Med egen fane i 17. mai-toget side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med egen fane i 17. mai-toget side 4"

Transkript

1 juni 2011 Med egen fane i 17. mai-toget side 4 Les også om blant annet Overraskelse i Os side 8 Ikke la deg lure side 12 Modige undommar i Sogn & Fjordane side 14

2 Vi er mange Jeg kom nylig over en oversikt over hvordan verdens snart 7 milliarder mennesker fordeler seg på ulike religioner og livssyn. 32% regner seg som kristne, - herav er halvparten katolikker. 22% regner seg som muslimer. Som humanetikere hører vi til den tredje største gruppen som omfatter 16% av verdens befolkning. Denne gruppen vedkjenner seg ikke noen religiøs tro og omfatter bl.a. ateister og agnostikere. Over 1 milliard mennesker har mao et livssyn som langt på vei er sammenfallende med det vi står for som medlemmer av Human-Etisk Forbund. I mange lokalsamfunn føler vi oss gjerne alene og marginalisert. I gjennomsnitt er 2% av landets befolkning medlem av HEF. Langt flere deler vårt livssyn og sympatiserer med oss. At 15% av ungdomskullene velger humanistisk konfirmasjon, viser dette kan hende tydeligst. I internasjonal sammenheng er Human-Etisk Forbund en stor og sterk organisasjon. Med snart individuelle medlemmer hevdes det at vi skal være verdens største ikke-religiøse livssynsorganisasjon. En mer enn 50-årig målrettet oppbygging av organisasjonen, er noe av forklaringen på denne styrken. De 98% av landets innbyggere som ikke er medlemmer av HEF, møter vi først og fremst via tilbudet om humanistiske overgangsseremonier. Den nevnte konfirmasjonen er den viktigste, og den som har lengst tradisjon (fra 1953 da den startet i Oslo), og velges av konfirmanter årlig. Det øvrige seremonitilbudet er knyttet til navnedag, vigsel og gravferd. Ved å tilby og gjennomføre disse seremoniene får HEF titusenvis av personer utenom egne rekker i tale hvert år. Har noen deltatt som gjest på en humanistisk konfirmasjon, navnedag eller vigsel eller møtt opp på en humanistisk gravferd, får de øye for at det finnes slike alternativ til arrangementer i kirkelig regi. For de mange blant oss som ikke har et religiøst livssyn, kan denne erfaringen bli det som medfører at HEF får nye medlemmer. Dette er igjen avgjørende for organisasjonens styrke fordi mer enn 60% av HEFs driftsutgifter dekkes med offentlige tilskudd basert på medlemstallet. Mange organisasjoner med rike tradisjoner i det norske samfunn strever med å opprettholde medlemstallet. Human-Etisk Forbund er et unntak fra denne regelen. Også internasjonalt omfattes HEFs sterke posisjon med interesse. Det er trolig én av grunnene til at den internasjonale humanistbevegelsens verdenskongress for 2011 er lagt til Oslo, - der den ventes å samle 800 delegater fra hele verden i midten av august. Inntrykk fra denne kongressen tar jeg sikte på å komme tilbake til i neste utgave av Vestavind. Ved denne anledning vil jeg rette en takk til alle tillitsvalgte og frivillige som har tatt aktivt del i de mange seremoniene vi har avholdt denne våren, og samtidig benytte anledningen til å ønske alle medlemmer i Hordaland en riktig fin sommer! Egil H. Haugland Fylkesleder Hordaland 2 Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane Vestavind

3 Stort medlemspotensial - Min bakgrunn er ganske typisk. Familien var medlem av statskirken av gammel vane, og jeg ble konfirmert i kirken. Konfirmasjonen fikk meg på andre tanker, og jeg meldte meg inn i Human-Etisk Forbund, men uten å engasjere meg før jeg nylig fikk en e-post med spørsmål om jeg kunne tenke meg å gå inn i styret. Helge Ferdinand Schjøtt, nylig valgt til leder for Human-Etisk Forbund i Bergen, er overbevist om at det er mange som ham. Altfor mange står bare i statskirken fordi det forventes av dem. Konfirmasjonen ble en bevisstgjøring. Han begynte å tenke selv, tok klart standpunkt i diskusjoner, men var ellers passiv overfor HEF sitt arbeid. - Jeg er blitt skremt av dagens diskusjoner omkring religiøs fanatisme, ikke bare ute i verden men også her i Norge. Derfor må vi selv bidra til mer respekt for andre. Vi har veldig mange sympatisører, og folk flest har et greit forhold til oss som humanister, men vi er ikke på ballen slik at flere får øynene opp for hva vi står for. - Det kom som en overraskelse for meg at vi her i Bergen har både egne autoriserte vigslere for vielser i regi av Human-Etisk Forbund, og at vi lenge har hatt egne seremonier for bisettelser. Det tror jeg langt flere ville være interessert i å vite mer om. - Vi står som mennesker overfor store utfordringer, noen av dem menneskeskapte, andre mer et utslag av stadige naturlige endringer. Men det er ikke årsakene som er hovedpoenget. Uansett har vi ingen høyere makter å henvende oss til for å få hjelp. Vi må ta utfordringene og finne løsninger selv, som mennesker, i god og åpen dialog med hverandre. - Det har ikke noe for seg å provosere, men vi har det fortrinn at vi tror på menneskets evne til å ta ansvar. Fordi vi som humanister har en grunnleggende tro på mennesket er vi i realiteten optimister. Det tror jeg appellerer til folk flest. Vi står øverst på stigen av levende vesener og har bare oss selv å stole på. Vi er god til logisk tenkning og må løse de utfordringene som kommer til beste for alle. Det ansvaret må vi ta, sier Helge. - Alt som trengs er godt gammelt sundt bondevett. - Men vi må synes bedre. Vår nasjonale frontfigur må tydeligere frem i mediebildet, og vi burde jo hatt et mer naturlig humanistisk møtested her i Bergen enn de ganske kummerlige møtelokalene vi har i dag. Helge Ferdinand Schjøtt er utdannet sivilingeniør fra USA og har tilleggsutdanning innen organisasjonspsykologi fra UIB og bedriftsøkonomi fra BI. Han har jobbet i olje- og gassvirksomheten i Norge og utlandet siden 1983 og har spesialisert seg innen undervannsaktiviteter og konstruksjon av flergrensbrønner. Schjøtt har lang ledererfaring og leier seg i dag ut til oljeselskaper og andre aktører i bransjen gjennom sitt eget konsulentselskap. H. F. Schøtt Vestavind Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane 3

4 Med egen fane i 17. mai-toget i Odda Av Helge Tverdal Jeg hørte at humanetikerne i Trondheim går i 17. mai-tog med egen HEF-fane. Det vil jeg også! sa Catrine Tverdal for en tid tilbake. Hun er langvarig medlem i HEF, har vært konfirmasjonsleder i Odda i en årrekke og nå styremedlem i Indre Hardanger Lokallag. Mannen til Catrine, Helge Tverdal, fikk hun med aktivt inn i HEF for noen måneder siden, tilbake var de enige om et forslag som kunne sendes ut til styremedlemmene for godkjenning. Det kom bare positive tilbakemeldinger på dette tiltaket, så bestillingen hos flaggfabrikken ble gjort sporenstreks. Det var med stor spenning pakken fra flaggfabrikken ble åpnet, og de kunne konstatere at Fanebærer og Leder Helge Tverdal i godt driv oppover Eidesdalen. Guttene Max og Felix er opptatt av russekort og fruen i rød bunad til venstre beskytter seg mot litt 17. mairegn. Foto: Håkon Tverdal og på årsmøtet ble han valgt til leder av Lokallaget. Sammen med guttene Max James 7 år og Felix Julius 6 år er de en ekte HEFfamilie. Catrine fikk ideen til å lage fane, Helge satte seg ned med skissetegning, og etter litt frem og fanen var blitt kjempeflott, med HEF sine farger og motivet er inspirert av fjord, fonn, foss og fjell Indre Hardanger i et nøtteskall. - Hva er så målet med denne fanen? Lokallaget har jo eksistert i hele 27 år og har vært drevet godt av profiler som Ingunn Olsen 4 Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane Vestavind

5 «Det var flere bortom og sa at de ville gå bak vår fane!» Mossefin og Kjell Folkvord, men nå er det nye generasjoner som overtar, og da må det gjøres på nye måter, mener ekteparet. Det er viktig å være synlig i lokalsamfunnet, vise litt igjen, være aktive i samfunnsdebatten generelt og spørsmålene som HEF er opptatt av spesielt. Helge, som har lang erfaring fra scenen som musiker og sanger gjennom 25 år, kan knepene med å bli synlig. Kanskje du kjenner ham igjen? Joa, det var han som fikk mye blest i Idol TV2 og Se og Hør var på besøk hjemme hos paret i Odda og lagde reportasje. Vi har jo også med oss Fotograf Øygarden som styremedlem, og det kan komme godt med når det skal tas skikkelige bilder til pressedekning. På 16. mai fikk vi en helside i lokalavisen Hardanger Folkeblad, med stort bilde tatt av fotografen. Dette var en super markedsføring for oss. Det hjelper også litt med flosshatt og noen spenstige hopp. Den store dagen! Vi var uhyre spent på om det bare ble Helge, guttene og jeg som stilte i 17. maitoget, sier Catrine med et bredt smil. 17. mai er jo også en feiring med sterke tradisjoner. Folk går gjerne sammen med det laget som de har gått med i 40 år. Vi stilte oss opp på anvist plass i kolonne 3, vi hadde fått plass mellom Røde Kors som stod foran og Skolekorpset som stod bak oss. Da trommevirvlene startet og toget satt i marsj var vi 9 stykker bak fanen, men flere kom til underveis og på det meste talte vi 19 stykker bak fanen. Til sammenligning var Røde Kors 10 stykker, så vi er strålende fornøyd! forteller Catrine. Helge som var fanebærer kan fortelle om mange gode tilbakemeldinger, tommeler opp og heiarop. Det var faktisk flere bortom og sa at de gjerne ville gå bak vår fane, men at de var litt låst i andre lag. Uansett så er dette en fenomenal start på en ny tid i lokallaget. Vi er allerede oppe og går med egen facebook-side, og vi har som mål å markedsføre oss med stand i gågata, foredrag og konserter. Vi er bare ca. 240 medlemmer i Indre Hardanger Lokallag, sier Helge, men legger til at i vårt område nok er flere tusen humanetikere, de er bare ikke blitt medlem enda. Og det har vi tenkt å gjøre noe med! avslutter paret, som gleder seg til å ta fatt på oppgavene fremover. Vestavind Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane 5

6 Offisielle pressebilder i forbindelse med markeringen av ny fane i lokallaget. Foto: Fotograf Øygarden 6 Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane Vestavind

7 Uvanlig vielse i Gulen Vielsen var som vielser flest, helt etter boken og reglementet. Det som var utenom det vanlige var at paret var kommet ens ærend fra Australia for å gifte seg i Skjerjehamn. Brudgommen hadde som ung vært med foreldrene på rundreise i Europa, og blitt betatt av Norge. Så i stedet for å bruke mange penger på et meget kostbart bryllup hjemme i Australia valgte paret å bruke internett til å lete frem et romantisk sted i Norge, og slik fant de frem til Skjerjehamn. Human-Etisk Forbund er helt i tråd med deres livssyn, så da ble valget lett. personlig service, enten værforholdene inviterer til en seremoni utendørs eller de velger å trekke under tak. Ikke rart stedet er blitt meget populært for vielser. Så her bør du være tidlig ute. - En perle! Slike steder finner du bare i Norge, sa paret før de la ut på bryllupsreise til Nordkapp. På den norske ambassadens internettsider fant de mye god og nyttig informasjon om vielser i Norge, og de er full av lovord om den hjelp og veiledning de fikk fra ambassaden for å få formalitetene på plass. Det var nok viktig, for private livssynsnøytrale vielser er rene turistindustrien i Australia. Med dagens epost er det en smal sak å planlegge selve vielsen sammen med vigsler, selv over store avstander. Talen til paret Tegan og Phil var som vanlig basert på intervju med paret, også ved bruk av epost. Det er jo i dag en vanlig del av kommunikasjonen med folk uansett hvor de bor. Tilstede under vielsen var parets foreldre og forlovere, pluss en god venn som er fotograf. De var overstrømmende begeistret over Skjerjehamn. Når du kommer med bil kjører du gjennom en ødemark, og det kommer som en gedigen overraskelse at rundt en sving ligger denne romantiske perlen, nå nyrestaurert, med statuen av Kong Olav som nytt seilingsmerke. Betjeningen yter en førsteklasses Foto: Daniel K. Cheung Vestavind Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane 7

8 Overraskelse i Os Familie og venner var pyntet til fest der de ankom Bjørnefjorden Gjestetun i Os en lørdag i mai. Mange bunader viser at det er høytid når unge foreldre inviterer til navnefest for sin lille sønn. Foto: Kristine Fauskanger Egil Haugland ønsket velkommen på vegne av Human-Etisk Forbunds lokallag i Midt- Hordland. Programmet inneholdt bl.a. musikk, dikt, allsang. Hva passer vel bedre ved en slik anledning enn Lykkeliten? Anne Bjørke holdt festtalen til foreldrene Silje og Anders og lille Leon på vegne av Human-Etisk Forbund. En humanistisk oppdragelse innebærer erkjennelsen av at barn etter FNs barnekonvensjon har rett til å si sin mening, og at vi som foreldre må gjøre vårt beste til å gjøre dem rustet til å takle de utfordringer som venter. Kjærlighet og respekt innen klare rammer som samtidig oppmuntrer til nysgjerrighet er viktige elementer i oppdragelsen. Vi må lære våre barn gleden over livet og gi dem mot til å leve det. Den viktigste gaven vi har å gi våre barn er ikke kostbare leker og utstyr, men vår egen tid. Etter at seremonien ble avsluttet med Erik Byes sang Vår beste dag ba faren Anders gjestene vente et kvarters tid på en fotograf 8 Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane Vestavind

9 som var blitt litt forsinket. På grunn av litt ruskete vær var det best om de bare ventet i festsalen. Så gikk foreldrene og gjestene ventet, litt forundret. Forundringen ble nok ikke mindre da ukjente unge menn etter en stund kom inn en sidedør og satte seg ved musikkanlegget som hadde vært i bruk også under navnefesten. Noen av gjestene kjente kanskje til og med igjen medlemmene av bandet Orbo & the Longshots. Da de så plutselig begynte å spille var det ikke en vuggesang men Mendelssohns bryllupsmarsj, idet Silje kommer inn ikledd brudekjole, og Anders har inntatt sin plass som ventende brudgom. Bare en håndfull av gjestene var orientert på forhånd, så tårene spratt og øyekroker ble fuktige da det plutselig gikk opp for dem hva som nå skulle skje. Gleden var stor og kameraene klikket. Anne Bjørke kunne som autorisert vigsler nå også lede denne del av seremonien, med kjærligheten som hovedtema, med konkrete henvisninger til hvordan Silje og Anders hadde funnet hverandre. En tale i en humanistiske vigsel fokuserer på paret og verdier vi trenger for å bygge et sunt samliv og ekteskap. Begeistringen var stor. En av damene kommenterte etterpå at hun hadde vært innom festlokalet på vei til seremonien og da hadde utbrutt: Med så mye mat skulle du tro det var bryllup! Men hun hadde ikke luktet lunten Personlig seremoni - For oss var det en forutsetning at vi kunne ha en personlig seremoni, sier Anders, far og brudgom og medlem av Human-Etisk Forbund. I jobbsammenheng har jeg fotografert i mange bryllup. En religiøs seremoni var ikke aktuelt for oss, og hos byfogden blir det for tørt, juridisk og upersonlig. Nå fikk vi en seremoni der fokus var på oss selv som par. - Vi er imponert over samarbeidet med HEF, sier han. Selv om vi hadde relativt kort tid, gikk det på skinner, fra første kontakt med kontoret i Bergen, og samarbeidet om opplegget sammen med Anne har vært en fornøyelse. Anbefales! sier både Silje og Anders. Veteran - Det er ikke første gang vi i Hordaland har en slik dobbel seremoni med navnefest og vigsel i regi av Human-Etisk Forbund, men det er likevel ganske spesielt, ikke minst når det som denne gang skal være en overraskelse, seier Anne Bjørke, en av veteranene blant våre vigslere. Det begynte da hun selv i august 2004 planla eget bryllup og hørte på nyhetene at Human- Etisk Forbund hadde fått innvilget vigselsrett. Det passet henne og mannen utmerket, men det viste seg at de var litt for tidlig ute. Valget falt derfor på en løsning som hadde vært praktisert en tid i Oslo, der de bodde den gang: juridisk vielse på Oslo Tinghus og så humanistisk seremoni med taler og kulturelle innslag etterpå. - Vår festtaler vervet meg vel, sier Anne med et smil, og det hørtes så spennende ut at hun var med på det første grunnkurset i regi av Human-Etisk Forbund. Hun ble tredje autoriserte vigsler i regi av HEF. Det første møtet med det første paret husker hun, for det skjedde samtidig med tsunamien julen Siden den gang er det blitt mange vielser, mellom 50 og 60, tror hun selv. Vestavind Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane 9

10 - Hvorfor gjør du dette? - Det er jo kjempegøy! Samtidig er det uhyre viktig at vi har et godt alternativ for dem som ønsker en humanistisk vigsel. Tenk å få hjelpe par med å planlegge et bryllup slik de selv ønsker det! Og så møter du jo mennesker i en Av Gjertrud Øvretveit Når og kvifor valte du å konfirmere deg humanistisk? Vemund: Eg valte å konfirmere meg humanistisk med det same Human-Etisk Forbund informerte klassen min om moglegheita. Eg valte dette alternativet fordi eg ønskte å lære om alle dei viktige temaa ein tar for seg på samlingane. Camilla: Søstera mi konfirmerte seg humanistisk, og ho sa det var kjekt og at ein kunne meget positiv fase i livet. Problemet er jo bare at du blir glad i menneskene du møter på denne måten. Etter noen hektiske uker eller måneder, da vi kommer tett inn på hverandre må du som regel nøye deg med å ønske dem lykke til. -Bruder har vel rykte på seg for å være ekstremt anspent og opphengt i alle detaljene. Stemmer det med dine erfaringer? -Nei, det gjør ikke det. Spent nervøsitet hører med ved en slik anledning, men selv om det er en stor dag opplever jeg brudene som ganske rolige, både i forkant og på selve dagen. Jeg vet ikke hvorfor, men kanskje har det sammenheng med at bruden i dag ikke blir giftet bort, og at det i dag er paret som gifter seg med hverandre? De kjenner hverandre godt, er trygge på hverandre, og det er de selv som står i fokus, ikke det seremonielle. Dessuten er jo seremonien planlagt i nært samarbeid med dem, og vi har som regel generalprøve på forhånd, slik at detaljene faller på plass, forteller Anne Bjørke. Det var i 2010 hele 677 vigsler i Norge i regi av Human-Etisk Forbund, hvorav 52 i Hordaland. 33 av disse var mellom partnere av samme kjønn, 5 av dem i Hordaland. Humanistisk konfirmasjon -Eit tilbod fleire burde nytte seg av, seier Vemund Eldegard. lære meir av det, og at eg kunne bli kjent med mange nye folk. Kva ulike emne har du lært om? Vemund: Vi har lært om kropp og kjønn, ungdom og lovverket, ungdom og rus, identitet og menneskerettene. Kva var mest nyttig å lære om innanfor kvart av emna? 10 Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane Vestavind

11 Fra Venstre: Vemund Eldegard, Camilla Husabø og Gjertrud Øvretveit Vemund: Innan kropp og kjønn var det mest interessant å lære om kjønnssjukdommar, korleis ein får dei og korleis ein kan bli kvitt dei att. Innan ungdom og juss likte eg å lære om lovbrot i dagleglivet og følgjene av desse. Då vi hadde om ungdom og rus, var det veldig interessant å lære om måtar å takle ein rusa ven på. Blant anna diskuterte vi om ein burde informere foreldra til vedkomande eller ikkje. Innan identitet var det mest interessant å lære om at alle har rett til å vere seg sjølve, og at det er meir ved ein person enn det ein ser. Det mest interessante ved menneskerettane var at det var mange av dei eg aldri hadde høyrt om før. Camilla: Eg hugsar ikkje alt vi har lært, men dette er det eg hugsar: Det var interessant å lære om identitet, og at ingen kan ta frå deg den du er. Då vi lærte om rus, lærte vi at rus kan vere mykje forskjellig. Det var også interessant å lære om dei rettane kvart særskild menneske har. Har du fått kritikk av andre (besteforeldre, lærarar, vener) for å ha valt humanistisk konfirmasjon? Vemund: Nei, eg har ikkje fått noko kritikk, men det er jo veldig få av venene mine som har valt å konfirmere seg humanistisk. Det synest eg var dumt. Camilla: Eg har kun fått positive tilbakemeldingar. Det er mange som har sagt det var modig av meg å velje noko anna enn alle andre. Kva var bra med opplegget? Vemund: Det beste med opplegget var å bli kjent med så mange nye på min eigen alder. I tillegg var det mange kjekke aktivitetar på kurset. Camilla: Det var bra at vi fekk høve til å bli kjende med nye folk, og at vi lærte so mykje om ulike emne. Kva meiner du burde ha vore betre? Vemund: Eg har eigentleg ingenting å klage på. Det har vore eit veldig bra opplegg. Camilla: Det einaste som var dumt var at vi var so kort på bli kjent-tur på Fagernes. Vi kunne godt ha vore lengre der. Synest du det var dumt at det ikkje var På Flukt i år? Vemund: Det var veldig nedtur å ikkje fekk reise På Flukt i år. Det var dette eg hadde gleda meg mest til, sidan eg har høyrt at det er ein kjempeoppleving. Eg håpar at dei som konfirmerer seg etter oss får dra. Vi drog på bli kjent-tur til Fagernes i staden, og det var ei trøyst, sjølv om det ikkje er det same. Camilla: Det er klart det var dumt å ikkje dra På Flukt, men vi hadde det jo kjekt på Fagernes. Kva ville du ha sagt til nokon som lurte på å velje humanistisk konfirmasjon? Vemund: Dette er eit tilbod fleire burde nytte seg av, og ein kan jo velje humanistisk konfirmasjon sjølv om ein eigentleg er kristen. Ein lærer veldig mykje nyttig av det. Camilla: Det er kjekt å bli kjend med så mange nye menneske, og å lære så mykje nyttig, men det viktigaste er jo å gjere det du sjølv har mest lyst til. Vestavind Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane 11

12 Ikke la deg lure Norge er et moderne og intelligent land, men likevel serverer media en slik førsteside!!! Grip pennen fatt og protester! James Randi fikk innertier av VG da lange køer ventet på ham før foredraget i Bergen 23.mars. For da kunne avisen fortelle den stopper når de får rødt lys og du grønn mann, men det er alltid klokt å se seg for, sa Randi, som plutselig snudde mikrofonen han brukte opp ned og avslørte at det var en barbermaskin. - Mikrofonen er en mus under slipset, fortsatte han og tok av seg brillene som det ikke var glass i. Vi hadde latt oss lure. Randi er selv magiker, og fremførte noen triks for åpen scene. - Selv om du ikke selv forstår hvordan trikset virker må du ikke la deg lure til å tro at jeg har overnaturlige evner, sa han, og avslørte noen av hemmelighetene. I 1968 ble det utgitt en egen bok med detaljert beskrivelse av mange vanlige tryllekunstner, ett av dem var hvordan bøye en skje. Det trikset tok Uri Geller i bruk i Tryllekunstner må Uri Geller gjerne være. Problemet er bare at han påstår at det skyldes hans paranaturlige sinnsevner. Etterpå bøyde Randi selv en skje i to ved å holde den mellom to fingre omtrent midt på. Det trikset avslørte han ikke. store nyhet at Ari var blitt myrdet av sin gode venn i et tidligere liv. Randi møtte et stort og forventningsfullt publikum både i Oslo, Trondheim og Bergen da han var på rundreise med Human-Etisk Forbund som vertskap. - Ikke undervurder tryllekunstnere eller magikere, sa Randi. - De kan mye om psykologi, og de utnytter at du møter dem med klare forventninger. Vi er forutinntatt hele tiden, og må være det. Vi må ta for gitt at biler - Folk må gjerne selv tro det de hevder, men hvorfor kommer de da ikke frem med bevis? spør Randi, som har utlovet en dusør på en million amerikanske dollar til den som kan dokumentere sine overnaturlige evner. Hvorfor er det ikke minst like lang kø utenfor mitt kontor som det var for å slippe inn her i dag? Spurte han til stor jubel. Noen hver kan jo ha bruk for en slik pengesum. - Hvorfor kommer ikke prinsessen for å dokumentere hvordan hun kommuniserer med engler? spurte han, og undret på om engler trenger en engleskole for å lære å fly? 12 Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane Vestavind

13 Showmann er han også. Trenger hun ikke pengene selv er det mange gode formål hun kan støtte, som aids eller brystkreftforskning. - Skuespillere spiller hele tiden roller, og vi lar oss jo lure til å være med på leken, men de er ærlige kunstnere, og vi gir dem varm applaus. Spåkvinner er også skuespillere, men de er ikke ærlige med sine kunder. - Mye spådomskunst er basert på å utnytte vår ønsketenkning, det vi ønsker å høre, fortalte Randi, og avslørte et eksperiment han hadde utført selv med astrologi. Han hadde bedt en klasse med studenter oppgi enkle fakta om seg selv, som navn, dato og sted de var født. Deretter lovet ham dem alle et individuelt horoskop. Dagen etter ga ham dem alle en individuell konvolutt med navn og eget horoskop. Da de hadde lest det ba ham dem gi en karakter fra 1 til 10 for hvor godt de mente det passet nettopp på dem. Nesten alle ga ham toppkarakter 10. Da han ba dem sende sitt eget horoskop til nestemann ble det oppdaget at alle horoskopene var helt like. Bare elegante selvfølgeligheter om hvordan vi selv ønsker å bli beskrevet, og hvordan vi vil fremtiden vil arte seg, mente Randi. Han ga mange eksempler på juks han selv hadde avslørt, selv på direkten i amerikansk TV, uten at publikum tilsynelatende tok til vettet. Folk vil lures! De vil tro på det de har lyst til å tro på! Spåmenn og synske og alternative medisinmenn må gjerne selv tro på det de driver med, men hvor er bevisene? han er ateist! Og den amerikanske Kongressen lar seg stadig vekk overtale til å legge vekk forslag om å gå over til det metriske systemet fordi det ble innført av franske ateister!* - Folk vil lures, og mediene gir dem det de vil ha. Oppslag om alternative medisiner selger aviser. Men Norge er et moderne land med intelligente lesere! Derfor er det urovekkende å se alle avisoppslagene. Skriv og protester! er James Randis oppfordring. * Ja, faktisk. Det metriske systemet har en lang forhistorie. Det ble først innført under den franske revolusjon i 1799 og senere brukt også av Napoleon så lenge han regjerte. Men den første internasjonale avtale kom ikke før i 1875 av 17 land. «Folk vil lures, de vil tro det de har lyst på!» James Randi, født i Canada i 1928, har i mange år vært en kjent kritiker av bl.a.uri Geller, som fra 1970-tallet ble velkjent også i Norge på grunn av sine påståtte overnaturlige evner. Randi var selv helt fra ungdommen en kjent tryllekunstner, men de siste ca 30 år har han vært mer opptatt av å avsløre juks og ikke dokumenterbare påstander om overnaturlige evner. I 1996 startet han the James Randi Educational Foundation for å utfordre slike påstander. Han utlyste en premie på en million dollar til enhver som kan dokumentere sine evner. Du kan lese mye mer på internett. Der finner du også en lang liste over dem som har forsøkt å vinne den utlyste millionen, så langt uten hell. Randis Foundation driver også kurs i vitenskapelige metoder. Han fortalte om et berømt amerikansk medium som hevder hun snakker med de døde men nekter å snakke med Randi fordi Du finner mye mer om James Randi på internett. Vestavind Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane 13

14 Modige ungdommar 108 av våre åringar i Sogn og Fjordane valde i år Humanistisk konfirmasjon. Dette tilsvarar 6,7% av ungdomen i fylket vårt. Landssnittet er på 15,7% medan Vestfold toppar statistikken med 23,4%. I livsstilsfylket Sogn og fjordane står det bra til på mange område. Me har Noregs beste helse ( og kanskje etter kvart litt færre sjukehus), få arbeidsledige, mykje frisk luft, lite brennande sol, men tilsvarande meir svalande regn, og etter kvart svært så mange og lange tunnelar me kan søkja ly i. Me bur stort sett i stabile lokalmiljø, med unnatak av nokre større klyngetun eller byar, der det er langt mellom homofile, arbeidsledige, skilsmisser, barnevernsbarn og fattige. Og på toppen av alt dør me langt sjeldnare enn folk i resten av landet. Også når det gjeld humanistisk konfirmasjon, er me etter mange si meining også i rett ende av statistikken. Altså alt for få. Er dette greitt, eller bør det gjerast noko av oss? Kva er dette eit uttrykk for? Er det viktig at fleire gjer eit humanistisk val? Når det er opp- eller nedgangstider - når nye trendar slår inn, er sjølvsagt innbyggarane i Sogn og Fjordane med, men først etter at dei har tenkt seg om eitt år eller to. Men når det gjeld den humanistiske konfirmasjonen ligg Sogn og Fjordane langt etter resten av landet og har gjort det i svært lang tid. Her kan det ikkje dreia seg om den Sognogfjordiske supertankarsomskalsvingasyndromet. Når borna er ferdige med den statsstøtta vervinga til statskyrkja i barneåra, før evna til å gjera sjølvstendige val er utvikla, gjer altså ungdom i resten av landet andre val enn her hjå oss. Kvifor? Har me fleire foreldre som hindrar ungane sine å velja utradisjonelt? - Tja Har me sterkare pietistiske krefter enn resten av landet? Nja Lange avstandar til undervisninga? Mnja? Å marknadsføra den humanistiske konfirmasjonen blir ofte oppfatta som eit angrep på den kristne varianten meir enn eit alternativ til dei som ikkje finn seg til rette innanfor kyrkjeveggene og kristne trua. Men verre her enn andre stader? Kanskje. Står statskyrkja sterkare her enn andre stader? Ut frå oppmøtet på gudstenestene rundt om kring neppe. Kanskje det rett og slett dreiar seg om at dei unge ikkje veit om alternativet - at me har ei stor informasjonsoppgåve. Kor finn ungdomen informasjonen i dag? Ikkje i annonsen i lokalavisa. Ikkje via skulen som vegrar for å vidareformidla informasjon. Ikkje via dei som har delteke på humanistisk konfirmasjon dei alt for få. Fylket vårt er geografisk stort, med god plass til kvar og ein. Det er mange ungdomsskular med få elevar. Det skal langt meir til for å gjera eit utradisjonelt val i ei lita gruppe der du er åleine, enn å stå saman med fleire. Kanskje må dette også vera utgangspunktet vårt i informasjonsarbeidet. Me må treffa ungdomen der dei er, der dei skal stå for valet sitt dagleg på skulen. Foreldra er det lite å gjera med. Ungdomen i trivselsfylket er minst like bevisste og rakrygga som andre stader i landet. Javisst er dei få men truleg dei modigaste. Av Knut Steinar Eitunggjerde Medlem av Fylkesstyret S&Fj 14 Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane Vestavind

15 Vannrett 1 Uthus 4 Trykksak 7 Han holdt foredrag i Bergen i Mars 8 Del 10 Betrakte 12 Forstavelse 14 Guttenavn 15 By i Norge 18 Legendarisk bokser 19 By i Norge 23 Tre 24 Opprører 25 Lymfekjertel 27 Frie 28 Kommune i Hordaland 29 Flakke 30 Dans Loddrett 1 Matt 2 Forstyrrer 3 Skarp 4 Jentenavn 5 Åpning 6 Bue 9 Hundenavn 11 By i Norge 13 Fugler 16 Redskap 17 Korn 19 Stat i Karibia 20 Tråket 21 Sted for sommerleir 22 Plagg 26 Vokse 27 Blad Løsningen sendes innen 20. august til: Human-Etisk Forbund, C. Sundtsgt. 56, 5004 Bergen Flaxlodd og gratulasjoner er sendt til fem vinnere av kryssord i forrige Vestavind: Odd Birkestrand, Masfjorden Sigrid Gjeldsvik, Naustdal Odd Inge Matre, Loddefjord Kaja Vodal, Bergen Thor Lunde, Stryn Vestavind Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane 15

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret Redaktør: Trude Hoel Utgitt i 2008 av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger Telefon: 51 83 32 00 E-post:

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2010 Engasjert! Tema Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010 Engasjement koster Vi skal bli lærere

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

PORTRETTET: LIV TØRRES. Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62

PORTRETTET: LIV TØRRES. Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62 #2 2015 MEDLEMSMAGASIN FOR HUMAN-ETISK FORBUND Humanist-lobbyistene i Washington DC s.8 Humanismens tenkere del 1: Sokrates s.62 Nestlederen i Kirkerådet er mor til nestlederen i Humanistisk Ungdom s.

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 TEMA KPF-kontakten Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 Skolens og barnehagens formål SKAL SKAL-IKKE Små barn og solidaritet K P F - k o n t a k t e n et t i d s s k r i f t f o r

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri

fokus tidende misjon nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri fokus misjon s tidende nr 5-2011/166 årgang Med hjartet i Kamerun Moïse våger mer! Kunstlotteri 4 10 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv Bygdekvinner nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv NOU 2008:6 Kjønn og lønn Likestillingskampen som ikke kan ta slutt Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs INNHOLD: Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Strategikonferanse...6

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

Vi er Norges største vennegjeng!

Vi er Norges største vennegjeng! E D BYG U N M M ee mslag O D gdeungdo y G B N Norg s årgang. 015, 80. NR. 1/2 Medlems blad for Vi er Norges største vennegjeng! 13 sceneaktivitet side 12 og på s ku fo ed m kt je os Kultursprell pr ide

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8

april 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 april 2007 4 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e idol-maren: Setter Jesus først s.8 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Besøk oss 1985-25 år - 2010 Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 3 - Desember 2011 - Årgang 25 God jul og godt nytt år! Nyttige temamøter i Oslo/Akershus

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4.

Bygdekvinner. Kvinneliv. Tema: Inspirasjonsseminar: Etterlysning: For hode, kropp og hjerte s. 10. Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16. nr 4. Bygdekvinner nr 4.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Inspirasjonsseminar: For hode, kropp og hjerte s. 10 Etterlysning: Alle de 7 slaga ønskes - i live s. 16 Tema: Kvinneliv Frå redaksjonen Medlemsblad

Detaljer