Med egen fane i 17. mai-toget side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med egen fane i 17. mai-toget side 4"

Transkript

1 juni 2011 Med egen fane i 17. mai-toget side 4 Les også om blant annet Overraskelse i Os side 8 Ikke la deg lure side 12 Modige undommar i Sogn & Fjordane side 14

2 Vi er mange Jeg kom nylig over en oversikt over hvordan verdens snart 7 milliarder mennesker fordeler seg på ulike religioner og livssyn. 32% regner seg som kristne, - herav er halvparten katolikker. 22% regner seg som muslimer. Som humanetikere hører vi til den tredje største gruppen som omfatter 16% av verdens befolkning. Denne gruppen vedkjenner seg ikke noen religiøs tro og omfatter bl.a. ateister og agnostikere. Over 1 milliard mennesker har mao et livssyn som langt på vei er sammenfallende med det vi står for som medlemmer av Human-Etisk Forbund. I mange lokalsamfunn føler vi oss gjerne alene og marginalisert. I gjennomsnitt er 2% av landets befolkning medlem av HEF. Langt flere deler vårt livssyn og sympatiserer med oss. At 15% av ungdomskullene velger humanistisk konfirmasjon, viser dette kan hende tydeligst. I internasjonal sammenheng er Human-Etisk Forbund en stor og sterk organisasjon. Med snart individuelle medlemmer hevdes det at vi skal være verdens største ikke-religiøse livssynsorganisasjon. En mer enn 50-årig målrettet oppbygging av organisasjonen, er noe av forklaringen på denne styrken. De 98% av landets innbyggere som ikke er medlemmer av HEF, møter vi først og fremst via tilbudet om humanistiske overgangsseremonier. Den nevnte konfirmasjonen er den viktigste, og den som har lengst tradisjon (fra 1953 da den startet i Oslo), og velges av konfirmanter årlig. Det øvrige seremonitilbudet er knyttet til navnedag, vigsel og gravferd. Ved å tilby og gjennomføre disse seremoniene får HEF titusenvis av personer utenom egne rekker i tale hvert år. Har noen deltatt som gjest på en humanistisk konfirmasjon, navnedag eller vigsel eller møtt opp på en humanistisk gravferd, får de øye for at det finnes slike alternativ til arrangementer i kirkelig regi. For de mange blant oss som ikke har et religiøst livssyn, kan denne erfaringen bli det som medfører at HEF får nye medlemmer. Dette er igjen avgjørende for organisasjonens styrke fordi mer enn 60% av HEFs driftsutgifter dekkes med offentlige tilskudd basert på medlemstallet. Mange organisasjoner med rike tradisjoner i det norske samfunn strever med å opprettholde medlemstallet. Human-Etisk Forbund er et unntak fra denne regelen. Også internasjonalt omfattes HEFs sterke posisjon med interesse. Det er trolig én av grunnene til at den internasjonale humanistbevegelsens verdenskongress for 2011 er lagt til Oslo, - der den ventes å samle 800 delegater fra hele verden i midten av august. Inntrykk fra denne kongressen tar jeg sikte på å komme tilbake til i neste utgave av Vestavind. Ved denne anledning vil jeg rette en takk til alle tillitsvalgte og frivillige som har tatt aktivt del i de mange seremoniene vi har avholdt denne våren, og samtidig benytte anledningen til å ønske alle medlemmer i Hordaland en riktig fin sommer! Egil H. Haugland Fylkesleder Hordaland 2 Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane Vestavind

3 Stort medlemspotensial - Min bakgrunn er ganske typisk. Familien var medlem av statskirken av gammel vane, og jeg ble konfirmert i kirken. Konfirmasjonen fikk meg på andre tanker, og jeg meldte meg inn i Human-Etisk Forbund, men uten å engasjere meg før jeg nylig fikk en e-post med spørsmål om jeg kunne tenke meg å gå inn i styret. Helge Ferdinand Schjøtt, nylig valgt til leder for Human-Etisk Forbund i Bergen, er overbevist om at det er mange som ham. Altfor mange står bare i statskirken fordi det forventes av dem. Konfirmasjonen ble en bevisstgjøring. Han begynte å tenke selv, tok klart standpunkt i diskusjoner, men var ellers passiv overfor HEF sitt arbeid. - Jeg er blitt skremt av dagens diskusjoner omkring religiøs fanatisme, ikke bare ute i verden men også her i Norge. Derfor må vi selv bidra til mer respekt for andre. Vi har veldig mange sympatisører, og folk flest har et greit forhold til oss som humanister, men vi er ikke på ballen slik at flere får øynene opp for hva vi står for. - Det kom som en overraskelse for meg at vi her i Bergen har både egne autoriserte vigslere for vielser i regi av Human-Etisk Forbund, og at vi lenge har hatt egne seremonier for bisettelser. Det tror jeg langt flere ville være interessert i å vite mer om. - Vi står som mennesker overfor store utfordringer, noen av dem menneskeskapte, andre mer et utslag av stadige naturlige endringer. Men det er ikke årsakene som er hovedpoenget. Uansett har vi ingen høyere makter å henvende oss til for å få hjelp. Vi må ta utfordringene og finne løsninger selv, som mennesker, i god og åpen dialog med hverandre. - Det har ikke noe for seg å provosere, men vi har det fortrinn at vi tror på menneskets evne til å ta ansvar. Fordi vi som humanister har en grunnleggende tro på mennesket er vi i realiteten optimister. Det tror jeg appellerer til folk flest. Vi står øverst på stigen av levende vesener og har bare oss selv å stole på. Vi er god til logisk tenkning og må løse de utfordringene som kommer til beste for alle. Det ansvaret må vi ta, sier Helge. - Alt som trengs er godt gammelt sundt bondevett. - Men vi må synes bedre. Vår nasjonale frontfigur må tydeligere frem i mediebildet, og vi burde jo hatt et mer naturlig humanistisk møtested her i Bergen enn de ganske kummerlige møtelokalene vi har i dag. Helge Ferdinand Schjøtt er utdannet sivilingeniør fra USA og har tilleggsutdanning innen organisasjonspsykologi fra UIB og bedriftsøkonomi fra BI. Han har jobbet i olje- og gassvirksomheten i Norge og utlandet siden 1983 og har spesialisert seg innen undervannsaktiviteter og konstruksjon av flergrensbrønner. Schjøtt har lang ledererfaring og leier seg i dag ut til oljeselskaper og andre aktører i bransjen gjennom sitt eget konsulentselskap. H. F. Schøtt Vestavind Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane 3

4 Med egen fane i 17. mai-toget i Odda Av Helge Tverdal Jeg hørte at humanetikerne i Trondheim går i 17. mai-tog med egen HEF-fane. Det vil jeg også! sa Catrine Tverdal for en tid tilbake. Hun er langvarig medlem i HEF, har vært konfirmasjonsleder i Odda i en årrekke og nå styremedlem i Indre Hardanger Lokallag. Mannen til Catrine, Helge Tverdal, fikk hun med aktivt inn i HEF for noen måneder siden, tilbake var de enige om et forslag som kunne sendes ut til styremedlemmene for godkjenning. Det kom bare positive tilbakemeldinger på dette tiltaket, så bestillingen hos flaggfabrikken ble gjort sporenstreks. Det var med stor spenning pakken fra flaggfabrikken ble åpnet, og de kunne konstatere at Fanebærer og Leder Helge Tverdal i godt driv oppover Eidesdalen. Guttene Max og Felix er opptatt av russekort og fruen i rød bunad til venstre beskytter seg mot litt 17. mairegn. Foto: Håkon Tverdal og på årsmøtet ble han valgt til leder av Lokallaget. Sammen med guttene Max James 7 år og Felix Julius 6 år er de en ekte HEFfamilie. Catrine fikk ideen til å lage fane, Helge satte seg ned med skissetegning, og etter litt frem og fanen var blitt kjempeflott, med HEF sine farger og motivet er inspirert av fjord, fonn, foss og fjell Indre Hardanger i et nøtteskall. - Hva er så målet med denne fanen? Lokallaget har jo eksistert i hele 27 år og har vært drevet godt av profiler som Ingunn Olsen 4 Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane Vestavind

5 «Det var flere bortom og sa at de ville gå bak vår fane!» Mossefin og Kjell Folkvord, men nå er det nye generasjoner som overtar, og da må det gjøres på nye måter, mener ekteparet. Det er viktig å være synlig i lokalsamfunnet, vise litt igjen, være aktive i samfunnsdebatten generelt og spørsmålene som HEF er opptatt av spesielt. Helge, som har lang erfaring fra scenen som musiker og sanger gjennom 25 år, kan knepene med å bli synlig. Kanskje du kjenner ham igjen? Joa, det var han som fikk mye blest i Idol TV2 og Se og Hør var på besøk hjemme hos paret i Odda og lagde reportasje. Vi har jo også med oss Fotograf Øygarden som styremedlem, og det kan komme godt med når det skal tas skikkelige bilder til pressedekning. På 16. mai fikk vi en helside i lokalavisen Hardanger Folkeblad, med stort bilde tatt av fotografen. Dette var en super markedsføring for oss. Det hjelper også litt med flosshatt og noen spenstige hopp. Den store dagen! Vi var uhyre spent på om det bare ble Helge, guttene og jeg som stilte i 17. maitoget, sier Catrine med et bredt smil. 17. mai er jo også en feiring med sterke tradisjoner. Folk går gjerne sammen med det laget som de har gått med i 40 år. Vi stilte oss opp på anvist plass i kolonne 3, vi hadde fått plass mellom Røde Kors som stod foran og Skolekorpset som stod bak oss. Da trommevirvlene startet og toget satt i marsj var vi 9 stykker bak fanen, men flere kom til underveis og på det meste talte vi 19 stykker bak fanen. Til sammenligning var Røde Kors 10 stykker, så vi er strålende fornøyd! forteller Catrine. Helge som var fanebærer kan fortelle om mange gode tilbakemeldinger, tommeler opp og heiarop. Det var faktisk flere bortom og sa at de gjerne ville gå bak vår fane, men at de var litt låst i andre lag. Uansett så er dette en fenomenal start på en ny tid i lokallaget. Vi er allerede oppe og går med egen facebook-side, og vi har som mål å markedsføre oss med stand i gågata, foredrag og konserter. Vi er bare ca. 240 medlemmer i Indre Hardanger Lokallag, sier Helge, men legger til at i vårt område nok er flere tusen humanetikere, de er bare ikke blitt medlem enda. Og det har vi tenkt å gjøre noe med! avslutter paret, som gleder seg til å ta fatt på oppgavene fremover. Vestavind Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane 5

6 Offisielle pressebilder i forbindelse med markeringen av ny fane i lokallaget. Foto: Fotograf Øygarden 6 Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane Vestavind

7 Uvanlig vielse i Gulen Vielsen var som vielser flest, helt etter boken og reglementet. Det som var utenom det vanlige var at paret var kommet ens ærend fra Australia for å gifte seg i Skjerjehamn. Brudgommen hadde som ung vært med foreldrene på rundreise i Europa, og blitt betatt av Norge. Så i stedet for å bruke mange penger på et meget kostbart bryllup hjemme i Australia valgte paret å bruke internett til å lete frem et romantisk sted i Norge, og slik fant de frem til Skjerjehamn. Human-Etisk Forbund er helt i tråd med deres livssyn, så da ble valget lett. personlig service, enten værforholdene inviterer til en seremoni utendørs eller de velger å trekke under tak. Ikke rart stedet er blitt meget populært for vielser. Så her bør du være tidlig ute. - En perle! Slike steder finner du bare i Norge, sa paret før de la ut på bryllupsreise til Nordkapp. På den norske ambassadens internettsider fant de mye god og nyttig informasjon om vielser i Norge, og de er full av lovord om den hjelp og veiledning de fikk fra ambassaden for å få formalitetene på plass. Det var nok viktig, for private livssynsnøytrale vielser er rene turistindustrien i Australia. Med dagens epost er det en smal sak å planlegge selve vielsen sammen med vigsler, selv over store avstander. Talen til paret Tegan og Phil var som vanlig basert på intervju med paret, også ved bruk av epost. Det er jo i dag en vanlig del av kommunikasjonen med folk uansett hvor de bor. Tilstede under vielsen var parets foreldre og forlovere, pluss en god venn som er fotograf. De var overstrømmende begeistret over Skjerjehamn. Når du kommer med bil kjører du gjennom en ødemark, og det kommer som en gedigen overraskelse at rundt en sving ligger denne romantiske perlen, nå nyrestaurert, med statuen av Kong Olav som nytt seilingsmerke. Betjeningen yter en førsteklasses Foto: Daniel K. Cheung Vestavind Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane 7

8 Overraskelse i Os Familie og venner var pyntet til fest der de ankom Bjørnefjorden Gjestetun i Os en lørdag i mai. Mange bunader viser at det er høytid når unge foreldre inviterer til navnefest for sin lille sønn. Foto: Kristine Fauskanger Egil Haugland ønsket velkommen på vegne av Human-Etisk Forbunds lokallag i Midt- Hordland. Programmet inneholdt bl.a. musikk, dikt, allsang. Hva passer vel bedre ved en slik anledning enn Lykkeliten? Anne Bjørke holdt festtalen til foreldrene Silje og Anders og lille Leon på vegne av Human-Etisk Forbund. En humanistisk oppdragelse innebærer erkjennelsen av at barn etter FNs barnekonvensjon har rett til å si sin mening, og at vi som foreldre må gjøre vårt beste til å gjøre dem rustet til å takle de utfordringer som venter. Kjærlighet og respekt innen klare rammer som samtidig oppmuntrer til nysgjerrighet er viktige elementer i oppdragelsen. Vi må lære våre barn gleden over livet og gi dem mot til å leve det. Den viktigste gaven vi har å gi våre barn er ikke kostbare leker og utstyr, men vår egen tid. Etter at seremonien ble avsluttet med Erik Byes sang Vår beste dag ba faren Anders gjestene vente et kvarters tid på en fotograf 8 Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane Vestavind

9 som var blitt litt forsinket. På grunn av litt ruskete vær var det best om de bare ventet i festsalen. Så gikk foreldrene og gjestene ventet, litt forundret. Forundringen ble nok ikke mindre da ukjente unge menn etter en stund kom inn en sidedør og satte seg ved musikkanlegget som hadde vært i bruk også under navnefesten. Noen av gjestene kjente kanskje til og med igjen medlemmene av bandet Orbo & the Longshots. Da de så plutselig begynte å spille var det ikke en vuggesang men Mendelssohns bryllupsmarsj, idet Silje kommer inn ikledd brudekjole, og Anders har inntatt sin plass som ventende brudgom. Bare en håndfull av gjestene var orientert på forhånd, så tårene spratt og øyekroker ble fuktige da det plutselig gikk opp for dem hva som nå skulle skje. Gleden var stor og kameraene klikket. Anne Bjørke kunne som autorisert vigsler nå også lede denne del av seremonien, med kjærligheten som hovedtema, med konkrete henvisninger til hvordan Silje og Anders hadde funnet hverandre. En tale i en humanistiske vigsel fokuserer på paret og verdier vi trenger for å bygge et sunt samliv og ekteskap. Begeistringen var stor. En av damene kommenterte etterpå at hun hadde vært innom festlokalet på vei til seremonien og da hadde utbrutt: Med så mye mat skulle du tro det var bryllup! Men hun hadde ikke luktet lunten Personlig seremoni - For oss var det en forutsetning at vi kunne ha en personlig seremoni, sier Anders, far og brudgom og medlem av Human-Etisk Forbund. I jobbsammenheng har jeg fotografert i mange bryllup. En religiøs seremoni var ikke aktuelt for oss, og hos byfogden blir det for tørt, juridisk og upersonlig. Nå fikk vi en seremoni der fokus var på oss selv som par. - Vi er imponert over samarbeidet med HEF, sier han. Selv om vi hadde relativt kort tid, gikk det på skinner, fra første kontakt med kontoret i Bergen, og samarbeidet om opplegget sammen med Anne har vært en fornøyelse. Anbefales! sier både Silje og Anders. Veteran - Det er ikke første gang vi i Hordaland har en slik dobbel seremoni med navnefest og vigsel i regi av Human-Etisk Forbund, men det er likevel ganske spesielt, ikke minst når det som denne gang skal være en overraskelse, seier Anne Bjørke, en av veteranene blant våre vigslere. Det begynte da hun selv i august 2004 planla eget bryllup og hørte på nyhetene at Human- Etisk Forbund hadde fått innvilget vigselsrett. Det passet henne og mannen utmerket, men det viste seg at de var litt for tidlig ute. Valget falt derfor på en løsning som hadde vært praktisert en tid i Oslo, der de bodde den gang: juridisk vielse på Oslo Tinghus og så humanistisk seremoni med taler og kulturelle innslag etterpå. - Vår festtaler vervet meg vel, sier Anne med et smil, og det hørtes så spennende ut at hun var med på det første grunnkurset i regi av Human-Etisk Forbund. Hun ble tredje autoriserte vigsler i regi av HEF. Det første møtet med det første paret husker hun, for det skjedde samtidig med tsunamien julen Siden den gang er det blitt mange vielser, mellom 50 og 60, tror hun selv. Vestavind Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane 9

10 - Hvorfor gjør du dette? - Det er jo kjempegøy! Samtidig er det uhyre viktig at vi har et godt alternativ for dem som ønsker en humanistisk vigsel. Tenk å få hjelpe par med å planlegge et bryllup slik de selv ønsker det! Og så møter du jo mennesker i en Av Gjertrud Øvretveit Når og kvifor valte du å konfirmere deg humanistisk? Vemund: Eg valte å konfirmere meg humanistisk med det same Human-Etisk Forbund informerte klassen min om moglegheita. Eg valte dette alternativet fordi eg ønskte å lære om alle dei viktige temaa ein tar for seg på samlingane. Camilla: Søstera mi konfirmerte seg humanistisk, og ho sa det var kjekt og at ein kunne meget positiv fase i livet. Problemet er jo bare at du blir glad i menneskene du møter på denne måten. Etter noen hektiske uker eller måneder, da vi kommer tett inn på hverandre må du som regel nøye deg med å ønske dem lykke til. -Bruder har vel rykte på seg for å være ekstremt anspent og opphengt i alle detaljene. Stemmer det med dine erfaringer? -Nei, det gjør ikke det. Spent nervøsitet hører med ved en slik anledning, men selv om det er en stor dag opplever jeg brudene som ganske rolige, både i forkant og på selve dagen. Jeg vet ikke hvorfor, men kanskje har det sammenheng med at bruden i dag ikke blir giftet bort, og at det i dag er paret som gifter seg med hverandre? De kjenner hverandre godt, er trygge på hverandre, og det er de selv som står i fokus, ikke det seremonielle. Dessuten er jo seremonien planlagt i nært samarbeid med dem, og vi har som regel generalprøve på forhånd, slik at detaljene faller på plass, forteller Anne Bjørke. Det var i 2010 hele 677 vigsler i Norge i regi av Human-Etisk Forbund, hvorav 52 i Hordaland. 33 av disse var mellom partnere av samme kjønn, 5 av dem i Hordaland. Humanistisk konfirmasjon -Eit tilbod fleire burde nytte seg av, seier Vemund Eldegard. lære meir av det, og at eg kunne bli kjent med mange nye folk. Kva ulike emne har du lært om? Vemund: Vi har lært om kropp og kjønn, ungdom og lovverket, ungdom og rus, identitet og menneskerettene. Kva var mest nyttig å lære om innanfor kvart av emna? 10 Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane Vestavind

11 Fra Venstre: Vemund Eldegard, Camilla Husabø og Gjertrud Øvretveit Vemund: Innan kropp og kjønn var det mest interessant å lære om kjønnssjukdommar, korleis ein får dei og korleis ein kan bli kvitt dei att. Innan ungdom og juss likte eg å lære om lovbrot i dagleglivet og følgjene av desse. Då vi hadde om ungdom og rus, var det veldig interessant å lære om måtar å takle ein rusa ven på. Blant anna diskuterte vi om ein burde informere foreldra til vedkomande eller ikkje. Innan identitet var det mest interessant å lære om at alle har rett til å vere seg sjølve, og at det er meir ved ein person enn det ein ser. Det mest interessante ved menneskerettane var at det var mange av dei eg aldri hadde høyrt om før. Camilla: Eg hugsar ikkje alt vi har lært, men dette er det eg hugsar: Det var interessant å lære om identitet, og at ingen kan ta frå deg den du er. Då vi lærte om rus, lærte vi at rus kan vere mykje forskjellig. Det var også interessant å lære om dei rettane kvart særskild menneske har. Har du fått kritikk av andre (besteforeldre, lærarar, vener) for å ha valt humanistisk konfirmasjon? Vemund: Nei, eg har ikkje fått noko kritikk, men det er jo veldig få av venene mine som har valt å konfirmere seg humanistisk. Det synest eg var dumt. Camilla: Eg har kun fått positive tilbakemeldingar. Det er mange som har sagt det var modig av meg å velje noko anna enn alle andre. Kva var bra med opplegget? Vemund: Det beste med opplegget var å bli kjent med så mange nye på min eigen alder. I tillegg var det mange kjekke aktivitetar på kurset. Camilla: Det var bra at vi fekk høve til å bli kjende med nye folk, og at vi lærte so mykje om ulike emne. Kva meiner du burde ha vore betre? Vemund: Eg har eigentleg ingenting å klage på. Det har vore eit veldig bra opplegg. Camilla: Det einaste som var dumt var at vi var so kort på bli kjent-tur på Fagernes. Vi kunne godt ha vore lengre der. Synest du det var dumt at det ikkje var På Flukt i år? Vemund: Det var veldig nedtur å ikkje fekk reise På Flukt i år. Det var dette eg hadde gleda meg mest til, sidan eg har høyrt at det er ein kjempeoppleving. Eg håpar at dei som konfirmerer seg etter oss får dra. Vi drog på bli kjent-tur til Fagernes i staden, og det var ei trøyst, sjølv om det ikkje er det same. Camilla: Det er klart det var dumt å ikkje dra På Flukt, men vi hadde det jo kjekt på Fagernes. Kva ville du ha sagt til nokon som lurte på å velje humanistisk konfirmasjon? Vemund: Dette er eit tilbod fleire burde nytte seg av, og ein kan jo velje humanistisk konfirmasjon sjølv om ein eigentleg er kristen. Ein lærer veldig mykje nyttig av det. Camilla: Det er kjekt å bli kjend med så mange nye menneske, og å lære så mykje nyttig, men det viktigaste er jo å gjere det du sjølv har mest lyst til. Vestavind Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane 11

12 Ikke la deg lure Norge er et moderne og intelligent land, men likevel serverer media en slik førsteside!!! Grip pennen fatt og protester! James Randi fikk innertier av VG da lange køer ventet på ham før foredraget i Bergen 23.mars. For da kunne avisen fortelle den stopper når de får rødt lys og du grønn mann, men det er alltid klokt å se seg for, sa Randi, som plutselig snudde mikrofonen han brukte opp ned og avslørte at det var en barbermaskin. - Mikrofonen er en mus under slipset, fortsatte han og tok av seg brillene som det ikke var glass i. Vi hadde latt oss lure. Randi er selv magiker, og fremførte noen triks for åpen scene. - Selv om du ikke selv forstår hvordan trikset virker må du ikke la deg lure til å tro at jeg har overnaturlige evner, sa han, og avslørte noen av hemmelighetene. I 1968 ble det utgitt en egen bok med detaljert beskrivelse av mange vanlige tryllekunstner, ett av dem var hvordan bøye en skje. Det trikset tok Uri Geller i bruk i Tryllekunstner må Uri Geller gjerne være. Problemet er bare at han påstår at det skyldes hans paranaturlige sinnsevner. Etterpå bøyde Randi selv en skje i to ved å holde den mellom to fingre omtrent midt på. Det trikset avslørte han ikke. store nyhet at Ari var blitt myrdet av sin gode venn i et tidligere liv. Randi møtte et stort og forventningsfullt publikum både i Oslo, Trondheim og Bergen da han var på rundreise med Human-Etisk Forbund som vertskap. - Ikke undervurder tryllekunstnere eller magikere, sa Randi. - De kan mye om psykologi, og de utnytter at du møter dem med klare forventninger. Vi er forutinntatt hele tiden, og må være det. Vi må ta for gitt at biler - Folk må gjerne selv tro det de hevder, men hvorfor kommer de da ikke frem med bevis? spør Randi, som har utlovet en dusør på en million amerikanske dollar til den som kan dokumentere sine overnaturlige evner. Hvorfor er det ikke minst like lang kø utenfor mitt kontor som det var for å slippe inn her i dag? Spurte han til stor jubel. Noen hver kan jo ha bruk for en slik pengesum. - Hvorfor kommer ikke prinsessen for å dokumentere hvordan hun kommuniserer med engler? spurte han, og undret på om engler trenger en engleskole for å lære å fly? 12 Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane Vestavind

13 Showmann er han også. Trenger hun ikke pengene selv er det mange gode formål hun kan støtte, som aids eller brystkreftforskning. - Skuespillere spiller hele tiden roller, og vi lar oss jo lure til å være med på leken, men de er ærlige kunstnere, og vi gir dem varm applaus. Spåkvinner er også skuespillere, men de er ikke ærlige med sine kunder. - Mye spådomskunst er basert på å utnytte vår ønsketenkning, det vi ønsker å høre, fortalte Randi, og avslørte et eksperiment han hadde utført selv med astrologi. Han hadde bedt en klasse med studenter oppgi enkle fakta om seg selv, som navn, dato og sted de var født. Deretter lovet ham dem alle et individuelt horoskop. Dagen etter ga ham dem alle en individuell konvolutt med navn og eget horoskop. Da de hadde lest det ba ham dem gi en karakter fra 1 til 10 for hvor godt de mente det passet nettopp på dem. Nesten alle ga ham toppkarakter 10. Da han ba dem sende sitt eget horoskop til nestemann ble det oppdaget at alle horoskopene var helt like. Bare elegante selvfølgeligheter om hvordan vi selv ønsker å bli beskrevet, og hvordan vi vil fremtiden vil arte seg, mente Randi. Han ga mange eksempler på juks han selv hadde avslørt, selv på direkten i amerikansk TV, uten at publikum tilsynelatende tok til vettet. Folk vil lures! De vil tro på det de har lyst til å tro på! Spåmenn og synske og alternative medisinmenn må gjerne selv tro på det de driver med, men hvor er bevisene? han er ateist! Og den amerikanske Kongressen lar seg stadig vekk overtale til å legge vekk forslag om å gå over til det metriske systemet fordi det ble innført av franske ateister!* - Folk vil lures, og mediene gir dem det de vil ha. Oppslag om alternative medisiner selger aviser. Men Norge er et moderne land med intelligente lesere! Derfor er det urovekkende å se alle avisoppslagene. Skriv og protester! er James Randis oppfordring. * Ja, faktisk. Det metriske systemet har en lang forhistorie. Det ble først innført under den franske revolusjon i 1799 og senere brukt også av Napoleon så lenge han regjerte. Men den første internasjonale avtale kom ikke før i 1875 av 17 land. «Folk vil lures, de vil tro det de har lyst på!» James Randi, født i Canada i 1928, har i mange år vært en kjent kritiker av bl.a.uri Geller, som fra 1970-tallet ble velkjent også i Norge på grunn av sine påståtte overnaturlige evner. Randi var selv helt fra ungdommen en kjent tryllekunstner, men de siste ca 30 år har han vært mer opptatt av å avsløre juks og ikke dokumenterbare påstander om overnaturlige evner. I 1996 startet han the James Randi Educational Foundation for å utfordre slike påstander. Han utlyste en premie på en million dollar til enhver som kan dokumentere sine evner. Du kan lese mye mer på internett. Der finner du også en lang liste over dem som har forsøkt å vinne den utlyste millionen, så langt uten hell. Randis Foundation driver også kurs i vitenskapelige metoder. Han fortalte om et berømt amerikansk medium som hevder hun snakker med de døde men nekter å snakke med Randi fordi Du finner mye mer om James Randi på internett. Vestavind Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane 13

14 Modige ungdommar 108 av våre åringar i Sogn og Fjordane valde i år Humanistisk konfirmasjon. Dette tilsvarar 6,7% av ungdomen i fylket vårt. Landssnittet er på 15,7% medan Vestfold toppar statistikken med 23,4%. I livsstilsfylket Sogn og fjordane står det bra til på mange område. Me har Noregs beste helse ( og kanskje etter kvart litt færre sjukehus), få arbeidsledige, mykje frisk luft, lite brennande sol, men tilsvarande meir svalande regn, og etter kvart svært så mange og lange tunnelar me kan søkja ly i. Me bur stort sett i stabile lokalmiljø, med unnatak av nokre større klyngetun eller byar, der det er langt mellom homofile, arbeidsledige, skilsmisser, barnevernsbarn og fattige. Og på toppen av alt dør me langt sjeldnare enn folk i resten av landet. Også når det gjeld humanistisk konfirmasjon, er me etter mange si meining også i rett ende av statistikken. Altså alt for få. Er dette greitt, eller bør det gjerast noko av oss? Kva er dette eit uttrykk for? Er det viktig at fleire gjer eit humanistisk val? Når det er opp- eller nedgangstider - når nye trendar slår inn, er sjølvsagt innbyggarane i Sogn og Fjordane med, men først etter at dei har tenkt seg om eitt år eller to. Men når det gjeld den humanistiske konfirmasjonen ligg Sogn og Fjordane langt etter resten av landet og har gjort det i svært lang tid. Her kan det ikkje dreia seg om den Sognogfjordiske supertankarsomskalsvingasyndromet. Når borna er ferdige med den statsstøtta vervinga til statskyrkja i barneåra, før evna til å gjera sjølvstendige val er utvikla, gjer altså ungdom i resten av landet andre val enn her hjå oss. Kvifor? Har me fleire foreldre som hindrar ungane sine å velja utradisjonelt? - Tja Har me sterkare pietistiske krefter enn resten av landet? Nja Lange avstandar til undervisninga? Mnja? Å marknadsføra den humanistiske konfirmasjonen blir ofte oppfatta som eit angrep på den kristne varianten meir enn eit alternativ til dei som ikkje finn seg til rette innanfor kyrkjeveggene og kristne trua. Men verre her enn andre stader? Kanskje. Står statskyrkja sterkare her enn andre stader? Ut frå oppmøtet på gudstenestene rundt om kring neppe. Kanskje det rett og slett dreiar seg om at dei unge ikkje veit om alternativet - at me har ei stor informasjonsoppgåve. Kor finn ungdomen informasjonen i dag? Ikkje i annonsen i lokalavisa. Ikkje via skulen som vegrar for å vidareformidla informasjon. Ikkje via dei som har delteke på humanistisk konfirmasjon dei alt for få. Fylket vårt er geografisk stort, med god plass til kvar og ein. Det er mange ungdomsskular med få elevar. Det skal langt meir til for å gjera eit utradisjonelt val i ei lita gruppe der du er åleine, enn å stå saman med fleire. Kanskje må dette også vera utgangspunktet vårt i informasjonsarbeidet. Me må treffa ungdomen der dei er, der dei skal stå for valet sitt dagleg på skulen. Foreldra er det lite å gjera med. Ungdomen i trivselsfylket er minst like bevisste og rakrygga som andre stader i landet. Javisst er dei få men truleg dei modigaste. Av Knut Steinar Eitunggjerde Medlem av Fylkesstyret S&Fj 14 Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane Vestavind

15 Vannrett 1 Uthus 4 Trykksak 7 Han holdt foredrag i Bergen i Mars 8 Del 10 Betrakte 12 Forstavelse 14 Guttenavn 15 By i Norge 18 Legendarisk bokser 19 By i Norge 23 Tre 24 Opprører 25 Lymfekjertel 27 Frie 28 Kommune i Hordaland 29 Flakke 30 Dans Loddrett 1 Matt 2 Forstyrrer 3 Skarp 4 Jentenavn 5 Åpning 6 Bue 9 Hundenavn 11 By i Norge 13 Fugler 16 Redskap 17 Korn 19 Stat i Karibia 20 Tråket 21 Sted for sommerleir 22 Plagg 26 Vokse 27 Blad Løsningen sendes innen 20. august til: Human-Etisk Forbund, C. Sundtsgt. 56, 5004 Bergen Flaxlodd og gratulasjoner er sendt til fem vinnere av kryssord i forrige Vestavind: Odd Birkestrand, Masfjorden Sigrid Gjeldsvik, Naustdal Odd Inge Matre, Loddefjord Kaja Vodal, Bergen Thor Lunde, Stryn Vestavind Human-Etisk Forbund i Hordaland / Sogn og Fjordane 15

16 B Returadresse: Human-Etisk Forbund, C. Sundtsgt. 56, 5004 Bergen Kontaktinformasjon: Hordaland fylkeskontor: Human-Etisk Forbund, C. Sundtsgate 56, 5004 Bergen Telefon: E-post: Åpningstider: man-tors: Sogn og Fjordane Fylkeskontor: Adresse: Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger Telefon: /Mobil: E-post: Opningstider: mån-tor: Vestlandsseminaret 2011 Tillitsvalde i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane møtast til fagleg og sosialt samvere september i Flåm på Flåmsbrygga Hotell. (http://www.flamsbrygga.no/). Tommy Sørbø og Didrik Søderlind kjem med spennande, faglege innlegg omkring tema som: Bruk av (religiøse) symbol i eit historisk perspektiv, mangfald og internasjonalisering, innvandring, integrering og islam. Vi vil få omvisning og prøvesmaking på Ægir mikrobryggeri, det blir plass til mykje humor, og kanskje det blir tid til ein båttur på Nærøyfjorden. Nærare program vil bli kunngjort på Meld deg på gjennom ditt fylkeskontor innan 1. september. Begrensa tal/plassar! Vil du bryne deg på ungdommen? Bli kursleder til Humanistisk konfirmasjon. Humanistisk konfirmasjon er Human-Etisk Forbund sin største aktivitet med ca konfirmanter på landsbasis. Nå er planleggingen av konfirmasjons våren 2012 i full gang, og vi søker etter kursledere til å lede våre konfirmasjonskurs i Hordaland og Sogn og Fjordane. Informasjonen under gjelder begge fylke, men organisering og oppstart og omfang av kurs er litt ulik. Ta kontakt med fylkeskontoret i Sogn og Fjordane, dersom du er interessert i å være kursleder! Som kursleder får du ansvar for å lede en gruppe på ca 15 konfirmanter. Undervisningen begynner i januar/februar 2012 og vil gå over ca 10 kurskvelder. Tema som blir tatt opp i undervisningen er: Menneskerettigheter Livssyn, etikk, humanisme Ansvar for verden Kropp, kjønn, identitet Ulike etiske spørsmål Kursleder må: Kunne identifisere seg med humanismen som livssyn Være over 18 år Delta på obligatorisk opplæring i Bergen 4-6 november Kunne få god kontakt med ungdom Kunne samarbeide Være en tydelig voksenperson Fremlegge politiattest Kursleder får honorar. Som kursleder vil du få opplæring, tilgang på ulike læringsressurser, og det vil bli gitt oppfølging av lokallag /fylkeslag underveis i kurset. I Hordaland søker vi etter kursledere for Bergen, Askøy, Sotra og Øygarden, Kvam, Sunnhordland, Midthordland, voss og omland og Norhordland. Høres dette interessant ut? Ta kontakt med fylkeskontoret innen 10.oktober! Redaksjonen: Svein-Erik Rastad, Jarle Pedersen og Astrid Hammer Bolstad. Hvis intet annet er notert er tekst og bilder ved Svein-Erik Rastad.

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 33-38 Etikk og filosofi

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 33-38 Etikk og filosofi Årsplan i RLE for 7. årssteg 2011/2012 Læreverket «inn i livet 7» er delt inn i fire kapittel: Filosofi og etikk Å leva i religionar og livssyn Gjennom livet i religionar og livssyn Kristendommen i Europa

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 35 36 Filosofi og etikk Å leve saman: løgn, mobbing, samvit Sokrates Eg veit kven Sokrates var og nokre av meiningane hans

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 BAKGRUNN Mange barn strever psykisk Ca 20% har psykisk problemer som forstyrrar dagleg fungering Vanlege problemer: angst, depresjon

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2011. Fylkeslaget har i perioden mars 2011 til mars 2012 hatt desse tillitsvalde:

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2011. Fylkeslaget har i perioden mars 2011 til mars 2012 hatt desse tillitsvalde: SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2011 Fylkesstyret Fylkeslaget har i perioden mars 2011 til mars 2012 hatt desse tillitsvalde: Leiar Arild Weinwick Førde Indre Sogn lokallag Nestleiar Berit Hovland

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010. Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde:

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010. Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde: SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010 Fylkesstyret Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde: Leiar Arild Weinwick Førde Indre Sogn lokallag Nestleiar Berit Hovland

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett ÅRSPLAN i Samfunnsfag Skuleåret: 2010/2011 Klasse: 8 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: / Fagbokforlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

P4: Korleis få til fagleg snakk? Idar Mestad, stipendiat Stein Dankert Kolstø, Professor Universitetet i Bergen

P4: Korleis få til fagleg snakk? Idar Mestad, stipendiat Stein Dankert Kolstø, Professor Universitetet i Bergen P4: Korleis få til fagleg snakk? Idar Mestad, stipendiat Stein Dankert Kolstø, Professor Universitetet i Bergen Utgangspunkt Få elevar til å skrive forklaringar etter å ha gjort eit praktisk arbeid. Kom

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult Eksamen 21.05.2015 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne Sult Nynorsk/bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel Bruk

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag 1 Velkommen! Human-Etisk Forbund,, ønsker velkommen til Humanistisk konfirmasjon 2016. Human-Etisk Forbund arbeider for livssynsfrihet og livssynslikestilling. Det humanistiske livssynet bygger på oppfatningen

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Gledelig jul og godt nytt år!

Gledelig jul og godt nytt år! Gledelig jul og godt nytt år! Mange tenker nok at julen først og fremst er en kristen høytid, og både barnehage og skole har lenge markert julen som en kristen høytid. Dagens julefeiring har imidlertid

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

Merkedager og. høytider i. Norge

Merkedager og. høytider i. Norge BOKMÅL Astrid Brennhagen Illustrasjoner: Berit Thiis Merkedager og høytider i Norge Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Dokumentarfilm. undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse

Dokumentarfilm. undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse Mål med opplegget Dokumentarfilm undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse Gi ei forståing av ulike måtar å lage dokumentarfilm på og samstundes ei forståing av kva dokumentarfilm

Detaljer