Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006"

Transkript

1 Rapport vedrørende dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2006 Kredittilsynet / avdeling for regnskaps- og revisortilsyn juni 2007 KREDITTILSYNET side 1 av 22

2 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN MED REGNSKAPSFØRERE OG REGNSKAPSFØRERSELSKAPER GJENNOMFØRING OG PLIKT TIL INNSENDELSE Gjennomføring Pliktig innsendelse Unøyaktighet ved besvarelse SAMMENDRAG - HOVEDTREKK AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE Antall autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper Regnskapsførers funksjon Foreningstilknytning Autoriserte regnskapsførere som også har godkjenning som revisor Utdanning AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERSELSKAPER OG ENKELTPERSONFORETAK Total honorarinntekt fra regnskapsføreroppdrag Honorar og årsresultat for regnskapsførerforetak organisert som enkeltpersonforetak Honorar Årsresultat Honorar og årsresultat for regnskapsførerforetak organisert som selskap Honorar Årsresultat Egenkapital for regnskapsførerselskaper Årsverk knyttet til regnskapsføring Struktur i regnskapsførerbransjen Konsern og sammenslutninger Andre betydelige aktører, enkeltselskaper Sammenligning av grupper av regnskapsførerselskaper Rutiner Forsikringer IT-Løsninger NÆRMERE OM REGNSKAPSFØREROPPDRAGENE Totale antall oppdrag i regnskapsførerbransjen Oppdrag fordelt på organisasjonsformer Antall oppdrag fordelt på oppdragsansvarlige regnskapsførere Betydelige oppdrag Hva regnskapsføreroppdragene omfatter Omsetning per oppdrag Oversikt over innsendelsesmetoder ANDRE FORHOLD Overholdelse av egne plikter for innsending av årsregnskap Overholdelse av egne plikter for innsending av selvangivelse Rapportering etter hvitvaskingslovgivningen Periodisk kvalitetskontroll Medlemsdekning i NARF Regnskapsførerselskaper tilknyttet NARF Regnskapsførere som er innehavere av enkeltpersonforetak og som er medlem av NARF Honorar for selskap og enkeltpersonforetak som er medlem av NARF KREDITTILSYNET side 2 av 22

3 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN MED REGNSKAPSFØRERE OG REGNSKAPSFØRERSELSKAPER Dokumentbasert tilsyn er en tilsynsform der alle tilsynsenhetene som driver samme konsesjonspliktige virksomhet blir bedt om å svare på spørsmål knyttet til virksomheten. Dette dokumentbaserte tilsynet retter seg mot alle personer og selskaper som innehar autorisasjon som regnskapsfører i medhold av lov av nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere. Med det store antallet tilsynsenheter er et slikt dokumentbasert tilsyn, som gir kontakt med alle som innehar autorisasjon som regnskapsfører, et hensiktsmessig verktøy i tilsynsarbeidet. Formålet med det dokumentbaserte tilsynet er blant annet: Oversikt over regnskapsførerbransjen med hensyn til struktur og virksomhet. Statistisk informasjon om sentrale forhold. Prioritering i utvelgelsen av enheter vedrørende stedlig tilsyn på grunnlag av en risikovurdering ut fra besvarelsen i det dokumentbaserte tilsynet. Oppfølging av enkeltpersoner og selskaper. Videreføring av et hensiktsmessig og aktivt tilsyn. 2. GJENNOMFØRING OG PLIKT TIL INNSENDELSE 2.1 Gjennomføring Kredittilsynet gjennomførte i 2006 et dokumentbasert tilsyn med de autoriserte regnskapsførerne og regnskapsførerselskapene. Tilsvarende dokumentbasert tilsyn ble gjennomført i 2004 og Kredittilsynet vil gjennomføre dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper hvert andre år. Neste dokumentbaserte tilsyn vil således bli høsten Kredittilsynet benyttet Altinn for gjennomføring av det dokumentbaserte tilsynet. Kredittilsynets erfaring er at bruk av Altinn har fungert tilfredsstillende også for regnskapsførerne, og langt bedre enn den løsningen som ble benyttet ved det dokumentbaserte tilsynet i Totalt var det 170 enheter fordelt på 132 regnskapsførere og 38 regnskapsførerselskaper som ikke var i stand til å levere elektronisk egenmelding. Kredittilsynet er således tilfreds med at det kun er 1,7 % av de som skulle sende inn egenmelding som ikke klarte å rapportere elektronisk og som således måtte sende inn egenmeldingen manuelt. I rapporten har Kredittilsynet i flere sammenhenger vist til sammenligningstall fra Årsakene til dette er at første gang Kredittilsynet gjennomførte dokumentbasert tilsyn overfor autoriserte regnskapsførere var i I tillegg mener Kredittilsynet det er viktig å se statistisk utvikling over tid, og ikke kun fokusere på endringer siste år. 2.2 Pliktig innsendelse Totalt ble enheter tilskrevet og bedt om å besvare skjemaet. Av disse var autoriserte regnskapsførere, mens var autoriserte regnskapsførerselskap. Det er enheter som har besvart spørsmålene, hvorav antall autoriserte regnskapsførere utgjør 7 265, mens antall selskaper er på Det vil si at det er 191 enheter som ikke har besvart egenmeldingen. Dette fordeler seg på 89 autoriserte regnskapsførere og 102 autoriserte regnskapsførerselskaper. Mange av disse har henvendt seg til Kredittilsynet og informert om at de ikke lenger har behov for autorisasjon eller selskapet ikke driver regnskapsføringsvirksomhet, og bedt om å bli slettet i Regnskapsførerregisteret. KREDITTILSYNET side 3 av 22

4 Manglende besvarelse av det dokumentbaserte tilsynet er grunnlag for tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap. Kredittilsynet har fattet vedtak om tilbakekall av autorisasjonen til 37 regnskapsførere og 16 regnskapsførerselskaper for manglende innlevering av egenmeldingen. 2.3 Unøyaktighet ved besvarelse Det har vist seg at mange regnskapsførere og regnskapsførerselskaper har vært unøyaktige ved besvarelse av egenoppgaven. Dette har medført at resultatet ved flere analyser ikke er blitt pålitelige og av den grunn ikke er medtatt i denne rapporten. I forbindelse med fremtidige stedlige tilsyn og annen oppfølging fra Kredittilsynet vil enkelte regnskapsførere og selskap som har besvart egenmeldingen åpenbart feil måtte redegjøre for sin utfylling. Dette kan få konsekvenser for autorisasjonen for disse regnskapsførerne og selskapene. 3. SAMMENDRAG - HOVEDTREKK Fortsatt god vekst i regnskapsførerbransjen. Gjennomsnittlig årlig vekst er 15,4 %, og veksten siste år er 8,3 %. Økningen er nå størst i de mellomstore regnskapsførerselskaper og kjeder som vesentlig overstiger gjennomsnittet i bransjen, dvs. 22,4 %. Bransjen som helhet er imidlertid preget av dårlig inntjening og mange selskaper driver med tapt egenkapital. De 5 største regnskapsførerselskapene og grupperingene har 15,5 % av bransjens totale omsetning som er en relativ nedgang på 1,4 % i forhold til totalmarkedet sammenlignet med Autoriserte regnskapsførere bistår ca kunder med regnskapsføring og lignende. Dette er en økning i antall oppdrag på 25 % sammenlignet med 1999 og en økning siste år på ca 6%. Regnskapsførerbransjen består fortsatt av svært mange små enheter og utviklingen i retning av større enheter og fagmiljøer går saktere enn tidligere antatt. Fortsatt er det slik at 96 % av regnskapsførerselskapene (enkeltpersonforetak ikke medtatt) har mindre enn 10 ansatte. 36 % av alle regnskapsførerselskaper har mindre enn kr 1 mill i årlig omsetning. Bare 10 % av regnskapsførerselskapene har mer enn kr 5 mill i årlig omsetning. Ca autoriserte regnskapsførere driver sin virksomhet som enkeltpersonforetak. 66 % av disse hadde en omsetning som var lavere enn kr og 52 % hadde en omsetning som var lavere enn kr Det antas at regnskapsførervirksomheten for disse er bierverv. De fleste betydelige aktører er medlemmer av NARF: 54,4 % av alle regnskapsførere er medlemmer av NARF. Legger man til autoriserte regnskapsførere som ikke er personlig medlem av NARF, men som er ansatt i et byrå som er medlem, så er 63,3 % av alle regnskapsførere tilknyttet NARF. Utdannelsesnivået for autoriserte regnskapsførere er høyere enn før. 57 % av alle autoriserte regnskapsførere har høyskoleutdanning utover 2 år. I 1999 var denne andelen 31 %. KREDITTILSYNET side 4 av 22

5 4. AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERE 4.1 Antall autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper Analysen bygger på besvarelsen av det dokumentbaserte tilsynet fra totalt autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskaper. Utviklingen i antall autorisasjoner i Regnskapsførerregisteret kan illustreres i følgende tabell: Tabell 1: Utviklingen i antall autorisasjoner Tekst Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper Regnskapsførers funksjon Tabellen viser fordelingen av de funksjoner/roller som autoriserte regnskapsførere innehar. Den enkelte regnskapsfører kan inneha flere av funksjonene. Tabell 2: Oversikt over regnskapsførernes funksjon Funksjon Antall 2006 Antall 2004 Daglig leder i regnskapsførerselskap/lag Innehaver av enkeltpersonforetak som driver med regnskapsførervirksomhet Innehar eget oppdragsansvar Er medarbeider uten oppdragsansvar Ansatt i selskap/foretak som ikke fører regnskap i næring ) 784 for andre, jf. regnskapsførerloven 1 og 2, eller for øvrig ikke er utøver av yrket 1) Det er 938 regnskapsførere som har som eneste svar at de ikke er utøvere av yrket Det har vært en markant økning i antall autoriserte regnskapsførere som er daglig leder i regnskapsførerselskap. Hovedårsaken til dette er at Kredittilsynet har strammet inn på kravet om at daglig leder i regnskapsførerselskap må være autorisert regnskapsfører. Tidligere kunne selskapet autoriseres hvis selskapet hadde en ansatt faglig leder som var autorisert regnskapsfører. Dette ble vurdert i forbindelse med endringen i regnskapsførerloven, jf. Ot. prp. nr. 44 ( ). Det er også en betydelig økning i antall regnskapsførere som har besvart at de er ansatt i et selskap som ikke fører regnskap i næring for andre eller for øvrig ikke er utøvere av yrket. Spørsmålet om funksjon er slik at regnskapsførerne kunne besvare at de innehar flere av funksjonene samtidig. De fleste som har besvart at de ikke er utøvere av yrket har besvart at de også innehar en eller flere av de andre funksjonene. Det er 938 regnskapsførere som kun har besvart at de ikke er utøvere av yrket. Dette kan for eksempel være autoriserte regnskapsførere som er ansatt internt i regnskapsfunksjoner i selskaper. KREDITTILSYNET side 5 av 22

6 4.3 Foreningstilknytning Tabellen viser hvor mange autoriserte regnskapsførere som er medlemmer av ulike foreninger: Tabell 3: Foreningstilknytning Forening Antall 2006 Antall 2004 Medlem av Norges Autoriserte Regnskapsførers Forening (NARF) Medlem av Økonomiforbundet Medlem av Den norske Revisorforening (DnR) Medlem både av NARF og Økonomiforbundet Medlem både av NARF og DnR Medlem NARF, DnR, og Økonomiforbundet 4 - Ikke medlem av noen forening Tabellen viser at det er en tendens at det er flere autoriserte regnskapsførere som melder seg inn i foreninger. I besvarelsen av det dokumentbaserte tilsynet i 2006 var 75,4 % av alle regnskapsførere enten medlem av NARF, Økonomiforbundet eller DnR. Tilsvarende tall for det dokumentbaserte tilsynet i 2004 var 69,3 %. 4.4 Autoriserte regnskapsførere som også har godkjenning som revisor Det er totalt 979 autoriserte regnskapsførere som også har bevilling som revisor, fordelt på 733 registrerte revisorer og 246 statsautoriserte revisorer. Dette tilsvarer 13,5 % av alle autoriserte regnskapsførere. Tilsvarende var det 834 autoriserte regnskapsførere som også hadde godkjenning som revisor ved det dokumentbaserte tilsynet i 2004, som utgjorde 12,5 % av alle autoriserte regnskapsførere. Dette fordelte seg på 720 registrerte og 214 statsautoriserte revisorer. Dette tilsvarer en økning på 17,4 % fra 2004 til Kredittilsynet konstaterer at det er en klar økning i antall autoriserte regnskapsførere som også har bevilling som revisor. 4.5 Utdanning Tabellen nedenfor viser svarene de autoriserte regnskapsførernes utdanning: Tabell 4: Utdanning Utdannelsesnivå 2006 % av alle autoriserte 2004 % av alle autoriserte Utdanning som ikke er tatt ved høyskole ,1 % ,6 % Høyere økonomisk utdannelse til og med 2 år ,9 % ,7 % Høyere økonomisk utdannelse til og med 3 år ,0 % ,0 % Høyere økonomisk utdannelse ut over 3 år ,1 % ,8 % Annen høyere utdanning 429 5,9 % 406 5,9 % Sum % % Totalt 57 % av alle autoriserte regnskapsførere har høyskoleutdanning ut over to år. Tilsvarende tall for egenmeldingen i 2004 var 55,6 %. I egenmelding som ble sendt alle autoriserte regnskapsførere tilbake i 2000 ble det også stilt spørsmål om utdanning. Utdannelsesintervallene var ikke tilsvarende, men autoriserte regnskapsførere besvarte da at de hadde høyskoleutdannelse ut over to år. Det utgjorde ca. 31 %. Ut i fra dette kan man trekke konklusjonen at utdannelsesnivået blant autoriserte regnskapsførere økte tydelig fra 2000 til Kredittilsynet ser dette som positivt fordi det gjør KREDITTILSYNET side 6 av 22

7 bransjen bedre rustet til å møte de utfordringene som både regnskapsførerne og deres oppdragsgivere står overfor. Kredittilsynet noterer også at andelen autoriserte som ikke har høyskoleutdannelse går ned. Dette skyldes strengere krav til autorisasjon og naturlig avgang i form av pensjonering av regnskapsførere som ble autorisert på grunnlag av overgangsordningen. 5. AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERSELSKAPER OG ENKELTPERSONFORETAK 5.1 Total honorarinntekt fra regnskapsføreroppdrag Totalt honorar fra regnskapsføreroppdrag i regnskapsførerbransjen kan oppsummeres i følgende tabell: Tabell 5: Totalt honorar Regnskapsåret 2005 Regnskapsåret 2004 Regnskapsåret 1999 Honorar totalt 6,5 mrd 6,0 mrd. 3,38 mrd. Regnskapsførerbransjen hadde totalt honorar fra regnskapsføreroppdrag for regnskapsårene 2005 og 2004 på henholdsvis kr. 6,5 mrd. og 6,0 mrd. Våren 2000 gjennomførte Kredittilsynet et tilsvarende dokumentbasert tilsyn. Total honorar for regnskapsførerbransjen for regnskapsåret 1999 var kr. 3,38 mrd. Fra regnskapsåret 1999 til 2005 har gjennomsnittlig årlig vekst i regnskapsførerbransjen dermed vært på 15,4 %. Prosentvis økning fra 2004 til 2005 var på 8,3 %. Kredittilsynet antar at økningen kan forklares ut fra en kombinasjon av faktorene; økte timesatser, økt effektivitet, næringslivets økende tendens til utkontraktering av regnskapsføring. Økt etterspørsel av regnskapsførertjenester har bidratt til etablering av nye regnskapsførerselskaper og enkeltpersonforetak. I 2006 var det 823 flere regnskapsførerselskaper enn i Antall regnskapsførerforetak organisert som enkeltpersonforetak har vært relativt konstant i perioden. Bruttoinntekter i regnskapsførerbransjen fordelt på omsetningsintervaller kan illustreres i følgende tabell: Tabell 6: Antall foretak fordelt på honorarintervaller Honorarintervall i hele kr Regnskapsåret 2005 Antall foretak Regnskapsåret 2004 Antall foretak kr kr kr kr kr Kr Over kr Sum foretak Tabellen inneholder alle enkeltpersonforetak og selskaper uavhengig av kjede- eller konserntilknytning. Tabellen viser at regnskapsførerbransjen består av mange svært små foretak. En av årsakene til dette er antakelig at regnskapsførerbransjen gjenspeiler næringsstrukturen for øvrig, og regnskapsførere med lokal tilknytning foretrekkes. I punkt 5.2 og 5.3 er opplysningene ovenfor fordelt på enkeltpersonforetak og regnskapsførerselskaper. KREDITTILSYNET side 7 av 22

8 5.2 Honorar og årsresultat for regnskapsførerforetak organisert som enkeltpersonforetak 5.2.1Honorar Per var det totalt autoriserte regnskapsførere som var innehavere av enkeltpersonforetak som driver med regnskapsføring. Tilsvarende tall per var autoriserte regnskapsførere. Totalt honorar for disse foretakene kan oppsummeres i følgende tabell: Tabell 7: Honorar i enkeltpersonforetak Regnskapsår Honorar fra regnskapsføreroppdrag 2004 Kr. 638,9 mill Kr. 703,9 mill. Antall enkeltpersonforetak fordeler seg slik i forhold til honorarintervaller: Diagram 1: Antall enkeltpersonforetak fordelt på omsetningsintervaller Antall foretak '-50' 50'- 250' 250'- 500' 500'- 750' 750'- 1000' 1000'- 1500' 1500'- 2000' >2000 Honorar 2002 Honorar 2003 Honorar 2004 Honorar 2005 Honorarintervall i hele kr. Diagrammet viser at svært mange enkeltpersonforetak har et beskjedent honorar. For regnskapsåret 2005 hadde 66,2 % av alle enkeltpersonforetak omsetning som var lavere enn kr ,-. For regnskapsåret 2004 var tilsvarende tall 65,5 %. Følgende tabell kan illustrere gjennomsnittlig honorar og årsresultat: Tabell 8: Gjennomsnittstall for enkeltpersonforetak Akkumulert årsresultat Kr. 387 mill. - Gj. sn. honorar Kr ,- Kr ,- Gj. sn. Årsresultat Kr ,- - Tallene i tabellen representerer alle enkeltpersonforetak som har honorar fra regnskapsføreroppdrag i 2005 som er høyere enn kr ,-. Regnskapsførerforetak som har mindre honorar enn kr ,- driver antagelig ikke regnskapsførerforetaket som heltidsvirksomhet. Det er da totalt 804 enkeltpersonforetak som hadde omsetning som var høyere enn kr ,- for regnskapsåret Det må her tas hensyn til at eiers lønn er en del av årsresultatet. KREDITTILSYNET side 8 av 22

9 5.2.2Årsresultat Tabellen nedenfor viser antall regnskapsførerforetak fordelt på oppnådd årsresultat i intervaller. Tabell 9: Oversikt over antall enkeltpersonforetak fordelt på årsresultatintervall Årsresultat Enkeltpersonforetak Negativt over kr mill. Negativt Negativt Negativt Negativt Sum foretak med underskudd Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt over kr mill. Sum foretak med overskudd I tillegg til tallene ovenfor har følgende antall foretak rapportert at de har eksakt kr. 0,- i årsresultat Det er totalt 842 personer som er innehaver av enkeltpersonforetak som har rapportert at de har årsresultat under kr ,-. Kredittilsynet bemerker at i enkeltpersonforetak så tilsvarer årsresultatet tilnærmet det innehaver kan ta ut som eiers lønn. Av de 842 personene er det 244 som har rapportert at de også innehar en annen funksjon per Av nevnte 842 personer er det også 404 som har rapportert at de er daglig ledere i regnskapsførerselskap. Kredittilsynet bemerker at de personer som er innehavere av enkeltpersonforetak med årsresultat under kr ,- i all hovedsak også driver annen virksomhet. Enkeltpersonforetaket er da en tilleggsvirksomhet i tillegg til deres daglige virke. Av de som har rapportert at de er innehavere av enkeltpersonforetak som driver med regnskapsføring er det for regnskapsårene 2005 og 2003 henholdsvis 41,1 % og 38,5 % som oppgir at de har årsresultat over kr ,-. Kredittilsynet legger til grunn at dette viser at svært mange av de som er innehavere av enkeltpersonforetak og som driver med regnskapsføring ikke har regnskapsførervirksomheten som eneste inntektskilde. KREDITTILSYNET side 9 av 22

10 5.3 Honorar og årsresultat for regnskapsførerforetak organisert som selskap 5.3.1Honorar Det er totalt autoriserte regnskapsførerselskaper som har sendt inn egenmeldingen i Honorar og gjennomsnittstall for foretakene kan oppsummeres i følgende tabell: Tabell 10: Gjennomsnittstall for selskaper Akkumulert årsresultat Kr. 543,9 mill - Gj. sn. honorar Kr ,- Kr ,- Gj. sn. Årsresultat Kr ,- - Antall selskaper fordeler seg slik i forhold til honorarintervaller (tall i hele 1.000): Diagram 2: Antall selskaper fordelt på intervaller > Honorar Diagrammet viser at for regnskapsåret 2005 hadde 39,6 % av alle regnskapsførerselskaper honorar fra regnskapsføreroppdrag under kr ,-. Tilsvarende tall for 2003 var 41,3 %. Kun 10 % av autoriserte regnskapsførerselskaper hadde honorar fra regnskapsføreroppdrag på over kr. 5 mill. for regnskapsåret Tilsvarende tall for regnskapsåret 2003 var 7,5 % Årsresultat Tabellen nedenfor viser antall regnskapsførerselskaper fordelt på oppnådd årsresultat i intervaller. Tabell 11: Oversikt over antall selskap fordelt på årsresultatintervall Årsresultat Selskaper Negativt over kr mill. Negativt Negativt Negativt Negativt Sum foretak med underskudd Positivt Positivt Positivt KREDITTILSYNET side 10 av 22

11 Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt Positivt over kr mill. Sum foretak med overskudd I tillegg til tallene ovenfor har følgende antall foretak rapportert at de har eksakt kr. 0,- i årsresultat Det er 296 selskaper som har rapportert at de har eksakt kr. 0,- i årsresultat. Analyser viser at 175 av disse ikke hadde omsetning fra regnskapsføringsvirksomhet verken for regnskapsåret 2004 eller Disse selskapene har også rapportert 0 i antall regnskapsføreroppdrag per De resterende 121 selskapene synes å være i en omorganiseringsfase, noen holder på å avvikle, mens andre er i en nyetablering. Selskap som har rapportert kr. 0,- i årsrsultat utgjør for regnskapsårene 2005 og 2003 henholdsvis 11,4 % og 13,5 % av totalt antall regnskapsførerselskaper. Kredittilsynet bemerker at for regnskapsårene 2005 og 2003 gikk henholdsvis 15,4 % og 17.2 % av alle regnskapsførerselskaper med underskudd. Kredittilsynet mener at tallene viser at inntjening hos mange regnskapsførerselskaper er lav. Ut fra en normal kostnadsstruktur hos regnskapsførerselskaper, der personalkostnader, husleie og it-drift utgjør de største postene, ser Kredittilsynet ikke noen klare årsaker til at det er så mange selskaper som går med underskudd. Dette skulle tilsi at det burde være gode utsikter for bedre inntjening i bransjen. Et moment som gjør det vanskelig å si noe konkret om inntjening i selskaper er lønn til aksjonærer. Kredittilsynet har i det dokumentbaserte tilsynet ikke stilt spørsmål om eierlønn. Regnskapsførerselskaper har i stor grad aktive aksjonærer som har mulighet til å regulere sin lønn i forhold til årets resultat. Det er derfor vanskelig for Kredittilsynet å vurdere inntjening hos regnskapsførerselskaper. Det er dermed en viss usikkerhet knyttet til inntjening da en del selskaper ikke ønsker å vise større overskudd enn nødvendig. Men med så mange selskaper som har negativt årsresultat mener Kredittilsynet at inntjeningen i bransjen generelt kan være for lav. De selskaper som har årsresultat på over kr. 3. mill. er i hovedsak boligbyggelag og selskaper som driver med eiendomsforvaltning som også har autorisasjon som regnskapsførerselskap. KREDITTILSYNET side 11 av 22

12 5.4 Egenkapital for regnskapsførerselskaper Tabellen nedenfor viser antall regnskapsførerselskap fordelt på selskapets bokførte egenkapital per og per i intervaller. Tabell 12: EK i regnskapsførerselskaper Egenkapital Antall regnskapsførerselskaper EK per EK per Antall %-andel Antall %-andel Negativ EK 168 6,5 % 173 7,1 % Eksakt EK på kr ,5 % 135 5,5 % Positiv EK mellom kr ,9 % 142 5,8 % Sum selskap med handleplikt ved tap av ,9 % ,4 % EK, jf. AL 3-5 Positiv EK mellom kr ,0 % ,2 % Positiv EK mellom kr ,4 % ,7 % Positiv EK mellom kr ,7 % ,6 % Positiv EK mellom kr ,3 % 155 6,3 % Positiv EK mellom kr ,5 % 21 0,9 % Positiv EK større enn kr. 10. mill. 83 3,2 % 72 2,9 % Sum selskaper % % Kredittilsynet bemerker at det for regnskapsårene 2005 og 2003 henholdsvis er 14,9 % og 18,4 % av alle regnskapsførerselskaper som har egenkapital under kr ,-. I henhold til aksjeloven 3-5 første ledd skal styret i aksjeselskap straks behandle saken hvis egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Det samme gjelder hvis det må antas at selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Kredittilsynet bemerker at det er en nedgang i antall selskaper med tapt egenkapital, men Kredittilsynet mener at denne andelen fortsatt er svært høy. Dette spesielt da det i regnskapsførerloven 6 første ledd nr 3 er et vilkår for autorisasjon som regnskapsførerselskap at selskapet er økonomisk vederheftig. Kredittilsynet vil følge opp selskap som har negativ egenkapital. De selskaper som har høyest egenkapital er regnskapsførerselskap som også driver annen virksomhet. Dette er i hovedsak boligbyggelag, eiendomsforvaltningsselskap og shippingselskap. 5.5 Årsverk knyttet til regnskapsføring Totalt ,6 årsverk per er knyttet til regnskapsføring. Kredittilsynet presiserer at tallet representerer antall årsverk innen regnskapsføring. Trolig sysselsetter bransjen vesentlig flere årsverk. For eksempel er ikke årsverk til administrasjon og årsverk knyttet til andre tjenester enn det som er autorisasjonspliktig, med i beregningen. Årsverkene fordeler seg med årsverk i enkeltpersonforetak og 9 391,6 årsverk i selskap. Nedenfor følger en tabell som viser antall regnskapsførerforetak fordelt på intervaller for antall årsverk: Tabell 13: Oversikt over antall foretak fordelt på intervaller av årsverk Antall årsverk Regnskapsførerforetak Per Over 50 4 KREDITTILSYNET side 12 av 22

13 Kredittilsynet besitter ikke pålitelige tall for antall årsverk i regnskapsførerbransjen for tidligere år. Ved egenmeldingen som regnskapsførerne besvarte i 2004 har trolig mange selskaper som driver med kombinert virksomhet rapportert totalt antall årsverk i selskapene. De oversikter over antall årsverk i bransjen som Kredittilsynet besitter fra egenmeldingen i 2004 er derfor ikke sammenlignbare. Tabellen viser at regnskapsførerbransjen i stor grad består av små foretak med få ansatte. 96,5 % av alle foretak i regnskapsførerbransjen sysselsetter mindre enn 10 årsverk. 5.6 Struktur i regnskapsførerbransjen 5.6.1Konsern og sammenslutninger Tabellen viser omsetning, årsverk og antall autoriserte regnskapsførere i fem betydelige aktører innen regnskapsførerbransjen. Disse selskapene er organisert enten som enkeltstående selskaper, konsern, franchise eller som kombinasjon av dette. Tabell 14: Betydelige aktører, beløp i hele tusen Visma Lindorff Services Accounting Norge AS AS Kvestorkonsernet Økonor Consis / Økonomifokus Totalt for grupperingene Honorar 2004 Kr Honorar 2005 Kr Årsverk 2005 Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven 5A og forvaltningsloven ,1 Autoriserte regnskapsførere 2005 første ledd nr Honorar 2005 per årsverk Selskapene i tabellen representerer ca. 15, 5 % av total omsetning i regnskapsførerbransjen for regnskapsåret Kr. 666, Andre betydelige aktører, enkeltselskaper Tabellen nedenfor viser andre betydelige aktører. Tabell 15: Andre betydelige aktører, beløp i hele tusen Navn Honorar 2005 Honorar 2004 Amesto AS Tveit Regnskap AS Frostad og Skyrud AS JSH Aporegnskap AS Økonomihuset Regnskap AS AS Procurator Midt-Norge Regnskap AS Econpartner AS Focus Økonomi AS Noregn AS Pareto Investor Service AS Kjell Haver Regnskapsservice AS SMB Økonomi og Regnskap AS Dataplan Regnskap AS Årsverk 2005 Autoriserte regnskapsførere 2005 Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven 5A og forvaltningsloven 13 første ledd nr. 2. KREDITTILSYNET side 13 av 22

14 Bodø Regnskapservice AS Axepta Regnskap AS NLM Økonomiservice AS Sum Kr Kr ,2 170 Tabellen ovenfor representerer de største regnskapsførerselskapene som er rene regnskapsførerselskap. Det vil si at de i all hovedsak driver med autorisasjonspliktige tjenester. Tabellen viser at disse selskapene samlet har hatt en omsetningsvekst på 22,4 % fra regnskapsåret 2004 til I snitt har disse selskapene en gjennomsnittlig omsetning per årsverk på kr ,-. Tabell 16. Oversikt over selskaper med honorar mellom kr. 5 mill. og kr. 13 mill., beløp i hele tusen Samlet honorar 2005 Samlet honorar 2004 Samlet årsverk Samlet antall autoriserte Selskaper med honorar mellom kr. 5 mill og 13 mill. (170 selskaper) regnskapsførere Kr Kr ,6 800 Kredittilsynet har også foretatt en analyse av alle rene regnskapsførerselskaper som for regnskapsåret 2005 hadde omsetning mellom kr. 5 og kr. 13 mill. Dette var totalt 170 selskaper. Disse hadde en samlet omsetning på kr ,- for regnskapsåret 2005 og kr ,- for regnskapsåret Dette tilsvarer en omsetningsvekst på 12,7 %. Gjennomsnittlig omsetning per årsverk for regnskapsåret 2005 for denne gruppen av regnskapsførerselskaper er kr ,-. Dette tilsvarer omtrent tilsvarende som for gruppen av selskaper nevnt i tabell Sammenligning av grupper av regnskapsførerselskaper Tabell 17: Sammenligning av grupper regnskapsførerselskaper, beløp i hele tusen Samlet honorar 2005 Samlet honorar 2004 %-vis endring i honorar Samlet årsverk Betydelige aktører, tabell 14 Andre betydelige aktører, tabell 15 Selskap med honorar mellom kr. 5 mill og kr. 13 mill, tabell 16 Alle regnskapsførerselskaper og enkeltpersonforetak Sum autoriserte regnskaps førere Aut. regnf. i % av årsverk Kr Kr ,7 % 1 508, ,1 % Kr Kr ,4 % 422, ,3 % Kr Kr ,7 % 1 848, ,3 % Kr Kr ,3 % , ,3 % Honorarøkningen for hele regnskapsførerbransjen fra regnskapsåret 2004 til 2005 var på 8,3 %. Kredittilsynet kan da konkludere med at det har vært en honorarøkning i gruppen selskaper, som nevnt i tabell 15, som ligger betydelig høyere enn for bransjen for øvrig. Kredittilsynet kan også konkludere med at selskaper med honorar over kr. 5 mill. har hatt en vesentlig vekst over bransjegjennomsnittet. Honorarveksten har sammenheng med omsetningen. Hvis vi holder selskapene nevnt i tabell 14 utenom, så ser man at honorarveksten fra 2004 til 2005 er stigende i forhold til honorarene i selskapene. KREDITTILSYNET side 14 av 22

15 Når det gjelder antall autoriserte regnskapsførere i prosent av årsverk så er det viktig å merke seg at bransjen som helhet består i svært mange små foretak med en til fem ansatte, jf. tabell nr. 6. Dette gir utslag i prosentandelen for alle regnskapsførerforetak. Foretak av en viss størrelse har større behov for arbeidskraft som ikke nødvendigvis krever autorisasjon som regnskapsfører. 5.7 Rutiner Kredittilsynet har i egenmeldingen for autoriserte regnskapsførere som er innehavere av enkeltpersonforetak og i egenmeldingen for autoriserte regnskapsførerselskaper stilt noen spørsmål om hvordan foretaket har etablert rutiner på noen sentrale områder. Tabellen nedenfor viser hvor mange regnskapsførere/selskap i prosent som har besvart ja på de ulike spørsmålene. Tabell 18: Oversikt over rutiner Spørsmål Enkeltpersonforetak Selskaper Rutiner for å sikre at oppdragsavtaler inngås 94,3 % 96,7 % Rutiner for utarbeidelse av 92,3 % 94,9 % oppdragsdokumentasjon Rutiner for etterlevelse av 80,5 % 87,9 % hvitvaskingslovgivningen Er foretaket innehaver av klientkonto 4,4 % 8,1 % Er det inngått samarbeid med annen regnskapsførervirksomhet 23,5 % 27,5 % som kan bistå ved uforutsette hendelser som setter virksomheten ute av stand til å ivareta oppdragsgivers interesser? Alle enkeltpersonforetak og selskaper med kun en autorisert regnskapsfører skulle svare på spørsmålet Rutiner for å påse at autoriserte regnskapsførere oppfyller kravene til etterutdanning. Kun selskap med 2 eller flere autoriserte regnskapsførere - 97,9 skulle besvare spørsmålet. Rutiner for kvalitetssikring av arbeid utført av medarbeidere som ikke er autorisert Ja Nei I/A 1) 24,1 4,2 % 71,7 % % 1) I/A betyr at det ikke er aktuelt å ha rutiner for kvalitetssikring. Dette er selskaper der alle ansatte er autoriserte regnskapsførere. Ja Nei I/A 1) 68,8 % 4,8 26,4 % % Kredittilsynet har i sitt tilsynsarbeid fokus på regnskapsførerforetakenes rutiner. Gode rutiner er svært viktig for at virksomheten skal fungere på en hensiktsmessig og betryggende måte. Rutiner i regnskapsførerforetak blir særskilt vurdert og gjennomgått i forbindelse med stedlige tilsyn. 5.8 Forsikringer Kredittilsynet har i egenmeldingen for autoriserte regnskapsførere som er innehavere av enkeltpersonforetak og i egenmeldingen for autoriserte regnskapsførerselskaper stilt spørsmål om de har formuesskadeforsikring som dekker ansvar, underslag og rekonstruksjon av regnskapsmateriale. KREDITTILSYNET side 15 av 22

16 Svarene kan oppsummeres i følgende tabell: Tabell 19: Forsikringer Forsikringstype Enkeltpersonforetak Selskaper - ansvar 68,1 % 86,2 % - underslag 22,3 % 47,7 % - rekonstruksjon 45,3 % 32,0 % 5.9 IT-Løsninger Regnskapsførerselskaper med omsetning over kr. 5 mill. ble i egenmeldingen bedt om å besvare spørsmål vedrørende bruk av IT m.m. Totalt gjaldt dette 240 selskaper. Antall selskaper som besvarte spørsmålene med ja oppgitt i prosent kan oppsummeres i følgende tabell: Tabell 20: IT-Løsninger Spørsmål JA Foreligger det en dokumentert IT-strategi 77,9 % Er det etablert tiltak som sikrer at risikoanalyse av IT-virksomheten 83,8 % gjennomføres minst årlig, og ved større endringer? Blir alle forespørsler om endringer i IT-løsninger dokumentert og behandles disse i 66,7 % organisasjonens endringshåndteringsprosedyre? Har regnskapsførerselskapet en prosess for løpende overvåking av leveranser fra 85,8 % ekstern IT-leverandør, for å sikre at disse skjer i henhold til avtale(r)? Foreligger det en katastrofeplan? 52,5 % 48 av 126 selskaper svarte at de har en katastrofeplan. Disse skulle også svare på om 38,0 % de har gjennomført testing av katastrofeplanen de siste 12 måneder. Kredittilsynet merker seg at ikke flere enn 52,5 % av de større regnskapsførerselskapene svarer ja på spørsmål om det foreligger en katastrofeplan og dernest at kun 38 % av disse svarer ja på at de har testet katastrofeplanen de siste 12 måneder. Det er opp til regnskapsførerselskapene selv å definere hva de vurderer som en katastrofesituasjon. Bokføringsloven gir likevel føringer for hva selskapene plikter å etterleve for å ivareta elektronisk lagrede regnskapsdata. Bokføringsloven stiller krav til gjenoppretting, oppbevaring og arkivering av data samt til sporbarhet av transaksjonsendringer. For å etterleve kravene må regnskapsførerselskapene ha etablert rutiner for backup av data som er av en slik kvalitet at kravene blir oppfylt. At kravene oppfylles kan bare verifiseres gjennom regelmessig testing med tilbakelegging av data fra backup. Større regnskapsførerselskaper bør ha en dokumentert plan som beskriver hvordan en katastrofesituasjon skal håndteres med henvisning til backuprutiner on-site og off-site og videre ha etablert et opplegg for testing av at planen fungerer. 6 NÆRMERE OM REGNSKAPSFØREROPPDRAGENE 6.1 Totale antall oppdrag i regnskapsførerbransjen Regnskapsførerbransjen hadde for regnskapsåret 2005 totalt oppdrag. Tilsvarende tall for regnskapsårene 2003 og 1999 var henholdsvis og Tallene representerer en økning i oppdragsmassen på ca. 25 % fra 1999 til 2003, og en økning på ca. 6 % fra 2003 til KREDITTILSYNET side 16 av 22

17 6.2 Oppdrag fordelt på organisasjonsformer Det totale antall oppdrag fordeler seg på ulike organisasjonsformer som følger: Tabell 21: Oppdrag fordelt på organisasjonsformer Organisasjonsformer (oppdragsgiverne) Antall oppdrag i enkeltpersonforetak Antall oppdrag i selskap Enkeltpersonforetak AS ASA ANS BA DA Stiftelser NUF Andre oppdrag Tabellen bekrefter at regnskapsførerbransjen har oppdrag for alle typer organisasjonsformer, men at det er en overvekt av oppdragsgivere som er organisert som enkeltpersonforetak og aksjeselskap. 6.3 Antall oppdrag fordelt på oppdragsansvarlige regnskapsførere Diagrammet nedenfor viser antall oppdragsansvarlige regnskapsførere fordelt på antall oppdrag der de er ansvarlige. Oversikten viser at antall oppdrag per oppdragsansvarlig regnskapsfører øker. Diagram 3: Antall oppdrag per oppdragsansvarlig regnskapsfører Under til til til til til 150 > 150 Oppdrag Antall oppdragsansvarlige regnskapsførere i 2004 Antall oppdragsansvarlige regnskapsførere i 2006 Andelen regnskapsførere som har oppgitt å være oppdragsansvarlige for mer enn 100 oppdrag er antageligvis noe høyt. Dette begrunnes med at noen kontorledere har ført opp seg selv som oppdragsansvarlig for samtlige oppdrag for å reflektere at de som daglig og faglig leder har et overordnet totalansvar for alle oppdrag. Oppdragsansvaret for den enkelte oppdragsgiver vil være fordelt mellom flere autoriserte regnskapsførere. Kredittilsynet vil ha en tilsynsmessig oppfølging av de regnskapsførere som er oppdragsansvarlig for svært mange oppdrag. KREDITTILSYNET side 17 av 22

18 6.4 Betydelige oppdrag Regnskapsførerbransjen har oppdragsgivere som har betydelig omsetning, noen er også notert på børsen. Dette kan illustreres i følgende tabell: Tabell 22: Oversikt over betydelige oppdrag Oppdrag Enkeltpersonforetak Selskap Oppdrag med omsetn mill Oppdrag med omsetn. over 100 mill Oppdragsgiver er børsnotert, evt. Del av børsnotert konsern Oppdragsgiver som er datterselskap med utenlandsk eier Hva regnskapsføreroppdragene omfatter Tabellen nedenfor viser hvor mange oppdragsansvarlige i prosent som utfører ulike oppgaver overfor oppdragsgiverne: Tabell 23: Oversikt over hva oppdragene omfatter Type oppdrag %-andel av alle oppdragsansvarlige i 2006 %-andel av alle oppdragsansvarlige i 2004 Løpende bokføring 97,5 % 98 % Utarbeidelse av årsregnskap og 71,8 % 73 % noter for etterskuddspliktige Utarbeidelse av 71,3 % 71 % ligningsskjemaer for etterskuddspliktige Utarbeidelse av 85,8 % 88 % ligningsskjemaer for forskuddspliktige Betaling av mva. etter fullmakt 57,9 % 55 % fra oppdragsgiver Betaling av skattetrekk og 63,0 % 61 % arbeidsgiveravgift etter fullmakt fra arbeidsgiver Andre betalingsoppdrag 59,3 % 56% Tabellen må leses slik at hvis en oppdragsansvarlig regnskapsfører f. eks. utarbeider årsregnskap bare for en av oppdragsgiverne teller svaret med i prosentandelen. Kredittilsynet antar derfor at prosentandelene ovenfor kan vise et noe skjevt bilde. Spesielt utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer for etterskuddspliktige, viser trolig for høy prosentandel. Dette bygger på Kredittilsynets erfaring fra blant annet stedlig tilsyn som viser at de færreste autoriserte regnskapsførere utarbeider årsregnskap for samtlige oppdrag. Kredittilsynet registrerer at 30 % av alle oppdragsansvarlige regnskapsfører ikke utarbeider årsregnskap og ligningspapirer for etterskuddspliktige. Kredittilsynet antar at det er revisor som setter opp regnskapet og fyller ut ligningspapirer for etterskuddspliktige i tilfeller der regnskapsfører ikke har dette oppdraget. For denne type oppdrag er det konkurranse mellom revisorene og regnskapsførerne. Revisorene har anledning til å yte teknisk bistand med årsregnskap. Kredittilsynet ser positivt på at de autoriserte KREDITTILSYNET side 18 av 22

19 regnskapsførerne utarbeider årsregnskapene. Man får da et helt klart skille mellom regnskapsførsel og revisjon. Kredittilsynet merker seg at så mange som 59 % av alle oppdragsansvarlige regnskapsførere har andre betalingsoppdrag enn betaling av merverdiavgift, skatter og arbeidsgiveravgift. Dette kan f. eks. være remitteringsoppdrag eller oppdrag der regnskapsfører er forretningsfører. Tilsvarende er det også en svært høy andel av oppdragsansvarlige regnskapsførere som har fullmakt til å betale arbeidsgiveravgift, skattetrekk og merverdiavgift på vegne av oppdragsgiver. Tabellen viser at det er en økning av betalingsoppdrag. Kredittilsynet er av den oppfatning at denne type oppdrag øker regnskapsførers yrkesfaglige risiko. Dette kan være feilbetaling og underslag. Det vises til rapporten punkt 5.9 om forsikringer. Der oppgir 22,3 % av alle enkeltpersonforetak og 47,7 % av alle regnskapsførerselskaper at de har tegnet underslagforsikring. Kredittilsynet mener at det vil være betryggende og hensiktsmessig å tegne forsikring som dekker feil og underslagrisikoen i de tilfeller man har betalingsoppdrag. 6.6 Omsetning per oppdrag Gjennomsnittlig omsetning per oppdrag var for regnskapsåret 2005 på kr ,-. Tilsvarende tall for 2003 og 1999 var henholdsvis kr ,- og kr ,-. Endringen fra 2003 til 2005 representerer en økning på 3,8 %, mens endringen fra 1999 til 2003 representerer en økning på 38,9 %. Kredittilsynets erfaring er at det i perioden har vært en betydelig økning i honorarsatser, spesielt fra 1999 til Økningen i omsetning per oppdrag fra 2003 til 2005 gjenspeiler prisstigningen generelt i samfunnet. 6.7 Oversikt over innsendelsesmetoder Tabell 24: Oversikt over innsendelsesmetoder Type oppdrag %-andel av alle %-andel av alle oppdragsansvarlig oppdragsansvarlige i 2004 e i 2006 Ligningspapirer leveres elektronisk 88,4 % 75 % Ligningspapirer leveres manuelt 56,7 % 71 % Innsendelse av terminoppgaver for 88,6 % 90 % skattetrekk og arbeidsgiveravgift Elektronisk innlevering av 84,4 % terminoppgaver for mva. 92 % Manuell innlevering av terminoppgaver for mva. 58,0 % Tabellen viser en stor økning i antall regnskapsførere som leverer ligningspapirer og terminoppgaver elektronisk til skatteetaten. 7. ANDRE FORHOLD 7.1 Overholdelse av egne plikter for innsending av årsregnskap Enkeltpersonforetak som driver med regnskapsføring er regnskapspliktige etter regnskapsloven 1-2 første ledd nr. 5. Av alle regnskapsførere som er innehavere av enkeltpersonforetak er det 7,5 % som har oppgitt at de ikke har levert årsregnskap rettidig for regnskapsåret For regnskapsåret 2005 er det 6,6 % som oppgir at de ikke har overholdt innsendelsesfristen. Det er 5,2 % av alle KREDITTILSYNET side 19 av 22

20 regnskapsførerne som er innehavere av enkeltpersonforetak som oppgir at de ikke har sendt inn årsregnskap rettidig verken for regnskapsåret 2004 eller Når det gjelder regnskapsførerselskapene er det 4,4 % som oppgir at de ikke har sendt inn årsregnskap rettidig for regnskapsåret 2004 og 9,6 % for regnskapsåret Det er 2,3 % av alle selskapene som oppgir at de ikke har sendt inn årsregnskap rettidig verken for regnskapsåret 2004 eller Kredittilsynet vil foreta en oppfølging overfor de regnskapsførere og selskaper som ikke har sendt inn årsregnskap rettidig. Kredittilsynet mener at det er svært viktig at regnskapsførere som skal utføre oppdragsgivernes plikter vedrørende innsendelse av årsregnskap selv har ett ryddig forhold vedrørende egen regnskapsavleggelse. Gjentatte mangler ved egen regnskapsavleggelse kan medføre tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap. 7.2 Overholdelse av egne plikter for innsending av selvangivelse For regnskapsåret 2004 er det 1,8 % av alle regnskapsførere som er innehavere av enkeltpersonforetak som har oppgitt at de har blitt ilagt forsinkelsesgebyr fordi selvangivelse er blitt levert for sent. Tilsvarende tall for regnskapsåret 2005 er 2,4 %. Det er 16 regnskapsførere, som utgjør 1 %, som oppgir at de både for 2004 og 2005 er blitt ilagt forsinkelsesgebyr på grunn av for sent levert selvangivelse. Tilsvarende opplyser 3,6 % av regnskapsførerselskapene at de er ilagt forsinkelsesgebyr fordi selvangivelse er blitt levert for sent. Tilsvarende tall for regnskapsåret 2005 er 4,9 %. Det er 36 selskaper, som utgjør 1,4 %, som oppgir at de både for 2004 og 2005 er blitt ilagt forsinkelsesgebyr på grunn av for sent levert selvangivelse. Det er 11 regnskapsførere som er innehavere av enkeltpersonforetak som har oppgitt at de har blitt ilagt tilleggsskatt for regnskapsåret Tilsvarende tall for regnskapsåret 2004 er 8 regnskapsførere. Fire regnskapsførere oppgir at de er ilagt tilleggsskatt for regnskapsårene 2003 og Det er 14 regnskapsførerselskaper som oppgir at de er ilagt tilleggsskatt for regnskapsåret Tilsvarende tall for regnskapsåret 2004 er 18 selskaper. Ti regnskapsførerselskaper oppgir at de er ilagt tilleggsskatt for regnskapsårene 2003 og Kredittilsynet vil foreta en oppfølging overfor de regnskapsførere og selskaper som har fått ilagt forsinkelsesgebyr eller tilleggsskatt. Kredittilsynet bemerker at det er svært viktig at regnskapsførere som skal utføre oppdragsgivernes plikter overfor ligningsmyndighetene selv har ett ryddig forhold vedrørende egen selvangivelse. Gjentatte eller grove mangler ved egen selvangivelse kan medføre tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap. 7.3 Rapportering etter hvitvaskingslovgivningen Autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven 4. I egenmeldingene ble det stilt spørsmål om slik rapportering. For perioden 2005 og 2006 er det 24 regnskapsførere som er innehaver av enkeltpersonforetak som opplyser at de har foretatt nærmere undersøkelser fordi det har vært grunn til å tro at en transaksjon kan ha tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller til terrorfinansiering. Tilsvarende tall for regnskapsførerselskaper er 60 transaksjoner. Totalt har dette medført 33 rapporteringer til Økokrim, fordelt på seks rapporteringer fra regnskapsførere som driver enkeltpersonforetak og 27 rapporteringer fra regnskapsførerselskaper. Kredittilsynet presiserer at antall innrapporteringer ikke er KREDITTILSYNET side 20 av 22

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010

NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 NARF s årsmøte 10-11. juni 2010 Finanstilsynet informerer Spesialrådgiver Bernt Jan Aaland Innhold: Tilsynsvirksomheten i 2009 Tilsynsvirksomheten i 2010 Oppfølging av det dokumentbaserte tilsynet i 2008

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Rapport april 2008 Rapport Dokumentbasert tilsyn 2007 2 I INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 3 1.1 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap...

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Rapport april 2008 Rapport Dokumentbasert tilsyn 2007 2 I INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 3 1.1 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap...

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper DATO: 17.03.2015 SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1.1 DOKUMENTBASERT TILSYN MED REVISORER

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper 4. mai 2010 AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN OFFENTLIG VERSJON Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 DOKUMENTBASERT

Detaljer

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag Standard leveransevilkår for regnskapsføringsoppdrag Innholdsfortegnelse 1. Etablering av oppdrag... 1 2. Partenes representanter... 1 3. Informasjonsplikt og regnskapsansvar... 2 4. Oppbevaring... 2 5.

Detaljer

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Anne Merethe Bellamy Direktør regnskaps- og revisortilsyn 4. mai 2010 Oversikt over informasjonsflyt i markedet

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 2 - Lønn Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet. INNHOLDSOVERSIKT:

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer]

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): [Klikk her og skriv inn Kundens navn] Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap

Detaljer

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Innhold Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Kapittel 1 Oversikt over boken... 16 1.1 Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering... 16 1.2 Oversikt over et regnskapsinformasjonssystem...

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 3 Fakturering Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet.

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3

SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3 SPEIL SOM SAMMENLIGNER GRFS 2014 MED GRFS 0, 1, 2 OG 3 1 Utgangspunkt og definisjoner 0.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Utgangspunkt og definisjoner 2.1 Utgangspunkt og definisjoner 3.1 Utgangspunkt

Detaljer

Speil som sammenligner GRFS (HU) med GRFS 0, 1, 2 og 3. 0.1.1 Rammeverk, formål og omfang

Speil som sammenligner GRFS (HU) med GRFS 0, 1, 2 og 3. 0.1.1 Rammeverk, formål og omfang 1 Utgangspunkt og definisjoner 0.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Utgangspunkt og definisjoner 2.1 Utgangspunkt og definisjoner 3.1 Utgangspunkt og definisjoner 1.1 Rammeverk, virkeområde, formål og

Detaljer

Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer.

Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer. OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): Ambulanse Midt Norge HF (AMB HF) Oppdragstaker regnskapsførerselskap 1. Avtalens omfang Oppdrag: Sett () a) Bokføring b) Årsregnskap c) Ligningsoppgaver d) Lønn x

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji

Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Oppdragsgiver: Sámediggi/Sametinget Utarbeidet av: Consis Karasjok AS Dato: 04.02.2014 FORORD Consis Karasjok AS har utført kontroll av regnskapet som danner

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING 1 Innhold INNLEDNING... 3 Rapportering i Altinn... 3 Kort om hvordan

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN 1. INNLEDNING Finanstilsynet fører tilsyn med autoriserte regnskapsførere, jf. finanstilsynsloven 1 første ledd nr. 19. Finanstilsynets tilsyn

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Hvorfor leverer skattytere med regnskapsfører oppgavene sine for sent?

Hvorfor leverer skattytere med regnskapsfører oppgavene sine for sent? Hvorfor leverer skattytere med regnskapsfører oppgavene sine for sent? Heidimarie Evensen og Marianne Løsset I Skatteetaten er det vanlig å anta at det å ha regnskapsfører bidrar til at næringsdrivende

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge

Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søknadsskjema - betalingsforetak med begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge Søkers foretaksnavn Viktig informasjon til søker Foretak som vil søke om begrenset tillatelse til å drive

Detaljer

[Klikk her og skriv inn Regnskapsbyråets navn, evt også egen logo (bildefil)]

[Klikk her og skriv inn Regnskapsbyråets navn, evt også egen logo (bildefil)] Vedlegg 5 OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): Follo Ren IKS Organisasjonsnummer: 975 804 569 Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap (Regnskapsbyrået): [Klikk her og skriv inn

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler ET UTdrAg AV nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler SoM kunde HoS TrAConET, HoLdEr Vi deg ALLTid oppdatert I denne brosjyren finner du et utdrag av lover og regler

Detaljer

Innst. O. nr. 44. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 44 (2005-2006)

Innst. O. nr. 44. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) Innst. O. nr. 44 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av

Detaljer

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF

Næringslivets. ønskeliste for forenkling. Sandra Riise Administrerende direktør i NARF Næringslivets ønskeliste for forenkling på økonomiområdet Sandra Riise Administrerende direktør i NARF 1. Næringslivet i Norge 2. NARF og Regnskapsførerbransjen 3. Forutsetning for forenkling 4. Ønskelista

Detaljer

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Molde kommunes pensjonsseminar Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse KLP fellesordning

Detaljer

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Tilbud til gründere ved Innovasjonssenter Gløshaugen

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Tilbud til gründere ved Innovasjonssenter Gløshaugen SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS Tilbud til gründere ved Innovasjonssenter Gløshaugen VI SKAPER FRAMTIDENS REGNSKAPSHUS Vi er en av de største aktørene i regnskapsbransjen i Norge Over 200 medarbeidere

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Effektivitetsundersøkelsen 2011. Administrerende direktør Rune Norbakk

Effektivitetsundersøkelsen 2011. Administrerende direktør Rune Norbakk Effektivitetsundersøkelsen 2011 Administrerende direktør Rune Norbakk Effektivitetsundersøkelsen 2011 Undersøkelsen er gjort i September 2011, og bygger på svar fra 876 bedrifter Effektivitetsbarometeret

Detaljer

Effektivitetsundersøkelsen 2011

Effektivitetsundersøkelsen 2011 Effektivitetsundersøkelsen 2011 Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Administrerende direktør Rune Norbakk Effektivitetsundersøkelsen 2011 Undersøkelsen er gjort i September 2011, og bygger på svar

Detaljer

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET 1 2 FINANSTILSYNEt Finanstilsynets rolle og oppgaver Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget,

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Tema: Rapportering av resultatregnskap for regnskapsåret 2013. Rådgiver, Fakra Butt

Tema: Rapportering av resultatregnskap for regnskapsåret 2013. Rådgiver, Fakra Butt Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014 Tema: Rapportering av resultatregnskap for regnskapsåret 2013 Rådgiver, Fakra Butt Disposisjon: Del I: Rapportering for 2013 Del II: Presiseringer Del I:

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1007

Veiledning for utfylling av KRT-1007 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1007 For forsikringsformidlere 20. januar 2012 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Rapportering i Altinn 3 1.2 Kort om hvordan man bruker Altinn 3 1.3 Språk

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2015

ÅPENHETSRAPPORT 2015 ÅPENHETSRAPPORT 2015 1. Organisasjonsform og eierskap 2. Samarbeidsavtaler, eierandeler med videre 3. Styringsstruktur 4. Interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet 5. Periodisk

Detaljer

1 Sammendrag. Skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer

1 Sammendrag. Skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Innledning hvordan måle skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer... 3 2.1 Analysepopulasjonen... 3 2.2 Vurdering av skattyters etterlevelse... 4 3 Utvikling

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2006-08-09 200600002-1 LØLO/TOF

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2006-08-09 200600002-1 LØLO/TOF Til: Landets apotek og grossister Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2006-08-09 200600002-1 LØLO/TOF RUNDSKRIV 1-2006 STATISTIKK 2005 LANDETS PRIVATE APOTEK Innledning

Detaljer

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.11.2004 200300022-78 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 81-2004

Detaljer

Apotekstatistikk 2007

Apotekstatistikk 2007 Apotekstatistikk 2007 30. januar 2009 Apotekstatistikk 2007 Innhold 1. Innledning...2 2. Konklusjoner 2007...3 3. Regnskapsstatistikk 2007 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste...3 4. Omsetning

Detaljer

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund

Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Regler for autorisasjonsordning for ansatte i medlemsforetak i Verdipapirforetakenes Forbund (Vedtatt på

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (HU) Høringsutkast til standard, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT OG DEFINISJONER...

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Finanstilsynet 27. januar 2010 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING

Finanstilsynet 27. januar 2010 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING Finanstilsynet 27. januar 2010 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING 1 Innhold INNLEDNING... 3 Rapportering i Altinn... 3 Kort om hvordan

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Bokføringsregelverket

Bokføringsregelverket Innledning Foreleser Bokføringsregelverket En praktisk gjennomgang av bokføringsregelverket for regnskapsførere. Kurset innledes med en overordnet gjennomgang av bokføringsregelverket. Deretter en mer

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap

Trond Kristoffersen. Hva er et regnskap? Finansregnskap - kurstilbud. Formål med innføringskurset i regnskap. Finansregnskap Formål med innføringskurset i regnskap Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapet som et informasjonssystem Forkunnskaper for: Driftsregnskap Finansregnskap med analyse Budsjettering og finansiering

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer. Anne Merethe Bellamy 9. september 2014

Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer. Anne Merethe Bellamy 9. september 2014 Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer Anne Merethe Bellamy 9. september 2014 Fra Finanstilsynets strategi delmål 6 Tilstrekkelig og pålitelig finansiell rapportering

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Meldinger om mistenkelige transaksjoner 2000 2001 2002 2003 2004 Mottatte meldinger* - hvorav Money Transfer - hvorav valutameldinger

Meldinger om mistenkelige transaksjoner 2000 2001 2002 2003 2004 Mottatte meldinger* - hvorav Money Transfer - hvorav valutameldinger ØKOKRIM Hvitvaskingsteamet NYHETSBREV Nr 1, februar 2005 HVITVASKINGSNYTT Til rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven Hvitvaskingsnytt inneholder informasjon om trender innenfor hvitvasking,

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse Side 1 Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse 1 Hva trenger du fra Altinn for å få FINALE Årsoppgjør til å fungere? A. Det aller viktigste du har behov for er følgende: System-ID Passord B.

Detaljer