilby et bredt

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 852 680 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 853 410 Innhold

Detaljer

Brukerinformasjon ESF 6231. 822 961 630-00-130704-01 n

Brukerinformasjon ESF 6231. 822 961 630-00-130704-01 n A u t o m a t i s k o p p v a s k m a s k i n Brukerinformasjon ESF 6231 822 961 630-00-130704-01 n Kjære kunde! Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den for senere referanse. Gi denne bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn Bruksanvisning Combi-Steam XSL Combi-dampovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

A 602 PYR. Bruksanvisning for stekeovn

A 602 PYR. Bruksanvisning for stekeovn A 602 PYR Bruksanvisning for stekeovn 2 Innholdsfortegnelse Ovnens forskjellige deler Beskrivelse av ovnen s.4 Tilbehør s.5 Sikkerhetsanvisninger s.6 Tilkobling og montering av ovnen Tilkobling til det

Detaljer

Bruks- og monteringsanvising Dampkoker

Bruks- og monteringsanvising Dampkoker Bruks- og monteringsanvising Dampkoker Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 589 630 Innhold

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

R-642/ R-742 800 W/ 900 W

R-642/ R-742 800 W/ 900 W Viktig R-642/ R-742 800 W/ 900 W (IEC 60705) MIKROBØLGEOVN MED GRILL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som du må lese nøye før du tar i bruk din mikrobølgeovn.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer